Nízkoenergetické domy (NED) – provedení Premium
Obsah
1. Všeobecné pokyny k popisu stavby ......................................................................................................... 2
2. Zemní a základové práce / komín ............................................................................................................ 2
3. Skladby konstrukcí ................................................................................................................................... 2
4. Okna / terasové dveře .............................................................................................................................. 4
5. Žaluzie / okenice ....................................................................................................................................... 4
6. Okenní parapety ....................................................................................................................................... 4
7. Vstupní dveře / Vnitřní dveře .................................................................................................................... 4
8. Elektroinstalace (obecný popis) ............................................................................................................... 5
9. Vytápění, větrání ...................................................................................................................................... 5
10. Sanitární instalace .................................................................................................................................. 5
11. Podlahové krytiny ................................................................................................................................... 6
12. Povrchové úpravy stěn a stropů ............................................................................................................. 6
13. Ostatní ................................................................................................................................................... 6
14. Certifikace, technické parametry ............................................................................................................ 6
str. 1
1. VŠEOBECNÉ POKYNY K POPISU STAVBY
Stavba Nízkoenergetického domu (NED), odpovídající platné ČSN 73 0540-2, je navržena
z celostěnových obvodových panelů na bázi dřeva (systém plošné prefabrikace) v systému K-KONTROL.
Pro provedení popsaných stavebních dílů je vedle tohoto popisu stavby směrodatná i k tomu příslušná
dokumentace. Při nesrovnalostech mezi tímto popisem stavby a mezi příslušnou dokumentací je
směrodatný rozsah dokumentace, provedený podle požadavku zájemce.
Provedení stavby je v souladu se stavebními normami a souvisejícími předpisy platnými v době
zpracování projektové dokumentace.
2. ZEMNÍ A ZÁKLADOVÉ PRÁCE / KOMÍN
Zemní práce – hrubé terénní úpravy (HTU) v rovinatém terénu srovnáním na základní pláň, provedení
základových pasů z prostého betonu, s nadpojením základů betonovými prefabrikovanými tvárnicemi
s vnitřní betonovou zálivkou, po spodní úroveň podkladní betonové mazaniny.
Pro ukotvení konstrukce domu do základové desky předpokládáme tloušťku betonové desky min. 130
mm (bude upřesněno projektem pro stavební povolení – PSP).
Součástí standardní cenové nabídky není komín.
3. SKLADBY KONSTRUKCÍ
3.1 Vnější stěny
Nosné vnější stěny domu jsou vyrobeny s dřevěnou rámovou konstrukcí v system K-KONTROL.
Skladba stěny směrem od vnitřního k vnějšímu líci:
• 12,5 mm sádrokartonová deska
• 170 mm stěnový panel K-KONTROL
• 60 mm tepelná izolace EPS 70 F
• 4 - 5 mm podkladní tmel s vyztužující sítí + vrchní omítka
3.2 Vnitřní stěny
Vnitřní stěny domu budou provedeny následovně:
Nosná stěna:
• 12,5 mm sádrokartonová deska
• 170 mm nosný panel K-KONTROL
• 12,5 mm sádrokartonová deska
Celková tloušťka vnitřní stěny nosné je 189mm.
Vnitřní příčky sádrokarton s vloženou zvukovou izolací, tl. příček 125mm.
3.3 Podhled střešní konstrukce (pro přízemní bungalov)
Podhled střešní konstrukce má následující skladbu směrem shora dolů:
• spodní pásnice střešního dřevěného vazníku
• 200 mm tepelné izolace minerální vatou, vkládaná mezi vazníky
• 1,0 mm PE-folie (parotěsná zábrana),
• 12,5 mm sádrokartonová deska
str. 2
3.3.a) Stropní konstrukce (pro dvoupodlažní domy)
Stropní konstrukce má následující skladbu směrem shora dolů:
• konstrukce podlahy (viz bod 3.4.a)
• 15 mm OSB deska 2x
• stropní trámy se 75 mm tepelně zvukovou izolací
• 0,2 mm PE-folie
• 12,5 mm sádrokartonová deska
3.4 Skladba podlah – 1.NP
Podlahy 1.NP mají následující skladbu směrem shora dolů:
• podlahová krytina (viz bod 11)
• vyrovnávací potěr 50 mm (altern. litý anhydrit)
• 100 mm tepelná izolace podlahový PPS
• 0,2 PE-folie (zvýšená životnost, odolnost proti zemní vlhkosti)
• podkladní betonová mazanina
3.4.a) Skladba podlah – 2.NP (pro dvoupodlažní dům)
Podlahy 2.NP mají následující skladbu směrem shora dolů:
• podlahová krytina (viz bod 11)
• OSB deska 2x
Alternativou pro suchý systém Fermacell v konstrukci podlah ve 2. NP může být systém anhydritových
litých podlah.
3.5 Střešní konstrukce / střešní krytina / okapový systém (pro přízemní
bungalov)
Skladba střechy směrem shora dolů :
• betonová taška (BRAMAC - Moravská plus), alter. hliníkové tašky či šablony (podle sklonu
střechy)
• 40 - 50 mm střešní latě (dle sklonu střechy), případně plné bednění,
• 25 - 30 mm kontralatě
• difúzní fólie – pojistná hydroizolace
• střešní příhradové vazníky dle statického návrhu
Provedení odvodnění střechy pomocí půlkruhových střešních žlabů a vně ležících střešních svodů
(pozinkovaný plech) po úroveň základové desky. Šikmé střešní přesahy (do 800 mm) a přesahy v oblasti
štítů (do 350 mm) jsou obloženy profilovaným plastovým obkladem.
3.5.a) Střešní konstrukce / střešní krytina / okapový systém (pro dům
s podkrovím)
Skladba střechy směrem shora dolů :
• betonová taška (BRAMAC), alter. hliníkové tašky či šablony
• 40 - 50 mm střešní latě (dle sklonu střechy)
• 25 - 30 mm kontralatě
• difúzní fólie – pojistná hydroizolace
• střešní krokve dle statického posouzení + tepelná izolace 180 mm
• 80 mm izolační vrstva + dřevěný nosný rošt v podélném směru
str. 3
•
•
0,2 mm parotěsná zábrana
12,5 mm sádrokartonová deska
Provedení odvodnění střechy pomocí půlkruhových střešních žlabů a vně ležících střešních svodů
(pozinkovaný plech) po úroveň základové desky. Šikmé střešní přesahy (do 800 mm) a přesahy v oblasti
štítů (do 350 mm) jsou obloženy profilovaným plastovým obkladem.
3.5.b) Střešní konstrukce / střešní krytina / okapový systém (pro dům
s plochou střechou)
Skladba střechy směrem shora dolů :
• střešní krytina Fatrafol 1,5 mm, včetně pojistné podkladní difúzní vrstvy,
• dřevěný záklop z desek 25-30 mm na sraz,
• dřevěné nosníky střechy o výšce do 260 mm, dle návrhu statiky,
• vložená tepelná izolace střechy minerální vatou v tl. 260 mm,
• parotěsná zábrana 0,2 mm,
• 12,5 mm sádrokartonová deska,
4. OKNA / TERASOVÉ DVEŘE
Okna pětikomorový profil s izolačním dvojsklem (Uw = 1,2 Wm K ), s celoobvodovým kováním,
zajišťujícím otevíravou, sklopnou a mikroventilační polohu okna, barva bílá.
Za příplatek lze dodat okna barevná, atypických tvarů, okna s použitím dělících příčlí, bezpečnostními
skly nebo dřevěná okna vyrobená z profilů EURO 68.
U domů s podkrovím 1x střešní okno plastové s izolačním dvojsklem pro prosvětlení koupelny.
-2
-1
5. ŽALUZIE / OKENICE
Za příplatek je možné dodat na všechna okna lamelové předokenní rolety (plast nebo Al) se zateplenou
skříní zabudovanou v obvodovém panelu a vnitřním revizním krytem nebo rolety s obloukovou skříní na
fasádě. Ovládání žaluzií mechanické nebo elektrické, s dálkovým ovládáním apod. Vnitřní žaluzie
nedodáváme.
V případě požadavku na osazení předokenních rolet by bylo nutné provést další úpravu výšky a hloubky
okenních nadpraží.
Okenice je možné dodat na přání plastové nebo dřevěné (dle materiálu okna).
6. OKENNÍ PARAPETY
Vnější parapety bílé jsou zhotoveny z pozinkovaného plechu.
Vnitřní parapety bílé hliníkové s plastem.
Za příplatek je možno dodat parapety z přírodního kamene nebo dřevěné.
7. VSTUPNÍ DVEŘE / VNITŘNÍ DVEŘE
Plastové vstupní dveře prosklené (izolační dvojsklo) s ornamentem, bezpečnostním celoobvodovým
kováním a 3-bodovým zámkem. Dveřní křídlo je vybaveno klikou a koulí. Standardně jsou vnější dveře
-2 -1
jako celek s U = 1,2 Wm K . Základní cena do 17.000,- Kč bez DPH
Vnitřní dveře standardní, s povrchovou fólií v základním cenovém standardu do 1.500,- Kč/ks (vč. DPH),
zárubně interiérových dveří standardní jsou obložkové ve stejném dekoru jako dveře v základním
cenovém standardu do 2.500,- Kč/ks, vnitřní dveře jsou osazeny jednobodovým kováním vč. klik
v základním cenovém standardu do 500,- Kč/ks,
str. 4
8. ELEKTROINSTALACE (OBECNÝ POPIS)
Standardní vybavení:
Obývací pokoj, ložnice, pokoje:
2
v závislosti na výměrách (8 – 20 m a více)
• 1-2 vývody pro světlo s vypínačem
• 2-3 zásuvky
• Kuchyň, kuchyňský kout :
• 1-2 vývody pro světlo s vypínačem
• 1 přívod – sporák, lednička, myčka,
• 3-5 zásuvek
Koupelna:
• 1 vývod pro světlo s vypínačem
• 1 přípojka světla na stěnu
• 1 přívod – pračka,
• 2 zásuvky
WC:
• 1 vývod pro světlo s vypínačem
Pokoj:
• 1 vývod pro světlo s vypínačem
• 3 zásuvky
Předsíň:
v závislosti na délce předsíně
• 1-2 vývody pro světlo s 1-2 vypínači
• 1 zásuvka
Vstup:
• 1 zařízení zvonku u vstupu
• 1 vývod pro světlo s vypínačem
Standardní zásuvky a vypínače ABB, typ TANGO, bílá barva
Další standardní elektrovýbava:
• 1 vývod vnější 220 V
• 2 TV vývody se 2 krabicemi + kabelový rozvod bez zásuvek
• 2 TLF vývody se 2 krabicemi + kabelový rozvod bez zásuvek
Domovní rozvaděč (HAGER) včetně zapojení. Rozvody vedeny v podlaze, ve stěnách pak pod SDK
obklady nebo v předinstalovaných trubkách PVC.
Bleskosvod a svodič přepětí nejsou standardně součástí cenové nabídky.
Za příplatek je možno dodat slaboproudé systémy (zabezpečovací systémy, domovní TLF rozvody,
elektronickou automatizaci objektů, síťové rozvody apod.).
9. VYTÁPĚNÍ, VĚTRÁNÍ
V ceně je zahrnuto vytápění elektrickými přímotopy.
10. SANITÁRNÍ INSTALACE
Rozvody – vícevrstvé potrubí plastové, rozvod v podlaze.
K standardnímu vybavení patří přípojka zahradního kohoutu, přípojka pračky a kuchyně (myčka, dřez).
Na všech místech napojení - v kuchyni, koupelnách a místnosti WC je provedena přípojka studené a
str. 5
teplé vody, do WC přípojka studené vody. Na přání montujeme také domovní vodoměr na teplou i
studenou vodu, tlakovou regulaci vč. vodního filtru apod.
Rozvody kanalizace z PVC vedeny pod podlahovými konstrukcemi.
Sanitární zařizovací předměty:
• WC kombi (základní cena do 2.000,- Kč/ks vč.DPH)
• umývadlo porcelánové (základní cena do 1.500,- Kč/ks vč.DPH), páková směšovací baterie
v ceně do 1.000,- Kč/ks vč.DPH,
• umývátko s vestavěnou baterií na studenou vodu (v ceně do 1.000,- Kč/ks vč. DPH),
• akrylátová vana v ceně do 7.000,- Kč/ks vč.DPH, vanová páková směš. baterie (v základní ceně
do 1.500,- Kč/ks vč.DPH),
• u dvoupodlažních domů sprchový kout (v ceně do 6.500,- Kč/ks vč. DPH) a sprchová baterie (v
ceně do 2.200,- Kč/ks vč. DPH)
Všechny sanitární zařizovací předměty jsou dodávány v barvě bílé, za příplatek je možné dodat
zařizovací předměty i v jiných barvách.
11. PODLAHOVÉ KRYTINY
Dlažby – provedení dle přání zákazníka (standardní cena do výše 300,- Kč/m vč. DPH), provedeno dle
specifikace odsouhlasené zákazníkem.
Podlaha koberce – místnosti mimo mokrý provoz, ukončení lištou, rozsah provedení dle specifikace
odsouhlasené zákazníkem (standardní cena do výše 300,- Kč/m2 vč.DPH).
Na přání je možné dodat jinou podlahovou krytinu – např. dřevěné podlahy, podlahy z korku apod.
V případě požadavku na použití dlažeb z přírodních materiálů (břidlice, granit apod.), je nutno pod tyto
dlažby provést potěr.
2
12. POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ
Stěny a stropy všech místností (kromě obkládaných ploch) opatřeny 2x malbou v bílé barvě.
Obklady:
Koupelny, WC - stěny jsou obloženy keramickým obkladem do výše 2000 mm, (standard do výše 250,2
Kč/m vč. DPH), provedeno dle specifikace odsouhlasené zákazníkem.
Za příplatek na přání zákazníka lze dodat nepřetíratelné tapety, textilní tapety, stříkané tapety, jakékoliv
druhy omítek, dřevěné obklady apod.
13. OSTATNÍ
- vybavení RD, jiné konstrukční provedení a materiálové změny oproti tomuto standardnímu popisu
stavby lze provést na přání dle požadavků objednatele a dle naší nabídky nadstandardní výbavy (sauny,
vnitřní i venkovní krby, kuchyňské linky, nábytek, osvětlení, bazény, bezbariérové byty apod.).
14. CERTIFIKACE, TECHNICKÉ PARAMETRY
Veškeré materiály používané při stavbě domu mají platná osvědčení případně certifikáty. Uváděné
technické parametry budou přesně stanoveny výpočtem pro typické řezy jednotlivými konstrukcemi.
str. 6
Download

Podrobný popis standardu NED Premium.