9. Výroční konference
Ahr čr
PRŮVODCE
Pod záštitou
PŘEDNÁŠEJÍCÍ – 1. den – 20. listopadu 2014
Václav Stárek, prezident AHR ČR
Absolvent Sou ondříčkova v Praze v oboru číšník, international institute of tourism and
Management Prague, Vysoké školy hotelnictví a lázeňství v Praze a Vysoké školy finanční
a správní, katedry Veřejné správy. Svou kariéru spojil se společností interContinental
Hotels & Resorts; konkrétně s hotelem interContinental Praha, kde postupně pracoval na
mnoha řadových i manažerských pozicích. od roku 2005 působil jako generální sekretář
Národní federace hotelů a restaurací České republiky (NFHR ČR) a stál u zrodu Asociace
hotelů a restaurací České republiky, která vznikla sloučením NFHR ČR a Ho.RE.KA. ČR
v roce 2006. V současné době působí jako prezident této nové organizace.
Christian de Barrin, výkonný ředitel CEo konfederace HotREC
Christian de Barrin je původem Francouz, má ekonomické vzdělání, již 13 let v Bruselu
získává odborné znalosti a zkušenosti se strategickou komunikací, se vztahy s investory
a s veřejnými záležitostmi. zastával několik vysokých pozic v oblasti komunikace a vedení
asociací v rámci významných obchodních asociací fungujících v různých komplexních
odvětvích, včetně sektorů kovozpracujícího průmyslu, spotřebního zboží, letecké dopravy
a médií. Souběžně s tím pracoval pro ideovou platformu Eu think-tank a vedl tréninky
v evropském školícím zařízení European training institute. Byl také členem představenstva
evropské asociace ředitelů pro komunikaci European Association of Communication
directors a publicistou ve francouzské rozhlasové stanici France-info.
Trend ohrožující podnikání v cestovním ruchu
Prezentace
Prezentace Christiana de Barrina se částečně zaměří na šedou ekonomiku v pohostinství,
neboť se jedná o jeden z hlavních problémů, jenž může mít dopad na budoucnost odvětví
pohostinství.
Rostislav Vondruška, generální ředitel agentury Czech tourism
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Bratislavě působil jako generální ředitel hotelu
Palace, Kongresového centra Praha a ve vedoucích funkcích několika dalších hotelů
(Marriott, Renaissance Praha, Hilton). V letech 2009–2010 byl ministrem pro místní rozvoj
České republiky. od roku 2004 je generálním ředitelem České centrály cestovního ruchu
– Czechtourism. Je držitelem prestižního ocenění osobnost cestovního ruchu – Holiday
World Award za roky 2007 a 2009.
Příležitosti světových trhů
Prezentace
Metriky měření úspěšnosti prezentace České republiky v zahraničí, top trhy a strategické
trhy, významné akce zahraničních zastoupení.
Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
Po ukončení studií pracoval jako vysokoškolský učitel na VšE na katedře ekonometrie, kde
v roce 1983 obhájil kandidátskou disertační práci. V roce 1984 byl zakládajícím členem
Prognostického ústavu ČSAV, kde se v roce 1988 stal náměstkem ředitele. V letech
1989–92 byl ministrem hospodářství ČSFR a později také působil jako ministr průmyslu
a obchodu ČR. Současně byl poslancem Parlamentu ČR a místopředsedou občanské
demokratické aliance. Je členem několika mezinárodních think-tanků, především
trilaterální komise, kde je víceprezidentem Evropské skupiny. V letech 2009–2013 byl
členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), v letech 2010–2012 byl členem Evropské
poradenské skupiny výkonného ředitele Mezinárodního měnového fondu. od roku 2000
externě vyučuje na Fakultě sociálních věd univerzity Karlovy a od stejné doby působí
i jako člen mezinárodního poradenského sboru illinois institute of technology v Chicagu.
Je autorem řady vědeckých publikací a publikuje v médiích.
Česká a světová ekonomika v roce 2014
Prezentace
Rozdílná dynamika ekonomického růstu v různých oblastech světa po krizi 2008-9: stále
pokračující rychlý růst rozvíjejících se ekonomik (země BRiCS i další), oživení v uSA,
stagnující Evropa. Nová situace v roce 2014 – zpomalení BRiCS (včetně Číny), solidní růst
v uSA, nové zpomalení v euro zóně. Česká ekonomika: recese v letech 2012 –13, oživení od
roku 2014, solidní makroekonomická stabilita, nízký dluh, ale i nízký ekonomický růst, silná
exportní závislost na německém trhu. Hospodářská politika pro další období.
Zdeněk Tůma, KPMG
zdeněk tůma v letech 2000–2010 stál v čele České národní banky, působil jako výkonný
ředitel a zástupce České republiky, Slovenska, Maďarska a Chorvatska v Evropské bance
pro obnovu a rozvoj, byl členem Generální rady Evropského systému centrálních bank
a zástupcem České republiky v Mezinárodním měnovém fondu. Ve společnosti KPMG
Česká republika působí od roku 2011 na pozici partnera v oddělení Management Consulting.
zaměřuje se zejména na projekty týkající se poradenství v oblasti bankovnictví, finančních
služeb a cestovního ruchu.
Hotelnictví vs. hospodářský cyklus: co na to trendy?
Prezentace
Lze nalézt souvislosti mezi makroekonomickými cykly a vývojem odvětví hotelnictví? Jsou
současné světové trendy v hotelnictví – v oblastech rozvoje služeb, provozu či marketingu
důsledkem vývoje ekonomiky jako celku? A jak jsme na tom v České republice?
Petr Čermák, ředitel Letoviska Studánka
Petr Čermák původně vystudoval strojařinu, ale již při studium techniky se zamiloval do
hotelnictví. Vystudoval Střední hotelovou školu v Praze a byl jedním z prvních dálkových
studentů Vysoké hotelové školy v Praze. Řídí již čtvrtý hotel z pozice výkonného ředitele
a z toho tři hotely uváděl do provozu. za svoji nejsilnější stránku považuje to, že je mu jeho
práce stále koníčkem.
Specifika hotelnictví a gastronomie v menších městech
Prezentace
Specifika řízení regionálních hotelů. Regionální hotely a jejich řízení v praxi. Jistě zajímavé
téma pro všechny hoteliéry. otázku nákladů, personální i obchodní politiky a regionálních
specifik v návaznosti na jednotlivé oblasti ČR z pohledu vlastních zkušeností porovná Petr
Čermák.
Tomáš Máčala, generální ředitel hotelu Crowne Plaza Prague
tomáš Máčala působí v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví již 23 let. Hotelovou praxi
započal hned po studiích se zaměřením na cestovní ruch a ve své dosavadní kariéře prošel
v zahraničí i doma celou řadou pozic v klíčových úsecích nadnárodních hotelových řetězců,
především společnosti Penta Hotels & Resorts a interContinental Hotels Group. Řadu let
poté, co získal zkušenosti v oblastech Front office, Accounting či Food and Beverage
a realizoval dále svůj profesní rozvoj v několika senior management postech, dominoval jeho
profesní prezentaci Revenue Management a implementace této manažerské a strategické
disciplíny pro řízení obchodní a finanční politiky v Hotelu interContinental Praha. značku
interContinental Hotels Group pak dále reprezentoval na postu general managera při otevření
hotelu Crowne Plaza Prague Castle a následně od roku 2007 do současnosti působil na
pozici general managera hotelu Crowne Plaza Prague, současně též v pozici managing
directora společnosti Austria Hotels international provozující několik hotelů v rámci této
skupiny u nás a v zahraničí. V tomto roce též vedl proces re-brandingu společnosti Crowne
Plaza Prague.
Nejúspěšnější obchodní taktiky
Prezentace
Prodej trochu jinak – tradiční i alternativní pohledy na prodej a marketing. Je současné
hotelnictví jenom o nových technologiích a trendech či v něm má stále své místo člověk,
služba i zážitek? tomáš Máčala představí netradiční přístup k prodeji a marketingu nejenom
v souvislosti se strategií, taktikou a moderními praktikami, ale též z pohledu komunikace,
sociální a společenské interakce a vztahů.
PŘEDNÁŠEJÍCÍ – 2. den – 21. listopadu 2014
Roland Schegg, profesor, institut für tourismus, Switzerland
dr. Roland Schegg je profesorem na institute of tourism, univerzitě užitých a společenských
věd západního švýcarska ve Valais (HES-So Valais). Mezi lety 2000 až 2004 působil na
Ecole Hoteliere de Lausanne. titul bakalář přírodních věd získal na švýcarském federálním
institutu Swiss Federal institute for technology a titul Phd na ženevské univerzitě university
of Geneva. Svou výzkumnou činnost směřuje do oblasti etourismu (online distribuce,
metrika elektronických služeb eService, přijímání nových technologií, web 2.0 a mobilní
technologie v cestovním ruchu).
Evropská studie on-line distribuce 2014
Prezentace
online distribuce se stala pro evropský hotelový průmysl důležitým kanálem. Předpokládáme,
že v roce 2013 bylo v průměru již více nežli jedno z každých pěti přenocování vygenerováno
online rezervačními agenturami (online Booking Agencies – otA), zejména prostřednictvím
Priceline (booking.com, Agoda), Expedia (včetně hotels.com, Venere) a HRS, které společně
tvoří téměř 90 % tohoto trhu. Celkově dle naše odhadu online zprostředkovatelé (otA, GdS
a další) generují 25 % přenocování v Evropě. Prezentace analyzuje dopady a následky
těchto trendů pro české hotely.
Richard Valtr, ředitel MEWS
Vystudoval prestižní university College London. V České republice působil jako projektový
manažer na stavbě luxusního Emblem Hotelu v Praze, na jehož provozu se stále podílí
z pozice „creative director“. Je zakladatelem softwarové společnosti Mews Systems,
jejíž vznik a rozvoj je podřízen snaze vytvořit moderní hotelové prostředí, které umožňuje
kvalitnější a jednodušší komunikaci personálu hotelu se zákazníkem.
Informace na dotek – Příchod nové komunikace s hostem
Prezentace
Moderní cestovatel si organizuje svůj čas a pohyb přes svůj mobilní telefon. Mobilní media
tak umožňují každému cestovateli širokou škálu možností komunikace s individuálním
hotelem a na opačné straně hotelům následný kontakt s hosty, včetně možnosti, nabídnout
hostům celou škálu dalších služeb, poskytovaných hotelem. Podle průzkumu prestižního
deníku Skift, 59 % cestovatelů by rádo použilo online check-in, kdyby jim tato možnost byla
navrhnuta.
Hanni Rützler, odbornice na výživu a expertka na potravinové trendy
Se svým multi-oborovým přístupem k otázkám návyků souvisejících s potravinami a nápoji
se Hanni Rützlerová stala uznávanou expertkou nejen v Rakousku, ale i daleko za jeho
hranicemi. Je známa zejména svojí schopností propojovat teorii s praxí a tuto schopnost
využívá jak při svých workshopech, tak i jako hlavní přednášející na konferencích
a zasedáních. díky pochopení logiky a logistiky fungující mezi gastronomií a zemědělstvím,
zdravotní politikou i oblastí průmyslu, stejně tak jako mezi potravinovým výzkumem
a spotřebiteli, je skutečnou odbornicí na inovace na trhu potravin a nápojů.
Food Trends – trendy v preferencích budoucích zákazníků
Prezentace
Potravinové trendy, jako jsou senzuální pokrmy (Sensual Food), pokrmy s průvodcem
(Curated Food), tzv. měkké zdraví (Soft Health) či hybridní pokrmy (Hybrid Food), ukazují
na současný postoj k životu i na aktuální touhy zákazníků, což z nich činí ideální včasný
varovný systém. tyto trendy navíc poskytují inspiraci a orientaci v komplexním a extrémně
konkurenčním potravinovém trhu. Aby bylo možné s potravinovými trendy úspěšně pracovat,
je třeba pochopit jejich potenciál pro řešení problémů.
Harry Gatterer, CEo zukunftsinstitut
Harry Gatterer se věnuje výzkumu trendů, je výkonným ředitelem institutu zukunftsinstitut
a odborníkem na „nový život“. Jeho doménami jsou budoucnost života a práce, nové životní
styly a jejich vývoj uvnitř lidské společnosti, dále firmy, spotřebitelé a volný čas. dělí se
o praktické znalosti a prognózy se svým typickým šarmem. Je dokonale soustředěný, často
provokativní a vždy optimistický. Využívá design jako pojítko mezi povrchem a podstatou
– působivé obrazy a grafika demonstrují to, co společenská změna ve skutečnosti
představuje. Přednášky Harryho Gatterera jsou multimediálními sděleními a přinášejí
podnětné vize pro nadcházející roky, které jsou specifické, hluboké a bezprostřední. Svoji
první společnost založil, když mu bylo pouhých 20 let a byl také šéfem asociace Junge
Wirtschaft osterreichs (mladá ekonomika Rakouska) s více než 36000 zaměstnanci, což
mu přineslo praktické znalosti, které využívá ve svých prezentacích.
Future Hospitality – Cestování napříč generacemi – profil hosta po
roce 2020
Prezentace
Kdo pozorně sleduje dění ve společnosti, dokáže si změn povšimnout poměrně brzy. tyto
změny mohou mít po nějaké době dopad také na oblast pohostinství. Ekonomika sdílení
(Sharing Economy, neboli peer-to-peer ekonomika – socioekonomický systém založený na
sdílení lidských a fyzických zdrojů) je již několik let zřetelně patrná – nyní je již nezvratně všude
kolem nás a AirBnB (webové stránky sloužící k pronajímání ubytování) a podobné subjekty
se staly opravdovou konkurencí. dnes můžeme pozorovat trend směřující k „deturistifikaci“.
to znamená, že touhy cestovatelů již nemají být identifikovány jako turistické. Kam nás toto
může dovést? Harry Gatterer bude hovořit nejen o mega-trendech, které tlačí na sociální
změny, ale rovněž nastíní možné odezvy v hotelovém podnikání.
Jiří Chrást, ředitel Akademie ČtK
zkušený novinář s téměř třicetiletou praxí, v ČtK prošel nejrůznějšími pozicemi od
redaktora až po šéfeditora, jako zahraniční zpravodaj působil mnoho let v indii a Británii,
vzděláním filolog a pedagog, bohatá lektorská činnost, přednáší v češtině a angličtině,
ředitel Akademie ČtK.
Verbální smog kolem nás
Prezentace
Verbální smog vytlačil v úředním styku jednoduchý, srozumitelný jazyk. Místo toho,
abychom přemýšleli o významu slov a uvážlivě je používali, naklonovali jsme a bez skrupulí
šíříme okoralá slovní spojení, fráze, klišé. Systematicky deformujeme jazyk. Vytváříme
komplikované, nestravitelné větné konstrukce, kterým ostatní nerozumějí a mnohdy už ani
rozumět nechtějí. informaci, pokud nějakou máme, často rozmělňujeme. Místo jasného,
přímočarého sdělení pracně vymýšlíme cosi, co nakonec připomíná rébus. Svět kolem nás
na slovní plevel reaguje tím nejpřirozenějším způsobem – jako spam jej automaticky hází do
koše. Jiří Chrást z Akademie ČtK na konkrétních příkladech ukáže, jak nešvary úředního
jazyka zamořují naši komunikaci a jak proti tomu bojovat.
Harald Fargel, učitel odborných předmětů na Viennas Culinary institute
Harald Fargel, bývalý prezident rakouské kuchařské asociace Austrian Chefs Association,
se profesně vzdělával ve věhlasném hotelu Sacher ve Vídni. Po deseti letech získávání
mezinárodních zkušeností od Berlína až po tokio, a dále pak i celosvětově při práci na lodích
osobní dopravy, navštěvoval pedagogickou akademii ve Vídni a v současnosti pracuje jako
vedoucí učitel odborných předmětů.
Vzdělávací systém učňovského školství v Rakousku
Prezentace
Mnoho mladých lidí se každoročně snaží stát kuchařem nebo zaměstnancem hostovského
servisu, mnoho jich však také tato zaměstnání brzy opouští. Většina restaurací a hotelů
potřebuje více personálu. Co v tom lze udělat?
Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministra, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
Jaroslav Fidrmuc po absolvování studia oboru učitelství předmětů matematika–fyzika
působil jako učitel na základní škole, středním odborném učilišti a gymnáziu. od roku
1992 byl součástí týmu, který zakládal jedno z prvních církevních gymnázií v ČR – dnešní
Cyrilometodějské gymnázium a Mš v Prostějově. od roku 1993 působil ve funkci zástupce
ředitele a v letech 1997–2014 ve funkci ředitele této školy. od roku 2010 zastupoval Českou
republiku na zasedáních CEEC v Bruselu (Evropská komise pro katolickou výchovu). Ve
funkci hlavního manažera realizoval celou řadu vzdělávacích projektů financovaných
z prostředků ESF a státního rozpočtu. od srpna 2014 působí na MšMt.
Změní se učňovské školství?
Prezentace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se sociálními partnery připravuje
celou řadu změn v oblasti středoškolského vzdělávání, jejichž cílem je mimo jiné posílit kvalitu
poskytovaného vzdělávání, zvýšit uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce a podpořit
konkurenceschopnost České republiky. K připravovaným klíčovým opatřením patří zavedení
přijímacích zkoušek na maturitní obory středních škol, nová závěrečná zkouška v učebních
oborech, uplatnění prvků duálního vzdělávání, predikce potřeb trhu práce, úprava způsobu
financování regionálního školství, mistrovská zkouška či zvýšení prestiže technických oborů.
ODBORNÉ SEKCE
SEKCE I.
Hotelnictví
Řídí: Filip Kühnel, obchodní ředitel, Hotel time
Své působení v cestovním ruchu zahájil jako ředitel Hotelu Adalbert, který dovedl až k první
eko-certfikaci na českém trhu. díky tomu se stal zakládajícím členem ekologické sekce
v rámci AHR ČR a získal také ocenění Green Manažer roku. Po té působil více než 5 let ve
společnosti oREA Hotels, kde se z pozice výkonného asistenta propracoval až na pozici
generálního ředitele. za své působení byl v roce 2013 oceněn jako Hoteliér roku. V současné
době působí ve softwarové společnosti Hoteltime, kde má na starosti obchodní rozvoj
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Poslední dva roky také působí jako předseda Prague Chapter
v rámci AHR ČR.
Téma: Efektivní distribuce On-line
Panelisté: • Milan Pavelka, HotELMAX • Tomáš Nesvorný, Hotel Leonardo, Praha • Martin Kocourek, Hotel
Bellevue, Český Krumlov
SEKCE II.
Gastronomie
Řídí: Milan Nemrava, vedoucí gastronomického provozu, Hotelová škola teplice
Ve své dlouhé profesní kariéře od číšníka interhotelu Bohemia v Ústí nad Labem, ve stejné
funkci na zaoceánských lodích Československé námořní plavby Praha, vedoucího restaurace
hotelu thermia v letech 1968 –1984, zastával od roku 1985 pozici ředitele hotelu thermia
v teplicích, následně ředitele hotelu Prince de Ligne. dále se stal předsedou představenstva
akciové společnosti Resthotels a. s. a majitelem společnosti Gasttour s. r. o. a ředitelem
hotelu thermál. Angažoval se aktivně od počátku existence profesního sdružení Ho.RE.KA.
a stál u zrodu AHR ČR, kde doposud zastává funkci předsedy krajské sekce. V současné
době působí v Hotelové škole v teplicích jako vedoucí gastronomických provozů.
Téma: Quo Vadis Česká restaurace
Panelisté: • Petr Zach, Restaurace u Bulánka, Batňovice • Věra Bauerová, Restaurace Pamplona, Libochovice
• Lenka Fundová, restaurace u Kašpara, Lovosice • Václav Toncar, Resort Green Valley, Chotýšany
SEKCE III.
Vzdělávání
Řídí: Ludvík Vomáčka, ředitel, SČMSd Praha
Vysokoškolský pedagog a absolvent uJEP v Ústí nad Labem a na FF uK v Praze v obhájil
titul CSc. od roku 1971 do roku 1991 působil na MšMt jako ředitel odboru Vysokých
škol univerzitních a ekonomických. od roku 1992 působí ve Svazu českých a moravských
spotřebních družstev jako jednatel a dále jako ředitel Manažerského institutu CooP a jednatel
10 družstevních škol se zaměřením na gastronomii a cestovní ruch. V roce 2013 obdržel
nejvyšší resortní vyznamenání MšMt za dlouhodobou pedagogickou činnost. Je členem
představenstva Svazu CR a Národní rady pro kvalifikaci při MšMt.
Téma: Jak se budeme podílet na přípravě budoucích zaměstnanců?
Panelisté: • Pavel Hlinka, předseda vzdělávací sekce AHR ČR • Libor Hanzal, Střední odborné učiliště a Střední
odborná škola, znojmo • Michal Vevera, FRENCH - RESt, s. r. o.
SPOLEČENSKÝ PROGRAM
20. listopadu
2014
GTG Party Il Giardino restaurant
Dress code: Casual
Začátek: 19.00 hodin
Nově zrekonstruovaná designovaná restaurace il Giardino se
nachází v exekutivní budově hotelu NH Prague na vrcholu
kopce Mrázovka. Nejen pro hotelové hosty je přístupná
unikátní lanovkou, která vás vyveze z lobby hlavní hotelové
budovy a zajistí tak zcela nevšední zážitek. Restaurace nabízí
vynikající gastronomii – italské a středomořské speciality.
21. listopadu
2014
Gala večer Smetanova síň v Obecním domě v Praze
Dress code: Black tie
doprava pro účastníky zajištěna.
Odjezd autobusů od NH hotelu Prague v 17.50 hodin
Začátek: Welcome drink v 18.30 hodin
Gala večera v 19.00 hodin
Národní kulturní památka v historickém centru města obecní
dům. Je nejen udržovaným pomníkem připomínajícím naši
zašlou slávu, ale je to místo neustále pulsující současným
životem – významnými koncerty a hudebními festivaly
počínaje, až po velké plesy a módní přehlídky. Gala večer
Asociace hotelů a restaurací ČR ve Smetanově síni obecního
domu bude zahájen udílením výročních cen AHR ČR, na který
naváže hudební vystoupení souboru Parnas Quartet Prague
se sopranistkou sboru Národní opery Martinou Žateckou.
Moderátor večera: Marie Retková
Slavnostní menu připraví tým kuchařů Francouzské restaurace Art Nouveau v Obecním domě v Praze pod
vedením šéfkuchaře Jana Horkého.
doprava pro účastníky zpět do NH hotelu Prague je zajištěna.
odjezd prvního autobusu ve 23.00 hodin, předpokládaný konec ve 23.00 hodin.
VÝROČNÍ CENY AHR ČR 2014
Je již tradicí, že od vzniku Asociace hotelů a restaurací České
republiky, jsou udíleny Výroční ceny těm členům asociace, kteří svojí
profesionální úrovní mohou být příkladem kolegům v oboru. Ceny jsou
udíleny v sedmi kategoriích. Ve spolupráci s platformou Byznys pro
společnost bude předána cena top odpovědný hotel / restaurace.
Kandidáti Výročních cen AHR ČR na rok 2014
Hoteliér roku (řetězcové hotely)
• Eva PAšKoVá, Novotel-ibis-Praha Wenceslas Square, Praha
• ing. Miroslav BuKVA, Clarion Congress Hotel Prague
• ulf LANdEBERG, Lindner Hotel Prague Castle
• Bc. Petr PRŮCHA, Lázně Františkovy Lázně a. s.
• Petr LŽÍČAŘ, Le-Hotels (Grand Majestic Plaza, design Hotel Elephant a Grandior Hotel Prague)
Hoteliér roku (nezávislé hotely)
• Bc. tomáš BLABLA, Hotel HoRAL, Velké Karlovice
• Stanislav MALEC, Golf Hotel Morris, Mariánské Lázně, Hotel Morris, Česká Lípa, Parkhotel Morris, Nový Bor
• ing. Martina KÖHLERoVá, Hotel PuRKMiStR Pivovarský dvůr, Plzeň
• tomáš NESVoRNÝ, Hotel Leonardo, Praha
• Petra GRYCzoVá, Hotel Luník, Praha
• Miloslava FiALoVá, Hotel Alexandria, Luhačovice
Restauratér roku (hotelové restaurace)
• Klaudie SouKuPoVá, zámecká restaurace Konferenčního centra AV ČR – zámek Liblice
• Jan štĚRBA, Chateau Mcely
• Václav PACH, Restaurace Hotelu a minipivovaru Purkmistr, Plzeň
• Martin SVAtEK, Restaurace Goldie Hotelu Nautilus, tábor
Restauratér roku (samostatné restaurace)
• Lenka FuNdoVá, Restaurace – Penzion – Catering u Kašpara, Lovosice
• Martin NoVáK, Café Colore, Praha
Penzion roku
• Penzion Prinz, Valtice
• Penzion Staré časy, Horní Bečva
• Penzion BĚLA, Bělá pod Pradědem
• Pension LuCiE, Praha
• Penzion Böhmerwald, Železná Ruda
• Penzion Lesovna, Žofín
• Penzion Prinz, Valtice
• Penzion M, Vranovská přehrada
• Penzion Sluníčko, Sepetná
• Penzion u Černého kohoutka, zdíkov
• Penzion u hrádku, znojmo
• Penzion uKo, Bedřichov
Škola roku
• Hotelová škola Bohemie, Chrudim
• Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSd, znojmo
• Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice
• Hotelová škola, Plzeň
• Střední škola společného stravování, ostrava-Hrabůvka
Mladý/á manažer/ka roku
• Bc. Petr SKŘiVáNEK, Hotel HoLidAY iNN, Brno
• ing. Lucie LuPRiCHoVá, Pension Lucie, Praha
• Petra GutWiRt, Hotel Luxury Wellness Resort Retro Riverside, Karlovy Vary
• Marie BuKoVJANoVá, NH Hotels Prague
• Nela izáKoVá, Best Western Hotel Vladimir, Ústí nad Labem
Top odpovědný hotel / restaurace
• Hotel PERLA, Praha
• CLARioN CoNGRESS HotEL, Praha
• CLARioN CoNGRESS HotEL, ostrava
• Hotel AVANti, Brno
• Hotel PARK iNN, ostrava
• Hotely HiLtoN, Praha
• Grandhotel zVoN, České Budějovice
• LázNĚ FRANtišKoVY LázNĚ, a. s.
• Hotel zLAtá HVĚzdA, Litomyšl
• Hotel RAdiSSoN BLu ALCRoN, Praha
• Hotel PALAzA ALtA, Praha
• Hotel PARK HoLidAY, Praha
Download

pruvodce - Asociace hotelů a restaurací ČR