CORPORATE FINANCE 2012
– 9.ročník
Konference Brno – Holiday Inn 20.6.2012
Program odborné konference :
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení
9:05 – 10:30 Očekávaný vývoj ekonomik a měnových kurzů

RNDr. Luděk Niedermayer, Ředitel Consultingu, Deloitte
Podpora investic malých a středních firem

Ing. Miroslav Křížek, Ph.D.
Generální ředitel, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Venture Capital jako příležitost zdrojů financování expanze podniků

Ing. Vladislav Jež, Partner, Credo Ventures a.s., Chairman of the Board,
Czech Venture Capital and Private Equity Association
Kapitálový trh jako příležitost pro financování podniků (IPO)

Ing. Petr Koblic, Generální ředitel, Burza cenných papírů Praha, a.s.
Právní aspekty financování růstu firem

Mgr. Jan Topinka, Advokátní kancelář Havel&Holásek
Současné trendy požadovaného výnosu pro jednotlivé typy financování

Ing. Jan Marek, Ředitel, Finanční poradenství, Deloitte
10:30 – 11:00 Přestávka na kávu
11:00 – 12:30 Finanční řízení růstu hodnoty podniku

Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva, Plastika a.s.
Financování růstu střední firmy, Názory a zkušenosti

Ing. Jindřich Marek, Obchodní ředitel, VUES Brno s.r.o.
Úspěšný proces české firmy při získání zahraničního strategického partnera

Mgr. Michal Franěk, Jednatel a výkonný ředitel KAF Facility s.r.o.
Proces přípravy a hledání finančního či strategického partnera

Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner společnosti REDBAENK
Metody hodnocení efektivnosti investic a jejich aplikace v praxi

Ing. Petra Oceláková, ARC Consulting Czech Republic, s.r.o.
www.konference.org
CORPORATE FINANCE 2012
– 9.ročník
Konference Brno – Holiday Inn 20.6.2012
Trendy stanovení hodnoty firmy

JUDr. Matej Milata, Director , Patria Corporate Finance, a.s.
12:30 – 13:15 Oběd
13:15 – 14:45 Základ úspěšné spolupráce firmy s finančním investorem

Ing. Martin Pětivoký, Managing director, Milestone Asset Management, a.s.
Jak postupovat při management buy-out

Ing. Radek Schmied, Ph.D. Partner společnosti REDBAENK
Přeměny obchodních společností v praxi – daňový a znalecký pohled

Ing. Alena Ptáčková, Valuation Institute Manager/ Ing. Tomáš Pacovský Tax Manager, APOGEO
Trendy financování pomocí factoringu

Ing. Jan Kudera, Bibby Financial Services, a.s.
Nové možnosti financování exportu

Ing. Miloš Welser, Česká exportní banka, a.s.
TOP Inovace - program financování inovačních projektů
TOP Export - financování exportu

Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna , a.s.
Rizikovost exportních teritorií z pohledu úvěrové pojišťovny

Ing. Julius Kudla, Předseda představenstva a generální ředitel,
Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.
Zlato jako devizová rezerva firem strategického významu

Bc. Roman Pilíšek, Jednatel společnosti ZLATÉ REZERVY s.r.o.
14:45 – 15:00 Přestávka na kávu
15:00 – 16:00 Seed fond jako příležitost pro financování rozvoje firem

Ing. Petr Očko, Ph.D. , Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje,
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Představitelé PE/Venture fondů, Business Angels, názory a zkušenosti
investorů, diskusní panel

Margareta Křížová, MBA, Partner, CEAG s.r.o. , Ing. Luděk Palata, Partner
Riverside Europe Partners, Ing. Ladislav Chodák a další
www.konference.org
Download

Program 9. ročníku konference Corporate finance 20.6