V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Modlany
Teplice
............................................. okres .........................
10.10.
11.10.2014
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
1
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
1
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
813
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
454
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
454
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Volební
1.
2.
3.
4.
Pořadí na HL
strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů Modlanska
Stanislava Kondrlová
55
Jan Urban
39
Pavel Rajčan
58
Pavlína Šedivá
33
Volební strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
1.
Zdeněk Chlupsa
56
Volební
1.
2.
3.
4.
strana č. 3 - MODLANSKO ŽIJE!
Karel Secký
Stanislava Desenská
Lukáš Paťha
Michal Vagel
B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
40
38
28
37
Věk
Počet hlasů
1.
3.
2.
4.
277
184
153
131
1.
101
1.
2.
3.
4.
251
230
217
179
Pořadí na HL
Počet hlasů
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů Modlanska
Miroslav Illéš
50
Milena Soukupová
40
Josef Gajdoš
46
Vladimíra Klimešová
45
Martin Takáč
43
5.
6.
7.
8.
9.
168
152
136
130
111
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
Lucie Janoušková
26
Stanislav Tulis
60
Petra Červená
28
Pavel Vlk
52
Luboš Chvojan
27
Monika Chlupsová
51
Vasil Paluba
59
Iva Teplá
57
9.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
100
86
61
71
65
80
77
61
5.
170
Volební strana č. 3 - MODLANSKO ŽIJE!
1.
Martin Kouřil
37
567710 - str. č. 1
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
2.
3.
4.
5.
Martina Poslušná
Jakub Vlk
Jiří Janoušek
Jiří Novák
40
28
37
50
6.
7.
8.
9.
172
139
165
113
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů Modlanska
Počet hlasů pro stranu:
1442, hranice:
176,0
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Stanislava Kondrlová
277
2.
Pavel Rajčan
153
3.
Jan Urban
184
4.
Pavlína Šedivá
131
5.
Miroslav Illéš
168
6.
Milena Soukupová
152
7.
Josef Gajdoš
136
8.
Vladimíra Klimešová
130
9.
Martin Takáč
111
Volební strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
Počet hlasů pro stranu:
702, hranice:
85,8
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Zdeněk Chlupsa
2.
Petra Červená
3.
Stanislav Tulis
4.
Pavel Vlk
5.
Luboš Chvojan
6.
Monika Chlupsová
7.
Vasil Paluba
8.
Iva Teplá
9.
Lucie Janoušková
Volební strana č. 3 - MODLANSKO ŽIJE!
Počet hlasů pro stranu:
1636, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Karel Secký
2.
Stanislava Desenská
3.
Lukáš Paťha
4.
Michal Vagel
5.
Martin Kouřil
6.
Martina Poslušná
7.
Jakub Vlk
8.
Jiří Janoušek
9.
Jiří Novák
Počet hlasů
101
61
86
71
65
80
77
61
100
199,1
Počet hlasů
251
230
217
179
170
172
139
165
113
567710 - str. č. 2
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
17:39 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Eva Michálková
....................................................
Vladimíra Benáková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
567710 - str. č. 3
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
List č. 1
Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Modlany
Teplice
............................................. okres .........................
10.10. - 11.10.2014
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):
Celkem platných hlasů:
3780
Volební strana
č. 1 - SNK Modlanska
č. 2 - Česká str.sociálně demokrat.
č. 3 - MODLANSKO ŽIJE!
Počet volených členů zastupitelstva:
Počet
hlasů
1442
702
1636
Počet
kand.
9
9
9
Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
3780,00
3780,00
3780,00
Poměr hlasů
k základu v %
38,14
18,57
43,28
Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
SNK Modlanska
Česká str.sociálně demokrat.
MODLANSKO ŽIJE!
2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Hodnota podílu
1636,00
1442,00
818,00
721,00
702,00
545,33
480,66
409,00
360,50
Číslo a zkrácený název volební strany
3 - MODLANSKO ŽIJE!
1 - SNK Modlanska
3 - MODLANSKO ŽIJE!
1 - SNK Modlanska
2 - Česká str.sociálně demokrat.
3 - MODLANSKO ŽIJE!
1 - SNK Modlanska
3 - MODLANSKO ŽIJE!
1 - SNK Modlanska
Volební strana
1 - SNK Modlanska
2 - Česká str.sociálně demokrat.
3 - MODLANSKO ŽIJE!
9
Mandáty
4
1
4
567710 - str. č. 4
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
17:39 hod., 11.10.2014
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Eva Michálková
....................................................
Vladimíra Benáková
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
567710 - str. č. 5
Download

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Modlany