Pes přítel člověka – Ceník inzerce 2015
Periodicita: měsíčník
Bankovní spojení: UniCredit Bank 49418555/2700
Vycházky za trest?
Vydavatel: Pražská vydavatelská společnost, s. r. o., IČO: 26436264, DIČ: CZ26436264
Plocha
1/1 182 x 265 mm zrcadlo sazby
210 x 297 mm na spad (po ořezu)
1
2015
čb + 1 barva
barevně
23 100 Kč
32 350 Kč
41 600 Kč
čb
čb + 1 barva
barevně
11 750 Kč
16 500 Kč
21 200 Kč
čb
čb + 1 barva
barevně
7 900 Kč
11 080 Kč
14 270 Kč
čb
čb + 1 barva
barevně
6 000 Kč
8 400 Kč
10 800 Kč
Plocha
Cena: 52 Kč
Pro předplatitele:
47 Kč
Ročník: 60
1/2 182 x 127 mm zrcadlo
210 x 145 mm spad – šířka
Vaše
příběhy
87 x 265 mm zrcadlo
100 x 297 mm spad – výška
Rozhovor:
Plocha
Karen
Pryor
1/3 182 x 85 mm zrcadlo
210 x 100 mm spad – šířka
Kavalír
King
Charles španěl
Retrívr je vodomil
čb
58 x 265 mm zrcadlo
71 x 297 mm spad – výška
Plocha
Šeltie je ovčák
MS rotvajlerů a velkých kníračů
Tipy
na zimu
1/4 182 x 66 mm zrcadlo
210 x 75 mm spad – šířka
87 x 128 mm zrcadlo
100 x 140 mm spad – výška
MR v tanci se psem
11.12.2014 12:20:41
Počet stran: 108
Zaměření a cílová skupina: Pes přítel člověka je
nejstarší a nejčtenější český kynologický časopis.
Jeho skladba témat jde napříč všemi oblastmi kynologie a oslovuje jak zkušené chovatele a vystavovatele, tak i aktivní sportovce-kynology a majitele psů. Časopis má pravidelné rubriky. Obsáhlý
portrét plemene je psán vždy zkušeným chovatelem a doplněn rozhovory s lidmi, kteří o daném
plemeni mají opravdu co říci. Veterinární témata
jsou psána srozumitelně a patří k opravdu velmi
oblíbeným částem časopisu. Své nezastupitelné
místo v něm mají příběhy našich čtenářů.
Pravidelně přinášíme i tyto rubriky: agility,dogfrisbee, canicross, coursing či dostihy, flyball,
canisterapie, klasický vycvik, materiály věnované
majitelům loveckých psů, záchranařský výcvik, pasení, tanec se psem a mantrailing.
Každý měsíc uveřejňujeme aktuální reportáže
z vrcholových akcí u nás i ve světě jak z oblasti
výcviku, tak výstav. Pravidelně se objevuje i nabídka psů z útulku. Našimi autory jsou velmi úspěšní
a aktivní čeští chovatele a kynologové. Časopis je
velmi často oslovován i jako výhradní mediální
partner vrcholových akcí a pro vybrané chovatelské kluby se stal trvale spolupracujícím subjektem.
Pes přítel člověka je také výhradním partnerem
Českého kynologického svazu.
Příjem objednávek inzerce:
PaedDr. Lenka Černá
tel. (zázn.): 222 325 100, tel.: 606 627 135
[email protected]
www.pvsp.cz
Plocha
1/6 93 x 78 mm (72 x 99 mm)
čb
čb + 1 barva
barevně
4 100 Kč
5 700 Kč
7 250 Kč
Plocha
1/8 87 x 62 mm
čb
čb + 1 barva
barevně
3 400 Kč
4 300 Kč
5 500 Kč
čb
čb + 1 barva
barevně
1 800 Kč
2 300 Kč
2 900 Kč
Plocha
1/16 42 x 62 mm (87 x 29 mm)
Plocha
barevně
4. strana obálky / křída
Plocha
68 250 Kč
Speciální umístění a další možnosti inzerce:
1. v inzertní části časopisu
1cm2 (šíře 1 sloupce = 42 mm)
barevně
2. a 3. strana obálky / křída
čb
čb + 1 barva
barevně
61 Kč
81 Kč
102 Kč
2. v redakční části časopisu
podval 210 x 40 mm spad
52 500 Kč
8 800 Kč
možnost modulové inzerce (atypické formáty)
145 Kč/cm2
Po dohodě je možný jiný rozměr či speciální umístění, vkládání, všívání, vlepování.
Technické podmínky:
– použitý papír:
75g MWC
– obálka:
150g lesklá křída,
UV lak (rastr 175 LPI)
– tisk
čtyřbarevný ofset
– rastr vnitřku
60 bodů na cm
Slevy za opakování:
3 – 5x
5%
6 – 8x
10 %
9 – 12x
15 %
Příplatky:
za konkrétní umístění v redakční části
za grafické zpracování
25 %
15 %
K výsledné ceně se připočítává 21 % DPH.
Harmonogram pro rok 2015
číslo
vychází dne
uzávěrka objednávek
dodání podkladu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1/16
18.12.
22.1.
19.2.
19.3.
23.4.
21.5.
18.6.
23.7.
27.8.
24.9.
22.10.
19.11.
17.12.
20.11.
19.12.
26.1.
23.2.
30.3.
27.4.
25.5.
29.6.
31.7.
31.8.
29.9.
26.10.
23.11.
3.12.
6.1.
4.2.
4.3.
8.4.
6.5.
3.6.
8.7.
10.8.
9.9.
7.10.
4.11.
2.12.
Podklady: e-mailem: [email protected]
v programech ostré pdf, eps, tif v rozlišení 300 DPI (s pasovacími znaky a spadem min. 4 mm na všechny strany). Grafik p. Fátor tel.:
731 471 968, email: [email protected]
Upozorňujeme, že vazba časopisu je V2, proto je třeba počítat s lepem, který je cca 4 mm tzn. že texty a obrázky by měly začínat
minimálně 9 mm od vnitřní strany!
Podklady k dalšímu zpracování: text ve Word, loga v křivkách, obrázky ve formátu: eps, tif, jpg, raw, psd
Pro 100% dodržení barevnosti je nutné spolu s elektronickou verzí inzerátu dodat cromalin. Výtisk z barevných tiskáren nebo
kopírek nelze považovat za barevný vzor, slouží pouze jako přibližný barevný náhled a případné odchylky odstínu barev při vytištění
v časopise nemohou být předmětem reklamace.
Reklamace: lze uplatnit do 21 dnů od uveřejnění inzerátu. Firma, jejíž inzerce je uveřejněna, plně odpovídá za obsah inzerátu.
Ceník inzerce 2015.indd 1
15.12.2014 13:26:20
Download

Pes přítel člověka – Ceník inzerce 2015