Workshop pro bloggery je realizován za finanční podpory z Fondu pro NNO v rámci EHP fondů 2009-2014.
Program workshopu pro bloggery
v rámci kampaně Rady Evropy
NO HATE SPEECH MOVEMENT
Mladí proti nenávisti online
Termín konání: 26. listopadu 2013 od 10:00 do 16:30 hodin
Místo konání: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, Smetanovo nábřeží 6/991,
Praha, místnost 115. Odpolední část od 13:30, místnost 212.
9:45 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:15
14:15 – 14:50
14:50 – 15:10
15:10 – 15:40
15:40 – 16:30
Registrace účastníků
Úvodní slovo, představení kampaně
a workshopu, úvod do problematiky
Sociální sítě a blogging – jak efektivně
publikovat a na co si dát pozor
Přestávka na oběd
Kampaň proti násilí z nenávisti, obraz menšin
v médiích a na internetu
Postoje k politickému radikalismu u dnešních
středoškoláků
Přestávka
www.horkalinka.cz – případové studie týkající
se zločinů z nenávisti
Aktivity v rámci kampaně a možnosti zapojení
Bc. Roman Máca
Daniel Dočekal
Mgr. Václav Zeman
Mgr. Jakub Holas
Ing. Ladislav Kos
Bc. Roman Máca
Bc. Roman Máca – koordinátor kampaně NO HATE SPEECH MOVEMENT, zabývá se rovněž řízením vzdělávacích
projektů Národního centra bezpečnějšího internetu a lektorskou činností.
Daniel Dočekal – internetový konzultant a publicista. Provozovatel weblogu www.pooh.cz a rovněž aktivní
blogger. Daniel Dočekal publikuje řadu článků, je autorem bezmála desítky knih a také se významně podílel na
rozvoji českého internetu.
Mgr. Václav Zeman – odborník v oblasti PR a tiskový mluvčí Agentury pro sociální začleňování, která je jedním
z odborů Sekce pro lidská práva při Úřadu vlády České republiky.
Mgr. Jakub Holas – výzkumný pracovník Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Zabývá se mimo jiné
politickým radikalismem mládeže, subkulturami a prevencí kriminality, autor řady odborných publikací.
Ing. Ladislav Kos – analytik projektu www.horkalinka.cz, který je kontaktním centrem přijímajícím hlášení,
týkající se nezákonného a nevhodného obsahu na internetu.
www.nohatespeechmovement.org
www.protinenavisti.cz
www.saferinternet.cz
Kampaň NO HATE SPEECH MOVEMENT – Mladí proti nenávisti
online je v ČR realizována za podpory UPC Česká republika, s.r.o.,
a za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Download

Program workshop pro bloggery.pdf