Dräger Pendula™
Rameno pro více monitorů
JEDNOBODOVÝ ZÁVĚS
Prostor je na hybridních operačních sálech
často omezen. Kromě četného vybavení je
třeba brát v úvahu i zvýšený počet zdravotnického personálu. V důsledku zavádění
nových lékařských postupů může i nejmodernější sál rychle narazit na své ergonomické meze. Proto je pružný prostorový
koncept právě v tomto vysoce progresivním
prostředí nevyhnutelností. Rameno Pendula™
umožňuje přesné nastavování polohy a větší
volnost pohybu volně zavěšeného rámu
pro monitory. Díky tomu si vždy uchováte
plnou viditelnost obrazu a informací, které
potřebujete pro bezpečné a úspěšné provedení zákroků.
Na rozdíl od stropních kolejnicových systémů umožňuje jednobodový závěs větší
volnost při nastavování polohy. Kombinace
s dvoudílným nosným ramenem dodává
systému Pendula větší akční rádius. Rameno
lze navíc výškově nastavovat v rozsahu až
80 cm. Díky možnosti volného pohybu ve
všech směrech se Pendula v případě kolize
svisle nebo vodorovně odkloní. Ve velmi
dynamickém prostředí hybridních operačních sálů tento princip zabraňuje poš­
kozením a nebezpečí poranění pacienta
i personálu.
Dräger Pendula™
Provedení pro 8 monitorů, pohled zepředu
D-57973-2012
OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ PROSTORU
D-57972-2012
D-35581-2011
Stropní rameno pro více monitorů umožňuje ergonomické
uspořádání pracoviště a snadné a bezpečné polohování
monitorů na hybridních operačních sálech.
D-46223-2012
Dräger Pendula™
Provedení pro 8 monitorů, pohled zezadu
Nastavování polohy ve všech směrech
Ramena Pendula mají zvláště dobrou schopnost polohování a vertikálního pohybu. Díky tomu jsou dokonale
přizpůsobitelná neustále se měnícím podmínkám
a klinickým požadavkům. Se systémem Pendula je využití
prostoru, který máte k dispozici, optimální. Na obrázku:
Pendula pro monitory s úhlopříčkou 56"/60".
02 |
PENDULA™
EasyGlide™ a DualBrake™
Ložisko EasyGlide™
D-57963-2012
Rameno s plynovou pružinou
k volnému pohybu
Závěsný systém –
zavěšený rám se odkloní na
ochranu před kolizí
Foliová klávesnice –
k obsluze z přední strany
Použití:
Moderní vysoce technicky vyspělé operační sály potřebují speciální vybavení. Nutnost zobrazení
a zpracovávání velkého množství různých údajů a zdrojů videa s sebou nese zvýšenou potřebu
displejů v operačních sálech, například v kombinaci s angiografickými systémy.
Systém Dräger Pendula je odpovědí na otázku, jak dnešní komplexní zdravotnická pracoviště
optimalizovat. Podle konkrétní aplikace a prostoru, který máte k dispozici, lze systém Pendula
konfigurovat až pro osm monitorů nebo jeden velký displej.
PENDULA™
Záložní monitory
Pendula™ v provedení pro 56"/60"
displej má na zadní straně místo pro
dva náhradní monitory umožňující
pokračovat v operaci i při výpadku
velkého displeje.
| 03
Obvodový rám a rukojet‘ v jednom
zároveň chrání monitory
Rukojeti
k manipulaci zezadu
D-57962-2012
Integrované vedení kabelů
ukrývá a chrání citlivé kabely,
zvyšuje hygienu pracoviště
Systém Dräger Pendula™ lze kombinovat se
stropními stativy Agila®, Movita® nebo Forta®.
D-57971-2012
D-57961-2012
D-57960-2012
MOŽNOSTI KOMBINACE
Systém Dräger Pendula™ lze kombinovat i s jiným
systémem Pendula™.
Systém Dräger Pendula® lze kombinovat
i s chirurgickými světly ze sortimentu výrobků
společnosti Dräger.
| 04
D-57969-2012
D-57965-2012
D-58004-2012
PENDULA™
Dräger Pendula™
Provedení pro 4 monitory, uspořádání v jedné řadě
Dräger Pendula™
Provedení pro 4 monitory, uspořádání ve dvou řadách
Dräger Pendula™
Provedení pro 2 monitory
FLEXIBILNÍ FORMÁT
DOKONALEJŠÍ OVLÁDÁNÍ
OPTIMÁLNÍ POLOHOVÁNÍ
Hybridní operační sály se zpravidla zařizují podle konkrétních potřeb zákazníka.
Právě z tohoto důvodu poskytuje systém
Pendula celou řadu kombinačních možností a velikostí. Vyberte si z různých délek
našich nosných ramen pro akční rádius až
do 2,5 m a sedmi velikostí rámů. Dostane
se vám individualizovaného řešení, jaké
potřebujete, bez ergonomických či jiných
kompromisů.
– Díky dvěma ergonomickým rukojetím
na zadní straně, fóliové klávesnici na
přední straně a rámovému provedení,
se držák monitorů dá kdykoli umístit
tak, aby sledování bylo snadné ze všech
stran
– Ložisko EasyGlide™ pro hladký pohyb
ramenového systému
– Osvědčený systém DualBrake™ se
snadno ovladatelnými membránovými
tlačítky a barevným kódováním
Hladký pohyb a pružinový systém ramen
spolu s funkcí oscilace umožňují snadné
změny polohy a zvyšují tím bezpečnost
u operačního stolu.
VYŠŠÍ FLEXIBILITA
–– Rámy pro monitory v různých velikostech jsou otevřené pro všechny
systémy
–– Prostorově úsporné stropní řešení se
speciálním jednobodovým uchycením
–– Velký rozsah (až 2,5 m) a tedy velký
akční rádius
–– Bezkonkurenční pohyblivost ve všech
směrech díky pružinovému ramenu
o zdvihu 800 mm
LEPŠÍ HYGIENA
Na běžných kolejnicových systémech
umístěných nad operačním polem se
často usazuje prach. Spolu s jemným
kovovým prachem způsobeným otěrem
může být zdrojem kontaminace, jelikož
se při manipulaci se systémem snáší na
sterilní operační pole. Jednobodové stropní
uchycení systému Pendula a uzavřený
kabelový systém tento problém minimalizují. Hladké povrchy a zaoblené rohy
usnadňují čištění a zvyšují tak bezpečnost vašeho pracovního prostředí.
VYBERTE SI PROVEDENÍ PODLE
SVÝCH POTŘEB
Systém Pendula pro více monitorů se
skládá ze stropního uchycení, systému
ramen a držáku monitorů. Systémy ramen
se dodávají v různých délkách. Ramena
pro vertikální pohyb mají různé nosnosti,
jejich délka je však u všech čtyř provedení stejná. K dispozici jsou následující
konfigurace systému držáků monitorů:
2 monitory v jedné řadě, 3 monitory
v jedné řadě, 4 monitory v jedné řadě,
4 monitory ve dvou řadách, 6 monitorů
ve dvou řadách, 8 monitorů ve dvou
řadách a velký displej o úhlopříčce
56"/60".
PENDULA™
| 05
TECHNICKÉ ÚDAJE
PENDULA™
Stropní upevnění Délky ramen Úhel otáčení ramen
Nastavení výšky
Kotvení do stropu, max. vzdálenost strop-podhled 1 200 mm
Upevnění je možné do betonového stropu pomocí těžkých kotev (možné jsou i jiné konstrukce)
Pevné rameno: 500 mm, 750 mm, 1 000 mm, 1 250 mm (každé lze kombinovat se zvedacím ramenem 1 250 mm)
Max. celková délka ramen: 2 500 mm
330°, aretace každých 15° mechanickou brzdou
800 ± 25 mm
Provedení Max. nosnost
Držák více monitorů (základní provedení pro 56"/60" monitor)
110kg Držák více monitorů, 2 monitory 50 kg Držák více monitorů, 3 monitory 50 kg
Držák více monitorů, 4 monitory v 1 řadě
70 kg
Držák více monitorů, 4 monitory ve 2 řadách
70 kg
Držák více monitorů, 6 monitorů
90 kg Držák více monitorů, 8 monitorů 110kg Rozhraní monitoru VESA 100
VESA 400
Normy, základní požadavky směrnice
Rady o zdravotnických prostředcích
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
IEC 60601-1-6
ISO 14971
Klasifikace Kód UMDNS
(Univerzální nomenklaturní systém
zdravotnických prostředků)
Směrnice Rady 93/42/EHS, příloha IX
1)
Max. celkové užitečné zatížení s monitory1)
75kg
22kg
27kg
43kg
51kg
57kg
72kg
Max. užitečné zatížení
11 kg
60 kg
Zdravotnické elektrické přístroje – Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost
Zdravotnické elektrické přístroje – Elektromagnetická kompatibilita
Zdravotnické elektrické přístroje – Použitelnost
Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky
15-311
Třída I
Při použití vyvažovacích závaží nezapomeňte vzít v úvahu i jejich hmotnost (4,6 nebo 6,9 kg).
Více informací
o našich produktech:
draeger.com/awd
90 68 931 | 14.10-2 | Communications & Sales Marketing | PP | LE | Printed in Germany | Na bezchlorově běleném - ekologickém papíru | Změny vyhrazeny | © 2014 Drägerwerk AG & Co. KGaA
SÍDLO SPOLEČNOSTI
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
www.draeger.com
Výrobce:
Dräger Medical GmbH
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Německo
Systém řízení jakosti ve firmě
Dräger Medical GmbH je certifikován
podle norem ISO 13485, ISO 9001
a Přílohy II.3 směrnice Rady 93/42/EHS
(zdravotnické prostředky).
ČESKÁ REPUBLIKA
Dräger Medical s.r.o.
Na Záhonech 884/27
141 00 Praha 4
Tel +420 272 760 141
Fax+420 272 769 242
[email protected]
Download

Dräger Pendula™ Rameno pro více monitorů