Ukázka z knihy
© 2011, Alexander Heinz
1
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 7
Kapitola 1: Stydlivý měchýř ..................................................................................................................... 7
Kapitola 2: Připravte se! – Pozor! – TEĎ! ................................................................................................ 9
2.1 Abyste uspěli, potřebujete sílu vůle stejně, jako květina semínko ............................................. 10
2.1.1 Cvičení 1 ............................................................................................................................... 10
2.1.2. Cvičení 2 .............................................................................................................................. 10
2.1.3. Cvičení 3 .............................................................................................................................. 11
2.1.4 Nikdy to nevzdávej!.............................................................................................................. 11
Kapitola 3: Paruréza aneb „Nová Tantalova muka“.............................................................................. 12
3.1 Odkud pochází zneklidnění z veřejných toalet?.......................................................................... 12
3.2 A jaký je nakonec rozdíl mezi tebou a Tantalem?....................................................................... 13
3.3. Opravdu chcete žít bez parurézy?.............................................................................................. 14
Kapitola 4: Jak opustit svoji minulost? – Neboli „Moje nové Já, verze 2.0“ ......................................... 15
4.1 Jak vypadá první tah? .................................................................................................................. 15
4.2 Jak vypadá druhý tah?................................................................................................................. 15
4.2.1 Odcizovací technika.............................................................................................................. 16
Kapitola 5: Jak mohu dosáhnout svého cíle? ........................................................................................ 18
5.1 Proč je tak důležité mít čisté úmysly? ......................................................................................... 19
5.2 Proč je dobré nespěchat?............................................................................................................ 20
5.3 Které hledisko tréninku mi přináší největší úspěch? .................................................................. 21
Kapitola 6: Jak přetavit každou zkušenost v úspěch ............................................................................. 22
6.1 Jak si mám správně definovat úspěch a prohru? ........................................................................ 22
6.2 Jaké příklady v minulosti potvrzují, že jsou to opravdu skvělé definice?.................................... 23
Kapitola 7: Proč je tak důležité nepovažovat parurézu za něco zvláštního? ........................................ 24
7.1 Takže co bych měl dělat? ............................................................................................................ 24
7.2 Paruretici všech zemí, spojte se!................................................................................................. 25
7.3 Jak mi může postoj „každý parurézu zná“ pomoci?.................................................................... 26
© 2011, Alexander Heinz
2
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
Kapitola 8: Jak se chovat na záchodech ................................................................................................ 28
8.1 Síla vašeho pohledu..................................................................................................................... 29
Kapitola 9: Pravda, omluvy, vysvětlování a všeliké nástroje – aneb „Vaše myšlenky o myšlenkách
ostatních lidí“ ........................................................................................................................................ 30
9.1 Jak přenést tento příklad na paruretika ...................................................................................... 33
9.2 Klasické příklady, ve kterých má upřímný paruretik výhodu oproti neupřímnému
paruretikovi:...................................................................................................................................... 36
9.2.1 Srovnání základních předpokladů upřímného a neupřímného paruretika.......................... 36
9.2.2. Upřímný a neupřímný paruretik jdou do kabinky ............................................................... 36
Kapitola 10: Proč není penis u pisoáru podstatný?............................................................................... 37
Kapitola 11 – Jak mohu vědomě a cíleně využít moji podvědomou mysl?........................................... 38
11.1 Proč je změna sakra tak těžká? ................................................................................................. 40
11.1.1. Jak ze změny udělat kladně hodnocený vzorec chování................................................... 41
Kapitola 12: Nefér hra duše .................................................................................................................. 42
12.1 Prožili jste to – nebo ne?........................................................................................................... 43
Kapitola 13: Vysvětlení technických pojmů .......................................................................................... 44
Kapitola 14: Jaká je filozofie cesty na toaletu? ..................................................................................... 44
Kapitola 15: Proč klidný přístup – dobrý přístup?................................................................................. 46
15.1 Jak pracovat s každou částí těla? .............................................................................................. 47
15.2 Jak často bych měl provádět toto cvičení? ............................................................................... 48
15.3 Jak to pokračuje?....................................................................................................................... 48
15.4 Jak použít relaxační cvičení v případě nouze?........................................................................... 48
Kapitola 16: Co je ta nejhorší chyba, když jdu na toaletu? ................................................................... 49
16.1 Jak si dopřát čas, když je ho málo ............................................................................................. 49
16.2 Dodatek: Jak se vypořádat s hloupými komentáři našeho okolí............................................... 50
Kapitola 17: Jak ovládat vnější močový svěrač...................................................................................... 51
17.1 Perineum ................................................................................................................................... 52
17.2 Šedivá jest teorie, zelený strom života...................................................................................... 52
Kapitola 18: Domácí plán tréninku močení na veřejných toaletách ..................................................... 53
18.1 Obecná fakta o tréninku............................................................................................................ 53
© 2011, Alexander Heinz
3
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
18.2 Přípravné cvičení 1 .................................................................................................................... 54
18.3 Přípravné cvičení 2 (cvičení s vodopádem) ............................................................................... 55
18.4 Pozor: Znečištění zvukem! ........................................................................................................ 57
18.5 A dál?......................................................................................................................................... 57
18.6 Jak mohu zrychlit můj pokrok prostřednictvím vizualizace?..................................................... 58
18.6.1 Vizualizace úspěchu............................................................................................................ 58
18.6.2 Co mám dělat, když nemohu provést vizualizovaný scénář v reálu?................................. 60
Kapitola 19: Trénink ve veřejných kabinkách........................................................................................ 61
19.1 Obecně ...................................................................................................................................... 61
19.2 Veřejné představení .................................................................................................................. 63
19.2.1 Jak tedy vypadá cesta na toaletu? ..................................................................................... 63
19.2.2 Definice „močení“ .............................................................................................................. 64
19.2.3 Tréninkové schéma ............................................................................................................ 64
Kapitola 20: Ženská síla v kabince ......................................................................................................... 65
Kapitola 21: Trénink schopnosti močení na veřejných pisoárech......................................................... 67
21.1 Trénink doma ............................................................................................................................ 68
21.1.1 Duševní trénink (pisoárová varianta přípravného cvičení 1) ............................................. 68
21.2 Trénink na veřejnosti – aneb „Jak jsem se naučil smát u pisoáru“ ........................................... 69
21.2.1 Cvičení 1 (Jak mohu zničit strach ze selhání?).................................................................... 70
21.2.2 Cvičení 2 ............................................................................................................................. 73
Kapitola 22: Kálení – problémová záležitost (žen i mužů)..................................................................... 74
Kapitola 23: Jak se zbavit strachů a jejich příčin z vaší podvědomé mysli!........................................... 77
23.1 Stěžejní otázky pro rozbor problému........................................................................................ 78
Kapitola 24: Slova na konec .................................................................................................................. 82
Příloha ................................................................................................................................................... 83
Přísně tajné: Tajemná zkušenost autora............................................................................................... 84
© 2011, Alexander Heinz
4
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
O mnohé věci se nepokoušíme ne proto, že jsou těžké;
ony jsou těžké proto, že se o ně nepokoušíme.
Seneca, římský filozof
Úvod
Nejprve bych Vám chtěl pogratulovat ke koupi této knihy a k tomu, že jste se
konečně odhodlali změnit Váš život. Možná to zní směšně, ale vážně mě zajímá,
jak s touto knihou uspějete. Dejte mi vědět, až dosáhnete Vašeho cíle!
Koupí této knihy jste ukázali, že patříte do malé skupiny lidí, jež mají sílu a chuť
udělat ve svém životě nějaký pokrok. Máte sílu změnit vaše vlastní životy a
osudy a nyní před vámi stojí výzva převést obsah této knihy do praxe.
Povedu Vás za ruku a doprovodím vás na cestě, nutné k úspěšnému překonání
parurézy. Nicméně k tomu, abyste uspěli, musíte se tomuto materiálu osobně
věnovat a použít jej svým vlastním způsobem.
Kapitola 1: Stydlivý měchýř
Je jen málo lidí, kteří vědí, že ve svém okolí mají někoho, kdo není schopen bez
problémů močit v přítomnosti ostatních. Ještě méně lidí ví, že tento problém
má jméno. Nazývá se paruréza. Podle odhadů IPA (international Paruresis
Association, Mezinárodní asociace parurézy) trpí parurézou 7% obyvatel.
Opravdová léčba neexistuje. Psychoterapeuti berou tohle téma jako přelud a
neberou ho vážně. Nikdo neví, jak se postižený cítí.
Dokážu si živě představit, že do teď jste se se svým problémem cítili sami. Lidí
s tímto problémem je dokonce víc, než si vůbec myslíte. Když jsem začal
s vývojem tohoto tréninkového programu, mluvil jsem o paruréze s řadou
kamarádů.
Tyto rozhovory mi otevřely oči, protože z mnohých mých přátel se vyklubali
paruretici – mezi nimi i lidé, do kterých bych to nikdy neřekl. Zastoupení
postižených v mém společenském okruhu je nejméně 25%. Je těžké zjednodušit
parurézu na jeden důvod – spíše je paruréza kombinací různých faktorů, které
© 2011, Alexander Heinz
5
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
jsou pro danou osobu specifické. Jsou tu ale řešení, použitelná pro všechny.
Blíže popíšu příklady dvou zcela odlišných paruretiků, které znám. Jako příklad
jsem zvolil dva muže, i když je i dost žen, trpících parurézou. Ženy o tomto
problému ale mluví ještě méně než muži, protože mnohé z nich to považují za
špatné, nečisté, a neženské.
Na jedné straně typický sukničkář. Věčně obklopený třemi, čtyřmi děvčaty,
úspěšný v bojových uměních, a každý jej má za sebejistého. O kariéru se moc
nestará a raději si užívá života.
Na druhé straně je to tichý chlapec, který se za každých okolností snaží chovat
zcela korektně. Ve všem, co dělá, je velmi úspěšný. Je to osoba s opravdu
úspěšnou kariérou. Nicméně – je to společenský zkrachovanec.
Jak zde můžete vidět, lidé, kterých se to týká, nemohou být rozdílnější.
Paruréza postihuje všechny věkové kategorie a společenské vrstvy. Podobně se
mění závažnost parurézy: od neklidu při stání před pisoárem až po úplnou
nemožnost močení na veřejných toaletách.
Někteří postižení mají dokonce problémy močit i doma!
Proto jsem vyvinul tento tréninkový program: Měl by vám pomoci rychle a
účinně, nezávisle na vaší sebedůvěře a vážnosti parurézy. Abyste zajistili co
nejlepší možný výsledek, musíte přečíst celou knihu. Nezáleží na tom, jak silná
je vaše paruréza. Pro úspěch vašeho tréninku je důležité, že procesu, který živí
vaši parurézu, plně porozumíte. Uzdravení přijde s pochopením.
Téměř všechna cvičení v této knize jsou vyvinuta pro muže i pro ženy. Říkám
„téměř“, protože chození na pisoár se žen netýká. Ale nikomu nechci stát
v cestě!
Mimochodem, o paruréze se občas zmíní i film a televize: Například film Fight
Club (Klub rváčů): Bradd Pitt hraje drsného alfa-samce Tylera Durdena. Tento
korba chlap (myslím svaly, ne náklaďák), tento charismatický anarchista,
přiznává, že není schopen močit v přítomnosti jiných. Muži tohoto světa, vžijte
se do Tylera Durdena!
© 2011, Alexander Heinz
6
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
Kapitola 2: Připravte se! – Pozor! – TEĎ!
V této knize dostanete detailní náhled do paruretikova myšlení a z toho
plynoucích vzorců chování. A protože se navíc naučíte, jak vaše myšlení
ovlivňuje vaše tělo, budete mít sílu parurézu překonat.
Samozřejmě nestačí teoreticky znát, co je třeba změnit. Opravdu musíte obsah
této knihy přenést do praxe. Po přečtení této knihy automaticky vyplave na
povrch mnoho špatných domněnek a nejistot, ale i přesto je výjimečně důležité
převést nové znalosti do praxe, aby se zpět do vaší mysli nezačaly vkrádat vaše
staré způsoby myšlení a chování a otravovat vaše duševní blaho.
Argumenty, že nemáte dost času, nadšení nebo odvahy jsou jen chabé výmluvy.
Máte tolik času, kolik si uděláte (navíc tento trénink vám zabere jen pár minut
denně). Chybějící nadšení, motivace nebo odvaha je naopak jen znakem
slabosti.
Všichni to známe – Chcete něco změnit a máte pro to potřebné znalosti, ale
nakonec jste příliš líní udělat nějakou skutečnou změnu. Abyste nebyli chyceni
do stejné pasti i tentokrát, a abyste jen nerozšířili nekonečné řady lidí, co chtějí
změnit svůj život, ale nejsou schopni sebrat dost silnou vůli to udělat, poskytnu
vám zvláštní metodu, kterou jsem vyvinul, na posílení vůle k provedení
tréninku.
Chci být upřímný. Tady i v celé knize. Trénink nezabere moc času, ale vyžaduje
jistou odvahu občas překonávat zábrany. Každopádně je to ale těžká práce,
protože nejtěžší boj je boj sama se sebou.
Upřímně, opravdu chci, abyste prošli celým tréninkem. Pamatujte si, že tento
trénink vás zcela osvobodí od parurézy (nezáleží na tom, jak silná je).
Tréninková křivka je příjemná, takže brzy se dostaví úspěch – nicméně čas od
času tam budou situace, kde budete muset překonat sami sebe. Bez práce
nejsou koláče!
Proč je tak těžké překonat sám sebe? Na to je snadná odpověď. Když už se
dostrkáte k tomu něco udělat, je to mimo vaší každodenní rutinu. Novou věc
tak neznáte a nevíte, co se stane. Máte na výběr mezi setrvání v zajetých
kolejích nebo riskem.
© 2011, Alexander Heinz
7
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
Je těžké překonat sám sebe, protože nevíte, co na vás čeká za zdí vašich zvyků.
A i když k vám mluvím z druhé strany zdi, mohu vám slíbit, že pokud čas od času
při tréninku překonáte sami sebe, nebude to žádná cesta k nejistotě. Povedu
vás za ruku po cestičce mezi zdmi – takže se nikdy neztratíte.
Vím, o čem mluvím a čeho budete schopni, pokud uplatníte svoji vůli.
Síla vaší vůle rozhoduje, kam se pohnete. Vrátíte se zpátky do vaší paruretické
existence nebo půjdete kupředu do nového světa svobody?
Nejste-li si jistí, doporučuji vám následující cvičení (zdůrazňuji ještě jednou:
S normálně silnou vůlí projdete tréninkem snadno, ale jsou lidé, kteří potřebují
nakopnout do zadku silněji, než jiní, aby začali jednat. Tohle cvičení je určeno
právě pro takové lidi).
2.1 Abyste uspěli, potřebujete sílu vůle stejně, jako květina
semínko
2.1.1 Cvičení 1
Až si půjdete lehnout, zvolte pozici tak nepohodlnou, jak je to jen možné. Já
osobně spím normálně na břiše, takže si při tomto cvičení vždycky lehnu na
záda. Chci, abyste leželi tak nepohodlně, jak je to jen možné, a zůstali v této
pozici, dokud neusnete. Nezáleží, jak dlouho to bude trvat. Nezáleží, jak hrozně
to svědí.
Nepohněte se ani o centimetr! Neškrabte se! Nepolykejte!
Myslete na to, jak úžasné by bylo polknout, ale nedělejte to. Když se začne
hlásit automatický polykací reflex, potlačte ho, jak dlouho to jen jde. Oddalte
aktivně polykací reflex tak dlouho, jak to jen jde.
Výsledkem je zvláštní situace: oddalovat polykací reflex není příjemné a vy se
mu musíte poddat, abyste se zase cítili příjemně.
Vaše vědomí nicméně zvolilo těžší způsob, aby dosáhlo cíle. A výsledek? Silnější
vůle!
2.1.2. Cvičení 2
Další cvičení spočívá v tom, že stojíte a napřáhnete ruce do stran. Zůstaňte
v této pozici, jak dlouho to bude možné! 15 minut je dobrý cíl. Po 2
© 2011, Alexander Heinz
8
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
minutách vás vaše svaly začnou obzvláště pálit! Navzdory neskutečné bolesti
jsem byl schopen dokončit tohle cvičení hned napoprvé. To je moje cesta, jak
vám ukázat, jak daleko můžete jít, i když si myslíte, že to není možné.
2.1.3. Cvičení 3
Pokud často křupete prsty, pak přestaňte! Vyvolejte všechnu sílu vaší vůle!
Tato tři cvičení měla ukázat, že prohlášení „já nemohu“ je jen únikem z bolesti
nebo problému. Pokud však máte jistý stupeň síly vůle, budete schopni dělat
vlastní věci, dokonce i pod velkým emočním či fyzickým stresem.
Omluva „nemohu pokračovat“ znamená v překladu „raději bych se vzdal mého
cíle, než připustil momentální nepohodlí. Raději bych nedosáhnul své vůle (v
tomto případě překonat parurézu), než připustil krátký emoční stres, abych
překonal svoje zábrany.“
Lidskou přirozeností je instinktivně se snažit o blaho a bránit fyzické a emoční
bolesti. Ale někteří lidé se spíše snaží o blaho, zatímco jiní se spíše koncentrují
na zabránění každé malé bolesti. Ti druzí by se měli v krátkém čase naučit
přijmout bolest, aby dosáhli svého příjemného cíle.
2.1.4 Nikdy to nevzdávej!
Pokaždé, když přemýšlíš o tom, že cokoli vzdáš, znamená to, že jsi nikdy
opravdu nechtěl dosáhnout svého cíle.
Pokud bys chtěl dosáhnout tohoto cíle, posbíral bys veškerou vůli, abys ho
dosáhl. Musíš skutečně a opravdu něco chtít, musíš být schopen se postavit
proti jakémukoliv odporu bez ochoty dělat kompromisy a nakonec své cíle
uskutečníš.
Takže je to opravdu jen na tobě – jak moc chceš uspět.
Tato kniha ti překonání parurézu zjednoduší. Dává ti do rukou všechny
možnosti a mění tě, už když ji čteš. Tato kniha za tebe ale nemůže jít na záchod.
To už musíš udělat sám!
Ty však musíš vědomě prolomit svoje staré vzorce chování. V této knize ti dám
nezbytné předpoklady. Pro tebe už tu není moc práce. Ty sám musíš v pravých
chvílích překonat sebe sama. Budeš u toho ale vždy veden a doprovázen!
© 2011, Alexander Heinz
9
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
Je ale nutné rozpohybovat přeměnu tvé podvědomé mysli přečtením celé
knihy!
Kapitola 3: Paruréza aneb „Nová Tantalova muka“
3.1 Odkud pochází zneklidnění z veřejných toalet?
Zneklidnění z veřejných toalet je způsobeno negativní zkušeností v minulosti.
V psychologii se tento fenomén nazývá „sebenaplňující se proroctví“.
Strach, že budoucnost bude stejná jako minulost, formuje naše myšlení a
očekávání natolik, že prožíváme naši minulost znova a znova.
Skrz strach z události se tvoří úplně stejná nová událost, která by vůbec
nevznikla, nebýt strachu. Stach z věci tuto věc přitahuje. Takže pokud se jeden
něčeho obává, myšlenky se roztočí kolem tohoto bodu a představa se stává
realitou.
Ve výsledku cítíme bolest. Emoční bolest, která roste a posiluje náš pocit
bezmoci do extrémních rozměrů. Pokud trpíme nemocí, jakou je paruréza,
proklejeme náš osud, obětujeme celý svůj život nemoci a často už si ani
nebudeme schopni užívat života, protože naší hlavou neustále prochází strach
jít na toaletu a paralyzuje nás (v závislosti na závažnosti parurézy).
Už jsi někdy pohodlně seděl s přáteli v baru a užíval si večera, až – a v tomhle
okamžiku začíná utrpení paruretika – jsi ucítil mučivý a katastrofu věštící tlak
v močovém měchýři?
Jak příjemné by to asi bylo, když bys mohl odpovědět na volání přírody nějakým
nekomplikovaným a snadným způsobem?
Ale ne, takto to nefungovalo, protože hned jak paruretik rozpozná, že je zase
čas jít na toaletu, začne plánovat, jak uniknout z této šlamastyky tím nejlepším
možným způsobem:
• Jak se zbavím ostatních močících, jejichž močák vždycky vypadá, že je
poslouchá na slovo?
• Stojí u pisoáru nějací další lidé? Pokud ano, musím jít do kabinky! Ale co
budu dělat, když tam nebudou kabinky nebo nepůjdou zamknout dveře?
© 2011, Alexander Heinz
10
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
• Co budu dělat, když bude před kabinkou stát řada pěti lidí? Jak se
vypořádám s časovým nátlakem?
• Vidí lidi mimo kabinku můj stín? Pokud nebudu moci močit, i tak musím
spláchnout – aby si nikdo nemyslel, že nemůžu močit na veřejných
toaletách. Co si o mě lidi pomyslí?
Paruretici se na tyto detaily tak zaměří, že promítnou jejich přecitlivělost na
jiné. Paruretici berou jako hotovou věc, že všichni lidé na veřejných toaletách
čekají jen na osobu, která nemůže močit, aby si z ní udělali terč posměchu.
Klid, drahý paruretiku, takový sport opravdu neexistuje, i když ta představa je
poměrně zajímavá.
Horor je v hlavě – a tam spouští celý svůj ostudný proces. Mnohé strachy jsou
v podstatě rozumová očekávání nepříjemné situace. Zdroj strachu proto leží
jen v naší představě!
3.2 A jaký je nakonec rozdíl mezi tebou a Tantalem?
Horor v hlavě přivádí každého paruretik do Tantalovy situace. Tantalus, oběť
bohů v Řecké mytologii, je pravděpodobně původní praotec všech paruretiků.
Tantalus stojí v řece, před jeho tváří jsou větve stromů, visící pod tíhou
sladkého ovoce, provokativně se pohupující v jemném chladivém večerním
větříku. Jenže kvůli prokletí musí Tantalus trpět věčným hladem a žízní.
„Viděl jsem také strašná muka, která Tantalus musel snášet. Stařec stál ve vodě,
která mu dosahovala téměř k bradě, a jeho žízeň jej hnala k neutuchajícímu
snažení; ale nikdy by nedostal ani kapku. Kdykoli ve své žíznivosti shrbil, aby si
nabral vodu, zmizela. Voda se vytratila a jediné, co viděl u svých nohou, byla
tmavá zem, kterou vysušila nějaká nadpřirozená síla. Stromy rozprostíraly svoje
listoví vysoko nad vodou a vlály ovocem nad jeho hlavou – hrušně a
granátovníky, jabloně se svojí nablýskanou úrodou, sladké fíky a bujné olivy. Ale
kdykoli je stařec zkusil sevřít do svých rukou, vítr je odhodil nahoru směrem
k temným mrakům. (Homér, Odysea)
Poznáváte se? Stojíte před pisoárem nebo sedíte na míse a máte plný měchýř,
ale když chcete nechat odejít tlak, nejde to. Nelítostná síla vám brání v dosažení
vaší vůle!
© 2011, Alexander Heinz
11
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
Taková muka si Tantalus vysloužil, protože si to rozházel u bohů – zatímco vy
dláždíte cestu pro tato muka vaší plodnou myslí. To je velký rozdíl! Tantalus na
své situaci nemůže nic změnit. ALE VY MŮŽETE!
Paruréza není váš neměnný osud, paruréza není tunel bez konce. Paruréza je
spíše projektem vašich myšlenek, které jste si sami vytvořili. Systém takové
elegance a schopností, pro které by vás každý programátor obdivoval. Aniž
byste věděli jak, vytvořili jste perpetuum mobile, sebezáchovný vir. V podstatě
můžete být na svůj výtvor opravdu hrdí – jen kdyby nebyl tak otravný.
Ale nebojte se, netřeba se znepokojovat, protože co jste vytvořili, můžete taky
zničit! Vaše situace vám připadá tak beznadějná, protože jste zapomněli, že nad
vaší myslí a nad vaším tělem máte stále ještě moc.
V průběhu této knihy vám pomohu zpátky dobýt království vaší mysli krok za
krokem a znovu vás korunuji králem vaší vůle.
3.3. Opravdu chcete žít bez parurézy?
Na tomto místě se vás ptám: Opravdu chcete znovu získat kontrolu nad vaším
životem, být nezávislý na situaci na toaletách a být schopen dělat věci podle
sebe?
Jste připraveni znovu objevit svobodu ve svém životě, se všemi jejími
možnostmi, bez přesného plánování každé cesty na toaletu a bez toho, abyste
se toho báli? Pokud je vaše odpověď „ano“, pak je ten pravý čas na sobě začít
pracovat.
Samotné čtení této knihy rozpohybuje procesy ve vašem podvědomí, které
sežerou parurézu tak, jako bobr sežere kus dřeva.
STOP!
Pokud vás napadlo přeskočit cvičení v této knize a nabyli jste dojmu, že kniha za
vás udělá veškerou práci, šeredně se mýlíte. Protože pouze společný účinek
slov a cvičení nechá vzniknout vaší svobodě.
Koneckonců, není důležité, jak hroznou parurézu máte. Všichni paruretici mají
jednu věc společnou: Bojí se, vědomě nebo podvědomě, jít na toaletu.
Většinou se tento strach odehrává nevědomě a ten pocit jako strach ani
nerozpoznáme. Vaše tělo je však tímto pocitem stresováno, následně se
© 2011, Alexander Heinz
12
BoldBladder.com
Ukázka z knihy
stáhnout některé svaly a mozek tak s vypětím všech sil rozjíždí mód pro přežití.
Vaše pozornost se zvyšuje. Už nemyslíte logicky a realisticky. Cítíte se být
pozorován. Máte strach ze selhání.
Tak co je to za pocit, když ne strach?
Tady nezáleží, jaký typ paruretika jste – zda ten, který je schopen bez problému
močit v kabince, nebo ten, který vydrží stát před pisoárem, protože mu to déle
trvá, nebo typ paruretika, který nenajde úlevu dokonce ani v kabince – vy totiž
snadno tento strach překonáte, pokud se zasvětíte procesu změny.
Tady ukázka z knihy končí.
Přeji Vám mnoho úspěchů.
Alexander Heinz
Více informací o knize v češtině, a jak ji získat, najdete na adrese
http://stydlivymechyr.cz/prirucka-k-vyleceni-parurezy
P.S. Pokud budete mít další otázky (ať již nyní, nebo během tréninku),
neostýchejte se mě kontaktovat (německy nebo anglicky) e-mailem na adrese
[email protected]
© 2011, Alexander Heinz
13
BoldBladder.com
Download

Kapitola 2 - Stydlivymechyr.cz