V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Třanovice
Frýdek-Místek
............................................. okres .........................
10.10.
11.10.2014
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
1
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
1
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
822
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
455
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
455
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Pořadí na HL
Počet hlasů
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
strana č. 1 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Břetislav Korč
44
2.
188
Richard Mazurek
48
8.
147
Josef Gomola
55
5.
146
Jan Ovčaří
57
7.
146
Michal Krawiec
46
1.
141
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů Třanovice
Jan Tomiczek
64
6.
Miroslav Lejka
50
1.
Petr Korč
62
13.
Martin Guznar
47
2.
David Molitor
41
3.
Jiří Tomiczek
37
4.
Zbyhněv Janczyk
55
5.
Anna Kaletová
40
7.
Radomír Kubiček
43
8.
Volební strana č. 3 - COEXISTENTIA
1.
Ryszard Jochymek
B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
37
Věk
2.
Pořadí na HL
302
284
282
249
250
246
230
214
214
112
Počet hlasů
strana č. 1 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Czeslaw Sikora
48
3.
139
Tadeáš Barteczek
51
4.
134
Pavel Holeš
62
6.
82
Roman Slowik
36
9.
88
Stanislav Rylko
25
10.
99
Peter Tomica
40
11.
86
Vladimír Sobek
49
12.
120
Zbyšek Filipiec
51
13.
112
Pavel Skulina
49
14.
103
Marta Klimszová
70
15.
90
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů Třanovice
552623 - str. č. 1
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kamil Tomiczek
David Toman
Zuzana Tomanová
Milan Glajcar
Pavel Žwak
Libor Gryga
42
37
35
58
29
39
9.
10.
11.
12.
14.
15.
213
220
218
239
223
212
strana č. 3 - COEXISTENTIA
Beata Nowoková
Petr Filipiec
Dagmar Kluzová
Dorota Uherková
Rudolf Smilovský
Urzsula Živná
Krystyna Havličková
Tomasz Kornuta
Daniel Recman
Alžběta Rylková
Barbora Smilovská
Barbora Filipcová
Barbora Skulinová
Bruno Kokotek
38
41
37
39
24
30
29
44
43
50
44
64
40
72
1.
6.
3.
7.
8.
4.
5.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
71
58
52
49
49
43
25
21
12
37
44
29
13
22
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Počet hlasů pro stranu:
1821, hranice:
133,1
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Michal Krawiec
141
2.
Břetislav Korč
188
3.
Czeslaw Sikora
139
4.
Tadeáš Barteczek
134
5.
Josef Gomola
146
6.
Pavel Holeš
82
7.
Jan Ovčaří
146
8.
Richard Mazurek
147
9.
Roman Slowik
88
10.
Stanislav Rylko
99
11.
Peter Tomica
86
12.
Vladimír Sobek
120
13.
Zbyšek Filipiec
112
14.
Pavel Skulina
103
15.
Marta Klimszová
90
Volební strana č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů Třanovice
Počet hlasů pro stranu:
3596, hranice:
262,9
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Miroslav Lejka
284
2.
Martin Guznar
249
3.
David Molitor
250
4.
Jiří Tomiczek
246
5.
Zbyhněv Janczyk
230
6.
Jan Tomiczek
302
552623 - str. č. 2
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Anna Kaletová
Radomír Kubiček
Kamil Tomiczek
David Toman
Zuzana Tomanová
Milan Glajcar
Petr Korč
Pavel Žwak
Libor Gryga
Volební strana č. 3 - COEXISTENTIA
Počet hlasů pro stranu:
637, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Beata Nowoková
2.
Ryszard Jochymek
3.
Dagmar Kluzová
4.
Urzsula Živná
5.
Krystyna Havličková
6.
Petr Filipiec
7.
Dorota Uherková
8.
Rudolf Smilovský
9.
Tomasz Kornuta
10.
Daniel Recman
11.
Alžběta Rylková
12.
Barbora Smilovská
13.
Barbora Filipcová
14.
Barbora Skulinová
15.
Bruno Kokotek
214
214
213
220
218
239
282
223
212
46,2
Počet hlasů
71
112
52
43
25
58
49
49
21
12
37
44
29
13
22
16:41 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Radovan Horák
....................................................
Bc. Miroslava Pučanová
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
552623 - str. č. 3
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
List č. 1
Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Třanovice
Frýdek-Místek
............................................. okres .........................
10.10. - 11.10.2014
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):
Celkem platných hlasů:
6054
Volební strana
č. 1 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
č. 2 - SNK Třanovice
č. 3 - COEXISTENTIA
Počet volených členů zastupitelstva: 15
Počet
hlasů
1821
3596
637
Počet
kand.
15
15
15
Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
6054,00
6054,00
6054,00
Poměr hlasů
k základu v %
30,07
59,39
10,52
Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
SNK Třanovice
COEXISTENTIA
2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hodnota podílu
3596,00
1821,00
1798,00
1198,66
910,50
899,00
719,20
637,00
607,00
599,33
513,71
455,25
449,50
399,55
364,20
Číslo a zkrácený název volební strany
2 - SNK Třanovice
1 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - SNK Třanovice
2 - SNK Třanovice
1 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - SNK Třanovice
2 - SNK Třanovice
3 - COEXISTENTIA
1 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - SNK Třanovice
2 - SNK Třanovice
1 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - SNK Třanovice
2 - SNK Třanovice
1 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Volební strana
1 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2 - SNK Třanovice
3 - COEXISTENTIA
Mandáty
5
9
1
552623 - str. č. 4
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
16:41 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Radovan Horák
....................................................
Bc. Miroslava Pučanová
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
552623 - str. č. 5
Download

V/8 ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA