AKTUALITY Z AKC ČR č. 3
březen 2015
Obsah:
1) Členské příspěvky na rok 2015
2) Celostátní Valná hromada AKC ČR - nevolební
3) Vzdělávací semináře pořádané AKC ČR březen/duben 2015
4) Pořádané akce v roce 2015
5) Novinky
1) ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Pokud jste nestlihli do konce měsíce února uhradit poplatky za členství v AKC ČR, neváhejte tak učinit
co nejdříve, na účet č. 1932066389/0800. Jako Variabilní symbol – uveďte své členské
číslo
(naleznete na členské kartě). Pokud nebude uvedeno jako variabilní symbol vaše členské číslo,
platbu nelze identifikovat a nebudete zařazeni do členské databáze na webových stránkách
http://akc.cz/clenove.php a nebude možné čerpat výhody. NENÍ NUTNÉ JIŽ VYPLŇOVAT
PŘIHLÁŠKU. Pokud si přejete vystavit fakturu prosím neváhejte nás kontaktovat. Nezapomínejte
čerpat své výhody na http://akc.cz/vyhody-pro-cleny.php
Pro nové zájemce, kteří se přihlásí přes online přihlášku viz odkaz http://akc.cz/prihlasky.php
Výši členských příspěvků naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek-1149/clenske-prispevky-na-rok-2015
2) CELOSTÁTNÍ VALNÁ HROMADA AKC CR (nevolební) 21. března 2015 – Praha - prosíme o vyplnění přihlášky
Dne 21. března 2015 se uskuteční v Kongresovém sále, vstup II., Výstaviště PVA EXPO Praha Letňany Celostátní VH AKC ČR. Program VH nalezne v odkaze: http://akc.cz/akce-291/celostatni-valnahromada-akc-cr-2015
1
Abych mohli vše řádně připravit, prosíme o potvrzení vaší účasti – vyplněním online přihlášky v odkaze:
http://akc.cz/akce-291/celostatni-valna-hromada-akc-cr-2015
Po vyplnění přihlášky, od nás obdržíte odkaz na registraci – VSTUP ZDARMA na Výstaviště. Po
vyplnění registrace obdržíte Čestnou vstupenku, kterou předložíte při vstupu na Výstaviště. Již nemusíte
k pokladnám. Parkoviště je nutné uhradit na místě, není součástí vstupu na Výstaviště.
6) VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE březen/duben
(pro členy a studenty jsou připraveny speciální ceny)
Datum
konán
6. a 7. března
Téma semináře
lektor
Místo konání
Dezertní a čokoládové
cukrovinky
Pavlína
Berzsiová
7. března
Příprava na Gastro Hradec
Vitana Cup 2015
Marek Svoboda
Střední škola zemědělská a
potravinářská Klatovy: více
informací naleznete:
http://akc.cz/seminar304/seminar-dezertni-acokoladove-cukrovinky
Gastro studio společnosti
Bidvest Czech Republic s.r.o.,
Kralupy nad Vltavou
http://akc.cz/seminar305/seminar-priprava-nagastro-hradec-vitana-cup-2015
14. března
Z farmy na stůl
Václav Pach
Kamil Ščerba
Tomáš Popp
Pivovarský dvůr Purkmistr,
Selská náves 21/2 326 00 Plzeň
- Černice
http://akc.cz/seminar308/seminar-z-farmy-na-stul
28. dubna
Zákonné požadavky na
označování potravin, alergenní
látky a výživové údaje
potravinách, správná výrobní a
hygienická praxe
Jitka Kabátková
OREA Hotel Pyramida,
Praha 6
http://akc.cz/seminar311/seminar-zakonnepozadavky-na-oznacovanipotravin-alergenni-latky-avyzivove-udaje-v-potravinachspravna-vyrobni-a-hygienickapraxe-interni-audit-
2
7) POŘÁDANÉ AKCE/SOUTĚŽE březen/duben :
KONFERENCE na téma „Standardy v rámci stravovacích služeb EU a
CZ“ - zvýhodněná cena pro členy AKC ČR
Dne 16. března 2015 od 9.00 hodin se bude konat konference na téma Standardy v rámci stravovacích
služeb EU a CZ. Místo konání Hotel Clarion Congress Prague, Praha 9. Pořadatelem konference je
společnost HASAP Consulting s.r.o.
Program konference: Aktuální platná legislativa CZ a EU, Mikrobiologie – viry v potravinách –
příklady z praxe, Příklady z praxe – využití SVP, systému H.A.C.C.P., firemní standardy – srovnávací
příklady provozů (restaurace, nemocnice atd.), Alergeny v potravinách, Komunikace a rozvoj lidských
zdrojů – nedílná součást úspěšné firmy. Pro členy AKC ČR je připravena speciální cena!!
Více informací včetně přihlášky naleznete v odkaze: http://akc.cz/akce-290/konference-na-temastandardy-v-ramci-stravovacich-sluzeb-eu-a-cz-zvyhodnena-cena-pro-cleny-akc-cr
Kuchařská soutěž „VAŘÍME TO SLOW….“
Tříčlenné týmy studentů středních gastronomických škol z Plzeňského kraje a Regensburgu budou
19. března 2015 vařit před zraky přísných komisařů i veřejnosti.
Zveme vás na kuchařskou soutěž „Vaříme to slow...“. Kulturní dům Peklo v Plzni (Pobřežní 10) bude
domovem této ojedinělé soutěže od 10 do 15 hodin. Své umění vám ukáží i nejlepší tuzemští kuchaři. Jak
vaří Národní tým kuchařů ČR vám představí Martin Svatek a Patrik Bečvář. Filip Sajler (kuchař a
šéfkuchař z populárního pořadu České televize Kluci v akci) uvaří ze surovin z našeho kraje
vynikající jídlo. Samozřejmě ho budete moci ochutnat. Ukáží se i farmáři a výrobci fajnového jídla z
Plzeňského kraje – farma Loužná, Angus Farm Soběsuky, sady Nebílovy, Orient Coffee . Sledujte
stránky www.varimedobre.eu. Najdete na nich vše podstatné.
VYHLÁŠENÍ II. Ročníku Memoriálu Jaromíra Sadílka
„O nejlepší tažený závin“
Soutěž jednotlivců. Termín soutěže: sobota 21. 3. 2015, od 14,00 – 18,00 hod. (po ukončení Celostátní
valné hromady AKC ČR). Místo: HOTREQ FÓRUM & GASTRO TOUR 2015. Výstaviště PVA EXPO
Praha- Letňany, hala 1 sektor G. Propozice a přihlášku naleznete http://akc.cz/akce-297/vyhlaseni-iirocniku-memorialu-jaromira-sadilka-o-nejlepsi-tazeny-zavin
3
SOUTĚŽ GASTRO HRADEC – VITANA CUP - 9. dubna 2015
Dne 9. dubna 2015 pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy již tradiční soutěž. Na této soutěži jsou
připraveny i nové kategorie jako je: Nejlepší cukrárna roku 2015, Mistrovství CR o nejlepší domácí
zdobený koláč, Domácí sekaná roku 2015, Mistrovství ČR v krájení hlávkového zelí atd.
Více informací včetně seznamu kategorií naleznete http://akc.cz/soutez-232/gastro-hradec-vitana-cup2015. Přihlášky naleznete v odkaze: http://www.gastrohradec.cz/
8) NOVINKY
Vyhlášení soutěže CALLEBAUT CUP 2015
Společnost Barry Callebaut Czech Republic s.r.o. ,společnost Almeco, s.r.o, Almeco plus s.r.o. a Almeco
Skyba s.r.o. spolu s AKC ČR vyhlašují další ročník soutěže „Callebaut Cup 2015“. Soutěže se mohou
zúčastnit studenti – jednotlivci, odborné gastronomické nebo hotelové školy nebo učiliště (člena AKC
ČR) nebo jednotlivec ve věku od 15 do 19 (včetně) let věku. Soutěží se v rámci studentů škol v ČR.
Soutěžní úkol: Výroba 2 druhů čokoládových bonbónů a 1 kavárenského dezertu (do 150 g), s využitím
čokolády a dekorace. Více informací naleznete v odkaze: http://akc.cz/akce-295/callebaut-cup-2015-–-vespolupraci-s-akc-cr. Online přihlášku naleznete http://akc.cz/akce-295/callebaut-cup-2015-–-vespolupraci-s-akc-cr
NEWS – INSPIRACE, RADY, NÁPADY
Pro členy AKC a zájemce o gastronomii jsme připravily NEWS – inspirace, rady nápady, první vydání
na téma Mezinárodní den žen. http://akc.cz/pool/priloha_9513.jpg. Druhé vydání pro vás připravujeme
na téma Velikonoce. Pokud mát i vy nápady a inspirace neváhejte nás kontaktovat. Rádi zařadíme i vaše
podněty do letáku.
SOUTĚŽ: Firma roku 2015 a Živnostník roku 2015 a Anketa Absurdita roku 2015
Společnost Communu s.r.o. vyhlašuje další ročník soutěže „FIRMA ROKU 2015“, „ŽIVNOTNÍK
ROKU 2015“ a Anketu „ABSURDITA ROKU 2015“. AKC ČR má možnost nominovat do těchto
soutěží své členy. Pokud máte zájem přihlásit se do soutěží, zasíláme vám pravidla pro nominace viz níže
a Výzva k nominaci do ankety Absurdita roku 2015 v příloze. Uzávěrka nominací je konec 30.března
2015. Pravidla naleznete v odkaze: http://akc.cz/clanek-1175/soutez-firma-roku-2015-a-zivnostnik-roku2015-a-anketa-absurdita-roku-2015
Více informací o soutěžích naleznete na www.firmaroku.cz, www.zivnostnikroku.cz
Neváhejte nás kdykoli kontaktovat.
V Praze dne 4. března 2015
Sekretariát AKC ČR
4
Download

Aktuality z AKC ČR č. 3