Výroční číslo
naplechu:
Zrcadla v Rju
kanu 
Střechy našich
zad.. předků 
Co možná neví
te o Slunci 
Laboratoř testy krytin

Hliník a ekol
ogie - 1. díl 
Konec krize v
e stavebnictví
?

Naplech! 2014
(1 - 4) 
1
Nahlas
Obsah
Vážení čtenáři,
Naplech slaví první narozeniny. Je to tedy přesně jeden rok od chvíle, co časopis vznikl a začal
žít vlastním životem. Pokud si položíte všechna
čísla vedle sebe, můžete zpozorovat jeho postupný vývoj. Každým novým číslem jsme se snažili
jej utvářet neustále atraktivnějším, nejen z vizuální stránky, ale také obsahem. K tomu, jak naši
práci posunout dál, nám často dopomáhaly názory aktivních čtenářů v dopisech zaslaných do
redakce. Naplech však není plátkem, který by se
snažil zalíbit všem. Dost často osobitě popisuje
například dění na stavebním trhu a bez respektu
se snaží nazývat věci pravými jmény. Nezůstává
však pouze v roli kritika, ale snaží se postupně prezentovat také články, které by obohatili čtenáře o
nové poznatky. Usilovně jsme ale vždy pracovali
na tom, aby Naplech byl především dobrá zábava
a zdroj zajímavých informací. Kráčíme tedy
pozvolna do druhého roku a Naplech už není sám.
Od října byl spuštěn také portál iNaplech, který,
jak to vypadá, čeká slibná budoucnost. Od jara
by měl získat novou podobu a obsah mající velký
přesah i mimo svět střech. Novou, lepší tvář by měl
nadále získávat i samotný čtvrtletník Naplech. Již
v aktuálním čísle jsme si pro vás také připravili
nové zajímavé články, které mají za úkol dosáhnout
jediný cíl. Udělat Naplech ještě čtivějším a zábavnějším.
Nahlas
2
Novinky z redakce
3
Myslete hlavou
4
Nové obchodní zastoupení
6
Klub Naplech
7
Miniškola 4. díl
8
Laboratoř Naplech
10
Zrcadla v Rjukanu
13
Hliník a ekologie
15
Stavebnictví našich předků
17
Prasátko
18
Humor ze světa střech
19
Pomáháme dětem
20
Ing. Jan Prachař
Šéfredaktor časopisu Naplech!
Aktuální vydání čtvrtletníku NAPLECH připravili:
Šéfredaktor: Ing. Jan Prachař, redaktoři: Martin Bill, Petr Chlud, Vladimír Žena, Jan Javorský a Kateřina Nováková
Grafická, redakční a předtisková příprava: Marek Nováček
Tisk: Kodiak print s.r.o.
Print: ISSN 2336-355X, online: ISSN 2336-3568
2
Výsledky ze zasedání redakce Naplech
V roce 2015 vznikne profesionální redakce že tištěný magazín Naplech bude i nadále vycházet jako
Dne 29. září proběhlo oznámené setkání tvůrců časopisu Naplech a nového portálu iNaplech. V první
části setkání proběhlo obecné hodnocení výsledků
vztahujících se k prvnímu roku fungování nejčtenějšího tuzemského plátku pro klempíře a pokrývače.
Za první rok své existence si získal Naplech více než 5000
pravidelných čtenářů, kteří si mohou čtvrtletník přečíst
v tištěné podobě anebo stáhnout v elektronické podobě
z internetu. Redakce se snažila v rámci svých možností reagovat na podněty zaslané do redakce a pružně
reagovat vznikem nových rubrik a témat článků tak,
aby jedinečný magazín získával stále vyšší atraktivitu.
V druhé půlce jednání byly diskutovány očekávané
návrhy pro další transformaci média a optimalizace práce týmu k zajištění profesionálního kreditu
média. Projednávána byla například celková koncepce budoucích rubrik, okruhů článků a změna frekvence vydávání periodika. Samostatná část byla věnována novému portálu iNaplech a jeho propojení
s magazínem Naplech. Rada tvůrců se shodla na tom,
čtvrtletník a zůstane i nadále specializovaný především
pro klempíře a pokrývače. Budou se v něm stále více
objevovat nezávislé články z jiných oborů stavebnictví
a architektury, všímající si nových světových nebo
místních trendů. Rozsah časopisu zůstane přibližně
stejný jako doposud, pohybující se mezi 16 – 24 stranami. Nově vzniklý portál iNaplech čekají po počátečním zkušebním provozu na jaře roku 2015 velké změny.
Stane se samostatným médiem uveřejňující častěji
nové články z mnoha oborů lidské činnosti. Byly již
zahájeny také intenzivní rozhovory s dalšími mediálními skupinami, které by se na přeměně obsahu portálu
iNaplech mohli podílet. Ucelená koncepce přerodu nového iNaplechu se ještě utváří, nicméně první
změny, které by měli učinit médium zajímavým, by
měly být spuštěny už na začátku února 2015. Během
roku 2015 vznikne také plně profesionální redakce, čítající tým novinářů, grafiků a lidí nezbytných
pro provoz obou médii. Další zasedání tvůrců obou médií
je naplánováno na 21. 3. 2015.
Na slovíčko se šéfredaktorem
hlavní záměr v této fázi. Převést pozornost současných
čtenářů tištěného magazínu na internetový portál,
který
toho umožňuje daleko víc a kde se brzy budou
V říjnu letošního roku byl spuštěn portál iNaplech,
dít
zajímavé
věci.
který je internetový ekvivalent k tištěnému čtvrtletníku. Portál, který zatím recykluje pouze články
A nyní se zeptám jaký by měl být ideální
z časopisu Naplech, bude čekat během jara 2015
rozsáhlá změna struktury. Na plánované změ- iNaplech, který by jste chtěli vytvořit.
ny v koncepci portálu iNaplech jsme se zeptali To je otázka na kterou možná dám překvapivě obecšéfredaktora Jana Prachaře.
nou odpověď. Kvalitnější. A když říkám kvalitnější, tak
od základu. Myslím, že se nám za první rok časopisu
Před měsícem jste spustili iNaplech
Naplech podařilo zkvalitnit výběr a technickou úroa už připravujete výraznou přeměnu jeho
veň článků. Také graficky jsme se snažili být pokaždé
koncepce. Není to poněkud netrpělivý postup? originální, atraktivnější a více profesionální. Ale pořád
Pozorováno z venku se netrpělivým může jevit, ale
ve skutečnosti se nejedná o žádné zbrklé kroky. Už
na počátku jakéhokoliv projektu máme vytvořenou
jakousi finální představu o jeho podobě v daleké
budoucnosti. Celá ta cesta k ideálu je poté rozdělena
do dílčích mezikroků. A nejinak to bylo i s iNaplechem.
Má svoji dlohodobou vizi, i když byl spuštěn v okamžiku dokončení koncepce jeho prvního stádia. Nyní se
nachází v prvotním režimu, který má ale také svoji
důležitost, úkol a smysl. Ale dílo není opravdu zdaleka
dokončeno.
Jaký je tedy význam současné podoby
portálu v rámci jeho dlouhodobé koncepce?
INaplech je v této chvíli stále jen pouze určitou
nadstavbou magazínu Naplech. Zatím se zde nachází
výhradně zrecyklované články z časopisu, jejiž součástí mohou být interaktivní pole pro diskuse a nebo
třeba ankety. A to se vracím k Vaší otázce. Protože to je
je co vylepšovat. Nejtěžší je optimalizovat práci redakčního týmu, aby byla práce pokud možno efektivní. To
stejné nás čeká s portálem iNaplech. Každopádně ideální iNaplech bude mít dosti velký přesah do jiných
oblastí stavebnictví, architektury, vědy atd. Bude zde
spousta anket, soutěží, diskuzí. Články zde budou v
budoucnu uveřejňovány denně. Každopádně iNaplech
skýtá mnoho možností a potenciál, který je v porovnání
s tištěným časopisem někde jinde. Máte se na co těšit.
red.
Redakce Naplech, iNaplech:
www.inaplech.cz
[email protected]
Šéfredaktor:
Ing. Jan Prachař
3
Myslete hlavou
Český stavební trh – kolotoč,
na kterém se dělá špatně.
Stavební krize po splasknutí boomu
přináší pro všechny zúčastněné
velotočové změny v krátkých časových intervalech. Odhadovat další
průběh událostí a vyhotovovat přesné prognózy o vývoji trhu, se daří jen
málokomu. Revue Myslete hlavou,
se pokouší takové prognózy sem
tam udělat. Tentokrát na sestavování prognóz nebudeme sami. Zapátráme v oficiálních analýzách článků
jiných médií.
Točící se kolotoč bez obsluhy.
Rok 2014 přinesl podle oficiálních
zpráv médií, zabývajících se vývojem českého stavebního trhu, jeden
zajímavý paradox. Uvádí, že počet
zaniknuvších stavebních společností během roku 2014 je největší od Sametové revoluce. Dále pak
odhadci dodávají, že další pády
mnoha stavebních subjektů přijdou
brzy, jelikož trh se stále nepřizpůsobil propadu. Trochu matoucí však
může působit jiná zpráva, kterou
souběžně rozbory uvádí. Dle této
zprávy nebývalým tempem vzrůstá
počet nových stavebních subjektů.
Co tento zdánlivý rozpor říká, není
těžké dešifrovat. Velké stavební
podniky se v drtivé většině pokouší přežít z posledních zásob. Bloudí ve tmách a snaží se oživit naději, že se snad dožijí lepších zítřků.
Velké fixní náklady na jejich provoz
a setrvačná síla starého myšlení
však dohonily první oběti. Ostatní
zúčastnění, kteří jedou dál, se snaží spíše než myslet na velké plány
o svém budoucím rozvoji, přežít
4
v okleštěných podmínkách. Jelikož však ekonomické analýzy trhu
nenasvědčují brzké změně v lepší
zítřky, dochází v podstatě každým
dnem k zániku společností, které
byly považovány dříve za silné, počítající dříve s velkými obraty i zisky
a zaměstnávající velké množství lidí.
Právě tito, dříve silní a velicí, jsou
dnes nejohroženějším a nejslabším
druhem na trhu. Pokud takový velký nebo středně velký podnik ukončí svou činnost, ocitnou se na dlažbě i všichni zaměstnanci od ředitelů
až po dělníky. Ředitelé, vlastně
takoví kapitáni potopených lodí,
většinou dostanou lano od jiných,
větších podniků. Ironií bývá, že téměř
vždy po nich sáhnou ty společnosti,
které již mají také v podpalubí vodu
a doufají v to, že výměna vedoucích
pracovníků udělá zázraky. Jestli je nový kapitán zachrání, není
však předmětem toho, čím bychom
se chtěli nyní zabývat. Důležité
snad je pouze to, že ředitelů je jen
pár, ale dělníků na dlažbě nepoměrně více. A tito řemeslníci si musí
okamžitě najít práci. A tady je jádro
pudla. Drtivá většina bezprizorních
řemeslníků nenalezne uplatnění
svého řemesla nebo činnosti v jiných
podnicích a tak zakládají svoji vlastní živnost. Nasedají tak opětovně
do kolotoče stavebního trhu, kterému se dávno zadřel motor, ale
točí se setrvačností dál. Za každou
zaniklou velkou společností hned
vyrůstá několik malých, třeba jen
o jednom člověku.
sahuje dřívějších rozměrů. Zkrátka
a jednoduše, je příliš stavebníků
a málo staveb. Proč tomu tak je,
bylo již tisíckrát omleté v mnoha
článcích, učeně se zabývajícími stavebními poměry v ČR. Celou patálii se stavebním trhem lze shrnout
také selským rozumem. Každý,
kdo se zúčastnil bohatých finančních sklizní po převratu, dobře ví,
jak obrovská byla poptávka.
Mladí lidé, volící studijní obory pod
dojmem vize „luxusní“ práce manažerů, přestali mít zájem o učební
obory a řemesla. Výstavba a potažmo i „práce rukama“, se ale protichůdně rozběhla více než spontánně. A dělalo se to hezky po česku.
Troška české chytrosti, žádná velká
legislativa a víra, že vše bude už
jenom lepší, přilákala do stavebnictví spoustu nových tváří. Stavěly
se rodinné domy, honosné vily, satelitní městečka, budovala se infrastruktura, pozemní sítě, průmyslové objekty a stát vypisoval obří
projekty. Peníze tekly, jejich vůně
se nesla do okolí a vábila všechny
kolem. Bylo potřeba více a více lidí,
aby se vše mohlo udělat. Rychlé
rekvalifikační kurzy a možnost
stát se odborníkem na cokoliv, jen
na živnostenský list „zakoupitelný“
za tisíc korun na živnostenském
úřadě, usnadnily nábory nových sil.
Kdo výzvu přijal, většinou neprohloupil. Skoro to už vypadalo, že s takovou ten kapitalismus vybudujeme.
Jenže ouha, v kolotoči zapraskalo.
Začne již brzy svítat
k lepšímu? Nepropadejme
Právě to, že je kolotoč vyživován zbytečné naději!
Jak se kolotoč roztočil.
velkým počtem navrátilců, zřejmě
pocit frustrace pouze přiživuje.
Menší firmy jsou sice schopny fungovat pružněji a přizpůsobit se lépe
poptávce, nicméně poptávka nedo-
Stavebnictví se snad už pomalu
odrazí od pomyslného dna a po letech
výrazných propadů jej v roce 2015
čeká opětovný mírný růst. Z hlediska objemů prací se předpokládá, že
v uplynulých čtyřech letech se trh
již dotkl dna a mohlo by dojít k oživení
a růstu sektoru. Tak se alespoň domnívá velká část ředitelů stavebních
společností. Vše bude samozřejmě
odvislé na tom, zda-li se podaří zrealizovat avizované plány veřejných
a privátních investorů. Tempo růstu
bude ale bezpochyby nadále brzdit
klima podnikatelského prostředí
v českém stavebnictví. Malé stavební subjekty bojující v době krize
o místo na slunci používaly prostředků cenové války a až čtyři z deseti
firem berou zakázky s nulovou nebo
zápornou marží. Velké firmy dokonce stejnou politiku praktikovaly
až v polovině zakázek. Společnosti byly hodně často rády, když zisky pokryly její celkové náklady na
provoz. Hodně velkých společností
sahalo do svých finančních rezerv
a některé se dostaly až na dno a zkrachovaly. Jako mor se následně šíří
druhotná platební neschopnost.
I přes velké číslo zkrachovalých podniků během roku 2014,
převyšují kapacity všech stavebních společností o čtvrtinu reálnou poptávku. Znamená to, že ještě 25% podniků půjde z kola ven.
Malé společnosti, houfně vznikající
místo velkých molochů, letargii na
trhu nadále podporují. Mají však
daleko nižší náklady na provoz
a to jim dává větší šanci na přežití než kdysi hrdým gigantům. Velké
odchody stavebních společností
se proto dají očekávat již na začátku roku 2015. Hodně společností,
které čeká ukončení jejich činnosti je
ve své podstatě již dávno po finanční smrti, jen o tom z hospodářských
výsledků zatím neví.
VŽ
oba vložte 20 $ do krabice
poté prodejte jeden druhému krabici
za 30 $
nyní jste oba vydělali 10 $
pro generování nekonečné hotovosti
systém opakujte
nakreslil David Nováček
Střechy Praha 2015
Bratex a Naplech budou vystavovat společně
Společnost Bratex se pravidelně účastní evropských
i amerických výstav. Letos, stejně jako v předchozích
letech, se představí jako vystavovatel na nejvýznamější
tuzemské výstavě Střechy Praha 2015. České veřejnosti
je značka Bratex známá především širokým sortimentem hliníkových krytin, kterými si v ČR získala renomé.
Na loňském ročníku Střechy Praha 2014 však BRATEX
ukázal i svoje obrovské portfólio ocelí pro výrobu krytin,
čítající více než 65 materiálů od čtyř světových zpracovatelů. Jeho inovační produkty, nové materiálové možnosti s ohledem na světové trendy, zde pravidelně vzbuzují velkou míru pozornosti a zájmu. Také pro výstavu
Střechy Praha 2015 si BRATEX pro české návštěvníky
připravil několik novinek. Především pro návštěvníky
vznikne jedinečná možnost potkat se s novými obchodními zástupci společnosti BRATEX a možnost pořešit
otázky vzájemné spolupráce v konkrétním regionu. Na
výstavě Střechy Praha 2015 se tentokrát budou moci
návštěvníci setkat i s tvůrci časopisu Naplech a serveru
iNaplech, kteří byli přizváni do společného stánku se
společností BRATEX.
■
5
Představujeme nového obchodního ředitele pro Moravu
Na začátku roku 2015 budou zahájeny výrazné změny ve fungování společnosti BRATEX na českém trhu, tak aby podpořily zákaznický servis zájemcům o spolupráci ve všech regionech ČR.
BRATEX si během svého prvního čtyřletého působení v ČR vydobil dobrou vstupní pozici, díky šíři sortimentu a kvalitním materiálům, které jiní výrobci nenabízí. Od září roku 2014 bylo vypsáno výběrové řízení na obchodní zástupce ve všech regionech České
republiky. V říjnu byl na pozici obchodního ředitele pro regiony
Čech veřejnosti představen pan Jaroslav Hotový. Na pozici oblastního obchodního ředitele pro Moravu přichází od 1. 1. 2015 pan
Roman Katriňák. Jeho úkolem bude vytvoření nezbytných podmínek pro zkvalitněním obchodního servisu ke stávajícím i novým
zákazníkům. Pan Roman Katriňák byl upřednostněm před jinými
zájemci na základě více než desetileté obchodní činnosti v sektoru
stavebnictví a také proto, že svými bohatými zkušenostmi pomůže
vytvořit kvalitní protředí pro další rozvoj značky BRATEX. Dalším
jeho osobním vkladem je vysoce profesionální kredit a specializace
v oblasti všech typů střešních krytin.
Roman Katriňák
oblastní obchodní ředitel
[email protected]
+(420) 734 754 304
Foto: redakce Naplech!
Bratex petangue open
4.října 2014 proběhl první ročník Bratex
petanque open, který pořádal časopis
Naplech. Vítězem se stal tým Leštěné
koule, na druhé pozici se umístil tým
Milana Chladila a třetí příčku obsadil
mezinárodní tým Víťazi. První tři týmy
obdržely ceny od sponzora akce jimž bylo
ViP - VINO PARTNER, s.r.o.
inzerce:
Společnost ViP – VINO PARTNER, s.r.o.
vznikla v roce 2012 restrukturalizací
rodinné obchodní a výrobní společnosti ViP Pšeja Zlín, která byla založena
v roce 1992. Provozuje síť vlastních
maloobchodních vinoték v celé České republice dodává vína do desítek
dalších vinoték. Je jedním ze zakládajících členů Asociace vinoték České
republiky. V současnosti obsahuje nabídka ViP - VINO PARTNER, s.r.o. více
než 2000 vín.
Foto: Jakub Vogl
6
Klub Naplech
Chcete Naplech
p
pravidelně dostávat
zzadarmo do schránky?
Č
Časopis Naplech má za jeden rok své existtence zaregistrovaných okolo tří set pravid
delných odběratelů, kterým je čtrvtletník
v tištěné formě bezplatně zasílán poštou až
d
do domu. Noví zájemci o bezplatné zasílání
č
čtvrtletníku Naplech mohou požádat o jeho
p
pravidelné zasílání na emailu:
n
[email protected]
Termín školení BRATEX
Na rok 2015 je připraveno několik školení BRATEX pro klempíře a pokrývače. Díky rozšiřující se působnosti jsou pro nastávající rok naplánována samostatná školení, na kterých se bude možno setkat se zástupci
BRATEX i mimo sídla oficiálních obchodních partnerů. V tabulce naleznete termíny již vypsaných školení.
V případě zájmu o školení, prosím potvrďte svoji účast na email příslušné kontaktní osoby.
datum
místo školení
kontaktní osoba
2. 2. 2015
Budova SDH, Fryšták
Roman Katriňák 734 754 304 [email protected]
4. 2. 2015
Kafé Sladkovský, Praha Vršovice Jaroslav Hotový 601 320 278 [email protected]
16. 2. 2015
Budova SDH, Fryšták
18. 2. 2015
Kafé Sladkovský, Praha Vršovice Jaroslav Hotový 601 320 278 [email protected]
Roman Katriňák 734 754 304 [email protected]
25. 2. 2015
Restaurace u Jelena, Olomouc
Roman Katriňák 734 754 304 [email protected]
Kavárna ve starých Vršovicích
s výtečnou kávou, neobvyklou
kuchyní a sympatickou atmosférou.
Sevastopolská 17/48
Praha – Vršovice
10100
www.cafesladkovsky.cz
Foto: Café Sladkovský
7
Podávat fakta a arguMiniškola obchodních dovedností domentybudoucna.
zákazníkovi o krytinách nebo
Už je to rok, co se potkáváme v naší
miniškole obchodních dovedností
pro klempíře a pokrývače. Mnozí žáci
se i za tak krátkou dobu naučili
opravdu hodně. Nových žáků neustále přibývá, třída se rozrůstá a mně
jako učiteli dělá velkou radost, když
od vás dostanu sem tam i nějaký
dopis. Nejčastěji mi píšou opozdilci,
kteří by chtěli dohnat zameškanou
látku. Není nic lehčího, než si všechny naše hodiny opětovně pročíst
na www.inaplech.cz anebo si z archivu stáhnout všechna stará čísla Naplechu ve formátu PDF. Nyní už ale
začněme. A ty si urychleně schovej
ten mobil, nebo ti ho zabavím a vrátím
až na konci roku! Dnešní lekce budou
o komunikaci se zákazníkem.
Lekce 14
kamarádíme a s jiným ne, moc
často kriticky nezkoumáme. Jen
cítíme, že jsme s druhým stejná
krevní skupina, máme spolu hodně společných zájmů, názorů atd.
S lidmi, kteří nám vnitřně nesedí,
kamarádství nebo přátelství nerozvíjíme. V budování obchodních vztahů
bychom tímto spontánním přístupem toho moc nedosáhli. Je třeba
se vědomě naladit na stejnou vlnu
se zákazníkem. A tady se dá hodně
učit. Úspěch rozvíjet zmíněné dovednosti je dán především schopností
odhadnout protistranu a použít
takové komunikační prostředky,
aby jsme našli společnou řeč. V odhadnutí protistrany je pro nás důležité
jí správně naslouchat. Následně
zvolit vhodný typ komunikace, kterému bude druhá strana rozumět.
Mluvit nebo naslouchat?
Lekce 15
Učme se správnému poměru.
Naslouchejte, aby jste pak
Správný poměr mezi nasloucháním
mohli říci, co chce zákazník
zákazníkovi a podáváním argumentů směrem k němu je jednou z nejdůle- slyšet
žitějších a klíčových dovedností každého, kdo chce přesvědčit a prodat.
Každý z nás má jedinečný styl jak
podávat informace a vysvětlovat detaily různých sdělení, kterým mají
ostatní porozumět. Vedle toho máme
každý také velice „osobitý vkus“ na
přijímání obsahu zpráv, které nám
druhá strana sděluje. Tyto dvě
skutečnosti vytváří vlastně takový
dvojfiltr celé komunikace. Jednoduše, někteří lidé si vzájemně sednou, jiní nikoliv. Jedinými prostředky zpětné kontroly, do jaké míry
se nám daří s obchodním partnerem
v komunikaci splynout, je subjektivní pocit o vzájemném porozumění a následná skutečnost, že nám
prodej krytiny nebo služeb dopadl
dobře, či nikoliv. Je to úplně stejné jako v mimopracovních vztazích.
S někým si rozumíme více, s někým
méně a s jiným třeba vůbec. Někdo
je naším nejlepším kamarádem
a jiný zase největším nepřítelem.
Míra našeho vzájemného porozumění je určující pro kvalitu jakéhokoli
vztahu. Při utváření osobních, třeba
kamarádských vztahů, necháváme
většinou vše na přirozenosti našich
povah. Sbližování a budování naší
vzájemnosti tak probíhá podle rčení
„vrána k vráně sedá“. Proč se s někým
8
Když jsem ještě bývával studentem,
ve škole jsem si na vlastní kůži dost
často uvědomoval, že 80% látky
vyučovaných předmětů je tzv. vata.
Vata proto, protože měla jen zaplnit místo mezi zbylými 20% výuky,
které měly relativní kvalitu. Tyto
vycpávky byly vždy nezáživným povídáním a především nesmyslným
mrháním času s nulovým efektem
montážních problémech, lze podávat také tak. Věcně, účelně a nebo
jako vatu. Primárním našim záměrem
by mělo být vyhnout se za každou cenu
tomu, abychom našeho zákazníka
krmili vatou. K tomu nám právě
poslouží, pokud necháme na začátku mluvit jeho. Zákazník do nás ale
vatu cpát bude. Tím si buďte jisti.
V chuchvalci zbytečných informací
na sebe ale prozradí i nejdůležitější cesty ke svému ovlivnění. Také
si časem uvědomíte, že pokud má
zákazník dostatečný prostor a necháme jej mluvit a jen posloucháme,
vzrůstá pocit jeho vlastní důležitosti.
Je to možná k podivu, ale zároveň
s rostoucím pocitem zákazníkovy
důležitosti, roste také jeho důvěra
v nás jako partnery, snažícím se porozumět jeho potřebám.
Lekce 16
Dobrý obchod je ziskem
pro obě strany.
Když se řekne slovo ovlivnění, pro
většinu lidí právě toto slovo nezní
příliš seriózně. Já jen připomínám,
že smyslem naší školy je naučit
se prodat zákazníkům kvalitnější
a logicky i většinou o něco dražší materiál. A tedy jej vyvarovat
od koupi nekvalitní krytiny. To už
zní lépe, ne? Navíc po několikáté
zopakuji jiný smutný fakt, že majitelů anebo dnes už bývalých majitelů nekvalitních krytin je u nás díky
děsivým poměrům z dob minulých
více než hub po dešti. Tito lidé byli
vmanipulováni do koupi krytin, skoro ve všech případech pouze nízkou
cenou produktu. A když prodejci
ptáčka lapali, ujišťovali ho o fantastické kvalitě zboží. Smutným konstatováním je, že tomu i ti prodejci
často věřili. A to je právě to, oč tu
běží. O kvalitní materiály se nejednalo ani náhodou a proto rozčarovaných zákazníků neustále přibývá.
Ve skutečnosti doplatili na své přirozené přání, zakoupit si to nejlepší co nejlevněji. Konkurenční
společnosti předhánějící se v prodejích, zařídily snížení cen pouze
za cenu snížení kvality produktu.
Nejasný původ, ošizené technologické postupy, nekvalitní parametry krytin všech druhů. Pak jen
o všem pěkně zazpívat a vychválit,
trochu překroutit skutečnost, vymyslet vlastní teorie, nadsadit záruky
a nakonec ujistit zákazníka o jeho
správné volbě. O sliby se tak podělilo mnoho lidí, ale skutek utek. Pláč
a skřípění zubů zákazníků, netečný
přístup dodavatelů k reklamacím
a další vysoké náklady uživatelů
na zhotovení nové střechy. To jsou
v kostce ty nejvážnější následky dřívějších obchodních praktik výrobců
a jejich distributorů. Do problémů
byly vtaženi logicky také pokrývači, kterým následné třenice kazily
jméno, braly čas i energii. Pokud
se na tom všem napříjemném dá
najít něco pozitivního, tak snad leda
to, že po letech to začíná vypadat,
že se již lidé alespoň částečně poučili. Setrvačnost starých zvyků je však
stále silná. Pro nás pokrývače to ale
znamená, že pokud chceme klientovi prodat na střechu něco lepšího, budeme muset najít ty správné
argumenty. K tomu je třeba dělat jen
dvě věci. Naslouchat a zjistit jaký
typ argumentů zákazník potřebuje
slyšet a znát co nejvíce do detailů
problematiku zboží dostupného na
trhu. Pamatujte si následující obrat
a doporučuji si z něj udělat vlastní
filozofii: „Dobrý obchod je takový,
z kterého mají prospěch vždy obě
strany“. Klient by měl dostat kvalifikovanou odbornou práci, kvalitní
zboží s dlouhou užitnou hodnotou
a pravdivé, vyčerpávající informace
k tomu navíc. Pokrývač získá zase
práci a sníží pravděpodobnost toho,
že bude vtažen do nepříjemností
ohledně reklamací nekvalitních materiálů. V neposlední řadě pak získává také kvalitní referenci, která
by měla být jeho největší reklamou.
Nemám rád, když v nějakém seriálu příběh směřuje do zápletky,
jsme napjatí co se bude dít dále
a najednou titulek „pokračování
příště“. Přesně tak se tomu děje
i v tuto chvíli. Nedělám to ale
schválně. Chtěl bych vskutku nyní
vypíchnout ty největší špeky, ale
redakční plán časopisu mi už více
sdělit neumožňuje. Příště se snad
už konečně dostanu ke všemu, co
jsem tentokrát jen naťuknul. Tak
na závěr jen nahodím udičku. Víte
co je Barnumův efekt nebo selektivní myšlení? Nemohu prozradit více
než to, že to jsou ty tajemné cesty,
jak říkat zákazníkovi přesně to, co
chce slyšet. Bude v tom tedy opět
kus magie. A už zvoní. Vstyk. Děkuji za pozornost a přijďte i příště.
Já tu zatím budu na vás čekat.
Jan Prachař
BRATEX ALBEDO, JEDINÁ KRYTINA S CHLADIVÝM EFEKTEM NA TRHU V ČR
ODRÁŽÍ AŽ 67% SLUNEČNÍ ENERGIE • OCHLAZUJE INTERIÉRY BUDOV • SNIŽUJE NÁKLADY NA KLIMATIZOVÁNÍ • SNIŽUJE EMISE CO2
9
neční energie. V následující tabulce
se podíváme na srovnání tradičních
střešních krytin a základních stapatrného více. Viditelné spektrum vebních materiálů z hlediska sluneč(v grafu č. 1 zastoupeném zele- ní odrazivosti.
nou plochou) je vymezeno v daleko
užší oblasti vlnových délek, než je Určení teploty
tomu u záření blízkých infračer- střešního povrchu
veného (červená plocha). V oblasti
viditelného spektra také dochází Vztah pro výpočet dosažené teploty
k největším energetickým špičkám. na libovolném povrchu nebo konkrétNejintenzivněji Slunce vyzařuje ní krytině je poměrně komplikovana vlnové délce 501 nm. Tato hod- ný a obsahuje mnoho proměnných.
nota se dá odvodit i teoreticky Jedná se o proměnné definované jak
z tzv. Wienova posunovacího zákona. samotným materiálem, tak i podmínTento zákon nám vyjadřuje vztah kami závislých na sluneční aktivitě,
Laboratoř Naplech – díl druhý
Distribuční graf
sluneční energie
Slunce dodává zářením svoji energii
na všechny zemské povrchy, které jsou jejím působením ohřívány.
Celá sluneční energie, podílející se
na ohřevu povrchů, je v podstatě
obsažena ve třech spektrech vlnových délek slunečního záření. Graf
č.1 nám přehledně ukazuje tato
zmíněná pásma a jejich podíl při
ohřevu zemských povrchů. Fialová
plocha grafu ukazuje podíl ulrafialového záření (UV), jehož vlnové délky se nachází v rozmezí 100 – 380
nm. UV složka se podílí jen asi 5%
z celkové distribuce energie ze
Slunce a její dílčí příspěvek z hlediska celku je v podstatě zanedbatelný. Na celkovou distribuci energie se tak zásadně podílí pouze dvě
zbylá spektra. Jmenovitě spektrum
viditelného záření (380 - 740 nm)
a spektrum blízkých infračervených
vln (740 – 2500 nm). Poměrově se
obě složky podílí na ohřevu přibližně 50% z celkové distribuce sluneční energie.
Klasifikace materiálů
z hlediska spektrální analýzy
Ačkoliv se na nahřátí libovolného povrchu podílí viditelné i blízké
infračervené spektrum téměř rovnocenně, z distribučního grafu je toho
10
UV viditelné
1,0
,QWHQ]LWDVOXQHĀQtKR]iĢHQt[–]
Předmětem úvodních Laboratoří
Naplech je studium problematiky
a praktické testování míry nahřátí
střešních materiálů sluneční energií
a následné výměny tepla do interiérů budov. V předchozím díle jsme
se seznámili všemi druhy možných
přenosů tepla z jedné soustavy
na druhou. Tentokrát si v teoretické
části nejprve prohloubíme znalosti
spojené s distribucí sluneční energie
na Zem. Zaměříme se zde na spektrální analýzu odrazivosti slunečního spektra povrchů, která nám dává
možnost teoreticky předurčit teplotu
na kterou se libovolný povrch nahřeje. V praktické části budeme zkoumat, jak se teoretické předpoklady
projeví v praktických měřeních akumulace tepla do izolačních boxů.
Testovaným vzorkem budou hliníkové krytiny s barevnými polyesterovými laky.
EOt]NpLQIUDĀHUYHQp]iĢHQt
5% ultrafialové (300 – 400 nm)
45% viditelné (400 – 700 nm)
EOt]NpLQIUDĀHUYHQp²QP
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
250
500
750
JUDIĀ
1000
1250
1750
2000
2250
2500
9OQRYiGpOND[nm]
Hliník přírodní – oxidovaný
0,15 – 0,25
Hliník barvený (0,08 – 0,16)
0,08 – 0,16
Ocel barvená (černá – cihlová)
0,08 – 0,16
Omítka – hrubá
1500
0,11
Cihla
0,10
Sklo – hladké (bez povlaku)
0,09
Beton – hrubý
0,09
Asfalt
0,07
mezi teplotou zářiče (v našem případě Sluncem) a vlnovou délkou
na jaké vyzařuje s maximální intenzitou. Schopnost povrchu odrazit
nebo absorbovat energii pro tuto
vlnovou délku, je v literatuře často
udávaná jako sluneční odrazivost
(SR – solar reflectance) a její znalost
nám pomáhá určit, na jakou teplotu
se povrch nahřeje. Sluneční odrazivost povrchu je uváděna většinou
v procentech od 0 do 100%. Sluneční odrazivost však bývá uváděna
i v absolutní míře od 0 do 1. Čím
vyšší hodnoty sluneční odrazivosti
dosahuje daný povrch, tím méně se
jeho povrch nahřeje působením slu-
Průzkum Slunce
První satelity navržené pro průzkum
Slunce byly americké sondy Pioneer
5, 6, 7, 8 a 9 vypuštěné během rozmezí let 1959 až 1968. Cílem těchto sond bylo podrobné měření slunečního větru a magnetického pole
Slunce. V 70. letech 20. století byla
vyslána sonda Helios 1 a za pomoci
Apollo Telescope Mount byla prováděna nová pozorování a měření.
V roce 1980 byla vyslána sonda Solar Maximum Mission, která byla
navržena k pozorování gamma záření, rentgenového záření a měření
UV záření ze slunečních erupcí během zvýšené sluneční aktivity. Sonda několik měsíců po startu vlivem
elektronického selhání přestala
fungovat a v roce 1984 byla opravena během mise STS-41-C. Sonda následně zaslala na Zemi tisíce
snímků sluneční korony před tím,
než v červnu 1989 vstoupila do atmosféry Země, kde byla zničena.
počasí atd. Jak jsme již uvedli výše,
sluneční odrazivost, jakožto vlastnost povrchu se však na výsledné
teplotě povrchů podílí velice výrazně. Nám postačí, když si zapamatujeme, že každý posun sluneční
odrazivosti povrchu o 15% směrem
nahoru (nebo 0,15 v absolutní míře)
se projeví poklesem teploty povrchu cca o 8°C. Z uvedené tabulky
je zřejmé, že v podstatě všechny
běžné stavební materiály mají tendenci se nahřívat sluneční energií
na vysoké teploty. Povrchy s nízkou
odrazivostí bývají někdy označovány jako povrchy tmavé a maximální
UV viditelné
1,0
EOt]NpLQIUDĀHUYHQp]iĢHQt
0,9
KOLQtNVSRO\HVWHURYìPODNHP²FLKORYi
KOLQtNVSRO\HVWHURYìPODNHP²ĀHUQi
0,8
Odrazivost [–]
bývá definována sluneční odrazivost materiálu. Pro černou barvu
jsme odečetli hodnotu odrazivosti
4,4% a pro oranžovou 7,5%. Prvním
překvapivým zjištěním je, že jsme
se dostali pod průměrné tabulkové
hodnoty běžně uváděné v odborné litaratuře. Druhou zajímavou
skutečností je, že rozdíl odrazivostí mezi nejsvětlejším a nejtmavějším barevným hliníkovým vzorkem
je z výsledků spektrální analýzy velice malý. Znamená to, že
na základě zjištěné odrazivosti (pro hodnotu 501nm) by se
teploty dosažené na krytinách
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
250
JUDIĀ
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
teplotu vzorků a teplotu vzduchu
ve stínu. Měření proběhlo ve venkovních podmínkách ve Fryštáku
dne 3. 8. 2014. Maximální teplota
vzduchu dosáhla 30°C. Den byl polojasný až oblačný. Zaměříme-li se
na maximální teploty povrchu krytin během samotného měření, černý vzorek dosáhl hodnoty 64,81°C
a cihlově červený 62,63°C. Díky
oblačnosti v čase kolem solárního
poledne jsme tyto maximální hodnoty naměřili kolem 11 hodiny dopo-
Zajímavosti o slunci
Slunce je hvězda, která tvoří centrum sluneční soustavy a je nejjasnějším vesmírným objektem na obloze. Od Země je vzdálené asi 150
milionů km. Vzniklo přibližně před
4,6 miliardami let a bude svítit 5-7
miliard dalších let. Je tvořené žhavým plazmatem, složeného 92,1
vodíkem 7,8 hélium (celkem 99,9
% hmotnosti Slunce). Zbytek tvoří
ostatní plyny. Průměr Slunce činí
1 392 020 km což je 109x více než
je průměr Země. Svojí hmotností
1,9891 × 1030 kg, což představuje
99,8% hmotnosti celé sluneční soustavy a 330 000 x převyšuje hmotnost Země). Každou sekundu vyzáří
2500
9OQRYiGpOND[nm]
teploty v horkých dnech na nich neměly zásadně lišit. Cihlově červený
mohou překročit hranici i okolo odstín má ale lepší odrazivost vlno80°C.
vých délek nad 600 nm, než je tomu
u černého nátěru. I zde stále docháPraktická část – barvené
zí k vyzařování sluneční energie
ve značných intenzitách, které se
plechy s polyesterovými
výrazně podílí na nahřívání povrbarvami
chů. Z grafu č. 2 je zřejmé, že pro
Velice často se lidé intuitivně domní- tyto vlnové délky je odrazivost cihlovají, že červená krytina, se díky vě červeného povrchu okolo 30%,
světlejšímu odstínu nahřeje na vý- zatímco u druhého vzorku zůstárazně nižší teplotu, než je tomu vá v této oblasti pořád kolem 5%.
u barvy černé, hnědé či šedé. Pro Nicméně rozdílná odrazivost pro
praktická měření jsme zvolili dva tyto vlnové délky, by na rozdíl tepvzorky hliníkových plechů od nor- lot měřených vzorků, neměla mít
ské společnosti Hydro využívaných už výraznější vliv. Můžeme tedy
pro střešní krytiny. Povrchy vzorků předpokládat, že rozdíl na pleších,
jsou ošetřeny černým a cihlově čer- opratřených cihlově červeným nebo
veným polyesterovým lakem. Vzorky černým polesterovým nátěrem,
jsou schválně zvoleny tak, aby pre- bude činit řádově pouze několik
zentovaly nejsvětlejší a nejtmavší málo stupňů.
barvy z dostupných vzorků na trhu.
Nejdříve se podíváme na spektrální Zhodnocení naměřených
analýzu odrazivosti obou vzorků,
výsledků.
zjištěnou univerzitními laboratořemi. Nejdříve se v grafu č.2 zaměříme Digitální měřící stanicí SUN Excana vlnovou délku 501 nm, ve které libur JK2 jsme snímali povrchovou
Slunce do okolí tolik energie, že by
to stačilo pokrýt potřeby celého zeměkoule na více než 1000 let. Převedeno na roční výkon vyprodukuje
3,83×1026 W. Z. celkového výkonu
na zemi dopadne pouze jedna čtyřicetimiardina tohoto množství energie. Teplota na povrchu Slunce činí
asi 5500 °C. Slunce se otáčí jinou
rychlostí u pólů a na rovníku. Na
rovníku se otočí jednou za 25 dní,
na pólu za 36 dní. Světlo dosáhne povrchu Země za 8 minut a 19
sekund.
11
lední. Výsledný rozdíl teplot obou
měřených vzorků v tento čas činil
tedy pouze 2,18°C. Můžeme tedy
konstatovat, že teoretické předpoklady, z předběžné provedené spektrální anylýzou se experimentem
potvdili.
Závěr
To, že jsou hodnoty odrazivosti
u testovaných vzorků tak nízké
a rozdíl průběhu teplot nepatrný,
jak u nejtmavějšího tak i nejsvětlejšího vzorku, je dáno především
podstatou samotných polyesterových nátěrů. Pokud se podíváte
do produktových listů dodavatelů
polyesterových barev, nalezneme
zde informaci, že se jedná o nízkoodrazivé polyesterové nátěry.
polyesterové nízkoodrazivé nátěry jsou dnes hojně aplikované jak
na hliníkové, tak i ocelové krytiny. Z výsledků tak můžeme učinit
praktický závěr, že výběr světlejšího odstínu polyesterového nátěru
na ocelové nebo hliníkové krytině
nemá žádný a nebo jen mizivý vliv
na zvýšení tepelného komfortu budov
v letních dnech.
■
ovlivňuje všechny procesy, které
na Zemi probíhají jako jsou podnebí, změny počasí, teplot nebo se
například podílí na cyklech přílivu
a odlivu. Je klíčovým faktorem pro
fotosyntézu rostlin a umožňuje živočichům vidět. Proto jej mnoho
starobylých kultur považovalo jako
symbol života. První písemné zmínky o pozorování Slunce pocházejí z
období 2000 let př. n. l. ze starověké Číny. První písemné zmínky
o pozorování slunečního zatmění
pocházejí ze Sýrie z roku 762 př. n. l.
Texty byly psané klínovým písmem
do hliněných destiček. Některé
starověké kultury však povznesly Slunce přímo na úroveň bohů.
V antickém Řecku byl bohem
Slunce Helios, ve starém Římě se
nazýval Sol a ve starověkém Egyptě
pak Ré, Ra či Amon, v Mezopotámii
Slunce, bozi,
Šámeš, staří slované měli také bohy
symboly a legendy
dva a to Svaroga nebo Belroga.
Od nepaměti si lidé uvědomují, V Japonsku zase Sluci vládla Amaže Slunce je pro vše živé na Zemi terasu, v číně Zhuyin, a v Indii byli
nezbytně důležité. Jeho energie uctíváni Surya, Savitr nebo Tvaštr.
průběhy teplot na hliníkových krytinách s barevnými polyesterovými nátěry
70
65
60
teplota [°C]
55
50
45
40
35
30
25
20
1
51
101
151
201
251
počet měření [-]
RAL9005
12
RAL8004
venkovni teplota
301
351
401
Zrcadla v Rjukanu
Rjukan je malé město zanořené
do údolí mezi strmými horami
v regionu Øst-Telemark, který je
součástí Norského království. Ačkoliv v dnešní době čítá Rjukan pouze necelých 3500 obyvatel, v rámci
svého regionu má důležitý význam
jakožto průmyslové centrum. Historie
města je sice poměrně krátká, ale
neobvykle bohatá a zajímavá. První
lidé se zde začali stěhovat mezi lety
1905 až 1917, kdy si společnost
Hydro Norsk vybrala úžinu mezi
strmými horami, jako vhodné místo pro vznik továrny na získávání
dusičnanu vápenatého, známého
též jako norský ledek. Výběr místa
byl ovlivněn 104 metrů vysokým
vodopádem Rjukanfossen (v překladu Kouřící vodopád), nacházejícím
se nedaleko místa, které pro nový
závod vybral sám zakladatel společnosti Hydro Norsk Sam Eyde. Vodopád měl zajistit dostatečné množství elektrické energie nezbytné pro
fungování závodů. Z názvu samotného vodopádu bylo také odvozeno
jméno vznikajícího nového města,
na jehož výstavbě se podílelo okolo
12000 dělníků ze Švédka, Dánska
a Finska. Investicemi určenými pro
budování města se nešetřilo. Rozpočet
na celkovou výstavu, dle odhadů,
tehdá až dvakrát převyšoval roční státní rozpočet zajišťující chod
celého Norska. V těsné blízkosti
vodopádu byla v roce 1911 dokončená vodní elektrárna Vemork, svého času největší na světě. Na počátku existence obří vodní elektrárny
Foto: wisitrjukan.com
byl její součástí závod na získávání dusíku pro výrobu hnojiv. V roce
1934 se stala její součástí také první továrna na světě na výrobu těžké
vody ve velkých objemech, vznikající jako vedlejší produkt při získávání vodíku. Těžká voda je druh vody
jejíž molekuly obsahují místo obou
atomů vodíku jeho izotop deuterium (vodík s jedním protonem a jedním neutronem). Vlastnosti těžké
vody se hned odpočátku jevily jako
velice zajímavé a staly se předmětem
pro důkladné vědecké zkoumání. V
roce 1938 týmu německých vědců z
Berlínského institutu pod vedením
Wernera Heisenberga podařilo přijít
na princip jaderné reakce. A těžká
voda získala ještě více na důležitosti. Při jaderných reakcích mohla
plnit důležitou funkci moderátoru,
čili látky zpomalující neutrony v reaktorech. O rok později začíná druhá
světová válka a závody v Rjukanu se
v roce 1940 dostávají pod kontrolu
nacistického Německa, které těžkou vodu potřebuje pro vývoj svých
jaderných zbraní. V šíleném závodu o to, kdo vyrobí první jadernou zbraň, dochází v Rjukanu v
období mezi roky 1942 – 1944 k
diverzním operacím britských a
norských jednotek SOE, kteří se
pokoušeli jaderný program nacistů svými akcemi zpomalit.
To se podařilo až známou a důkladně připravenou operací Telemark,
kdy se v únoru roku 1943 podařilo
malé skupině norských výsadkářů
ve službách britské armády dostat
tajně do továrny a připevnit nálože
na destilační kolony. Ryze hrdinský čin, životy nasazujích výsadkářů, znamenal pro Hitlera tři měsíce
zpoždění ve vývoji jaderných zbraní.
Slunce do Rjukanu
6 měsíců v roce nezasvítí.
Obří zrcadla jsou umístěny 742 metrů nad mořem, 450 metrů nad náměstím
v Rjukanu. Každé ze zrcadel má 17 m2, dohromady 51m2. Foto: wisitrjukan.com
Dnešní Rjukan je klidnou malou
obcí, nedávající svojí poklidnou
atmosférou vzpomenout na smutnou a děsivou minulost z válečných let. Na náměstí, kde se konají
i místní trhy, stojí kamenná socha
Sama Eyda. Muže, který poprvé
ukázal prstem na mapě, kde budou jeho závody i přilehlé město
stát. Z kamenného podstavce shlíží na dění kolem sebe a jeho hustý
a upravený knír dává jeho výrazu důstojnost skutečného velikána. Sam Eyda jím vskutku byl. Je
13
považován za jednoho z největších
podnikatelů a vizionářů obchodních
příležitostí v období před druhou
světovou válkou. Nebál se vsázet
na nové technologie a pokoušet se
dát do chodu ta odvětví, která před
ním nikdo za perspektivní nepovažoval. Pro rozjezd svých závodů
pak vynakládal neskutečně vysoké náklady. Jeho obchodní odvaha
mu však téměř vždy vynesla vložené investice mnohokrát zpět. Pravděpodobně si ale při volbě místa
pro Rjukan dostatečně neuvědomil
jednu věc, že vysoké hřebeny okolních hor vytváří z obou stran štít,
zabraňující slunečním paprskům
po dobu téměř šesti měsíců dostat
se dolů do města. Tato skutečnost
ovlivnila životní styl obyvatel Rjukanu. Pokud se Rjukaňané chtěli
vystavit slunečním paprskům, museli se vždy jednou za čas pracně
dostává na hřeben strmých skalisek. V lidském těle vzniká vystavením kůže slunečnímu světlu
například velice důležitý vitamín
d. Sluneční světlo je také důležité
jako prevence před dalšími neduhy jako jsou osteoporóza deprese
a další. Tak tu žili lidé po celá desetiletí. Místní lidí nasedali na lanovku
a dostávali se na hřebeny nebo svými automobily museli vyjíždět mimo
město, jen aby se mohli na chvíli
zanořit do sluneční záře. Sam Eyde
se proto už v roce 1913 začal zabývat představou, že by světlo do údolí
dostal za pomocí zrcadel. Z technických důvodů však nebylo tak
technologicky náročný projekt na
začátku dvacátého století vytvořit.
S myšlenkou uvést v život původní
ideu zrcadel nad Rjukanem si začal opět pohrávat umělec a obyvatel
města Martin Andersen v roce 2005.
Když se v říjnu roku 2013 poprvé
na náměstí objevil kruhový terč
odraženého slunce, bylo to přesně
sto let po tom, co Sam Eyde nastínil
svou odvážnou a ve své době neuskutečnitelnou vizi. Dnešní společnost Hydro celý nákladný prokjekt
zasponzorovala. První vítání Slunce ve městě byla velká společenská
a národní událost. Rjukan však navíc získal další pozoruhodnost, která jej činí ještě zajímavějším místem
■ Operace Telemark nebyla jedinou spona světě.
jeneckou akcí proti výrobě těžké vody
v komplexu Hydro. Okamžitě po útoku
z února 1943 byly zahájeny opravy
poškozených zařízení a výzkumné práce
se brzy rozjely naplno. Proto v listopadu 1943 přistoupili spojenci k leteckému bombardování, kdy 143 amerických
bombardérů shodilo na továrnu Vermork
700 bomb. Kvůli složitému terénu však
dopadla většina bomb do okolí a mnoho
budov zůstalo nepoškozeno, nicméně
po tomto útoku byla továrna Němci definitivně opuštěna.
Foto: damninteresting.com
JEDNIČKA NA ČESKÉM TRHU S HLINÍKOVÝMI KRYTINAMI
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT
14
NEJVÍCE ZKUŠENOSTÍ
NEJVYŠŠÍ KVALITA
Hliník a ekologie
Hliník je po oceli druhým nejpoužívanějším kovem ve stavebnictví.
Jedná se o neušlechtilý stříbřitě šedý, kujný kov o velice nízké
hmotnosti, elektricky velmi dobře
vodivý. Je ceněn právě pro vzácnou kombinaci svých vlastností,
které z něj dělají nepostradatelný
materiál také v dalších oborech,
elektrotechnikou počínaje a potravinářským průmyslem konče.
V porovnání s kovy jako měď, železo, zlato nebo stříbro se jedná
o daleko mladší kov. Poprvé se hliník podařilo izolovat
ve formě čistého kovu až roku
1825 dánským chemikem Hansem
Christianem Ørstedem. Hliník se
v přírodě vyskytuje zejména ve formě sloučenin ze kterých se chemickou cestou získává. Nejznámější
rudou ze které se hliník získává je
Al2O3 · 2H2O (dihydrát oxidu hlinitého), známého pod názvem bauxit.
Získávání hliníku není z hlediska
techologie vůbec jednoduchou záležitostí. Zatěžující pro ekologii je
především těžba samotného bauxitu, měnící vzhledově krajinný ráz.
V posledních desetiletích jsou však
těžařské společnosti nuceny provádět zpětnou revitalizaci dolů,
aby byla krajině navrácena alespoň částečně její původní podoba.
Na velkém významu získává však
recyklace hliníku, která je zároveň
velkou nadějí pro ekologii. Hliník
jako jeden z mála materiálů má
recyklovatelnost takřka stoprocentní. Dále je na recyklaci hliníku
potřeba daleko méně energie, než
nezbytné energie určené pro jeho
těžbu a získávání. Na recyklaci
hliníkového odpadu je zapotřebí
pouze 5% energie než energie pro
získání hliníku z rudy.
fluorohlinitan sodný Na 3[AlF 6].
Důležitou sloučeninou je oxid hlinitý Al2O3, jehož čistá podoba se
nazývá korund. Korund se vyznačuje vysokou tvrdostí. Díky své
tvrdosti se používá například na
výrobu brusných kotoučů. Oxid
hlinitý Al2O3 vytváří s příměsemi
dalších prvků různě zabarvené
drahé kameny, které se používají
pro výrobu šperků. Právě příměsy
mají na svědomí zabarvení minerálů do různých barev a odstínů.
Nejznámějšími jsou safíry, které se
nachází v mnoha barevných odstínech. Nejcennějším druhem safíru
je do ruda zabarvený rubín.
Hans Christian Øersted se narodil
14. srpna 1777 v městečku RudkjöBauxit a jeho těžba
big na ostrově Langeland patřící
Nejdůležitější horninou, ze které Dánsku do rodiny lékárníka. Přes
se hliník získává je bauxit. Sklá- nedostatek finančních prostředdá se z hydratovaných oxidů hli- ků nutné ke studiu se stal roku
níku, zejména gibbsitu, boehmitu 1806 profesorem fyziky a chemie
a diasporu. Název bauxit je odvozen a začal přednášet na kodaňské uniod názvu francouzského naleziště verzitě. Za Jeho největší vědecký
Le Baux ve Francii. Složení hor- přínos je považován výzkum elekniny z tohoto naleziště roku 1921 tromagnetismu. Zkratka Oe (Oerpoprvé analyzoval P. Berthier, kte- stead) je značkou intenzity magrý se také výrazně zasadil o pojme- netického pole v soustavě CGS.
nování suroviny podle jejího pr- V chemii jej proslavilo právě izolovotního naleziště. Nejvíce bauxitu vání hliníku redukcí chloridu hlise ročně vytěží v Austrálii, Guinei,
nitého. Je považován za předního
Jamajce, Brazílii a Číně. Vzniká
představitele takzvané dánské zlachemickým zvětráváním a rozpaté generace. Mezi jeho blízké přádem hornin, které obsahují silitele
patřil například slavný dánský
káty hliníku v suchozemském prospisovatel
Hans Christian Anderstředí. Bauxit téměř vždy obsahuje
sen.
Jeho
bratr
byl známým polii další příměsy jako je titan, železo
a oxidy křemíku atd. Zabarvení bau- tikem a v letech (1853-1854) dánxitu je ovlivněno právě příměsemi ským premiérem. Zemřel 9. března
a má barvy od žluté, přes červenou 1951 ve věku 73 let v Copenhageaž po nahnědlou. Nejhojněji se nu (Dánsko), kde je také pochován.
Výskyt v přírodě
Hliník je třetím nejvíce zastoupeným chemickým prvkem v zemské
kůře (přibližně okolo 8%). Vyznačuje se vysokou chemickou reaktivitou a proto se s ním v přírodě
setkáváme pouze ve formě sloučenin. Kromě bauxitu (Al2O3 · 2H2O)
se hliník nachází i v jiných sloučeninách. Druhou nejvýznamnější horninou je kriolit neboli hexa-
15
objevují bauxitová naletiště v místech tropického klimatu. V období
dešťů zde totiž prudké lijáky mají
na svědomí vyluhování rozpustných
silikátů z hornin. V horninách poté
zůstávají převážně minerály hliníku
a železa. Jejich následnou hydroxidací a oxidací se poté vytváří bauxit. Momentálně se ví o přibližně
29 miliardách tun bauxitu, které
se nachází ve známých nalezištích.
Při součastných trendech těžby by
to znamenalo, že by lidé mohli těžit
bauxit minimálně 100 let. Naše planeta však obsahuje pravděpodobně
daleko více bauxitu. Nejstřízlivější
odhady říkají, že Země má zásoby
přibližně okolo 55 miliard metrických tun. Zásoby však podle nejodvážnějších prognóz mohou dosáhnout až 75 miliard metrických tun.
To by prodloužilo možnost těžby
na 250 eventuálně až na 350 let.
Zároveň se také vědci snaží najít
alternativní rudy pro získávání hliníku, nicméně je zřejmé, že v budoucích
letech bude mít hlavní slovo recyklace hliníku, která je energeticky méně
náročná. Dále pak je recyklace daleko šetrnější k životnímu prostředí
než těžba hliníkových rud.
■
Safír
Safíry se obecně nazývájí všechny různě zabarvené druhy čistého korundu
minerálu Al2O3. Rozdílné zabarvení
všech druhů safírů mají na svědomí stopová množství jiných prvků.
Zabarvení určuje dosti značně cenu
kamenů. Rubín je ve skutečnosti
také druhem, do ruda zbarveného
safíru. Rubíny jsou nejcennějším
druhem safírů. Ceněné jsou také
modré safíry, jejiž cena sice je přibližně poloviční než je cena rubínů.
Zároveň se však jedná o nejcennější
modrý drahokam. Jedny z největších na světě známých modrých
safírů zdobí také Svatováclavskou
korunu. Modré zabarvení má na
svědomí přítomnost titanu a železa.
Cenné také bývají narůžovělé safíry,
a nebo safíry mající barvu lotosu,
v sanskrtu nazývanou jako Padparadscha. Tento vzácný odstín se nachází pouze na nalezištích na Cejlonu. Cejlonská legislativa umožňuje
při těžbě safírů pouze ruční kopání
a zakazuje užití mechanizace.
český název
drahokam na základě Al2O3 obsahuje příměsi chromu způsobující růžové nebo červené zbarvení.
Kvalitnější rubíny typické pro svoji
rudou barvu v Afgánistánu, Tanzánii, Vietnamu, Nepálu, Indie nebo
na Srí Lance, kde jsou vůbec nejstarší známá naleziště v náplavách
řeky kiligangy. Za nejkvalitnější jsou
však považovány rubíny pocházející z naleziť v Barmě. V obchodním
žargonu jsou tyto nejkvalitnější
rubíny nazývány „Rubíny barvy
holubí krve“. Mají modrý podtón
a na světle červeně fluoreskují.
Hodnota vysocejakostních a velkých
rubínů převyšuje i cenu velkých
diamantů
Hliník
latinský název
Aluminium
anglický název
Aluminium
chemická značka
protonové číslo
relativní atomová hmotnost
Al
13
26,981539
perioda
3
skupina
III.A
zařazení
kovy
rok objevu
objevitel
1825
Hans Christian Øersted
teplota tání [°C]
660,37
teplota varu [°C]
2519
hustota [g cm-3]
2,702
hustota při teplotě tání [g cm-3]
Aluminium, základní fakta ►
Rubín
elektronová konfigurace
2,375
[Ne]3s2 3p1
DODAVATEL HLINÍKOVÝCH MATERIÁLŮ
PRO STŘEŠNÍ KRYTINY BRATEX
16
Stavebnictví našich předků – období Neolitu
Zabývat se seriózně historií stavebnictví je složitým a obsáhlým úkolem. Zahrnuje v sobě několik dílčích
směrů, které se prolínají a je vhodné
je sledovat ve vzájemných souvislostech. Historie stavebnictví je zároveň
historií stavebních materiálů, historií
techniky, nástrojů a strojů, historií
stavebních technik, ale také hospodářských a sociálních dějin stavitelů
a řemeslníků. Naše první zastavení
bude na úsvitu lidských dějin. V období Neolitu.
Období neolitu je pro mnohé více
známé jako mladší doba kamenná,
jejiž trvání se datuje zhruba mezi
lety 9000 př.nl do roku 5000 př.n.l.
Jelikož však vývoj jednotlivých historických období neprobíhal stejným tempem na celé zeměkouli,
jsou za neolitickou architekturu
považovány i některé stavby vzniklé
kolem roku 2000 př.n.l. Typickým
znakem této doby bylo užití kamene jak pro samotné stavby, tak
i pro nástroje. Pravěcí stavitelé
však hojně využívali i další dostupné přírodní materiály, jako kosti,
parohy, kůže, dřevo nebo vlákna
živočišného a rostlinného původu. Doplňkové materiály používali
především na výrobu pracovních
nástrojů. Mezi nástroji prvních stavitelů období neolitu lze již najít nástroje určené na řezání, škrabání
nebo tlučení, ale také první ruční
sekery, lopatky, telice nebo kelty.
Stavitelé se v průběhu času snažili do konstrukcí svých kamenných
staveb zakomponovat jiné materiály než pouze samotný kámen. Archeologické nálezy objevily v jejich
stavbách prvky z mamutích žeber,
kůže, kůry, bambusu, hlíny atd.
Z hlediska užití staveb, šlo téměř vždy
o obytné domy nahrazující jeskyně
nebo skalní převisy, které využívali pravěcí lidé jako příbytky. Byly
to však většinou pouze jednoduché
přístřešky, stany, tak aby vyhovovaly základním potřebám jejich
uživatelů. Hlavní úloha domů se
však nezměnila ani po tisíciletích.
Domy byly konstruovány tak, aby
primárně poskytly ochranu před
přírodními živly a zajistili bezpečí
před útokem zvířat nebo lidí. Vlastně jak je tomu i dnes. Samotná stavba obytných domů neolitu byla čistě
záležitostí jejich obyvatel a nikoli
odborných stavitelů. Při stavbě se
lidé snažili využít místně dostupných materiálů, tradičních vzorů
a postupů, které se společně nazývají lidová architektura. Bohužel
o stavebních postupech nejranějších staveb se dochovalo pouze
pramálo dokladů. Nejjednodušší
přístřešky a stany po sobě nezanechaly sebemenší stopy. To málo,
co bychom o jejich stavbě mohli říci, jsou tedy spíše dohady, na
základě toho, co víme o tom, jak
staví podobné přístřešky kočovní lovci nebo pastevci v odlehlých
oblastech dnešního světa. Dochovaly se nám ale důkazy v obydlích, kde
byl převážně využíván kámen. Přes
absenci kovových nástrojů omezující možnosti pracovních nástrojů
i staveb samotných, vznikly v období neolitu poměrně komplikované
kamenné struktury. Veškeré zdi
byly vystavěny technikou bez užití
malty nebo jiného pojiva. Nejkomplexnějším a nejdochovalejším stavebním mistrostvím tohoto druhu
je vesnice u Skara Brae ve Skotsku.
V období pozdního neolitu se objevil další nový materiál a to nepálené
cihly. První použití nepálené cihly je zaznamenáno v tomto období
v Jerichu. Cihly byly pravděpodobně tvarovány pouze ručně bez použití dřevěných forem. V mladší době
kamenné se však již objevují i jiné
architektonické útvary než pouze
obytné domy a to megality. Jedná se o uspořádané velké kameny,
sloužící často jako chrámy či hrobky. Nejpozoruhodnější neolitická
stavba v západní Evropě je ikonický
megalit známý jako Stonehenge.
Někteří archeologové se domnívají, že zde kámen nahradil původní
dřevěné konstrukce. Tento proces
nahrazení dřevěných částí kamennými je známý jako petrifikace.
Na megalitických stavbách mladší
doby kamenné jsou evidentní důkazy o vysoké technické úrovni stavitelů. Masivní pískovcové překlady,
které slouží jako podpůrné sloupky, jsou vzájemně spojovány pomocí techniky vyhotovení per a drážek.
Společně s monolity se naší generaci dochovaly důkazy o schopnosti
předků již zdatně prefabrikovat kámen před jeho požitím. Symetrické
a geometrické rozmístění kamenů
na ploše dále jasně ukazují na skutečnost, že stavitelé Stonehenge již
ovládali dosti sofistikované metody
geodetického zaměřování.
http://en.wikipedia.org/wiki/
History_of_construction
Dřevěné stavby doby kamenné
Woodhenge je archeologická památka neolitického stavitelství, nacházející ve Wiltshiru v dnešní Anglii.
Je zařazena pod památky UNESCO.
Nachází se přibližně 3,2 km severovýchodně od známějšího monolitu Stonehenge. Woodhenge se podařilo identifikovat až v roce 1925
po leteckém archeologickém průzkumu vedeného Alexandrem Keillerem.
Keramika nalezená archeologickým
průzkumem v oblasti místa stavby
nese rysy stylu výroby nádobí v období středního neolitu nebo starší
době bronzové.
Kreslená rekonstrukce neolitického domu. obrázek převzat: Sangmeister, E. 1983: Die ersten
Bauern. In: H. Műller-Beck (Hrsg.), Urgeschichte in Baden-Wűrtemberk. Stuttgart, 429-528
17
Prasátko
Tentokrát se Prasátko zaměřilo na profesionální montáž falcované krytiny kdesi v horách a do ní zabudovaných střešních oken. Myslíme, že následující obrazky nepotřebují rozsáhlejší popisy. Zasilatel fotografií
sám připojil následující komentář: „Přijeli k nám z nížin, na autě měli napsáno Klempířství a pokrývačství“.
Posílejte dále své příspěvky do redakce, nejlepší z nich budou oceněny pětisetkorunou.
18
Humor ze
světa střech
zdravíčko, tak jsem Vám přišel opravit tu střechu
měl jsi pravdu kámo, kočky přistávají na nohách
bez komentáře
čau, spadla jsem ze střechy
budeš se dívat na to,
na co ti řeknu já, aby ses díval
19
tři programy, jeden cil:
každe dítě si zaslouží šanci!
POMOZTE DĚTEM, KTERÉ NEMAJÍ VLASTNÍ STŘECHU NAD HLAVOU
Chance 4 Children (C4C) aktivně pomáhá potřebným a znevýhodněným dětem v České republice již od roku 1996.
V současné době realizujeme tři inovativní programy, napomáhající měnit kvalitu života dětí k lepšímu:
Dr. Klaun - přispívá zábavnou formou (terapie smíchem) ke zlepšení psychického a tím i fyzického stavu dětských
pacientů - s využitím improvizace odpoutává jejich pozornost od strachu a úzkosti způsobených nemocí, léčbou nebo
samotným pobytem v nemocnici.
Odrazový můstek k životu - doplňuje vzdělání dětí v náhradní rodinné péči výukou odborných dovedností, jež se
stanou odrazovým můstkem k budoucímu zaměstnání a vstupu do dospělého života.
Robin Hood - usiluje o zlepšení kvality života dětí v ústavní péči a pomáhá vytvářet příznivé prostředí pro jejich růst
a rozvoj.
Od svého založení rozdal tým C4C společně s mnoha významnými osobnostmi, sponzory a partnery dary potřebným
v hodnotě přesahující 600 milionů korun.
Staňte se i Vy součástí týmu Chance 4 Children a věnujte dětem kousek lepší budoucnosti. Zašlete prosím alespoň
500 Kč na účet 2685052004/2700.
Využijte prosím své možnosti a udělejte radost znevýhodněným a hospitalizovaným dětem. Společně můžeme měnit
životy dětí k lepšímu. Další varianty “jak můžete pomoci i Vy “naleznete na webových stránkách www.c4c.
Děkujieme Vám za velkorysost – Váš dar je VELKÝ, protože skutečně pomůže.
20
www.c4c.cz
Download

naplech podzim.indd