Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
PRACOVNÍ LIST 13
Řešení
Dějepis
Téma: Plantážnictví
V době kolonizace amerického kontinentu byly na jeho území postupně budovány osady, které
byly pod správou mateřské země. V polovině 18. století bylo v Severní Americe již 13
anglických osad. Osady byly pro mateřskou zemi důležité jednak proto, že v nich Angličané
nacházely suroviny, které na britských ostrovech nebyly nebo byly jen v omezeném množství, ale
také proto, že tyto osady sloužily jako vhodné odbytiště anglických výrobků.
Postupně došlo k rozdělení osad na 2 skupiny, a to na osady severní a osady jižní. Rozdíl mezi
těmito osadami spočíval kromě zeměpisné polohy také v pojetí zemědělství. Obyvatelé severních
osad založili své zemědělství na farmářství, kdy na polích pracoval farmář se svojí rodinou a
najatými pomocníky. Obyvatelé jižních osad své zemědělství založili na plantážnictví, kdy na
rozlehlých polích bavlny, tabáku a kukuřice pracovali otroci.
1. Zjisti, jak se jmenovala první anglická osada na americkém kontinentu:
Virginie
2. Pomocí vhodného zdroje vyhledej, které 2 americké státy bychom dnes našli na území
bývalých severních osad a které 2 státy na území bývalých jižních osad:
Severní osady: Massachusetts, Connecticut, New Hampshire
Jižní osady: Georgia, Jižní Karolina
3. Plantážnický způsob výroby se uplatňuje i dnes. Zjisti a napiš, jaké jsou základní znaky
tohoto způsobu hospodaření:
-
rozlehlý pozemek, zaměření na jednu plodinu, ruční sklizeň
1
Schola naturalis – Inovace výuky a environmentální výchovy posílením mezipředmětových vazeb, větším
uplatněním informačních a komunikačních technologií a využitím místního přírodního prostředí
reg. číslo: CZ.1.07/1.1.02/03.0054
4. Které současné státy jsou typické plantážnictvím?
- např. státy Latinské Ameriky, Brazílie, Kuba, Srí Lanka, Čína, Indonésie
Čajová plantáž na Srí Lance 1
5. Které plodiny jsou ze světových plantáží dováženy do České republiky?
- např. tabák, banány, káva, čaj, rýže
6. Jaké jsou výhody / nevýhody tohoto způsobu hospodaření? Diskutuj ve skupině.
- např. výhoda – intenzivní výnosy
nevýhoda – velké plantáže jsou často budovány na úkor tamních lesů
1
http://kralik-d.blogspot.com/2009/03/sri-lanka.html
2
Download

1 PRACOVNÍ LIST 13 Řešení Dějepis Téma: Plantážnictví V době