V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)
Hluk
Uherské Hradiště
............................................. okres .........................
15.10.
16.10.2010
konaných ve dnech (dne) ..................... byly podle výsledků převzatých
od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci.
Počet volebních okrsků
3
Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování
3
Seznam čísel volebních okrsků, jejichž výsledky nebyly předány
------Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jejich dodatků
3521
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
1861
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
1861
A) Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení
Volební
1.
2.
3.
strana č. 1 - Komunistická strana Čech a Moravy
Julie Šuránková
53
František Gál
59
Alois Omelka
60
Pořadí na HL
Počet hlasů
2.
1.
3.
426
396
354
Volební strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
1.
František Dufka
51
1.
328
Volební strana č. 3 - TOP 09
1.
Libor Plaček
36
2.
290
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
strana č. 5 - Občanská demokratická strana
Jan Šimčík
Marie Plačková
David Hájek
Ludmila Fízeĺová
Michaela Hrdinová
Kateřina Říhová
Martin Polách
Antonín Uhlíř
57
56
35
58
32
38
39
52
1.
8.
5.
6.
7.
10.
2.
3.
925
765
757
713
690
681
642
564
Volební
1.
2.
3.
4.
strana č. 6 - Hlučané
Igor Dostal
Martina Braunerová
Michal Ratajský
Pavel Křápek
29
34
35
35
1.
2.
4.
11.
532
404
344
332
26
1.
279
Volební strana č. 7 - Věci veřejné
1.
Šimon Pachl
Volební
1.
2.
3.
strana č. 8 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Martin Křižan
36
2.
585
Radek Salanci
35
3.
526
Miroslav Jelének
56
1.
363
B) Jména a příjmení náhradníků:
Pořadí Jméno a příjmení
náhrad.
Věk
Pořadí na HL
Počet hlasů
592170 - str. č. 1
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
strana č. 1 - Komunistická strana Čech a Moravy
Antonín Ratajský
54
Ivo Běták
52
Otakar Konečný
76
Antonín Menšík
62
Emílie Nemravová
59
Vojtěch Ondrušek
72
František Dominik
43
Luboš Miroš
52
František Malůš
53
Václav Polášek
57
Martin Blaha
33
Robert Vlček
39
Antonín Minařík
58
Jan Zaňka
32
Zdeněk Ondra
34
Vladimír Zbořil
70
Pavel Růsek
33
Michal Hrobař
35
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
331
262
257
241
189
250
200
212
247
184
236
168
161
178
167
164
162
151
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
Rumjana Nováková
45
Karel Kužela
64
František Pospíšek
51
Hana Chytilová
46
Eva Kolková
47
Martin Mléčka
31
Dušan Slavík
36
Roman Prachař
37
Josef Hlucký
21
Vít Kohutič
38
Marek Otrusina
44
Marcela Andrýsková
38
Petr Šimčík
45
Martina Hanáčková
41
Petr Prachař
39
Pavlína Černajová
34
Martin Polášek
37
Marek Hrabal
26
Zlata Břečková
25
Romana Kadlčková
18
2.
17.
6.
9.
7.
14.
3.
4.
5.
8.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
21.
196
177
168
167
156
137
98
86
72
89
92
71
105
69
65
82
67
64
73
59
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
strana č. 3 - TOP 09
Miroslav Jelének
Antonín Uhlíř
Jiří Jackiv
Martin Moštěk
Gabriela Hrdinová
Jana Gálová
Zdeněk Fusek
Jitka Nováková
Jakub Remeň
Tomáš Gál
Filip Bachan
David Svadbík
Dominik Mitáček
1.
3.
5.
6.
4.
9.
7.
11.
8.
10.
12.
13.
14.
209
207
206
203
191
161
151
146
132
85
82
99
59
31
31
41
32
35
41
24
32
25
23
25
26
19
592170 - str. č. 2
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Jaroslav Prajza
Martin Šimčík
Michal Vacek
Filip Janča
Jakub Dohnal
Renáta Mitáčková
Ivana Suchánková
31
40
26
25
19
21
21
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
102
95
102
57
46
65
64
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
strana č. 5 - Občanská demokratická strana
Pavel Habarta
Ivana Dobešová
Stanislav Vavřínek
František Uhlíř
Miroslav Šuránek
Hana Hrubšová
Lenka Ježková
Dušan Tesařík
Radek Píštěk
Ondřej Kotačka
Vít Hráček
Josef Novák
Rami Haj
45
33
38
43
48
46
40
33
46
22
46
56
31
4.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
470
372
555
490
501
356
479
422
403
368
396
318
383
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
strana č. 6 - Hlučané
Vladislava Michalčíková
Petr Kuřina
Marek Šuránek
Aleš Zlínský
Jitka Cíchová
Michaela Beníčková
Pavel Šimčík
Libuše Habartová
Tomáš Srnec
Michal Míšek
Martin Píštěk
Marie Šobáňová
Ondřej Machala
Jan Machala
Tomáš Minářík
Iveta Mátlová
Richard Válek
34
39
31
32
35
31
39
44
29
32
33
28
26
29
28
33
35
7.
8.
3.
5.
6.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
326
322
284
281
276
245
225
275
223
244
219
160
263
180
141
261
239
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
strana č. 7 - Věci veřejné
Martin Kupka
Vladimír Pachl
Kamila Jurčová
Šárka Ondračková
Daniel Burián
Vladimír Velecký
Lenka Prachařová
Martina Buriánová
Veronika Kociánová
Andrea Pupíková
Božena Hlušková
Petra Minaříková
Pavla Hanáčková
Jaromír Macháček
27
56
23
44
36
37
24
32
22
23
40
26
59
38
2.
7.
3.
6.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
179
162
131
131
116
115
95
101
67
61
95
62
103
55
592170 - str. č. 3
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Miroslava Chladníčková
František Soška
Anna Kružicová
Michal Žajdlík
Jan Zifčák
Jana Nemravová
47
63
20
33
42
24
16.
17.
18.
19.
20.
21.
68
97
78
87
56
85
Volební
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
strana č. 8 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Zdeněk Švec
59
9.
315
Marie Kolísková
62
17.
310
Josef Dohnal
52
5.
305
Karel Bojko
35
11.
290
Josef Kadlčík
66
4.
253
Marie Fusková
52
6.
241
Jan Procházka
59
7.
210
Štěpán Pospíšek
60
8.
210
Václav Hájek
66
10.
245
Iveta Josefíková
23
12.
181
Alžběta Baroňová
22
13.
189
Romana Ryšková
41
14.
266
Josef Míšek
59
15.
183
Stanislava Bánovská
62
16.
168
Milan Kolomazník
21
18.
157
František Kadlčík
53
19.
218
Jaroslav Kadlčík
24
20.
145
Andrea Šestáková
40
21.
128
C) Celkový počet platných hlasů pro jednotlivé volební strany a pro jednotlivé
kandidáty, hranice počtu hlasů pro změnu pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:
Volební strana č. 1 - Komunistická strana Čech a Moravy
Počet hlasů pro stranu:
4936, hranice:
258,5
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
František Gál
2.
Julie Šuránková
3.
Alois Omelka
4.
Antonín Ratajský
5.
Ivo Běták
6.
Otakar Konečný
7.
Antonín Menšík
8.
Emílie Nemravová
9.
Vojtěch Ondrušek
10.
František Dominik
11.
Luboš Miroš
12.
František Malůš
13.
Václav Polášek
14.
Martin Blaha
15.
Robert Vlček
16.
Antonín Minařík
17.
Jan Zaňka
18.
Zdeněk Ondra
19.
Vladimír Zbořil
20.
Pavel Růsek
21.
Michal Hrobař
Počet hlasů
396
426
354
331
262
257
241
189
250
200
212
247
184
236
168
161
178
167
164
162
151
Volební strana č. 2 - Česká strana sociálně demokratická
592170 - str. č. 4
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
Počet hlasů pro stranu:
2421, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
František Dufka
2.
Rumjana Nováková
3.
Dušan Slavík
4.
Roman Prachař
5.
Josef Hlucký
6.
František Pospíšek
7.
Eva Kolková
8.
Vít Kohutič
9.
Hana Chytilová
10.
Marek Otrusina
11.
Marcela Andrýsková
12.
Petr Šimčík
13.
Martina Hanáčková
14.
Martin Mléčka
15.
Petr Prachař
16.
Pavlína Černajová
17.
Karel Kužela
18.
Martin Polášek
19.
Marek Hrabal
20.
Zlata Břečková
21.
Romana Kadlčková
Volební strana č. 3 - TOP 09
Počet hlasů pro stranu:
2752, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Miroslav Jelének
2.
Libor Plaček
3.
Antonín Uhlíř
4.
Gabriela Hrdinová
5.
Jiří Jackiv
6.
Martin Moštěk
7.
Zdeněk Fusek
8.
Jakub Remeň
9.
Jana Gálová
10.
Tomáš Gál
11.
Jitka Nováková
12.
Filip Bachan
13.
David Svadbík
14.
Dominik Mitáček
15.
Jaroslav Prajza
16.
Martin Šimčík
17.
Michal Vacek
18.
Filip Janča
19.
Jakub Dohnal
20.
Renáta Mitáčková
21.
Ivana Suchánková
126,5
Počet hlasů
328
196
98
86
72
168
156
89
167
92
71
105
69
137
65
82
177
67
64
73
59
144,1
Počet hlasů
209
290
207
191
206
203
151
132
161
85
146
82
99
59
102
95
102
57
46
65
64
Volební strana č. 4 - Vlastníci lesní a zemědělské půdy a jejich příznivci za lepší
Hluk
Počet hlasů pro stranu:
0, hranice:
0,0
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
592170 - str. č. 5
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Petr Ženatík
Pavel Cibulka
Lubomír Minařík
František Hrubý
Josef Dohnal
Radek Šimčík
Josef Bachan
Tomáš Straňák
Václav Prachař
Josefa Ženatíková
Eva Minaříková
Jakub Kuchař
Milan Prajza
Antonín Kuchař
Jana Bachanová
Klára Nemravová
Milan Malušek
Petr Pavelka
František Turčín
František Vodárek
Jan Rybnikář
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Volební strana č. 5 - Občanská demokratická strana
Počet hlasů pro stranu: 11250, hranice:
588,5
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Jan Šimčík
2.
Martin Polách
3.
Antonín Uhlíř
4.
Pavel Habarta
5.
David Hájek
6.
Ludmila Fízeĺová
7.
Michaela Hrdinová
8.
Marie Plačková
9.
Ivana Dobešová
10.
Kateřina Říhová
11.
Stanislav Vavřínek
12.
František Uhlíř
13.
Miroslav Šuránek
14.
Hana Hrubšová
15.
Lenka Ježková
16.
Dušan Tesařík
17.
Radek Píštěk
18.
Ondřej Kotačka
19.
Vít Hráček
20.
Josef Novák
21.
Rami Haj
Volební strana č. 6 - Hlučané
Počet hlasů pro stranu:
5776, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Igor Dostal
2.
Martina Braunerová
3.
Marek Šuránek
4.
Michal Ratajský
Počet hlasů
925
642
564
470
757
713
690
765
372
681
555
490
501
356
479
422
403
368
396
318
383
302,5
Počet hlasů
532
404
284
344
592170 - str. č. 6
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Aleš Zlínský
Jitka Cíchová
Vladislava Michalčíková
Petr Kuřina
Michaela Beníčková
Pavel Šimčík
Pavel Křápek
Libuše Habartová
Tomáš Srnec
Michal Míšek
Martin Píštěk
Marie Šobáňová
Ondřej Machala
Jan Machala
Tomáš Minářík
Iveta Mátlová
Richard Válek
Volební strana č. 7 - Věci veřejné
Počet hlasů pro stranu:
2223, hranice:
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
číslo
1.
Šimon Pachl
2.
Martin Kupka
3.
Kamila Jurčová
4.
Daniel Burián
5.
Vladimír Velecký
6.
Šárka Ondračková
7.
Vladimír Pachl
8.
Lenka Prachařová
9.
Martina Buriánová
10.
Veronika Kociánová
11.
Andrea Pupíková
12.
Božena Hlušková
13.
Petra Minaříková
14.
Pavla Hanáčková
15.
Jaromír Macháček
16.
Miroslava Chladníčková
17.
František Soška
18.
Anna Kružicová
19.
Michal Žajdlík
20.
Jan Zifčák
21.
Jana Nemravová
281
276
326
322
245
225
332
275
223
244
219
160
263
180
141
261
239
115,5
Počet hlasů
279
179
131
116
115
131
162
95
101
67
61
95
62
103
55
68
97
78
87
56
85
Volební strana č. 8 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Počet hlasů pro stranu:
5488, hranice:
287,1
Kandidáti
Poř.
Jméno a příjmení
Počet hlasů
číslo
1.
Miroslav Jelének
363
2.
Martin Křižan
585
3.
Radek Salanci
526
4.
Josef Kadlčík
253
5.
Josef Dohnal
305
6.
Marie Fusková
241
7.
Jan Procházka
210
8.
Štěpán Pospíšek
210
592170 - str. č. 7
V/8
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Zdeněk Švec
Václav Hájek
Karel Bojko
Iveta Josefíková
Alžběta Baroňová
Romana Ryšková
Josef Míšek
Stanislava Bánovská
Marie Kolísková
Milan Kolomazník
František Kadlčík
Jaroslav Kadlčík
Andrea Šestáková
315
245
290
181
189
266
183
168
310
157
218
145
128
22:14 hod., 16.10.2010
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
1
Počet listů přílohy č. 1: ......
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Iva Mošťková
....................................................
Ing. Hana Stryjová
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
592170 - str. č. 8
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
List č. 1
Obec (městys, město, městská část, městský obvod)
Hluk
Uherské Hradiště
............................................. okres .........................
15.10. - 16.10.2010
Volební obvod č. 1
Volby ve dnech (dne): ....................
1. Zjištění počtu hlasů pro volební strany ve vztahu k hranici pro postup do dalšího
zjišťování výsledků voleb a seznam volebních stran, které jí vyhověly (§ 45 odst.
1 zákona):
Celkem platných hlasů:
34846
Volební strana
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
-
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09
Vlastníci lesní a zem.půdy
Občanská demokratická strana
Hlučané
Věci veřejné
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Počet volených členů zastupitelstva: 21
Počet
hlasů
4936
2421
2752
0
11250
5776
2223
5488
Počet
kand.
21
21
21
0
21
21
21
21
Přepoč. základ
pro porovnání
k hranici
34846,00
34846,00
34846,00
0,00
34846,00
34846,00
34846,00
34846,00
Poměr hlasů
k základu v %
14,16
6,94
7,89
0,00
32,28
16,57
6,37
15,74
Pro rozhodnutí o postupu bylo použito 5% hranice.
Seznam volebních stran, které postoupily do dalšího zjišťování výsledků voleb:
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
TOP 09
Občanská demokratická strana
Hlučané
Věci veřejné
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2. Pořadí vypočtených podílů, počet mandátů pro jednotlivé volební strany:
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Hodnota podílu
11250,00
5776,00
5625,00
5488,00
4936,00
3750,00
2888,00
2812,50
2752,00
2744,00
2468,00
2421,00
2250,00
2223,00
1925,33
1875,00
1829,33
1645,33
Číslo a zkrácený název volební strany
5 - Občanská demokratická strana
6 - Hlučané
5 - Občanská demokratická strana
8 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1 - Komunistická str.Čech a Moravy
5 - Občanská demokratická strana
6 - Hlučané
5 - Občanská demokratická strana
3 - TOP 09
8 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1 - Komunistická str.Čech a Moravy
2 - Česká str.sociálně demokrat.
5 - Občanská demokratická strana
7 - Věci veřejné
6 - Hlučané
5 - Občanská demokratická strana
8 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
1 - Komunistická str.Čech a Moravy
592170 - str. č. 9
Příloha č. 1
K ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1)
19.
20.
21.
1607,14
1444,00
1406,25
5 - Občanská demokratická strana
6 - Hlučané
5 - Občanská demokratická strana
Volební strana
1 - Komunistická str.Čech a Moravy
2 - Česká str.sociálně demokrat.
3 - TOP 09
5 - Občanská demokratická strana
6 - Hlučané
7 - Věci veřejné
8 - Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Mandáty
3
1
1
8
4
1
3
22:14 hod., 16.10.2010
........................................
Hodina, den, měsíc a rok vyhotovení zápisu
Jména, příjmení a podpisy: 1)
zaměstnanec obce, jejíž úřad plní funkci registračního úřadu:
Ing. Iva Mošťková
....................................................
Ing. Hana Stryjová
zaměstnanec Českého statistického úřadu: ....................................................
1) Pokud je zápis vyhotoven jako předběžné výsledky (§ 43 odst. 3 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů), není tiskový
výstup podepsán výše uvedenými osobami, ale určeným vyškoleným zaměstnancem ČSÚ:
.............................
592170 - str. č. 10
Download

Naprosto kompletní volební výsledky všech