LEKTOŘI oboru
EXECUTIVE MBA
Ing. Eva Matoušková
Prodej, mezinárodní obchod, obchodní jednání, Manažerská kultura a etika, společenská
odpovědnost firem, Mezinárodní a diplomatický protokol, společenská a obchodní etika
Ing. Eva Matoušková přednáší od října 2011 na CEMI
předměty Prodej, mezinárodní obchod a obchodní jednání a
Manažerská kultura, manažerská etika, společenská
odpovědnost firem.
Od roku 2009 je externí pedagožkou na VŠFS. Je odborníkem
z praxe s bohatou zkušeností získanou v době svého
mnohaletého působení v TOP managementu (generální
ředitelka, prokuristka, Sales a Marketing Director)
mezinárodních firem (německé, britská, americká zejména
v oblasti rychloobrátkového zboží nebo služeb).
Byla první ženou v historii na pozici generální ředitelky
největší firmy na světě v oblasti distribuce značkového alkoholu IDV. Jako ocenění
dosažených úspěchů při vedení firem získala v roce 1998 titul Úspěšná manažerka v tradiční
soutěži Manažer roku a byla rovněž uvedena v prestižní publikaci Who is Who.
Od roku 2001 má vlastní poradenskou firmu, která se zaměřuje především na poradenství
v oblasti zvyšování efektivnosti či restrukturalizaci českých firem. Je aktivní členkou České
manažerské asociace. Působí také jako externí poradkyně pro marketing v rámci Ministerstva
zdravotnictví ČR.
Je vdaná, má syna Petra a mezi její koníčky patří především cestování, hudba a sport.
Ing. Pavel Kolář, CSc.
Manažerská ekonomika
(nar. 18.3.1943) je absolventem FEL ČVUT v Praze, obor technická kybernetika. V průběhu
studia a krátce po něm pracoval ve Výzkumném ústavu hutnictví železa v oblasti výzkumu a
vývoje elektronických prostředků pro automatizaci těžkých hutních provozů, poté se jako
vědecký pracovník ÚTIA AVČR (dříve ČSAV) věnoval problematice matematického
modelování složitých systémů (technických, biologických a ekonomických).
1
Kromě jiného působil i jako burzovní makléř u HBS, a.s., byl ekonomickým poradcem
finančního ředitele divize Podniky společnosti Vítkovice a.s. a příležitostně též pracoval jako
konzultant a lektor ekonomické problematiky v poradenské firmě NAREX CONSULT, a.s. Po
dobu třinácti let soustavně vykonával lektorskou a expertní činnost v rámci „Systému
vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR“ organizovaného Institutem Svazu Účetních, a.s.
pod patronací britské ACCA, působil jako zkušební komisař předmětů „Ekonomie“ a
„Manažerské finance“, pro něž vytvořil základní učebnice, a také jako lektor pro manažerské
účetnictví a finanční analýzu.
Na PF JU v Českých Budějovicích donedávna vyučoval předměty teorie automatů, teorie
formálních jazyků, teoretické základy informatiky a finanční management. V současné době
na FM VŠE vyučuje předměty manažerská ekonomika, finanční analýza manažerských
rozhodovacích procesů a logika pro manažery.
Ing. Simona Hašková
Manažerská ekonomika
Ing. Simona Hašková se narodila v roce 1973 v Českých
Budějovicích, kde žije se svou rodinou.
Po ukončení bakalářského programu v oboru Finanční
matematika na Jihočeské univerzitě absolvovala VŠE v oboru
Ekonomika a management. V současné době dokončuje
doktorandské studium na VŠE v Jindřichově Hradci.
Kromě svých studijních a vědeckých povinností zde vyučuje
předměty Manažerská ekonomika, Případové studie z finanční
analýzy a Logika pro manažery.
Ve svém učitelském povolání využívá a hojně vychází z poznatků nabytých v praxi v oborech
bankovnictví, management malé firmy a vedení účetnictví malé firmy.
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc.
Strategický management
Motto: „Rozděl a panuj-dobré heslo. Sjednoť a veď-mnohem lepší.“
Vysokoškolský pedagog, odborný garant několika MBA programů,
obchodní ředitel, firemní konzultant, lektor.
2
V jeho portfoliu figurují společnosti jako Česká Spořitelna, Státní ústav pro kontrolu léčiv,
ČEZ, Tutor, JIMI CZ, Abbott Laboratiories, apod.
Titul PhDr. získal na Fakultě managementu Univerzity Komenského v Bratislavě, kde vykonal
státní rigorózni zkoušku z předmětů Strategický management a Marketing management.
Kromě toho má manažerské a právní vzdělání nostrifikované i v České Republice a dále se
rozvíjí na executive postgraduálním studiu na University of Oxford (leadership a vyjednávání)
a PhD na finské University of Jyvaskyla (Strategické řízení). Píše knihu o Strategickém řízení a
knihu o Key account managementu. V profesním životě jej silně ovlivnila stáž v Hammersley
Iron Pty., Perth, Austrálie.
PhDr. David Anthony Procházka, MBA, MSc. hraje šachy, plave, šermuje, skáče z letadla, má
velkého kocoura a po večerech trápí sousedy klavírními pokusy. Nejoblíbenějšími periodiky
jsou International Herald Tribune a The Economist. Finančně podporuje několik projektů,
jako je výstavba škol v rozvojových zemích, nebo hudebníci The Piano Guys.
Má rád smysluplné věci.
JUDr. Josef František Staněk, MBA
Správní právo
Vzděláním právník a pedagog.
Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti
s legislativní činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní
správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry.
V minulosti měl možnost pracovat jako podnikový právník a
manažer rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě
podnikatelských subjektů soukromého sektoru. Zastával
řadové i top manažerské pozice. Má rozsáhlé zkušenosti
s lektorskou a následně i pedagogickou činností.
V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně
pedagogické činnosti a sebevzdělávání. Učil na několika
středních a vyšších odborných školách. Byl také odpovědný
za činnost a vedení konzultačního střediska BIVŠ Jihlava.
V současné době učí na Střední veřejnoprávní škole v Jihlavě, je akademickým pracovníkem
Bankovního institut VŠ a tutorem oboru MBA na Central European Management Institut.
Při své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního, obchodního a pracovního
práva, učí také kriminalistiku, kriminologii a penologii. Je doktorandem oboru andragogika
Univerzity Jana Amose Komenského.
3
Ing. Monika Barton, MBA
Moderní trendy v malém a středním podnikání, Koučování pro manažery a podnikatele
Narozena roku 1968 v Praze, absolventka VŠCHT, Rochester
Institute of Technology (USA), Erickson College (Kanada) a
Coach University (USA).
V letech 1995-2003 pracovala v manažerských pozicích
v několika nadnárodních korporacích (SPT Telecom – dnes
Telefonica, Český Mobil – dnes Vodafone a ING Group). Po
odchodu z korporátní sféry se začala profesionálně věnovat
manažerskému a podnikatelskému koučování, v roce 2004
založila společnost Koučink Centrum, s.r.o. a českou
pobočku Mezinárodní federace koučů.
Je držitelkou mezinárodního certifikátu PCC (Professional
Certified Coach) a v rámci ICF působí jako mezinárodní
assessor v Evropě a Australasii. V akademické sféře působí
of roku 1997 – od roku 2007 na hlavní pracovní poměr. Její
hlavní specializací je podnikání, intrapodnikání (uplatňování podnikatelských principů ve
velkých podnicích a společnostech) a management/business koučink. S korporátní sférou
nadále intenzivně spolupracuje prostřednictvím vzdělávacích projektů v oblasti rozvoje
podnikání a aplikovaného manažerského a podnikatelského výzkumu. Přednáší na
konferencích i mimo akademickou sféru, např. TEDx nebo Business & Economic Society
International. Žije střídavě v ČR a na Novém Zélandu.
Lektorsky působí také na VŠE Praha (fakulta podnikohospodářská), ČVUT Praha (Masarykův
ústav vyšších studií) a na Southern Institute of Technology. Hovoří anglicky, je autorkou knihy
„Kariérový koučink“ (2007).
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Management osobního rozvoje
Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce získala na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a VŠE, v současné době
působí jako docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE a
je také jednatelem společnosti P&P Interconsult s.r.o.
poskytující psychologicko-personální poradenství.
Je autorkou několika publikací o psychologii a osobním
rozvoji a členkou oborové rady psychologie práce na FFUK,
v minulosti působila také jako vědecký tajemník
4
Psychologické společnosti při ČSAV.
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. získala cenu Dilie za monografii Člověk hledá člověka a také
cenu MŠMT za učebnici Psychologie a sociologie řízení firmy. Poradenské a vzdělávací
aktivity realizovala například pro Úřad vlády ČR či pro Ministerstvo pro místní rozvoj.
5
Download

LEKTOŘI oboru EXECUTIVE MBA