2014 4
Bulletin
ČESKO-IZRAELSKÉ SMÍŠENÉ
OBCHODNÍ KOMORY
Editorial
Vážení přátelé,
letošní rok, velmi
bohatý na zásadní okamžiky pro
česko-izraelské
vztahy, vyvrcholil
třetími mezivládními konzultacemi v Izraeli. Díky
návštěvě
premiéra
Sobotky
a sedmi členů
jeho
kabinetu,
spolu s obchodní
a vědeckou delegací, byla výrazně posílena naše
spolupráce v klíčových oblastech vědy a výzkumu,
obrany, průmyslu a obchodu, práce a sociálních věcí,
zdravotnictví, zemědělství a kultury.
Během návštěvy premiér konstatoval, že Izrael je
pro Českou republiku nejvýznamnějším obchodním
partnerem v regionu Blízkého východu. Premiér
Netanjahu zase připomněl naši duchovní spřízněnost
v otázkách charakteru, boje za svobodu, důrazu
kladeného na hodnoty jako jsou kreativita a zvídavost,
ve vědě a literatuře. Tato naše duchovní spřízněnost
se silně projevila při poslední vlně brutálních
teroristických útoků v Izraeli, ke kterým bohužel
Palestince vybízí jejich politické vedení. Je pro nás důležité, že tyto útoky česká společnost
v čele s prezidentem republiky, předsedou vlády,
předsedou parlamentu a ministrem zahraničí hlasitě
odsoudila. Česko-izraelské vztahy jsou dlouhodobě
výjimečné, a to také díky podpoře a aktivitám Českoizraelské smíšené obchodní komory. Příští rok si
připomeneme 25. výročí obnovení diplomatických
vztahů mezi oběma zeměmi, zacelení pouta
přetrženého za československé komunistické éry
a historickou návštěvu prezidenta Václava Havla
v Izraeli. Jsem potěšen, že toto významné výročí mohu
oslavit spolu s vámi zde v České republice a těším se na
naše další společná setkávání.
Přeji Vám a Vašim blízkým veselé Vánoce, šťastný nový
rok a krásnou chanuku.
Gary Koren
velvyslanec Státu Izrael v České republice
Příprava na mezivládní konzultace:
Máme energii hledat synergii!
Dne 11. listopadu hostily konferenční prostory City Tower
velmi silnou delegaci členů a přátel ČISOK v očekávání
významného hosta a hlavního aktéra mezivládního setkání,
které se odehrálo na konci listopadu v Jeruzalémě. Setkání
s premiérem Bohuslavem Sobotkou se v rámci příprav
témat a podkladů pro českou reprezentaci odehrálo ve
velmi živé, podnětné a přátelské atmosféře, která přinesla
řadu zásadních momentů a iniciativ.
Poté se rozběhla debata, která byla pečlivě koncipována
a zpracována, včetně podkladů zpracovaných pro pana
premiéra, do pěti základních oblastí spolupráce:
1. věda a výzkum,
2. informační a komunikační technologie,
3. ochrana kritické infrastruktury,
4. environmentální oblast,
5. investiční financování.
Setkání zahájil president Komory Pavel Smutný, který
vyzdvihl úroveň vztahů s Izraelem, poznamenal však, že míra
jejich fruktifikace není ještě optimální a nepřináší nám takové
výsledky, které bychom považovali za odpovídající. Uvítal
možnost realizovat v takovém formátu a na takové úrovni
přípravu na mezivládní setkání a zároveň znovu připomněl,
že Izrael je přítel České republiky a že se jedná o velmoc,
která je velmi progresivní, vyspělá a zároveň bez jakýchkoliv
imperiálních ambicí.
Hned v rámci prvního tématu, vědy a výzkumu, se odehrála
zásadní a velmi bohatá výměna názorů a zkušeností, které svým
obsahem pokryla i velkou část další problematiky, která byla
na programu setkání. Člen Rady Komory Jiří Schlanger hned
v úvodu debaty nastínil čtyři klíčové otázky k řešení v rámci vědy
a výzkumu: management, financování, personální politiku a výběr
oborů pro spolupráci.
Premiér Sobotka ve svém úvodním slově ocenil roli Komory
a zmínil, že ČISOK je váženým partnerem vlády. Její aktivity
zahrnují nejen fokus na byznys, ale také efektivně pokrývá
oblasti kultury, vzájemných vztahů a vědy a výzkumu. Vyzval
v rámci vládní konzultace a diskuse se členy a účastníky
setkání o vztazích mezi Českou republikou a Státem Izrael,
jaká by měla být jejich praktická a užitečná náplň a jaké
konkrétní oblasti a jaké projekty by se měly stát hlavními
tématy mezivládního setkání.
Velvyslanec Gary Koren ve svém příspěvku na začátku debaty
vyzdvihl dvě skutečnosti, a to že aktuální tragické události,
které se odehrály v Izraeli, považujeme za teroristické útoky
a Izrael si cení odsouzení a morální podpory, a že také dělá
maximum pro to, aby svého nejbližšího partnera v rámci
evropských struktur uvedl do komplikované problematiky
na Blízkém Východě, jak to učinil v rámci návštěvy českého
ministra zahraničí Zaorálka při jeho proběhlé návštěvě.
Dále zaznělo, že je zde výrazná vůle udržovat nadstandardní
vztahy a rozvíjet je ve všech oblastech, zejména například
v oblasti izraelské zkušenosti s financováním startupů
prostřednictvím venture capital funds.
Rút Bízková z Technologické agentury ČR potom myšlenky
rozvinula do konkrétnějších bodů. Její apel směřoval na investiční
toky pro vědce, na důležitost etablovat Prahu jako vědeckou
kongresovou metropoli, například možnou úvahou o revitalizaci
areálu Strahov a na nízkou míru hostování zahraničních vědců na
našich univerzitách, což by jim dalo silnější mezinárodní kredit.
Jan Vrátník z České spořitelny akcentoval roli státu jako
katalyzátoru zlepšování podmínek pro financování vědeckých
aktivit, což je dovednost, ve které Izrael vyniká. Vítězslav Moťka
z Meopty k tomu přidal návrh, aby vznikl další popud pro
rozvoj oboustranné spolupráce, který by formoval přínosnější
podmínky, než jak je nastavil program Gesher/Most. Jiří Krechl
z CzechInvestu ocenil ČR pro její unikátní infrastrukturu
a znovu zdůraznil potřebu nalákat do naší země zahraniční
vědce, což potvrdil i Jiří Schlanger, ale zároveň zmínil zásadní
administrativní problémy, se kterými se potýkáme, například
v rámci zdravotního členů vědcovi rodiny, apod. Velmi široce
pojatý blok shrnul izrealský velvyslanec Gary Koren, který
doslova řekl: we have energy to find synergy, což by se dalo
označit jako moto příprav celého mezivládního setkání.
Z dalších témat v rámci kyberbezpečnosti vystoupil bývalý
velvyslanec ČR v Izraeli Tomáš Pojar a upozornil na význam
ochrany kyberprostoru zejména v rámci energetického systému.
Roman Lesný z Aligieru identifikoval možnou spolupráci
v oblasti zajištění bezpečnostních opatření na komunikacích,
v rámci spolupráce na dodávkách lokomotiv pro Izrael. Petr
Mothejl z Dekonty pak uzavřel tématem odstraňování starých
ekologických zátěží, které Izrael začíná řešit a ve kterých je Česká
republika, potažmo společnost Dekonta, světová špička.
Premiér Sobotka na závěr poděkoval za diskusi i náměty, velmi
ocenil celé setkání, jeho průběh, vstupy i výstupy a požádal, aby
Komora uskutečnila vyhodnocení několik týdnů po skončení
mezivládního setkání. Velmi rádi se nad tématy spolupráce
mezi Českou republikou a Státem Izrael setkáme začátkem
roku 2015, kdy si budeme připomínat rovných 25 let výročí od
znovuobnovení diplomatických vztahů mezi oběma státy.
Pavel Košek
tiskový tajemník ČISOK
Spolupráce
-2-
Do Izraele se s českou vládní delegací
doprovodila silná podnikatelská mise
Listopadové mezivládní konzultace premiéra Sobotky a sedmi
dalších členů vlády s izraelskými protějšky doprovázela silná doprovodná delegace, která čítala přes čtyři desítky předních reprezentantů byznysu a vědy. Program delegace, kterou vedl prezident
Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý a president ČISOK Pavel Smutný, vznikl za spolupráce obou zmíněných komor s velvyslanectvím České republiky v Tel Avivu, zastupitelského úřadu
MPO, CzechTrade, který vede Ing. Jiří Rak, a Izraelsko-české obchodní komory v Tel Avivu.
Pavel Smutný program mise oceňuje: „Česko-izraelská smíšená
obchodní komora ve spolupráci s oběma velvyslanectvími pořádá podnikatelské mise úspěšně již řadu let, ale doprovodná akce
k tak vysoce profilované návštěvě je vždycky výzvou. Zde bych
chtěl vyzdvihnout a poděkovat za přínos a zásluhy zejména oběma
velvyslancům, Gary Korenovi v Praze a Ivo Schwarzovi v Tel Avivu,
a jejich týmům.“
Česká věda měla v Izraeli skutečně silné zastoupení, cesty se zúčastnili například zástupci Technologické agentury ČR, CEITEC,
BIOCEV či CzechInvest. Výbor pro vědu, výzkum a inovace, který
vznikl na půdě Komory v lednu 2014, stál rovněž u formulování
témat pro vládní jednání.
Během třídenní návštěvy Izraele se uskutečnilo Business a R&D
fórum na Izraelském exportním institutu, respektive agentuře
ISERD, proběhla také řada bilaterálních jednání s izraelskými protějšky a diskusní Kulatý stůl s předsedou vlády ČR a šesti ministry Vlády ČR. V rámci návštěvy se konala také tradiční galavečeře
v hotelu King David. I letos v jejím rámci sesterské komory předávaly ocenění Awards of Excellence za výjimečný přínos česko-izraelským obchodním vztahům. Oceněny tak byly výsledky společností jako Teva Pharmaceuticals, Agrofim či Champion Motors
(dovozce vozů společnosti ŠKODA AUTO do Izraele). V rámci dalšího programu účastníci navštívili také společnost Netafim (kibuc
Hatzerim) nebo Weizmannův institut.
V rámci doprovodné mise byly před zraky členů vlády podepsány celkem čtyři memoranda, respektive smlouvy o spolupráci.
Velmi důležitou dozajišťovací smlouvu uzavřely pojišťovny EGAP
a ASHRA. Dohoda je sjednávána v rámci budoucí spolupráce mezi
českými a izraelskými společnostmi na třetích trzích. Prakticky se
uplatní v případech, kdy je český nebo izraelský vývozce hlavním
dodavatelem vývozního projektu a využívá k jeho realizaci subdodávek vývozců z druhé země.
„Hlavním tématem mezivládních konzultací v Jeruzalémě a česko-izraelské spolupráce obecně je aktuálně především spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Systém, který Izraeli přinesl
6 žijících nositelů Nobelovy ceny ve vědních oborech, při počtu
lehce okolo 8 miliónů, nabízí české vědě bezesporu velkou inspira-
ci, a to nejen díky světově nejvyššímu podílu HDP investovaném
do oblasti vědy a výzkumu, ale především fungující a transparentní
matricí finanční podpory mladým vědcům a inovativním start-upům. Rovněž v České republice máme mozky světového formátu.
S praktickým uplatněním resp. komercionalizací jejich nápadů to
však bývá složitější. Jsem přesvědčen, že společně mají obě země
minimálně dvojnásobnou šanci uspět na světových trzích. Oproti
České republice s velkou tradicí nejen ekonomické diplomacie má
Izrael logicky vstup na některé trhy světa složitější. A právě v tomto kontextu nadstandardních vztahů na diplomatické úrovni nabízí právní rámec dohody mezi EGAP, který se letos zaměřil především na podporu exportu výsledků výzkumu a vývoje, a Ashrou
skvělý a bezpečný odrazový můstek,“ dodává Pavel Smutný.
Smlouvu o dvouleté spolupráci podepsaly také česká společnost
DEKONTA, a.s a izraelská SAR17 Consulting and Investments Ltd.
Spolupráce bude zaměřena zejména na oblast sanace kontaminovaných lokalit - jako jsou například čerpací stanice pohonných
hmot, areály výrobních podniků, armádní lokality a podobná ekologicky zatížená území.
Šárka Stegbauerová
výkonná ředitelka ČISOK
Spolupráce
-3-
Výsledky GSG mise věda, výzkum a inovace –
bilaterální spolupráce a zvyšování excelence
Součástí doprovodné podnikatelské mise předsedy vlády
ČR a ministrů do Izraele v termínu 24. – 26. listopadu 2014
byla skupina pro vědu, výzkum a inovace v rámci společného zasedání české a izraelské vlády (G2G). Podnikatelskou
misi organizačně společně zajišťovaly Hospodářská komora
České republiky a Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Mise tak reflektovala jednu z priorit vlády ČR, a to zájem
o prohloubení spolupráce ve vědě, výzkumu a inovacích.
Součástí programu podnikatelské mise byl workshop
s následnými bilaterálními jednáními českých a izraelských
firem a zástupců reprezentujících vědecko-výzkumné organizace, univerzity a výzkumné infrastruktury.
Již před misí probíhala celá řada bilaterálních jednání na
úrovni vědců, vědeckých týmů a institucí z ČR a Izraele na
různá témata vědecké spolupráce v oblasti biomedicínského výzkumu. V průběhu mise byla iniciována konkrétní
oficiální platforma pro budoucí bilaterální spolupráci, a to
s Univerzitou v Tel Avivu zastoupenou Dr. Mirou Marcus-Kalish, ředitelkou pro mezinárodní záležitosti, a zástupci následujících univerzitních center - centra pro výzkum
mozku (Adams Super Center for Brain Research), v jehož
čele stojí prof. Illana Gozes, a centrem zaměřeným na výživu a zdravý životní styl (Research and Development Stanley
Steyer School of Health Professions), zastoupeném Dr. Nivou
Shapira.
V Izraeli je, vzhledem k významně stoupajícímu nárůstu
počtu výskytu autismu, tato problematika jednou z klíčových témat, a je proto enormní zájem o spolupráci s českými partnery. Významným přínosem v tomto jednání byl
příslib senátorky prof. Evy Sykové pomoci zajistit vhodné
partnery v České republice. Dalším významným tématem
ve výzkumu bude spolupráce na celosvětově vysoce aktuální problematice výzkumu časné diagnostiky a léčby neurodegenerativních onemocnění, jako např. Alzheimerovy
a Parkinsonovy choroby. S touto problematikou úzce souvisí i obecný problém hledání biomarkerů stárnutí.
Významným zájmem izraelského partnera je problematika
komplexní poúrazové rehabilitace mladých vojáků, kteří
byli zraněni ve válce. Český partner, Klinika rehabilitačního
lékařství, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, zastoupeném Doc. MUDr.
Olgou Švestkovou, PhD., vyjádřila velký zájem o toto téma,
a konstruktivně přistupuje s návrhem rehabilitace v celé
její šíři od fyzické rehabilitace, přes řešení smyslových po-
ruch, až po řešení psychických následků. Cílem je návrat
optimální kvality života v zaměstnání, osobním a rodinném
životě. Na izraelské straně je tento problém vnímán velmi
citlivě a komplexně, proto se nabídka spolupráce z české
strany setkala s mimořádným ohlasem předpokládaných
budoucích izraelských partnerů.
partnerů je to unikátní projekt poskytující extrémně bohatý, komplexní standardizovaný vědecko-výzkumný materiál
s enormním vědeckým potenciálem.
Dalším tématem byla spolupráce v oblasti výživy a významu některých prvků u těhotných žen a vliv na zdravý vývoj plodu. Tato oblast výzkumu zaznamenala v posledních
letech významný pokrok a společný výzkum bude jistě ve
prospěch nejen obou stran. V této souvislosti byl projeven
zájem ze strany izraelského partnera o spolupráci s prof.
Zadákem z hradecké fakultní nemocnice a také s pracovišti
zabývajícími se touto problematikou ve fakultní nemocnici
a na lékařské fakultě v Plzni.
Dr. Mira Markus-Kalish je zástupcem izraelské strany v evropském projektu Human Brain Project (více informací:
https://www.humanbrainproject.eu/), který byl iniciován
Evropskou komisí jakou součást budoucích a nových technologií (FET – Future and Emerging Techniologies) s cílem
komplexního výzkumu mozku. V projektu je dosud zapojeno 112 institucí z 24 států ve 12 výzkumných oblastech.
Česká republika dosud v tomto projektu nemá zastoupení,
a proto pomoc v aktivním připojení se k tomuto projektu
by pro české partnery byla neocenitelnou pomocí dostat se
do elitního výzkumu, který má široké spektrum záběru od
biologických, přes matematické, medicínské a další obory.
Ve spolupráci s nemocnicí Hadassah Medical Organization v Jeruzalémě se jedná o prohloubení a zakotvení do
dvoustranného výzkumného programu probíhající spolupráce v problematice časné diagnostiky, monitorace průběhu a optimalizace léčby nádorových onemocnění. S tímto
pracovištěm již byla spolupráce navázána v oblasti imunologie a diagnostiky nádorových onemocnění. Vedoucí tohoto pracoviště prof. Vivian Barak opakovaně přednášela
na sjezdech v České republice a také pro studenty Lékařské
fakulty v Plzni a Západočeské univerzity. Tato spolupráce
má již konkrétní výsledky v podobě dokončované společné
publikace a prezentace pro mezinárodní sjezdy v roce 2015.
Současná i budoucí spolupráce se týká výzkumu a interpretací výsledků biomarkerů nádorových onemocnění - rakoviny prsu, prostaty, melanomu a kolorektálního karcinomu. Připravují se společné workshopy a aktivní účast prof.
V. Barak na XXXVI. Imunoanalytických dnech v Plzni v dubnu 2015, pořádaných Fakultní nemocnicí v Plzni, kde bude
řada dalších významných osobností z celého světa.
Společnými tématy pro přípravu dalších vědecko-výzkumných projektů jsou biomarkery a využití biologického materiálu českých biobank zapojených v projektu velké evropské infrastruktury BBMRI (Biobanking and BioMolecular
resources Research Infrastructure), jejímž členem v České
republice je i Fakultní nemocnice v Plzni. Biobanky budou
sloužit pro vědecko-výzkumné účely a v případě izraelských
V neposlední řadě se připravuje zatím v obecné rovině široká bilaterální spolupráce s Fakultou biologie Technionu
v Haifě, po týdenní návštěvě děkana fakulty, prof. Yehudy
Assarafa, kde společnými tématy bilaterálního výzkumu
budou personalizovaná medicína, nanomedicína, výzkum
v oblasti kmenových buněk a tkáňové regenerace, systémová biologie, proteomika, genomika a farmakogenomika.
Všechny výše uvedené spolupráce chtějí a pevně věřme,
že mají ambice být nejen bilaterálními projekty, ale mají
umožnit i výrazné zvýšení excelence pracovišť. To by následně mělo vést k aktivnímu zapojení do Evropského výzkumného prostoru (ERA, European Research Area), kde
jsou hlavními nástroji evropský komunitární program Horizon 2020 a IMI2 (Innovative Medicine Initiative).
Současně se budou hledat finanční zdroje, jak na národních, tak mezinárodní úrovni, a ve výhledu využití finančních zdrojů největšího komunitárního programu Evropské
Unie (EU) na roky 2014-2020, Horizont 2020, kde patří Izrael k nejúspěšnějším zemím mimo EU.
Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc.
Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta v Plzni
Spolupráce
-4-
Úspěšná bezpečnostní mise do Izraele
Od 9. do 12. listopadu 2014 ve veletržním centru v Tel Avivu
konala již třetí mezinárodní konference a výstava Israel Homeland Security 2014, na které se podílejí všechna příslušná
izraelská ministerstva a bezpečnostní experti specializovaných institucí a firem, které mají s těmito tématy dlouholetou zkušenost a logicky představují absolutní světovou špičku
v oboru.
Komora spolu s velvyslanectvím Státu Izrael v České republice
a velvyslanectvím České republiky v Izraeli uspořádala odbornou misi sestavenou z předních českých odborníků z řad státní správy a byznysu. Letošní konference a výstava navazovaly
na předchozí velmi úspěšné konference pořádané v letech
tačovým útokům, následkům přírodních katastrof, pirátství
a mnoha dalších oblastí.
2010 a 2012. Jejich hlavním zaměřením byly problémy vnitřní bezpečnosti, tedy oblasti činnosti státních orgánů i soukromých institucí, které souvisí se zajištěním jejich činnosti,
včetně boje proti terorismu, organizovanému zločinu, počí-
Israel Homeland Security je ideální platformou pro mezinárodní setkání především zástupců silových a průmyslových
ministerstev, představitelů tajných služeb a útvarů ochrany,
starostů měst a vedoucích činitelů orgánů municipální bezpečnosti a pracovníků bezpečnostních institucí, majících ve
svém resortu ochranu citlivých infrastruktur jako jsou letiště,
elektrárny, IT, počítačová centra, distribuční sítě atd. Letošní
ročník se věnoval především tématům jako je kybernetická
bezpečnost, ochrana kritické infrastruktury, krizový management a boj proti terorismu.
red
Vodohospodářská konference sblížila firmy a pomohla
sdílet cenné zkušenosti
Konference se zúčastnila řada firem z oboru vodního hospodářství, jak z České republiky, tak z Izraele. Velice přínosnou
se ukazuje izraelská zkušenosti s nakládáním a využiváním
vodních zdrojů, které se dají využít i v podmínkách České republiky, která je na ně bohatá. Zejména prostřednictvím společnosti Dekonta pak může Česká republika nabídnout praxi
s řešením odstraňování environmentálních rizik, nehod a čištění městských a odpadních vod. red
Ve dnech od 21. do 23. října se v prostorách Povodí Vltavy konala již 3. česko-izraelská vodohospodářská konference, jejímž
partnerem bylo Ministerstvo zemědělství ČR a rovněž Komora. Konferenci zahájil Ing. Marian Jurečka, ministr zemědělství
ČR, J.E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v ČR, a RNDr. Petr
Kubala ze Svazu vodního hospodářství. Komoru pak představil Ing. Karel Petrželka, ředitel společnosti Dekonta, která je
významným členem ČISOK.
CEMACH: Zažijte současný Izrael
V roce 2011 započal projekt soutěže CEMACH, který měl kreativní formou přiblížit mladé generaci současný obraz o Státu
Izrael. Letos startuje již čtvrtý ročník a CEMACH stále dynamicky roste. Jen za poslední rok si vzdělávací přednášky o Izraeli poslechlo přes 8000 studentů z České republiky, Slovenska,
Polska a Maďarska.
ky. Hlavním partnerem této disciplíny je izraelská společnost
Ness Technologies, která zajišťuje na vysokých školách odborné přednášky a poskytne prestižní stáž výjimečně nadaným
studentům, kteří zpracují zadané projekty.
Věková kategorie dosud zahrnovala studenty ve věku 15 – 21
let. Pro letošní ročník byla soutěž rozšířena i pro studenty Univerzit III. věku, tedy pro seniory, aktivně studující na pražských
univerzitách. Speciálně pro projekt CEMACH byl na VŠE vytvořen předmět „Moderní Izrael“, který přednáší hlavní garant
soutěže Sabina Vieria a významní hosté, jako velvyslanec Státu
Izrael Gary Koren či manažer projektu CEMACH Andrej Čírtek.
Z řad studentů U3V bude po aktivním zapojení do soutěže vybrán jeden výherce, který se také zúčastní zájezdu do Izraele.
Soutěž CEMACH již klasicky probíhá ve třech disciplínách,
výtvarné, literární a internetové. V každé z nich zpracovávají
soutěžící tematická díla, která se věnují Izraeli, jeho kultuře,
historii, sportu a hospodářství. Vítězové jednotlivých disciplín
pak získají poznávací zájezd do Izraele, který jim umožní zažít
si současný Izrael na vlastní kůži.
Více informací: http://www.cemach.cz/
Interaktivních přednášek, které v rámci soutěže probíhají na
školách států Visegrádské čtyřky, se tento ročník ujali velvyslanec státu Izrael Gary Koren, zástupce diplomatické mise
Eran Yuvan, odborní lektoři Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ICEJ a specializovaní lektoři CEMACH,
kteří pomohou studentům s výběrem disciplíny. Součástí
jsou doprovodné výstavy, kde mohou studenti shlédnout nejúspěšnější díla z minulých let a inspirovat se tak pro vlastní
tvorbu. Ke větší motivaci také slouží aktivní začlenění učitelů,
kteří mohou přímo spolupracovat s tvůrci projektu a usnadnit
tak svým žákům zapojení do soutěže.
Připravovanou novinkou v oblasti disciplín je pak technická
disciplína, určená studentům vysokých škol technického zaměření, zejména pak oborů souvisejících s elektronikou a IT.
Izrael je proslulý svými know-how v těchto oborech a tato
disciplína by měla přispět k jejich přenosu do České republi-
Izrael
-5-
Teritoriální setkání Izrael: ČISOK je stále pevnějším
mostem mezi přáteli
Dne 18. září 2014 se Komora představila v rámci Teritoriálního setkání na téma Izrael s Ivo Schwarzem, nově jmenovaným
velvyslancem České republiky V Tel Avivu. AKce se uskutečnila na půdě Mezinárodní obchodní komory v České republice.
Vystoupili zde prof. Michal Mejstřík, předseda ICC Česká republika, Brig. gen. Ing. Ivo Schwarz, J.E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael v České republice, Ing. Petr Kulovaný, vedoucí oddělení Afriky, Asie a Austrálie – Ministerstvo průmyslu
a obchodu ČR, Mgr. Šárka Stegbauerová, výkonná ředitelka
ČISOK, a Ing. Petr Rožek, PhD., expert na logistiku. red
Více informací a prezentace:
http://www.icc-cr.cz/cs/akce/teritorialni-setkani-izrael-1
Dny pro Izrael jsou dny, kdy jsme hrdí
Slavnostní galavečer 18. ročníku Dnů pro Izrael, který se uskutečnil
6. října zaznamenal své další „poprvé“. Vloni to bylo poprvé, kdy na
akci vystoupil prezident České republiky. Letos se poprvé na této
společenské události představili izraelští umělci a také všichni tři
hosté talk show byli Izraelci, i když s českými a polskými kořeny.
Rozhodně nikoliv poprvé se akce účastnila Komora, a její členové
a zástupci tak mohli být opět svědky jedinečných okamžiků.
topředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek a velvyslanec Státu Izrael J.E. Gary Koren. Ten opakovaně
vyjádřil, že přátelské vztahy mezi oběma zeměmi jsou výjimečné a Česká republika patří k největším přátelům Izraele,
čehož si moc považují.
1949. Trojici hostů doplnil Avraham Harshalom narozený
v Polsku, jehož životní peripetie vedly přes koncentrační tábor, úspěšný útěk z něj, výcvik na pilotního mechanika až do
Izraele, kam stejně jako Hugo Marom odletěl bojovat za svoji
novou zemi.
Vrcholem večera bylo vystoupení izraelské jazzové skupiny
Shai Maestro Trio, která předvedla naprosto bravurní výkon,
za nějž sklidila oprávněný ohlas publika.
Na úvodní video s názvem “O dětech, jejichž hvězda zhasla“, které natočily děti ze Základní školy Sion J. A. Komenského a získaly
s ním 1. místo v soutěži Institutu Terezínské iniciativy, navázal ředitel Centra Sion Denis Doksanský.
Zdroj: http://www.dnyproizrael.cz/
Galavečer svojí účastí a proneseným projevem podpořili také
místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, mís-
O svých nevšedních životech, izraelské armádě IDF a o zkušenostech s válkami mluvili vzácní hosté, kteří kvůli tomu podnikli cestu z Izraele do Čech. Prvním z nich byl Eliezer Stern,
poslanec izraelského Knessetu a předseda meziparlamentní
skupiny přátelství Izrael – Česká republika. Dalšími pak Hugo
Marom, brňenský rodák, který se svým bratrem nastoupil do
„Wintonova“ vlaku, po válce se vrátil zpět, podstoupil pilotní
výcvik a odletěl do Izraele bojovat za jeho nezávislost v roce
Džihád: Současné trendy a budoucí hrozby
Dne 23. října uspořádalo za účasti členů Komory Centrum transatlantických vztahů vysoké školy CEVRO Institut
a Mezinárodní centrum pro výzkum terorismu při vysoké
škole IDC v Herzliji konferenci věnovanou islámskému dži-
hádu a jeho globalizaci. Konference Current Trends and
Future of Global Jihad: Why Should We Fight the Islamic
State? se také dotkla velmi aktuálních témat týkajících se
hrozby v podobě Islámského státu.
Izraelští experti Ely Karmon, analytik z Mezinárodního centra pro výzkum terorismu, a Jonathan Spyer, výzkumník
z Global Research in International Affairs Center v Herzliji,
ve svých příspěvcích osvětlili příčiny momentálně probíhajícího konfliktu v oblasti Iráku a Sýrie a poukázali na problémy
spojené s rolí Západu v něm. Karmon se věnoval jednotlivým
organizacím islamistů, které v regionu působí, Spyer se pak
zaměřil na dynamiku syrského a iráckého bojiště.
Český zástupce, generál Milan Kovanda, srovnal aktuální situaci a své zkušenosti z války v Afghánistánu, díky kterému
nalézá podobnosti mezi Islámským státem a hnutím Taliban.
Jeho závěrem dospěl k zásadnímu poučení: cílem případného vojenského zásahu nemá být pouze zničení nepřítele,
podstatnou podmínkou vítězství je zejména zničení celé radikální ideologie. red
Více informací:
http://www.cevroinstitut.cz/
Komora v roce 2014
-6-
Debatní oběd s Brig. gen. Ing. Ivo Schwarzem,
budoucím velvyslancem v Izraeli, 19. června 2014
Debatní snídaně s Ing. Janem Mládkem, CSc.,
ministrem průmyslu a obchodu ČR, 24. června 2014
Výroční setkání, Villa Richter, 2. prosince 2013
Kulatý stůl na téma Aktuální situace v Izraeli, 14. srpna 2014
Úvodní zasedání Výboru pro Vědu, výzkum a inovace, 11. února 2014
Podnikatelská mise - G2G Izrael, 24.-26. listopadu 2014
Setkání s J. E. panem Yuli Yoelem Edelsteinem,
předsedou izraelského Knessetu, 10. září 2014
Zasedání Výboru Ceny Arnošta Lustiga,
7. února 2014
Slavnostní předávání cen Cemach, Galerie Lidice, 12. května 2014
Valná hromada ČISOK, Top Hotel Praha, 23. dubna 2014
Přednáška na téma Stabilně nestabilní Blízký východ S Irenou Kalhousovou,
6. května 2014
Kulatý stůl s panem Branislavem Galem, obchodním radou
velvyslanectví ČR v Izraeli, 17. června 2014
Debatní snídaně s panem Pavlem Teličkou,
poslancem Europarlamentu, 25. dubna 2014
Koktejl s novými členy, budova City Tower, 29. ledna 2014
Podpis Memoranda o spolupráci s agenturou CzechInvest,
2. června 2014
-7-
Salon s laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013,
9. dubna 2014
Přednáška na téma jarní židovské svátky Purim-Pesach-Šavuot,
26. března 2014
Kulatý stůl s novým velvyslancem ČR v Izraeli
Brig. gen. J. E. Ivo Schwarzem, 25. září 2014
Diskusní setkání s Mgr. Bohuslavem Sobotkou,
předsedou vlády ČR, 11. listopadu 2014
Seminář na téma Současnost a budoucnost české ekonomiky
a dopad situace pro české exportéry, 3. března 2014
Seminář na téma nový občanský zákoník, 12. února 2014
Slavnostní zahájení druhého ročníku festivalu Dny Jeruzaléma
v Praze, 18. června 2014
Návštěva společnosti Tivall, 24. ledna 2014
Zabezpečené volání a prezentace aplikace SPhone, 22. ledna 2014
Slavnostní předávání Ceny Arnošta Lustiga za rok 2013, 11. dubna 2014
Debatní oběd s MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ministrem
zdravotnictví ČR, 10. dubna 2014
Slavnostní zahájení druhého ročníku
festivalu Dny Jeruzaléma v Praze,
18. června 2014
Vernisáž výstavy fotografií Davida
Rubingera: „Izrael mým objektivem“,
3. července 2014, Staroměstská radnice
Debatní večeře s paní Nadine Baudot-Trajtenberg, viceguvernérkou
Izraelské centrální banky, 20. listopadu 2014
Podnikatelská mise G2G, Izrael, 24.-26. listopadu 2014
Osobnosti
-8-
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ PRÁVNICKOU FIRMOU ROKU 2014
V sedmém ročníku soutěže,
kterou pravidelně vyhlašuje společnost EPRAVO.CZ,
získala advokátní kancelář
Císař, Češka Smutný, už podruhé, první místo v kategorii Pro bono a společenská
odpovědnost firem. Dále je
v žebříčku zařazena mezi
velmi
doporučovanými
kancelářemi na sportovní
právo a doporučovanými na
veřejné zakázky a pracovní
právo. V tomto čísle bulletinu Vám přinášíme rozhovor
s JUDr. Jaromírem Císařem,
společníkem kanceláře.
noblesou, ušlechtilostí a důstojností, projevujícími se například
přesahem zájmu advokáta mimo právní oblasti, jakými mohou být
kultura, podpora umění a péče o ducha soudobé společnosti vůbec.
Když se zaměříme na Pro Bono - je v české advokacii vůbec zájem
o poskytování právních služeb potřebným?
V rámci trestního řízení hradí náklady na obhajobu stát. Problém však
přichází v civilním řízení – ačkoliv v mnoha zemích EU funguje, že
i v takovém případě náklady právní pomoci hradí stát, u nás se o takové
možnosti pouze jedná. V současnosti zde stát zastupují advokáti
a Česká advokátní komora, která v případě splnění předem daných
podmínek zprostředkuje žadateli advokáta, jenž může vypomoci
a poskytnout své služby méně majetným za zvláštních podmínek či
zdarma, a to alespoň do doby, než se vyřeší zásadní problémy hrozící
klientovi výraznou újmou. Takto kladně vyřízených žádostí jsou ročně
stovky, takže se jedná opravdu o velké množství. Na každého z nás tedy
tato povinnost jednou může vyjít. Tuto činnost označovanou jako PRO
BONO advokát vykonává dobrovolně a na své vlastní náklady, čímž
naplňuje vznešenost advokátního stavu a přispívá tak k jeho prestiži
a dobrému jménu. red
Vážený pane doktore, jste již podruhé v řadě Právnickou firmou
Pro Bono / CSR. Jak si vlastně obsah této kategorie vykládáte?
Soutěžní kategorie Právnická firma roku 2014 PRO BONO a CSR,
tedy „pro dobro a společenskou odpovědnost“ chápeme ve spojení
s advokacií jako obzvláště důležitou. Přestože je posláním advokáta
hájit právo a zájmy svého klienta, být advokátem ve „zdravých“
dobách vždy znamenalo věnovat se také celospolečenským
problémům a přispívat ke kulturnímu i sociálnímu rozvoji.
Proto by i dnes advokacie měla znamenat více, nežli pouhé úsilí
o osobní úspěch a kariéru a rozhodně by se nemělo zapomínat, že
profese advokátů patří k těm, které by se měly vyznačovat určitou
Teva byla oceněna za export do České republiky
Česko–izraelské mezivládní konzultace, které proběhly v posledním
listopadovém týdnu v Jeruzalémě, přinesly České republice řadu
konkrétních dohod o spolupráci. Pěti českým firmám přinesly
navíc i významné ocenění za export, realizovaný v rámci stávajících
obchodních výměn.
Jednou z nich byla i izraelská farmaceutická společnost Teva,
která v České republice vlastní výrobní závod v Opavě a obchodní
jednotku v Praze. O návštěvě v Izraeli si povídáme s generálním
ředitelem Teva Pharmaceuticals CR Zdeňkem Zahradníkem.
Ocenění izraelského exportu do České republiky proběhlo
v rámci státní návštěvy Izraele, za účasti premiéra Bohuslava
Sobotky a sedmi členů jeho vlády. Samotné ocenění předal
Tevě ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Jak sama Teva
vnímá tuto pozornost oficiálních představitelů státu?
produktová podpora pro Izrael v objemu téměř 24 milionu dolarů
ročně. To je potřeba vnímat a my si velmi vážíme toho, že tuto
spolupráci oceňuje také česká vláda a obě obchodní komory.
Izraelský export do České republiky měl zcela zásadní
vliv na český farmaceutický průmysl už před čtyřmi lety.
Český výrobní závod Galena se stal součástí světové korporace. Co se pro české pacienty od té doby změnilo?
Čeští pacienti jsou stále zásobeni léčivy, která na trh dodává druhá
sestra Tevy na českém trhu – Teva Pharmaceuticals CR. Z výrobního závodu denně proudí dodávky na světový trh, především do
USA, ale samozřejmě některé tradiční léky se nadále vyrábějí také
pro Českou republiku. Závod v Opavě je ultramoderní pracoviště s momentální kapacitou 8 miliard tablet, 50 milionů měkkých
želatinových tobolek a 210 milionů cytotoxických tablet. Věřím,
že čeští pacienti vnímají především dostupnost našich generických
produktů, příznivou cenu a jejich účinnost.
Teva je celosvětovou jedničkou na generickém trhu,
u nás v ČR jsme silnou dvojkou. Distribuujeme tradiční generické značky, které
pacienti využívají mnoho
let, současně ale přicházíme i s novými brandy
a především máme vlastní
výzkum. Nakonec naším
největším produktem v ČR
i globálně je inovativní lék
na léčbu roztroušené sklerózy. Věříme, že si výsadní
postavení, jehož ocenění jsme právě převzali z rukou české vlády v Jeruzalémě, udržíme i v dalších letech.
Děkujeme za rozhovor.
Mnoho farmaceutických firem nyní investuje v Česku,
ocenění za export však zatím dostala jediná společnost - Teva.
Jaké je její postavení na současném českém trhu?
Pro Tevu jako mezinárodní korporaci je to důležitý signál o tom,
že jsme i pro stát strategickým partnerem při uspokojování potřeb
pacientů ať už v České republice, tak v dalších 60 zemích světa. Jen
do Česka Teva exportuje v současné době zboží za 13,6 milionu
dolarů - to je zásadní podíl vzhledem k celkovému exportu Izraele
do ČR ve výši 148,6 milionu dolarů. Také ze strany České republiky,
tedy z našeho výrobního závodu v Opavě, proudí významná
Rita Gabrielová
PR manažerka, Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Členové
-9-
Úspěch významného člena Komory: Škoda míří
k novému prodejnímu rekordu
Prodejní výsledky automobilky za prvních deset měsíců
letošního roku naznačují, že mladoboleslavský výrobce míří
k novému prodejnímu rekordu. Za prvních deset měsíců
dodala značka zákazníkům po celém světě 865 100 vozů,
o 12,5 procenta více než ve stejném období loňského roku.
Český výrobce je tak na dobré cestě k překonání symbolické
hranice jednoho milionu prodaných vozů za rok.
Na úspěších značky se velkou měrou podílí Říše středu, kde
k zákazníkům do konce října doputovalo téměř 224 tisíc
vozů s okřídleným šípem ve znaku. Perspektivní trhy však leží
i blíže. Pozice značky ŠKODA coby páté nejprodávanější značky
v Izraeli, a dokonce evropské jedničky, poukazuje na velký
potenciál zemí v oblasti Středozemního moře. Tržní podíl
mladoboleslavské automobilky v Izraeli činí přibližně 7 procent.
Automobily ŠKODA využívají například i vládní činitelé a velké
množství jich míří do firemních flotil.
Renomé, které si mladoboleslavské vozy získaly svou spolehlivostí,
praktičností, prostorností a vynikajícím poměrem ceny
a užitné hodnoty se promítá i do skvělých výsledků na starém
kontinentu. Jen v západní Evropě vzrostly prodeje do konce října
meziročně o 15,5 procenta na více než 335 tisíc vozů, přičemž
na svém největším evropském trhu, v Německu, automobilka
dále posilovala svojí pozici nejsilnějšího importéra. Kromě
svých tradičních kvalit promlouvají mladoboleslavské vozy
k zákazníkům i novým emocionálnějším designovým jazykem
a moderními technologiemi. S největší odezvou se napříč trhy
setkává nejprodávanější vůz automobilky, ŠKODA Octavia.
Oblíbenost tohoto českého zástupce vozů nižší střední třídy
významnou měrou přispívá k úspěšnému naplňování ambiciózní
růstové strategie, jejímž cílem je zvýšit celosvětové prodeje
minimálně na 1,5 milionu vozů za rok. Klíčovým trhem je v tomto
směru Čína, kde automobilka plánuje zdvojnásobit prodeje na 500
000 vozů ročně. V této souvislosti ŠKODA vsadila na modelovou
ofenzívu a průměrně každý půl rok představí jeden nový nebo
zcela přepracovaný vůz. Jako poslední slavila svou premiéru, na
evropské trhy právě přijíždějící, nová ŠKODA Fabia třetí generace,
kterou bude začátkem roku 2015 následovat verze kombi.
Nedílnou součást růstové strategie české automobilky tvoří také
rozsáhlé investice do vývoje a výrobních závodů. Jen v České
republice investovala ŠKODA od roku 1991 více než 280 miliard
korun. Poslední velká investice směřovala do vybudování
Motorového centra v Mladé Boleslavi zprovozněného v září
letošního roku. Zde bude automobilka vyvíjet a testovat motory
pro celý koncern Volkswagen.
Tradiční a spolehlivý partner pro inovace a podnikání
Základní parametry financování v rámci programu TOP INOVACE
Program TOP INOVACE představuje investiční úvěr se zvýhodněnou
úrokovou sazbou, která je uplatněna na 50 % celkového úvěrového
financování konkrétního inovačního projektu. Zvýhodnění je
poskytnuto ze zdrojů České spořitelny a není v rozporu s finanční
podporou z veřejných zdrojů (dotace, granty apod.).
O zařazení do programu mohou žádat:
 firmy s podnikatelskou historií min. 3 roky
 firmy s ročním obratem 30–1000 mil. Kč
 firmy realizující inovační projekt
Podmínky zařazení do programu:
 splnění parametrů inovačního projektu
 dodání požadovaných podkladů (Žádost o zařazení do programu
TOP INOVACE)
Výše úvěru (zvýhodněná část):
 min. 10 mil. Kč
 max. 100 mil. Kč
Úrokové zvýhodnění:
 min. 1 % p. a.
 bez časového omezení
V současné době se objevuje řada myšlenek a námětů jak co
nejlépe využít nesporně inspirativních zkušeností, které má Izrael se
zakládáním nových technologických firem a jaké používá nástroje
k tomu, aby docházelo k tak důležitému procesu jako je převedení
dobrých nápadů do úspěšné komerční praxe. Jednou z klíčových
komponent v tomto procesu je i snadný přístup ke vhodnému typu
financování. V této souvislosti mi dovolte připomenout, že i Česká
spořitelna / ERSTE Corporate Banking má již v současné době některé
zajímavé produkty a nabídky komplexních řešení, která mohou
napomoci při startu a rozvoji podnikání. Jde zejména o programy TOP
Inovace, Inostar a Program záruk EIF. Rádi bychom vám je na tomto
místě postupně představili.
Program TOP INOVACE
V rámci podpory inovací Erste Corporate Banking nabízí specializovaný
program financování TOP INOVACE určený pro investiční financování
inovačních projektů za zvýhodněných úrokových podmínek.Smyslem
programu je zpřístupnit financování inovačním firmám napříč
průmyslovými odvětvími a podpořit jejich konkurenceschopnost
a předpoklad dlouhodobé úspěšnosti.
Součástí programu je nejen vlastní financování inovačních projektů,
ale také zajištění dalších nadstandardních služeb souvisejících
s přípravou a realizací projektů, mimo jiné poradenství specializovaných
bankovních poradců při inovačním procesu a odpovídající struktuře
financování, expertní posouzení projektu nezávislými poradci v oblasti
inovací, zajištění dotačního managementu dceřinou společností
ERSTE GRANTIKA Advisory, zprostředkování kontaktů na partnery
v oblasti inovačního prostředí a rizikového kapitálu.
Program TOP INOVACE také podporuje partnerství
s univerzitami, s inovačními centry a centry transferu technologií.
Erste Corporate Banking chce poskytnout svým klientům trvalé
vzdělávání v oblasti inovací, a proto je součástí programu rovněž
možnost zajištění kurzů inovačního managementu.
Ing. Jan Vrátník
Executive Director Erste Bank Group
Informace o dalších tematických produktech budou následovat
v dalších číslech Bulletinu ČISOK.
Objevujte skrytou krásu i v roce 2015
Tak jako byla objevena okouzlující „Dáma s rukávníkem“.
Úchvatný obraz Gustava Klimta byl naposledy vystaven ve Vídni v roce 1926.
Od té doby byl až dosud považován za ztracený. Letos 27. června, po dlouhých
88 letech, byl však náhle znovu nalezen v neznámé soukromé sbírce.
V současné době jej můžete spatřit v prostorách Národní galerie
Veletržního paláce v Praze, kde je umístěn ve stálé expozici
Mezinárodní umění 20. a 21. století.
Přejeme Vám podobně krásné Vánoce a šťastný nový rok 2015.
Naživo
Předseda izraelského
Knessetu hostem
v České republice
Juli-Joel Edelstein, v jehož profesní kariéře figuruje post
ministra absorpce imigrantů a ministra veřejné diplomacie
a diaspory ve vládách Benjamina Netanjahua, od března
2013 úřadující předseda Knesetu, si v rámci izraelské
delegace do České republiky našel čas na setkání se členy
a přáteli Komory dne 10. září v rezidenci izraelského
velvyslance. V příjemné a uvolněné atmosféře došlo na
pracovní i osobní témata.
Z těch pracovních a politických zejména jednání o českoizraelských vztazích, o aktuálním vývoji bezpečnostní
situace v Izraeli a o antisemitismu šířící se Evropou. Ve
všech rezonovalo partnerství obou států a blízkost České
republiky a Státu Izrael, která po roce 1989 nabylo nových
rozměrů a akcelerace.
Z těch osobnějších témat se velmi zajímavým stala
slovanská historie předsedy Knessetu, neboť se narodil
v bývalém Sovětském Svazu, odkud po velmi dramatických
zkušenostech, ve kterých figurovala i KGB, emigroval
s rodinou v roce 1987. Velmi příjemné a živé setkání zakončil
příslib další spolupráce a kontaktů. red
-10-
Kulatý stůl s novým velvyslancem České republiky
v Izraeli s brigádním generálem J. E. Ivo Schwarzem
Nový český velvyslanec v Izraeli, J. E. Ivo Schwarz, ještě
ani neodcestoval na svoji misi a už se ocitl pod palbou
otevřených dotazů na aktuální mezinárodní situaci, její vliv
na jeho nové působiště. Pan velvyslanec měl smůlu, že jeho
kulatému stolu předcházely na půdě Česko-izraelské smíšené
obchodní komory neméně zajímavé diskuze s velvyslancem
státu Izrael v České republice, J. E. Gary Korenem, bývalým
českým velvyslancem v Izraeli, J. E. Tomášem Pojarem
a Irenou Kalhousovou z Institutu pro národní bezpečnostní
studia.
Hlavním tématem diskuze byly otázky dalšího rozvoje
obchodu, spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, kultury
i turismu. Jenže, nechte si ujít příležitost vyzpovídat nedávno
ještě plně aktivního ředitele Úřadu pro zahraniční styky
a informace - šéfa vnějších zpravodajských služeb České
republiky. Pan velvyslanec trpělivě odpovídal na otázky
pokrývající exponovaná místa světové politiky, jako jsou
Islámský stát, Afghánistán, severní Afrika, Blízký východ
v kontextu jakou mají EU, USA i Izrael úlohu, schopnosti
a možnosti v těchto kritických místech. Ačkoli se mnozí těšili
na nějaké důvěrné informace, pan velvyslanec dokázal pouze
přeskládáním a jiným pohledem na již známé informace
poskytnout úplně nový rozměr a pochopení složitosti
situace.
Diskuze plynule přešla na hlavní téma kulatého stolu
a pan velvyslanec předložil svou vizi a předpokládané korky
pro splnění této vize, včetně intenzivní spolupráce s naší
komorou. Na již položené základy chce navázat a zaměřit
se na konkrétní výsledky možné spolupráce mezi Českou
republikou a Izraelem. Jasně zaznělo: „Bez práce to nepůjde“,
výsledkem podnikatelských a vědeckých misí nesmí být jen
úžasný zážitek z koupání v moři v Tel Avivu a Mrtvém moři.
Své schopnosti, znalosti a kontakty chce pan velvyslanec
využít v oblastech kybernetické bezpečnosti a obecně ve
spolupráci v bezpečnostní oblasti, informačních technologií,
energetiky, transportní techniky, špičkového zemědělství,
Jak na kybernetickou a energetickou
bezpečnost v EU
Dne 6. listopadu uspořádala za účasti zástupců Komory
Technologická platforma Energetická bezpečnost ČR
mezinárodní konferenci s názvem Energy & Cyber Security in EU,
která se konala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Setkání otevřel místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR
a předseda správní rady TPEB ČR Milan Urban. Ten následně
předal slovo Richardu Hlavatému, předsedovi výkonného
výboru TPEB ČR, a poslanci Václavu Klučkovi, který moderoval
zahraniční blok a uvedl spíkry k jednotlivým tématům. Český
panel byl pod taktovkou Radima Polčáka, vedoucího ústavu
práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy Univerzity
Brno.
lékařské oblasti, e-health a dalších klíčových oblastí. Velmi
zajímavé téma otevřel v oblasti zlepšení vzájemné spolupráce
na ose Česká republika, Izrael a Slovenská republika. Stejně
důležité pan velvyslanec vidí využití spolupráce na třetích
trzích, kde si navzájem mohou Izrael a Česká republika
pomoci s prodejem zboží a služeb.
Na závěr diskuze pan velvyslanec zdůraznil zásadu: „Umět si
říci“ a vybídl přítomné o zaslání námětů, požadavků a nabídek
pro konkrétní kroky vzájemné spolupráce, což mnozí účastníci
diskuze hned na místě i učinili. Kulatý stůl nejenom splnil své
zadání, ale dá se, že nastavil další efektivní a přímou linku
na další rozvoj česko-izraelských vztahů. Za komoru přejeme
panu velvyslanci velmi aktivní a úspěšnou misi a intenzivní
vzájemnou spolupráci mezi velvyslanectvím a komorou.
Roman Lesný, ALIGIER
člen ČISOK
Viceguvernérka
Izraelské centrální
banky ocenila
Komoru
Dne 20. listopadu 2014 se uskutečnila v prostorách
Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný přednáška
paní Nadine Baudot-Trajtenberg, viceguvernérky Izraelské
centrální banky. Setkání zahájil Pavel Smutný, president
implementace kybernetického zákona, Lukáš Pidhaniuk,
Ministerstvo vnitra Generální ředitelství HZS ČR, který nastínil
evropský kontext problematiky, a Jiří Polák, výkonný ředitel
Czech Association CIO, se strategií rozvoje v energetice. red
Více informací: http://www.tpeb.cz/blog/2014/11/09/
konference-tpeb-cr-energy-cyber-security-in-eu-dne-6listopadu-2014/
V zahraničním bloku přednášek vystoupil Alois Sieber, poradce
EK pro bezpečnost, paní Maaike van Tuyll z nizozemského
ministerstva bezpečnosti a spravedlnosti, Alessandro Lazari,
Evropská referenční sít ochrany kritické infrastruktury,
a privátní sektor reprezentoval Severin Loffler, Director
Legal & Corporate Affairs pro Microsoft v regionu střední
a východní Evropy.
V domácí části programu vystoupili Radim Polčák s právním
pohledem na řešení kybernetické bezpečnosti, Zbyněk Boldiš,
člen představenstva ČEPS, se zkušenostmi ve svém oboru,
Juraj Szabó z ČEZ, Jaroslav Šmíd z NBÚ, který představil stav
ČISOK, a Gary Koren, velvyslanec státu Izrael v České
republice. V publiku se mezi členy a přáteli Komory vyjímali
zástupci bankovního sektoru z České republiky. Následná
debata se dotkla všech aspektů moderního bankovnictví,
zkušeností Izraele a České republiky a možností, jak by
se tyto zkušenosti daly sdílet a vzájemně využít. Všichni
zúčastnění velmi kvitovali, že si paní viceguvernérka udělala
ve svém nabitém programu čas na příjemné odborné
setkání, a ocenila tak roli Komory ve vzájemných vztazích
na všech úrovních. red
Naživo
Shromáždění proti antisemitismu
v Senátu Parlamentu ČR
Slavnostní otevření
centra 4MEDI
Dne 21. září 2014 se zástupci Komory v areálu Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) zúčastnili otevření biomedicínského translačního centra pro rozvoj regenerativní medicíny 4Medical
Innovations. 4MEDI otevřel J.E. pan Miloš Zeman, prezident
ČR. Společnost PrimeCell Therapeutics a.s., která je členskou
společností ČISOK, v České republice působí od roku 2007.
Zbývá se vývojem a výrobou léčivých přípravků a produktů Regenerativní medicíny a buněčnou terapií z lidských buněk, genů a tkání v kombinaci s novými materiály pro léčbu
Přední reprezentanti české politické, kulturní a společenské scény,
včetně představitelů Komory, upozornili dne 18. září na shromáždění věnované problematice narůstajícího antisemitismu v Evropě
a ve světě na problém, který míří i České republice na kořeny demokracie a právního státu. Setkání iniciovali předsedkyně Komise
pro sdělovací prostředky Senátu PČR Daniela Filipiová a místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.
Na shromáždění promluvil ministr kultury Daniel Herman, laureát
Ceny Arnošta Lustiga biskup Václav Malý, ředitel Židovského mu-
zea v Praze Leo Pavlát, či velvyslanec Státu Izrael v Praze Gary Koren. Své zkušenosti s antisemitismem popsal Otto Dov Kulka, který
je autorem vzpomínkové knihy Krajina metropole smrti. Přemysl
Sobotka připomněl, že Senát již v roce 2006 přijal usnesení proti
zpochybňování holocaustu a osvětimské lži.
Daniela Filipiová na závěr seznámila účastníky akce s návrhem
usnesení, které předloží plénu Senátu, a které vyzývá ústavní činitele, aby vahou svých funkcí činili kroky proti narůstajícímu
antisemitismu ve společnosti. red
vážných onemocnění a dosud neléčitelných či nedostatečně
účinně léčených onemocnění. Ve spolupráci s vědeckými institucemi uvádí nové produkty s využitím lidských buněk, genů
a tkání na trh. Věnuje se transferu technologií a buduje unikátní
hi-tech infrastrukturu pro výzkum, vývoj a výrobu produktů Regenerativní medicíny.
Středisko excelence CEITEC v nových prostorách
CEITEC, neboli Středoevropský technologický institut, je
centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě
a pokročilých materiálů a technologie. Vznikl za podpory
Jihomoravského kraje a města Brna ze společného projektu 6 nejvýznamnějších brněnských univerzit a výzkumných
institucí, jako jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení
technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno, Výzkumný ústav veterinárního lékařství nebo Ústav fyziky materiálů Akademie
věd ČR. V červnu 2011 byl pak schválen Evropskou komisí.
Dne 12. září 2014 CEITEC zahájil za účasti Bohuslava Sobotky, předsedy vlády ČR provoz v samostatné budově při
Masarykově univerzitě. red
Členové
Izrael – příležitost pro Dekontu, Dekonta – příležitost pro Izrael
jsou v Izraeli relativně nové, neboť problematika ochrany životního
prostředí (mimo problematiky ochrany povrchových a podzemních
vod) zde nebyla v minulosti příliš rozvíjena. Tento fakt je dán nejen
specifickými hydrogeologickými, populačními a jinými podmínkami,
ale i preferencí aktivit zaměřených na obranu a bezpečnost státu
Izrael, které byly, jsou a lze říci, že i nadále budou prioritní.
Jedním z hlavních témat podnikatelské delegace doprovázející
předsedu vlády České republiky a sedm českých ministrů při Jedním
z hlavních témat podnikatelské delegace doprovázející předsedu vlády
České republiky a sedm českých ministrů při jejich listopadových
mezivládních konzultacích s izraelskými protějšky v Jeruzalémě byla
Česká republika má velké zkušenosti s odstraňováním starých ekologických zátěží. Ke kontaminaci složek životního prostředí docházelo
zejména v době před rokem 1989 vlivem výroby v průmyslových podnicích. Dalším zdrojem znečištění byla i činnost Sovětské armády na
území ČR (Ralsko, Milovice apod.) .
Česká státní správa i soukromý sektor disponují praktickými
zkušenostmi s odstraňováním kontaminace rozsáhlých území,
které jsou rámcově shodné se současným řešením výše uvedené problematiky v Izraeli.
účast českých společností v oblasti ochrany životního prostředí.
V současné době se v Izraeli stále častěji diskutuje problematika
odstraňování znečištění horninového prostředí, která je v České
republice známá pod pojmem „staré ekologické zátěže“. Tyto aktivity
Mimo zkušeností státní správy s vedením či řízením sanačních prací,
mohou české firmy nabídnout praktické zkušenosti s využitím celé
řady unikátních technologií, postupů a rozsáhlých praktických zkušeností. Lídrem na českém trhu je v tomto kontextu společnost Dekonta, která v oblasti dekontaminace působí již více než dvacet let a to nejen na území České republiky, ale i v Srbsku, Polsku, Rusku, Vietnamu,
Turecku, Mongolsku, Rumunsku a dalších zemích světa.
Právě společnost Dekonta a.s. , resp. Ing. Petr Mothejl, místopředseda dozorčí rady podepsal v Izraeli za účasti premiéra Sobotky
a pěti ministrů české vlády, včetně ministrů obrany a průmyslu a ob-
chodu Smlouvu o spolupráci s izraelskou SAR 17, Consulting and
Investments Ltd.
Předmětem smlouvy je především zastupování společnosti Dekonta
na izraelském trhu. Spolupráce bude zaměřena zejména na oblast sanace (čištění) kontaminovaných lokalit - jako jsou například čerpací
stanice pohonných hmot, areály výrobních podniků, armádní lokality
atd. Smlouva má platnost dva roky s předpokladem následného prodloužení.
Členové
-12-
Ness znamená zázrak
Sp o l e č n o st N e s s Te chn o l o g i e s
j e g l o b ál n ím p ar tn erem v o bl a sti b u sin e s s p ro ce sů a te chn o l o g ií, sp e cializu j e s e na v ý v o j
s o f t w arov ý ch p ro duktů a ap lik a cí, sy stém ov o u inte gr a ci, ko nzult a ce a distrib u ci s o f t w are .
Sv é slu ž by st aví na d l o uh o d o b ě
b u d ov aný ch a ov ěřený ch ko mp eten cí ch, v četn ě nab í d k y o ut s o urcin gu, n earsh o re
i o f f sh o re d o d áv ek . Po máhá z ák a zn íkům v e ví ce n ež
20 z em í ch realiz ov at j ej i ch o b ch o d n í i te chn o l o g i cké cíl e . Ko l em 5 000 o d b o r n íků v p o b o čk á ch v S ev er n í Am eri ce , Ev ro p ě a I n dii a tém ěř 500 v Pr a z e ,
Br n ě a O str av ě sp o j u j e v ý h o dy g l o b ál n í h o kn ow-h ow
i m ístn í ch znal o stí. Na če ském trhu p atří sp o l e č n o st
k l ea d rům v o b l a sti b u sin e s s a IT slu ž eb.
Víc e na w w w. ne s s . c z
FriendlyVox: příběh otce a nevidomého syna
ztratil zrak do té míry, že již není schopen číst, který se ale nehodlá
vzdát svých novin a nechce být nadále odkázán pouze na poslech
rádia či televize.
Řešení je až neuvěřitelně snadné. Každý, kdo si nainstaluje
z internetu program FriendlyVox, může ihned číst ozvučené zprávy
ze tří zpravodajských serverů (idnes.cz, novinky.cz, blesk.cz), které
náš portál v současné chvíli zpřístupňuje. Zdarma, jednoduše, na
kterémkoliv běžném počítači.
Ozvučený portál, to je FriendlyVox. Společnost TurboConsult,
respektive její ředitel a zakladatel Vladimír Jareš, přináší na
trh přelomové řešení v oblasti zpřístupnění informačních
a komunikačních služeb bez nutnosti užití zraku. E-mailový klient,
ozvučení zpravodajských serverů, poslech rádií. Do budoucna
ovšem počítají autoři s pokrytím dalším funkcí – správa kontaktů,
práce s dokumenty, pohyb na sociálních sítích. Vladimír Jareš do
svého projektu promítl roky snahy pomoci svému nevidomému
synovi překonávat bariéry a rozvíjet jeho nadání a schopnosti.
O jeho motivaci pomoci nejen dnes již dospělému Honzovi, ale
i jiným, je náš rozhovor.
FriendlyVox samozřejmě umí a bude umět mnohem víc než pouze
číst zprávy. Naším záměrem je, aby se FriendlyVox stal pro nevidomé
vstupním bodem do světa, ve kterém si budou moci na libovolném
počítači vyřizovat poštu, spravovat své osobní kontakty, pracovat se
svým bankovním účtem, editovat dokumenty či snadno přistupovat
třeba k sociálním sítím.
Jakým způsobem portál funguje? Musí si uživatel něco
stahovat a aktualizovat? Je služba nějak zpoplatněna?
FriendlyVox se spustí v internetovém prohlížeči Google Chrome po
přepnutí do domény friendlyvox.com.
Při prvním spuštění se automaticky vyvolá instalace modulu
FriendlyVox z Google Play, proces instalace je ozvučený, takže jej
zvládne i nevidomý. O aktualizace se již uživatel nemusí starat,
probíhají automaticky při spuštění portálu.
Instalace modulu FriendlyVox je zdarma stejně jako používání
základních funkcí portálu. Do budoucna plánujeme zpoplatnění
pokročilých funkcí pro koncové uživatele ve výši nepřesahující cenu
běžného internetového připojení.
Jak jste dospěli k myšlence vyvinout portál (nejen) pro
nevidomé?
Za vznikem ozvučeného portálu FriendlyVox stojí moje mnoholetá
osobní zkušenost s problematikou využívání výpočetní techniky
pro zrakově postižené, kterou jsem získal díky mému nevidomému
synovi.
Které členy Komory by mohl Váš portál oslovit k obchodní
spolupráci?
FriendlyVox je příležitostí pro každého, kdo má zájem, aby jeho
internetová prezentace byla přístupná zrakově postiženým.
A to jak z obchodních důvodů, tak třeba i v rámci společenské
odpovědnosti. Může se přitom jednat o standardní webovou
prezentaci, zpravodajský či rozhlasový portál, e-shop nebo třeba
internetové bankovnictví.
Zde je třeba objasnit, že pro zpřístupnění cizí webové stránky
implementuje FriendlyVox vlastní programové rozhraní. Každou
ozvučovanou stránku musí tedy FriendlyVox předem „znát“
a musí být zařazena v jeho nabídce. Při přepnutí na takovou
stránku pak FriendlyVox převádí její obsah na hlasový výstup
a současně umožňuje procházet stránkou bez užití myši pomocí
náhradních povelů zadávaných z klávesnice. Použitý princip
zajišťuje nevidomým uživatelům komfort na úrovni, kterou jim
současné odečítací programy nemohou poskytnout, a současně
plně respektuje práva subjektů vlastnících obsah prohlížených
stránek.
Velký potenciál pro spolupráci vidíme na úrovni státní správy.
Příspěvek na jeden speciální ozvučený počítač pro zrakově
postižené dnes přijde státní rozpočet zhruba na 100 tisíc korun.
Přitom většina uživatelů využívá tento počítač pouze pro několik
málo funkcí, ke kterým nabídne FriendlyVox v průběhu roku
2015 více než rovnocennou alternativu, a to za neporovnatelně
nižší cenu.
V neposlední řadě pak je FriendlyVox globální systém, který
počítá s vytvářením různých jazykových a obsahových variant.
Tématem pro spolupráci tak zůstává rozšiřování portálu do
zahraničí, s implementací pro první země mimo Českou republiku
počítáme již v průběhu roku 2015.
Možná to není všeobecně známo, ale nevidomí používají stejné
počítače a dokonce i stejné aplikace jako vidící uživatelé. Umožňuje
jim to speciální program, který snímá obsah obrazovky a převádí
jej na hlasový výstup. Možnosti těchto tzv. odečítacích programů,
jejichž princip byl původně navržen pro operační systém MS-DOS,
dnes ovšem stále více zaostávají za nároky moderních informačních
technologií, zejména internetu.
Vzhledem k tomu, že hlavním předmětem podnikání naší
společnosti TurboConsult je vývoj bankovních systémů, který se
dnes bez uplatnění nejmodernějších informačních technologií
neobejde, zkusili jsme si s kolegy položit pár otázek. Nešlo by
vyvinout ozvučený internetový portál, jehož uživatelské rozhraní
bude přímo designováno pro užití bez podpory zraku? Portál, který
využije princip cloudu, a bude dostupný z jakéhokoliv běžného
počítače? Portál, který bude jednoduchý, přehledný a přátelský
ke svým znevýhodněným uživatelům? Tak vznikla idea zvaná
FriendlyVox.
Vezměme případ, jakých dnes existuje nemálo, a kterých bude do
budoucna dále přibývat. Případ člověka, který s postupujícím věkem
Česko-izraelská smíšená obchodní komora,
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1, tel.: 224 032 161 • www.cisok.cz • @ [email protected] CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora
@C_I_S_O_K
Redakční rada: Pavel Košek - předseda, RNDr. Petr Beneš - místopředseda, Mgr. Šárka Stegbauerová - výkonná redaktorka. Redakce: Tereza Rajská - editorka a obrazová redaktorka
DTP a výroba: LabelUp. Vydáno: 1. prosince 2014
Download

20144 Příprava na mezivládní konzultace: Máme energii hledat