427-13_Rozhovor_Jechoux_CZ_kratka__ 04.09.13 17:22 Stránka 1
Na oslavu 20. vy
´ ročí založení Atozu oslovujeme každy
´ měsíc osobnost, která s námi začínala:
6
Náš host v září:
MIROSLAVA JECHOUX,
CEO SPOLEČNOSTI CSND A DEVELOPMENT
MANAGER ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O soukromém i profesním životě jsme si povídali s jednou z nejúspěšnějších žen české logistiky Miroslavou Jechoux.
Váš život i kariéra jsou velice zajímavé a inspirující.
Co považujete ve svém životě za podstatné a formativní?
Myslím si, že jsou to nepředvídané situace, se kterými
se ve svém životě setká každý a které člověk musí řešit.
Jednu takovou jsem zažila, když jsem nemohla v Československu studovat a musela jsem utéct (opravdu musím
použít toto slovo) do Francie. A ve Francii člověka s otevřenou náručí nikdo nečeká, proto ani ty začátky nebyly
jednoduché. Zároveň to však bylo velmi poučné, protože
i z těch negativních věcí si musí člověk odnést to
pozitivní – a o to jsem se vždy snažila v další své kariéře
i v životě. Myslím také, že je důležité žít život, jak vám
přijde, reagovat, jak nejlépe můžete, zachovat etiku
a svoji vlastní hrdost.
Jak jste se vlastně dostala do Francie?
ELECTRIC, TRANSCEREAL, EASTERN SUGAR a RENAULT. Jeden z mých klientů byla i společnost GROUPE
NORBERT DENTRESSANGLE s požadavkem založení
a implementace JV v České republice. Za partnera bylo
vybráno ČSAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, a tak jsem přijala
nabídku rozjezdu aktivit nové společnosti CSND a posléze
ND Logistics CZ... A u toho jsem zůstala dalších patnáct
let. Osud mne vrátil tam, odkud jsem musela za totality
odejít – domů, do Uherského Hradiště.
Co vám tato životní zkušenost dala?
Dostala mě to do situací, které pro člověka nebyly zrovna
komfortní, musela jsem se uskromnit a přizpůsobit.
A samozřejmě bylo třeba také hodně pokory, která je
v lidském životě důležitá. Člověk si musí uvědomovat,
co vůbec od života může chtít a jak se k životním příležitostem chovat, jak si jich vážit, jak si vážit lidí, kteří jsou
charakterně hodnotní a že se na tyto věci musí dívat
s velikou pokorou a s velkým vděkem.
1976:
Odchod do Francie a začátek studia ekonomie na
pařížské univerzitě.
1991:
Založení společnosti CS
GROUP, TCHECOPROM.
1998:
Založení společnosti
CSND, přestěhování do
ČR.
2001:
Založení společnosti ND
Logistics CZ.
Vždy jste věděla, že se chcete vrátit do Česka?
Ano. Protože jsem velký jihomoravský regionální patriot,
a kdybych nemusela, v životě bych do Francie neutíkala.
Známí o mně říkali, že tak, jak jsem se snažila dostat do
Francie, jsem se pak snažila vrátit zpět. Nejsem
typ člověka, který má radši život v zahraniční
než tam, kde se narodil.
20 let
bylo plných
řízeného
dobrodružství.
Já sama se až do dneška divím, jak se
mi to vůbec povedlo. Z politických
důvodů mi nebylo dáno tady studovat
a já jsem se na studium opravdu připravovala. Už odmalička mne můj
dědeček, praktický lékař, učil lásce
k přírodě. Zajímala mne botanika
a chtěla jsem studovat dendrologii,
bylo to pro mne totální zklamání. Jelikož jsem už v tehdejší době měla státnici z francouzštiny díky „tréninku“ mé
babičky a pratety (za první republiky studovaly na univerzitě ve Štrasburku a jeden
z našich předků byl francouzský generál Jean-Jacques Kessel), vybrala jsem si Francii, kam jsem
jinak jela úplně naslepo. Nebylo to jednoduché. Byla
jsem politický uprchlík, byla jsem odsouzená a nemohla
jsem se vrátit. Chtěla jsem studovat a jediná možnost,
jak se uživit a zároveň získat vzdělání, bylo studovat večerně na univerzitě a při tom pracovat.
Moje cesta
v několika datech:
Jaké to je budovat si kariéru v typicky
mužském prostředí a k tomu ještě
být ve vedoucí pozici?
Udělat si místo coby žena v takových
oborech, které jsou predominantně
pánského osazení, je docela problém,
ale já si myslím, že všechno záleží
na tom, jak se člověk chová a jaké
má výsledky. Takže se musíte postavit
k práci tak, jak se k ní staví pánové,
musíte myslet „chlapsky“ a pak uspějete,
protože vás začnou brát jako někoho sobě
rovného a také vás vyhledávají, protože vědí,
že se na vás mohou spolehnout a že máte profesionální znalosti a jste schopná s nimi spolupracovat
na stejné úrovni.
A co vaše koníčky? Jste známá svou láskou
ke koním…
Mám ráda všechna zvířata, angažovala jsem
se ve Svazu chovatelů lipicánů. Nyní mám už
jen jednoho hřebce, protože nezbývá moc času.
Není to ani koníček, spíš láska ke zvířatům, ale
musím se přiznat, že poslední dva roky jsem na
něm často neseděla, jezdit na chovném hřebci také
není žádná pohoda. Jezdím také na kole a cestuji, stále
se amatérsky zabývám botanikou a archeologií, takže to
nějak takhle dělím.
Rozhovor zaznamenala
Jarmila Hokrová.
Jak jste se dostala od ekonomie k logistice?
Ve Francii jsem začala pracovat v jedné dopravní
společnosti. Pak přišla sametová revoluce,
tak jsem si říkala, že by bylo radno zapojit
se do ekonomického dění a podpořit
česko-francouzskou spolupráci. Založila jsem ve Francii společnost
CS GROUP TCHECOPROM. Vedle
klasického consultingu jsme po
šest let organizovali i výstavy Les
journees franco-tcheques, které
„Povedlo se mi zúročit to, že
umožňovaly českým firmám představit vlastní činnost. Později už
jsem byla ve Francii a že se mi
jsme je organizovali i tady v Praze.
podařilo být v česko-franVystavovatelé si pak šli svou vlastní
cestou – buď se účastnili specialicouzské ekonomice nězovaných výstav, nebo zakládali pobočky, nebo navázali spolupráci jinak.
čím prospěšná.“
Consulting, fúze a akvizice, zpracování
různých feasability studies a auditů jsem
poskytovala např. pro francouzské dráhy
SNCF, kde jsme zpracovali studii infrastruktury
související s možností zavedení intermodálních přeprav,
nebo pro francouzské společnosti VALEO, SCHNEIDER
CO SE MI
OPRAVDU
POVEDLO:
AtoZgroup
Reagujte, objednávejte si další vy
´ tisky a slavte naše
20. narozeniny na našich akcích.
Více najdete na: www.atoz.cz
Download

MIROSLAVA JECHOUX,