Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 6.C - sexta (rok nástupu 2008)
Termín: pondělí 26. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Pavlína Svobodová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
8:00 8:20
9:00 9:20
10:15 10:30
11:00 11:15
Martina Šolcová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
8:20 8:40
9:20 9:40
10:30 10:45
11:15 11:30
Šimon Kotlář
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
8:40 9:00
9:40 10:00
10:45 11:00
11:30 11:45
1
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 6.C - sexta (rok nástupu 2008)
Termín: pondělí 26. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Anna Crhová
sp. - Francouzský jazyk
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Dějepis
pr. - Anglický jazyk
12:40 13:00
14:00 14:20
15:30 15:45
17:00 17:15
Nikola Marečková
sp. - Anglický jazyk
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Zeměpis
13:00 13:20
14:20 14:40
15:45 16:00
16:30 16:45
Adéla Kunstová
sp. - Anglický jazyk
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Zeměpis
13:20 13:40
14:40 15:00
16:00 16:15
16:45 17:00
Eliška Kvasničková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
13:40 14:00
15:15 15:30
16:15 16:30
2
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 6.C - sexta (rok nástupu 2008)
Termín: úterý 27. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Andrea Svobodová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Fyzika
pr. - Biologie
7:40 8:00
9:00 9:20
10:15 10:30
11:15 11:30
Kateřina Kluzová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Biologie
8:00 8:20
9:20 9:40
10:30 10:45
11:30 11:45
Michaela Kozáková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Fyzika
pr. - Biologie
8:20 8:40
9:45 10:00
10:45 11:00
Monika Steklá
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Fyzika
pr. - Biologie
8:40 9:00
10:00 10:15
11:00 11:15
3
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 6.C - sexta (rok nástupu 2008)
Termín: úterý 27. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Nikola Brzáková
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Výtvarná výchova
pr. - Informatika a výp.
technika
12:40 13:00
14:00 14:20
15:15 15:30
16:15 16:30
Tereza Vacková
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Výtvarná výchova
pr. - Základy
společenských věd
13:00 13:20
14:20 14:40
15:30 15:45
16:30 16:45
Radek Bernard
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
pr. - Informatika a výp.
technika
13:20 13:40
14:45 15:00
15:45 16:00
Václav Kropáček
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
pr. - Informatika a výp.
technika
13:40 14:00
15:00 15:15
16:00 16:15
4
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 6.C - sexta (rok nástupu 2008)
Termín: středa 28. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Tomáš Kolc
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Fyzika
pr. - Matematika
7:40 8:00
9:20 9:40
10:45 11:00
12:00 12:15
Jacob Mílek
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Biologie
pr. - Fyzika
8:00 8:20
9:45 10:00
11:00 11:15
Štěpán Turčín
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
8:20 8:40
10:00 10:15
11:15 11:30
Pavlína Rejmanová
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
8:40 9:00
10:15 10:30
11:30 11:45
Lucie Růţičková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
9:00 9:20
10:30 10:45
11:45 12:00
5
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 6.C - sexta (rok nástupu 2008)
Termín: středa 28. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Martin Miľko
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Zeměpis
pr. - Ruský jazyk
13:00 13:20
14:30 14:45
15:30 15:45
David Šourek
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Zeměpis
pr. - Základy
společenských věd
13:20 13:40
14:45 15:00
15:45 16:00
Monika Peštová
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Zeměpis
pr. - Základy
společenských věd
13:40 14:00
15:00 15:15
16:00 16:15
David Vondrouš
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Ruský jazyk
pr. - Fyzika
14:00 14:20
15:15 15:30
16:15 16:30
6
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 6.C - sexta (rok nástupu 2008)
Termín: čtvrtek 29. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Viktorie Havlová
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Biologie
pr. - Anglický jazyk
7:40 8:00
9:30 9:45
10:45 11:00
Petr Soukup
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Biologie
pr. - Anglický jazyk
8:00 8:20
9:45 10:00
11:00 11:15
Tereza Kordíková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Zeměpis
pr. - Anglický jazyk
8:20 8:40
10:00 10:15
11:15 11:30
Karel Mizera
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Zeměpis
pr. - Dějepis
8:40 9:00
10:15 10:30
11:30 11:45
Anna Smolíková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Deskriptivní
geometrie
pr. - Výtvarná výchova
9:00 9:20
10:15 10:45
11:45 12:00
7
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 8.K - oktáva (rok nástupu 2006)
Termín: pondělí 26. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Ondřej Zugar
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
sp. - Český jazyk a
literatura
8:00 8:15
9:15 9:30
10:40 11:00
František Fišer
pr. - Dějepis
pr. - Zeměpis
sp. - Český jazyk a
literatura
8:15 8:30
9:30 9:45
11:00 11:20
Jan Vrba
pr. - Anglický jazyk
pr. - Zeměpis
sp. - Český jazyk a
literatura
8:30 8:45
9:45 10:00
11:20 11:40
Markéta Zíková
pr. - Anglický jazyk
pr. - Biologie
sp. - Český jazyk a
literatura
8:45 9:00
10:00 10:15
11:40 12:00
Vendula Zíková
pr. - Anglický jazyk
pr. - Biologie
sp. - Český jazyk a
literatura
9:00 9:15
10:15 10:30
12:00 12:20
8
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 8.K - oktáva (rok nástupu 2006)
Termín: pondělí 26. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Miroslav Ţák
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
sp. - Anglický jazyk
sp. - Český jazyk a
literatura
13:15 13:30
14:15 14:30
15:20 15:40
16:40 17:00
Jaroslav Václav
pr. - Základy
13:30 13:45
ekonomických předmětů
pr. - Zeměpis
14:30 14:45
sp. - Český jazyk a
15:40 16:00
literatura
Jakub Špiroch
pr. - Základy
13:45 14:00
ekonomických předmětů
pr. - Anglický jazyk
14:45 15:00
sp. - Český jazyk a
16:00 16:20
literatura
Valentýna Michálková
pr. - Francouzský jazyk 14:00 14:15
pr. - Anglický jazyk
15:00 15:15
sp. - Český jazyk a
16:20 16:40
literatura
9
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 8.K - oktáva (rok nástupu 2006)
Termín: úterý 27. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Václav Karásek
pr. - Fyzika
pr. - Chemie
sp. - Český jazyk a
literatura
7:45 8:00
8:45 9:00
10:00 10:20
Adam Rychtera
pr. - Fyzika
pr. - Chemie
sp. - Český jazyk a
literatura
8:00 8:15
9:00 9:15
10:20 10:40
Hana Holasová
pr. - Fyzika
pr. - Chemie
sp. - Český jazyk a
literatura
8:15 8:30
9:15 9:30
10:40 11:00
Jolana Sýkorová
pr. - Anglický jazyk
pr. - Zeměpis
sp. - Český jazyk a
literatura
8:30 8:45
9:30 9:45
11:00 11:20
10
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 8.K - oktáva (rok nástupu 2006)
Termín: úterý 27. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Tomáš Pelc
pr. - Informatika a výp.
technika
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
12:15 12:30
13:40 14:00
15:30 15:45
Jakub Novák
pr. - Informatika a výp.
technika
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
12:30 12:45
14:00 14:20
15:45 16:00
Michal Frýba
pr. - Informatika a výp.
technika
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
12:45 13:00
14:20 14:40
16:00 16:15
Klára Erlebachová
pr. - Informatika a výp.
technika
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
13:00 13:15
14:40 15:00
16:15 16:30
Alţběta Šturmová
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Deskriptivní
geometrie
pr. - Výtvarná výchova
13:20 13:40
15:00 15:30
16:30 16:45
11
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 8.K - oktáva (rok nástupu 2006)
Termín: středa 28. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Vojtěch Hrubý
pr. - Biologie
pr. - Fyzika
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
7:45 8:00
8:45 9:00
10:00 10:20
11:20 11:40
Karolína Bernatová
pr. - Biologie
pr. - Základy
společenských věd
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
8:00 8:15
9:00 9:15
10:20 10:40
11:40 12:00
Zuzana Slavíková
pr. - Biologie
pr. - Základy
společenských věd
sp. - Český jazyk a
literatura
8:15 8:30
9:15 9:30
10:40 11:00
Kateřina Vovsová
pr. - Biologie
pr. - Chemie
sp. - Český jazyk a
literatura
8:30 8:45
9:30 9:45
11:00 11:20
12
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 8.K - oktáva (rok nástupu 2006)
Termín: středa 28. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Matěj Adolf
pr. - Anglický jazyk
pr. - Fyzika
sp. - Český jazyk a
literatura
13:00 13:15
14:00 14:15
15:00 15:20
Martin Helcl
pr. - Anglický jazyk
pr. - Fyzika
sp. - Český jazyk a
literatura
13:15 13:30
14:15 14:30
15:20 15:40
Blanka Rozsypalová
pr. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
sp. - Český jazyk a
literatura
13:30 13:45
14:30 14:45
15:40 16:00
Jakub Prokeš
pr. - Anglický jazyk
pr. - Německý jazyk
sp. - Český jazyk a
literatura
13:45 14:00
14:45 15:00
16:00 16:20
13
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2010)
Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Erna Březinová
sp. - Český jazyk a
8:00 8:20
literatura
sp. - Anglický jazyk
9:00 9:20
pr. - Francouzský jazyk 10:15 10:30
pr. - Základy
11:00 11:15
společenských věd
Nikola Koutná
sp. - Český jazyk a
8:20 8:40
literatura
sp. - Anglický jazyk
9:20 9:40
pr. - Francouzský jazyk 10:30 10:45
pr. - Základy
11:15 11:30
společenských věd
Huong Ly Tranová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Francouzský jazyk
pr. - Základy
ekonomických předmětů
8:40 9:00
9:40 10:00
10:45 11:00
11:30 11:45
14
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2010)
Termín: pondělí 19. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Alena Stolínová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Biologie
12:40 13:00
14:00 14:20
15:15 15:30
16:15 16:30
Denisa Krausová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Biologie
13:00 13:20
14:20 14:40
15:30 15:45
16:30 16:45
Kristýna Veselková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
13:20 13:40
14:45 15:00
15:45 16:00
Zdeněk Link
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Anglický jazyk
pr. - Biologie
13:40 14:00
15:00 15:15
16:00 16:15
15
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2010)
Termín: úterý 20. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Martina Panoţková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Zeměpis
pr. - Základy
společenských věd
7:40 8:00
9:15 9:30
10:15 10:30
David Rychna
sp. - Český jazyk a
8:00 8:20
literatura
pr. - Základy
9:30 9:45
ekonomických předmětů
pr. - Základy
10:30 10:45
společenských věd
Tomáš Haken
sp. - Český jazyk a
8:20 8:40
literatura
pr. - Základy
9:45 10:00
ekonomických předmětů
pr. - Základy
10:45 11:00
společenských věd
Lucie Karlasová
sp. - Český jazyk a
8:40 9:00
literatura
pr. - Základy
10:00 10:15
ekonomických předmětů
pr. - Anglický jazyk
11:00 11:15
16
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2010)
Termín: úterý 20. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Eva Hochová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Základy
ekonomických předmětů
12:20 12:40
13:40 14:00
15:00 15:15
16:00 16:15
Daniel Němeček
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Základy
ekonomických předmětů
12:40 13:00
14:00 14:20
15:15 15:30
16:15 16:30
Adéla Grundová
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
13:00 13:20
14:30 14:45
15:30 15:45
Iva Svobodová
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Dějepis
pr. - Základy
společenských věd
13:20 13:40
14:45 15:00
15:45 16:00
17
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2010)
Termín: středa 21. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Petra Petříková
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Zeměpis
pr. - Základy
společenských věd
7:40 8:00
9:00 9:20
10:15 10:30
11:15 11:30
Lucie Breuerová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Zeměpis
pr. - Výtvarná výchova
8:00 8:20
9:20 9:40
10:30 10:45
11:30 11:45
Veronika Šolcová
sp. - Český jazyk a
8:20 8:40
literatura
pr. - Francouzský jazyk 9:45 10:00
pr. - Výtvarná výchova 10:45 11:00
Štěpánka Šonová
sp. - Český jazyk a
8:40 9:00
literatura
pr. - Francouzský jazyk 10:00 10:15
pr. - Základy
11:00 11:15
společenských věd
18
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2010)
Termín: středa 21. 5. 2014 odpoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Barbora Otáhalová
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Německý jazyk
pr. - Chemie
pr. - Biologie
12:40 13:00
14:00 14:20
15:15 15:30
16:15 16:30
Veronika Pokorná
sp. - Český jazyk a
literatura
sp. - Anglický jazyk
pr. - Chemie
pr. - Biologie
13:00 13:20
14:20 14:40
15:30 15:45
16:30 16:45
Stanislav Pavlas
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Fyzika
pr. - Biologie
13:20 13:40
14:45 15:00
15:45 16:00
Lucie Novotná
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Chemie
pr. - Biologie
13:40 14:00
15:00 15:15
16:00 16:15
19
Rozpis studentů u maturitní zkoušky
Lepařovo gymnázium Jičín, Jiráskova 30
Třída: 4.A - čtvrtá A (rok nástupu 2010)
Termín: čtvrtek 22. 5. 2014 dopoledne
Studenti a jejich nasazené předměty + čas začátku přípravy a zkoušení
Jakub Kobr
sp. - Český jazyk a
7:40 8:00
literatura
pr. - Základy
9:15 9:30
ekonomických předmětů
pr. - Dějepis
10:15 10:30
Pavla Mazáčková
sp. - Český jazyk a
8:00 8:20
literatura
pr. - Základy
9:30 9:45
ekonomických předmětů
pr. - Anglický jazyk
10:30 10:45
Iva Knapová
sp. - Český jazyk a
8:20 8:40
literatura
pr. - Základy
9:45 10:00
ekonomických předmětů
pr. - Anglický jazyk
10:45 11:00
Zuzana Kočková
sp. - Český jazyk a
literatura
pr. - Základy
společenských věd
pr. - Německý jazyk
8:40 9:00
10:00 10:15
11:00 11:15
20
Download

Rozpis studentů u maturitní zkoušky