Srovnání rentgenů
Srovnání rentgenů není jednoduché. Navíc dodavatelé logicky neuvádějí
parametry které jsou pro ně nevýhodné.
Uv ádějí často parametry zcela zavádějící. Např. při uvedení velikosti ohniska neuvádějí
normu. Maximální prozařitelnost bez zčernání a uvedení třídy rozlišení nemá nejmenší
hodnotu. Maximální proud u střídavého a stejnosměrného rentgenu je také nesrovnatelná
hodnota
Proto jsme se snažili uspořádat pouze srovnatelné parametry třech největších
dodavatelů
ICM , GE a YXLON/COMET
Z tabulky je zřejmé. ICM je dnes se střídavými rentgeny vhodný pouze pro skutečně
příležiostrné rentgenování.
Rentgeny YXLON/COMET a GE jsou srovnatelné. Rentgen 225 kV YXPO YXLON/Comet je
pří téměř stejné váze výkonově lepší proti ERESCO 42 MF. Eresco 65 MF je zcela
srovnatelný s rentgemem SMART 300 kV. Je ale těžší. Zde bude hlavní roli hrát cena
YXLON/COMET je spojení německé a švýcarské firmy, GE je firma německá, ICM je firma
belgická
Comparison 200kV
střídavý
stejnosměrný
ICM D2008
ERESCO 42MF2
stejnosměrný
COMET Y.XPO
225
AC
DC
DC
50 Hz
transform 100MHz
transform 20MHz
900 W
1200 W
5-200kV
25- 225V
výkon
Voltage
70-200kV
Tube current
1-8mA**)
0.5-10mA /4,5 mA
0.5-10mA /5,3 mA
Focal spot (EN12543)
? (2.5x2.5
IEC336)
3,0 mm (~1,5 IEC
336)
3,0 mm (~1,5 IEC
336)
Tube type
glass bulb
metal ceramic
metal ceramic
Pre-programming
ano
Ano
Ano
Laser
No
No
Integrovaný laser
Tube “warm-up”
automatic
automatic
automatic
Beam angle
40°x 60°
40°x 60°
Kalkulátor expoziční
?
Yes
Yes
duty cycle
?
100% up to 30°C
100% up to 30°C
weight of the radiating unit
Thickness
28kg
26.8kg
28kg
?
42 mm FE
50 mm FE
střídavý
stejnosměrný
Y.SMART 300 HP
stejnosměrný
Y.SMART300 PC
stejnosměrný
ERESCO 65 MF4
Comparsion 300 kV
ICM D3006
Power supply for tube
AC
DC
DC
DC
Tube type
glass bulb
metal ceramic
metal ceramic
metal ceramic
Frequency
Max power
50 Hz
?
100MHz
900 W
100MHz
600 W
20MHz
900 W
Focal spot
kV
2.5x2.5
IEC336
90-300
1,5 mm dle IEC
336, 3 mm (EN 12
543)
50 - 300
0,3 x 3 mm dle
IEC 336 0,4 x 4
mm (EN 12 543)
50- 300
1,5 mm dle IEC
336, 3 mm (EN 12
543)
10 - 300
0,5- 3 mA
0,5- 3 mA
0,5- 3 mA (6mA)
65 mm
65 mm
65 mm
automatic (real
time clock)
33 Kg
automatic (real
time clock)
37 kg
automatic (real
time clock)
37 Kg
11,3 kg
11,3 kg
?
Yes
Yes
Yes
100% up to 30°C
100% up to 30°C
100% up to 30°C
mA
Thickness
1-6 mA**)
70 mm*)
Tube “warm-up”
automatic
weight of the radiating unit
30kg
weight of the control unit
Integarted Exposue
calculator
12kg
Operation temperature
?
30% up to
30°C
Beam angle
Integarted Exposue
calculator
40°x 60°
40°x 60°
40°x 60°
?
Yes
Yes
Yes
Integratel lser point
?
Yes
Yes
Yes
POZOR
Napájení lampy střídavým napštím způsobuje ca 4x delší expozice.
Skleněná lampa potřebuje více izovalčního media (olej, plyn) a tím se výrazně produlužují nutné přestávky způsobené
hodršímchlazením nutností přenostu tepla
Základnem je zčernání 3-4 a expozice u stejnosměrných rentngenů je výrazně kratší
*)V prospektu uvádí 70 mm ale při zčernání pouze 1,5 a expozici 20 min (D7,700mm) což je por NDT nepoužitelné.
**) pozor platí pro střídavé napájení lampy, tzn tento proud je na lampě velmi krátkou dobu
Autor webu studenti Masarykovy univerzity Brno
Download

Srovnání - Rentgen