• Tento dokument vznikl v rámci projektu
„Využití e-learningu k rozvoji klíčových
kompetencí“ reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.
• Autor: Josef Kudela
Venkovní lešení
Venkovní lešení je prozatimní konstrukce, která umožňuje
bezpečné provádění stavebních , montážních a jiných řemeslných
prací z venkovní strany objektu.
Hlavní části lešení
•
•
•
•
Nosná konstrukce – prahy nosné sloupky nebo rámy
Pracovní podlaha – fošny, podlážky, podlahové dílce
Uhlopříčná ztužidla, kotvení, vzepření
Prvky zajišťující bezpečnost pracujících(zábradlí,
zarážka, žebříky
Venkovní lešení musí být dostatečně únosné,
bezpečné, rychle a snadno montovatelné a
demontovatelné.
Druhy lešení
Rozdělení podle únosnosti:
- lehká
- těžká
Rozdělení podle materiálu:
– kovová (ocelová, z hliníkových slitin)
– dřevěná
Podle druhu konstrukce:
- nepohyblivá
- pojízdná
- zavěšená
Podle účelu se rozlišují:
Pracovní – mají pracovní podlahy a slouží k bezpečnému
provádění prací ve výškách.
Vysunuté pracovní lešení:
Hlavní nosnou konstrukcí , která nese pracovní podlahu jsou
vysunuté nosníky.
Pojízdné lešení
Pohybuje se po kolejích nebo kolech v horizontálním směru.
Pojízdné lešení po kolejích
Pojízdné lešení na kolech
Výkyvné kolečko s brzdou
Kolečko pojízdného lešení bez brzdy
Ochranné a záchytné konstrukce:
Používá se k zajištění stavebních a montážních prací , k zabezpečení
pracovníků a ochraně osob pod místem kde se pracuje.
Patří zde i ochranné sítě.
Prostorové lešení:
Uplatňuje se zejména
jako vnitřní lešení při
stavbě
nebo rekonstrukci
halových
objektů.
Dřevěná lešení
Dřevěná lešení se dnes vyskytují již zcela vyjímečně. Bylo
nahrazeno modernějšími druhy lešení.
Druhy dřevěného lešení:
• Štenýřové – hlavní nosnou konstrukcí jsou štenýře. Jsou to
dřevěné kmeny zbavené kůry.
• Žebřinové – žebřín je zhotoven ze dvou sloupků trvale
spojených příčníky ve vzdálenosti 2m.
• Žebříkové- žebříky jsou dlouhé 6 – 14m, široké 0,5m a
vzdálenost příčlí je také 0.5m.
Na podlahu dřevěného lešení se používají většinou fošny.
Štenýře
zavětrování
štenýře
vzpěry
Kovová lešení
Kovová lešení mají jednoduchou konstrukci a jejich
montáž a demontáž je rychlá a snadná. Typizované dílce
a prvky mají mnohonásobné použití.
Nejpoužívanějším druhem bylo trubkové lešení.
Trubková lešení
Trubkové lešení – jsou v dnešním stavebnictví na
ústupu. Bylo nahrazeno celou řadou systémových
lešení z ocelových trubek z antikorozní úpravou,
nebo z trubek hliníkových. Je málo estetické, ale
ekonomické a technicky vyhovující. Toto lešení má
nižší pořizovací cenu - při konstrukci stačí stejné
díly, které se jen opakují. Podlážku mívají trubková
lešení něco širší, což dává i větší prostor k
jednoduchému zakrytí lešení lešenářskou sítí pro
minimalizaci prachu a nečistot v okolí stavby.
Prvky a součásti trubkového lešení
•
•
•
•
•
•
Ocelové trubky délky 6 - 4 – 2- 1,5- 0,5m
Upínací spojky pro zajištění křížových spojů
Nastavovací spojky
Nánožky
Kotevní trubky
Pracovní podlahy
• Pomocné části lešení(zarážky, žebříky)
Trubkové lešení u rodinného domu
Trubkové lešení u rodinného domu
Spojovací díly trubkového lešení
Nastavovací spojka
nánožka
Upínací spojka
Na montáž trubkového lešení se používá klíč ráčna
Upínací spojka
Trubkové lešení – podlaha z
podlahových dílců
Stavebnicové lešení HAKI
Je to dílcové stavebnicové lešení. Montáž a
demontáž nevyžaduje žádné montážní nářadí.
První podlaží musí být ale vyrovnáno do
vodorovné a svislé polohy. Montáž je oproti
trubkovému lešení čtyřikrát rychlejší a není
potřeba žádné nářadí.
Lešení HAKI
Díly lešení HAKI
Sloupek
Podélník
Zábradlí
Příčník
Třmeny pro nastavení libovolné výšky
Patka pro nastavování lešení
Pojistka u lešení HAKI
Moderní rámové lešení LAYHER BLITZ
Systém LAYHER BLITZ je moderní systém
bezešroubového fasádního rámového lešení,
jehož předností je jednoduchá a rychlá montáž,
tuhost konstrukce, vysoká bezpečnost práce a
široké použití.
Vyznačuje se minimálním množstvím dílů pro
základní konstrukci.
Layher Blitz - postup montáže
Stavěcí rámy byly
.
nasunuty
na
nánožky
Lešeňové podlahy budou vloženy do U
profilů stavěcích rámů
Zábradlí ztužuje lešení.
Diagonální ztužení ztužuje lešení.
Moderní stavebnicové lešení
Moderní stavebnicové lešení
Moderní stavebnicové lešení
Použitá literatura a zdroje
1.
Kniha Zednické práce, Technologie 2.a3.ročník OU, sestavil Václav
Podlena, Parta,s.r.o. 1.vydání.Praha 2003
2. Kniha Stavební technologie III, Otomar Tibitanzl,
Sobotáles, 5vydání, Praha 2006
3. http://www.metroweb.cz/metro/pracvozy/leseni/leseni.jpg
4. www.leseni-pojizdne.cz/les...
5. http://www.prodej-leseni.cz/img/reference_v4.JPG
6. http://www.jumar-leseni.cz/default.aspx?cat=CN002
7. http://www.lavel.cz/leseni-layher/ramove-leseni-layherblitz/postup-montaze
8. Vlastní fotografie – autor Josef Kudela
Download

9. Venkovní lešení