ocelové rošty
> Největší výrobce perforovaných materiálů
2
ocelové rošt y
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty >Děrované plechy > Tahokov / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
>> Děrované
Děrované plechy
plechy >> Tahokov
Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
oocceelloovvéé rroošštt yy
Použití > ocelových roštů a schodišťových stupňů
Ocelové rošty a schodišťové stupně jsou
nosnými rezistentními stavebními prvky
s dlouhou životností, vhodnými pro konstrukce schodišť, lávek, mostů, pracovních
plošin a podlah. Jsou využívány např. ve
stavebním, strojírenském, chemickém, potravinářském průmyslu, dolech a v těžkých
provozech. Svoje místo také nachází v moderní architektuře – exteriérech a interiérech, zahradách a výstavních centrech.
schodišťový stupeň
pochozí rošty tribuny stadionu
vzdušné balkony z roštů
moderní schodiště
lávky a schodiště
1
pochůzné lávky z ocelových roštů
spirálové schodiště z tahokovu
v provedení lisované, svařované a s možností protiskluzové úpravy. Trochu odlišné jsou rošty a stupně z tahokovu – viz
dále. Nejběžnějším materiálem pro výrobu je žárově zinkovaná ocel, eventuelně
surová ocel. V poslední době stoupá
poptávka po nerezu, ať už přírodním,
mořeném či leštěném. Dodávat je možno
i rošty a schody vyrobené z kompozitních
materiálů.
ocelový rošt lisovaný (páska–páska)
ocelový rošt svařovaný (páska–drát)
rošt/stupeň z kompozitních materiálů
ocelový rošt z tahokovu
Typy
•Lisované
a) ocelové rošty viz strana 4
b) schodišťové stupně viz strana 7
•Svařované
a) ocelové rošty viz strana 8
b) schodišťové stupně viz strana 8
•Z tahokovu
a) ocelové rošty viz strana 9
b) schodišťové stupně viz strana 10
•Z kompozitních materiálů
Podlahové rošty z kompozitních materiálů
jsou lehké, bezúdržbové, pevné a pružné,
absolutně korozivzdorné s neomezenou
životností. Kompozit je vyroben ze směsi
pryskyřice a skelného vlákna. Nemusí se
svařovat ani povrchově upravovat. Rošty
z kompozitních materiálů lze použít zejména pro podlahy, pochůzné plochy a rampy,
nástupiště, schodišťové dílce v energetickém, chemickém či v potravinářském průmyslu a zemědělství.
>> Děrované
Děrované plechy
plechy >> Tahokov
Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty a schodišťové stupně se
vyznačují svojí nízkou hmotností, variabilitou provedení, vysokým procentem
volné plochy, čímž minimálně zabraňují
prostupu světla a vzduchu. Vyrobit je lze
oocceelloovvéé rroošštt yy
Ocelové rošty, schodišťové stupně a materiál
Náhledy nejběžnějších typů ok naleznete na straně 3.
2
materiály
•Konstrukční ocel – surová (S235 = 11375) •Nerezová ocel
Cenově je nejvýhodnější, dá se variabilně
povrchově upravovat např. práškovou barvou, galvanickým zinkováním nebo různými
nátěry.
•Pozink (S235)
Jedná se o rošt z konstrukční oceli žárově
zinkovaný.Také jej lze povrchově upravovat např. práškovou barvou nebo různými
nátěry.
ocelový rošt nerezový
(nejčastěji 1.4301; dříve 17240).
Jiné jakosti materiálu je možno
dodat po konzultaci.
Zaručuje dlouhou životnost. Mořený a leštěný nerez nekoroduje. Přírodní nerez doporučujeme povrchově upravit, je vhodný
pro zákazníky, kteří na tento polotovar navazují vlastní dodatečnou výrobou. Používá
se jak ve farmaceutických, potravinářských
a chemických provozech, tak v provozech
náročných na přísné hygienické předpisy.
Své místo v současnosti nalézá i v moderní
architektuře.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
ocelové rošt y
Náhledy nejběžnějších typů ok
Snímky jsou pouze ilustrační, nikoli ve skutečné velikosti.
Lisované
Rozměr 33 x 33 mm
Rozměr 33 x 16 mm
Rozměr 33 x 11 mm
Rozměr 25 x 25 mm
Protiskluz jednostranný
Prostiskluz oboustranný
Svařované
3
Rozměr 34 x 38 mm
S protiskluzem
Z tahokovu
Rozměr 47 x 13 mm
Rozměr 62 x 15 mm
tloušťka lemovací pásky
lemovací páska
(nenosná šířka roštu)
k
ř
0 ší
s -4(
š
a ro
výplňová páska
tu)
rozteč výplňových pásek
výška nosné
pásky
sm
ě
(no r nos
sná nýc
dél h pá
ka
roš sek
l- 0(
tu)
4 dé
lka
roš
tu)
t – tloušťka
pásky
rozteč nosných pásek
nosná páska
lemovací pás
POužití
Velikost oka
NÁŠLAPNÁ HRANA
Lisované rošty je vhodné využít pro aplikace, kde je kladen zvýšený důraz na
estetický výsledek. Používá se na vstupy,
schodiště, lávky do veřejných prostor,
výplně zábradlí, podhledy industriálního
vzhledu apod.
Osový rozměr mezi dvěma sousedními nosnými a dvěma výplňovými páskami.
Jedná se o první / přední, speciálně vyztužený tvarový profil stupňů a podesty schodiště. Horní plocha je opatřena protiskluzovou úpravou.
Konstrukce
Charakteristickým rysem konstrukce lisovaného roštu je vystřižení speciální tvarové drážky se zámkem do nosné pásky.
Pod vysokým tlakem se do drážek zalisují
výplňové pásky, které drží svislou polohu
a stabilitu nosných pásek a umožňují rovnoměrné rozložení zatížení roštů. Po obvodě jsou přivařeny lemovací pásky. Konstrukce lisovaných roštů vychází z norem
ČSN EN 732611 a DIN 24537.
Šířka roštu
Šířka roštu, která není nosná, se měří ve
směru výplňových pásek.
Výplňové pásky
Pásky v průřezu například 10 x 2 mm zajišťují svislou polohu a stabilitu nosných
pásek.
Lemovací páska
Obvod roštu je vyztužen a lemován páskou
z pásové oceli, zpravidla s průřezem shodným s nosným páskou.
Bočnice stupně
Jednotlivé stupně jsou přišroubovány
k nosné konstrukci schodiště (schodnicím)
bočnicemi, neboli přírubami vyrobenými
z ploché oceli.
Protiskluz
jednostranný
Účinnou jednosměrnou protiskluzovou úpravu roštu zajišťují speciální výřezy na výplňových páskách (foto strana 3).
Protisluz
oboustranný
Obousměrnou protiskluzovou úpravu roštu zajišťují speciální výřezy na výplňových
páskách a nosných páskách (strana 3 ).
min. 25
Tvary roštů
Běžně se používají pravoúhlé, šikmé či s obloukovými výřezy. Zhotovit je lze i dle individuálního přání zákazníka. Doporučujeme
přiložit výkres či náčrtek. Příklady atypických tvarů jsou uvedeny na straně 5.
nosná Délka roštu
Jedná se o vnější rozměr roštu ve směru
nosných pásek i v případě, je-li menší než
šířka roštu.
Plošné uspořádání s vyznačením nosného směru
vzdálenost podpor
n x 1000 (n x nenosná šířka)
450
min. 25
Nosné pásky
nosná délka
Nosná konstrukce
Většinou ocelová nebo betonová konstrukce, na níž jsou rošty ukotveny.
Jsou to rovnoběžné pásky přenášející zatížení. Musí být uloženy v minimální délce
25 mm na obou koncích na nosné konstrukci,
viz schéma vpravo.
ocelové rošt y
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty > lisované
4
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
ocelové rošt y
Atypické tvary
Zde jsou uvedeny některé příklady tvarů roštů s úkosy a výřezy pro trubkové a jiné vedení apod. Pro takto upravené rošty je objednávku
doplnit výkresem nebo náčrtem. Atypické tvary je možné vyrobit pro všechny typy roštů.
Opsaný pravoúhelník
Uložení na nosné konstrukci > příklady
Schémata platí pro všechny typy roštů.
délka roštu
vzdálenost podpor
nosná páska
vzdálenost podpor
min. 25
5
I – profil
vzdálenost podpor
U – profil
L – profil
Rozměrové a geometrické tolerance
Parametr
Specifikace
Maximální dovolená úchylka (mm)
formát
rozměr délky a šířky
+0 /-4
pravoúhlost formátu
rozdíl délek úhlopříček
6 / 1000 delší strany formátu
rovinnost plochy
do rozměru formátu 500 mm
2
přímost okraje – lemu
nad rozměr formátu 500 mm
1 / 250 delší strany formátu
• Maximální rozměr formátu roštu je 2000 x 1500 mm (nosná délka x šířka).
• Ve zvláštních případech lze řešit i větší rozměry, než jsou zde uvedeny.
Nejpoužívanější způsob uchycení roštů na
nosnou konstrukci s profily s vodorovnou
přírubou je pomocí spojovacích dílů – viz dále.
K uchycení roštů lze též použít méně doporučený montážní svarový spoj. U pozinkovaných roštů je nutno zinek před vařením
v místě svaru odstranit a po svaření použít
k opravě zinkový nátěr.
Toto schéma neplatí pro rošty z tahokovu.
tvarová spona
Detail uchycení roštu spojovacím dílem – doporučujeme
oocceelloovvéé rroošštt yy
Materiál – nerez (1.4301 = 17 240)
Spojovací komplet zahrnuje: horní díl,
dolní díl, bez šroubů a matek. Je dodáván
v přírodním provedení. Doporučený počet
spojovacích dílů jsou čtyři kusy na jeden
rošt. Další informace poskytne obchodní
manažer.
Materiál – konstrukční ocel (S235 = 11375))
Spojovací komplet zahrnuje: horní tvarovou sponu, spodní upínky s nosem, spojovací šroub M8 x 60 a matici M8.
Komplet je galvanicky pozinkovaný. Je vhodný pro rošty v provedení surovém i žárově
zinkované.
upínka
šroub M8 s maticí
Skladové pozice > lisovaných roštů
6
Jedná se o příklady skladových položek, které jsou v našich prodejních skladech v Chrudimi a v Prostějově k okamžitému odběru.
ROŠTY
Velikost oka: 33 x 33 mm
Nosná páska: 30 x 2/30 x 3 * mm
Povrchová úprava: žárový zinek
Skladové položky
Nejčastěji vyráběné typy pochozích lisovaných roštů
Pol
Délka x šířka (mm)
Hmotnost (kg)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
400 x 1000
500 x 1000
600 x 1000
700 x 1000
800 x 1000
900 x 1000
1000 x 1000
1100 x 1000
1200 x 1000 *
1000 X 1000
(surový)
8,7
10,9
13,0
15,2
17,4
19,5
21,7
23,9
35,2
10
21,0
>> Děrované
Děrované plechy
plechy >> Tahokov
Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Uchycení roštu > spojovací díly
ocel jakost S235 (11 375)
Výrobní možnosti
ocel jakost 1.4301 (17240)
nosná páska (rozměr v mm)
nosná páska (rozměr v mm)
oko (mm)
20 x 2
25 x 2
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
20 x 2
25 x 2
30 x 2
40 x 2
25 x 25,0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33 x 16,5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33 x 33,0
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
33 x 11,0
•
Možný je širší sortiment dle potřeb zákazníka, včetně zátěžových (pouze S235).
Lisované schodišťové stupně jsou tvořeny
mřížovým ocelovým roštěm odpovídajícím
normě DIN 24537. Nášlapná hrana je vyztužena speciálním profilem s protiskluzovou
úpravou s dvouřadým děrováním.
Lisované schodišťové stupně odpovídají
normě DIN 24531.
Schodišťové stupně se upevňují do konstrukce schodů (schodnic) za bočnice stupně, které jsou připraveny pro uchycení
2 x 2 šrouby M12 (viz obrázek níže).
55
ø13
13
70
protiskluz
35
32
n
30 x 45°
85
ocelové rošt y
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Schodišťové stupně > lisované
nášlapná hrana
l – (nosná délka stupně)
33,3
3
výplňová páska
nosná páska
t
33,3
tloušťka pásky
s – (nenosná šířka stupně)
7
Nejběžněji používané > lisované schodišťové stupně
Nejčastěji odebírané typy lisovaných schodišťových stupňů
l – délka
(mm)
600
800
1000
s – šířka
(mm)
h x t – průřez
nosné pásky (mm)
n – rozteč upínacích
otvorů (mm)
240
30 x 2
120
4,9
270
30 x 2
150
5,4
305
30 x 2
185
5,9
240
30 x 2
120
6,1
270
30 x 2
150
6,7
305
30 x 2
185
7,3
240
35–40 x 2
120
6,9
270
35–40 x 2
150
7,7
305
35–40 x 2
185
8,7
Dodáváme širší sortiment, více informací Vám poskytne obchodní manažer.
kg – váha
Svařované ocelové rošty jsou díky svaření
všech křížových bodů pevné, proti zkrutu
velmi odolné mřížové konstrukce s možností optimálního rozložení zatížení.
Rošty jsou vyráběny z konstrukční oceli
(S235). Proti korozi je lze chránit žárovým
zinkováním. Lemovány jsou ocelovou páskou. Jako výztuha ocelového roštu jsou pod
vysokým tlakem zalisovány a navařeny elektrickým proudem výplňové pruty z krouceného drátu. Rozměrové tolerance a výroba je
v souladu s platnými technickými normami.
POužití
Za předpokladu odpovídajícího nadimenzování jsou ocelové svařované rošty vhodné,
jako pojezdové. Využívají se v průmyslových či stavebních objektech.
ocelové rošt y
Rozměry nosného profilu:
od 25 x 2 do 50 x 5 mm
Základní oko – 34 x 23, 34 x 50 mm
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Ocelové rošty > svařované
Výrobní možnosti
Nosná délka drátu: 3050 mm
Nenosná šířka drátu: 1000 mm
Svařovaný ocelový rošt s nosnou páskou a krouceným drátem.
Schodišťové stupně > svařované
Svařované schodišťové stupně jsou vybaveny profily, postranními lemy s předvrtanými otvory pro uchycení na ocelové kon-
strukci a nášlapnou hranou s dvouřadým
děrováním.
Základní oko: 34 x 38 mm
Přípustná síla působící usprostřed stupně na ploše 100 x 100 mm je 1500 N, při
maximálním průhybu 1 / 300 světlé rozteče nejvýše však 6 mm.
30 / 2
120
4,0
30 / 2
150
4,5
30 / 2
180
5,0
305
800
1000
1200
240
30 / 2
120
5,1
270
30 / 2
150
5,7
305
30 / 2
180
6,3
240
30 / 3
120
7,9
270
30 / 3
150
8,9
305
30 / 3
180
9,9
240
40 / 2
120
8,7
3
ø1
20
35
N
B
30
240
270
600
13
Váha
/ kus
kg
55
n
Šířka
(mm)
70
Nosná
/ síla)
Délka
(mm)
8
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
ocelové rošt y
Ocelové rošty > z tahokovu
Tahokovové podlahové rošty a schodišťové
stupně jsou svařenci tvořenými tahokovem,
obvodovým rámem a podélnými výztuhami.
Běžně se vyrábějí z konstrukční oceli (S235),
povrchově upravené žárovým zinkováním dle
DIN 50 976 nebo z nerezové oceli (1.4301).
Zpravidla jsou vyráběny na zakázku.
rošt z tahokovu 1
ocelový rošt z tahokovu 2
Příklad značení roštů
(ocelové rošty z tahokovu nejsou tak běžné, proto je někdy odlišné značení parametrů, vycházející z potřeb výroby).
TR 47x13 / 3x5 / 20x3 / 800x1000
nenosná šířka „W“
nenosná délka „L“
tloušťka výztuhy „t“
A
nosná šířka W
výška výztuhy „h“
tloušťka plechu „S“
B
šířka můstku „E“
typ oka A x B
typ roštu
ná
s
no
lk
dé
L“
a„
roš
tu
obvodový rám
E
S
h
b
tahokov
h
výztuha
Běžné rozměry tahokovových roštů
9
Nosná délka (L)
600
800
Nenosná
šířka (W)
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
Celková výška
roštu / výška
pásky (H/h)
30 / 20
40 / 30
50 / 40
40 / 30
50 / 40
Hmotnost
surového
roštu (kg)
6,0
8,5
11,1
13,6
16,2
7,0
9,9
12,8
15,7
18,5
8,1
11,3
14,5
17,7
20,9
9,0
12,7
16,3
19,9
23,6
10,3
14,3
18,4
22,4
26,4
Nosná délka (L)
1000
1200
Nenosná
šířka (W)
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
400
600
800
1000
1200
Celková výška
roštu / výška
pásky (H/h)
40 / 30
50 / 40
50 / 40
údaje v tabulkách jsou v mm, pokud není uvedená
jiná měrná jednotka.
Hmotnost
surového
roštu (kg)
11,0
15,4
19,8
24,2
28,6
12,5
17,4
22,2
27,0
31,9
14,7
20,4
26,0
31,7
37,3
Rozpětí L (mm)
Zatížení
Průhyb
Jednotka
Fv
fv
Fv
fv
Fv
fv
kN/m
mm
kN/m2
mm
kN/m2
mm
20 x 3
30 x 3
40 x 3
2
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
4,54
1,83
10,37
1,21
18,53
0,91
3,11
2,65
7,16
1,75
12,83
1,31
2,25
3,62
5,22
2,39
9,38
1,78
1,70
4,76
3,97
3,13
7,15
2,33
1,31
6,07
3,11
3,97
5,62
2,96
1,04
7,56
2,49
4,93
4,52
3,66
0,84
9,23
2,03
5,99
3,71
4,45
0,68
11,09
1,69
7,16
3,10
5,31
Legenda
Fv spojité zatížení v kN /m2 zahrnující koeficient 1,4
fv maximální průhyb prutu stupně v mm při zatížení Fv
Lokální průhyb tahokovu může být cca o 2 mm větší.
Schodišťové stupně > z tahokovu
Montážní schéma – platí pro provedení 1i 2
Zatížení schodišťových stupňů
Přípustná síla působící uprostřed stupně
na ploše 100 x 100 mm je 1500 N.
Přehled přípustného zatížení viz předchozí
tabulka: Zatížení tahokovových roštů.
ø1
3
55
d
70
35
Připevnění schodišťových stupňů
Bočnice stupňů mají každá 2 otvory pro
připevnění čtyřmi šrouby M12. – viz schéma
obdobně jako lisované a svařované stupně.
5x45˚
30x45˚
20
32
t
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Typ prutu
ocelové rošt y
Zatížení tahokovových roštů
e
W šířka stupně
montážní bočnice
L délka stupně
Výrobní tolerance
L = max + 0,–3 mm
W = max + 5,–5 mm
nášlapná hrana
tahokov
zadní hrana
10
Běžné rozměry schodišťových stupňů
L (mm)
600
800
1000
1200
Legenda
L nosná délka
W nenosná šířka
t rozteč mezi montážními otvory
s (mm)
n (mm)
e (mm)
d (mm)
240
270
305
240
270
305
240
270
305
240
270
305
120
150
180
120
150
180
120
150
180
120
150
180
85
85
90
85
85
90
85
85
90
85
85
90
44
44
44
44
44
44
58
58
58
58
58
58
e
d
vzdálenost oválného otvoru od zadní hrany
výška nášlapné hrany tahokovu
Provedení
surová ocel (kg)
4,9
5,3
5,9
6,3
6,9
7,6
8,1
8,8
9,7
9,6
10,5
11,5
Provedení
pozink (kg)
5,4
5,9
6,4
7,0
7,6
8,3
8,9
9,7
10,6
10,6
11,5
12,6
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
ocelové rošt y
Únosnosti lisovaných roštů > rozteč nosných pásek 25 mm
Únosnosti jsou zpracovány pro roztečný modul 25 mm a 33,3 mm, pro zatížení spojité (Fv)
a zatížení osamělou silou (Fp), která působí
v nejnepříznivějším místě, tzn. uprostřed roštu na plochu 200 x 200 mm. Odpovídající průhyby jsou dány hodnotami fv, eventuelně fp.
Nosná páska h x t (mm)
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Nosná páska h x t (mm)
11
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Základní údaje
Hodnoty uvedené v tabulkách platí pro rošty vyrobené z oceli pevnostní třídy S 235
(dříve pevnostní řada 37) a jsou stanoveny
pro výpočtovou pevnost Rd = 210 MPa.
Pro rošty z oceli 1.4301 (17240) je nutno
hodnoty únosnosti redukovat vynásobením koeficientem 0,9.
V únosnosti není zohledněna vlastní hmotnost roštu, je ji tedy nutno zahrnout do celkového zatížení roštu.
Vzdálenost podpor IN (mm)
200
350,00
0,30
300
155,56
0,80
400
87,50
1,30
500
56,00
2,10
600
38,89
3,00
76,22
2,10
700
28,57
4,10
24,49
2,92
3,70
2,78
42,86
4,10
36,73
4,38
3,70
4,18
56,00
2,90
800
21,88
5,30
16,41
2,50
4,70
2,11
32,81
5,30
24,61
3,75
4,70
3,17
42,88
3,80
17,50
0,30
8,75
0,70
5,83
1,30
4,38
1,90
3,50
2,70
525,00
0,30
233,33
0,80
131,25
1,30
84,00
2,10
58,33
3,00
26,25
0,30
13,13
0,70
8,75
1,30
6,56
1,90
5,25
2,70
686,00
0,20
304,89
0,50
171,50
1,00
109,76
1,50
34,30
0,20
17,15
0,50
11,43
0,90
8,58
1,40
6,86
2,00
5,72
2,60
4,90
3,40
1029,00
0,20
457,33
0,50
257,25
1,00
106,64
1,50
114,33
2,10
84,00
2,90
64,31
3,80
51,45
0,20
25,73
0,50
17,15
0,90
12,86
1,40
10,29
2,00
8,58
2,60
7,35
3,40
900
17,28
6,80
11,52
2,19
5,90
1,66
25,93
6,80
17,28
3,28
5,90
2,49
33,88
4,80
31,62
4,29
4,20
1000
14,00
8,30
8,40
1,94
7,30
1,34
21,00
8,30
12,60
2,92
7,30
2,01
27,44
6,00
23,05
3,81
5,20
3,67
41,16
6,00
34,57
5,72
5,20
5,51
1100
11,57
10,10
6,31
1,75
8,70
1,10
17,36
10,10
9,47
2,63
8,70
1,65
22,68
7,20
17,32
3,43
6,20
3,02
34,02
7,20
25,98
5,15
6,20
4,54
1300
8,28
14,10
3,82
1,46
12,10
0,79
12,43
14,10
5,74
2,19
12,10
1,18
16,24
10,10
10,49
2,86
8,60
2,16
24,36
10,10
15,74
4,29
8,60
3,23
1400
7,14
16,30
3,06
1,35
13,90
0,68
10,71
16,30
4,59
2,02
13,90
1,01
14,00
11,70
8,40
2,64
10,00
1,86
21,00
11,70
12,60
3,96
10,00
2,78
1500
6,22
18,80
2,49
1,25
15,90
0,59
9,33
18,80
3,73
1,88
15,90
0,88
12,20
13,40
6,83
2,45
11,40
1,61
18,29
13,40
10,24
3,68
11,40
2,42
Vzdálenost podpor IN (mm)
50,81
4,80
47,33
6,43
4,20
1200
9,72
12,00
4,86
1,59
10,30
0,92
14,58
12,00
7,29
2,39
10,30
1,39
19,06
8,60
13,34
3,12
7,40
2,53
28,58
8,60
20,01
4,68
7,40
3,80
Nosná páska h x t (mm)
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Nosná páska h x t (mm)
30 x 2
30 x 3
40 x 2
40 x 3
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Sledovaná
veličina
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Fv
fv
Fv‘
Fp
fp
Fp‘
Vzdálenost podpor IN (mm)
200
262,53
0,30
300
116,68
0,80
400
65,63
1,30
500
42,00
2,10
600
29,17
3,00
57,17
2,10
700
21,43
4,10
18,37
2,63
3,70
2,51
32,15
4,10
27,55
3,94
3,70
3,76
42,00
2,90
800
16,41
5,30
12,31
2,25
4,70
1,90
24,61
5,30
18,46
3,38
4,70
2,85
32,16
3,80
15,75
0,30
7,88
0,70
5,25
1,30
3,94
1,90
3,15
2,70
393,79
0,30
175,02
0,80
98,45
1,30
63,01
2,10
43,75
3,00
26,63
0,30
11,81
0,70
7,88
1,30
5,91
1,90
4,73
2,70
514,55
0,20
228,69
0,50
128,64
1,00
82,33
1,50
30,87
0,20
15,44
0,50
10,29
0,90
7,72
1,40
6,17
2,00
5,15
2,60
4,41
3,40
771,83
0,20
343,03
0,50
192,96
1,00
123,49
1,50
85,76
2,10
63,01
2,90
48,24
3,80
46,31
0,20
23,15
0,50
15,44
0,90
11,58
1,40
9,26
2,00
7,72
2,60
6,62
3,40
900
12,96
6,80
8,64
1,97
5,90
1,49
19,45
6,80
12,96
2,95
5,90
2,24
25,41
4,80
23,72
3,86
4,20
1000
10,50
8,30
6,30
1,75
7,30
1,20
15,75
8,30
9,45
2,63
7,30
1,81
20,58
6,00
17,29
3,43
5,20
3,30
30,87
6,00
25,93
5,15
5,20
4,96
1100
8,68
10,10
4,73
1,58
8,70
0,99
13,02
10,10
7,10
2,36
8,70
1,49
17,01
7,20
12,99
3,09
6,20
2,72
25,51
7,20
19,48
4,63
6,20
4,08
1300
6,21
14,10
2,87
1,31
12,10
0,71
9,32
14,1
4,30
1,97
12,1
1,06
12,18
10,1
7,87
2,57
8,6
1,94
18,27
10,1
11,80
3,86
8,6
2,91
1400
5,36
16,3
2,30
1,21
13,90
0,61
8,04
16,30
3,44
1,82
13,90
0,91
10,50
11,70
6,30
2,37
10,00
1,67
15,75
11,70
9,45
3,56
10,00
2,51
1500
4,67
18,80
1,87
1,13
15,90
0,53
7,00
18,80
2,80
1,69
15,90
0,79
9,15
13,40
5,12
2,21
11,40
1,45
13,72
13,40
7,68
3,31
11,40
2,18
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Únosnosti lisovaných roštů jsou prakticky shodné s únosností svařovaných roštů s roztečí 34 mm.
ocelové rošt y
Únosnosti lisovaných roštů > rozteč nosných pásek 33 mm
Vzdálenost podpor IN (mm)
38,11
4,80
35,57
5,79
4,20
Nevybarvené pole vyznačuje pochůzné rošty
s 1,5 kN. Průhyb „f“ o velikosti 1/200 světlosti podpěr, maximálně však 0,4 cm, při tom není
překročen.
Vybarvené pole vyznačuje nepochůzné rošty.
Fv fv Fv‘ Fp fp Fp‘ 1200
7,29
12,00
3,65
1,43
10,30
0,83
10,94
12,00
5,47
2,15
10,30
1,25
14,29
8,60
10,01
2,81
7,40
2,28
21,44
8,60
15,01
4,21
7,40
3,42
dovolené rovnoměrné zatížení průhyb od zatížení Fv dovolené rovnoměrné zatížení při průhybu f = In/200 dovolená síla ve středu roštu (uvažováno břemeno na ploše 200 x 200 mm) průhyb od zatížení Fp dovolená síla ve středu roštu při průhybu fdov = In/200 [kN/m2]*
[mm]*
[kN/m2]**
[kN]*
[mm]*
[kN]**
12
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
ocelové rošt y
Náš sortiment
Děrované plechy
Hlavní předností značky PERFO LINEA je
vlastní zakázková výroba a největší prodejní sklad děrovaných plechů v České
republice. Disponujeme moderními stroji
a širokým sortimentem výrobních nástrojů. Proto jsme velmi flexibilní v zakázkové
i v sériové výrobě. Děrujeme do tabulí či
svitků plechu z konstrukční oceli, nerezu,
pozinkovaného plechu, hliníku, mědi, mosazi, ale i papíru, lepenky, PVC. Plechy mo-
hou být při děrování kryty plastovou fólií,
která zabraňuje jejich poškrábání. Jde
zejména o nerezové plechy broušené, kartáčované nebo leštěné. Ocelové plechy je
možno dodatečně zinkovat, opatřit jinou
povrchovou úpravou, rovnat, apod. Fantazii se meze nekladou, rádi zrealizujeme
právě Váš nápad!
Tahokov
Tahokov nachází uplatnění ve strojírenství, stavebnictví, zemědělství, dopravě,
potravinářském průmyslu, atd. Tahokov
může být alternativou za děrované plechy.
Dodávat jej můžeme ve formátových tabulích či svitcích do 6 mm tloušťky materiálu.
Na skladě nabízíme více než 100 druhů
standardního tahokovu ve formátových
tabulích. Můžeme dodat i dekorativní tahokov, mikrotahokov a výrobky z tahoko-
vu. Tahokov dodáváme ocelový, nerezový,
pozinkovaný, hliníkový, měděný, mosazný,
apod. Tabule či svitky tahokovu se dají válcovat, mají pak zploštělý povrch nebo mohou zachovat svůj přirozený tvar. Tahokov
dodáváme vždy rovnaný.
celové rošty a schodišťové stupně
O
Ocelové rošty a schodišťové stupně se
vyznačují svojí nízkou hmotností, variabilitou provedení, vysokým procentem volné
plochy, což umožňuje velký prostup světla
a vzduchu. Podlahové rošty a schodišťové
stupně dodáváme v provedení lisovaném
nebo svařovaném s možností protiskluzové úpravy. Nejběžněji se používají např.
pro schodiště, pochozí lávky, můstky. Povrchovou úpravu zajistíme žárovým zin-
kem nebo v provedení přírodní, mořený či
leštěný nerez. Dodávat je lze i z kompozitních materiálů. Skladem nabízíme více než
40 druhů položek včetně všech komponent. Samozřejmostí je odborná konzultace s proškolenými odborníky, zejména
u výroby na zakázku.
13
Dopravní pásy
Drátěné dopravní pásy slouží pro mechanizaci dopravy, zrychlují a usnadňují práci.
Užívají se všude tam, kde klasické dopravní pásy přestávají plnit funkci. Předměty
dopravované po drátěných dopravních
pásech mohou být rozličné hmotnosti, velikosti, tuhosti, vlhkosti a agresivnosti. Pásy
lze užívat při teplotách –50 °C až +1 100 °C,
na linkách s přísnými hygienickými požadavky, v opačném extrému v těžkých a tep-
lých provozech. Splnění takových požadavků zajistí vhodně zvolený typ pásu spolu
s jakostí použitého materiálu. Pásy vyrábíme z ocelových nízkouhlíkových, uhlíkových,
korozivzdorných a žáruvzdorných polotovarů. Můžeme zajistit i povrchovou úpravu.
Drát lze pozinkovat nebo poměďovat. Sváry
pásů lze ošetřit metalickým nástřikem a teflonem. Novinkou je výroba pásů z otěruvzdorné manganové oceli.
Všechny katalogy jsou dostupné ke stažení na www.perfolinea.cz nebo Vám je zdarma na vyžádání zašleme.
Plotové
rozložení materiálů ve vyztužovacích průřezech a krátké kotevní délky. Svařované
sítě se vyrábějí na principu odporového
svařování v různých variantách roztečí otvorů a průměru drátu. Svařované sítě se
vyrábějí z konstrukční oceli a nerezu.
systémy
Plotové panelové systémy jsou ideálním
řešením pro ohrazování rodinných domů,
objektů a provozoven, průmyslových ploch,
stavenišť, farem, výběhů, obor, voliér,
sadů, zahrad, záhonů anebo jako provizorní oplocení či zátaras. Samozřejmostí
jsou i dodávky branek, posuvných, jednokřídlových, dvojkřídlových bran zhotovených na míru v barvě dle Vašeho přání.
Jedná se o kvalitní estetické řešení oplo-
cení a ochranu každého pozemku. Žárové
zinkování a vrstva práškové barvy zajišťují jejich dlouhou životnost. Unikátní
systém upevnění plotového panelu do
sloupku umožňuje lehkou montáž celého
oplocení. Nabízíme betonové podhrabové desky, které tvoří estetický a lehce
montovatelný přídavek našeho systému
oplocení a zvyšují užitou hodnotu celého
oplocení.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Žebérková a lisovaná pletiva jsou ideálním řešením pro ohrazování objektů
a provozoven, průmyslových ploch, stavenišť, farem, vyběhů, obor, voliér, sadů,
zahrad, záhonů anebo jako provizorní
oplocení či zátaras. Svařované sítě poskytují bezpečnou a nenápadnou ochranu na
vyhlídkových věžích, schodištích, mostech
nebo dělících prostorech. Svařované sítě
mají vyšší pevnost materiálu, výhodné
ocelové rošt y
PLETIVA A SVAŘOVANÉ SÍTĚ
Designové plechy
Od roku 2011 nabízíme obrazce přenesené z fotografie či grafického návrhu do
děrovaného plechu. Obrazce jsou tvořeny
různou kombinací otvorů a změnou roztečí mezi nimi. Další možností je vytvoření velkých obrazců, které jsou navrženy
přes několik kazet nebo přes celou stěnu,
případně strop. Hra tvarů, barev a světel
umožňuje vypracovat širokou nabídku
stropních podhledů, dělících zástěn či
představných fasád. Široký výběr ornamentů, mřížek, šachovnic, lineárních či
rohových kazet, pixelů, filmových či dětských motivů s Vámi ochotně prokonzultuje naše obchodní oddělení. Jedinečným
obrazcem může být i Vaše firemní logo!
14
Vzorky jednotlivých materiálů můžete vidět ve vzorkovnách a prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově nebo Vám je rádi zašleme poštou.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
ocelové rošt y
Akustické podhledy
Akustické podhledy díky svým technickým
vlastnostem, pěknému vzhledu a snadné
montáži lze aplikovat v interiéru kanceláří, administrativních budov, univerzit,
škol, dále v nemocnicích, maloobchodech,
supermarketech, kulturních střediscích,
letištích, nádražích, showroomech, průmyslových halách, skladech apod. Kovové
podhledové systémy zajišťují technickou
funkci – tlumení a pohlcování hluku, po-
žární odolnost či optické dělení prostoru. Mohou zčásti nést osvětlovací tělesa,
čidla elektrické požární signalizace, zabezpečovací systém, ozvučení, obsahovat
vyústění vzduchotechniky dle požadavku
architekta nebo projektanta. Praktické
využití kovových podhledových systémů
přináší cenově dostupné řešení zákrytu
technických rozvodů pod stropy a snížení
světlé výšky stropů.
Pečné plechy
Pečné plechy využívají pekaři a cukráři pro
pečení svých výrobků. Chuť a tvar pečiva
prodává, proto i dnes záleží na jedinečné
struktuře plechů pro výrobu baget, chleba,
vek, pletýnek, rohlíků, housek, kaiserek,
cereálního pečiva, sladkého pečiva, speciálních chlebů, sušenek a oplatek. Nejpoužívanější typy jsou plechy s opertlovanými
hranami (PP0), se čtyřmi stejně šikmými
stranami (PP1), se třemi kolmými a jednou
výsypnou stranou (PP2), plech se čtyřmi
kolmými stranami (PP3) a bagetový / vekový plech vyztužený jeklovým rámem. Běžně
se pečné plechy vyrábějí z konstrukční oceli a v potravinářském průmyslu ze slitiny
hliníku AlMg3, dále také z nerezové oceli.
Tloušťku materiálu si zákazník určuje dle
zátěže a rozměrů pečeného zboží.
Triérové plechy
Triérové plechy se používají v třídících strojích a zařízeních pro čištění zrna. Aby bylo
dosaženo co nejlepšího výsledku třídění, je
důležitý výběr správného druhu děrování
a velikosti otvorů. Otvory triérového děrování jsou pečlivě raženy a technici dbají
na přesnost každého vyraženého „důlku“.
Kvalita „důlku“ je prověřována kontrolou
nepropustnosti. Tímto je zabezpečena vysoká kvalita třídění. Triérové plechy mohou
být dodány ve formátových tabulích, střižené na míru dle přání zákazníka, ve svitcích,
či v podobě svařeného bubnu. Hlavní charakteristikou triérových plechů jsou minimální vzdálenosti mezi otvory, čímž se dosahuje maximálního efektu třídění na 1 m2.
Závěsné kabelové žlaby
15
Závěsné kabelové žlaby slouží pro jednoduché elegantní rozvody elektrických
kabelů při výstavbě obytných domů, zemědělských objektů, skladů, průmyslových
hal a podzemních objektů. Jednotlivé trasy
žlabů lze barevně odlišovat. Systém závěsných žlabů je tvořen perforovanými žlaby,
spojovacími prvky, odbočkami a závěsným
systémem. Perforace žlabů se odvíjí na
přání zákazníka. Závěsné žlaby lze opatřit
odklápěcím či plným víkem, čímž se ochrání
kabeláž před přímým zanešením prachem.
Kabelové žlaby vyrábíme z konstrukční oceli, pozinkovaného plechu či nerezu.
žebříkové příčky
Na zakázku vyrábíme žebříkové příčky,
stupně vhodné pro kolmé žebříky, které
mají na nášlapné straně z bezpečnostních důvodů protiskluzovou perforaci.
Tyto žebříkové příčky nacházejí uplatnění
všude tam, kde je kladen důraz na bezpečnost. Žebříkové příčky se standardně
dodávají nejběžněji z konstrukční oceli,
lze je na přání zákazníka žárově zinkovat
či dodat v nerezu. Dodáváme je v různých
délkách, s různými průměry strukturovaných otvorů. Žebříkové příčky zpracujeme
dle Vámi zaslaného výkresu či náčrtu. Vyzkoušet můžete i žebříkové příčky s víceřadým děrováním.
Strukturované nerezové plechy (AISI 304, 430)
Jsou vyráběny v různých imitacích dřeva,
mramoru, kamene, nerezi, mědi či mosazi.
Takto potažené plechy jsou vhodné pro
interiéry i exteriéry. Jsou vyráběny z konstrukční oceli, pozinkované oceli a hliníku.
Vynikají svou velkou odolností proti korozi,
proti poškození chemikáliemi a UV zářením.
Je možné je dodat ve svitcích šíře 20 mm až
1500 mm nebo formátových plechách o maximální šířce 1500 mm a maximální délce
5000mm. V tloušťkách pak od 0,3 mm do
2 mm. Efektivním řešením je použití děrovaní do dekorativních plechů.Typ nástroje si
můžete vybrat z vice než 1200 druhů nebo
Vám nástroj vyrobíme dle Vašeho přání.
Dekorativní plechy potažené PVC fólií
Dekorativní plechy potažené PVC folií
dodáváme v různých imitacích dřeva, mramoru, kamene, barvy dle RAL, matu či
lesku nebo jiných abstraktních motivech.
Potažené plechy jsou vhodné pro exteriéry
a interiéry, vynikají svou velkou odolností
proti chemikáliím, UV záření a dobře se
čistí. Dodávat je lze ve svitku, páskách (od
šíře 20 mm do 1500 mm) nebo formátových
plechách (max. šíře 1500 mm, max. délka
5000 mm), tloušťky (od 0,3 mm do 2 mm). PVC
fólii lze aplikovat na pozinkovanou ocel,
konstrukční ocel a hliník. Efektním řešením
je kombinace dekorativních plechů s děrováním. Typ nástroje si můžete vybrat z více
než 1200 matric nebo Vám nástroj vyrobíme
dle Vašeho přání. Plechy lze ohýbat či dodatečně zkružovat.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
materiály
ocelové rošt y
Hutní
Široký sortiment hutních materiálů – ocelových (DC01, SJ235, S355, ...), nerezových
(1.43012B, ...), pozinkovaných (DX51D) plechů Vám dodáme ve svitcích (šíře 1000,
1250, 1500 mm libovolné délky) nebo formátových plechách (1000 x 2000; 1250 x
1500; 1500 x 3000 mm). Tloušťky od 0,55;
0,75; 0,8; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8, mm apod.
Protihlukové stěny
Protihlukové stěny jsou díky své akustické izolaci, kvalitním řešením, jak omezit
hlučnost nesoucí se z dálnic, železnic,
průmyslových zón či z jiných míst nadměrně zatížených hlukem. Velký výběr v sortimentu protihlukových stěn lze použít
na různé varianty řešení protihlukové
ochrany. Standardní protihlukové sendvičové stěny jsou vyrobeny na jedné straně z děrovaného plechu, který absorbuje
hluk, na druhé straně z plného plechu.
Díky tzv. cylindru dostává protihluková
stěna vyšší užitnou hodnotu. Válcový
cylindr se osazuje na horní hranu stěny.
Snižuje úroveň hladiny hluku až o 7 dB.
Osazení cylindru nahradí cca 2 m výšky
samotné protihlukové stěny. Odrazový
cylindr byl vyvinut z hliníku s hustým děrováním, vyplněný speciálním materiálem
pohlcujícím hluk.
Městský mobiliář perfo city
Kvalitní lavičky a odpadkové koše z výrobní řady PERFO CITY jsou vhodné do
městské zástavby i přírodních parků.
Přednostmi městského mobiliáře z perforovaných kovových materiálů – děrovaných plechů a tahokovu, je vysoce kvalitní
zpracování, moderní design, odolnost
proti korozi, odolnost vůči vandalům,
nehořlavost a lehkost materiálu. Vybrat
si můžete ze široké škály vzorníků barev
RAL. Po vzájemné dohodě je možné provedení bez povrchové úpravy. Nejběžnějším
materiálem je hliník a to jako děrovaný
plech nebo tahokov. Lavičky PERFO CITY
jsou buď pevné nebo překlápěcí v různých
délkách. Odpadkové koše PERFO CITY lze
usadit několika způsoby: na sloup, do hliníkového rámu nebo na vlastní centrální
nohu. Nábytek PERFO CITY naleznete
v naší vzorkovně v Chrudimi.
16
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
www.derovaneplechy.cz
ocelové rošt y
Náš E-shop
Vyzkoušejte první e-shop s perforovanými materiály v České republice!
Pohodlný nákup z Vašeho domova či kanceláře a bohatý výběr zboží, které je skladem. Děrované plechy, tahokov, ocelové rošty, schodišťové stupně, plotové systémy, pletiva a jiné zboží z konstrukční oceli, nerezu, hliníku vyexpedujeme do 24 hodin od objednání.
www.derovaneplechy.cz
sídlo společnosti v Chrudimi, prodejní sklad v Chrudimi, výrobní závod v Prostějově
Profil společnosti
17
Společnost PERFO LINEA a. s. je největším výrobcem děrovaných plechů a dodavatelem tahokovu, ocelových roštů, ocelových dopravních pásů a pletiv v České
republice. PERFO LINEA je značkou seriózního, kapitálově silného celku s dlouholetou zkušeností. V daném odvětví firma působí již od roku 1993. Široký
sortiment produktů se využívá v moderní
architektuře, stavebnictví, zemědělství,
potravinářském, chemickém a těžebním
průmyslu. V Chrudimi se nachází sídlo firmy. Sortiment je k dispozici v prodejních
skladech v Chrudimi a Prostějově. Nabízíme více než 600 skladových položek děrovaných plechů, 100 položek tahokovu
a 40 položek ocelových roštů k okamžitému odvozu. Samozřejmostí je zakázková
výroba, doprava a rozvoz po České republice. Do východoevropských zemí fir-
ma úspěšně exportuje již od roku 2004.
Certifikaci systému managementu kvality
dle ISO 9001:2000 firma získala v roce
2002. Společnost PERFO LINEA a. s. se
stabilním managementem a zkušeným týmem obchodníků je připravena vyjít vstříc
Vašim přáním a rozvinout dlouhodobou
spolupráci právě s Vámi.
sídlo společnosti v Chrudimi
prodejní sklad v Chrudimi
výrobní závod v Prostějově
Osobní přístup k zákazníkovi
Zakázková výroba
> rychlá přátelská komunikace
> respektování přání
> profesionální přístup
> vyřešíme Váš požadavek
> pružně realizujeme i atypická provedení
Poradenský servis
> na základě vzájemné dohody splníme Váš požadovaný termín
> odborné konzultace
> řešení zadání a problémů
Doprava
Rychlost výroby
> zboží na skladě a hotové zakázky vyexpedujeme do 24 hodin
po celé České republice
> v případě potřeby pro Vás rádi zajistíme expresní přepravu
Vysoká kvalita výrobků
> je v souladu s platnými technickými normami
> pravidelný servis nového strojového parku
a nástrojového vybavení
> osvědčené výrobní procesy a výstupní kontrola
ocelové rošt y
Široký sortiment nabídky
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
Proč se obrátit na naši společnost
> zahrnuje děrované plechy, tahokov, ocelové rošty
a schodišťové stupně, ocelové dopravní pásy a výrobky
z perforovaných materiálů
Jak jednoduše nakoupit
1. POPTÁVKA
S Vaší poptávkou Vám ochotně poradíme, společně najdeme řešení a zpracujeme cenovou nabídku.
2. OBJEDNÁVKA
Vaši objednávku nám můžete zaslat e-mailem nebo faxem a my Vám ji obratem potvrdíme.
3. DOPRAVA
Zboží si můžete sami vyzvednout v prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově
nebo Vám jej dopravíme v nejkratším možném termínu.
•Běžné skladové pozice vyexpedujeme do 24 hodin
•Zboží na zakázku dle vzájemně domluveného termínu
Telefon
Chrudim: +420 469 603 108
+420 469 603 111
Prostějov:+420 582 401 127
Fax
Chrudim: +420 469 603 110
Prostějov:+420 582 401 106
Internet
E-m: perfolinea@ perfolinea.cz
Skype: perfolinea
18
Doporučené údaje
pro objednávku
•Vaše přesná adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba,
telefon, fax, e-mail
•Požadovaný termín dodání
•Požadovaný způsob dodání
• Počet kusů
•Typ (lisovaný, svařovaný) *)
•Profil nosných pásek
•Nosná délka x nenosná šíře v mm
•Druh a jakost materiálu
•Požadované zatížení v kg
•Velikost oka v mm
•Povrchová úprava (protiskluz, ..)
•Doporučujeme přiložit náčrtek, výkres
příklad
Typ:
lisovaný
svařovaný
z tahokovu
Materiál: surový
pozinkovaný
nerez 1.4301
Další požadavky na povrch či jakost:......................................................
Oko..................... mm;
Průřez nosné pásky:.................. mm;
neznáte-li průřez, udejte požadované zatížení
Protiskluz:
ne
Kusů:
vnější rozměr v mm (nosný x nenosný)
jednostranný
oboustranný
*) u nepravidelných tvarů roštů s výřezy, je nutno započítat plochu
opsaného pravoúhelníku daného roštu.
> Děrované plechy > Tahokov > Pletiva > Pásy a ostatní
ocelové rošt y
1
Praha
Chrudim
Prostějov
Náš sortiment:
• Děrované plechy
• Tahokov
• Ocelové rošty, stupně
• Drátěné pásy
• Pletiva
• Plotové systémy
• Designové plechy
• Akustické podhledy
• Pečné plechy
• Triérové plechy
• Závěsné kabelové žlaby
• Žebříčkové příčky
• Hutní materiály
• Strukturované nerezové plechy
• Dekorativní plechy s PVC fólií
• Protihlukové stěny
• Městský mobiliář
Pardubice
(12 km)
Perfo linea a.s.
Čáslav
(33km)
Vysoké Mýto
(30km)
Ždírec n/Doubravou
(30km)
Chrudim
Olomouc
(22 km)
Boskovice
(40 km)
Přerov
(27 km)
Perfo linea a.s.
Brno
(62 km)
Prostějov
Mapy pro ilustraci (zdroj www.mapy.cz)
PERFO LINEA a. s.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
GPS: 49°57‘23.274“N, 15°48‘15.933“E
Tel: +420 469 603 108 (111), Fax: +420 469 603 110
Perfo linea a. s.
Šlikova 9, 796 01 Prostějov
GPS: 49°28‘16.181“N, 17°6‘13.989“E
Tel: +420 582 401 127, Fax: +420 582 401 106
IČ:
25957716
DIČ:CZ25957716
E-mail: [email protected]
Skype: perfolinea
Tento katalog je platný od 03/2013.
www.perfolinea.cz
Download

Největší výrobce perforovaných materiálů