Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 20
Řešení
Fyzika
Téma: Elektromagnetické záření
Elektromagnetické záření se na planetě Zemi vyskytuje ve dvou podobách - na jedné straně se
jedná o přirozené záření zemského elektromagnetického pole, na straně druhé můžeme mluvit o tzv.
elektromagnetickém smogu (= elektromagnetickém znečištění), což je elektromagnetické záření, které se
na naší planetě vyskytuje v důsledku činnosti člověka. Množství tohoto nepřirozeného
elektromagnetického záření se v našem životním prostředí neustále zvyšuje, prozatím však nebyl
jednoznačně prokázán jeho negativní vliv na zdraví člověka či jiných živých organismů.
1.) Jaký význam má přirozené elektromagnetické záření Země?
…………Elektromagnetické pole Země má velký význam pro živé organismy, bez jeho ochrany
by nemohly existovat. Vytváří kolem Země vrstvy nabitých částic
(př. ionosféra) a chrání tak zemský povrch před škodlivým zářením
přicházejícím z vesmíru…………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
2.) Jaké znáš umělé zdroje elektromagnetického znečištění? (pomoci ti mohou obrázky, které
jsou součástí tohoto pracovního listu)








rádio
televize
počítač
mikrovlnná trouba
GPS
mobilní telefon
rentgen
solárium…, pračka…
(elektromagnetické vlny vydává prakticky každé zařízení, kterým
prochází el. proud…)
3.) Některé typy elektromagnetického záření se využívají například v lékařství? Které typy záření
to jsou a k čemu přesně se využívají?
a) rentgenové záření (vlnová délka 10 nm- 1 pm) – využívá se v lékařství či v průmyslové
diagnostice (př. prosvítání plechů, zda neobsahují dutinky apod.) Ve větším množství může být
zdraví škodlivé, proto je množství rentgenů u člověka omezeno určitým doporučeným limitem,
těhotné ženy například rentgenová vyšetření nepodstupují
vůbec)………………………………………………………………….. ……
b) Záření gama (‹ 300 pm)- slouží k ozařování zhoubných nádorů …………………..
…………………………………………………………………………………………………
4.) Mezi elektromagnetické záření patří také ultrafialové záření.
a) Jak může tento typ záření ovlivnit zdraví člověka?
…………Pokud je přijímáno v nadměrném množství může způsobit rakovinu kůže či poškodit
zrak…………………….……………………………………………………………
b) Čím jsme před tímto typem záření chráněni?
…………Před UV-zářením nás chrání ozónová vrstva……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
2
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Zdroje:
Kolářová, R., Bohuněk, J., Štoll, I., Svoboda, M., Wolf, M.: Fyzika pro 9. ročník základní školy.
Prométheus, Praha, 2000.
Matějček, T.: Ekologická a environmentální výchova. Česká geografická společnost, Praha,
2007.
http://rentgenove-zareni.navajo.cz/
http://www.osud.cz/otrava-mobilnimi-telefony-clanek-je-urcen-k-dalsimu-sireni
http://www.hobbystranky.cz/zajimavosti/elektrosmog-metla-moderni-civilizace
http://www.astro.cz/clanek/1188
3
Download

1 PRACOVNÍ LIST 20 Řešení Fyzika Téma: Elektromagnetické