ČD Cargo – strategie logistiky
Ing. Pavel Špráchal
Ředitel odboru intermodální dopravy a logistiky
Diskusní fórum ČLA, 22.2.2012
ČD Cargo – strategie logistiky
Core bussines – nákladní železniční doprava
•
•
•
•
Jednotlivé zásilky
Ucelené vlaky
Interoperabilní ucelené vlaky
Projekty šité na míru zákazníkům s hlavním zapojením železniční dopravy
Diskusní fórum ČLA, 22.2.2012
ČD Cargo – strategie logistiky
Core bussines – železniční doprava
•
Jednotlivé zásilky
- 36,5% - podíl na celkových objemech ČD Cargo
- nadále v nabídce ČD Cargo (využití síťového potenciálu)
- optimalizace technologie (návaznost spojů, kumulace pracovních
činností, …)
Diskusní fórum ČLA, 22.2.2012
ČD Cargo – strategie logistiky
Core bussines – železniční doprava
•
Ucelené vlaky
- 63,5% - podíl na celkových objemech ČD Cargo
- optimalizace technologie (kumulace pracovních činností, elektronická
komunikace se zákazníky…)
Diskusní fórum ČLA, 22.2.2012
ČD Cargo – strategie logistiky
Core bussines – železniční doprava
•
Interoperabilní ucelené vlaky
- vyšší kvalita přepravy vlaků
- potenciál pro další růst
Diskusní fórum ČLA, 22.2.2012
ČD Cargo – strategie logistiky
Core bussines – železniční doprava
•
Projekty šité na míru zákazníkům s hlavním zapojením železniční dopravy
Diskusní fórum ČLA, 22.2.2012
Děkuji za pozornost.
Ing. Pavel Špráchal
Ředitel odboru intermodální dopravy a logistiky
tel. 724 580 197
e-mail: [email protected]
Download

ČD Cargo Špráchal