VPN Family - Integrace s doménou (Single Sign-On)
Uživatelé, kteří mají vytvořený účet v doménách ČD/SŽDC (např. CDTEL, CDCARGO, CDGR, SDC_PLZ atd.), mohou využít nového a bezpečnějšího
způsobu přihlašování do VPN Family pomocí vlastního doménového účtu.
Nutné podmínky:



Klientský počítač je zařazen do domény ČD/SŽDC.
Uživatel se přihlašuje do příslušné domény pod účtem Windows NT.
Používá se Internet Explorer, Google Chrome nebo upravený Firefox (úprava je popsána na konci dokumentu).
Omezení:

Nelze přiřadit více účtů ve VPN Family na jeden doménový účet.
Krok 1
Do přihlašovací stránky VPN Family byla přidána možnost přihlásit se skrze domény ČD/SŽDC:
1
VPN Family - Integrace s doménou (Single Sign-On)
Krok 2
Po kliknutí na příslušné tlačítko se zobrazí následující stránka:
V tomto dialogu vyplníte své přihlašovací údaje a pak přihlášením spárujete svůj doménový účet s VPN Family.
Krok 3
Při příštím přihlášení skrze domény ČD/SŽDC již nebudete muset zadávat jméno (login) a heslo do VPN Family, systém Vás ověří skrze doménový
účet.
2
VPN Family - Integrace s doménou (Single Sign-On)
Změna v registraci
V případě, že chcete spárování s Windows NT účtem zrušit anebo změnit, tak můžete provést změnu v registraci uživatele ve VPN Family
(přejděte na „Můj účet“):
3
VPN Family - Integrace s doménou (Single Sign-On)
Nastavení Firefoxu
V prohlížeči Firefox zadejte do URL about:config . Do položky network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris zadejte řetězec http://,https:// . Dialog
pro zadání hodnoty se otevírá dvojitým kliknutím na položku. Po uložení nové hodnoty je tato ihned používána. Není potřeba restartovat aplikaci.
Zda je nastavení správné se lze snadno přesvědčit. Stačí otevřít přihlašovací stránku, všechna tři pole zadat jako prázdná a kliknout na „Vstup pro
uživatele z domény ČD/SŽDC“. Pokud přihlášení proběhne bez zobrazení dialogu prohlížeče pro zadání doménového jména a hesla, nastavení
byla úspěšně změněna.
4
Download

VPN Family - Integrace s doménou (Single Sign-On)