Partneři semináře
Odborná skupina Papír - lepenky - obaly
Vás zvou na
Odborný seminář
Lepenky, obaly
- užitečné novinky
4. - 5. dubna 2012
WESTERN PARK BOSKOVICE
Seminář je určen pro technology, vedoucí výroby, mistry, kvalitáře,
konstruktéry obalů, pracovníky technických úseků, obchodníky
ORGANIZAČNÍ POKYNY
1.
2. 3.
PROGRAM SEMINÁŘE
PŘIHLÁŠKA
4. dubna
Přihlašujeme závazně na seminář
Místo konání:
Saloon 1870, Western Park Boskovice
www.westernove-mestecko.cz
Vložné činí:
pro členy SPPC
2 100,- Kč
pro nečleny SPPC
2 600,- Kč
Ve vložném jsou zahrnuty náklady na stravování,
organizační a technické zajištění konference,
souhrn přednášek a společenský večer.
Rezervace ubytování ve dvoulůžkových pokojích je zajištěna
prostřednictvím SPPC v Hotelových apartmánech Western
Parku. Platbu za ubytovací služby provede každý účastník
individuálně v hotovosti, nebo platební kartou přímo v recepci
hotelu. Vaše požadavky na ubytování uveďte v přihlášce
z důvodu upřesnění rezervace u poskytovatele.!
9:00-10:00
Prezence účastníků
10:00
Zahájení semináře
Jan Gojný, místopředseda SPPC
10:15
Trendy ve výrobě obalů z papírů a lepenek
Jana Žižková , SOŠ a VOŠ obalové techniky, Štětí
Statistiky – aktuální situace v základních surovinách na výrobu obalů
Klaus Renner, Miloš Lešikar, ACPP Štětí
11:15 – 11:45 přestávka, občerstvení
4. -5. dubna 2012
paní (pana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11:45
Trh sběrového papíru v ČR jako součást globálního trhu
Jaroslav Tymich, EURO WASTE, a.s. Štětí
firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Užitkové vlastnosti vlnitých lepenek
Erich Novák, CIVEST Slovakia, spol.s r.o. Veĺké Leváre
IČ/DIČ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13:00 -14:00 oběd
kontaktní osoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Zájemci o prezentaci své firmy a výrobků mají
možnost pronájmu stolu v předsálí za: 5 000,- Kč
14:00
Obaly z vlnitých lepenek z německo - českého pohledu
Šárka Pěkná, Palm Gruppe CZ
5. Poplatek za vložné, prezentaci své firmy je třeba poukázat
na konto Společnosti průmyslu papíru a celulózy u Komerční
banky, Spálená 51, Praha 1.
číslo účtu 51431011/0100, variabilní symbol 040512
IBAN: CZ6001000000000051431011
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Společnost průmyslu papíru a celulózy
IČ: 00539813, DIČ: CZ00539813
Zkušenosti s aplikací Braillova písma na skládacích a lepicích automatech skupiny BOBST. Význam
100% kontroly výsledných obalů - program Zero Fault Packaging Jaroslav Nykl, Bobst Group Central Europe s.r.o.
Popisky Braillovým písmem na obalech zboží - krok k integraci nevidomých
Viktor Dudr, Metodické centrum odstraňování bariér SONS
6.
Přihlášky na seminář, případně na zajištění prezentačního
stolu zašlete e-mailem nebo urychleně poštou
nejpozději do 26.3. 2012
7.
Organizační zajištění a informace:
Ludmila Belicová, tajemník SPPC
tel.: 777 313 897
e-mail: [email protected]
Odborný garant:
Ing. Ivo Charvát
Není plátce daně z přidané hodnoty!
LEPENKY, OBALY – UŽITEČNÉ NOVINKY
e-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Požadujeme zajištění ubytování v Hotelovém apartmánu (prosím zaškrtněte)
15:30 – 16:00 přestávka, občerstvení
Ubytování od 3.do 5.dubna/2 noci
ano
ne
16: 00
Měření Braillova písma na farmaceutických obalech
dle DIN EN 15823
Jörg Hempel, PTS Heidenau
Ubytování od 4. do 5.dubna / 1 noc
ano
ne
Inovativní metody měření vlastností papíru
Juraj Gigac, VÚPC a.s. Bratislava
vložné celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kč
17:00
Diskuze a závěr
bylo uhrazeno dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19:00
Společenský a diskusní večer v Saloonu 1870
z účtu č: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. dubna
Individuální konzultace s přednášejícími a se zástupci prezentujících se firem
podpis, razítko
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Download

Pozvánka - Společnost průmyslu papíru a celulózy