Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 6
Výchova ke zdraví
Téma: Duševní zdraví a stres
Jméno a příjmení žáka………………………………….
Duševní zdraví a stres
Datum…………………
1. Vyber správnou odpověď a zakroužkuj ji. Co je to stres?1
A. Je to takový stav našeho těla, kdy se cítíme skvěle, nic nám nevadí.
B. Je to takový stav, kdy je náš organismus vystaven mimořádné psychické nebo fyzické
zátěži, která naše tělo poškozuje.
C. Je to takový stav našeho těla, kdy jsme stále rozzlobení a nemůžeme se uklidnit.
2. Stres můžeme rozdělit na „eustres“ a „distres“. Vyhledej na internetu, co tato slova
znamenají.
Eustres………………………………………………………………………………………
Distres………………………………………………………………………………………
3. Přečti si pozorně následující text. Doplň do mezer slova, která sem patří. Vybírej
z možností níže.
Lidé, kteří jsou duševně zdraví, mají pod kontrolou své myšlenky, pocity a chování. Cítí
se (1)……………….., mají dobré vztahy se svými blízkými a dívají se na problémy
z nadhledu. Je (2)………………..dát lidem ve vašem okolí najevo, že vás něco trápí.
1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Zadržování smutku a zlosti uvnitř sebe je velice (3)………………..a může vám způsobit
problémy ve škole nebo ve vztazích. Fyzická kondice má velký vliv na psychiku.
Postarejte se o to, aby vaše tělo mělo dostatek zdravé stravy, spánku a (4)
………………... Tělo reaguje na stres vyplavením stresových hormonů. Pokud je těchto
hormonů v těle mnoho po delší dobu, má to nepříznivý vliv na zdraví a city. Lidé jsou pak
úzkostliví, podráždění nebo v depresi.2
1) Sebejistě
x
unaveně
2) Neslušné
x
nevhodné
3) Příjemné
x
povzbuzující
4) Pohybu
x
x
hlasité hudby
nervózně
x
dobré
x
x
vysilující
energetických nápojů
Pamatuj:
Vyhýbej se přepracování tím, že se budeš pravidelně věnovat svým koníčkům.
3
4. Pokus se jeden den v průběhu příštího týdne uskutečnit u tebe doma „Den bez
televize a bez počítače“. Druhý den potom zapiš do tohoto pracovního listu své
poznatky.
2
3
http://stres.zdrave.cz/jak-si-zachovat-dusevni-zdravi-a-pohodu/
http://www.google.cz/search?tbm=isch&hl=cs&source=hp&biw=1366&bih=562&q=stres&gbv=2&oq=stresq
2
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
Když jsi doma oznámil, že budete mít „Den bez televize a bez počítače“, jak na to reagovala
tvoje rodina?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Můžeš popsat, jak tento den probíhal? Co jste dělali, hráli jste hry apod.?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Chyběla ti televize a počítač?
………………………………………………………………………………………...……….
Myslíš si, že by bylo příjemné takový den pravidelně opakovat?
…………………………………………………………………………………………………
3
Download

1 PRACOVNÍ LIST 6 Výchova ke zdraví Téma: Duševní zdraví a