Vítejte u Jelínků ve Vizovicích na desátém koštu.
Restaurace
a ubytování
Vloni jsem kmotrovský úvod končil přípitkem
„panu generálnímu“
v příjemném
při příležitosti jeho pozoruhodného profesního
ocenění, prostředí
letos mohu
zase začít přípitkem „panu generálnímu“, tentokrát
při příležitosti
chřibských
lesů na jeho
- vzhledem k mému věku a jeho postavení křižovatce
- pozoruhodného
životníhocest
turistických
jubilea. Tož, na zdraví!
stylové ubytování v penzionu a dřevěných srubech
Minule na tomto místě avizované desetileté jubileum je tady a to
vynikající kuchyně a kompletní nabídka výrobků R. JELÍNEK
předpokládá i u kmotra koštu bilanci… Mám o rok mladšího
vnitřní
a venkovní
dětskýještě
koutekmnohem mladšího
kamaráda (1932), o němž syn
mého
jiného,
whirlpool,
parní lázeň,
laserová se
střelnice,
sklípek že
kamaráda říká, že má „stručný
rozum“.
Pokusím
teď vinný
dokázat,
rodinná
setkání, oslavy,
svatby, firemní
školení
mne v tomto směru léta našeho
přátelství
poznamenala
v dobrém.
Najdete nás na cyklotrasách 5013, 5158, 5018 a 473.
návštěvnické centrum | prohlídky
odborné exkurze | videofilm
muzeum R. JELÍNEK | degustace produktů
dárek pro návštěvníky | podniková prodejna
firemní prezentace a rauty | privátní oslavy
zajištění ubytování
Před deseti lety přišel za mnou do zlínského muzea mladičký - tehdy
třicátník
- generální
ředitel
Lesní penzion
Bunč, 768 03
Roštín 287likérky Jelínek s nabídkou na spolupráci
Vsetín
našich
institucí. V +420 603 339 793,
prvním okamžiku
sewww.bunc.cz
mi zdál nápadKroměříž
na navázání
tel. +420 573 365 302,
[email protected],
Zlín
spolupráce pálenice s muzeem, mírně řečeno, poněkud nestandardní.
Brzy se však ukázalo, že ze strany „pana generálního“ a jeho věkově
Uherské
spřízněných spolupracovníků ve vedení firmy nešlo o mladickou
Hradiště
nerozvážnost. Perfektní vzájemná komunikace poznamenaná vůlí
a schopností vnímat představy druhé strany proto brzy přinesla
podněty
k realizaci
a užitečných projektů.
Sportovní
areálzajímavých
se stylovou
restaurací a ubytováním
Tradice a proslulost firmy a jejích produktů úspěšně prezentovala
uprostřed
chřibských
lesů
první
„slivovičná
expozice“
s názvem Historie pálení slivovice ve
Vizovicích
instalovaná
ve vizovickém zámku a později přenesená
skvělá kuchyně,
zvěřinové speciality
do areálu
likérky.
kompletní sortiment výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek
Prezentace
slivovice a dalších produktů likérky RUDOLF JELÍNEK
sportoviště (víceúčelové hřiště na tenis,
a.s., Vizovice se stala programovým sloupem všech ročníků
fotbal, volejbal a basketbal, travnaté hřiště)
legendárního Zámeckého tříkrálového koštování, uspořádaného už po
školní výlety, školy v přírodě,
šestnácté zlínským muzeem.
letní dětské tábory, soustředění, rodinné dovolené, setkání
cyklotrasy, hipostezky, turistické trasy
Z vědomí
mimořádných hodnot ovocnářských tradic Vizovic a okolí
K
areálu
dojedete po cyklotrase
5018.
vznikl impozantně
koncipovaný
projekt založení a budování
RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129, M +420 725 653 134, E [email protected]
www.rjelinek.cz
Rekreační areál Kamínka 188, 768 03 Roštín
tel. +420 573 368 150, +420 774 999 940, [email protected], www.kaminka.cz
vizovických trnkových sadů v trati Těchlov. Úroda z nich obohatila
Jelínkovskou nabídku o řadu exkluzivních, vskutku vizovických
odrůdových slivovic. A z loňské úrody jsou už k dispozici první
sušené trnky, exkluzivní vizovická komodita s historickou, výrazně
regionální pěstitelskou i exportní tradicí.
V duchu ovocnářských tradic se rozvíjí v mnoha směrech i spolupráce
s drobnými pěstiteli. V loňské sezoně si jich přijel k Jelínkům
„vypálit“ rekordní počet - 1 486!
Export produktů likérky Jelínek do čtyřiceti zemí světa, vlastní
podnikatelské aktivity na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a Chile,
završení komplexní modernizace všech klíčových částí provozu
závodu, preferování respektu k podnikovým tradicím a úcty k dílu
generace zakladatelské i těch následnických svědčí o tom, že pro tento
region nejvýznamnější a nejcennější podnikatelské tradice nejsou pro
management firmy Jelínek, jen zdrojem okázale užívaných
„baťovských“ citátů, ale důkazem jeho schopností v aktuální
společenské a ekonomické situaci proměnit tradiční baťovské
myšlenkové impulzy v konkrétní činy.
PRAVIDLA KOŠTU
1.
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo pro Jelínkův vizovický košt poskytne
řádně označený vzorek a vyplní přihlášku.
2.
Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen.
3.
Hodnocení probíhá v prostorách firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., hodnotitelé
jsou rozděleni do 40 komisí (může být upraveno dle počtu vzorků). Každá
komise má svého předsedu.
4.
Vzorky se hodnotí anonymně osmnáctibodovou stupnicí v základních kolech
a dvacetibodovou stupnicí ve finálovém kole. V základních kolech jsou při
hodnocení povoleny 0,2 bodové nuance mezi vzorky. Při hodnocení vzorků
ve finálovém kole jsou povoleny 0,1 bodové nuance. Žádný vzorek nesmí být
hodnocen méně než 10 body. Stupnice jsou upraveny pro hodnocení ovocných
destilátů.
5.
Na anonymitu vzorků a regulérnost hodnocení dohlíží odborná komise.
6.
Soutěž probíhá v devíti kategoriích:
Jedno z prozíravých úsloví mé stařenky, které si stále dobře pamatuju,
zní: Ja, dyž sa nechce, to je horší, jak dyž sa nemože“. Z toho, o čem
jsem tu psal, je zřejmé, že to úsloví u Jelínků také dobře znají.
a) nejlepší slivovice
Tož u Jelínků všem - od prvního do posledního - na zdraví! Ať se
Jelínkovskému dnes už tradičnímu koštu daří i v dalším desetiletí!
d) nejlepší meruňkovice
Karel Pavlištík
desátého Jelínkovského koštu kmotr
P.S.
Změna patronství koštu za kmotrovství je mně aktuálně čím dál víc
protivnější. Inu chybička se vloudí. Staříkům častěji.
b) nejlepší hruškovice
c) nejlepší jablkovice
e)
nejlepší třešňovice
f)
nejlepší ostatní ovocný destilát
g) absolutní vítěz koštu
h)
obec s nejlépe hodnocenými vzorky
i)
vítěz pěstitelského pálení u společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
7. a-f)
g)
Tyto kategorie vyhrávají nejlépe bodově hodnocené vzorky.
O celkovém vítězi této kategorie rozhodne samostatný košt (finále)
ze 40 nejlépe hodnocených vzorků ze základního kola. Hodnocení
provedou předsedové hodnotitelských komisí.
h)
Prvních 100 nejlépe hodnocených vzorků ze všech kategorií slouží jako
základ pro výběr obcí, které budou hodnoceny. Obce, které budou
PŘEDSEDOVÉ KOMISÍ
10. Jelínkova vizovického koštu
zastoupeny minimálně čtyřmi vzorky umístěnými v první stovce, budou
hodnoceny následujícím způsobem: počty bodů vyhodnocených vzorků
z jednotlivých obcí se sečtou a vypočítá se průměr na jeden vzorek pro
každou obec. Obec s nejvyšším průměrem se stane vítězem.
i)
Vítěz této kategorie se vyhodnotí pouze ze vzorků, poskytnutých v rámci
pěstitelského pálení u firmy RUDOLF JELÍNEK a.s., rozhodující je
umístění v základním kole.
8.
V katalogu soutěže budou zveřejněny výsledky:

nejlépe hodnocených vzorků v jednotlivých kategoriích

prvních sto vzorků ze všech kategorií dle počtu dosažených bodů

abecední jmenný seznam všech soutěžitelů s adresou, druhem ovoce,
přiděleným číslem pro soutěž, bodovým ohodnocením a číslem komise, která
vzorek degustovala

absolutní vítěz koštu

obec s nejlépe hodnocenými vzorky

vítěz pěstitelského pálení
9.
Vítězové a prvních 100 vzorků bude odměněno hodnotnými a originálními
cenami. Vítězové jednotlivých kategorií nezískávají ceny za celkové umístění.
Vítězné ceny jsou ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. uloženy
k vyzvednutí do konce kalendářního roku.
SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ ZASLALI VZOREK
DO 10. ROČNÍKU JELÍNKOVA VIZOVICKÉHO KOŠTU.
Ing. Pavel Dvořáček
Předseda představenstva SPJS
Komise č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Příjmení a jméno
Sochor Pavel
Borkovec Jaroslav
Častulík Vladimír
Hasík Karel
Hladík Jan
Horňáček Josef
Chmelař Roman
Kotrč Milan
Krutil Josef
Kundera Zdeněk
Prachař Tomáš
Svoboda Jozef
Tomaštík Antonín
Vybíralík František
Zálešák Lubomír
Kadlec Jan
Gargulák Václav
Chromý Zdeněk st.
Imrýšek Jan
Kolůch Pavel
Komise č.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Příjmení a jméno
Kunst Petr
Krutil Zdeněk
Parák Ivo
Kolouchová Irena
Divílek Petr
Kutina Kamil ml.
Melzoch Karel
Rychna Miroslav
Lupač Josef
Helešic Svatomír
Stanislav Jaroslav
Uhrová Helena
Kalenda Oldřich
Raclavský Lumír
Šlosar Petr
Januška Jaroslav
Burkart Jaroslav
Kvapil Leoš
Borek Josef
Lysý Zdeněk
ABSOLUTNÍ VÍTĚZ KOŠTU:
Doležal František, Židlochovice, Slivovice, 19,4 b.
OBEC S NEJLÉPE HODNOCENÝMI
VZORKY:
Strážnice
VÍTĚZ PĚSTITELSKÉHO PÁLENÍ
U FIRMY RUDOLF JELÍNEK a.s.:
Matyáš Zdeněk, Vizovice, Slivovice, 18,65 b.
Hruškovice
1.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Vizovice
2.
Šlosar Petr
3.
4.
Šlosar Petr
Svoboda Josef
Jablkovice
Chrudim
1.
2.
Raclavská Katarína
Prachař Miroslav
Kroměříž
Velká n/V
Chrudim
Petrov
3.
4.
Boček Vladimír
Smejkalová Marta
Mostkovice
Velké Meziříčí
5.
6.
Lupač Josef
Libotovský Ladislav
Hodonín
Malá Ledská
7.-8.
7.-8.
Otáhal Květoslav
Rybnikář Roman
Vlkoš
Strážnice
1.
2.
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Hlubočany
Hlubočany
5.-6.
Karafiát Lubomír st.
Prostějov
5.-6.
Karafiát Lubomír
Prostějov
7.-8.
Zálešák Lubomír
Brno
7.-8.
Svoboda Josef
Petrov
1.
Doležal František
Židlochovice
2.
Mlýnek Luděk
Strážnice
Slivovice
Meruňkovice
3.
Roučka Jan
Strážnice
4.
Vývoda Stanislav
Zlín
3.
4.
Lehutová Katarína
Tomaštík Antonín
Piešťany
Hlubočany
5.
Otrusina Petr
Buchlovice
5.
Ševčík Petr
Habrovany
6.
Hladil Václav
Břest
6.
Dočkalík Josef
Lipová
7.
Hasík Karel
Rohatec
8.
Zálešák Lubomír
Brno
7.-9.
7.-9.
Ráclavský Lumír
Hasík Karel
Kroměříž
Rohatec
9.
Matyáš Zdeněk
Vizovice
10.
Lukáč Jan
Skalica
7.-9.
10.
Sedláček František
Dočkalík Josef
Kunovice
Lipová
1.
Mihál Radoslav
Borský Mikuláš
2.
Chmelař Roman
Radějov
1.
2.
Svoboda Josef
Zůbek František
Petrov
Strážnice
Třešňovice
Ostatní destiláty
3.
Vodáci SQ
Prostějov
4.-5.
Šimáček Svatopluk
Strážnice
3.-4.
3.-4.
Krutil Zdeněk
Medveď Pavel
Dřevohostice
Velká n/V
4.-5.
Zálešák Lubomír
Brno
5.
Šlosar Petr
Chrudim
6.
Vaculík Miroslav
Vřesovice
6.-7.
Svoboda Josef
Petrov
7.
Krutil Radek
Lipová
8.
Mácha Jiří
Brno
6.-7.
8.-10.
Vaněk Vladislav
Raclavský Lumír
Střítež n/B
Kroměříž
9.
Palírna Radlík
Jílové u Prahy
8.-10.
8.-10.
Svoboda Josef
Krutil Radek
Petrov
Lipová
100 NEJLÉPE HODNOCENÝCH VZORKŮ
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.-16.
15.-16.
17.-18.
17.-18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.-29.
28.-29.
30.
31.
32.
33.-34.
33.-34.
35.
Příjmení a jméno
Doležal František
Mlýnek Luděk
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Svoboda Josef
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Svoboda Josef
Roučka Jan
Tomaštík Antonín
Raclavská Katarína
Prachař Miroslav
Vývoda Stanislav
Zůbek František
Otrusina Petr
Krutil Zdeněk
Medveď Pavel
Mihál Radoslav
Hladil Václav
Hasík Karel
Zálešák Lubomír
Chmelař Roman
Matyáš Zdeněk
Vodáci SQ
Lukáč Jan
Vávra Josef
Obřanská pálenice
Raclavská Katarína
Vaculík Pavel
Bartošek Petr
Vykoukal Richard
Boček Vladimír
Tomaštík Antonín
Lehutová Katarína
Ralbovský Peter
Bártová Naděžda
Město
Židlochovice
Strážnice
Vizovice
Petrov
Chrudim
Chrudim
Petrov
Strážnice
Hlubočany
Kroměříž
Velká n/V
Zlín
Strážnice
Buchlovice
Dřevohostice
Velká n/V
Borský Mikuláš
Břest
Rohatec
Brno
Radějov
Vizovice
Prostějov
Skalica
Tupesy
Brno
Kroměříž
Moravany
Šatov
Zlín
Mostkovice
Hlubočany
Piešťany
Vizovice
Zlín
Kategorie Body Číslo
S
19,4 0528
S
19,2 0467
H
19,17 1120
O
19,12 2564
H
19,1 1009
H
19,03 1010
H
18,99 1059
S
18,95 0489
M
18,93 1570
J
18,87 3062
J
18,86 3054
S
18,82 0340
O
18,81 2601
S
18,8 0288
O
18,79 2638
O
18,79 2552
T
18,78 2040
S
18,78 0619
S
18,72 0482
S
18,71 0536
T
18,66 2020
S
18,65 0030
T
18,63 2030
S
18,62 0385
S
18,6 0579
S
18,56 0533
S
18,53 0415
S
18,44 0567
S
18,44 0254
S
18,43 0190
J
18,41 3055
M
18,4 1572
M
18,38 1553
S
18,38 0374
S
18,32 0244
Pořadí
36.
37.
38.
39.
40.
41.-42.
41.-42.
43.-49.
43.-49.
43.-49.
43.-49.
43.-49.
43.-49.
43.-49.
50.
51.-55.
51.-55.
51.-55.
51.-55.
51.-55.
56.-63.
56.-63.
56.-63.
56.-63.
56.-63.
56.-63.
56.-63.
56.-63.
64.-74.
64.-74.
64.-74.
64.-74.
64.-74.
64.-74.
64.-74.
64.-74.
Příjmení a jméno
Zábojník Stanislav
Šlosar Petr
Vaculík Lukáš
Tomaštík Antonín
Kráčmar Petr
Mikič Ľuboš
Vaněk Vladislav
Svoboda Josef
Bajza Zdeněk
Vaněk Vladislav
Štěrba Antonín
Smejkalová Marta
Jaroněk Martin
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Moravec Tomáš
Cholastová Lucie
Šlahař Jaroslav
Vaněk Vladislav
Blažek Ladislav
Lutonský Karel
Lupač Josef
Raclavský Lumír
Krutil Radek
Svoboda Josef
Galla Radomír
Chmelař Roman
Hanáček Emil
Jurečka František
Polák Štefan
Muller Rudolf
Krutil Zdeněk
Galko Antonín
Pálenice Kácovka
Ptáček František
Hasík Karel
Vaněk Vladislav
Město
Kategorie Body Číslo
Bílovice
S
18,31 0581
Chrudim
O
18,26 2508
Skoronice
S
18,19 0565
Hlubočany
M
18,09 1571
Střelná
S
18,06 0480
Skalica
S
17,9 0384
Střítež n/B
S
17,9 0464
Petrov
O
17,8 2560
Střítež n/B
S
17,8 0321
Střítež n/B
O
17,8 2575
Uherské Hradiště
S
17,8 0426
Velké Meziříčí
J
17,8 3052
Vizovice
S
17,8 0191
Vizovice
S
17,8 0636
Zlín
S
17,7 0182
Neubuz
S
17,6 0233
Neubuz
S
17,6 0153
Střítež n/B
S
17,6 0447
Uherské Hradiště
S
17,6 0578
Vizovice
S
17,6 0077
Hodonín
J
17,5 3058
Kroměříž
O
17,5 2537
Lipová
O
17,5 2619
Petrov
O
17,5 2562
Provodov
S
17,5 0162
Radějov
S
17,5 0331
Trnava
S
17,5 0008
Velká n/V
S
17,5 0365
Borský Mikuláš
S
17,4 0620
Borský Mikuláš
O
17,4 2597
Dřevohostice
O
17,4 2639
Ježov
S
17,4 0615
Kácov
S
17,4 0317
Nedašov
S
17,4 0252
Rohatec
S
17,4 0481
Střítež n/B
S
17,4 0443
Pořadí
64.-74.
64.-74.
64.-74.
75.-77.
75.-77.
75.-77.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
78.-88.
89.-93.
89.-93.
89.-93.
89.-93.
89.-93.
Příjmení a jméno
Vaněk Vladislav
Blažek Ladislav
Vrla Svatoslav
Mikič Ľuboš
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Zálešák Miroslav
Tomaštík Antonín
Jarošek Antonín
Pořízková Martina
Skyba Jaromír
Grmela Igor
Sdružení přátel M.O.
Oškerová Libuše
Maršálková Naďa
Jakuba Marek
Klučková Anna
Kůřil Jaroslav
Pištělák Josef
Roučka Jan
Holá Blanka
Křemeček Josef
Město
Kategorie Body Číslo
Střítež n/B
S
17,4 0452
Uherské Hradiště
S
17,4 0573
Zlín
S
17,4 0216
Skalica
S
17,3 0394
Střítež n/B
S
17,3 0439
Střítež n/B
O
17,3 2577
Bystřice p/L
S
17,2 0518
Hlubočany
S
17,2 0502
Labuty
S
17,2 0586
Pravčice
S
17,2 0342
Slušovice
S
17,2 0422
Velká n/V
S
17,2 0363
Velká n/V
S
17,2 0250
Veselá
S
17,2 0037
Zádveřice
S
17,2 0166
Zlín
S
17,2 0382
Zlín
S
17,2 0158
Moravany
O
17,1 2642
Nesovice
O
17,1 2522
Strážnice
O
17,1 2582
Vizovice
S
17,1 0142
Zlín
O
17,1 2550
Vysvětlivky „Kategorie“
S - Slivovice
H - Hruškovice
M - Meruňkovice
J - Jablkovice
T - Třešňovice
O - Ostatní ovocné destiláty
ABECEDNÍ SEZNAM VŠECH VYSTAVOVATELŮ
Příjmení a jméno
Babula Milan
Baďura Rudolf
Bajza Zdeněk
Bajza Zdeněk
Bajza Zdeněk
Balajka Karel
Balajková Kamila
Baný Jaroslav
Barbošík Jindřich
Barcuchová Miroslava
Bárta Ladislav
Bárta Ladislav
Bárta Vladimír
Bártková Jitka
Bartoň Lukáš
Bartončík Alois
Bartončík Pavel
Bartoš Petr
Bartošek Petr
Bartošík Jindřich
Bartošík Jindřich
Bártová Naděžda
Bečica Ladislav
Bečica nejml.
Běhula Dalibor
Beneš Petr
Beníček Josef
Beníček Josef
Bilíková Jarmila
Blatný Zdeněk
Blažek Ladislav
Blažek Ladislav
Blažek Ladislav
Blažek Zdeněk
Blecha Jan
Blinková Jarmila
Bobot Ján
Bobot Ján
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Město
Bystřice p/L
Zlín
Střítež n/B
Střítež n/B
Střítež n/B
Zlín
Zlín
Zlín
Rohatec
Zlín
Velká n/V
Velká n/V
Zlín
Zlín
Oldřichovice
Kroměříž
Zlín
Zlín
Šatov
Rohatec
Rohatec
Zlín
Lípa
Uherské Hradiště
Liptál
Zlín
Bánov
Bánov
Žlutava
Brno
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Velká Bíteš
Zlín
Vizovice
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Mostkovice
Mostkovice
Mostkovice
Kateg.
S
S
S
O
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
S
S
S
S
M
S
S
S
S
S
S
S
M
S
S
S
M
H
J
O
S
Odrůda
2
směs ovoce
1
durancie
durancie
dur.+trn.
broskev
Body
13
17
17,8
17
15,2
16,4
13,2
15
12,5
12
13
11,8
14,9
10
15
12,8
13,3
13,6
18,44
12,4
11
18,32
14,4
15
14,2
12,2
16,5
12,8
16
14,6
17,6
17,4
14,6
15,3
10,8
15,8
13,6
13,4
18,41
16,1
15,2
Číslo Komise
0433
13
0116
11
0321
6
2526
36
0320
5
0406
7
0337
1
0056
14
1087
27
0165
18
0327
12
0362
5
0246
15
0054
12
0115
10
0217
7
0042
21
0212
2
0254
2
1560
32
0474
12
0244
13
0100
16
0574
7
1518
30
0199
10
0428
8
0427
7
0239
8
0220
10
0578
11
0573
6
1615
31
0561
15
0073
10
0069
6
1568
32
1081
25
3055
22
2530
40
0371
14
Příjmení a jméno
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Boček Vladimír
Borek Josef
Borek Josef
Borek Josef
Borek Josef
Borek Josef
Borková Marie
Borková Marie
Borková Marie
Borkovec Jaroslav
Borkovec Jaroslav
Borkovec Jaroslav
Borkovec Jaroslav
Borkovec Jaroslav
Borkovec Jaroslav
Borkovec Jaroslav
Brablc Jan
Brablc Jan
Brablc Rostislav
Brable Jan
Brož Pavel
Brzek Luboš
Bubrinka Luděk
Buchtel Bohumil
Bureš Karel
Burián Ludvík
Burián Ludvík
Cápík Josef
Cápík Josef
Cekota Antonín
Cekota Raul
Císařová Jana
Csoma Jiří
Cunda Milan
Cvrkal Jaroslav
Cvrkal Stanislav
Cwiekala Bronislav
Czerepaka František
Město
Mostkovice
Mostkovice
Mostkovice
Mostkovice
Mostkovice
Mostkovice
Mostkovice
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Blansko
Mutěnice
Mutěnice
Trojanovice
Mutěnice
Louny
Slušovice
Zlín
Bílovice n/S
Otrokovice
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Bystřice p/H
Bystřice p/H
Zlín
Vizovice
Halenkov
Labuty
Zlín
Rozseč n/K
Lysice
Havířov
Havířov
Kateg.
O
S
O
S
S
H
S
S
S
O
M
O
O
O
O
O
T
M
T
T
H
T
O
S
S
H
T
S
S
T
S
S
T
J
S
S
S
J
S
O
T
S
H
S
Odrůda
broskev
durancie
ryngle
durancie
černý bez
broskev
byl.hořká
zubrovka
ořechovka
vínovice
1
williams
2
višně
durancie
mirabelka
Body
15
13,6
13
12,8
12
11,6
10
14,8
14,6
14,2
11
10
16,4
14,2
13,6
15,2
14,9
14,2
13
12
11,8
11
15,6
12,6
15
13,5
13,5
14
14,8
15
12,2
16
14,5
12,4
12,2
12
11
13,7
14,4
12,4
10
14,2
13,8
11
Číslo Komise
2532
37
0370
13
2531
36
0367
10
0369
12
1044
28
0368
11
0606
18
0583
16
2625
39
1616
32
2624
38
2623
37
2621
39
2622
36
2544
39
2065
34
1599
31
2064
33
2066
33
1109
25
2067
34
2572
37
0389
11
0285
12
1055
27
2032
34
0243
12
0006
6
2003
35
0044
2
0612
3
2075
34
3035
23
0274
1
0417
18
0186
18
3016
22
0603
15
2506
36
2063
34
0530
5
1038
26
0348
12
Příjmení a jméno
Čabla Jiří
Čambalová A.
Čapek Josef
Čapka František
Častulík Martin
Častulík Martin
Častulík Vladimír
Častulík Vladimír
Častulík Vladimír
Čech Pavel
Červenka Jan
Červenka Josef
Červenka Miroslav
Červinka Václav
Červinka Václav
Čuba Vladislav
Dědek Jiří
Derflaklub
Derflaklub
Dintera Aleš
Divacká Iva
Divílek Petr
Dlabaja Martin
Dočkal Vladimír
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dočkalík Josef
Dofek Jan
Dofková Věra
Dohnal Josef
Město
Otrokovice
Velká n/V
Bánov
Podivín
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Zlín
Vizovice
Lípa
Poteč
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Vizovice
Zlín
Vizovice
Veselá
Zlín
Dřevohostice
Lipová
Lipová
Lipová
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Lipová
Lipová
Lipová
Dřevohostice
Dřevohostice
Lipová
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Uničov
Uničov
Tupesy
Kateg.
S
H
O
M
H
M
J
S
T
S
S
S
M
S
S
S
S
S
M
S
S
S
S
S
S
O
M
M
J
J
J
S
M
O
M
H
H
M
S
S
H
S
J
S
Odrůda
kdoule
ryngle
1
3
1
2
2
ryngle
2
1
2
1
3
Body
12,4
13,5
16,1
13
13
12,1
15,1
12,2
11,8
17
14,6
11,6
10,7
16
13,2
11,2
13,7
11,5
14,4
11,6
11,5
16,4
15,3
15,4
17
17
16,8
16,5
15,2
14,8
14,8
14,3
13,7
13,6
12,8
12,4
12
12
11,8
11
10,4
13,8
12,2
16,3
Číslo Komise
0205
16
1039
27
2610
36
1514
30
1098
26
1600
32
3103
40
0563
17
2069
34
0197
8
0308
14
0123
18
1504
32
0242
11
0003
3
0133
7
0204
15
0568
1
1607
31
0049
7
0083
20
0507
3
0098
14
0035
14
0552
6
2615
37
1581
29
1577
29
3096
35
3094
35
3095
35
0551
5
1580
32
2614
36
1582
30
1106
26
1107
27
1578
30
0549
3
0550
4
1108
28
0294
21
3036
24
0256
4
Příjmení a jméno
Dohnal Josef
Dohnal Josef
Dohnal Zdenek
Dolanský Miroslav
Doležal František
Doležal František
Doležal František
Dorničák Miloslav
Dostálek Miloš
Dozbaba Rostislav
Dozbaba Rostislav
Dozbaba Rostislav
Drga Zdeněk
Drha Ivan
Drha Pavel
Drha Pavel
Drha Pavel
Drinka Andrej
Drinka Andrej
Drinka Peter
Droppa Milan
Drozd Jan
Držálek Vratislav
Dudek Luděk
Dufek Jiří
Dvořáček Josef
Dvořáček Josef
Dvořák Kamil
Dvořák Petr
Eliáš Karel
Feilhauer Petr
Filák Aleš
Filák Radomír
Findeis Jiří
Fišer Ivo
Fiurášek František
Flam Radim
Forman František
Forman Vladimír
Franek Jan
Fuss Jiří
Gaba Josef
Gajda Antonín
Gajda Antonín
Město
Tupesy
Tupesy
Otrokovice
Vizovice
Židlochovice
Židlochovice
Židlochovice
Zlín
Uherské Hradiště
Nenkovice
Nenkovice
Želetice u Kyjova
Hvozdná
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Liptovský Mikuláš
Zlín
Kroměříž
Strážnice
Zlín
Kroměříž
Kroměříž
Kolín
Zlín
Křížanov
Zlín
Fryšták
Val.Polanka
Vizovice
Zlín
Želechovice
Zlín
Moravany
Moravany
Hulín
Ostrava
Zlín
Strážnice
Strážnice
Kateg.
O
S
S
H
S
M
S
S
S
M
S
M
T
S
S
S
S
O
O
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
T
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
M
Odrůda
dřinka
durancie
durancie
likér trnka
ořechovka
Body
15
13,2
12,5
13,8
19,4
14,4
12
15
13,8
15,6
13
11,8
10,4
16,5
13,8
13,5
11,5
16,7
13,2
10
13,6
15
11,8
10,6
11
16,8
15,7
12,9
14
13,6
10
13,5
11
10,6
14,6
15,4
15
13,8
17
15,5
14
12,7
15
13
Číslo Komise
2512
37
0257
5
0524
20
1036
28
0528
3
1585
29
0529
4
0121
16
0572
5
1521
29
0291
18
1540
32
2010
33
0375
18
0378
21
0379
1
0377
20
2580
40
2586
36
0500
17
0307
13
0136
10
0490
7
0521
17
2005
34
0560
14
0099
15
0383
5
0074
11
2013
33
0144
18
2011
34
0067
4
0169
1
0145
19
0174
6
0071
8
0609
21
0554
8
0372
15
0124
19
0078
15
0397
19
1558
30
Příjmení a jméno
Gajda Antonín
Gajdošík Evžen
Galko Antonín
Galla Radomír
Gec Vladimír
Geryk Tomáš
Gerža Jiří
Geržová Dagmar
Gill Pavel
Girgel Michal
Gluck Ladislav
Grajciarová Alena
Gregorovič Josef
Gregorovič Petr
Grmela Igor
Grmela Igor
Gurecký Jaroslav
Gurica Daniel
Guryča Petr
Hába Jan
Habart Miroslav
Hadraba Jaroslav
Hain Josef
Hájek Přemysl
Hamerlandová Petra
Hanáček Emil
Hanáček Emil
Hanáček Radomír
Hanák Miloš
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hasík Karel
Hašpica Radomír
Hašpica Rostislav
Havel Vlastimil
Hefka František
Město
Strážnice
Lutonina
Ježov
Provodov
Zlín
Zlín
Zlín
Vizovice
Zlín
Zlín
Vizovice
Zlín
Zlín
Zlín
Velká n/V
Velká n/V
Ostrava
Zádveřice
Otrokovice
Vizovice
Zlín
Ostrava
Zlín
Uherské Hradiště
Bánov
Trnava
Trnava
Trnava
Nesovice
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Rohatec
Zlín
Ostrava
Uherské Hradiště
Zádveřice
Kateg.
S
J
S
S
S
S
S
S
J
S
S
S
T
S
S
S
S
M
S
O
S
J
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
M
O
H
S
H
J
H
T
S
S
M
S
Odrůda
mirabelka
dur.+trn.
durancie
vínovice
špendlík
Body
10
12,3
17,4
17,5
15,2
11,4
15,9
14,3
11,8
16
15,6
14,8
14
13,6
17,2
14,6
11,3
12,2
10,7
15,1
10,5
10,6
10
14,8
13,5
17,5
10,5
14,4
11,6
18,72
17,4
16,8
16,6
16,2
15,2
14,6
13,6
12,6
12,6
12,2
12,4
15,5
13,6
10,4
Číslo Komise
0495
12
3001
22
0615
6
0162
15
0110
5
0333
18
0203
14
0376
19
3013
22
0161
14
0192
3
0081
18
2001
33
0236
5
0363
6
0361
4
0127
1
1512
32
0228
18
2502
37
0188
20
3003
24
0206
17
0436
16
0208
19
0008
8
0230
20
0131
5
0532
7
0482
20
0481
19
2585
40
1557
29
2584
39
1082
26
0483
21
1083
27
3084
24
1084
28
2036
35
0040
19
0215
5
1611
31
0010
10
Příjmení a jméno
Helešic Svatomír
Helešic Svatomír
Helešic Svatomír
Helešic Svatomír
Helešicová Hana
Helešicová Hana
Hladil Václav
Hladil Václav
Hlaváček Jiří
Hnilica Lubomír
Holá Blanka
Horák Josef
Horák Petr
Horák Petr
Horák Stanislav
Horňáček František
Horňáček Josef
Horňáček Josef
Horňáček Josef
Hronešová Eliška
Hronešová Eva
Hruban Jiří
Hruban Jiří
Hrušecký Ferdinand
Hrušecký Fero
Hrušecký Fero
Hrušecký Fero
Hrušecký Fero
Hubáček Jiří
Hubáček Jiří
Hubík Pavel
Hudec František
Hurta František
Hurtíková Petra
Hýsek Lukáš
Chaloupka Miroslav
Chmelař Petr
Chmelař Roman
Chmelař Roman
Chmelař Roman
Chmelař Roman
Chmelař Rostislav
Cholasta Jiří
Cholastová Lucie
Město
Hrušky
Hrušky
Hrušky
Hrušky
Hrušky
Hrušky
Břest
Břest
Kostelec n/O
Ublo
Vizovice
Choltice
Zádveřice
Zlín
Žalkovice
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Praha 10
Praha
Brno
Brno
Skalica
Skalica
Skalica
Skalica
Skalica
Pozlovice
Luhačovice
Uherské Hradiště
Zlín
Vizovice
Vsetín
Luhačovice
Zlín
Trnava
Radějov
Radějov
Radějov
Radějov
Provodov
Zlín
Neubuz
Kateg.
M
O
H
M
M
H
S
S
S
S
S
S
S
H
O
O
S
S
O
H
S
S
M
O
O
O
S
J
S
S
S
S
S
S
S
S
M
T
S
S
S
H
T
S
Odrůda
šv.+ryngle
višně
brandy
broskev
citron
broskev
durancie
karlátka
Body
14,2
13,3
12
12
11,3
10,6
18,78
14,8
16,2
14,6
17,1
15,5
14,4
10
11,6
10,5
16,8
16,5
11,8
12
16,5
16,6
13,2
13,8
16,1
16
15,4
12,6
16
14,3
13,2
15,2
16,2
11,3
13
14,6
15,4
18,66
17,5
14,8
13,8
10
11
17,6
Číslo Komise
1527
31
2521
36
1029
25
1526
30
1528
32
1028
28
0619
10
0618
9
0255
3
0171
3
0142
16
0522
18
0108
3
1008
28
2518
38
0330
15
0329
14
0251
20
2548
38
1003
27
0226
16
0535
10
1583
31
2589
39
2555
40
2554
39
0392
14
3053
23
0095
11
0198
9
0577
10
0135
9
0224
14
0043
1
0151
4
0065
2
1517
29
2020
34
0331
16
0346
10
0332
17
1005
25
2002
34
0233
2
Příjmení a jméno
Chromek Jaroslav
Chromý Zdeněk
Chromý Zdeněk
Chromý Zdeněk
Chvíla Josef
Chytil Ferdinand
Jakuba Marek
Jakuba Marek
Jakuba Marek
Jakuba Marek
Jakubíček Roman
Jakubíček Stanislav
Janás Zdeněk
Janásek Aleš
Jančařík Jan
Jančařík Jan
Jančařík Jan
Jančařík Jan
Jančí Alena
Jančí Alena
Janda Zdeněk
Janíček Lubomír
Janíčková Renata
Jankůj Vítězslav
Janota Jaroslav
Janoušek Miloš
Janulík Libor
Janulík Libor
Januška Jaroslav
Jaroněk Martin
Jarošek Antonín
Jarošek Antonín
Jasenský Libor
Jedounková Hana
Jelínek Antonín
Jelínek Pavel
Jelínek Zdeněk
Jelínek Zdeněk
Jelínek Zdeněk
Jelínek Zdeněk
Jelínek Zdeněk
Jirásek Vlastimil
Junger Mojmír
Jungmanová Zora
Město
Val.Meziříčí
Luhačovice
Luhačovice
Uničov
Pozlovice
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Vřesovice
Vřesovice
Velká n/V
Zlín
Nezdenice
Nezdenice
Nezdenice
Nezdenice
Nesovice
Nesovice
Otrokovice
Zlín
Luhačovice
Bánov
Slušovice
Kroměříž
Brno
Brno
Uničov
Vizovice
Labuty
Labuty
Bratřejov
Vřesovice
Určice
Liberec
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Vizovice
Slušovice
Vizovice
Kateg.
S
S
M
S
S
S
S
M
S
S
M
M
S
J
H
M
S
J
S
T
J
S
S
S
S
M
M
H
S
S
S
S
S
S
J
M
O
J
H
S
J
S
M
S
Odrůda
3
2
1
ryngle
Body
15,6
14,2
12,2
10,7
14
13,8
17,2
16
15,6
15
16,2
10,2
16,6
13,6
13,8
13
12,6
12
14,4
13,6
10,8
13
13
13
14
13,4
13,4
10
11
17,8
17,2
11,5
14
13,4
12,4
11,6
15
13,6
11,8
11,6
11
12,6
14,8
15,8
Číslo Komise
0234
3
0111
6
1515
31
0295
1
0202
13
0057
15
0382
4
1537
29
0381
3
0380
2
1605
29
1606
30
0324
9
3007
22
1067
27
1555
31
0401
2
3066
24
0311
17
2019
33
3002
23
0200
11
0097
13
0424
4
0086
2
1619
31
1531
31
1041
25
0284
11
0191
2
0586
19
0587
20
0014
14
0556
10
3065
23
1525
29
2515
40
3033
24
1023
27
0280
7
3032
23
0072
9
1511
31
0090
6
Příjmení a jméno
Juráň Leoš
Jurečka František
Jurečka František
Juříková Miluše
Jůza Luděk
Kadlčák Zdeněk
Kajš Ivan
Kalina Josef
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír
Karafiát Lubomír st.
Karafiát Lubomír st.
Karafiát Lubomír st.
Karafiátová Petra
Karafiátová Petra
Karásek František
Karásková Klára
Karhan Pavel
Kašná Monika
Kazmíř Martin
Kazmíř Martin
Kekeli Josef
KHS
KHS
KHS
KHS
Kincová Milada
Klačánek František
Kladníček František
Klajba Bronislav
Klajba Lukáš
Klena Stanislav
Klingová Jana
Klučková Anna
Klvaň Roman
Kmínek Martin
Kmínek Miroslav
Knesl Vratislav
Knesl Vratislav
Město
Prlov
Velká n/V
Velká n/V
Zlín
Praha 6
Zlín
Lutonina
Zlín
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Velká Bíteš
Brno
Holešov
Zlín
Lhota U Vsetína
Lhota u Vsetína
Skalica
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Labuty
Labuty
Skalica
Brno
Zlín
Otrokovice
Vizovice
Vizovice
Břeclav
Břeclav
Kateg.
J
S
S
S
M
S
S
S
O
O
M
O
S
J
H
H
H
S
H
H
S
T
O
S
S
J
O
H
O
H
J
M
S
J
S
O
O
M
S
J
S
M
S
H
Odrůda
višně
ryngle
vínovice
rybíz
vínovice
vínovice
mer.+špendl.
směs ovoce
Body
11,5
17,5
11,6
14,3
15
14,6
14,8
12,4
15,5
15,5
15,2
12,6
12
12
16,2
16,2
14,8
11,8
15
14,4
16,1
13
14,2
15,6
14,4
11,2
10
13,2
12,8
12,6
11,6
12,5
16
12
10
17
14,1
13,8
17,2
11,6
15,8
15,6
14,8
14,4
Číslo Komise
3010
22
0365
8
0354
18
0147
21
1575
31
0223
13
0079
16
0137
11
2541
36
2542
37
1538
30
2543
38
0399
21
3068
23
1064
28
1062
26
1063
27
0400
1
1060
28
1061
25
0562
16
2021
35
2504
39
0053
11
0231
21
3017
23
2588
38
1042
26
2553
38
1040
28
3048
24
1536
32
0029
8
3059
23
0605
17
2635
37
2565
40
1507
31
0158
11
3008
23
0413
14
1506
30
0299
5
1027
27
Příjmení a jméno
Knesl Vratislav
Knesl Vratislav
Kneslová Vendula
Kobylíková Stanislava
Kocák Ľubomír
Kocák Ľubomír
Kocák Ľubomír
Kocián Jaroslav
Kočenda Alois
Kočenda Lubomír
Kohn Zdeněk
Kolařík Radek
Kolůch Pavel
Kolůch Pavel
Kolůch Pavel
Kolůch Pavel
Kolůch Pavel
Kolůch Pavel
Koňařík Eduard
Koňaříková Marta
Koňaříková Pavla
Kopecká Božena
Kopečný Jiří
Korčák Jiří
Kostka Jiří
Kotrč Milan
Kotrla Oldřich
Kovář Miloš
Kovář Pavel
Kovář Petr
Kovařík Břetislav
Kovařík Zdenek
Kozák František
Kozák Jan
Kozlovský Jiří
Kozlovský Jiří
Kráčmar Petr
Kráčmar Petr
Kráčmar Petr
Krajča Jindřich
Králová Ludmila
Kratochvíl Jiří
Krejčí Josef
Krejčí Josef
Město
Břeclav
Břeclav
Vizovice
Březová
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Frýdlant n/O
Otrokovice
Otrokovice
Kroměříž
Pozděchov
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Rožnov p/R
Zlín
Vsetín
Ublo
Průhonice
Veselá
Bojkovice
Zlín
Prlov
Velký Újezd
Bratřejov
Pozděchov
Lípa
Uherské Hradiště
Vřesovice
Zlín
Brno
Brno
Střelná
Střelná
Střelná
Vizovice
Zlín
Zlín
Radějov
Radějov
Kateg. Odrůda
M
H
S
S
J
sud
O
mrkev
S
S
S
S
S
S
H
H
J
S
M
T
S
S
J
S
S
S
H
S
H
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
M
S
S
S
S
M
S
Body
14,4
10
13,2
12
16,3
15,3
13,6
16,6
16,6
12,8
11,6
13
15,2
14,8
14,1
13
12,4
11,5
11,3
12
13,4
15
16,1
14
12,2
13,6
10
14,4
13,4
14,5
14
15
10,2
14
17
12,4
18,06
13,6
10,4
15,8
13,8
13,4
14,8
10,6
Číslo Komise
1523
31
1026
26
0156
9
0039
18
3088
22
2603
37
0473
11
0237
6
0128
2
0227
17
0047
5
0046
4
1070
26
1071
27
3067
22
0432
12
1551
31
2029
34
0022
1
0059
17
3004
22
0138
12
0119
14
0219
9
1007
27
0420
21
1006
26
0150
3
0175
7
0050
8
0033
12
0582
15
1112
28
0180
12
0527
2
0526
1
0480
18
1556
32
0479
17
0275
2
0185
17
0122
17
1543
31
0353
17
Příjmení a jméno
Kršák Karel
Krška Jiří
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Josef
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Michal
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Radek
Krutil Zdeněk
Krutil Zdeněk
Město
Vizovice
Nové Město n/M
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Lipová
Dřevohostice
Dřevohostice
Kateg.
S
M
M
J
J
T
M
T
J
J
T
O
S
T
S
M
O
M
T
T
H
H
M
H
O
S
T
T
T
S
O
O
T
T
S
M
O
O
T
T
M
T
O
O
Odrůda
1
2
1
49%
2
50%
51%
letní směs
Karešova
černý rybíz
1
1
2
2
maliny
2
2
1
2
1
maliny
maliny
maliny
maliny
1
maliny
černý rybíz
Body
11,6
12,6
16,4
15,8
15,2
14,5
14,4
14,1
13,9
13,8
13
13
15
14
13,9
13,6
13,6
13,4
13
13
12,9
12,2
11,1
10,6
17,5
16
15,7
15
14,6
14,5
13,9
13,8
13,6
13,6
13,5
13,5
13,4
13,4
12
12
11,8
11
18,79
17,4
Číslo Komise
0347
11
1503
31
1597
29
3100
35
3099
35
2057
34
1598
30
2058
33
3102
40
3101
40
2059
34
2641
39
0548
2
2055
34
0547
1
1594
30
2640
38
1595
31
2054
33
2056
33
1095
27
1097
25
1596
32
1096
28
2619
37
0544
19
2053
34
2050
34
2051
35
0543
18
2618
36
2617
39
2049
33
2048
35
0545
20
1576
32
2616
38
2613
39
2046
33
2052
33
1579
31
2047
34
2638
36
2639
37
Příjmení a jméno
Krutil Zdeněk
Krutil Zdeněk
Krutil Zdeněk
Krutil Zdeněk
Krutil Zdeněk
Krutilová Leona
Křemeček Josef
Křen Vladimír
Křen Vladimír
Křen Vladimír
Křepelková Lenka
Křepelková Zdenka
Křižánek Josef
Křížová Olga
Křupalová Zdenka
Kubek Oldřich
Kubíková Libuše
Kučera Martin
Kučera Martin
Kučera Martin
Kulich Jiří
Kulich Jiří
Kulich Jiří
Kulich Jiří
Kůřil Jaroslav
Kůřil Jaroslav
Kutina Kamil
Lajza Tomáš
Lednický František
Lednický Jan
Lehotová Katarína
Lehutová Katarína
Lehutová Katarína
Libotobský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Libotovský Ladislav
Město
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Dřevohostice
Zlín
Kácov
Kácov
Kácov
Fryšták
Fryšták
Skalica
Zlín
Liptál
Šatov
Zlín
Český Těšín
Český Těšín
Český Těšín
Rapotín
Rapotín
Rapotín
Rapotín
Moravany
Moravany u Kyjova
Kamenice
Velká n/V
Roztoky u Prahy
Vizovice
Piešťany
Piešťany
Piešťany
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Malá Ledská
Kateg.
M
S
O
O
T
T
O
S
H
J
M
S
H
S
S
H
S
O
S
M
O
S
O
H
O
H
T
S
S
S
S
M
H
M
S
J
J
S
S
S
S
J
S
S
Odrůda
maliny
mal.+jablka
maliny
višně
vínovice
burčákovice
špendlík
3
6
5
1
10
7
8
2
11
9
Body
16
15,6
14,6
14
12,2
13
17,1
14,8
13,6
12,2
13,8
13
13,6
13,5
16
12,6
16
15
12,2
10
13,6
13
12,6
10
17,1
10,6
12
17
14,2
12,6
15,4
18,38
13,6
16
17
16,9
15,7
15,5
14,9
14,8
14,8
14
13,8
13,6
Číslo Komise
1593
29
0546
21
2637
39
2636
38
2045
35
2060
33
2550
40
0319
4
1034
26
3045
24
1510
30
0011
11
1050
26
0235
4
0155
8
1001
25
0184
16
2549
39
0349
13
1532
32
2644
38
0621
12
2645
39
1116
28
2642
36
1104
28
2042
35
0359
2
0027
6
0170
2
0434
14
1553
29
1069
25
2015
35
0262
10
3025
22
3022
22
0260
8
0277
4
0266
14
0267
15
3019
22
0278
5
0276
3
Jelínkův vizovický košt probíhá
opět v prostorách společnosti
RUDOLF JELÍNEK. Co se Vám
vybaví, když se řekne „JELÍNEK VIZOVICE“ ?
jeden již velmi známý umělec. Bylo
to zvláštní, a úlevné, vidět, že i slavný
dovede obhájit čest své dámy bez
cizí pomoci.
Alkohol. Fernet, slivovice, větší než
velké velké množství lihovin. :-)
Muzika, veselá nálada a dobré pití
jdou vždy ruku v ruce. Co byste si
vybral z nabídky R. JELÍNEK?
Na Trnkobraní nehrajete poprvé...
Odnesl jste si z předchozích
ročníků nějaký zajímavý zážitek?
Rozhodně hrušku. V rakouských
Alpách mě naučili pít Williams Birne,
ale ani jejich domácí hruškovice
nemají na Jelínkův tovární standard.
Nerad to říkám zadarmo, ale pravda
to je.
Je otázka, jestli tady hrál někdo víckrát
než já... Pamatuju první roky, kdy se
hrálo ještě nahoře na hřišti, dopoledne
jsem tu často začínal s AG Flekem
a pak jsem hrál celou noc tancovačku
s Apostrofem... Jednou se mi takhle
v noci přímo pod jevištěm popral
9. Jelínkův vizovický košt v obrazech
Příjmení a jméno
Město
Kateg. Odrůda
Body Číslo Komise
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
S
6
13,6 0265
13
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
J
1
12,8 3018
24
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
H
2
12,6 1015
27
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
H
3
12,6 1016
28
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
S
2
12 0261
9
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
S
4
12 0263
11
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
J
7
12 3024
24
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
J
8
11,6 3023
23
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
H
1
11,6 1014
26
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
J
3
11 3020
23
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
J
4
11 3021
24
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
M
11 1520
32
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
H
4
10,8 1017
25
Libotovský Ladislav
Malá Ledská
S
5
10 0264
12
Lihovar Dvořiště
Pacov
S
15 0466
4
Lihovar Dvořiště
Pacov
O
mirabelka
13,5 2591
36
Lihovar Dvořiště
Pacov
H
10,8 1072
28
Lihovar Dvořiště
Pacov
J
11,8 3083
23
Liqui B
Blatná
H
14,4 1043
27
Liqui B
Blatná
O
višně
13,7 2551
36
Liqui B
Blatná
J
12,6 3050
23
Liqui B
Blatná
T
12,2 2022
33
Lukáč Jan
Skalica
S
durancie
18,62 0385
7
Lukáč
Ján vizovickýSkalica
O
višnějiž velmi známý
15,6 umělec.
2569 Bylo39
jeden
Jelínkův
košt probíhá
Lukáč Ján
O
2570že i slavný
40
to mrkev
zvláštní, a úlevné,15vidět,
opět v prostorách Skalica
společnosti
Lukáč Ján
Skalica
O
broskev
12,6 2568
38
dovede obhájit čest své dámy bez
RUDOLF JELÍNEK. Co se Vám
Lukáš Jiří
Podolí u Val.Mez.
O
špendlík
14,8 2609
39
cizí pomoci.
vybaví,
když
se
řekne
„JELÍNEK
Lukáš Jiří
Podolí u Val.Mez.
S
13,6 0525
21
VIZOVICE“
?
Lukáš
Libor
Bojkovice
S
17 0302
8
Lukáš
Libor
Bojkovice
O
ryngle
13
2519
39
Muzika,
veselá
nálada
a
dobré
pití
Alkohol. Fernet, slivovice, větší než
Lukáš Libor
O
ryngle
38
jdou
vždy ruku v12,8
ruce.2503
Co byste si
velké velké množstvíBojkovice
lihovin. :-)
Lukáš Libor
Pitín
S
12 0031
vybral z nabídky R.
JELÍNEK? 10
Lukášek Pavel
Otrokovice
S
16 0102
18
Lukašík
Petr
Pašovicepoprvé... O
špendlík hrušku.16,7
2527
37
Rozhodně
V rakouských
Na Trnkobraní
nehrajete
Lukášíková
Miroslava
Zlín
S
0016
16
Alpách mě naučili16,9
pít Williams
Birne,
Odnesl jste
si z předchozích
Lukášová
Suchá Loz
12,8hruškovice
0435
15
ale ani jejich domácí
ročníkůJana
nějaký zajímavý
zážitek? S
Lukešová Pavlína
Slušovice
S
14
0149
nemají na Jelínkův tovární standard.2
Je otázka,
hrál někdo víckrát S
Lukovics
Petrjestli tady Zlín
14 0013
Nerad to říkám zadarmo,
ale pravda13
než já...
Pamatuju první
roky, kdy se S
Lukšík
Miroslav
Želechovice
14 0336
21
to je.
Lungová
Alena
16 0557
11
hrálo ještě
nahoře naSkoronice
hřišti, dopoledne S
Lupač
Josef
Hodonín
J
17,5
3058
22
jsem tu často začínal s AG Flekem
Lupač
mandarinky
16,8 2567
37
a pakJosef
jsem hrál celouHodonín
noc tancovačku O
Lupač Josef
Hodonín
O
broskev
14,8 2566
36
s Apostrofem... Jednou se mi takhle
Lupač Josef
Hodonín
H
14,6 1047
27
v noci přímo pod jevištěm popral
Příjmení a jméno
Lupač Josef
Lupač Josef
Lupač Josef
Lupač Josef
Lupač Josef
Lupač Josef
Lutonský Karel
Lysý Zdeněk
Lysý Zdeněk
Macek Anton
Macek Anton
Máčala Roman
Mácha Jiří
Machálek Karel
Machálek Karel
Machálek Karel
Machalík Josef
Machalík Josef
Machalík Josef
Machalík Josef
Macharáček Milota
Macharáček Milota
Macharáček Milota
Macharáček Milota
Malčic Otto
Malčic Otto
Malčic Otto
Malčic Otto
Malíška Pavel
Marek Robert
Maršálková Naďa
Marůrek David
Masaryk Izidor
Masaryk Izidor
Masař Michal
Matějčná Markéta
Matějíček Petr
Matyáš Martin
Matyáš Zdeněk
Mazač Jan
Medveď Pavel
Medveď Pavel
Medveď Pavel
Menšík Vojtěch
Město
Hodonín
Hodonín
Hodonín
Hodonín
Hodonín
Hodonín
Vizovice
Mutěnice
Mutěnice
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Olomouc
Brno
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Bánov
Bánov
Bánov
Bánov
Brno
Brno
Brno
Brno
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Břeclav
Zlín
Bánov
Zádveřice
Vizovice
Skalica
Skalica
Dolní Lhota
Slušovice
Dřevohostice
Zlín
Vizovice
Praha 4
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Kroměříž
Kateg.
H
M
S
T
M
J
S
S
T
S
O
S
T
S
S
M
O
J
O
S
S
O
J
H
T
S
S
M
S
S
S
S
S
S
S
M
S
S
S
T
O
S
S
S
Odrůda
williams
Golden
jablko+pom.
oskeruše
broskev
ryngle
durancie
čač.lepotica
špendlík
durancie
Body
14,2
14,2
13,4
13
12,8
11,2
17,6
15,2
11
15,9
14,9
10,8
15,6
16,3
15
14
16,1
14
13,6
12,8
17
15,4
15
14
15
14
13,2
12,6
13,6
16
17,2
11,4
16
11,4
16
13
12
16,7
18,65
13,2
18,79
12,8
11
16
Číslo Komise
1057
25
1544
32
0391
13
2024
35
1550
30
3056
23
0077
14
0396
18
2026
34
0499
16
2587
37
0301
7
2012
35
0607
19
0575
8
1617
29
2607
37
3093
35
2608
38
0514
10
0531
6
2631
37
3098
35
1110
26
2017
34
0304
10
0303
9
1524
32
0129
3
0431
11
0166
19
0469
7
0386
8
0387
9
0088
4
1501
29
0589
1
0520
16
0030
9
2009
35
2552
37
0328
13
0366
9
0617
8
Příjmení a jméno
Mihál Radoslav
Mihál Radoslav
Michálek Jaromír
Michna Milan
Michna Milan
Mikeska Josef
Mikesková Martina
Mikič Luboš
Mikič Ľuboš
Mikič Ľuboš
Mikič Ľuboš
Mikič Ľuboš
Mikoláš Jaroslav
Mikšík Miroslav
Mikšík Miroslav
Mikuláštíková Věra
Mlčoušková Ludmila
Mlýnek Jan
Mlýnek Jan
Mlýnek Luděk
Mlýnek Luděk
Mlýnek Luděk
Mlýnek Luděk
Mlýnek Luděk
Moravec Tomáš
Morys Josef
Motl Libor
Možnar Štefan
Možnar Štefan
Možnar Štefan
Možnar Štefan
Možnar Štefan
Mrázek Milan
Mrnuštík Miloslav
Muller Rudolf
Muller Rudolf
Muller Rudolf
Muller Rudolf
Muller Rudolf
Muller Rudolf
Muller Rudolf
Munster David
Munster David
Mynář Vratislav
Město
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Strážnice
Brno
Brno
Vizovice
Vizovice
Skalica
Skalica
Skalica
Skalica
Skalica
Vsetín
Bystřice p/L
Bystřice p/L
Jasenná
Březůvky
Kuželov
Kuželov
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Zlín
Všemina
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Držková
Liptál
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Bánov
Bánov
Vřesovice
Kateg.
T
O
S
M
M
S
S
T
S
S
O
H
J
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
S
S
S
O
O
M
H
O
S
J
O
M
M
M
T
H
J
S
M
S
Odrůda
broskev
durancie
durancie
maliny
Lucasova
durancie
mirabelka
višně
williams
grapefruit
broskev
zimní
durancie
Body
18,78
14,4
16
10,6
10,6
13
11,6
14
17,9
17,3
15,1
14,6
13,6
17
13
10
17
14,9
13,2
19,2
14,4
13
11
10,8
17,7
15,4
10,5
15,4
15,2
14,8
14,6
13,6
13
11,2
17,4
15,3
14,4
13,7
13,4
12
11,6
16
15
16
Číslo Komise
2040
33
2599
39
0491
8
1584
32
1592
32
0189
21
0060
18
2025
33
0384
6
0394
16
2571
36
1051
27
3014
23
0512
8
0511
7
0209
20
0092
8
0352
16
0358
1
0467
5
1090
26
1089
25
1046
26
1045
25
0182
14
0409
10
0104
20
2596
36
2595
40
1566
30
1074
26
2594
39
0034
13
3006
24
2597
37
1075
27
1565
29
1564
32
2039
35
1073
25
3089
23
0515
11
1574
30
0596
8
Příjmení a jméno
Mynář Vratislav
Náplava Pavel
Navrátil Břetislav
Navrátil Jiří
Navrátil Milan
Nedoma Pavel
Nejezchleb Jaroslav
Nejezchleb Jaroslav
Němčík Jan
Němý Pavel
Nesvadba Oldřich
Netopil Jaroslav
Netopil Petr
Netopil Petr
Netopil Petr
Nevařil Petr
Nimkichter Radoslav
Nimkichter Radoslav
Nimrichter Radoslav
Novák Jaroslav
Novák Jiří
Novák Milan
Nováková Hana
Novotná Eva
Novotná Eva
Novotná Eva
Novotný Jiří
Obřanská pálenice
Odstrčil Jiří
Ondruš František
Ondříšek Albín
Ondříšek Michal
Oškerová Libuše
Otáhal Květoslav
Otáhal Květoslav
Otáhal Květoslav
Otrusina Petr
Otrusina Petr
Otrusina Petr
Otrusina Petr
Padělková Marie
Pajurek Karel
Palavčík Tomáš
Pálenice Kácovka
Město
Vřesovice
Labuty
Horní Lhota
Provodov
Zlín
Zlín
Brno
Brno
Havířov 2
Ježov
Vlkoš
Kroměříž
Ježov
Ježov
Ježov
Vizovice
Brno
Brno
Brno
Zlín
Mysločovice
Val.Meziříčí
Mysločovice
Mutěnice
Mutěnice
Mutěnice
Velká Bíteš
Brno
Zlín
Orlová 1
Moravany
Moravany
Veselá
Vlkoš
Vlkoš
Vlkoš
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
Buchlovice
Bojkovice
Frenštát p/R
Zlín
Kácov
Kateg.
T
S
S
S
S
S
M
S
J
S
T
S
S
S
S
S
S
M
O
S
M
J
S
J
H
M
H
S
S
O
S
S
S
J
S
H
S
S
S
H
T
S
T
S
Odrůda
ptáčnice
višně
špendlík
durancie
durancie
Body
14,8
14,8
10
10
10,4
14,4
14,2
10,7
11,4
14,6
13,5
16,1
15,6
14,8
14,8
12,6
15,2
14,4
13
14,8
11,1
11
13,2
11
10
10
10
18,56
12,4
13,6
16,8
15,5
17,2
16,8
13,5
11,4
18,8
16,8
15
10
11,4
17
15
17,4
Číslo Komise
2074
33
0588
21
0101
17
0020
20
0157
10
0105
21
1591
31
0534
9
3047
23
0595
7
2023
34
0298
4
0592
4
0591
3
0593
5
0322
7
0395
17
1546
30
2573
38
0210
21
1516
32
3051
24
0120
15
3057
24
1048
28
1548
32
1100
28
0533
8
0152
5
2529
39
0599
11
0564
18
0037
16
3046
22
0345
9
1037
25
0288
15
0289
16
0287
14
1024
28
2006
35
0300
6
2007
33
0317
2
Příjmení a jméno
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Pálenice Kácovka
Palírna Radlík
Palírna Radlík
Palírna Radlík
Palírna Radlík
Palírna Radlík
Panáček Miroslav
Panáček Miroslav
Panáček Miroslav
Panáček Miroslav
Panáček Miroslav
Pastorek Jan
Paštěková Sylvie
Pavelka Antonín
Pavelka Richard
Pavlák Jan
Pavláková Irena
Pavlus Jiří
Pazdera Josef
Pazdera Libor
Pazdera Libor
PD Dunaj Bratislava
PD Dunaj Bratislava
PD Horné Obdokovce
Personová Jiřina
Peřina František
Pěs.pál. Parák
Pěs.pál. Parák
Město
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Kácov
Jílové u Prahy
Jílové u Prahy
Jílové u Prahy
Jílové u Prahy
Jílové u Prahy
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Zlín
Všemina
Všemina
Zlín
Zlín
Želechovice
Uničov
Vřesovice
Vřesovice
Bratislava
Bratislava
Horné Obdokovce
Horní Lhota
Zlín
Němčice n/H
Němčice n/H
Kateg.
S
H
S
H
S
S
H
O
J
J
O
H
J
J
S
M
O
O
J
T
O
T
S
M
J
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
J
S
S
S
J
M
Odrůda
akátový sud
akátový sud
datle
dubový sud
maliny
ananas
černý bez
vínovice
karlátka
špendlík
Body
15,4
15,2
14,2
14
13,8
13,6
13,6
13,5
13,2
13
13
12,6
11,8
11,8
11,5
11
11
17
16,6
15,4
12,6
11,5
16,8
14,8
12,6
12,1
10
13
10,4
11
12,8
12
11,8
13
14
16
12
14
11,2
16,1
14,4
15,8
15,4
14,2
Číslo Komise
0318
3
1031
27
0316
1
1032
28
0313
19
0315
21
1030
26
2525
40
3042
24
3041
23
2523
38
1033
25
3043
22
3044
23
0314
20
1530
30
2524
39
2611
37
3092
35
2043
33
2612
38
2044
34
0485
2
1563
31
3086
23
0484
1
1076
28
0036
15
0196
7
0012
12
0160
13
0207
18
0094
10
0066
3
0286
13
2643
37
0613
4
0305
11
3039
24
0414
15
0141
15
0225
15
3064
22
1542
30
Příjmení a jméno
Pěs.pál. Parák
Pěs.pál. Parák
Petřík Jan
Petřík Jan
Petřík Jan
Pikner Tomáš
Piksa Vladimír
Piksa Vladimír
Pilát Petr
Pištělák Josef
Pištělák Josef
Pochylý Josef
Pokorník Miroslav
Pokorník Miroslav
Pokorník Miroslav
Pokorník Miroslav
Pokorník Miroslav
Pokorník Miroslav
Polách Jan
Polák Štefan
Polák Štefan
Polák Štefan
Polák Štefan
Polášek František
Polášek Leoš
Polášek Leoš
Polášek Rudolf
Polášek Tomáš
Polášek Vladimír
Polášek Vladimír
Polášková Jana
Pořízková Martina
Potužník Miroslav
Prachař Miroslav
Prachař Miroslav
Prachař Miroslav
Prachař Tomáš
Prachař Tomáš
Prášek Cyril
Prášek Dušan
Priesterrath Robert
Priesterrath Robert
Priesterrath Robert
Prima o. palírna
Město
Němčice n/H
Němčice n/H
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Zlín
Praha 1
Praha 1
Zlín
Nesovice
Nesovice
Uherské Hradiště
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Šumperk
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Zlín
Soběšovice
Soběšovice
Zlín
Jasenná
Havířov
Havířov
Otrokovice
Pravčice
Lípa
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Velká n/V
Kuželov
Velká n/V
Nesovice
Nesovice
Nesovice
Třebíz
Kateg.
S
S
O
S
S
S
S
H
S
O
S
O
S
J
O
H
H
H
S
S
H
S
H
S
M
H
S
S
S
S
S
S
S
J
S
S
S
J
S
S
S
S
T
O
Odrůda
směs ovoce
mirabelka
režná
jalovcová
3
2
1
williams
durancie
hortensie
II
I
durancie
vínovice
Body
11,4
11
15,6
14
12,4
13,2
15,4
13
16
17,1
11,1
15,6
16,8
16,5
15
14,6
13,8
11,8
12,4
17,4
14,4
13,8
13
17
13
12
12,4
17
13,4
10
13,6
17,2
13,8
18,86
15
13
16
15,8
17
16,4
15,4
15,3
14,4
15,1
Číslo Komise
0404
5
0408
9
2545
40
0558
12
0559
13
0183
15
0506
2
1091
27
0245
14
2522
37
0309
15
2629
39
0279
6
3031
22
2514
39
1020
28
1019
27
1018
26
0232
1
0620
11
1079
27
0496
13
1080
28
0221
11
1522
30
1025
25
0238
7
0113
8
0297
3
0296
2
0028
7
0342
6
0007
7
3054
24
0351
15
0360
3
0323
8
3049
22
0355
19
0325
10
0312
18
0310
16
2018
35
2520
40
Příjmení a jméno
Procházka Pavel
Procházka Tomáš
Prokeš Stanislav
Přát. tekutého kal.
Přát. tekutého kal.
Pšenčík Miroslav
Ptáček František
Ptáček František
Raclavská Katarína
Raclavská Katarína
Raclavská Katarína
Raclavská Katarína
Raclavská Katarína
Raclavská Katarína
Raclavský Lumír
Raclavský Lumír
Raclavský Lumír
Raclavský Lumír
Raclavský Lumír
Ráclavský Lumír
Rafaj Daniel
Rafaj Daniel
Rafaja Libor
Rafajová Jarmila
Rajsigl Pavel
Rajsigl Pavel
Rajtr Pavel
Rako Jaroslav
Ralbovský Peter
Režňáková Hana
Robek Oldřich
Ročák Karel
Románek Vlastimil
Roučka Jan
Roučka Jan
Roučka Jan
Roučka Jan
Roučka Jan
Roučka Jan
Roučka Jan
Roučka Jan
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Město
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Zádveřice
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Vizovice
Nedašov
Nedašov
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Kroměříž
Vizovice
Vizovice
Slušovice
Klečůvka
Moravany
Moravany
Praha
Želechovice
Vizovice
Zlín
Moravany
Zlín
Zlín
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Kateg.
S
S
S
S
J
S
S
J
J
S
O
O
S
J
O
J
S
O
J
M
S
H
T
S
O
S
M
S
S
S
S
S
S
S
O
S
S
S
O
H
O
H
S
S
Odrůda
čač.lepotica
špendlík
ryngle zelená
špendlík
špendlík
špendlík
durancie
durancie
mirabelka
durancie
karlátka
zubrovka
williams
oskeruše
williams
Body
12,1
12,6
15,6
15,7
15,3
16
17,4
10,2
18,87
18,53
16,9
13,6
13
12
17,5
14,5
14,3
13,8
10,6
16,6
16,2
12,4
15
12,6
16,1
14,2
13,4
12,5
18,38
13,8
14,6
13
12
18,95
17,1
16
15,5
15,2
14,9
14,2
10,6
19,17
17,8
16,8
Číslo Komise
0585
18
0584
17
0032
11
0576
9
3105
40
0082
19
0252
21
3030
24
3062
23
0415
16
2535
40
2534
39
0416
17
3063
24
2537
37
3061
22
0418
19
2536
36
3060
24
1541
29
0523
19
1094
26
2008
34
0009
9
2634
36
0616
7
1535
31
0335
20
0374
17
0087
3
0553
7
0118
13
0026
5
0489
6
2582
37
0487
4
0488
5
0486
3
2581
36
1086
26
2583
38
1120
28
0636
6
0623
14
Příjmení a jméno
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Rudolfský Karel
Růžička Antonín
Růžička Jiří
Růžička Jiří
Ružička Josef
Růžička Josef
Růžička Josef
Růžička Josef
Růžička Josef
Růžička Josef
Rybnikář Roman
Rybnikář Roman
Rybnikář Roman
Rybnikář Roman
Rybnikář Roman
Rybnikář Roman
Rybnikář Roman
Rychlík Karel
Ryšavý František
Ryšavý Pavel
Ryšavý Pavel
Ryšavý Petr
Řezníček Jan
Řezníček Milan
Město
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Hulín
Brno
Zlín
Zlín
Nové Syrovice
Nové Syrovice
Nové Syrovice
Nové Syrovice
Nové Syrovice
Zlín
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Boršice
Vizovice
Zlín
Zlín
Zlín
Březolupy
Kateg.
S
J
S
O
S
S
S
H
S
H
S
S
S
H
S
S
S
H
M
S
S
S
S
M
H
M
T
S
O
S
J
S
S
S
O
J
O
S
M
S
S
S
S
S
Odrůda
williams
williams
williams
packhams
višně
durancie
jahody
jahody
Body
16,7
16,4
16
15,4
15
14
14
14
13,9
13,8
13,6
13,2
13,2
13,2
13
13
12,5
12,5
11
10
11,4
15
15
11,9
11,6
14,4
13,8
11
10,6
10,4
16,8
16,4
15,9
15,8
15
12,8
11,6
10
13
11,5
11
15
13,8
16,8
Číslo Komise
0628
19
3109
40
0633
3
0635
5
0632
2
0634
4
0630
21
1118
26
0625
16
1121
25
0631
1
0637
7
0622
13
1117
25
0624
15
0627
18
0629
20
1119
27
1620
32
0626
17
0178
10
0163
16
0075
12
1508
32
1099
27
1601
29
2068
33
0555
9
2632
38
0148
1
3091
35
0476
14
0477
15
0478
16
2592
37
3090
24
2593
38
0143
17
1529
29
0421
1
0343
7
0344
8
0058
16
0132
6
Příjmení a jméno
Říha Jaromír
Samek Peter
Samek Peter
Sára Ladislav
Sdružení přátel M.O.
Sdružení přátel M.O.
Sedláček František
Sedláček František
Sedláček František
Sedláček František
Sedláček František
Sedláček Stanislav
Sedlář Pavel
Seifert Zdeněk
Semela Vlastimil
Shejbal František
Schubert Štěpán
Singulár
Skalka Josef
Skalka Josef
Skalka Josef
Skalka Josef
Skyba Jaromír
Skybová Margita
Slavík Libor
Slovák Milan
Smaženka František
Smaženka František
Smejkal Petr
Smejkalová Marta
Sobotovič Ivan
Sochor Pavel
Sochor Pavel
Sochor Pavel
Soukup Pavel
Soukup Pavel
Soukup Pavel
Soukup Pavel
Soukup Pavel
Soukup Pavel
Soukup Pavel
Srbová Františka
Srovnal Václav
Standera Pavel
Město
Napajedla
Borský Mikuláš
Borský Mikuláš
Zlín
Velká n/V
Velká n/V
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Vsetín
Uherské Hradiště
Zlín
Luhačovice
Zlín
Velvary
Velká n/V
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Slušovice
Lípa
Labuty
Luhačovice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Velké Meziříčí
Karvinná
Radějov
Radějov
Radějov
Žernovice
Žernovice
Žernovice
Žernovice
Žernovice
Žernovice
Žernovice
Vsetín
Trnava
Dobrotice
Kateg.
S
S
O
S
S
S
M
J
M
S
S
S
S
O
S
S
S
S
S
O
S
M
S
S
M
S
S
O
S
J
M
J
S
M
O
S
S
H
T
H
O
J
S
H
Odrůda
durancie
broskev
dubový sud
špendlík
špendlík
durancie
vínovice
ryngle
č.ryb.+třešeň
Body
13
16,2
15,8
12,9
17,2
14,2
16,6
15,8
15
13,2
12
13
17
11,6
12
13
11,6
13,4
16,8
16,4
13,6
13,1
17,2
15,4
14,3
15,8
14,4
11,8
16
17,8
13
16,1
16
14,4
16,8
15,5
13,2
12,6
12,6
12,4
12
10,6
13,5
13,6
Číslo Komise
0508
4
0497
14
2547
37
0015
15
0250
19
0249
18
1609
29
3107
40
1610
30
0580
13
0571
4
0154
7
0594
6
2501
36
0590
2
0109
4
0070
7
0248
17
0602
14
2627
37
0601
13
1608
32
0422
2
0107
2
1612
32
0247
16
0492
9
2598
38
0411
12
3052
22
1502
30
3085
22
0470
8
1561
29
2517
37
0281
8
0282
9
1022
26
2016
33
1021
25
2516
36
3005
23
0019
19
1002
26
Příjmení a jméno
Stanislav Jaroslav
Stanislav Jaroslav
Stanislav Jaroslav
Stanislav Jaroslav
Stanislav Jaroslav
Stanislav Jaroslav
Stanislav Jaroslav
Stanislav Jaroslav
Strýc Radek
Střítecký Jaroslav
Střítecký Jaroslav
Střítecký Jaroslav
Stupal František
Sucháček Karel
Suchánek Libor
Suchý Jaromír
Svačina Radek
Svízelová Ilona
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Josef
Svoboda Luděk
Szepesi Miroslav
Šácha J.
Šarata Michal
Šarata Václav
Město
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Havlíčkův Brod
Havířov
Nové Město n/M
Hradec Králové
Halenkovice
Želechovice
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Petrov
Zlín
Provodov
Kunovice
Zlín
Zlín
Kateg.
M
S
O
S
M
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
O
H
O
O
O
M
H
O
M
O
O
S
O
T
H
H
M
H
H
H
O
S
O
S
S
S
Odrůda
špendlík
karlátka
durancie
oskeruše
williams 43%
kdoule
ryngle zelená
jeřáb
49%
williams 46%
višně
49%
špendlík
borůvka
jahody
williams 48%
williams 50%
48%
wlliams zel.
williams červ.
williams 49%
oskeruše
mirab.+šv.
Body
15,6
14,8
14,6
13
13
12,5
11,6
10,5
15
14,5
14
13,6
13,2
11,4
16
15
10
12,2
19,12
18,99
17,8
17,5
17
16
15,8
15,8
15,6
15,6
15,5
15
14,8
14,6
14,4
13,8
13,8
13,6
13,2
12,6
12
11,2
14,5
16,5
16,6
14,8
Číslo Komise
1559
31
0388
10
2579
39
0471
9
1533
29
0398
20
0357
21
0356
20
0513
9
0407
8
0096
12
0093
9
0061
19
0017
17
0306
12
0176
8
0167
20
0005
5
2564
39
1059
27
2560
40
2562
37
2557
37
1549
29
1056
28
2556
36
1545
29
2558
38
2561
36
0393
15
2559
39
2027
35
1052
28
1058
26
1547
31
1054
26
1049
25
1053
25
2563
38
0114
9
2505
40
0604
16
0258
6
0259
7
Příjmení a jméno
Šarata Václav
Šarman Radomír
Šebák Zdeněk
Šebela Pavel
Šebesta Jakub
Šesták Květoslav
Ševců Jiří
Ševčík Miroslav
Ševčík Petr
Ševčík Petr
Ševčík Vít
Šiftař Jaroslav
Šimáček Svatopluk
Šimáček Svatopluk
Šimáček Svatopluk
Šimáček Svatopluk
Šimáček Svatopluk
Šiman Libor
Šimanica Anton
Šimčák Marek
Šimková Ludmila
Šiška Jan
Šiška Radomír
Škopík Vlastik
Škrabal Jan
Škrabava Pavel
Škubal Miloslav
Šlahař Jaroslav
Šlahařová Věra
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Město
Zlín
Zlín
Zlín
Buchlovice
Břeclav
Zlín
Veselá
Zlín
Habrovany
Habrovany
Zlín
Zlín
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Staškov
Kroměříž
Zlín
Zlín
Vizovice
Velká n/V
Jarohněvice
Podkopná Lhota
Přerov
Neubuz
Neubuz
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Kateg.
O
S
S
S
T
S
S
S
M
O
S
S
T
M
O
S
H
S
J
J
S
S
H
S
J
M
J
S
S
H
H
O
J
S
O
S
O
S
O
S
H
S
H
J
Odrůda
mirabelka
višně
oskeruše
durancie
1
2
oskeruše
3
4
ryngle+šv.
durancie
jalovcová
3
květ č.bezu
1
5
5
3
1
Body
11,8
13,4
17
15,2
14
15,6
14
12,5
16,8
13
12,5
11
15,9
14
13,7
13,4
10
16,8
16,1
11
11,8
12
14,2
13
16,2
15,2
12
17,6
14,3
19,1
19,03
18,26
16,6
16,3
15,8
15,6
15,5
14,4
14,2
13,9
12,6
12,5
12,4
11,8
Číslo Komise
2511
36
0052
10
0218
8
0423
3
2004
33
0140
14
0179
11
0419
20
1569
29
2606
36
0001
1
0084
21
2041
34
1534
30
2546
36
0181
13
1092
28
0213
3
3034
22
3038
23
0064
1
0173
5
1035
27
0326
11
3108
40
1513
29
3040
22
0153
6
0214
4
1009
25
1010
26
2508
38
3028
22
0271
19
2507
37
0273
21
2510
40
0270
18
2509
39
0268
16
1013
25
0272
20
1011
27
3026
23
Příjmení a jméno
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šlosar Petr
Šosová Adéla
Špaček Antonín
Špaček Antonín
Špaňhel Tomáš
Šromová Věra
Šrůtka Josef
Šrůtka Josef
Štach Vítězslav
Šťastný Jaroslav
Štěrba Antonín
Štěrba Antonín
Šůstek Alois
Šůstek Alois
Šustr Jiří
Švarc Martin
Tarkovský Jaroslav
Tarkovský Jaroslav
Tichý Stanislav
Toman Jan
Tomanec Ivo
Tomaník Karel
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Tomaštík Antonín
Tomaštík V.
Tomeček Karel
Tomšů Antonín
Tomšů Václav
Trojna František
Trojna Františel
Tůma Antonín
Uher Evžen
Uher Vítězslav
Město
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Chrudim
Zlín
Staré Město
Staré Město
Vizovice
Zlín
Ježov
Ježov
Pozděchov
Lhota U Vsetína
Uherské Hradiště
Uherské Hradiště
Luhačovice
Luhačovice
Prostějov
Budkovice
Lednické Rovné
Lednické Rovné
Lůžkovice
Zlín
Zlín
Bratřejov
Hlubočany
Hlubočany
Hlubočany
Hlubočany
Hlubočany
Hlubočany
Hlubočany
Hlubočany
Strážnice
Vnorovy
Bratřejov
Zlín
Zlín
Zlín
Brno
Uherské Hradiště
Olomouc
Kateg.
J
S
J
M
H
T
S
T
O
S
S
J
S
S
S
S
S
S
S
O
M
S
S
S
S
S
S
M
M
M
S
S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
H
S
S
Odrůda
4
2
2
4
mirabelka
ryngle
Body
11,2
10,8
10,6
10,4
10
10
13,2
13,4
12
11,6
16,8
16,2
12,5
15
11,6
17,8
15,4
14,5
14,5
14
13,6
17
10,6
12
15
16
10
18,93
18,4
18,09
17,2
15
14,5
13,7
12,9
11,6
11
14
15,8
16,8
15,4
10
14,8
16
Číslo Komise
3029
23
0269
17
3027
24
1519
31
1012
28
2014
34
0241
10
2076
33
2628
38
0018
18
0080
17
3106
40
0608
20
0201
12
0177
9
0426
6
0425
5
0292
19
0293
20
2533
38
1554
30
0405
6
0410
11
0222
12
0103
19
0134
8
0038
17
1570
30
1572
32
1571
31
0502
19
0504
21
0503
20
0501
18
0505
1
0472
10
1093
25
0091
7
0334
19
0195
6
0045
3
1004
28
0283
10
0130
4
Příjmení a jméno
Uríček Milan
Vacek Antonín
Vacula Zdenek
Vacula Zdenek
Vaculčík Lubomír
Vaculík Lukáš
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Miroslav
Vaculík Pavel
Vaculík Pavel
Vaculík Pavel
Vaculíková Anna
Vaculíková Pavla
Vaculíková Pavla
Vačko Viliam
Vajďák Stanislav
Vajďák Vlastimil
Vala František
Valašík Milan
Valašík Milan
Válek Miroslav
Valenta Hynek
Valenta Hynek
Valerián Zdeněk
Váňa František
Vančura František
Vaněk Izidor
Vaněk Pavel
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Město
Púchov
Zlín
Bánov
Bánov
Luhačovice
Skoronice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Vřesovice
Pozděchov
Vřesovice
Moravany
Moravany
Liptál
Orlová 4
Moravany
Moravany
Púchov
Vizovice
Zlín
Neubuz
Bratislava
Bratislava
Neubuz
Vřesovice
Vřesovice
Hřivinův Újezd
Jasenná
Vsetín
Skalica
Hranice n/M
Střítež n/B
Střítež n/B
Střítež n/B
Střítež n/B
Střítež n/B
Střítež n/B
Kateg.
S
S
H
H
J
S
T
J
M
T
H
T
H
T
M
S
S
H
S
S
S
O
S
M
S
S
O
S
S
T
S
S
O
S
M
J
O
S
S
O
S
S
S
S
Odrůda
černice
williams
williams
špendlík
letní směs
mirabelka
koňak
28
špendlík 2
11
7
16
3
Body
15,2
13,2
14
11,2
10,4
18,19
15,8
15,1
14,2
14,2
13,6
13,5
12,5
12,5
12,2
10,8
10,4
10
18,44
16
11,5
13,8
15,6
12
15
12
11,8
14,6
15,8
15
15,4
13
13
13,2
15
10
14,9
16,2
17,9
17,8
17,6
17,4
17,4
17,3
Číslo Komise
0412
13
0024
3
1066
26
1065
25
3011
23
0565
19
2072
33
3104
40
1603
31
2073
34
1113
25
2070
33
1115
27
2071
34
1602
30
0610
1
0023
2
1114
26
0567
21
0566
20
0062
20
2528
38
0611
2
1604
32
0403
4
0004
4
2513
38
0172
4
0373
16
2031
33
0048
6
0600
12
2633
39
0106
1
1509
29
3015
24
2590
40
0229
19
0464
2
2575
40
0447
6
0443
2
0452
11
0439
19
Příjmení a jméno
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Vaněk Vladislav
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítěž
Střítež
Střítěž
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítěž
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Střítež
Město
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
n/B
Kateg.
O
S
O
J
S
J
J
S
J
S
S
J
S
S
S
S
S
S
S
T
S
T
S
S
S
O
S
S
O
S
S
S
T
S
S
S
J
J
J
J
J
J
J
J
Odrůda
černý bez
20
směs ovoce
11
13
2
14
23
5
19
2
8
29
10
24
8
21
5
6
1
4
2
14
17
18
planá trnka
27
25
špendlík
15
1
26
3
12
22
9
3
6
9
13
12
10
7
3
Body
17,3
16,8
16,8
16,6
16,5
16,5
16,4
16,3
16,2
16
15,7
15,5
15,2
15,2
15,2
15
15
14,8
14,6
14,6
14,5
14,3
14,2
14
13,6
13,6
13,5
13,5
13,2
13
13
12,6
12,5
12,2
12,2
12
12
12
12
11,8
11,4
11,4
11,2
11
Číslo Komise
2577
37
0456
15
2576
36
3079
22
0449
8
3070
22
3082
22
0459
18
3073
22
0455
14
0438
18
3076
22
0465
3
0446
5
0460
19
0444
3
0457
16
0441
21
0442
1
2033
35
0440
20
2034
33
0450
9
0453
12
0454
13
2578
38
0463
1
0461
20
2574
39
0451
10
0437
17
0462
21
2035
34
0448
7
0458
17
0445
4
3071
23
3074
23
3077
23
3081
24
3080
23
3078
24
3075
24
3072
24
Příjmení a jméno
Vaněk Vladislav
Vaňhara Jindřich
Vaníček Zdeněk
Vaňková Svatava
Varga Petr
Varga Petr
Varga Petr
Vávra Josef
Vávra Josef
Vavrečka Miloš
Vavřík Jaroslav
Vavřík Jaroslav
Vavřík Jaroslav
Vavřík Jaroslav
Večerka Jiří
Večerková Hana
Večeřa Zdeněk
Večeřa Zdeněk
Velecký Jaroslav
Veselík Jan
Veverka Antonín
Veverka Antonín
Veverka Antonín
Veverka Antonín
Veverka Antonín
Viktora Jan
Viktorin Aleš
Viktorin Jan
Viktorin Jan
Vítek František
Vítek František
Vodáci SQ
Vodáci SQ
Vodáci SQ
Vodáci SQ
Vodáci SQ
Vodáci SQ
Vodica František
Vodica František
Vodica Pavel
Vodica Pavel
Vojagová Martina
Vondráček Petr
Votávek Jaroslav
Město
Střítež n/B
Zlín
Otrokovice
Zlín
Moravany
Moravany
Moravany
Tupesy
Tupesy
Zádveřice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Otrokovice
Strážnice
Strážnice
Šatov
Čermná n/O
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Zlín
Mutěnice
Mutěnice
Bystřice p/L
Bystřice p/L
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Zlín
Zlín
Zlín
Kateg.
J
S
S
S
S
S
H
S
T
S
S
S
H
H
S
S
S
O
S
H
S
O
M
H
O
S
S
T
S
S
S
T
S
O
O
M
O
S
S
S
M
S
S
S
Odrůda
1
durancie
williams
mišpule
bourbon
oskeruše
2
1
durancie
ryngle
špendlík
mirabelka
durancie
Body
10,8
16
16,4
13,4
16
14,6
12,2
18,6
10,9
12,7
16
14
14
10,2
14
10
13,4
12,3
12,2
10,6
16,8
15,6
15
11,8
11,6
11,8
14,7
14,8
13
13,2
12
18,63
16,8
16,7
15,2
14,6
12,8
17
13,2
15,6
14
13
13,6
14,2
Číslo Komise
3069
24
0117
12
0350
14
0051
9
0614
5
0598
10
1105
25
0579
12
2077
34
0211
1
0494
11
0493
10
1078
26
1085
25
0068
5
0041
20
0475
13
2602
36
0253
1
1068
28
0468
6
2605
39
1567
31
1077
25
2604
38
0139
13
0240
9
2028
33
0390
12
0517
13
0516
12
2030
35
0402
3
2540
40
2539
39
1539
31
2538
38
0510
6
0364
7
0509
5
1573
29
0085
1
0089
5
0076
13
Příjmení a jméno
Vránek Jiří
Vránek Jiří
Vrla Svatoslav
Vrlíček Luboš
Vršková Hana
Vybíral Aleš
Vybíral Aleš
Vycudilík Petr
Výhonský Roman
Vykoukal Richard
Vykoukal Richard
Vyoral Jan
Vyoral Jaroslav
Vyoral Pavel
Vystrčil Ivo
Vystrčil Václav
Vystrčil Václav
Výstup Miroslav
Vývoda Milan
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Vývoda Stanislav
Zábojník Stanislav
Zábojník Stanislav
Záhořáková Ivana
Zahrádkáři
Zahrádkáři
Zahrádkáři
Zahrádkáři
Zahrádkáři
Zahrádkaři Kunovice
Zahrádkaři Kunovice
Zahrádkáři Kunovice
Zácha Luděk
Zákravský Jiří
Zákravský Jiří
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Zálešák Lubomír
Město
Moravany
Moravany
Zlín
Zádveřice
Kostelec
Kroměříž
Kroměříž
Ostrava
Zlín
Zlín
Zlín
Vizovice
Vizovice
Vizovice
Bánov
Bánov
Bánov
Vřesovice
Zlín
Zlín
Zlín
Zlín
Bílovice
Bílovice
Neubuz
Kunovice
Radějov
Kunovice
Radějov
Radějov
Kunovice
Kunovice
Kunovice
Zlín
Strážnice
Strážnice
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Kateg.
M
S
S
S
S
J
S
J
S
S
J
S
S
S
M
S
S
M
S
S
S
S
S
O
S
M
T
O
M
H
S
S
H
S
T
J
S
T
H
J
S
M
M
O
Odrůda
švestka malá
durancie
třeš.+meruň.
mirabelka
jadernička
ryngle
Body
16
14
17,4
11
10
15,4
14,2
11,4
14,2
18,43
12,4
10
13,5
12,6
10,1
15,2
10,6
14,8
12,4
18,82
14,6
14
18,31
15,5
11,8
14,8
14,6
14,2
11,8
10,6
14,6
14,2
12,7
14
13
11,4
18,71
15,9
15,8
15,4
14,8
14
13,6
11,6
Číslo Komise
1613
29
0597
9
0216
6
0002
2
0125
20
3037
22
0290
17
3012
24
0126
21
0190
1
3009
24
0146
20
0063
21
0194
5
1552
32
0429
9
0430
10
1614
30
0341
5
0340
4
0339
3
0338
2
0581
14
2630
36
0021
21
1618
30
2037
33
2626
36
1562
30
1088
28
0569
2
0570
3
1111
27
0159
12
2038
34
3087
24
0536
11
2061
34
1102
26
3097
35
0539
14
1587
31
1586
30
2620
38
Příjmení a jméno
Zálešák Lubomír jr
Zálešák Lubomír jr
Zálešák Miroslav
Zálešák Miroslav
Zálešák Viktor
Zálešák Viktor
Zálešák Viktor
Zálešák Vilém
Zálešák Vilém
Zálešák Vilém
Zálešáková Alice
Zálešáková Alice
Zálešáková Alice
Zapletal Petr
Zavadil Vladimír
Zbořil Pavel
Zicha Antonín
Zůbek František
Zůbek František
Zůbek František
Zvolenský Petr
Žáková Vlasta
Žilka Mojmír
Žůrek Miroslav
Město
Brno
Brno
Bystřice p/L
Bystřice p/L
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Brno
Zlín
Zlín
Zlín
Pozděchov
Strážnice
Strážnice
Strážnice
Trnava
Poteč
Želechovice
Zlín
Kateg. Odrůda
S
S
S
S
M
S
H
H
M
S
S
M
T
S
S
S
S
O
oskeruše
S
O
broskev
M
S
S
S
Body
16
12,8
17,2
15,2
15,6
15,1
10,8
13
10,2
10
15,1
11,8
11
13
15
15
13,2
18,81
16,9
16,9
13,6
16,6
13,6
14
Číslo Komise
0537
12
0538
13
0518
14
0519
15
1589
29
0540
15
1101
25
1103
27
1588
32
0542
17
0541
16
1590
30
2062
33
0164
17
0025
4
0187
19
0168
21
2601
40
0498
15
2600
40
1505
29
0112
7
0055
13
0193
4
PRAVIDLA SENZORICKÉHO HODNOCENÍ
Hodnocení bude probíhat v prostorách společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
Hodnotitelé jsou rozděleni do 40 komisí (může být upraveno dle počtu vzorků).
Patronát nad hodnocením bude mít šestičlenná odborná komise ve složení Mgr. Jiří
Koňařík, Zdenka Churá, Ing. Petr Mareček, Ing. Pavel Hurta, Ing. Vilém Jahoda a
Bc. Martin Častulík.
Každá hodnotitelská komise bude mít svého předsedu (vedoucího), který bude
předem určen. Vedoucí komise zapisuje své vlastní hodnocení vzorku a zvlášť
výsledný počet bodů hodnoceného vzorku ostatních členů komise. Konečné
hodnocení vzorku v rámci dané komise bude průměrem těchto dvou výsledků.
Na objektivitu hodnocení v rámci komise dbá příslušný vedoucí.
TABULKY SENZORICKÉHO HODNOCENÍ
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
JEMNOST
Velmi jemná, příjemná.
Jemná.
Slabě drhne v krku.
Drhne v krku.
Nepříjemně drhne v krku.
2 body
1 bod
0 bodů
V případě nejasností se předsedové mohou obrátit na odbornou komisi, která
rozhoduje při bodových shodách a jiných nejasnostech.
Každá komise bude hodnotit v rámci možností pouze vzorky jednoho druhu destilátu
(např. pouze slivovici nebo meruňkovici atd.). Losování typu destilátu k příslušné
komisi bude provedeno předem.
Vzorky budou hodnoceny osmnáctibodovou stupnicí v základních kolech
a dvacetibodovou stupnicí ve finálovém kole. Jako první se budou hodnotit nulté
vzorky (dle jednotlivých druhů destilátů). Jejich hodnocení proběhne společně všemi
hodnotiteli. Tyto vzorky budou ponechány u komisí jako standard.
Soutěžní vzorky budou hodnoceny jednotlivými hodnotiteli (v rámci komisí). Každý
člen komise zhodnotí vzorek nejdříve individuálně. Poté komise po společné diskusi
stanoví výsledný počet bodů (bez hodnocení předsedy komise). Do degustačního
archu zapíše předseda komise dva výsledky – své vlastní hodnocení a hodnocení
ostatních členů komise. Z každé degustační komise postupuje jeden vzorek
do finálové degustace. Předsedové jednotlivých komisí vytvoří finálovou komisi,
která určí konečné pořadí a absolutního šampióna, pořadí ostatních vzorků bude
ustanoveno na základě bodového hodnocení ze základního kola. Nejlépe hodnocené
vzorky v jednotlivých kategoriích budou vybrané podle počtu dosažených bodů.
V základních kolech jsou při hodnocení povoleny 0,2 bodové nuance mezi vzorky.
Při hodnocení vzorků ve finálovém kole jsou povoleny 0,1 bodové nuance. Žádný
vzorek nesmí být hodnocen méně než 10 body.
6 bodů *
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
PERZISTENCE
Časová délka trvání chuťového vjemu
Dlouhotrvající (30 s a více)
2 body
1 bod
Krátcetrvající (30 s a méně)
0 bodů
Žádná
ČISTOTA
Zrcadlově čistá. Čirá. S jiskrou.
Čistá. Čirá.
Náznak zákalu.
VŮNĚ
Čistá, intenzivní, ovocná, typická pro daný druh, harmonická.
Čistá, ovocná, méně intenzivní, vhodná k danému druhu.
Od daného druhu v malé míře odlišná, bez negativní vůně. Ještě rozpoznatelný ovocný druh.
Nemá vůni daného druhu, negativní pachy v menší míře.
Negativní pachy překrývají ovocný charakter. (Octová, zemitá, připálená příchuť).
Převažují negativní pachy, syntetické a umělé.
Nepřijatelná. Páchnoucí. Vzorek by měl být vyřazen ze soutěže.
6 bodů *
5 bodů
4 body
3 body
2 body
1 bod
0 bodů
CHUŤ
Bezchybná, čistá, typická pro daný ovocný druh, intenzivní, harmonická, vyzrálá.
Vhodná k danému ovocnému druhu, harmonická, dostatečně intenzivní.
Od daného druhu v menší míře odlišná, bez negativní příchuti.
Bez chutě daného druhu, negativní příchutě přítomné v menší míře.
Negativní příchutě překrývají ovocný charakter.
Nepříjemná, nedoporučil bych ke konzumaci.
Nepoživatelná, vzorek bych vyřadil ze soutěže.
Pozn.: * platí pouze pro finálové kolo
Jak a gde sa slivovica zrodila
Restaurace a ubytování
v příjemném prostředí
chřibských lesů na
křižovatce turistických cest
To už je dávno. Tak dávno, že ludé na Vyzovsku neměli tehdy o slivovici ani potuchy. Pili
vodu z prameňú, živili sa plody sliv a chodili do hory na dřevo. Aj chasník Imrych, který
jedného dňa zjara šel porúbat na Těchlov uschlé kmeny trnek. A co sa mu potrefilo, jeden z
nich ho při pádu tak zavalil, že byl velice potlučený a blízek bezživotí byl. Doplazil sa k
prameňu, ze kterého povstával potůček, a zhlédňa, plavala v něm ryba. Tá, gdyš viděla jak je
Imrych dolámaný, tož přemohla svoju němotu a pravila:
stylové ubytování v penzionu a dřevěných srubech
„Omyj si rany túto vodú a budeš zdravý jak prv. Ale nesmíš sa jí napit, ináč do tebe stúpí
drak, co žije pod Janovú horú a bude s tebú zle. A prameň vyschne.“
Tak si Imrych omyl tělo a stalo se: zas byl zdravý. Ale měl velikú žízeň. Jak to pravila tá
rybka?, ptal sa aj odpovídal: Ale co je mně do nejakéj ryby? Mně nebude nikdo rozkazovat!
Pravil Valach, vzal vodu do dlaní a napil sa poprvé. Pocítil hned, jak sa do něho neobyčejná
sila nabrala, jakú ešče nepoznal. Ryba nikde a toš sa napil podruhé: Oheň v něm vzplál a jeho
tělo bylo lehké, aj hlava smělá. Napil sa potřetí, ale tu do něho stúpil drak ani nevěděl jak, a
bylo mu zle, jak pravila tá hlúpá ryba. Drak šlahl ním o zem, odrál mu nos a dědinu v údolí
obrátil hore nohama. Uzené, co snědl ráno ten Imrych, nešlo spodem, ale vrchem, až hora
zahučala.
návštěvnické
centrum
prohlídkyZpomněl si
Gdyš sa probrál, tož pocítil pálení v krku, těžkú
lebeňu a v břuchu
mu |rajbovalo.
na vodu, ale prameň byl vyschlý. Nezbylo, než sa odbelhat dom, ale zázračná voda mu nedala
odborné
exkurze |háji,
videofi
spat. Mudroval, chodil jak bez hlavy, a že byl pramen
v trnkovém
tožlm
na podzim nasypal
do trečafa trnek. Tajně, aby mu z nich stará muzeum
nenavařilaR.povidla
lebo
ich
neusušila.
Trečaf
JELÍNEK | degustace
produktů
skoval do stodole, a ten sa mu časem z mysli vytratil. Gdyš ho v zimě objevil, tož z trnek byla
mačvara k ničemu, škaredá a špinavá. Ale bylodárek
mu líto
takovú
prácu oknem
vyhodit, prodejna
a jak tak
pro
návštěvníky
| podniková
myslel, tož ho napadlo převařit to na šporheltě. Aby sa to vyčistilo, jak gdyš žena košule
firemní
a rauty
| privátní
oslavy
vyvařuje. Rozhajcoval trnkovým dřevem, přikryl
hrnecprezentace
velikú skřidlú,
a topil
a pálil. Z
křidle
téj naráz počla tekutina kapat, čirá a jiskřivá, na prstu smočeném jak voda ohnivá.
zajištění ubytování
Tak byla Imrychova vize na světě. Zbývalo zmyslet pomenování. Byla ze sliv, tož slivo-vize.
Imrych měl chalupu na kraji města směrem na Zádveřice. Gdyš už pokolikáté šel kolem fúsatý
chlap, tož ho pozval na kalíšek páleného. Byl to nejaký Komenský z Brodu a chodil tam za
galánkú. Je dokázané, že jeho první žena Magdalena pocházela z Vizovic. Toš tento Jan
Ámos, gdyž sa napil, silným hlasem zvolal:
„Takových VIZ, Ó VÍCE, ó lide český; teda moravský!“, opravil sa, gdyš sa Imrych chystál,
že mu dá za tú mýlku o lidu českém po paštěce. Potom dopili, a odebrali sa k rychtářovi, aby
objev do knih zapsali. Enomže rychtář s písařem byli tehdá původu německého, tož to začali
číst jako slivo-vice a včíl sa to prodává po celém světě. A bez pomlčky, tak jak sa gořalka
pije.
vynikající kuchyně a kompletní nabídka výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek
whirlpool, parní lázeň, laserová střelnice, vinný sklípek
rodinná setkání, oslavy, svatby, firemní školení
Najdete nás na cyklotrasách 5013, 5158, 5018 a 473.
Lesní penzion Bunč, 768 03 Roštín 287
tel. +420 573 365 302, +420 603 339 793, [email protected], www.bunc.cz
Uherské
Hradiště
Sportovní areál se stylovou
restaurací a ubytováním
uprostřed chřibských lesů
skvělá kuchyně, zvěřinové speciality
kompletní sortiment výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek
sportoviště (víceúčelové hřiště na tenis,
fotbal, volejbal a basketbal, travnaté hřiště)
školní výlety, školy v přírodě,
letní dětské tábory, soustředění, rodinné dovolené, setkání
cyklotrasy, hipostezky, turistické trasy
Josef Holcman
www.rjelinek.cz
Vsetín
Zlín
K areálu dojedete po cyklotrase 5018.
RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
T +420 577 686 129, M +420 725 653 134, E [email protected]
Kroměříž
Rekreační areál Kamínka 188, 768 03 Roštín
tel. +420 573 368 150, +420 774 999 940, [email protected], www.kaminka.cz
Download

Výsledky 2012 (PDF, 2111 KB)