YDY TEMEL İNGİLİZCE EĞİTİMİ
BÖLÜMÜ / HAZIRLIK SINIFI
Oryantasyon Programı
28 Eylül 2015
Yabancı Diller Yüksekokulu
İdari Kadro
Yüksekokul Müdürü:
Yard. Doç. Dr. Aşkın Haluk YILDIRIM
Yüksekokul Müdür Yardımcıları:
Öğr. Gör. Ozan HOŞKEN
Öğr. Gör. Hülya UÇAK ÖZ
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
Amaç:
Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin
yabancı dil bilgi düzeylerini akademik, mesleki
ve sosyal yaşantılarında ihtiyaçlarını
karşılayacak düzeye getirmektir.
İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI
• Program, öğrencileri etkin, istekli ve
kendi kendine öğrenen bireyler olması
yönünde destekler.
EĞİTİM SİSTEMİ
• Sistem’in amacı öğrencinin bulunduğu seviye
sonunda bir üst seviyeye geçebilmek için gerekli
yeterliği sağlayabilmesi ve o seviye grubu için
belirlenmiş hedeflere ulaşabilmesidir.
• Sistemde dil eğitim anlayışımız sınav odaklı
değil, öğrenme ve süreç odaklıdır. Bu nedenle,
öğrencinin dil becerilerindeki gelişimi izlenmekte
ve öğrenciye destekleyici ve yapıcı geri bildirim
verilmektedir.
DERSLER
Seviye
Grubu
A1
A2
Haftalık
Ders Saati
Dersler
22 saat
Main Course
(16)
Reading
&
Writing
(4)
Listening
&
Speaking
(2)
Main Course
(14)
Reading
&
Writing
(4)
Listening
&
Speaking
(2)
20 saat
DERS SAATLERİ
Ders Saatleri
A1
A2
09.30-10.15
1. ders
1. ders
10.30-11.15
2. ders
2. ders
11.30-12.15
3. ders
3. ders
12.15-13.30
ÖĞLE ARASI
ÖĞLE ARASI
13.15-14.00
4. ders
4. ders
14.15-15.00
5. ders
5. ders
15.15-16.00
6. ders
6. ders
16.15-17.00
7. ders
7. ders
DERS MATERYALLERİ
Main Course: English File Elementary
& Pre-Intermediate & Intermediate
(Oxford)
Reading & Writing: From Reading to
Writing 2 & 3 (Pearson), Graded
Readers (Oxford)
Listening & Speaking: A1 Listening &
Speaking Pack
DERS MATERYALLERİ
 Main Course: English File PreIntermediate & Intermediate &
Intermediate Plus (Oxford)
 Reading & Writing: From Reading to
Writing 2 & 3 (Pearson), Graded
Readers (Oxford)
 Listening & Speaking: A2 Listening
& Speaking Pack
DEĞERLENDİRME
I.
II.
III.
IV.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Sınıf-içi Başarı Notu
(CPG- Class Participation Grade)
Final Sınavı
SINIF-İÇİ BAŞARI NOTUNUN
HESAPLANMASI
derse katılım
ders
materyallerinin getirilmesi
öğrenmeye
istekli olunması
CPG
öğretim
elemanlarına ve
arkadaşlarına
saygılı olunması
ödevlerin
düzenli olarak
yapılması
online practice
YIL SONU NOTUNUN HESAPLANMASI
3. CPG
%10
2. Ara
Sınavlar
%60
1. Kısa
Sınavlar
%30
YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ
• Yıl sonunda yıllık not ortalaması 60 ve üzeri
olan öğrenciler final sınavını almaya hak
kazanır.
• Bütün öğrenciler final sınavından en az 60
almak zorundadırlar.
DEVAM DURUMU
• Öğrenciler bulundukları sınıfın derslerine % 85
oranında devam etmekle yükümlüdürler.
• Devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler
bulundukları sınıfta başarısız sayılırlar devamsızlık
sınırını aşan öğrenciler derslere devam edemezler
ve final sınavına giremezler.
DEVAM DURUMU
• İngilizce Hazırlık Programı’na kayıtlı
programa devam etmeleri zorunludur.
öğrencilerin
• Öğrencilerin, bulundukları düzeyin devamsızlık
limitlerini herhangi bir nedenle aşmamış olmaları
beklenir. Bu saatler, bir sağlık sorunu olduğu takdirde
ve çok gerekli veya acil durumlarda kullanılmalıdır.
• Katılınamayan derslerin telafisi mümkün değildir.
DEVAM DURUMU
• Mazeretlerle ilgili her türlü başvuru, kanıtlayıcı
belgelerle birlikte, mazeretin bitim tarihinden itibaren
en geç yedi gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu
Müdürlüğüne yapılır.
• Mazeretlerin devamsızlık limitlerine etkisi yoktur.
DAVRANIŞ YÖNETİMİ POLİTİKASI
İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri Yükseköğretim
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne
tabidirler. Üniversite öğrencisine yakışan bir tutum
içerisinde aşağıda belirtilen konulara titizlik
gösterilmesi gerektiğine inanmak ve bu konuya
önem vermek zorundadırlar.
DAVRANIŞ YÖNETİMİ POLİTİKASI
Yabancı Diller Yüksekokulu olarak öğrencilerimizin:
•Ders araç ve gerecini düzenli olarak yanlarında
bulundurmalarını,
•Ders giriş-çıkış saatlerine uymalarını,
•Verilen ödevleri zamanında teslim etmelerini,
•Öğrenme ortamını bozucu ve ders dışı davranışlarda
bulunmamalarını (yiyecek-içecekle derse girmek, derste
cep telefonu kullanmak, gazete okumak, vb.),
•Okul ortamında arkadaşları ve öğretim elemanlarıyla
düzeyli ve saygılı ilişkiler içerisinde bulunmalarını,
•Okul eşyalarına zarar vermemelerini beklemekteyiz.
ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ
HİZMETLER
• ÖBS
ÖBS İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İngilizce
Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin devam/devamsızlık
ve sınav sonuçlarını görebildikleri bilgilendirme
sistemidir.
Bu sisteme http://obs.ydy.ikc.edu.tr/ adresinden
ulaşılmaktadır.
ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ
HİZMETLER
• DUYURULAR
İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencileri YDY Müdürlüğü tarafından
yapılan tüm yazılı duyuruları (ders programı, sınav
duyuruları ve listeleri) Yüksekokul duyuru panosundan
takip edebilirler.
Tüm öğrenciler bu duyurulardan haberdar olmak zorundadır
ve panoya asılan tüm duyuruların öğrenciler tarafından
okunup anlaşıldığı kabul edilir.
Sınıfları ilgilendiren duyurular ise öğretim elemanları
tarafından sözlü olarak yapılır ya da sınıf panosuna asılır.
ÜNİVERSİTEMİZİN SUNDUĞU İDARİ
HİZMETLER
• WEB SAYFASI
Öğrencilerimiz web sayfamıza
http://ydy.ikc.edu.tr adresinden ulaşabilirler.
İngilizce öğrenimi ile ilgili linkleri sitemizde
bulabilirler.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
I. DÖNEM
28 Eylül 2015
Derslerin Başlaması
29 Ekim 2015
Cumhuriyet Bayramı (Resmi Tatil)
16-20 Kasım 2015
I. Ara Sınav
1 Ocak 2016
Resmi Tatil
4-8 Ocak 2016
II. Ara Sınav
8 Ocak 2016
I. Dönem Derslerin Sona Ermesi
2015-2016 ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
II. DÖNEM
15 Şubat 2016
Derslerin Başlaması
29 Mart-1 Nisan 2016
III. Ara Sınav
19 Mayıs 2016
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı (Resmi Tatil)
23-27 Mayıs 2016
IV. Ara Sınav
27 Mayıs 2016
II. Dönem Derslerin Sona Ermesi
07-10 Haziran 2016
Final Sınavı Dönemi
Download

oryantasyon sunumu - Yabancı Diller Yüksekokulu