Charakteristika závodů ČSOB 2015
Datum
Název závodu
Pořadatel
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Kartograf
Stavitel tratí
00
Centrum závodu
Internetové stránky
Popis terénu
Předchozí mapa
18. dubna
M Moravy na klasické trati, ŽB-M
VBM
V. Dokoupil
Z. Mazal
E. Cigoš
A. Chmelík
00 = 11:00
Kývalka
http://mm2015.vsk-mendelu.cz
Typický středoevropský les, hustá síť komunikací, porostové i terénní detaily, střední
členitost.
Augšperský potok (03), Pohádka máje (00)
19. dubna
M Moravy štafet, Český pohár štafet
VBM
V. Dokoupil
Z. Mazal
E. Cigoš
A. Chmelík
00 = 10:00
Kývalka
http://mm2015.vsk-mendelu.cz
Typický středoevropský les, hustá síť komunikací, porostové i terénní detaily, střední
členitost.
Augšperský potok (03), Pohádka máje (00)
25. dubna
M ČR v nočním OB
UOL
L. Zřídkaveselý
M. Hlava
Z. Rajnošek
J. Zháňal
00 = 21:00
Bukovinka
http://mcr2015.eob.cz/
Členitý, v severní části hluboké údolí s množstvím skal, porostové detaily, hustá síť cest.
Rakovecké údolí (05), Údolí Říčky (05)
26. dubna
Český pohár štafet
UOL
L. Zřídkaveselý
M. Hlava
Z. Rajnošek
J. Zháňal
00 = 11:00
Bukovinka
http://mcr2015.eob.cz/
Členitý, v severní části hluboké údolí s množstvím skal, porostové detaily, hustá síť cest.
Rakovecké údolí (05), Údolí Říčky (05)
16. května
ŽA, ČP – krátká trať
PGP, KSH
T. Landovský
O. Sysel
R. Horký
J. Procházka
00 = 12:30
Alrechtice
http://sk-praga.cz/sedlo2015/
Podhorský, velké relativní převýšení, smíšený les s dobrou průběžností, množství
nejrůznějších skalek a srázů, minimální sezónní podrost, malá hustota cest.
–
16. května
ŽB-M – klasická trať
AOV
M. Hrubý
M. Krejčíková
M. Sikora
R. Vlachová
00 = 12:00
hotel Visalaje
http://aov.vsb.cz/zb2015
Horský se střední až vyšší hustotou cest; množství terénních tvarů, výborná průběžnost,
vysoké převýšení.
Visalaje 2005 (05), Visalaje 2006 (06)
17. května
ŽA, ČP – klasická trať
PGP, KSH
T. Landovský
O. Sysel
R. Horký
J. Šedivý
00 = 9:00
Albrechtice
http://sk-praga.cz/sedlo2015/
Podhorský, velké relativní převýšení, smíšený les s dobrou průběžností, množství
nejrůznějších skalek a srázů, minimální sezónní podrost, malá hustota cest.
–
17. května
ŽB-M – krátká trať
AOV
M. Hrubý
M. Krejčíková
M. Sikora
R. Vlachová
00 = 10:00
hotel Visalaje
http://aov.vsb.cz/zb2015
Horský se střední až vyšší hustotou cest; množství terénních tvarů, výborná průběžnost,
vysoké převýšení.
Visalaje 2005 (05), Visalaje 2006 (06)
23. května
M ČR ve sprintu
ASU
D. Aleš
R. Zbranek
J. Fátor
Š. Hrobař
00 = 11:00
Valašské Meziříčí http://sprint15.magnusorienteering.cz
Městská zástavba složena z historického centra města (obsahující podloubí a průchody),
zámek, sídlištní zástavba, továrny, školy.
–
24. května
M ČR sprintových štafet
ASU
D. Aleš
R. Zbranek
J. Fátor
D. Aleš, J. Fátor
00 = 10:00
Valašské Meziříčí http://sprint15.magnusorienteering.cz
Městská zástavba složena z historického centra města (obsahující podloubí a průchody),
zámek, sídlištní zástavba, továrny, školy.
–
30. května
Český pohár štafet
DKP
K. Foglarová
M. Dlouhá
Z. Švec
Z. Procházka
00 = 10:00
Kroučová
http://obkotlarka.cz/zavody/stafety-kroucova/
Náhorní plošina (množství průseků a cest, vysoký les nebo dobře průchodné hustníky) se
láme v prudké svahy (velké množství terénních tvarů, vysoký les).
Jiříkovo údolí (03), Babí hora (03)
30. května
ŽA, Sprint cup – sprint
DKP
O. Pospíšil
J. Mrázek
Z. Sokolář
Š. Svobodná
00 = 16:00
Žatec
http://obkotlarka.cz/zavody/sprint-zatec
Žatec – cca 40% historické centrum, 35% moderní zástavba, sídliště, 15% parky, lesoparky,
10% městské hradby.
Telátko (88)
31. května
Český pohár štafet
DKP
K. Foglarová
M. Janata
Z. Švec
D. Plochová
00 = 10:00
Kroučová
http://obkotlarka.cz/zavody/stafety-kroucova/
Náhorní plošina (množství průseků a cest, vysoký les nebo dobře průchodné hustníky) se
láme v prudké svahy (velké množství terénních tvarů, vysoký les).
Jiříkovo údolí (03), Babí hora (03)
6. června
ŽA, ŽB-M, ČP – klasická trať
TTR
M. Orálek
T. Matras
M. Kratochvíl
M. Klusáček
00 = 12:00
Štěměchy
http://za15.oobtrebic.cz
Pestrý, různorodý vysočinský s množstvím malých vodních rýh, střídavými pasážemi lesů s
různými průběžnostmi a různým podrostem; hustá síť průseků a cest.
Kobylí hlava (02)
7. června
ŽA, ŽB-M, ČP – krátká trať
TTR
M. Orálek
T. Matras
M. Kratochvíl
R. Věžník
00 = 10:00
Štěměchy
http://za15.oobtrebic.cz
Pestrý, různorodý vysočinský s množstvím malých vodních rýh, střídavými pasážemi lesů s
různými průběžnostmi a různým podrostem; hustá síť průseků a cest.
Kobylí hlava (02)
20. a 21. června
M ČR na krátké trati
EKP, ONO
M. Kalina
L. Krtička
R. Ondráček
R. Ondráček, V Attl
SO 12:00, NE 9:30 Jáchymov
http://ob.vse.cz/zavody/mcrkt2015
Hřbet s členitými svahy a širokým plochým vrchem, pozůstatky po těžbě, jámy, kupy,
rýhoviště, haldy hlušiny, horský les s různou průběžností, suťová místa.
–
5. září
ŽA, ČP – klasická trať
MLA
J. Michalec
A. Richtr
A. Hejna
L. Bartoš
00 = 12:00
Maršovy Chody
http://za2015.mlok.ml/
Zvlněný, převážně jehličnatý les, středně hustá síť komunikací, střídání dobře průběžného
lesa s hustníky, výskyt kamenů a skalek, v údolích vodoteče.
–
5. září
ŽB-M – klasická trať
JPV
D. Vystavěl
J. Otrusina
B. Háj
J. Smička
00 = 11:00
Buková
http://ob.skprostejov.cz/zb2015
Převážně rovinatý, většinou jehličnatý, porostově pestrý les, hustá síť melioračních příkopů,
střední hustota cest.
Skelná huť (14), Huťský potok (14)
6. září
ŽA, ČP – krátká trať
MLA
J. Michalec
A. Richtr
A. Hejna
J. Milota
00 = 10:00
Maršovy Chody
http://za2015.mlok.ml/
Zvlněný, převážně jehličnatý les, středně hustá síť komunikací, střídání dobře průběžného
lesa s hustníky, výskyt kamenů a skalek, v údolích vodoteče.
–
6. září
ŽB-M – krátká trať
JPV
D. Vystavěl
J. Otrusina
B. Háj
J. Smička
00 = 10:00
Buková
http://ob.skprostejov.cz/zb2015
Převážně rovinatý, většinou jehličnatý, porostově pestrý les, hustá síť melioračních příkopů,
střední hustota cest.
Skelná huť (14), Huťský potok (14)
12. září
Český pohár štafet
SJI
E. Dokulilová
M. Kratochvíl
M. Kratochvíl
A. Petráček
00 = 10:00
Rásná
http://cp2015.okjihlava.com
Zvlněný, porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, místy těžší podložka, v okolí
bývalých lomů množství kamenů různé velikosti.
Javořice 837 (97), Hraběcí (08)
12. září
ŽA, Sprint cup – sprint
SJI
J. Kadlec
M. Venhoda
J. Fátor
M. Kratochvíl
00 = 16:00
Telč
http://cp2015.okjihlava.com
Historické centrum města + navazující novější zástavba, nádvoří zámku, zámecký park.
–
13. září
Český pohár štafet
SJI
E. Dokulilová
M. Kratochvíl
M. Kratochvíl
M. Venhoda
00 = 10:00
Řásná
http://cp2015.okjihlava.com
Zvlněný, porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, místy těžší podložka, v okolí
bývalých lomů množství kamenů různé velikosti.
Javořice 837 (97), Hraběcí (08)
27. a 28. září
M ČR na klasické trati
BOR
P. Paloncý
P. Turczer, R1
L. Krtička
Z. Janů, R1, J. Šrámek, R1
SO 12:00, NE 9:30 Klepáčov
http://www.ksu.cz/mcr2015
Kopcovitý horský les, ve středu hřbet, na V a Z strmé svahy, průběžnost různá, bez sezónního
podrostu, v části borůvčí, mnoho.terénních i porostových detailů.
Skřítek LOB (87)
10. října
M ČR štafet
TZL
T. Podmolík
M. Krejčíková, R1 P. Mareček
J. Šidla, R2
00 = 12:00
Vracov
http://mcr2015.skob-zlin.cz
1. městská zástavba; 2. rovinatý, polouzavřený s různorodou průběžností, podmáčené
oblasti, meliorační rýhy; 3. zvlněné písečné duny, výborná průběžnost.
Duny (06), Vracovské duny (07)
11. října
M ČR družstev
TZL
T. Podmolík
M. Krejčíková, R1 P. Mareček
E. Pekárek, R2
00 = 9:00
Vracov
http://mcr2015.skob-zlin.cz
1. městská zástavba; 2. rovinatý, polouzavřený s různorodou průběžností, podmáčené
oblasti, meliorační rýhy; 3. zvlněné písečné duny, výborná průběžnost.
Duny (06), Vracovské duny (07)
Download

Stručný přehled závodů ČSOS