MAGAZÍN
ČTVRTLETNÍK O INFORMACÍCH, NOVINKÁCH A HLAVNĚ O LIDECH, KTEŘÍ TU PRACUJÍ
BŘEZEN 2013
NESCAFÉ DOLCE GUSTO
Česko a Slovensko
ve světě Nestlé
Káva z Kostariky
v kapslích Nespresso
Uvnitř
: ku
po
n
– naše kávová inovace
y
k
l
i
t
en
L
na
Editorial
Milé kolegyně, milí kolegové,
vítejte u prvního letošního vydání
Nestlé magazínu. Nový rok jsem začal,
jako obvykle, návštěvami na všech lokalitách, kde jsem vám představil Plán 2013.
Věřím, že je výstižný a snadno pochopitelný. Obsahuje čtyři jasné priority trhu,
které pramení z plánu OMP a navazují na
tzv. spirálu úspěchu (Virtuous Circle).
Spirála úspěchu je velice jednoduchým konceptem, který vysvětluje, jak je
možno růst na trhu, který neroste. Růst
se našemu trhu už nějakou dobu vyhýbá, dokonce loni v Čechách objem prodaného zboží poklesl a změna tohoto
trendu v blízké budoucnosti není příliš
reálná. Jsme také pod tlakem obchodníků, kteří mají své vlastní problémy s růstem. Navíc se musíme vypořádat se zvyšujícími se cenami vstupů. To vše snižuje
náš zisk.
Neroste-li trh kolem nás, jak můžeme
růst my? Jedinou cestou je zvyšovat po-
díl, který na trhu zaujímáme. Zní to jednoduše, že?
Jak přimějeme spotřebitele, aby dávali našim výrobkům přednost před těmi
konkurenčními? Odpovědí jsou inovace.
Je třeba investovat do vývoje inovací,
čím větších tím lépe. Abychom se našimi inovacemi strefili do toho, co spotřebitelé právě chtějí, případně předvídali,
co by mohli chtít v budoucnu, musíme
investovat do pochopení jejich potřeb,
jejich chování. Jakmile budeme mít dobré inovace, musíme jim zajistit dostatečnou podporu, aby se o nich nakupující
dozvěděli a vyzkoušeli je.
Je jasné, že na to všechno potřebujeme peníze. Když jsem se o tom s vámi
bavil, někdo řekl, že bychom měli požádat švýcarskou centrálu. Dobrý nápad,
ale nemyslím si, že by fungoval. Je třeba
si nalít čistého vína – nikdo nám žádné
peníze jen tak nedá, my sami je musíme
nalézt. Musíme hledat nové efektivní
cesty, jak dělat byznys. Jako tým musíme
identifikovat a eliminovat plýtvání a šetřit peníze, kde jen to je možné.
Takto nalezené zdroje pak musíme inteligentně investovat zpět do byznysu,
do klíčových značek, klíčových inovací.
A jakmile se nám to podaří, jakmile dosáhneme ziskového růstu, budeme moci
investovat další a další peníze a spirála
úspěchu se roztočí.
Dobrou zprávou je, že máme spoustu
dobrých nápadů a inovací. Vlastně jich
máme o hodně více, než kolik jich dokážeme uskutečnit.
Naše čtyři priority z výše uvedeného
vycházejí:
První prioritou jsou naši lidé. Chceme
takovou firemní kulturu, ve které se daří
dobrým lidem, kteří chtějí v Nestlé zůstat a pracovat v bezpečném a produktivním prostředí.
Číslo dvě je o nalézání efektivních cest,
o schopnosti se inteligentně rozhodovat
a zlepšovat způsob, kterým podnikáme.
Třetí priorita se týká spotřebitelů.
Spotřebitel musí vždy být ve středu všeho, co děláme.
Čtvrtým dílkem skládačky jsou pak
zákazníci, které potřebujeme, aby si
spotřebitelé mohli naše výrobky koupit.
Dobré vztahy se zákazníky tvoří důležitou část našeho byznysu.
Věřím, že tento Plán se týká nás všech.
Ať již patříme do jakéhokoli oddělení,
můžeme k naplnění priorit přispět.
Plán je tedy jasný, směr také, teď už jej
jen naplnit.
Torben Emborg
generální ředitel
Vydává: Nestlé Česko, s.r.o., Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, tel.: 261 321 111, fax: 261 322 447; zodpovědná za publikaci: Andrea Brožová
Redakční rada: Iveta Bočková, Andrea Brožová, Ondřej Cedidla, Mirka Cupáková, Irena Dvořáčková, Valérie Mihališinová, Zdenka Šeredová
Na obsahu čísla spolupracovali: Eva Abrahamová, Leona Bachtíková, Jana Blecherová, Juraj Cagaň, Karolína Čermáková, Lenka Černovská, Torben Emborg,
Pavlína Fajová, Barbora Fořtová, Libuša Grambličková, Lajla Hradilová-Kotačková, Juraj Juhász, Šárka Kalíková, Pavel Kotýnek, Mirek Liberský, Jirka Maier,
Renata Matusinović, Olda Maxa, Lenka Maxová, Martina Mertelová, Mirka Michaličková, Jaro Mikuš, Andrea Mokrá, Jozef Mokrý, Jiří Neumann, Eliška
Nováková, Eva Nováková, Petr Novák, Jan Ráža, Jiří Ritter, Adéla Rozboudová, Gabriela Rybánska, Petr Solař, Martin Staněk, Jana Šlapáková, Roman Tiefa,
Marco Toppino, Marcela Vrzalová
Grafická úprava, tisk: GLUM CZ, s.r.o.
Vaše náměty a příspěvky můžete do úseku řízení lidských zdrojů – Andree Brožové, tel. (+420) 261 322 148
Určeno pro vnitřní potřebu; náklad: 3 110 ks; vychází v březnu 2013
2 I březen
2013 nestlé magazín
NESCAFÉ DOLCE GUSTO,
naša kávová inovácia
V minulom vydaní magazínu sme priniesli článok o inováciách v cukrovinkách, teraz sa
pozrieme do kategórie kávy. S Romanem Tiefou, manažérom značky NESCAFÉ DOLCE GUSTO
(ďalej NDG), som sa bavila o vývoji nášho trhu s kávou a o tom, akú úlohu hrajú inovácie
v kapsulových kávových systémoch.
Na český a slovenský trh ste
sa do kávového biznisu vrátili
po 7 rokoch v zahraničí. Máte
pocit, že sa u našich ľudí za to
obdobie zmenil prístup k pitiu
kávy?
Aké sú podľa Vás hlavné
dôvody rastu obľúbenosti
kapsulových systémov
v Čechách a na Slovensku?
Určitě je tu velký posun především od
mleté kávy ke kávě rozpustné. Když jsem
z českého trhu odcházel, tak stále převažovalo pití kávy mleté. To se nyní obrátilo a vypije se tu mnohem více šálků kávy
rozpustné.
Nestlé i našim konkurentům se tedy
podařilo změnit náš kávový trh z mletého na rozpustný, což považuji za velkou
změnu.
Je to především díky tomu, že si lidé
chtějí stále častěji dopřát vysoce kvalitní kávu i v pohodlí svého domova.
Donedávna jste si u nás premiovou kvalitu kávy mohli dopřát výhradně v lepší
restauraci nebo kavárně a v domácích
podmínkách byla příprava kvalitního espresa či dokonce latte obtížná.
A právě tady vstoupily do hry kapslové
systémy, které umožňují přenést si kavárenskou atmosféru a vysokou kvalitu
i domů a navíc za dostupnou cenu.
Myslíte si, že na trhu
rozpustnej kávy je priestor aj
pre kapsulové systémy?
Prečo by som sa mala
rozhodnúť práve pre
kapsulový systém NDG?
Spotřebitelé obecně nyní žádají vyšší kvalitu a větší pohodlí, což souvisí se
změnou životního stylu. Lidé chtějí, aby
jejich šálek kávy měl pokaždé ty chuťové vlastnosti, na které jsou zvyklí. A rozpustná káva jim to přínáší.
Kapslové systémy nyní nabízejí ještě
o stupeň vyšší kvalitu pití kávy a umocňují zážitek z vypitého šálku.
Myslím, že je to především profesionální kvalita kávovaru, který dokáže připravit pravé espreso. K tomu je totiž potřeba výstupní tlak čerpadla srovnatelný
s profesionálními kávovary, které se používají v kavárnách, tedy tlak 15 barů.
Naše kávovary toto umožňují a navíc
jsou relativně malé.
Dalším důvodem je pak rozmanitost
nápojů. NDG není jen o černé kávě. Náš
kávovar vám připraví také nápoje latte
či cappuccino, které se jinak v prostředí
domova připravují dost složitě. Díky našemu kapslovému systému si je připravíte rychle, čistě a jednoduše.
Velkou výhodou systému NDG jsou
mléčné nápoje z pravého sušeného mléka
– tedy nikoli z různých mléčných náhrad –
čímž získávají nápoje mnohem lepší chuť.
značky. Na rozdíl od konkurenčních kávovarů, které jsou si hodně podobné, je
naše značka výrazně postavena na inovativním designu. Jde nám o to, aby si
spotřebitelé mohli vybrat, co se jim líbí,
a který kávovar se jim bude nejvíce hodit
do domácnosti a k jejich životnímu stylu. Z toho, jak se spotřebitelé baví o naší
značce na Facebooku, vidíme, že naše
kávovary berou mnozí téměř jako své
„domácí mazlíčky“. Kávovary tak dostávají nejrůznější přezdívky – např. Piccolu
se říká „tučňák“ a Melody 3 je zase „kachna“ atp.
Design a designové inovace nám
pomáhají odlišit se od konkurence.
Přicházíme proto také s limitovanými
edicemi designu, kdy spolupracujeme
s předními designerskými domy. V minulosti to byla Agatha Ruiz de la Prada,
nyní zase španělský Custo.
Inovace se ale nezastavují jen u kávovarů. Přinášíme i množství nápojových
variant kávy, jako je např. espreso s příchutí karamelu nebo nové kombinace
nápojů, které na trhu nejsou běžně dostupné – třeba v březnu to byl marocký
mátový čaj Marrakesh Style Tea.
V současné době máme nejširší portfolio nápojů, které zahrnuje čaje, čokoládu i studené nápoje, takže si každý z naší
nabídky určitě vybere.
Ako teda vidíte budúcnosť?
U NDG jsou inovace jedním ze základních stavebních kamenů strategie
I přes dočasné zpomalení růstu kategorie je budoucnost určitě světlá. V ČR
je nyní nějaký typ kávovaru v méně než
20 % domácností. Ve Francii má kávovar
více než 70 % domácností. Vývoj trhu je
tedy jasný. Otázkou je pouze rychlost
tohoto vývoje, kterou v současnosti
omezuje stagnující ekonomika. Teď je
jen na nás tento potenciál maximálně
využít.
Piccolo CUSTO, limitovaná edícia 2013
Valéria Mihališinová, manažérka značky
NESCAFÉ DOLCE GUSTO
Aký je vzťah značky NDG
a inovácií?
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
3
Nestlé
Champion 2013
Nová média
Digitální média hrají stále důležitější úlohu v životech našich spotřebitelů. A protože chceme
být našim spotřebitelům co nejblíže, následujeme je i do digitálního světa. Nestlé si tento
celosvětový trend dobře uvědomuje a věnuje této oblasti zvláštní pozornost. A tak i na našem
trhu se digitálními médii začínáme intenzivně zabývat.
V této souvislosti bychom rádi vyzdvihli práci a nadšení dvou našich kolegů: Zuzany Sekyrové, do nedávné
doby působící na pozici specialistky pro
média, a Jirky Maiera, manažera znač-
ky NESCAFÉ DOLCE GUSTO, kteří mají
s digitálním a online světem bohaté zkušenosti. Zuzana i Jirka pomáhají v naší
společnosti šířit povědomí o tomto novém komunikačním kanále vysoko nad
rámec svých pracovních úkolů.
Rádi bychom ocenili Zuzanu především za úlohu, kterou sehrála jako šampion pro sociální média. Rozvíjela komunikaci se švýcarskou centrálou. Navázala
intenzivní kontakt s Facebookem –
v Praze zorganizovala pracovní setkání
mezi zástupci Facebooku, Nestlé a marketingových agentur, čímž významně
napomohla naší vzájemné spolupráci.
Jirka zase pomohl pro řídící výbor zorganizovat workshop na téma digitální média
a je také členem Digitálního týmu (DAT).
Vždy je připraven přispět radou a pomocí
nejen členům vlastního týmu, ale i ostatním kolegům. Podílel se například na výběru digitální agentury pro značky Purina
One a Lentilky. V rámci svěřené značky
NDG úspěšně zavedl věrnostní program
a díky kampani na Facebooku téměř zdvojnásobil počet fanoušků značky na 35 000.
Oběma, Zuzce i Jirkovi, chceme tímto
poděkovat za jejich skvělou práci a nadšení pro digitální svět.
Petr Solař
manažer pro média a agenturní služby
Roman Tiefa
manažer rozvoje značky NESCAFÉ
DOLCE GUSTO
Nový plánovací systém v Purině
Správně naplánovat, co se v příštích několika měsících prodá, je pro každý byznys velice
důležité. Závisí na tom optimální stav zásob – aby jich nebylo ani málo ani moc – úroveň
zákaznického servisu a nakonec i celková ziskovost byznysu. Klíčovým ukazatelem měřícím
přesnost odhadů je tzv. DPA, Demand Planning Accuracy. A tento ukazatel u nás na Purině
dlouhodobě vykazoval neuspokojivé hodnoty. Proto jsme se rozhodli s tím něco udělat.
Až do července 2011 jsme plánovali
podle historických dat a odhadů promočních akcí a výsledkem plánování byl
odhad prodejů po jednotlivých položkách – tedy kolik prodáme např. suchého krmiva Purina One v příštích třech mě
sících.
Pro nový způsob jsme si lokálně vyvinuli vlastní nástroj a začali jsme prodeje předpovídat nejen po položkách, ale
především po zákaznících. V současné
době tedy odhadujeme, kolik jakého výrobku prodáme u 16 našich nejdůležitějších zákazníků.
Tento nový přístup vyžaduje především mnohem intenzivnější komunikaci
4 I březen
mezi plánováním a prodejem. Zdeněk
Frolík, náš specialista pro předpovědi
prodeje, se každý měsíc několikrát schází s kolegy z prodeje a diskutuje s nimi
jejich plány.
Je to hodně pracný způsob a pro
Zdeňka i práce navíc, ale za posledních
sedm měsíců vidíme znatelné zlepšení
spolehlivosti našich předpovědí. Naše
DPA má stabilní a rostoucí tendenci, což
je skvělé.
Zdeněk při zavádění tohoto nového způsobu plánování prokázal veliké
odhodlání a nadstandardní pracovní
nasazení. Je zde klíčovou osobou, celé
plánování konsoliduje a je zodpovědný
2013 nestlé magazín
za zadání výsledné předpovědi do systému.
Jiří Ritter
ředitel divize Nestlé Purina Pet Care
Renata řídí naši kategorii kávy a nápojů od loňského října.
Přišla k nám z jaderského regionu, kde osm let pracovala
v marketingu této kategorie.
Jaká byla Vaše profesní dráha,
Renato?
Představujeme:
Renata Matusinović
BEM káva a nápoje
Začínala jsem v prodeji v Coca-Cole,
kam jsem nastoupila jako obchoďačka
v Dalmácii, mém domovském regionu.
V té době to bylo docela obtížné, protože vypukla válka a polovina mé oblasti
byla okupována. Osm let v Coca-Cole mi
dalo skvělé zkušenosti z prodeje a CCSD.
Poté jsem se přesunula do marketingu do Lactalisu a poté už následovalo
Nestlé.
V jaderském regionu v Nestlé jsem
začínala jako marketingová manažerka, v roce 2009 jsme se dostala na starosti celý byznys kávy a nápojů a v říjnu
2012 jsem přišla na český a slovenský trh.
Pracovala jste ve všech
„komerčních“ oblastech –
v prodeji, CCSD a marketingu.
Jak důležitá je zkušenost
z prodeje pro šéfa byznysu
(BEM)?
Velice důležitá. Díky ní mám smysl pro
realitu. V prodeji potkáte nejrůznější lidi.
Jako obchoďačka jsem měla na starosti
třicet prodejních míst. Musela jsem se
naučit vyjednávat. Naučit se, že abych
splnila svůj cíl a prodala, musím k různým lidem přistupovat různě.
Samozřejmě je dobré rozumět vašim
spotřebitelům, potřebujete ale vidět ten
obrázek celý, a to znamená porozumět
také prodeji. Pochopit, že v mnoha případech je to prodejce, kdo rozhoduje
o vašem osudu.
Myslím, že vždy musíme pamatovat na
kolegy z prodeje, kteří jsou tam venku
v přední linii. Jsou to oni, kdo čelí každý
den množství výzev, když nemohou prodat, když mají problémy s cenami nebo
stížnostmi od zákazníků. Myslím si, že
pro řízení byznysu je prodej to, kde musíte začít.
Jak vypadá jaderský trh? Liší
se od našeho?
Docela ano. Mezinárodní řetězce jsou
tady mnohem silnější než tam, a tím
nám poněkud svazují ruce. V jaderském
regionu jsme stále ještě hodně pracovali
přímo se spotřebiteli a skrze ně se naopak snažili ovlivnit prodejce.
Na druhou stranu je jaderský trh
Nestlé mnohem různorodější, zahrnuje
totiž 7 zemí – Chorvatsko, Srbsko, Bosnu
a Hercegovinu, Makedonii, Slovinsko,
Kosovo a Černou horu. Bylo to tedy ve-
lice náročné prostředí s mnoha různými
měnami, jazyky i náboženstvími.
Velice rychle jsem se tam naučila pracovat v mezinárodním prostředí a chápat odlišné kultury.
Jak jednoduché nebo obtížné
je pro Vás, pro ženu, budovat
kariéru v Nestlé?
Já jsem vlastně nikdy o nějakém budování kariéry nepřemýšlela. Prostě jsem
vždy jen dělala svou práci a starala se
o své lidi. Podobně, jako to dělám doma,
s rodinou.
Je pravda, že v jaderském regionu
jsem byla obklopena muži. Manažeři
všech zemí byli muži, ať již místní nebo
cizinci. A se všemi sedmi jsem se musela
nakonec dohodnout na jednom společném plánu, na jednom čísle.
Tehdy jsme si uvědomila, že nejdůležitější je, aby byl člověk sám sebou. Když
se žena bude snažit chovat jako muž,
všichni se na ni budou dívat skrz prsty.
A stejně tomu bude, když bude přehánět své typicky „ženské“ chování.
Já bojuji jako muž, někdy možná i tvrději, ale zároveň jsem hodně citově založená a dokážu dělat milión věcí najednou, což ovšem často mé mužské kolegy
poněkud rozčiluje.
Andrea Brožová
komunikace se zaměstnanci
Každý jsme
LÍDREM
– vedeme
Nestlé
k úspěchu
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
5
Bezpečnosť v Prievidzi
– veľká snaha o návrat
k dobrým výsledkom
Co se děje
na závodě
Rok 2012 bol pre prievidzský závod z hľadiska úrazovosti nelichotivý – po predchádzajúcich
úspešných rokoch sa úrazovosť rapídne zvýšila. Od januára do septembra sa prihodilo desať
úrazov, pričom po troch z nich bol zamestnanec práce neschopný. Ukazovateľ TRIFR* sa na
konci minulého roka zastavil na čísle 9,2, čo bol jeden z najhorších výsledkov v Nestlé v Európe.
Táto situácia si vyžiadala, aby sa závod
zastavil a zamyslel nad ďalším smerovaním. Vo výrobe prebehli stretnutia so
zamestnancami s dôrazom na disciplínu
a nulovú toleranciu k nebezpečnému
správaniu, na úrovni riadiacich pracovníkov a manažmentu sa uskutočnili
workshopy, na
ktorých
sme
zisťovali príčiny
zlých výsledkov
a hľadali východiská.
Tieto aktivity
vyústili do októbrovej kampane „Vráťme sa k dobrým výsledkom z predchádzajúcich
rokov“. Kampaň pozostávala z troch
častí – 1. časť „Striktne dodržiavajme
bezpečnostné predpisy“ zdôrazňovala
nevyhnutnosť dodržiavania disciplíny
v každodennom pracovnom živote, 2.
časť „Oslavujme dobré výsledky“ avizovala spustenie bezpečnostnej súťaže na
oslavu a odmeňovanie dní bez úrazu a 3.
časť „Nesmiem porušovať bezpečnostné predpisy“ bolo písomné prehlásenie
každého zamestnanca, počnúc podpisom riaditeľa Michala Růžka (viď foto) až
po zamestnancov na výrobných linkách.
Už na záver neúspešného roku
2012 sme dosiahli pre niekoho samozrejmú, no pre nás povzbudzujúcu, métu
100 dní bez úrazu, ktorá ďalej narastá.
Čaká nás ale ešte veľa úsilia, aby sme si
mohli povedať, že toto číslo je podložené konkrétnymi činmi a nie je len dielom
šťasteny. Všetky spustené aktivity smerujú k tomu, aby sme sa v budúcnosti
mohli spoliehať na zamestnancov, ktorí
dodržujú pravidlá a vyžadujú striktné
dodržiavanie pravidiel aj od ostatných.
Juraj Cagáň
autorizovaný bezpečnostný technik
závod Prievidza
* Total Recordable Injury Frequency Rate (koeficient pomeru počtu úrazov k odpracovaným hodinám)
První krůčky nové
linky ve Sfinxu
„Žádné exploze… nic rozbitého… žádné
divné zvuky. Dobrá práce! První kroky jsou
za námi… vypadá to, že jsme to dokázali!“ to
byla má první reakce, když jsem se přišel těsně
před Vánoci podívat na novou linku Mogul 3.
Věřte, že to pro mě byl okamžik vskutku
emotivní…
6 I březen
2013 nestlé magazín
Stálo nás to více než rok pilné práce,
při které musel náš tým vymyslet, navrhnout, nakoupit, nainstalovat, dopravit,
postavit a připojit celou linku a v průběhu celého procesu se poprat se spoustou problémů. Proto jsem s opravdovou
radostí sledoval, jak se ten velký stroj
bez větších problémů rozeběhl.
To byly ale jen první dobré zprávy…
další na sebe nenechaly dlouho čekat.
O týden později jsme na lince již vyrobili první výrobky… a to výrobky výjimečně dobré!
V lednu už linka plynule běžela několik
hodin denně a naši operátoři a mechanici byli za asistence dodavatele zasvěcování do jejích „tajů“.
No a konečně první týden v únoru se
dodavatel pokusil o první test plnohodnotného provozu po 12+12 hodin! Test
nedopadl bezchybně, ale to jen proto,
že naším cílem je dokonalost. Nulová
zmetkovitost.
S naší linkou to je jako s dětmi… udělají první krůčky… usmějete se na ně
…a o pár vteřin později je už nevidíte
a oni běhají po celém domě!
Marco Toppino
ředitel závodu Sfinx
Soutěž o nejlepší
DMAIC/SMED projekt
Páté kolo soutěže potvrzuje, že se na našem trhu již stala tradicí. Vyhlášení se odehrálo na
sklonku roku 2012 v závodě Sfinx Holešov.
Představit své projekty sem přijelo
celkem devět týmů, z toho čtyři Zory, jeden z Prievidze a dva ze Sfinxu. Poprvé
se zúčastnil i jeden tým ze závodu Tivall
z teplické Krupky.
Metodice SMED jsme se již věnovali
dříve, nyní se krátce představíme metodu DMAIC.
DMAIC není vlastně nic zvláštního.
Popisuje, jak se vypořádat s problémem,
Základní principy metody
DMAIC tvoří:
• logické a striktní řízení projektu
• důraz na data a fakta
• práce v týmu za podpory kouče
D = Define (Definuj) – definovat
rozsah a cíl projektu na základě analýzy historických dat
M = Measure (Měř) – zúžit problém
a zacílit zlepšení na oblast
s největším potenciálem
A = Analyse (Analyzuj) – identifikovat kořenové příčiny a ověřit si
jejich vliv na problém
I = Improve (Zlepšuj) – nalézt,
otestovat a implementovat řešení na odstranění kořenových
příčin
S = Standardise (Standardizuj) –
standardizovat zlepšení tak,
aby výsledky byly dlouhodobě
udržitelné
u kterého není řešení patrné na první
pohled.
Právě takto se nechaly metodou
DMAIC vést naše týmy a výsledky byly
skutečně vynikající. Letos byly uděleny ceny dokonce pro 3 vítězné týmy
– 2 týmy vybrala porota na základě
předem zvolených kritérií (finanční přínos projektu, kvalita aplikace metody
DMAIC, kvalitativní a bezpečnostní přínos, úroveň prezentace), třetí vítězný
tým vybrali sami diváci.
Vítězi se stali:
• Tým AERO vedený Petrou Němcovou
(Zora) za snížení nezpracovatelného
odpadu na lince Aero
• Tým Granulát vedený Jánem
Richterem (Prievidza) za snížení počtu čištění na lince
• Tým
Jaguár
vedený
Annou
Zbořilovou (Zora) za snížení času
přehozů na lince Mafa B
Sponzor soutěže, ředitelka technické
divize, Nataša Matyášová poděkovala a poblahopřála nejen vítězným týmům, ale i všem, kteří byli „jen druzí“.
Zdůraznila, že každý projekt je důležitý
a každého projektu si firma považuje.
Na konci června proběhne další kolo
soutěže a všechny týmy, které ukončí
úspěšně svůj projekt před uzávěrkou, se
budou moci zúčastnit.
Budeme se těšit a všem držet palce.
Irena Dvořáková
manažerka pro průmyslovou výkonost CE
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
7
Moje kariéra v Nestlé…
rozhovor s Janem Rážou
Jak vypadala Vaše dosavadní
kariéra v Nestlé?
V Nestlé jsem začínal v roce 2000 jako
manažer značky v Purině a rád na ty
první roky vzpomínám. Purina měla tehdy jen malý dynamický tým, kde každý
viděl do detailů celého byznysu. Lepší
start kariéry jsem si nemohl přát, a to
i díky lidem, které jsem měl kolem sebe.
Děkuji především Norice Dostálové
a Jirkovi Ritterovi za podporu a důvěru,
které se mi od nich dostalo.
Po dvou letech jsem dostal nabídku
na roční misi v Budapešti, kde byla regionální centrála pro střední a východní
Evropu. Pracoval jsem nejprve v marketingu na naší klíčové značce FRISKIES
a později jsem přešel na regionální značku DARLING, která v té době reprezentovala většinu našich prodejů v regionu.
Z roční mise se nakonec vyklubal osmiletý pobyt na různých pozicích. V roce
2005 jsem dostal na starost celou značku DARLING, kterou jsme museli zcela
transformovat, abychom udrželi krok
s konkurencí.
V roce 2008 jsem přestoupil do lokálního maďarského týmu Puriny, kde jsem
byl zodpovědný za CCSD a později i marketing v obou našich prodejních kanálech, v moderním i speciálním. Hlavním
úkolem bylo zvrátit pokles prodejů a postupně zvyšovat ziskovost celé kategorie. Následující čtyři roky byly opravdu
bouřlivé. Celý tým prošel personální
obměnou a museli jsme změnit celkový
přístup ke kategorii. Výsledky na sebe
8 I březen
sice nechaly chvíli čekat, ale o to větší
zadostiučinění to pro nás všechny bylo.
Poslední rok a půl pracuji na centrále
ve Švýcarsku v oddělení dětské výživy
Nestlé Nutrition.
Změnil jste tedy kategorii
a přesunul se na centrálu. Jaké
to bylo?
Změnit kompletně kategorii bylo náročné, ale i velice zajímavé. Celá kategorie dětské výživy je navíc pod obrovským tlakem regulací a nejrůznějších
organizací. Pro mě tato kategorie ztělesňuje samotnou podstatu Nestlé a naší
korporátní strategie NHW (výživa, zdraví
a zdravý životní styl).
Pracovat na centrále je pro mě navíc
absolutně nová zkušenost. Chvíli mi
trvalo, než jsem si zvykl na ten obrovský rozdíl oproti práci na lokálním trhu.
Práce zde je mnohem více strategická.
Asi nejvíce se mi líbí možnost pracovat
s odlišnými trhy, kde si každá situace
žádá rozdílný přístup.
Jaký je život expata a jeho
rodiny?
Život v zahraničí je výborná zkušenost
a každému bych ji doporučil.
Celkově to změní vnímání člověka, co
se týká pohledu na různé kultury a zvyky. Moje žena například tvrdí, že jsem
veliký vlastenec a je pravda, že člověk
k vlastnímu národu více tíhne, když žije
mimo republiku.
Znalost místního jazyka život venku
výrazně
zlepší.
Humorné
byly například
nákupy v prvních měsících
v Maďarsku, kdy
jsem prakticky
nevěděl, jestli
si v košíku nesu
to, co jsem přišel nakoupit. No,
většinou to dopadlo dobře.
Osobně velice
oceňuji možnost
naučit se jiný ja-
2013 nestlé magazín
zyk a momentálně pilně pracuji na francouzštině, abych se dostal alespoň na
základní úroveň.
Vedle všech pozitiv dojde samozřejmě i na různá úskalí života v jiné zemi.
Nejtěžší je přesun do nového prostředí
pro rodinu – nová řeč, noví přátelé…
První půlrok zde ve Švýcarsku byl velice náročný pro naše děti a samozřejmě
člověka zabolí srdce, když třeba přijde
dcera domů ze školy a pláče že nerozumí, že si s ní nikdo nechce hrát a proč
nejedeme zpět? S odstupem času se to
ale změní a dnes se tu všichni cítíme jako
doma.
Mé rodině tedy patří můj největší dík
a respekt. Má žena se vzdala vlastní velmi dobře rozjeté kariéry, abych já mohl
dělat to, co mě baví. Nevím, jak bych situaci zvládal nebýt její každodenní podpory.
Kde hledáte motivaci?
Myslím, že motivaci si musí každý najít sám v sobě. Mě žene kupředu touha
vyhrát a zodpovědnost vůči mé rodině.
Peníze a pozice jsou samozřejmě pěkné věci, ale k motivaci to nestačí. Práce
v dobrém týmu je na druhou stranu skvělá motivace. Když jsme makali na změně
situace na maďarském trhu, tak pro mě
byl obrovskou motivací náš vlastní tým
a také touha dokázat, že jsme nejlepší
a že můžeme dosáhnout dlouhodobého
ziskového obchodního modelu i na tak
těžkém trhu.
Věřím, že motivace je hodně o lidech.
V dobrém týmu, kde vládne důvěra jednoho k druhému a kde se i v těžké situaci
můžete zasmát, se dá dokázat nemožné.
Věřím, že to je silná stránka naší firemní
kultury.
Hodně se mluví o vyvážení osobního
a pracovního života. Já to moc nerozlišuji. Fungovat musí obojí. Pokud mám dojem, že má práce je smysluplná, potom
se nedívám na hodinky, abych už šel
domů. Na druhou stranu nesouhlasím
s tím obětovat rodinu kariérnímu postupu. Myslím, že dlouhodobě musí fungovat obojí – práce i soukromí.
Ondřej Cedidla
Purina PetCare
FELIX Party Mix
A kočičí párty může začít!
Ahoj, jmenuji se Felix. Jsem chytrý kocour a dobře vím, jak svého
lenivého páníčka upozornit na to, aby mi dal dobrou mňamku – FELIX.
Už téměř tři roky mi můj páníček dává tohle výborné krmivo buď
z konzervy nebo z kapsičky. A teď pro vás mám dobrou zprávu – letos
ke kapsičkám přibyly v obchodech i pochoutky. Jmenují se FELIX Party
Mix. Ta pravá kočičí párty může konečně začít…
Sortiment krmiva pro kočky se na
našem trhu postupně rozšiřuje. Vedle
obvyklých granulí a tzv. mokrého krmiva v kapsičkách či konzervách se stále
více objevují v nabídce obchodů i tzv.
pochoutky pro kočky. Např. v hypermarketech a supermarketech se jich
loni prodalo v průměru o 30 % víc než
v předchozím roce. Je to nejrychleji rostoucí kategorie na trhu, zatím ovšem poměrně malá (pouze asi 1 % trhu).
Kategorie však má obrovský potenciál.
V současné době kupuje pochoutky pro
kočky pouze 4 % majitelů koček, zatímco
pochoutky pro psy 30 %, tedy každý třetí
majitel psa.
A právě navýšení tzv. penetrace této
kategorie představuje obrovský tržní
potenciál. Tento potenciál jsme představili formou tzv. Category Selling Story
všem významným řetězcům, doporučili
jsme správné umístění na regálové ploše
a připravili propracovaný plán uvedení.
A co se vlastně za novými pochoutkami pro kočky skrývá? Pochoutky FELIX
Party Mix obsahují neodolatelný barevný mix masových pochoutek, které jsou
plné lákavých vůní, lahodných chutí
a rozmanitých tvarů. S touto novinkou se
zaručeně se svou kočkou nudit nebudete
a užijete si spoustu rozpustilých chvilek.
FELIX Party mix najdete ve třech lahodných příchutích: Original Mix (s příchutí kuřete, jater a krůty), Ocean Mix
(s příchutí lososa, tresky a pstruha)
a Mixed Grill (s příchutí hovězího, kuřete
a lososa).
Jedná se o doplňkové krmivo pro dospělé kočky, tedy o laskominu, se kterou
můžete svou kočičku odměnit nebo si
s ní pohrát. Pochoutka však nemůže nahradit kompletní a vyváženou stravu,
kterou značka FELIX nabízí v kapsičkách
a konzervách.
Uvedení novinky FELIX Party mix jsme
začali připravovat již v roce 2012. Podařilo
se nám zajistit prodej ve významných řetězcích – Tesco, Kaufland, Ahold, Globus,
DM drogerie, Žabka, Hruška aj.
Uvedení na trh podporujeme promocemi v obchodech či rozdáváním vzorků. Jedná se o tzv. impulzní sortiment,
tomu odpovídá i umístění v obchodech
blízko pokladní zóny. Celý tým odvedl skvělou práci a všichni doufáme, že
pozitivní výsledky na sebou nenechají
dlouho čekat.
A pro vás všechny, kdo jsou hrdými
majiteli koček, máme jednu radu – udělejte své kočce párty, zaslouží si to! :–)
tým Nestlé Purina ČR
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
9
Představujeme…
Když se řekne účetnictví a účetní, tak si spousta lidí představí
nudného chlápka s klotovými rukávy, jak obklopen množstvím
šanonů pečlivě sčítá dlouhé sloupce čísel. I když naše finanční
účtárna určitě není nejvíce „přitažlivým“ oddělením v Nestlé,
mají kolegyně a kolegové do populární představy hodně daleko.
Dokud vše funguje, jak má, tak se
o finanční účtárnu prakticky nikdo nezajímá. Až když začne v naolejovaném
soukolí našeho systému něco skřípat,
zjistí se, jak důležití jsou ti, kterým slova
jako akruál, srážková daň nebo inventární číslo nenahánějí husí kůži.
Finanční účtárna není příliš „genderově“ vyváženým oddělením. V Praze vede
Petr Novák osmičlenný tým s jediným zástupcem mužského pohlaví a v Prievidzi
má Milena Mikulová na starosti šestičlennou čistě dámskou skvadru. Slovenské finance pak zastřešuje Šaňo Dobiaš.
A co je tedy náplní práce
tohoto nenápadného
oddělení?
Každá společnost podnikající v České
a Slovenské republice musí vést účetnictví podle místních účetních standardů
a také tu platit daně. Je také třeba, aby
naše účetnictví bylo pokud možno bez
chyb, protože každá chyba se může hodně prodražit.
„Kdybychom neměli účetnictví, nevěděli bychom, jak na tom náš byznys je,“
pražský tým
10 I b ř e z e n
shrnuje Petr smysl účetnictví. „Nemohl
by pracovat kontroling, nevěděli bychom, co se s našimi penězi vlastně
děje.“
„Skutečné“ peníze do firmy přitékají
a odtékají právě přes finanční účtárnu,
do které počítáme i naše „prodloužené
ruce“ ve Středisku sdílených služeb NBS
v ukrajinském Lvově.
Přítoky peněz (faktury vydané
a pohledávky)
Výrobky jsou vyrobeny, zabaleny, dovezeny do skladu a zákazník si je objednal. Co všechno se ještě musí udát, aby
nám na účet přišly peníze?
Každý zákazník má v Nestlé určitou
rizikovost a kreditní limit, podle kterých
se určí, zda si může naše zboží objednat,
i když nám ještě nezaplatil předchozí
dodávku. Většina objednávek systémem
„propadává“ automaticky, u některých
je ale potřeba zvláštní pozornosti, kterou objednávce věnuje účtárna ve spolupráci s NBS a zákaznickým servisem.
Projde-li objednávka systémem, dostane sklad pokyn zboží zavézt. Když se
tak stane, dostávají pokyn kolegyně ze slovenské Prievidze, že
mohou vystavit
faktury. Většina
faktur je vytištěna a odeslána ještě v den dodání.
Jakmile je faktura zadána, vzniká pohledávka,
tedy povinnost
zákazníka nám
za zboží zaplatit. Pohledávky
mohou být před
splatností
(ty
nám nevadí) a po
splatnosti (ty se
2013 nestlé magazín
finanční
účtárnu
snažíme nemít). Naším cílem, který se
nám i za přispění střediska NBS daří plnit,
je, aby pohledávek po splatnosti nebylo
více než 6 % ze všech pohledávek.
Zde se řeší také případné dobropisy,
jejichž výskyt se samozřejmě snažíme
minimalizovat. Logistické dobropisy je
třeba vystavit, když počet dodaného
zboží nesouhlasí s fakturou. Finanční
dobropisy pak v případě nesrovnalostí
v ceně.
Odtoky peněz (faktury přijaté)
Většinu faktur od dodavatelů zpracovávají kolegové v ukrajinském Lvově.
Přijaté faktury se u nás „kódují“ pro lokální účetnictví a pak si to naskenované
zamíří pomocí tzv. „workflow“ na východ. Každý rok tak elektronicky naše
ruce opustí zhruba 55 000 faktur, které nám pošta doručila ze všech koutů
světa. Finanční účtárna je tedy vskutku dobrým pracovištěm pro sběratele
známek.
Ne všechno lze ale standardizovat,
a proto jsou tu „manuální“ účetní operace. Těmi se řeší například spravedlivé
rozdělení nákladů na jednotlivá střediska, ať už jsou to náklady na telefonní služby, leasing firemních vozů nebo
kopírovací služby. Další velkou oblastí
jsou dohadné položky – tj. zaúčtování
nákladů do období, kam skutečně patří
a ne do období, kdy dorazí faktura, která
může mít značné zpoždění.
Když se rok s rokem sejde
Asi každý z Nestlé se již setkal s naším
celofiremním systémem GLOBE postaveným na řešení SAP. V SAPu je vedeno
i naše účetnictví. Než tomu tak bylo, vedli jsme účetnictví podle místních účetních pravidel a každý měsíc pro centrálu
vytvářeli výkazy podle pravidel Nestlé.
S příchodem SAPu se situace obrátila –
účetnictví vedeme podle pravidel Nestlé
a každý rok vytváříme české a slovenské
by se asi dost divili, kdyby po převzetí výhry museli
zaplatit
několik
desítek tisíc na daních.
Celkem každý
rok
odvedeme
v obou zemích na
daních téměř jednu miliardu Kč.
tým z Bratislavy a Prievidzy
účetní výkazy podle platné místní legislativy.
Oba účetní systémy, ten Nestlé i lokální, jsou relativně hodně odlišné a tak je
s každoročním „překlopením“ výkazů
hodně práce.
Daně
Asi každý zná rčení, že na světě jsou
jen dvě věci jisté – smrt a daně. A ačkoli tomu druhému lze na chvíli uniknout,
rozhodně se to nevyplácí, proto je správné vedení našich daňových povinností
opravdu důležité.
Hlavní daní je bezpochyby daň z příjmu, na jejímž zpracování se podílejí i externí auditoři.
Finanční účtárna se stará hlavně o „oblíbenou“ daň z přidané hodnoty. Téměř
všechny naše výrobky se prozatím v ČR
nacházejí ve snížené sazbě daně (15 %),
na Slovensku je využívána jedna sazba
(20 %).
Jak „dépéháčko“ funguje? V Nestlé
nakoupíme vstupy, tedy suroviny, obaly,
elektřinu, práci, nájem atd. Ze vstupů vyrobíme výrobky a dodáme zákazníkovi,
kterému fakturujeme nejen naše přímé
náklady a zisk, ale také DPH. Zároveň si
odečítáme daň, kterou nám fakturovali dodavatelé vstupů. Paradoxně se tak
někdy stává, že nám stát ještě DPH vrací.
Mezi další daně, které čas od času musíme zaplatit, patří daň z nemovitosti
a z převodu nemovitostí, daň spotřební
(v Zoře se každoročně na výrobu dezertů spotřebuje 27 000 litrů čistého lihu),
silniční a daň srážková.
Srážková daň patří k daním příjmovým
a platíme ji v ČR za spotřebitele, kteří
v našich soutěžích vyhráli výhru, jejíž
hodnota je vyšší než 10 000 Kč. Třeba výherci NESCAFÉ VW brouků z předloňska
Majetek
a investice
Jen v ČR máme
na 50 000 inventárních položek. Jak se takový majetek
pořizuje a co se s ním dále děje?
Za majetek v Nestlé považujeme movité i nemovité věci, které budou využívány déle než 1 rok a které jsme nakoupili za více než 3 000 Kč, u nábytku pak
za více než 1 000 Kč. Takový majetek je
možno pořizovat pouze z investičního
rozpočtu daného roku, který po schválení generálním ředitelem putuje na švýcarskou centrálu ke schválení.
Začátkem nového roku vždy přichází
napjatá chvíle, kdy nám centrála zasílá
tzv. „obálku“, ve které se dočteme, zda
byly naše investiční projekty schváleny
a zda na ně dostaneme i dostatek peněz.
Takto odsouhlasený rozpočet potom
můžeme realizovat a majetek nakoupit.
Jakmile se tak stane, je třeba příslušnou
položku zaevidovat. Aby to nebylo zas
tak jednoduché, máme evidence tři –
podle Nestlé pravidel, podle místních
účetních pravidel a podle místních daňových pravidel. Hlavním odlišovacím
prvkem jsou odpisy.
Co je to odpis? Jednoduše řečeno, pomocí odpisů se pořizovací cena majetku
(který jsme koupili za peníze na investice) „rozpouští“ do nákladů podle toho,
jak se majetek opotřebovává.
Toto vše je zaznamenáno v majetkové
evidenci, jejíž platnost je třeba každoročně ověřovat při, všemi oblíbené, inventarizaci.
A co patří například mezi náš majetek?
Perličkou je třeba socha sfingy před závodem Sfinx v Holešově.
K majetku se váže i pojištění – v Nestlé
pojišťujeme majetek, zodpovědnost
za škody způsobené třetím stranám
a přepravované zboží. Naštěstí se nám
pojistné události spíš vyhýbají. Z pojištění majetku jsme čerpali hlavně při
obou povodních, které postihly v roce
2002 ještě modřanskou Orionku a v roce
2010 závod v Prievidze.
Středisko sdílených služeb
V roce 2012 se naplno rozeběhla spolupráce s finanční částí NBS. Implementace
nebyla jednoduchá a hodně věcí je třeba stále ladit „za pochodu“. Jak říká Petr:
„Vím, že někteří lidé z toho bývají občas
rozladění. Na druhou stranu jsem hrdý na
to, jak se s tím kolegové perou a snaží se
přimět systém, aby fungoval co nejlépe.“
Andrea Brožová
komunikace se zaměstnanci
Jak se nám s finanční účtárnou spolupracuje?
Eva Abrahamová, manažerka Tesco One Face
„Lenka Maxová nám opravdu hodně pomáhá v jednáních s Teskem, naším významným zákazníkem. Spolu s mými manažery se účastní i jednání u zákazníka.“
Milan Soukup, hlavní inženýr CEE
„Vždy, když potřebuju pomoc, ji dostanu ještě dříve, než o ni požádám. :–) Velmi
dobrá orientace kolegyň v metodice a v předpisech Nestlé mi moc pomáhají v řešení investičních záležitostí.“
Martina Malíková, vedoucí prodejní administrativy SR
„V neštandardných situáciách nám finančná učtáreň pomáha v komunikácii s NBS
a spolupracuje s nami pri nastavení spoločných procesov.“
Markéta Adámková, média a výzkum
„Na děvčata z účtárny se mohu kdykoliv obrátit s žádostí o pomoc či radu a vím,
že vždy dostanu uspokojivou odpověď.“
Mirka Cupáková, Nestlé Professional
„S učtárňou sa mi spolupracuje skvelo, sú veľmi ochotní, nápomocní a milí. Vždy
pri riešení problému pomôžu a poradia. Mnohokrát odhalili problémy, ktoré človeku unikli…“
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
11
Co vás zajímá…
Historický šerm
Mirek Liberský, v pracovním životě šéf plánování a co-packingu, se několikrát do týdne mění
v neohroženého bojovníka připraveného bránit svou čest se zbraní v ruce. Možná proto je mezi
kolegy znám jako „mušketýr“. Období třicetileté války však není jediné, které Mirek ve svém
volném čase „navštěvuje“, často si odskočí i do pozdní gotiky či do časů římských legií.
Před rozhovorem s Mirkem jsem netušila, že Česká republika je v přepočtu na
obyvatele evropskou velmocí historického šermu, a tak tu kvete i přidružený
průmysl (nebo spíše řemeslo). Zbrojíři,
kováři, švadleny, ševci a šperkaři zásobují nadšence chtivé historicky přesných replik i ty, kterým na tom, zda je
šat ušit na stroji či v ruce, zas tak moc
nesejde.
Na první pohled je zřejmé, že historický šerm, je více než jen „koníčkem“. „Je
to spíše styl života,“ říká Mirek. „Kromě
šermu dlouhým mečem a kordem, lukostřelby a zápasu, tedy boje beze zbraní,
a jízdy na koni se zabývám také vším, co
s danými obdobími souvisí. Musím se
více na: http://rotyka.wz.cz
12 I b ř e z e n
vyznat v historických souvislostech, znát
dobové ošacení, zbroj, ale také třeba kuchyni a táboření.“
Každý v Nestlé ví, že bezpečnost je na
prvním místě. Jak je to ale s bezpečností
na bitevním poli? „Souboje při vystoupeních bývají nacvičeny do posledního
pohybu, podobně jako taneční choreografie,“ vysvětluje Mirek. „U historických
bitev není předem daného nic kromě
hrubého scénáře, tam jsou ale zase zakázány příliš nebezpečné techniky. I tak je
ale důležité mít kvalitní vybavení.“
Samozřejmě mě zajímala Mirkova
osobní zkušenost. „Žádná vážnější zranění jsem neměl, jen jednou probodenou nohu a ruku kordem, samozřejmě
hrdinové rytířského turnaje pro obveselení
lidu vznešeného i prostého :–)
2013 nestlé magazín
různé oděrky a pohmožděniny nepočítám,“ mávnul rukou Mirek.
A proč se někdo stane šermířem? „Na
jednu stranu je to sport jako každý jiný.
Šermíře poznáte podle toho, že má silné
předloktí, podobně jako tenista,“ směje
se Mirek. „Pak je to radost, když se daří
na turnajích, no a pro mě to už je styl života, což je patrné na první pohled, když
přijdete ke mně domů.“
Andrea Brožová
komunikace se zaměstnanci
Kde můžete rytíře Mirka
letos potkat?
• 20. 4. v Libušíně u Kladna na
největší bitvě „všegotiky“ v ČR
• 17.–19. 5. ve Frýdlantu na oslavách
Albrechta z Valdštejna
• 21.–22. 9. v Praze při rekonstrukci
bitvy na Bílé Hoře
celoplátová válečná
zbroj váží přibližně
20 kg.
pretoriánský
legionář
z císařského
Říma
Na cestách
s výrobky Nestlé
V Nestlé necestují jenom lidé, ale také výrobky. Více než polovina produkce našich závodů se
poté, co sjede z linky, rozjede do různých koutů světa. Kam, to je vidět z našeho obrázku.
Nestlé Česko
a Slovensko
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
13
Velikonoce
od Nestlé
ORION Velikonoční kraslice
(25 g)
Ozdobená vajíčka nesmí ve
velikonoční pomlázce pro malé
i velké koledníky chybět. Hlavně ty
malé potěší nové čokoládové kraslice
ve čtyřech veselých jarních barvách.
Jsou vyrobeny z kvalitní mléčné
čokolády ORION a jejich obal zdobí
tradiční české motivy. Vyjímat se
proto budou i ve velikonoční ošatce
jako dekorace jarní domácnosti.
MAGGI VEGGA s kuřecí
příchutí (180 g)
BEBA Pro (600 g) + dárek ZDARMA
Využijte možnosti nákupu speciálního balení
kojeneckého mléka BEBA 2,3 nebo 4 a získáte
ZDARMA stínítko do auta. Praktický dárek vám
přijde vhod hlavně v letních měsících, ale díky
veselému designu bude vašemu autu slušet
celý rok. Akce platí ve vybraných lékárnách,
dm drogeriích, hypermarketech Globus
a Kaufland.
Uvedení na trh: březen 2013
Řada sypkých ochucovadel
se nyní rozšířila o jedinečný
přírůstek! MAGGI Vegga
s kuřecí příchutí obohatí
vaši kuchyni a zvýrazní chuť
všech kuřecích jídel. A nejen
těch, můžete ji použít i do
polévek, zeleninových jídel,
omáček, masových směsí či
rizota a těstovin. Stačí přidat
Veggu do jídla během vaření
a všechna jídla získají rázem
bohatší chuť.
Uvedení na trh: únor 2013
ORION Pralinky
Slivovice (144 g)
Milovníci tradičních pralinek
ORION si o Velikonocích
přijdou na své. Balení ukrývá
20 oblíbených pralinek ORION
tentokrát se slivovicovou náplní
s 2,6 % alkoholu. Nabídněte
koledníkům jedinečné pralinky
ORION Slivovice a uvidíte, že se
po nich jen zapráší.
ORION Velikonoční zvířátka (18 g)
Na jaře se příroda probouzí po dlouhém zimním
spánku a s teplým počasím přicházejí na svět i zvířecí
mláďátka. Kuřátko, beránek, kačenka a zajíček se
zabydleli v čokoládě ORION a jejich čokoládové figurky
budou o Velikonocích dělat radost hlavně dětem. Duté
figurky zvířátek z čokolády ORION se hodí nejen do
pomlázky, ale také jako součást velikonoční výzdoby.
14 I b ř e z e n
2013 nestlé magazín
kapsle NESCAFÉ DOLCE GUSTO
Kávu LUNGO INTENSO si oblíbí milovníci
kávy, kteří se nespokojí s malinkým
Espressem a Grande šálky považují za
„slabé“. Nyní ještě s intenzivnější chutí
kávy.
Z šálku mátového čaje MARRAKESH STYLE
TEA na vás zase dýchne sladká chuť dálek.
Uvedení na trh: duben 2013
OR
(4
Oc
ješ
jso
ba
sla
po
Uv
limitovaná edice
STUDENTSKÁ PEČEŤ
(180 g)
Přichází jaro a s ním i nová
limitovaná edice jarních
příchutí Studentské pečeti.
Podělte se se svými blízkými
o radost z Jahody v mléčné
čokoládě, Červeného rybízu
v hořké čokoládě nebo
Borůvky v mléčné čokoládě.
Budou tu jen krátce!
Uvedení na trh: březen 2013
FELIX Fantastic se zeleninou
(100 g, 4 x 100 g)
Tato řada lahodných krmiv speciálně připravených
z jemných masových kousků spolu s lákavou
zeleninou vypadá a voní tak masově, že působí jako
jídlo uvařené majitelem kočky samotným. Kapsičky
zakoupíte ve čtyřech lahodných příchutích: s kuřetem
a rajčaty, s lososem a cuketou, s hovězím a mrkví,
s pstruhem a zelenými fazolkami.
Uvedení na trh: březen 2013
RION Banány v bílé čokoládě
45 g)
chutnejte limitovanou edici, která tu
ště nebyla! Banány v bílé čokoládě
ou jedinečným spojením lahodného
anánového želé a bílé čokolády. Milovníci
adkostí jistě neodolají. Navíc obsahují
ouze přírodní aromata a barviva.
vedení na trh: březen 2013
GOURMET Gold Terrine (4 x 85 g)
Super prémiová značka GOURMET uvádí
na trh novinku z řady zlatých konzerviček
GOURMET Gold – jemné kousky masa nebo
tenké plátky ryby v paštice. Multibalení této
zcela nové textury obsahuje kombinaci
čtyř různých příchutí: s kuřetem, s lososem,
s králíkem, s jehněčím a krůtou.
Uvedení na trh: duben 2013
LENTILKY Fruity (35 g)
Žvýkací dražé s ovocnými
příchutěmi, nyní nově i v sáčku.
Hravé bonbóny s malou
hádankou – barva bonbónu totiž
neodpovídá příchuti. Oblíbené
dražé obsahuje přírodní barviva
a rostlinné koncentráty.
Uvedení na trh: leden 2013
DELI Višňovo-jogurtová (35 g)
Vychutnejte si dokonalou kombinaci
sladké čokoládové chuti a svěžesti.
Jemná a zároveň intenzivní – to jsou
dvě tváře DELI Višňovo-jogurtové.
Nechte se překvapit dvoubarevnou
náplní ze šťavnaté višně a svěžího
jogurtu, které spolu vytvářejí dokonalý
pár. Lahodné vrstvy doplňuje sametově
jemný karamel a celá tyčinka je zalitá
hořkou čokoládou. Dopřejte si i vy
sametové osvěžení pro vaše náročné
dny a zůstaňte nad věcí.
Uvedení na trh: únor 2013
Nestlé Docello Panna
Cotta (2 x 300 g)
Tento oblíbený italský
smetanový dezert
podáváme obvykle
s čerstvým ovocem nebo
čokoládovou omáčkou.
Panna cotta odstartovala
také změnu značky dezertů
Nestlé na dezerty Nestlé
Docello.
Uvedení na trh: leden 2013
LENTILKY Jarní (100 g)
Limitovaná edice vítá příchod jara.
Netradiční tvar bonbónů připomíná
velikonoční minivajíčko či veselý
balónek.
Uvedení na trh: únor 2013
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
15
Co je dobré vědět
o zpracovávání potravin
Naši předkové sušili potraviny na slunci, konzervovali pomocí soli, cukru nebo
octa, na zlepšení chuti přidávali do jídla bylinky a koření. Metody zpracování
potravin spolu s přidáváním přísad tedy
hrají důležitou roli v uchovávání potravin už po tisíciletí. Sušení, nakládání
a uzení snižují aktivitu vody v potravině
(tzn. snižují obsah vody umožňující růst
a množení mikroorganismů) a upravují
hodnotu pH potravin, čím omezují růst
mikroorganismů a zamezují kažení potravin. Pasterizace a konzervace ničí bakterie pomocí tepelného zpracování.
Spousta lidí suší houby nebo bylinky,
zavařuje ovoce či marinuje maso. Přesto
mnozí naznačují, že zpracované potraviny jsou jistým způsobem méně kvalitní
než ty nezpracované.
Jedním z „pseudostrašáků“ moderních
zpracovaných potravin jsou přídavné látky se svým kódovým označením „E“. Je
ale nutné vysvětlit, že jde o složky, které
se běžně v potravě vyskytují (například
karamel, kyslík, kyselina citronová, riboflavín (vitamin B2), lecitin, atd.). Do zpracovaných potravin se přidávají za konkrétním účelem a hrají důležitou úlohu
při zachovávání čerstvosti, bezpečnosti,
chuti, vzhledu a struktury potravin.
16 I b ř e z e n
Glutamát, přesněji sodná sůl kyseliny
glutamové, která se přirozeně vyskytuje
v rostlinách, mase a mléce (i mateřském),
je dalším příkladem takového „pseudostrašáku“. Nepříznivé účinky glutamátu na lidský organismus prezentované
v médiích nebyly nikdy prokázány, všude se však dočtete o jeho škodlivosti, i že
„glutamát“ na gurmánův talíř nepatří.
O parmazánu by si to však dovolil tvrdit
jen málokdo, a přesto je to právě „glutamát“, který dodává tomuto italskému
sýru jeho plnou chuť, pro kterou je při
přípravě těstovin a omáček nenahraditelný (čistý „glutamát“ v parmezánu tvoří bílé žilkování).
Nestlé výrobky MAGGI a CARPATHIA
jsou v Prievidzi vyráběny nejmodernějšími technologiemi a šetrnými pracovní
postupy, aby výsledné produkty splňovaly nejen senzorické požadavky spotřebitelů (chuť, vůně, vzhled), ale i výživové
hodnoty. Interní pravidla a normy Nestlé
jsou často přísnější, než ty zákonem
dané. V některých případech má Nestlé
přísné normy i u surovin, jejichž použité
množství zákon nijak neomezuje (např.
pro obsah soli, tuku, přidaných cukrů
apod.). Nutriční normy Nestlé platí celosvětově, nejsou odlišné pro různé trhy
a splňují nejvyšší standardy kvality.
Výrobky (polévky, bujóny, hotová
jídla, ochucovadla a jiné) mají velmi
pestré složení díky původu ingrediencí
z mnoha koutů světa. Jako součást tuzemského potravinářského průmyslu
však Nestlé využívá především kvalitní
domácí suroviny, které jsou nakupovány podle velmi přísných nároků na kvalitu chuti, konzistence, vůně i vzhledu.
Zásadní podmínkou pro výběr surovin
je jejich bezpečnost = dodržení přísných mikrobiologických limitů, limitů
pro těžké kovy, alergeny, prevence výskytu cizích předmětů či požadavek na
nepřítomnost geneticky modifikovaných organizmů. U svých dodavatelů
uskutečňuje Nestlé pravidelné audity
kvality a neustále se zaměřuje na zlepšení nutričních a výživových hodnot
výrobků.
2013 nestlé magazín
Mezi aktivity zaměřené na zlepšení
nutričních a výživových hodnot výrobků
MAGGI a CARPATHIA patří:
• Postupná redukce soli v recepturách
při zachování výsledné chuti
• Rozšíření používání slunečnicového
a olivového oleje
• Řada polévek MAGGI ze zahrádky se
zvýšeným množstvím ingrediencí
a bez přidaného glutamátu
V Prievidzi je využívána technologie
dehydratace (sušení), tedy ověřená metoda uchovávání potravin, která patří
spolu s uzením k nejstarším způsobům
konzervace potravin. Při dehydrataci dochází k postupnému snižování obsahu
vody, a tím se zabraňuje nepříznivému
vývoji mikroorganismů. Mikroorganismy
přestávají být v potravinách aktivní při
obsahu vody nižším, než je 12 %. Nestlé
vysušuje potraviny až do obsahu pouhých 6 % vody. Takto vysušené suroviny jsou používány při výrobě MAGGI
a CARPATHIA polévek a bujónů, a proto
do nich není potřeba přidávat konzervační látky. Proces výroby dehydratovaných
výrobků MAGGI můžeme zjednodušeně
přirovnat k tomu, když si sami doma sušíte houby, ovoce anebo bylinky.
Domácí příprava dehydratovaných
polévek, jídel či vaření s bujóny spočívá
v navrácení vody do struktury surovin,
která byla během dehydratace vysušena,
aby déle vydržely. Nemusíte mít výčitky
svědomí kvůli „kvalitě“. Dehydratované
potraviny jsou připravené ze surovin, ze
kterých běžně vaříte, a jsou stejně kvalitní jako ty čerstvé.
MAGGI spolu a chutně
Vladimír Mikuš, Eva Nováková,
Martin Staněk
ORION kraluje
trhu sezónních cukrovinek
Nestlé drží dlouhodobě vedoucí postavení na trhu velikonočních cukrovinek. Našim
spotřebitelům tento rok přinášíme 35 výrobků včetně několika novinek (viz vnitřní dvoustrana).
Neustále usilujeme o zlepšování kvality našich výrobků. Všechny naše duté
figurky jsou vyrobeny z pravé
čokolády ORION a každý rok
našim spotřebitelům nabízíme
atraktivní novinky, které ozvláštňují náš sortiment.
Nejoblíbenějšími
výrobky
jsou ty pod značkami ORION
a LENTILKY. A jak víme, že je
mají spotřebitelé rádi? Jednoduše –
6 z 10 nejprodávanějších velikonočních
výrobků v ČR a 5 z 10 v SR pochází právě z našich výrobních
závodů!
Nepřekvapí proto, že naše
sezónní výrobky dosahují výborných prodejních výsledků.
V obou zemích jsme vloni ve
vánoční sezóně náš podíl na
trhu zvýšili – v ČR o 4 % na 54 % a v SR
o 2 % na 43 % – a dosáhli tak nejlepších
podílů na trhu za poslední čtyři roky!
Věříme, že ve výborných výsledcích
budeme i nadále pokračovat.
Hezké Velikonoce!
Bára Fořtová
manažerka značky
Češi i Slováci
milují velikonoční tradice
I v dnešní hektické době jsou tradice vítání jara stále živé.
Velikonoční zvyky dodržuje 78 % Čechů a téměř 90 % Slováků. Mezi
ty nejoblíbenějšími velikonoční zvyky patří barvení vajíček, pečení
beránka, pletení pomlázky a samozřejmě velikonoční koleda.
ORION, naše tradiční čokoládová značka, proto nesmí u slavení svátků
jara chybět! Kromě široké škály velikonočních dobrot pro velké i malé
koledníky připravujeme i virtuální velikonoční ošatku na Facebooku
čokoláda ORION.
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
17
Karmen,
naše karamelová hvězda
Naše čokoládové tyčinky patří v Čechách i na Slovensku k těm nejoblíbenějším. Významnou
měrou se podílejí i na tržbách a zisku Nestlé. Vzhledem k našemu vedoucímu postavení na
trhu je na nás, abychom pravidelně přicházeli s inovacemi, které odpovídají spotřebitelským
požadavkům a posouvali tak kategorii dopředu.
Příkladem takové inovace je tyčinka
ORION Karmen, kterou jsme na trh uvedli
loni v říjnu.
Novinka má hned několik předností:
• Je vyrobena z kvalitní čokolády
ORION, plněná jemným tekutým karamelem, který se vyrábí přímo v Zoře
Olomouc.
• Doporučená dlouhodobě snížená
cena 7,90 Kč / 0,29 EUR nám umožnila
obsadit na regále cenový segment do
10 Kč. Tato tyčinka je pro spotřebitele
tedy kvalitním a cenově dostupným
výrobkem.
• Našim zákazníkům tradičního trhu
jsme vyšli vstříc kartony s menším po-
čtem kusů tyčinek, čímž jsme si zajistili
dobrou distribuci.
Uvedení na tradiční trh jsme podpořili kampaní v tisku i na internetu, tyčinka
měla silnou podporu i na prodejnách
a v letácích spojených s inzercí.
Ve stejnou dobu náš hlavní konkurent,
Kraft, uvedl na trh podobnou karamelovou novinku, Milku Caramel, v podobě
tabulkových čokolád i tyčinky.
Naše Karmen se však drží statečně.
Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat a předčily naše očekávání. V Čechách
jsme na tradičním trhu získali téměř třikrát
větší podíl než novinka od Kraftu a i na
Slovensku se prodeje vyvíjejí velice slibně.
Rychle jsme také získali distribuci na
obchodech, což k našim prodejům výrazně přispělo. Kolegové z pole nám navíc
hlásí, že se Karmen prodává stále dobře
i bez letákové podpory, a mnoho spotřebitelů si chválí její chuť.
Na hodnocení je zatím brzy, na místě je
však poděkovat všem, kteří se na uvedení
Karmen podíleli, včetně kolegů z prodeje,
kteří ji výborně doručili až ke spotřebitelům.
Věřím, že Karmen se stane naší karamelovou hvězdou, která bude trvale zářit na
tyčinkovém nebi, a i v budoucnu uvedeme na trh podobně úspěšné výrobky.
Jana Šlapáková
manažerka značky
Slavíme úspěchy
s novými kartony v Penny
Jednání se zákazníky je občas opravdovým oříškem. I když za zákazníky přicházíme s atraktivní
a pro spotřebitele zajímavou novinkou, není zajištění vystavení našeho výrobku na regále vždy
snadné.
Loni se nám to velmi dobře podařilo
v řetězci Penny Market. Po několikaměsíčním jednání jsme do regálů umístili
sedm nových výrobků!
Ve spolupráci s oddělením marketingu
a prodeje jsme rozšířili nabídku tabulko-
18 I b ř e z e n
vých čokolád a bonbónů, a tak se nám
podařilo oživit naše prodeje a rozšířit
sortiment na prodejnách Penny Market.
Naše výrobky nově zákazníkům nabízíme v unikátních kartonech, které jsou
pro ně exkluzivně vyrobeny. I díky tomuto kroku se nám podařilo zajistit výrazně
lepší viditelnost našich sladkostí a zvýšili jsme užitek, který z regálové plochy
máme.
Nově se tedy v Penny Marketu setkáte
s velkými formáty čokolád Orion 240 g
(Pistáciová, Tvarohová a Karamelová)
a tabulkou Orion Hořká / Oříšková 100 g.
Úspěch jsme zaznamenali hned v prvním měsíci, kdy nám prodeje tabulko-
2013 nestlé magazín
vých čokolád vzrostly o 155 %! Náš tržní podíl vyrostl oproti loňskému roku
z 10 % na 30 %, a to již během 3 měsíců.
Kategorie bonbónů jsme v Penny rozšířili o velmi úspěšnou novinku JOJO
Mixle Pixle a tradiční výrobek Sfinx
Slavie. I tyto výrobky získaly nové, atraktivní kartóny, díky kterým v současné
době máme již více než 40% podíl na
regálovém vystavení.
Pevně věříme, že nastolená spolupráce bude pokračovat i letos a že obdobné
úspěchy zaznamenáme i v budoucnu.
Iveta Bočková
manažerka řízení produktových kategorií
CCSD
Po stopách
kávy
Naše divize prémiové kávy dosáhla celosvětového úspěchu mimo jiné také díky unikátní
kombinaci vysoce kvalitní nabídky a osobního přístupu k milovníkům kávy – tedy členům
Nespresso Clubu. Nedílnou součástí této kombinace je i program zodpovědného podnikání.
V Nespressu tomu říkají „Ecolaboration“ a jedním z pilířů je nákup kávy z udržitelných
zdrojů, tzv. Program AAA. Jak to na takové „tříáčkové“ farmě vypadá se jel podívat i český šéf
Nespressa, Juraj Juhász.
Cílem Jurajovy cesty bylo kostarické
San José, kde se v průběhu krátkého, ale
o to intenzivnějšího pobytu, seznámil se
všemi třemi „áčky“ tohoto programu.
Druhé „A“ se zaměřuje na udržitelnost
pěstování kávy. Kávové keře je třeba sázet tak, aby při dešti nedocházelo k erozi. Podobně jako u vína se musí keře pravidelně prostříhávat. Kávovník je rostlina
stínomilná, na farmě tedy musí být dostatek tzv „shading trees“, zkrátka je to
celá věda.
První „A“ je o kvalitě. Celý proces od
sběru zralých kávových třešní, přes jejich
mytí, třídění a sušení je přísně kontrolován. Tento proces kromě zajištění kvality
umožňuje dokonce i zjistit podle čísla
šarže na krabičce, z které oblasti a plantáže káva v kapslích přesně pochází. To
moc výrobců kávy nedokáže.
Dalším rozměrem udržitelnosti jsou
lidé. Všichni zaměstnanci farmy musí být
řádně zaměstnáni, pojištěni a mají zaručenou minimální mzdu, kterou předepisuje zákon, ve většině případů je ovšem
mzda vyšší.
Sběr kávy rozhodně není práce snadná. „Na jedné farmě jsme ve sběru kávy
soutěžili. Už jako dítě jsem nesnášel sběr
jakéhokoli ovoce a tady jsem si jen potvrdil, že se na tom nic nezměnilo,“ směje se Juraj.
Třetím „A“ je produktivita. Díky pomoci expertů z Nespressa mohou farmáři zvýšit svůj výnos z hektaru i o 100%.
Navíc za kávu v AAA kvalitě dostávají
prémii ve výši asi 30 % tržní výkupní
ceny, a proto je spolupráce s Nespressem
atraktivní pro stále více farmářů.
„Rozdíl mezi farmou AAA a tou „normální“ je vidět na první pohled,“ vysvětluje Juraj. „Třeba i v tom, že se na „áčkových“ farmách mezi mladými kávovníky,
které ještě nerodí, pěstují i jiné rostliny,
třeba fazole nebo okurky, aby se využil
každý kousek půdy.“
A co Juraje ve střední Americe nejvíce
překvapilo? „Vlastně všichni místní, se
kterými jsem mluvil, znali Českou republiku a Prahu. A kousek domova jsme našli
i při občerstvovací přestávce.“ zakončuje
Juraj náš rozhovor.
Andrea Brožová
komunikace se zaměstnanci
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
19
Online projekt
„Mateřství na houpačce“
oceněn ve Švýcarsku
Mateřství na houpačce, internetový projekt divize kojenecké výživy, získalo na konci ledna
ocenění Consumer Engagement Award. Švýcarská centrála divize Infant Nutrition tuto cenu
udělila poprvé za nejlepší projekt v komunikaci týkající se digitálních médií.
Náš trh byl
oceněn za kreativní přístup
při
budování
aktivní komunity fanoušků
na Facebooku
a za propojení
facebookové
f anouškovské
stránky s našimi internetovými stránkami. Právě díky tomuto propojení se nám
podařilo na náš web nasměrovat nové
uživatele.
„Již několik let jsme si vědomi toho, že
se naše cílová skupina stále více přesunuje na internet. Ten se především pro
maminky stává hlavním informačním
zdrojem. Maminky jsou aktivní i na sociálních sítích, např. Facebook využívají šestkrát častěji než běžná populace.
Proto jsme v minulém roce přišli s projektem Mateřství na houpačce, jehož
hlavním cílem je ukázat rodičům, že chá-
peme, jak krásné, ale zároveň náročné je
být rodičem,“ uvedla Hanka Mrzenová,
manažerka značky.
Mateřství na houpačce má na českých
i na slovenských webových stránkách
kojenecké výživy Nestlé svou speciální
sekci, kde se maminky (a tatínkové) dozví vše potřebné o projektu a mohou se
zde i zapojit do soutěží nebo si přečíst
příběhy patronek projektu.
Hlavní myšlenka projektu je prostá:
být rodičem je úžasné, zároveň to dá
ale pěkně zabrat. Maminky a tatínkové,
kteří se do projektu zapojili, se tu mohou
s ostatními dělit o své – někdy i poněkud
hororové – zážitky a ujistit se, že v tom
nejsou sami. Stejně tak patronky projektu, populární herečky Markéta ČastvajPlánková a Bětka Stanková, se ve svých
pravidelných příspěvcích svěřují se svými zkušenostmi s dětmi.
„Díky vtipným a různorodým příspěvkům se nám na naší facebookovou
stránku podařilo za necelý rok přilákat
přes 7 000 fanoušků,“
dodává Hanka.
Nový věrnostní
program divize
kojenecké
výživy
Martina Mertelová a Hanka Mrzenová s trofejí
20 I b ř e z e n
2013 nestlé magazín
Projekt Mateřství na
houpačce však není
jedinou
novinkou.
Připravili jsme také
věrnostní
program
Nestlé e-shop PLUS,
který zákazníkům našeho internetového
obchodu nabízí řadu
výhod. Doprava zcela
zdarma, výrazné slevy,
dárky a stálá sleva ve
výši 5 % – to vše čeká na nové i stávající
členy Nestlé Baby Clubu v našem e-shopu na http://eshop.kojeneckavyziva.cz
resp. http://eshop.dojcenskavyziva.sk.
Čím více zde budou rodiče nakupovat,
tím více díky novému věrnostnímu programu ušetří.
Martina Mertelová, Zuzana Střížková
manažerky značky
Moderní značka s dlouhou
historií
Díky online aktivitám, ať už se
jedná o projekt Mateřství na houpačce nebo o zdokonalený e-shop
s věrnostním programem, drží kojenecká výživa Nestlé krok s dobou. Zároveň se však jedná o výrobky, které jsou na trhu již 145 let.
Stály u zrodu celé naší společnosti, když švýcarský lékárník Henri
Nestlé začal v roce 1868 vyrábět
první náhradní kojeneckou výživu (farine lactée), která umožnila
přežít i dětem, které nemohly dostávat mateřské mléko. Již 145 let
se kojenecká výživa zdokonaluje,
již 145 let dětem chutná a pomáhá
jim růst.
Nestlé kojenecká výživa je tu
každý den k dispozici všem rodičům s jediným cílem – aby měly
všechny děti zdravý start do života
a před sebou zdravou budoucnost.
Budoucnost nakupování
je online
Také se vám stalo, že jste mysleli na to, jak musíte to nebo ono koupit a vzpomněli jste si, až
když už byl obchod zavřený? V dnešním uspěchaném světě se to stává stále častěji. Řešením
je relativně nově se rozvíjející prodejní kanál – e-shop, tedy elektronický prodej. Ani my
v Nestlé nezůstáváme pozadu a aktivně naše značky přibližujeme nakupujícím i ve virtuálním
světě. Jako příklad vám dnes přinášíme tři vyspělé e-shopy, ve kterých můžete naše výrobky
nakoupit.
Děti a kojenci online
Již více než dva roky nabízí divize dětské výživy možnost nákupu z pohodlí domova – tedy přes internet. Na stránkách
www.kojeneckavyziva.cz najdou rodiče
nejen praktické informace o všech výrobcích, ale rovnou i proklik na e-shop
s akčními nabídkami. Od ledna 2013 je
spuštěn také na www.dojcenskavyziva.sk.
Maminky či tatínkové mohou nejen jednoduše nakoupit, ale zároveň využít
i výhod, které jim nabízí členství v Nestlé
Baby Clubu – např. stálou slevu 5 % na
jakýkoli nákup (s výjimkou počátečních
kojeneckých mlék). Nově máme také věrnostní program Nestlé e-shop PLUS, ve
kterém si nakupující za nasbírané body
mohou vybrat některou z mnoha výhod.
Je libo šálek kávy?
Velice zajímavé a výhodné řešení
e-shopu má i oblíbená značka NESCAFÉ
DOLCE GUSTO (NDG). „Celosvětově
je jedním z velice důležitých kanálů našeho prodeje internet“, říká Jirka
Maier, manažer značky NDG. Kávovary,
kávu nebo doplňkové zboží této značky může spotřebitel velice výhodně
a rychle zakoupit například na e-shopu
www.dolcegusto-premium.cz
nebo
www.dolcegusto-premium.sk.
Při registraci do tohoto elektronického obchodu se každý navíc stane členem NDG Premium klubu, z čehož plyne
mnoho zajímavých výhod. Již při první
registraci je zde sleva na ochutnávkové balíčky a po vyplnění data narození
máte o dáreček od NDG postaráno. Dále
e-shop nabízí různé soutěže, výhodné
balíčky, dárky, výhody jako například
akce 5 + 1 kapsle zdarma a dokonce i plánovaná novinka tzv. předplatné kávy.
Jak říká Jirka: „Budoucnost nakupování je online, a to platí i u potravin.“
a NESCAFÉ DOLCE GUSTO to ví velmi
dobře.
Prémiová značka kávy „v síti“
V neposlední řadě tu máme prémiovou kávu Nespresso. Čerstvost kávy
a správné skladování kávových kapslí je
pro tuto značku stěžejní, proto se právě
e-shop stává klíčovým místem pro nákup kávy, samozřejmě kromě Nespresso
Boutique v pražské Pařížské ulici. Tento
internetový obchod se nachází na stránkách www.nespresso.com a nabízí mimo
možnosti nákupu káv z řady 16 Nespresso
Grand Crus i širokou škálu kávovarů a doplňků pro servírování kávy.
vyziva.cz
www.kojenecka
vyziva.sk
www.dojcenska
z
sto-premium.c
www.dolcegu
k
.s
m
iu
sto-prem
www.dolcegu
.com
www.nespresso
Po přihlášení do e-shopu a zaregistrování svého kávovaru se zákazník stává
členem Nespresso Clubu. Z tohoto členství mu následně plyne mnoho výhod.
Objednané zboží je doručeno do dvou
pracovních dnů k zákazníkovi domů, do
druhého dne je možné jej vyzvednout
v široké síti poboček České pošty, anebo
do hodiny přímo v Nespresso Boutique.
Věříme, že vás tento počáteční přehled aktivit Nestlé v online světě oslovil.
Digitální média na nás útočí na každém
kroku, proč jich tedy nevyužít k našemu
prospěchu?
Miroslava Cupáková
Nestlé Professional
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
21
Jeden tým,
jedna tvář
Tesco je jedním z našich nejvýznamnějších a také nejsložitějších zákazníků s množstvím
různých typů prodejen od hypermarketů až po malé „večerky“ Žabka. I naše portfolio, které
prostřednictvím Teska prodáváme, je komplexní – od cukrovinek přes kávu a nápoje, kulinářské
výrobky až k cereáliím, potravě pro domácí miláčky a dětské výživě. Abychom co nejvíce
zefektivnili naši vzájemnou spolupráci, funguje již třetím rokem tzv. „One Face“ přístup. To
znamená, že celé Nestlé vůči Tesku zastřešuje jedna osoba, v tuto chvíli je to Eva Abrahamová.
Eva vystupuje jako tvář Nestlé pro
Tesco a jedná nejen o záležitostech prodejních, ale i finančních, právních, logistických a organizačních. Eviným úkolem
je koordinace všech byznysů a divizí
v obou zemích a vyhledávání obchodních příležitostí s tímto zákazníkem.
Zastupuje náš trh i při jednáních regionálního a globálního týmu Nestlé, který
se zabývá našimi vztahy s Teskem.
„Naše interní spolupráce je hodně
otevřená a transparentní,“ vysvětluje
Eva. „Navzájem si s kolegy z jiných byznysů sdělujeme problémy, které musíme s Teskem řešit, a hledáme společná
řešení.“
Jednou z ukázek této spolupráce byl
listopadový workshop, kde měli zástupci
našich kategorií a byznysů možnost diskutovat přímo se zástupci Teska.
Jednotný tým nezahrnuje pouze zástupce z prodeje, ale také kolegy ze CCSD,
logistiky, marketingu, financí a mezinárodního týmu. „Díky společnému přístupu je
zajištěna i dobrá kontinuita v případě, že
někdo z našeho týmu odejde, jak se to nyní
stalo v divizi dětské výživy,“ dodává Eva.
Úzká spolupráce s Teskem je ještě
podpořena rolí tzv. koordinátora zákaznické podpory, který pracuje několik dní
v týdnu přímo v kancelářích Teska a je
tedy přímo u zdroje důležitých informa-
cí. Tuto pozici zastává Petr Pávek v ČR
a Michaela Kiabová v SR a díky nim např.
víme, jak fungují vnitřní procesy v Tesku
a máme mnohem podrobnější data
o prodejích a zásobách našich výrobků.
S Teskem spolupracujeme i na rozvoji celých kategorií. Každý rok pro tohoto
zákazníka vyvíjíme návrh strategie určité
kategorie, včetně rozmístění jednotlivých
výrobků na regále i jinde na prodejně,
aby se nakupující v sortimentu co nejlépe
orientoval. Díky tomu můžeme podpořit
vystavení našich výrobků, samozřejmě
při respektování zadání zákazníka.
Andrea Brožová
komunikace se zaměstnanci
Výrobky všech kategorií,
spojte se
Příkladem jednotného přístupu k zákazníkovi byla promoce,
kterou jsme na Tesku uskutečnili koncem února. Na Slovensku
se týkala lokálně řízeného byznysu. V ČR zahrnovala i cereálie,
potravu pro domácí mazlíčky a dětskou výživu.
Inspiraci jsme získali od kolegů z centrální Evropy. Koncept již ale vyvinuli naši
kolegové ze CCSD (především Milana
Bazanc a Šárka Drábková) ve spolupráci s jednotlivými „klíčáky“ (Martinem
Myšičkou, Radkem Roštášem, Tondou
Nohýlem, Pavlem Moravcem a Danou
Macákovou).
I přes mnohé těžkosti a změny na
poslední chvíli ze strany Teska se nám
promoci podařilo úspěšně uskutečnit,
22 I b ř e z e n
a to především díky vysokému nasazení obchodních zástupců a také díky
pomoci našich „logistických“ koordinátorů, Petra Pávka v ČR a Michaely
Kiabové v SR.
Promoce splnila své cíle. Přinesla
požadovaný obrat. Naše výrobky
a značky byly vystaveny na nejlepších
místech prodejen. Naše hodnotové
tržní podíly za leden a únor vzrostly
ve všech klíčových kategoriích a Tesco
2013 nestlé magazín
navíc tuto aktivitu mimo standardní
letáky uveřejnilo i na svých webových
stránkách.
Eva Abrahamová
manažerka Tesco One Face
NCE na centrále
…a její lidé
Lucia Pukančíková
Ilona Šimečková
NCE je pre mňa osobne veľká príležitosť
sa rozvíjať. Mám možnosť pochopiť
NCE a túto znalosť predať ďalej. Byť
pri tom keď sa veci a procesy menia
a napomáhať tejto zmene je veľkou
výzvou, ktorú chcem spolu s ostatnými
kolegami zažiť.
NCE se mi líbí, jelikož v sobě spojuje
hospodaření s náklady a práci s lidmi,
což jsou podle mě dvě nejdůležitější
věci v každé firmě – dodat zákazníkovi
kvalitní zboží za rozumnou cenu
a zároveň se starat o své zaměstnance,
aby tohoto výsledku dosáhli.
šampionka NCE, HR
Gabriela Rybánska
šampionka NCE trhu
Čím dlhšie NCE spoznávam, tým viac
som presvedčená o tom, že je to správna
cesta, ktorou sa Nestlé vydalo.
Zdeňka Matoušková
lídr trhu, Leadership Development
NCE nám pomáhá být efektivnější, a to
nejen v procesech, ale především v našich
postojích, přístupu a spolupráci. Právě
naše chování je základem firemní kultury
a dobrých vztahů.
lídr trhu, vzdělávání a trénink
Martin Kodl
Irena Dvořáčková
šampion NCE, finance
lídr trhu, Focused Improvement
NCE není žádnou novinkou, čerpá
z předchozích zkušeností a bere z nich
to nejlepší ...a díky rutinnímu používání
určitých nástrojů a pravidel dává všem,
kdo chtějí, možnost prožít pracovní den
skutečně efektivně…
NCE nám přináší nový pohled na práci.
Není ani tak moc o tom, CO děláme, to
každý z nás ví, ale rozšiřuje náš obzor
v tom, JAK pracujeme, JAK se hodnotíme
a dává nám prostor více porozumět
tomu, PROČ to děláme a jaké jsou
společné priority.
Veronika Neužilová
Monika Váchová
NCE je pre mňa cesta zvyšovania
efektívnosti práce v organizácii, vďaka
iniciatíve ľudí sa dostávame bližšie
k dosiahnutiu stanoveného cieľa.
NCE nám pomáhá nezapomínat na
úkoly a „neshazovat“ problémy pod stůl.
A největší výzva? Aspoň trošku změnit
naše „české“ myšlení…
Irena Gabčová
šampionka NCE, Supply Chain ČR
NCE je pre mňa jasná , štruktúrovaná,
transparentná, jednoduchá metodika,
pomocou ktorej je možné dosiahnuť
nielen efektívne hospodárenie, kvalitu
výrobkov, spokojnosť zákazníkov/
spotrebiteľov, ale aj rovnaké zapojenie
zamestnancov na všetkých úrovniach.
šampionka NCE, Supply Chain SR
šampionka NCE, LGO
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
23
Moje
bije pro ORION
Naše čokoládová hvězda si pro své spotřebitele na
začátek nového roku připravila hned tři krémové
novinky. A protože ví, že srdce nás všech bijí právě
pro ORION, věnovala každému zaměstnanci jednu
Krémovou vanilkovou čokoládu ORION s karamelovými
kousky.
Na oplátku od nás pak chtěla vědět, při jaké příležitosti si její výrobky
nejraději vychutnáváme. Odpovědí přišlo opravdu hodně a je vidět,
že srdce našich kolegů nejen bijí pro ORION, ale často ukrývají i básnické nadání. Několik z nejvydařenějších dílek vám nyní přinášíme.
A jaké jsou další plány naší modré hvězdy? Již v dubnu se na televizních obrazovkách objeví zcela nová reklama, která jistě osloví všechny spotřebitele naší nejvýznamnější čokoládové značky.
né,
ade dkom vé yla sladká jako med,
l
z
co v slaČokm
kada b
olá
ned.
ať chru koť.usek bych si vzala h e pohody,
v
í
n
í
a
e
s
l dalšp
ím chvíl
áhody.
… a ku zoaksolá
si zpříjemn
u
o
e
d
a
r
to nejsou n
,
z
N
a ove Č eň
IO
R
O
u
d
čl
ru čokolád
ajú m celýže si v ybe
o
s
zkošná
Miluše Ro
ebo
vá
nko stup
á
z
ní
Zora
ě
k yn
Vonku fúka, sn
eží, prší,
o to viac ORION
chutí.
Vanilka a karam
el,
naladí ti dobrý
deň.
Zažeň smútok,
tmavé chmáry,
modra hviezda
nech ti šťastne
žiari.
Jarm
etek
Zdenko Z
ra
o
Z
ila Kutláková
Prievidza
Chute sú v y
nikajúco zl
adené,
človeku sa
chce snívať
v
sla
vanilkovom
opare… ale dkom
chrumkavé
čiastočky n
eda
Našťastie! L jú človeku zaspať.
ebo som ce
lý deň za
volantom.
Iveta Fran
k
obchodní ová
zástupk yn
ě
bička.
čka, tu zná každá ba
niřád
hutná
jedpo
jem
ovává
ORION vyc
Krém
báček.
ta
i
e
ček,. stranou jd
sťářád
abný
ámežád
iznat, neAmá
yžvmtom
kdm
.
ní
ostě lepší ne
er i v noci,Krémová je pokušení, pr
se na ni hrnou.
ni
ich
pomoci.Dieta jde stranou, vš
vám pořád
le v každé chvilce,
Čokoládu ORION vychutná
vám si jí stá
Alena Žákoévá
v tom žádný řád.
fialové Milce.
a nutno přiznat, nemám
nikdy nedá
nxnějak
Sfim
Ráno, večer i v noci,
čokolády byla výborná,
a.
nemůžu si pomoci.
u část snědla Vmoje žen
ýrobky
každé chvilce,
Orion
Vychutnávám si jí stále v
el ne já :–) a s
k
upujem
jaké fialové Milce.
tále sa s
pravide
své srdce nikdy nedám ně
t
r
á
c
a
orák
jú
ln
sa našli
orná,
v detske zo skrinky. Oba e
Chuť této čokolády byla výb
j izbe, a
ly
sa stále
žena.
je
mo
dla
sně
t
le
v yhová
ale velkou čás
ra na ná konzument
Lýdia M
:–)
já
mesačn
…bohužel ne
ikulová
osť.
Zo r a
Michal Horák
Praha
24 I b ř e z e n
a nepiju,
Nekouřím
.
ORION žiju
čokoládou
2013 nestlé magazín
Moje srdce pro
Orion bije,
s čokoládou se
mi lépe žije.
V Zoře vanilkov
ý krém vyrábějí,
kousky karamel
u tamMpřoid
jeáv
srdajcí.e
Kombinace je to
s čo, kolá pro Orion bi
úžasná
dou se m
hlavně když mě
i lépe ž
honí vmZlsoná
ře .vanilk
ov ý krém
Proto po ní vždy
k
o
usem
vy
cky sáhn
ky ,karam
sladkou chutí za
elu
mbem
s omKláodn
ina. ce je to tam př
úža
Martin Stratil
hlavně k
dyž mě h sná,
Sfinx
on
Proto po
ní vždyck í mlsn
y
sladkou
chutí zas sáhne
o
mládne
Martin S
tratil
Sfinskvělá,
Čokoláda byla
x
v ústech se mi rozpustila.
Ke kávě ji rozbalím
a pak vždycky celou sním.
Alena Vrlová
Sfinx
Ať naše srdce stále
bijí pro ORION.
Adéla Rozboudová
specialistka marketingu cukrovinek
Nestlé
a udržitelný rozvoj
Šetříme energii a vodu
Loni se na našich závodech rozjel nový projekt s názvem Energy Target Setting (ETS), který
se zaměřuje na snížení spotřeby energie a vody. Projekt dobře zapadá do našeho přístupu
Vytváření sdílených hodnot, ve kterém se snažíme svým podnikáním přinášet hodnotu nejen
akcionářům, ale i okolní komunitě. Díky ETS jednak ušetříme finanční náklady a zároveň
přispějeme k ochraně životního prostředí nad rámec svých legislativních povinností.
Oldy Mikešky z technické divize, který zodpovídá za koordinaci projektu na
našem i polském trhu, jsem se zeptala,
v čem projekt ETS spočívá. „Na začátku
provedeme analýzu současného stavu spotřeby energie a vody na závodě.
Pak přijde externí dvoutýdenní audit.
A výsledkem je dlouhodobý akční plán.
Například v Prievidzi bylo navrženo
30 projektů na úsporu energie, vody
a CO2 s prioritní návratností do čtyř let.“
Jaké
byly
konkrétní
výsledky
v Prievidzi, nám vysvětlil závodový energetik, Jozef Hlinka: „Pokud bychom realizovali všechny projekty okamžitě, snížili
bychom spotřebu energie o 25 %, vody
o 35 % a emisí CO2 o 35 %. Tak rychle
to samozřejmě není možné, ale v roce
2012 jsme již uskutečnili první čtyři projekty (např. chlazení vývěv sušících pecí)
a díky tomu jsme snížili spotřebu energie
cca o 7 % a vody dokonce o 25 %. Za mě-
síc jsme tak ušetřili
tolik vody, kolik by
za měsíc spotřebovalo 333 obyvatel Prievidzy!
Projekt se uskuteční i v ostatních
závodech – ve
Sfinxu již proběhl
v říjnu 2012 a Zoru
čeká příští rok.
Granty Nestlé pro Moravu
Již poosmé jsme loni v prosinci rozdělovali granty neziskovým organizacím, tentokrát na Moravě.
Projekty se týkaly volného času dětí
a mládeže, zdravého způsobu života
a ochrany životního prostředí, celkem
jich dorazilo 31. Výběrová komise se rozhodla podpořit 7 organizací, mezi které
rozdělila 232 000 Kč.
ije,
žije.
yrábějí, Olomouc:
řidávají. • seriál 3 závodů pro předškoláky a mladší školáky s názvem
ná.
Hopsaluzie, Hodolulu a Běžecko
em,
aneb s Nestlé na dětské atletické osem.
trovy (Atletické přípravky Olomouc)
• projekt Hanácké trojboj, ve kterém
si děti mohou vyzkoušet lanové cent-
rum, rafting a cyklohřiště (EUFORALL
o.s.)
• projekt Terénní programy Olomouc
pro děti a mládež (Sdružení Podané
ruce)
• Kondiční
běžecké
testy
ve
Smetanových sadech (TJ Liga stovkařů Olomouc)
Holešovsko:
• Holešovské děti v pohybu (Olympia,
o.s.)
• florbalové turnaje pro mládež pod
názvem Děti od počítačů na florbal
(Sbor dobrovolných hasičů Roštění)
• tradiční taneční soutěž pro děti
a mládež O všetulskou lentilku 2013
(Taneční klub Gradace Kroměříž)
Při slavnostní předání symbolických
šeků v závodě Zora Olomouc poblahopřál zástupcům vítězných organizací
zástupce primátora Olomouce Ing. Ivo
Vlach a ředitel závodu Zora Thomas
Ringger. „Témata, která souvisí s trávením
volného času dětí a mládeže, jsou jednou
z priorit vedení města. Ceníme si proto,
že i společnost Nestlé v tomto směru ve
městě Olomouci výrazně pomáhá,“ řekl
při předávání šeků náměstek Vlach.
V Holešově šeky předával zástupce
starosty Rudolf Seifert a ředitel závodu Sfinx, Marco Toppino. Místostarosta
Seifert uvítal toto setkání jako vhodnou
příležitost pro neformální diskuzi o místních tématech mezi vedením města a závodu.
Blahopřejeme všem vítězům a těší nás
jejich nezištná práce pro ostatní. Možná,
že se některé z těchto zajímavých akcí
aktivně zúčastníte vy nebo vaše děti!
Jana Blecherová
specialistka ekologické udržitelnosti
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
25
Když výživa pomáhá
uzdravovat
V Nestlé Health Science je naší vizí pozdvihnout roli výživy.
Proto jsme vytvořili jednotnou kampaň, která zahrnuje celé
portfolio výrobků klinické výživy. Naše výrobky naplňují
rozdílné potřeby rozdílných pacientů, jedno však mají
společné – my v NHS tomu říkáme N FACTOR.
N FACTOR znamená:
Poskytovat pacientům tu
správnou výživu dle jejich
aktuálních potřeb.
Pacient se zavedenou sondou potřebuje výživu přizpůsobenou svým potřebám.
Řada Isosource dokáže řešit různé energetické potřeby dlouhodobě nemocných
pacientů. Pro diabetiky a jejich specifické
výživové potřeby jsou tu výrobky řady
Novasource.
Vhodnou výživou v pravý čas
pomáhat zlepšit výsledky
léčby.
Peptamen AF je výrobek určený pacientům v kritické péči. Včasným podáním
na jednotkách ARO či JIP můžeme pomoci navodit regenerační procesy v organis-
mu a zkrátit tak dobu rekonvalescence.
Výrobek Impact je zase jedinou imunomodulační výživou, jejíž účinek v předoperační přípravě je prokázán více než
20 klinickými studiemi.
Integrovat správnou výživu do
zdravotní péče.
Chemoterapie je závažným zásahem
do organismu a každoročně se významnou měrou podílí na nákladech zdravotního systému. Vedlejšími účinky
chemoterapie často bývá nechutenství,
žaludeční nevolnost nebo zvracení. Tělo
tak nedostává potřebné živiny, zejména bílkoviny, a nemůže se regenerovat.
Výrobky Resource určené k popíjení jsou
nutriční podporou i v této složité životní
situaci.
Síla výživy v každém našem
výrobku.
Výživa k popíjení, náhrada plnohodnotné výživy, bez vlákniny, s vlákninou,
s vysokou dávkou bílkovin, štěpené na
peptidy či na aminokyseliny – každý
z těchto výrobků má význam pro svého pacienta. Zabezpečuje mu správný
vývoj a růst, dodává energii při nemoci,
připravuje jej na operaci, podporuje hojení a rekonvalescenci, umožňuje dodržet
plán léčby – jednoduše, pomáhá žít.
Výživa je pro nás všechny nezbytností
a výživa, kterou používáme, spoluurčuje
kvalitu našeho života, čas strávený s blízkými, naše i jejich zdraví.
Věříme v sílu výživy. A co vy?
Jiří Neumann, Nestlé Health Science
Proměňovat zranitelné životy.
2–8 % kojenců trpí alergií na bílkovinu
kravského mléka či jinou potravinovou
alergií. Ta se často projevuje ekzémy,
Mesto Prievidza
ocenilo prínos Nestlé
Dňa 31. januára 2013 na
slávnostnom podujatí v Dome
kultúry Prievidza bola
ocenená spoločnosť Nestlé
Slovensko s.r.o. „Cenou mesta
Prievidza“.
Cenu udelila primátorka mesta
Prievidza JUDr. Katarína Macháčková
pri príležitostí 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prievidza v lis-
26 I b ř e z e n
nechutenstvím, nedostatečným prospíváním, opožděným růstem a vývojem.
Aminokyselinová formule Alfamino a extenzivní hydrolyzát Althéra jsou výrobky
určenými právě těm nejzranitelnějším,
dětem, a pomáhají měnit jejich životy.
2013 nestlé magazín
tine Zoborského opátstva a 630. výročia
udelenia mestských privilégií uhorskou
kráľovnou Máriou. Za Nestlé Slovensko
prebral cenu riaditeľ závodu Michal
Růžek Jozef Mokrý, manažér pre vonkajšie vzťahy.
Toto ocenenie získalo Nestlé Slovensko
ako jediná spoločnosť pôsobiaca v meste Prievidza. Bolo udelené za prínos
firmy k hospodárskemu rozvoju mesta
počas 20 rokov, ktoré uplynuli od vstupu
Nestlé do závodu Carpathia roku 1992,
ako aj pri príležitosti 10 výročia spolupráce firmy s mestom na školskom environmentálnom projekte EKOROK, zameranom na ekologickú osvetu mladej
generácie.
Jozef Mokrý
vonkajšie vzťahy
Blahopřejeme
našim zaměstnancům
10 LET ZAMĚSTNANCEM
ZORA Olomouc
Petr Kupka, Jana Galusová, Monika
Motalová, Ondřej Svoboda
SFINX Holešov
Janka Smitková, Bohdana Veselská,
Štěpán Telvák
30 LET ZAMĚSTNANCEM
ZORA Olomouc
Leoš Šarman, Magda Masná, Jiří Zdražil,
Zdeněk Karas, Ivana Petrová
Marta Čapková, Marie Dostálová,
Dagmar Komínková, Jarmila Pospíšilová,
Blanka Švecová
PRIEVIDZA
SFINX Holešov
Janette Dadíková, Eva Harišová
Eva Nesrstová, Milada Pospíšilová
15 LET ZAMĚSTNANCEM
35 LET ZAMĚSTNANCEM
ředitelství Praha
ZORA Olomouc
K významnému pracovnímu jubileu,
uzavření sňatku nebo narození dítěte
v období 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013
(Pokud jsme na Vás zapomněli,
dejte nám, prosím, vědět a my to
příště napravíme.)
Alice Liptáková – syn Lukáš
Aneta Mehrabianová – syn Daron
Tomáš Novák – dcera Stella
Barbora Soukupová – syn Vít
Lucie Čerychová – syn Damien
Radka Maláčová – syn Vojtěch
Ivana Šafránková – syn Adam
Jan Kromka – syna Karolína
Veronika Bradáčová – dcera Stella
Pavel Hruzík – dcera Daniela
Jitka Řezníková – dcera Nikol
Radek Skůpa – syn Šimon
ředitelství Bratislava
Ivan Hastrman, Eva Abrahamová, Lucie
Plecitá, Petr Solař, Miroslav Peňáz,
Roman Rybáček, Jiří Lagan, Michal
Vávrů
Jan Barabáš
Martin Tóth – syn Dominik
Ivana Zlatá – dcéra Sandra
ODCHOD DO DŮCHODU
ZORA Olomouc
ředitelství Bratislava
Vladimír Horák
ZORA Olomouc
Martin Tkáč, Jozef Bobaľa, Kamil Džavan
Irena Matějíková, Romana Sovišová,
Marcela Tichá, Miloslav Uherek
PRIEVIDZA
ZORA Olomouc
Jiřina Papicová, Karel Klos, Eva
Dvořáková, Alena Komínková, Růžena
Zaoralová
Hana Svobodová – syn Tomáš
Kateřina Krutilová – syn Václav
Zuzana Šmakalová – dcera Nikola
Šárka Rajčáková – dcera Daniela
Petra Macounová – dcera Laura
Tomáš Kupka – dcera Laura
Tereza Holečková – dcera Tereza
PRIEVIDZA
SFINX Holešov
SFINX Holešov
ředitelství Praha
Iva Ambrožová, roz. Skřivánková
Jiří Zdražil – dcera Kristýna
Jitka Šenovská – dcera Elen
Monika Machálková – dcera Vanessa
Jakub Hrubý – syn Šimon
Petr Pouzar – syn Filip
ZORA Olomouc
PRIEVIDZA
ředitelství Bratislava
Michal Ježík , Martin Bluma
ZORA Olomouc
Marie Hajdučková, roz. Janalíková, Milan
Pechal
Mária Chrenková, Miroslava Šprláková,
Marianna Vaňová, Beata Juricová
20 LET ZAMĚSTNANCEM
Bohumil Velikovský, Helena Fialová
Lenka Sliepková
Hana Rumplíková, František Dvořák
PRIEVIDZA
Štefan Humaj, Vladimír Mikuš
25 LET ZAMĚSTNANCEM
ZORA Olomouc
Drahomíra Bryxová, František Gajdošík,
Jana Jarmová, Svatava Mackovíková,
Marie Melhubová, Martina Ondruchová,
Ján Kotúč, Ján Belaň, Viera Bakytová
SŇATEK
ředitelství Praha
SFINX Holešov
NAROZENÍ DÍTĚTE
ředitelství Praha
Lucie Stezková – dcera Amálie
Vlasta Janovcová – dcera Helena
Vladimíra Procházková – dcera Lucie
Helena Hendrychová – dcera Anna
Petr Zenzinger – dcera Tea
Barbora Tůmová – dcera Linda
Zbigniew Walkiewicz – syn Aleksander
Monika Krištínová – dcéra Diana
Michal Šnierer – dcéra Rebeka
Annamária Ďurdíková – syn Patrik
Petra Sluková – syn Sebastián
Lenka Polerecká – syn Martin
Eva Laginová – syn Ľubomír
Peter Ďureje – syn Jakub
Ingrid Vrchovská – syn Jakub
Ján Žilla – syn Jakub
Jozef Marko – syn Martin
Jozef Kvočik – dcéra Mia
Jana Antolová – dcéra Ria
Zuzana Škovranová – syn Samuel
zdroj: Zdenka Šeredová, Libuša Grambličková,
Šárka Kaliková, Pavlína Fajová
n e s t l é m a g a z í n b ř e z en 2 0 1 3 I
27
Číst
Nestlé magazín
se vyplatí…
Ceny do soutěže pro naše loajální
čtenáře tentokrát věnovala značka
GRANKO. Výhra má podobu všemi
oblíbeného puntíkatého hrnečku.
Pokud správně odpovíte na níže uvedené otázky
a své odpovědi zašlete do 5. června 2013 na e-mailovou adresu: [email protected] spolu s vaším jménem a místem, kde pracujete, zařadíme vás do
slosování.
Vyhrát můžete jeden z deseti hrnečků GRANKO.
1) Čím se liší kávovary NESCAFÉ DOLCE GUSTO od
konkurence?
2) Jaká linka se začátkem roku rozeběhla ve Sfinxu?
3) U kterého našeho významného zákazníka jsme
zavedli jednotný přístup s jednou kontaktní osobou za Nestlé (tzv. „One Face“)?
Letem
světem
s výrobky Nestlé
Plánujete letní dovolenou?
Co si zaletět do španělské Barcelony?
V tomto magazínu najdete článek o tom, kam všude
cestují výrobky vyrobené v českých a slovenských závodech. Pokud se vám podaří podle vlajky určit alespoň
15 zemí, do kterých naše výrobky vyvážíme, můžete vyhrát některý z lákavých cestovatelských dárků.
Soutěžíme o 5 x letenku pro dvě osoby do Barcelony
a o 5 cestovních zavazadel.
jménem
ejte spolu se sv ým
Své odpovědi posíl ujete, do 5. června 2013 na:
ac
a lokalitou, kde pr .nestle.com.
cz
a@
ov
oz
.br
ea
dr
an
destinace: Barcelona
místo odletu: Praha
zpáteční letenka pro dvě osoby
m:
datu2013
rok
nutno doplatit let
ištní poplatky
(cca 3 000 Kč na let
enku)
Tento kupón lze vyměnit
za 1 balení
LENTILKY Fruity
(v Praze, Zoře a Sfinxu
ve firemní prodejně,
v Bratislavě na recepci,
v Prievidzi na vrátnici)
28 I b ř e z e n
2013 nestlé magazín
Download

nestlé magazín