Vlastí WEB pdf
!
Webová stránka
Dokumentu poskytuje informace o tom, proč je dobré webovou
stránku mít, jak je možné jí získat a co na ní nesmí chybět.
!
www.bohatycech.cz
Tento dokument je možné dále šířit pouze jako celek.
Není dovoleno jej upravovat a kopírovat jeho části bez svolení. Pokud to chcete udělat, napište mi a dohodneme se na postupu.
Vítejte v kolektivu majitelů webové stránky
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!1
Vlastí WEB pdf
!
Žijeme v období neustálého rozvoje internetových služeb.
Využívání internetu se nedá vyhnout. Záleží jen na nás, jestli
jej budeme využívat pasivně k získávání potřebných informací,
nebo aktivně k navázání kontaktů, poskytování informací o
službách, ale i k online prospektování v MLM podnikání.
Popírat rostoucí roli internetu a jeho rozvoj je krátkozraké.
Obdobně krátkozrace se řada z nás chovala k televizorům,
mobilním telefonům a řadě dalších věcí, které současný rozvoj
informačních technologií přináší a o kterých jsme hrdě
prohlašovali, že jsou zbytečné a že je nepotřebujeme. Všichni
jsme je časem začali využívat a dnes jsou běžnou součástí
našeho života.
Jednou z internetových služeb jsou webové stránky.
Zatím co mobil nebo televizor nám je schopen plně sloužit po
krátkém seznámení s jejich funkcemi je pro efektivní využívání
webové stránky důležitá dobrá příprava a doba provozu.
Pořízení a využívání webových stránek neodkládejte.
Pořízení webové stránky možná pro vás není v tuto chvíli ten
největší problém, který potřebujete vyřešit a přesto věřím, že
vás uvedené informace mohou oslovit a třeba se později
vydáte cestou, která dovedla řadu lidí k očekávanému úspěchu.
Věřím, že všichni, kteří dočtou tento eBook budou vědět,
jak si webovou stránku pořídit a jak jí správně využívat.
OBSAH
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!2
Vlastí WEB pdf
!
1. Proč mít webovou stránku …………................................. 4
1.1. Webová stránka je ........................................................ 4
2. Co si vlastně pořizujete ………….................................... 5
2.1. Doménové jméno .......................................................... 5
2.1.1. Tvar doménového jména............................................. 5
2.2. Webová stránka …….......……….................................... 6
2.2.1. Typy webových stránek …........................................... 6
3. Jak si webovou stránku pořídit ……………....................... 7
3.1. Způsoby pořízení............................................................ 7
3.2. Typy redakčních systémů ............................................. 8
4. Co má webová stránka obsahovat ....................................
9
4.1. Vžijte se do situace návštěvníka.................................. 9
4.2. Nezapomeňte na své vlastní cíle................................ 10
5. Stránka s vlastním redakčním systémem....................... 12
5.1. Komu je stránka s redakčním systémem určena...... 12
6. Jak se o stránce dozví návštěvníci.................................. 13
6.1. Inzertní servery ............................................................ 13
6.2. E-mail a E-mail marketing ........................................... 13
6.2. Sociální sítě .................................................................. 14
7. Závěrem.............................................................................. 15
1. Proč mít webovou stránku
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!3
Vlastí WEB pdf
!
Názorů na webové stránky je řada, od těch, že stránka není
potřeba, když to dosud šlo bez ní, až po to, že webová stránka
je významným zdrojem podnikatelských úspěchů. Je však
nutné respektovat to, že vše se kolem nás mění, tyto změny
často nelze obejít, ale naopak nás pohltí a musíme se jim
přizpůsobit. To se dotýká i internetu a webových stránek.
1. Webová stránka je
• Běžně využívaná v době rozvoje internetu.
Je běžné, že pokud potřebujete vyřešit nějaký problém, tak
nejdříve hledáte pomoc a důvěryhodné informace na
internetu.
• Moderním nástrojem propagace..
Umožňuje informovat o tom co umíte, děláte nebo prodáváte
s možností aktuálně informace upřesňovat. Můžete zde
umístnit i video prezentace svých služeb.
• Užitečným informačním a prodejním kanálem.
Dává možnost na nabídku bezprostředně reagovat a
případně i objednat. Prostřednictvím webových stránek
nakupuje stále více lidí. Získáte přehled o tom, kdo nabídku
viděl, kdo na nabídku reagoval a odkud na stránku přišel.
Získané informace můžeme použít pro další komunikaci.
• Místem, kam můžeme odkazovat na další informace.
Odkázat na další podrobné informace je jednodušší než
spoléhat na to, co si někdo zapamatuje z osobního jednání
nebo může získat z běžných propagačních materiálů.
• Je prostředím, které lze využívat 24 hodin denně.
Je možné jí využívat ve dne, v noci i o svátcích. Nesvazuje
vás třeba při čerpání dovolené.
Pořízení webové stránky neodkládejte a snažte se jí co nejlépe
využít k vašemu zviditelnění, šíření dobrého jména, získání
nových kontaktů, vytváření vzájemné důvěry s potencionálními
zákazníky a zvýšení prodejů.
2. Co si vlastně pořizujete
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!4
Vlastí WEB pdf
!
V prostředí internetu si pořizujete prostor pro vlastní prezentaci
(internetovou stránku) a identifikaci místa, kde se tato
prezentace nachází (doménové jméno). Situaci lze přirovnat
k pořízení vlastního domu s adresou, ve kterém budeme mít
provozovnu.
2.1. Doménové jméno
Doménové jméno je adresa, na které vás může uživatel
jednoduše najít a má obdobně jako běžná adresa svůj pevně
daný tvar.
2.1.1. Tvar doménového jména:
Doména 1. úrovně – národní doména. Doména udává z jaké země stránky pocházejí, nebo její obsah.
Například: domény s koncovkou .cz, .com nebo .net.
Doména 2. úrovně – určuje název stránky.
Doména je ihned před národní a má význam při vyhledávání.
Název by měl odpovídat zaměření a obsahu stránek. Například: bohatycech.cz
Doména 3. úrovně – subdoména.
Subdomána umožňuje další rozlišení v rámci názvu stránky.
Například: novak.bohatycech.cz
Domény dalších úrovní umožňují podrobnější rozlišení v rámci
subdomén.
Vybrat si můžete jakékoli doménové jméno, které nemá
registrované někdo jiný nebo není rezervováno. Ideální je
vybrat jméno takové, které vás bude provázet dlouhou dobu a
co nejlépe vystihuje vaše služby nebo záměry. Vhodný
název je vaší vizitkou a správnou volbou usnadníte uživatelům
jeho zapamatování.
2.2. Webová stránka
Je ideální místo pro svou osobní prezentaci, prezentaci svých
produktů nebo služeb, komunikaci s budoucími klienty a pro
případný prodej. Je to většinou místo, kam budou přicházet vaši
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!5
Vlastí WEB pdf
!
klienti, a proto je potřebné je zaujmout a dát jim možnost si
vytvořit pozitivní vztah k vám a vašim službám.
2.2.1 Typy webových stránek
a) Statické
Statické stránky jsou takové stránky, které se nemění. Obsahují
nějaké informace, které je možno třeba vytisknout, ale vy sami
nemáte šanci je nijak ovlivnit.
b) Dynamické
Dynamické stránky umožňují uživateli informace na stránce
průběžně měnit. V praxi je vytvoření statické stránky mnohem
jednodušší (tedy levnější) než stránky dynamické.
!
3. Jak si webovou stránku pořídit
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!6
Vlastí WEB pdf
!
Na vytvoření internetových stránek je možné využít řadu
způsobů.
3.1 Způsoby pořízení
a) Pomocí jiných stránek, provozovaných za účelem vytváření
vlastních stránek. K výhodám tohoto způsobu pořízení patří to,
že je možné stránku získat v krátké době a bez požadavku na
speciální znalosti. Je však nutné počítat s tím, že nebude
možné provádět jejich větší editaci a s tím, že vzhledem
k rukopisu provozovatele této služby, jsou všechny stránky
podobné. Tento způsob pořízení je levný a vhodný především
pro statickou prezentaci vašich služeb. Na těchto stránkách je
jen omezený prostor na poskytování informací sloužících pro
vytvoření potřebného vztahu s budoucím zákazníkem a jejich
aktualizací.
b) Nechat si stránku vytvořit od odborné firmy.
Pokud se rozhodnete pro tento způsob pořízení vlastní stránky,
tak jste omezeni pouze vlastní fantazií a peněženkou. Firma se
postará o všechno potřebné a pokud budete dostatečně
komunikativní, dostanete web stvořený po všech stránkách na
míru. Firem poskytujících podobné služby je na internetu
spousta. Je ale potřeba firmu pečlivě vybrat, dát na doporučení
známých či prostudovat reference. Jako všude jinde i zde jsou
firmy poskytující služby na různě vysoké úrovni a od toho se
samozřejmě odvíjí i cena. Je tedy potřeba předem zvážit, kolik
chcete do webu investovat. Při této volbě je důležité si dobře
ošetřit způsob aktualizace stránek. Je totiž možné, že poté, co
firma web udělá, se o něj odmítne dál starat, nebo třeba jako
firma zanikne. Pak si musíte poradit sami.
K výhodám tohoto řešení patří to, že pořízení není pracné,
nemusíte se nic učit a výsledek může mít dobrou úroveň (pokud
je firma dobrá). K nevýhodám pak patří vysoká cena, nákladná
aktualizace a nesnadná změna dodavatelské firmy.
c) Použít stránky s redakčním systémem.
Jedná se o pořízení již funkční s přednastaveným obsahem,
zajištěnou základní administrací, zajištěnou aktualizací a s
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!7
Vlastí WEB pdf
!
redakčním systémem, který umožní si stránku upravit podle
vlastních potřeb.
3.2. Typy redakčních systémů
a) Externích redakčních systémů existuje spousta typů.
Nicméně zprovoznění a využívání těchto systémů již vyžaduje
určité znalosti, nutné pro zvládnutí prostředí, ve kterém jsou
zpracovány. Situaci v používání těchto systémů lze přirovnat
k využívání jiného software, který vyžaduje zvládnutí použitého
programového prostředí a specifických postupů, pro realizaci
jednotlivých úkonů. Vzhledem k využívání již připravených
obecných redakčních systémů je toto řešení pro uživatele méně
komfortní a vyžaduje vyšší znalosti a dovednosti.
b) Vlastní redakční systémy jsou vytvořené jako součást
webové stránky. Úpravy se provádějí přímo v prostředí vlastní
stránky a tak je možná jejich bezprostřední kontrola. Stránka
s vlastním redakčním systémem je programově náročnější, ale
přináší uživateli větší komfort při provádění úprav. Provádění
úprav
vyžaduje pouze běžné znalosti potřebné pro práci
s textovými editory.
Sebelepší webová stránka se stává
nezajímavou, pokud jsou na ní několik let
stejné informace. Z toho důvodu můžeme
využití webové stránky s redakčním
systémem doporučit.
4. Co má webová stránka obsahovat
Samotnou fázi tvorby webu není vhodné uspěchat. Je třeba si
rozmyslet, co vše se bude na vaší internetové stránce nacházet
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!8
Vlastí WEB pdf
!
a jak zajistíme, aby informace na stránce byly zajímavé a
aktuální. I pokud máte nádherně graficky zpracovanou webovou
stránku, tak to není všechno. Návštěvníci na stránce hledají
především informace, nestačí pouze pěkná grafika. Vedle
potřeb návštěvníků musí stránky také naplňovat vaše
očekávání, přinášet vám nové kontakty a pomáhat vám
s prodejem.
4.1. Vžijte se do situace návštěvníka
a) Vžijte se do potenciálního zákazníka – co by chtěl na
podobně zaměřených stránkách najít. Pamatujte však na to, že
lidé jsou neradi pokud jim něco prodáváte, ale přitom rádi
nakupují. Velké množství potencionálních zákazníků vyhledává
na internetu informace o tom co chtějí koupit. Pokud tyto
informace najdou na vaší stránce a vy svými články působíte
jako odborník, je velice pravděpodobné, že nakoupí právě u
vás. Lidé nejen hledají informace, ale také nakupují především
z těchto sedmi důvodů – aby vydělali peníze, ušetřili peníze,
ušetřili čas, vyhnuli se námaze, vyhnuli se fyzické či psychické
bolesti, potažmo našli fyzické pohodlí a cítili se opečováváni.
b) Na stránce je také vhodné informovat o aktuálním dění,
novinkách a věcech z oboru, kterému se věnujete. Pokud
využijete stránku i tímto směrem, tak dáváte najevo, že tomu co
nabízíte opravdu rozumíte a lidé se na stránky budou vracet.
c) Co stránka přinese návštěvníkům:
• Najdou odpovědi na své otázky
• Získají rady a tipy od experta v ucelené formě
• Najdou někoho, ke komu mohou mít v daném oboru důvěru
• Získají možnost poznat a využít vaše služby.
4.2. Nezapomeňte na své vlastní cíle
a) Dát o sobě vědět znamená, informovat o tom co nabízíte a
prezentovat se jako odborník na danou problematiku. Za tím
účelem by na stránce měl být prostor k umístnění vlastní
fotografie, prostor pro zveřejnění základních informací o vás a
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!9
Vlastí WEB pdf
!
vašich službách a prostor pro zveřejnění odborných informací
s vaší službou souvisejících.
b) Zveřejnit svůj profil. Při psaní profilu většinou platí, že
méně znamená více, ale musí v něm být vše co dokáže čtenáře
zaujmout.
o V prvním odstavci je dobré popsat kdo jste, co děláte, co
umíte a čím můžete ostatním pomoci. Tato fakta rozepište
maximálně pěti větami.
o Další dva až tři odstavce můžete věnovat popisu toho, kdy a
jak mohou vaše znalosti a zkušenosti ostatním pomoci a proč
využít právě vaší nabídku. V této části je možné použít i
nějaký vhodný výrok. U takové citace nezapomeňte napsat,
kdo ji řekl.
o V závěru je možné nabídnout i další zkušenosti získané
v rámci provozu svých koníčků a nezapomeňte upozornit také
na to, že další informace lze najít ve vašich článcích na
webové stránce.
c) Získat nové kontakty je možné tak, že na stránce
umožníme návštěvníkům získat zajímavé informace zdarma a
zaslat je na jejich e-mailovou adresu. Nabídnout můžeme třeba
podrobný návod nebo postup řešení některého z problémů,
které souvisejí s vaší nabídkou služeb. Každá rada poskytnutá
zdarma má významný vliv na budoucí rozhodovací proces. Kdo
takovou radu přijme se vám podvědomě cítí zavázán a cítí
potřebu se nějakým způsobem odměnit. Vyměnit e-mailovou
adresu za hodnotnou radu je nejúčinnější způsob jak budovat
databázi potencionálních zákazníků.
Tato databáze nám umožní komunikovat, udržovat pozornost,
zvyšovat důvěru a připravit zákazníky na budoucí koupi.
Při komunikaci střídejte rady s informacemi o novinkách na vaší
webové stránce a lidé se na stránku budou rádi vracet. Udělejte
si plán rozesílání zpráv a reagujte tak na připravované novinky
nebo promo akce. Při komunikaci nezapomínejte na to, že
pokud posíláte informace, které by jste sami nečetli je to
špatně. Budujte databázi kontaktů a o získané kontakty pečujte.
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!10
Vlastí WEB pdf
!
d) Vydělat peníze za uskutečněný nákup od návštěvníka
stránek je to hlavní o co usilujeme. Hlavním cílem provozu
webové stránky je vydělat peníze a tedy vyvolat pro zákazníka
pocit potřeby nakupit a inspirovat jej k nákupu. Nezapomínejte
na roli konzultanta a nevystupujte jako nějaký prodejce. Koupě
musí být vlastním rozhodnutím zákazníka. Před prodejem
cílového produktu je dobré vydělat peníze prodejem něčeho
levného. Zákazník takovým nákupem ztratí ostych, získá
důvěru a je dobře připraven uskutečnit očekávaný nákup, díky
kterému se i pro nás stane stránka přínosem.
Jak má takový nákup vypadat. Je to objednávka nebo nákup
v elektronickém obchodě. Aby zákazníci správně pochopili vaší
výzvu řekněte jim jasně co mají dělat, proč to mají dělat a proč
to mají udělat právě teď. Výzva k takové akci musí být výstižná,
srozumitelná a na stránce dobře viditelná.
e) Co stránka přinese Vám:
• Vybudujete si databázi kontaktů
• Pomůžete lidem a díky tomu získáte jejich důvěru
• Ukážete lidem, že jste expert ve svém oboru
• Seznámíte velkou skupinu lidí se svými názory a službami
• Postavíte základní kámen pro to, abyste získali více
placených klientů a tím i více peněz.
Když si uvědomíte co má stránka obsahovat, jak z pohledu
návštěvníka, tak i z pohledu vašich potřeb, budete mít
jasno v tom, jakou webovou stránku potřebujete.
Pokud jste dočetli eBook až sem, tak víte, v čem vám
webová stránka může pomoci a jak jí aktivně využívat.
Právě pro vás mám zcela mimořádnou nabídku a věřím že jí někteří využijí.
Jaká je ta nabídka?
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!11
Vlastí WEB pdf
!
Získat webovou stránku Bohatý Čech
5. Stránka s vlastním redakčním systémem
Webová stránka s vlastním redakčním systémem umožní již
v okamžiku pořízení její plné využití. Stránka má, díky
domovské stránce, zajištěnu pravidelnou aktualizaci,
odpovídající návštěvnost a základní administraci. Stránka je
vybavena základními články z oblasti financí a marketingu.
stálou nabídkou na uskutečnění prvních kontaktních nákupů a
vlastním redakčním systémem pro jejich individuální úpravy.
5.1. Komu je stránka s redakčním systémem určena
Vlastní webová stránka je určena především těm, kteří
poskytují služby v oblastech jimiž se domovská stránka zabývá
(obchod, Multi Level Marketingem a podobně). V těchto
případech webová stránka představuje alternativu ke
klasickému obchodnímu systému. Klasický obchodní systém je
postaven na tom, že obchodník musí najít zákazníka, navázat
s ním kontakt (zatelefonovat), dohodnout si obchodní schůzku,
seznámit zákazníka s nabídkou a přesvědčit jej k nákupu. Za
současných podmínek rozvoje informačních technologií a
s využitím vlastní webové stránky lze systém nastavit tak, že
v okamžiku kdy zákazník naše služby potřebuje nás bude sám
kontaktovat a nakoupí.
Celý redakční systém bývá jednoduchý, uživatelsky příjemný a
k jeho úspěšnému zvládnutí nejsou potřeba žádné speciální
odborné znalosti. Základní funkce redakčního systému je
možné si zdarma ověřit.
6. JAK SE O STRÁNCE DOZVÍ NÁŠTĚVNÍCI
Pokud vaše nová stránka zatím ještě neplní dokonale
očekávané výsledky, pak je potřeba udělat něco, aby se o ní
dozvědělo více lidí. Obvyklým
způsobem jsou inzeráty
v novinách a rozesílané letáčky, ale to stojí dost peněz, které
nám mnohdy chybí. Proto se vlastní webovou stránkou
pochlubte při každém osobním nebo telefonním kontaktu,
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!12
Vlastí WEB pdf
!
rozdávejte vizitku každému koho potkáte a všechny požádejte o
návštěvu vaší stránky.
6.1. Inzertní servery
Ve věku informací a informačních technologií se k propagaci
nabízejí i možnosti, které poskytuje internet. Jedná se o využití
specializovaných inzertních webů, internetové korespondence
nebo cíleného e-mail marketingu. K výhodám těchto nástrojů
patří: krátká doba odezvy, nízké režijní náklady, neomezená
pracovní doba a dosah. Specializované inzertní
servery nabízejí zveřejnění inzerátu na serverech příslušné
společnosti, která tuto službu poskytuje široké veřejnosti i
zdarma. Výhodou inzerce je, že při ní společnosti umožňují
využít řadu nástrojů na jednoduché vkládání inzerátů, úpravu a
opakované vkládání inzerátů, sledování statistiky návštěvnosti
a podobně. K inzerátu je možné přidat kontakt na webové
stránky, kde je větší prostor na podání podrobných informací,
nebo odkaz na e-mail, který umožňuje upřesnění informací a
navázání vzájemného kontaktu.
6.2. E-mail a E-mail marketing
E-mail je další možností jak v rámci internetu oslovit lidi, které
znáte, nebo které vás prostřednictvím e-mailu již někdy
kontaktovali. K reklamě naší webové stránky a k upozornění na
ní můžeme použít e-mail, který upozorní na webovou stránku
přímo nebo můžeme do každého běžného e-mailu, který
posíláme, pod čarou místo podpisu připojit pár slov, které
webovou stránku propagují. Je to jednoduché, účinné (skoro
každý si klikne) a zdarma.
Jinou možností, jak využít zdarma e-mail tentokrát k oslovení
neznámých lidí, je nastavení automatické odpovědi v e-mailové
schránce, kam chodí příchozí pošta. Každému, kdo vám pošle
nějakou jeho nabídku, odepište. Je to slušné a většina
hostitelských serverů to poskytuje formou automatické
odpovědi. Do automatické odpovědi můžeme vložit text ve
kterém poděkujete za nabídku a vyzvete k návštěvě vaší
stránky. Existuje ještě celá řada způsobů jak oslovit
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!13
Vlastí WEB pdf
!
potencionální zájemce. Častokrát se někdo ozve na skype,
nebo na icq , využijte to.
E-mail marketing není jen cílené rozesílání komerčních i
nekomerčních zpráv na přesně stanovený seznam e-mailových
adres. Pomocí e-mail marketingu budujete nový vztah
s potencionálním zákazníkem, posilujete důvěru v to co děláte
a připravujete zákazníka na koupi produktu, který nabízíte. Je
mnoho důvodů, které hovoří ve prospěch e-mail marketingu ve
srovnání s jinými marketingovými metodami. Pro začátek je
dobré si uvědomit, že e-mail marketing představuje ten
nejdostupnější způsob, jak efektivně kontaktovat určitou
skupinu lidí. Studie ukazují, že 70% lidí, kteří přicházejí s e-mail
marketingem do styku, si myslí, že e-mail marketing je účinný.
6.3. Sociální sítě
S rozmachem sociálních sítí se výrazně přesouvá podíl
doby, kterou stráví uživatel internetu právě na nich.
Facebook využívá více jak 3 miliony českých uživatelů. Na
Facebooku má každý uživatel v průměru 130 přátel, se kterými
může komunikovat, sdílet názory nebo třeba doporučovat
produkty, se kterými byl spokojen. Pokud budete obsah vašich
stránek sdílet na Facebooku, tak se o vás snadno a rychle
dozví více lidí.
Na vaší stránku můžete upozornit také psaním článků nebo
komentářů k článkům na jiných obdobně zaměřených
stránkách.
7. Závěrem
Jste skvělí, mám radost, že jste při čtení došli až sem. V eBooku jsem vám napsal všechno o čem si myslím, že je při
pořizování vlastní webové stránky důležité. Věřím, že teď máte
dostatek informací, aby jste se mohli dobře rozhodnout. Pokud
se rozhodnete si vlastní stránku pořídit, pak se všude
pochlubte, rozdávejte vizitku každému koho potkáte a všechny
požádejte o to, aby vaší stránku navštívili.
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!14
Vlastí WEB pdf
!
Nebojte se
Nenechte se odradit představou, že užívání vlastní webové
stránky je složité a náročné. Ano, je to nějaká práce, ale díky ní
získáte možnost oslovit spoustu lidí s podobnými zájmy. To co získáte, vám vynaloženou práci určitě vynahradí.
Pravděpodobně to nebude dokonalé na první pokus, ale tím se
netrapte. Pořiďte si webovou stránku s redakčním systémem
hned, jak je to možné. Upravit zjištěné nedokonalosti můžete
kdykoli později.
Pečujte o vlastní webovou stránku
Stránka vám slouží k budování vaší značky. Pište na stránku
vlastní články, které pomohou návštěvníkům při řešení jejich
problémů, připraví je na nákup nebo přispějí k jejich osobnímu
rozvoji. Zveřejňováním článků vzbuzujete pocit odborníka a
zvyšujete pravděpodobnost toho, že zákazník nakoupí právě u
vás.
Pečujte o osobní rozvoj
To je klíčová věc pro to, aby jste dokázali pracovat efektivně,
udrželi kroku s dobou a získali náskok před konkurencí. Osobní
rozvoj a vzdělání je nutné nejen pro vás, ale i pro potencionální
zákazníky. Návštěvníkům stránek je dobré umožnit si doplnit
informace o základech podnikání, o financích a funkci peněz.
Vzhledem ke změně společenského systému neměla většina
lidí možnost tyto informace získat ve škole a ani od svých
rodičů. I tyto informace dokážou přitáhnout na stránku nové
návštěvníky.
Shromažďujte kontakty a pečujte o ně
Začněte si tvořit vlastní databázi. Kontakty pro vás mají
mimořádnou cenu. Vždy když někoho z databáze oslovíte
s nějakou nabídkou, tak se alespoň část z nich rozhodne ji
přijmout a vy tedy prodáte a vyděláte peníze. O získané
kontakty pečujte s cílem vybudovat si vzájemný vztah.
Pozornost věnujte i těm, kteří na vaší nabídku odpověděli NE.
Je velice pravděpodobné, že pokud nenakoupili dnes nakoupí
v budoucnu.
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!15
Vlastí WEB pdf
!
Výsledky nepřijdou hned
Vlastní webová stránka je skvělá možnost, jak vybudovat
databázi klientů, získat jejich důvěru, vytvořit si status experta
ve svém oboru a zvýšit své příjmy. To ale neznamená, že týden
po zveřejnění budete mít v databázi stovky lidí a budou se vám
hrnout nové objednávky. Dejte si nějaký čas, zveřejňujte
informace o všem co se týká vašeho oboru činnosti a
komunikujte. Vyhledávejte také ty, kteří vám s dosažením
vašich cílů mohou pomoci.
Gratuluji vám. To, že jste dočetli až sem znamená, že vám
záleží na vašem životě a úspěchu.
Získali jste informace.
Nyní musíte přejít do akce.
ZÍSKAT VLASTNÍ STRÁNKU
Přeji vám mnoho úspěchů.
Karel Staněk
Další související informace najdete na: www.bohatycech.cz
Dejte o e-booku „Webová stránka“ vědět svým přátelům.
PS: Pokud vám moje informace pomohou, nebo potřebujete
poradit s tím jak je využít neváhejte a napište mi.
2013 © Karel Staněk – bohatycech.cz
!16
Download

E book "Webová stránka"