ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JIČÍN, 17. LISTOPADU 109
17. LISTOPADU 109, 506 01 JIČÍN
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
školní rok
2012/2013
Ředitel školy: Mgr. Josef Kužel
VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti Základní školy 17. listopadu 109 v Jičíně
2012/2013
Obsah:
I.
Charakteristika školy
3- 6
II.
Učební plán
7- 8
III.
Přehled pracovníků školy
9 - 12
IV.
Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
13 - 14
V.
Školní a mimoškolní aktivity
15 - 19
VI.
Zpráva o činnosti školní družiny (ŠD)
20 - 23
VII.
Zpráva Mateřské školy 17. listopadu
24 - 31
VIII.
Hospodaření za rok 2012 – základní škola
32
IX.
Hospodaření za rok 2012 – mateřská škola
33
I. Charakteristika školy
Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109 hospodaří jako příspěvková organizace
Městského úřadu Jičín. Mateřská škola spadá pod právní subjekt ZŠ, Jičín, 17. listopadu 109
od 1.8.2003 a kuchařky ve školní výdejně, které byly dosud vedeny při Základní škole, Jičín,
Poděbradova 18 od 1.1.2011.
Předmětem činnosti je zajištění základního vzdělávání žáků z Jičína a přilehlých obcí,
mimoškolní aktivity společně se školní družinou a další doplňovací činnost, která je zakotvena
ve zřizovací listině.
Škola pravidelně pronajímá tři učebny pro výuku studentů eurouniverzit.
Od září 2010 je plně využívána nová sportovní hala žáky naší školy i dětmi z MŠ.
V odpoledních hodinách probíhají na hale sportovní kroužky: florbal, pohybové hry, aerobic,
taneční kroužek.
Mezi 16.00 a 22.00 hodinou jsou hala a další tělocvičny se zázemím využívány sportovními
oddíly Jičína. Obsazení a pronájem těchto sportovišť je v kompetenci SZMJ, výdaje za energie jdou
na školu.
Venkovní hřiště, které se nachází na střeše haly, bylo několikrát opravováno. Zvolená
technologie byla většinou neodzkoušena, proto se desky z gumové pryže při změnách teplot
deformovaly.
Složení školské rady:
Šárka Vaníčková
zástupce rodičů
předsedkyně
Jaroslav Novotný
-„-
člen
Monika Frydrychová
-„-
-„-
Mgr. Romana Koubová
-„-
-„-
zástupce MěÚ
-„-
Ing. Jana Radová
-„-
-„-
Mgr. Petr Hamáček
-„-
-„-
Jaroslava Vavroušková
-„-
-„-
Ing. Miroslav Kazda
Mgr. Tamara Vonková
zástupce pedag. sboru
-„-
Mgr. Jaroslava Jirsová
-„-
-„-
Mgr. Drahomíra Kocourková
-„-
-„-
Věra Slepičková
-„-
-„-
STATISTICKÉ ÚDAJE:
Počet tříd
24
Počet tříd I. stupně / II. Stupně
12 / 12
Počet žáků
573
Počet chlapců / dívek
257 / 316
Počet žáků I. st. / II. st.
278 / 295
Průměr na třídu
23,9
Počet dojíždějících žáků
272
Počet žáků ve školní družině
146
Počet žáků ve ŠJ
481
Počet pedagogických pracovníků
34
Počet vychovatelek ŠD
6
Počet provozních zaměstnanců
14
Počet pedagogických asistentů
1
Počet externích pracovníků
0
Počet pracovníků na MD
5
Počet pedagog. pracovníků MtŠ
16
Počet provozních zaměstnanců MtŠ
10
Počet tříd MtŠ
8
Celkový počet žáků MtŠ
196
Průměrný počet MtŠ
24,5
Vývoj počtu žáků na základní škole
Školní
rok
Celkový
počet
žáků
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
734
719
685
642
622
567
536
549
547
573
770
730
690
650
610
Celk.počet žáků
570
530
490
450
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Počet tříd ve škole
Školní
rok
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
Počet
tříd
29
28
28
27
26
25
23
24
24
24
32
28
24
20
Celk.počet tříd
16
12
8
4
0
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Naplněnost tříd:
1. stupeň
1.A
24 ž
Tamara
Fiurášková
1.B
22 ž
Aleš
Jiránek
1.C
24 ž
Tereza
Houfková
2.A
Jana
Kučerová
2.B
Blanka
Frýbová
21 ž
3.A
Soňa
Mindlová
22 ž 3.B
Ilona
Vraštilová
3.C
Bronislava
Podhajská
23 ž
4.A
Olga
Splítková
22 ž 4.B
Ilona
Hatašová
24 ž
24 ž
23 ž
5.A
Jitka
Tobiášová
5.B
Tamara
Vonková
26 ž
23 ž
2. stupeň
6.A
Daniela
Havelková
6.B
Olga
Maxová
6.C
Milena
Bencová
29 ž
29 ž
30 ž
7.A
Radka
Keršlágerová
7.B
Jitka
Víchová
7.C
Vladislava
Štampochová
26 ž
25 ž
24 ž
8.A
Soňa
Machartová
8.B
Simona
Jiránková
8.C
Jaroslava
Jirsová
23 ž
20 ž
20 ž
9.A
Renata
Košťáková
9.B
Miloš
Jenčovský
9.C
Hana
Havlová
21 ž
23 ž
25 ž
III. Přehled pracovníků školy s právní subjektivitou
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
PRAC. ZAŘAZENÍ
Kužel Josef
Vošvrdová Dagmar
Truhličková Ladislava
Dvořáková Klára
Frýbová Blanka
Mindlová Soňa
Vraštilová Ilona
Podhajská Bronislava
Splítková Olga
Hatašová Ilona
Tobiášová Jitka
Vonková Tamara
Hamáčková (Bažantová) Michaela
Jiránek Aleš
Válková Veronika
Kučerová Jana
Hnízdová Lucie
Houfková Tereza
Keršlágerová Radka
Víchová Jitka
Štampochová Vladislava
Machartová Soňa
Dobiášovská Jana
Jirsová Jaroslava
Košťáková Renata
Jenčovský Miloš
Havlová Hana
Havelková Daniela
Maxová Olga
Bencová Milena
Bažantová Marcela
Hanzl Jaroslav
Jiránková Simona
Tumová Jana
Záhora Radek
Trýznová Helena
Kocourková Drahomíra
Ceeová Květoslava
Ulrichová Pavlína
Šťastná Eva
Kulhánková Jana
Nesvadbová Hana
Ondráčková Cecílie
Veselá Johanka
Fiurášková Tamara
Kocourková Monika
ředitel (odchod do důchodu k 31.7.2013) Tv – Nš
zástupce ředitele
F – Zpv
zástupce ředitele
1. – 5. roč.
výchovná poradkyně
D – spec. pedag. - Rv
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 4. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
1. – 5. roč.
učitelka
D – spec. pedagogika
učitelka (od 6/2013 na MD)
1. stupeň
učitel (nástup 1/2013)
1. stupeň
učitelka (od 2/2013 na MD)
1. stupeň
učitelka (nástup 12/2012)
1. stupeň – spec. pedagogika
učitelka
Čj - Aj
učitelka
1. stupeň + cizí jazyk
učitelka
M – Aj
učitelka
Rj – D
učitelka
Př – Ch
učitelka
Čj – Nj
učitelka (od 2/2012 MD)
M – Tv
učitelka
Čj – Vv
učitelka
M – Ch
učitel
Biologie – Ch
učitelka
Př – spec. pedagogika
učitelka
Čj – Nj
učitelka
M–F
učitelka
Čj – Hv
učitelka
Rj – D
učitel
Tv – Bv
učitelka
M–Z
učitelka
Př – Tv
učitel
Aj – Ov
asistentka pedagoga (2/2013-6/2013)
vedoucí vychovatelka
vych. ŠD
vychovatelka
vych. ŠD
vychovatelka
vychovatelka
vychovatelka (prac. poměr ukončen k 30.6.2013)
vychovatelka (prac. poměr ukončen k 30.6.2013)
učitelka (návrat po MD - 27.8.2012) Aj
učitelka (MD) (na MD od 2/2011)
1. – 5. roč.
učitelka (návrat po MD - 11.8.2012) 1. – 5. roč.
vychovatelka ŠD (návrat po MD - 22.5.2013)
APROBACE
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
PRAC. ZAŘAZENÍ
Kynčlová Zlatuše
Chalupová Jaroslava
Nedvědová Jaroslava
Balcarová Alena
Tomíčková (Hejplíková) Kateřina
Makovičková Jarmila
Málková Hana
Veselá Taťána
Pižlová Monika
Kulhánková Hana
Sýkorová Věra
Slepičková Věra
Boháčková Martina
Holanová Eva
Drahoňovská Iva
Klímová Veronika
Kyselová Dana
Suchánková Hana
Šádková Monika
Papežová Ladislava
Barcalová Marcela
Floriánová Věra
Karlasová Dagmar
Maxová Ilona
Učená Tereza
Šíbová Ilona
Pluhařová Věra
Vrabcová Naděžda
Drbohlavová Hana
Rohová Lenka
Škaloudová Hana
Buchartová Edita
Ott Josef
Koudelka Radek
Demuthová Marie
Horvátová Alice
Koudelková Monika
Porkertová Světlana
Valentová Valéria
Zachovalová Jitka
Vacková Tatiana
Michnová Naděžda
Matovčíková Petra
zástupce ředitele v MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ (od 12/2011 MD)
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ (prac. poměr ukončen k 25.8.2013)
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
učitelka MŠ
ekonomka
hospodářka
administrativní pracovnice ŠJ
kuchařka ŠJ
provozní pracovnice ŠJ
kuchařka ŠJ (prac. poměr ukončen k 30.11.2012)
kuchařka ŠJ (prac. poměr ukončen k 30.11.2012)
kuchařka ŠJ
vedoucí šk. jídelny MŠ
vedoucí kuchařka MŠ
kuchařka MŠ
kuchařka MŠ (odchod do důchodu k 8.1.2013)
kuchařka MŠ (nástup 1/2013)
kuchařka MŠ
kuchařka MŠ
školník MŠ
školník ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka ZŠ
uklízečka MŠ (odchod do důchodu k 3.11.2012)
uklízečka MŠ (nástup 5.11.2012)
uklízečka MŠ
uklízečka MŠ
APROBACE
Věková struktura:
VĚK (ped. prac. + ŠD)
+ MŠ
Do 30 let
31 – 50 let
nad 50 let
důchodci
10
24
19
3
POČET
Počet pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ, ŠD 56
Zastoupení muži / ženy ZŠ
5 / 51
Počet kvalifikovaných pedag. prac./nekvalif. 55 / 1
ZŠ
Počet vychovatelek ŠD
6
Počet oddělení ŠD
6
Počet pedagogických pracovníků MŠ
Počet externích pedagogických pracovníků
16
0
Aprobovanost výuky I. st.
92,5 %
Aprobovanost výuky II. st..
78 %
Počet dojíždějících pedagog. pracovníků
19
Aprobovanost a pedagogická způsobilost:
1. stupeň
Všechny vyučující mají vysokoškolské vzdělání a aprobaci pro 1. stupeň základní školy, kromě
jedné vyučující, která má aprobaci D-Ped. Výuka cizích jazyků v některých třídách probíhá dosud
nekvalifikovaně.
2.stupeň
Čj
100 %
Př
100 %
Vv
40 %
Cizí jazyk
85 %
Z
65 %
Tv
92 %
M
100 %
D
100 %
Prakt. činnosti
70 %
Ch
100 %
ZSV
30 %
Etická vých.
0%
Fy
70 %
Hv
90 %
Pedagogická a odborná způsobilost vychovatelek ŠD
- 100 %
Pedagogická a odborná způsobilost učitelek MŠ
- 100 %
Provozní zaměstnanci ZŠ:
školník + 5 uklízeček na plný úvazek
1 samostatná účetní
1 samostatná hospodářka
6 pracovnic školní jídelny na částečné úvazky
Provozní zaměstnanci MŠ:
školník a 2 uklízečky na plný úvazek + 2 uklízečky na částečné úvazky (62,5 % a 50 %
úvazku)
6 pracovnic školní jídelny, z nichž 4 na celý úvazek a 2 na částečné úvazky (93,7 % a 50 %
úvazku)
IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání
1.stupeň - 2. pololetí 2012/2013
Třída
Poč.
Žáků
Prospěl
Chování 1
Chov. 2
Chov. 3
Řed.
důtka
Třídní
Důtka
Pochvaly
Neoml.
hodiny
1.A
24
-
24
-
-
-
-
14
-
1.B
21
-
22
-
-
-
-
12
-
23
22
1
24
-
-
-
-
24
-
21
21
16
-
21
-
-
-
1
15
-
2.B
22
22
19
-
22
-
-
-
-
14
-
3.A
23
23
16
-
23
-
-
-
-
14
-
3.B
22
22
18
-
22
-
-
-
-
10
-
3.C
24
23
19
1
24
-
-
1
-
6
-
4.A
24
24
13
-
24
-
-
-
-
6
-
4.B
23
23
11
-
23
-
-
1
-
10
5
5.A
26
26
14
-
26
-
-
-
-
15
-
5.B
23
22
12
1
21
2
-
-
-
4
11
Cel.
278
275
205
3
267
2
-
2
1
144
16
Chování 1
Chov. 2
Chov. 3
Řed.
důtka
Třídní
Důtka
Pochvaly
Neoml.
hodiny
Vyzna-
Nepro-
menání
spěl
24
24
22
22
1.C
24
2.A
2. stupeň - 2. pololetí 2012/2013
Třída
Poč.
Žáků
Prospěl
6.A
29
6.B
Vyzna-
Nepro-
menání
spěl
28
11
1
29
-
-
-
1
7
-
29
25
7
4
29
-
-
1
-
4
-
6.C
30
30
13
-
30
-
-
-
-
8
-
7.A
26
23
9
3
26
-
-
-
-
17
-
7.B
25
23
7
2
24
1
-
2
5
15
-
7.C
24
24
12
-
24
-
-
1
-
průběžně
-
8.A
23
22
9
1
23
-
-
-
-
8
-
8.B
20
20
6
-
20
-
-
-
-
13
-
8.C
20
17
3
3
19
1
-
2
-
6
32
9.A
21
21
8
-
21
-
-
-
-
6
-
9.B
23
23
3
-
23
-
-
-
-
11
-
9.C
25
25
7
-
25
-
-
-
-
17
-
Cel.
295
281
95
14
293
2
-
6
6
112
32
Přehled o umístění žáků na střední školy, SOU a učiliště
2012/2013
CELKEM
chlapců / dívek
NÁZEV ŠKOLY
Lepařovo gymnázium, Jičín
Masarykova obchodní akademie, Jičín
VOŠ zdravotnická, Hradec Králové
VOŠ a SPŠ, Jičín
SPŠ stavební, Hradec Králové
SOŠ – veterinární, Hradec Králové
SOŠ a SOU Antala Staška, Lomnice nad Popelkou
Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka
Střední škola multimediální tvorby Hradec Králové/Turnov
Gymnázium, SOŠ, SOU Hořice
Ostatní SŠ
CELKEM
Střední odborná učiliště
68
40 / 28
Počet žáků
8
6
1
12
1
2
1
8
2/1
2
8
52
(76,47 %)
16
(23,53 %)
Žáci vycházející z nižších tříd
Ze 7. tříd na Lepařovo gymnázium – šestileté, Jičín
Ze 7. tříd na ostatní střední školy
z 5. tříd na Gymnázium – osmileté, Nová Paka
z 8. tříd na ostatní střední školy, SOU
5
5
ZÁPIS DO 1.TŘÍD
K zápisu do prvních tříd se dostavilo 78 dětí, z toho 17 má odklad školní docházky. Celkově
nastoupí ve školním roce 2013/2014 do třech prvních tříd 61 dětí.
V. Školní a mimoškolní aktivity
Zájmové kroužky 2012/13
1. stupeň:
Angličtina 1.tř.
Angličtina pro 1. tř.
Angličtina pro 2. tř.
Sportovní - 1. st.
Houfková Tereza
Hnízdová Lucie
Hnízdová Lucie
Vonková Tamara
2. stupeň:
Anglický jazyk 6. roč.
Florbal 6. - 9. roč.
Matematika 7. roč.
Matematika 8. roč.
Matematika 9.A
Matematika 9.BC
Taneční
Aerobic
Železniční modeláři
Český jazyk 6. roč.
Český jazyk 7. roč.
Ondráčková Cecílie
Jenčovský Miloš
Jiránková Simona
Jiránková Simona
Košťáková Renata
Maxová Olga
Havelková Daniela
Kocourková Drahomíra
Gardoň Jiří
Havelková Daniela
Jiránková Simona
(jen 1. pololetí)
(jen 1. pololetí)
(jen 1. pololetí)
(jen 2. pololetí)
(jen 2. pololetí)
Mateřská škola:
Angličtina pro nejmenší 1
Angličtina pro nejmenší 2
Mažoretky „Pomněnky I“
Mažoretky „Pomněnky II“
Boháčková Martina
Řeháčková Iva
Slepičková Věra
Slepičková Věra
Vícedenní akce školy
Škola v přírodě (5. ročníky)
-
43 žáků
Kurzy plavání (1. – 5. ročníky)
Ekologický kurz (6. ročníky) – 1. turnus/2. turnus -
35 žáků/36 žáků
Lyžařský kurz (7. ročníky)
-
58 žáků
Cykloturistický kurz (8. ročníky)
-
42 žáků
Rafty (9. ročníky)
-
22 žáků
Školní akce konané v průběhu roku
1. stupeň
KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ:
- vlastivědná exkurze do Prahy pro žáky 5. tříd
- Knihovna Václava Čtvrtka – akce:
- beseda s výtvarníkem – 2. tř.
- beseda se spisovatelem – 3. tř.
- soutěž na téma Praha – 5. tř.
- pasování na čtenáře 1.ABC
- „Strašidelné čtení“ – 5. tř.
- beseda „Putování po ČR“ – 5. tř.
- soutěž „Čteme všichni, vypráví jen někdo“ - 4. a 5. tř.
- návštěva dětí z MŠ v 1. ročníku
- „Dětská scéna 2013“ - recitační soutěž
- Bioograf Český ráj - představení „Norman a duchové“
- filmový dokument „Madagaskar“ (Planeta Země 3000)
- školní dvůr – ukázka vojenské techniky
- Městské divadlo Mladá Boleslav – dvě představení pro žáky 1.-3. tříd
- K-Klub Jičín - „Čertovské pohádky“ – 1. až 3. ročníky
- korálková dílna
- hudební pořad o Antonínu Dvořákovi
- matematická soutěž „Klokánek“
- návštěva Hvězdárny a planetária v Hradci Králové
- Masarykovo divadlo Jičín:
- koncert s divadelní výpravou „Naše písnička aneb Postavím si domeček“
- představení „Hurvínkova cesta“
- Den Země - zdravověda
- akce na dopravním hřišti pro 4. ročníky (2x)
- setkání s vévodou Albrechtem z Valdštejna
- „JACKIE AND THE GIANT“ – interaktivní divadelní představení v angličtině (3.-5. třídy)
SPORTOVNÍ: atletický čtyřboj – 4. a 5. tř.
„běh 17. listopadu“
sportovní dopoledne 1. tříd – areál Jičín
soutěž v plavání „O vánočního kapra“ – 3. až 5. tř. – aquacentrum Jičín
„Velikonoční běh do schodů“
„Míčkovaná“
kopaná „Mc´Donald cup“
turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd
„Štafetový běh 1. stupně“ – halová tělocvična školy
„odznak zdatnosti“
turnaj 4. tříd v kuželkách
orientační běh – 4. a 5. ročníky
2. stupeň
Český jazyk
-
Městské divadlo Mladá Boleslav – představení pro žáky 6.-7. tříd
Národní divadlo v Praze (Nová scéna) – představení pro žáky 2. st.
olympiáda Čj – účast dvou žákyň v okresním kole:
Vyčítalová Monika 9.B (13.-15. místo)
Morillo Amy 9.B (22. místo)
Výtvarná výchova
-
příspěvky do soutěží pořádaných Knihovnou V. Čtvrtka:
„Moje nejmilejší literární postava“
„Namaluj svoji babičku“
Hudební výchova
-
koncert „The Beatles“ (pořádáno ZUŠ J. B. Foerstera Jičín)
Cizí jazyk
školní poznávací zájezd „Adventní Vídeň“
olympiáda v Aj – okresní kolo:
kategorie 7. ročníky: Kodešová Kateřina (4. místo)
Kuželková Liliana (10. místo)
kategorie 8. a 9. roč.: Bednařík Jan (12. místo)
Rodr Daniel (23. místo)
beseda s p. Pírkem na téma „Transsibiřskou magistrálou k Bajkaku“
poznávací zájezd „10 NEJ KRÁLOVSKÉ ANGLIE“ – 5.5.-10.5.2013
interaktivní divadelní představení v angličtině (6.-7. tř.): „THE ALIEN
GRAMMAR SHOW“
-
Matematika
-
Pythagoriáda – školní kolo – 6. - 8. ročníků:
- 6. ročníky: Miškovičová Natálie 6.A - 11b
(v okresním kole 27.-31. místo)
Novotný Ondřej Jakub 6.B - 11b
(v okresním kole 21.-24. místo)
Smolíková Barbora 6.B - 11b
(v okresním kole 5.–9. místo)
Farkašovský Samuel 6.A - 10b
Karbulková Nikola 6.A - 10b
Krejcarová Anna 6.A - 10b
Vaněk Vojtěch 6.B - 10b
Zalaba Tomáš 6.B - 10b
Rodr Benjamín 6.A - 9b
Žitná Kristýna 6.A - 9b
Dubský Vojtěch 6.B - 9b
Špeldová Simona 6.B - 9b
- 7. ročníky: účast 59 žáků – nikdo nepostoupil
- 8. ročníky: Jiránek Michal 8.B - 10b
(v okresním kole 4.-5. místo)
-
-
Olympiáda – 6. ročník - úspěšnými řešiteli školního kola:
Zalaba Tomáš 6.C
(v okresním kole 3. místo)
Janouchová Kristýna 6.C
(v okresním kole 6.-8. místo)
Smolíková Aneta 6.C
(v okresním kole 11.-13. místo)
Klokan – školní kolo - kategorie:
„Benjamín“ (6. - 7. třídy) – soutěžilo 132 žáků
Janďourek Jakub 7.C získal 83 bodů z možných 120 bodů
Kodešová Kateřina 7.B získala 77 bodů z možných 120 bodů
„Kadet“ (8. - 9. třídy) - soutěžilo 94 žáků
Kolář Ondřej 9.B získal 67 bodů z možných 120 bodů
Morillo Amy 9.B získala 59 bodů z možných 120 bodů
Jiránek Michal 8.B získal 54 bodů z možných 120 bodů
Přírodopis
-
-
soutěž v „Poznávání rostlin a živočichů“ – okresní kolo - účastnili se:
Lucie Zachovalová 7.C (postoupila i do krajského kola)
Novotná Kateřina 7.C
Koubová Johana 7.A
Kopalová Nikol 6.A
„Den Země“ – žáci 9.A připravili aktivity a soutěže ve spolupráci
s MŠ pro všechny děti MŠ a pro žáky 1. tříd ZŠ
exkurze 9. ročníků - Sklárna Harrachov
- naučná stezka Jizerka
6. ročníky – akce:
„Ekologický kurz“ na Pecce (dva turnusy)
Akce „Den v lese“
Chemie
-
olympiáda – okresní kolo:
Kolář Ondřej 9.B (2. místo)
Podmanická Iva 9.B (5. místo)
Dějepis
-
olympiáda – školní kolo: zúčastnilo se 27 žáků 8. a 9. tříd:
olympiáda – okresní kolo:
Kuželková Natália 9.B (11. – 12. místo)
Řeháková Nikola 9.C (14.-16. místo)
Rodr Daniel 8.B (19.-20. místo)
Jiránek Michal 8.B (21. místo)
Kobrle Adam 9.B (24. místo)
Oktábec Tomáš 9.A (29. místo)
-
projekty, akce k výročím:
- položení květin na hrob v Holíně ke 100. výročí narození St. Krause
- návštěva žáků 2. stupně muzejní výstavy „St. Kraus a přátelé“
- galerie – 150 let SOKOLA
- setkání žáků 7. tříd s vévodou Albrechtem z Valdštejna (2x)
- beseda s I. Pírkem – cesta na Bajkal po stopách československých
legionářů
- muzeum - „Neztratit víru v člověka“ k 70. výročí transportu
jičínských židů
galerie – výstava fotografií Jičína „Staré zlaté časy
ukázka obrněného transportéru
v květnu připomenuto 104. výročí narození sira Nicholase Wintona
beseda v knihovně s panem Asafem Auerbachem (přežil díky
Nicholasovi Wintonovi)
- relace ve školním rozhlase ke státním svátkům – připravovali žáci
vyšších ročníků (28.9.; 28.10.; 17.11.; 1.5.; 8.5.)
-
Zeměpis
-
tematické exkurze k aktuálnímu učivu:
- Hostinné – Galerie antického umění – žáci 7. ročníku
- Praha – výstava „Tutanchamon“ – žáci 6. ročníku
- Praha – návštěva historických památek, výstava „Monarchie“
- Kutná Hora – muzeum stříbrnictví, kostnice - žáci 7. ročníku
- Terezín, Říp – žáci 9. ročníku
- Chlum, Josefov (pevnost), Kuks – žáci 8. ročníku
-
olympiáda - školní kolo: zúčastnilo se 32 žáků
olympiáda - okresní kolo:
kategorie A - Novotný Ondřej Jakub 6.B (1. místo)
Kuba Jakub 6.A (4. místo)
kategorie B - Najman Karel 7.B (4. místo)
kategorie C - Rodr Daniel 8.B (4. místo)
olympiáda - krajské kolo: Novotný Ondřej Jakub 6.B (7. místo)
-
PŘEHLED SPORTOVNÍCH AKCÍ :
Florbal - okrskové kolo
- chlapci mladší (1. místo)
- dívky mladší (1. místo)
- chlapci starší (1. místo)
- dívky starší (1. místo)
Florbal - okresní kolo
- chlapci mladší (2. místo)
- dívky mladší (2. místo)
- chlapci starší (3. místo)
- dívky starší (1. místo)
Florbal - krajské kolo
- dívky starší - neúčast pro nemoc
Basketbal - okresní kolo
- dívky mladší (1. místo)
- dívky starší (3. místo)
- chlapci starší (2. místo)
Basketbal - krajské kolo
- dívky mladší (1. místo)
Basketbal - kvalifikace
- dívky mladší (1. místo)
Basketbal - republikové finále
- dívky mladší (2. místo)
Pohár rozhlasu - okresní kolo
dívky mladší (1. místo)
chlapci mladší (2. místo)
dívky starší (3. místo)
chlapci starší (3. místo)
dívky mladší (2. místo)
Pohár rozhlasu - krajské kolo
-
Vybíjená
- okresní kolo
- dívky mladší (4. místo)
Přehazovaná - okresní kolo
- dívky mladší (2. místo)
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - okresní kolo (2. místo)
Odznak všestrannosti olympijských vítězů - krajské kolo (2. místo)
= postup na republikové finále do Prahy
Malá kopaná - okresní kolo - chlapci starší (3. místo)
Běh 17. listopadu – zámecký park – účast 250 žáků z Jičína
orientační běh - místní kolo – účast 48 žáků
VII. Výroční zpráva ŠKOLNÍ DRUŽINY - školní rok 2012/13
Ve školním roce 2012/2013 bylo na Základní škole a mateřské škole 17.listopadu v Jičíně
v provozu šest oddělení školní družiny (ŠD), která pravidelně navštěvovalo 146 dětí. Jako
v předešlých letech byly z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění jejich dětí ve školní družině
přijaty do dvou oddělení, která nebyla kapacitně naplněna i žáci ze 4.-5.tříd. Oproti minulým
rokům, kdy na konci měsíce března počet dětí klesá, jelikož někteří rodiče využívají školní družinu
hlavně v zimním období, se naplněnost všech oddělení příliš nezměnila. Na konci školního roku
navštěvovalo školní družinu 134 dětí.
Děti měly možnost navštěvovat ŠD každý všední den od 6:30 – 7:30 a po ukončení vyučování
až do 16:00 hod.
ODDĚLENÍ ŠD:
1. oddělení
2. oddělení
3. oddělení
4. oddělení
5. oddělení
6. oddělení
-
Květoslava Ceeová
Drahomíra Kocourková
Pavlína Ulrichová
Eva Šťastná
Jana Kulhánková
Hana Nesvadbová
25 dětí
24 dětí
24 dětí
24 dětí
24 dětí
25 dětí
----------------------------------------------------------------------------------
CELKEM:
146 dětí
Vychovatelka Monika Kocourková na řádné mateřské dovolené.
Pravidelná činnost ŠD byla zaměřena na aktivity, při kterých si děti 1.- 5. tříd osvojovaly
základy slušného chování, začleňování se do kolektivu, spolupracovat s ostatními dětmi,
zdokonalovaly se v rukodělných činnostech, rozvíjely své pohybové schopnosti, tvořivost,
samostatnost, ohleduplnost atd. tak, jak tyto činnosti vycházejí z RVP ŠD. Během celého školního
roku probíhal i preventivní program, který je rozdělen na deset témat (viz příloha). Jako vždy
v měsíci červnu, se koná ve všech odděleních vědomostní olympiáda zaměřená na tato témata, které
se zúčastní všechny děti. Výsledky této olympiády slouží vychovatelkám jako zpětná vazba na
celoroční preventivní program.
Jako v minulých letech měly děti možnost navštěvovat některý z kroužků, které školní družina
dětem nabízí.
Od října si mohly vybrat z kroužků: rukodělných činností, výtvarné výchovy a malování,
keramiky, aerobicu a vaření. Některé z dětí navštěvovaly i více kroužků.
Školní družina měla v tomto školním roce v provozu šest oddělení (viz. rozpis výše). Tato
oddělení jsou rozdělena takto: v budově školní družiny, jejíž součástí je i školní jídelna se
v současné době nacházejí čtyři oddělení v prostorách budovy ŠD a dvě oddělení na 2. stupni školy.
Z důvodu vybudování dvou tříd mateřské školy, byly v předchozích dvou letech zrušeny čtyři herny
ŠD a sportovní herna ŠD, která byla využívána ke sportovním činnostem (nyní je v těchto
prostorách jedno z oddělení školní družiny), pro další z oddělení, byly provedeny stavební úpravy
sklepních prostor. Poslední dvě oddělení jsou umístěna v budově školy na 2. stupni ve třídách 6.C
a 9.C.
K pravidelným sportovním, rekreačním, pohybovým ale i odpočinkovým činnostem bylo
využíváno nejen školní venkovní a Matějkovo hřiště, školní tělocvična, školní pozemek, ale také
prostory ve městě jako jsou nádvoří zámku, cyklostezka, Lipová alej, Čepův kopec a zámecký park.
Dále byla po celý školní rok využívána dílna školní družiny, která se nachází v prostorách ŠD.
Děti ze všech oddělení se tu střídají při tvůrčích činnostech, aranžování, estetické výchově, výtvarné
výchově, keramice apod. Dále jsou v dílně pořádány ukázkové vánoční a velikonoční výstavy nejen
pro rodiče dětí, ale i pro širokou veřejnost. Tak jako v minulých letech, tak i letos využily
keramickou dílnu i děti z MŠ, které si zde vyrobily dárečky pro své nejbližší. Dále pak si tyto děti
jako každoročně mohly prohlídnout herny ŠD, ve kterých si pohrály a dostaly malou odměnu za
dovednosti, které vychovatelkám předvedly.
Mimo samostatné činnosti oddělení ŠD, byly každý měsíc pořádány akce (viz. příloha), do
kterých byla zapojena všechna oddělení společně, aby se navzájem poznaly všechny děti, které
družinu navštěvují a měly tak možnost najít si nové kamarády. S velkým zájmem byly od rodičů
vítány pořádané akce: výtvarné velikonoční a vánoční dílny, karneval, čarodějnický rej a sportovní
i vědomostní olympiáda. Kladně ohodnotili pravidelné preventivní programy, které ve školní
družině probíhají po celý školní rok. Výrobky a výkresy všech dětí zapojených do výtvarných
soutěží byly vždy vystaveny na chodbách a schodišti v prostorách ŠD, aby děti mohly ukázat svým
rodičům a ostatním návštěvníkům školy, jak jsou šikovní. Ve všech soutěžích byly vždy věcně
ohodnoceny nejen nejlepší, ale všichni zúčastnění.
V průběhu školního roku se konaly pravidelné porady vychovatelek, na kterých jednotlivé
vychovatelky sdělovaly své názory a náměty k chodu celé ŠD.
Byly také prováděny hospitace ve všech odděleních ŠD, při nichž nebyly zjištěny žádné
závažné nedostatky. Ze strany rodičů nebyly vzneseny zásadní připomínky k chodu a práci ŠD,
několik připomínek se týkalo nedostatečných prostorů heren a nevyhovujících sociálních zařízení,
které má ŠD k dispozici.
vypracovala : Drahomíra Kocourková
SPOLEČNÉ AKCE VŠECH ODDĚLENÍ ŠD
konané ve školním roce 2012/2013
ZÁŘÍ
- výtvarná soutěž - ,,Pohádkový průvod na JMP “
- estetické dovednosti - tvořivé dílny JMP
- výtvarná soutěž - ,,Pohádkové postavy JMP“
- společná návštěva kina
- preventivní program
ŘÍJEN
- rukodělná soutěž - ,,Podzimní skřítci z přírodnin“
- výtvarná soutěž - ,, Malujeme podzim“
- společná návštěva kina
- preventivní program
LISTOPAD - výtvarná soutěž - ,,Draci“
- tvořivé podzimní dílny
- výtvarná soutěž - ,,Zvířátka v lese“
- společná návštěva kina
- preventivní program
PROSINEC - ,,Mikulášská nadílka“
- estetická soutěž - ,, Čerti- malujeme peklo“
- tvořivé vánoční dílny
- výtvarná soutěž - ,,Dopis Ježíškovi“
- preventivní program
LEDEN
- výtvarná soutěž - ,,Sněhuláci“
- rukodělná soutěž - ,,Stavby sněhuláků“
- společná návštěva kina
- preventivní program
ÚNOR
- výtvarná soutěž - ,,Zimní sporty“
- ,,Maškarní bál“ ve školní tělocvičně
- rukodělná soutěž - ,,Valentýnské přání“
- společná návštěva kina
- velikonoční tvořivé dílny
- preventivní program
BŘEZEN
-
výtvarná soutěž - ,,Maškarní bál “
velikonoční tvořivé dílny
estetická soutěž - ,,Přichází jaro “
rukodělná soutěž - ,,Velikonoční přáníčko“
společná návštěva kina
preventivní program
DUBEN
- výtvarná soutěž - ,, Jak se vyznám v dopravě - dopravní
situace očima dětí “
- estetická soutěž - ,,Netradiční čarodějnice“
- ,,Čarodějnický rej“ na školním hřišti
- preventivní program
KVĚTEN - výtvarná soutěž - ,,Maminka - Babička“
- estetická soutěž - ,,Moje přání pro maminku“
- rukodělná soutěž - ,,Naše město“
- sportovní zábavné odpoledne pro děti - ,,Sportovní
olympiáda
- preventivní program
ČERVEN - divadelní představení pro děti – vystoupení ,,Klaun“
- výtvarná soutěž - ,,Děti z celé planety“
- znalostní soutěž - ,,Vědomostní olympiáda PP“
- rukodělná soutěž - ,,Lodě“
- výtvarná soutěž – PROTO POZOR! PROTO BACHA!
- preventivní program
PREVENTIVNÍ PROGRAMY ŠKOLNÍ DRUŽINY
Září: NEBEZPEČÍ KOLEM NÁS - CIZÍ LIDÉ A KOMUNIKACE S NIMI
Říjen: KAMARÁDSKÉ VZTAHY, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE KOLEKTIVU,
UMĚNÍ POMOCI DRUHÉMU
Listopad:
ZÁSADY ZDRAVÉ VÝŽIVY A OSOBNÍ HYGIENY, HYGIENA
HYGIENA STOLOVÁNÍ
Prosinec:
ÚCTA KE STARŠÍM A HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM
Leden:
NEBEZPEČÍ ŠIKANY, NEBEZPEČÍ NA INTERNETU
Únor:
PREVENCE PŘED NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
Březen:
VYUŽÍTÍ VOLNÉHO ČASU
Duben:
PREVENCE V SILNIČNÍM PROVOZU
Květen:
ÚCTA K SOBĚ A SVÉMU OKOLÍ – EKOLOGIE
Červen:
PROTO POZOR! PROTO BACHA! BEZPEČNOST O PRÁZDNINÁCH
VII. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy - šk. rok 2012/ 13
Základní údaje o mateřské škole
Mateřská škola je součástí subjektu
Základní škola a mateřská škola, Jičín, 17. listopadu 109
Provozní doba mateřské školy 6. 30 hod. – 16. 30 hod.
Počet tříd: k 1. 9. 2012 pět běžných a jedna logopedická, dvě třídy na odloučeném pracovišti
v budově ZŠ
Počet dětí na třídu:
4 x 26 /běžné třídy/
1 x 24 /běžná třída/
1 x 18 /logopedická/
Třídy odloučeného pracoviště:
1 x 26 /běžná třída/
1 x 24 /běžná třída/
Celkový počet dětí:
Logopedická třída:
k 1. 9. 2012 196 dětí
18 dětí s vadami řeči
Specifikum logopedické tř. :
 2 učitelky s rozšířenou kvalifikací pro logopedickou péči
 přizpůsobený režim dne pro maximální individuální přístup
Počet dětí odcházejících do ZŠ – 41 dětí, z toho 18 dětí přešlo do ZŠ 17. listopadu
Odklady školní docházky pro školní rok 2012/ 2013:
14 dětí
Předčasný nástup do ZŠ pro školní rok 2012/ 2013:
0 dětí
Výsledky zápisu do MŠ :
 Dny otevřených dveří probíhaly v termínu 6. května – 7. května 2013. Od
pondělí do úterý mezi 15.00 hod. a 18.00 hod. prováděla zástupkyně ředitele
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013/ 2014
 Celkem bylo přijato pro školní rok 2013/ 2014 41 dětí. Žádostí bylo přijato 105 a po
odstranění duplicit /na základě zpětvzetí žádosti zákonným zástupcem/ jich zůstalo 75. Počet
nepřijatých dětí bylo 34 /20 dětí s trvalým pobytem v Jičíně a 14 dětí bez trvalého pobytu v
Jičíně/.
 Ve školním roce 2013 / 2014 by mělo navštěvovat MŠ 196 dětí (v logopedické třídě bude
počet dětí na 18, v běžných 4 třídách bude 26 dětí, v jedné třídě bude počet 24 dětí). Ve
třídách na odloučeném pracovišti MŠ v budově ZŠ bude v jedné třídě 26 dětí a ve druhé 24
dětí. Kapacita odloučeného pracoviště je 50 dětí.
Personální obsazení MŠ
UČITELKY:
Třída Mráčci
Bc. Zlatuše Kynčlová /zástupkyně ředitele ZŠ na MŠ/
Dana Kyselová
Třída Oranžíků
Jaroslava Nedvědová
Eva Holanová
Třída Sluníčka
Kateřina Tomíčková
Jaroslava Chalupová
Třída Kašpárci
Iva Drahoňovká
Taťána Veselá
Třída Duhových motýlků Hana Málková
Veronika Klímová
Třída Žabičky
Jarmila Makovičková
/ logopedická/
Bc. Hana Kulhánková
odloučené pracoviště v ZŠ
Třída Včelky
Monika Pižlová
Věra Sýkorová
Třída Rybiček
Věra Slepičková /vedoucí odloučeného pracoviště/
Bc. Martina Boháčková
Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované v oboru učitelství pro MŠ
Školník
Uklízečky
Vedoucí ŠJ
Kuchařky
Josef Ott
Naděžda Michnová
Jitka Zachovalová nástup do předčasného důchodu 5.11.2012
Petra Matovčíková
Tatiana Vacková nástup 5.11.2012
Ilona Šíbová
Věra Pluhařová
Hana Drbohlavová nástup do předčasného důchodu 8.1.2013
Lenka Rohová nástup 3.1.2013
Naděžda Vrabcová
Edita Buchartová
Hana Škaloudová
½ úvazek uklízečky a ½ úvazek pracovnice školní jídelny
Počet zaměstnanců mateřské školy je 26.
Koncepce MŠ
Obecné cíle
 Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení
 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící
na své okolí
Základním prostředkem k dosažení těchto cílů je ŠVP.
Školní vzdělávací program naší MŠ má název
„ Podzim, zima, jaro, léto,
aby se to nepopletlo“.
ŠVP má dlouhodobý charakter a podle potřeb je upravován a doplňován tak, aby vyhovoval
podmínkám mateřské školy. V tomto školním roce byl aktualizován vzhledem k nově vzniklé třídě
na odloučeném pracovišti v ZŠ.
Podle ŠVP si učitelky v každé třídě rozpracovaly TVP tak, aby dětem pomáhal uskutečňovat
vztahy, poznatky a činnosti ve vzájemných souvislostech.
Vzdělávání je přizpůsobeno vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám
dětí této věkové skupiny. Zasahuje celou osobnost dítěte. Proto je potřeba nerozlišovat jednotlivé
izolované disciplíny. Vzdělávání se orientuje k oblastem působení, které vycházejí od dítěte a mezi
nimiž je vše vzájemně provázáno. Vzdělávání se uskutečňuje nejen v didakticky zacílených
činnostech, ale ve všech činnostech a situacích v průběhu dne v mateřské škole. Děti zařazené do
logopedické třídy mají zpracované individuální vzdělávací plány, ve kterých je snaha postihnout
postižení dítěte a individuální potřeby. V této oblasti spolupracuje MŠ s klinickou logopedkou
ze SPC v Hradci Králové.
Pomocí dalších činností se MŠ snaží rozvíjet schopnosti dětí v zájmových aktivitách:
Hrátky s angličtinou /seznamování s AJ/
Paní Iva Řeháčková (skupina mladších dětí na budově MŠ) za úhradu rodiči.
Paní uč. Bc. Martina Boháčková (skupina starších dětí na odloučeném pracovišti) za úhradu
rodiči.
Mažoretky Pomněnky
Paní uč. Věra Slepičková mimo pracovní dobu za úhradu rodiči.
Tyto zájmové aktivity se uskutečňovaly v době odpoledního odpočinku nebo v odpoledních
hodinách přibližně od 15.00 hod. Tím nedocházelo k narušování režimu dne v dopoledních
hodinách. Vzhledem k náročnému rozvržení přímé výchovně vzdělávací práce učitelek byly další
nadstandardní aktivity zrušeny.
Akce mateřské školy







Účast na akcích JMP po celý týden, v rámci JMP návštěva MŠ Janov nad Nisou
Návštěva hasičské zbrojnice
Malování pro Školka plná zábavy a Myslivecký svaz
Spolupráce mezi třídami – míčkování pro hyperaktivní děti z jiných tříd
Účast na projektu „Toulky minulostí“ v muzeu v Jičíně – třídy odloučeného pracoviště
Vánoční a jarní ukázka činností dětí pro rodiče
Tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi – Dýňová dílnička
- Bramborové odpoledne
- Loučení se sněhuláky
- Plstění
 Návštěva a nadílka Mikuláše v tělocvičně ZŠ ve spolupráci s Klubem rodičů
 Kulturní pořady v MŠ – dramatizace pohádek - dětí ze třídy Rybiček hrály pohádku „O
dvanácti měsíčkách“
 Návštěva Albrechta z Valdštejna ve vánočním čase
 Vystoupení dětí z MŠ na Adventních trzích – pohádka „O smutném pejskovi“
 Kulturní pořady v KD - „Hurvínkova cesta do Tramtárie“
- „Naše písnička aneb postavím si domeček“ – Michaela
Novozámská
 Kulturní pořady v K-klub – „Čertovské pohádky“
 Koncert v kavárně Cortez – Slávek Janoušek
 Tematické pořady v městské knihovně
 Návštěva v zahradnictví Garden Flora
 Návštěva tiskové mluvčí Policie ČR na odloučeném pracovišti
 Soutěže a hry na dopravním hřišti s ukázkou práce Policie ČR
 Návštěva filmového představení v kině - ,,Kočičí pohádky“
- „Kosí bratři“
 Turnaj mateřských škol v kopané na stadionu
 Sportovní den v hale ZŠ – duben
 Výlety dětí - ZOO Dvůr Králové – zdobení vánočních stromků
- Pardubice – „Perníková chaloupka“
- poznávání blízkého okolí – Zebín (Psí útulek), Prachovské skály
- ZOO Chleby
- statek Stružinec
- Poděbrady – projížďka parníkem
- Žďár u Kumburku – pečení chleba
- Sobotka – Humprecht
- Staré Hrady
- Nová Paka – výstava Betlémů
- Chlumec nad Cidlinou – pasování na piráty
 Karnevalový den v únoru – soutěže, hry, tanec v maskách všech tříd v prostorách MŠ
 Rej čarodějnic 30.dubna – soutěže, hry,tanec,hledání pokladu v maskách na zahradě
 Zahradní slavnost ke Dni dětí
 Den Země – soutěže, kvízy, které připravili žáci ZŠ
 Sběr plastových víček
 Sběr starého papíru
 Rozloučení s předškoláky – slavnostní pasování dětí na školáky v kině za přítomnosti
rodičů, předání šerpy, květiny a knihy „Pamětní knížka z mateřské školy“ – ilustrace Vlasta
Švejdová
 Návštěva výstav ve výstavní chodbě muzea, Adventní trhy v KD
 Dny otevřených dveří pro rodiče – spojeno se zápisem nových dětí
 Akce se ZŠ
 Akce mažoretek Pomněnek
- účast na JMP – Seco Group s.r.o
- karneval ve Valdicích
- soutěžní přehlídka – Lomnické hudební jaro
- Májové oslavy v Jičíně
- vystoupení na akci v Jiřetíně pod Bukovou
- rozloučení s předškoláky v biografu Český ráj
Akce ve spolupráci se subjekty
 Seznamování s šachovou hrou – Zdeněk Matějka
 Sportovní školička s trenérem Josefem Hlouškem dle zájmu rodičů za úhradu
 K-klub- návštěva hvězdárny v Jičíně
 Cyklus předplavecké výchovy pro děti před vstupem do ZŠ
 Solná jeskyně s cvičením pro děti mladšího předškolního věku
 Lyžařský kurz pro děti od 4 let
Akce ve spolupráci s Klubem rodičů
Rodiče se podílejí na organizaci (pořizování fotodokumentace, poroty při soutěžích), finančně
(balíčky k akcím, Zahradní slavnost,atd.).
Nově ve spolupráci se zorganizovaly vánoční a velikonoční výstavy v prostorách MŠ.
Spolupráce MŠ
s rodiči
je na dobré úrovni. Klub rodičů při MŠ se podílel a spolupracoval na společných akcích i na akcích
jednotlivých tříd. Ve výboru Klubu rodičů jsou vždy dva zástupci rodičů jednotlivých tříd.
Výbor Klubu rodičů: předsedkyně
Iva Jirásková
místopředseda
Mgr. Helena Jírů
hospodářka
Jitka Duczynská
revizní komise
Kateřina Bernkopfová, Oto Franců, Zdeněk Pavlíček
Klub rodičů má svoje webové stránky, kde jsou aktuální informace z Klubu rodičů.
Komunikace s rodiči
O všem, co se v MŠ děje, jsou rodiče informováni osobně nebo formou písemného sdělení
na nástěnkách ve vestibulu MŠ nebo na dveřích jednotlivých tříd. Od září vychází každý měsíc
časopis „Školkovníček Médi Mašličky“, kde se rodiče dočtou i zajímavosti z jednotlivých tříd.
V tomto roce se uskutečnily v každé třídě dvě třídní schůzky spojené s ukázkou činností dětí a
zvýšil se počet společných výtvarných dílniček ve třídách. Nově byly zavedeny konzultační dny pro
děti v posledním roce před zahájením školní docházky. Rodiče si dohodnou termín a čas
individuální schůzky s učitelkou a mají tak možnost diskrétně v prostorách třídy informovat o
předpokladech pro vstup do ZŠ. Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se uskutečnila
v posledním prázdninovém týdnu a zároveň ve třídách nejmladších dětí proběhly adaptační dny
(rodiče společně s dětmi). Rodiče se o dění mohou dozvědět na internetových stránkách mateřské
školy a aktualizují je přímo učitelky MŠ. Fotografie z akcí tříd si mohou rodiče nechat umístit na
vlastní USB.
Stále více se aktivně zapojují do sběru plastových víček a sběru starého papíru. Při sběru papíru
využíváme i nadále nabídku Technických služeb Jičín ke spolupráci. Papír mohou rodiče přinést do
MŠ, kde ho TS odvezou anebo mohou rodiče přinést papír přímo do sběrného dvora.
s odborníky
Odbornou logopedickou péči zajišťovalo Speciální pedagogické centrum v Hradci Králové.
Odbornou péči pro zrakově postižené dítě zajišťuje Základní škola pro zrakově postižené
SPC v Praze.
se ZŠ se v tomto školním roce opět pokračovala spolupráce










Během školního roku děti z MŠ navštívily ZŠ a ŠD
ZŠ zorganizovala pro předškolní děti akci Den Země
Děti navštívily keramickou dílnu v ZŠ v prostorách ŠD
Děti využívají školní kuchyňku
Žáci 9.tř. docházeli číst (projekt Čtenářská gramotnost) do tříd odloučeného pracoviště
Vánoční posezení se žáky 3.B
Žáci 2.B zahráli pro děti pohádku „O zlaté rybce“
MŠ má k dispozici určené hodiny ve středu k využití haly ZŠ
Školní družina má k dispozici brouzdaliště na zahradě MŠ
Společný taneční kroužek mažoretek Pomněnky
Hospitační činnost a praxe
Hospitace byla provedena u pedagogických pracovnic v průběhu dopoledních hodin. Klima ve
všech sledovaných třídách bylo příznivé, výrazně se při práci začíná objevovat převažující forma
práce ve skupinkách oproti dřívější frontální práci. Učitelky prováděly vzájemné hospitace a
následné konzultace v pracovních skupinách.
Pedagogická praxe studentek vysoké školy
Studentka Soňa Skočovská – 24.9. – 29.10.2012 – Univerzita J. A. Komenského Praha - vedoucí
praxe Bc. Hana Kulhánková (logopedická třída)
Studentka Vladimíra Vondráčková 19.11.- 23.11.2012 – Pedagogická fakulta HK - vedoucí praxe
Bc. Hana Kulhánková (logopedická třída)
Studentka Martina Blechová – 18.2. – 1.3.2013 - TU Liberec obor Speciální pedagogika
předškolního věku – vedoucí praxe Bc. Hana Kulhánková (logopedická třída)
Studentka Mgr. Magdalena Neufussová – 15.4. – 25.4. 2013 – TU Liberec obor Speciální
pedagogika předškolního věku – vedoucí praxe Bc. Hana Kulhánková (logopedická třída)
Kontroly a inspekce
ČŠI na podnět stížnosti matky dítěte prošetřovala s výsledkem, že bod stížnosti je nedůvodný
(ČŠHI-S 204/12H).
Kontroly OSPOD Jičín při činnostech v MŠ u dítěte v pěstounské péči a u dítěte v péči poručníka
na základě Novely sociálního zákona 1.1.2013
Jiné kontroly na úseku MŠ nebyly provedeny.
Informační systém
V průběhu roku bylo uskutečněno 6 pedagogických, 3 provozní porady a 1 společná porada, školení
BOZP.
Důležité informace denního či týdenního rázu jsou umísťovány na nástěnce ve sborovně MŠ, do
všech tříd MŠ umístěno PC s internetem, každá třída má zřízenou svoji e-mail adresu, informace
jsou rozesílány do tříd i tímto způsobem. Takto to bylo praktikováno i na odloučeném pracovišti.
Pedagogické pracovnice nadále pracují ve čtyřech pracovních skupinách po třech až čtyřech
učitelkách, scházejí v pravidelných časech a předávají si informace a hodnotí svoji práci.
DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje, pracoviště Jičín
Všechny pedagogické pracovnice se během roku zúčastnily seminářů pořádaných tímto pracovištěm
podle plánu DVPP.
 Seminář v Chlumci nad Cidlinou – interaktivní tabule a její využití v MŠ
 Seminář ČČK Rychnov nad Kněžnou – Pedagog a zdravotnické vzdělávání –
proškolen byl celý pedagogický sbor
 Seminář v rámci kampaně Česko mluví o vzdělávání – prezentace pedagogiky
Montessori v budově MŠ 17.listopadu
Bc. Zlatuše Kynčlová dokončila navazující magisterské studium UK Praha, pedagogická fakulta,
obor Management vzdělávání
Iva Drahoňovská – dokončila bakalářské studium na PdF UHK obor Učitelství pro MŠ
Materiálně - technické podmínky vzdělávání a jejich zlepšování
Budova je sto let stará, vyžaduje neustálou údržbu, úpravy a zdokonalování. Zlepšuje se vybavení
tříd a prostor MŠ tak, aby odpovídal požadavkům a trendům současného pojetí mateřské školy.
Dokoupeny drobné pomůcky do všech tříd a nové hračky a koloběžky na školní zahradu. Začalo
vybavování školní zahrady novými pergolami nad pískovišti a sedáky kolem pískovišť. Byly na
schodištích instalovány nová bezpečnostní madla ve výšce odpovídající dětem. V souvislosti se
změnou zajišťování zabezpečení budovy, byl nainstalován nový systém bezpečnostního zařízení.
Vlastní hodnocení MŠ
Bylo zakoupeno dotazníkové šetření společností SCIO s názvem Mapa mateřské školy. Společnost
SCIO je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů a se všemi údaji nakládá podle
příslušného zákona. Anonymita údajů účastníků dotazníků je zaručena tím, že se na ně nikdo
nepodepisuje a nevyplňuje žádné identifikační údaje, kromě adresy a kódu MŠ a třídy. Šetření je
zacíleno na vzájemné vztahy, postoj, názory a přání týkající se vzdělávání a prostředí v MŠ, ale také
na představy o jejím dalším zaměření. Mapuje současně názory všech důležitých aktérů MŠ – rodič,
učitel, provozní zaměstnanec a ředitel. Poznání skutečného stavu poskytlo vedení MŠ možnost, aby
v dalších aktivitách mohlo zohlednit výsledky šetření. Výsledky MŠ obdržela na konci dubna 2013.
Odpovědi jsou vyhodnoceny jak v rámci MŠ, tak i v porovnání s ostatními MŠ, které se do projektu
Mapa MŠ zapojily. Zpracované výsledky jsou k dispozici rodičům na web. stránkách MŠ.
Analytická zpráva včetně grafů je pro všechny zúčastněné k nahlédnutí u zástupkyně ředitele pro
MŠ.
Takto vypadal náš plán na školní rok 2012/ 2013
A téměř vše se nám podařilo splnit. Do dalšího roku nám nadále zůstává vylepšení zahrady a
zlepšení estetického vzhledu chodeb.
Zlepšení
estetického
vzhledu chodeb
MŠ
NE
Zlepšit
vybavení
zahrady
ČÁSTEČN
Ě
Ukázky
práce
s dětmi
ANO
Klub
rodičů
ANO
Rodiče
Materiální
vybavení
Konzultační
týden pro
rodiče
předškolních
dětí
ANO
Spolupráce
Evaluace a
pedagogic
ké
hodnocení
ANO
Pedagogicko
psychologická
poradna
Mateřská
škola
Školní
vzdělávací
program
ANO
ZŠ
Seznámení
se ŠVP MŠ
ANO
Propracování
třídních
vzdělávacích
programů
ANO
Týmová
práce
ANO
ANO
DVPP
Získávání
zkušenost
í v jiných
MŠ
ANO
Využívání
počítačové
učebny
Ne
Spolupráce
S 1. třídami
a ŠD
ANO
Využívání
tělocvičny a
nové haly
Zaměstnanci
Tvorba
IVP
VIII. Hospodaření za rok 2012 – základní škola
PŘÍJMY CELKEM
z toho:
příspěvek na provoz od MěÚ Jičín
tržby za pronájem
poplatek za školní družinu
úroky
ostatní tržby (dary, půjčovné apod.)
tržba za zájmové kroužky
tržba – žákovské faktury
dotace na mzdy a ONIV
VÝDAJE CELKEM
provozní náklady ZŠ
z toho:
spotřeba plynu
elektrická energie
spotřeba vody
opravy a udržování
odpisy
pořízení HIM
knihy a učební pomůcky
spotřeba materiálu
spotřeba pohonných hmot
ochranné pomůcky
mzdové náklady na kroužky + odvody
věcné náklady na obědy zaměstnanců
poštovné, telefony, poplatky KB
ostatní služby a pojištění
náklady – žákovské faktury
23 411 237,28 Kč
3 565 220,-101 340,-210 150,-16,28
38 130,-209 255,-787 258,--
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
18 499 868,-- Kč
23 461 617,96 Kč
4 961 749,96 Kč
1 733 049,45
572 341,36
317 353,-241 294,64
43 016,30
110 446,80
128 349,09
450 734,57
285,-9 656,91
138 685,-130 256,60
72 204,15
230 491,09
783 586,--
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
mzdové náklady ZŠ
18 499 868,-- Kč
z toho:
náklady na platy
13 552 280,-- Kč
odvody sociálního a zdravotního pojištění + FKSP
4 709 918,-- Kč
ONIV: učebnice a učeb. pomůcky, cestovné, vzdělávání,
zákonné pojištění, příspěvek na obědy, dočasná
pracovní neschopnost
237 670,-- Kč
Ztráta/Zisk roku 2012
- 50 380,68 Kč
(Ztráta hlavní činnost:
- 87 578,87 Kč
Zisk doplňková činnost: 37 198,19 Kč)
IX. Hospodaření za rok 2012 – mateřská škola
PŘÍJMY CELKEM
z toho:
dotace na provoz od MěÚ Jičín
stravné
školné
úroky
dotace na mzdy a ONIV
10 480 085,17 Kč
VÝDAJE CELKEM
10 407 247,88 Kč
1 038 500,-1 080 507,-559 600,-46,17
7 801 432,--
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
provozní náklady MŠ
z toho:
potraviny
spotřeba plynu
elektrická energie
voda
opravy a udržování
odpisy HIM
knihy, hračky, učební pomůcky
pořízení nábytku a DHIM
spotřeba ostatního materiálu + sportovní potřeby
ostatní služby a pojištění
poradenské služby, programové vybavení
poplatky – KB, telefony
ochranné pomůcky
školení, vzdělávání
cestovné
pohoštění
2 605 815,88 Kč
mzdové náklady MŠ + ONIV
z toho:
náklady na platy
odvody sociálního a zdravotního pojištění + FKSP
ONIV:
cestovné, vzdělávání, zákonné pojištění,
náhrada dočasné pracovní neschopnosti
7 801 432,-- Kč
Ztráta/Zisk roku 2012
1 097 045,19
438 635,64
118 360,-92 743,19
78 202,-37 182,-117 459,20
243 476,12
167 241,42
109 177,50
4 640,-64 066,09
19 873,53
9 128,-7 462,-1 124,--
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
5 752 320,-- Kč
2 009 315,-- Kč
39 797,-- Kč
72 837,29 Kč
Download

Výroční zpráva 2012/2013 - Základní škola a mateřská škola