Čtyři hodiny v Phnom Penhu: Kalašnikov, Pol Pot a Gates
„Ty si opravdu nechceš zastřílet z kalašnikova? No tak, nelži mi. Každej
turista ze západu si přece chce pohrát s ruským samopalem,“ naléhá mě můj
„tuk-tukář“ Serey.
Čtěte více na straně 34...
#02.09
Organizátoři pražského Milion Marihuana
Marche zvou čtenáře Konoptika na jeho
dvanáctý ročník, který se uskuteční 9. května.
Oba se zároveň podílejí na chodu Legalizace.cz.
Čtěte více v rozhovoru na straně 5...
nezávislý nestranný legální
Varování: Časopis určen pou
pouze osobám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
Přijďte na MMM
NOVINKY
PUBLICISTIKA
GROWING
KULTURA
Úřad OSN pro drogy a kriminalitu počátkem března ve Vídni rozhodl neměnit taktiku a
pokračovat v krvavé a kontraproduktivní válce proti drogám, včetně marihuany. Na souvislosti se Konoptikum zeptalo amerického bojovníka za lidská práva a člena občanského
sdružení Virginians against the drug violence Michaela Krawitze z Virginie.
KONOPÍ A zdRAVÍ
KONOPNÁ STORKA
l
á
i
Editoriál
r
o
t
i
Ed
[email protected]
Mají nevládní organizace možnost podílet se
nějakým způsobem na rozhodování Organizace spojených národů?
To je složité. Organizace spojených národů je totiž tvořena
zástupci vlád a s nevládními organizacemi není příliš zvyklá komunikovat, natož spolupracovat. Poslední dobou se ale
situace mění k lepšímu. Asi i proto, že si hlavní zastánci války proti drogám konečně uvědomují, jak je represe neúspěšná, a že se jim drogová problematika a obchod s drogami
absolutně vymykají z rukou. Současná politika totiž mafiím
hraje do karet, podobně jako za prohibice alkoholu ve třicátých letech minulého století.
Jaká je vaše role ve vztahu k OSN a nevládním organizacím?
Snažím se zprostředkovávat kontakt mezi americkými
nevládními organizacemi a OSN. Jde o to, že v přebujelé byrokracii OSN není tak lehké se vyznat. A já se snažím
asistovat nevládním organizacím, aby jim politici a úředníci
v OSN dopřáli sluchu.
Klíčovým slovem letošního zasedání Úřádu OSN pro
drogy a kriminalitu a zejména demonstrantů, kteří
obléhali vstup do areálu, kde se jednalo, se stal termín harm reduction (omezení bolestných dopadů).
Mohl byste vysvětlit, co to znamená?
Jde skutečně o zásadní pojem a skutečnost, že ho OSN
nevzala na vědomí a v konečném dokumentu rozmělnila na
drobné, je do očí bijící. Byrokraté se tím de facto přiznali,
že jsou stále uvězněni v předsudcích a staví ideologii války
proti drogám nad zdravý rozum a názory expertů. Smysl
harm reduction spočívá v systému, který by omezil negativní dopady užívání drog tím, že lidem závislým na drogách
bude pomáhat. Jde například o programy výměny jehel, bránících šíření hepatitidy a viru HIV, či o odblokování užívání
drog pro léčebné účely.
To se týká jak opiátů, kvůli jejichž totálnímu zákazu zbytečně trpí nevyléčitelně nemocní, tak zejména marihuany nebo žvýkání listů koky. A pojem harm reduction chce
v neposlední řadě zmírnit také násilí vyvolané válkou proti drogám a současnou strategií protidrogového boje, která
například v Mexiku vede ke krvavé válce se stovkami obětí
každý měsíc.
Plakáty odpůrců války proti drogám a transparenty
před sídlem OSN ve Vídni poukazovaly na to, že teď
přišel správný čas pro změnu. Můžete vysvětlit, proč
je právě teď šance od základů změnit vnímání drog
ve společnosti?
Těch příčin je hned několik. Dostali jsme se do fáze, kdy je
každému soudně uvažujícímu člověku jasné, že válka proti
drogám v její současné podobě vyhovuje drogovým mafiím, které z ní mají ohromné zisky, ale devastuje celá města
a oblasti. Jejími oběťmi se stávají na jedné straně drogově
závislí, na druhé pěstitelé plodin, z nichž se drogy vyrábějí.
Mafie se nám smějí.
Je pravda, že problémy drogové politiky obnažila i
ekonomická krize?
Určitě se na tom podepsala. Válečníkům proti drogám, kteří proměnili v krvavé bojiště Mexiko a Bolívii, dochází síly a
peníze. Ale celé to má širší souvislosti. Proces, který se teď
zadrhává i kvůli nedostatku financí v souvislosti s krizí, byl
nastartován v šedesátých letech, v sedmdesátých se prudce
rozvíjel, ale v osmdesátých začal stagnovat. Nevládní organizace získaly přístup na jednání OSN poprvé v roce 1989 a
začaly upozorňovat na neúnosnou cenu, kterou lidstvo za
válku proti drogám platí. V devadesátých letech se také díky
nim proces dále zpomalil a teď se konečně zastavuje úplně.
O tom ostatně svědčí rezoluce přijatá včera ve Vídni, která
přešlapuje na místě, topí se v klišé a nepřináší žádnou novou
vizi. To je pro nás ostatně dobré znamení ve smyslu: alespoň
všichni vidí, že to takhle dál už nejde. Proto je teď čas pro
naprosto zásadní změnu v přístupu ke drogám.
O tom hovořil v OSN i bolívijský prezident Evo
Morales, který mimo jiné šokoval přítomné politiky
a byrokraty tím, že před nimi veřejně žvýkal listy
koky. Jaký na vás udělal dojem?
Ten projev byl ohromný, úplně fantastický. Ostatní politici
by si z něj měli vzít příklad.
>>> Pokračování na straně 4
Více zelene
BioNova zabezpečuje výzkum,
high – tech prostředí a odbornost,
s kterými mohou být pak vyvíjena ta
nejlepší hnojiva a prostředky k
ošetřování rostlin. S nepatrným úsilím
tak dosáhnete rovnou mnohem lepší
výsledek růstu a květu rostlin.
Tedy více zeleně. BioNova: čistý zisk.
M y t v o r í m e , Vy p r o fi t u j e t e !
Se všemi dotazy a žádostmi o
informace se můžete obrátit na
našeho distributora.
BOMAT
AT,
AT
T, spol. s. r.r o.
T fon
Telé
f : +42(0) 495 491309
E-mail: [email protected] Internet: http://web.telecom.cz/bomat
Letošní rok je zásadní pro vývoj drogové politiky
nejen u nás, ale i v celosvětovém měřítku. Možná za
to může krize a peníze se hledají všude. Třeba za to
můžou zprávy z Mexika a Bolivie, kde obchodníci s
narkotiky mají větší finanční a vojenský potenciál než
stát. Je to i tím, že protidrogová politika selhává na
plné čáře a cíle stanovené před deseti lety Komisí
pro narkotika (Comision on Narcotic Drug - CND) se
nepodařilo naplnit. A také konečně začínají být slyšet
hlasy odborníků, kteří volají po změně.
Výsledky letošního zasedání CND, které se konalo
začátkem března ve Vídni, nasvědčují tomu, že se
neefektivní protidrogovou politiku podařilo alespoň
pozastavit. Na zhodnocení všech výsledků tohoto
zasedání je však ještě čas.
Prahu začátkem dubna navštíví Obama a také
Konoptikum přijde vyjádřit požadavek celosvětové
racionání drogové politiky. A 9. května proběhne
Milion Marihuana March, pochod za legalizaci konopí,
kde opět nebudeme chybět. Přijďte i vy vyjádřit svůj
názor. Je čas na změnu.
Don´t give up the fight!
zbyněk
z
www.konoptikum.c
PUBLICISTIKA #02.09
2
>>> Pokračování ze strany 1
Tiráž
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře, aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit vážné újmy na
zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho
možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory
zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín je určen osobám starším osmnácti let.
Jen si představte tu absurditu, kdy zemědělci pěstují koku
jako kulturní plodinu už tři tisíce let a vojáci pověření bojem
proti drogám je teď kvůli tomu zabíjejí a zavírají do vězení.
Je dobře, že na to prezident Morales upozornil.
Morales hovořil o nápravě historické chyby z roku
1961, kdy vlastně válka proti drogám v současné
podobě začala nesmyslným zařazením listů koky
mezi společensky nejnebezpečnější drogy. Myslíte, že
se to může podařit?
Věřím, že ta změna je nevyhnutelná. V šedesátých a sedmdesátých letech, když se drakonické protidrogové zákony
přijímaly, byla u moci vyšší střední třída. Kdo nebyl běloch
a vyšší střední třída, s tím se nikdo nebavil. Ten byl auto-
USA. Po nástupu prezidenta Obamy, který ostatně veřejně
přiznal, že marihuanu kouřil, a sliboval už před svým zvolením liberální přístup k drogám, to jde pochopitelně všechno
daleko snáze.
Češi jsou nejnáruživějšími kuřáky marihuany v Evropě, ale k legalizaci máme stále daleko, i když se o ní
konečně začalo nahlas mluvit. Máte nějaký recept, o
němž ze zkušenosti víte, že funguje?
Podívejte se, já vždycky říkám, že jakmile se lidé postaví za
své právo kouřit marihuanu, bude to znamení, že se dříve či
později změní i zákony. Když vidíte v televizi záběry policejních razií v klubech, tak všichni zahazují pytlíky a krabičky
s trávou a říkají „to není moje marihuana.“ Až začnou těm
policajtům říkat, „to je moje marihuana, dej od ní ruce pryč“,
bude to znamení, že je čas na změnu.
VydaVatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
zbyněk crha.
Redaktoři:
maruschka, KIMO, majkl, DM, čestmír uhlík, MV, juan pedro,
Ondřej Mrázek, Lucia.
Překlad:
sjuuu.
korektury:
maruschka.
GRafika:
mark marker.
ilustRace:
mark marker, lukas
fotoGRafie:
maruschka.
reklama:
[email protected]
distRibuce:
VW bus.
PRinted by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze
po dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998
– 312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
maticky hloupý, nezodpovědný a provokatér. Teď je jasné,
že už je to jinak. Musíme se jinak stavět k přírodě, ke společnosti, k drogám, zkrátka ke všemu. Věřím, že za tři, za
pět, za deset let už bude všechno jinak. Už tu nebude jediný
prezident, který dokáže obhájit pěstování koky jako kulturní a společenské tradice, ale objeví se další, kteří se veřejně
postaví za legalizaci marihuany a svobodu pěstování nejrůznějších a nejrozmanitějších plodin. Už jenom kvůli pokoře
vůči zachování biodiverzity.
U vás doma, ve Virginii, bojujete za legalizaci marihuany pro lékařské účely. Jak se vám to daří?
Naše organizace se jmenuje Virgiňané proti drogovému
násilí. Ve Spojených státech se dosud za pouhé držení malého množství drogy udělují drakonické tresty, jako před pár
lety návrh na trest smrti za držení jednoho gramu kokainu.
Snažíme se zabránit nejhoršímu, liberalizovat ty nejnespravedlivější zákony a rozsudky. Co se týče legalizace marihuany pro lékařské účely, tam je v posledním roce patrný ohromný posun a více či méně se to podařilo již ve třinácti státech
Takže je to tak, jak zpívá Bob Marley: Get up stand
up for your rights...
Je to přesně o tom. Jakmile se člověk hrdě nepostaví za to,
co dělá a čemu věří, je to vždycky špatně. Když se za to stydí,
schovává se, lže v práci, přátelům, rodině, protože nedokáže
překonat strach, pak to ve společnosti vyvolává negativní
ovzduší kolem marihuany. A to je přesně to, co chtějí. My
jsme založili naši úspěšnou kampaň za legalizaci marihuany tím, že jsme oslovili nejrůznější lidi, kteří kouří, aby se
k tomu veřejně přihlásili. A to velice pomohlo. Úspěšní právníci, psychologové, umělci, učitelé veřejně vystoupili a řekli:
ano, kouříme marihuanu a nevidíme na tom nic špatného.
Tím spíše, že teď je pravý čas pokusit se prolomit mlčení,
vymanit se z předsudků a zvolit nový přístup, který drogový problém přesune z oblasti politiky a policie do oblasti
sociální a zdravotní.
Ondřej Mrázek, Vídeň
Konopí u Českých soudů
Hledáme dobrovolníky, kteří mají čas a mohou jezdit na soudy. V Čechách je dohromady 104 soudů, které řeší trestní
případy. Všech jsme se zeptali, jestli soudí případy, kde je
předmětem jednání konopí.
Zatím jsme obdrželi odpovědi ze 44 soudů. Z toho vyplývá,
že u okresních soudů ve Vyškově, Ústí nad Orlicí, Trutnově,
Šumperku, Strakonicích, Příbrami, Opavě, Frýdku-Místku,
Kladně, Písku, Svitavách, Kutné Hoře, Hodoníně, Brněvenkov, Novém Jičíně, Praze 8, Klatovech, Praze 4, Mladé
Boleslavi, Jihlavě, Českém Krumlově, Nymburku, Rakovníku a u Vrchního soudu v Olomouci nikoho za konopí
momentálně nestíhají.
V Liberci, v Praze-západ a u Krajského soudu Brno a jeho
pobočky ve Zlíně údajně nerozdělují skutky podle předmětu.
Zajímalo by mě,
u kolika činností může
být člověk vypálenej
jak zvíře.
Soudy, o kterých zatím víme, se uskuteční:
• 6.4. Beroun
• 7.4. Kroměříž
• 20.4. Uherské Hradiště
• 20.4. Praha
• 27.-29.4 Praha 10
• 4.5. Praha
• 4.-5.5. Plzeň
• 11.5. Praha
• 23.-28.5. Plzeň
Chcete-li nám pomoci, ozvěte se na telefon 605/701081
nebo na email [email protected]
Srdečně zdraví Stanislav Penc
Zbyňa
&
Gonzalezzz
V práci...
SPÁLENINY
Nejvyšší soud ČR, Vrchní soud v Praze a okresní soudy
v Táboře, Rokycanech, Praze 1, Domažlicích a Olomouci
odmítají sdělit jakoukoli informaci.
...
U psaní komiksu
to jde.
PUBLICISTIKA #02.09
4
BROAD NEWS
Desetiletý plán UNODCu nevyšel
Dva na sobě nezávislé týmy celkem čtyřiceti vědců na univerzitě v Bristolu shodně dospěly k tomuto výsledku: heroin
je nejnebezpečnější drogou současnosti, následují kokain a
barbituráty. Alkohol zaujímá na neoficiálním žebříčku nebezpečných drog páté místo, tabák deváté. Výrobky z konopí se
ocitly zhruba uprostřed žebříčku na jedenáctém místě, extázi
vědci zařadili na osmnácté místo a přiřkli jí tak poměrně nízký rizikový potenciál. Žebříček byl sestaven na základě devíti kritérií nebezpečí, která s sebou nese zneužívání legálních
a nelegálních drog: tělesné poškození (např. náhlé úmrtí při
předávkování heroinem), nebezpečí fyzické nebo psychické
závislosti, dopady na sociální prostředí a finanční nároky
kladené na veřejné zdravotnictví.
Tato studie byla zveřejněna již před dvěma lety. Vzbudila zejména ve Velké Británii velkou pozornost veřejnosti,
brzy nato však upadla v zapomnění. I přes tyto jednoznačné
vědecké závěry britská labouristická vláda tento týden znovu zařadila konopí do třídy B a zpřísnila tak tresty za nakládání s konopím.
Zdá se však, že pečlivá práce předních britských vědců
nepřijde nazmar. Zpráva má být v březnu předložena Komisi pro omamné látky OSN (UNCND). Pan Costa by rád i
nadále vedl „war on hemp“. Nechme se překvapit, jak své
stanovisko obhájí tváří v tvář neúspěšnému desetiletému
plánu UNCND a těmto nejnovějším vědeckým výzkumům.
Whoopie podporuje Phelpse
V televizní diskusi “The View” americké televizní stanice
ABC Whoopie Goldbergová reagovala na zmínku o užívání
konopí a jeho následcích prohlášením, že sama marihuanu
užívala. Moderátorka Elisabeth Hasselbecková mluvila o
chování Michaela Phelpse a vyjádřila se k otázce, jestli sportovec, který bere omamné látky, nesáhne i po látkách, které
by zlepšily jeho výkon. Whoopie Goldbergová na to odpověděla, že má pro jeho čin pochopení, protože dvaadvacetiletý
Phelps je stejně jako ostatní lidé v jeho věku k takovým způsobům jednání otevřený.
Držitelka Oscara pak za velkého potlesku prohlásila, že i
ona kouřila „trávu“ a že problém je spíš v nedostatečném
respektování soukromí. Vyloučení Phelpse, idola s obrovskými příjmy, není příliš realistické, protože pak by si místo
plavání vydělával stejné peníze účinkováním v reklamách.
Naštěstí jsou ohlasy na jednání plavce označovaného jako
Superman převážně kladné a zdá se, že stejně se k záležitosti
stavějí i média. Teď ještě aby si na coming out v telce troufli
i ti ostatní.
Rakovina varlat a konopí
Hysterické titulky: konopí ti nakope koule
Dočtete se to všude:
„Konopí způsobuje rakovinu varlat.“ Podle agentury Reuters jistý vědecký ústav v Seattlu zjistil, že podle některých
indicií existuje souvislost mezi užíváním konopí a rakovinou
varlat. Když si závěry výzkumu přečteme pořádně, zní to
už o poznání méně dramaticky: za prvé jde jenom o kuřáky
konopí, tedy o lidi, kteří dávají přednost prokazatelně nejškodlivějšímu způsobu aplikace. Při kouření konopí vznikají
(stejně jako u kouření cigaret) látky ohrožující zdraví, například dehet nebo oxid uhelnatý. Ani jeden účastník tohoto
výzkumu neužíval konopí orálně nebo ve vaporizéru.
Vědci navíc došli k závěru, že souvislost mezi kouřením
konopí a rakovinou varlat je sice možno předpokládat, avšak
potvrdit ji mohou až intenzivnější výzkumy. Právě proto, že
dopady konzumace konopí jsou zatím jen velmi málo prozkoumány. Přesto však zejména tisk vytrhává závěry studie
ze souvislostí a vydává pouhou teorii za vědecký poznatek.
Subjektivní hodnocení a interpretace patří v německých
médiích (na rozdíl od angloamerické oblasti) k žurnalistickému řemeslu utváření veřejného mínění. K tématu konopí pak
každé noviny píší to, co se zrovna hodí do současné politické
linie. Jako důkaz tu otiskujeme stručný obsah několika tzv.
studií, které byly v průběhu posledních let vědecky vyvráceny, ale pořád se tvrdošíjně tváří jako „vědecké poznatky“:
• Konopí způsobuje rakovinu plic (teorie „1 joint = 20 cigaret“): Dvě navzájem nezávislé americké univerzity (Los
Angeles a Colorado) prokázaly v dlouhodobém výzkumu
v roce 2006 opak.
• Konopí, pokles výkonnosti a ztráta energie.
• Po konopí se hloupne (zmenšuje se mozek).
• Hulení dlouhodobě poškozuje mozek.
• Huliči při jízdě autem zažívají flashback.
• Hulení způsobuje impotenci.
Je ještě libo pár příkladů?
Američtí vědci zjistili, že konopí má negativní vliv na zásobování mozku kyslíkem (únor 2005), o osm měsíců později
kanadští biologové dokazují, že konopí povzbuzuje tvoření
nových mozkových buněk (říjen 2005) a mohlo by se lékařsky využívat jako antidepresivum. Krátce poté dochází tým
odborníků z Nového Zélandu k závěru, že konopí může
zvyšovat riziko schizofrenie. Kromě toho prý konzumace
marihuany zabraňuje ateroskleróze (duben 2005) a vyvolává
srdeční infarkt (únor 2008).
Testován nový syntetický kanabinoid
Nový agonista kanabinoidových receptorů (CRA13), který
vyvinula farmaceutická firma Novartis, byl nedávno testován v klinické studii první fáze na 69 zdravých jedincích;
testy se zaměřily na jeho bezpečnost, snášenlivost a farmakokinetiku. CRA13 se stejně jako THC váže na receptor CB1
i na receptor CB2. 63 účastníků bylo rozděleno do sedmi skupin po devíti osobách, které vždy ráno nalačno a bez dalšího
dopoledního jídla užily orálně jedinou dávku kanabinoidu
(dávky se pohybovaly v rozmezí 1–80 mg) nebo placeba. Aby
bylo možno zkoumat vliv stravy, dostalo 6 dalších účastníků
40 mg látky CRA13 nalačno a o dva týdny později znovu,
tentokrát po snídani bohaté na tuky a s vysokou energetickou hodnotou. Vedlejší účinky CRA 13 byly podobné jako
při užití THC nebo konopí a byly závislé na velikosti dávky. Maximální koncentrace v krvi byla pozorována asi dvě
hodiny po užití, opět podobně jako při orálním užití THC.
Podání kanabinoidu zároveň s jídlem zdvojnásobilo jeho
biologickou využitelnost. Autoři studie zjistili, že řada látek
rozpustných v tucích je lépe přijímána v případě, že jedinec
přijímá potravu bohatou na tuky. Vědci to vysvětlují různými faktory, mj. i lepší rozpustností látky.
zdroj: IACM, www.cannabis-med.org
Drahá sranda v Amsterdamu
Coffeeshop Voyager by měl odjet na cesty... co nejdál!
Ten, kdo se vydá do Amsterdamu, přece jenom očekává,
že ve zdejších coffeeshopech nebude muset riskovat nákup
nekvalitního zboží. Ale i v holandském konopném ráji
můžete pěkně padnout na hubu. Tak se vedlo i nám odborníkům během No-Mercy Weed Cupu.
Poblíž hlavního nádraží se koncentrují první shopy a čekají na potenciální zákazníky. Pokud má váš favorit z blíže
neurčených důvodů zavřeno, sáhnete samozřejmě po alternativách. Tady je však na místě velké opatrnost. Hostel/coffeeshop „Voyager“ na rohu ulic Geldersekade a Oudezijds
Kolk láká kolemjdoucí přátelsky otevřenými dveřmi a regulérními cenami, za které ale nabízí nejhorší trávu v Amsterdamu. I hašiš, který jsme si tu koupili, byl mimořádně mizerný.
Pokud se tedy v Amsterdamu dostanete do příliš dobré
nálady, můžete si ji ve „Voyageru“ za hotové nechat úžasně zkazit. Z příšerného sajrajtu bez účinku a za pevné ceny
vám zůstane vzpomínka s hořkou pachutí a dobrodružství
se zdravotním rizikem. A to myslíme vážně.
Takže si radši trochu zajděte, než abyste nalítli.
PS: Komu se na hašiš z „Voyagera“ tak daleko nechce, může
si ho vyrobit sám. Stačí vrazit špatný standard do lavoru
s mokrými čajovými pytlíky, nechat 24 hodin louhovat, usušit a je to.
#02.09 NOVINKY
5
Přijďte na
MMM
Organizátoři pražského Million Marihuana Marche zvou
čtenáře Konoptika na jeho dvanáctý ročník, který se uskuteční 9. května. Oba se zároveň podílejí na chodu Legalizace.
cz.
Co je Legalizace.cz a jaké jsou vaše cíle?
Jirka: Je to sdružení, které se přes deset let významnou
měrou podílí na vývoji drogové legislativy v ČR, zejména
v souvislosti s marihuanou. Dlouhodobě se stavělo za práva
uživatelů, kteří byli obviněni a souzeni, navzdory jejich nulové společenské nebezpečnosti. Formou lobbingu se snažíme
o změnu legislativy na takovou úroveň, aby vycházela vstříc
potřebám uživatelů a zároveň se pohybovala v mantinelech
mezinárodních úmluv závazných pro Českou republiku.
Robert: Jedním z hlavních projevů našeho nesouhlasu
s kriminalizací konopí je každoroční, letos v pořadí již 12.
pražský ročník Million Marihuana March, demonstrace za
legalizaci konopí.
Kolik se na projektu podílí lidí?
Robert: Naše občanské sdružení má celkem 10 aktivních
členů a několik dalších úzce spolupracujících nečlenů. Většina z nás se pravidelně několikrát do roka schází a domlouvá další dílčí kroky v naší činnosti, včetně celé organizace
MMM.
Jak jste se k tomu dostali?
ky pro černý trh, organizovaný
zločin pěstování a distribuce
konopí.
Proč by se mělo legalizovat konopí?
Robert: Protože konopí je nele-gální posledních 80 let ze své 7
000 let staré, lidstvu známé his-torie. Nevidím jediný důvod,
proč by měla taková všestran-ně využitelná rostlina jakou je
konopí, resp. proč by měla být jakákoliv rostlina na naší pla
planetě systémem určena za nelegální.
Jirka: Poslední dobou zaznívají mnohé argumenty pro legalizaci konopí, ale i ostatních drog. Samozřejmě s nezbytnou
regulací. Důvody jsou mnohé. Neúspěšný represivní model,
kdy neklesá nabídka, a naopak roste poptávka. Rok od roku
roste černý trh s drogami, kdy jen podle odhadů se loni
obchodovalo s drogami za několik stovek miliard dolarů.
Roste tak moc organizovaného zločinu a souzeni jsou zpravidla jen uživatelé nebo nevýznamní dealeři. Ve zkratce,
legalizací bychom ušetřili za boj proti drogám. Místo toho
bychom mohli profitovat na jeho regulaci. Uživatelé by nesli
zodpovědnost za svou závislost, ale nebyli by stigmatizováni
a nuceni hledat prostředky pokoutným způsobem. Uvádím
jen zlomek možností, které může legalizace přinést.
Robert: Před dvěma roky jsem byl jedním z těch úzce spolupracujících nečlenů požádán, abych jeho kamarádům pomohl s organizací nějaké demonstrace za legalizaci trávy. Byl
jsem předtím několik let v zahraničí, nikdy jsem o podobné
akci neslyšel, ale nápad se mi zalíbil. Na jejich první schůzce
jsem zjistil, že nemám s organizací akce jen pomáhat, ale nést
za celou demonstraci zodpovědnost. Jmenovali mě ředitelem MMM 2007 a po skončení demonstrace, na kterou přišlo
kolem 5 000 lidí, jsem zjistil, že je v naší zemi solidní základna aktivních podporovatelů legalizace konopí a spousta práce na cestě k jejímu dosažení. Stal jsem se členem Legalizace.
cz, abych mohl aktivně, s podporou konopné obce, usilovat
o reformu drogové politiky u nás.
Jirka: Já se nabídl v roce 2007, kdy jsem dostal příležitost
řídit tiskovou kampaň pro MMM. Před ročníkem 2008 jsem
si s Robertem prohodil roli hlavního organizátora a ujal se
kormidla MMM. V důsledku nadcházejících událostí, jejichž
vyvrcholením bylo mé pozdvižení nad neutěšenou situací
v Čechách, jsem převzal předsednictví sdružení, abych mohl
pokračovat v nastoleném kurzu.
Robert: Jo, párkrát jsem to zkusil. Někdy i párkrát denně.
Jirka: Zkoušel, mockrát.
V čem spatřujete největší rizika zneužívání konopí?
Co se vám za dobu působení podařilo
udělat či změnit?
Robert: Společenské kluby konopí (Cannabis Social Clubs)
mají sloužit k efektivnímu způsobu pěstovat, držet a distribuovat konopí v určité skupině lidí. Ne všichni mají možnost
si konopí pěstovat nebo si ho spolehlivě obstarat, netouží
vstupovat na černý trh, nechtějí trávu neznámého původu a
kvality. Nabízí se efektivní způsob, který spočívá v založení
státem uznaného Společenského klubu konopí (něco na způsob občanského sdružení), v kterém bude jasně definován
počet členů, množství pěstované trávy i formy distribuce
v rámci klubu. Stát tak bude moci vést evidenci o pěstitelích i
konzumentech a zároveň represí nevytvářet ideální podmín-
Milion Marihuana March proběhne 9.
května, mohli byste říct, o co jde, kde to
bude a co se bude dít?
Hulíte, nebo jste to alespoň zkoušeli?
Robert: Většina z nás pracuje pro Legalizaci.cz zcela dobrovolně. Nedostatek financí nám brání v rozšiřování našeho
pole působnosti – kdybychom měli víc peněz, mohli bychom
udělat víc. Hledáme neustále finanční podporu, rád bych
touto cestou vyzval všechny, kdo věří v naši práci, že jsou
upřímně vítáni nás podpořit jakoukoliv částkou.
Co to je za kluby a k čemu slouží?
Robert: Jistě je nový trestní zákoník v paragrafech o konopí
lepší než ten současný, ale rozhodně nemůžu říct, že jsem
spokojen. Nelíbí se mi nové měrné jednotky určující od roku
2010 legální množství trávy, a to jak pěstované, tak držené.
Ačkoli se v novém trestním zákoníku tráva odlišila od jiných
nelegálních omamných látek co do trestního postihu za
nakládání s ní, nesouhlasím zkrátka s její kriminalizací.
Jirka: Nic nového pod sluncem. Tři rostliny sice zásadně
mění možnosti pěstování pro osobní spotřebu bez obavy, že
půjde o trestný čin, ale jinak se nic nemění. Jakékoli množství
překračující 1g čistého THC je nadále trestným činem. Ve
zkratce, došlo k posunu, za který jsme pochopitelně rádi, na
druhou stranu mnohé sporné body v zákoně zůstávají.
Robert: Million Marihuana March je demonstrace na vyjádření nesouhlasu s kriminalizací konopí, která každoročně
mezi prvním a druhým květnovým víkendem probíhá ve
stále více a více městech (vloni to bylo 239 měst) na všech
kontinentech. V Praze bude letos již 12. ročník této demonstrace, která začne setkáním na Karlově náměstí, odkud
po projevu vyrazí průvod demonstrantů Prahou do parku
Parukářka, kde proběhne happening. Příznivci konopí se
mohou těšit na tři hudební pódia, cannabis kino, konopný
trh, přednášky odborníků o konopné problematice, infostánky a mnoho dalšího..
Jakým způsobem získáváte finance?
Robert: Po zrušení Letné, kde byly dřív demonstrace, jsme
našli nové místo – park Parukářka – a tam jsme vloni uspořádali MMM happening, na který přišlo víc jak 10 000 lidí.
Změnili jsme název sdružení z Občanského sdružení za
legální konopí (OSLÍK) na Legalizace.cz. Změnili jsme si
logo a webové stránky. Od podzimu loňského roku spolupracujeme s HCLU – Maďarskou unií občanské svobody na
reformě drogové politiky v rámci EU.
Jirka: Trvalým úsilím celého týmu jsme spustili nový portál www.legalizace.cz, který by měl být komplexním rozcestníkem na poli informací o konopí. A kromě každoročního MMM připravujeme také projekt Společenských klubů
konopí.
Co si myslíte o novém trestním zákoníku?
Je to vůbec reálné?
Robert: Myslíš legalizaci trávy? Jistě, že to je možné. Stejně
jako před 80 nebo kolika lety přišla lidem nereálná prohibice
konopí, dnes se zdá být stejně nemožná jeho legalizace. Ale
možné to je. Já osobně zastávám cestu úplného vyškrtnutí
konopí ze seznamu omamných látek, i když forma legalizace trávy ve smyslu placení spotřební daně, certifikované
prodejny a pěstírny a svoboda pěstovat a držet konopí pro
osobní spotřebu, to není vůbec marná cesta.
Jirka: Současné změny v globálním měřítku naznačují, že
ano. Finanční trhy se v důsledku nestability naklánějí do
všech stran a ekonomiky jednotlivých států můžou v regulovaném obchodu s drogami najít významný příjem prostředků do svých rozpočtů. Především si ale musí uvědomit, že
tím nebudou podporovat braní drog. To patří neodmyslitelným způsobem ke každé současné kultuře a bude zneužíváno minimálně do té doby, dokud bude společnost, tak jak ji
známe, existovat.
Robert: Největší riziko vidím v kriminalizaci a démonizaci
konopí, šíření kusých nebo nepravdivých informací o jeho
skutečných účincích, a to jak pozitivních, tak negativních.
Veliké riziko spatřuju v neochotě státu připustit, že konopí se stává součástí každodenního života mnohých z nás, a
je nezbytné jak změnit konopnou legislativu, tak veřejnost
v otázkách konopí pravdivě informovat a vzdělávat. A mám
na mysli především mladistvé, kteří dle statistik jeví o konopí veliký zájem. A než jim drogy zakazovat a strašit je vězením, je mnohem účinnější jim být spolehlivým průvodcem a
upřímným rádcem na jejich cestě poznání.
Jirka: Předně vnímám problém u konzumace mladistvými. Člověk bez uspořádaných hodnot by ještě neměl začínat
experimentovat s drogami. A když už, tak s nějakou informační průpravou. Dalším problémem je jednoznačně útěk
do letargie a pohodlnosti před zodpovědností za vlastní
život. A našly by se další. Je jen na lidech, aby byli silnější
a naučili se nezneužívat, co jim může být jinak velice prospěšné. Možná tím zavdávám důvody, aby byla marihuana
zakázaná, ale prázdná a vystrašená démonizace povede jen
k opačnému efektu, tedy dalšímu nárustů zneužívání. Primární je informační prevence.
Jak se někdo může stát členem
Legalizace.cz?
Robert: Prvním krokem je jistě chuť obětovat se v boji proti
válce proti drogám.
Jirka: Jestli to kdokoli myslí vážně a chce se zapojit do
nevděčného, přesto zajímavého boje za zrovnoprávnění
konopí, ať napíše na [email protected]
Vzkázali byste něco čtenářům Konoptika?
Robert & Jirka: Přijďte na MMM!
PUBLICISTIKA #02.09
6
„Z MMM se stal obrovský festival“
Rozhovor s moderátorem pražského Million Marihuana March Martinem
Juki Jyrkinenem.
Mohl bys nám vysvětlit, jaké má vlastně
Million Marihuana March poslání?
MMM je pravidelné každoroční setkání
všech příznivců konopí spojené s demonstrací, projevy mluvčích, protestním
pochodem městem, sérií různých přednášek, workshopů a, jak už jsme zmínili,
hudebním a divadelním festivalem. Během
jedné dekády se rozrostla do celého světa,
a tak ji pod různými názvy najdeš ve stovkách metropolí. Konkrétní požadavky jsou
tedy s přihlédnutím k různým zákonům
poměrně rozdílné, ale v principu jde o
oslavu konopné kultury jako volby životního stylu.
Minulý rok jsi v roli mluvčího provázel na hlavním pódiu
účastníky Million Marihuana March, který se poprvé
uskutečnil na novém místě. Bylo to v pražském parku na
Parukářce a akce byla podle ohlasů za celou dobu existence
MMM nejzdařilejší. Jak sis ji užil ty?
Máš pravdu, že od roku 1999, co tuhle demonstraci a
hudební festival organizujeme, byl minulý ročník po všech
stránkách nejzdařilejší. Předně nám hrálo do karet báječné
počasí, které přilákalo na pochod městem a posléze do areálu Parukářky na deset tisíc dobře naladěných lidí. Jak sám
vidíš, od dřevních dob MMM, kdy přišlo vyjádřit svůj názor
pár desítek nebo stovek účastníků, jsme se velmi výrazně
rozrostli a význam akce daleko přesahuje hranice města
i celé republiky. Já osobně jsem drtivou většinu času trávil
v technickém zázemí a připravoval se s pozvanými hosty
na moderování, nicméně výběr kapel mi docela vyhovoval,
takže jsem si festival užil jako všichni ostatní.
na Karlově náměstí a po prvních projevech našich mluvčích
vyrazíme v doprovodu hudební produkce na pochod městem. V cílové stanici bude připraveno festivalové městečko a
široká plejáda populárních hudebních kapel, DJů a různých
zajímavých aktivit spjatých s konopím. Výjimkou samozřejmě nebude ani konopný trh, kde budou mít zájemci možnost
nakoupit produkty z konopí a poklábosit s jejich výrobci.
Kdo už někdy v minulosti MMM navštívil, ví, že atmosféra je vždy zcela unikátní a svým způsobem neopakovatelná,
a lepší způsob, jak atraktivně strávit sobotu a ještě přispět
dobré věci, snad ani neexistuje. Uvidíme se tam!
Jak vnímá vaše aktivity veřejnost? Dá
se konstatovat, že jste dosáhli nějakých
úspěchů?
To zcela nepochybně ano! Úplně první
akce podobného typu de facto proběhla
už v roce 1998, kdy skupina lidí kolem
prvních aktivistů a vlastně přípravného
výboru občanského hnutí za legalizaci konopí protestovala
na Staroměstském náměstí proti tzv. Severovu zákonu, který byl sněmovnou čerstvě přijat. Od té doby se hodně věcí
změnilo a dnes můžeme konstatovat, že i politická reprezentace pomalu, ale jistě začíná vnímat názory erudovaných
odborníků a stavět se proti nesmyslným represím. Což je
také hlavní myšlenka MMM v ČR: naprostá dekriminalizace
konopí, okamžité zastavení trestních stíhání jeho pěstitelů a
jeho legalizace. I přes dílčí úspěchy hnutí jsme však zase a
znovu svědky případů, kdy stát obviňuje nemocné důchodce z výroby drog a chce je posílat do vězení. Případ Bushky
Bryndové u táborského soudu to jasně dokazuje.
Přípravy letošního ročníku jsou již pravděpodobně v plném
proudu, na co se můžeme těšit?
Jubilejní 12. ročník Million Marihuana March (9. května) tradičně odstartujeme v odpoledních hodinách v centru města
Legalizace.cz
#02.09 PUBLICISTIKA
7
The Economist: Zhroucené státy a neúspěšné protidrogové politiky
Jak zastavit drogové války
5. března 2009, The Economist print edition, přeložila Bushka Bryndová
Prohibice selhala, legalizace je tím
nejméně špatným řešením
Před sto lety se v Šanghaji setkala skupina zahraničních
diplomatů při prvním historickém pokusu o zavedení mezinárodního zákazu obchodu s omamnými látkami. Dne 26.
února 1909 se dohodli na vytvoření Mezinárodní komise pro
opium – pouhých pár desítek let poté, co Británie vedla válku s Čínou, aby ji přinutila respektovat své právo na obchod
s opiem. Následovaly mnohé další zákazy drog ovlivňujících
náladu. Valné shromáždění OSN se v roce 1998 zavázalo, že
členské země budou usilovat o „svět bez drog“ a o „vymýcení nebo citelné snížení“ výroby opia, kokainu a konopí
k roku 2008.
Toto je druh slibů, které politici rádi dávají. Veřejnosti
pomáhají zbavit se pocitu morální paniky vytvořeného stoletím prohibice. Mají uklidnit rodiče dospívající mládeže
na celém světě. Jsou to však velmi nezodpovědné sliby, protože je nelze splnit.
Příští týden se ministři z celého světa sejdou ve Vídni, aby
rozhodli o mezinárodní protidrogové politice na příští desetiletí. Podobně jako generálové za 1. světové války mnozí
z nich budou tvrdit, že vše, co je potřeba, je dělat ještě více
toho, co jsme dosud dělali. Válka proti drogám ve skutečnosti silně zklamala, v rozvojovém světě způsobila zhroucení zemí, zatímco v těch bohatých se rozšířila závislost na
drogách. Pokusíme-li se o spravedlivé vyhodnocení tohoto
stoletého boje, musíme dospět k názoru, že byl neliberální,
vražedný a bez výsledku. Toto je důvod, proč je časopis The
Economist i nadále přesvědčený, že tou nejméně špatnou
protidrogovou politikou je legalizace drog.
„Nejméně špatnou“ neznamená dobrou. Ačkoliv by legalizace byla přínosnou pro producentské země, v konzumentských zemích by přinesla (odlišná) rizika. Jak jsme se pokusili níže vysvětlit, mnozí zranitelní uživatelé drog budou trpět.
Ale podle našeho názoru jich bude mnohem víc, kteří na tom
vydělají.
Důkaz neúspěchu
V současné době Úřad OSN pro drogy a kriminalitu již
nehovoří o světu bez drog. Chlubí se tím, že trh s drogami
se „stabilizoval“, což znamená, že více než 200 miliónů lidí,
tedy téměř 5% světové dospělé populace, stále ještě užívá
nelegální drogy, takže se jedná o zhruba stejné procento jako
před deseti lety. (Stejně jako u většiny předkládaných fakt o
drogách, jedná se jen o odhad: důkazní kázeň je další obětí ilegality.) Výroba kokainu a opia je pravděpodobně přibližně stejná jako před deseti lety, u konopí jsou čísla vyšší.
Ve Spojených státech spotřeba kokainu postupně klesala od
vrcholu na počátku osmdesátých let, ale tento pokles není
rovnoměrný (je stále vyšší než v polovině 90. let) a na mnoha
jiných místech včetně Evropy spotřeba naopak vzrostla.
Nelze říct, že by tomu tak bylo pro nedostatek snahy. Jen
samotné Spojené státy ročně vydávají kolem 40 miliard dolarů, aby zabránili dodávkám drog na trh. Ročně zatknou 1,5
miliónu svých občanů za drogové trestné činy, až půl miliónu z nich dají do vězení; tvrdé drogové zákony jsou hlavním
důvodem, proč se jeden z pěti amerických černochů alespoň
jednou v životě dostane za mříže. V rozvojovém světě se
zase v ohromující míře prolévá krev. Od prosince 2006 bylo
v Mexiku zabito více než 800 policistů a vojáků (a celkový
počet mrtvých za rok se pohybuje kolem 6000). Tento týden
byl v Guinea-Bissau, která v obchodu s drogami hraje důležitou roli, zavražděn další místní přední politik.
Přesto právě prohibice sama o sobě maří úsilí bojovníků
proti drogám. Cena za nedovolenou látku se stanoví spíše
podle nákladů na distribuci než na výrobu. Vezměme například kokain: nárůst ceny v řetězu od pěstitele až po spotřebitele je více než stonásobný. Postřikování polí zemědělců
herbicidy může místně zvýšit cenu kokových listů až na
čtyřnásobek, ale bude mít jen malý dopad na prodejní cenu
kokainu na ulici, protože tu určuje riziko při jeho pašování
do Evropy nebo do Spojených států.
V dnešní době bojovníci proti drogám tvrdí, že se jim daří
zabavovat polovinu z veškeré světové produkce kokainu.
Skutečnost je však taková, že za minulý rok ceny na ulici ve
Spojených státech vzrostly, zatímco čistota drogy klesla. Přímá souvislost mezi klesající poptávkou po drogách a jejich
stoupajícími cenami není zcela objasněná. Na druhé straně
existuje dostatek důkazů o tom, že obchodníci s drogami se
rychle přizpůsobují narušení trhu. V nejlepším případě účinná represe vyvolá jen přesun výroby jinam. Takto se výroba
opia přestěhovala z Turecka a Thajska do Myanmaru a na
jih Afghánistánu, kde stojí v cestě snahám západních vojsk
porazit Talibán.
Al Capone v globálním měřítku
Ve skutečnosti prohibice místo snížení trestné činnosti napomohla rozvoji organizovaného zločinu v naprosto nebývalém
měřítku. Podle odhadu OSN, který je možno považovat za
přehnaný, průmysl nelegálních drog ročně vynáší příjmy ve
výši 320 miliard dolarů. V západních zemích prohibice dělá
zločince z občanů jinak respektujících zákony (ve své době
mohl současný americký prezident za své mladické laškování s drogami snadno skončit ve vězení). To také činí drogy
ještě nebezpečnějšími: uživatelé závislí na drogách kupují
heroin a kokain plné příměsí, mnozí používají špinavé jehly,
kterými se vzájemně infikují, dochází k šíření HIV; chudáci,
kteří podlehnou cracku nebo pervitinu jsou postaveni mimo
zákon a jediní, kdo je „léčí“, jsou jejich dealeři. Ale nejvyšší
cenu platí rozvojové země. Dokonce i v tak relativně rozvinuté demokracii jakou je Mexiko, dnes dochází k bojům na
život a na smrt se zločinci. Američtí představitelé, včetně
bývalého drogového cara, již dali veřejně najevo své znepokojení ohledně „narkostátu“ na svých hranicích.
Selhání drogové války přimělo navrhnout některé z jejích statečnějších generálů, především z Evropy a Latinské
Ameriky, aby se místo zavírání lidí do vězení pozornost
přesunula k veřejnému zdraví a k „harm reduction“ (např.
závislým uživatelům se umožní, aby používali čisté jehly).
Tento přístup klade větší důraz na vzdělávání veřejnosti a na
léčbu drogově závislých a menší důraz na útoky na rolníky
pěstující koku a na trestání uživatelů „měkkých“ drog pro
osobní potřebu. To by byl krok správným směrem. Je však
nepravděpodobné, že bude dostatečně financován, a nevede
k tomu, aby byl ze scény vyřazen organizovaný zločin.
Legalizace by nejen vyřadila zločince ze hry, ale způsobila by přesun drogové problematiky z trestní sféry do sféry
veřejného zdraví, v jehož rámci se bude řešit. Vlády by zdanily a regulovaly obchod s drogami, a využily by takto získané finanční prostředky (a miliardy ušetřené na vymáhání
zákona trestněprávním aparátem) ke vzdělávání veřejnosti
o rizicích užívání drog a k léčbě závislosti. Prodej drog mladistvým by měl být nadále zakázán. Různé drogy by měly i
odlišnou úroveň zdanění a regulace. Takový systém by byl
neohrabaný a nedokonalý, vyžadoval by neustálý monitoring a předem těžko odhadnutelné kompromisy. Ceny po
zdanění by se měly stanovit na úrovni, která by zajistila
požadovanou rovnováhu: ani příliš nízké, aby se podpořilo snižování spotřeby drogy, ale také ne příliš vysoké, aby
nepřilákaly zájem černého trhu, a nevedly ke krádežím a
prostituci, k nimž se v současnosti závislí uživatelé ze zoufalství uchylují, aby mohli uspokojit svůj návyk.
Získat podporu pro tento nepříliš dokonalý systém v producentských zemích, kde je organizovaný zločin hlavním
politickým tématem, by bylo poměrně snadné. Horší je to
však v konzumentských zemích, kde se hlavní politické
bitvy svádějí okolo otázky závislosti. Mnozí američtí rodiče
by možná souhlasili s tím, že legalizace by byla tou správnou
odpovědí pro lidi z Latinské Ameriky, Asie a Afriky, možná
by dokonce i viděli její užitečnost v boji proti terorismu. Ale
jejich bezprostřední obavy by se týkaly jejich vlastních dětí.
Tento strach je z velké části založený na předpokladu, že
pokud dojde k legalizaci, drogy bude brát více lidí. Takový předpoklad však nemusí být správný. Neexistuje žádný
vztah mezi tvrdými protidrogovými zákony a výskytem užívání drog: občané žijící v zemích s přísnou protidrogovou
politikou (především Spojené státy, ale také Velká Británie)
užívají více drog, nikoliv méně. Bojovníci proti v drogám,
které tato čísla přivádějí do rozpaků, za to kladou vinu údajným kulturním rozdílům, ale i ve velmi podobných zemích
tvrdý přístup k drogám přináší jen velmi malé rozdíly v
počtu závislých: přísné Švédsko a liberálnější Norsko mají
naprosto stejné míry závislosti. Legalizace by mohla omezit
jak nabídku (dealery lákající k užívání drog), tak i poptávku (nezakázané ovoce již nebude tolik chutnat). Nikdo si
nemůže být jistý, jak to nakonec dopadne. Ale těžko bychom
mohli tvrdit, že prodej nějakého produktu, který se stane levnější, bezpečnější a mnohem dostupnější, vzápětí poklesne.
Od upřímných zastánců legalizace by bylo rozumné uznat
za možné, že užívání drog celkově vzroste.
Přesto ale existují dva důležité argumenty, proč by se s prohibicí mělo skoncovat. Prvním z nich je otázka liberálního
principu. Ačkoli jsou některé nelegální drogy pro některé
lidi velmi nebezpečné, většina z nich není obzvlášť škodlivá. (Tabák je návykovější než prakticky všechny ostatní drogy.) Většina spotřebitelů nelegálních drog, včetně kokainu a
dokonce i heroinu, je užívá jen občas. Dělají to, protože jim
poskytují požitek (podobně jako je tomu s whisky nebo cigaretami jejich oblíbené značky). Není úkolem státu, aby jim
v tom bránil.
A jak je to se závislostí? Tato otázka je částečně pokryta
prvním argumentem, protože co se týče souvisejících škod,
odpovědnost za ně nese sám uživatel. Ale závislost může
také způsobit neštěstí v rodinách, a to zejména u dětí závislých rodičů, a způsobuje širší sociální náklady. To je také
důvod, proč by prevence užívání drog a léčba závislostí
měly být prioritou protidrogové politiky. Pro to máme náš
druhý argument: legalizace nám nabízí příležitost účinně se
vypořádat se závislostí na drogách.
Poskytováním poctivých informací o zdravotních rizicích
různých drog a úměrným stanovením jejich ceny, by vlády
mohly spotřebitele směrovat k těm nejméně škodlivým. Prohibici se nikdy nepodařilo zabránit šíření sofistikovaných
drog vymyšlených v laboratořích. Legalizace by mohla podpořit legitimní farmaceutické společnosti ve snaze vylepšit
drogy, které lidé berou. Prostředky získané z daní a ušetřené
na represi vládám umožní zajistit léčbu závislých uživatelů,
což by byl způsob, jak legalizaci učinit politicky přijatelnější. Úspěch rozvinutých zemí v odrazování lidí od kouření
tabáku, který je také zdaněn a regulován, nám dává důvod
k naději.
Kalkulovaný hazard, nebo další století neúspěchů?
Náš časopis se poprvé vyjádřil pro legalizaci drog už před
20 lety. Dnes po novém přezkoumání důkazů, se nám prohibice zdá ještě škodlivější než dřív, zejména pro chudé a slabé tohoto světa. Legalizací se drogová scéna zločinců úplně
nezbaví, protože podobně jako u alkoholu a cigaret bude
docházet k daňovým únikům a k nedodržování předpisů.
Ani to automaticky nevyléčí zhroucené státy jako Afghánistán. Naše řešení je nedokonalé, ale zjevný neúspěch trvající
již celé století je dobrým argumentem pro to, abychom se o
ně pokusili.
http://www.legalizace.cz/?p=1771
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/klara-samkova-vesela-.php?itemid=6125
http://www.czechfp.cz/site/?p=6266
http://www.blisty.cz/2009/3/16/art45852.html
Mezinárodní odborný kongres v Berlíně
Humanitární organizace Caritas international a berlínská
Alice-Salomon-Fachhochschule (Odborná vysoká škola Alice Salomonové) uspořádaly zajímavou konferenci, která by
měla osvětlit současnou situaci v oblasti poptávky po drogách a odpovídající politické reakce. Cílem této konference je
zhodnotit výsledky desetileté spolupráce a v přímé diskusi
se navzájem informovat o své činnosti, o úspěšných projektech, o svých silných stránkách i slabinách.
Caritas international dospěla k tomuto závěru: „Na základě těchto čísel a vývoje musíme konstatovat, že současná
politika ke svému deklarovanému cíli vytvořit ‚svět bez
drog‘ nedospěla. Zásada ‚nulové tolerance‘ drog nepřinesla
požadované výsledky. Naopak: drogová politika posledních
desetiletí byla zjevně kontraproduktivní. (...) Tato nová politika by měla uznat, že drogy jsou součástí společenské reality. Proto není možné vytvořit ‚svět bez drog‘. Je spíš potře-
ba, abychom se s drogami naučili zacházet způsobem, který
by byl snesitelný pro společnost i pro jednotlivce. K tomu
je nutné zásadně změnit drogovou politiku: v jejím centru
by mělo být 1. uznání a naprosté respektování lidských práv
konzumentů, 2. dekriminalizace konzumentů, 3. dekriminalizace malovýrobců/malopěstitelů...“ Také Vysoká škola Alice Salomonové v Berlíně požaduje radikální obrat v drogové
politice. Konference se zúčastnili odborníci a politici z Asie,
Latinské Ameriky, Afriky a Evropy, mezi nimi i významní
zástupci Kolumbie, která patří k největším výrobcům kokainu, a Afghánistánu, který celosvětově vede v produkci opia.
Přítomna byla i zmocněnkyně německé spolkové vlády pro
drogové záležitosti Sabine Bätzing. Ve svém pětadvacetiminutovém příspěvku řekla, že je třeba snížit nabídku a
poptávku po tvrdých drogách. I v následujícím rozhovoru
mluvila velmi rozumně: „Dlouho se proti drogám bojovalo,
místo abychom se snažili porozumět problémům, které se za
užíváním drog skrývají. (...) A musíme se především pokusit
ten problém vyrvat i s kořeny. A to neznamená jenom říct
‚vytrháme kytky ‘ nebo ‚potrestáme dealery‘, ale jde tu o
to, odstranit v těchto zemích chudobu. Potom se nám také
podaří snížit pěstování drog.“ Ještě realističtěji se vyjadřuje
v závěru rozhovoru: „Musíme vycházet z toho, že je těžké
skutečně docílit naprosté abstinence v užívání drog, vytvořit svět bez drog. To by bylo opravdu možné jen za velice
vysokou cenu omezování lidských práv. Nicméně chceme
podstatně snížit dostupnost drog a chceme podstatně snížit
konzumaci, ale pomocí dozoru, osvěty, podpory kompetencí podstatných pro život, a ne přinucením a s misionářským
zápalem.“ Zdá se, že se konečně mění vítr...
www.caritas-international.de
www.asfh-berlin.de
NOVINKY #02.09
8
Změna? – Obama a konopí
Noviny San Francisco Chronicle přinesly v úterý 4.
listopadu 2008 téma Barack Obama a konopí jako
lék. K této otázce se Obama v několika rozhovorech vyjádřil pozitivně.
Současně s americkými prezidentskými volbami v úterý 4.
listopadu 2008 se v několika státech USA konala referenda,
ve kterých šlo o konopí. Michigan se díky podpoře asi 63
% voličů stal třináctým státem USA, ve kterém si pacienti
mohou beztrestně opatřit a držet konopí.
Poté, co touto reformou prošel i stát Massachusetts, se očekával pozitivní impulsy i na celostátní úrovni. Čerstvý vítěz
prezidentských voleb se před čtyřmi lety vyslovil pro dekriminalizaci konopí, později od toho však ustoupil. Prohlásil
ale, že policie má na práci důležitější věci než stíhání nemocných, kteří používají konopí k léčebným účelům.
Obama stejně jako Bill Clintom a Al Gore přiznal, že v mládí
užíval konopí. Na rozdíl od Clintona, který se vymlouval, že
prý přitom nevdechoval kouř, Obama prohlásil, že samozřejmě kouř vdechoval, o to při tom přece jde. O užívání konopí se zmínil i ve svém životopise. Konopná reforma ovšem
ve srovnání s Obamovými dalšími úkoly, jako je například
zavedení všeobecného zdravotního pojištění, nepatří k jeho
prioritám. Na rozdíl od McCaina a George W. Bushe se však
k otázce konopné reformy alespoň nestaví nepřátelsky. U
Konopná izolace je zdravější
Veřejnost byla po celá desetiletá hluchá nejen
k legalizaci konopí, ale i k ochraně životního prostředí a úspornému zacházení s energií. Mezitím
se však z obou témat staly trendy. V oblasti stavění už výrobci izolací poznali, že ochranou prostředí se dají vydělat „zelené“ peníze.
Přitom se však často přehlíží, že běžná izolace na bázi ropy
se bohužel jen špatně snáší s představou ochrany životního
prostředí. Izolační látky, které jsou opravdu ekologické, a to
příležitosti nástupu do úřadu byla novému prezidentovi
předána „Citizen Book“, Kniha občanů, v níž mohou Američané vyjádřit své názory a představy. Není bez zajímavosti, že legalizace konopí je tu s 90 000 hlasy daleko před
ochranou životního prostředí, veřejnou dopravou a dokonce před požadavkem opatření proti hospodářské krizi. I na
fóru webové stránky www.change.gov, nazvaném „Open for
Questions“, získala otázka legalizace mnoho hlasů. Sedmý
z deseti nejlépe hodnocených dotazů zněl: „13 spolkových
států má vynikající programy pro lékařské využití marihuany, přesto federální vláda i nadále pronásleduje nemocné a
umírající lidi. Není na čase, aby vláda ustoupila a nechala o
tom, co je správné, rozhodovat lékaře a rodinné příslušníky?“
Otázky tohoto typu sice stály ve druhém kole úplně nahoře, avšak ve chvíli, kdy došlo na odpovědi, byly najednou
přesunuty na úplný konec seznamu. Odpověď byla stručná:
„President-elect Obama is not in favor of the legalization of
marijuana.“ – Nutno ocenit, že se vyjádřil jasně.
Alespoň to se změnilo, když už v drogové politice zůstává
vše při starém. A to znamená, že brutální boj americké spolkové vlády proti drogám pokračuje, včetně nočních domovních prohlídek, těžce ozbrojených speciálních jednotek a
desetitisíců lidí zatčených kvůli držení drog, mezi nimiž jsou
i milovníci „trávy“. 9. ledna 2009 se na change.gov a na YouTube objevilo video, ve kterém budoucí mluvčí Bílého domu
v izolačním účinku i jako surovina, se zatím používají velmi
málo. Dobrým příkladem může být izolace z konopí, která
po technické stránce prodělala pozoruhodný vývoj.
Konopnou izolaci lze použít zejména v oblasti izolace
střešních trámů a u příček a vyznačuje se velmi jednoduchým zpracováním, které zvládne i příležitostný kutil. To
je dáno jednak tím, že konopná izolace na rozdíl od skelné
vaty neškrábe ruce, jednak se dá konopí velmi dobře řezat
nožem na izolace. Tepelnou vodivostí patří konopná izolace
do třídy 040 a nabízí tak velmi slušný, i když ve srovnání
s běžnými izolacemi o trochu horší stupeň tepelné izolace.
Naproti tomu v oblasti ochrany před letním horkem konopí
Robert Gibbs odpovídá na dotazy. Otázku k „war on drugs“
a ke konopné reformě však naprosto ignoroval. Další otázky
k mučení, odposlechům, narušování osobního soukromí, ke
konopí, drogové válce v Mexiku a k jeho osobním záležitostem byly ve videu kompletně vystřiženy.
23. ledna zaměstnanci DEA prohledali výdejnu konopí pro
léčebné účely v South Lake Tahoe v Kalifornii. Přitom zabavili konopí a finanční hotovost, údaje o množství nebyly zveřejněny. Nikdo však nebyl zatčen. Mluvčí organizace ASA
(Americans for Safe Access, Američané pro bezpečný přístup) k tomu řekla: „Doufáme, že to jsou poslední následky
Bushova režimu a že prezident Obama brzy najde humánní
řešení pro naše nejzranitelnější občany.“ Obama opakovaně
přislíbil, že DEA už nebude likvidovat kalifornské farmy
pěstující „med-hemp“ (konopí pro lékařské účely).
Barack Obama nyní jmenoval dočasným předsedou ONDCP
(Office of National Drug Control Policy) Eda Jurithe. Odpůrce léčebného využívání marihuany zaujímal už za Clintona úřad, pro který se vžilo lidové označení „drogový car“.
I přes svůj odmítavý postoj ke konopí pro léčebné účely je
považován za mírnějšího a ochotnějšího k dialogu než jeho
předchůdce. Nicméně pacienti by si na jeho pozici asi přáli
někoho s trochu jinou minulostí. Yes, he can ... legalize it ...
but he won’t.
Roland Grieshammer
nad skelnou vatou vede. Konopná izolace přijímá letní horko pomaleji a tak se stará o to, že obytný prostor se v létě
nezahřívá tak silně. Difúzní vlastnosti tohoto materiálu mají
příznivý vliv na mikroklima obytného prostoru, protože
příjemně regulují množství vzdušné vlhkosti. Po stránce
trvanlivosti je vítěz jasný:
Konopná izolace je biologicky odbouratelná, skelná vata je
speciální odpad.
Konopnou izolaci nabízejí dobře zásobené specializované
obchody a lze ji koupit také na internetu. Jedním z dodavatelů po síti je i bausep.de. Konopnou izolaci vhodně doplňují další ekologické stavebniny, např. jílové desky a jílová
omítka.
ÀÊÂğÃ%ÑÄÊ
Ì%ÉÓÎÓÈÒÞԞÍÀÁÆÍÂÃÁƞÌÃÀ͞ëÑÆÍÎÓ
ÀÇÍÎÊ¿ÌÒў¿žÂÍÑÒ¿ÌÃÒÞÂ%ÐÃÉ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž³¬®®®žÉkžČžÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯®¬®®®žÉkžČžËÇÉÇÌӞÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯³¬®®®žÉkžČžÔ$ÆӞ¿žÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
BPL_darek_A6.indd 1
8/7/08 7:30:12 PM
08085 AD for c-PDF.indd 1
23-05-2008 14:45:48
#02.09
P
nezávislý nestranný legální
40 g. informací o konopí!
*
www.konoptikum.cz
* A zbytek je papìr
KULTURA #02.09
12
KULTURNÍ TIPY
Formace Us3 vznikla v roce 1991, kdy se v Londýně
potkali dva jazzoví muzikanti Geoff Wilkinson a Mel
Simpson. Jedné z jejich prvních skladeb si všimnul majitel
Capitol Records a poskytl nadějným skladatelům přístup do
archivu Blue Note, který pod Capitol spadá. Dvojice se dala
společně s dalšími přizvanými muzikanty a rappery do práce, jejímž výsledkem byla deska Hand On The Torch s celosvětovým a od té doby kapelou nepřekonaným hitem
s názvem Cantaloop (Flip Fantasia), postaveným na samplu
ze skladby Cantaloupe Island Herbieho Hancocka. Úspěch
skladby otevřel Us3 cestu k japonskému i americkému publiku. S žádným dalším albem se už kapele nepodařilo tento
úspěch zopakovat, ač byla laťka nastavena opravdu vysoko.
Poslední dvě alba už vznikla pouze pod taktovkou Wilkinsona, druhý ze zakladatelů kapelu před několika lety opustil. Wilkinson se na nich již zcela oprostil od samplů, jejich
místo zastaly živé nástroje. Us3 již v Praze několikrát vystoupili, tentokrát se na ně můžeme těšit v polovině dubna.
Us3 zahrají v Lucerna Music Baru 14. dubna.
Konec dubna se bude v Brně odehrávat ve znamení
jazzu, neboť zde proběhne již 8. ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO 2009. Mezi největší lákadla letošního roku bezesporu patří americká zpěvačka Karrin Allyson, která si za svou loňskou nahrávku „Imagina:
Songs of Brasil“ vysloužila nominaci na cenu Grammy.
Legendární bubeník Lenny White, který si zahrál například
na Davisově slavném Bitches Brew nebo v kapele Return To
Forever s Chickem Coreou, přiveze svůj současný projekt
Present Tense. Další Američan – saxofonista Chris Cheek – si
zahraje po boku Jaromíra Honzáka, Beáta Hlavenková se
zase představí ve společnosti trumpetistky Ingrid Jensen z
Vancouveru. Zahraje také indický kytarista Rez Abbasi, trio
vycházející hvězdy izraelského jazzu, klavíristy Yarona Hermana, či kytaristé Ulf Wakenius ze Švédska a Mikkel Ploug
z Dánska. Své umění předvede ruský trumpetista Alexander
KONCERTY
06.04. The Subways [UK], Lucerna Music Bar, Praha
07.04. Mono [JAP] + Troy von Balthazar [USA], Palác
Akropolis, Praha
07.04. Boban i Marko Marković Orkestar [Srbsko],
Divadlo Archa, Praha
08.04. Boban i Marko Marković Orkestar [Srbsko],
Fléda, Brno
14.04. US3 [UK], Lucerna Music Bar, Praha
16.04. The Dhol Foundation [UK], Roxy, Praha
17.04. Paul Van Dyk [GER], SaSaZu, Praha
19.04. Pasion de Buena Vista [Kuba], Kongresový sál,
Praha
19.04. Yair Dalal Quartet [Izrael], Divadlo u hasičů,
Praha
22.04. Buena Vista Social Club [Kuba], Kongresový
sál, Praha
22.04. Nazareth [UK], Zimní stadion, Ostrava
23.04. Nazareth [UK], Boby centrum, Brno
23.04. Rez Abbasi Jazz Quartet feat. Kiran [Pak/Ind/
Can/USA], Jazzklub Reduta, Praha
23.04. Fanfare Ciocarlia [Rumunsko], Palác Akropolis,
Praha
24.04. Jaromír Honzák Quintet [CZ] feat. Chris Cheek
[USA], Palác Akropolis, Praha
25.04. Lenny White & Present Tense [USA], Lucerna
Music Bar, Praha
27.04. Tina Turner [USA], O2 Arena, Praha
30.04. Beyoncé [USA], O2 Arena, Praha
Sipiagin a nebudou chybět ani další jazzmani ze střední a
východní Evropy (např. Grzegorz Karnas, Grazyna Auguscik, Peter Lipa, Matěj Benko, Elizabeth Lohninger a další).
Koncertní program bude doplněn i o tradiční hudebnická
setkání, workshopy na Janáčkově akademii a noční jam sessions. Více informací naleznete na www.jazzfestbrno.cz.
JazzFestBrno se letos uskuteční mezi 20. a 30. dubnem.
Na začátku května přijede do Prahy mladá francouzská zpěvačka jménem Berry. Na střední škole hrála v divadelním souboru, objevovala literaturu, sama psala a slova se
pomalu začala přetvářet v texty. Díky jazzovému skladateli
Manouovi tyto texty brzy dostaly i hudební formu. Společně
s kytaristou Lionelem Dudognonem vytvořili tvůrčí trio, ze
kterého se zrodilo album s názvem Mademoiselle. Připraveným štěstí přeje a usmálo se i na mladou zpěvačku, neboť
k nahrávkám se dostal hledač talentů z gramofirmy Universal. Celý projekt se tedy přestěhoval do nahrávacího studia
v Bruselu a album bylo na světě. Berry koncertovala po celé
Francii, včetně legendární pařížské Olympiie, a získala ocenění za objev roku 2008 od francouzské hudební akademie.
Její hudba vychází z francouzského šansonu, je křehká, elegantní, příjemně popová, s lehkými náznaky jazzu. (Nejen)
romantické duše si na počátku máje určitě přijdou na své.
zpěvačka Berry vystoupí v paláci Akropolis 3. května.
Rozsáhlou výstavu jednoho z nejznámějších současných českých umělců Jiřího Davida můžete až do 10. května
shlédnout v Městské knihovně v Praze. Pod názvem Předběžná retrospektiva ji připravil kurátor Marek Pokorný,
ředitel Moravské galerie v Brně, a zahrnuje autorova díla od
poloviny 80. let do současnosti, s důrazem na období od
poloviny 80. do poloviny 90. let. V letech 1987 až 1991 byl
David členem umělecké skupiny Tvrdohlaví, kterou založil
společně s Jaroslavem Rónou, Františkem Skálou a dalšími
02.05. Deep Purple [UK], ČEZ Aréna, Ostrava
03.05. Berry [FR], Palác Akropolis, Praha
04.05. Trevor Watts & Veryan Weston Duo [UK], Jazzklub Reduta, Praha
05.05. Jean Michel Jarre [FR], ČEZ Aréna, Ostrava
07.05. Vrelo [Srbsko], Klub za zrkadlom, Bratislava
11.05. Jimi Tenor [FIN] feat. Kabu Kabu, Lucerna
Music Bar, Praha
19.05. George Duke Band [USA], Lucerna Music Bar,
Praha
23.05. La Troba Kung-fu [ESP], Rock Café, Praha
24.05. Simply Red [UK], O2 Arena, Praha
26.05. ZZ Top [USA], Tesla Aréna, Praha
28.05. Jazzanova [GER] + Veronika Diamant & Sofajazz [CZ], Palác Akropolis, Praha
31.05. a 01.06. Jethro Tull [UK], Kongresové centrum,
Praha
AKCE
14.04. Majáles UTB 2009, Zlín (Tata Bojs, Midi lidi,
Southpaw, Nightwork,…)
20.–30.04. Jazz Fest Brno 2009: 8. Mezinárodní jazzový festival (Karrin Allyson Quartet, Lenny White & Present Tense, Yaron Herman Trio, Jaromír Honzák Quintet
feat. Chris Cheek, Rez Abbasi´s Bazaar feat. Kiran,…)
30.04. Pražský Majáles 2009, Stromovka, Praha (Mňága a Žďorp, Sto Zvířat, Vypsaná Fixa, Divokej Bill, Skyline, Tleskač,…)
umělci. Mnozí si jeho jméno vybaví v souvislosti se světelnými instalacemi ve veřejném prostoru, zejména se svítící
trnovou korunou nad budovou Rudolfina a neonovým srdcem nad Pražským hradem. David působí také jako vysokoškolský pedagog, mezi léty 1995 a 2002 vedl ateliér vizuální
komunikace na AVU a od roku 2004 je vedoucím intermediálního a konceptuálního ateliéru na pražském VŠUP. Od
konce června bude výstava k vidění také v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně.
Retrospektiva Jiřího davida je k vidění v pražské Městské
knihovně do 10. května.
Jazzanova, to jsou Alexander Barck, Class Brieler,
Roskow Kretschmann, Stefan Leisering, Axel Reinemer a
Jürgen von Knobl neboli šestičlenná skupina DJ‘s z Berlína,
která vznikla již v roce 1995. O dva roky později byla představena Gillesem Petersonem v jeho BBC session, což jim
otevřelo dveře k novým projektům a širšímu publiku. Remixovali skladby 4hero, Koop, Men from the Nile či Iana Pooleyho. V roce 2005 jim slavný jazzový label Blue Note
poskytnul přístup ke svému archivu a dal tak vzniknout
dvojalbu Blue Note Trip. Ač za dobu svého působení vydali
spoustu desek, ta loňská s názvem Of All the Things je teprve druhým studiovým albem formace. Debut s názvem In
Between je z roku 2002. Oproti DJ‘ským setům a remixům
jsou tyto desky více věrné názvu kapely – míchá se v nich
jazz, funk, soul, elektronika už není tak dominantní.
S posledním albem se formace obrací ke zvuku 70. let a
donutí vás vlnit se do rytmu popových melodií za zvuků
sametově soulových vokálů, na které fanoušci určitě nebyli
zvyklí. Jazzanova se prostě vydala novým směrem. A s ním
míří na konci května i do Prahy.
Berlínská Jazzanova vystoupí 28. května v paláci
Akropolis.
07.05. Brněnský Majáles 2009, Velodrom, Brno (Monkey Business, MIG 21, Vypsaná Fixa, Skyline, Polemic,
Divokej Bill, Tleskač, The Prostitutes,…)
16.05. Mezi ploty 2009, Dobřany (u Plzně)
23.05. Mezi ploty 2009, Brno - Černovice
30.–31.05. Mezi ploty 2009, Praha - Bohnice
VÝSTAVY
do 05.04. Andy Warhol: Motion Picture, Rudolfinum, Praha
do 13.04. Ceny Czech Grand Design 2008, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
do 19.04. Bad Times/Good Times, Centrum pro současné
umění FUTURA, Praha
do 19.04. Jiří Petrbok: Duhová, Staroměstská radnice,
Praha
do 10.05. Jiří David: Předběžná retrospektiva, Městská
knihovna, Praha
do 24.05. Big City. New York Street Photography (1940 – 1980), Wien Museum Karlsplatz, Vídeň
do 31.05. Fenomén Baťa: zlínská architektura 19101960, Veletržní palác, Praha
do 17.05. Šlapetová, Rittstein: Manop, poslední první,
DOX, Praha
do 03.05. Prinzhornova sbírka (Art brut z legendární
kolekce německého psychiatra), Dům U Kamenného
zvonu, Praha
do 15.05. Od Moneta k Picasovi. Sbírka Batliner. Albertina, Vídeň
#02.09 GROWING
13
Nízkonákladové prosívání
s Henkem Paschulke
Shrnutí
Henk to tušil a prokázal: rolníci
z Rifu jsou opravdoví minimalisti,
kteří dokážou z prostředků, které
jsou právě po ruce, dostat maximum. I při výrobě hašiše.
Kvalita posledního prosívání se
sice nevyrovnala evropským hightech metodám, ale:
První a druhé prosívání bylo
extrémně dobré a výnos 3,5 gramu byl v poměru k výchozímu
množství víc než slušný. Celkem
si Henk vybubnoval 15 gramů čistého hašiše, což znamená, že celkový výnos byl skoro 20 procent.
Když vezmeme v úvahu časové a
finanční náklady, stojí to za to.
Musíme vás znovu upozornit,
abyste to, co jsme tu popsali, v žádném případě nezkoušeli, protože
výroba hašiše je v ČR zakázána.
Tento článek má být čistě informativní a popisuje reálnou situ
situaci v Holandsku.
A
u au. Henk nám z Amsterdamu poslal film, který chtěla redakce Exzessivu uveřejnit v rubrice „Nechat růst“.
Henk si v Amsterdamu jako vždycky postavil ve sklepě
malý homebox s pár kytkami. Bohužel má časopis Exzessiv
zas jednou problémy na youtube, protože prý s filmem č.
109 porušil pravidla.
Skutečnost je taková: host redakce kouřil vodní dýmku
s bylinkami a výslovně upozorňoval na to, že by se to nemělo dělat s konopím, že kouřit je nesmysl a pokud vůbec, tak
až od osmnácti. Přesto film posloužil jako záminka k tomu,
aby byl náš uživatelský účet na dva týdny zablokován. A tak
nám pan Paschulke poslal fotodokumentaci a poprosil nás,
abychom ji otiskli v Hanf Journalu. Tentokrát využil zbytky
po sklizni k výrobě hašiše tradičním způsobem. Po návratu ze své loňské cesty po Maroku jsem Henkovi vyprávěl,
jak tamější rolníci vyrábějí hašiš a že výnos a kvalita jsou i
přes nedostatečné vybavení poměrně dobré. Ani ve snu by
mě však nenapadlo, že náš holandský kamarád má v plánu
tyto metody, které se nám jevily dost předpotopní, osobně
vyzkoušet. V Maroku rolníci místo sít používají jemné tkaniny. Proto tam hašiš dělaný ledovou metodou prakticky
neznají, asi i díky povětrnostním podmínkám, a to ani na farmách vysoko v horách, a neprovádějí ani hrubé předčištění.
Přesto si chtěl Henk vyzkoušet, co se stane, když s vlastními
zbytky po indooru udělá přesně to, co rolníci z Rifu.
K tomu potřeboval materiál, který je v téměř každé (holandské) domácnosti k dispozici:
• 1 hedvábný nebo velmi jemně tkaný bavlněný šátek
• 1 mísa, přes kterou se šátek napne
• 1 kus silné, pevné fólie, aspoň dvakrát tak velké jako
mísa
• 2 Expandery (gumy používané při cyklistice) k napnutí šátku a fólie
• 2 tenké dřevěné hůlky (ideální jsou paličky na buben)
• mrazák
• 1 obyčejné čajové sítko
• asi 75–80 gramů dobrých zbytků z poslední sklizně
Velikost mísy je dána množstvím rostlinných zbytků, Henk
na těch zhruba 75 gramů používá plastovou mísu s průměrem 30 cm a hloubkou 40 cm. Pokud chcete vybubnovat menší množství zbytků, doporučuje použít menší misku. Nejprve přes mísu s pomocí Expanderů napne jemně tkaný šátek.
V prvním kole ho dává dvojitě, aby dosáhl čistšího výsledku.
Potom na napnutý šátek opatrně rozprostře mražené zbytky
po sklizni tak, aby uprostřed vznikla malá hromádka. Přes
rostlinný materiál pak Henk natáhne pevnou plastovou fólii,
stejně jako na šátek k tomu použije Expander. Pozor na to,
aby použitá fólie
byla
absolutně
čistá, alespoň z té
strany, která je
v kontaktu s rostlinami. Jako fólie
se dá jednoduše
použít starý pytel
od zeminy. Teď
přijdou ke slovu
dřevěné hůlky.
Pro
prvotřídní
kvalitu Henk lehce klepe na svou
konstrukci pouhou půlminutu.
Po sundání sáčku
a šátku se objeví
pouhý půlgram,
jehož kvalita a
konzistence však
může podle mínění našeho kamaráda soupeřit s nejlepším Marokem.
Pak přes mísu znova napne šátek a síto a klepe dál.
Po pěti minutách je první prosívání u konce, výsledkem jsou tři gramy, jejichž kvalita je podle Henka
pořád ještě výš než u většiny komerčního zboží.
Při třetím prosívání Henk napne šátek už jen v jedné vrstvě a bubnuje na svůj „hašišový tamtam“ asi
10 minut.
K odstranění případných nečistot, jako jsou chloupky nebo vlákna, které se tam mohou dostat při vyškrabávání Powderu, Henk výsledek jednoduše ještě jednou rychle prožene přes čajové sítko.
Teď je bohatší o dalších deset gramů, které by v coffeeshopu prodávali pod názvem „Skuff“ za deset eur za
gram.
KULTURA #02.09
14
KONOPE NA SLOVENSKU
Ak poviem, že Slováci boli v minulosti s konope
spätí takmer bytostne, určite nebudem klamať.
Konope totiž patrilo k najvýznamnejším technickým plodinám a naši predkovia jeho zdarnej
úrode napomáhali aj najrôznejšími magickými
praktikami.
Úvodom
– MÁGIA A ČARY
Obrábanie pôdy bolo v minulosti nepopierateľným zmyslom života predkov, viedlo totiž k zabezpečeniu potrebného
množstva potravy a zachovaniu života vo vtedajších neľahkých podmienkach. Nemožno sa teda čudovať, že ľudia sa
všemožne snažili o pozitívne ovplyvnenie úrody, ktorá im
mala pomôcť k bezproblémovému prežitiu roka a najmä jeho
neúrodnej časti, dlhej zimy, vyvolávajúcej často pochopiteľné a oprávnené obavy. Slováci (a nielen oni) si k dobej úrode
odjakživa dopomáhali najrôznejšími magickými praktikami,
fungujúcimi na základe tzv. mágie podobnosti (t.j. analógie, že podobné vyvoláva podobné). Ich veľká časť sa týkala
práve konope, poďme sa teda pozrieť, aké konopné „čary“
a praktiky sa na Slovensku robili v priebehu roka.
Konope a zima - Nech žije láska!
Trochu netradične nezačneme jarou, ale práve prebiehajúcim zimným obdobím, ktoré možno z hľadiska množstva
konopných čarov a praktík radiť medzi najzaujímavejšie.
Zhruba od polovice októbra na slovenskom vidieku začínalo obdobie tzv. páračiek a priadok, dlhých zimných večerov, počas ktorých dievčatá a ženy párali perie do budúcich
perín a na kolovratoch spriadali konopné alebo ľanové nite,
určené na budúci odev, či iný úžitkový textil. Obdobie priadok a neskorších „strašidelných“ tzv. „stridžích“ dní, ktoré
sa začali na Katarínu (25. novembra) a pokračovali dňami
Ondreja (30. novembra), Barbory (4. decembra), Mikuláša (6.
decembra), Lucie (13. decembra) a Tomáša (21. decembra),
bolo charakteristické najmä zvýšeným výskytom magicko
- veštebných praktík, najmä tých, ktoré sa týkali ušľachtilého ľudského citu - lásky. Svoju dôležitú úlohu v nich možno prekvapujúco zohrávalo aj konope – a to najmä v deň
Ondreja (30. novembra), kedy sa dievčatá, idúc v noci z priadok, vybrali „konope siať“. Magickú praktiku vykonávali
individuálne alebo v skupinkách, spočívala v tom, že pod
oknami slobodných mládencov, vhodných na ženenie, rozsievali konopné semeno. Po niekoľkých dňoch sa dievča prišlo
na miesto pozrieť opäť – ak konope vyklíčilo, znamenalo to,
že sa za šuhaja z „konopného“ domu do roka vydá, čo bolo
v minulosti pochopiteľne veľmi želanou a túžobne očakávanou udalosťou. Na Horehroní (Banská Bystrica, Brezno
a okolie) chodili dievčatá s konopným semenom k domu,
v ktorom mali Ondreja, hádzali ho do okna a popri tom
odriekali : „Ondreju, Ondreju, konope ti seju, daj nám bože
znati, či nás budú brati.“ Ak ich domáci veľkodušne pozvali
dnu, prípadne zakričali formulku : „Bodaj by ste sa vydali!“,
snaha mala byť korunovaná úspechom a dievča sa malo do
roka naozaj vydať. Iná praktika je známa z regiónu Turiec
(Martin, Vrútky, Turčianske Teplice a okolie), kde si dievčina,
túžiaca stať sa nevestou, nasypala konopné semeno pod vankúš a odriekala magickú formulku : „Dnes je Ondreja mena,
sejeme konopné semä, nesejem ho ja preto, aby ono zišlo, ale
aby moje potešenie ku mne prišlo.“ Ak si pod hlavu dala aj
mužské nohavice, ten, o ktorom sa jej v noci prisnilo, mal byť
jej budúcim ženíchom. Ďalšie praktiky súvisiace s konope sa
viazali k dňu tzv. Hromníc (2. február), ktorý bol u západných Slovanov zrejme sviatkom pôvodne oslavujúcim najvyššieho boha slovanského panteónu, boha ohňa a hromov
- Perúna. Typickým hromničným zvykom na Slovensku bolo
napr. posväcovanie hromničných sviečok, ktoré ľudia dávali
do okien a zapaľovali počas silných búrok na ochranu proti
ničivej sile bleskov. Hromnice boli ďalším významným dňom
z hľadiska výskytu zaujímavých zvykov poľnohospodársko
– magického charakteru. Práve v tento deň sa ľudia pokúšali
magicky ovplyvniť úrodu textilných rastlín – konope a ľanu.
Na väčšine územia Slovenska sa práve na Hromnice varili
dlhé cestoviny – rezance alebo šúľance. Tie mali byť podľa
ľudovej viery čo najdlhšie, v kontexte už spomínanej mágie
podobnosti mala táto praktika vyvolať totožné účinky aj na
rastlinách konope, ktoré mali narásť do želanej, majestátnej
výšky. Gazdiné sa z rovnakého dôvodu mali povinne chodiť kĺzať po ľade – ak tak urobili, mali si takýmto spôsobom
zabezpečiť úrodu vysokého konope. Totožný význam malo
aj sánkovanie, ktoré ľudia v minulosti určite nepraktizovali len pre potešenie – platilo nepísané pravidlo, že čím viac
a čím ďalej sa bude človek sánkovať, tým väčšie rastliny
konope mu na poli narastú. V regióne Hont (Krupina, Ban-
v okolí Nitry tancoval večer pred posledným fašiangovým
dňom, Škaredou stredou. Mal najmä magickú funkciu - jeho
súčasťou bolo vyhadzovanie tanečnice do výšky. Nie je ťažké
dovtípiť sa, že prvoradou úlohou bolo zabezpečenie čo najvyšších rastlín konope.
ská Štiavnica, Nové Zámky a okolie) vylievali ženy vodu,
v ktorej sa varili už spomínané dlhé „hromničné“ cestoviny
na konopisko, teda roľu, na ktorej konope rástlo, opätovne
si tak mali zabezpečiť jeho budúcu zdarnú úrodu. Dobrým
znamením bolo aj to, ak na Hromnice zo striech viseli dlhé
zamrznuté cencúle. Znamenalo to, že úroda konope v nadchádzajúcom období bude naozaj bohatá.
vytúžená úroda konope, jeho žatva na Slovensku tradične
prebiehala od augusta do septembra. Konope najskôr zbavili
listov a semien, potom ho močili, sušili, lámali, česali a ďalej
spracúvali. Po jeseni prišla zima a nekonečný, magický,
konopný kolobeh sa mohol začať od začiatku. Tak čo, inšpirovala vás múdrosť a praktiky predkov a zhodou okolností
sa chystáte sadiť? Čo tak ísť sa predtým trošku posánkovať,
pošmýkať na ľade, najesť sa špagiet či zaskákať si do výšky?
Jeden predsa nikdy nevie....:-)
Konope a jar – Čím vyššie, tým lepšie
Z hľadiska „konopných zvykov“ boli dôležitým obdobím
aj Fašiangy, ktoré sa končia štyridsať dní pred Veľkou nocou.
Bláznivé Fašiangy plné zábavy, masiek a kalorického jedla ukončovali obdobie dlhotrvajúcich priadok a „otvorili“
obdobie tkania, teda samotnej výroby odevov a materiálov
z konope a ľanu. Hospodársko – magické zvyky, vykonávané počas Fašiangov sa týkali výlučne pestovania oboch
plodín a pochopiteľne snahy o ich bohatú úrodu. Počas
Fašiangov obchádzali dediny skupiny mladých ľudí, zväčša mužov, ktorí vinšovali domácim celkový zdar v ďalšom
období. Po príchode do domu im spievali známe : „Fašiangy,
Turíce, Veľká Noc ide, kto nemá kožucha zima mu bude.“
Za posledným veršom „Hopsa chlape, do povaly, aby ste
vysoké konope mali!“ jeden z mladých mužov naozaj vyskočil do výšky, čím mal do dôsledkov napomôcť dobrej úrode
konope. Ženy za mužmi v snahe pomôcť rastu dôležitej plodiny nezaostávali – s tým istým zámerom si totiž zvykli rozpletať dlhé vrkoče a ťahať sa za vlasy, prípadne zoskakovať
zo stolov. Zaujímavosťou je aj tzv. konopný tanec, ktorý sa
Konope a leto – Čáry, máry, sejeme!
Z pohľadu zvykov súvisiacich s konope bol najdôležitejším dňom leta práve 15. máj, kedy sviatok oslavuje Žofia.
Ľudia ho považovali za najvhodnejší deň na siatie konope
a ľanu, rastliny zasadené práve v tento deň mali byť totiž
husté a dlhé ako boli vlasy Žofie, známej to kresťanskej svätice. Samotné siatie sa opäť nezaobišlo bez magických úkonov – ku konopnému a ľanovému semenu ľudia pridávali
omrvinky z vianočných jedál, ktoré so sebou niesli atribúty
posvätnosti a v slovenskej ľudovej kultúre sa používali napr.
na liečenie počas roka, škrupiny z veľkonočných vajec, ktoré
mali rovnakú funkciu, ako aj rastliny svätené na Veľkú noc.
Konopné i ľanové semeno ľudia dokonca zvykli pre istotu
pokropiť svätenou vodou, ktorá mala zabezpečiť bezproblémový rast a bohatú úrodu.
Na záver
Po celoročnej „magickej“ snahe sa na radu konečne dostala
Internetová verze v provozu!
Lucia
Sledujte www.konoptikum.cz
Aktuální číslo ke stažení v PdF.
#02.09
15
legalizujte
mě
+10
e
fre
0,€ 5 ods
e
v
o
o
ab e of g
u
l
va
tor
oc
shd
Bu
s4
ed
- Se
free catalogue
ACE Seeds - DNA Genetics - Dutch Passion - Greenhouse Seeds
Joint Doctor’s - K.C. Brains - Magus Genetics - Mr. Nice - Nirvana
Paradise Seeds - Sargamatha Seedsman - Sensi Seeds
Serious Seeds - Soma Seeds - T.H. Seeds - White Label
www.bushdoctor.at
GROWSHOP LITVÍNOV
Pěstování rostlin nejen pod
umělým osvětlením, Kuřácké potřeby, Vzduchetnika
Kompletní pěstební jednotky, Veškeré zboží na
objednávku, Nad 5000 Kč
sleva 10%
Tel. +43/2236/377 071
Poradenství:
[email protected]
Tel1: 774332652, Tel2: 731782832
Otevírací doba:
Po-Pá 9-17h., So 9-12h.
Nádražní 7
Praha 5
INZERCE
GROWSHOP
ÀÇÍÎÊ¿ÌÒў¿žÂÍÑÒ¿ÌÃÒÞÂ%ÐÃÉ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž³¬®®®žÉkžČžÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯®¬®®®žÉkžČžËÇÉÇÌӞÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯³¬®®®žÉkžČžÔ$ÆӞ¿žÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
BPL_darek_A6.indd 1
Konopí Growshop Hnojívo
www.growmania.cz
STRANA 15
ÀÊÂğÃ%ÑÄÊ
Ì%ÉÓÎÓÈÒÞԞÍÀÁÆÍÂÃÁƞÌÃÀ͞ëÑÆÍÎÓ
GrowMania
8/7/08 7:30:12 PM
pracovní doba: Po-Pá 10 - 19 hod.
So
11 - 16 hod.
NEJVĚTŠÍ KUŘÁCKÉ POTŘEBY
stínidlo 2590 Kč
váha digitální 1490 Kč
e-shop: www.specialgrower.cz
drtička elektrická350 Kč
BLUNT 25 Kč
vodní dýmka 3990 Kč
zvlhčovačka
s membránou 4700 Kč
NFT tank 1800 Kč
KOMIKS #02.09
16
the heaven diaries
marker©2002-2008
text: zbynek
#02.09 zAHRANIČÍ
17
Chekib el-Khayari stále ve vězení
Marocké úřady stále zadržují Chekiba el-Khayariho kvůli jeho aktivitám v oblasti lidských práv a
kvůli údajnému falešnému obvinění členů vlády,
– a měly by ho okamžitě propustit, zní vyjádření
Human Rights Watch (Hlídky lidských práv) po
prozkoumání jeho případu. El-Khayari je ve vazbě
již čtyři týdny. Soud zatím nevznesl obvinění.
21. února 2009 se el-Khayari objevil u soudu v Casablance před vyšetřujícím soudcem Jamalem Serhane. Soudce se
zabýval El-Khayariho obviněními z urážek státních úřadů a
úředníků a z podrývání jejich autority, což je podle paragrafu 263 a 265 trestního zákoníku přestupek, za který může být
udělena pokuta a vězení až do výše jednoho roku, jak uvedl
Mohamed Khattab, jeden z jeho právníků, který byl přítomen soudnímu přelíčení. Oficiální prohlášení vydané po elKhayariho zatčení zmiňuje, že byl vyšetřován také pro přijetí
peněz ze zahraničí za účelem diskreditace úsilí marockých
úřadů v boji proti obchodu s drogami.
„El-Khayari teď byl měsíc v cele předběžného zadržení
a všechny marocké úřady se mohly přidat k obvinění, že
pošpinil státní úsilí v potlačování drogového obchodu,“ řekla Sarah Leah Whitsonová, ředitelka Human Rights Watch
pro Střední Východ a Severní Afriku. „Je zřejmé, že pokrok,
který Maroko učinilo v oblasti svobody vyjadřování, se
nevztahuje na falešné obinění.“
El-Khayari, prezident Asociace pro lidská práva v Rifu,
byl vzat do vazby 17. února 2009, kdy reagoval na obsílku
Národní brigády justiční policie v Casablance. Následujícího
rána policisté v civilu prohledali jeho dům v Nadoru v severním Maroku, aniž by ukázali povolení, a zabavili počítač a
dokumenty týkající se Asociace.
El-Khayari zůstává v cele věznice Oukacha v Casablance.
Soudce Serhane odmítl ponechat jej v průběhu vyšetřování
na svobodě. Dosud nebylo stanoveno datum druhého slyšení před vyšetřujícím soudcem.
Před svým zatčením vyjádřil el-Khayari v mezinárodních
médiích či na evropských konferencích mnohokrát pochyby o horlivosti marockých úřadů při potlačování pašování
nelegálních drog z Maroka do Španělska. El-Khayari je dále
aktivistou bojujícím za práva Berberů. Kritizoval také špatné
zacházení marockých bezpečnostních sil s migranty z jiných
afrických zemí, kteří se zkouší přes Maroko tajně dostat do
Evropy, a chování marockých i španělských bezpečnostních
sil k marockým občanům u hranic se španělskou enklávou
Melilla.
Represivní akce marockých úřadů potvrzují záměr tlačit na
el-Khayariho a zastrašit tak ostatní aktivisty lidských práv,
bez ohledu na výsledek soudu, naznačuje výzkum Human
Rights Watch. Zaprvé, vyšetřující soudce Serhane odmítl
dočasně propustit el-Khayariho. Navíc, podle Khattaba a
Ahmeda Arhemouch, dalších el-Khayariho právníků, soudce Serhane zatím odmítal povolit obhajobě přístup k záznamu el-Khayariho výpovědi u policie, tedy k jednomu z hlavních dokumentů celého případu. Právníci dodávají, že soud
obvykle poskytne okamžitý přístup k soudní složce klienta,
a označují soudcovo jednání jako velmi neobvyklé.
Vedení věznice Oukacha odmítlo povolit el-Khayarimu přístup k rádiu, televizi i novinám, ačkoli ostatním vězňům je
toto dopřáno.
Místní úřady v Rifu zamezily téměř veškerému úsilí zorganizovat pokojné akce požadující el-Khayariho propuštění.
Odmítly vydat povolení spolku asociací, aby se sešel 2. března ve veřejném sále v Nadoru k naplánování projevů solidarity. (Nezasáhly však, když se aktivisté místo toho shromáždili v nedaleké kavárně.) Místní úřady zabránily podobným
akcím také v blízkém městě el-Hoceima a v Midaru, kde
byly naplánovány na 17. březen. 14. března nadorská policie
vyslýchala pět hodin Mohameda el-Hammouchiho, více-prezidenta Rifské asociace pro lidská práva, mimo jiné ohledně
jeho kontaktů s mezinárodními organizacemi a ohledně návštěvy Human Rights Watch v regionu.
Marocká média spojují el-Khayariho případ s vyhoštěním
podezřelého důstojníka zpravodajské služby působícího na
španělském konzulátu v Nadoru, který si podle novinářů
vytvořil blízké vazby s místními občany. Marocko-španělské
vztahy jsou napjaté v důsledku zakazující drogové politiky,
nelegální migrace a sporných španělských enkláv Melilla a
Ceuta – o všech těchto otázkách se el-Khayari veřejně vyjadřoval.
„Pokud je proti el-Khayarimu veden spravedlivý proces, a
zatím všechny kroky v případu svědčí spíše o opaku, úřady
by jej měly okamžitě obžalovat na základě jasně definovaného přestupku, jiného, než je veřejný projev, a zajistit mu
v průběhu vyšetřování svobodu a spravedlivý proces,“ řekla
Whitsonová.
Jeden z jeho typicky otevřených rozhovorů byl vysílán
v arabštině na rádiu Netherlands Worldewide 16. ledna
2009. V tomto interview el-Khayari kritizoval nedávné zatčení domnělých obchodníků s drogami a označil je za podvod, když skuteční podvodníci „vládnou regionu a vládnou
dokonce i na celostátní úrovni zevnitř parlamentu. Jsou přítomni v největších národních stranách zastoupených v parlamentu.“ Podle přepisu vysílání El-Khayari jmenoval údajného drogového barona z nedaleké vesnice, „který se nebojí
říci veřejně: ‘Stejně jako král Mohamed VI. vládne v Rabatu,
já vládnu zde.‘„
Ve vysílání ze září 2008 na francouzské televizní stanici
M6 ukazoval el-Khayari reportérovi místa, odkud startují
závodní čluny plně naložené drogami, a apeloval na marocké úředníky a jejich nečinnost.
„Pokud jsou zde jedinci, kteří věří, že je el-Khayari očernil, nechme je usilovat o soudní nápravu,“ říká Whitsonová.
„Ale zákony, které dovolují uvěznění – buď jako předběžné opatření nebo jako trest – jako odpověď na kritiku vůči
jedincům či celým státním institucím, jsou v rozporu se svobodou projevu.“
Human Rights Watch navštívila 14. března el-Khayariho
rodiče v Nadoru. Ti uvedli, že od 18. února, kdy byl prohledán jejich skromný byt, v němž měl Chekib svou kancelář, je
úřady neobtěžovaly ani nezastrašovaly. El-Khayariho bratr
Amine a právník Arhemouch potvrdili, že el-Khayari nemluvil o žádném fyzickém týrání během policejního výslechu.
V prosinci 2008 dokončil svůj šestiměsíční pobyt ve vězení
jiný aktivista, Brahim Sab’alil z Marockého centra pro lidská
práva, obviněný z „hanobení státních orgánů“, když jim přisoudil údajně „falešné zločiny“ prohlášením, že policie byla
zodpovědná za úmrtí během střetů na jihu města Sidi Ifni
v červnu 2008.
„Maroko zažívá díky svému kreditu boom v oblasti aktivit
týkajících se lidských práv,“ říká Whitsonová. „Ale tento kredit bude plně zasloužen jen tehdy, pokud úřady přestanou
užívat zákony, které umlčují slova těch, kdo kritizují státní
správu v citlivých otázkách.“
Web:
encod.org/info/CHAKIB-AL-KHAYARI-CONTINUES-IN.html
Publikováno 23. března 2009; Zdroj: Human
Rights Watch; Přeložila: maruschka
#02.09 GROWING
19
Biologické
pěstování rostlin
V dnešní době, kdy již člověk způsobil nevratné zásahy do přírody, se velká část populace začíná navracet
k biologickému (ekologickému) pěstování rostlin. Tento návrat je způsoben změnou myšlení pěstitelů,
kteří si začali uvědomovat nebezpečí chemických látek přítomných v rostlinách převážně díky hnojivům,
pesticidům a herbicidům.
P
esticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené
k hubení a tlumení rostlinných a živočišných škůdců.
Herbicidy vlastně patří mezi pesticidy, ale slouží výhradně k
hubení rostlin. To, že jsou tyto látky zdraví škodlivé, víme již
opravdu dlouho. Herbicidy, jmenovitě Agent Orange, byly
použity ve válce ve Vietnamu, kdy měly kompletně zlikvidovat vegetaci. Záměr byl splněn, velké části rostlinného
porostu zničeny, avšak následky jsou katastrofální. Zasažená
místa ve Vietnamu jsou po dlouhá léta neúrodná a dodnes
se zde rodí znetvořené děti. Není samozřejmě možné zcela
tyto látky vyřadit ze zemědělství, protože jsou z velké části
nenahraditelné, efektivnější a hlavně levnější a jednodušší
než nákladná ale ekologická ochrana. Pokud vám již nastala
potřeba použít pesticid, snažte se omezit jeho množství na
minimum.
NT rada: Při používání pesticidů si důkladně
prostudujte příbalový leták a zjistěte si délku
trvání tzv. ochranné lhůty. To je doba, po kterou
je účinná látka z přípravku přítomna v rostlině.
Po celý tento čas bychom rostlinu rozhodně
neměli konzumovat, natož kouřit.
Z vlastních zkušeností v obchodu víme, že již zhruba pětina pěstitelů vyžaduje pouze ekologické přípravky a substráty, a toto číslo do budoucna ještě vzroste. Proto bychom
se dnes rádi věnovali dostupným biologickým hnojivům z
našeho sortimentu. Biologická hnojiva spadají pod tzv. stat-
ková hnojiva, což jsou hnojiva, která se vyrábějí pouze z
hospodářských odpadů. Využívá se tedy vše, co se na statku
vyprodukuje. Určitě každý zná kravský hnůj, koňský hnůj,
močůvku, možná si vzpomene i na zkvašené slepičince, hnojivo našich babiček.
Řada venkovních pěstitelů právě tyto produkty s úspěchem
používá. Určitou nevýhodou při domácím ekologickém
hnojení je možnost přehnojení rostlin. Protože pokud si hnojivo vyrábíme sami, tak nemáme přehled o obsahu výživných látek a nemůžeme zcela přesně určit dávkování. A tady
nastupují odborníci, kteří se zabývají právě biohnojením a
hnojiva včetně dávkování a pěstebních schémat vyrábějí. V
našem sortimentu nabízíme hned dvě ekologická hnojiva
jejich producenty bychom vám velmi rádi představili. Jde o
společnost Canna a její jedinečnou řada Bioacanna a dále o
Femeg a jeho Guanokalong.
Biocanna
Biocanna, stejně jako ostatní produkty společnosti Canna, jsou
jen té nejvyšší kvality. Myšlenkou
Canny je optimální interakce mezi
živinami a používaným pěstebním médiem, ke které vedla léta výzkumů v zemědělství a
v zahradnictví a výsledkem je přímé vstřebávání rostlinou a
optimální poměr nezbytných látek. Biocanna tuto myšlenku sleduje a ještě rozšiřuje. Kromě přímého vstřebávání také
dbá na nepřímé přijímání živin. Zní to nepravděpodobně, ale
není to tak. Nabízené přípravky totiž stimulují mikroflóru v
pěstebním médiu, která dokáže odbourávat odumřelé části
rostliny (např. odumřelé kořenové vlásky) a přetvářet je znovu na živiny přímo vstřebatelné.
NT tip: mikroorganismy žijí pouze v půdě a
půdních substrátech. V ostatních typech pěstebních médií je nenaleznete. Z toho vyplývá, že
ten, kdo pěstuje v půdě, má určitou výhodu
oproti tomu, kdo pěstuje na čemkoliv jiném.
Mikroorganismy vlastně produkují extra porci
přímo vstřebatelné výživy pro rostliny, které v
jiném médiu nelze dosáhnout. Proto by právě
zemina měla být volbou pro začínající pěstitele.
Hnojiva Biocanna se vyrábějí procesem fermentace (české
synonymum je kvašení) rostlin. Fermentace je přeměna látky
za účasti enzymů mikroorganismů, při níž se organické látky (obvykle sacharidy) chemicky mění na látky jednodušší
nebo se z nich syntetizují látky zcela nové. Mimo naše odvětví se fermentace používá při výrobě piva nebo vína.
Léta výzkumů zpracování biomasy (biologický odpad)
a zkoumaní mikroorganismů dovedly Cannu až ke 100 %
úspěchu při výrobě hnojiv fermentací. Základem kvalitního
hnojiva je optimální poměr minerálů a živin, jejich přímá
vstřebatelnost, stimulovaní rostlinného metabolismu a její
obranyschopnosti.
>>> Pokračování na straně 20
GROWING #02.09
20
>>> Pokračování ze strany 19
Biocanna je bohatá na oligosacharidy a ovocné kyseliny. Tyto kyseliny odpovídají třeba za lahodnou chuť ovoce
a záleží u nich hodně na délce uhlíkového řetězce. Krátké
uhlíkové řetězce mají schopnost utvářet komplexní chelátové vazby stopových prvků a také usnadňují jejich přijímání.
Příkladem může být kyselina glukuronová, která má antiseptické účinky a prakticky se nedá vyrobit umělou cestou.
Dlouhé uhlíkové řetězce (polyuronidické kyseliny) podporují metabolismus v rostlinách a také produkci důležitých látek
pro buňky. Přítomnost dlouhých řetězců ovocných kyselin v
rostlině přirozeně prodlužuje její životnost.
Existuje několik nezbytných prvků, které jsou důležité pro
růst a květ. Kvantitativně jsou nejdůležitější dusík, fosfor a
draslík. Ostatní látky jsou také důležité, ale dalo by se říct, že
tři výše jmenované prvky jsou stavební kameny rostlin.
Dusík rostlina potřebuje hlavně v růstové fázi. Hraje důležitou roli při fotosyntéze, při růstu nových zelených výhonů a
také se stará o dostatečnou energii. Rostlina přijímá jak organický tak anorganický dusík. Před několika lety bylo objeveno, že rostliny jsou sice schopné přijímat přímo vstřebatelný
organický dusík, ale častěji přijímají dusík, který je již organicky rozložen. Tohoto faktu si je Canna vědomá, a proto
se dusík v Biocanně rozkládá těsně předtím, než je nabízen
rostlině.
Fosfor hraje důležitou roli při tvorbě kořenů, květů a při
dozrávání plodů. Protože dusík a fosfor jsou konkurenty, je
velice důležitý správný poměr obou prvků hlavně v růstové
fázi rostliny. V květu je fosfor pro rostlinu nepostradatelný.
Rostlina jej absorbuje ve formě fosfátů. Přípravky Biocanna jsou samozřejmě plné fosforu, ale v jeho čistě biologické
podobě, která zaručuje, že není zatížen těžkými kovy.
Draslík se v rostlině nestará o růst, ale pečuje o pevnost
buněk. V květové fázi má největší podíl na odolnosti a kvalitě rostliny. Kvalita v tomto případě znamená velkou úrodu,
příjemnou chuť a vůni. Dostatečné množství dusíku napomáhá rostlině minimalizovat stres ze sucha a zvyšuje její
obranyschopnost proti napadení škůdců nebo plísní.
Než se pustíme do jednotlivých produktů, nesmíme opomenout zdůraznit, že Biocanna má celosvětově platný certifikát biokvality (světová známka EKO, kterou uděluje organizace SKAL). Díky tomuto certifikátu si tedy můžeme být
zcela jistí, že nabízená hnojiva jsou šetrná k přírodě a životnímu prostředí. Neobsahují žádné chemické látky, barviva,
pesticidy, konzervanty a umělá ochucovadla. A nejenom to!
Dokonce máte i zaručeno, že pro výrobu těchto hnojiv nebyly použity geneticky modifikované rostliny.
Co nám tedy Biocanna nabízí?
„Pouhé“ čtyři přípravky: Bio Rhizotonic (kořenový a růstový stimulátor), Bio Vega (růstové hnojivo), Bio Flora (květové hnojivo) a Bio Booster (květový stimulátor). Nicméně jsou
kompletní a plně postačující pro rychle rostoucí rostliny.
Bio Rhizotonic je rostlinný stimulátor, který v sobě spojuje kořenový stimulátor s růstovým. Je vhodný pro všechny typy pěstebních médií. Využijete jej jednak pro správné
zakořenění rostlin, ale také pro rostliny, které prošly stresovou situací (např. po přesazování). Používáním tohoto přípravku docílíte perfektního kořenového systému, vnitřní a
vnější stability rostlin a zároveň zvýšíte její odolnost a obranyschopnost. Canna Bio Rhizotonic je vyroben z extraktu z
mořských řas, 60 čistě přírodních a vitalizujících látek, dále
je také obohacený o vitaminy B1 a B2 a obohacen o nízký
podíl základních živin NPK.
Bio Vega je kapalné růstové hnojivo typu NPK určené především pro půdu a půdní substráty. Hnojivo je bohaté na
organicky vázaný dusík a lze jej použít i pro kapénkovou
závlahu (pozor po každé zálivce je třeba pročistit kapiláry!).
Obsahuje také kompletní škálu stopových prvků. Bio Vega
optimalizuje růst rostliny a připravuje ji na přechod do květové fáze.
Bio Flores je kapalné květové hnojivo typu NPK obohacené
o blahodárný extrakt z chmelu.
NT poznámka: Proč zrovna extrakt z chmelu?
Konopí je zařazené do čeledi konopovité (čeleď
cannabaceae), kde jsou tyto tři rostliny: cannabis
sativa (konopí seté), cannabis indica (konopí
indické) a humul lupulus (chmel otáčivý). Je
tedy logické, že chmel je příbuzný konopí.
Extrakt z chmelu přimíchaný do hnojiva Bio Flores obsahuje chmelové cannabinoidy (lupulin, luparol, humulin a
lupulon), které rostlina využívá jako dodatečné květové hormony. Hnojivo je bohaté na organicky vázaný dusík a lze jej
použít i pro kapénkovou závlahu (pozor po každé zálivce
je třeba pročistit kapiláry!). Obsahuje také kompletní škálu
stopových prvků.
Bio Booster je květový stimulátor, který se ale podílí i na
tvorbě plodů a následném dozrávání. Zvyšuje odolnost a
obranyschopnost rostliny. Urychluje metabolismus rostliny
v květové fázi, takže rostlina snadněji přijímá jednoduché
cukry. Tyto cukry posléze přeměňuje na složité a vysoce
aktivní látky (THC). Bio Booster také ovlivňuje chuť finálního produktu. Je namíchán z aminokyselin, vitamínů, enzymů a neobsahuje základní výživné prvky. Pozor, tento přípravek nelze kombinovat s peroxidem vodíku.
NT poznámka: Rostlinné stimulátory nejsou
hnojiva. Nedá se tedy jimi přehnojit.
Pokud se rozhodnete pro pěstování na Biocanně, rozhodně neprohloupíte. Pokud vše proběhne tak, jak má, očekávejte bohatou úrodu plnou
chtěných aktivních látek s bonusem sladké a
příjemné chuti.
Guanokalong
Nizozemská společnost Femeg vám
nabízí další variantu biologického
pěstování – Guanokalong. Co to ale
Guanokalong je? Nejdříve bychom si
měli vysvětlit pojem guano. Guano
je souhrnný název pro kompostovanou hmotu, která vzniká vrstvením ptačích nebo netopýřích
exkrementů. Ptačí guano se získává z útesů, kde jsou jejich
kolonie, oproti tomu netopýří guano se těží jen z několika
jeskyní po celém světě. Hmota, kterou vyprodukují netopýři či ptáci, postupem let kvasí a tudíž je zcela sterilizovaná.
Výrobci po vytěžení ještě guano prosouší při teplotě 220 °C,
aby zničili všechny škodlivé mikroorganismy. Výsledný produkt sice není vábného vzhledu a vůně, ale jeho účinky a
výživná hodnota pro rostliny jsou přímo neuvěřitelné. Guanokalong je tedy výživný netopýří exkrement vhodný pro
hnojení rostlin.
NT poznámka: Guano má jedinečnou vlastnost,
kterou je postupné uvolňování živin. Dalo by se
říct, že hnojí za vás. Od Biocanny se liší také tím,
že absolutně není vhodné do kapénkových
závlah. Drobné částice v hnojivu by vám zanesly kapiláry.
Guanokalong je bohaté na základní výživné
prvky NPK, neobsahuje patogenní látky a ani klíčivá semena plevelů. Je určené speciálně pro venkovní pěstitele a pro
všechny ostatní, kteří pěstují na půdě nebo půdních substrátech.
Společnost Femeg nabízí kompletní řadu, kde naleznete
sypké guanokalong, peletované guanokalong, tekuté guanokalong grow (růstové hnojivo), tekuté guanokalong bloom
(květové hnojivo), guanokalong extrakt (doplněk určený pro
růst i květ) a Allmix substrát (zemina pro všechny náročné
pěstitele).
Allmix Guanokalong substrát je unikátní směs kvalitnch
rašelin, wormhumusu (výživný odpad z kalifornských
žížal), guanokalongu, PG mixu a výtažku z mořských řas.
Obsahuje kompletní škálu základních živin, vápníku, hořčíku a stopových prvků. Živiny se z předhnojeného Allmixu
uvolňují pomalu a postupně, takže ani s přidáváním hnojiv
není problém a nehrozí přehnojení.
strukturu. Obsahuje všechny důležité makroživiny (N, P, K,
Ca, Mg) a stopové prvky (např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu). Lze jej
použít také jako oživující přísadu pro starý a použitý substrát.
Guanokalong pelety jsou opět vhodné pro obě důležité
fáze rostliny, růst a květ. Jsou určené pro indoor a outdoor
pěstování. Ovšem v indoorovém pěstování je využijete pouze před výsadbou nebo výsevem pro prohnojení substrátu,
a pak plynule navazujte tekutým hnojivem Bloom a Grow,
protože jeho aplikace je jednodušší a nezpůsobí rostlině zbytečný stres. Pelety obsahují všechny důležité makroživiny
(N, P, K, Ca, Mg) a stopové prvky (např. Fe, Mn, Mo, Zn, Cu).
Toto hnojivo lze použít do nového substrátu, ale zároveň s
ním lze „oživit“ již použitý substrát. Pro snadnou manipulaci a použití je hnojivo dodáváno v peletované formě, přičemž
pelety při styku s vlhkostí (zálivka, déšť) bobtnají.
NT rada: Při pěstování a přesazování pokojových rostlin a květin je doporučeno aplikovat
hnojivo na dno pěstební nádoby, promíchat s
částí zeminy, vložit rostlinu a zasypat zbylou
zeminou. Při přihnojování vložit několik pelet
do zeminy v pěstební nádobě do důlku, mírně je
zatlačit ke dnu a zasypat zeminou.
Guanokalong Extrakt je kapalný výživný doplněk, který
je vhodný pro růstovou i květovou fázi rostliny. Používá
se do všech typů půd a půdních substrátů, do hydroponií,
kokosových substrátů a pro venkovní pěstitele. Lze jej velice
efektivně používat společně s hnojivy Guanokalong sypké
a s Guanokalong peletami. Guanokalong Extrakt lze také
přidávat jako doplněk k jiným typům NPK hnojiv. S ohledem na pěstitele v hydroponických systémech se Guanokalong extrahuje do tekuté formy a má nízký podíl základních
živin.
Dále je hnojivo bohaté na vápník a hořčík a samozřejmě
obsahuje kompletní škálu nezbytných stopových prvků.
Urychluje tvorbu kořenového systému. Obohacuje rostlinu
v období květu. Zvyšuje odolnost rostliny proti bakteriím.
Podílí se také na unikátní chuti výsledného produktu.
Kalong Grow Organic je kapalné hnojivo typu NK s nízkým podílem solí a určené pro růstovou fázi rostliny. Hnojivo se používá pro všechny typy půd a půdních substrátů.
Hnojivo je bohaté na vápník a hořčík a samozřejmě obsahuje kompletní škálu nezbytných stopových prvků. Pomalu a
postupně uvolňuje živiny. Příznivě působí na mikroživot v
pěstebním médiu.
Doporučujeme kombinovat s hnojivem Guanokalong prášek nebo Guanokalong peletami. Pro maximální efekt použijte také substrát Allmix.
Kalong Bloom Organic je kapalné hnojivo typu NK s nízkým podílem solí pro květovou fázi. Hnojivo se používá pro
všechny typy půd a půdních substrátů. Hnojivo je bohaté
na vápník a hořčík a samozřejmě obsahuje kompletní škálu
nezbytných stopových prvků. Pomalu a postupně uvolňuje
živiny. Příznivě působí na mikroživot v pěstebním médiu.
Doporučujeme kombinovat s hnojivem Guanokalong prášek nebo Guanokalong peletami. Pro maximální efekt použijte také substrát Allmix.
Hnojiva a doplňky Biocanna a Guanokalong můžete nakoupit přímo v obchodech společnosti Natural Technologies
nebo přes internet v našem e-shopu:
WWW.NATURALTECHNOLOGIES.Cz nebo
WWW.NOVYGROWSHOP.Cz další prodejce
najdete na adrese WWW.GROWSHOPY.Cz
NT poznámka: I v pěstitelství méně někdy znamená více. Přehnojení rostliny je mnohem horší
než její nedohnojení.
Guanokalong sypké je vhodné jak pro růstovou, tak pro květovou fázi rostliny. Je vhodné
pro indoorové i outdoorové pěstování. Ovšem v
indoorovém pěstování jej využijete pouze před
výsadbou nebo výsevem pro prohnojení substrátu, a pak
plynule navazujte tekutým hnojivem Bloom a Grow, protože jeho aplikace je jednodušší a nezpůsobí rostlině zbytečný stres. Zlepšuje tepelné a vzdušné vlastnosti půdy a její
Internetová verze v provozu!
Sledujte www.konoptikum.cz
Aktuální číslo ke stažení v PdF.
#02.09 GROWING
21
Bobova poradna
Konoptikum ve spolupráci s Bioplants připravilo seriál rad, jak si vlastnoručně vypěstovat rostlinu dle vašeho přání. V tomto díle se zaměříme na to,
jak pracovat se semínky a jak si připravit pěstební substrát. Neb jaro je čas
setí!
CZ: Jak nejlíp začít?
Bob: Nejdřív ze všeho musíš zjistit, jaký druh půdy (její
kyselost a provzdušnění) je tam, kde chceš pěstovat, a zjistit její pH, neboť kyselost je rozhodující v možnosti příjmu
všech dostupných živin a mikroprvků potřebných pro zdravý růst. Hodnotu pH získáš pomocí půdního pH metru nebo
proliješ vzorkem substrátu vodu o známém pH (destilku) a
následně orientačně zjistíš měřidlem (kolorimetrický pH
test, pH metr) ovlivnění kyselosti výtoku.
vysypat substrátem, lépe drží vlhkost a kořínky můžou růst
do všech stran. Nezapomeňte včas přesadit, aby kořínky
sousedních kytiček nesrostly.
Jde si taky připravit slabý živný roztok s kořenovým stimulátorem a v případě proschnutí sadbovačky ponořit Jiffy do
roztoku a mírně vymáčknout. Samozřejmě se počítá s minimální ventilací pařeníčku – starý, vydýchaný vzduch musí
ven. A ještě drobnost - rostlinky by se měly co nejméně dotýkat stěn, hrozí vznik plísně. Ta má ráda vyšší teploty, vysokou
vlhkost a stojící vzduch. Z toho plyne, že poražením alespoň
jednoho faktoru minimálně ztížíme plísni její životaschopnost. Samozřejmě proti plísni existuje nespočet přípravků od
vyloženě biologických až po chemické preparáty.
Mladé rostlinky můžeme již dále sázet do vhodných květníků, truhlíků, na záhon, zahradu, fóliovníků a skleníků
– prostě na „jejich místo“. Velikost nádob volíme s ohledem
na budoucí velikost rostliny.
CZ: Jaké má být správné pH substrátu?
Bob: Obecně se dá říci, že optimální hodnota půdy je kolem
pH 6, běžně se dá použít pH 5,5-6,5. Dá se orientovat i podle
základních znalostí – např. rašelina je většinou moc kyselá,
tedy nevhodná pro rostliny, jejichž optimum je pH neutrální, stejně jako třeba půdy z vápencového podloží, které jsou
naopak většinou zásadité.
Taky záleží na tom, jakou rostlinu chceš pěstovat – na internetu nebo v encyklopedii se dozvíš, jaké pH má tvoje rostlinka nejraději. Kaktusy, například, mají raději nižší kyselost
než konifery.
CZ: Jak přesazovat?
CZ: Jak ovlivnit hodnotu pH?
Zvýšit se dá pomocí dolomitického vápence – cca 80-100g/5l
zeminy zvýší kyselost o jeden stupeň – nebo se dá použít
popílek, který pH také zvýší a je dobře dostupný, stejně jako
třeba kompost. Snížit pH se dá kupříkladu rašelinou nebo
kostní moučkou.
Výborné je také guano (netopýří trus), které je zároveň
vynikající hnojivo (zdroj PK: fosfor – květ, draslík – květ; řídí
prostupnost buněčných membrán), kterým se ale v podstatě nedá přehnojit, protože rostlina si vezme jen tolik, kolik
potřebuje. Rybí emulze je vynikajícím zdrojem dusíku – ten
je nejvíce třeba v růstu.
Z tohoto plyne, že každá příměs má v menší či větší míře
schopnost ovlivnit výslednou kyselost. A v neposlední řadě
ovlivňujeme pH pomocí zálivky, upravené například pomocí kyseliny dusičné (v růstu) a nebo kyseliny fosforečné (v
květu).
Tohle téma je tak obsáhlé, že vydá na samostatnou publikaci.
CZ: Co ještě udělat se substrátem?
Bob: Pohledem můžeme zhodnotit obsah humusu v půdě:
tmavě šedá až tmavě hnědá zemina má průměrný až optimální obsah humusu (ten působí velmi kladně vůči mikroorganismům pozitivně ovlivňujícím kvalitu zeminy).
V případě vhodné zeminy (pH, živiny): hlínu prokypříme, můžeme i vylehčit například perlitem a to zhruba do
hloubky 1 metr na průměr ½ metru. V případě, kdy půda
není vhodná, je záhodno zeminu vykopat a část použít pro
přípravu substrátu přimícháním organických hnojiv (slepičince, guáno, biohumus, wormhumus) nebo použít předem
upravený substrát zakoupený v growshopu nebo v zahradnictví.
U méně kvalitních substrátů doporučuji nechat substrát
vypéct při 150ºC, čímž se zbavíme potenciálních škůdců či
nemocí.
CZ: Koupil jsem semínka – jak s nimi naložit?
Bob: Nechám si na 24 hodin odstát vodu (v případě studny
či reverzní osmózy nemusím), je dobrá pokojová teplota, ať
nestresuju semena... Vezmu si papírové ubrousky, popř. toaletní papír, a třeba čistou krabičku od másla. Nepoužívám
vatu, jelikož v té dochází k poničení klíčků při vyjmutí. Na
dno nádoby nebo krabičky dám vrstvičku vlhkého papíru,
položím semena a ty přikryju další navlhčenou vrstvou. Do
víčka udělám pár dírek, zavřu, uložím do cca 28ºC (k topení)
a do zhruba tří až pěti dnů jsou klíčky na světě. Pozor, papír
nesmí vyschnout, jinak je s klíčky konec.
Také je možno udělat roztok: na 1 l vody cca 0,5 ml 30%
H2O2 (peroxidu vodíku) a tímto navlhčit ubrousky. Peroxid
mimo jiné působí mírně proti patogenům a chorobám, zvyšuje obsah kyslíku, stimuluje produkci proteinů, hustotu a
obranyschopnost rostlin, vyšší příjem živin…..
Může se stát, že semena mají moc tuhou slupku, kterou
můžeme zkusit jemně narušit (krabička od sirek, dovnitř škrtátko a semena a pak proštěrchat (struktura se naruší a klíček
může snáze ven – nezkoušel jsem, ale slyšel z více zdrojů).
Naklíčené semínko vložíme do asi 1 cm hlubokého důlku
KLÍČKEM DOLŮ v připraveném substrátu a jemně zahrneme – neutlačujeme!
Mimo jiné existují i různé sadbovací půdy či sadbovací přípravky. Např. Jiffy – je to takový puk z lisované rašeliny, který se vloží do vody a nechá nabobtnat. V těchto případech
nemusíme manipulovat s klíčícím semínkem, ale posléze až
s malými sazeničkami – opět snížení možnosti poškození a
stresu.
CZ: Jak připravit Jiffy pro semínko a jak je správně
vlhčit?
Bob: Jelikož Jiffy již obsahují minerály upravující pH, není
nutno se zabývat otázkou kyselosti. Puky se nechají nabobt-
Bob: Při přesazování dáváme pozor na možné poškození
vlásečnicových kořínků (ty slouží k příjmu živin – když nejsou vlásečnice, výživa se nedostane do kytiček). Po přesazení rostlinu zalijeme, přídavek kořenového stimulátoru v
doporučeném dávkování není od věci, stejně jako úprava již
mnohokráte zmiňované kyselosti.
nat v odstáté vodě (nejlépe s upraveným pH na hodnotu cca
6,2). Ty nabobtnají zhruba do výšky 3 cm. Do nich vložíme
semínko, umístíme na tmavé místo do teploty zhruba 28ºC a
těšíme se na mladé rostlinky ;o)
Sadbovačky by neměly stát ve vodě, aby semínko kvůli nedostatku kyslíku neshnilo. V případě potřeby rosit,
nejlépe je mít v malém skleníčku, kde se dobře drží vlhkost, postavené na dvou až třícentimetrové vrstvě perlitu či keramzitu. Prostor mezi sadbovačkami je dobré
CZ: Jaký použít květináč?
Bob: Při výběru květníku dbáme o dostatečnou drenáž (dírky na dně květníku). Co se velikosti týče záleží na každém. Já
je dávám spíše do větších, cca 5l, abych se vyvaroval častého
přesazování a tím i stresování rostlin. Při výšce asi 20-40 cm
sadím ven. V případě nedostačující velikosti květníku pozorujeme stagnaci růstu, což napravíme přesazením, buď do
větší nádoby, nebo rovnou ven.
>>> Pokračování na straně 23
#02.09 GROWING
23
>>> Pokračování ze strany 21
CZ: Jaké jsou optimální podmínky pro malé sazeničky?
Bob: Velice dobrá otázka. Kromě kyselosti je pro mladé
rostlinky velmi důležitá vlhkost, dostatek světla a přístup
k živinám.
Nebývá od věci mladé rostlinky držet v malém skleníčku,
foliáčku nebo i pod seřízlou PET lahví (s vytvořenými větracími otvory), jelikož díky malému kořenovému systému
potřebuje trochu zadotovat ze vzdušné vlhkosti pro rychlejší a silnější růst. Pokud předpěstováváme doma a máme
možnost mít mláďata pod zdrojem modrého světla (zářivka,
úspora), zamezíme tak jejich překotnému vytahování se.
CZ: Jak zalévat?
Bob: Zaléváme ve chvíli, kdy květník z větší části vyschnul,
abychom rostliny nepřelili. Je dobré vzít si do ruky vyschlý a
posléze zalitý květník a zapamatovat si zhruba váhový rozdíl (pro orientaci). Protože rostlinu nejen že můžeme zabít
vysušením, ale stejně tak i přelitím (to vytlačí vzduch z kořenového prostředí a rostlina se může dusit). Stejně tak je nenecháváme stát ve vodě v podtácku.
Je také dobré čas od času při užívání hnojiv do zálivky propláchnout květník větším množstvím vody. To kvůli preventivnímu ošetření zasolení kořenového systému.
Kropit můžete přímo rostlinky, ale nesmí na nich zůstat
velké kapky, ty působí pod výbojkou jako lupa a mohli byste
květiny spálit. Také by měla být výbojka zavěšena dost vysoko, pozor na její výhřevnost, hlídejte dobře teplotu, zvláště
ze začátku.
CZ: Odkdy začít hnojit?
Bob: Každá rostlina potřebuje živiny od prvopočátku – jako
člověk. Malé a mladé rostliny jsou náchylnější na vyšší koncentrace živin, mohly by se spálit, proto je spíše jen přihnojujeme minimálním množstvím hnojiva, a to nejlépe postřikem
přes list.
Klíčící rostlinka si bere sílu ze semene, dále jí už musíme
pomoct, ať připravenou a předhnojenou zeminou, nebo přímo – postřiky či zálivkou. Jakmile rostlince začínají růst plně
vyvinuté listy, můžeme začít přihnojovat hnojivem s vyšším
obsahem dusíku a ostatních důležitých prvků. V drtivé většině případů dosažitelné ve specializovaných obchodech,
jako jsou growshopy.
CZ: Jak poznám, že jsem přehnojil, a co s tím dělat?
Bob: Přehnojení se projeví většinou hnědnoucími konečky listů, nekrotickými skvrnami na listech, stagnací růstu
(následně). V tom případě je záhodno prolít kořenový systém
větším množstvím vody, v pozdější fázi lze použít enzymy,
které se mimo jiné starají o zdravý a čistý kořenový systém.
Nejlepší je ovšem prevence a to: Necpat jim co nejvíc, jelikož
méně je v těchto případech více ! ;)
CZ: Co a kdy rostliny potřebují a jak správně hnojit?
Bob: Samozřejmě opět záleží druhu rostliny. Obecně ale při
růstu potřebují rostliny hlavně dusík, draslík a nejméně fosforu – doporučuji používat NPK 4-6-8. V květu je zase potřeba hodně fosforu a draslíku – tedy klasika PK-13/14 (celkové
NPK 1,5/13/14).
V období květu si rostliny berou uskladněný dusík z listů,
proto dochází k jejich průběžnému žloutnutí. Ale třeba již
zmiňované kaktusy potřebují fosfor pořád...
Na outdoorové pěstování rozhodně doporučuji používat
biohnojiva – významným způsobem podporují mikroorganický život v půdě!
Co se týče základního shrnutí prvků a jejich vlivu
na stav rostlin:
• FOSFOR –
nedostatek způsobuje špatný vývoj kořenů a
tak i chabý růst;
• DRASLÍK –
nedostatek se projevuje špatným vývojem květů a plodů;
• ŽELEZO –
nedostatek se projevuje žloutnutím mezi žilkami;
• DUSÍK –
při jeho nedostatku listy blednou a růst je celkově nezdravý;
• HOŘČÍK –
(podstatná složka chlorofylu) nedostatek se
projevuje skvrnami na okraji listů a mezi žilkami. A co se týká ortodoxních biopěstitelů:
• KOMPOST –
je výborným zdrojem dusíku;
• VÝTAŽEK Z CHALUH –
zdroj dusíku, draslíku a fosfátů;
• DŘEVĚNÝ POPEL –
obsahuje malé množství draslíku;
• RYBY, KREV, KOSTNÍ MOUČKA –
obsahuje fosfor, dusík a draslík;
• KOSTNÍ MOUČKA –
bohatý zdroj fosfátů.
Jak poznám, že jsou rostlinky v dobré kondici, a kdy
se jim naopak nedaří?
Bob: Zdravá a vitální rostlina se projevuje rovnoměrným
růstem, bez viditelných deformací listů a stonků, popřípadě kmínků. Zdravá zelená barva listových struktur taktéž
vypovídá o dobrém stavu.
Na zdraví či prosperitě rostliny se samozřejmě nepodepisuje jen výživa a kyselost, ale i spousta dalších faktorů, jako
je vlhkost, teplota, povětrnostní podmínky, ale i napadení
škůdci a parazity.
Jakékoliv novotvary na rostlině, ať již deformace struktur
nebo hnědnutí, žloutnutí či tvorba skvrn na listech, signalizují problém.
Většina projevů je typická pro daný problém, jen rozdíly
mezi nimi můžou být velmi drobné.
Pro diagnostikování problému doporučuji navštívit odborníka, pokud se vám nechce probírat se informacemi dostupnými na internetu či odbornými publikacemi.
Jak předejít škůdcům?
Bob: Existuje celá řada přípravků, např. Neemoil, Biooil,
Previcur, které se dají aplikovat preventivně. A k tomu ještě zmíním Trichodermu, což je symbiotická houba žijící v
kořenovém prostředí. Ta tvoří ochranu před plísněmi a jinými houbovými nemocemi v kořenovém systému. Rozhodně doporučuji přidat ze začátku do půdy, popř. do zálivky.
Jinak se ptejte v Bioplants.
Příště se dozvíte o tom, jak se o rostlinky starat v období
růstu.
Biopěstování zdar!
cz
GROWING #02.09
24
Úspěšná kultivace rostlin za použití systému NFT
(Rychlejší růst rostlin + Vyšší výnosy + Výraznější chuť)
Pěstování rostlin ze semen
Ujistěte se, že Vaše pěstební prostředí je dobře připraveno
ke kultivaci zamýšleného rostlinného druhu. Pokud je to
nezbytné, použijte řízkovnici (propagator).
Používáme bezpůdní substrát
Semena necháme vyklíčit v semenných miskách naplněných pěstebním substrátem.
Pokud jsou již sazeničky dostatečně velké, přesadíme je do
vhodných plastových květináčů s drenážními otvory (75 mm
pro rajče, 35-40 mm pro hlávkový salát). Semena můžeme
nechat vzejít také přímo v květináči odpovídající velikosti.
Jestliže substrát obsahuje živiny (viz etiketa), používejte na
zalévání pouze čistou vodu. Jestliže substrát žádné živiny
neobsahuje, použijte kompletní sadu hydroponických hnojiv v poloviční koncentraci a důsledně dodržujte předepsané
hodnoty pH! Rostliny jsou připraveny k přesazení, pokud
po odstranění květináče, zůstane kořenový bal neporušen
díky vyvinuté soustavě bílých kořínků sazenic.
Používáme GRODAN
Pro zvýšení efektivity pěstování doporučujeme používat
GRODAN – špičkové substráty z čedičové vaty.
Před použitím výrobků GRODAN je nutné snížit mírnou
zásaditost tohoto média. Nejlépe je necháme přes noc namočit v lázni s upraveným pH na 4,8 – 5,2. Tím se pH vyrovná
na požadovanou hodnotu. Substrát necháme řádně odkapat,
dodatečné odvodnění dosáhneme stlačením kostky před
vlastním použitím. Semínko zasadíme do malé pěstební
kostky a necháme vzejít. Jakmile se nám objeví první zelený
lístek, začneme se šetrnou zálivkou se čtvrtinovou koncentrací příslušných hydroponických hnojiv. Důsledně dodržujte
předepsané hodnoty pH (viz první dny). Pokud již dochází
k rozvoji a prorůstání bílých kořínků skrze malou kostku,
můžeme sazeničku přesadit do větší GRODAN pěstební kostky. Všechny sazenice předpěstované na bezpůdním
základě lze přesadit do GRODAN pěstebních kostek. Po přesazení zalijeme sazeničky zálivkou s poloviční koncentrací
příslušných hydroponických hnojiv.
Pěstování sazenic získaných řízkováním
TIP: Při kultivaci sazeniček a řízků dáváme pozor na utopení nebo příliš hojnou zálivku – výrazně zpomaluje a omezu-
je rozvoj a růst kořenů. Udržujte rostliny v
přiměřeně vlhkém/suchém prostředí.
Přesazujeme do NFT – pěstební vany
Vaše rostliny jsou připraveny k přesazení do NFT systému, pokud bílé kořínky
začnou prorůstat skrze velkou pěstební kostku. Před vlastním přesazením rostlin se ujistěte, že pěstební sestava je řádně utěsněná a nikde nedochází k unikání vody. Vždy přezkoušejte celý systém včetně zavlažování! Naplňte zásobník
čistou vodou (bez živin) několik dní před plánovaným přesazováním. Poznamenejte si objem vody ve Vašem zásobníku.
Tuto informaci budete potřebovat později k určení potřebného množství hnojiv. Voda tak dosáhne pokojové teploty,
získáme čas pro provedení testů a dojde k uvolnění chlóru
obsaženého ve vodě.
Pokud je teplota vody příliš nízká (min 65F/17ºC), použijeme k jejímu ohřevu topení!
Umístění NFT netkané textilie
Položte pruh NFT textilie na dno pěstebního plátu. Použijte jednovrstvou kvalitní NFT netkanou textilii. Její jedinou
funkcí je rozvádět zálivku přitékající přívodem rovnoměrně do celého pěstebního plátu. V místě, kde roztok odtéká
zpět do zásobníku, necháme textilii přesahovat, vytvoříme
tak cestu pro odtékající zálivku. Rychlost průtoku zálivky je
v zásadě nedůležitá, ale měla by se pohybovat mezi 400 ml
a 1500 ml za minutu na kanál. Ujistěte se, že je váš pěstební
plát (kanál) dostatečně nakloněn tak, aby nevznikaly žádné „bazénky“ v pěstebním plátu. Ne méně než 1:50, avšak
sklon může být i strmější, pokud nám to sestava dovolí. NFT
kanálky by měly být zakryté, aby nedocházelo k růstu řas
v živném roztoku. Pokud jste plně spokojeni se spolehlivostí
systému, teplotou vody a klima je adekvátní požadavkům
rostlin, můžete přistoupit k vlastnímu přesazení sazenic do
systému. V této chvíli bude Váš systém obsahovat pouze
vodu.
Vysazování
Důležitým předpokladem pro úspěšné vysazení rostlin je
plně rozvinutá kořenová soustava – zdravé kořínky prorůstající pěstební kostku.
>>> Pokračování na straně 25
#02.09 GROWING
25
>>> Pokračování ze strany 24
základních, primárních kořenů. Rozsáhlý povrch těchto
kořenů je předurčuje k příjmu životně důležitých živin a
vody z živného roztoku. Mimochodem, rostliny ne vždy
přijímají živiny a vodu z roztoku ve stejném poměru,
v jakém je přidáváme. Rostliny využívají mechanismus
známý jako „aktivní“ příjem, který zajišťuje rostlinám
absorpci jen těch látek, které rostlina potřebuje. Toto je
také jeden z důvodů, proč je náš NFT systém tak úspěšný.
3. Vlasové kořínky (vlásečnice) – kořenové vlášení
Jsou životně nezbytné pro zdravý vývoj rostlin. Pomocí
nich rostlina absorbuje kyslík, který je pro ni, stejně jako
pro člověka, životně důležitý. Tyto kořínky jsou plícemi
rostliny. Často se stává, že rostliny nemohou absorbovat
potřebné množství kyslíku nezbytného pro jejich zdravý
vývoj, proto je třeba dbát, aby naše rostliny měly dostatečné množství těchto kořínků, a to zejména v části nad
úrovní živného roztoku v pěstebním kanálu. Je životně
důležité dbát na to, aby nedošlo k úplnému zaplavení
těchto kořínků a tím k jejich utopení. Toho dosáhneme
adekvátním nakloněním a vhodnou korekcí přiváděného
objemu živného roztoku. Ujistěte se, že kyslík bude moci
vždy pronikat ke kořenům, a to bez ohledu na zakrytí
pěstebního kanálu krytem.
Zapamatujte si:
• Přesazujte pouze v případě, že rostlina má silně rozvinutý
kořenový systém.
• Dostatečné provzdušnění kořenového prostředí je základem pro úspěšný rozvoj rostlin.
• Při dávkování živin se řiďte instrukcemi od výrobce.
• Udržujte vhodnou koncentraci živin a stabilní úroveň
hodnoty pH.
• Monitorujte stav vašich rostlin, zejména zda nedochází
k výskytu chorob či škůdců.
Žádné kořeny, žádné úspěchy...
Vzdálenost mezi jednotlivými rostlinami se řídí dle
požadavků pěstovaného rostlinného druhu. Kořeny rostlin pěstovaných NFT systémem vypadají, jako by dávaly
přednost společnému růstu, takže u vyšších rostlin, které
dokážou dobře a plně využívat dostupný prostor, můžeme
klidně zvolit i těsnější umístění rostlin.
Za optimálních podmínek je růst kořenů úžasně rychlý –
několik centimetrů za den. Známky úspěšného přesazení (s
čistou vodou) by měly být patrné do 48 hodin. V této fázi již
můžete přidat hnojiva v poloviční koncentraci. Zkontrolujte
teplotu roztoku a upravte pH, je-li třeba.
Zvláště pro mladé rostlinky, řízky a sazenice dodržujte předepsané hodnoty pH. Výsledné pH může být ovlivněno také
používáním tvrdé nebo měkké vody.
Dbejte na bezpečnost při práci
Při nákupu kyselin si nechte vysvětlit, jak se zachovat v kritické situaci (vylití, požití apod.). Vždy se řiďte návodem a
doporučeními na etiketě výrobku. Nikdy nemíchejte kyseliny a hydroxid dohromady.
Příprava:
1. Změříme hodnotu pH živného roztoku za použití vhodných pH měřících přístrojů.
2. Nastavíme potřebné pH pro náš NFT systém. Doporučené
hodnoty pH mezi 5,8–6,5, pro mladé rostlinky
5,5–5,8.
3. Jestliže je pH roztoku odpovídající, nemusíme dělat nic.
4. Jestliže je pH roztoku vyšší, přidáme potřebné množství
kyseliny dusičné/růst, fosforečné/květ. Jestliže je pH roztoku nižší, přidáme potřebné množství hydroxidu draselného.
5. Jestliže užíváte tvrdou vodu, zkontrolujte po hodině provozu znovu pH, případně opět upravte.
Užitečné rady
Pokud přidáte do živného roztoku více kyseliny, můžete
naředit roztok vodou.
Nikdy nemíchejte hydroxid draselný s kyselinou!!! (Ani
byste je nikdy neměli potřebovat použít současně.)
Zaznamenávejte si také množství použité kyseliny už při
přípravě prvního živného roztoku, usnadníte si tím práci při
přípravě těch dalších.
Pro více informací koukněte na www.growshop.cz a
www.nft.cz nebo mailujte na [email protected]
Údržba NFT systému
Vyhýbejte se výkyvům hodnoty pH a nenechte úplně klesnout hladinu roztoku. U větších systémů je vhodné použít
automatických špičkových zařízení jako vhodnou prevenci
těchto nežádoucích výkyvů.
Jestliže používáte pro kontrolu svého roztoku EC metr,
vždy doplňte vodu v nádrži k její maximální hodnotě nejméně jednu hodinu před testováním. Tímto docílíte získání
spolehlivých údajů.
Jestliže používáte automatický dávkovač hnojiv, je vhodné
použít velkou zásobu živného roztoku, odkud můžete doplňovat dostatečné množství do nádrže přečerpáváním v pravidelných intervalech, řekněme každý den atd.
Kontrolujte pravidelně pH živného roztoku. V případě,
že máte k dispozici měkkou vodu, bude nejspíše zapotřebí
velmi malá úprava pH, ale v případě, že máte vodu tvrdou,
bude se Vám projevovat tendence k postupnému samovolnému zvyšování pH, již jednou přesně nastaveného na
požadovanou hodnotu. Nevzrušujte se tím příliš. Pokud je
to nezbytné, tak jednoduše snižte pH na požadovanou úroveň.
Pravidelně sledujeme kořenový růst
Klíčem k úspěchu, za předpokladu, že Vaše pěstební prostředí vyhovuje rostlinám, je vytvoření mohutného a zdravého kořenového systému vně základní pěstební kostky. A
nyní trochu detailněji k tomu, o co nám jde.
Kořenový systém rostlin sestává ze tří komponentů:
1. Primární kořeny
Jsou to ty největší a nejsilnější kořeny, které jako první
prorostly ze základní pěstební kostky a které se vyznačují mohutným růstem.
2. Sekundární kořeny
Jedná se o souměrné postranní kořínky vyrůstající ze
Proč NFT? Krátký úvod do technologie NFT
NFT – jedinečná a přitom jednoduchá technika.
Mělký film živného roztoku (voda&živiny) konstantně cirkuluje okolo kořenů rostlin. Obrázek
nám ukazuje, jak je živinový roztok čerpán ze
zásobníku směrem vzhůru do pěstebního kanálu,
odkud pomalu stéká okolo kořenů rostlin zpět.
Je to právě tento konstantně cirkulující živinový
film, který odlišuje NFT od ostatních hydroponických metod kultivace.
Jaké jsou výhody NFT?
Především bohatá úroda. Je mnohem jednodušší dosáhnout skvělých výsledků s technikou NFT než pomocí tradičních metod. Tento nárůst je způsoben celou řadou faktorů,
těmi nejdůležitějšími jsou:
• Živiny jsou vždy přístupné rostlinám v dostatečném
množství.
• Absence kořenových chorob typických u rostlin pěstovaných v půdě.
• Konstantní cirkulace živinového filmu zabraňuje vyschnutí i přelití.
• Žádné problémy s plevely.
• Neomezený přístup kyslíku ke kořenům. Kořeny rostlin
jsou v přímém kontaktu se vzduchem.
Dalšími výhodami technologie NFT jsou:
• Zkrácení celkové doby kultivace. Rostliny dosáhnou dříve
zralosti.
• Jednoduchá obsluha. Nemusíte být nijak výjimečně manuálně zručný, ani nemusíte být zkušeným, vzdělaným expertem k tomu, abyste dosáhli profesionálních výsledků.
• NFT povzbuzuje rychlý a kvalitní kořenový růst.
Výhody NUTRICULTURE NFT systému:
• Snadná kompletace systému.
• Nízká výška systému, zvyšující světlou výšku pro rostliny.
• Dostupné v celé řadě velikostí k vyhovění prostorovým
požadavkům nebo uspořádání osvětlení.
• Odolný, stabilní a trvanlivý výrobek.
#02.09 JINé dROGY
27
LÁTKY NE/ZNÁMÉ – FLORIAN
T
ak jako se vývoj podepisuje téměř ve všem, co nás obklopuje, tak se podepisuje i ve výzkumu a vzniku nových
látek, které můžou měnit a ovlivňovat vědomí. Nejedná se
pouze jen o nové chemické látky, ale také o výměšky některých živočichů či bylin, přírodní drogy, které byly záměrně
opomíjeny nebo se na ně prostě jen zapomnělo. Možná je to
taky k zamyšlení pro ty, co by nejradši pořád něco zakazovali. Je dobré si uvědomit, povídáme-li si o látkách umožňujích změněné stavy vědomí, jak otevřenou skupinou látek se
vlastně zabýváme. Jestliže dnes je někdo striktně např. proti
legalizaci konopí, kdoví jaká látka mu bude vadit za dalších
deset let...
4-fluoro – amfetamin, nazývaný uživateli „Florian“, objevil celkem nedávno (před pár lety) při chemických pokusech
jeden holandský chemik. Patří do skupiny tzv. „designer
drugs“, což je vlastně skupina asi 300 drog, různých látek,
které jsou legálně dostupné většinou pod názvem sloučeniny
(např. 2C-P; 2C-E; DOB). Legální status jim zaručuje, že nejsou pod kontrolou Světové zdravotnické organizace a zároveň tak nejsou na seznamech zakázaných látek. Jejich držení
není trestné v jakémkoli množství, pokud to množství ale
není určeno k účelům užití či za účelem prodeje.
Na první pohled nažloutlé vlhké krystaly snadno připomínají českou specialitu pervitin. Pro výrobu je ale zapotřebí
dokonale vybavenou chemickou laboratoř, tudíž distribuci u
nás zajišťuje pouze dovoz.
Způsoby aplikace jsou různé: dá se šňupat – ale ve velké
míře hrozí závažné poškození sliznic, protože se jedná o velice toxickou, koncentrovanou a čistou látku, která má silné
leptající tendence.
Project1.qxp
5.8.2008
19:01
Page 1
Lepším a daleko šetrnějším způsobem je rozpuštění v pití,
přičemž je jedno, jestli v alko či nealko nápoji, ale obecně platí, že s alkoholem není dobré kombinovat nic.
Ideálním prostředím pro požití Floriana jsou rozhodně
hudební párty se spoustou zábavy. Na tom se shoduje velká většina lidi, kteří ho vyzkoušeli. Tvrdí, že je to naprosto
ideální kombinace všeho, co je pro párty vhodné, co se běžně
konzumuje a kombinuje.
Samotný začátek fungování tohoto psychadelického amfetaminu spočívá v mírném a stupňujícím se nástupu více jak
20 min od vypití, ale je to individuální. Člověk se tak octne ve
stavu ze sedmdesáti procent spíše podobnému užití MDA,
třicet procent amfetaminu. Dávka plus mínus 0,10 g stačí
pro jednu průměrnou osobu, je to ale individuální. Samotný
intenzivní stav trvá 4-5 h. Po 5 hodinách postupně mizí.
Hraniční dávka, která byla testovaná na člověku byla 3g.
Dívka, která toto množství požila, prožila nejprve asi 12
hodin permanetního zvracení, následně 3 dny permanentí
intoxikace.
Tato látka není určitě žádným uspávadlem, nicméně v
kombinaci s únavou a nebo i třeba s hladem, může dojít k
těžké a prudké intoxikaci, která je uživatelem těžce snášena,
jak vypráví jedna zkušenost mladého muže, který zažil zpočátku normální průběh, 30 min po vypití lehké nástupy, skoro nic, zdálo se to rozjíždět v pohodě, ale potom mu začaly
ukrutné bolesti břicha střídající se s nehoráznými píchavými
bolestmi hlavy.
Snaha o zmírnění intoxikace spočívala v dlohodobém
pobytu na vzduchu a mrázu. Mrtvolný vzhled zavinilo neustálé střídání brutální migrény s bolestmi žaludku, které ve
druhé rovině způsobilo asi 2,5 h zvracení. Ačkoli intoxiko-
vaný zkoušel vypít nebo zajíst cokoli, v žaludku to nemohl
udržet. Dohromady 4h permanentě mu bylo velice špatně.
Přestože čistota látky je téměř stoprocentní, Florian nikdy
nedosáhne takové popularity, aby se dostupnost a prodejnost této látky výrazně zvýšila. Výroba je totiž velice komplikovaná a náročná. Také uživatele značně svým intenzivním působením zcela fyzicky i psychicky vyčerpává a tudíž
ji organismus dokáže přijímat pouze s velkými časovými
rozestupy, určitě ale nedochází k opětovným užíváním. Mezi
aplikacemi je potřeba čas na regeneraci.
Cena se pohybuje kolem 1.500,- Kč/g, ale jeho distribuce
je závislá výhradně na dovozu, tudíž se nejedná o běžně
dostupnou a užívanou látku. Pokud umíte anglicky, více se
dozvíte na bluelight.ru.
Čestmír Uhlík
SOUTěŽ #02.09
28
Soutěžte s growshop.cz
I tentokrát jsme pro vás připravili soutěž ve spolupráci se společností
Growman Plains s r.o.
Soutěžní otázka zní:
„Kolikáté výročí letos oslavil growshop.cz?“
Své odpovědi posílejte do konce prosince na adresu:
[email protected] a nezapomeňte uvést své jméno a adresu.
Všem soutěžícím přejeme hodně zdaru!
1.cena: Plagron Growbox
2.cena: mikina growshop
3.cena: plechovka
4.cena: skleníček
Vyhlášení vítězů soutěže s growshop.cz
V minulém čísle jsme se vás ptali, „Jaké watáže osvětlení naleznete v sortimentu
growshop.cz?“Správná odpověď je: 18W, 36W, 70W, 100W, 125W, 150W,
200W,250W, 400W, 600W, 750W, 1000W.
Jména výherců:
Monika Nekudová, Vícenice u Náměště nad Oslavou 62 - 1. cena mikina
Tomáš Vojta, Hrnčířská 1416, Varnsdorf – 2. cena Kleaner
Petr Arnošt, Ignáce Šustaly 1080, Kopřivnice – 3. cena plechovka
Tea Mucková, M.Chlajna 3, České Budějovice – 4. cena kuřácký balíček
Ceny jsou k vyzvednutí v prodejně growshop.cz, na ulici Bořivojova 89, Praha 3, Žižkov.
Všem výhercům srdečně blahopřejeme!
NEJEN SEIFERTůV KOUř
MARIHUANY
Nejen v umění bylo odnepaměti využíváno různých symbolů jakožto nositelů mnoha smyslů a významů. Rád bych
toto místo věnoval vzpomínce na osobnosti, které se samy
zabývaly magií rostlin konopí, nikoli jako jediného, avšak
zásadního tvůrčího motivu. Nechci určitě nikoho nijak poučovat nebo dokonce nudit hraním si na učebnici vykládající
životopis zajímavé osobnosti
z dějin českých či světových. Spíš mi jde o polemiku s
těmi, kteří tvrdí, že konopí je nekulturní rostlina bez tradice.
Samozřejmě, někde lze z legrace tento smysl přidávat i tam,
kde není nebo třeba není prvoplánový, jako např. ve výkladu
obsahu moravské lidové písně „Ej nasela jsem marijánku /
ej nasela jsem marijánku / do záhonu pod oknem“. Zásadní
otázku „...šalvěj nebo konopí...?“ řešili i pánové Bouvard a
Pécuchet v legendárním seriálu Dva písaři. Mně nejde
o jejich napodobování, ale o zdůraznění plnohodnotného
místa rostliny cannabis v celé historii společnosti.
Někteří lidé užívání konopí úzkostlivě tajili (i tají) a
nikdy by to veřejně nepřiznali. Naopak byli i jsou tací, kteří
přiznávají skutečnost, že jim tráva či hašiš přinášejí dokonalé potlačování stresu, meditaci, jasnozřivost smyslů i vědomou radost... Tato svoboda nebyla vždy samozřejmostí a
je bezesporu přínosem demokracie, že se někteří lidé v 21.
století nebojí hovořit o svém životě a také se za něj nestydí.
Nemám na mysli jen rovinu tvůrčí svobody, ale i rovinu běžnou, všednodenní. Na dvou pohlednicích jsem kdysi viděl
různé obrázky, které nesly zezadu odlišné nápisy, přitom o
stejném obsahu. Na první fotografii byl Ind, nuzně oblečený
v rozdrásaném pracovním oděvu, a pod tlustým kabátem
připomínajícím tzv. vaťák kouřil z čilumu. Na zadní straně
bylo napsáno: „Chudí lidé kouří hašiš o přestávkách mezi
prací.“ Na druhé pohlednici byla fotka meditujícího Inda v
posedu a v překrásných šatech, jak kouří z malé, tepáním
zdobené vodní dýmky. Zezadu byl nápis: „Bohatí lidé kouří
hašiš neustále.“.
Kdesi zazněla glosa, názor člověka, který se vrátil z
Ameriky: povídal o paradoxu, který tam vládne. Navenek
je marihuana téměř tvrdá droga, kterou ale seženete kdekoli a užívají ji představitelé hlavních rolí skoro všech nových
filmů. Jedná se tedy jen o záležitost privilegovaných či elit?
Musí ten, kdo je „tolerován“, být opravdu jen a pouze dnešním jazykem řečeno „celebrita“? To asi v ČR při současné
popularitě ganji a skunku moc neplatí...
Na rozdíl od prezidenta Clintona, který sice přiznal, že
marihuanu kouřil, ale zdůraznil, že ji nešlukoval, prezident
Obama přiznal nejen kouření trávy, ale i to, že na vysoké škole zkusil kokain – prý aby poznal, oč jde. U žádné osobnosti
nechci nikterak pouze jednostranně vychvalovat její vztah ke
cannabisu nebo význam a inspiraci, jakou pro ni byl, ale zase
proč tabuizovat věci, které se týkají např. kulturních hodnot?
Nejde ani o nějaké samotné dokazování vlivu na kulturu,
filosofii i životní směřování nebo jen přežití, poněvadž to už
dokázala ta léta a staletí...
Inspirovat marihuanou se (mimo jiné) nechal ve své sbírce „Morový sloup a jiné verše“ i náš doposud jediný nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1984, básník Jaroslav
Seifert. Ačkoli o této osobnosti byly popsané celé knihovny,
a nutno pokorně přiznat, že po právu, motiv konopí zůstává v pozadí. Když jsem objevil jeho báseň nazvanou Kouř
marihuany, byl jsem mile překvapen. Popravdě, můj objev
šel ruku v ruce se shlédnutím dokumentu „Jako kouř marihuany jsou verše básníků“ Josefa Císařovského (kamera K.
Machoň, 2001), realizovaným stereotypně se opakujícím
zrychleným okénkovým časosběrem sekvencí 35 mm. V roce
2001 totiž uplynulo sto let od narození tohoto literáta a Císařovského dokument patřil do trojice filmů, kterou si Česká
televize připomněla výročí velké tvůrčí a lidské osobnosti
české kultury (další dva televizní pořady byly „Píseň cvrčků“ scenáristy a režiséra Vladimíra Drhy a „I havran patří
k řádu pěvců“ Břetislava Rychlíka). Dokument „Jako kouř
marihuany jsou verše básníků: epilog o životě, lásce a smrti“ se filmovou montáží formálně mění v obrazové kouzlení plné „...šerosvitných nálad, přírodních dějů, obyčejných
věcí, atmosféry Seifertových oblíbených míst, plynutí vody
a mlhy, světla stínů evokuje prchavost času, hluboký zdroj
inspirace básníků..“ Druhým plánem dokumentu, v němž
věcným kontrapunktem jsou archivní záběry peripetií českých historických událostí i epizod z období Seifertova života, jsou impulsy nejen pro hledání, ale i nalezení, filmového
jazyka souznícího
s jazykem básní. Císařovského pokus o vizualizaci vybraných básní z posledních Seifertových sbírek byl sice označen za ambiciózní projekt, který ale nepřinesl nic osobitého
a nového. To není tak docela pravda. Minimálním přínosem
totiž je jednoznačný důkaz toho, jak verše jednoho básníka
dokázaly oslovit další tvůrce, z nichž někteří si je odvážně
zvolili i do názvu svého díla.
Připomínat osobnosti formátu a významu Jaroslava Seiferta dnes může připadat někomu naivní a hloupé, avšak
naopak, tyto nositele hodnot by měly poznat všechny alespoň trošku myslící a cítící lidské bytosti. V otevřeném a tolerantním přístupu k životu i k poezii se nestyděl podívat se
na konopí jako na kulturní a kultovní rostlinu, která ovlivňovala, ovlivňuje a ovlivňovat bude. Pravda, jeho doba neby-
la o zneužívání mladistvými a velkodealerech přiživujících
se na nich, ale určitě marihuana jako symbol musela být v
nesvobodné zemi v době strachu z totalitní moci minimálně značnou provokací. To dokazuje i smrt Jaroslava Seiferta
počátkem roku 1986. Státní pohřeb
v Rudolfinu hrozil přerůst v protikomunistickou manifestaci, a proto ministerstvo vnitra z příprav pohřbu vyloučilo
rodinu. Církevní rozloučení konané v břevnovském kostele
sv. Markéty bylo pod dohledem státní bezpečnosti.
Podotýkám, že Seifert sám konopí přímo neužíval, i když
čtenář, který se začte do prvních veršů jeho básně, může
klidně zapochybovat... Znal tento prostředek především z
beatnické poezie. Ač zkušenostmi kmet, duší byl stále mlád
a součástí jeho života bylo neustálé objevování a uznávání
věcí nových, moderních. Pod vlivem americké poezie změnil svou poetickou formu a volným veršem blízkým rytmické próze se básník projevil v posledních sbírkách „Deštník
z Piccadilly“ (vydáno v Mnichově 1979), „Býti básníkem“
(1983) a právě již zmiňovanou sbírkou „Morový sloup a jiné
verše“ (verše z let 1968 – 1970). Vydání sbírky bylo zakázána
pro vyjádření hořké reakce na situaci po sovětské okupaci.
„Vše zamořeno morem, básník musí hledět vstříc smrti...“
Sbírka tedy vyšla nejprve v samizdatu a později v exilovém
nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem roku 1977, oficiálně byla vydaná až roku 1981 Československým spisovatelem
v Praze.
Uvádím úryvek z básně, kterou jsem přejal z antologie
„Pegasovo poučení“ uspořádané kolektivem autorů, vydal ji
Ladislav Horáček – Paseka v Praze a Litomyšli v roce 2002.
Kouř marihuany
Jaroslav Seifert
...
V té chvíli mi však někdo za hlavou
šeptal do ucha:
Jako kouř marihuany
jsou verše básníků.
A jestliže její lehký kouř
otevře dveře neznámých krajin,
odkud nám s úsměvem běží vstříc
rozkošné chvíle štěstí
a drží se za ruce
s chvílemi šťastné rozkoše,
proč by to nedovedly i verše?
...
Čestmír Uhlík
GROWING #02.09
30
Po stopách George Schlichtena:
Revoluční technologie
Již mnoho let stavitel konopného architektonika Petr Žáček z Podviní u Litoměřic při
diskusích o zpracování konopného stonku opakuje: „Jedině dekortikátor, jedině dekortikátor!“ Co to ale je ten dekortikátor? Viděl ho vůbec někdy někdo? Vždyť řada lidí,
kteří se kolem konopí pohybují, to slovo ani neumí vyslovit. Je dekortikátor mýtus anebo opravdová šance pro novou technologickou revoluci?
S
lovo dekortikátor pochází z anglického „decorticator“,
kde základ tvoří podstatné jméno „core“ čili jádro.
Předpona „de“ označuje dekompozici tohoto jádra, tzn. že
dekortikátor je stroj, který rozděluje jádro nějakého materiálu, v našem kontextu vlákenných rostlin. Kdy přesně byl
tento pojem zaveden nevíme, v českých podmínkách se ale
pro zpracování vlákenných rostlin používá tradičně výraz
tírna. V tírně se vytírá vlákno ze stonků lnu či konopí, vypadává přitom dřevnaté jádro stonků, pazdeří. Tírny odkazují
na průmyslové tovární stroje, jejichž původ lze datovat do
období druhé světové války a později. Do té doby se konopí a len zpracovávaly nejčastěji lokálně, v poloručních provozech využívajících lidskou a zvířecí sílu. Tradiční trdlice
a vochlice, nástroje na ruční lámání a česání lnu a konopí,
patřily do výbavy každé chalupy. Od konce 18. století se
také v souvislosti s rušením nevolnictví v Rusku a otrokářství v Americe objevují nejrůznější soustavy lámacích válců,
které měly nejtěžší část procesu usnadnit a urychlit. Zpracování konopí a lnu přesto zaostávalo za raketovým rozvojem
strojního zpracování bavlny, dostupnost a efektivita těchto
strojů byla nízká. Vrcholem zpracování konopí, a nutno říci,
že s největší pravděpodobností vrcholem dosud nepřekonaným, se stal Schlichtenův dekortikátor.
čeká na vzkříšení
Z osudů imigranta Schlichtena
Schlichten se narodil v Německu v roce 1862. Za osmnáct
let vývoje dekortikátoru investoval přes 400 000 vlastních
dolarů. Nutně proto potřeboval najít trh, který by mu vrátil alespoň část investic. V roce 1916 nabídl první várku
nekonečného vlákna na trhu v New Yorku... a prodal ji za
rekordní cenu 100 dolarů za tunu - více než jakékoli vlákno
předtím. Odborníci je označili za lepší než italské. Přádelna
vlastněná J. D. Rockefellerem skoupila celou Schlichtenovu
úrodu a zaplatila mu za dohlížení nad spřádáním tohoto pro
ně neznámého vlákna. Výsledek je tak nadchnul, že se pokusili odkoupit výhradní práva k vynálezu a nabídli Schlichtenovi o polovinu více než potřeboval. Schlichten ale nechtěl
svůj vynález prodat, zvláště ne Rockefellerům.
Téměř vše, co je známo o Schlichtenovi, víme z dvaceti čtyř
dopisů z kolekce Edwarda W. Scrippse, později umístěných
v Aldenově knihovně na Ohio university v Athens. Scripps
založil United-Press Syndicate (později United Press International) jako protiváhu pravicovému Associated Press.
Zajímal se o vědu a založil různé výzkumné instituce, např.
Scripps Institute v San Diegu.
Skripps se doslechl o dekortikátoru od Harryho Timkena,
presidenta Timken Roller Bearing Company a jednoho z
předních strojařů své doby. Návštěva Schlichtena na Timkena udělala takový dojem, že mu nabídl, aby svůj vývoj přemístil na jeho ranč v Imperial Valley v Kalifornii. Schlichten
tu zasadil 100 akrů konopí a několik dalších pokusných rostlin. V srpnu 1917 bylo takřka zralé konopí tak impozantní, že
Jediný svého druhu
George W. Schlichten dokázal to, co mnoho jiných vynálezců nedokázalo. Vyřešil dlouholetý problém a vynalezl
stroj schopný oddělit cenná lýková vlákna přadných rostlin.
Před vynálezem dekortikátoru byla práce při lámání, česání
a vytřásání tuhých stonků do podoby spřádatelného vlákna zdlouhavá a náročná, což zvyšovalo cenu surovin až 100
násobně. Přestože stroj dokázal získat vlákna z různých rostlin, konopí bylo Schlichtenovým favoritem.
Dvacet stop dlouhý dekortikátor stahoval zelené části
suchých stonků a ty poté rozlámal pomocí systému válců
tak, že dřevnatá část, pazdeří, vypadla ven. Soustava drtičů
a válců vyčesala krátké koudelové vlákno zatímco dlouhé
vlákno bylo třeno až do úplného odstranění přírodního lepidla - pektinu. Ten byl shromažďován a použit pro průmyslové účely. Konečný produkt vycházel ze stroje připraven k
spřádání do nejjemnějších přízí.
Mnoho jiných vynálezů rovněž nazývaných dekortikátor
zdaleka nedosahovalo účinnosti toho Schlichtenova. Z většiny vycházel shluk vláken, která musela být dále vyčesávána tak, aby se každé vlákno narovnalo. Schlichtenův stroj
dokázal udržet stonky vyrovnané a jeho výstupem byl pruh
spojitého dlouhého vlákna vhodného k spřádání existující
technologií.
McRae později odeslal 11ti stránkový dokument Scrippsovi,
který ho uschoval do archivu.
Schlichten si uvědomoval, že jeho revoluční vynález by se
mohl stát cílem útoku, i proto, že si ponechal své německé
jméno. Zastával na svou dobu radikální postoj, že je zločinem
kácet lesy pro tak malý objem papíru, který je z nich možné
získat. Vysvětloval ekologický dopad odlesnění a předpověděl dobu, kdy bude další kácení příliš drahé nebo dokonce
zakázané. Všichni muži zapojení do projektu, McRae, Chase,
Timken a Scripps, byli nakloněni jeho pokračování.
Přesto, o dva týdny později, Chase a McRae bez vysvětlení
náhle od projektu ustoupili. Navíc přesvědčili Timkena, že
konopí není pro výrobu papíru ziskové. McRae slíbil Scrippsovi vypracovat zprávu o svých závěrech, nic takového se v
archivech ale neobjevilo.
Bez podpory upadl Schlichten a jeho vývoj do zapomnění. Takřka roční pátrání Dona Witchaftera nepřineslo žádné detaily o tom, co se stalo. Schlichtenovo jméno se nikdy
neobjevilo v žádných historických záznamech týkajících
se konopí. Žádný z pozdějších vynálezců nikdy nezmínil
Schlichtena a nedocenil jeho předchozí práci. Samotný vynález tajuplně beze stop zmizel z historických záznamů. George Schlichten zemřel jako zničený muž v Soloně, Kalifornii,
3. února 1923.
Pomalu se rodící revoluce
V pozdních třicátých letech Schlichtenův patent vypršel
a jiní vynálezci přišli s různými koncepty dekortikátorů
(Anton F. Burkardt, Robert B. Cochrane, Karl Wessel a řada
dalších). Tyto vynálezy se staly základem továren vystavěných během kampaně „Konopí pro vítězství“ (Hemp for
Victory) v roce 1943, žádný z nich ale zdaleka nepracoval tak
dobře jako ten Schlichtenův. Brzy po konci 2. světové války
byly tyto technologie odstaveny. V dalších zemích se pak do
popředí dostala velkokapacitní průmyslová zařízení a koncept dekortikátoru, kompaktního stroje s nízkou spotřebou
energie a vysokou kvalitou surovin, byl opuštěn.
si získalo celonárodní pozornost. Filmové společnosti včetně
těch Hearstových přinesly v týdenících záběry 14 stop vysokých rostlin.
Se vstupem USA do 1. světové války čelil novinový průmysl rostoucím cenám způsobeným nedostatkem dřevné papíroviny a zoufalému hledání alternativy. Schlichten věděl, že
zná odpověď, a sice hromady pazdeří získané při zpracování
stonků ve frakci a ceně vhodné pro papírenské využití. Do
karet mu nahráli také výzkumníci Ministerstva zemědělství
Lyster H. Dewey a Jason L. Merill, kteří v říjnu 1916 vydali v USDA Bulletinu č. 404 studii věnovanou výrobě papíru z dosud opomíjeného pazdeří. V této studii dokazují, že
z konopí je možné získat až čtyřnásobné množství papíroviny než z lesa ve výborné kvalitě. Schlichten musel přesvědčit
svaz výrobců novin, aby zafinancoval plnoprovozní výrobu papíru z konopného pazdeří v existujících papírnách.
V srpnu 1917 předvedl svou technologii Miltonu McRaeovi
a Edwardu Chasovi, Skrippsovým partnerům. Nevěděl, že
jeho prezentace byla zaznamenána McRaeovou sekretářkou.
Ačkoli jsou dnes na celém světě miliony lidí obhajujících
obnovu pěstování konopí, jejich snahy nebudou úspěšné,
dokud se nepodaří rozvinout všeobecně dostupnou technologii pro sklizeň a zpracování rostlin. Schlichtenův dekortikátor byl příslibem revoluce v konopném hospodářství také
proto, že snižoval potřebu rosení stonků, jednu z nejrizikovějších operací moderního zpracování. Jak popsal v patentu
# 1,308,376: „Získané vlákno je ihned připraveno k mykání
a česání. Žádné další operace jako je zbavování lepidla či
rosení nejsou potřeba. Vlákno je měkké, poddajné, přilnavé
a zachovává si svoji přirozenou pevnost a barvu.“
Schlichten zanechal osm stran nákresů jeho prvního patentu a další stranu toho druhého a nijak svou práci neskrýval. Otištění článku v High Times Magazine v dubnu 1994
zvedlo hnutí inženýrů, kteří se pustili do obnovy Schlichtenovy práce. Zatím nejdále z nich došel Kanaďan Jim Hill a
jeho firma Hill Agra Machinery. S pomocí Dona Witchaftera
rekonstruovali původní Schlichtenovy návrhy a přenesly je
do moderní podoby. Výsledkem je několik typů mobilního
dekortikátoru Fiber X dostupných od 3,5 milionu korun.
Zatím nezodpovězenou otázkou zůstává, proč se tento stroj
neprosazuje na světových trzích.
Volně přeloženo podle:
Schlichten papers na
http://www.innvista.com/health/foods/hemp/schlich.htm
Robert A. Nelson: Hemp Husbandry, kap. 3 dostupné na
http://www.rexresearch.com/hhusb/hh3fiber.htm#HH33
Herer, J.: The Emperor wears no clothes, 2000. (11. vydání).
Majkl
#02.09 KONOPÍ A zdRAVÍ
Konopí a paměť
V
minulém příspěvku jsme se podívali na výzkumy
zabývající se konopím v souvislosti s koncentrací a
pamětí. V tomto článku budeme pokračovat v předešlé snaze a přiblížíme si také jeden velmi zajímavý český výzkum
a jeho výsledky.
Na Iowské univerzitě v USA byl proveden výzkum, který se snažil zmapovat možná poškození mozku u silných
uživatelů konopí. Do srovnávací studie bylo zahrnuto menší
množství uživatelů konopí, kteří kouřili marihuanu alespoň
jednou denně po dobu minimálně čtyř let. Kontrolní skupinu tvořili lidé, kteří se drog nikdy nedotkli. Výsledky studie
ukázaly, že během aplikace konopí dochází k až pětinovému
snížení průtoku krve mozečkem a tento stav přetrvává ještě
zhruba den po aplikaci. Mozeček představuje centrum pro
kontrolu pohybu, paměti a pozornosti, které tak je v důsledku sníženého průtoku krve ovlivněno. Vědecký tým také
pátral po tom, zda dlouhodobé a silné užívání marihuany
přináší strukturální změny na mozku. Došli však k závěru,
že ani dlouhodobé a nadměrné užívání konopí nepřináší
žádné příznaky zmenšování tkáně mozku či jeho strukturálního poškození.
Jiná studie si vytyčila za úkol zmapovat receptory THC
v mozku. Výsledky jejich snahy ukazují na to, že nejvíce
receptorů je umístěno v hippocampu (zde se nalézá centrum
paměti). Velmi nízkou hustotu receptorů nalezli naopak
v mozkovém kmeni – zde je centrum kontroly pro udržování života. Jejich objev tak může být vysvětlením toho, proč je
téměř nemožné zemřít v důsledku předávkování konopím. I
když se výrazně předávkujete marihuanou, receptory v místě, které ovlivňuje udržování života, nebudou pravděpodobně zasaženy takovou mírou, aby to ovlivnilo funkci tohoto
centra a tím pádem ohrozilo váš život.
Bylo zjištěno, že THC mění způsob, jakým jsou přenášeny
informace prostřednictvím hippocampu – ten je také odpovědný za vytváření vzpomínek. V experimentu, v němž bylo
krysám podáno THC, měly tyto krysy stejně sníženou schopnost plnit úkoly, jež vyžadovaly krátkodobou paměť, jako
krysy, jimž byly nervové buňky v hippocampu cíleně zničeny. Intoxikované krysy měly největší potíže právě během
doby, kdy byly buňky v hippocampu zasaženy THC. Je tedy
pravděpodobné, že dlouhodobé užívání konopí může urychlit proces ztráty neuronů v hippocampu – akceleruje přirozený proces odumírání nervových buněk, který přichází se
stářím a stojí tak za sníženou schopností pamatovat si.
Tyto závěry potvrzuje také další výzkum o působení THC
na mozkové buňky krys. Tyto krysy byly po osm měsíců
vystaveny působení THC. Když jim bylo okolo dvanácti měsíců, byla ztráta jejich neuronů přibližně stejná jako u
dvakrát starých krys, jimž nebylo THC podáváno.
Pro čtenáře, ale i vědce, je jistým zmatením nejasnost závěrů
a určitá protichůdnost výzkumů. I když výše nastíněné bylo
určitým způsobem prokázáno, nebylo na druhou stranu zjištěno či potvrzeno, že dlouhodobé užívání konopí způsobuje
permanentní poškození intelektových schopností. Dokonce
ani studie na zvířatech, která ukazují zhoršení krátkodobé
paměti a učení vlivem zvýšených dávek THC, nedokázaly
permanentní poškození mozku u těchto zvířat.
Celá řada výzkumů zjistila, že intoxikace konopím neovlivňuje výkon zkoumaných osob při testech pozornosti, chápání, zpracování informací a řešení problémů, na druhou stranu řada dalších studií došla k absolutně opačným závěrům.
Výzkum paměťových procesů u uživatelů konopí byl dlouhá léta zaměřen zejména kvantitativně, pomocí laboratorních experimentů. Výzkumníci se většinou zaměřili na určitou specifickou oblast schopností, kterou se snažili zachytit,
popsat a změřit zejména pomocí testů. Problémem jakéhokoliv kvantitativního výzkumu (včetně výzkumů o působení marihuany) je však absence kontextu či redukce informací
o zkoumaných osobách. Otázkou je také přenositelnost zkušeností a výsledku pokusů, které byly prováděny v laboratorních podmínkách, kde byly přísně kontrolovány různé
proměnné, do přirozeného prostředí. I když může zkoumaný v laboratorních podmínkách vykazovat nižší výkony
v různých specifických testech, v normálním přirozeném
prostředí nemusí být takto snížený výkon zaregistrován či se
nemusí promítnout do reálné situace (asi nikdo z nás nebude
po jointu hrát hru na zapamatování a přeříkávání rostoucí
řady čísel apod.).
Výše uvedené kvantitativní studie nepřinášejí jasné, a dá
se říci ani uspokojivé odpovědi. Proto se výzkum drogové
oblasti obrací stále více na kvalitativní přístup v naději, že
dokáže přinést adekvátnější a do kontextu reality více zakotvené odpovědi.
V České republice proběhl v letech 2002 až 2004 zajímavý
a velmi přínosný projekt, který si dal velmi obecně řečeno
za úkol zmapovat užívání konopných drog a jejich vliv na
člověka. Tato studie jménem CANLONG (cannabis users
31
díl druhý
longitudinal study), neboli Vliv psychosociálních faktorů
a settingu na aktuální a dlouhodobý efekt užívání kanabis
z hlediska psychiatrických, psychologických a sociálních
rizik je projektem Univerzity Palackého v Olomouci a Psychologického ústavu Akademie věd ČR. Výsledkem této longitudinální studie je celá řada výzkumných zpráv a nálezů
pokrývající širokou oblast působnosti (od drogové legislativy přes mediální obraz uživatelů konopí až po mapování
rizikového chování a léčbu uživatelů konopných drog). Pro
naše potřeby poslouží výsledky ze studie Paměťové funkce
u uživatelů konopných drog, jejímž řešitelem byl doc. Miovský, a zejména výsledky práce Mgr. Šedé, která se kvalitativně zabývala paměťovými výkony uživatelů konopí.
Projekt CANLONG si dal za cíl zmapování více oblastí
týkajících se uživatelů konopí. Snahou bylo zaktualizovat
stav dosavadních výzkumů ohledně účinků a dopadů užívání konopných drog na člověka, zachycení změn v oblasti
výroby a distribuce konopných drog, zlepšení diagnostiky
zkoumaných fenoménů, zkoumání osobnostních charakteristik u dlouhodobých uživatelů konopí či snaha přinést
nová zjištění ohledně dopadů užívání konopí na paměť a
pozornost apod. (K nalezení na https://aplikace.isvav.cvut.cz.)
Do studie bylo zařazeno 133 účastníků, kteří byli otestováni pomocí testové baterie, která zmapovala výkony zkoumaných osob v oblastech paměti, pozornosti a rizika vzniku organického onemocnění. Byl rovněž vytvořen jejich
osobnostní profil pomocí osobnostních dotazníků. Ze všech
účastníků bylo 80% mužů, věkové rozmezí bylo mezi 17 a 37
lety, nejvíce účastníků bylo ve věku okolo dvaceti let. Téměř
70% účastníků bylo svobodných, více než třetina měla VŠ
(stejný počet jako SŠ ve vzorku), 36% stále studovalo, čtvrtina účastníku měla stálou práci.
Šedá (2004) čerpá z dat projektu CANLONG a kvalitativně
se zaměřuje na výzkum paměťových výkonů u sedmi uživatelů konopí, které sleduje pomocí Wechslerovy paměťové
škály (Wechsler, 1997), konkrétně její třetí revize. Tento komplexní test slouží k měření učení, paměti a pracovní paměti.
Test je složen z jedenácti subtestů, z nichž šest je základních
a pět volitelných (ty nebyly v její práci použity).
Z této práce vyplývá několik zajímavých poznatků. Všichni účastníci studie užívají konopí denně, nejčastěji s menším
počtem kamarádů, ale více než polovina užívá konopí i o
samotě.
>>> Pokračování na straně 33
32
#02.09
#02.09 KONOPÍ A zdRAVÍ
33
>>> Pokračování ze strany 31
Všichni měli zkušenost s alkoholem a cigaretami, a to ve
věku cca patnácti let. Drtivá většina z nich vyzkoušela další
drogy průměrně ve stejném věku, plus mínus 1 rok. Kromě
alkoholu a cigaret mají všichni účastníci zkušenost s LSD,
šest účastníků vyzkoušelo extázi, pět lysohlávky. Zaznamenány jsou i zkušenosti s tvrdými drogami.
Závěry práce hovoří o tom, že dosažené výsledky paměťových subtestů nejsou statisticky významně zhoršené oproti
standardnímu rozložení v populaci, která konopí neužívá.
Zkoumané osoby vykázaly průměrnou schopnost zapamatovat si a manipulovat se zrakově i ústně podávanými
informacemi, které jsou uchovány v krátkodobé paměti. Lze
zhruba říci, že obecně se všechny zkoumané osoby pohybují
v pásmu průměru či mírně pod průměrem, což však není
statisticky významné. U několika uživatelů se vyskytl problém s podržením informací v paměti, neprokázalo se však
významné zhoršení v oblasti bezprostřední, všeobecné a pracovní paměti. Naopak se ukázalo, že v tzv. oddáleném sluchovém indexu, který ukazuje schopnost testovaného pamatovat si ústně předkládané informace po 25 až 35 minutách,
dosáhly zkoumané osoby oproti normám průkazně vyšších
hodnot.
Literatura:
Grinspoon, L. & Bakalár, J. B. (1996). Marihuana, zakázaná medicína. Bratislava: AD Press.
Miovský, M. (1998). Cannabis. Nejvýznamnější prediktory
úspěšnosti (resp. neúspěšnosti) léčby z hlediska individuální ambulantní systematické psychoterapie uživatelů
cannabis. Brno: MU.
Miovský, M. (2008). Konopí a konopné drogy: adiktologické
kompendium. Praha: Grada.
Jak mi pomohlo konopí?
dětem, aby se přijely podívat, že tak modrého tatínka ještě
neviděly a měly by mu osobně pogratulovat. Potíž ale byla
v tom, že ho hned začala mazat Balcannem, takže když děti
po třech dnech dorazily ze škol,
nebylo se už tak nějak na co dívat.
Většina důkazů o tom, že se to
opravdu stalo, již totiž nebyla vidět.
Alan 666 A. (31) trpěl od dětství
brutálními opary – od koutku se
rozlézaly „po celé hubě“. Asi před
tři čtvrtě rokem začal používat Lipsticann a od té doby má klid. Maže
podle potřeby, ale i případný vznikající opar je rychle zažehnán.
Proslulý bylinář a mastičkář Zdenko M. (35) vyrazil do Dolomit
3. díl aneb Konopnou mast pro celou vlast
Manžel Nadi M. (42) zažil den blbec. V práci na něj
nedopatřením spadlo auto, naštěstí se ale nic velkého nestalo. Byl ale v šoku, tak ho raději poslali domů, aby si neublížil.
Tam po dvou hodinkách neodolal výzvě a vytáhl cirkulárku,
že pořeže dřevo na zimu. Hned první poleno ho „vyliskalo“. Když se Naďa vrátila domů a nechala si to povyprávět,
málem si smíchy znehodnotila spodní prádlo. Hned volala
na lyže. Byl krásný den, sjezdovka
více méně prázdná, takže s kolegou
jeli první jízdu a ladnými obloučky
křižovali, dokud do sebe nenarazili a nepomlátili se. Zbytek pobytu strávili mazáním Balcannem na
hojení modřin a Dolorcannem proti
bolestem potlučených kostí a kloubů a obdivováním výhledu z okna.
Vzhledem ke stavu, ve kterém byli, bylo až s podivem, že
byli po třech dnech schopni dojet autem domů a že během
týdne mohli zase začít pracovat.
Podobnou cestovatelskou historku zažil i Josef R. (46).
Šel notně povznesen z golfového turnaje a cestou přes temný
les zahučel ze srázu. S poměrně slušnými potížemi se dobelhal na chalupu, kde si hned namazal koleno olejem Cannol
a mastí na bolesti Dolorcannem. Druhý den musel služebně
Ratsch, Ch. (1998). Konopí jako lék. Praha: Volvox Globator.
Robinson, R. (1996). Velká kniha o konopí. Praha: Volvox
Globator.
Šedá, E. (2004). Paměťové výkony uživatelů konopných
drog. Brno: MU.
WHO. (1997). Cannabis: A health perspective and research
agenda. Geneva: World Health Organization (WHO).
Zimmerová, L. & Morgan, J. P. (2003). Marihuana: mýty a
fakta. Praha: Volvox Globator
www.adiktologie.cz
https://aplikace.isvav.cvut.cz
http://www.drogy-info.cz
dM
odletět mimo republiku, takže zažil v autě docela prekérní
situace, když si musel rukou zvedat pravou nohu, aby mohl
ovládat pedály. Bolelo to jako čert, ale mazal dál a odletěl
a čestně splnil pracovní povinnosti. Po návratu se nechal
vyšetřit a zjistili mu utržené vazy a další poranění v koleni.
Rozhodně si nikdo nedokázal představit, že by s něčím takovým mohl absolvovat, co absolvoval. Stejně tak si dopředu
nedokázali představit, jak rychle proběhla rekonvalescence
pomocí Cannolu a Balcannu.
Tomáš Z. (30) je frajer tesař a vyhlášený odborník na
historické střechy a krovy. Pobíhá v osmimetrové výšce po
trámu a dělá tam kousky, ze kterých se tají dech. I zde ale
platí, že i mistr tesař se utne. Při chůzi po rovné silnici se
mu podařilo klopýtnout a sednout si na kotník, takže si způsobil zlomeninu diafýzy holenní kosti, která byla následně
řešena osteosyntézou (tj. sešroubovali mu to). Po konzultaci
s lékařem si několik dní po operaci, když ho pustili domů
a dlahu měl jen převázanou obvazem, začal mazat kotník
mastí Dolorcann. Tím si přes noc tak snížil bolesti a zrychlil
hojení, že hned druhý den vyrazil do práce. Že tam bude
dělat jenom něco lehkého, třeba s motorovou pilou… Běžná
doba rekonvalescence po takovém zákroku spočívá ve dvou
měsících klidu a nezatěžování poraněných míst, takže jsme
se poměrně zděsili, když jsme se o tom dozvěděli. I k zázrakům by se mělo přistupovat s rozumem…
Ivo Lankaš (46) mívá po zlomenině žeber z doby před
přibližně deseti lety občas pocity, že dostává infarkt. Naštěstí to zatím bývá způsobeno jen pnutím v žebrech, takže to
s úspěchem a během krátké chvíle dokáže rozehnat Dolorcannem. Ten mu také pomohl se silnou bolestí tricepsu, k níž
došlo po celonoční hře v šipky. V rámci objektivity je zde
nutno podotknout, že k rychlejší úzdravě mu také možná
pomáhal pohled na plnou šrajtofli s výhrou. Jeho protihráči
sice pomohla kombinace oleje Cannol a masti Dolorcann od
bolesti zad a částečně i od úporné kocoviny, od pocitu, že je
„k***t“ mu ale dodnes nepomohlo nic.
Jindřich Bayer & Milan Romsy
www.konopnamast.cz
Abstinenční příznaky při
konzumaci konopí
O tom, zda u konzumace konopí existuje jednotný abstinenční syndrom, lze diskutovat, protože u řady konzumentů se po ukončení nebo
přerušení pravidelné konzumace konopí nemusí žádné abstinenční příznaky dostavit.
N
a druhé straně u jiných osob lze pozorovat abstinenční
příznaky, které postiženým znesnadňují s konzumací přestat nebo ji omezit. Tento článek přináší informace o
pozoruhodném výzkumu, který proběhl v roce 2007 v USA.
Šlo v něm o srovnání abstinenčních symptomů po vysazení
konopí s abstinenčními symptomy po vysazení tabáku.
Po ukončení konzumace konopí se mohou často vyskytnout
příznaky jako emocionální nestabilita s výraznějšími návaly
hněvu a agrese, depresivní nálada, poruchy spánku, hojnější
sny a ztráta chuti k jídlu. Většina příznaků nastoupí asi 24
hodin po vysazení konopí, maxima dosahují po 2–5 dnech a
trvají asi 1–2 týdny. Lidé, kteří za sebou měli léta intenzivní
konzumace konopí, mi však referovali, že zejména poruchy
spánku mohou přetrvávat i několik týdnů.
K tomu, abychom si intenzitu abstinenčních příznaků
dokázali představit, může pomoci srovnání s abstinenčními příznaky u jiných drog, popř. léků. Například všechny
osoby, které měly zkušenosti s opiáty a konopím nebo s benzodiazepiny a konopím, informovaly o tom, že abstinenční příznaky po vysazení opiátů, popř. benzodiazepinů jsou
nesrovnatelně silnější a trvají podstatně déle než po vysazení
konopí.
Amerického výzkumu se zúčastnilo dvanáct osob, které
konzumovaly konopí i tabákové cigarety. Jednalo se o šest
mužů a šest žen v průměrném věku 28 let, kteří konzumovali konopí průměrně 10 let, v době konání výzkumu průměrně čtyřikrát denně. Tabákové cigarety kouřili také průměrně
10 let, v době konání výzkumu průměrně 20 cigaret denně.
Účastníci v rámci výzkumu vždy na pět dní přerušili
v náhodně vybraném pořadí konzumaci konopí, tabáku a
obou drog současně. Po těchto třech různých fázích odvykání následovalo vždy devět dní, během nichž pokusné osoby konzumovaly jako obvykle. Účastníci výzkumu každý
den vyplnili dotazník zaměřený na časté příznaky, které se
mohou po vysazení tabáku nebo konopí vyskytnout. Denně
hodnotili sílu každého příznaku stupnicí 0 – 3 (0 = vůbec ne,
1 = omezeně, 2 = středně silně, 3 = silně). Hodnocení těchto
jednotlivých příznaků pak dalo výslednou celkovou hodnotu.
Intenzita abstinenčních příznaků byla celkově i s ohledem
na jednotlivé symptomy během abstinence od konopí zhruba stejná jako intenzita abstinenčních příznaků při odvykání tabáku. Hodnoty pro vztek a touhu po droze však byly
během prvních pěti dní bez tabáku vyšší než během prvních
pěti dní bez konopí. V intenzitě abstinenčních příznaků byly
mezi jednotlivými testovanými osobami patrné podstatné
rozdíly.
Překvapivě byla u některých účastníků výzkumu celková
hodnota intenzity abstinenčních příznaků nejnižší ve fázi,
kdy neužívali ani jednu ze zkoumaných drog. Podle názoru
autorů studie by to mohlo souviset s tím, že obě drogy se
užívají ve formě kouře a jsou tedy spojeny se shodným klíčovým vjemem. Naprostá absence klíčových vjemů spojených
s kouřením by pak mohla abstinenční příznaky redukovat.
Méně překvapující je naproti tomu skutečnost, že intenzita
abstinenčních příznaků do značné míry závisí na velikosti
dávek. U čtyř účastníků, kteří užívali konopí pouze jednou
či dvakrát denně, se neprojevovaly žádné nebo jen velmi slabé abstinenční příznaky, zatímco další čtyři účastníci, kteří
konzumovali šestkrát denně či častěji, vykazovali abstinenční příznaky podstatně silnější. Nejvyšší celkovou hodnotu
intenzity abstinenčních příznaků udávali účastníci, kteří užívali konopí nejvíce (desetkrát denně). Mezi čtyřmi účastníky,
kteří konzumovali třikrát až čtyřikrát denně, však byly značné rozdíly: někdo žádnými abstinenčními příznaky netrpěl,
u někoho se naopak objevily příznaky silné.
V rámci tohoto výzkumu nebyl zpracován aspekt, který
považuji v problematice odvykání za důležitý. Podle mých
zkušeností mají konzumenti konopí, kteří s užíváním začali
v mládí, větší problémy než ti, kteří se ke konopí dostali později. Tentýž fenomén je známý i u konzumace tabáku. To lze
snadno vysvětlit tím, že mozek mladého člověka reaguje na
drogy mnohem citlivěji a dlouhodoběji než mozek dospělého jedince.
Dr. Franjo Grotenhermen je mj. předsedou mezinárodního
sdružení Cannabis als Medizin (Konopí jako lék), vydavatelem časopisu Cannabis and Cannabinoids. Pharmacology,
Toxicology and Therapeutic Potential (Konopí a kanabinoidy: farmakologie, toxikologie a léčebný potenciál), který
vychází německy, anglicky a španělsky, vydavatelem časopisu Cannabis, Straßenverkehr und Arbeitswelt (Konopí,
silniční doprava a práce) a autorem knihy Hanf als Medizin
(Konopí jako lék).
dr. Franjo Grotenhermen
REPORT #02.09
34
Čtyři hodiny v Phnom Penhu:
„Ty si opravdu nechceš zastřílet z kalašnikova? No tak,
nelži mi. Každej turista ze západu si přece chce pohrát s ruským samopalem,“ naléhá mě můj „tuk-tukář“ Serey. Ačkoliv
je teprve devět ráno, vzduch kolem se tetelí jak v největším
létě na Mácháči. Jenže tady, v Phnom Penhu - srdci hrdého khmerského národa a stoprocentní vlhkosti, to očividně
dolar. Tři, když na mě počká a odveze mě zpátky. I tak je to
ale víc, než si vydělá průměrný Kambodžan za den.
nikoho nevzrušuje. Teda kromě mě.
procent padne na zajištění základních potravin. Ze zbylých
dvaceti procent se financuje vše ostatní. Od šatstva přes bydlení až po léky a nezbytné cigarety. Více než třetina Khmerů
ale musí vyžít s částkou ještě nižší. I tak se ale ekonomická
situace Kambodžanů za posledních 15 let výrazně zlepšila.
Nezabránila tomu ani obrovská korupce, na kterou si stěžuje
každý, s kým se na ulici dáte do řeči. Před 15 lety totiž žila
pod hranicí chudoby plná polovina národa.
Památky počkaj
Po čele se mi nezadržitelně valí vodopády potu a na špičce
nosu nasávajícího ty nejzvláštnější pachy se mi co chvíli udělá malá kapička. Chvíli jednu z nich pozoruju a přemýšlím,
jestli si nakonec opravdu nechci zastřílet. „Památky počkaj a
to tvoje vězení taky,“ přidává pod kotel Serey. „Stojej tu už
tisíc let. Tak by snad jeden den ještě mohly vydržet. A že seš
to ty, budeš to mít s překvapením,“ licituje mladý Khmer. Na
sobě má dlouhý hnědý kalhoty a světlou bundu. Nechápu,
jak může existovat. Nakonec ve mně zvítězí svědomí. Pro
tohle jsem do Kambodži opravdu nepřiletěl.
Sereye o svém rozhodnutí přesvědčuji dalších pět minut.
Nakonec pomůže až výhružka. Kolem nás se totiž v mezičase shromáždil hlouček jeho kolegů, kteří naši debatu se
zájmem sledují, připraveni okamžitě nabídnout svoje služby.
Jakmile se ostentativně zvednu z červeně polstrované sedač-
ky tuk-tuku, Serey pochopí, že končí legrace. „Tak já tě teda
do toho Tuol Slengu odvezu, ale musíš mi slíbit, že pokud si
budeš chtít zastřílet, zavoláš mě!“ navrhuje mi řidič. Nadšeně přikývnu. Slavnostní přísaze se pokouším dodat na vážnosti kokršpanělí grimasou. Kvalit jejího vynálezce – Slye
Stallona, ale očividně nedosahuju. „Není ti něco? Vypadáš
nějak blbě,“ zareaguje na ni Serey, když se na mě před začátkem cesty naposledy ohlédne.
Tři babky pro šestičlennou rodinu
Toul Sleng, nechvalně proslulé vězení z Pol Potovy éry, leží
kousek od centra Phnom Penhu. Právě proto Serey nechtěl
s tak krátkou cestou souhlasit. Ví, že mu za ni nedám víc, než
Podle údajů Světové banky z roku 2004 představují právě tři
dolary sumu, kterou potřebuje šestičlenná khmerská rodina
na jeden den, aby se udržela nad hranicí chudoby. Osmdesát
Zácpa, nezácpa!
Symbolem nově nabitého „luxusu“ se stal, stejně jako v jakékoliv rozvíjející se zemi jihovýchodní Asie, motocykl. V ulicích hlavního města proto po ránu panuje neskutečný chaos.
Tuk-tuky – motorky s přívěsem pro přepravu pasažérů, bílé
Land Rovery a Toyoty financované z rozvojové pomoci, staré japonské vraky, ale i luxusní Mercedesy s černými skly
umazanými od černých peněz; ti všichni se marně proplétají
záplavou tisíců kol a motorek, na kterých se za prací, školou
nebo zábavou přepravují celé rodiny. Mým rekordem bylo
pět lidí na jednom českého Simsona připomínajícím stroji.
Na internetu ale kolují i fotografie se šesti nebo sedmi jezdci.
Helma je přitom luxus, který si mohou dovolit jen nemnozí. Teprve tady člověk docení vizi indického průmyslníka a
tvůrce extrémně levného automobilu Ratana N. Taty.
Serey si ale z hustého provozu nic nedělá. Když se ucpou
tři pruhy v jednom směru, je čas vzít to čtvrtým. Co naplat,
že je protisměrný. „Neboj, mám to pod kontrolou,“ mrkne na
mě černovlasý řidič, když si zapaluji další cigaretu a přemýšlím, jestli mu nemám poklepat na rameno. Díky jeho drzosti
a totální znalosti rozměrů své rikši se před námi vězeňská
brána objeví za necelou půlhodinu. Zácpa, nezácpa!
Khmerský mlýnek na maso
Na první pohled nevypadá Toul Sleng nijak hrozivě. Tři
oprýskané „panelákovité“ budovy obklopené zdí a nízkou
zástavbou. Pro Evropana, který navštívil Osvětim a viděl
výlohy plné lidských vlasů a protéz, nic „světoborného“. Na
to, abych úplně změnil svůj názor, stačí průvodkyni pár vět.
„Pokud se za tebou jednou zavřela tahle brána, měl jsi to
spočítané. Ze sedmnácti tisíc internovaných jich přežilo jen
dvanáct. Moji rodiče mezi nimi nebyli,“ suše konstatuje starší Khmerka, která mě vězením provází. „Na rozdíl od technicky precizních nacistů a jejich plynových komor vraždili
Rudí Khmerové klasicky. Mačetami, krumpáči, trubkami.
Střelivo bylo příliš vzácné, aby se jím plýtvalo. Dětem se rozbíjela hlava o strom.“ Odosobněný monotónní tón, kterým
o zvěrstvech mluví, mě bodá do uší. Propocené triko najednou strašně studí. Když procházíme celami, cítím jen plíseň
a promarněné lidské osudy. Zvedá se mi žaludek. Slova průvodkyně mi splývají v jediný souvislý zvuk bez významu.
Jen občas z něj vyskočí slova vyslovovaná s kambodžským
přízvukem – Toul Sleng a hlavně Pol Pot.
Absurdní preciznost, s níž se ve Francii vzdělaný intelektuál rozhodl v květnu roku 1975 realizovat svůj sen, se nesmazatelně vryla do kambodžské historie. Pod jeho taktovkou
rozdělili Rudí Khmerové lid na tři skupiny – kopáče, pěstitele a drobné řemeslníky zajišťující základní nezbytnosti.
„Pokud vykopeme dostatek kanálů, bude voda! Pokud bude
voda, bude rýže! Pokud bude rýže, budeme mít cokoliv,
na co jen pomyslíme!“ znělo oficiální heslo režimu. Zbylá
povolání byla prohlášena za nežádoucí, stejně jako peníze.
Phnom Penh, tehdy dvoumilionová metropole jihovýchodní
Asie, byla během několika dní kompletně vylidněna. V jeho
srdci zůstal jediný „živý“ bod – Toul Sleng.
Ticho jako v hrobě
Po pěti letech řádění Rudých Khmerů nezůstala rodina, jež
by někoho neztratila. Pol Potův experiment zaplatilo životem jeden a půl milionu Kambodžanů.
>>> Pokračování na straně 35
#02.09 REPORT
35
>>> Pokračování ze strany 34
Plná pětina tehdejší populace. Na rozdíl od všech ostatních,
kteří zemřeli hlady nebo byli zabiti mimo Phnom Penh, se
vězňům v Toul Slengu dostalo zvláštního privilegia. Bachaři
si pro snadnou identifikaci každého z nich vyfotili. Fotografie se zázrakem dochovaly. Dnes je, podobně jako v polské
Osvětimi, najdete vystavené v hlavní budově. Všichni kolem
nich procházejí v naprosté tichosti.
V zemi nedávno začal ostře sledovaný proces s posledními žijícími špičkami tehdejšího režimu. Jeho význam je především symbolický – země a její obyvatelé touží nakreslit
poslední tlustou čáru za minulostí. Hlava Rudých Khmerů
– Pol Pot – ale zemřela už v roce 1998. Až do konce života
přitom diktátor bojoval proti nové vládě. Podporovali ho jak
čínští komunisté, tak paradoxně také Spojené státy. Historie
se zkrátka opakuje.
Co ti trvalo tak dlouho?
Když se totálně vyčerpaný vypotácím z brány, Serey mě
už netrpělivě vyhlíží. „Co ti trvalo tak dlouho,“ ptá se mě.
„Normálně to lidem trvá jen hodinu.“ Teprve teď zjišťuji,
že jsem uvnitř strávil víc než tři hodiny. Kam se poděly, se
už nikdy nedozvím. Potřebuji se uklidnit, a tak okamžitě
zapaluji cigaretu. Sereovi mezitím vyprávím, co jsem zažil.
„Mně zase Pol Pot zabil babičku. Ale to už je dávno, už na to
nemyslím,“ pronese řidič mezi řečí. „Pojďme se raději bavit o
něčem jiném. Máš rád marihuanu?“ vypadne z něj najednou.
„Cože?“ ujede mi. „No jestli chceš, mám tady pár jointů. Tak
můžeme někam zajet a dáme si. Třeba se ti zlepší nálada,“
začíná mi docházet, že to Serey myslí vážně.
Chvíli mi zelený návrh vrtá hlavou, ale nakonec se raději
rozhoduju nehulit. „Po tomhle zážitku bych to taky nemusel
rozchodit,“ vysvětluju mu. „No nic. Co ty to seš za turistu?
Na střelnici nechceš, na špeka nechceš. S tebou není žádná
legrace,“ popichuje mě dál.
Pivo s outěžkem
Jediné, na co mám v tu chvíli chuť, je vychlazené pivo. „Aspoň něco!“ pousměje se Serey a zakřičí cosi v khmerštině na
opodál stojícího prcka. Ten někam odběhne a za chvíli se
zpoza rohu vynoří zástup malých Khmerů. Každé za sebou
táhne obrovský kýbl. Netipl bych jim víc, než sedm, osm let,
i proto, že jim kbelíky často sahají až k pasu. „Ach jo,“ uje-
de mi. „Co se ti zase nelíbí,“ opáčí Serey. „Nemyslíš, že jsou
na tohle ještě trochu malé,“ odpovím. „No, co chceš, každý
se musíme něčím živit, a děti vydělají pouličním prodejem
mnohem víc než dospělí. To je osvědčená taktika,“ bere mi
vítr z plachet Serey, zatímco se kolem nás překřikuje chumel
dětí. „Pleaaaaaase, buy from me,“ mává na mě jeden ze zadní řady. Za chvíli už oba držíme v ruce vychlazenou plechovku místního Angkoru. Pivo je výtečné. A vůbec mi nevadí, že
jsem si společně s ním koupil od ostatních špuntů taky dvě
sady pohledů a použité, ale úhledně zabalené, týden staré
vydání Newsweeku.
„Já se z tebe asi zblázním,“ komentuje moji marnotratnou
náladu Serey. „Kdybys mi nekoupil to pivo, tak se tady na
místě vyklopím,“ rozesměje se.
Teprve když se rozjedeme směrem k hotelu, uvědomím si,
že se na mě z titulní strany Newsweeku směje obrovská fotografie Billa Gatese.
Asi jsem si toho špeka měl přeci jenom dát…
MV
Download

ditoriál - Konoptikum