VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ
MODERNÍ SYSTÉMY VĚTRÁNÍ (VELKO)KUCHYNÍ – REFERENCE
MODERNÍ ŘEŠENÍ PRO (VELKO)KUCHYNĚ
hlavní výhody
Větrací a klimatizační stropy SKV a TPV jsou „vlajkovou lodí“ v nabídce společnosti ATREA.
•
Atraktivní design
Moderní a účinný systém se dodává úspěšně již více než 15 let, ověřený jen v České a Slo-
•
Nízké pořizovací náklady
venské republice na více než 150 velkých realizacích.
•
Volitelně vestavěná UV-C filtrace
Větrací a klimatizační stropy po konstrukční stránce splňují nejpřísnější požadavky a to jak
•
Dokonalá ochrana stropní konstrukce
z pohledu designu, tak i z hlediska hygieny. Kvalitní osvětlení celého prostoru kuchyně,
proti působení tepla a vlhkosti
bezprůvanový přívod čerstvého vzduchu a dokonalé odsávání, to vše navíc ve spojení
•
Rovnoměrné celoplošné osvětlení
s moderním systémem regulace – to vše vytváří příjemné prostředí pro personál kuchyně.
•
Jednoduché projektové řešení
Větrací a klimatizační stropy řeší i spolehlivou filtraci odpadního vzduchu, kdy ke stan-
•
Univerzální řešení při změně dispozice
dardní mechanické filtraci tuků je možné osadit i druhý stupeň tzv. UV-C filtrace – a dosáhnout tak špičkové účinnosti likvidace odsávaných tuků až 99 %! Výsledkem je výrazně nižší
technologie kuchyně
•
Celoevropská certifikace TÜV
údržba a hlavně čistší odpadní vzduch.
Důkazem kvality a funkčnosti tohoto sytému je i celoevropské certifikace TÜV.
2
Pro více informací navštivte
www.atrea.cz
CELOPLOŠNÉ VĚTRACÍ A KLIMATIZAČNÍ STROPY
MODERNÍ SYSTÉMY | SPOLEČNOST ATREA
SKV
8a
1a
1a. transparentní obloukový podhled
9a
2a. tukové filtry
10a
3a. mezilehlé vložky
2a
4a. odsávací vzduchod
5a
5a. obloukové dno
4a
6a. vzduchovod přívodní boční
3a
6a
7a. velkoplošné vyústky
8a. zářivkové osvětlení
7a
9a. horní přívodní vzduchovody
10a. UV-C filtrace
TPV
6b
1b. odsávací vzduchovod
7b
2b. sběrný vzduchovod
5b
3b. čistící a revizní otvory
4
2b
3b
4b. vzduchovod přívodní boční
1b
5b. zářivkové osvětlení
6b. horní odsávací vzduchovody
4b
7b. UV-C filtrace
Z hlediska funkce není mezi typy SKV a TPV rozdíl. Oba typy přivádí
Podle vybavení a způsobu napojení se dělí na systémy s polykarbo-
čerstvý vzduch, odsávají vzduch odpadní, osvětlují celý prostor
nátovým podhledem včetně UV-C filtrace (typ A), a systémy s poly-
kuchyně a chrání stropní konstrukci proti působení tepla a vlhkosti.
karbonátovým podhledem s horním nebo bočním napojením (typ B
Zásadně se liší provedením polykarbonátových podhledů a tvarem
a C). V případě potřeby je možné navrhnout atypické provedení (kom-
odsávacích vzduchovodů. Záleží pouze na investorovi, architektovi
binace jednotlivých typů) na míru podle daného provozu.
nebo projektantovi, jaký typ zvolí. Z technického hlediska se pro členitější půdorysy upřednostňuje typ TPV, po stránce estetické (např.
showkitchen nebo výdej jídel) zase typ SKV.
Ideální řešení pro všechny
typy a velikosti kuchyní
3
ÚSTŘEDÍ ČSOB PRAHA
STAVBA ROKU 2007
01
Nové Ústředí ČSOB je největší administrativní budovou v Praze a zároveň i největší stav-
Rok realizace: 2006
bou vybudovanou podle ekologických standardů v ČR i ve střední Evropě. Větrací a kli-
Plocha: 330 m2
matizační stropy TPV jsou instalovány ve varně a výdejích jídel o celkové ploše 330 m2.
Výkon odsávání: 33 000 m3/hod.
Kapacita: 3 000 porcí
Díky použití velkoplošných přívodních vyústek s mikroperforací byly v prostoru varny
dodrženy povolené rychlosti proudění v pobytové oblasti osob i při 70-násobné hodinové výměně vzduchu.
Ve výdejnách je použit polykarbonát ve dvou vrstvách, který zajišťuje dokonalý rozptyl
světla a rovnoměrné osvětlení v prostoru pod větracím stropem.
4
REFERENCE
UV-C FILTRACE
Jak technologie UV-C filtrace funguje
•
odpadní vzduch prochází přes mechanickou filtraci (tukové filtry
500 x 175 mm), dochází k odloučení 80 % tukových částic
•
odpadní vzduch prochází přes UV-C lampy
•
UV-C lampy vytváří v okolním vzduchu ozón
•
ozón reaguje s organickými sloučeninami (tuky), které oxidují neboli jsou
za studeného hoření likvidovány
po oxidaci zůstává v odpadním vzduchu pouze vodní pára, CO2 a stopové množství jemného prášku (tzv. polymerizovaný vosk)
•
Proč technologii UV-C filtrace použít
•
celý systém je udržován v naprosté čistotě, nedochází ke stárnutí systému
•
odpadní vzduch je bez zápachu
•
výrazně nižší náklady na čištění a údržbu
•
minimální riziko vzniku požáru
•
splňuje nejpřísnější kritéria a požadavky na čistotu prostředí
Součástí hlavního výdeje jídel je minutková kuchyně s kapacitou až 400 porcí. Při
tomto způsobu vaření dochází k uvolňování velkého množství tukových částic, které je
nutné z odpadního vzduchu filtrací odloučit. Jako základ je použita mechanická filtrace
s účinností 80 %, zbytkové množství je pak likvidováno pomocí systému UV-C filtrace
s účinností likvidace zbytkových tuků až 99 %. Výsledkem tohoto procesu je odpadní
vzduch zbavený veškerých tuků. Hlavní výhody jsou eliminace vzniku požáru, výrazně
nižší náklady na údržbu a čištění, životnost a hlavně odpadní vzduch bez zápachu,
který neobtěžuje okolí.
5
HOTEL IMPERIAL
KARLOVY VARY
02
Rok realizace: 2008
Plocha: 30 m2
Při návrhu vzduchotechniky bylo nutné respektovat originalitu stávajících interiérů jídelny a zajistit účinné odsávání, které zamezí šíření odpadního vzduchu do pobytové
Výkon odsávání: 8 000 m3/hod.
Kapacita: 300 porcí
6
oblasti klientů tohoto luxusního hotelu.
HOTEL ŠVÝCARSKÝ DVŮR
KARLOVY VARY
03
První realizace větracího stropu, který je kombinací
obloukového podhledu SKV a odsávacích vzduchovodů
Rok realizace: 2009
Plocha: 97 m2
TPV. Výsledkem je originální vzhled s dokonalou účinností odsávání. Při návrhu a samotné realizaci bylo nutné
respektovat odvody spalin od plynových spotřebičů.
Výkon odsávání: 16 000 m3/hod.
Kapacita: 1 000 porcí
7
HOTEL SPA DVOŘÁK
KARLOVY VARY
04
Rok realizace: 2009
Plocha: 150 m2
Kuchyňský provoz je umístěn uvnitř budovy bez oken,
pouze ve střešním plášti jsou tři světlíky zajišťující prostup
denního světla. Díky použití větracího stropu s polykarbo-
Výkon odsávání: 14 000 m3/hod.
Kapacita: 1 000 porcí
nátovými výplněmi je funkce světlíků zachována s minimálním útlumem intenzity světla. Zároveň byl zachován
princip uzavřeného systému větracího stropu.
8
LOKAL BLOK PRAHA
05
Restaurace s moderním vzduchotechnickým systémem
a automatickou regulací provozu, která zajišťuje komfortní
Rok realizace: 2009
Plocha: 34 m2
prostředí pro zákazníky i personál. Systém se vyznačuje
nízkými provozními náklady a optimální účinností větrání.
Výkon odsávání: 4 000 m3/hod.
Kapacita: 400 porcí
9
HERKULES LITVÍNOV
06
Rok realizace: 2009
Plocha: 193 m2
Kuchyňský provoz s historicky nejvyšší výrobní kapacitou až 7000 porcí. Je rozdělen na hlavní varnu s ideálním
rozmístěním varných bloků v prostorovém uspořádání
Výkon odsávání: 25 000 m3/hod.
Kapacita: 7 000 porcí
a samostatný provoz konvektomatů s instalovaným příkonem více jak 300 kW. Větrací a klimatizační strop TPV je pro
tyto provozy ideální řešení.
10
ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE RUDNÉ
07
Již několik let se v ústavech sociální péče v regionu severních a západních Čech používají systémy s celoplošnými
Rok realizace: 2005
Plocha: 73 m2
větracími a osvětlovacími stropy. Jednou z hlavních předností je nenáročná údržba, při které není nutná demontáž
jednotlivých částí. Samotné čištění nevyžaduje instalaci
Výkon odsávání: 6 000 m3/hod.
Kapacita: 500 porcí
montážních plošin nebo použití zvedacích zařízení.
11
HOTEL PYRAMIDA
08
Rok realizace: 2004
Plocha: 135 m2
Osvětlovací soustava umístěná nad obloukovými transparentními podhledy rovnoměrně osvětluje celý prostor
kuchyně a vytváří příjemné pracovní prostředí po celou
Výkon odsávání: 14 000 m3/hod.
Kapacita: 1 500 porcí
směnu. Výrazný podíl instalací větracích stropů tvoří právě
hotelové kuchyně včetně těch nejprestižnějších jako Hotel
Pyramida v Praze.
12
PENZION PYRAMIDA
09
Kuchyně v roubené stavbě horského penzionu. Stavební
výška 2,5 m neumožňovala instalaci digestoří a potrub-
Rok realizace: 2006
Plocha: 40 m2
ních rozvodů. Instalací větracího stropu bylo dosaženo
optimální účinnosti odsávání a osvětlení v celém prostoru
kuchyně.
Výkon odsávání: 4 000 m3/hod.
Kapacita: 250 porcí
13
NEMOCNICE MOST
10
Rok realizace: 2007
Plocha: 140 m2
V roce 2007 proběhla kompletní rekonstrukce kuchyňského provozu včetně varné technologie. Pomocí větracího stropu byla celková výška prostoru snížena z 6,5 m
Výkon odsávání: 20 000 m3/hod.
Kapacita: 2 500 porcí
na 3 m. Meziprostor mezi větracím stropem a stropní konstrukcí je provětráván pouze požadovaným hygienickým
minimem.
14
NEMOCNICE SVITAVY
11
Díky použití polykarbonátových podhledů je konstrukce větracího stropu extrémně lehká a neklade
Rok realizace: 2006
Plocha: 88 m2
zvláštní požadavky na stavbu.
Výkon odsávání: 15 000 m3/hod.
Kapacita: 1 200 porcí
15
HOSPŮDKA U FOŘTA
12
Rok realizace: 2012
Plocha: 30 m2
Hospůdka u Fořta leží v samém srdci národního parku
České Švýcarsko. Z hlediska malé plochy a nízké výšky
kuchyně bylo nutné navrhnout atypické řešení přívodu
Výkon odsávání: 5 000 m3/hod.
Kapacita: 200 porcí
čerstvého vzduchu pomocí prostorového vzduchovodu.
Odsávací vzduchovody jsou osazeny do zbytku plochy
kuchyně.
16
OSTRAVA ARCELORMITTAL
13
Varné bloky a samostatně stojící spotřebiče jsou rozmístěny v celém prostoru kuchyně. V budoucnu je plá-
Rok realizace: 2008
Plocha: 350 m2
nována výměna kuchyňských spotřebičů a změna jejich
dispozice. Díky použití celoplošného odsávání není
nutné dodatečně upravovat již zrekonstruovaný větrací
Výkon odsávání: 35 000 m3/hod.
Kapacita: 4 000 porcí
systém.
17
Definice LOKÁLNÍCH SYSTÉMŮ
hlavní výhody
Digestoře se přednostně navrhují pro malé a střední kuchyně s jedním až
•
Nízké pořizovací náklady
dvěma varnými bloky. Dle umístění spotřebičů se volí digestoře v nástěn-
•
Podle parametrů kuchyně je možné volit z šesti
typů digestoří
ném nebo středovém provedení. Je nezbytně nutné správně stanovit rozměr digestoře s dostatečnými přesahy.
•
a aerosolů
Výhodou tohoto řešení jsou především nižší pořizovací náklady, naopak
nevýhodou nebezpečí úniku odpadního vzduchu do prostoru kuchyně
a usazování nečistot na vodorovných plochách.
Vysoká účinnost záchytu tukových částic
•
Nerezové provedení
•
Špičkové dílenské zpracování
Ideální řešení pro malé a střední kuchyně s centrálním varným blokem
18
Pro více informací navštivte
www.atrea.cz
LOKÁLNÍ SYSTÉMY – DIGESTOŘE
MODERNÍ SYSTÉMY | SPOLEČNOST ATREA
Typy digestoří
Společnost ATREA dodává celou řadu digestoří,
které lze z hlediska funkce rozdělit do několika skupin:
•
odsávací digestoře (typ MODIS, STANDARD, KUBUS)
•
odsávací digestoře s přívodem (typ VARIANT)
•
odsávací digestoře s přívodem, s vestavěnou rekuperací a s dohřevem (typ DiNER-T)
•
odsávací digestoře s vestavěným ventilátorem (typ KOMPAKT)
•
velkoplošné digestoře (individuální návrh)
Všechny typy digestoří se zásadně vyrábí v nerez provedení a musí zajišťovat odloučení tukových částic
ve vestavěných tukových filtrech a osvětlení pracovní plochy pod digestoří vestavěným zářivkovým osvětlením.
DiNER-TS – středové
DiNER-TN – nástěnné
šířka B
mm
1 950 – 2 500
1 050 – 1 600
délka L
mm
2 350 – 5 000
1 250 – 5 000
výška H
mm
690
690
ods. průtok
m3/h
5 800 – 7 800
1 400 – 3 900
∆p odtah
Pa
117 – 270
107 – 270
∆p přívod
Pa
48 – 350
44 – 350
VARIANT / S – středové
VARIANT / N – nástěnné
šířka B
mm
1 600 – 2 500
1 000 – 1 600
délka L
mm
1 500 – 5 000
1 500 – 5 000
výška H
mm
435
435
ods. průtok
m3/h
3 600 – 11 500
1 800 – 6 000
∆p odtah
Pa
50 – 60
60 – 65
∆p přívod
Pa
35 – 70
60 – 70
MODIS / S – středové
MODIS / N – nástěnné
šířka B
mm
1 500 – 2 500
800 – 1 600
délka L
mm
1 200 – 4 000
1 000 – 4 000
výška H
mm
390
390
ods. průtok
m3/h
1 000 – 9 000
500 – 4 500
Pa
40 – 75
40 – 75
∆p odtah
19
KOMUNITNÍ CENTRUM
SLOUP V ČECHÁCH
01
DiNER-T
Digestoře řady DiNER-T s rekuperací s účinností až 68 % zajišťují účinný
odtah a filtraci odpadního vzduchu a současně přívod čerstvého rekuperací
předehřátého vzduchu pro kuchyně.
Dodávají se v dílech na stavbu, kde se poté kompletují. Jsou zhotoveny
z nerezového plechu, s kazetovými kombinovanými tukovými filtry z Al
tahokovu a protipožárních lamel s účinností záchytu až 94 %, odvodem
kondenzátu a sběrači tuku.
V horní části digestoře jsou osazeny speciální asymetrické, snadno
vyjímatelné, rekuperační výměníky tepla typu hPS-D. Za rekuperačními
výměníky jsou osazeny teplovodní registry pro dohřátí přiváděného
vzduchu na konstantní teplotu. Digestoře jsou standardně vybaveny
klapkou by-passu.
20
Digestoř s rekuperací tepla DiNER-T nad varným blokem. Při použití tohoto typu digestoře není nutná
samostatná místnost strojovny vzduchotechniky.
Veškeré funkce (odsávání, filtrace, rekuperace, dohřev
a přívod vzduchu) jsou zajištěny přímo v digestoři,
pouze do přívodního a odtahového vzduchovodu se
instalují ventilátory požadovaných parametrů.
REFERENCE
DOMOV DŮCHODCŮ
JABLONECKÉ PASEKY
02
VARIANT
Digestoř VARIANT-S s přívodem vzduchu v kombinaci se vzduchotechnickou jednotkou DUPLEX
a automatickou regulací provozu. Ideální řešení pro
kuchyně s jedním až dvěma varnými bloky a samostatně stojícím konvektomatem.
Digestoře VARIANT zajišťují účinný odtah s filtrací odpadního vzduchu
a současně řízený přívod čerstvého ohřátého vzduchu v kuchyních.
Digestoře se dodávají jako komplety nebo výhodně skládané na místě
z dílů, například při omezených komunikačních podmínkách.
Všechny interiérové části digestoře jsou zhotoveny z nerezového plechu
s kazetovými tukovými filtry z vícevrstvého tahokovu s účinností záchytu až
85 %. V digestoři je standardně osazeno zářivkové osvětlení 1x 18 až 2x 58 W
v krytí IP54 a odvod kondenzátu a tuku. Řízený přívod čerstvého vzduchu
zajišťují kruhové, otočně nastavitelné přívodní žaluzie průměru 200 mm,
s dosahem vzduchového proudu 5 až 8 m.
21
ARMÁDNÍ STRAVOVACÍ PROVOZ
VYŠKOV
03
Velkoplošné digestoře
Velkoplošné skladebné kuchyňské digestoře s transparentním podhledem
zajišťují účinný odtah s filtrací odpadního vzduchu, případně i řízený přívod
čerstvého ohřátého vzduchu v kuchyních všech velikostí a typů.
Nad centrální varné bloky byla instalována velko-
Velkoplošné digestoře se dodávají ve skladebném provedení o rozměrech
dle potřeby, tj. v rozměrech, kde standardní digestoře (např. typu MODIS
nebo VARIANT) nelze použít z důvodu přípustných max. rozměrů.
stropu SKV se zakrytou střechou pomocí sádrokar-
Jsou zhotoveny z nerezového plechu s kazetovými tukovými filtry
z vícevrstvého tahokovu s účinností záchytu až 88 %. Podhled tvoří tepelně
izolační polykarbonátové desky tloušťky 6 a 10 mm.
Odsávací, případně i přívodní hrdla kruhového nebo obdélníkového průřezu
jsou umístěna výhradně shora. Rozměr a umístění hrdel se určuje na základě
průtoku vzduchu a rozměru digestoře.
22
plošná digestoř ve stylu větracího a klimatizačního
tonu, který je osazen po celém obvodu digestoře.
Nespornou výhodou tohoto řešení je výsledný
vzhled a nízké pořizovací náklady oproti instalaci
několika digestoří a složitého rozvodu vzduchotechnického potrubí.
NOVINKA
DIGESTOŘ MODIS
04
hlavní výhody
digestoře MODIS
•
Nízká cena
•
Záruka 5 let
•
Český výrobek od renomovaného výrobce
Digestoře MODIS jsou navrženy jako stavebnicový systém, který umožňuje
zvolit dodávku vcelku nebo sestavení přímo na stavbě svépomocí dle
jednoduchého návodu. Na výrobu je použit výhradně nerezový plech
AISI 304 tloušťky 1 mm, který zajišťuje odpovídající odolnost proti vysoké
teplotě, vlhkosti a organickým sloučeninám.
s více jak 15-letou zkušeností v oblasti větrání
(velko)kuchyní
•
Atraktivní design
•
Dodávka vcelku nebo v rozloženém stavu
s následnou montáží svépomocí
•
Celonerezové provedení s integrovaným
Typ MODIS je vybaven svítidlem v nerezovém plášti s krytím IP54 a teplotní
odolností do 60 °C. Provedení svítidla zajišťuje požadovanou intenzitu
a rovnoměrnost osvětlení na pracovní ploše.
K filtraci neboli odlučování tuků z odpadního vzduchu jsou použity
tahokovové filtry typu MODIS 400 x 400 s účinností až 90 %.
osvětlením
•
Variabilní umístění a velikost hrdel
23
SR
ATREA s. r. o.
ATREA SK s. r. o.
V Aleji 20
466 01, Jablonec nad Nisou
Česká republika
www.atrea.cz
Družstevná 2
945 01, Komárno
Slovenská republika
www.atrea.sk
verze 09 / 2012
ČR
Download

Referenční katalog větrání kuchyní