HALELUJA KONOPE
Čím je konopí tak výjimečné, že přestálo
všechny snahy o vymýcení? Co nás vede k
tomu, že stále znovu vyséváme šedavým očím
podobné olejnaté nažky na polích, zahradách i
v domácnostech? Možná to, že je ekoLogické...
Čtěte více na straně 7.
#02.08
Na návštěvě u marockých pěstitelů marihuany
Hašiš je všudypřítomný už v Chaouenu, jak
městečku říkají místní. V kavárnách se vznáší
typická vůně coffeeshopů. Policie se dívá jinam,
pokud ovšem dodržujete zásadní pravidlo:
schovat jointa, je-li policista na dohled. ..
Čtěte více na straně 27.
nezávislý nestranný legální
HLAVNÍ STRANA
NOVINKY
PUBLICISTIKA
GROWING
EKONOMIE
KULTURA
Rozhovor s Bushkou
Bryndovou
Libuše Bryndová alias Bushka je překladatelka, novinářka a konopná aktivistka. Výborně se vyzná v
chemii i v ekonomice a má zkušenosti s prací pro Evropskou komisi. V současnosti žije v malé vesnici
na jihu Čech. Na základě reportáže „Konopná paní“, odvysílané v magazínu České televize Kosmopolis
27.6.2007, bylo s Bushkou zahájeno trestní řízení. V červenci jí táborský okresní soud udělil podmínečný
trest za výrobu omamné látky.
Vy jste si pěstovala konopí pro výrobu
masti a také si jím úspěšně léčíte astma.
Ovšem přiznáním faktu, že jste konopí
kouřila, jste ho podle soudu zneužila k
toxikomanským účelům a tím pádem jste
byla odsouzena za výrobu omamné látky. Je možné automaticky ztotožňovat
kouření marihuany s jejím zneužíváním k
toxikomanským účelům?
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR
z konce ledna 2008 ve věci paní Mariky Brodské to správné není, ale z mého odsouzení
vyplývá, že je to bohužel možné. Paní Brodská byla odsouzena ke dvěma letům vězení
s dvouletou podmínkou za to, že si úspěšně
léčila chronický zánět kostní dřeně na patách
obou nohou konopím. Nejvyšší soud tento rozsudek zrušil s tím, že pokud si člověk
pěstuje konopí ke svému léčení, nejedná se o
toxikomanské zneužití, a jednání tedy nelze
posuzovat jako trestný čin. Navíc tím nevzniká žádná společenská nebezpečnost.
Je třeba vědět, že k naplnění podstaty trestného činu určitého
jednání nestačí pouze to, že takové jednání je zákonem posuzované jako trestné, ale je třeba, aby byly naplněny ještě další
podmínky. A těmi jsou jednak úmysl, což v mém případě není
(neměla jsem přece v úmyslu konopí toxikomansky zneužívat,
ale léčit se jím), a pak také společenská nebezpečnost. Pokud ta
je žádná či nepatrná, pak dotyčné jednání nelze posuzovat jako
trestný čin. Soudce Prokop označil společenskou nebezpečnost
mého jednání za více než nepatrnou, ale jeho argumenty to
podle mého názoru dostatečně nedokazují. V jeho rozsudku
totiž stojí:
„Jak již bylo řečeno, objektem tohoto trestného činu je zájem
na ochraně společnosti a lidí proti možnému ohrožení, které
vyplývá z nekontrolovaného nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Právě nezbytnost zajistit kázeň na úseku nakládání s těmito materiály, vyjádřená v prohibičním
ustanovení trestního zákona a souvisejících zákonů týkajících
se konopných drog, vedla soud k závěru, že materiální stránka trestného činu naplněna byla. Stát reguluje mj. prostřednictvím trestněprávních norem nakládání s látkou, která má
povahu návykové látky, která vedle výše zmíněných zdravotních účinků má též účinky negativní, která se teprve postupně
dostává do povědomí společnosti jako měkká droga a která
může být zneužita stejně, jako je zneužíván alkohol – s tím
rozdílem, že s alkoholem v našem sociokulturním prostředí
koexistujeme již po staletí, na rozdíl od marihuany, na kterou
si společnost postupně zvyká. Ostatně, zůstaneme-li u tohoto
srovnání, i výrobu a distribuci alkoholu stát, např. ve vztahu k
mladistvým, reguluje. Soud tudíž považuje stupeň společenské
nebezpečnosti trestného činu obžalované za vyšší než nepatrný, když existující okolnosti případu neumožňují závěr, že jde
o natolik atypický případ, že by jeho okolnosti nedovolovaly
jednání obžalované posoudit jako trestné. Soudu nepřísluší v
rámci úvahy o stupni společenské nebezpečnosti hodnotit tzv.
typový význam chráněného zájmu, neboť tento úkol již splnil zákonodárce, musí však zhodnotit tzv. konkrétní význam
poškozeného zájmu pro společnost. Tento konkrétní zájem na
regulaci, resp. eliminaci byť i domácí výroby konopných drog
považuje soud za významný minimálně natolik, že dospěl k
názoru, že vyšší než nepatrná nebezpečnost činu byla v projednávaném případu dána.“
www.bushka.cz
Z jeho rozsudku dále vyplývá, že mne musel potrestat kvůli
mému přesvědčení, že jsem nevinná a nedopouštím se trestného činu. Kdybych prý svého zločinu litovala a slíbila, že se
napravím, tak by prý uvážil upuštění od potrestání. Ale to se u
mne nedalo očekávat, tak mi napařil ty 2 měsíce. Prý z výchovných důvodů, prohlásil tehdy u soudu. A to se přítomným
novinářům přiznal, že vše, co věděl o konopí, se našprtal večer
předtím z mého webu.
Co si myslíte o tom, že vás soudil takhle mladý člověk?
Je to trapný pocit, když vás soudí člověk ve věku vašeho syna,
kterému profesionálně i lidsky ještě teče mlíko po bradě. Vždyť
jsem mu musela dokonce vysvětlovat i to, že z konopí se nekouří listy (jak se domníval), ale květenství. Říkala jsem si, že to
musel mít hodně smutné mládí, když mu za celá ta dlouhá studia na právech kamarádi nenabídli ani brko. Netvrdím, že se
měl dát na kouření marihuany, to v žádném případě! Měl si to
však alespoň vyzkoušet v rámci přípravy na své povolání, aby
o takových základních lidských záležitostech vůbec něco věděl.
Vždyť samosoudce by měl za sebou mít již solidní životní zkušenost, jinak působí směšně, což byl i případ soudce Prokopa.
Jak hodnotíte přehled soudce v dané problematice?
Na to už jsem odpověděla v předchozích odpovědích, ale ještě
bych chtěla dodat, že právě v ten samý den, kdy probíhal můj
soud, rakouští zákonodárci schválili velmi rozumnou dekriminalizaci konopí. Jen nějakých 100 km na jih…
Režisér oné reportáže pan Koula se v otevřeném dopise
zmiňuje, že jeho poslední otázka byla, zdali jste si vědoma
toho, že se přiznáváte k trestnému činu. Napadlo vás, že
byste mohla mít nějaké problémy?
Z výše uvedeného snad jasně vyplývá, že jsem se rozhodně
nedomnívala, že se dopouštím trestného činu. Navíc jsem i
ve své odpovědi Koulovi v dokumentu řekla, že podle mého
názoru by to vůbec nemělo být trestné. A co se týče toho, jestli jsem čekala problémy? Proč? Vždyť už v roce 2004 o mém
léčení astmatu konopím běžela reportáž na Primě (v pořadu
Proti srsti, ke shlédnutí na YouTube a na mém webu), kde jsem
vystoupila s celou mou tehdejší pěstírnou, a žádné vyšetřování nenásledovalo. Jde o to, že Koulův infotainmentový paskvil
byl záměrně natočený tak, aby vyvolal kontroverzi a v první
řadě mé stíhání. Vždyť se k tomu nakonec i sám Koula přiznává
v tom svém otevřeném dopisu.
>>> Pokračování na straně 2
OTÁzKY A OdPOVědI
KONOPNÁ STORKA
l
á
i
Editoriál
r
o
t
i
Ed
[email protected]
šéfredaktor
Milí čtenáři,
první číslo Konoptika bylo beze zbytku rozdáno
a od mnohých z vás jsme obdrželi
velmi příznivé a přátelské ohlasy,
což nás ohromně potěšilo.
Objevily se však i kritické reakce,
které bereme vážně a děkujeme i za ně.
Doufáme, že nám i nadále budete posílat své
připomínky a tipy, jak obsah nejlépe přizpůsobit
vašim očekáváním.
Do tohoto čísla jsme pro vás připravili
rozhovor s Bushkou Bryndovou,
v němž se dozvíte podrobnosti k jejímu případu,
o kterém jsme informovali minule.
Protože je podzim a nastal čas
sklizně, přinášíme články
s radami, jak získat kvalitní úrodu
a jak ji správně zpracovat.
Dále se dozvíte, jak pomocí konopí zmírnit následky
chemoterapie a jaké další léčebné
účinky konopí poskytuje.
Určitě si nenechte ujít článek o
chystaném švýcarském
referendu a příspěvek Haleluja Konope.
Seznámíte s novinkami ve sklízení
technického konopí,
opět nechybí ani kulturní přehled, komiksy,
reportáže, vtipy či historky.
A že obsahu není nikdy dost, stále hledáme redaktory.
Máte zkušenosti s pěstováním konopí?
Nebo se konopím úspěšně léčíte?
Zajímáte se o kulturu a společenské dění?
To všechno jsou témata, kterým se můžete věnovat.
Příjemné čtení a krásný podzim přeje
Zbyněk.
PUBLICISTIKA #02.08
2
>>> Pokračování ze strany 1
Co si myslíte o postoji pana Kouly k celé věci?
Tiráž
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře, aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit vážné újmy na
zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho
možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory
zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín je určen osobám starším osmnácti let.
VydaVatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s. r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Je to člověk bez cti a morálky, kterému jde jen o co největší
zviditelnění se a získání zajímavých kšeftů, které mu umožní
cestovat po světě a dělat práci, která ho baví. Nic proti tomu,
ale pokud to dělá na úkor druhých, tak je to pro mne bezcharakterní mizera a žádný umělec, za něhož se považuje. Navíc
jeho práce je technicky na příšerné úrovni, je to prostě ubohá
šmíra… Velmi lituji, že jsem tomuto neumětelovi dovolila, aby
o mně vůbec něco natočil, ale teď už je pozdě honit bycha.
Soudního přelíčení se účastnilo i několik politiků, jako
například paní Kuchtová ze Strany zelených. Myslíte si, že
vám byla věnována dostatečná politická pozornost a podpora?
Osobního postoje paní Kuchtové si velice cením a považuji ji
nejen kvůli tomu za slušného člověka, ale i za jednoho z mála
čestných českých politiků. Ale zde mluvíme o podpoře stran,
nikoliv jednotlivých politiků. Návrh zákona o léčebném využití
konopí naší iniciativy Konopí je lék je už od jara ve sněmovně, ale žádná strana se jím dosud nezabývala a nenavrhla jej
k načtení jako pozměňovací návrh k projednávanému trestnímu zákoníku. Je vidět, že naši politici mají jiné starosti než
zdraví občanů této země. Ani na uspořádání semináře o léčebném využití konopí pro poslance se v poslaneckých klubech
nenašly peníze – umožnění samoléčby nemocným občanům
není pro naše politiky zajímavé téma – nic z něj nekouká a na
rozdíl od farmaceutické lobby rostlina uplácet neumí.
Jak podle vás celý případ dopadne?
zbyněk crha.
Obávám se, že ani odvolací soud nenajde odvahu tnout do živého a osvobodit mne. Zřejmě to skončí u Nejvyššího soudu,
který, jak jsem pevně přesvědčená, mne osvobodí.
maruschka, chleb, KIMO, majkl, mv, mze.
Je nějaká země, kde byste chtěla být raději?
Šefredaktor:
Redakto :i
P
eklad:
sjuuu.
korektury:
maruschka, sjuu.
GRafika:
mark marker.
ilustRace:
mark marker.
fotoGRafie:
maruschka, canna research, mark marker.
reklama:
[email protected]
distRibuce:
VW bus.
PRinted by:
Kdyby mi to můj zdravotní stav umožnil, tak bych nejraději
odjela do Latinské Ameriky. Tamní vývoj nabral přímo bouřlivé
obrátky a rýsuje se tam mnoho společenských změn. Myslím,
že to brzy bude jeden z nejzajímavějších regionů světa. Ultrapravicovým diktaturám konečně odzvonilo a k moci se dostávají politici z řad původního indiánského obyvatelstva, které
se probudilo ze své staleté letargie a nyní se hlásí o svá práva. Latinskou Ameriku trochu znám z dětství a dosud plynně
mluvím španělsky, takže mám k tomuto koutu zeměkoule dost
blízko.
Jste pro legalizaci či dekriminalizaci konopí?
Jsem pro dekriminalizaci konopí jako začátek. Předpokládám,
že pak společnost pochopí, jak nízká je nebezpečnost a jak vysoká je užitečnost této rostliny, a nakonec bude souhlasit i s její
legalizací. Jednou z věcí, které mohou značně přispět k pozi-
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze
po dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998
– 312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
BROAD NEWS
“Seattle Hempfest”:
150 000 účastníků
O čem sní Million Marihuana March
Za legalizaci mohou řádně demonstrovat nejen obyvatelé Kalifornie (Festival hulení v Santa Cruz): také ve státě
Washington vycházejí každoročně do ulic desetitisíce lidí,
aby bojovali za legalizaci konopí.
I tento rok se největšího festivalu marihuany na severozápadě USA zúčastnilo 150 000 lidí.
Cílem akce bylo letos opět představit veřejnosti komplexní obraz konopí, rostliny, která přináší užitek i požitek. V
popředí letošní akce stál ekonomický přínos volného trhu s
technickým konopím.
tivnímu posunu společenského postoje vůči konopí, je podle
mého názoru i rozšíření jeho léčebného využití.
Kdy podle vás dojde v České republice k zásadní změně v
legislativě?
Doufám, že v novém trestním zákoníku projde dekriminalizace
konopí pro vlastní potřebu, ale netroufám si předpovídat, jak
dlouho bude trvat, než jej parlament schválí. Vzhledem k tomu,
jaký tam teď vládne chaos, je málo pravděpodobné, že se podaří zákoník schválit do konce tohoto roku, jak jeho předkladatelé slibovali. Tak snad můžeme doufat, že do poloviny příštího
roku by mohl být schválený, a vstoupit v platnost by tak mohl
začátkem roku 2010. Co se týče právní úpravy léčebného využití – to už si vůbec netroufnu předvídat.
Proč je u nás konopí tolik populární? Považujete užívání
marihuany v ČR za společenský problém a co konkrétně je
na užívání marihuany nebezpečné?
Vím, že o tom existuje spousta teorií, ale dosud jsem nekápla na
žádnou, která by tento podivný fenomén plně vysvětlila. Myslím, že jedním z důvodů je desítky let stará tradice „hašišáků“,
kteří si konopí potajmu pěstovali už v mém mládí. Češi byli
vždy velmi tolerantní k užívání relaxačních látek (viz alkohol)
a měli porozumění pro toho, kdo si chtěl „vyhodit z kopýtka“.
Nikdy zde nekvetl puritánský fanatismus, odsuzování všech
životních požitků jako ďábelských nástrah, prosazování odříkání si jako životního stylu apod. – jak to často vidíme především v anglosaském kulturním prostředí. My jsme vždycky
byli spíš Švejkové než ctnostní puritáni. A navíc jsme národ
zahrádkářů, kteří si konopí snadno dokáží sami vypěstovat. A
používání bylinek pro léčbu nemocí má u nás také velmi dlouhou a stále živou tradici.
Dalším důvodem je nízká vymahatelnost zákonů v České
republice. Její příčinou jsou zcela jasně špatné zákony – to je
stará známá věc! Konopí je nelegální, ale státní orgány nejsou
schopné tento zákaz prosadit. Konopí se hulí pomalu všude
a sehnat géčko trávy je hračka. A nikomu to nevadí, policie
to toleruje. Může se to zdát v pohodě, mnozí jsou tímto stavem přímo nadšení, ale ve svém důsledku to vede ke snížení
úcty k právnímu řádu jako takovému u těch, kteří tento zákaz
přestupují – tedy především u mládeže. Tento negativní účinek prohibice konopí považuji za vůbec nejnebezpečnější pro
společnost – občané pak totiž často nedodržují ani jiné zákony, protože z této situace mají pocit, že zákony jsou pro srandu
králíkům. A myslím, že je velmi nebezpečné nechat tento pocit
ve společnosti převládnout, protože může vést k jejímu naprostému rozkladu.
Mnohokrát děkuji za rozhovor a přeji vám pevné nervy a
zdraví.
interview: zbyněk
Konopí zmírňuje neuropatické bolesti
u pacientů s HIV
Kalifornská univerzita potvrzuje léčebný přínos
konopných palic
Výsledky dvojitě slepé studie na Kalifornské univerzitě
jsou jednoznačné: “Neuropatie představují pro pacienty s
HIV chronický a závažný problém, zejména proto, že existuje málo způsobů léčby, které umožňují adekvátní zvládnutí bolesti. Zjistili jsme, že kouření konopí jako doplněk
léků proti bolesti je dobře snášeno a vede k efektivnějšímu
zmírnění bolesti,“ řekl Ronald Ellis, mimořádný profesor
neurologie na lékařské fakultě Kalifornské univerzity. V
Kalifornii je léčebné využití konopí regulováno zákonem.
Pacient může získat “growing-license”, která mu umožňuje
vypěstovat si potřebné množství konopí pro léčebné účely.
aerzteblatt.de/v4/news/news.asp?id=33443/
http://hempfest.org/
Internetová verze v provozu!
Sledujte www.konoptikum.cz
Aktuální číslo ke stažení v PdF.
volbaprofi_A4_cmyk_fin.pdf 1.10.2008 11:56:51
L
A
R
U
R
T
NPAOWE
Advanced
Hydroponics
of Holland B.V.
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
o
100%bi
hydro hlína kokos mapito
Výhradní distributor pro ČR a SR
Bořivojova 89, 130 00, Praha 3 - Žižkov
www.growshop.cz
BIOPLANTS Brno,
Brno,JOGP!CJPQMBOUTD[XXXCJPQMBOUTD[UFMtGREENHOME Plzeň, [email protected], www.greenhome.cz, tel.: +420377220740
BIOTOP České Budějovice,JOGP!CJPUPQD[XXXCJPUPQD[UFMtGROWROOM
Hradec Králové, [email protected], www.growroom.cz, tel.: +420495580381
Budějovice,
GROWSHOP Ostrava,TIPQ!HSPXTIPQPTUSBWBDPNXXXHSPXTIPQPTUSBWBDPNUFMtBIOPLANTS Olomouc, [email protected]
NOVINKY #02.08
4
BROAD NEWS
USA by měly přestat zavírat
zodpovědné kuřáky marihuany
S takovým návrhem přišel republikán Barney Frank do amerického kongresu začátkem srpna. Předkládaná změna zákona
by měla zrušit federální tresty za držení marihuany v množství
menším než 100 gramů. Je to poprvé za posledních třicet let,
co je podobný návrh kongresu předkládán. Posledním, kdo s
podobným návrhem přišel, byl Edward Kennedy v roce 1978,
do sněmovny se však tento návrh nepropracoval.
Ani tentokrát nejsou šance na přijetí veliké, míní Barney Frank.
Podle něj však současné zákony nepřiměřeně postihují uživatele marihuany, trestají nemocné Američany, kterým lékaři
danou látku předepsali, a nespravedlivě se dotýkají Afroameričanů. „Nemyslím si, že by mělo být úkolem vlády říkat
lidem, jak mají trávit svůj volný čas,“ dodává Frank.
Od roku 1965 proběhlo ve Spojených státech 20 miliónů zatčení kvůli marihuaně, z čehož 89 % bylo za držení marihuany,
nikoli za distribuci nebo výrobu. Od roku 1990 to bylo 11 milionů zatčení. To znamená, že každých 38 sekund byl v USA
zadržen jeden kuřák marihuany. Podle statistik FBI bylo za
rok 2006 ve Spojených státech odsouzeno přes osm set tisíc
lidí a náklady se vyšplhaly na více než 11 miliard dolarů. Rob
Kampia, ředitel organizace Marijuana Policy Project, která se
od roku 1995 věnuje reformování zákonů Spojených států o
marihuaně, se vyjádřil, že zatýkání kvůli držení marihuany
snižuje celkový počet zatčených za násilné činy. Jinými slovy
podle něj policie ztrácí čas stíháním nenásilných kriminálníků.
zdroj: CNN
Federální soud zasáhl proti
snahám Bushovy administrativy
zrušit kalifornské zákony o
marihuaně
Je to poprvé, co soud uznal, že současné snahy federální vlády
sabotovat zákony jednotlivých států umožňující léčbu marihuanou jsou protiústavní.
Zatímco kalifornské zákony v roce 1996 měly většinou podporu státních soudů, po nepopulárním rozhodnutí Nejvyššího
soudu USA z roku 2005, kdy bylo prosazeno federální právo
oproti státnímu, začalo svítat na reformy u federálních soudů.
Výhledy jsou mnohem jasnější po rozhodnutí okresního soudce Jeremyho Fogela, který odmítl požadavek Bushovy vlády
na ukončení soudního procesu s městem Santa Cruz, místními úředníky a organizací Wo/Men’s Alliance for Medical
Marijuana (WAMM, organizace, která sdružuje pacienty léčící
se konopím), které v roce 2002 napadli federální agenti. Zakladatelé WAMM byli tehdy zatčeni. V tomto rozhodnutí stojí, že
posilování federálních drogových zákonů a záměrné zrušení
státních zákonů umožňujících léčbu marihuanou odporuje
článku 10 Ústavy Spojených států.
Podle slov Grahama Boyda, ředitele projektu na reformování
drogových zákonů organizace ACLU (American Civil Liberties Union), by to mohl být průlomový rozsudek, který by
ukončil organizované federální snahy sabotovat rozumný přístup jednotlivých států k marihuaně a jejich legislativu.
zdroj: http://www.aclu.org
Konopí jako alternativa během
konventu demokratů v Denveru
Policie dočasně uzavírá příměří s huliči
Mason Tvert, předseda sdružení “SAFER” pro bezpečný alternativní požitek a relaxaci, který se o to nejvíce zasloužil, však
není spokojen.
To, že policie během národního konventu demokratů omezuje
pronásledování osob držících menší množství marihuany na
minimum, je prý jen dočasnou reakcí policie na aktuální nařízení konventu, které schválili občané. Brzy po shromáždění
bude počet obvinění ze zneužívání marihuany jistě opět plynule stoupat, dokonce ještě více než loni, domnívá se Tvert.
Tvert, kterému se podařilo dosáhnout uznání výjimky během
konventu, však zdůrazňuje, že nechce podněcovat ke konzumaci marihuany, nýbrž nabídnout účastníkům alternativu k
alkoholu, který tu dozajista poteče proudem.
Poručík Ernie Martinez, zástupce policie v Denveru, si je
vědom toho, že během shromáždění budou mít policisté na
práci důležitější věci než honit pár neškodných huličů. Přesto
prý je v případě zjištěné konzumace marihuany nutno postupovat stejně jako obvykle, jedná se přece o prosazování zákonů.
Bojovník za alternativní relaxaci Tvert kritizuje především vrtkavost vlády. Lidi, kteří za nás nesou zodpovědnost, si přece
nevolíme jen proto, aby jen dočasně přizpůsobovali zákony
potřebám občanů.
V Japonsku přistihli zápasníka
sumo s jointem
Hrozí mu pět let vězení a nucených prací nebo
deportace z Japonska – bez povolení k návratu
Jeden z nejrespektovanějších zápasníků sumo v Japonsku,
Rus Soslan Alexandrovič Gaglojev, známý spíše jako “Wakanoho”, prý letos v červnu ztratil v Tokiu peněženku. Našel ji
jakýsi dobrý člověk a samozřejmě ji netknutou odevzdal na
policii.
Nešťastnou náhodou se ve Wakanohově peněžence schovávalo cigárko marihuany, které tomuto oblíbenému zápasníkovi těžké váhy vyneslo nepříjemné obvinění.
Zneužívání drog v Japonsku posuzují velmi přísně a u cizince, který smí tento vysoce ceněný tradiční sport provozovat, je
neodpustitelné. Zápasníci sumo požívají vážnosti, jaká dříve
patřila samurajům, jsou vystaveni nemilosrdným pohledům
veřejnosti a stali se idoly celé země. Se zneužitím drog v této
podobě v zápasu sumo se Japonsko dosud nikdy nesetkalo,
tvrdí odpovědní pořadatelé sportovních akcí.
Wakanoho by tak mohl být navíc, nad rámec svého už tak
dost tvrdého trestu, ještě vyloučen ze sportovního svazu
sumo, což by pád jeho kariéry zpečetilo.
Hromadné zatýkání na reggae
festivalu
Švédská policie brutálně zakročila proti účastníkům
Údajně tak liberální Švédsko už nějakou dobu plní titulní
stránky novin díky svému restriktivnímu zacházení s konzumenty marihuany. Hysterie kolem hulení dostoupila vrcholu
o víkendu na reggae festivalu v Uppsale. Policisté v civilu
zadrželi pro podezření z konzumace marihuany téměř 300
posluchačů a účinkujících. Pořadatelé a návštěvníci shodně
potvrzují, že na pozemku, kde se festival odehrával, se vůbec
nehulilo, už jen vzhledem k vysoké koncentraci policistů.
Ani v zákulisí se podle výpovědi organizátorů žádné konopí
nevyskytovalo. To však policii nezabránilo v tom, prohledat
hotelový pokoj Seana Paula.
Po Snoop Dogovi je Sean Paul už druhou hvězdou světové
úrovně, která je zjevně šikanována na základě textů svých
písní pojednávajících o kouření marihuany. Švédské úřady
patrně nechtějí v zemi umělce, kteří obhajují legalizaci konopí.
Oaksterdam University
– hulení s diplomem
Poblíž San Franciska, tradiční metropole hippies, otevřela své
brány první konopná univerzita na světě a zahájila výuku. Svým
názvem „Oaksterdam University“ naráží na Amsterdam, evropské město zaslíbené, a na 500 dosud zapsaných studentů se tu má
učit o léčebných účincích konopí.
V Kalifornii jsou od roku 1996 povoleny produkty z marihuany
pro léčbu bolesti a depresí. Existují tu speciální marihuanové
lékárny, ve kterých se prodávají rostliny pro legální, léčebné užívání. Zákony USA však marihuanu zakazují, protidrogová policie DEA dokonce hrozí trestem. Úspěšní absolventi budou kromě
perfektních znalostí o pěstování, sklizni a zpracování marihuany
disponovat také vysokoškolskou kvalifikací. S diplomem mohou
svůj um a znalosti použít v lékárnictví nebo ve farmaceutickém
průmyslu. Kancléřka univerzity Danielle Schumacherová doufá,
že diplomovaní cannabisologové budou průkopníky dekriminalizace hulení. „Vláda vynakládá nesmírné částky na stíhání drog a
zatýkání lidí,“ kritizuje. Její protinávrh: prodávat víc marihuany a
daně odvádět do státní pokladny. „Naši studenti by měli své vysokoškolské kvalifikace využít k lobbingu na nejrůznějších úrovních
vlády,“ říká. I my doufáme, že úřady zásadně změní názor. Sportu
zdar!
www.oaksterdamuniversity.com
#02.08 PUBLICISTIKA
5
Dlouhá cesta ke švýcarské
„Konopné iniciativě“
Zahraničním pozorovatelům se Švýcarsko na přelomu tisíciletí jevilo jako skutečný ráj konopí. Leckde jste mohli narazit na nejroztodivnější obchůdky s konopím a majestátní konopná pole a na náměstích a v hospodách vás lechtala v nose nezaměnitelná nasládlá vůně. Tenhle příběh má však dlouhou předehru, tragický obrat – a nejisté rozuzlení...
90. léta: nové cesty
Švýcaři se začali hlouběji zabývat drogovou politikou koncem 80.
let. Média tehdy opakovaně referovala o dění na švýcarské drogové scéně, která, jak se ukázalo, byla velmi tvrdá a otevřená (Lettenpark v Curychu či Kocherpark v Bernu). V reakci na to se Švýcaři
pokoušeli kriticky prozkoumat příčiny a následky drogové krize,
porovnávali legální a ilegální návykové látky a začínali rozlišovat
mezi měkkými a tvrdými drogami. V nejširších kruzích panoval
názor, že represe nemůže být jediným prostředkem boje proti návykovým látkám a že trestání konzumentů měkkých drog,
jako je například konopí, je nesmysl. Experti na drogovou problematiku poukazovali na to, že zákaz a stíhání konzumace konopí
způsobuje větší problémy než užívání látky samotné. Odborníci
z oblasti státního práva navíc podotýkali, že kriminalizace látky,
která není o nic toxičtější než tolerované drogy alkohol a tabák, je
v zásadě protiústavní.
Tyto zkušenosti a poznatky vyvolaly v polovině 90. let ve švýcarské drogové politice čilý rozruch. Už tehdy se zřetelně projevil
ideologický rozpor mezi příznivci reformy a zástupci tvrdého
politického směru: oběma frakcím se podařilo protlačit své představy do referenda – ale ani jedna neuspěla. V roce 1997 hlasující
jednoznačně odmítli pravicově konzervativní iniciativu „Mládež
bez drog“, která chtěla ještě posílit „boj proti drogám“ a prosazovala ideál naprosto abstinujícího obyvatelstva. Jasnou porážku
uštědřili hlasující v roce 1998 revoluční iniciativě „DroLeg“, která
usilovala o beztrestnost konzumace všech drog. Politikům bylo
jasné, že Švýcary nelze získat pro extrémní řešení – teď to chtělo rozumnější, většinový kompromis. Ten formulovala roku 1999
Švýcarská komise pro drogovou problematiku EKDF ve „Zprávě
o konopí“, která byla určena vládě. Odborníci navrhli dekriminalizovat pěstování konopí a povolit za určitých podmínek a v určitých mezích obchod s konopím a jeho konzumaci. Vzhledem k
tomu komise požadovala rychlou úpravu zákona o omamných
látkách.
1999 – 2004: zápas o úpravu zákona
Spolková rada (švýcarská vláda) z větší části převzala doporučení
komise odborníků a roku 2001 zahájila parlamentní jednání „Zprávou o úpravě zákona o omamných látkách“. Ještě téhož roku jinak
spíše konzervativní Stavovská rada (malá komora parlamentu –
zástupci kantonů) úpravu zákona schválila. Ledy byly prolomeny
– zdálo se, že schválení návrhů v Národní radě (velká komora parlamentu – zástupci lidu) už je pouhou formalitou. V blahodárném
stínu této průkopnické politiky se rozvíjela švýcarská konopná
scéna: všude vznikaly obchůdky s konopím, v aglomeracích jako
Curych, Basilej a Bern rostly jako houby po dešti. A justice, přestože byla vázána platným právem, se k obchůdkům s konopím
leckde stavěla zdvořile. Většina soudních úřadů počítala s tím,
že zákon bude co nevidět upraven, vyčkávala a na konopné scéně zasahovala pouze proti excesům. Ale tato jistota byla klamná
– příslovečné ticho před bouří...
První studenou sprchu dostala plánovaná úprava zákona v roce
2003, když Národní rada navzdory očekáváním nepřistoupila na
návrh zákona a vrátila ho Stavovské radě. Pro některé prokurátory a pověřené úředníky se zdráhavost Bernu stala záminkou
k plošným raziím proti renomovaným obchodům s konopím.
Zároveň se v médiích stále častěji objevovaly kritické články o užívání konopí. Sahaly od objektivních zpráv o ojedinělém zneužívání marihuany a o černých ovcích konopné scény až k bulvárním
polopravdám, které paušálně zpochybňovaly celou konopnou
scénu i úpravu zákona. Politický vítr se obracel pomalu, ale citelně. Zdálo se však, že ještě není vše ztraceno. Jen o několik měsíců později se Stavovská rada jasně vyslovila pro úpravu zákona
a s jejím návrhem souhlasila i řada dalších organizací: Spolková
rada, Spolkový úřad pro zdravotnictví, Švýcarská alkoholová
správa, Ústřední svaz švýcarských učitelů a učitelek, dokonce i
Svaz švýcarských policejních úředníků. Kdo by při tak široké podpoře očekával neúspěch...?
2004: Konopná iniciativa
Smutný konec parlamentní úpravy zákona o omamných látkách
přišel v červnu 2004. Národní rada opět odmítla jednat o návrhu
a rozhodla se „nezúčastnit“. Tak smetla úpravu zákona o omamných látkách pod stůl a zbyla hromada politických střepů. Zástupci usilující o konsensus se sice pokoušeli zachránit „nepopiratelné“ body návrhu v částečné úpravě, horkou bramboru konopí
však z diskuse vědomě vyloučili. Konopná scéna se tak ocitla bez
politické ochrany – toužebně očekávaná úprava zákona v jediném
okamžiku zmizela v dáli. Pro soudní úřady to byl impuls k totální
likvidaci: zemí se přehnala vlna razií a veškeré obchody s konopím byly zavřeny. Pro švýcarskou konopnou scénu tyto události
Konopí proti nevolnosti
při chemoterapii rakoviny
V Německu každoročně onemocní rakovinou asi 400 000 lidí. Způsob léčby vždy závisí na druhu rakoviny a na stadiu onemocnění. Asi třetina osob trpících rakovinou
podstupuje chemoterapii. U mnoha druhů rakoviny lze moderní chemoterapií dosáhnout úplného vyléčení. Například asi 80 % všech pacientů s diagnózou rakoviny lymfatických žláz může
v současnosti počítat s tím, že se dožijí běžné průměrné délky života. Jiné druhy rakoviny, jako třeba
rakovina ledvin nebo žaludku, však na chemoterapii reagují velmi špatně.
K chemoterapii rakoviny se používají tzv. cytostatika, která zasahují do metabolismu buněk a různými způsoby
zabraňují jejich dělení. Působí přitom jen na dělící se buňky.
Rakovinné buňky se dělí rychleji a jsou tedy na cytostatika
citlivější než většina zdravých buněk v lidském těle. Cílem
je především zastavit růst nádoru. Cytostatika se nasazují v
nejrůznějších kombinacích v závislosti na druhu rakoviny.
Léčba probíhá většinou v cyklech, v nichž se střídají období
léčby s přestávkami pro regeneraci organismu.
Cytostatika však nepůsobí výlučně na rakovinné buňky
– mohou narušit například i rychle rostoucí zdravé buňky.
Proto mívá chemoterapie často celou řadu vedlejších účinků. K nejvýznamnějším patří nevolnost a zvracení, únava,
záněty sliznic, vypadávání vlasů a změna krevního obrazu,
která je důsledkem poškození kostní dřeně. Nutkání ke zvracení může být při chemoterapii rakoviny nesnesitelně silné
a může trvat i několik dní. V některých případech nezabírají
ani speciální prostředky proti nevolnosti a zvracení; pak je
nutno chemoterapii přerušit.
Anekdotické historky o tom, jak kouření marihuany krátce
před zahájením chemoterapie zmírnilo nevolnost a zvracení, byly počátkem 70. let podnětem k tomu, že se výzkum
THC a jiných kanabinoidů blíže zaměřil na účinek těchto
látek při léčbě nevolnosti. V roce 1975 byly poprvé zveřejněny výsledky klinické studie, která zkoumala účinnost THC
u 22 pacientů trpících rakovinou, jimž běžné léky proti nutkání na zvracení nepomáhaly. U přibližně 35 % chemoterapeutických cyklů vykázal THC dobrou účinnost a u dalších
45 % byla zjištěna mírná účinnost; to znamená, že pozitivní
reakce nastala u celkem 80 %. U zbylých 20 % THC neúčin-
koval. Během dalších dvaceti let došlo k podobným závěrům na čtyřicet studií: podle nich lze pomocí THC a dalších
kanabinoidů zmírnit nevolnost a zvracení. Některé z těchto
výzkumů navíc porovnávaly účinnost THC s účinností konvenčních prostředků proti zvracení. THC bylo přitom většinou stejně účinné nebo ještě účinnější než jiné přípravky.
Mimořádně pozitivní efekt měla často kombinace THC s dalšími prostředky proti zvracení. Roku 1985 byl v USA k léčbě
nevolnosti a zvracení při chemoterapii rakoviny schválen
přípravek Marinol, obsahující THC ve formě kapslí. K účinnému zmírnění nevolnosti je však zapotřebí poměrně vysokých dávek (čtyřikrát denně 7,5–10 miligramů THC), takže
se často vyskytují vedlejší účinky na psychiku, které však
většina pacientů vzhledem ke zmírnění nepříjemné nevolnosti toleruje.
Asi před patnácti lety byly zavedeny nové, mimořádně účinné prostředky proti nevolnosti a zvracení, které provázejí
chemoterapii rakoviny. THC jako prostředek proti těmto
obtížím tak ztratilo na významu. Jedna studie prezentovaná
loni na vědecké konferenci v USA však naznačuje, že malé
dávky THC (2,5 miligramu) mohou zvýšit účinnost konvenční léčby těchto obtíží, aniž by se dostavily významné
vedlejší účinky. Tato klinická studie také podporuje hypotézu, že THC v omezeném dávkování by mohlo být účinným
prostředkem proti takzvané opožděné nevolnosti, která se
může vyskytovat krátce po chemoterapii. Pokud se tato zjištění v dalších klinických výzkumech nebo v praxi potvrdí, je
možné, že THC se v budoucnu opět stane vítaným prostředkem pro léčbu vedlejších účinků chemoterapie rakoviny.
dr. Franjo Grotenhermen
znamenaly naprostou katastrofu. Nastala „hodina nula“ a muselo
se začít znova. Bylo na čase vytáhnout poslední trumf a sáhnout
k politickému prostředku, který v této formě existuje pouze ve
Švýcarsku: švýcarská iniciativa.
Pouhých 36 dní poté, co se Národní rada „nezúčastnila“, představila aliance pokrokových politiků a vytrvalých konopných
aktivistů iniciativu „Za rozumnější konopnou politiku s účinnou
ochranou mládeže“. Iniciativa navazovala na požadavky zahrnuté v neuskutečněné úpravě. Aby však mohla být podána a aby byli
občané nuceni jít k urnám, je potřeba nejméně 100 000 podpisů
od oprávněných voličů. Těžce zkoušená konopná scéna se proto
ještě jednou vzchopila a mobilizovala všechny zbylé síly. Ve všech
větších městech a na populárních akcích, jako například na festivalu Paléo v Nyonu nebo na Street Parade v Curychu, se v létě
2005 objevovali sběrači podpisů v oranžových tričkách. Díky obětavosti, dobrovolnické práci a vytrvalému nasazení se nakonec
podařilo během osmnáctiměsíční lhůty shromáždit dostatek podpisů a podat iniciativu spolkové kanceláři k ověření. 7. února 2006
spolková kancelář oznámila, že iniciativa se 105 994 podpisy byla
formálně v pořádku. Teď o ní měli rozhodnout Švýcaři.
2008: Za rozumnou konopnou politiku
Opět uteklo pár let. Podle zákona musí referendum projít hlasováním 36 měsíců po podání; pokud parlament vypracuje ještě tzv.
„protinávrh“, prodlužuje se tato doba o dalších šest měsíců. Stavovská rada – náš dávný spojenec – se skutečně pokusila o kompromis k iniciativě a vypracovala protinávrh, podle kterého by
pěstování pro vlastní spotřebu a užívání konopí byly beztrestné,
obchod s konopím však ne. Ale ani tentokrát se reformně naladění politici neshodli s Národní radou. Ta se odmítla protinávrhu
zúčastnit, a protože protinávrh vyžaduje souhlas obou komor,
nakonec se neuskutečnil.
Zatímco čas se pomalu chýlil, švýcarská konopná scéna vegetovala někde mezi vynucenou letargií a záblesky naděje. Profesní
organizace Schweizer Hanf-Koordination, jejíž počet členů se
scvrknul na polovinu, už byla jen stínem sebe samé. Těch několik málo zbylých aktivistů to nemělo nijak lehké – většina z nich
musela zavřít obchod po velkých raziích v roce 2004 a přišla tedy
o své zdroje. A mezi soudními řízeními a budováním nového živobytí se politizuje špatně... Z obchodu s konopím teď profitují jiní:
pouliční prodej a s ním i organizovaná kriminalita vděčně využily
mezery na trhu, která vznikla odstřelením konopné scény. Znalci
prostředí bezmocně přihlíželi, jak mafie postupně ovládá téměř
veškerý obchod s měkkými a tvrdými drogami a jak podle libosti
zvyšuje ceny. Zatímco cena za gram konopí se od té doby zdvojnásobila, cena za gram kokainu klesla o polovinu.
Na jaře 2008 by zastánci konopí ve Stavovské radě téměř dosáhli
úspěchu, protože malá komora doporučila hlasování ve prospěch
Konopné iniciativy velmi těsně, poměrem hlasů 19:18. V zatvrzelé
Národní radě dopadl výsledek doporučení výrazně hůř, přesto
iniciativa získala pozoruhodných 73 hlasů pro, které se však proti
111 hlasům proti nemohly prosadit. Podobně rozštěpené je doporučení vlády: připustila sice, že v iniciativě lze v zásadě rozeznat
podporované body úpravy zákona o omamných látkách, ale iniciativu odmítla, protože je prý toho názoru, že legislativa by měla
vycházet z parlamentu, nikoliv z lidu. Poněkud směšné odůvodnění, přihlédneme-li ke skutečnosti, že parlament na to měl deset
(!) let a nakonec z toho není nic. V polovině roku byl však oznámen termín referenda: 30. listopadu 2008.
V něm budou Švýcaři hlasovat o změně legislativy, ta by měla
znamenat výrazný posun směrem k realitě: užívání marihuany už
by nemělo být trestným činem, ale přestupkem. Stejně tak držení
malého množství marihuany bude možno trestat pouze pokutou,
v současné situaci ale k zatýkání lidí za tento čin naštěstí nedochází. V návrhu je dále legalizace léčby konopím a povolení užívání
heroinu na lékařský předpis.
wb / hemptimes.ch
GROWING #02.08
6
Special Grower
Oblíbená zastávka pěstitelů „Special Grower“ sídlí na rohu ulic
Vrchlického a Jinonická v Praze 5, tři stanice tramvají („Klamovka“) od metra Anděl a pak už jen 164 kroků a jste tam.
Chod obchodu zajišťuje tým zkušených, usměvavých sympaťáků. Prodej se nese v duchu solidního, rychlého a diskrétního
jednání, vždy k vaší spokojenosti.
Rádi vám zodpoví veškeré dotazy, které se týkají našeho oboru.
Kromě klasických potřeb pro pěstitele, jako jsou substráty, mini
i mega květináče, vše okolo zavlažování, osvětlení a ventilace,
hnojiva, postřiky atd., nabízejí širokou škálu elektroinstalačních výrobků, ventilátorů, hadic, výbojek, zvlhčovačů a filtrů
od všech nejznámějších výrobců.
Byl by to dlouhý a obsáhlý seznam. Není třeba zdůrazňovat,
že se snaží vyhovět všem vašim přáním a požadavkům. Jejich
growshop je zárukou nízkých cen u veškerého sortimentu, který je právě na našem trhu.
Funguje i doplňkový prodej v podobě velkých kuřáckých
potřeb. V kostce uvedeno:
bongy, dýmky, šlukovky, vodnice a tabáky do nich, drtičky, stylové krabičky, blunty, papírky, filtry, váhy, konopná kosmetika,
vaporizéry, vonné tyčinky, aromalampy a spousty dalších věcí
a věciček.
V neposlední řadě se můžete seznámit s problematikou pěstování rostlin v nabízené literatuře - vše od semínka po sklizeň,
přes pěstování matečních rostlin a klonování až po rozpozná-
Jedním z nejšpičkovějších specialistů na pěstování rostlin pod umělým osvětlením
je SPECIAL GROWER. S nimi vám bude
slunce svítit po celý rok. Najdete tam všechno, po čem jen srdce growera zatouží. Veškeré zboží mají skladem, dopravu zdarma,
navíc mají půjčovnu vaporizérů a velice
povedený e-shop.
vání chorob a mnoho dalších důležitých poznatků v indoor i
outdoor pěstování. Tyto informace jsou shrnuty i na DVD a
VHS.
Jediné, co v jejich sortimentu chybí, je konopná móda. Ale už
dost řečí, prostě se přijďte přesvědčit na vlastní oči!
Jestli chcete mít pořádný budy, tak se rozhodně zastavte.
SPECIAL GROWER
Jinonická 7/694
Praha 5
www.specialgrower.cz
#02.08 PUBLICISTIKA
7
HALELUJA KONOPE
Čím je konopí tak výjimečné, že přestálo všechny snahy o vymýcení? Co nás vede k tomu, že stále znovu vyséváme šedavým očím
podobné olejnaté nažky na polích, zahradách i v domácnostech? Možná to, že je ekoLogické.
Počet rostlinných druhů, které
člověku slouží k potravě, jako
materiál či palivo, se během civilizačního vývoje neustále snižuje. První selekci jsme učinili již
při přechodu k zemědělství, do
té doby byl náš jídelníček podle
vědců mnohem bohatší. S dalším rozvojem zemědělství, především s nástupem „zemědělské výroby“ během tzv. zelené
revoluce v polovině 20. století,
se počet pěstovaných a využívaných plodin smrskl na minimum.
Co nám zůstalo? Ovoce a zelenina bez valné chuti většinou
z dovozu, trocha brambor, pár
druhů obilnin, řepa, řepka, kukuřice, pár hektarů lnu a… konopí.
To se po krátké odmlce vrací na
pole celého světa. Ze zahrad a
květináčů snad nezmizelo nikdy!
A jestliže se do kukuřice, řepky
i obilí vkládají naděje ve vztahu
k agropalivům, o konopí se mluví jako o rostlině s výjimečným potenciálem ve všech oblastech.
Zahraniční autoři je neváhali nazvat rostlinou 21. století. V čem
tedy vlastně spočívá jeho potenciál?
Nekonečný potenciál konopí a člověka
Konopí je ceněno pro svou přizpůsobivost, mnohostranné využití
i kvalitu surovin. Na rozdíl od většiny jiných rostlin je schopné
růst takřka ve všech klimatických pásmech i nadmořských výškách, a to bez speciální péče. Podobně jako člověk (a často jeho
přičiněním) se uchytilo a adaptovalo i ve velice extrémních podmínkách.
Lze z něj vyrobit téměř vše, co potřebujeme a po čem toužíme: od
potravy přes šaty, dům a jeho vybavení až po dopravní prostředky včetně paliva. A jak!
Při respektu k půdě stále znovu a znovu - konopí je totiž zdroj
obnovitelný. Bez chemických hnojiv a ochranných prostředků. A
beze strachu o zdraví. Konopné suroviny nejsou toxické. Vlákno je
pevné a jemné zároveň, pazdeří saje a přitom nezapáchá. Výrobky
jsou trvanlivé, zároveň ale v přírodě rozložitelné.
Konopí, o kterém se někdy říká, že je obrazem člověka v rostlinné
říši, je nám prostě šité na míru. Složení konopného semínka odpovídá výživovým potřebám lidského organismu, charakter bílkovin například kopíruje bílkoviny obsažené v krevní plazmě (i proto se extrakt ze semen využíval pro léčbu tuberkulózy, i proto se
pracuje na náhražce krevní plazmy na bázi konopného semene).
Tady ale naše propojení nekončí. Není to dávno, co vědci zjistili, že organismus všech živočichů „od měkkýšů výše“ obsahuje
endogenní kanabinoidový systém, tzn. soustavu receptorů, na
které dosedají látky produkované organismem s cílem zachovat
rovnováhu funkcí těla (homeostázu). Tyto látky mají svůj předobraz v rostlinných kanabinoidech. Při požití konopí pak jednotlivé
kanabinoidy dosedají na svá místa - receptory. Počet receptorů se
přitom spolu s postavením na vývojovém žebříčku druhů zvyšuje. U člověka se kanabinoidové receptory nacházejí v centrální
nervové soustavě a mnoha periferních tkáních včetně imunitního,
reprodukčního a zažívacího systému, v sympatetických gangliích,
hormonálních žlázách, tepnách, plicích a srdci. Kanabinoidy jsou
zodpovědné mj. za uvolňování svalů, imunosupresi, protizánětlivý účinek, protialergický účinek, zlepšení nálady, stimulaci chuti
k jídlu, antiemetický účinek, snížení nitroočního tlaku, bronchodilataci, mají neuroprotektivní a antineoplastický (protinádorový) dopad. Asi málokoho napadne, že už novorozeňata dostávají
kanabinoidy tvořené v těle matek v mateřském mléku, aby dostala chuť k jídlu a naučila se jíst. Není však nikterak překvapivé, že
THC receptory (na ty vedle rostlinného THC dosedá jeho tělesný
agonista „anandamid“ – amid blaženosti) se nachází především
v částech mozku spojených s inteligencí, adaptabilitou a kreativitou.
odpovědět: nedostatečně, jednostranně, konzumně. Bez respektu,
bez cíle.
Konopí se místo toho, aby bylo symbolem alternativy cílené na
uspokojování našich materiálních i duchovních potřeb v souladu
s přírodou, stává součástí konvenční nabídky naší konzumní maškarády. A my ochotně přesouváme naše problémy do sféry materiální a konzumujeme a konzumujeme… bez ohledu na původ
zboží a dopady našeho jednání. Přitom se tu stále ještě hraje o hodně. O svobodu, důstojnost, zdraví a životy. O svobodu pěstovat,
nejen konopí, ale všechny možné rostliny této planety.
Informace o endokanabinoidním systému čerpány z článku
„O kanabinoidech a jejich působení na lidský organismus“
dostupného na www.bushka.cz/archiv/kanabinoidy.html
Dopady legalizace z pohledu
ekologie a udržitelnosti
Přínosy:
Zbožňovaná a potlačená celistvost
Co tedy mohlo vést naše praprapředky k tomu, aby zařadili konopí mezi uctívané božské rostliny, vyráběli z něj posvátné masti,
rituální oděvy či nástroje na vymýtání zlých duchů? Co je tou
vlastností,
která
způsobila, že přestálo všechny pogromy
a civilizační změny?
Byly to jeho léčebné vlastnosti? Jeho
užitné kvality? Jeho
schopnost
nasytit
nebo to, že umožňuje nahlédnout do
jiných sfér našeho
vědomí? Možná vše
dohromady spolu
s houževnatostí a
odolností samotné
rostliny. Vždyť právě v oné celistvosti
se naplno projevuje
její síla. A právě tak
můžeme odklon od
jejího mnohostranného využití vnímat
jako problematický
bod naší kultury.
Vždyť na otázku, jak
využíváme obrovský potenciál našeho
partnerství s konopím, si musíme Jeden z důsledků prohibice marihuany
• Snadnější přístup k osivu a jeho přirozená
reprodukce – zvyšování biologické rozmanitosti
• Přirozené omezení indoor pěstování > snížení
spotřeby vody, energie a umělých hnojiv
• Konec herbicidních pogromů – zastavení plošné likvidace zplaněného i pěstovaného konopí
za použití jedů nebezpečných zdraví a životnímu prostředí
• Společenské uvolnění – mizí atmosféra strachu a důvod k psychózám experimentátorů
• Narušení černého trhu – omezení rizika přechodu na drogy vyvolávající fyzickou závislost
• Přístup k léku – úleva a pomoc pro miliony
lidí na celém světě
Překážky a rizika:
• Konzumní životní styl – marihuana jako všední záležitost s riziky především pro dospívající
• Nevyspělá společnost – neschopnost účinně a
přitom nenásilně kontrolovat destruktivní zneužívání drog (neexistují mezigenerační vnitřní
mechanismy, sdílené iniciační „rituály“…)
• Ekonomická závislost skupiny obyvatel na
distribuci marihuany – otázka, jak by se se
změnou na trhu vyrovnali, zda hledáním práce nebo jiného sortimentu drog
majkl
Úsměvné ohlédnutí za
zákazem konopí
Dne 14. února 1925 se účastníci ženevské konference o opiu usnesli na celosvětovém zákazu konopí. Na této konferenci
šlo sice, jak napovídá její název, o opiáty, přesto tu však byla řeč i o konopí. Zasloužil se o to předseda egyptské delegace El
Guindy.
Na základě chabých vědeckých údajů požádal o zapsání konopí
na seznam kontrolovaných látek. Po krátké debatě, která nedala sebemenší prostor znalcům, byla žádost schválena. Šlo spíše
o laskavé gesto vůči Egyptu, většinu zemí totiž tehdy konopí
vůbec nezajímalo. Později se o tomto opatření mluvilo jako o
„řešení problému bez problému“.
Co by se bylo stalo, kdyby hlasování proběhlo jinak? Kdyby
kupříkladu proti zákazu u jednotlivých delegací zalobboval
farmaceutický průmysl, jako tomu bylo na první mezinárodní
konferenci o opiu v roce 1911 v Haagu?
Ve Spojených státech panovala od roku 1920 prohibice: alkohol
jako poživatina byl v celé zemi zakázán. Brzy však bylo jasné, že opatření s sebou přináší velké problémy: kvetl ilegální
obchod a s ním spojená kriminalita, náklady na prosazení zákazu byly enormně vysoké, a navíc státu náhle scházely příjmy
z daně z alkoholu.
Za zákazem alkoholu stála velká většina žen, které roku 1920
získaly hlasovací a volební právo. Důvody byly nasnadě: ženy
a děti trpěly alkoholismem mužů. Kdyby nebylo konopí na
konferenci o opiu zakázáno, mohly by ženy své muže namísto
zakázaného alkoholu naučit na konopí, které člověka zpomaluje a zklidňuje.
Zákaz s překvapivými následky: po vzoru USA se konopí stává
celosvětově akceptovanou pochutinou, která nahradila alkohol. Na svazích nad Bielským, Neuchâtelským a Ženevským
jezerem, kde dříve bývaly vinohrady, teď není nic než konopná pole. Švýcarská konopná správa vybírá daň z konopí, která
z podstatné části financuje vyplácení důchodů.
Na recepcích a státních návštěvách členové vlády nesrkají bílé víno, nýbrž pukají z vodnic naplněných prvotřídním
hašišem. Joint po jídle nahradil pálenku Vieille Prune, a to
nejen při oficiálních večeřích politiků a obchodníků: samostatné hulírny jsou k dispozici také v restauracích. Už se
nepodává kohout na víně ani rybičky egli v pivním těstíčku,
zato stoupá obliba konopného cukroví. Na vesnických zábavách se mladí muži navzájem zhulují pod obraz. Jen ti nejodvážnější si tiše notují „Napij se, synečku, napij“. Píseň je
pokládána za nezákonné nabádání ke konzumaci alkoholu.
Většina obyvatel patří k příležitostným huličům, kteří si
tu a tam dají jointa, ale jsou i lidé, kterým se užívání hašiše či marihuany vymklo z ruky. Policie každý víkend pár
takových mladých bojovných huličů sebere. Domluva
s nimi je však mnohem jednodušší než s nepředvídatelnými opilci. V nejhorším případě se dlouho a nahlas chechta-
jí. Bývalé záchytky jsou proto opatřeny zvukovou izolací.
Policie posílá problémové případy k odborníkovi nebo ke
svépomocným skupinám, jako je třeba AH, Anonymní huliči.
Protože užívání konopí vyvolává u mnoha lidí nepotlačitelnou
chuť na sladké, enormně stoupá prodej cukrovinek. Sporadické pokusy zakázat konzumaci marihuany jsou potlačeny hned
v zárodku díky iniciativě „Sdružení výrobců čokolády proti
oblbování občanů“.
Alkoholici na ulici si svou dávku navzdory zákazu samozřejmě seženou. Každoročně jich několik desítek zemře na otravu
řezanou, pančovanou drogou – podstatně méně než dnešních
pět tisíc švýcarských obětí alkoholu ročně. Na první oběti konopí pořád čekáme.
Ve věci preventivních opatření vůči konzumaci alkoholu se
politici neshodují. Zatímco pravice chce co nejtvrději zakročit
i proti užití light piva, levice požaduje konec represí a zřízení
takzvaných chlastoshopů.
Roger Liggenstorfer je majitelem nakladatelství
Nachtschatten v Solothurnu, které vydává knihy o drogové
problematice.
GROWING #02.08
8
Jak jsem začal s growshopem
Patnáct let trvá můj zájem o konopí a konopnou kulturu. Stejně tak dlouho mám zkušenosti s outdoorovým pěstováním. Přečetl jsem spousty knih o konopí a zjistil,
jak by mohlo pomoci společnosti i jednotlivci v mnoha směrech. Přes devítileté provozování čajovny a po třech letech provozu obchodu TAO - Tea Art Orient jsem doputoval k otevření growshopu - Taogrowshop.cz
Growingu zdar.
david
P
ředcházelo tomu jednoleté studium indoorového pěstování, se kterým jsem měl jen zprostředkované zkušenosti. Na
internetu jsem začal sledovat, jaké growshopy fungují, jakým
způsobem a kde inzerují, jakou formou a jestli e-shop provází i
kamenný obchod atd. Po srovnání všech dostupných informací
jsem se rozhodl navštívit firmu Growman Plains, provozující
první growshop v České republice. Oslovila mne jejich široká
nabídka zboží, dlouholeté zkušenosti a ochota komunikovat.
Po několika schůzkách jsem se rozhodl s firmou spolupracovat
a ve svém stávajícím obchodě Taoshop.cz vytvořit prostor pro
věci určené k pěstování outdoor i indoor. Potřeby pro uživatele
– smokeshop – v mém sortimentu byly již zastoupeny, doplnil
jsem je o „značkové“ bongy, špičkové vaporizéry, schovávačky a další vychytávky. Prostor pro substráty, hnojiva, osvětlení, pěstební systémy, folie a další jsem vytvořil v zadní části
obchodu tak, aby nebyl hned a každému přístupný. Začal jsem
na menším městě s určitou skupinou stávajících zákazníků a
nechtěl jsem zbytečně provokovat ty, kteří mají na věc poněkud
zkreslený názor, snad jich tolik nebude. Z obdobného důvodu zajišťuji rozvoz na zákazníky určené místo v případě, že
nechtějí v obchodě narazit na známé.
Před spuštěním celého projektu jsem se odebral do Prahy a dva
měsíce jsem strávil přímo v growshopu firmy Growman Plains.
Měl jsem štěstí, že se první český growshop stěhoval a já mohl
být u všeho toho třídění zboží, zařazování apod. Kluci byli hodně v pohodě při vysvětlování a zodpověděli mi každou otázku.
Tahle „stáž“ mi dala asi nejvíc.
Do growshopu jezdím nakupovat zboží osobně a pokaždé
se dozvím ohledně growingu něco nového. Studuji neustále,
abych byl schopen poradit nebo
doporučit. Současně s kamenným obchodem, který je v Děčíně
na nábřeží třída Československé
mládeže 331/49, jsem zprovoznil
e-shop na www.taogrowshop.cz.
Registrace na Grower.cz a mravenčí práce na S-kliku mně přinesla již v začátcích dost zákazníků. Nechal jsem vytvořit spoustu
reklamních a informačních materiálů, mnohé zasílám i s dárkem
v podobě kvalitního čerstvého
zeleného čaje s každou objednávkou přes internet. Poskytuji též
výrazné množstevní a zákaznické slevy. Na web umisťuji odkazy na stránky zaměřené na pohodu i linky na prodejce kvalitních
konopných semínek. Upřednostňuji pěstování ze semínek s kompletní genetikou. Mým sloganem
je: Pěstuj, abys poznal a nemusel
kupovat!
Doufám, že legislativa bude stále příznivější, a díky za každý
podobný projekt jako je Konoptikum.
taogrowshop.cz
TAO-david Vrátil
na tř. Čsl. mládeže 331/49,
děčín 4, 40502
po-pá 10.00 - 17.00,
so 10.00 - 12.00
Přiřaďte správný název odrůdy konopí ke každému
očíslovanému obrázku a vyhrajte Vapbong!
Poznáte, o jaké odrůdy jde?
Abychom Vám tento úkol mírně usnadnili, připravili jsme malou
nápovědu. Na plakátu můžete nalézt následující odrůdy konopí:
Super Silver Haze (Greenhouse Seed), Orange Bud (Dutch Passion),
Purple Pineberry (Secret Valley Seeds), Blue Dynamite (Green Life
Seeds), Avalon (Next Generation Seeds) a Bubblegum (THSeeds).
Přiřaďte názvy k jednotlivým obrázkům a vyhrajte Vapbong!
2
3
1
4
5
Správné odpovědi posílejte na adresu [email protected] do konce listopadu.
6
KULTURA #02.08
12
KONCERTY
24.–26.10. Bratislavské jazzové dny 2008, Bratislava
01.11. Ples Respektu & Divadla Archa!, Divadlo Archa,
Praha
08.11. Slam Poetry 2008 - celorepublikové finále! Fléda,
Brno
01.10. Herbie Hancock & Band, Konzerthaus, Vídeň
02.10. The Young Gods, Fléda, Brno
03.10. Primal Scream, Roxy, Praha
03.10. The Young Gods - Acoustic show, Palác Akropolis,
14.11. Electronic Beats festival, Veletržní palác, Praha
15. & 22. & 29.11. 13. mezinárodní festival jazzového piá-
na, kostel sv. Vavřince, Praha
20.-23.11. New New! 2008, Fléda, Brno
Praha
03.10. Jóhann Jóhannsson, kostel sv. Šimona a Judy, Praha
06.10. The Young Gods - Acoustic show, Národní dům, Ústí
nad Labem
06.10. Chris Botti, Kongresové centrum, Praha
06.10. dEUS, Abaton, Praha
13.10. Doug Wimbish, Retro Music Hall, Praha
14.10. Alicia Keys, Aréna HC Sparta Praha
17.10. Living Colour, Hala Vodova, Brno
18.10. Living Colour, Meet Factory, Praha
20.10. Ladytron, Lucerna Music Bar, Praha
20.10. Erik Truffaz 4tet, Fléda, Brno
21. & 22.10. Lenka Dusilová & Clarinet Factory & Beata
Hlavenková: The Eternal Seekers, Kostel sv. Anny, Praha
22.10. Erik Truffaz 4tet, Palác Akropolis, Praha
22.10. Juana Molina, Lucerna Music Bar, Praha
23.10. Dan Bárta & Illustratosphere, Semilasso, Brno
23.10. Gus Gus, Roxy, Praha
24.10. Bembeya Jazz, Palác Akropolis, Praha
27.10. Chick Corea & John McLaughlin Five Peace Band,
Stadthalle, Vídeň
27.10. James Blunt, Aréna HC Sparta Praha, Praha
27.10. Longital, Palác Akropolis, Praha
foto: www.whatshappeninginmemphis.com
27.10. Jamaaladeen Tacuma: Coltrane Configurations, Palác
Akropolis, Praha
31.10. Queen and Paul Rodgers, O2 Aréna, Praha
04.11. Horace Andy & Dub Asante Band, Roxy, Praha
06.11. Jethro Tull, Kongresové centrum, Praha
13.11. Asian Dub Foundation, Roxy, Praha
13.11. Jean-Michel Jarré, O2 Aréna, Praha
14.11. Kid Koala, Fléda, Brno
20.11. The Residents, Palác Akropolis, Praha
29.11. The Skatalites, Palác Akropolis, Praha
FESTIVALY & AKCE
04.10. Dlouhá noc muzeí 2008, Vídeň
13.-18.10. Jazz Goes To Town 2008, Hradec Králové
foto: www.canadacouncil.ca
VÝSTAVY
do 07.10. World Press Photo, Karolinum, Praha
do 19.10. 23. mezinárodní bienále grafického designu Brno
2008, Moravská galerie, Brno
do 29.10. Fotografis: collection reloaded, Bank Austria Kunstforum, Vídeň
do 02.11. Mistři čínské tušové malby 20. století, Valdštejnská
jízdárna, Praha
do 09.11. Jean Tinguely: A Retrospective, Kunst Haus Wien,
Vídeň
do 08.12. Vincent van Gogh, Albertina, Vídeň
do 28.12. Čínská malba: Zhang Xiaogang, Fang Lijun, Feng
Mengbo, Rudolfinum, Praha
od 14.11. Georges Braque, Bank Austria Kunstforum, Vídeň
od 21.11. Bruselský sen: Československá účast na Světové
výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let.
Moravská galerie, Brno
od 21.11. Pablo Picasso - Grafické práce 1904 – 1905 z pařížské
Galerie Ambroise Vollarda, Veletržní palác, Praha
od 25.11. Koncept, obraz, komunikace, styl, funkce, Veletržní
palác, Praha
foto: www.tomashalo.com
foto: farm3.static.flickr.com
KULTURNÍ TIPY
V říjnu se v Hradci Králové uskuteční již 14. ročník mezinárodního festivalu Jazz Goes To Town. Mezi největší
lákadla letošního ročníku budou bezesporu patřit klavírní recitál Rusa Mishi Alperina, společný koncert kytaristy Mika Sterna, trumpetisty Randyho Breckera, bubeníka Dawea Weckla a
basisty C. M. Dokyho či 4tet trumpetisty Erika Truffaze (který zavítá také do Prahy a Brna). Z dalšího programu uveďme
např. The Shin z Gruzie, crossoverovou kapelu míchající jazz
s tradiční lidovou hudbou, Pražský Big Band pod vedením
Milana Svobody a několik dalších, převážně českých big bandů, italské Gianluigi Trovesi Ottetto či oslavu 60. narozenin
tří významných českých jazz- a bluesmanů – Luboše Andršta,
Emila Viklického a Jana Hrubého v podobě společného vystoupení. U příležitosti 50. výročí svého založení se na několika
koncertech představí Konzervatoř Jaroslava Ježka. Přestože
program není tolik nabitý jako v předchozích letech, určitě se
máme na co těšit.
(Jazz Goes To Town 2008, Hradec Králové, 13.18.10.2008)
Kdo se vypravil letos v červenci do Břeclavi na Creamfields
a jedním z důvodů jeho návštěvy byli islandští Gus Gus,
nemusí zoufat. Kapela se nám představí tentokrát v Praze a
snad již bez bouří a průtrží mračen. Gus Gus vznikli v polovině 90. let a pohybují se na pomezí electro popu, house a techna.
Skupinou za dobu jejího fungování prošlo mnoho hudebníků,
v současnosti je jádrem kapely duo Stephan Stephensen a Biggi
Thórarinsson. Na koncertě se můžeme těšit na písně z posledního alba Forever (2007) a doufejme i na ukázky z připravované desky, na které kapela v současnosti pracuje.
(Gus Gus, Praha, Roxy, 23.10.2008)
V druhé polovině října se u našich slovenských sousedů
uskuteční další ročník jazzového festivalu Bratislavské
jazzové dny. Kromě Bratislavy si tentokrát přijdou na své
i posluchači z Žiliny, Košic a Komárna. A bude se na co těšit.
Jako největší hvězda je avizován Al Jarreu, který se již 40 let
pohybuje na špičce pomyslného ledovce jazzových zpěváků a
je jediným vokalistou v historii, který získal cenu Grammy ve
třech různých kategoriích (jazz, pop a r&b). S netrpělivostí je
také očekáváno společné vystoupení tří hvězd jazzové baskytary – Stanleyho Clarka, Marcuse Millera a Victora Wootena.
Tři generace a tři různé přístupy ke hře v syntéze na jednom
pódiu slibují nevšední zážitek. Dalšími americkými hosty
budou např. zpěvačka Karrin Allyson, houslistka Karen Briggs
či jazzové trio The Bad Plus. Z Británie pak přiletí pop-jazzo-
ví Swing Out Sister a z Německa přinese čerstvý vítr skupina [re:jazz], která získala pozornost světového publika jazzovými interpretacemi písní Air, Jazzanovy, Roniho Size či dua
Kruder&Dorfmeister.
(Bratislavské jazzové dny 2008, Bratislava, Žilina, Košice,
Komárno, 24.-26.10.2008)
Výstava Fotografis: collection reloaded ve vídeňském Kunstforu představuje 270 snímků ze sbírky Bank
Austria. Tato kolekce byla sbírána od roku 1976 a je jednou
z největších v Evropě. Nejstarší fotografie vybrané pro výstavu
jsou z roku 1840 a následují ukázky všech výrazných směrů
světové fotografie – cestovní fotografie (F. Frith, M. du Camp),
chronofotografie (E. Muybridge), piktoralismus (J. M. Cameron, E. Steichen, H. Kühn), koncept přímé fotografie (P. Strand,
E. Weston), avantgarda, dadaismus a konstruktivismus (M.
Ray či A. Rodchenko), novinářská a dokumentární fotografie
jako nepominutelný pilíř fotografie 20. století (od Weegeeho
až po Diane Arbuss). Nechybí pochopitelně zástupci rakouské
fotografie. Cílem výstavy je přivést zrak veřejnosti k pozoruhodné sbírce, jejíž část byla naposledy vystavena před více než
dvaceti lety.
(Fotografis: collection reloaded, Vídeň, Bank Austria
Kunstforum, 11.9.-29.10.2008)
Slam poetry je soutěž v přednesu poezie, v níž je hodnocena nejen samotná poezie, ale především její prezentace. Tradice slam poetry sahá do Chicaga počátku 80. let, odkud
se rozšířila a získala velkou popularitu převážně v západním
světě. Účastníci soutěže nesmí používat žádné kostýmy ani
rekvizity, výrazové prostředky jsou omezeny na jejich osobu.
K dispozici mají zpravidla 3 minuty. Jejich výkony jsou hodnoceny porotou, která je vybírána konferenciérem z publika před
začátkem představení. Na rozdíl od literárních čtení mohou
diváci dávat najevo svůj obdiv či naopak opovržení v průběhu jednotlivých performancí a od jejich reakcí se pak částečně
může odvíjet bodování porotců. V České republice se v současnosti pořádá kolem deseti regionálních kol, jejichž vítězové se
poté utkají v celorepublikovém finále, které se počínaje rokem
2005 koná na brněnské Flédě. Letošní finále je na programu 8.
listopadu.
(Finále Slam Poetry 2008, Brno, Fléda, 8.11.2008)
Před patnácti lety se v Londýně během léta odehrála série
hudebních workshopů určených pro asijské děti. Dva
z mladých lektorů společně s jedním ze svých žáků, patnáctiletým rapperem z Bengálska, zanedlouho založili soundsystem
pojmenovaný Asian Dub Foundation. Pandit G, Dr. Das,
nejmladší Master D a později příchozí Steve Chandra Savale a
DJ Sun-J přicházejí s hudbou pohybující se na pomezí dubu,
ragga-junglu, punku a bengálské tradiční hudby a již několik
let se těší velké oblibě fanoušků po celém světě. Směs energické
hudby a politicky uvědomělých textů jim vynesla krom popularity i prestižní cenu BBC Asian Award for Music. Krom hraní
se stále věnují pořádání workshopů zaměřených na hudební
technologie, z jejichž prostředí sami vznikli. V polovině listopadu představí v pražském klubu Roxy svou novou, již šestou
desku Punkera.
(Asian dub Foundation, Praha, Roxy, 13.11.2008)
Na polovinu listopadu připravila brněnská Fléda koncert
jednoho z předních světových turntablistů. Turntablismus je hudební styl, který povýšil gramofon na plnohodnotný
hudební nástroj. Vznikl z hiphopu, brzy se však osamostatnil a
žil si vlastním životem. Mezi nejznámější mistry tohoto řemesla patří Kid Koala. Narodil se jako Eric San v kanadském
Vancouveru. K hudbě se dostal přes piáno, brzy však přesměroval své prsty z klaviatury na vinylové desky. Jeho kariéra
nabrala rychlých obrátek spoluprací s britským experimentálně hiphopovým duem Coldcut v roce 1997 a následnou smlouvou s vydavatelstvím Ninja Tune, u kterého již vydal čtyři
alba. Zatím poslední je z roku 2006 a jmenuje se Your Mom´s
Favorite DJ. Kid Koala vystupuje v Brně již potřetí.
(Kid Koala, Brno, Fléda, 14.11.2008)
Podzimní Vídeň nabízí letos jako jedno z lákadel rozsáhlou výstavu děl Vincenta van Gogha. Záměrem výstavy je konfrontovat van Goghovo dílo malířské a kreslířské
– nabízí proto krom padesáti maleb na sto akvarelů a kreseb
zapůjčených od více než šedesáti institucí a sběratelů. Van
Goghovy umělecké začátky jsou spojeny především s kresbou,
malba u něj převážila až po odchodu do Francie v roce 1886.
Toto původní zaměření se tak velmi projevilo v jeho malířské
technice. Konfrontace těchto dvou oblastí tvorby je proto podle autorů výstavy klíčem k pochopení celého van Goghova
díla. Výstava je nejrozsáhlejší prezentací tohoto nizozemského
umělce od jubilejní výstavy v Amsterdamu (v r. 1990) a k vidění je ve vídeňské Albertině do 8. prosince.
(Vincent van Gogh, Vídeň, Albertina, 5.9.-8.12.2008)
#02.08 PUBLICISTIKA
13
Rakousko se stává neoficiální baštou konopí
V minulých měsících, poté, co byl počátkem roku revidován zákon o omamných látkách, se se zprávami na toto téma roztrhl pytel. Nemluví se přitom jen o bezprecedentním soudním rozsudku, který držitele 10 kilogramů marihuany nechal na svobodě.
Zostření trestů pro dealery vedlo v Rakousku k dekriminalizaci
konzumentů konopí a lze ho rozhodně považovat za první krůček
správným směrem. Stigmatizace konzumentů i klatba dávno zdomácnělé užitkové rostliny neodpovídají realitě dnešní společnosti
a globalizovaného světa ani vzdáleně. V Rakousku si to uvědomuje čím dál více občanů a dokonce i někteří politici.
Rakouský Institut pro prevenci závislostí se nedávno postaral
o pořádný rozruch. UNODC (Úřad Spojených národů pro drogy a kriminalitu) zjistil, že téměř tři čtvrtiny mladých Rakušanů
jsou proti legalizaci konopí. Institut pro prevenci závislostí však
při jiném průzkumu dospěl ke zcela odlišným výsledkům: v této
studii se jich pro zachování úplného zákazu vyslovilo pouze 45
procent. Marihuana sice stále spadá pod zákon o návykových látkách, při trestním řízení však není pěstování pro vlastní spotřebu
považováno za dealerství; rozhodne-li se konzument soukromě
předzásobit, je to v Rakousku – na rozdíl od Německa nebo Švýcarska – zatím právně akceptováno. Člověk si může legálně pořídit až deset sazenic, bez ohledu na odrůdu a obsah THC. Výsadba
samotná také nepředstavuje trestný čin, teprve sklizeň může znamenat problém. Od 1. ledna 2008 se však posuzuje nejen množství
sklizené marihuany, nýbrž také úmysl – zda ji chtěl pěstitel prodat, nebo zda ji chtěl použít k vlastní spotřebě.
Také počet aktivistů je v poměru k počtu obyvatel velký: platformu
pro mnoho konopářů nabízejí festival Hanffeuer ve Vídni, rakouská sekce ENCOD, která uspořádala akční víkend proti dogmatikům z UNODCu, Million Marihuana March ve Vídni, sdružení
legalize! nebo HPÖ (Rakouská strana konopí).
Této tolerance využil také farmaceutický průmysl a přesunul
téměř veškerý výzkum konopí a velké množství souvisejících
pracovních míst z Německa do Rakouska, protože tady je hledání
slibných léčiv navzdory státním nařízením schůdnější. Rakouská
agentura pro zdraví a bezpečnost výživy tak má možnost pěstovat
konopí pro lékařské a výzkumné účely a také ji využívá. O tom,
že Rakousko se nepozorovaně stalo baštou konopí, svědčí rovněž
veletrh konopí Cultiva, který se vůbec poprvé koná ve Vídni.
Konopí není včerejší
Stanovisko Rakouska ke konopí osvětlují historické souvislosti: až
do první světové války bylo Rakousko předním evropským dodavatelem konopí. Po příchodu nacistů a po „znovuzačlenění“ do
Říše tu však vstoupily v platnost německé zákony. Konopí bylo
zakázáno jako omamná látka, pěstovalo se však pilně i nadále,
protože ostatní konopné produkty byly díky válce vysoce žádaným artiklem. Po osvobození bylo konopí opět zcela legální.
Teprve v roce 1961 Rakousko na základě svých zahraničněpolitických mocenských tužeb konopí poprvé zakázalo, zákon však
nabyl účinnosti teprve o dva roky později. Je známo, že na velké
části území se „zelí“ až do 50. let s oblibou pěstovalo jako náhražka
tabáku. Zákaz konopí byl prosazen teprve na popud vlastních
tajemníků Spojených národů a v důsledku přeložení Kontrolní
rady pro návykové látky do Vídně. Tady pak byly také podepsány
dvě či tři nejdůležitější protidrogové dohody OSN.
Ani tato omezení však nemohla a nemohou konopí vymýtit a v 60.
letech se marihuana, jak známo, stala rostlinou, která symbolizovala protest a která poháněla (a stále pohání) politiku.
Například Zelení počátkem 90. let, deset let po zveřejnění zásadní rakouské studie „Je řeč o konopí“, založili Mladou iniciativu.
Podporu našli v pirátském vysílání Psychoaktivního rádia, které
v pořadu Cannabis Talk šířilo éterem chválu konopí. V roce 1994
během Kanzlerfestu Franze Vranitzkého na zámku Altmannshof
dokonce došlo k tomu, že respektovaní novináři veřejně kouřili
marihuanu, což vyvolalo debaty mezi ostatními hosty z politických a ekonomických kruhů.
Naštěstí se ke zkušenostem s konopím přiznávají i někteří prominenti a jejich reakce jsou většinou pozitivní. Takový Manfred Deix
se prý po „tlustým brku“ sice pozvracel a umělkyně takového
formátu, jako je Stefanie Wagner, doznává, že marihuanu kouřila
„jako tehdy každý“, nyní že se však radši obejde bez ní, ale něco
podobného říká kupříkladu i bývalý rakouský ministr zdravotnictví Harald Ettl, který byl rád, že se během svého působení ve funkci
nemusel ke své zkušenosti s konopím nikdy vyjadřovat. Ještě dále
jde karikaturista Gerhard Harderer, který tvrdí, že v zeleném opojení se jeho „myšlenky vydávaly na výškový let“. Mnohostranný
talent Ernest Bornemann zase z vlastní zkušenosti poukazuje na
afrodiziakální účinky konopí, zejména ve stáří. Marihuanu podporuje rovněž bývalý předseda mladých socialistů Karl Delfs. Prý
je nejspíš zakázaná jenom proto, „že dělá člověku tak dobře“.
To je i dnes největší nevýhodou: farmaceutický průmysl ví, o co
by přišel, kdyby bylo konopí legální součástí základní lékařské
péče. Dalším důležitým krokem by bylo zintenzivnění lékařských
výzkumů a také neodkladná pomoc trpícím pacientům.
Systematické a plánovité využití konopí v medicíně tak představuje vedle dekriminalizace běžných konzumentů hlavní prioritu.
Jde o svobodu, o lidská práva a o naši mravní zodpovědnost.
mze
Veletrh konopí Cultiva ve Vídni:
Navštivte Konoptikum
České Konoptikum, jeho polská obdoba Spliff, německý Hanf
Journal a časopis Exzessiv si poprvé vyjedou spolu. Kam jinam
než na první veletrh konopí na světě konaný ve Vídni, který
vystrkuje tykadla do východní Evropy. Od 10. do 12. října tu
budeme na stánku č. 19 k dispozici pro naše čtenáře a partnery. Všichni jsou srdečně zváni! U našeho stánku můžete získat
informace o naší práci a prolistovat si naše sesterské časopisy
z Polska a Německa. Na místě bude celý tým: Emmi, Zbyněk,
Roland, Michael, Maze, Susanne a Marker. Účast ohlásili i A.
Chiche a Micha z týmu časopisu Exzessiv a KIMO, náš odborník na zahradnictví, který bude na místě zodpovídat dotazy
ohledně hydroponického pěstování a dalších indoorových
metod.
Cultiva nabídne kromě 70 vystavovatelů ze všech oblastí
konopného průmyslu také kongres o konopí a bohatý doprovodný program. První den veletrhu uzavře velká party, na které publikum rozehřeje PASO Sound System, DJ Levi (Tic Tac
Club), Pesola (Bongo Club) a DJ WASS (H.A.P.P.Y.). Sobotní
party proběhne ve znamení Irie Maffia Sound Systemu, Marcella Armetty (Club Ocsid), Scheibosana a Jürgena Drimala
z Vienna Scientists. Kongres zahájí Marco Renda z Kanady
přednáškou o (celkem uvolněné) situaci kanadských pacientů
užívajících konopí, Steffen Geyer a Georg Wurth z Německého
svazu konopí představí svou novou knihu „Známka opojení“
a Matthias Bröckers bude číst z knihy „Konopí nosí štěstí“, kterou napsal spolu s Gerhardem Seyfriedem. To jen namátkou
z bohatého programu třídenní informační a diskusní akce.
Těšíme se na spoustu návštěvníků a na zajímavý a pohodový
veletrh. See ya in Vienna!
XTrémní využití světelného zdroje
Flower Spectre XTreme Output s výhodou pro tebe
+
*
Ovoce & zelenina
Více modrého světla
Urychlí se růst zelených částí rostlin
Ozdobné květiny
+
*
+ 6,67%
fytolumenů
+ 5,45%
lumenů
Více žlutého a červeného
světla
Podporuje se tvorba květu a plodu
Sukulenty
Zvýšené vyzařování světla
58000 lumenů
Kulturní rostliny
*Hodnoty pro verzi 400 W ve srovnání s vysoce výkonnými HPS
výbojkami, běžnými v prodeji. K dodání také s 600 W
Aby Tvůj obchod kvetl!
GIB LIGHTING
Distributor v Německu • Grow In AG
Tel.: +49 30 34 99 80 70 • Fax: +49 30 34 99 80 73
www.growshop.cz
www.gib-lighting.de
REPORT #02.08
14
Republiková tour s Konoptikem
Začátkem srpna jsme postávali před berlínskou kanceláří na Dunckerstrasse, pokuřovali a vyhlíželi první vydání Konoptika. Najednou přijel nákladní vůz a
malý jeřáb postavil na chodník dvě velikánské palety. Na nich se válelo 14 000 novinových výtisků o hmotnosti přes jednu tunu. Nevěřícně jsme se na sebe
podívali - a kam to dáme? Na cestu jsme měli připravený VW bus s polskou posádkou, kterou tvořili Glutek (náš redaktor) a Maček (jediný, kdo byl schopen
řídit tento stroj) a do auta se mimo časopisů měl nacpat ještě Emmi (náš šéf) a já. Už od pohledu to ale nebyla reálná akce. Bus byl naložený až po strop, tlumiče
trpěly a pro nás dva už nebylo místo. Navíc se na chodníku válelo dalších devět balíků. No nic, bereme je na záda a pojedeme vlakem, kluci to vezmou přes Ústí
nad Labem, přesněji přes Střekov, kde je na Děčínské ulici číslo 15 growshop GetHigh společnosti pestovani.cz, a potkáme se pak v Praze.
Za sedm a půl hodiny jsme byli na místě. Na zádech 27 kilo
novin, každý vezl tři balíky, a naší první zastávkou byl obchod
Natural technologies na Přístavní ulici číslo 51 v Praze Holešovicích. Protože to měl být podle mapy kousek cesty, rozhodli
jsme se, že si vezmeme taxík. U nádraží se vybavovala skupinka
nevlídně vyhlížejících taxikářů. Když jsme jim řekli, kam jedeme, velmi neochotně nás jeden z nich naložil. Jen jsme nasedli
do auta, už začal hudrovat, kam že to přesně jedem, já na to, že
do growshopu, on, že ho to nezajímá, ať mu řeknu číslo ulice.
nachází na Jinonické 7. Opět nás hezky přivítali - až jsem byl
překvapený, jak příjemnou obsluhu v growshopech najdete.
Mají specialisty na personálním oddělení, nebo je za tím něco
jiného? Spíš jde o to, že lidé v growshopech dělají něco, čemu
rozumějí a co je baví. Probrali jsme všechno možné a dokonce
jsme prodali i dva Vapbongy, které se jim velmi líbily, a protože
nás čas tlačil, pospíchali jsme zase dál v očekávání naší polské
posádky.
Borci dorazili pět minut před zavíračkou growshopu Hydroponic na Cimburkově 26. Naložili jsme plný vozík Konoptika
a rychle dali v obchodě jeden výtisk k nahlédnutí, aby se vyjádřili. Potřásli jsme si rukama a zase jsme mířili dál. V autě pro
nás už bylo místo, i díky lidem z Hydroponic, kteří rozvezli Konoptikum po svých dalších obchodech v ČR, a už nám zbývalo
jen zajet do Growshopu na Bořivojově 89 na
Žižkově. Tam jsme vyložili další velkou várku
novin, zabředli do dlouhého hovoru se šéfem
Michalem a už byl večer. Na jeden den toho
bylo až až, a tak jsme se odebrali do hotelu.
Další den ráno jsme vydatně posnídali a vydali
se na cestu. Polská část výpravy si ještě vyrazila sehnat věci na opravu auta, které pořád zlobilo. Já s Emmanuelem jsme navštívili Starého
pěstitele na Sokolovské 41. Majitelka nás vřele
přivítala a uvařila nám kávu, my jsme si prohlédli spoustu okrasných květin, které kvetly
pod umělým osvětlením, pohovořili o životě
a úskalích této branže a naše pražská mise se
chýlila ke konci.
Pár posledních výtisků jsme rozdali na Václavském náměstí a už jsme opouštěli prosluněnou
Prahu. Teď nás čekal Trutnov. Na ulici Bulharská 63 tam najdete growshop Green House,
který vede mladý sympatický muž jménem
Ondra. Je to velmi přátelský člověk, a tak jsme
s ním strávili hodinu velmi plodným rozhovorem. Rozebrali jsme hnojiva a nové výrobky,
zejména nám byly doporučeny boostry květů.
My jsme mu na oplátku rozšířili sortiment o
A hned - proč jsme si brali na takovej kousek taxík a kdesi cosi.
Když jsme zastavili, dělalo to rovnou stovku a můj šéf vytáhl
dvoulitr, a to byl úplný konec. Tolik sprostých slov jsem dlouho
neslyšel, taxikář nadával a třískal dveřma od auta, pak bouchl
kufrem a odjel, no hrůza. Vítejte v ČR.
Po intenzivním zážitku jsme přišli do malého, útulného obchůdku, kde nás přivítali mladí borci, se kterými jsme se hned pustili do řeči. Ukázali jsme jim první číslo a nechali výtisky na
rozdání. Vesele si listovali a říkali, že jsou rádi, že něco takového konečně vychází i u nás. To nás moc potěšilo. Zeptali jsme
se, jak jde obchod přes léto, kdy je většinou okurková sezóna a
převážně nikdo nepěstuje. Přesně to nám také chlapi potvrdili.
Udělali jsme pár fotek a šli o dům dál. Byli jsme o něco lehčí a
nálada se nám spravila úplně. Další zastávkou byla Growmania na ulici Nádražní 7 na Smíchově. Scénář byl podobný, taky
byli za pultem dva sympatičtí mladíci, kteří naše noviny ocenili a zhodnotili. Povídali jsme si o novinkách v growingu a já
jsem je motivoval, aby pro nás napsali nějaké články. Prohlédli
jsme si obchod, abychom zjistili, jaké zboží prodávají jednotlivé
growshopy, a pokračovali jsme dál do Special Groweru. Ten se
pár Vapbongů. Popřáli jsme si hodně štěstí a rozloučili se. No
a my jsme si šli ještě v rychlosti prohlédnout město. Trutnov
určitě stojí za vidění.
Naše tour pokračovala přes Jablonec a Liberec, kde jsme
bohužel nikoho nezastihli. Většina growshopů zde už byla zrušená nebo se přestěhovaly jinam. Nicméně cesta zdejším krajem byla více než příjemná.
Úspěšní jsme byli až v Děčíně, kde jsme navštívili Taogrowshop
na třídě Československé mládeže 331. Zdejší obchůdek provozuje David se svojí ženou a mají to tam moc pěkné. Uvařili nám
turecký černý čaj a zasedli jsme k dlouhému hovoru o tom, jak
začínali, jak se jim vede teď a jaké mají plány do budoucna.
Dali jsme ještě cigárko na dvorku, kde se tyčí ohromná skála, a
rozloučili se.
Naše tour pokračovala přes Jablonec a Liberec, kde jsme
bohužel nikoho nezastihli. Většina growshopů zde už byla zrušena nebo se přestěhovaly jinam. Nicméně cesta zdejším krajem byla více než příjemná.
Projeli jsme Mariánské Lázně, kde jsme vyložili několik výtisků
na Čápkově 121 pro obchod Hydroponieplus, a pokračovali do
Plzně.
V Plzni jsme navštívili Green Home na
Domažlické 11 a také Mladého pěstitele
na Malické 22, v rychlosti jsme pokecali
a odvezli Emmiho na vlak.
Naše trasa teď směřovala na druhý konec
republiky, konkrétně do Brna. Druhý
den ráno jsme zamířili do Bioplants na
Šámalově ulici, kluci byli v pohodě, zase
jsme fajnově pokecali, zanechali pár balíků novin a šli dál. Na Cejlu 7 je tetovací salon Mazar. Velmi příjemný krámek
plný malůvek a tetovacích návrhů. Chlapík za pultem také ocenil naše noviny.
Ještě jsme rozebrali, kde tetování nejvíc
bolí, a už zase podání rukou a odjezd.
A tady se naše cesty rozdělily. Glutek s
Mačkem pokračovali do Ostravy, kde
navštívili growshop klecka.cz na Daliborově 16 a Growshop Ostrava na Kostelní 14, a pak pokračovali do Varšavy. Na
mně zůstal poslední úkol, a to zajet do
Bratislavy.
Protože se mi nechtělo samotnému,
rozhodl jsem se vzít kamarády a udělat
si další výlet. Po lehkém bloudění po
Petržalce jsme dosáhli zjištěné adresy, ale po growshopu
ani vidu ani slechu. Ptali jsme
se i kolemjdoucích, ale nikdo
neměl ani tušení, že by tam
někdy něco takového bylo. Tak
jsme si prošli Bratislavu, zašli
do hospody na halušky, nechali
tam Konoptikum, rozdali ještě
pár výtisků lidem na náměstí a
jeli domů. Celkově jsme najezdili přes dva tisíce kilometrů
a strávili šest dní cestováním.
Poznali jsme spoustu fajn lidí
a dozvěděli se hodně nového.
Doufám, že jsme se nepotkali naposledy. Chtěl bych jim
všem popřát hodně štěstí a -
growingu zdar!
cz
#02.08
15
Zde může být
Vaše reklama
legalizujte
mě
Chcete být vidět?
Kontaktujte nás na
[email protected]
+10
e
fre
0,€ 5 ods
e
v
o
o
ab e of g
u
l
va
tor
oc
shd
Bu
s4
ed
- Se
Mood & Food
Coffeeshop Kronkel
Vlaamsegas 26-36
6511 HR Nijmegen
free catalogue
ACE Seeds - DNA Genetics - Dutch Passion - Greenhouse Seeds
Joint Doctor’s - K.C. Brains - Magus Genetics - Mr. Nice - Nirvana
Paradise Seeds - Sargamatha Seedsman - Sensi Seeds
Serious Seeds - Soma Seeds - T.H. Seeds - White Label
www.bushdoctor.at
www.kronkel.nl
GrowMania
Konopí Growshop Hnojívo
Nádražní 7
Praha 5
www.growmania.cz
INZERCE
STRANA 15
GROWSHOP
Tel. +43/2236/377 071
pracovní doba: Po-Pá 10 - 19 hod.
So
11 - 16 hod.
NEJVĚTŠÍ KUŘÁCKÉ POTŘEBY
stínidlo 2590 Kč
ÀÊÂğÃ%ÑÄÊ
e-shop: www.specialgrower.cz
Ì%ÉÓÎÓÈÒÞԞÍÀÁÆÍÂÃÁƞÌÃÀ͞ëÑÆÍÎÓ
ÀÇÍÎÊ¿ÌÒў¿žÂÍÑÒ¿ÌÃÒÞÂ%ÐÃÉ
drtička elektrická350 Kč
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž³¬®®®žÉkžČžÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯®¬®®®žÉkžČžËÇÉÇÌӞÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯³¬®®®žÉkžČžÔ$ÆӞ¿žÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
BPL_darek_A6.indd 1
váha digitální 1490 Kč
8/7/08 7:30:12 PM
Více zelene
BioNova zabezpečuje výzkum,
high – tech prostředí a odbornost,
s kterými mohou být pak vyvíjena ta
nejlepší hnojiva a prostředky k
ošetřování rostlin. S nepatrným úsilím
tak dosáhnete rovnou mnohem lepší
výsledek růstu a květu rostlin.
Tedy více zelen. BioNova: čistý zisk.
M y t v o r í m e , Vy p r o f i t u j e t e !
Se všemi dotazy a žádostmi o
informace se můžete obrátit na
našeho distributora.
BOMAT, spol. s. r. o.
Teléfon : +42(0) 495 491309
E-mail: [email protected] Internet: http://web.telecom.cz/bomat
BLUNT 25 Kč
vodní dýmka 3990 Kč
zvlhčovačka
s membránou 4700 Kč
NFT tank 1800 Kč
KOMIKS #02.08
16
the heaven diaries
Project1
1.8.2008
12:54
marker©2002-2008
text: zbynek
Page 1
#02.08 REPORT
17
Letní škola ručního zpracování
technického konopí
Atmosféra byla převážně velice příjemná, kdekoliv kdykoliv
jsme byli, bylo i konopí. Nejvíce mě zaujalo stavění z konopí a
výroba papíru. Ve stavebnictví je nejdál Francie, kde už několik těchto domů stojí. V oblasti výroby papíru je ještě spousta
nejasností, což hodně láká k experimentování. Po zjištění všech
výhod konopí mě zaráží, že tu kolem nás nejsou plantáže majestátních rostlin, ze kterých se dá vyrobit stovky a stovky věcí a
nahradit tak ropu, která je všude kolem nás. Vypisovat všechny
výhody výrobků z konopí nebudu, protože bych si na všechny
nevzpomněl. Domů jsem si, kromě vlastnoručně vyrobeného
kusu látky, ručního papíru, konopné čokolády, dvou rajčat a
tkané brašny, vezl pozitivní energii a spoustu praktických a
využitelných informací.
Tímto kurzem by si měli projít všichni politici a jsem si jist, že
po vyslechnutí všech výhod, od vlastností výrobků až po ekologickou dokonalost, by pěstování technického konopí každopádně více podpořili a možná by se zasadili o racionálnější přístup k marihuaně.
Když jsem na stránkách Konopy četl o kurzu, kde se dozvím o
praktickém využití konopí a hlavně si to všechno budu moct
vyzkoušet, musel jsem jet. V Úštěku, kde se kurz konal, mě
mile překvapilo neformální prostředí. Vypadalo to jako kombinace čajovny s čímsi.
Za čtyři dny jsme vyzkoušeli, jak z konopí jde vyrobit látka či
ruční papír a jak postavit, nahodit nebo zaizolovat dům. Po
večerech jsme nasávali čaj a informace o historii, využití, zemědělském pěstování, následném zpracování a technologickém
vývoji konopí.
luke
Zpráva z Polního
dne konopí
ní botaniky. Součástí Polního dne byla i návštěva konopného
pole. U sklizňových strojů právě probíhala generální příprava
na sklizeň a nebylo možné je vidět v praxi, ukázky sklizňových
technik však byly návštěvníkům zprostředkovány pomocí filmových záznamů.
„Protože naše společnost více než 80 let s konopím jako hospodářskou plodinou nepracovala, je potřeba, aby se uskutečnily
různé výzkumné projekty, které jej znovu dokáží vrátit na česká pole tak, aby se konopí zemědělcům vyplatilo. O výhodách
pro životní prostředí není potřeba pochybovat, jak to dokládá
i naše expozice v ekocentru,“ dodává Linda Klvaňová, vedoucí
Zelené pumpy.
Do Chraštického ekocentra Zelená pumpa se v úterý 12.8. sjelo
na 30 zájemců o pěstování konopí z řad zemědělců a odborné veřejnosti. Velký zájem o akci projevila i média, která jsou
v problematice konopí nemalým hráčem – napomáhají v tvorbě
veřejného mínění.
Společnost Agritec Šumperk na akci představila právě realizovaný projekt věnovaný rozšíření technologie pěstování konopí
setého pro využití biomasy a semene. Další odborná přednáška
představila schopnost konopí odčerpat z půdy těžké kovy, kterou prověřily experimenty Výzkumného ústavu experimentál-
X
Chraštické ekoncentrum ve spolupráci se sdružením Konopa a za
podpory Evropského sociálního fondu vydalo publikaci Konopí
– staronový přítel člověka. Jedná se o první publikaci o technickém konopí vydanou v Čechách. Na třiceti barevných stranách
se seznámíte s dějinami technického konopí a jeho potenciálem
pro udržitelnou budoucnost. Velmi podrobně jsou zde zpracovány možnosti jeho využití v zemědělství, potravinářském, textilním i stavebním průmyslu. Získáte rady, jak technické konopí
pěstovat a jak ho zpracovávat, a dozvíte se také, jak důležité je z
hlediska výživy i ekologie. Dále se dočtete o konopné kosmetice
a jeho léčebných účincích. Publikace je určena široké veřejnosti a
je zdarma ke stažení v internetové verzi na stránkách ekocentra,
zájemci o tištěnou podobu mohou požádat o zaslání publikace na
[email protected]
OB
PQ
I
T
4MPWFOT
LV
/P(SP
Chraštické ekoncentrum
vydalo publikaci o
technickém konopí
Fotografie z akce a další informace naleznete na
www.zelenapumpa.cz.
*0
108&3
13&7¦»3"45
#JP#PUBOJLTSP
3BEMJOTLÏIP 1JFÝƃBOZ
PdF je ke stažení na www.zelenapumpa.cz
/07À
0#$)0%
7ÝFUPLUPWBS
4,-"%0.
7#3"5*4-"7&
3P[PTJFMBOJFUPWBSV
IPEÓO
EP
PUWPSFOâPE
#JP#PUBOJL;BEVOBKTLÈ#
#SBUJTMBWB
1P1JB
7ÝFULPQSFJOEPPSPVUEPPSQFTUPWBOJF
)ZESPBFSPQØOJB[FNDPDP
XXXCJPCPUBOJLTL
GROWING #02.08
18
Nový growshop Natural Technologies
Po půlročních přípravách lidé z Natural Technologies otevřeli nový obchod. Najdete ho na pomezí Žižkova a Vinohrad v poklidné ulici Baranova č.p. 11, kousíček od
zastávky Flora v Praze. A to budete koukat. Tři schůdky, otevřít krásné dřevěné dveře a najednou se ocitnete v malé botanické zahradě. Při naší návštěvě jsme ještě
zastihli všechen personál v plné práci na dokončování posledních detailů. Byli unavení, ale tvářili se spokojeně, ač toho posledních pár dní moc nenaspali. Za to úsilí to
však stálo - všechna práce, originální nápady a nemalé investice jsou na obchodě vidět. Barvy interiéru přesně drží odstíny zelené použité v logu firmy, veškeré vybavení
je ze dřeva v kombinaci s kovem a díky květinové výzdobě máte pocit, jako byste opravdu přišli někam do přírody.
Jen co vkročíte do obchodu, okamžitě vás zaujme masivní,
ručně dělaný prodejní pult, který je lemován kmeny stromů a
krásně okován železem. Jen práce na něm trvala čtrnáct dnů.
Všude to voní novotou a zboží se leskne v regálech. Obchod
je prostorný (cca 140 m²) a v sortimentu naleznete všechno,
na co si jen vzpomenete. Každý výrobek mají pečlivě vyzkou-
šený a umějí zákazníkům poradit přesně podle jejich potřeb.
Také to nejsou žádní nováčci na trhu, ale firma, která dbá pečlivě na svou pověst a kvalitu prodávaného zboží. Po levé straně obchodu jsou regály s hnojivy od předních výrobců jako
Guanokalong, Metrop, Plagron a samozřejmě HESI. Také zde
najdete nejrůznější růstové boostry. V nejbližší době zde bude
také kompletní sortiment hnojiv Canna včetně řady BIO. Na
druhé straně jsou vystaveny kompletní homeboxy, vedle nich
prvotřídní uhlíkové filtry CarbonActive ze Švýcarska, spousta
regulátorů a ventilátory RUCK. Mezi regály rostou kaktusy a
mnoho dalších rostlinek vegetuje všude po obchodě. V nabídce
zboží nechybí veškeré kuřácké pomůcky jako jsou bongy, vodní
dýmky, šlukovky, elektrické, kovové a plastové drtičky, papírky a blunty všeho druhu. Pokud se chcete kouření vyhnout,
mají zde samozřejmě i vaporizéry.
Za rohem jsou úhledně naskládané pěstební substráty, sadbovačky a jiné potřebné vychytávky. V zadní části obchodu
najdete prodejní koutek spřízněné společnosti Flora Design
zabývající se květinovou výzdobou a dekorací interiérů. U nich
si můžete vybrat ze sortimentu exotických a okrasných květin,
získat rady, jak kterou květinu pěstovat a co jí dopřát, poradí
vám také, jak se zbavit případných škůdců. Pro své miláčky tu
můžete opatřit i okrasné květináče.
Prodejem ale jejich práce nekončí. Jako úplnou novinku má
nový growshop pro zákazníky v případě zájmu připraveny
různé workshopy, kde si mohou na vlastní kůži vyzkoušet pěstební postupy a péči o rostliny. Pokud jste ještě nikdy v žádném
growshopu nebyli, určitě si zajděte do Nového growshopu firmy Natural Technologies. Nejen proto, abyste polahodili svému oku, ale také proto, abyste si udělali představu, co všechno
můžete doma bez problémů vypěstovat, a navíc se dozvěděli,
jak na to.
Bližší informace najdete na
www.novygrowshop.cz
nebo www.naturaltechnologies.cz
Nový growshop je také
distributorem Konoptika.
ÆÑÎÖÒÇÎÏ
ÕÄËÊÎÎÁÂÇÎÃ
%#[ ^`]RSX\^Z]QVg^Z\{hP]Ð
<OYZtRYO^Â[]h`O[^g\SP]
XSÈb‹`Y]c2WaY`{b\^`]abÂSR
O^`]RSX;OZ]]PQV]R\^`]RSX
;\]ÐabSd\aZSdg
ÎÓÄÕ:ÑÀÂ:
ÃÎÁÀ¹
ÀÃÑÄÒÀ¹
ÑN¿ÌÅÌÐÑÆÀÈ#¶
ÍϾž®­
ÐÑϾQËÆÀÂ
ñâé«·¨±¯­³­µ°¯³¶¶´
ãÞõ·¨±¯­¯´±´´²°°²
êÞæ鷝æëãì½äïìôðåìíóâéèììßàåìá«à÷
ÏΟ¬Ÿ.ӝ®­·­­ª®³·°­
Ï%®­·­­ª®²·­­
Íìáìåìámêì›ëìðñëaèòíò
æêæêììñâóuïÞàuåìáæëö«
Õ^ÇÑÀÃÍ:ŸÀŸÀÔÓÎÑÈÙÎÕÀÍ^ŸÃÈÒÓÑÈÁÔÓÎџÙÍÀ.Äʹ
velkoobchod_285x215.indd 1
9/26/08 12:55:07 PM
#02.08 GROWING
19
Festival konopí CULTIVA
– místo, kde se setkávají kultury
Ve dnech 10.–12. října se v hotelu Eventpyramide ve Vösendorfu u Vídně koná první ročník mezinárodního festivalu konopí CULTIVA. Vídeň, někdejší brána východu, se stala
středem Evropy a místem, kde se dnes setkávají lidé z bývalých zemí východního bloku.
Na návštěvníky ze sousedních zemí tu narazíte všude, od nákupního centra po sjezdovku. Svědčí to i rakouským headshopům a
growshopům, které se těší mimořádnému
zájmu Čechů, Maďarů, Slováků, Slovinců a
Chorvatů. Stále více shopů zahajuje provoz i
v centru Prahy, Budapešti či Bratislavy a trh
se tu postupně rozvíjí. Veletrh CULTIVA se
v propagaci výrazně zaměřuje na východ a
ve většině zmíněných zemí inzeruje s vlastními partnery v daném jazyce. Provozovatel Harry Schubert očekává velké množství
návštěvníků z východních zemí a doufá, že
se tu podaří vytvořit mezinárodní platformu
pro řadu kultur.
Protože se jedná o první veřejný veletrh
konopí v Rakousku, klade provozovatel
Harry Schubert velký důraz na „politickou
korektnost“.
Vyhlášení výsledků soutěže o
digitální Volcano!
Každý, kdo odpověděl na jednu z otázek položených v minulém čísle, byl zařazen do soutěže o digitální Volcano. Přišla
nám nepřeberná spousta e-mailů, posílali jste nám kritické
připomínky, ale i pochvalné komentáře, nápady, otázky a
také vtipy. Všem, kteří nám napsali, srdečně děkujeme.
Šťastným výhercem digitálního Volcana se stal Adam Zbijeczuk z Prahy.
Gratulujeme a přejeme mnoho příjemných zážitků.
„Máme takový nával vystavovatelů, že nedokážeme uspokojit
poptávku. Bylo by divné pořádat festival konopí, na kterém se
neprodávají žádné výrobky z konopí. Před slibnými seedbankami
jsme tedy museli dát přednost obchodníkům s technickým konopím. I tak ale bylo těžké najít vystavovatele z téhle oblasti, protože
veletrhy, které vlastně fungují jako takové větší growshopy, jsou
pro kosmetické, stavební a textilní firmy čím dál méně atraktivní.
Politický tlak byl znát i na veletrhu v Bernu. Hodně ožehavým
tématem je také zákaz kouření ve veřejných budovách. Takže i
na CULTIVĚ je kouření povoleno jenom v zahradě. Doufáme, že
bude hezky,“ říká Harry.
I přesto však 42 metrů vysoká skleněná pyramida a botanická
zahrada nabízejí ideální prostředí pro prezentaci rostliny Cannabis sativa, obestřené tolika tajemstvími. Během tří dnů tu více než
sedmdesát vystavovatelů z celého světa předvede, co všechno se
dá z konopí zhotovit. Můžete tu obdivovat třeba kytaru z konopí
nebo konopné těstoviny. Veletrh se věnuje nejen rozmanitým možnostem a metodám pěstování, ale také kultuře kouření a medicíně.
Volně přístupný kongres, s nímž je veletrh spojen, se bude zabývat
řadou témat, od historie konopí až po kanadské modely léčby.
Veletržní restaurace se bude v těchto dnech věnovat konopné
kuchyni a návštěvníci si budou moci vychutnat kulinářské speciality. DJové se postarají o akustickou kulisu a o pozitivní vibrace
v pyramidě.
Více informací najdete na www.cultiva.at.
Vyhlášení výsledků soutěže o Vapbong!
V minulém čísle jsme se vás ptali, kolik je jointů na plakátu
s panoramatem pražských Hradčan. Obdrželi jsme spoustu
odpovědí a povětšinou byly správné. Velmi za ně děkujeme.
Jsme rádi, že jste hraví, a tak pro vás budeme připravovat
soutěže do každého čísla. A nyní přejdeme k tomu nejdůležitějšímu. Pokud jste počítali správně, měli jste dojít k číslu
42 jointů. Protože ale nebylo jasně řečeno, že se má počítat i
jointík v nadpise, uznávali jsme také odpověď 41 jointů.
Šťastnou výherkyní Vapbongu se stala Renata Ilčíková z
Ratíškovic.
Srdečně blahopřejeme!
GROWING #02.08
12
Děláme si to sami
Biopřípravek pro zakořenění místo Clonexu
Jorge Cervantes už
před delší dobou
poukázal na alternativu Clonexu,
biologického stimulátoru zakořeňování - vrbový
extrakt, bohužel
se však většina
domácích pěstitelů domnívá, že
jeho výroba je příliš nákladná. Ve
skutečnosti tomu
tak ale není, jak si ukážeme. Cervantes ve své knize „Marihuana doma“ (Marihuana drinnen, vyd. 2002) na str. 258 podrobně
popisuje, jak funguje jeho metoda biologického stimulátoru zakořeňování. Hanf Journal má naštěstí čtenáře, kteří s velkou chutí
experimentují. Nedávno k nám dorazila fotodokumentace, která
popisuje úspěšnou metodu množení semenáčků s pomocí extraktu z vrby, vyzkoušenou ve středoevropských poměrech na rockwoolových kostkách.
„Praktikuji techniku s vrbovým
extraktem už delší
dobu a mám s ní
velmi dobré zkušenosti. Zpravidla
se po něm tvoří
asi o 20 procent
více kořenů než po
běžném prášku a
doba zakořeňování je kratší.
Přesazení je možné už po deseti až dvanácti dnech. Jaká látka ve
vrbovém dřevě takto přirozeně podporuje zakořenění, není dosud
známo. Pravděpodobně se jedná, podobně jako u Rhizoponu
nebo Clonexu, o hormonální záležitost. Vrba je známá rychlým
růstem, přizpůsobivostí a houževnatostí. Když zasadíte vrbový
proutek do vlhké půdy nebo si postavíte z vrbového proutí chatrč
ve tvaru iglú, vrbové pruty nejen brzy zakoření, ale také na nich
vyrazí listy. Rok nato už máte co dělat, abyste nůžkami udrželi
iglú v původním tvaru.
Vezmu větve jednoleté vrby, otrhám z nich listí a nařežu je na kousky
dlouhé 2,5 centimetru.
Na rozdíl
Cervantese,
který používá
Project1.qxp
5.8.2008
19:01od Page
1
větší kousky. Moje
teorie je: čím menší kousky, tím větší plocha pro vylučování extraktu.
Proto používám
malé kousky a
mám vynikající
výsledky.
Pak
nařezané
vrbové
větve
přeliji
velkým
množstvím vody,
od začátku používám vařící vodu,
protože si myslím,
že se tím voda
zbaví
choroboplodných zárodků a navíc se tak
mohou
účinné
látky z poměrně
tvrdého materiálu snáze vylučovat. Na 300 g
vrby dávám litr
vařící vody. Zda
je nejlepší vrbový extrakt ve formě nálevu za studena, jak doporučuje Cervantes, ve formě nálevu, jak to dělám já, nebo ve formě odvaru, to si
musí každý vyzkoušet. Ve starých bylinářích se můžete dočíst, že
u dřevnatých částí rostlin se dokonce doporučuje namočit je na
půl hodiny do studené vody a pak
deset až patnáct
minut vařit pod
pokličkou.
Pak
se mají scedit a
vymačkat. To však
platí pro léčivé
byliny, čaj apod.,
nelze vyloučit, že
v tomto případě
může horká voda
způsobit spíše částečné ztráty účin-
Jako dlouholetý spolupracovník
growshopu vím, že od zákazu Clonexu
má spousta growerů problémy se
zakořeňováním rostlin, především na
rockwoolových kostkách.
ných látek nebo
dokonce jejich znehodnocení.
Nálev
nechám
vychladnout
a
24 hodin louhovat a pak scedím.
Čerstvě seříznuté
sazenice postavím
na 24 hodin do
vrbového extraktu.
Používám vrbový nálev i k vlhčení rockwoolových kostek a k zalévání sazenic.
Z vrbového nálevu, trochy Alganu (extraktu z řas), stimulátoru
kořenů a trichodermy si podle návodu míchám zálivku a používám ji jak na rockwoolové kostky, tak na kropení a zalévání sazenic
během zakořeňování. Asi tak dva týdny. A i když už jsou sazenice
zasazené, používám v prvních dnech na zalévání naředěný zbytek
zálivky. Zálivka vydrží v lednici pod pokličkou klidně i tři až čtyři týdny. Já si vždycky dělám vrbový nálev do zásoby, zamrazím
ho přibližně po půllitru nebo po litru v plastových krabičkách a
v případě potřeby ho rozmrazím. Pokaždé, když ho používám,
přiliji k němu trochu horké vody, aby rostliny nedostaly ze studené vody šok.“
Text: Kimo
Foto a dokumentace: MaGix
#02.08 GROWING
21
Selekce semenáčků
Silnější vítězí
Selekce znamená ponechat v zahradě jen ty nejlepší, nejrychleji
rostoucí a nejvitálnější rostliny. Každá rostlina s i jen lehce negativními znaky je při selekci okamžitě odstraněna ze zahrady.
Prostor, světlo a svůj čas tak můžeme věnovat těm nejlepším rostlinám. Dále jde o to, abychom vybrali semenáčky, které mají přímo vykvést. Pro selekci jedné nebo několika mateřských rostlin
platí ještě další kritéria, kterými se však v tomto článku zabývat
nebudu. Selekce tedy neznamená nic jiného než oddělit rostliny
dobré (zdravé, rychle rostoucí, vitální, odolné proti škůdcům...)
od rostlin, jejichž šance jsou menší (protože mají defektní listy, jsou
náchylné k hnilobě, přijímají jen málo živin, pomalu si tvoří nový
chlorofyl...).
Selekce se provádí průběžně vždy, když pěstitel zpozoruje na některé rostlině špatnou vlastnost. Falešné ohledy stranou – rostlina,
která má například od počátku lehké defekty listů, může sice dát
dobrou trávu, ale pravděpodobnost, že právě tahle rostlina bude
vykazovat lepší výsledky než rostlina bez jakýchkoli vad, je velmi
nízká. Selekce začíná vždy při výsevu semen. Příliš malá či puklá
semena, semena pouze s jednou polovinou slupky, deformovaná,
měkká či velmi lehká semena je třeba okamžitě vytřídit, ještě než
začnete sázet semena, která jsou bez závad.
Kdo si pěstuje vlastní konopí ze semen, ví, že ne z každého semínka vyroste dobrá samičí rostlina a
že každý semenáček má trochu jiné požadavky. Proto je dobré co nejdřív rozpoznat potenciál rostliny
vypěstované ze semene, abychom neplýtvali prostorem, energií ani prací na rostliny, které bychom
nakonec stejně vytřídili jako nevyhovující.
Teď začíná nejdůležitější kolo selekce. Po dvanácti dnech kvetení
by se mělo projevit pohlaví rostlin. Všechny samčí rostliny okamžitě padnou za oběť nůžkám. Zbylé rostliny jsou buď samice, nebo
se ještě neprojevilo jejich pohlaví. Osobně bych všechny rostliny,
které po dvanácti dnech kvetení ještě nemají žádné pohlavně definované květy, taky odstranil. Rychlá tvorba samičích květů je pro
zkušené indoorové pěstitele nejdůležitějším kritériem!
semen, než kolik vykvetlých rostlin chtějí nakonec sklidit. Jak už
bylo řečeno: Silnější vítězí!
Žádný profesionální grower se nemůže zabývat faktory
ovlivňujícími kvalitu tak, jako ten, který si pěstuje pro
vlastní potřebu v zemi, kde je pěstování konopí legální!
Stejně jako v předchozích kolech selekce teď pěstitel odstraňuje všechny rostliny s defektními nebo
deformovanými listy, rostliny s vážnějšími příznaky
přehnojení nebo naopak nedostatečného hnojení,
rostliny špatně zakořeněné nebo neodpovídající požadovanému fenotypu.
Zkušení indooroví pěstitelé vysévají
přibližně třikrát až čtyřikrát víc
Když semena vyklíčí a malé semenáčky konopí jsou ve skleníku,
zahájí pěstitel další kolo selekce. Teď je třeba odstranit všechny
semenáčky, které se vlastními silami nedokázaly vyloupnout ze
slupek. To se u konopí stává poměrně často. Takové semenáčky je
sice možné zachránit, ale rostliny, které už v prvních dnech zůstanou pozadu, sotva budou mít mimořádně dobré výsledky. Stejně
je nutno zničit semenáčky s deformovanými děložními listy. Protože jen silnější vítězí – darwinistická poučka, kterou by si každý
indoorový pěstitel měl vzít k srdci. Jen tak lze dosáhnout nejlepších výsledků.
Ze semenáčků se tedy staly sazenice a zkušený indoorový pěstitel si teď hlídá především vitalitu, zakořeňování rostlin a případné defekty a deformace listů. V této fázi mohou být odstraněny i extrémní fenotypy (vzhledem a vzrůstem neodpovídající
požadavkům). Pokud si pěstitel například zasadil malou, keříkovitě rostoucí Indicu, může s klidným svědomím odstranit všechny
sazenice, které jsou příliš štíhlé a rostou do výšky. Tyto rostliny by
na konci celého období neodpovídaly požadovanému fenotypu.
Všechny rostliny vypěstované ze semen, které jsou právě teď ve
stadiu růstu a bez problémů prošly selekcí, mohou po úspěšné
fázi růstu vykvést.
Max Air – Hb Berlín a jiné...
#02.08 SOUTěŽ
23
Soutěžte s growshop.cz
Ve spolupráci s growshop.cz jsme pro vás připravili
soutěž o hodnotné ceny.
Soutěžní otázka zní: „Kde se nalézá prodejna prvního českého growshopu?“
1. cena - digitální váha
2. cena - sada Advanced Hydroponics of Holland
3. cena - Plagron Grow Box
6. cena - kuřácký balíček
5. cena – tričko Plagron
4. cena - plechovka
Odpovědi zasílejte do konce listopadu na adresu [email protected]
dOPIS REdAKCI #02.08
24
Dopis redakci
Je až paradoxní, že dnes je možné získat z lékárny na lékařský recept návykové látky ze všech skupin, od opioidů (morfin
či fentanyl) přes nebezpečné benzodiazepiny a barbituráty až
po stimulanty na principu amfetaminů (s účinky obdobnými
pervitinu), ale konopné produkty jako je marihuana v lékárně
nedostanete, přestože je již dnes zcela jasné a vědecky podložené, že marihuana je jako lék ve svých účincích v některých
farmakologických skupinách nepřekonatelná. Příkladem nechť
jsou její antiemetické účinky, tedy působení proti nevolnosti,
zejména v případě chemoterapie u onkologických onemocnění.
Ano, marihuana zachraňuje životy těm, kteří po onemocnění
rakovinou musí podstoupit léčbu chemoterapií a radioterapií,
jež má drastické následky na zažívací trakt, a jak se nejeden náš
pacient vyjádřil, bez marihuany je tato léčba často smrtelnější
než rakovina sama. Marihuana, na rozdíl od komerčních léčiv
na potlačení nevolnosti, působí při kouření okamžitě (zatímco
léky vyzvracíte dříve, než vůbec začnou účinkovat), potlačuje nechutenství a vrací chuť k jídlu, takže pacient pak přijímá
nezbytné živiny, které tělo potřebuje pro boj s touto zákeřnou
chorobou, což jiné léky nedokáží. Marihuana tedy bezesporu
lékem je, ale nyní je otázkou, jak ji dostat k těm, kteří ji potřebují
již dnes.
Nebudu zde dlouhosáhle popisovat léčebné účinky marihuany, snad se sluší jen dodat, že působí nejen jako antiemetikum
u rakoviny, ale také výrazně zvyšuje analgetický účinek velmi
nebezpečných a návykových opioidů (jako je morfin, oxycodon,
fentanyl, hydromorfon atd.), takže je pak třeba mnohem nižší
dávka nebezpečných opiátů k utišení bolestí – proto se uplatní i
u chronického revmatu. Své opodstatnění má též u tak vážných
chorob, jako je Parkinsonova a Alzheimerova choroba či některé formy epilepsie, a masti jsou samozřejmě nedocenitelné
u mnoha atypických kožních onemocnění, kde konzervativní
léčba selhává. Další chorobou, jež je na našem seznamu důvodem k poskytnutí pomoci, je glaukom (zelený zákal): marihuana je opět nejúčinnějším z dosud známých farmakologických
řešení této choroby, která jinak vede ke slepotě.
O čem tedy CannaMed je:
Tento projekt jsme před více než třemi roky zahájili v utajení
jako cannabis groweři (pěstitelé konopí), kteří se rozhodli část
své úrody věnovat pro nemocné lidi, neboť se začaly množit
žádosti, paradoxně převážně od starších lidí, o poskytnutí
marihuany k léčbě neduhů. V současnosti každý grower z naší
skupiny dává více než 33 % své celkové úrody na tyto účely.
Základním pravidlem je BEZPLATNOST. Upřímně lituji každého člověka, který s vážnou chorobou zažil beznaděj a stud na
Pěkný den všem growerům či konzumentům konopných
produktů, chtěl bych vás touto cestou seznámit s naší
aktivitou, která již za více než tři roky své činnosti
pomohla 27 lidem v jejich nelehké životní situaci. Její
název je CannaMed a naleznete ji na internetu na
stránkách www.cannamed.tym.cz a www.cannamed.
tym.sk. Jako skupina psychedelitologů již dlouhou dobu
upozorňujeme a hlavně se snažíme aktivně řešit problém,
jejž dnes řeší stovky pacientů jak v naší republice, tak
na sousedním Slovensku – kterak získat marihuanu pro
léčbu své choroby.
ulici při shánění marihuany mezi očividnými narkomany, mizejícími i s penězi do ztracena bez úmyslu donést, co starému pánovi
slíbili. Sehnat marihuanu pro obyčejného
člověka, který nikdy předtím s ilegálními
drogami neměl co do činění nebo nanejvýš
okusil marihuanu někde s přáteli, ale jinak
vůbec netuší, kde marihuanu sehnat, je peklo na zemi. Sám jsem zkusil v Praze sehnat
marihuanu, abych viděl na vlastní oči, jak nesnadný úkol pro
ne-Pražáka to je, a nestačil jsem se divit. A upřímně řečeno jsem
se i bál. Rovněž cena marihuany na ulici je tak vysoká, že by
zruinovala rozpočet každého invalidního důchodce, kam většina našich žadatelů spadá. Proto je jasným pravidlem, že dar je
dar, a tudíž nelze za darovanou marihuanu požadovat jakékoliv
hmotné ocenění. Odměnou je hlavně vděk takto obdarovaných
a často pevné přátelství. Projekt CannaMed funguje na jednoduchém principu – my shromažďujeme growery (stačí napsat
např. mail nebo mobil pro kontaktování a jméno, jak dotyčného dárce oslovit + město, odkud grower je, což je důležité pro
další výběr – vždy kontaktujeme growera nejblíže žadateli, aby
si mohl dárce sám ověřit na vlastní oči, zda žadatel opravdu
marihuanu potřebuje). Tato data jsou na SD kartě uschovávána
v trezoru a zašifrována tak, aby se k nim nedostala nepovolaná osoba. My žádnou marihuanu nedistribuujeme!!! Pouze
zprostředkujeme kontakt mezi dárcem a žadatelem. Žadatel,
který pro svou chorobu potřebuje marihuanu, k nám tak pošle
naskenovanou zdravotní dokumentaci (ofocenou do počítače – pomůže například personál internetové kavárny nebo
knihovny), a to na e-mailovou adresu [email protected]
(e-mail je na serveru v USA, kde k němu nemá přístup nikdo
nepovolaný). V budoucnu již budeme komunikovat také přes
internetový telefon, který nebude možné odposlouchávat, a
tudíž data žadatelů i dárců budou opět o něco lépe chráněna.
Protože máme dostatek přátel s lékařskými znalostmi, lze na
základě zdravotní dokumentace jasně zhodnotit, zda daný
člověk marihuanu potřebuje, nebo zda je možné jeho problém
řešit cestou konzervativní medicíny. Samozřejmě lze „začernit“
ta místa, jež jsou nám k ničemu, jako rodné číslo, datum narození a další osobní data, jen je nutné uvést přesnou adresu
(marihuana může přijít poštou nebo ji dárce přinese osobně) a
případně telefon, kdybychom cokoliv potřebovali.
Touto cestou bychom chtěli vyzvat všechny hodné a slušné
cannabis growery, pomozte a zapište se do našeho seznamu.
Čím více nás bude, tím více lidem můžeme pomoci. A věřte,
že tímto způsobem často najdete přátele na celý život a onen
dlouho očekávaný dobrý pocit z prosté solidarity člověka k
člověku. Dále hledáme stálého webmastera pro doménu www.
cannamed.cz, který by se našich stránek ujal a vytvořil z nich
takový web, který by jednak zkvalitnil komunikaci mezi námi a
dárci či žadateli, jednak pomohl návštěvníkovi poodhalit nejen
možnosti léčby marihuanou, ale též jak vlastními silami vypěstovat konopí či vyrobit konopnou mast. Podmínky pro žadatele
(tedy nemocné) naleznete na webových stránkách cannamed.
tym.cz, ale ve stručnosti řekněme: jde pouze o to, být upřímný a doložit své onemocnění nějakou zdravotní dokumentací
(alespoň od tří lékařů), kterou nám pošlete přes internet na [email protected] Pak už jen najdeme vhodného dárce z nejbližšího okolí a je na něm, zda poskytne marihuanu osobně,
nebo anonymně použije poštu a pošle malý, pečlivě zabalený
balíček s vymyšlenou zpáteční adresou doporučeně na adresu
žadatele, což se údajně občas děje ;-]
Opakuji, že my marihuanu NECHCEME DISTRIBUOVAT A
NEDISTRIBUUJEME. My pouze využíváme internetu k anonymnímu vyplnění legislativní mezery, která dnes zcela zbytečně nechává stovky našich spoluobčanů trpět často velmi
vážnou nemocí a jejími příznaky, přestože lék je znám a stál by
pouze pár korun. Dokud nebude možné konopí legálně pěstovat a konopné drogy nebudou dekriminalizovány, má projekt
jako CannaMed své místo.
Ti z vás, kteří chcete a můžete pomoci, napište nám. Ti z vás,
kteří potřebují pomoc, napište nám. Odpovíme všem. Zastáváme názor, že marihuana je dar přírody a jako takový nesmí
být zneuctěn něčím tak ubohým, jako jsou peníze. A pokud jste
cannabis grower, jenž pěstuje konopí pro radost a ne pro peníze, pak se u vás jistě najde trochu listí pro babičku s revmatem
do její masti či marihuana pro onkologického pacienta. Vděčnost obdarovaného, zvláště když vidíte, jak takový dar výrazně
zlepší zdravotní stav smrtelně nemocného člověka, je mnohem
větší, než by byla radost ze špinavě vydělaných peněz.
Staň se i TY členem CannaMedu – staň se lepším
growerem a lepším člověkem.
za CannaMed
Miloš
08085 AD for c-PDF.indd 1
23-05-2008 14:45:48
#02.08
25
#02.08 REPORT
27
Horko, hašiš, horské hřbety
Na návštěvě u marockých
pěstitelů marihuany
Malé modré městečko Chefchaouen s křivolakými uličkami, považované za bránu
Rifu, je ideální základnou pro poznávání
nejdůležitějšího zemědělského produktu
tohoto severoafrického království.
Hašiš je všudypřítomný už v Chaouenu, jak městečku říkají místní. V kavárnách se vznáší typická
vůně coffeeshopů. Policie se dívá jinam, pokud
ovšem dodržujete zásadní pravidlo: schovat jointa,
je-li policista na dohled. To se obvykle stává dost
rychle. Gram nejlepšího hašiše stojí přibližně 1,50
až 2 eura. Nesmíte ale naletět některému z mnoha
pouličních dealerů, před kterými by se tu člověk
měl mít – stejně jako všude na světě – na pozoru a
radši počkat, až mu hulení nabídne někdo aspoň
trochu důvěryhodný. Při mých dosavadních pobytech se v tomhle ohledu jako kompetentní kontaktní osoby často ukázali portýři v levných hotýlcích.
V bezprostředním okolí Chaouenu se konopí
samozřejmě nepěstuje, je třeba kodrcat se nějakou
chvíli taxíkem po nesjízdných horských silničkách,
abyste se k jádru pudla dostali. Ještě před několika lety sahaly konopné plantáže až k hlavním
silnicím, v roce 2004 však bylo pěstování oficiálně zakázáno a od té doby se pole volně přístupná
cizím pohledům stala vzácností. Nicméně i můj tříletý syn si všiml, že „tady všude voní ten tabák, co
táta kouří po večerech“. Náš taxikář naštěstí nebyl
znalý němčiny.
I v Rifu policie proti pěstitelům marihuany tu a
tam zakročí, aby mohla ve statistice vykázat úspěchy. Což ovšem nemění nic na tom, že plocha, na
níž se konopí pěstuje, se v pohoří Rif rok od roku
zvětšuje.
Jen s pomocí svých místních přátel jsem se mohl
bez větších komplikací podívat na konopné pole
určené na zisk. Evropan, který se zajímá o pěstování konopí, totiž pro pěstitele samozřejmě představuje potenciálního zákazníka. Což pak často vede
k nedorozuměním, když jste se opravdu přijeli
jen tak podívat. A foťáky všeobecně vítány nejsou.
V tomto ohledu jsem s naším řidičem Myfriendem
a s Ahmedem, kamarádem z Chaouenu, neměl
problém. Ahmed pochází ze starousedlické rifské
rodiny pěstitelů konopí a byl hned ochoten představit mi jednu z konopných plantáží jejich rodinného podniku.
Vyrážíme z Chefchaouenu, asi po 45 minutách
jízdy s úchvatným výhledem Myfriend najednou
zastaví, nejdřív si říkám, že asi pauza na cigárko
nebo na malou – široko daleko nic než pinie. Ale
kdepak – Ahmed vystupuje a jde směrem k lesu, já
za ním. Asi po 50 metrech piniovým lesíkem už nás
čekají dva Ahmedovi bratři a první konopné pole.
Kytky jsou malé a vypadají všechny zuboženě.
„Marocké osivo,“ vysvětluje mi kamarád, „a navíc
málo vody.“ Kousek dál prý je ještě něco málo.
Aha, takže kamuflážní pole u silnice. To není blbé.
Pokud by do těchhle bohem zapomenutých míst
někdy opravdu zabloudila policejní jednotka,
zakopnou hned zkraje o tohle skromné políčko,
vypálí ho a zbytek nechají na pokoji.
Po další půlhodině pochodu se nám otevírá nádherný výhled. Skutečný rodinný poklad mezi dvěma horskými hřebeny. Konopná plantáž s kytkami
vysokými až tři metry, z holandského osiva, jak mi
Ahmed pyšně sděluje. Kamarádi mu před dvěma
roky přivezli semena a o rok později měl Ahmed
z deseti semínek celý pytel. Ten potom posloužil
jako základ pro konopné pole, které letos slibuje ty
nejlepší výnosy.
Přitom nejde o pravoúhlé pole, ale o jakousi obrovskou zahradu, v níž se každé slunné místo mezi
fíkovníky využilo buď pro konopí nebo pro zeleninu. Sensimillia není potřeba, protože z rostlin se
většinou dělá hašiš.
Naopak: po semínkách je poptávka a množství
dobrých semen tu patří k uspokojivé sklizni stejně jako vysoké výnosy. Malou část úrody pěstitelé zpracují na kif, směs květů, špiček listů a velmi
silného marockého tabáku – turisté si na kif zvykají jen těžko, hlavně díky tabáku. Kif se tu kouří v dlouhé dýmce (sebsi) a představuje tradiční
způsob užívání marihuany v severním Maroku.
Výroba hašiše sem přišla až s beatniky v 50. letech
a s hippies v 60. letech. Čistou trávu tu vůbec
neseženete, ledaže byste si od pěstitele koupili pár
suchých kytek a zpracovali si je sami ;-).
Díky poloze mezi dvěma horskými hřebeny má
pole dostatek vody z nádrže v kopci, i v suchém
horkém létě. Přesto musí Ahmed a jeho bratři denně zavlažovat rostliny předpotopním kropicím
zařízením, zbytek obstará slunce. Hnojí se trusem domácích koz. I další zpracování se odehrává
v nejužším kruhu lidí: od sklizně přes lisování a
balení až k prodeji, každý člen velké rodiny přispívá k hospodářskému úspěchu firmy. Mnoho pěstitelů kifu používá ke zvýšení výnosů bílý fosfor,
který však vyčerpává půdu. Také Ahmed byl dříve
příznivcem umělých hnojiv, ale poté, co se kvalita
půdy neustále zhoršovala, změnil na radu svého
španělského kamaráda postup: žádné umělé hnojivo, zato co nejčastěji měnit osivo. Tak šetří vzácnou půdu a přesto má dobré výnosy.
Rostliny byly v době naší návštěvy zrovna v plném
květu, sklizeň v pohoří Rif bývá na přelomu září
a října. Pak se kytky až do prosince suší, protože
tehdy panují nejlepší podmínky pro výrobu hašiše. Do té doby je zkrátka moc horko, krystaly by
neproklouzly sítem, ale slepily by se. A takto získaný přírodní produkt si pak nějakým způsobem najde cestu do Evropy, bohužel však za pětinásobek
původní ceny. Často řezaný a v distribuci pochybných lidí.
Hašiš z marockého pohoří Rif je nejlepším příkladem toho, že nebezpečné struktury se vytvářejí
teprve kriminalizací pěstování konopí. V každodenním životě panuje korupce, policie si za to, že
se dívá jinam, samozřejmě nechá zaplatit, pašování
hašiše jde souběžně s pašováním lidí, peníze mizí
do nejtemnějších kanálů. Mezinárodní programy,
které mají zamezit pěstování konopí, vyjdou dočista naprázdno, protože nerespektují potřeby obyvatelstva. Zákaz a trest pěstování konopí není v zemi,
kde se rostlina konzumuje už celá staletí, prosaditelný, a vážně poškozuje zdejší společenské struktury, které se vytvářely po řadu generací. Kdyby
Maroko zacházelo s konopím jako s normálním
zemědělským produktem, organizovaný zločin
a fundamentalistické tendence by ztratily živnou
půdu. A ze zločinců celého regionu by se rázem
stali vážení občané, kteří zemi přinášejí devizy.
KIMO
Robert Fürbacher
#02.08
28
KONOPNÝ RECEPT
Doporučené množství marihuany 7g:
z daného množství surovin upečete
asi 140 kousků cukroví, jeden kousek
obsahuje asi 0,06 g.
věnováno Švýcarům
100 g másla
7 g jemně sekané marihuany
250 g medu
80 g cukru
špetka soli
trochu rumu
šťáva z ½ citrónu
1 lžička mleté skořice
na špičku nože čerstvě nastrouhaného muškátového oříšku
na špičku nože mletého hřebíčku
1 vejce
325 g mouky
Rozpustíme máslo, přidáme
marihuanu a na mírném ohni
1.
krátce podusíme. Ve druhém hrn-
ci prohříváme med, cukr a sůl tak
dlouho, dokud se cukr nerozpustí.
2.
Medovou směs přelijeme do
mísy a vmícháme marihuanové
máslo. Ještě za tepla přidáme rum,
citrónovou šťávu, koření a vejce.
Do směsi zapracujeme třetinu
mouky. Zbylou mouku smícháme
3.
s vanilkovým cukrem, práškem do pečiva,
konopnými semínky či mandlemi, kandovanou pomerančovou a citrónovou kůrou,
vmísíme do medové směsi a vypracujeme
tuhé těsto.
se těsto příliš lepí, přidáme
ještě trochu mouky.
4.Pokud
2 lžíce vanilkového cukru
1 balíček prášku do pečiva
75 g mletých mandlí nebo loupaných
konopných semínek
35 g kandované pomerančové kůry
35 g kandované citrónové kůry
poleva: 50 g cukru, 2 lžíce vody
5. Těsto na hodinu uložíme do chladna.
6.Předehřejeme troubu na 170 stupňů.
Těsto vyválíme do tloušťky 0,5 centimetru a položíme na plech vyložený
7.
pečicím papírem.
na prostředním roštu 20-30
minut.
8.Pečeme
Připravíme si polevu: za stálého míchání přivedeme k varu cukr a vodu a
9.
vaříme, až se voda odpaří a v hrnci se tvoří
velké bubliny; cukr však nesmí zhnědnout!
Ještě horké cukroví potřeme polevou. Po vychladnutí nakrájíme na
10.
čtverečky 2 x 2 cm.
Clear Machine
Instantní nápoj, doplněk výživy pro sportovce s vitamíny a kreatinem
obsah 60 g
vystačí na 5 dávek, tj. celkem 500 ml
Návod k přípravě (pro dokonalé osvěžení):
1.) Abyste si prostřednictvím Clear Machine mohli dopřát
dokonalé osvěžení, neměli byste hodinu před užitím Clear
Machine nic jíst ani pít, kromě ½ litru vody.
2.) Naplňte láhev do poloviny vlažnou vodou, láhev znovu
uzavřete a důkladně protřepejte, dokud se prášek nerozpustí.
3.) Láhev nyní doplňte vodou tak, aby byla plná, uzavřete a
znovu důkladně protřepejte.
4.) Připravenou dávku vypijte. Po užití Clear Machine byste
měli vypít ještě ½ litru vody.
5.) Dokonalé osvěžení se dostaví asi po hodině a je provázeno vyprázdněním močového měchýře, které se dvakrát až
třikrát opakuje.
Složení:
kukuřičný škrob, kreatin, fruktóza, glukóza, sacharóza,
aroma, vitaminy B5, B6, B1 a B2
Upozornění:
Nejméně 3 dny před užitím Clear Machine za účelem
osvěžení byste se měli vyhýbat ostrým pokrmům, alkoholu a jiným toxickým látkám, abyste osvěžující účinek Clear
Machine mohli pocítit naplno. Během těchto 3 dnů byste
také měli vypít minimálně 3 litry tekutin denně (vyhněte se
tekutinám, které mají dehydratující nebo projímavé účinky).
Diabetici, těhotné ženy a osoby trpící hypoglykémií by se
před užitím Clear Machine měli poradit s lékařem.
Láhev po otevření skladujte v chladničce a spotřebujte do 5
dnů.
datum spotřeby: viz potisk
Vyrobeno v EU pro Clear Machine
#02.08
29
ÍÎÕØÆÑÎÖÒÇÎÏ­ÂÙ
¿¾Ï¾ËÌÓ¾®®
ÍϾž°
_Æ_ÈÌÓ
ÖÖÖ­ÍÎÕØÆÑÎÖÒÇÎÏ­ÂÙ
ÏމäÞëh™éèí†ÞÛò™éëè™æèÝÞëçq™
óÚáëÚÝçâfÞçq™Ú™àëèðâçà§
Àæçâáî٘òæÙeÝ㲘
À½ËÁ˜§˜ÈäÙßêç昧˜ÅÝìêç蘧˜¿íÙæçãÙäçæߘ§˜»Ùææ٘Ùìܦ˜
ÃçåèäÝìæp˜ëñëìgåñ˜çܘÀçåÝÚçð˜çêáßáæÙ䦘
ÒÝåáæçîg˜Ù˜àñÜêçèçæáÛãg˜ëíÚëìê\ìñ¦˜ÎòÜíÛàçìÝÛà¥
æáã٘çܘÞáêåñ˜ÊíÛ㦘ÇëîhìäçîÙÛp˜ìÝÛàæáãÙ¦˜ÄÙÚçêÙìçêæp˜
èçì…ÝÚñ˜Ù˜åh…pÛp˜ìÝÛàæáãÙ¦˜ÎÝä㓘î“Úhê˜ãí…\Ûã“Ûà˜
èçì…Ýژ٘Ü\ê㒦˜ÈêçÜÝâ˜ãîhìáæ˜ ìêçèáÛã“ÛघåÙëç¥
–êÙî“Ûà˜Ùìܦ¡˜ÃçåèäÝðæp˜èçêÙÜÝæëìîp˜æ٘æÝâäÝèˆp˜
ŒêçîæᦘÈçåçۘè…á˜Úçâá˜ëݘˆã’ÜÛá˜Ù˜èêçÜÝâ˜èêçëì…ÝÜ㒘
æ٘âÝâáÛà˜äáãîáÜÙÛá¦
#02.08
31
REPORT #02.08
32
Tahle země není pro zhulený
Příběh I.
Korejský student (zvídavě, ale zároveň plný ostychu):
„Už jsi někdy užíval tu marihuanu?! “
Autor (znuděně, protože tuhle otázku slyší za měsíc
pobytu v Jižní Koreji už podesáté): „No jo, no.“
(následuje klasická chvíle trapného ticha, pak výbuch)
Korejský student (na stole před ním čtyři prázdné lahve
lokálního alkoholu soju): „Ježíši Kriste, vždyť je to strašně
nebezpečné, můj ty světe, bla, bla bla…“
(po uvolnění nahromaděných emocí posilněných lihovinou pochybné kvality a ještě pochybnější chuti přichází
další odmlka; jihokorejský student očividně sbírá odvahu)
Korejský student: „A jaké to teda vlastně je?“
Jako smažka ze sídliště
Tak právě takhle dopadnete, pokud se v Jižní Koreji uvolíte odpovídat na otázky týkající se jiných drog, než jsou
tabák, alkohol, káva nebo čokoláda. V téhle zemi proslavené propracovanou kulturou protestu, stejně jako mobilními telefony schopnými upozornit rybáře, že mu zabrala
ryba, jsou jiné drogy než těch několik právě vyjmenovaných naprostým tabu. Podle místních médií je v „zemi
jitřního klidu“ užívají jen „zkažení“ západní učitelé angličtiny nebo američtí vojáci. Žádný Jihokorejec se ničeho
podobného, marihuanu nevyjímaje, jaktěživ nedotkl.
Nutno dodat, že ačkoliv si místní novináři s pravdou
zahrávají stejně jako poslanec Tlustý s „veselýma holkama“, v tomhle se výjimečně nemýlí. Zkušenost s jakoukoliv „západní“ drogou má opravdu mizivé promile
místních jakéhokoliv věku, vyznání a orientace. Jejich
konzumaci navíc provází neuvěřitelné množství mýtů a
pověr. A tak vám nezbývá, než trpělivě vysvětlovat. Když
to ale děláte potřetí za tři dny, začnete si chtě nechtě připadat jako největší smažka ze sídliště. To vše v zemi, kde
každý muž chlastá, až mu v játrech praští…
Ohnivá voda
„Proboha, ti vypadají. Podívej se na ně,“ nabádá mě Ondra, student brněnské politologie, a nevěřícně přitom kroutí hlavou. Ještě než se otočím ke zdroji jeho údivu, tuším,
co mě čeká. Nedaleko od nás sedí na chodníku v řadě
pět Korejců. Pěkně jeden vedle druhého. Je kolem desáté
večerní. Ulice v soulské čtvrti Sincheon se topí v záplavě
neonových nápisů, které dodávají celému výjevu téměř
mystickou atmosféru.
Všichni mají na sobě tmavé obleky střižené podle poslední módy, bílé košile, kravaty z těch nejvybranějších materiálů a černé lakované polobotky. Jihokorejci si na svém
vzhledu dávají opravdu záležet a o mužích pohybujících
se ve světě businessu to platí dvojnásob. Momentálně je
ale těmhle pěti korejským pánům do jejich vzhledu asi
tolik jako českému horníkovi fárajícímu z dolu po mnohahodinové směně na šachtě. Košile mají rozepnuté, kravaty povolené a sako jednoho z nich se povaluje opodál.
Na první pohled je zřejmé, že s mírou se nepilo ani tentokrát. Na vině je pracovní stres, ale především malé zelené
lahve plné tradičního korejského nápoje – soju.
Více než sedm set let známá lihovina destilovaná podle
původní receptury z rýže se dnes vyrábí ze všeho, co je
právě po ruce, nejčastěji však z brambor. Za její bezprecedentní oblíbeností v Koreji stojí vedle železného zvyku
také její nízká cena. Jedna láhev (360 ml nejčastěji konzumované 20 % verze) vyjde na 16 korun.
Legální droga má mezi Korejci řadu přezdívek, nejčastější
je ale „kamarád“. Pro společnost, v níž vztahy a kolek-
tiv znamenají vše, představuje
soju povolené médium – zbavuje
studu, umožňuje snadněji komunikovat s okolím a dává zapomenout na pracovní stres. Nelze se
proto divit, že značka Jinro Soju
je již šest let po sobě nejprodávanějším tvrdým alkoholem na
světě. Že jste o něm nikdy neslyšeli? Vězte, že mimo Koreu se
ho ročně vyveze jen mizivé procento. „Lidi tady zkrátka málo
hulej. Kdyby víc hulili, tak by si
nemohli tolik lhát, možná by se
i přestali opouštět. Hulení tady
prostě nemá zatím vybudovanou
tradici!“ řekl by na to Macháček.
Škoda, že Samotáři v Asii zatím
neprorazili.
Podle statistik asociace sdružující
korejské výrobce alkoholu vypili Korejci v roce 2006 více než tři miliardy litrů soju, piva a
dalších alkoholických nápojů. Spotřeba roste rok od roku.
Na každého Korejce a Korejku starší dvaceti let tak dnes
připadá více než 90 lahví soju na rok. Jedna láhev přitom
naplní sedm plných půldecilitrových sklenic. Podle WHO
vypil průměrný dospělý Korejec v roce 2003 více než 19 litrů
čistého alkoholu ročně. Dnes je toto číslo ještě vyšší.
Náklady na lékařské výlohy spojené s problémy způsobenými alkoholem jsou obrovské. Odhady ztrát se různí, ale ty
střízlivější se pohybují nad hranicí 200 miliard korun ročně.
Legální všelék tak sice rozvazuje jazyky, jenže…
překvapení, když je po návratu na rodnou hroudu čekali
místo rodin uniformovaní pánové. Kdosi je udal. Následovaly rozbory všeho možného, usvědčení, zdrcující sebekritika odvysílaná celostátní televizí v přímém přenosu, konec
vysněné kariéry a vězeňský mundúr.
V Jižní Koreji se zkrátka nehulí…
Zpátky k fetu
Snad jste si z předchozích vět udělali obrázek o velikosti
jihokorejského „splávku“ a problémech s ním spojených.
Vraťme se ale zpět k zapovězenému. Dokud se mě na marihuanu ptali moji jihokorejští spolustudenti, zůstával jsem i
přes ony feťácké výčitky celkem v pohodě. Když mě ale po
jedné z přednášek klasických sociologických teorií s podobným námětem oslovil i velevážený profesor s titulem z prestižní americké univerzity, šel jsem do kolen.
Příběh II.
Korejský profesor (po klasické otázce, vida můj sinavý
obličej): „Nene, já se chci zeptat na něco jiného, než asi čekáš.
Víš, já marihuanu jednou užil, když jsem byl na dovolené
v Řecku.“
Autor (na tváři lehký úsměv, sám neví, jestli je pobavený
nebo pořád v šoku): „Aha, a jak vám tedy mohu pomoci?“
Korejský profesor: „Víš, oni mi ji tenkrát nabídli nějací
Francouzi. Bylo to na tom kopci u Akropole. Strašně dlouho
jsem váhal, ale pak jsem souhlasil, že si dám s nimi.“
Autor (zvedá obočí): „A jaké to bylo?“
Korejský profesor: „No, když jsem se pak probudil, nemohl jsem se hýbat a vůbec jsem nechápal, kde jsem. Až za pěknou chvíli mi došlo, že ta postel je asi nemocniční.“
Autor: „Cože?“
Korejský profesor: „Prý mě našli nějací dobří lidé, jak se
polámaný válím ve křoví asi pět metrů pod nějakou vyhlídkou. Jedno žebro mi propíchlo plíci a nebýt jejich pomoci,
tak tady dneska už nestojím. Ty Francouze jsem už samozřejmě nikdy neviděl.“
Autor (neschopný odpovědi): „WTF?“
Korejský profesor: „No, já se vlastně jen chtěl zeptat, jestli se to stává
normálně. (chvíli pozoruje můj vyjevený obličej) Ale jak vidím, tak asi ne.
No, asi jsem měl smůlu. Pojď, zvu tě
na pořádného panáka. Sice se po něm
možná pobleju, ale alespoň vím, že mi
to nepropíchne plíci.“
Když se k podobným zážitkům přidá
brutální represe ze strany jihokorejské policie a soudního systému – za
konzumaci nelegálních drog můžete
jít za mříže i tehdy, když jste je požili
za hranicemi země – mozaika začne
dostávat reálné obrysy. Přesně to se
„poštěstilo“ skupině herců pozvaných
na divadelní festival v holandském
Amsterdamu. Omámeni jedinečným
geniem loci, rozkolovali mladí nerozvážlivci jointa zakoupeného v jednom
z mnoha shopů. Jaké však bylo jejich
text / fotos: mv
#02.08 GROWING
33
Méně kytek – větší výnosy
k rozumnému scrogu mimo jiné nutná i jistá zkušenost
s indoorovým pěstováním. Pak můžete
kytkám dopřát čas
5-7 týdnů, aby se
z nich stala louka
zelených květů. Tak
dostanou všechny
květy téměř stejné
množství
světla;
naproti tomu při
tradičních
metodách pěstování ho
spodní výhonky vzhledem k větší vzdálenosti od světelného
zdroje nemají tolik. To je další plus, které vyrovnává nevýhodu
delší vegetativní fáze.
Mnoho samozásobitelů má problém s nedostatkem samičích
sazenic. K tomu, abyste jich měli dost, potřebujete buď samostatnou místnůstku pro matky a sazenice nebo štěstí při nákupu semen, který však nelze bezvýhradně doporučit, protože
je to dost drahé. Pokud nemáte k dispozici zvláštní místnost
ani jste si při semínkové ruletě nevylosovali dostatek holčičích
semínek, vyvstává problém: jak teď plně využít ten pěstitelský
koutek, který jste si tak krásně nachystali?
Odpověď: scrogem, technikou, která umožňuje vyprodukovat
s poměrně málo rostlinami hodně kvetoucích vršků, tedy palic,
které jsou optimálně zásobeny světlem. Protože jak praví zlaté
growerské pravidlo: světlo je základ. Počet rostlin přitom není
pro výnos rozhodující. Nejdůležitějšími nástroji pro scrog jsou
péče o postupně rostoucí slečny umístěné vzadu velmi obtížné. Proto by taky květináče měly být pevně spojeny s dřevěnou
konstrukcí.
Jakmile je konstrukce hotová, osázejte ji sazenicemi nebo semenáčky. Při použití semenáčků byste jich měli zasadit přibližně
dvakrát tolik, než kolik jich má později vykvést (předpokládané
procento samiček: asi 50 procent). Sazenice se při scrogu ukázaly jako výhodné, protože za předpokladu, že se jedná o stejné fenotypy, slibují rovnoměrnější vzrůst než kytky ze semen.
Pak se (stejně jako u matek) během vegetativní fáze zastřihne
nůžkami hlavní výhonek mezi druhým a třetím kolínkem,
takže vzniknou dva nové výhonky. Tato procedura se následně
opakuje tak často, dokud rostlina nevytvoří dostatek výhonků,
aby zcela vyplnily plochu místnosti.
Až na vyšší spotřebu vody a hnojiva na rostlinu a trochu delší
fázi růstu odpovídá péče o samičky péči při obvyklém pěstování. Nechci se zaplést do spekulací o výnosu, a tak tu neuvedu
poměr gram/watt. Ve srovnání s běžnou metodou pěstování
však lze dosáhnout až o 20 % vyšších výnosů, samozřejmě za
předpokladu, že výchozí situace a podmínky jsou stejné. Pěkný
úvod do scrogu najdete na fóru Hanfburg.
Na závěr je třeba říci, že tímto způsobem je možno získat stejně
bohaté výnosy jako metodou „sea of green“. Ta spočívá v tom,
že necháme co nejvíc rostlin ve tří- až čtyřlitrových květináčích
hned po zakořenění vykvést. Tuto metodu lze doporučit jako
alternativu pro ty, kteří mají k dispozici málo kytek a velké květináče a vyhovuje jim čtyřtýdenní fáze zakořeňování a růstu.
KIMO
Pokud chcete výhonky jedné rostliny pokrýt hodně velkou plochu, může se stát, že jednotlivé větve budete muset ještě dodatečně podepřít, než dosáhnou drátěné konstrukce nad sebou.
Nejsou-li ještě dost velké nebo dostatečně zakořeněné, je třeba v období růstu rozhodně použít modré světlo, tedy HPI-T,
případně metalhalogenidovou výbojku nebo zářivku, protože
„chřest“ není u téhle metody nijak žádoucí. Takzvané „přízemní výhonky“, tedy květy, které se tvoří na stoncích pod úrovní
opěrné konstrukce, byste také měli odstranit nůžkami. Beztak
by později neměly moc světla, a tak by zbytečně spotřebovávaly energii a živiny.
V ideálním případě je většina plochy při dosažení drátěné konstrukce pokryta malými pupeny květů ve stejné výšce. Pokud
kytky dosáhnou konstrukce moc brzy nebo pokud je moc nízká, vyrostou holky příliš vysoko a drát už je neunese, a krom
toho už není ideální ani přívod světla. Pokud rostliny dosáhnou
konstrukce příliš pozdě nebo pokud je příliš vysoká, drát brání
květům v růstu a měli byste ho na tomto místě uštípnout. Nejlepší okamžik, kdy mají vršky dosáhnout opěrné konstrukce, je
konec fáze před kvetením, tedy asi dva týdny po přechodu na
světelný rytmus 12/12.
Vystihnout přesně tento okamžik je velmi důležité, ale je to také
záležitost intuice, protože závisí na mnoha faktorech, jako jsou
množství světla, hnojení, substrát a především sorta. Proto je
nůžky na stříhání bonsají, které jsou k dostání i v growshopu,
kladivo, hřebíky, pár latí a zahradnický drát nebo síť.
Nejprve je potřeba konstrukce ze dřeva a drátu, při rozměrech
místnosti řekněme 1 x 1 x 2 metry asi 40-70 centimetrů vysoká,
která těžkým výhonkům poskytuje oporu. Výška dřevěného
podstavce se může lišit podle prostoru, sorty a počtu rostlin. Je
přitom nutno brát v úvahu, že drát musí být vhodný pro rostliny a že rozestupy musí být dost velké, aby slečny, až dosáhnou
drátěné konstrukce, ji mohly bez problémů prorůst. Rozestupy
by však neměly být ani moc velké, jinak by se stonky a (doufejme) těžké palice nemohly o drát opírat. Rozestupy na naší fotce
z fóra Hanfburg (special thanks) činí dva centimetry. Taky tu
hned vzniklo několik boxů na scrog, je to sice ze začátku trochu časově náročnější, ale později se to vyplatí. Protože pokud
celou plochu zaujímá jen jeden box na scrog, jsou přehled a
GROWING #02.08
34
HISTORIE VÝVOJE
SKLIZŇOVÝCH STROJŮ
Vývoj sklizňových strojů ve firmě Tebeco začal jedno odpoledne na severní Moravě.
Při opravě traktoru probíhala současně na sousedských polích
sklizeň technického konopí na vlákno. Sklizeň probíhala velmi
pomalu a celou dobu se na pár hektarech potýkala s velkými
problémy. Setkání s místními zemědělci odkrylo skutečné problémy na poli.
Při hledání partnera pro vývoj a konstrukci byla nalezena pouze jedna zahraniční organizace, která měla stavbu sklizňových
strojů jako vedlejší program. Prakticky nebylo možné nalézt
techniku, která by se zaručila za pracovní výkon na stovkách
hektarů.
To odstartovalo první vlnu vývoje, která se zaměřila na následující požadavky na sklizňové stroje:
• jednoduchá konstrukce
• vysoký pracovní výkon
• vysoká životnost sekacího systému i samotného
stroje
• nízké servisní náklady
• vhodnost pro přepravu na pozemních komunikacích
• jednoduchá a rychlá přestavitelnost z pracovní do
přepravní polohy
• bezpečnost
• bezporuchovost
• ekonomičnost
To byly základní prvky, které by každý stroj měl splňovat. Jako
první byl vyvinut testovací stroj se záběrem 1 metr pouze pro
zjištění výkonnosti a životnosti sekacího systému. Po úspěšných
zkouškách byl postaven stroj Schumacher se dvěma lištami a
čtyřmetrovým záběrem, který odstranil předchozí problémy.
Tento stroj byl určen pro rostliny do 2 metrů výšky. Úspěchy a
další potřeba zemědělců ukázala hlad po strojích pro sklízení
vysokých stonků. V České republice totiž dorůstá konopí seté
pěstované na vlákno velmi často až do výšek 4,5 metru. Pro
tyto potřeby firma vyvinula stroj Clipper, který dokáže posekat
takto vysokou rostlinu s pracovním výkonem přesahujícím 2
ha/hod.
Potenciál v konopí ukázal potřebu dalších strojů. Tím se vývoj
rozdělil na žací stroje jednolištové a vícelištové. K vícelištovým strojům patří stroj Clipper 4.4 se čtyřmi lištami, který
umí posekat stonky o délce 80 cm. Z jednolištových sekaček,
používaných zejména na dosekávání strniště po kombajnu, lze
doporučit stroj Panther 3.1. Je to třímetrová lišta, která se plazí
těsně nad zemí a tak poseká velmi dobře i slehnuté konopí. Při
vývoji je kladen velký důraz na design, který ovlivňuje konstrukci stroje v mnohých případech od základu. Vývoj nejen
v konstrukci je nezbytnou součástí strategie společnosti a je
základem pro další rozvoj.
Výše popsané technologie se používají pouze na sklizeň tzv.
„na vlákno“ nebo také pod názvem „Alpha“. V dnešní době se
firma orientuje na vývoj strojů pro sklizeň semínka tzv. „Beta“.
Technické konopí poskytuje velký potenciál, ale je zapotřebí
kvalitní a spolehlivé techniky, která odstraní strach před dosavadním způsobem sklizně.
Petr Bednář
legalizujte
mě
#02.08
Chlebovo Konoptikum
rozpitýs
35
hratlampavě prodyndat noc, ke vstávání ústyk když máš, ale spíš
jen pocit pratady nebo prateď. tak aspoň ohanit.
po ránu papaláš noční ananás a seš drobnooukej.. nahej slepej přecapkat na biťón. kvyžec, pane. přes lep mhouříš žasnurav: šmatlasopé chroéty už sou doma. kvyžec díš, nanahato, a štusíš na biťón
pro křeplechy a čistý gigatě.
další šílená ránoc, bidl by ti pšchráč, ale není. točí se, až otočí. chceš
jít, ale máš hlén. a lítost. mhouříš přes kůpodíč, den ale tůje tma.
zas otáčíš. hej, ananás. šmatlasopé se ptají co.
ještě dyndáš, abys vytočil hlén, a vrací se ti kruhová. krásnění: její
dlouhý fáze noční šaty tančící pažez, pak jecháš kolmo a visíš s ní.
rozlitej čoch, kua. nuž dost echa.
vstaneš podle tey a šmatláš ji po fázi, nic víc. víš. sonarem víš, ale
ránoc opitýs. echa.
vstaneš a šmatláš, mražíš, nuž nenahej, nuž bez hlénu, nuž bez
lítosti, nuž muž, a šmatláš její strašíuši matýsku, vrní.
a pak asi prší.
bramborové kaše plná vana
naše rodina je ještě celá tak jaxi ji pamatuju, deset lidí sedí kolem
vánočního stolu, malej brácha malá sestra malá sestřenka a ještě
tenkrát i babička s dědou, ona běhá kolem s mísama jídla a on nás
baví..
mamka udělala vanu plnou bramborové kaše, až skoro po okraj,
každej si dochucuje svůj kousek, míchá vařečkou, perem se o místo v malé koupelně.. pubertální blbeček já neví, kam si stoupnout
a co tam dělat.. prát se o místo jako ostatní přece nebude.. tak stojí
a pak to přesolí a má jebáky na xichtě.
--uff.. takhle hrozný sny se mi zdají jen málo..
probouzím se vedle malinké tmavovlásky, úsměv jako východ
slunka ale přesně mířenej.. všechny paprsky jenom pro mě, krajina kolem je potmě..
jeden z paprsků se odchýlil a pronikl mi čelem do mozku, čelní
lalok temenní lalok odraz od lebky a přímo do hypothalamu,
zabolelo to. všimla si toho.
„kolik jsi toho zase vypil,“ šišlá českopolsky.
„..“ „.“ „,“ mlčím. myšlenky na odpor se cenzurují skoro automaticky, mají to naučený. přemýšlím kolik jsem toho zase vypil.
moje ruka se dere pod peřinou k jejímu prsu, rozespale. „to nejde,“ brání se. „už se nepotkáme,“ útočím, a po krátké přestřelce je
první kóta dobytá.„ale nic víc už, jó?“ říká jako vážně.
„no tak, je to jenom sen..“
„tak když se to jenom zdá,“ šibalsky se usmívá, jako by tuhle
výmluvu sama vymyslela..
--tentokrát se cuknutím probouzím v redakci, je po obědě a to se mi
zdají takovýhle věci. do půllitrovýho hrnku s kočičkou si rychle
sypu kafe a zalívám horkou vodou a plnotučným mlíkem.. rozespale koukám na kafi na cedulku Extra Strong..
„koně moje hyjé!“ a teď několik dní nebudu spát vůbec.
--ten den po práci večeřím u mámy bramborovou kaši a malinká
tmavovláska mi na dálku vykládá, jak si lehne do vany a na nos
si dá šlehačku a počká až přijdu. usínám a zdá se mi jak je naše
rodina ještě celá..
budeme muset vymalovat
„jeď na výlet někam za město. užij si čerstvý vzduch až tě začne
bolet hlava..“
hlava mě bolí už od rána, lásko, je mi blbě, netopí kotel, nepere
pračka, chytil jsem rýmu, bolí mě v krku a několik zubů. odřel
jsem si včera někde oba lokty a zlomil sanici, chce se mi spát a je
mi zima.
kočka začíná s chápavým úsměvem zapalovat byt, pomáhám jí,
spokojeně zapaluju svíčku s hořkou příchutí a tou zapaluju záclony, je nám teplo.. kočko blbá, a kde budem spát zítra?
--„nemám brýle, vidím jen šedou skvrnu, jdu spát, svět neexistuje.“
ta šedá skvrna je svět, lásko, ale nebuď smutná, nám je tu dobře,
kočce i mně. kroupa mi sedí na rameni a smějeme se spolu, má
zvláštní smysl pro humor. ona pouští akurat a já carlu bruni, ona
pije víno a já slivovici. ta jí nevoní. kotel i pračka už topí. záclony
jsme uhasili. měj se.
o ženských/o chlapech
filip včera potkal svou osudovou někdy v 19.30 před vchodem na
fakultu, byla nádherná, chytrá, vzdělaná a královsky bohatá. zmizela mu někde na čáře..
já mohl čekat dýl, až skoro k půlnoci. zrovna odcházela ze skleněnky, neznal jsem ji. už chvíli jsme po sobě koukali. „dobrý večer,
zdá se mi to nebo po sobě koukáme?“ byl jsem dost nalitej, takže
to zapůsobilo obvyklou silou. „já jsem petra“, usmála se a šla.
--píšu jenom o ženských. „a o čem jiným bys chtěl psát?“ ajo.
--v rozjezdu jsem potkal sympatickýho kluka, nabízel mi chlast z
plácačky a měl ovázanou dlaň. trochu jednodušší, usměvavej.
„co to je?“
„vodka,“ řekl
„vodku nepiju.“
přičichl si. „ale voní jako slivovice,“ usmál se.
napil jsem se.
„je to vodka.“
„a co ta ruka,“ zkoumám. zas se usmál. sundal obvaz, stehy přes
celou dlaň.
„to mi udělal tata od mladé, zeptal sem se ho co by udělal, kdyžby
byla těhotná. tak vzal kudlu a skočil po mně,“ úsměv. „dal sem na
něho trestní oznámení.. no ale stáhl sem ho.“
nechápu.
„no ono se nakonec ukázalo, že je těhotná,“ širokej vítěznej
úsměv.
chvilka ticha a pak pointa.
on její tata seděl. patnáct let.“
„za co?“
„za vraždu,“ a omluvnej úsměv.
--tak vidíte, píšu i o chlapech.
chleb
z
www.konoptikum.c
Download

Rozhovor s Bushkou Bryndovou