TAHOKOV
> Největší výrobce perforovaných materiálů
2
TA H O KO V
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TAHOKOV > Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Tahokov PERFO LINEA díky své pevnosti
a jedinečnému optickému vzhledu nachází
široké uplatnění v moderní architektuře
pro návrhy originálních interiérů a exteriérů, ve strojírenství, v zemědělství, dopravě
a stavebnictví – variace fasádních prvků,
průmyslových podhledů, balkonů, zástěn.
Mikrotahokov PERFO LINEA je například
vhodný pro výrobu filtrů, sítek a ochranných mřížek.
Dekorativní tahokov PERFO LINEA nachází
své místo jak u výplní zábradlí, dělících stěn
tak i ve světě umění.
Výrobky z tahokovu PERFO LINEA známe
např. jako protihlukové stěny, větrací a krbové mřížky, odstřeďovací nádoby, kryty na
luxusní elektronice a součásti bílého zboží,
třídící síta či pochůzné lávky.
TA H O KO V
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Použití tahokovu
dekorativní kryt střechy z tahokovu dle návrhu Ing. Arch. Evy Jiřičné
1
skladovací klece
ploty, bezpečnostní ohrady
představná fasáda z tahokovu - nákupní centrum Nisa Liberec
fasádní prvky a obklady
zástěna nouzového schodiště a výtahu
Tahokov je materiál s výřezy po celé své ploše na tabuli či svitku plechu.
Existuje min 5 druhů prořezu tzv. „oka“,
která natahováním materiálu vytváří svůj
jedinečný vzhled a tvar, aniž by docházelo
ke ztrátě pevnosti.
Oka tedy nevznikají splétáním či svařováním, jak se na první pohled může zdát.
Tabule či svitky tahokovu se dají válcovat,
mají pak zploštělý povrch, nebo mohou zachovat přirozený tvar. Rovnat se dají i dodatečně.
MATERIÁLY
•Konstrukční ocel (DC01)
Cenově nejvýhodnější, dá se variabilně povrchově upravovat práškovou barvou, galvanickým zinkováním, nátěry, apod.
•Nerez (1.4301)
Zaručuje dlouhou životnost, nekoroduje.
Používá se především ve farmaceutických,
potravinářských a chemických provozech
náročných na přísné hygienické předpisy,
ale i v moderní architektuře.
TA H O KO V
•Pozink (DX51D)
Jedná se o konstrukční ocel opatřenou zinkovou povrchovou úpravou. Také jej lze
povrchově upravovat práškovou barvou,
nátěry. Běžně se používá např. v oblasti vzduchotechniky, klimatizace, na výrobu
protihlukových kabin a stěn.
•Hliník (ENAW1050)
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Tahokov a materiál
podhledy v interiéru haly
Vyznačuje se lehkostí materiálu s dlouhou
životností, nekoroduje. Pro efekt a stálý
glanc jej lze eloxovat nebo barvit práškovou barvou.
•Ostatní barevné kovy
(měď, mosaz, slitiny hliníku, apod.)
I z těchto materiálů jsme schopni vyrobit
tahokov a perforované materiály.
2
okenní žaluzie
bezpečnostní ostny z tahokovu
bezpečnostní ostny z tahokovu
exteriérový zákryt schodiště
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TA H O KO V
Základní pojmy
TAHOKOV
1. TYPY OK
7. TLOUŠŤKA MŮSTKU
Tahokov je materiál opatřený výřezy v celé
své ploše. Tyto výřezy vznikají vzájemným
prořezáváním bez ztrát materiálu pří součastném tvarování tahem.
TH
TQ
TE
TR
TD
Tloušťka použitého plechu.
oko šestihranné
oko čtvercové
oko kruhové
oko kosočtvercové
oko dekorativní
8. UZEL
Průsečík dvou vzájemně navazujících
můstků.
2. OKO
Základním prvkem tahokovu je oko. Sestává z můstků a otvoru. Velikost oka je dána
jeho délkou a šířkou.
9. DÉLKA UZLU
Vzdálenost mezi dvěma dlouhými
úhlopříčkami.
3. DÉLKA OKA
Vzdálenost od středu jednoho ke středu
druhého uzlu, měřená ve směru delší úhlopříčky oka.
4. ŠÍŘKA OKA
Vzdálenost od středu jednoho uzlu
ke středu druhého uzlu, měřená ve
směru kratší úhlopříčky oka.
10. ŠÍŘKA UZLU
Přibližně dvojnásobek šířky můstku.
3
11. ŠÍŘKA TAHOKOVU
5. OTVOR OKA
Velikost otvoru mezi čtyřmi můstky oka ve
směru kolmém k rovině tahokovu.
6. ŠÍŘKA MŮSTKU
Šířka materiálu tvořícího můstky mezi
jednotlivými oky.
Celková šířka tahokovu měřená ve
směru delší úhlopříčky oka.
Celková délka tahokovu měřená ve směru
kratší úhlopříčky oka.
13. SMĚR OKA
Typ 3 - přířez BLs
Přířez střižený symetricky v šířce i délce.
šířka oka
BLs
délka tabule
délka oka
Typ 4 - přířez BLg
Přířez střižený symetricky v šířce i délce
s uzavřenými oky. Tento přířez je možné
realizovat pouze v případě, že jeho rozměry jsou přibližně rovny násobkům šířky
a délky oka.
BLg
TR 16 - neválcované provedení
šířka tabule
Celková tloušťka tahokovu.
15. TYP PŘÍŘEZU
Jestliže se z tahokovu vytvářejí přířezy, je
třeba podle jednotlivých typů přířezů (symetrické s otevřenými a nebo uzavřenými
oky) dodržovat zvláštní podmínky. Existuje
celkem 5 typů přířezů.
Typ 1 - přířez Bs
Přířez střižený symetricky (se stejným
přesahem ve své šířce).
Bs
Typ 2 - přířez Bg
Přířez střižený symetricky ve své šířce
s uzavřenými oky. Tento typ je realizovatelný pouze v případě, že je šířkový rozměr
mřížky přibližně roven násobku délky oka.
Typ 5 - přířez BLo
Podle zadaných rozměrů je možno tento
typ přířezu stříhat libovolně v délce i šířce
bez ohledu na to, jaká je symetrie ok.
TA H O KO V
14. TLOUŠŤKA TAHOKOVU
16. TOLERANCE
A) Normální tabule
šířková tolerance: ± 5%
délková tolerance: ± 10%
B) Přířezy
Toleranční skupina I
šířková tolerance: ± 5%
délková tolerance: ± 10%
TR 16F - válcované provedení „F“
Toleranční skupina II
do maximální tloušťky 2 mm
do šířky a délky 600 mm: ± 1mm
do šířky a délky 1000 mm: ± 1,5 mm
nad šířku a délku 1000 mm: ± 2 mm
Toleranční skupina II
nad tloušťku 2 mm
do šířky a délky 600 mm: ±2 mm
do šířky a délky 1000 mm: ± 3 mm
nad šířku a délku 1000 mm: ± 5 mm
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
12. DÉLKA TAHOKOVU
4
TQ 20 F - válcované provedení „F“
17. VÁLCOVÁNÍ
Tahokov je možné rozválcovat naplocho
v šířce až 1400 mm.
Válcované provedení je značeno písmenem
F za velikostí oka.
Bg
TQ 20 F - neválcované provedení
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TA H O KO V
Běžné skladové pozice
V prodejních skladech v Chrudimi a Prostějově nabízíme více než 100 skladových položek k okamžitému odběru.
Fotografie tahokovu jsou ve skutečné velikosti 1:1.
TR kosočtvercová oka
Typ
TR3
TR4
Materiál
1.4301 (nerez)
1.4301 (nerez)
Délka / šířka oka
3x2
4x2
Šířka můstku
0,5
0,5
Formát (mm)
role šíře 500, tl. 0,5
role šíře 1000, tl. 0,4
Hmotnost
2,3 kg/m²
1,6 kg/m²
Typ
TR6
TR6
TR6
Materiál
DC01 (ocel)
DX51D (pozink)
1.4301 (nerez)
Délka / šířka oka
6 / 3,7
6 / 3,4
6x3
Šířka můstku
0,5
1,0
0,8
Formát (mm)
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1000 x 2000
role šíře 1000, tl. 0,5
Hmotnost
4,0 kg/ks
4,5 kg/ks
2,1 kg/m²
Typ
TR10
TR10
TR10
TR10
Materiál
DC01 (ocel)
DX51D (pozink)
ENAW1050 (hliník)
1.4301 (nerez)
Délka / šířka oka
10,0 / 4,5
10,3 / 5,3
10,0 / 5,0
10,0 / 5,0
Šířka můstku
1,5
1,0
1,0
1,0
Formát (mm)
1,0 x 1000 x 2000
1,0 x 1250 x 2500
0,5 x 1000 x 2000
0,5 x 1000 x 2000
Hmotnost
10,66 kg/ks
9,25 kg/ks
1,8 kg/ks
3,15 kg/m²
Typ
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
Materiál
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
DX51D (pozink)
1.4301 (nerez)
DC01 (ocel)
ENAW1050 (hliník)
Délka / šířka oka
16 / 8
16 / 8
16 / 8
16 / 8
16 / 8
16 / 8
Šířka můstku
1,8
1,8
1,8
1,4
1,8
1,8
Formát (mm)
1,0 x 1000 x 2000
1,0 x 1250 x 2500
1,0 x 1000 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
0,8 x 1000 x 2000
Hmotnost
7,0 kg/ks
10,8 kg/ks
7,0 kg/ks
5,0 kg/ks
11,0 kg/ks
2,3 kg/ks
Typ
TR22
TR22F
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
Materiál
Délka / šířka oka
DC01 (ocel)
22 / 12
DX51D (pozink)
22 / 12
válcovaný/neválcovaný
DX51D (pozink)
22 / 10,7
válcovaný
DC01 (ocel)
22 / 12
1.4301 (nerez)
22 / 12
ENAW1050 (hliník)
22 / 12
DC01 (ocel)
22 x 12,5
DC01 (ocel)
22 x 12,5
Typ
TR28
TR28
TR28
Materiál
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
TR3
TR6
TR10
TR16
5
TR22F
TR22
TR28
Délka / šířka oka
28 / 9
28 / 10
28 / 17
Šířka můstku
1,6
2,0
Formát (mm)
1,0 x 1000 x 2000
0,7 x 1000 x 2000
Hmotnost
4,20 kg/ks
4,00 kg/ks
2,0
1,0 x 1250 x 2500
7,50 kg/ks
1,6
1,6
2,5
2
2,5
1,0 x 1250 x 2500
1,0 x 1000 x 2000
1,0 x 1000 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
2,0 x 1000 x 2000
6,60 kg/ks
4,20 kg/ks
3,25 kg/ks
7,80 kg/ks
13,00 kg/ks
Šířka můstku
2,5
2,5
1,5
Formát (mm)
1,0 x 1000 x 2000
2,0 x 1250 x 2500
1,5 x 1250 x 2000
Hmotnost
8 kg/ks
25 kg/ks
6 kg/ks
Materiál
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
1.4301 (nerez)
Délka / šířka oka
42 / 12
42 / 13
42 / 13
42 / 13
42 / 13
42 / 12
Šířka můstku
2,5
2,5
2,5
3,0
3,0
3,0
Formát (mm)
1,0 x 1000 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
1,5 x 1250 x 2500
2,0 x 1000 x 2000
2,0 x 1250 x 2500
2,0 x 1000 x 2000
Hmotnost
6,70 kg/ks
10,05 kg/ks
15,70 kg/ks
14,80 kg/ks
23,20 kg/ks
14,80 kg/ks
Typ
TR42
TR42
Materiál
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
Délka / šířka oka
42 / 13
42 / 13
Šířka můstku
2,5
3,0
Formát (mm)
1,5 x 2000 x 1000
2,0 x 2000 x 1000
Hmotnost
10,05 kg/ks
14,80 kg/ks
Typ
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
Materiál
DC01 (ocel)
DC01 (ocel)
S235JRG2 (ocel)
S235JRG2 (ocel)
S235JRG2 (ocel)
Délka / šířka oka
62 / 21
62 / 21
62 / 25
62 / 25
62 / 23
Šířka můstku
2,5
2,5
3,0
3,0
7,0
Formát (mm)
1,5 x 1000 x 2000
2 x 1000 x 2000
3 x 1000 x 2000
3 x 1250 x 2500
3 x 1000 x 2000
Hmotnost
4,8 kg/ks
6,4 kg/ks
11,5 kg/ks
18 ,0 kg/ks
26,9 kg/ks
Délka / šířka oka
110 / 52
Šířka můstku
24
Formát (mm)
1,5 x 2000 x 1500
Hmotnost
36,0 kg/ks
TR42
TA H O KO V
TR42
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Typ
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR62
Ambrosia
110 mm
Typ
TR110
52 mm
24 mm
TR110
Volná plocha 8 %.
Obrázek není ve skutečné velikosti.
6
Expression
100 mm
Typ
TH100
15 mm
35 mm
TH100
Materiál
DC01 (ocel)
Délka / šířka oka
100 / 35
Šířka můstku
15
Formát (mm)
1,5 x 2000 x 1500
Hmotnost
30,0 kg/ks
Šířka můstku
9
Formát (mm)
1,5 x 2000 x 1500
Hmotnost
24,0 kg/ks
volná plocha 12 %.
Obrázek není ve skutečné velikosti.
Airfield
62 mm
9 mm
Materiál
DC01 (ocel)
Typ
TR62
20 mm
TR62
Materiál
DC01 (ocel)
Délka / šířka oka
62 / 20
volná plocha 28 %.
Obrázek není ve skutečné velikosti.
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TQ čtvercová oka válcovaná
TA H O KO V
TE kruhová oka válcovaná
Typ
TQ8F
TQ8F
Materiál
DC01 (ocel) válcovaný
DC01 (ocel) válcovaný
Délka / šířka oka
8/7
8/7
Šířka můstku
1,0
1,0
Formát (mm)
1 x 1000 x 2000
1 x 1250 x 2500
Hmotnost
4,8 kg/ks
7,5 kg/ks
Typ
TQ14F
TQ16F
TQ16F
Materiál
DC01 (ocel) válcovaný
DC01 (ocel) válcovaný
DC01 (ocel) válcovaný
Délka / šířka oka
14 / 11,4
16 / 14
16 / 12
Šířka můstku
1,0
1,5
1,5
Formát (mm)
1 x 1250 x 2500
1 x 1000 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
Hmotnost
4,0 kg/ks
3,9 kg/ks
5,9 kg/ks
Typ
TQ20F
TQ20F
TQ20F
TQ20F
TQ20F
Materiál
Délka / šířka oka
1.4301 (nerez) válcovaný
20 / 15
DC01 (ocel) válcovaný
20 / 15
DC01 (ocel) válcovaný
20 / 15
DX51D (pozink) válcovaný
20 / 17
DX51D (pozink) válcovaný
20 / 15
Šířka můstku
1,7
1,7
1,7
1,5
1,7
Formát (mm)
1,5 x 1000 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
1,5 x 1250 x 2500
1 x 1000 x 2000
1,5 x 1000 x 2000
Hmotnost
5,2 kg/ks
5,2 kg/ks
8,1 kg/ks
3,6 kg/ks
5,9 kg/ks
TQ8F
TQ16F
TQ20 F
Typ
TE5F
Materiál
DX51D (pozink)
válcovaný
Délka / šířka oka
5 / 3,80 (ø2,5)
Šířka můstku
1,0
Formát (mm)
0,7 x 1000 x 2000
Hmotnost
4,8 kg/ks
Typ
TE10F
Materiál
DX51D (pozink)
válcovaný
DX51D (pozink)
válcovaný
DX51D (pozink)
válcovaný
Délka / šířka oka
10 / 7,62 (ø5)
Šířka můstku
1,4
Formát (mm)
0,7 x 1000 x 2000
Hmotnost
4,1 kg/ks
10 / 7,62 (ø5)
1,4
0,7 x 1250 x 2500
6,4 kg/ks
10 / 7,62 (ø5)
1,4
1,0 x 1250 x 2500
9,2 kg/ks
Materiál
S235JRG2 (ocel)
S235JRG2 (ocel)
Délka / šířka oka
šestihran 47 / 13
šestihran 47 / 13
Šířka můstku
5
5
Formát (mm)
3 x 1000 x 2500
3 x 1250 x 1600
Hmotnost
45 kg/ks
36 kg/ks
TE5F
TE10F
7
TE10F
TE10F
TH šestihranná oka
Typ
TH47
TH47
TH47
2,7
2,7
Typ B
5
5
Typ A
1,7
1,7
1,5
1,25
27
18
Materiál
Vnější rozměr (mm)
Tloušťka (mm)
Štěrbina (mm)
Hmotnost
Materiál
Vnější rozměr (mm)
Tloušťka (mm)
Štěrbina (mm)
ocel
ø 18
1,25
1,70
0,46 kg/m
ocel
ø 27
1,50
1,50
1,15 kg/m
pozink
ø 18
1,25
1,70
0,46 kg/m
nerez
ø 27
1,50
1,50
1,15 kg/m
nerez broušená
ø 27
1,50
1,50
1,15 kg/m
hliník
ø 18
1,25
1,70
0,16 kg/m
nerez
ø 18
1,25
1,70
0,46 kg/m
Hmotnost
R3
1,7
Typ E
20
1,7
30
12
Typ C
10
12
1,5
1,25
20
R3
20
Materiál
Vnější rozměr (mm)
Tloušťka (mm)
Štěrbina (mm)
Hmotnost
Materiál
Vnější rozměr (mm)
Tloušťka (mm)
Štěrbina (mm)
Hmotnost
ocel
20 x 12 x 20
1,25
1,70
0,53 kg/m
ocel
20 x 30
1,50
1,70
1,27 kg/m
hliník
20 x 12 x 20
1,25
1,70
0,19 kg/m
hliník
20 x 30
1,50
1,70
0,45 kg/m
nerez
20 x 12 x 20
1,25
1,70
0,53 kg/m
nerez
20 x 30
1,50
1,70
1,27 kg/m
Typ WG 30x30
Typ WG 40x40
16,25
5,7
7,5
16,25
12,15
8
30
2
30
40
R4
R3
1,5
40
10
10
12,15
Materiál
Vnější rozměr (mm)
Tloušťka (mm)
Štěrbina (mm)
Hmotnost
WG 30 x 30 - ocel
30 x 30
1,50
5,70
1,48 kg/m
WG 40 x 40 - ocel
40 x 40
2,00
7,50
2,47 kg/m
lemovací profil na zábradlí
Typ A
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Profily se používají na lemování tahokovu a děrovaných plechů. Běžně jsou dodávány v délce 3 m.
Poradíme Vám s volbou vhodného profilu a na zakázku upravíme rozměr.
TA H O KO V
Lemovací profily
Typ B
Typ E
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TA H O KO V
9
Příklady výrobních možností
V tabulkách níže naleznete příklady dalších výrobních možností. Toto zboží je dodáváno na zakázku.
Termín dodání je dohodou, obvykle 1 - 4 týdny.
TR kosočtvercová oka
TR110 - TR200 jsou vhodné na fasády, ploty, pro výrobu schodišťových stupňů a roštů (více v katalogu Ocelové rošty a schodišťové stupně)
Tabulka: Příklady výrobních možností TR kosočtvercová oka
Označení
TR2
TR3
TR3
TR3
TR4
TR4
TR5
TR5
TR6
TR6
TR6
TR6
TR6
TR6
TR6
TR6
TR6
TR6
TR6
TR8
TR9
TR9
TR9
TR9
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR10
TR12
TR12
TR12
TR12
TR13
TR13
TR13
TR13
TR13
TR13
TR13
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR16
TR18
TR18
TR21
TR22
TR22
Délka oka
± 5%
2,00
3,00
3,00
3,00
4,00
4,75
5,80
5,80
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
8,00
9,00
9,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
12,70
12,70
12,70
12,70
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
13,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
18,00
18,00
21,00
22,00
22,00
Šířka oka
± 5%
1,44
1,75
1,80
2,05
2,80
2,33
2,75
2,75
2,80
2,90
3,00
3,10
3,10
3,10
3,40
3,40
3,60
4,00
4,00
6,50
2,05
2,10
2,30
2,35
3,00
3,80
4,40
4,40
4,50
4,80
4,80
5,00
6,50
8,30
3,30
3,50
4,15
4,30
4,60
4,90
5,30
5,40
5,40
6,10
5,60
6,40
5,60
6,40
5,10
5,15
5,40
7,00
7,50
8,00
8,60
5,00
5,80
6,10
6,30
6,30
6,60
6,60
6,60
6,60
6,90
7,00
7,60
8,00
11,20
13,80
9,00
15,00
10,00
5,10
5,40
Rozměr ok
Šířka můstku
±5%
0,40
0,50
0,60
0,60
0,50
0,60
1,00
1,00
0,50
0,70
0,60
0,50
0,90
1,00
1,00
1,25
1,00
0,40
1,00
1,00
0,70
0,75
0,75
0,85
0,75
0,75
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
1,25
1,50
0,75
1,00
0,60
1,00
1,50
0,60
1,50
1,00
1,25
1,65
1,10
0,80
1,30
0,80
1,00
1,00
0,60
1,00
1,50
1,50
1,50
0,75
0,75
1,50
1,25
1,50
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
1,75
1,50
1,20
1,50
1,50
1,30
0,75
1,00
Tloušťka můstku
± 10 %
0,40
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0,70
0,70
0,30
0,80
0,50
1,00
0,30
0,50
0,80
0,50
0,50
0,40
0,75
1,00
0,30
0,40
0,40
0,30
0,50
0,50
0,30
0,40
1,00
0,30
0,50
0,40
0,50
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
1,20
0,50
0,40
0,40
0,40
1,00
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,30
0,50
0,40
0,50
1,00
0,30
0,40
0,50
1,00
1,00
0,75
1,20
1,00
0,50
1,00
0,50
0,50
0,50
Hmotnost
(kg/m2)
Celková tloušťka
tahokovu (mm)
Volná plocha
(%)
1,11
2,25
2,70
2,35
1,14
1,64
1,38
1,38
0,86
3,00
1,60
2,50
1,30
2,58
3,70
2,94
2,22
0,54
1,07
2,40
1,64
2,29
2,09
1,74
2,00
1,58
1,64
2,18
5,33
2,00
3,33
2,56
1,54
3,64
2,29
1,16
1,86
2,61
0,98
5,33
1,48
1,85
5,19
1,57
0,80
1,49
0,80
3,14
1,55
0,89
2,29
3,20
3,00
2,79
1,20
1,03
1,18
1,59
1,45
1,82
3,64
1,45
1,94
2,32
4,57
5,26
2,63
0,87
1,39
1,39
1,60
1,04
1,18
1,46
0,72
0,80
0,90
0,90
0,75
0,93
1,80
1,80
0,86
1,70
1,20
1,00
1,30
2,00
2,10
1,50
2,00
0,85
1,80
2,00
1,10
1,25
1,25
1,25
1,80
1,50
2,00
2,10
3,10
2,40
2,40
2,40
1,90
1,50
1,60
1,20
1,60
2,15
1,20
3,00
1,60
2,00
3,50
1,50
1,44
1,45
1,44
2,00
1,60
1,20
2,00
3,00
3,00
3,00
1,30
1,50
1,95
2,00
2,05
3,00
3,00
2,50
2,60
2,80
4,00
5,00
2,70
2,80
2,70
2,15
3,10
1,75
1,50
1,60
45,0
42,0
33,0
42,0
64,0
49,0
28,0
28,0
64,0
52,0
60,0
68,0
42,0
35,0
41,0
26,0
44,0
80,0
50,0
68,0
32,0
29,0
35,0
28,0
50,0
60,0
32,0
32,0
33,0
17,0
17,0
20,0
62,0
55,0
43,0
71,0
53,0
35,0
75,0
43,0
63,0
54,0
46,0
61,0
75,0
53,0
75,0
61,0
61,0
78,0
71,0
60,0
62,0
65,0
70,0
74,0
51,0
60,0
54,0
54,0
54,0
39,0
39,0
42,0
43,0
34,0
56,0
73,0
82,0
66,0
80,0
74,0
70,0
63,0
Výroba z tabulí
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
1600
1800
1600
1250
1000
2350
1000
4400
1000
1000
1450
1000
1500
1000
1250
1000
1500
1000
2000
1600
1800
1600
2300
1600
2100
1600
1100
1600
2400
500
600
1600
2500
1600
2500
1600
2000
1600
5000
1600
3600
1600
3800
1600
4100
1600
3100
1600
3600
1600
2350
1600
3150
1600
3150
1600
1600
1600
2500
1600
2100
1600
2100
1600
2800
1600
7200
-
Výroba ze svitků
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
600
25000
600
25000
600
25000
600
25000
600
25000
1250
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
1000
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
600
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1000
50000
600
50000
600
50000
600
50000
1250
600
50000
600
50000
600
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1000
50000
1250
50000
600
50000
600
50000
600
50000
Šířka oka
± 5%
7,00
8,00
8,00
9,00
10,50
10,50
10,50
10,50
12,00
12,80
14,80
16,20
4,50
5,00
9,00
9,00
9,00
9,00
11,00
12,00
13,0
13,0
14,0
16,0
16,0
13,0
12,0
14,2
15,0
11,0
17,0
17,0
12,0
13,0
13,0
13,0
13,0
15,0
16,0
16,0
18,0
20,0
20,0
12,0
12,0
12,0
12,0
13,0
22,2
22,2
22,2
22,2
24,0
24,0
20,0
20,0
21,0
21,0
21,0
23,0
25,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
30,0
35,0
35,0
35,0
35,0
35,0
37,0
15,0
15,0
17,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
50,0
50,0
21,5
21,5
25,8
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
43,0
47,0
Rozměr ok
Šířka můstku
±5%
1,25
1,25
1,25
1,25
1,30
1,50
1,75
2,00
2,00
1,75
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,50
2,50
3,00
2,50
2,00
1,50
4,75
2,50
2,50
1,10
2,80
2,00
2,50
4,80
4,00
4,50
4,50
2,50
3,00
3,00
3,00
4,50
2,50
2,50
2,60
2,50
2,50
2,50
1,50
3,00
3,00
5,00
4,00
2,00
2,50
3,00
3,50
4,50
6,50
2,50
2,50
2,50
3,00
4,50
7,00
2,50
2,50
2,50
2,50
3,00
4,50
7,00
9,00
2,50
3,00
4,00
6,00
6,00
6,00
10,00
2,50
2,50
6,50
4,50
5,00
6,00
6,00
6,00
12,00
23,00
5,00
5,00
5,00
3,00
3,00
3,00
4,50
8,00
7,00
9,00
9,00
9,00
9,00
3,00
Tloušťka můstku
± 10 %
0,50
0,40
0,50
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
0,70
0,88
2,00
2,00
1,00
0,50
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
0,5
2,5
1,0
2,0
0,5
2,0
1,0
1,0
2,5
3,0
3,0
3,0
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
3,0
2,0
4,0
2,0
1,0
3,0
1,5
2,5
2,7
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,5
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
1,0
3,0
3,0
1,5
3,0
4,0
4,0
1,0
2,0
1,0
3,0
4,0
1,5
3,0
4,0
3,0
3,0
2,5
3,0
3,0
1,5
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
6,0
6,0
6,0
1,5
Hmotnost
(kg/m2)
Celková tloušťka
tahokovu (mm)
Volná plocha
(%)
1,43
1,00
1,25
1,11
1,98
2,29
2,67
3,05
2,00
1,93
4,32
3,95
7,11
3,20
3,56
4,44
8,89
10,67
3,64
2,67
0,92
14,62
2,86
5,00
0,55
6,90
2,67
2,82
12,80
17,45
12,71
12,71
3,33
5,54
7,38
11,06
16,62
5,33
2,50
2,50
2,22
2,00
2,00
2,00
6,00
12,00
13,33
19,74
2,88
1,80
6,49
3,78
7,50
11,70
2,00
3,00
3,81
6,86
10,29
14,61
1,48
1,48
2,22
2,96
5,33
8,00
12,44
21,33
1,33
4,11
5,49
4,11
8,23
10,97
17,30
2,67
5,33
6,12
5,40
8,00
3,60
7,20
9,60
12,00
22,00
9,30
11,16
9,30
1,80
2,40
3,60
5,40
9,60
11,20
14,40
21,60
21,60
20,09
1,53
1,90
1,80
1,90
1,90
2,80
3,10
3,45
3,80
3,80
2,90
4,80
4,80
3,80
2,70
3,80
4,50
5,50
6,20
4,50
3,80
1,45
9,00
4,50
5,50
1,70
5,00
3,80
4,50
9,20
8,60
9,30
9,30
4,50
5,70
6,20
7,20
9,30
5,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
3,10
5,70
7,20
9,00
7,20
4,80
4,50
7,20
6,40
8,10
11,70
4,50
5,00
5,50
7,20
8,70
12,00
4,50
4,50
5,00
5,50
7,20
8,70
12,00
16,60
4,50
7,20
8,60
9,90
11,40
12,40
18,00
4,50
5,00
12,00
9,30
11,00
9,90
11,40
12,40
8,50
9,00
9,00
6,00
6,00
7,20
9,30
14,00
13,70
15,00
18,60
18,60
5,70
64,0
69,0
69,0
72,0
75,0
71,0
67,0
62,0
67,0
73,0
73,0
75,0
11,0
20,0
56,0
44,0
44,0
33,0
55,0
67,0
77
27
64
69
64
57
67
65
36
27
47
47
58
54
54
54
31
67
69
69
72
75
75
75
50
50
17
39
82
77
73
68
63
46
75
75
76
71
57
39
81
81
81
81
78
67
48
33
83
83
77
66
66
66
46
67
67
24
78
75
70
70
70
50
8
53
53
62
85
85
85
77
60
65
65
55
55
58
87
Výroba z tabulí
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
1600
2600
1600
3000
1600
3350
1600
3400
1600
5300
1600
5800
1600
1600
1600
1150
2500
2650
2500
2100
2500
2100
2500
1750
2500
2600
2500
3550
2500
1600
2500
3800
2500
2750
2500
3550
2500
3350
2500
2250
2500
1600
2500
2200
2500
2850
2500
2550
2500
2550
2500
2550
2500
1700
2500
3550
2500
3800
2500
4250
2500
4750
2500
4750
2500
2350
2500
2350
2500
1400
2500
6600
2500
5250
2500
4400
2500
3750
2500
3850
2500
2100
2500
4750
2500
4750
2500
4950
2500
4150
2500
2750
2500
1950
2500
6400
2500
6400
2500
6400
2500
6400
2500
5350
2500
3550
2500
2250
1500
2150
2500
7100
2500
6900
2500
5200
2500
3450
2500
3450
2500
3450
1500
2650
1500
3550
2500
3550
2500
1550
2500
5250
1500
5750
2500
3950
2500
3950
1500
3950
2500
2550
2500
2550
2500
3000
2500
7900
2500
7900
2500
7900
2500
5250
2500
2950
2500
3400
2500
2600
1500
3200
1500
3440
2500
9300
Výroba ze svitků
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
1250
50000
600
50000
1250
50000
1250
5000
1250
5000
1250
3000
1250
3000
1250
3000
1250
3000
1250
3000
1250
3000
1000
50000
1000
50000
1000
50000
1500
50000
1500
1250
5000
1250
5000
1250
3000
1250
3000
1250
3000
1250
5000
1500
25000
1500
2500
1500
5000
1500
5000
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR22
TR28
TR28
TR28
TR28
TR28
TR28
TR28
TR28
TR30
TR30
TR30
TR30
TR30
TR30
TR35
TR35
TR35
TR38
TR38
TR38
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR42
TR44
TR44
TR44
TR44
TR44
TR52
TR52
TR52
TR52
TR52
TR52
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR62
TR76
TR76
TR76
TR76
TR76
TR76
TR76
TR88
TR88
TR88
TR90
TR90
TR90
TR90
TR90
TR110
TR110
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
Délka oka
± 5%
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,0
28,00
28,00
28,00
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
35,0
35,0
35,0
38,0
38,0
38,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
42,0
44,0
44,0
44,0
44,0
44,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
62,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
76,0
88,0
88,0
88,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
110,0
110,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
TA H O KO V
Označení
10
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR115
TR123
TR130
TR150
TR150
TR152
TR200
TR200
TR200
TR200
TR200
TR200
TR200
Délka oka
± 5%
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
123,5
130,0
150,0
150,0
152,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Šířka oka
± 5%
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
47,0
50,0
31,5
38,0
42,0
44,0
52,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
85,0
Rozměr ok
Šířka můstku
±5%
3,00
3,00
7,00
8,00
9,00
9,00
23,00
8,76
9,00
8,00
9,00
17,00
3,00
3,00
4,50
6,00
6,00
6,00
29,00
Tloušťka můstku
± 10 %
2,0
3,0
4,0
3,0
4,0
6,0
2,0
3,0
6,0
4,0
6,0
3,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
3,0
Hmotnost
(kg/m2)
Celková tloušťka
tahokovu (mm)
2,04
3,06
9,53
8,17
12,26
18,38
14,50
13,33
22,74
12,19
19,64
15,69
1,28
1,92
2,88
3,84
3,85
5,12
16,35
6,00
7,20
13,70
14,00
15,00
18,60
13,50
18,60
15,20
18,60
7,70
6,20
7,20
9,20
12,20
12,40
-
Volná plocha
(%)
87
87
70
65
62
62
8
44
53
62
59
35
92
92
88
84
84
84
32
Výroba z tabulí
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
2500
9300
2500
9300
2500
3950
2500
3450
1500
3750
1000
2450
2500
2100
1500
3000
2000
2450
1500
3500
2500
1800
2500
3000
2500
3000
2500
3000
2500
3000
2500
3000
-
Výroba ze svitků
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
1500
2500
-
TQ čtvercová oka
TA H O KO V
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Označení
TQ5F
TQ8F
TQ10F
= 3 mm
= 5 mm
= 6 mm
TQ14F
TQ16F
TQ20F
= 8 mm
= 10 mm
= 12 mm
TQ50F
TQ60F
TQ90F
= 30 mm
= 35 mm
= 50 mm
11
Označení
TQ2
TQ5
TQ8
TQ10
TQ10
TQ14
TQ14
TQ14
TQ16
TQ16
TQ20
TQ20
TQ20
TQ30
TQ30
TQ40
TQ50
TQ60
TQ90
Velikost otvoru (mm)
1
3
5
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12
17
17
24
30
35
50
Délka oka ± 5%
2
5
8
10
10
14
14
14
16
16
20
20
20
30
30
40
50
60
90
Šířka oka ± 5%
1,70
4,00
6,70
7,50
7,62
11,50
12,00
11,70
14,00
14,00
17,00
17,20
15,00
22,00
25,00
28,00
37,00
50,00
56,00
Šířka můstku ± 5 %
0,15
0,30
1,00
1,00
1,40
1,50
1,00
1,30
1,00
1,75
1,50
1,00
3,00
5,00
3,00
4,00
5,00
4,50
4,00
Tloušťka můstku ± 10 %
0,15
0,30
1,00
1,00
1,25
1,25
1,00
1,00
1,00
1,25
1,00
1,00
2,00
2,00
1,50
3,00
3,00
2,00
3,00
Hmotnost (kg/m2)
0,60
0,72
4,80
4,30
7,40
5,20
2,70
3,60
2,30
5,00
20,00
1,80
12,80
14,60
5,80
13,80
4,10
5,80
6,90
Volná plocha (%)
82
85
70
73
63
73
83
77
85
75
82
88
60
54
76
72
70
82
85
Velikost otvoru (mm)
1,5
2,5
2,5
3,0
5,0
6,0
7,0
8,0
10,0
10,0
10,0
TE5F
TE8F
TE10F
ø = 2,5 mm
ø = 3,0 mm
ø = 5,0 mm
TE14F
TE16F
TE20F
ø = 7,0 mm
ø = 8,0 mm
ø = 10,0 mm
Délka oka ± 5%
3
5
5
8
10
12
14
16
20
20
20
Šířka oka ± 5%
2,50
4,10
4,10
6,49
7,62
10,00
11,80
14,20
15,80
16,00
16,80
Šířka můstku ± 5 %
0,7
1,0
1,0
1,4
1,4
2,0
2,1
3,0
2,5
3,0
2,5
Tloušťka můstku ± 10 %
0,30
0,50
1,75
1,00
0,70
1,25
1,25
2,00
1,50
1,00
1,00
Hmotnost (kg/m2)
2,7
3,9
3,9
6,9
4,1
8,0
7,1
13,5
7,6
6,0
4,8
Volná plocha (%)
44,0
51,0
51,0
56,0
63,0
60,0
64,0
57,0
68,0
62,5
70,0
TA H O KO V
Označení
TE3
TE5
TE5
TE8
TE10
TE12
TE14
TE16
TE20
TE20
TE20
Příklady výrobních možností
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TE kruhová oka
TH šestihranná oka
12
TH47
Označení
TH28
TH28
TH44
TH44
TH44
TH45
TH45
TH47
TH52
TH52
TH52
TH52
TH52
TH88
TH88
TH115
TH115
TH123
TH130
Délka oka
± 5%
28,0
28,0
44,0
44,0
44,0
45,0
45,0
47,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
88,0
88,0
115,0
115,0
123,5
130,0
Rozměr ok (mm)
Šířka oka
Šířka můstku
±5%
± 5%
4,5
2,00
5,0
2,00
7,2
2,00
8,7
2,00
8,7
2,50
13,4
5,00
18,0
4,50
13,0
5,00
10,0
2,00
12,5
2,00
13,4
2,00
14,0
2,00
14,8
2,00
15,0
2,50
15,0
2,50
21,5
5,00
21,5
5,00
31,5
8,75
38,0
9,00
Tloušťka můstku
± 10 %
1,0
0,5
2,0
2,0
1,0
3,0
3,0
3,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
2,0
2,5
3,0
3,0
6,0
TH130
Hmotnost
(kg/m2)
Celková tloušťka
tahokovu (mm)
Volná plocha
(%)
7,11
3,20
8,53
7,36
4,60
17,50
11,50
18,10
3,14
5,12
4,78
4,57
4,32
2,67
5,33
9,30
11,16
13,33
22,8
3,80
2,70
4,40
4,40
4,00
9,00
9,00
10,00
3,75
4,40
4,40
4,40
4,40
4,50
5,00
8,50
9,00
13,50
16,20
11
20
47
54
43
25
55
25
60
68
70
71
73
67
67
53
53
44
50
Výroba z tabulí
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
1600
1600
1600
1150
2500
2200
2500
2500
2500
2000
1500
3000
1500
3000
1500
3000
2500
3000
3500
3700
2500
3550
2500
3550
2500
2550
2500
2550
2500
2100
1300
3000
Výroba ze svitků
Maximální
Maximální
šířka (mm)
délka (mm)
1250
3000
1250
3000
1250
3000
1250
3000
1250
3000
-
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TA H O KO V
Náš sortiment
DĚROVANÉ PLECHY
Hlavní předností značky PERFO LINEA je
vlastní zakázková výroba a největší prodejní
sklad děrovaných plechů v České republice. Disponujeme moderními stroji a širokým sortimentem výrobních nástrojů.
Proto jsme velmi flexibilní v dodávkách jak
na zakázku, tak i sériové výrobě. Děrujeme
do tabulí či svitků plechu z konstrukční
oceli, nerezu, pozinkovaného plechu, hliníku, mědi, mosazi, ale i papíru, lepenky,
PVC. Plechy mohou být při děrování kryty plastovou fólií, která zabraňuje jejich
poškrábání. Jde zejména o nerezové plechy broušené, kartáčované nebo leštěné.
Ocelové plechy je možno dodatečně zinkovat, opatřit jinou povrchovou úpravou,
rovnat, apod. Fantazii se meze nekladou,
rádi zrealizujeme právě Váš nápad!
TAHOKOV
Tahokov nachází uplatnění ve strojírenství,
stavebnictví, zemědělství, dopravě, potravinářském průmyslu, atd. Tahokov může být
alternativou za děrované plechy. Dodávat
jej můžeme ve formátových tabulích či svitcích do 6mm tloušťky materiálu. Na skladě nabízíme více než 100 druhů standardního tahokovu ve formátových tabulích.
Můžeme dodat i dekorativní tahokov, mikrotahokov a výrobky z tahokovu. Tahokov
dodáváme v konstrukční oceli, nerezové,
pozinkované, hliníkové, měděné, mosazné,
apod. Tabule či svitky tahokovu se dají válcovat, mají pak zploštělý povrch nebo mohou zachovat svůj přirozený tvar. Tahokov
dodáváme vždy rovnaný.
OCELOVÉ ROŠTY A SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
Ocelové rošty a schodišťové stupně se
vyznačují svojí nízkou hmotností, variabilitou provedení, vysokým procentem volné
plochy, čímž minimálně zabraňují prostupu
světla a vzduchu. Podlahové rošty a schodišťové stupně jsou stavebními prvky
v provedení lisovaném nebo svařovaném
s možností protiskluzové úpravy. Nejběžněji se používají např. pro schodiště, pochozí lávky, můstky. Povrchovou úpravu za-
jistíme žárovým zinkem nebo v provedení
přírodní, mořený či leštěný nerez. Dodávat
je lze i z kompozitních materiálů (laminátu).
Skladem nabízíme více než 40 druhů položek včetně všech komponent. Samozřejmostí je odborná konzultace s proškolenými
obchodníky, zejména u výroby na zakázku.
13
DOPRAVNÍ PÁSY
Drátěné dopravní pásy slouží pro mechanizaci dopravy, zrychlují a usnadňují
práci. Užívají se všude tam, kde klasické
dopravní pásy přestávají plnit funkci.
Předměty dopravované po drátěných dopravních pásech mohou být rozličné hmotnosti, velikosti, tuhosti, vlhkosti a agresivnosti. Pásy lze užívat při teplotách -50°C
až +1 100°C, na linkách s přísnými hygienickými požadavky, v opačném extrému v těž-
kých a teplých provozech. Splnění takových požadavků zajistí vhodně zvolený typ
pásu spolu s jakostí použitého materiálu.
Pásy vyrábíme z ocelových nízkouhlíkových,
uhlíkových, korozivzdorných, žáruvzdorných polotovarů. Můžeme zajistit i povrchovou úpravu. Drát lze pozinkovat nebo poměďovat. Sváry pásů lze ošetřit metalickým
nástřikem a teflonem. Novinkou je výroba
pásů z otěru-vzdorné manganové oceli.
Všechny katalogy jsou dostupné ke stažení na www.perfolinea.cz nebo Vám je zdarma na vyžádání zašleme.
vystužovacích průřezech a krátké kotevní
délky. Vyrábějí se na principu odporového
svařování v různých variantách roztečíotvorů a průměru drátu. Pletiva se vyrábějí
z konstrukční oceli, nerezu či pozinku.
PLOTOVÉ SYSTÉMY
Plotové panelové systémy jsou ideálním
řešením pro ohrazování rodinných domů,
objektů a provozoven, průmyslových ploch,
stavenišť, farem, výběhů, obor, voliér, sadů, zahrad, záhonů anebo jako provizorní oplocení či zátaras. Samozřejmostí jsou
i dodávky branek, posuvných, jednokřídlových, dvojkřídlových bran zhotovených
na míru a barvě dle Vašeho přání. Jedná se o kvalitní estetické řešení oplocení
a ochranu každého pozemku. Žárové
zinkování a vrstva práškové barvy jsou
dobrou zárukou protikorozního opatření.
Unikátní systém upevnění plotového panelu do sloupku umožňuje lehkou montáž
celého oplocení. Nabízíme podhrabové desky, které tvoří estetický a lehce montovatelný přídavek našeho systému oplocení
a zvyšují užitou hodnotu celého oplocení.
DESIGNOVÉ PLECHY
Novinkou roku 2011 jsou obrazce přenesené z fotografie či grafického návrhu
do děrovaného plechu. Obrazce jsou tvořeny různou kombinací otvorů a změnou roztečí mezi nimi. Další možností je vytvoření
velkých obrazců, které jsou navrženy přes
několik kazet nebo přes celou stěnu, případně strop. Hra tvarů, barev, světel umožňuje vypracovat širokou nabídku stropních
podhledů, dělících zástěn či představných
fasád. Široký výběr ornamentů, mřížek,
šachovnic, lineárních či rohových kazet,
pixelů, filmových či dětských motivů s Vámi
ochotně prokonzultuje naše obchodní
oddělení. Jedinečným obrazcem může být
i Vaše firemní logo!
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Žebérková a lisovaná pletiva jsou ideálním
řešením pro ohrazování objektů a provozoven, průmyslových ploch, stavenišť, farem,
vyběhů, obor, voliér, sadů, zahrad, záhonů
anebo jako provizorní oplocení či zátaras.
Svařované sítě poskytují bezpečnou a nenápadnou ochranu na vyhlídkových věžích,
schodištích, mostech nebo dělících prostorech. Svařované sítě mají vyšší pevnost
materiálu, výhodné rozložení materiálů ve
TA H O KO V
PLETIVA
14
Vzorky jednotlivých materiálů můžete vidět ve vzorkovnách a prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově nebo Vám je rádi zašleme poštou.
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TA H O KO V
AKUSTICKÉ PODHLEDY
Akustické podledy díky svým technickým
vlastnostem, pěknému vzhledu a snadné montáži lze aplikovat v interiéru kanceláří, administrativních budov, univerzit,
škol, dále v nemocnicích, maloobchodech,
supermarketech, kulturních střediscích,
letištích, nádražích, showroomech, průmyslových halách, skladech apod. Kovové
podhledové systémy zajišťují technickou
funkci – tlumení a pohlcování hluku, po-
žární odolnost či optické dělení prostoru.
Mohou zčásti nést osvětlovací tělesa,
čidla elektrické požární signalizace, zabezpečovací systém, ozvučení, obsahovat
vyústění vzduchotechniky dle požadavku
architekta nebo projektanta. Praktické využití kovových podhledových systémů přináší cenově dostupné řešení zákrytu technických rozvodů pod stropy a snížení světlé výšky stropů.
PEČNÉ PLECHY
Pečné plechy využívají pekaři, cukráři pro
pečení svých výrobků. Chuť a tvar pečiva
prodává, proto i dnes záleží na jedinečné
struktuře plechů pro výrobu baget, chleba,
vek, pletýnek, rohlíků, housek, keiserek,
cereálního pečiva, sladkého pečiva, speciálních chlebů, sušenek a oplatek. Nejpoužívanější typy jsou plechy s opertlovanými
hranami (PP0), se 4 stejně šikmými stranami (PP1), se 3 kolmými a jednou výsypnou
stranou (PP2), plech se 4 kolmými stranami (PP3) a bagetový / vekový plech vystužený jeklovým rámem. Běžně se pečné
plechy vyrábějí z konstrukční oceli a v potravinářském průmyslu ze slitiny hliníku
AlMg3, dále také z nerezové oceli. Tloušťku materiálu si zákazník určuje dle zátěže
a rozměrů pečeného zboží.
TRIÉROVÉ PLECHY
Triérové plechy se používají v třídících strojích a zařízeních pro čištění zrna. Aby bylo
dosaženo co nejlepšího výsledku třídění, je
důležitý výběr správného druhu děrování a velikosti otvorů. Otvory triérového děrování jsou pečlivě raženy a technici dbají
na přesnost každého vyraženého „důlku“.
Kvalita důlku je prověřována kontrolou nepropustnosti. Tímto je zabezpečena vysoká
kvalita třídění. Triérové plechy mohou být
dodány ve formátových tabulích, střižené
na míru dle přání zákazníka, ve svitcích, či
v podobě svařeného bubnu. Hlavní charakteristikou triérových plechů jsou minimální
vzdálenosti mezi otvory, čímž se dosahuje
maximálního efektu třídění na 1 m2.
ZÁVĚSNÉ KABELOVÉ ŽLABY
15
Závěsné kabelové žlaby slouží pro jednoduché elegantní rozvody el. kabelů při
výstavbě obytných domů, zemědělských
objektů, skladů, průmyslových hal a podzemních objektů. Jednotlivé trasy žlabů lze
barevně odlišovat. Systém závěsných žlabů
je tvořen perforovanými žlaby, spojovacími prvky, odbočkami a závěsným systémem.
Perforace žlabů se odvíjí na přání zákazníka. Závěsné žlaby lze opatřit odklápěcím či
plným víkem, čímž se ochrání kabeláž před
přímým zanešením prachem. Kabelové žlaby vyrábíme z konstrukční oceli, pozinkovaného plechu či nerezu.
ŽEBŘÍKOVÉ PŘÍČKY
Na zakázku vyrábíme žebříkové příčky,
stupně vhodné pro kolmé žebříky, které
mají na nášlapné straně z bezpečnostních
důvodů protiskluzovou perforaci. Tyto žebříkové příčky nacházejí uplatnění všude
tam, kde je kladen důraz na bezpečnost.
Žebříkové příčky se standardně dodávají nejběžněji z konstrukční oceli, lze je na
přání zákazníka žárově zinkovat či dodat
v nerezu. Dodáváme je v různých délkách,
s různými průměry strukturovaných otvorů. Žebříkové příčky zpracujeme dle Vámi
zaslaného výkresu či náčrtu. Vyzkoušet
můžete i žebříkové příčky s víceřadým
děrováním.
Dodávány jsou ve formátu 1219 x 2438 mm
nebo 1250 x 2500 mm, tloušťkách (0,6; 1,0;
1,5; 2,0; 2,1 mm). Standardní tloušťka strukturovaných nerezových plechů je 0,8 mm.
DEKORATIVNÍ PLECHY POTAŽENÉ PVC FÓLIÍ
Dekorativní plechy potažené PVC folií
dodáváme v různých imitacích dřeva, mramoru, kamene, barvy dle RAL, matu či
lesku nebo jiných abstraktních motivech.
Potažené plechy jsou vhodné pro exteriéry a interiéry, vynikají svou velkou odolností proti chemikáliím, UV záření a dobře se
čistí. Dodávat je lze ve svitku, páskách (od
šíře 20 mm do 1500 mm) nebo formátových
plechách (max. šíře 1500 mm, max. délka
5000 mm), tloušťky (od 0,3 mm do 2 mm). PVC
fólii lze aplikovat na pozinkovanou ocel,
konstrukční ocel a hliník. Efektním řešením
je kombinace dekorativních plechů s děrováním. Typ nástroje si můžete vybrat z více
než 1200 matric nebo Vám nástroj vyrobíme dle Vašeho přání. Plechy lze ohýbat či
dodatečně zkružovat.
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
STRUKTUROVANÉ NEREZOVÉ PLECHY (AISI 304, 430)
Strukturované nerezové plechy (AISI
304, AISI 430) lze objednat v několika barevných odstínech, reliéfech, obrazcích,
leštěné, broušené, v různých slitinách
a barvách. Výjimečná je jejich unikátní
aplikace v architektonických, historických
či supermoderních prostorech. Titanový
povrch garantuje vysokou nosnost materiálů, odolnost proti poškrábání, otiskům
prstů či stopách vody.
TA H O KO V
HUTNÍ MATERIÁLY
Široký sortiment hutních materiálů – ocelových (DC01, SJ235, S355, ..), nerezových (1.43012B, ..), pozinkovaných (DX51D)
plechů Vám dodáme ve svitcích (šíře 1000,
1250, 1500 mm libovolné délky) nebo formátových plechách (1000x2000; 1250x1500;
1500x3000 mm). Tloušťky od 0,55; 0,75; 0,8;
1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8, mm apod.
PROTIHLUKOVÉ STĚNY
Protihlukové stěny díky své akustické
izolaci, jsou kvalitním řešením jak omezit
hlučnost nesoucí se z dálnic, železnic,
průmyslových zón či z jiných míst nadměrně
zatížených hlukem. Velký výběr v sortimentu protihlukových stěn lze použít na různé varianty řešení protihlukové ochrany.
Standardní protihlukové sendvičové stěny
jsou vyrobeny na jedné straně z děrovaného plechu, který absorbuje hluk, na druhé
straně z plného plechu. Díky tzv. cylindru
dostává protihluková stěna vyšší užitnou
hodnotu. Válcový cylindr se osazuje na horní hranu stěny. Snižuje úroveň hladiny
hluku až o 7 dB. Osazeni cylindru nahradí cca 2 m výšky samotné protihlukové stěny. Odrazový cylindr byl vyvinut z hliníku
s hustým děrováním, vyplněný speciálním
materiálem pohlcujícím hluk.
MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ PERFO CITY
Kvalitní lavičky a odpadkové koše z výrobní
řady PERFO CITY jsou vhodné do městské
zástavby i přírodních parků. Přednostmi
městského mobiliáře z perforovaných
kovových materiálů – děrovaných plechů
a tahokovu, je vysoce kvalitní zpracování, moderní design, odolnost proti korozi, odolnost vůči vandalům, nehořlavost
a lehkost materiálu. Vybrat si můžete ze
široké škály barev RAL. Po vzájemné do-
hodě je možné provedení bez povrchové
úpravy. Nejběžnějším materiálem je hliník a to jako děrovaný plech nebo tahokov. Lavičky PERFO CITY jsou buď pevné
nebo překlápěcí v různých délkách. Odpadkové koše PERFO CITY lze usadit několika
způsoby: na sloup, do hliníkového rámu
nebo na vlastní centrální nohu. Nábytek
PERFO CITY naleznete v naší vzorkovně
v Chrudimi.
16
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TA H O KO V
Náš E-shop
www.derovaneplechy.cz
Vyzkoušejte 1. E-shop s perforovanými materiály v České republice!
Pohodlný nákup z Vašeho domova či kanceláře a bohatý výběr zboží, které je skladem. Děrované plechy, tahokov, ocelové rošty, schodišťové stupně, plotové systémy, pletiva a jiné zboží z konstrukční oceli, nerezu, hliníku vyexpedujeme do 24 hodin od objednání.
www.derovaneplechy.cz
Profil společnosti
17
Společnost PERFO LINEA, a. s. je největším
výrobcem děrovaných plechů a dodavatelem tahokovu, ocelových roštů, ocelových dopravních pásů a pletiv v České
republice. PERFO LINEA je značkou seriózního, kapitálově silného celku s dlouholetou zkušeností. V daném odvětví firma
působí již od roku 1993.
Široký sortiment produktů se využívá
v moderní architektuře, stavebnictví, země-
dělství, potravinářském, chemickém a těžebním průmyslu. V Chrudimi se nachází
sídlo firmy. Sortiment je k dispozici v prodejních skladech v Chrudimi a Prostějově.
Nabízíme více než 600 skladových položek
děrovaných plechů, 100 položek tahokovu
a 40 položek ocelových roštů k okamžitému odvozu.
Samozřejmostí je zakázková výroba, doprava a rozvoz po České republice.
Do východoevropských zemí firma úspěšně
exportuje již od roku 2004.
Certifikaci systému managementu kvality dle ISO 9001:2000 firma získala v roce
2002.
Společnost PERFO LINEA, a. s. se stabilním managementem a zkušeným týmem obchodníků je připravena vyjít vstříc Vašim
přáním a rozvinout dlouhodobou spolupráci právě s Vámi.
sídlo společnosti v Chrudimi
prodejní sklad v Chrudimi
výrobní závod v Prostějově
OSOBNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
> rychlá přátelská komunikace
> respektování přání
> profesionální přístup
> vyřešíme Váš požadavek
> pružně realizujeme i atypická provedení
PORADENSKÝ SERVIS
> na základě vzájemné dohody splníme Váš požadovaný termín
RYCHLOST VÝROBY
> odborné konzultace
> řešení zadání a problémů
DOPRAVA
> zboží na skladě a hotové zakázky vyexpedujeme do 24 hodin
po celé České republice
> v případě potřeby pro Vás rádi zajistíme expresní přepravu
VYSOKÁ KVALITA VÝROBKŮ
> je v souladu s platnými technickými normami
> pravidelný servis nového strojového parku
a nástrojového vybavení
> osvědčené výrobní procesy a výstupní kontrola
ŠIROKÝ SORTIMENT NABÍDKY
TA H O KO V
> zahrnuje děrované plechy, tahokov, ocelové rošty
a schodišťové stupně, ocelové dopravní pásy a výrobky
z perforovaných materiálů
Jak jednoduše nakoupit
1. POPTÁVKA
S Vaší poptávkou Vám ochotně poradíme, společně najdeme řešení
a zpracujeme cenovou nabídku.
2. OBJEDNÁVKA
3. DOPRAVA
Zboží si můžete sami vyzvednout v prodejních skladech v Chrudimi či Prostějově
nebo Vám jej dopravíme v nejkratším možném termínu.
•Běžné skladové pozice vyexpedujeme do 1 – 2 dnů
•Zboží na zakázku dle vzájemně domluveného termínu
•Vaše přesná adresa, IČ, DIČ, kontaktní osoba,
telefon, fax, e-mail
•Požadovaný termín dodání
•Počet kusů
•Typ oka (délka oka x šířka oka x šířka
můstku v mm)
•Formát plechu (tloušťka x šířka x délka v mm)
•Druh a jakost materiálu
•Doporučujeme přiložit náčrtek nebo výkres
Telefon
Chrudim: +420 469 603 111
Prostějov: +420 582 401 127
Fax
Chrudim: +420 469 603 110
Prostějov: +420 582 401 106
Vaši objednávku nám můžete zaslat e-mailem nebo faxem
a my Vám ji obratem potvrdíme.
DOPORUČENÉ ÚDAJE
PRO OBJEDNÁVKU
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
Proč se obrátit na naši společnost
Internet
E-m: perfolinea@ perfolinea.cz
Skype: perfolinea
příklad
Objednáváme u Vás:
Počet:
Typ oka:
4 ks
kosočtvercové, 16 x 8 mm;
můstek 1,8 mm
Formát:
1,5 x 1000 x 2000 mm
Jakost materiálu: DC01
18
> Děrované plechy > Ocelové rošty / Schodišťové stupně > Pletiva > Pásy a ostatní
TA H O KO V
1
Praha
Chrudim
Prostějov
NÁŠ SORTIMENT:
• Děrované plechy
• Tahokov
• Ocelové rošty, stupně
• Drátěné pásy
• Pletiva
• Plotové systémy
• Designové plechy
• Akustické podhledy
• Pečné plechy
• Triérové plechy
• Závěsné kabelové žlaby
• Žebříčkové příčky
• Hutní materiály
• Strukturované nerezové plechy
• Dekorativní plechy s PVC fólií
• Protihlukové stěny
• Městský mobiliář
Pardubice
(12 km)
PERFO LINEA a.s.
Čáslav
(33km)
Vysoké Mýto
(30km)
Ždírec n/Doubravou
(30km)
Chrudim
Olomouc
(22 km)
Boskovice
(40 km)
Přerov
(27 km)
PERFO LINEA a.s.
Brno
(62 km)
Prostějov
Mapy pro ilustraci (zdroj www.mapy.cz)
PERFO LINEA a. s.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
GPS: 49°57‘23.274“N, 15°48‘15.933“E
Tel: +420 469 603 108 (111), Fax: +420 469 603 110
PERFO LINEA a. s.
Šlikova 9, 796 01 Prostějov
GPS: 49°28‘16.181“N, 17°6‘13.989“E
Tel: +420 582 401 127, Fax: +420 582 401 106
IČ:
DIČ:
E-mail:
Skype:
25957716
CZ25957716
[email protected]
perfolinea
Tento katalog je platný od 03/2011.
www.perfolinea.cz
Download

Největší výrobce perforovaných materiálů