HOBBY NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ // ABS JETS SKYLINE
KARLA DOSTÁLOVÁ VÝCVIK PSŮ
Když bylo Karle deset let, dostala od rodičů svého prvního pejska,
byl to bígl. Tato rasa sice není pro
začátečníka úplně nejvhodnější na výcvik, ale s trpělivostí a pílí se to dokázat
dá. Od té doby uplynulo již šestnáct let a
dnes má Karla ve své smečce dvě australské kelpie a jednoho bígla. Kromě klasického „sedni“ a „lehni“ umí její pejsci i spoustu
dalších, o hodně složitějších věcí, o kterých se
dozvíme v našem rozhovoru.
TEXT: Katarína Burešová (dotazy) FOTO: archív Karla Dostálová
Tak jak to u tebe vlastně všechno
začalo?
Co si pamatuji, tak nebyla doba, kdy
bych nechtěla mít doma psa. Rodiče
mi ale nevěřili, že se o čtyřnohého
kamaráda dobře postarám, a nechtěli riskovat, že jim „zůstane na krku“.
Těsně před mými desátými narozeninami ale nakonec ustoupili a my si
dovezli domů konečně mého vysněného pejska, bígla. A protože jsme
byli úplní kynologičtí laici a doma
jsme nechtěli mít chlupatého zlobivého raubíře, ale poslušného kamaráda, tak rodiče sehnali díky doporučením slečnu (dnes moji dobrou
kamarádku), která nám v našich
začátcích pomáhala. Nejprve cvičila našeho psa ona sama, ale po pár
lekcích jsme zjistili, že bude pejsek
poslouchat více ji než nás, a tak na20
konec učila mě, jak si psa vycvičit.
Kromě individuálních hodin poslušnosti jsme pak později začali chodit
i na skupinový výcvik na cvičák, kde
jsem se postupně seznamovala s dalšími psími sporty.
Jsou nějaké rasy, které se třeba na
výcvik vůbec nehodí?
Každé plemeno má svá určitá specifika. Malého jorkšíra asi těžko
budete učit obrany, když ani nevyskočí na rukáv figuranta. Pro každý
psí sport jsou více či méně vhodná
Můžeš nám laikům přiblížit, jaké plemena. Ale v podstatě platí, že
kynologické discipliny vůbec s každým psem můžete dělat jakýexistují?
koliv sport, pokud na něj pejsek fyPsích sportů je opravdu mnoho, ka- zicky stačí. Třeba i já jsem s naším
ždý rok vznikají nové a nové. K těm bíglem složila jednu zkoušku, jejíž
nejrozšířenějším asi patří: klasický vý- součástí byly obrany. Dodnes moc
cvik poslušnosti, obrany, stopování, nechápu, jak se nám to podařilo,
agility (obdoba koňského parkuru), ale i zázraky se stávají. ☺
dogdancing (tanec se psem), dogfrisbee, obedience (vyšší stupeň psí po- Kterému typu výcviku se věnuješ ty?
slušnosti), dogtrekking, lovecký vý- Všichni moji psi prochází celocvik, pasení, záchranařina, coursing, životním výcvikem poslušnosti.
mushing… a mnoho dalších. Někteří Dále se pak věnuji především agipovažují za sport i výstavy psů.
lity, dogdancingu, obedience, s bí-
HOBBY NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ // ABS JETS SKYLINE
glem loveckému výcviku, s kelpiemi jezdíme pást ovečky. Ale jelikož
každý pes je originál, tak se vždy
snažím u každého najít to, co baví
především jeho.
Kolik času ti to zabírá? Věnuješ se
tomu zřejmě denně…
V podstatě veškerý svůj volný čas
věnuji psům. A to hlavně dlouhým
vycházkám, protože unavený a vyběhaný pes je spokojený a hodný pes.
Samotný výcvik moc času nezabere,
max. 30 minut denně. A protože celá
rodina jsme psí nadšenci, tak i dovolené plánujeme většinou psí.
Uplácíš něčím své pejsky, aby tě
poslouchali?
Tak bez motivace by to snad ani nešlo. Za dobré slovo dlouhodobě velké
výkony nečekejte. Jako odměny používám především pamlsky a hračky.
U bígla tedy výhradně pamlsky (na
závodech pro lepší výkon i voňavé
párky nebo tvarůžky ☺), pro kelpie
střídavě hračky i pamlsky.
Vyhráli jste už někdy nějaké závody?
No jasně. ☺ V minulosti jsem se
pravidelně s bíglem zúčastňovala závodů agility, kde jsme občas slavili
i nemalé úspěchy. Nyní bígl žije spíše
s rodiči než se mnou, tak na tréninky a závody s ním moc času není.
Australské kelpii jsou teprve dva
roky, nějaké závody a zkoušky už má
úspěšně za sebou, ale spíše se pilně
připravujeme na příští rok, kdy plánujeme závody v poslušnosti, obedience a pasení a možná vyjedeme i na
dogdancingové závody do Maďarska. Třetí pejsek, druhý kelpií kluk
v naší smečce, má teprve 4 měsíce,
takže ten si teď užívá štěněcí zlobivé
období a pravidelnější výcvik s ním
teprve začneme.
Téměř každý psí sport má svoji organizaci, která ho zastřešuje a určuje
soutěžní pravidla. Členství v takovéto organizaci je většinou dobrovolné,
ale za roční příspěvek (cca 100–600
Kč ročně) získá majitel psa výhodu
levnějšího startovného na závodech,
Jak se může majitel psa dostat na zkouškách, dostává pravidelně inforzávody, aniž by měl cíleně zájem mace o akcích, v některých klubech
o umístění na prvních příčkách?
dokonce několikrát ročně vydávají
Vstupní podmínky se liší sport od vlastní klubový zpravodaj, který mají
sportu a závod od závodu. Dalo pak členové zdarma.
by se ale říci, že na závody určené
pro mladé a začínající psy stačí Prozradíš ještě, kde tě můžeme
mít pouze vystavený výkonnostní v budoucnu vidět, chystáš se teď
průkaz a pejsek musí dosáhnout na nějaké závody?
minimálního věku nutného pro V listopadu a prosinci mám napláúčast na zkouškách/závodech. nované zatím jen zkoušky. Na závoMinimální věk psa je jednou ze dy snad přes zimu dotrénujeme povstupních podmínek, aby se ne- řádně to, v čem máme ještě mezery,
stávalo, že ambiciózní psovodi a příští rok na jaře snad tak zahájíme
soutěží s velmi mladým psem ve „závodní maraton“ úspěšně. ☺
fyzicky náročných disciplínách,
kde by se právě velmi mladý pes
mohl zranit. Většinou je tato hranice určena mezi 12–18 měsícem
věku psa.
Vyměňuješ si s někým svoje zkušenosti, aby ses třeba naučila
nové triky?
Samozřejmě. Pravidelně navštěvuji
výcvikové lekce u zkušených závodníků a instruktorů, zúčastňuji
se seminářů, víkendových soustředění a v létě i týdenních psích táborů. Mimo to působím i každoročně
jako spolupořadatel a výcvikář na
některých akcích.
Existuje i nějaký klub kynologů? A
co členství majiteli psa přináší?
21
Download

skyline 10/2012