ORGANIZAČNÍ POKYNY
1. Místo konání
Wellness Hotel Diana, Velké Losiny
www.diana-losiny.cz
2. Vložné činí
pro členy SPPC 3 700 Kč
pro nečleny SPPC 4 500 Kč
Ve vložném jsou zahrnuty náklady na
stravování, organizační a technické
zajištění konference, souhrn přednášek na
CD, společenský večer a exkurzi.
3. Ubytování
SPPC zajistila rezervaci ubytování v místě
konání konference – Wellness Hotel Diana
Velké Losiny. Součástí přihlášky k účasti
na konferenci je i přihláška na ubytování.
Úhradu za ubytovací služby si provede
každý účastník individuálně na recepci
v hotovosti nebo kartou.
V případě, že bude naplněna celá kapacita
Hotelu Diana, doporučujeme rezervovat si
osobně ubytování v Lázeňském hotelu
Eliška nebo Dependanci Gazárka
Rezervační kancelář, e-mail: rezervace@
lazne-losiny.cz, tel.: 583 394 122
4. Zájemci o prezentaci své firmy
a výrobků mají možnost pronájmu stolu
(případně stojanu) v předsálí za poplatek
10 000 Kč
5. Poplatek za vložné, prezentaci
své firmy je třeba poukázat na konto
Společnosti průmyslu papíru a celulózy
u Komerční banky, Spálená 51, Praha 1
číslo účtu 51431011/0100,
variabilní symbol 120613
IBAN: CZ6001000000000051431011
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Společnost průmyslu papíru a celulózy
IČ: 00539813, DIČ: CZ00539813
Není plátce daně z přidané hodnoty
6. Přihlášky na konferenci a prezentaci
své firmy zašlete e-mailem nebo urychleně
poštou do 5. 6. 2013
7. Informace
Odborný garant:
Ing. Josef Kindl
e-mail: [email protected]
Organizační zajištění:
Ludmila Belicová, tajemník SPPC
tel.: 777 313 897
e-mail: [email protected]
XVII. Mezinárodní konference
PAPÍR A CELULÓZA 2013
Velké Losiny 12.–14. červen
www.sppc.cz
Společnost průmyslu papíru a celulózy
Ludmila Belicová – tajemník
Novotného lávka 5
116 68 Praha 1
ZCPP
SR
ZVÄZ
CELULÓZO - PAPIERENSKÉHO PRIEMYSLU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
POZVÁNKA
Společnost průmyslu papíru a celulózy
ve spolupráci s Asociací českého
papírenského průmyslu a se Zväzom
celulózo-papierenského priemyslu SR
srdečně zve na mezinárodní konferenci
PAPÍR A CELULÓZA
2013
CESTA K UDRŽITELNÉMU
ROZVOJI
Místo konání:
Wellness Hotel Diana, Velké Losiny
(okr. Šumperk)
PŘIHLÁŠKA
PROGRAM KONFERENCE
Středa 12. června 2013
Závěrečná diskuze k přednáškám 1. dne
dopoledne příjezd účastníků, oběd
19:30
Společná večeře a neformální společenské
setkání
9:00 – 13:00 prezence
Prezence účastníků
13:00
Zahájení konference
J. Gojný a Š. Boháček, místopředsedové SPPC
I. Klimša, prezident ACPP, M. Vajs, prezident
ZCPP
13:30
Zelená ekonomika a rozvoj – příležitost
nebo hrozba?
J. Zbořil, člen Evropského hospodářského
a sociálního výboru, Brusel
Celulózo-papierenský priemysel a zelená
ekonomika
A. Geffert, J. Geffertová, TU Zvolen
Bezpečné a dostupné dodávky elektrické
energie pro papírenský průmysl
J. Gojný, Univerzita Pardubice
VOITH
Partneři konference
Čvrtek 13. června 2013
8:00 – 9:00
prezence účastníků konference
9:00
Rozviňme budoucnost
M. Mensink, CEPI
Nové podmínky v kombinované výrobě
elektřiny a tepla a výrobě elektřiny
z obnovitelných zdrojů v Mondi Štětí
P. Malý a kol., Mondi Štětí
17:00
Zakončení konference
10:30 – 11:00 přestávka, občerstvení
8:30
Diskuze a individuální konzultace
s přednášejícími a vystavovateli
Zelená chemie – Buckmanovy enzymy
Maximazy
I. Loosvelt, Buckman Europe
Výskum a vývoj spracovania rástlinej
biomasy na FCHPT STU v Bratislave
I. Šurina, Š. Šutý, M. Vrška, R. Tiňo,
K. Vizárová, M. Jablonský, S. Kirschnerová,
STU Bratislava
Snižování energetické náročnosti při
výrobě papíru – technologická koncepce
linek PL PAPCEL – dosažené výsledky na
provozech v Ruské federaci
I. Válka, PAPCEL Litovel
19:30-24:00
Společná večeře a společenský večer
15:30 – 16:00 přestávka, občerstvení
Výroba bioetanolu druhej generácie
na báze celulózy-najrozšírenejšej
makromolekuly v prírode
Š.Boháček, M.Fišerová, M.Letko, K.Černá,
A.Pažitný VÚPC Bratislava
Využití IC reactoru, úspora nákladů
na klasickou BČOV a využití bioplynu jako
paliva
L. Vavřínek, L. Juřica, Morava Paper Žimrovice
Kapacitně variabilní vakuum systém
a efektivní odvodnění v NIPu přináší velké
úspory energií
J. Ujmonen, Runtech Systems Finsko
Snížení mlecí energie enzymatickou
úpravou celulózy
P. Balcárek, Wöllner Austria GmbH
Dostupnost vláknin pro průmysl papíru
a celulózy a jejich konkurenční využití
J. Plaček, E. Vyklická , Wood&Paper a.s.,
Ivančice
Změna koncepce energetiky
Biocelu Paskov a.s. v souvislosti
s přechodem na výrobu viskózové buničiny
V. Podmolík, Biocel Paskov
15:00 – 15:30 přestávka, občerstvení
Význam certifikace PEFC pro papírenský
průmysl
S. Slanina, výkonný ředitel PEFC ČR
16:00
Hlavní partner konference
Přihlašujeme závazně na konferenci
Potenciál úspor energie v papírenském
průmyslu, identifikace a realizace za
využití moderních metod a nových
technologií
B. Maur, Lang-Hafner, Rakousko
Pátek 14.června
9:30
Exkurze do Muzea papíru a Ruční papírny
ve Velkých Losinách nebo do vodní
elektrárny Dlouhé stráně
12.– 14. června
Studentská posterová sekce
PAPÍR A CELULÓZA 2013
CESTA K UDRŽITELNÉMU ROZVOJI
termín 12. 6. – 14. 6. 2013
paní (pana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.................................................
.................................................
firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČ/DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kontaktní osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadujeme zajištění ubytování ve Wellness Hotelu Diana pro :
paní ( pana ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
spolubydlící – jméno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
v termínu 12. 6. – 14. 6. 2013 (tj. 2 noci)
jiný termín ubytování (prosím uveďte ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zúčastním se exkurze
do Muzea papíru a Ruční papírny
ano
ne
Zúčastním se exkurze
do vodní elektráry Dlouhé stráně
ano
ne
v průběhu celé konference
12:30 – 13:30 oběd
Optimalizace výroby papíru, energetické
úspory – technologie PS PAPCEL
P. Vařeka, PAPCEL Litovel
vložné celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
Optimalizácia využitia tepla a vody
v Mondi SCP Ružomberok
T. Šutto, Mondi SCP Ružomberok
z účtu č. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bylo uhrazeno dne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
podpis
razítko
Download

Pozvánka - Společnost průmyslu papíru a celulózy