Marketing a reklama
Studijní materiál pro účastníky kurzu „Marketing a reklama“ pořádaného o. s. Okamžik. Tento
kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu PrahaAdaptabilita.
Zpracoval: Ing. Petr Hlubuček, květen 2013
REKLAMA A INTERNET
Reklama se postupně z velké míry přesouvá na internet.
Přednosti: cena, cílenost, rychlost a přesnou měřitelnost
1) Webové stránky jako nosič INFORMACE

Web design

Copywriting
Vytvořit takový text, který prodává, zároveň lahodí oku čtenáře a pro
vyhledavače poskytuje dostatek potravy ve formě klíčových slov.
Tvorba kvalitních textů, je jedním z pilířů optimalizace pro internetové
vyhledavače.

Redakční systémy
Reklama na webových stránkách:
Bennerová
PPC
Kontextová
Vyhledávače (SEO)
Měřitelnost a analýza reklamy na internetu

U poskytovatele webhostingu

GOOGLE ANALYTICS
Nákup na internetu
Vyhledávání mění obvyklé nákupní zvyky.
2) Sociální sítě
Facebook.com
Linkedin.com
Plus.google.com
Twitter.com
Jejich využití pro reklamu:
Uživatelé na sociálních sítích na sebe doslova chrlí osobní informace. Tyto informace
nabývají na objemu i na podrobnostech a Facebook je sbírá pomocí nových zábavních
aplikací. Ty umožňují uživatelům zveřejňovat, jaký film právě sledují, jakou čtou knihu nebo
co jedí či pijí.
Díky tomuto a dalším podrobnostem je možné skvěle cílit na jednotlivé skupiny, které lze
výborně vyfiltrovat. Například podle regionu. Reklama Facebook Praha - oslovíte např.
pouze Pražáky atd.
3) Vyhledávače – Google.com , Seznam.cz
4) Direct mailing (a spam)
5) PPC systém (pay per clil)
Způsob platby za internetovou reklamu spočívající v platbě za prokliky - klinutí na váš
inzerát. Pro klienta je PPC výhodným systémem, neboť platí za skutečné návštěvníky, nikoliv
za počty zobrazení. Zároveň dosahuje PPC reklama mnohem vyšší účinnosti než jiné
reklamní modely. Velký význam má i velice dobré cílení PPC reklamy.
Podmínkou nalezení vhodného produktu pro Vás je celková znalost trhu a účinností
jednotlivých reklamních formátů.
V České republice tento systém internetové propagace podporuje zejména Seznam pod
jménem Sklik, Google pod jménem AdWords.
6) Youtube.com
7) SEO optimalizace (search engine optimalization)

Placené vyhledávání klesá na významu.

Stále větší důraz na přirozené vyhledávání.
8) E SHOPY (Mall.cz, Alza.cz)
9) INTERNETOVÉ AUKCE (Aukro.cz, Ebuy.com)
10) Práce na webu – jobs.cz, prace.cz apod.
SPOLEČNOST GOOGLE
Prostor pro reklamu (srovnání místu prodejny – na vesnici a na Václavském náměstí).
Před vznikem internetu bylo obtížné poznat, o co se zajímají větší skupiny lidí (dnes všichni
potenciální zákazníci sami ohlašují, co chtějí) – data jak zdroj pro průzkum.
Průzkum vede přes klíčová slova

Která vyhledávání jsou nejčastější?

Údaje o stavu konkurence v každé kategorii.

Jazyk zákazníků, na které je možné lépe se napojit.

Lze lépe stanovit priority nových funkcí a rozlišení na základě očekávaného zvýšení
provozu.
Výzkumný tým googlu, který se zabýval předpovídáním budoucích trendů:
Data mohou zlepšit předpovědi aktuální úrovně aktivity pro řadu různých ekonomických
cyklů. Např. prodeje vozidel nebo chování cestovatelů.
Princip účtů Google
Účet Google umožňuje přístup do většiny služeb Google, jako jsou služby AdWords, Gmail a
YouTube, pomocí jednoho uživatelského jména a hesla.
Čím se účty Google liší od účtů AdWords
Účet Google: Účet Google v podstatě představuje univerzální uživatelské jméno a heslo,
které umožňuje přístup do různých služeb Google včetně AdWords. Účet Google rovněž
obsahuje údaje, které se vztahují na všechny služby, například jazyk, kterému dáváte
přednost, a některá nastavení ochrany soukromí. Tyto informace si můžete kdykoli zobrazit a
změnit po přihlášení na adrese https://accounts.google.com.
Propojení účtu Google s účtem YouTube
Účty Google se automaticky ukládají a propojují s dalšími službami jako AdWords. Pokud
máte účet AdWords, platí pro něj stejné přihlašovací údaje jako pro jiné účty Google.
Svůj účet Google – a tím pádem i účet AdWords – můžete propojit se službou YouTube.
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics nejen umožňuje měřit prodej a konverze. Nabízí také aktuální informace o
tom, jak návštěvníci využívají webové stránky, jak se na ně dostali a jak lze zajistit, aby se na
ně vraceli.
Nástroje analýzy
Služba Google Analytics je vybudována na výkonné platformě pro vytváření přehledů, se
kterou lze snadno pracovat. Můžete se tedy rozhodnout, které údaje chcete zobrazit, a
personalizovat své přehledy prostřednictvím několika kliknutí.
Vytváření přehledů v reálném čase: Měřte aktivitu tak, jak k ní dochází.
Vlastní přehledy: Určete informace, které chcete analyzovat.
Vizualizace: Zjistěte, po jakých trasách se návštěvníci na vašem webu pohybují.
Klíčová slova:
Při zadání klíčového slova nebo kombinace klíčových slov generuje Google výsledky:
-
nabídne webové stránky;
-
nabídne dodatečná klíčová slova ke zvážení.
Kde najít další doporučená klíčová slova? Do vyhledávače zadejte:
„Google's Keyword Tool“
Kde najít detailní návod pro práci v Google Adword? Do vyhledávače zadejte:
„Nápověda Adwords“
SEO - prostředek jak optimalizovat web
Známé informace - základní pravidla o seo.
On-page faktory stránky - čemu věnovat pozornost na stránce samotné.
Off-page faktory stránky - které mimostránkové faktory rozhodují o kvalitě stránky samotné.
Nevhodné optimalizační techniky.
Zakázané optimalizační techniky.
On-page faktory stránky
Mezi on-page faktory patří vše, co je přímo na stránce a je s ní přímo spojeno. Jde
především o text, titulek a url.
Titulek - by měl obsahovat informaci o obsahu konkrétní stránky. Rozhodně by neměl být na
všech stránkách webu shodný. Titulek „Firma ABC – úvod“ není nejvhodnější. Sice uživateli
řekne, že se jedná o úvodní stránku firmy, ale už nepozná, čím se firma zabývá a jaká
informace se na stránce vyskytuje.
Text - Běžný text dokumentu - je přirozený text dokumentu, který není nijak zvýrazněn.
Přesto pro robota fulltextu obsahuje cenné informace o obsahu stránky – jedná se přímo o
obsah stránky.
Vytváření url - Dejte si pozor na spojování výrazů. Je lepší při vytváření názvu domény /
adresáře - u víceslovných výrazů – použít jako oddělovač tyto znaky ‘-‘, ‘.’ (pouze u názvů
adresářů, u doménového jména slouží pro oddělení domény dalšího řádu) ,‘_‘. Např.:
“olympijskehry.cz“ nahraďte “olympijske-hry.cz”.
Off-page faktory stránky
Jsou ty, které se na stránce přímo nevyskytují, a autor stránky není většinou schopen tyto
faktory přímo ovlivnit. Mají však přímý vliv na relevanci stránky při hledání určitého dotazu.
Zpětné odkazy (text zpětného odkazu)
Pokud odkazujete na jakoukoliv URL ať už v rámci domény, nebo na doménu jinou, je
vhodné do těla odkazu vkládat text týkající se obsahu odkazované stránky.
Nevhodné optimalizační techniky
Duplicitní weby (kopie www stránek na různých doménách)
Pokud fyzicky existují dvě a více domén se shodným obsahem, Seznambot toto rozezná a
do výsledků vyhledávání zařadí pouze jednu. Často tvůrce nezamýšlí dopustit se nějakého
klamání.
Je vhodné, pokud vlastníte např. domény olympijskehry.cz a olympijske-hry.cz místo
duplikování obsahu na obou doménách provést přesměrování z domény, kterou považujete
za sekundární na doménu hlavní.
Opakovaný a nesmyslný (s tématem stránky nesouvisející) text
Za opakovaný či nesmyslný text se považuje takový text, který se na stránce nepřirozeně
opakuje, nebo nesouvisí s přímo s tématem stránky a je patrné, že jeho výskyt na stránce je
pouze za účelem zlepšení pozice ve vyhledávání.
Zakázané optimalizační techniky - jsou posuzovány poloautomaticky a mají jasně daná
pravidla, která nelze ovlivňovat.
Skrytý text - text, který splývá se svým pozadím, je úplně skryt pomocí css, nebo je tak
malý, že je pro běžného uživatele nečitelný. Další možností jsou texty skryté pod obrázky. V
takových případech je potřeba, aby zakrytý text odpovídal tomu co je na obrázku!
MFM (made for money) - stránka, která nemá téměř žádný text popř. text bez větší
informační hodnoty. Za to obsahuje reklamy. Stránka vznikla za účelem vydělávání peněz na
reklamě.
Cloaking - obsahu podvržený indexovacímu robotovi, který se na stránce normálnímu
uživateli nezobrazí nebo se zobrazí až pro zaplacení poplatku. Jedná se o stránky, na
kterých uživatel vidí něco jiného než Seznambot. Může se jednat o kompletní záměnu
obsahu stránky, nebo o skrývání menších či větších částí textu pomocí css, nebo pod
obrázky s nimiž vůbec nesouvisí. Viz skrytý text.
Doorway - většinou skupina stránek (někdy desítek či stovek), které mají obsah – často
duplicitní, které obsahují odkazy na jeden konkrétní web. Účelem doorway stránek je umístit
se na širokou škálu dotazů na jakékoliv pozici (samozřejmě čím výše ve vyhledávání, tím
lépe) a tak získat potencionální návštěvníky pro web na který je odkazováno.
Link farma - skupina stránek, jejichž cílem je zvýšit jedné konkrétní doméně – stránce
hodnotu ranku získávaného ze zpětných odkazů. Jednotlivé stránky odkazují na jednu
konkrétní, většinou však nikoliv mezi sebou.
Mirror - web, který stahuje obsah cizích webů a vystavuje – prezentuje jej jako svůj.
Doménový spam - Označují se tak případy, kdy si někdo na doméně 2. řádu udělá několik
desítek či stovek subdomén, které mají stejný design a málo odlišný obsah.
Podvodné odkazy - jsou ty, kdy javascriptem je ve skutečnosti odkazováno někam jinam,
než o sobě tvrdí v atributu.
Manipulace s PageRankem - snaha o manipulaci s jeho přirozeným rozdělením.
Při SEO optimalizaci hrají také důležitou roli zpětné odkazy, nebo chcete li zpětné linky. Pro
kvalitní stránku by mělo být automatické, že lidé na ni budou automaticky sami odkazovat. V
praxi se tak v nějakém větším měřítku neděje.
Je třeba tedy přemýšlet, kde takové zpětné a nejlépe jednosměrné odkazy vzít.
Registrace do internetových katalogů
Je mnoho bezplatných katalogů, do kterých je možné odkazy vložit. Již se vedou diskuze o
důležitosti takovýchto katalogů.
Pokud však víte kde a jak správně zaregistrovat, může být toto také přínosem. Principem je,
že se firemní detaily vloží do oborového katalogu. Jako zpětný odkaz pak slouží internetová
adresa firmy.
PR články
Opět do některých webů je možné vložení vašich PR článků, ze kterých je možné udělat
obvykle tři zpětné odkazy na vaší stránku.
Tento studijní materiál byl vytvořen v rámci projektu „Podpora začleňování osob s těžkým
zrakovým postižením na pracovní trh“.
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Download

ZDE. - Okamžik