AKTUALITY Z AKC ČR č. 2
únor 2015
Obsah:
1) Členské příspěvky na rok 2015
2) Výsledky Mimořádné Valné hromady AKC ČR - pobočky Brno
3) Celostátní Valná hromada AKC ČR - nevolební
4) Nabídka AKC ČR pro samostatné, řetězcové a hotelové restaurace
5) Vzdělávejte své zaměstnance s podporou Úřadu práce!
6) Vzdělávací semináře pořádané AKC ČR
7) Pořádané akce v roce 2015
8) Novinky
1) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 - nezapomeňte uhradit do
konce února 2015 !!!!
Členské příspěvky na rok 2015 můžete uhradit na účet č. 1932066389/0800 a to do konce února 2015.
Vždy uvádějte jako Variabilní symbol – své členské číslo (naleznete na členské kartě).
Pokud nebude uvedeno jako variabilní symbol vaše členské číslo, platbu nelze identifikovat a nebudete
zařazeni do členské databáze na webových stránkách http://akc.cz/clenove.php a nebude možné čerpat
výhody. NENÍ NUTNÉ JIŽ VYPLŇOVAT PŘIHLÁŠKU. Pokud si přejete vystavit fakturu, prosím,
neváhejte nás kontaktovat. Nezapomínejte čerpat své výhody na http://akc.cz/vyhody-pro-cleny.php
Pro nové zájemce, kteří se přihlásí přes online přihlášku viz odkaz http://akc.cz/prihlasky.php
Výši členských příspěvků naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek-1149/clenske-prispevky-na-rok-2015
2) Výsledky mimořádné Valné hromady AKC ČR - pobočky Brno
1
Dovolte, abychom vás informovali o výsledcích mimořádné Valné hromady AKC ČR pobočky Brno,
která se konala 26. ledna 2015 v OREA hotelu Voroněž I****, Křížkovského 47, 603 73 Brno, salónek
Merkur.
Představenstvo AKC ČR pobočky Brno pracuje od 1. února 2015 ve složení:
Eliška Dernerová - předsedkyně
Ing. Pavlína Permedlová - místopředsedkyně
Michal Černý - člen
Michal Suchánek - člen
Nově zvolenému představenstvu brněnské pobočky přejeme hodně štěstí.
3) CELOSTÁTNÍ VALNÁ HROMADA AKC CR (nevolební) 21. března 2015 – Praha
Dne 21. března 2015 se uskuteční v Kongresovém sále Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany - Celostátní
VH AKC ČR. Program VH: Výroční zpráva AKC ČR, Návrh nových Stanov AKC ČR dle Nového
Občanského zákoníku, Předání ocenění členům AKC ČR, Předání ocenění vítězům soutěže Gastro Junior
Bidvest Cup za rok 2014/2015, Představení členů obou Národních týmů AKC ČR. Pozvánku všem
členům zašleme v polovině února 2015.
4) Nabídka AKC ČR pro samostatné, řetězcové a hotelové restaurace
Asociace kuchařů a cukrářů nabízí pro samostatné, řetězcové a hotelové restaurace tyto odborné
kompletní služby, více v odkaze: http://akc.cz/clanek-1146/nabidka-akc-cr-pro-samostatne-retezcove-ahotelove-restaurace
5) Vzdělávejte své zaměstnance s podporou Úřadu práce!
Asociace kuchařů a cukrářů pro vaše zaměstnance sestaví vzdělávací program na míru!
Dle potřeb vaší restaurace připravíme odborné semináře, na které můžete čerpat dotaci z projektu
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ více v odkaze: http://akc.cz/clanek-1150/vzdelavejtesve-zamestnance-s-podporou-uradu-prace!
6) VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE (pro členy a studenty jsou připraveny speciální ceny)
2
Datum
konán
5. února
Téma semináře
lektor
Správná hygienická a
výrobní praxe a stémy
HACCP
16. února
Avantgardní Česko
Ing. Daniela Tintěrová Střední škola zemědělská a
potravinářská Klatovy, více
informací naleznete:
http://akc.cz/seminar303/seminar-spravnahygienicka-a-vyrobni-praxe-asystemy-haccp
Pavel Bicek
učebna praktického vyučování
SOU stravování a služeb
Ondřejská 56, 360 21, Karlovy
Vary, více informací včetně
online přihlášky naleznete:
http://akc.cz/seminar300/seminar-avantgardni-cesko
Pavlína Berzsiová
Střední škola zemědělská a
potravinářská Klatovy: více
informací naleznete:
http://akc.cz/seminar304/seminar-dezertni-acokoladove-cukrovinky
POSLEDNÍ VOLNÁ
MÍSTA!!!
6. a 7. března
Dezertní a čokoládové
cukrovinky
Místo konání
Připravujeme pro vás seminář – školení na téma: Alergeny, zákonné požadavky na označování
potravin a hygienické minimum, nutriční hodnoty - BUDEME VÁS INFORMOVAT.
7) POŘÁDANÉ AKCE/SOUTĚŽE březen – duben :
KONFERENCE na téma „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a
CZ“ - zvýhodněná cena pro členy AKC ČR
Dne 16. března 2015 od 9.00 hodin se bude konat konference na téma Standardy v rámci stravovacích
služeb EU a CZ. Místo konání Hotel Clarion Congress Prague, Praha 9. Pořadatelem konference je
společnost HASAP Consulting s.r.o.
Program konference: Aktuální platná legislativa CZ a EU, Mikrobiologie – viry v potravinách –
příklady z praxe, Příklady z praxe – využití SVP, systému H.A.C.C.P., firemní standardy – srovnávací
příklady provozů (restaurace, nemocnice atd.), Alergeny v potravinách, Komunikace a rozvoj
lidských zdrojů – nedílná součást úspěšné firmy. Pro členy AKC ČR je připravena speciální cena!!
Více informací včetně přihlášky naleznete v odkaze: http://akc.cz/akce-290/konference-na-temastandardy-v-ramci-stravovacich-sluzeb-eu-a-cz-zvyhodnena-cena-pro-cleny-akc-cr
SOUTĚŽ GASTRO HRADEC – VITANA CUP - 9. dubna 2015
3
Dne 9. dubna 2015 pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy již tradiční soutěž. Na této soutěži jsou
připraveny i nové kategorie jako je: Nejlepší cukrárna roku 2015, Mistrovství ČR o nejlepší domácí
zdobený koláč, Domácí sekaná roku 2015, Mistrovství ČR v krájení hlávkového zelí atd.
Více informací včetně seznamu kategorií naleznete http://akc.cz/soutez-232/gastro-hradec-vitana-cup2015. Přihlášky naleznete v odkaze: http://www.gastrohradec.cz/
8)NOVINKY
Souhrnné informace k otevření cukrárny s výrobnou cukrářských
výrobků
1)
Postup v případě, že máte zájem otevřít si cukrárnu s výrobnou cukrářských výrobků?
2)
Postup v případě, že máte zájem si otevřít si cukrárnu bez výrobny?
3)
Co vše musí splňovat?
Naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek-1147/souhrnne-informace-k-otevreni-cukrarny-s-vyrobnoucukrarskych-vyrobku
Jaké povinnosti z oblasti hygieny je nutné dodržet při otevření cukrárny?
Naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek-1148/jake-povinnosti-z-oblasti-hygieny-je-nutne-dodrzet-priotevreni-cukrarny?
Webový portál „KUCHAŘI DO DOMU“ www.kucharidodomu.cz
10%sleva na placený zápis VIP Profesional, Profesionál, Standard
10% sleva na Reklamu na portále a PR článek
Portál je seznam osobních kuchařů, cateringových firem, restaurací a kurzů vaření s pronájmem svých
vyškolených kuchařů do domu (firmy) zákazníkům.
Otevírá se zde velký trh zajímavé a lukrativní práce pro kuchaře. Kuchaři si službou osobního kuchaře
mohou buď příležitostně přivydělat, nebo někteří tuto práci již vykonávají jako hlavní zaměstnání. Navíc
si kuchaři a cateringové firmy, restaurace mohou na portál umístit svou bannerovou reklamu nebo PR
článek. Navazujeme spolupráci s firmami v ČR, které budou potřebovat služby osobních kuchařů na
svých firemních a propagačních akcích. Počátkem března začíná masivní kampaň portálu Kuchaři do
domu.
Na základě spolupráce s AKC ČR bude poskytnuta členům AKC ČR 10% sleva na placený Zápis
VIP Profesionál, Profesionál, Standard.
Dále členi AKC ČR a obchodní partneři mají 10 % slevu na Reklamu na portálu a PR články. Základní
ZÁPIS do seznamu je ZDARMA.
4
Více informací naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek-1153/webovy-portal-kuchari-do-domu
MODERNÍ VAŘENÍ
Gastronomie se proměňuje. Nasytit hosty v restauracích a hotelech přestává stačit. Zákazníci chtějí víc.
Hledají zážitek. Požadují pokrmy připravené na špičkové úrovni ze sezónních lokálních surovin. Právě
takhle vypadá moderní gastronomie.
Rozšiřujeme obzory: Díky projektu Environmentálně šetrná gastronomie se mohou stovky studentů
středních škol s gastronomickým zaměřením přesvědčit, že moderní vaření je úžasně zajímavé. Podívejte
se na projektový web www.varimedobre.eu. Najdete tam zajímavou publikaci - Vaříme, žijeme a
cestujeme šetrně…, kterou si můžete zdarma stáhnout. Nudit se nebudete, za to ručíme. Web však
nabízí i informace z oblasti moderní gastronomie, recepty, ukázky ze seminářů apod.
Projekt Environmentálně šetrná gastronomie byl zahájen v březnu 2014 a ukončen bude v červnu 2015.
Neváhejte nás kdykoli kontaktovat.
V Praze dne 6. února 2015
Sekretariát AKC ČR
5
Download

Aktuality z AKC ČR č. 2