2
OCELOVÉ ROŠTY
> Největší výrobce perforovaných materiálů
OCELOVÉ ROŠT Y
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠTY >Děrované plechy > Tahokov / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Použití > ocelových roštů a schodišťových stupňů
Ocelové rošty a schodišťové stupně jsou
nosnými rezistentními stavebními prvky
s dlouhou životností, vhodnými pro konstrukce schodišť, lávek, mostů a pochůzných lávek využívaných např. ve stavebním,
strojírenském, chemickém, potravinářském
průmyslu, dolech a těžkých provozech.
Svoje místo také nachází v moderní architektuře – exteriérech a interiérech, zahradách
a výstavních centrech.
schodišťový stupeň
pochozí rošty
vzdušné balkony z roštů
moderní schodiště
lávky a schodiště
1
pochůzné lávky z ocelových roštů
spirálové schodiště
lisované, svařované a s možností protiskluzové úpravy. Nejběžnějším materiálem
pro výrobu je žárově zinkovaná ocel, eventuelně surová ocel. V poslední době stoupá poptávka po nerezu, ať už přírodním,
mořeném či leštěném. Dodávat je možno
i rošty a schody vyrobené z kompozitních
materiálů.
ocelový rošt lisovaný
ocelový rošt svařovaný
rošt/stupeň z kompozitních materiálů
ocelový rošt z tahokovu
TYPY
•Lisované
a) ocelové rošty viz. str. 4
b) schodišťové stupně viz. str. 7
•Svařované
a) ocelové rošty viz. str. 8
b) schodišťové stupně viz. str. 8
•Z tahokovu
a) ocelové rošty viz. str. 9
b) schodišťové stupně viz. str. 10
•Z kompozitních materiálů
Podlahové rošty z kompozitních materiálů
jsou lehké, bezúdržbové, pevné a pružné,
absolutně korozivzdorné s neomezenou
životností. Kompozit je vyroben ze směsi
pryskyřice a skelného vlákna. Nemusí se
svařovat ani povrchově upravovat. Rošty
z kompozitních materiálů lze použít zejména pro podlahy, pochůzné plochy a rampy,
nástupiště, schodišťové dílce v energetickém, chemickém, potravinářském průmyslu a zemědělství.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty a schodišťové stupně se
vyznačují svojí nízkou hmotností, variabilitou provedení, vysokým procentem volné
plochy, čímž minimálně zabraňují prostupu
světla a vzduchu. Vyrobit je lze v provedení
OCELOVÉ ROŠT Y
Ocelové rošty, schodišťové stupně a materiál
Náhledy nejběžnějších typů ok naleznete na straně 3.
2
MATERIÁLY
•Konstrukční ocel - surová (11.375)
•Nerezová ocel
Cenově nejvýhodnější, dá se variabilně
povrchově upravovat např. práškovou barvou, galvanickým zinkováním a různými
nátěry.
(nejčastěji 1.4301; dříve 17240).
Jiné jakosti materiálu je možno
dodat po konzultaci.
Zaručuje dlouhou životnost. Mořený a leštěný nerez nekoroduje. Přírodní nerez doporučujeme povrchově upravit, je vhodný
pro zákazníky, kteří na tento polotovar navazují vlastní dodatečnou výrobou. Používá
se jak ve farmaceutických, potravinářských
a chemických provozech tak provozech
náročných na přísné hygienické předpisy.
Své místo v současnosti nalézá i v moderní
architektuře.
•Pozink (S235)
Jedná se o konstrukční ocel, opatřenou
zinkovou povrchovou úpravou. Také jej
lze povrchově upravovat např. práškovou
barvou a různými nátěry.
ocelový rošt nerezový
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Náhledy nejběžnějších typů ok
OCELOVÉ ROŠT Y
Rozměr 33 x 33 mm
Rozměr 33 x 16 mm
Rozměr 33 x 11 mm
Rozměr 25 x 25 mm
Protiskluz jednostranný
Prostiskluz oboustranný
Snímky jsou pouze ilustrační, nikoli ve skutečné velikosti.
Lisované
Svařované
3
Rozměr 34 x 38 mm
S protiskluzem
Z tahokovu
Rozměr 47 x 13 mm
Rozměr 62 x 15 mm
2 - 3 mm
výplňová páska
)
štu
0
s -3
lemovací pás
ro
ířka
(š
rozteč výplňových pásek
výška nosné
pásky
sm
ěr n
t - tloušťka
pásky
osn
l- 0 (
3
dél
ka
ých
pás
ek
roš
rozteč nosných pásek
tu)
nosná páska
lemovací pás
POUŽITÍ
VELIKOST OKA
NÁŠLAPNÝ PROFIL
Využití lisovaných roštů je vhodné pro
aplikace, kde je kladen zvýšený důraz na
estetiku jeho použití jako jsou vstupy, schodiště, lávky do veřejných prostor, výplně
zábradlí, podhledy industriálního vzhledu,
apod.
Osový rozměr mezi dvěma sousedními nosnými a dvěma výplňovými páskami.
Jedná se o první / přední, speciálně vystužený tvarový profil stupňů a podesty schodiště. Horní plocha je opatřena protiskluzovou úpravou.
KONSTRUKCE
Charakteristickým rysem konstrukce lisovaného roštu je vystřižení speciální tvarové drážky se zámkem do nosného prutu.
Pod vysokým tlakem se do drážek zalisují
výplňové pásky, které drží svislou polohu
a stabilitu nosných pásek a umožňují
rovnoměrné rozložení zatížení roštů. Po
obvodě jsou přivařeny lemovací pásky.
Konstrukce lisovaných roštů vychází z norem ČSN EN 732611 a DIN 24537.
ŠÍŘKA ROŠTU
Šířka roštu, která není nosná, se měří ve
směru výplňových pásek.
VÝPLŇOVÉ PÁSKY
Pásky v průřezu například 10 x 2 mm zajišťují svislou polohu a stabilitu nosných pásek.
LEMOVACÍ PÁSKA
Obvod roštu je vystužen a lemován páskou
z pásové oceli, zpravidla s průřezem shodným s nosným páskou.
BOČNICE STUPNĚ
Jednotlivé stupně jsou přišroubovány k nosné konstrukci schodiště bočnicemi neboli
přírubami vyrobenými z ploché oceli.
PROTISKLUZ
JEDNOSTRANNÝ
Účinnou jednosměrnou protiskluzovou
úpravu roštu zajišťují speciální výřezy na
výplňových páskách (foto strana 3).
4
PROTISLUZ
OBOUSTRANNÝ
Obousměrnou protiskluzovou úpravu roštu zajišťují speciální výřezy na výplňových
páskách a nosných páskách (strana 3 ).
min. 25
TVARY ROŠTŮ
Běžně se používají pravoúhlé, šikmé, obloukové výřezy v roštech. Zhotovit je lze i dle
individuálních přání zákazníka. Doporučujeme přiložit výkres či náčrtek. Příklady
atypických tvarů jsou uvedeny na str. 5.
NOSNÁ DÉLKA ROŠTU
Jedná se o vnější rozměr roštu ve směru
nosných pásek i v případě, je-li menší než
šířka roštu.
Plošné uspořádání s vyznačením nosného směru
vzdálenost podpor
n x 1000 (n x nenosná šířka)
450
min. 25
NOSNÉ PÁSKY
nosná délka
NOSNÁ KONSTRUKCE
Je podpěrná, většinou ocelová nebo betonová konstrukce, na níž jsou rošty ukotveny.
Jsou to rovnoběžné pásky přenášející zatížení. Musí být položeny minimálně ve vzdálenosti 25 mm na obou koncích na nosné
konstrukci viz. schéma vpravo .
OCELOVÉ ROŠT Y
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty > lisované
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Atypické tvary
Zde jsou některé příklady tvarů roštů s úkosy, výřezy pro trubkové a jiné vedení apod. Pro takto upravené rošty je třeba objednávku
doplnit výkresem nebo náčrtem. Atypické tvary je možné vyrobit pro všechny typy roštů.
Opsaný pravoúhelník
Uložení na nosné konstrukci > příklady
Schémata platí pro všechny typy roštů.
délka roštu
vzdálenost podpor
nosná páska
vzdálenost podpor
min. 25
5
I - profil
vzdálenost podpor
U - profil
L - profil
Rozměrové a geometrické tolerance
Parametr
Specifikace
Maximální dovolená úchylka (mm)
formát
rozměr délky a šířky
+0 /-4
pravoúhlost formátu
rozdíl délek úhlopříček
6 / 1000 delší strany formátu
rovinnost plochy
do rozměru formátu 500 mm
2
přímost okraje - lemu
nad rozměr formátu 500 mm
1 / 250 delší strany formátu
• Maximální rozměr formátu roštu je 2000 x 1500 mm (nosná délka x šířka).
• Ve zvláštních případech lze řešit i větší rozměry, než jsou zde uvedeny.
Obvyklý způsob uchycení roštů je pomocí
upínek s tvarovými sponami a šrouby M8
s maticemi. Vše je galvanicky pozinková-
no. K uchycení roštů lze použít méně doporučený montážní svarový spoj. U pozinkovaných roštů je nutno zinek před vařením
v místě svaru odstranit a po svaření použít
k opravě zinkový nátěr.
Toto schéma neplatí pro rošty z tahokovu.
tvarová spona
Detail uchycení roštu upínkou - doporučujeme
OCELOVÉ ROŠT Y
Materiál – nerez (1.4301; dříve 17 240)
Spojovací komplet zahrnuje: horní tvarovou sponu, spodní upínky s nosem, komplet
je bez šroubů a matek. Dodáván v přírodním provedení.
Doporučený počet spojovacích dílů jsou
4 ks / 1 rošt.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Uchycení roštu > spojovací díly
Materiál – konstrukční ocel (11.375)
Spojovací komplet zahrnuje: horní tvarovou
sponu, spodní upínky s nosem, spojovací
šroub M8 x 60, matici M8.
Komplet je galvanicky pozinkovaný vhodný
pro rošty v surovém provedení a žárově
zinkované.
upínka
šroub M8 s maticí
Skladové pozice > lisovaných roštů
6
Jedná se o příklady skladových položek, které jsou v našich prodejních skladech v Chrudimi a Prostějově k okamžitému odběru.
ROŠTY
Velikost oka: 33 x 33 mm
Nosná páska: 30 x 2/30 x 3 * mm
Povrchová úprava: žárový zinek
Nejčastěji odebírané typy lisovaných roštů
Pol
Délka x šířka (mm)
Hmotnost (kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
400 x 1000
500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000
1000 x 1000
1100 x 1000
1200 x 1000 *
1000 X 1000
(surový)
8,7
10,9
13,0
15,2
17,4
19,5
21,7
23,9
35,2
10
21,0
ocel jakost 11 375
Výrobní možnosti
ocel jakost 1.4301 (17240)
nosná páska (rozměr v mm)
nosná páska (rozměr v mm)
oko (mm)
20 x 2
25 x 2
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
20 x 2
25 x 2
30 x 2
40 x 2
25 x 25,0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33 x 16,5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33 x 33,0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33 x 11,0
•
•
Lisované schodišťové stupně jsou tvořeny
mřížovým ocelovým roštem odpovídajícím
normě DIN 24537. Nášlapná hrana je vyztužena speciálním profilem s protiskluzovou úpravou s dvouřadým děrováním.
Lisované schodišťové stupně odpovídají
normě DIN 24531.
Schodišťové stupně se upevňují do konstrukce schodů (schodnic) za bočnice stupně, které jsou připraveny pro uchycení 2 x
2 šrouby M12 viz. obrázek níže.
55
ø13
13
70
protiskluz
35
32
n
30 x 45°
85
OCELOVÉ ROŠT Y
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Schodišťové stupně > lisované
nášlapný profil
l -30 délka stupně
33,3
3
výplňová páska
nosná páska
t
33,3
tloušťka pásky
s- šířka stupně
7
Nejběžněji používané > lisované schodišťové stupně
Nejčastěji odebírané typy lisovaných schodišťových stupňů
l - délka
(mm)
600
800
1000
s - šířka
(mm)
h x t - průřez
nosné pásky (mm)
n - rozteč upínacích prvků (mm)
240
30 x 2
120
4,9
270
30 x 2
150
5,4
305
30 x 2
185
5,9
240
30 x 2
120
6,1
270
30 x 2
150
6,7
305
30 x 2
185
7,3
240
35–40 x 2
120
6,9
270
35–40 x 2
150
7,7
305
35–40 x 2
185
8,7
Dodáváme širší sortiment, více informací poskytne obchodní manažer.
kg - váha
Svařované ocelové rošty jsou díky svaření
všech křížových bodů pevné, proti-zkrutu
velmi odolné mřížové konstrukce s možností
optimálního rozložení zatížení.
Rošty jsou vyráběny z konstrukční oceli.
Proti korozi je lze chránit žárovým zinkováním. Lemovány jsou ocelovou páskou. Jako
výstuha ocelového roštu jsou pod vysokým
tlakem zalisovány a navařeny elektrickým
proudem výplňové pruty z krouceného drátu.
Rozměrové tolerance a výroba je v souladu
s platnými technickými normami.
POUŽITÍ
Ocelové rošty svařované jsou vhodné, za
předpokladu odpovídajícího nadimenzování, k použití jako pojezdové. Jsou vhodné
pro využití v průmyslových či stavebních
objektech.
Výrobní možnosti
Nosná délka drátu: TS 3050
Nenosná šířka drátu: FS = 1000
OCELOVÉ ROŠT Y
Rozměry nosného profilu:
od 25/2 do 60/5 a výše
Základní oko – příklad: TS 34,3
Standardní oko: 28,2
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty > svařované
Svařovaný ocelový rošt s nosným a výplňovým prutem
Schodišťové stupně > svařované
Svařované schodišťové stupně jsou vybaveny profily, postranními lemy s předvrtanými
otvory pro uchycení na ocelové konstrukci.
Na schodnice jsou kladeny zvýšené nároky
na protiskluzovou úpravu. Jsou vybaveny
nášlapnou hranou s dvouřadým děrováním.
Základní oko: 34,3 x 38,2
Přípustné bodové zatížení činí 1,5 kN ve
středu nástupu na rošt o velikosti plochy 100 x 100 mm, při maximálním průhybu
1 / 300 světlé rozteče nejvýše však 6 mm.
240
30 / 2
120
4,0
600
270
30 / 2
150
4,5
305
30 / 2
180
5,0
800
1000
1200
Váha/
kus
kg
240
30 / 2
120
5,1
270
30 / 2
150
5,7
305
30 / 2
180
6,3
240
30 / 3
120
7,9
270
30 / 3
150
8,9
305
30 / 3
180
9,9
240
40 / 2
120
8,7
3
ø1
20
35
N
B
30
N
13
Nosný
pásek (výška
/ síla)
55
Šířka
(mm)
70
Délka
(mm)
8
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Ocelové rošty > z tahokovu
Tahokovové podlahové rošty a schodišťové
stupně jsou svařenci tvořenými tahokovem,
obvodovým rámem a podélných prutů. Běžně se vyrábějí z konstrukční oceli, povrchově upravené žárovým zinkováním dle DIN
50 976 nebo nerezové oceli (1.4301). Zpravidla jsou vyráběny na zakázku.
rošt z tahokovu
ocelový rošt z tahokovu
Příklad značení roštů
TR 47x13 / 3x5 / 20x3 / 800x1000
nenosná šířka „W“
nenosná délka „L“
A
tloušťka výztuhy „b“
nosná šířka W
výška výztuhy „h“
tloušťka plechu „S“
B
šířka můstku „E“
typ oka A x B
élk
typ roštu
aL
d
ná
s
no
obvodový rám
E
S
h
b
tahokov
h
výztuha
Běžné rozměry tahokovových roštů
9
Nosná délka (L)
600
800
Nenosná
šířka (W)
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
Celková výška
roštu / výška
pásky (H/h)
30 / 20
40 / 30
50 / 40
40 / 30
50 / 40
Hmotnost
surového
roštu (kg)
6,0
8,5
11,1
13,6
16,2
7,0
9,9
12,8
15,7
18,5
8,1
11,3
14,5
17,7
20,9
9,0
12,7
16,3
19,9
23,6
10,3
14,3
18,4
22,4
26,4
Nosná délka (L)
1000
1200
Nenosná
šířka (W)
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
Celková výška
roštu / výška
pásky (H/h)
40 / 30
50 / 40
50 / 40
Údaje v tabulkách jsou v mm, pokud není uvedená
jiná měrná jednotka.
Hmotnost
surového
roštu (kg)
11,0
15,4
19,8
24,2
28,6
12,5
17,4
22,2
27,0
31,9
14,7
20,4
26,0
31,7
37,3
Zatížení
Průhyb
Fv
fv
Fv
fv
Fv
fv
20 x 3
30 x 3
40 x 3
Rozpětí L (mm)
Jednotka
2
kN/m
mm
kN/m2
mm
kN/m2
mm
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
4,54
1,83
10,37
1,21
18,53
0,91
3,11
2,65
7,16
1,75
12,83
1,31
2,25
3,62
5,22
2,39
9,38
1,78
1,70
4,76
3,97
3,13
7,15
2,33
1,31
6,07
3,11
3,97
5,62
2,96
1,04
7,56
2,49
4,93
4,52
3,66
0,84
9,23
2,03
5,99
3,71
4,45
0,68
11,09
1,69
7,16
3,10
5,31
Legenda
Fv spojité zatížení v kN /m2 zahrnující koefient 1,4
fv maximální průhyb prutu stupně v mm při zatížení Fv
Lokální průhyb tahokovu může být cca o 2 mm větší.
Schodišťové stupně > z tahokovu
Montážní schéma
Zatížení schodišťových stupňů
Přípustná síla působící uprostřed stupně
na ploše 100 x 100 mm je 1500 N.
Přehled přípustného zatížení viz předchozí
tabulka Zatížení tahokovových roštů.
ø1
3
55
d
70
35
Připevnění schodišťových stupňů
Zvýšené bočnice stupňů mají pár kruhových a pár oválných otvorů pro připevnění
čtyřmi šrouby M12.
5x45˚
30x45˚
20
32
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Typ prutu
OCELOVÉ ROŠT Y
Zatížení tahokovových roštů
e
t
W šířka stupně
montážní bočnice
L délka stupně
Výrobní tolerance
L = max + 0, - 3 mm
W = max + 5, - 5 mm
nášlapná hrana
tahokov
zadní hrana
10
Běžné rozměry schodišťových stupňů
L (mm)
600
800
1000
1200
Legenda
L nosná délka
W nenosná šířka
t rozteč mezi montážními otvory
W (mm)
t (mm)
e (mm)
d (mm)
240
270
305
240
270
305
240
270
305
240
270
305
120
150
180
120
150
180
120
150
180
120
150
180
85
85
90
85
85
90
85
85
90
85
85
90
44
44
44
44
44
44
58
58
58
58
58
58
e
d
vzdálenost oválného otvoru od zadní hrany
výška nášlapné hrany tahokovu
Provedení
surová ocel (kg)
4,9
5,3
5,9
6,3
6,9
7,6
8,1
8,8
9,7
9,6
10,5
11,5
Provedení
pozink (kg)
5,4
5,9
6,4
7,0
7,6
8,3
8,9
9,7
10,6
10,6
11,5
12,6
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Únosnosti > rozteč nosných pásek 25 mm
Únosnosti jsou zpracovány pro roztečný
modul 25 mm a 33,3 mm, pro zatížení spojité
(Fv) a zatížení osamělou silou (Fp) působící
v nejnepříznivějším místě, tj. uprostřed roštu
na plošku 200 x 200 mm. Odpovídající průhyby jsou dány hodnotami fv, eventuelně fp.
Nosný profil h x t (mm)
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Nosný profil h x t (mm)
11
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Základní údaje
Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro
rošty vyrobené z oceli pevnostní třídy
S 235 (dříve pevnostní řada 37) a jsou
stanoveny pro výpočtovou pevnost Rd =
210 MPa.
Pro rošty z oceli 17 240, 1.4301 je nutno
hodnoty únosnosti redukovat vynásobením koeficientu 0,9.
V únosnosti není zohledněna vlastní hmotnost roštu, je ji tedy nutno zahrnout do
celkového zatížení roštu.
Vzdálenost podpor IN (mm)
200
350,00
0,30
300
155,56
0,80
400
87,50
1,30
500
56,00
2,10
600
38,89
3,00
76,22
2,10
700
28,57
4,10
24,49
2,92
3,70
2,78
42,86
4,10
36,73
4,38
3,70
4,18
56,00
2,90
800
21,88
5,30
16,41
2,50
4,70
2,11
32,81
5,30
24,61
3,75
4,70
3,17
42,88
3,80
17,50
0,30
8,75
0,70
5,83
1,30
4,38
1,90
3,50
2,70
525,00
0,30
233,33
0,80
131,25
1,30
84,00
2,10
58,33
3,00
26,25
0,30
13,13
0,70
8,75
1,30
6,56
1,90
5,25
2,70
686,00
0,20
304,89
0,50
171,50
1,00
109,76
1,50
34,30
0,20
17,15
0,50
11,43
0,90
8,58
1,40
6,86
2,00
5,72
2,60
4,90
3,40
1029,00
0,20
457,33
0,50
257,25
1,00
106,64
1,50
114,33
2,10
84,00
2,90
64,31
3,80
51,45
0,20
25,73
0,50
17,15
0,90
12,86
1,40
10,29
2,00
8,58
2,60
7,35
3,40
900
17,28
6,80
11,52
2,19
5,90
1,66
25,93
6,80
17,28
3,28
5,90
2,49
33,88
4,80
31,62
4,29
4,20
1000
14,00
8,30
8,40
1,94
7,30
1,34
21,00
8,30
12,60
2,92
7,30
2,01
27,44
6,00
23,05
3,81
5,20
3,67
41,16
6,00
34,57
5,72
5,20
5,51
1100
11,57
10,10
6,31
1,75
8,70
1,10
17,36
10,10
9,47
2,63
8,70
1,65
22,68
7,20
17,32
3,43
6,20
3,02
34,02
7,20
25,98
5,15
6,20
4,54
1300
8,28
14,10
3,82
1,46
12,10
0,79
12,43
14,10
5,74
2,19
12,10
1,18
16,24
10,10
10,49
2,86
8,60
2,16
24,36
10,10
15,74
4,29
8,60
3,23
1400
7,14
16,30
3,06
1,35
13,90
0,68
10,71
16,30
4,59
2,02
13,90
1,01
14,00
11,70
8,40
2,64
10,00
1,86
21,00
11,70
12,60
3,96
10,00
2,78
1500
6,22
18,80
2,49
1,25
15,90
0,59
9,33
18,80
3,73
1,88
15,90
0,88
12,20
13,40
6,83
2,45
11,40
1,61
18,29
13,40
10,24
3,68
11,40
2,42
Vzdálenost podpor In (mm)
50,81
4,80
47,33
6,43
4,20
1200
9,72
12,00
4,86
1,59
10,30
0,92
14,58
12,00
7,29
2,39
10,30
1,39
19,06
8,60
13,34
3,12
7,40
2,53
28,58
8,60
20,01
4,68
7,40
3,80
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Nosný profil h x t (mm)
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Vzdálenost podpor IN (mm)
200
262,53
0,30
300
116,68
0,80
400
65,63
1,30
500
42,00
2,10
600
29,17
3,00
57,17
2,10
700
21,43
4,10
18,37
2,63
3,70
2,51
32,15
4,10
27,55
3,94
3,70
3,76
42,00
2,90
800
16,41
5,30
12,31
2,25
4,70
1,90
24,61
5,30
18,46
3,38
4,70
2,85
32,16
3,80
15,75
0,30
7,88
0,70
5,25
1,30
3,94
1,90
3,15
2,70
393,79
0,30
175,02
0,80
98,45
1,30
63,01
2,10
43,75
3,00
26,63
0,30
11,81
0,70
7,88
1,30
5,91
1,90
4,73
2,70
514,55
0,20
228,69
0,50
128,64
1,00
82,33
1,50
30,87
0,20
15,44
0,50
10,29
0,90
7,72
1,40
6,17
2,00
5,15
2,60
4,41
3,40
771,83
0,20
343,03
0,50
192,96
1,00
123,49
1,50
85,76
2,10
63,01
2,90
48,24
3,80
46,31
0,20
23,15
0,50
15,44
0,90
11,58
1,40
9,26
2,00
7,72
2,60
6,62
3,40
900
12,96
6,80
8,64
1,97
5,90
1,49
19,45
6,80
12,96
2,95
5,90
2,24
25,41
4,80
23,72
3,86
4,20
1000
10,50
8,30
6,30
1,75
7,30
1,20
15,75
8,30
9,45
2,63
7,30
1,81
20,58
6,00
17,29
3,43
5,20
3,30
30,87
6,00
25,93
5,15
5,20
4,96
1100
8,68
10,10
4,73
1,58
8,70
0,99
13,02
10,10
7,10
2,36
8,70
1,49
17,01
7,20
12,99
3,09
6,20
2,72
25,51
7,20
19,48
4,63
6,20
4,08
1300
6,21
14,10
2,87
1,31
12,10
0,71
9,32
14,1
4,30
1,97
12,1
1,06
12,18
10,1
7,87
2,57
8,6
1,94
18,27
10,1
11,80
3,86
8,6
2,91
1400
5,36
16,3
2,30
1,21
13,90
0,61
8,04
16,30
3,44
1,82
13,90
0,91
10,50
11,70
6,30
2,37
10,00
1,67
15,75
11,70
9,45
3,56
10,00
2,51
1500
4,67
18,80
1,87
1,13
15,90
0,53
7,00
18,80
2,80
1,69
15,90
0,79
9,15
13,40
5,12
2,21
11,40
1,45
13,72
13,40
7,68
3,31
11,40
2,18
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Nosný profil h x t (mm)
OCELOVÉ ROŠT Y
Únosnosti > rozteč nosných pásek 33 mm
Vzdálenost podpor In (mm)
38,11
4,80
35,57
5,79
4,20
Nevybarvené pole vyznačuje pochůzné rošty
s 1,5 kN. Průhyb „f“ o velikosti 1/200 světlosti podpěr, maximálně však 0,4 cm, při tom není
překročen.
Vybarvené pole vyznačuje nepochůzné rošty.
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
1200
7,29
12,00
3,65
1,43
10,30
0,83
10,94
12,00
5,47
2,15
10,30
1,25
14,29
8,60
10,01
2,81
7,40
2,28
21,44
8,60
15,01
4,21
7,40
3,,42
dovolené rovnoměrné zatížení
průhyb od zatížení Fv
dovolené rovnoměrné zatížení při průhybu fdov = In/200
dovolená síla ve středu roštu (uvažováno břemeno na ploše 200 x 200 mm)
průhyb od zatížení Fp
dovolená síla ve středu roštu při průhybu fdov = In/200
[kN/m2]*
[mm]*
[kN/m2]**
[kN]*
[mm]*
[kN]**
12
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
Náš sortiment
DĚROVANÉ PLECHY
Hlavní předností značky PERFO LINEA je
vlastní zakázková výroba a největší prodejní
sklad děrovaných plechů v České republice. Disponujeme moderními stroji a širokým sortimentem výrobních nástrojů.
Proto jsme velmi flexibilní v dodávkách jak
na zakázku, tak i sériové výrobě. Děrujeme
do tabulí či svitků plechu z konstrukční
oceli, nerezu, pozinkovaného plechu, hliníku, mědi, mosazi, ale i papíru, lepenky,
PVC. Plechy mohou být při děrování kryty plastovou fólií, která zabraňuje jejich
poškrábání. Jde zejména o nerezové plechy broušené, kartáčované nebo leštěné.
Ocelové plechy je možno dodatečně zinkovat, opatřit jinou povrchovou úpravou,
rovnat, apod. Fantazii se meze nekladou,
rádi zrealizujeme právě Váš nápad!
TAHOKOV
Tahokov nachází uplatnění ve strojírenství,
stavebnictví, zemědělství, dopravě, potravinářském průmyslu, atd. Tahokov může být
alternativou za děrované plechy. Dodávat
jej můžeme ve formátových tabulích či svitcích do 6mm tloušťky materiálu. Na skladě nabízíme více než 100 druhů standardního tahokovu ve formátových tabulích.
Můžeme dodat i dekorativní tahokov, mikrotahokov a výrobky z tahokovu. Tahokov
dodáváme v konstrukční oceli, nerezové,
pozinkované, hliníkové, měděné, mosazné,
apod. Tabule či svitky tahokovu se dají válcovat, mají pak zploštělý povrch nebo mohou zachovat svůj přirozený tvar. Tahokov
dodáváme vždy rovnaný.
OCELOVÉ ROŠTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
Ocelové rošty a schodišťové stupně se
vyznačují svojí nízkou hmotností, variabilitou provedení, vysokým procentem volné
plochy, čímž minimálně zabraňují prostupu
světla a vzduchu. Podlahové rošty a schodišťové stupně jsou stavebními prvky
v provedení lisovaném nebo svařovaném
s možností protiskluzové úpravy. Nejběžněji se používají např. pro schodiště, pochozí lávky, můstky. Povrchovou úpravu za-
jistíme žárovým zinkem nebo v provedení
přírodní, mořený či leštěný nerez. Dodávat
je lze i z kompozitních materiálů (laminátu).
Skladem nabízíme více než 40 druhů položek včetně všech komponent. Samozřejmostí je odborná konzultace s proškolenými
obchodníky, zejména u výroby na zakázku.
13
DOPRAVNÍ PÁSY
Drátěné dopravní pásy slouží pro mechanizaci dopravy, zrychlují a usnadňují
práci. Užívají se všude tam, kde klasické
dopravní pásy přestávají plnit funkci.
Předměty dopravované po drátěných dopravních pásech mohou být rozličné hmotnosti, velikosti, tuhosti, vlhkosti a agresivnosti. Pásy lze užívat při teplotách -50°C
až +1 100°C, na linkách s přísnými hygienickými požadavky, v opačném extrému v těž-
kých a teplých provozech. Splnění takových požadavků zajistí vhodně zvolený typ
pásu spolu s jakostí použitého materiálu.
Pásy vyrábíme z ocelových nízkouhlíkových,
uhlíkových, korozivzdorných, žáruvzdorných polotovarů. Můžeme zajistit i povrchovou úpravu. Drát lze pozinkovat nebo poměďovat. Sváry pásů lze ošetřit metalickým
nástřikem a teflonem. Novinkou je výroba
pásů z otěru-vzdorné manganové oceli.
Všechny katalogy jsou dostupné ke stažení na www.perfolinea.cz nebo Vám je zdarma na vyžádání zašleme.
vystužovacích průřezech a krátké kotevní
délky. Vyrábějí se na principu odporového
svařování v různých variantách roztečíotvorů a průměru drátu. Pletiva se vyrábějí
z konstrukční oceli, nerezu či pozinku.
PLOTOVÉ SYSTÉMY
Plotové panelové systémy jsou ideálním
řešením pro ohrazování rodinných domů,
objektů a provozoven, průmyslových ploch,
stavenišť, farem, výběhů, obor, voliér, sadů, zahrad, záhonů anebo jako provizorní oplocení či zátaras. Samozřejmostí jsou
i dodávky branek, posuvných, jednokřídlových, dvojkřídlových bran zhotovených
na míru a barvě dle Vašeho přání. Jedná se o kvalitní estetické řešení oplocení
a ochranu každého pozemku. Žárové
zinkování a vrstva práškové barvy jsou
dobrou zárukou protikorozního opatření.
Unikátní systém upevnění plotového panelu do sloupku umožňuje lehkou montáž
celého oplocení. Nabízíme podhrabové desky, které tvoří estetický a lehce montovatelný přídavek našeho systému oplocení
a zvyšují užitou hodnotu celého oplocení.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Žebérková a lisovaná pletiva jsou ideálním
řešením pro ohrazování objektů a provozoven, průmyslových ploch, stavenišť, farem,
vyběhů, obor, voliér, sadů, zahrad, záhonů
anebo jako provizorní oplocení či zátaras.
Svařované sítě poskytují bezpečnou a nenápadnou ochranu na vyhlídkových věžích,
schodištích, mostech nebo dělících prostorech. Svařované sítě mají vyšší pevnost
materiálu, výhodné rozložení materiálů ve
OCELOVÉ ROŠT Y
PLETIVA
DESIGNOVÉ PLECHY
Novinkou roku 2011 jsou obrazce přenesené z fotografie či grafického návrhu
do děrovaného plechu. Obrazce jsou tvořeny různou kombinací otvorů a změnou roztečí mezi nimi. Další možností je vytvoření
velkých obrazců, které jsou navrženy přes
několik kazet nebo přes celou stěnu, případně strop. Hra tvarů, barev, světel umožňuje vypracovat širokou nabídku stropních
podhledů, dělících zástěn či představných
fasád. Široký výběr ornamentů, mřížek,
šachovnic, lineárních či rohových kazet,
pixelů, filmových či dětských motivů s Vámi
ochotně prokonzultuje naše obchodní
oddělení. Jedinečným obrazcem může být
i Vaše firemní logo!
14
Vzorky jednotlivých materiálů můžete vidět ve vzorkovnách a prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově nebo Vám je rádi zašleme poštou.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
AKUSTICKÉ PODHLEDY
Akustické podledy díky svým technickým
vlastnostem, pěknému vzhledu a snadné montáži lze aplikovat v interiéru kanceláří, administrativních budov, univerzit,
škol, dále v nemocnicích, maloobchodech,
supermarketech, kulturních střediscích,
letištích, nádražích, showroomech, průmyslových halách, skladech apod. Kovové
podhledové systémy zajišťují technickou
funkci – tlumení a pohlcování hluku, po-
žární odolnost či optické dělení prostoru.
Mohou zčásti nést osvětlovací tělesa,
čidla elektrické požární signalizace, zabezpečovací systém, ozvučení, obsahovat
vyústění vzduchotechniky dle požadavku
architekta nebo projektanta. Praktické
využití kovových podhledových systémů
přináší cenově dostupné řešení zákrytu
technických rozvodů pod stropy a snížení
světlé výšky stropů.
PEČNÉ PLECHY
Pečné plechy využívají pekaři, cukráři pro
pečení svých výrobků. Chuť a tvar pečiva
prodává, proto i dnes záleží na jedinečné
struktuře plechů pro výrobu baget, chleba,
vek, pletýnek, rohlíků, housek, keiserek,
cereálního pečiva, sladkého pečiva, speciálních chlebů, sušenek a oplatek. Nejpoužívanější typy jsou plechy s opertlovanými
hranami (PP0), se 4 stejně šikmými stranami (PP1), se 3 kolmými a jednou výsypnou
stranou (PP2), plech se 4 kolmými stranami (PP3) a bagetový / vekový plech vystužený jeklovým rámem. Běžně se pečné
plechy vyrábějí z konstrukční oceli a v potravinářském průmyslu ze slitiny hliníku
AlMg3, dále také z nerezové oceli. Tloušťku materiálu si zákazník určuje dle zátěže
a rozměrů pečeného zboží.
TRIÉROVÉ PLECHY
Triérové plechy se používají v třídících strojích a zařízeních pro čištění zrna. Aby bylo
dosaženo co nejlepšího výsledku třídění, je
důležitý výběr správného druhu děrování
a velikosti otvorů. Otvory triérového děrování jsou pečlivě raženy a technici dbají
na přesnost každého vyraženého „důlku“.
Kvalita důlku je prověřována kontrolou nepropustnosti. Tímto je zabezpečena vysoká
kvalita třídění. Triérové plechy mohou být
dodány ve formátových tabulích, střižené
na míru dle přání zákazníka, ve svitcích, či
v podobě svařeného bubnu. Hlavní charakteristikou triérových plechů jsou minimální
vzdálenosti mezi otvory, čímž se dosahuje
maximálního efektu třídění na 1 m2.
ZÁVĚSNÉ KABELOVÉ ŽLABY
15
Závěsné kabelové žlaby slouží pro jednoduché elegantní rozvody el. kabelů při
výstavbě obytných domů, zemědělských
objektů, skladů, průmyslových hal a podzemních objektů. Jednotlivé trasy žlabů lze
barevně odlišovat. Systém závěsných žlabů
je tvořen perforovanými žlaby, spojovacími prvky, odbočkami a závěsným systémem.
Perforace žlabů se odvíjí na přání zákazníka. Závěsné žlaby lze opatřit odklápěcím či
plným víkem, čímž se ochrání kabeláž před
přímým zanešením prachem. Kabelové žlaby vyrábíme z konstrukční oceli, pozinkovaného plechu či nerezu.
ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY
Na zakázku vyrábíme žebříkové příčky,
stupně vhodné pro kolmé žebříky, které
mají na nášlapné straně z bezpečnostních
důvodů protiskluzovou perforaci. Tyto žebříkové příčky nacházejí uplatnění všude
tam, kde je kladen důraz na bezpečnost.
Žebříkové příčky se standardně dodávají nejběžněji z konstrukční oceli, lze je na
přání zákazníka žárově zinkovat či dodat
v nerezu. Dodáváme je v různých délkách,
s různými průměry strukturovaných otvorů. Žebříkové příčky zpracujeme dle Vámi
zaslaného výkresu či náčrtu. Vyzkoušet
můžete i žebříkové příčky s víceřadým
děrováním.
Dodávány jsou ve formátu 1219 x 2438 mm
nebo 1250 x 2500 mm, tloušťkách (0,6; 1,0;
1,5; 2,0; 2,1 mm). Standardní tloušťka strukturovaných nerezových plechů je 0,8 mm.
DEKORATIVNÍ PLECHY POTAŽENÉ PVC FÓLIÍ
Dekorativní plechy potažené PVC folií
dodáváme v různých imitacích dřeva, mramoru, kamene, barvy dle RAL, matu či
lesku nebo jiných abstraktních motivech.
Potažené plechy jsou vhodné pro exteriéry a interiéry, vynikají svou velkou odolností proti chemikáliím, UV záření a dobře se
čistí. Dodávat je lze ve svitku, páskách (od
šíře 20 mm do 1500 mm) nebo formátových
plechách (max. šíře 1500 mm, max. délka
5000 mm), tloušťky (od 0,3 mm do 2 mm). PVC
fólii lze aplikovat na pozinkovanou ocel,
konstrukční ocel a hliník. Efektním řešením
je kombinace dekorativních plechů s děrováním. Typ nástroje si můžete vybrat z více
než 1200 matric nebo Vám nástroj vyrobíme dle Vašeho přání. Plechy lze ohýbat či
dodatečně zkružovat.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
STRUKTUROVANÉ NEREZOVÉ PLECHY (AISI 304, 430)
Strukturované nerezové plechy (AISI
304, AISI 430) lze objednat v několika barevných odstínech, reliéfech, obrazcích,
leštěné, broušené, v různých slitinách
a barvách. Výjimečná je jejich unikátní
aplikace v architektonických, historických
či supermoderních prostorech. Titanový
povrch garantuje vysokou nosnost materiálů, odolnost proti poškrábání, otiskům
prstů či stopách vody.
OCELOVÉ ROŠT Y
HUTNÍ MATERIÁLY
Široký sortiment hutních materiálů – ocelových (DC01, SJ235, S355, ..), nerezových
(1.43012B, ..), pozinkovaných (DX51D)
plechů Vám dodáme ve svitcích (šíře 1000,
1250, 1500 mm libovolné délky) nebo formátových plechách (1000x2000; 1250x1500;
1500x3000 mm). Tloušťky od 0,55; 0,75; 0,8;
1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8, mm apod.
PROTIHLUKOVÉ STĚNY
Protihlukové stěny díky své akustické
izolaci, jsou kvalitním řešením jak omezit
hlučnost nesoucí se z dálnic, železnic,
průmyslových zón či z jiných míst nadměrně
zatížených hlukem. Velký výběr v sortimentu protihlukových stěn lze použít na různé varianty řešení protihlukové ochrany.
Standardní protihlukové sendvičové stěny
jsou vyrobeny na jedné straně z děrovaného plechu, který absorbuje hluk, na druhé
straně z plného plechu. Díky tzv. cylindru
dostává protihluková stěna vyšší užitnou
hodnotu. Válcový cylindr se osazuje na horní hranu stěny. Snižuje úroveň hladiny
hluku až o 7 dB. Osazeni cylindru nahradí cca 2 m výšky samotné protihlukové stěny. Odrazový cylindr byl vyvinut z hliníku
s hustým děrováním, vyplněný speciálním
materiálem pohlcujícím hluk.
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PERFO CITY
Kvalitní lavičky a odpadkové koše z výrobní
řady PERFO CITY jsou vhodné do městské
zástavby i přírodních parků. Přednostmi
městského mobiliáře z perforovaných
kovových materiálů – děrovaných plechů
a tahokovu, je vysoce kvalitní zpracování, moderní design, odolnost proti korozi, odolnost vůči vandalům, nehořlavost
a lehkost materiálu. Vybrat si můžete ze
široké škály barev RAL. Po vzájemné do-
hodě je možné provedení bez povrchové
úpravy. Nejběžnějším materiálem je hliník a to jako děrovaný plech nebo tahokov. Lavičky PERFO CITY jsou buď pevné
nebo překlápěcí v různých délkách. Odpadkové koše PERFO CITY lze usadit několika
způsoby: na sloup, do hliníkového rámu
nebo na vlastní centrální nohu. Nábytek
PERFO CITY naleznete v naší vzorkovně
v Chrudimi.
16
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
www.derovaneplechy.cz
OCELOVÉ ROŠT Y
Náš E-shop
Vyzkoušejte 1. E-shop s perforovanými materiály v České republice!
Pohodlný nákup z Vašeho domova či kanceláře a bohatý výběr zboží, které je skladem. Děrované plechy, tahokov, ocelové rošty, schodišťové
stupně, plotové systémy, pletiva a jiné zboží z konstrukční oceli, nerezu, hliníku vyexpedujeme do 24 hodin od objednání.
www.derovaneplechy.cz
Profil společnosti
17
Společnost PERFO LINEA, a. s. je největším
výrobcem děrovaných plechů a dodavatelem tahokovu, ocelových roštů, ocelových dopravních pásů a pletiv v České
republice. PERFO LINEA je značkou seriózního, kapitálově silného celku s dlouholetou zkušeností. V daném odvětví firma
působí již od roku 1993.
Široký sortiment produktů se využívá
v moderní architektuře, stavebnictví, země-
dělství, potravinářském, chemickém a těžebním průmyslu. V Chrudimi se nachází
sídlo firmy. Sortiment je k dispozici v prodejních skladech v Chrudimi a Prostějově.
Nabízíme více než 600 skladových položek
děrovaných plechů, 100 položek tahokovu
a 40 položek ocelových roštů k okamžitému odvozu.
Samozřejmostí je zakázková výroba, doprava a rozvoz po České republice.
Do východoevropských zemí firma úspěšně
exportuje již od roku 2004.
Certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001:2000 firma získala v roce
2002.
Společnost PERFO LINEA, a. s. se stabilním managementem a zkušeným týmem obchodníků je připravena vyjít vstříc Vašim
přáním a rozvinout dlouhodobou spolupráci právě s Vámi.
sídlo společnosti v Chrudimi
prodejní sklad v Chrudimi
výrobní závod v Prostějově
OSOBNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
> rychlá přátelská komunikace
> respektování přání
> profesionální přístup
> vyřešíme Váš požadavek
> pružně realizujeme i atypická provedení
PORADENSKÝ SERVIS
> na základě vzájemné dohody splníme Váš požadovaný termín
RYCHLOST VÝROBY
> odborné konzultace
> řešení zadání a problémů
DOPRAVA
> zboží na skladě a hotové zakázky vyexpedujeme do 24 hodin po
celé České republice
> v případě potřeby pro Vás rádi zajistíme expresní přepravu
VYSOKÁ KVALITA VÝROBKŮ
> je v souladu s platnými technickými normami
> pravidelný servis nového strojového parku
a nástrojového vybavení
> osvědčené výrobní procesy a výstupní kontrola
OCELOVÉ ROŠT Y
ŠIROKÝ SORTIMENT NABÍDKY
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Proč se obrátit na naši společnost
> zahrnuje děrované plechy, tahokov, ocelové rošty
a schodišťové stupně, ocelové dopravní pásy a výrobky
z perforovaných materiálů
Jak jednoduše nakoupit
1. POPTÁVKA
S Vaší poptávkou Vám ochotně poradíme, společně najdeme řešení a zpracujeme cenovou nabídku.
2. OBJEDNÁVKA
Telefon
Chrudim: +420 469 603 108
+420 469 603 111
Prostějov: +420 582 401 127
Vaši objednávku nám můžete zaslat e-mailem nebo faxem a my Vám ji obratem potvrdíme.
3. DOPRAVA
Fax
Chrudim: +420 469 603 110
Prostějov: +420 582 401 106
Zboží si můžete sami vyzvednout v prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově
nebo Vám jej dopravíme v nejkratším možném termínu.
•Běžné skladové pozice vyexpedujeme do 1 – 2 dnů
•Zboží na zakázku dle vzájemně domluveného termínu
Internet
E-m: perfolinea@ perfolinea.cz
Skype: perfolinea
18
DOPORUČENÉ ÚDAJE
PRO OBJEDNÁVKU
Typ:
lisovaný
svařovaný
z tahokovu
•Vaše přesná adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba,
Materiál:
surový
pozinkovaný
nerez 1.4301
telefon, fax, e-mail
•Požadovaný termín dodání
•Požadovaný způsob dodání
•Počet kusů
•Typ (lisovaný, svařovaný) *)
•Profil nosných pásek
•Nosná délka x nenosná šíře v mm
•Druh a jakost materiálu
•Požadované zatížení v kg
•Velikost oka v mm
•Povrchová úprava (protiskluz, ..)
•Doporučujeme přiložit náčrtek, výkres
Další požadavky na povrch či jakost: .....................................................
Oko .................... mm;
Průřez nosné pásky: ................. mm;
neznáteli průřez, udejte požadované zatížení
Protiskluz:
ne
jednostranný
oboustranný
Kusů:
vnější rozměr v mm (nosný x nenosný)
příklad
*) u nepravidelných tvarů roštů s výřezy, je nutno započítat plochu
opsaného pravoúhelníku daného roštu.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
OCELOVÉ ROŠT Y
1
Praha
Chrudim
Prostějov
NÁŠ SORTIMENT:
• Děrované plechy
• Tahokov
• Ocelové rošty, stupně
• Drátěné pásy
• Pletiva
• Plotové systémy
• Designové plechy
• Akustické podhledy
• Pečné plechy
• Triérové plechy
• Závěsné kabelové žlaby
• Žebříčkové příčky
• Hutní materiály
• Strukturované nerezové plechy
• Dekorativní plechy s PVC fólií
• Protihlukové stěny
• Městský mobiliář
Pardubice
(12 km)
PERFO LINEA a.s.
Čáslav
(33km)
Vysoké Mýto
(30km)
Ždírec n/Doubravou
(30km)
Chrudim
Olomouc
(22 km)
Boskovice
(40 km)
Přerov
(27 km)
PERFO LINEA a.s.
Brno
(62 km)
Prostějov
Mapy pro ilustraci (zdroj www.mapy.cz)
PERFO LINEA a. s.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
GPS: 49°57‘23.274“N, 15°48‘15.933“E
Tel: +420 469 603 108 (111), Fax: +420 469 603 110
PERFO LINEA a. s.
Šlikova 9, 796 01 Prostějov
GPS: 49°28‘16.181“N, 17°6‘13.989“E
Tel: +420 582 401 127, Fax: +420 582 401 106
IČ:
DIČ:
E-mail:
Skype:
25957716
CZ25957716
[email protected]
perfolinea
Tento katalog je platný od 03/2011.
www.perfolinea.cz
Download

Největší výrobce perforovaných materiálů