KROK ZA KROKEM K OPTIMISTICKY
KONOPNÝM ZÍTŘKŮM:
V předchozím Konoptiku jsme na první straně záměrně přilákali
vaši pozornost nadpisem „Ledy se pohnuly aneb Konopí [...]
#24
eASTSIDE GROWERS:
Ve Španělsku fungují již nějakou dobu tzv. Cannabis Social Clubs,
jejichž členové mohou legálně pěstovat marihuanu pro vlastní
potřebu a bez komerčního pozadí. V Německu jsou [...]
Čtěte více na straně 9
2011
Varování: Časopis určen pouze
osobám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
Čtěte více na straně 21
nezávislý nestranný legální
KONOPÍ A ZDRAVÍ
GROWING
JINÉ DROGY
N
a úvod bych rád zmínil
demonstraci za legalizaci marihuany MMM
2011 a jeden z nejsilnějších momentů, kdy mluvčí o.s. Legalizace.cz vystoupil na pódium a prohlásil: „Jsme tu proto, abychom
vyjádřili podporu plné legalizaci
marihuany, abychom měli legální možnost dát si jointa po
práci, k relaxaci či zábavě. Jsou
tu však i lidé, kteří marihuanu
nutně potřebují jako lék na své
neduhy a nemoci, za ty se stavíme v první řadě!“ V tu chvíli
za velkého potlesku přijela na
pódium křehká žena na vozíčku
s jointem v ruce. Byla doprová-
NĚKDE JINDE
zena svým otcem, který projevil
notnou dávku odvahy a tisícům
lidí přiznal, že ještě před pár měsíci považoval člověka s jointem
za outsidera, za někoho, s kým
by neztratil řeč.
Až vlastní zkušenost s účinky
léčivé marihuany mu otevřela
oči, karta se obrátila a pán se
všem přítomným i nepřítomným
upřímně omluvil! Poté hovořil
o dopisu zaslaném význačným
politikům včetně prezidenta a
o odpovědích na něj. Mezitím
si jeho dcera pokuřovala jointa
a bylo na první pohled vidět,
že jí marihuana pomáhá udržet
optimismus a nadhled v jejím
KULTURA
životě. Omluva jejího otce byla
jednoznačně kladně přijata a
stvrzena potleskem. I já jsem si
v tu chvíli vzpomněl na nepochopení mnoha rodičů i učitelů.
Tento moment ve mně stvrdil
názor, že život je poznáván skrze
vlastní zkušenost a že je důležitá
nezměrná tolerance, pochopení
a loajalita ke všemu, co jsme neprožili a ani nechceme prožít.
Poprosil jsem tedy odvážnou
a bojující dámu, aby se s námi
o svůj životní příběh podělila a
dala tak naději a sílu všem, co ji
ztratili nebo ještě v sobě nenašli.
Chceme
se léčit legálně
D
Martina
louho jsem uvažovala
nad tím, co napíšu.
Včera jsem si k tomu
sedla a rozbrečela se ze vzpomínek na dobu, kdy jsem
běhala, lezla po horách, závodně tančila, jezdila na koni,
lyžovala a splnila si dětský
sen – od 7 let jsem hrála na
kytaru. Dále jsem nastoupila
na gympl a po něm do pracovního procesu, během kte-
rého jsem vystudovala konzervatoř, hru na klasickou
kytaru. Začal se uskutečňovat
ten dětský sen, že budu hrát a
učit. Trvalo to pouhých 5 let.
Jednou večer cestou domů
zjišťuji při chůzi, že levá
noha zakopává a nechce se jí
posunovat vpřed. Kamarádkou jsem byla nasměrována
k neurologovi, který mně po
mnoha vyšetřeních oznámil,
že mám roztroušenou sklerózu (RS), ale nemám se prý
bát, na vozíku neskončím.
Dlouho jsem nevěděla, co že
to mám za nemoc a jak k ní
přistupovat. Na vozíku jsem
– jak jsem se na něj dostala?
Onemocněla jsem v r. 1995,
pět let po svatbě. Bez dítěte.
Bylo mi 27 a život se mi pomalu hroutil. Začala jsem
brát
kortikoidy,
nejprve
>>> Pokračování na straně 4
Editorial
2
24#
Tiráž
Vydavatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
Petr Kozák
Redaktoři:
Berrea, Konopák, Memfer, Mikuláš Horský, Morbiferor, Rastafaraj
Překlady:
Další Konoptikum je tu. Nelítostný souboj s časem svádíme se střídavými úspěchy. Zatímco Medijane odpočívá
kvůli organizačním záležitostem, Konoptikum je zpět naplno ve hře o vaši přízeň. Co jsme pro vás připravili tentokrát?
Ústředním článkem je zpověď statečné ženy bojující s
roztroušenou sklerózou a o jejím právu na léčbu konopím
beze strachu z kriminalizace. Nejen z tohoto důvodu jsme
opět věnovali prostor textu petice za léčebné konopí, který
jsme obohatili o tiskovou zprávu petičního výboru, která
krotí všeobecný optimismus. Jistou dávku skepse očekávejte také od dalšího článku, který shrnuje nová fakta o
využití léčebného konopí a klade další nezodpovězené
otázky.
OBSAH
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře,
aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit
vážné újmy na zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba
upozorňovat na jeho možná rizika. Každodenní zkušenosti však
ukazují, že navzdory zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na
právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí
experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín je určen osobám starším osmnácti let.
Náš věrný spolupracovník Rastafaraj se vrátil z mystické cesty po Indii, jeho reportáž vás možná nadchne pro
podobnou zkušenost. Další díl seriálu věnovaného legálním drogám pojednává o tabáku. Někdo ho miluje, někdo
nenávidí. Ostatně jako každou drogu… Woody Harrelson
je bezpochyby jedním z nejvšestrannějších herců současnosti. Přečtěte si, co mu pomáhá k relaxaci a za co bojuje.
Připravili jsme také přehled distributorů, kde se dočtete, ve kterých growshopech určitě dostanete Konoptikum.
Opět nechybí tradiční bleskovky, informace pro pěstitele,
kulturní přehled a herna pro odreagování. Věříme, že i další čtení vás zaujme.
Pozitivní podzim \m/
6
11
13
19
20
27
Radomila, Slávek
Korektury:
Ncknm
Grafika:
Georgw
Ilustrace:
Georgw
Fotografie:
čtenáři, archiv
Reklama:
[email protected]
Distribuce:
VW bus.
Printed by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze
po dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998 –
312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
#24
KONOPÍ A ZDRAVÍ
3
PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM A UMOŽŇUJÍCÍ JEJÍ VÝZKUM
(PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ)
My, signatáři této petice, požadujeme zpřístupnění léčby konopím a jeho deriváty pacientům, jež trpí chorobami, u kterých je konopí považováno
za účinnou nebo dokonce nejúčinnější dostupnou léčbu. Jedná se především o roztroušenou sklerózu, Tourettův syndrom, Huntingtonovu choreu,
Parkinsonovu nemoc, anorexii, zánětlivá onemocnění střev, revmatoidní artritidu, maligní nechutenství (při chemoterapii rakoviny nebo AIDS),
neuropatickou bolest, nevolnost a zvracení, astma, některé typy deprese, obsedantně‐kompulzivní poruchy, tiky, migrény, ADHD, zelený zákal (snížení
1
nitroočního tlaku), epilepsii a další. Žádáme, aby čeští pacienti měli stejná práva na léčbu, jaká mají pacienti v řadě dalších vyspělých zemí, jako jsou
Švýcarsko, Rakousko, Španělsko, Kanada, USA, Izrael, Nizozemí, Itálie nebo Německo.
2
Současný stav považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních
3
a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné. Pacienti, kteří v současné době tuto léčbu potřebují, jsou odkázáni na černý trh se
všemi jeho kriminálními riziky a s riziky postihu nezákonného jednání, jehož jsou nemocní nuceni se dopouštět. Tento stav také významně narušuje
možnosti výzkumu dalšího potenciálu konopí a látek z něj pro léčebné účely. Česká republika tak v tomto vysoce
perspektivním a bouřlivě se rozvíjejícím oboru, u jehož založení v padesátých letech minulého století díky olomouckému týmu prof. Kabelíka stála,
dlouhodobě ztrácí konkurenceschopnost.
Jsme si vědomi toho, že dlouhodobé a pravidelné užívání konopí, jež je zdravými lidmi často rekreačně zneužíváno, s sebou podle současných
výzkumů nese rizika rozvoje vrozené psychózy, jež jinak mohla zůstat skryta nebo se rozvinout později, zvýšeného rizika kardiovaskulárních
onemocnění, relativně mírné (psychické) závislosti a pravděpodobně též dopadu na reprodukční schopnosti, a že to platí i pro přípravky z konopí
odvozené. Popsaná rizika jsou ale nižší, než je tomu u dnes standardní léčby indikovaných onemocnění. Konopí ani jeho deriváty navíc nenesou riziko
smrtelných předávkování ani vysoké toxicity pro játra a další orgány – na rozdíl od dnes „standardních léků,“ používaných pro léčbu výše uvedených
4
chorob. Odepírat konopí a jeho deriváty pacientům pro léčbu s odvoláním na zákaz nelegálních drog tak lze přirovnat k vylévání vaničky i s dítětem,
jež nemá logické opodstatnění ani analogii – řada rostlinných a chemických preparátů, jež jsou pro rekreační užívání zakázány, je pro léčbu v
5
současnosti využívána zcela běžně – např. vysoce návykové opiáty včetně opiové tinktury .
My, signatáři této petice, žádáme vládu České republiky o bezodkladné navržení patřičných legislativních změn, zejména pak o novelizaci zákona
6
č. 167/1998, o návykových látkách, které v souladu s Českou republikou signovanými mezinárodními úmluvami o kontrole drog umožní pěstování
netechnického konopí na území České republiky pro léčebné a výzkumné účely a jeho další zpracovávání. V rámci této změny by měl být rovněž určen
kontrolní orgán, který zajistí dostupnost léčebného konopí a jeho derivátů pro pacienty a pro medicínský
výzkum a znemožní jejich únik na černý trh.
---------------------------------------------------------------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ KONEC TEXTU PETICE ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-------------------------------------------------------------PETIČNÍ VÝBOR (v abecedním pořadí)
• Bc. Hana Gabrielová, místopředsedkyně a agroporadkyně občanského sdružení Konopa
([email protected]);
• Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult., výzkumný pracovník Lékařské fakulty Hebrejské
univerzity v Jeruzalémě, spoluobjevitel anandamidu („endogenního kanabinoidu“)
([email protected]);
• Martina Kafková, eReSka ‐ volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou ([email protected]);
• Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., vedoucí laboratoře pro molekulární patologii Lékařské fakulty UP Olomouc, děkan Lékařské fakulty UP Olomouc v
letech 2004‐2011 ([email protected]);
• MgA. Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény Národního divadla ([email protected]);
• MUDr. Pavel Kubů, předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ([email protected]);
• Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze
([email protected]);
• Mária Opltová, DiS, členka Společnosti Parkinson, o.s. a zakladatelka denního stacionáře Parkinson ([email protected]);
• MUDr. Martin Votava, Ph.D., vedoucí Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ([email protected]);
• MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
([email protected]).
KONTAKT PRO MÉDIA
Ing. Mgr. Vendula Běláčková, tel: 721 818 692, email: [email protected]
PODEPSÁNÍ PETICE
Sběr petičních podpisů zajišťuje občanské sdružení Konopa o. s. Petici můžete podepsat online na stránce www.lecebnekonopi.cz. Podepsanou petici
můžete zaslat také v papírové podobě na adresu: Konopa o. s., Lipenská 29, CZ‐370 01 České Budějovice. Přijímáme petiční archy s libovolným počtem
podpisů. Petici můžete také přijít podepsat, a to na následujících místech:
• Centrum adiktologie (Vendula Běláčková), Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, Ke Karlovu
11, Praha 2; vždy ve středu 10:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00.
• Stacionář Parkinson, Brunelova 961/14, Praha 4 – Libuš; vždy v pondělí 9:00‐16:00.
• Kontaktní místo Konopa, o.s., Riegrova 15, České Budějovice; po – pá 10:00 – 16:00
V případě zájmu stát se oficiálním sběrným místem podpisů petice kontaktujte Ing. Mgr. Vendulu Běláčkovou (+420 721 818 692, email: belackova@
adiktologie.cz), místa po ověření zveřejníme na webu www.lecebnekonopi.cz a pomocí dalších propagačních kanálů.
Neoficielně může podpisy v okruhu svých známých, přátel a rodinných příslušníků shromažďovat a na adresu Konopy o.s. zaslat každý, kdo chce
aktivně podpořit legislativní změny zpřístupňující konopí pro léčbu a výzkum v České republice.
Petiční archy lze zaslat buď s jedním (vlastním) podpisem (pak si prosím vytiskněte jen první dvě strany), nebo s více podpisy (pak tiskněte celý
dokument s příslušným počtem „podpisových stran“). Podpisy budou uznány za platné jen tehdy, budou‐li na této straně (viz níže) nebo na
následujících arších.
1
2
3
Miovský, M. (ed.), et al. (2008). Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. Prague, Grada Publishing. ISBN: 978‐80‐247‐0865‐2.
Čl. 31 Listiny základních práv a svobod (právo na ochranu zdraví).
Čl. 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, kulturních a sociálních právech (právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví) a Evropská sociální charta
(právo na využití jakýchkoli opatření, která umožní dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu).
4
5
Contran, R. S., Kumar, V., Robbins, S. L. (1993): Robbins pathologic basis of disease. 5th ed. W. B. Saunders Company.
Známá v některých lékopisech též jako „laudanum“: jde o alkoholový roztok opia – rostlinné pryskyřice z máku Papaver somniferum. Obsahuje téměř všechny opiátové alkaloidy v
proměnlivém poměru, podobně jako pryskyřice z psychotropního konopí obsahuje několik desítek konopných látek (kanabinoidů) v poměrech, které se rovněž mohou měnit.
6
Jednotná úmluva o omamných látkách z r. 1961 (vyhláška MZV č. 47/1965 Sb.), Úmluva o psychotropních látkách z r. 1971 (vyhláška MZV č. 62/198 Sb.), Úmluva OSN proti
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z r. 1988 (sdělení MZV č. 462/1991 Sb.).
7
Do poznámky můžete uvést, zda se vy nebo vaši blízcí léčí s některou z diagnóz, pro které je možno indikovat konopí či jeho deriváty, popřípadě jinou důležitou skutečnost.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- zde odstřihněte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Já, níže podepsaný/á, souhlasím s textem „PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM
A UMOŽŇUJÍCÍ JEHO VÝZKUM,“ jejíž znění je volně dostupné na internetové adrese www.lecebnekonopi.cz. Svým podpisem vyslovuji souhlas se
zpracováním osobní údajů, včetně citlivých, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to
výhradně pro účely a v rozsahu této petiční akce. Na webové stránce s počtem signatářů a jejich seznamem bude zobrazeno jen jméno, příjmení a
povolání.
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Povolání: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt (email a/nebo telefon): ……………………………………………………………………………………………………..
7
Poznámka : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum a podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Tisková
zpráva
Petičního
výboru za léčebné konopí k
aktuálnímu stavu přípravy
legislativních změn ve věci
požadavků Petice
P
RAHA, 10. října 2011 - Petiční výbor za léčebné konopí reaguje touto tiskovou zprávou na
informaci, že v České republice již bylo schváleno využití konopí pro léčbu a výzkum, jak o tom
v minulém týdnu nepodloženě referovala některá
média. Petiční výbor za léčebné konopí považuje
předjímání zpřístupnění léčebného konopí za věcně
neopodstatněné a především za neetické ve vztahu
k nemocným, a pokládá za vhodné upřesnit, v jakém stavu se legislativní proces v této věci nachází.
Dosavadní vývoj ve věci léčebného využití konopí v ČR
Petice za léčebné konopí (www.lecebnekonopi.cz)
byla zveřejněna 15. srpna 2011. Její spontánní kladné přijetí politickou, odbornou, uměleckou i širokou veřejností vyústilo ve vznik expertní pracovní
skupiny Rady vlády pro koordinaci protidrogové
politiky, zaštítěné předsedkyní Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. Skupinu, která poprvé
jednala 15. září 2011, vede děkan 1. lékařské fakulty
UK v Praze prof. Tomáš Zima. Podle jeho prohlášení je cílem skupiny dospět ke společnému stanovisku a případnému návrhu legislativních změn v
prosinci 2011.
V ideálním případě bude výsledkem práce expertní skupiny na konci roku 2011 návrh, jak lze toto
léčivo co nejrychleji zpřístupnit indikovaným českým pacientům. Návrh bude určen české politické
reprezentaci, a pokud u ní přetrvá politická vůle,
zahájí představitelé exekutivy a legislativy proces,
jenž povede ke schválení potřebných legislativních
změn. Podaří-li se změny schválit nadpoloviční většinou poslanců a senátorů, dospěje Česká republika
k legální dostupnosti léčby konopím s vysokým obsahem kanabinoidů[1] pro nemocné, jež je obvyklá
v řadě jiných vyspělých zemí. Do té doby jsou ale
zprávy o brzké distribuci léčebného konopí do lékáren nepřípustným vyvoláváním falešných naději
pacientů, kteří konopí potřebují pro zmírnění svého
utrpení.
Předjímání dalšího vývoje je neopodstatněné a
neetické
Chápeme potřebu zkratky, jíž se média musí řídit;
přesto či právě proto považujeme za nutné výslovně prohlásit: stále je zcela možný pesimistický scénář, podle nějž expertní skupina nedojde ke shodě
nebo v ní převáží názor, že současnou legislativu
není žádoucí měnit, a legální dostupnost léčebného
konopí zůstane v dnešním stavu - tedy limitně blízká nule. Stejně tak se může “zadrhnout” následný
politický proces, jakkoliv tomu dosavadní vývoj
nenasvědčuje a ohlasy z politické scény jsou v až
ohromující většině kladné. Opadne-li ale prvotní
entuziasmus, bude možných mechanismů zpomalení či zmrazení procesu zpřístupnění léčebného
konopí nemocným celá řada: umělá politizace věci,
lobbistické tlaky ze strany výrobců kompetitivních
léčiv, osobní animozity mezi politiky, pokusy učinit
z tématu léčebného konopí součást výměnných politických obchodů. a řada dalších.
Proto prosíme média i jednotlivce, aby nebyly šířeny zavádějící zprávy o tom, že dostupnost
léčebného konopí pro potřebné pacienty byla již
schválena a nyní se jedná již “jen” o vhodné formě
preskripce pod kontrolou specialistů a o bezpečné
distribuci do lékáren. Není to pravda; čeká nás ještě
dlouhá cesta a je plná obtížných překážek, z nichž
každá jedna může být pro legální léčbu konopím
osudová.
Děkujeme za podporu petice, její další šíření považujeme za klíčové
Petiční výbor chce při této příležitosti také požádat všechny, kteří podporují změny s cílem zákonně
regulovanou léčbu konopím pro nemocné zpřístupnit, aby nepolevovali ve své podpoře petici za léčebné konopí a v úsilí o získávání nových podpisů. Byl
to veřejný tlak podporovatelů petice, jenž odstartoval probíhající proces, a bude to právě pokračování
a stupňování tohoto tlaku, jež bude hrát klíčovou
roli při politickém prosazování potřebných legislativních změn.
Děkujeme všem petentům za jejich dosavadní
podporu a ještě jednou prosíme o vytrvalost v ní.
S úctou
Petiční výbor za léčebné konopí
KONOPÍ A ZDRAVÍ
4
Dušan Dvořák - Lhostejnost
V
ážené ženy a muži,
rodiče, studenti, milé
seniorky a senioři,jmenuji se Dušan Dvořák, je
mi 50 let, jsem z Ospělova na
Bouzovsku a jsem zakladatelem cannabis terapie.
Rakovinou prolezlá dívenka se jmenuje Marie, má 7 let.
Odklad školy, nemoc. Bydlí
u Olomouce, už nezvládne
ani transport do nemocnice. Dva roky „zdravotnické
péče“ na onkologii, začátek
onemocnění datován v listopadu 2009 pádem na kluzišti. Zlomila si kostrč, doktoři
bagatelizovali fakt, že může
vzniknout zánět, a diagnostikovali naraženinu. V dané
době Marie velmi trpěla sníženou imunitou, její organismus byl oslaben.
Jediné dítě v rodině, smíšek,
sluníčko, veselá holčička. Nádor vyrostl v oblasti bederní
páteře za 3 měsíce od listopadového pádu na 10 cm. Operace nádoru v březnu 2010, do
3 měsíců nádor dvojnásobný,
znovu operace, ozařování –
velmi neúspěšné a vedoucí
k trvalým postižením (mj.
cévkování), dnes metastáze
kolem celé páteře, mozek zasažen dvěma ložisky. Extrémní bolest z metastází.
Cesty do brněnské nemocnice už nezvládne kvůli bolesti, není však důvod jezdit.
18. října 2011 se Marie nachází ve stavu, kdy doktoři
před týdnem řekli: „Už nic
nemáme, už není co řezat,
ozařovat, nemá smysl dávat
vám chemky. Nic nemáme.
Tady máte morfiové náplasti,
kdyby došlo k zástavě dechu,
z onkologického hlediska neresuscitujte.“
Marie trpí díky morfiu silnou zácpou a desítkami neprospaných nocí zapříčiněnými bolestmi z metastází,
opiáty už nezabírají. Zatím
ještě chodí, v září jezdila na
kole. Extrémní progrese.
Co s tím?
Program důstojného umírání zajištěn dne 17. října 2011
v Ospělově.
Chceme se však pokusit
Marii vyléčit a žádáme o
podporu.
Postup sdělen otci, z čehož
po doporučení irisdiagnostiky, jógy pro rodiče a rodinné
psychoterapie z fytoterapeutického a občanského hlediska vyjímám… Na policii
v Prostějově jsou kapsle
s CBD výtažkem ze severské
odrůdy konopí, které vyrobil v červnu 2011 mezinárodní vědecký tým Edukativní
konopné kliniky v Praze a
které by nyní velmi pomohly Marii proti rychle se šířícím zánětům. Jenže policie
kapsle nevydá zpět, ani mně
na boreliózu, zabavila je na
konci srpna při třetí ospělovské razii proti konopí, a
to i přes znalost písemného
doporučení lékaře.
Prostějováci, choďte prosím
každý den na soud, státní zastupitelství a policii, je to vše
na ulici Havlíčkova, a napište
jen tento vzkaz:
Datum: 17. 11. 2011 (Celý
den)
Město: Prostějov
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- zde odstřihněte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Žádost o Milosrdenství
Žádám okamžité vydání přípisu k navrácení kapslí z léčivého konopí (CBD) zabavených
na výzkumnické farmě léčivých genetik konopí v Ospělově v srpnu 2011 pro léčbu rakoviny
dívky Marie (7 let).
Žádám prostějovský soud / státní zastupitelství / policii, aby obratem sdělili na mou adresu
s číslem jednacím, kdy bylo léčivé konopí navráceno zakladateli odborné společnosti Konopí
je lék, o.s. a řediteli Edukativní konopné kliniky v Praze na Žižkově Dušanu Dvořákovi
z Ospělova nebo alespoň vráceny kapsle na léčbu rakoviny, které pan Dvořák posléze daruje
Marii!
Jméno a příjmení: .......................................................................................................................
Adresa: .........................................................................................................................................
Podpis a datum: ..........................................................................................................................
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -- zde odstřihněte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -Více informací na:
www.tdz-online.eu/akce/prostejovaci-jste-vsichni-tak-lhostejni-jako-vasi-soudci-statni-zastupci-policajti
Pořádá:
Konopí je lék, o.s.
Bořivojova 90, Praha-Žižkov
http://www.konopijelek.eu
telefon: 774 723 261
[email protected]
Adresy orgánů státní moci
Okresní soud, Havlíčkova 16, 797 09 Prostějov
Okresní státní zastupitelství, Havlíčkova 16a, 796 85 Prostějov
Okresní ředitelství Policie ČR, Havlíčkova 12, 796 77 Prostějov
24#
>>> Pokračování ze strany 1
Ilustrační foto (foto: Georgw)
Prednison, po němž se mi
brzy udělal žaludeční vřed
(v průběhu let se mi vytvořil
ještě 4x), poté jsem přešla na
cytostatika a nárazově dostávala infuze kortikoidu Solu-Medrol a vitaminové infuze.
Pocity? Strach, deprese,
časté změny nálad, únava,
zhoršování chůze a výdrže (hlavně nešlo delší dobu
stát, to už byla lepší pajdavá
chůze) a zhoršení stability.
Po dvou letech jsem dostala vycházkovou hůl. To bylo
„něco“ na sebevědomí. Také
začaly problémy se střevy,
zácpa atd. Dvakrát jsem díky
tomu skončila v nemocnici
na JIP, kde jsem sice zhubla
(aniž bych to potřebovala)
z 50 na 40 kg, ale problém se
stejně nevyřešil. Začala jsem
být závislá na projímadlech.
Manžel se mnou vše prožíval
a pomáhal mi. Tehdy jsem
však potřebovala hlavně psychickou podporu, které se mi
žel nedostalo od něj ani jeho
příbuzných a naše manželství po necelých deseti letech
skončilo. On se znovu oženil
tři měsíce po rozvodu, já o
rok později.
Léčba dále probíhala stejně.
V r. 2002 jsem měla silnou
ataku, přestala jsem chodit a
na tři měsíce částečně oslepla.
Dostala jsem šest infuzí Refadoru (silného cytostatika,
které může nemocný dostat
jednou v životě). To mne sice
postavilo na nohy, ale poměrně dobrá chůze nevydržela
dlouho. Po pěti letech jsem
tři měsíce chodila s francouzskými holemi, poté už jen
vozík. Ani druhé manželství
netrvalo déle…
Ale zpět do roku 2004. Po
pěti letech zácpy a projímadel se našel lék. Zjistilo se,
že mám meteorismus (hromadění vzduchu ve střevech,
který zabraňuje pohybu obsahu střev). Dostala jsem
Meteospasmyl a bylo po problémech. Ovšem po roce se
tento lék přestal vyrábět – bez
náhrady – a byla jsem zase
v těch problémech, o kterých
se veřejně nemluví.
Marihuanu jsem v té době
znala, ochutnala, ale mé vědomosti o ní byly minimální. Náhodou jsem si přečetla
v jednom časopise článek
pana Doudy z Drop in o způsobech léčby konopím. Dozvěděla jsem se, že si mám
namleté konopí dávat do
jídla. Nechť se mu tahle rada
bohatě vrátí, protože o „těch“
problémech už nemluvím,
jelikož je nemám! Toho dne,
kdy jsem si jídlo „okořenila“
marihuanou (nemění chuť
ani vůni jídla), problém odešel, doufám že navždy.
Ale RS se dokáže nepříjemně vyřádit i jinak. Po nohou
sice nechodím, ale bolí mě
svaly, kosti, mám pocit, že se
mi trhají a kroutí. Po Brufenu
„pětistovce“ bolest odešla po
půl hodině na půl hodiny.
Po vykouření jointa velikosti
Startky bolest ustoupí na 3–4
hodiny! Totéž potřebuji hned
po probuzení a poté, co mne
táta z pozice prkna „poláme“ natolik, abych se mohla
posadit. Jsem ztuhlá, že mne
bolest vyhazuje z postele, ale
bez pomoci se z ní nedostanu! Už během kouření prvního jointa cítím, jak se uvolňuji. Protože jídlo potlačuje
účinky konopí a já nechci být
ztuhlá a brečet bolestí, kouřím po každém jídle, tzn. 4x
denně. Přijde mi to mnohem
zdravější než polykat hromadu prášků, které pomáhají
jen částečně a velmi krátkou
dobu.
Konopí využívám i jinak, po
dlouhém ležení se mi před
dvěma lety udělaly bolestivé
otlaky, proleženiny. Zkusila
jsem krémy s aloe, tea tree,
ale až konopné mýdlo (omývání 1x denně po dobu jednoho týdne) pomohlo. Kůže se
léčila doslova před očima.
Bohužel, marihuana není
lék. Mám další fyzické problémy, se kterými si neporadí, a duši taky neuleví (my
RSkáři při hulení „rauš“ nezažíváme). Stačí malá změna
počasí, přijde deprese, sebeobviňování, že jsem tu na
obtíž, myšlenky na sebevraždu. Hodně záleží na rodičích
a partnerovi, jak se k tomu
celému postaví. Moji rodiče
se mnou prožívají všechny
bolístky a problémy přes ty
své a kdykoli jsou připraveni mně něco přinést, obléct,
obout, zvednout mne, když
spadnu, přenést z vozíku do
auta atd. Je to pro ně náročné
fyzicky i psychicky. Někdo
by mohl říct, že to je normální, když jsou to rodiče. Pro
mě to normální není a velmi
si jich za to vážím a moc jim
děkuji.
Samozřejmě se snažím být
co nejdéle schopna pohybu a
myšlení, neboť RS poškozuje
i krátkodobou paměť. Obnáší
to mnoho cvičení, rehabilitační pobyty, luštění křížovek,
sudoku, scrabble, učím se,
abych se aspoň trochu domluvila anglicky. Pravá ruka
celkem funguje, i když ne tak,
aby hrála na kytaru, učím se
tedy kreslit. Jo a hulím trávu,
bez ní bych si nesedla, nevykonala potřebu, nekreslila,
možná bych ani nebyla!
Tak se lidi nebojte o tom, že
vás marihuana léčí, mluvit
nahlas na veřejnosti, nemějte
předsudky a jděte do toho,
ono to fakt pomáhá.
Vaše Martina
Napsal: Mr. Tao
#24
KONOPÍ A ZDRAVÍ
5
Krok za krokem k optimisticky konopným zítřkům?
V
předchozím Konoptiku jsme na první
straně záměrně přilákali vaši pozornost nadpisem „Ledy se pohnuly aneb
Konopí bude léčit”. Nadpis
byl na první pohled možná
příliš optimistický, pro někoho snad zavádějící a pro jiné
zas velmi podobný nadpisům, které se objevily na nejrůznějších českých serverech
či v tištěných novinách, tedy
bulvární. Někoho mohla tato
věta svádět k myšlenkám, že
je takříkajíc hotovo. Při pozorném pročtení našeho úvodního příspěvku vám však
muselo hlavou problesknout
mnoho souvisejících otázek.
Vaši fantazii jsme v tomto
ohledu ještě „přikrmili” dalším článkem , ve kterém jsme
se věnovali dvěma krajním
pohledům na dosud zveřejněné informace. Co se od té
doby změnilo, objevila se
nová fakta?
Nepřehánějme to s optimismem
Organizátoři petice sami
krotí optimismus, který zavládl ve většině českých médií a u velké části sympatizantů konopného listu. Nelze
se příliš divit, k všeobecnému
veselí přispělo několik nezpochybnitelných
faktorů.
Na rozdíl od podobných aktivit z minulých let byla akce
velmi brzo podpořena významnými představiteli státu
(premiér, předsedkyně sněmovny), základní myšlenka
je podporována napříč politickým spektrem a společenské mínění je dle aktuálních
průzkumů veřejného mínění využití léčebného konopí
velmi nakloněno. I přesto, že
odborná komise v čele s děkanem 1. lékařské fakulty UK
Tomášem Zimou průběžně
osvětluje celý proces, nic není
jisté a vše je ve fázi příprav.
Konkrétní znění zákona je zatím dost neurčité.
Konopí české, nebo ze
zahraničí?
Jednou z prvních otázek,
která mne před měsícem napadla, zněla: „Kde se bude
vlastně konopí pro české pacienty pěstovat?” Lehká paranoia vypěstovaná věkem a
zkušenostmi s nejpodivnějšími rozhodnutími nejrůznějších složek státního aparátu
nutila k opatrnosti. Ačkoliv
by z mnoha pádných důvodů
bylo logickým krokem pěstovat konopí na území našeho státu, nebylo možné se
oprostit od myšlenky, že to
nakonec skončí dovozem.
Tyto obavy byly rozptýleny
tento týden členem pracovní
skupiny, děkanem 1. lékařské
fakulty UK Tomášem Zimou.
Ten po pondělním jednání
expertů prohlásil: „Pěstovat
a posléze do lékáren dodávat
konopí pro léčebné účely by
mohly firmy, které o to zažádají a splní podmínky stanovené zákonem.” Firmy by
samozřejmě musely dodržovat přísné podmínky a zajistit rostliny proti případnému
zneužití.
Zcela odmítnuta není ovšem ani myšlenka dovozu
konopí z jiné země. Na této
variantě by ráda participovala např. Společnost nemocničních lékárníků, která je dle
děkana Zimy připravena konopí balit a dále distribuovat.
Bylo by ovšem velmi krátkozraké, aby českým firmám
nebylo povoleno podnikat
v tomto nově se rozvíjejícím
odvětví. Díky tomu, že konopí má pozitivní účinky na
spoustu zdravotních neduhů, je pravděpodobné, že by
mohlo být využíváno k léčbě
opravdu masově. Založení
nových firem by přineslo pracovní příležitosti a zatím těžko odhadnutelný příjem do
státního rozpočtu. Nemluvě
o zapojení vědeckých sil do
progresivního výzkumu cannabinoidů – to by mělo být
snad samozřejmostí.
Chceš se léčit? Registruj se…
Ne zcela jasná byla také situace ohledně předepisová-
ní marihuany pacientům. V
Izraeli předepisuje konopné
léky specializovaný lékař, ke
kterému jsou pacienti posíláni od jiného lékaře. S podobným postupem se počítá také
u nás. Pacienti využívající
konopí jako léku by také měli
být vedeni ve speciálním registru. Kdo bude mít následně přístup k registru (lékaři,
policie nebo domovnice) není
příliš jasné. Pravděpodobně
by to měla být kromě lékařů
také policie. Údajně proto,
aby pacienti vlastnící větší
než povolené množství nebyli zbytečně a bezdůvodně
perzekvováni.
Léčit se sám vlastními
bylinkami bude stále
zakázané
Probíhající diskuse a práce expertní skupiny se týká
pouze konopí, které bude
pěstováno pod odborným (a
státním) dohledem. Pěstování maximálně 5 rostlin na
vlastní pěst bude stále klasifikováno jako přestupek. Jedinci, kterým bude prokázáno
pěstování více než 5 rostlin,
by naopak měli být trestáni
důrazněji než dosud. Není
nutné být zrovna příznivcem dealerů a velkopěstíren,
ale opravdu chceme zavádět
další represi, když se dlouhodobě a celosvětově prokazuje, že v případě konopí je
nákladná, nehospodárná a ve
finále také neefektivní?
Kolik zaplatí pacient za
gram léčivé marihuany?
Konkrétní cenu bohužel
prozatím nikdo neuvedl. Již
od počátku prosazují lékaři a experti myšlenku, aby
bylo konopí částečně hrazeno
zdravotními pojišťovnami a
jeho koncová cena pro pacienta byla co nejnižší. Jinak
prý nelze očekávat, že dojde
k výraznému omezení samoléčby spojené se samopěstitelstvím. To lze jistě hodnotit
jako bohulibý názor, avšak
je otázkou, nakolik by bylo
takovéto nastavení spolupráce lékařů a pojišťoven atraktivní pro pacienty. V situaci,
kdy je pro velkou část české
populace problémem platit
třicetikorunový poplatek za
vyšetření u lékaře nebo platit
pár desítek korun za „všelék”
Paralen, by bylo bláhové se
domnívat, že platit za něco,
„co si mohu vypěstovat na
zahrádce a téměř zdarma”,
bude přivítáno s potleskem.
Pokud se podíváme do zahraničí, vychází cena konopí pro
pacienta v přepočtu v rozmezí 200–300 Kč/gram. Shodou
okolností je to minimální
cena, za kterou nakoupíte
gram marihuany neurčitých
vlastností (to neznamená, že
bude nekvalitní) na černém
trhu. Opravdu tak bude pro
většinu pacientů konopí dostupné? Ponechme odpověď
na tuto otázku prozatím otevřenou, budeme se jí věnovat
v příštím Konoptiku.
Brzy bude jasno
Další setkání expertní skupiny je naplánováno na začátek prosince. Nechme se
překvapit, co přinesou příští
týdny. Pokud se oprostíme od
„huličského pohledu na věc”,
jednoznačným cílem je zpřístupnění léčby konopím pacientům, kterým konopí pomůže efektivněji než dosud
dostupné léky. Zdá se, že by
se to opravdu mohlo povést.
Zkušenosti s etikou politické
scény však nutí ke střízlivé
opatrnosti. O znění zákona a
jeho případném přijetí totiž
nebude rozhodovat ani pacient, ani přírodní léčitel, ani
pohodář, co si občas dá brčko.
Rozhodovat budou politici.
Těžko tak předjímat politické
hry, vliv nejrůznějších lobbyistických skupin nebo faktor
blížících se voleb. Čím dál
více se do mysli vkrádá myšlenka: „Bude pacient opravdu tím, kdo na tom ve finále
nejvíc získá?!”
Morbiferor
REPORTÁŽ
6
24#
Svatá země
M
oc jsem se těšil do
Indie – země zaslíbené. Od kamarádů
jsem slyšel, že ganja tam roste
všude kolem a že je tam též
hodně profesionálních huličů, kteří se jmenují „babové“.
Jsou to lidé, kteří meditují
(menšina) a od rána do večera kouří trávu z velikánských
čilamů (většina) a zvou každého turistu na dlouhej kouř
– tzv. šiva púdžu a nějaký ten
duchovní pokec. Moc se mi
zamlouval tenhle přístup,
jelikož jsem velice pokročilý
hulič a po 15 letech poctivého poznávání konopných
produktů a kultury jsem byl
připraven a
zvědav na
něco víc než
jen si ubalit,
zahulit, pokecat a tak
maximálně
zatančit na
dobrou hudbu. Už delší
dobu jsem
na české scéně postrádal duchovní náplň a smysl, který
patří k oné kouzelné bylince, a to prozatím nemluvím
o tom, jak chodí věci trochu
více na východ a s jakýma
myšlenkama tam užívají léčebnou travku v totálně nepříznivém, zkorumpovaném
a zdivočelém prostředí. Tak
jsem se těšil na spřízněné
Foto: Rastafaj
duše, venkovní travku, kvalitní hašiš, hodně vegetariánského jídla a teploučko.
Jelikož jsme vyráželi po Vánocích, byli jsme na kost promrzlí a nějaké ty třicítky nad
nulou se mi pro pohodlné pokouřeníčko hodně zamlouvaly – přesněji řečeno vaporizování, protože v té době jsem
si už dával vaporizérek, který
mě bombil velice spolehlivě a pohotově. Je to takový
přenosný plynový přístroj
do ruky, který jsem plánoval
propašovat přes celníky, protože jsem si nedovedl představit být omezen v tom smyslu, že bych neměl vapíka a
byl donucen užívat ganju starým provařeným způsobem
v jointu nebo fajfce. Fajfky
jsem měl nicméně docela rád,
na rozdíl od jointů, které jsou
balené do hnusných smradlavo-škodlivých papírků. A
jestli někoho napadne doporučit papírky s příchutí, tak
ať na to okamžitě zapomene,
protože žádné umělé aroma
není hodno být přimícháno
do posvátné trávy, protože je
pitomost balit bylinku, která má nejkrásnější a nejširší
spektrum chutí a vůní, do
umělotiny s příchutí banánu
nebo koly, fanty či vinného
střiku s grilovaným kuřetem,
to se na mě nezlobte. Z Prahy znám několik takových
fajnšmekrů a víc než soucit
a politování ve mně nevzbuzují.
Přikoupil jsem si náhradní
plyn a poctivě vybaven jsem
vyrazil na cestu do huličského ráje. Na hranicích to dopadlo dobře, jelikož zachovat
klid mi pomohl vám už známý vaporizér.
Jen tak nenápadně jsme
se procházeli
letištní halou
a dávali si ty
nejkvalitnější vzorky, co
nám
země
česká poskytla.
Hodně
jsme se u toho bavili, protože
užívat si všem na očích, to je
obzvlášť zajímavý zážitek.
V letadle jsme si též mohli
dát, ale nebylo třeba, jelikož
jsme byli „full power“ a měl
jsem menší obavy, aby se pasivně nezhulili všichni spolucestující a nezačali tam třeba
v euforii tančit. Vapíky mají
totiž silnou schopnost přidávat energii. Je to tím, že v nich
nevznikají karcinogeny, které
nás ničí a odebírají nám životní energii. Nejste pak vytuhlí
a děláte všecko, co vás zrovna
napadne.
Koukali jsme na obláčky,
bylo tak příjemné vidět je
osvícené sluníčkem. A tehdy
jsem pochopil, že jsou pořád
bílé, jen zezdola vypadají
tmavé, neboť nepropouštějí
světlo, stíní samy sebe. Pak
jsme už byli dole a jeli taxíkem do Rišikéše – posvátného města, kde se už tisíce let
medituje ve velkém a jsou
tam samé ášramy neboli kláštery s mnichama a turistama, kteří hledají Boha. Cesta
byla velice krásná, nezvyklá
a zajímavá, protože ten jejich
nabitej utroubenej provoz je
fakt něco pro pokročilé pohodáře. Největší pecka byla, že
po sto kilácích od hlavního
města podél hlavního tahu
rostla po obou stranách nám
dobře známá ganja, a to ve-
lice přirozeně a majestátně.
Nechápali jsme a nevěřili
svým očím a jen vykřikovali
po každém spatření: „Ganja,
ganja, ganja!“ Indicky se to
též jmenuje ganja, takže taxikářovi bylo dobře jasné, jaká
atrakce nás baví nejvíce. Po
hodině nechápání jsme zastavili jakože na čůrání, utrhli
pár lístečků, přímo v taxíku si
dali vapíka a indická pohoda
byla v nás…
Ve městě jsme se pak pochopitelně zabydleli u místního
šivaisty, který po ranní šiva
půdže a meditaci na velké
terase s výhledem na posvátnou řeku Gangu a kláštery na
svazích Himaláje jezdí vozit
turisty a poutníky taxíkem
do těch samých klášterů nebo
kamkoliv, kam budou chtít.
Celý den je v tahu a večer
tak v pět zase šiva půdža a
veget… Ale jak moc jsem byl
zklamán, když jsem zjistil, že
do čilamů dotyčný velice pobožný člověk přidává zku…
nej tabák! Netrvalo dlouho kamaráda přesvědčit, že
škodlivej tabák tam nepatří
a že Pán Šiva má vetší radost
z čisté půdži, a ne z tabákového zmetku. O vlivu nikotinu
na lidský organismus jsme
též nemuseli dlouho mluvit.
Tabák se v Indii ještě také
„žere“. Trošku to teď přeháním, ale jak byste nazvali to,
že si člověk nacpe do pusy tabák a pak nestíhá vyplivávat
hnědý hnus, kterým se zfetovává. Takhle tam chodí, plivou a sami nechápou, proč to
vůbec dělají. Tabákové společnosti jsou ale velkorysé, a
proto do balíčku s tabákem
přidávaj jako bonus zdarma
nádobku s nějakou chemikálií, která se pak s tábákem
smíchá. Pak mě taky dostalo,
jak se ty bohatší lidičky předvádějí s cigaretou jen proto,
že je to módní na Západě
(prý) a v telce to každý ko.ot
kouří. A tak se opičej jak hlupáci a ti chudí tabák „žerou“
a jsou nešťastní, že jsou chudí
a ještě to musejí žrát…
Takže hned druhý den jsme
začali s „čisťochů“ a šiva
půdža měla tu čistou vůni a
energii!
Bum Šankar Šiva, Mahádéva! Bum Bholenáth!!!
Koupil se nový čilam, pochopitelně velký a s kobrou
– jelikož Pán Šiva má na sobě
hodně kober, které jsou symbolem toho, že Šiva ovládl
svou životní energii… Tak
intenzivně jsem se nezhuloval nikdy předtím a po pár
týdnech jsem požádal, jestli
nám nestačí jeden čilam místo dvou nebo tří (osm nebo
deset „pávů“ si dával každý),
neboť jsem pak lítal a nemohl
dolů na zem, spinkat do postýlky. Tehdy jsem pochopil,
že jsem tak trošku srab, nebo
že se ještě mám čemu učit od
poctivých šivaistů.
Rastafaraj
#24
NĚKDE JINDE
7
Woody Harrelson: Umělec se svobodnou duší
Woody Harrelson (foto: archiv)
K
do by neznal úchvatně deviantního zabijáka Mickeyho Knoxe
ze Stoneových Takových normálních
zabijáků nebo odporně věrného Larry Flinta z Formanova biografického
snímku Lid versus Larry Flynt?
Z neúplné rodiny úplným hercem
Celým jménem Woody Tracy Harrelson se narodil 23.
července 1961 do americké
presbyteriánské rodiny v texaském Midlandu. Tento
americký herec, který byl nominován na cenu Akademie a
který je mimo jiné držitelem
ceny Emmy, neměl během
svého dětství na růžích ustláno: jeho otec byl dvakrát odsouzen za nájemnou vraždu
a Woody byl po rozvodu vychováván svou hluboce věřící
matkou. Jeho komplikované
dospívání na něm zanechalo silné stopy a jeho chování
v dospělosti (opakovaně byl
nařčen z držení a konzumace
marihuany, několikrát fyzicky napadl při různých příležitostech paparazzi) z něj
učinilo jedno z nejzlobivějších dětí Hollywoodu. Těžko
říci, zda je Woody Harrelson
znám více pro své ztvárnění
filmových postav nebo pro
svoje aféry v osobním životě.
Každopádně tento mnohokrát zatčený herec, známý environmentalista a neúnavný
propagátor a popularizátor
marihuany je neoddiskutovatelným hereckým talentem a
majitelem mnoha hereckých
ocenění. Podívejme se tedy
blíže na jeho filmografii a
biografické údaje, které nám
pomohou blíže se seznámit
s tímto veselým chlapíkem.
Woody měl od dětství vztah
k umění, recitoval a sám psal
básně, posléze se začal zajímat i o divadlo. Přestože z
něj matka chtěla mít kněze,
studium teologie na Hanover
College v Indianě vyměnil
za studium dramatu a anglického jazyka. V roce 1986,
rok po absolvování univerzity zahájil v New Yorku
profesionální hereckou kariéru. Do povědomí diváků se
poprvé zapsal jako barman
Woody v úspěšném televizním seriálu Cheers (u nás
se objevil na České televizi
pod názvem Na zdraví!). Za
tuto roli dokonce získal roku
1987 cenu American Comedy Award a o rok později
dokonce cenu Emmy. První
velkou filmovou příležitost
dostal ve filmu režiséra Rona
Sheltona Bílí muži neumějí
skákat, kde spolu s Wesley
Snipesem ztvárnili dvojici
lehkovážných mužů, kteří si
z basketbalu udělali dobrý
zdroj obživy. Poté zaujal rolí
elegantního architekta Davida, do jehož manželky (Demi
Moore) se zamiluje výstřední
milionář (Robert Redford) –
film Neslušný návrh režiséra
Adriana Lynea se rázem stal
hitem.
Woody, Mickey, Larry a
ti druzí
Opravdovou
hereckou
hvězdu první velikosti z něj
však vytvořila až dvojice
kontroverzních hrdinů, které
jsme zmínili již v úvodu. Ve
filmu Takoví normální zabijáci režiséra Olivera Stonea
hrál Harrelson maniakálního
vraha Mickeyho. Stone tím-
Cannafest Praha 2011
P
řípravy na 2. ročník
největšího
mezinárodního konopného
veletrhu v České republice jsou v plném proudu.
Přestože do jeho zahájení
zbývají tři měsíce, již nyní
je na něj přihlášeno mnoho významných domácích i
zahraničních firem z oboru.
Letošní Cannafest proběhne ve dnech 25. – 27. listopadu, a stejně jako loni se
bude konat na Výstavišti
Incheba v Praze Holešovicích.
Loňský první ročník navštívilo na 17 tisíc návštěvníků,
kteří zhlédli expozice celkem
119 vystavovatelů ze 17 zemí
světa. Na tento úspěch by
chtěl navázat i letošní ročník,
o němž pořadatelé tvrdí, že
by měl být ještě větší, než ten
předchozí. Na Cannafestu se
opět představí celá řada vystavovatelů z různých koutů
světa, nabízející produkty
z konopí. K vidění zde bude
především pěstební technika
a hnojiva, přední semenné
banky, kosmetika, zdravotní
či potravinářské produkty,
konopné oblečení, odborná
literatura a mnoho dalšího.
Nejen příznivcům konopné
kultury, ale také široké a odborné veřejnosti budou určeny přednášky v rámci třídenní konference, věnující se
to filmem kritizoval násilí ve
společnosti a hlavně média
za ,,zpopularizování“ krutosti. K tomu se nebál použít
jakékoliv prostředky, ať už
technické nebo scénáristické,
naplněné cynickým násilím
a krutostí, při kterých mohl
Woody zahrát to, co před
lety udělal jeho vlastní otec.
Mimořádně přesvědčivý výkon, oceněný nominacemi
na Oscara a Zlatý glóbus za
rok 1996, předvedl Harrelson také v titulní roli provokativního vydavatele pornočasopisů v životopisném
dramatu Lid versus Larry
Flynt režiséra Miloše Formana. Během této doby se ale
vrací i k divadlu, hraje a režíruje vlastní divadelní hry,
napsal také hru s baseballovou tematikou. Ani potom
nezanevřel na sitcom a zahrál
si v seriálu Will and Grace
televize NBC. Následovaly
další role – v roce 2003 si zahrál prostituta po boku Jacka
Nicholsona ve filmu Kurs sebeovládání nebo agenta FBI
Stana ve filmu Když se setmí
z roku 2004. Mezi nejnovější
snímky, v nichž se Harrelson
objevil, patří například Tahle
země není pro starý od bratří
Coenů.
Na Harrelsona velice silně duchovně působí země
a příroda Peru, po návštěvě
posvátného horského města
Machu Picchu přehodnotil svůj dosavadní žebříček
životních hodnot a začal se
angažovat v ekologických a
ochranářských hnutích (mj.
Earth Communications Office, American Oceans Campaign). Je majitelem firmy
Hempstead, která vyrábí
konopné látky a přísady do
šamponů, papíru a dalších
produktů, ostatně ke konopí
měl vždycky blízko, ale o tom
si něco povíme níže.V České
republice jsme ho mohli přivítat v Karlových Varech, kde
byl oficiálním hostem Mezinárodního filmového festiva-
lu v roce 1999. Uvedl zde moderní western Hi-Lo Country,
v němž vytvořil hlavní roli
hrdého a nespoutaného kovboje Velkého Matsona. Festivalu se zúčastnil také následujícího roku. V listopadu
2000 se v Americe představil
po boku Nicka Nolte a Seana
Penna v sanfranciské inscenaci dramatu Sama Sheparda
The Late Henry Moss, kterou
sám autor také režíroval.
využití konopí v denním životě. V roce 2010 se s velkým
úspěchem setkaly přednášky
rozdělené podle tematických
okruhů na Pěstování konopí
a legislativu, Všestranně využitelné konopí a Léčivé konopí. V těchto třech blocích
proběhlo mnoho zajímavých
referátů v podání domácích i
zahraničních odborníků. Například přední odborník na
výzkum konopí Doc. RNDr.
Lumír Ondřej Hanuš DrSc.,
Dr.h.c. přijel na Cannafest
z Hebrejské univerzity v Izraeli, aby zde vystoupil s přednáškou nazvanou Konopí
jako lék. Mezi dalšími účastníky loňského roku vzpomeňme na praktického léčitele Ricka Simpsona z Kanady
či Chucka Jackobse, asistenta loni zesnulého největšího
propagátora konopí, Jacka
Herera. Rovněž na letošní
konferenci v rámci veletrhu
Cannafest vystoupí se svými
příspěvky přední odborníci
na danou problematiku. Veletržní dění opět doplní doprovodný program, chybět
nebudou soutěže, workshopy, či koncerty, k dispozici
bude rovněž chill out taneční
stan s barem a DJ´s .
Už loni se ukázalo, že Cannafest není veletrhem urče-
ným pouze úzké skupině lidí,
ale má co nabídnout i široké
veřejnosti, která konopí dosud znala jen jako něco zakázaného. Cílem veletrhu je
ukázat na pestré využití této
rostliny v nejrůznějších oblastech – od výroby oblečení,
kosmetiky, až například po
stavbu domu, patřičný důraz
bude kladen na medicínské
využití konopí. Pokud se
chcete dozvědět více o této
bylině, kterou znali v Indii a
Střední Asii již tisíc let př. n. l.,
není nic jednoduššího než navštívit Cannafest Praha 2011.
Proto si již nyní rezervujte ve
svém diáři místo na poslední
listopadový víkend, kdy vše
Každý má právo na svoji
svobodu – i hollywoodský herec
Harrelson je otevřeným
stoupencem legalizace marihuany a hašiše v USA. 1.
června 1996 byl zatčen v Kentucky poté, co symbolicky
zasadil čtyři semínka marihuany, aby tak zpochybnil
americké státní právo, které
nerozlišovalo
průmyslové
konopí a marihuanu. Harrelson soudní spor nakonec
v roce 2000 vyhrál. Jako aktivista za životní prostředí
jednou vylezl na sanfranciský Golden Gate Bridge, aby
na něm rozvinul transparent
s nápisem „Hurwitzi, nejsou
starobylé sekvoje vzácnější
než zlato?“ jako protest proti dřevozpracovateli Charlesi Hurwitzovi, který jednou
prohlásil: „Kdo má zlato,
má moc.“ Harrelson, který je
etickým veganem, je také kritikem experimentů se zvířaty
v kosmetickém průmyslu.
Procestoval západní pobřeží
USA v karavanu s biodieselovým motorem jezdícím na
konopný olej (což je zároveň
tématem jeho nezávislého
dokumentu Go Further) a namluvil komentář dokument
Grass z roku 1999. Stihl si
také zahostovat na skladbě
Wild And Free Ziggy Marleyho, která obhajuje pěstování
marihuany. Od roku 2003
je pak Harrelson aktivním
členem organizace NORML
(Národní organizace pro reformu zákonů o marihuaně).
I když sám sebe jako aktivistu za legalizaci marihuany
neoznačuje, neboť by to podle něj bylo nefér vůči skutečným aktivistům, jeho chování
je v této oblasti někdy až provokativní. Před dvěma lety
si během rozhovoru pro časopis Playboy ve svém domě
na Hawaii zapálil jointa. Ke
svému postoji Woody uvádí:
„Kouřím trávu, ale všechno
to, co dělám pro legalizaci,
nedělám proto, abych dosáhl
toho, že droga, kterou jsem si
vybral, bude pro mě legální.
Tady jde přece o víc, jde o naši
osobní svobodu. V této zemi
musíme mít právo dělat to,
co chceme, pokud tím nikomu neubližujeme. 27 milionů
Američanů má zkušenosti
s marihuanou. Jenom minulý
rok marihuanu kouřilo 20 milionů lidí v této zemi. A s těmito lidmi by nemělo být zacházeno jako s kriminálníky.”
Mikuláš Horský
vypukne. Nezapomeňte také
sledovat webové stránky veletrhu www.cannafest.cz a
stránky na facebooku www.
facebook.com/Cannafest, kde
se dozvíte mnoho zajímavých
informací, ale navíc jsou zde
pro vás připraveny soutěže
o vstupenky a zajímavé ceny
od partnerů Cannafestu.
#24
Konoptikum
9
Ř
adu hnojiv ATA Coco Max vyvinulo Atami
speciálně pro pěstitele, kteří chtějí pěstovat
jednoduše a rychle, a přesto očekávají optimální výsledky.
Řada je základem pro dobré výsledky při pěstování
v kokosu. Jedná se o profesionální a rychle účinné
hnojivo v kombinaci s přídavky, které se dohromady
starají o stabilitu a biologickou rovnováhu v kokosovém substrátu. Celá řada hnojiv dále obsahuje všechny potřebné výživné látky pro optimální průběh růstu i květu.
Co však činí řadu ATA Coco Max jedinečnou, jsou
průměrné hodnoty fosforu a draslíku. Díky této vlastnosti lze hnojiva skvěle kombinovat s PK aditivy.
Více informací: WWW.ATAMI.COM
Paradise Seeds
Obchod Paradise Seeds v Amsterdamu (foto: paradise seeds)
Obchod Paradise Seeds se nachází na skvělém místě přímo
v centru Amsterdamu, pouhých 100 kroků od náměstí Dam,
které je považováno za samotné srdce města.
otevírá v Amsterdamu
svůj vlajkový obchod
L
uc zde našel pro založení obchodu Paradise
Seeds velmi pěknou
budovu. Z tohoto monumentálního, prostorného a
krásně dekorovaného místa
provozují Luc a jeho obchodní partner Erik svůj obchod
i kancelář. Zároveň dospěli
k rozhodnutí, že obchod by
měl být také místem setkávání pro pěstitele z celého
světa, a iniciovali tak vznik
Amsterdam Seed Center. Zde
se můžete u spolehlivých a
zasvěcených odborníků informovat o pořízení kvalitních konopných semen téměř
všech dostupných druhů rostoucích na planetě, a to včetně velmi vzácných odrůd!
Při návštěvě obchodu vaše
oči ihned upoutá dobře rozvržený prostor, velké množství vystaveného doplňkového zboží (kabely, tašky a
batohy z konopí, různé lifestylové produkty a dárky).
Široká nabídka konopných
semen je v obchodě vystavena ve skleněných poličkách.
Po levé straně na zdi naleznete oblečení a zboží se znakem
Paradise Seeds. Po celém obchodě jsou rozmístěny olejové malby s motivem naší oblíbené rostliny, které dělají toto
místo ještě příjemnější a útulnější. Obrazy vytvořil umělec jménem Frenchy, který je
znám především díky svým
vyobrazením rockových zpěváků. V obchodě dále naleznete kuchyni, kde jsou pro
vás vždy připraveny koláčky
a káva!
Paradise Seeds není jen obchod, je to místo, kde můžete
relaxovat a odpočinout si od
hektického amsterdamského
života. Posaďte se, oddychněte si, rádi vás zde uvítáme!
U velkého bílého stolu se můžete zapojit do konverzace
s ostatními, číst si materiály
týkající se konopí nebo brouzdat po internetu na počítači,
který je pro návštěvníky připraven. Na konci obchodu je
velká prosklená stěna. Za ní
naleznete majitele obchodu,
pracující pilně jako včeličky,
aby zpracovali a uspořádali
vše, co se stalo během dne v
zemi zaslíbené konopí.
Při příležitosti otevření obchodu Paradise Seeds a Amsterdam Seed Center se dne
15. července konala na adrese
Gravenstraat 12 velká párty. Pozváni byli všichni lidé
z okolí, přátelé, rodiny a také
kolegové z branže. Na místě
byla připravena spousta jídla,
pití, kuřiva a také živá hudba,
takže netrvalo dlouho a párty
byla v plném proudu. Všichni si oslavu skvěle užili a zábava probíhala až do ranních
hodin.
Luc a Erik pro vás otevřeli
skvělý obchod a zároveň příjemné místo pro setkání přímo v centru Amsterdamu! To
určitě stojí za návštěvu!
Pro více informací se podívejte na internetové stránky
www.paradise-seeds.com.
#24
JINÉ DROGY
11
Legální drogy
2.DÍL:TABÁK
Tabáková plantáž (foto: wikipedia.org)
Tabák a jeho účinná látka nikotin mají k lidstvu zvláštní
vztah. Občas se někde vynoří myšlenka, že tabák si lidi
zotročil, a do jisté míry je to pravda. Původně šamanský
halucinogen se pro silný potenciál závislosti stal celosvěto-
vým strašákem. Ale jak je to s tabákem doopravdy, když
odfiltrujeme všechnu propagandu?
Trocha chemie
Tabák je zajímavý jen a pouze díky jednomu pyridinovému alkaloidu. Většina z vás
zřejmě tuší, že mám na mysli nikotin. Poprvé byl v čisté
formě izolován v roce 1828
a byl pojmenován podle latinského názvu tabáku, tedy
Nicotiana tabacum. Nikotin se
typicky vstřebává přes kapičky dehtu rozlité po plicních
sklípcích, odkud se dostává
do mozku stejně rychle jako
při nitrožilní aplikaci, tedy
asi během 10 sekund. Nikotin pak v mozku zastupuje
acetylcholin v roli nervového přenašeče. Dále ovlivňuje
vegetativní nervový systém
(to je ten, který koriguje automatické tělesné funkce),
čímž zvyšuje produkci slin
a žaludečních kyselin nebo
zrychluje střevní peristaltiku. Krevní tlak stoupá proto,
že cévy (zejména periferní)
se stahují, u začátečníků dochází i k zúžení zornic. Nikotin při metabolizaci reaguje
s mnoha látkami v těle, a tak
je u kuřáků typický například
nedostatek vitamínu C a kyseliny listové.
Užívání tabáku
Tabák (potažmo nikotin) je
jednou z mála návykových
látek, která má prakticky
pouze jediný způsob aplikace. Jiná aplikace nikotinu, než
jsou cigarety, je naprosto výjimečná. Dříve bylo výrazně
rozšířené i žvýkání a šňupání tabáku, obojí ale pozvolna mizí. Samozřejmě máme
náplasti, žvýkačky, lízátka a
v poslední době se rozmáhají
i elektronické cigarety, ale bez
výjimky se jedná o náhražkovou terapii. Nikdo nezačne
svoji cestu uživatele nikoti-
nu náplastí. Tradiční způsob
užívání, který praktikovali severoameričtí indiáni,
je proti našemu běžnému
kouření dosti extrémní. Cílem byl psychedelický prožitek, takže se požitá dávka
velmi blížila dávce smrtelné.
Adept na post šamana, případně sám šaman během
věštění kouřil několik hodin
bez přestávky silná, až půl
metru dlouhá cigára, k tomu
pojídal tabákové placky a popíjel tabákový vývar. Mnoho
z nich také takto zemřelo.
V současnosti je tabák rozšířený prakticky ve všech světových kulturách, ale přístup
k jeho užívání se diametrálně
liší stát od státu. V mnoha
rozvojových zemích se míra
užívání šplhá přes polovinu populace. Celkově je jen
velice málo zemí, kde by se
nejednalo alespoň o desítky
procent, nejběžnější je asi situace, kdy kouří přibližně
třetina dospělé populace.
V západních zemích se v posledních letech objevuje tendence proti kouření bojovat
a kouření samo začíná být
vnímáno jako něco špatného.
V mnoha asijských zemích je
kouření naopak symbolem
prestiže a nezapálit si po obchodním setkání může být
bráno vyloženě jako urážka.
Jak tabák pomáhá
Ač oficiální rétorika hlásá
něco jiného, tabák (respektive
hlavně nikotin) má i mnohé
pozitivní dopady na zdraví
člověka. Díky aktivaci metabolismu, snížení chuti k jídlu
a zrychlení peristaltiky se například jedná o jednu z mála
skutečně účinných látek na
hubnutí. Nikotin také dobře
celkově otupovat emoce a
dělat nás tak „méně lidskými“. Osobně doufám, že to
tak není, protože pokud se
všem lidem, kteří se pokouší přestat s kouřením, náhle
zesílí všechny emoce, pak je
zpětný tah do náruče nikotinové závislosti ještě silnější,
než se obecně soudí. Jak je
známo, lidé mají tendenci
si zapalovat ve stresových
situacích, a pokud by tyto
s nekouřením ještě zesílily,
tak i tlak na zapálení si bude
o to větší. V neposlední řadě
je negativním účinkem nikotinu zejména závislost, která
je extrémně silná (více o ní
níže v textu).
Přejděme nyní k negativním dopadům samotného
kouření. Mezi ty, které postihnou téměř každého kuřáka, patří trvalé zahlenění,
které vede i ke zhrubnutí hlasového projevu, dále chronická bronchitida (trvalý zánět
průdušek), která výrazně
omezuje kapacitu plic, potom
různé lokální záněty po celé
cestě kouře z úst až do plic,
snížená aktivita spermií – a
takto bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Každý z vás
jistě zná popisky
chrání
mo-
z e k
p ř e d
neurodegenerativními
chorobami tím, že tlumí
záněty na nervových zakončeních. Byly zdokumentovány i pozitivní účinky na
paměť, schopnost koncentrace, a tedy i na učení obecně.
Kouření samozřejmě špatné
je, ale nikotin sám o sobě není
zlo. Dokonce může být i přímo prospěšný.
Jak tabák škodí
Negativní účinky tabáku
je nutno rozdělit na škodlivé účinky kouření a škodlivé účinky nikotinu. Nikotin
sám o sobě může vyvolávat
nevolnost, dýchací obtíže,
průjem, zácpu nebo bolesti
hlavy. Z vědeckých kruhů zazněly i náznaky, že by mohl
z krabiček
tabáku či cigaret, kde je to
všechno napsáno velmi výstižně.
Zajímavý je ovšem výskyt
rakoviny u kuřáků. Není
k dispozici dostatečný objem
dat, ale někteří vědci si začínají pohrávat s myšlenkou,
že by zvýšený výskyt rakoviny
u kuřá-
ků nemusel až tak
Nicotiana tabacum (foto: wikipedia.org)
souviset se samotným kouřením (nebo by se nemuselo
jednat o nejdůležitější faktor),
ale spíše by se mohlo jednat
o následek používání hnojiv
s jinak zanedbatelným množstvím radioaktivního olova a
uranu, kteréžto umí tabák
velmi účinně absorbovat. Budoucnost ukáže, kde se skrývá
pravda. Ta začíná
být pro změnu
dost zřejmá u pasivního kouření,
jehož negativní
důsledky byly
nejspíše pouze
propagandou
protitabákových aktivistů, a
navzdory tomu,
že se tento pojem již vsákl
hluboko
do
společnosti,
chybí
dosud
přesvědčivé studie, které by problémy pasivního
kouření potvrdily,
a naopak přibývá
těch, které je zpochybňují.
Závislost
Závislost je u tabáku
a nikotinu asi nejpalčivějším problémem. Její síla a
rychlost nástupu snese srovnání pouze s heroinem a crackem. Ani alkohol, kterému
jsme se věnovali minule, nedosahuje takových čísel jako
tabák. Prakticky neexistují
uživatelé ta-
báku, kteří by na něm nebyli
fyzicky i psychicky závislí.
U alkoholu se to týká asi
10 % uživatelů, u heroinu a
cracku kolem 50 %. Náchylnost k vytvoření závislosti u
osob, které alespoň jednou
tabák užily, je opět nejvyšší
ze všech známých návykových látek. Dosahuje více než
50 %. Crack i heroin mají kolem 30, alkohol opět asi 10 %.
Tabák je vlastně ideální droga pro distributora, protože
riziko, že konzumenta přímo
zabije, je mizivé, denní dávka není neúnosně drahá ani
pro těžké kuřáky a závislost
je extrémně silná. Co víc by si
výrobce mohl přát?
Pár slov závěrem
Tabák je problematickou a
do jisté míry kontroverzní
drogou. Je kolem něj (jako
kolem všech návykových a/
nebo omamných látek) hodně propagandy a těžko se
hledá neutrální, univerzální
pravda. Tak jako tak, pokud
tohle čte někdo, kdo dosud
nekouří, a bude mu nabídnuto, aby začal, tak ať skutečně
nezačíná. Dokud si to člověk
nevyzkouší, tak nemá ponětí, jakou sílu tahle závislost
může mít.
Berrea
#24
NĚKDE JINDE
13
BLESKOVKY
Zpravodaj: Morbiferor
Ghanská soutěž v kouření trávy?
Ghana (foto: wikipedia.org)
N
a začátku října proběhl
v ghanském hlavním
městě Accra v multifunkčním Sport Stadium (nejčastěji
využívaném pro zápasy fotbalové reprezentace) koncert
reggae hudebníka Mavada
z Jamajky. Mladí obyvatelé
Ghany nejsou ve svých zálibách příliš odlišní od vrstev-
níků v jiných částech světa.
Mají rádi hudbu, zábavu a…
nějaký ten joint k tomu. Místní zdroje uvádějí, že při koncertě jamajského muzikanta
to na stadionu vypadalo jako
při soutěži v kouření trávy.
Někteří svědci tvrdí, že „tisíce lidí natahovaly a vyfukovaly kouř, jako kdyby byly na
Hloupost, charita nebo mladická
nerozvážnost?
je tak například klasifikováno
stejně jako držení heroinu.
„Chlapci hrozí v případě
odsouzení trest až 6 let ve
vězení pro dospělé,” uvedl
jeho právník Muhammad
Rifan. Naproti tomu australský právník Julian McMahon, který obhajoval v roce
2005 dva Australany pašující
heroin, tvrdí, že „chlapec by
mohl dostat jen pár měsíců
vězení nebo by se mohl vy-
N
epříjemná událost postihla čtrnáctiletého australského chlapce při rodinné
dovolené v Indonésii. V turistickém ráji Bali byl zadržen
policií při nákupu marihuany. Indonésie je známa svými
drakonickými tresty za drogové přečiny, držení konopí
sebevražedné misi”. Pár nekuřáků včetně MC Bola Ray
se tak stalo pasivními kuřáky
proti své vůli, ovšem nikdo
si zřejmě nestěžoval. Kouření a manipulace s konopím
jsou v Ghaně obvykle přísně
trestány. Policie udělala pro
tentokrát výjimku a po většinu doby návštěvníky nijak
výrazně neprudila. Vystoupení Mavada nebylo nakonec
příliš úspěšné, místní deníky
si všímají hlavně špatné symbiózy mezi ním a živou kapelou, která jej doprovázela.
Konoptikum dodává: Ale tak
hlavně, že se hulilo!
Chcete se dozvědět víc?
Google: ghana cannabis
mavado
hnout trestu úplně, pokud
by prokázal, že má problém s
drogami a nastoupil léčení”.
Problémem však může být
důvod, který hoch při zatčení
uvedl policii. Ochráncům zákona údajně sdělil, že si drogu koupil jen proto, že si dealer stěžoval na hlad. Právník
McMahon se vyjádřil, že bylo
zatčeno již několik cizinců za
velmi podobných okolností,
a viní z toho indonéské policejní provokatéry. Australské
úřady, včetně ministra zahraničí, se již v případu angažují. V zemi, kde za pašování
marihuany hrozí regulérní
smrt na popravišti, to nebude
snadné…
Konoptikum přemítá: Pár měsíců nebo pár let? Do indonéského vězení ani na prohlídku!
Chcete se dozvědět víc?
Bali - tam to někdo jen tak neubalí (foto: archiv)
Google: australian boy
marijuana indonesia
Jak je důležité
míti v autě
bratrance aneb
Connecticut
není Texas!
V
minulém díle
této rubriky
jsme vás informovali o případu amerického
basketbalisty
Marcuse
Cambyho.
Camby a jeho spolujezdec a
bratranec v jedné osobě Kendall L. Johnson byli zadrženi
policií v polovině září tohoto
roku v Texasu v autě řízeném
Cambym. Při následné prohlídce auta, vyprovokované
typickým zápachem konopí,
byla policisty zajištěna marihuana v množství menším
než půl unce (asi 14 gramů).
Kontraband byl nalezen pod
sedadlem spolujezdce. Oba
výtečníci původně policii
vypověděli, že tráva není jejich a že neví, jak se do auta
dostala.Cambyho bratranec
je původem ze státu Connecticut, kde je možné vlastnit
až půl unce marihuany pro
vlastní potřebu pouze pod
hrozbou pokuty 150 dolarů a
bez záznamu v trestním rejstříku.
Ovšem Connecticut není
Texas – tehdejší zdroje tipovaly maximální možný trest
pro Cambyho až na jeden rok
odnětí svobody a peněžitou
pokutu. Nedávno oregonská
média přinesla verdikt tohoto případu. Blokař týmu
Portland Trail Blazers Marcus Camby byl zcela zbaven
obvinění z vlastnictví a nakládání s drogami. Jeho vypečený (nebo spíš vypálený)
bratranec Kendall se rozhodl
vzít vinu na sebe a vypověděl, že všechna marihuana
byla jeho. Následně byl potrestán pokutou 1 500 dolarů.
Marcus Camby z incidentu
odešel takřka neposkvrněn.
Konoptikum oceňuje: Rodinná spolupráce nade vše!
Chcete se dozvědět víc?
Google: camby cannabis
texas drop
Joint za volantem není dobrý
nápad
V
ýzkumníci z Columbia
University v USA nedávno zveřejnili výsledky studie
zabývající se účinky marihuany na řidiče. Konkrétně se
zabývali souvislostí mezi užíváním marihuany a rizikem
dopravní nehody. Analýza
založená na několika studiích
tvrdí, že u řidičů, kteří řídili auto pod přímým vlivem
marihuany nebo do tří hodin
od posledního požití, byla
zaznamenána dvakrát vyšší
pravděpodobnost rizika autonehody. Podle autorů výzkumu 8 z 9 studií prokázalo,
že řidiči užívající marihuanu
se podílejí častěji na autonehodách.
Profesor Guohua Li z Columbia University je ovšem
v hodnocení příčinné souvislosti mezi marihuanou a zvýšeným rizikem autonehody
Řízení přenechme raději abstinentům (foto: morguefile.com)
opatrný. Nicméně dodává, že
„pokud se v dalším výzkumu
prokáže, že riziko autonehod
se opravdu v souvislosti s
konopím zvyšuje, bude to
mít zásadní vliv na bezpečné
řízení aut a veřejný pořádek.
Může to také hrát rozhodující
úlohu v informační kampani
pro používání léčebného konopí.”
Konoptikum uvažuje: Konzumace konopí vede sice většinou
k navození klidu, pocitu dobré
pohody a umožňuje mj. živější
smyslové vnímání, ale jeho výskyt za volantem je dle našeho
názoru nepotřebný…
Chcete se dozvědět víc?
Google: marijuana drivers
double risk
#24
GROWING
17
VODA, VZDUCH, LÁSKA...
A K TOMU PÁR ŽIVIN
4. díl
Velký hydroponický seriál
Aeroponie - královská disciplína
Pěstování jahod bez substrátu – moc chutné, Growdeck (foto: growTOOL.com)
D
osáhnout co nejlepších
pěstitelských
výsledků zcela bez
média, jenom pomocí vody,
vzduchu a lásky – to je sen
každého z nás.
Pěstování bez substrátu vyžaduje podobnou péči jako
hydroponické systémy, ani
aeroponie neodpouští skoro
žádné chyby, proto by se do
ní měli pouštět jenom ti, kteří
dokážou základy hydroponie
odříkat i ve spánku. V tomto
díle se proto zmíním pouze
o těch největších rozdílech
oproti normálnímu „hydro
pěstění“ (viz část 1–3 našeho
seriálu).
Aeroponické systémy typu
„bubbler“ jsou mezi pěstiteli rozšířeny už delší dobu.
U aeroponických systémů
jsou rostliny nebo sazenice
umístěny v malých košíčcích
s hydrokorrely. Tyto košíčky jsou vsunuty do krycích
desek nádrží, které jsou
z trysek ostřikovány živným
roztokem. U levnějších a jed-
nodušších systémů pak kořeny v tomto živném roztoku
volně visí.
Živný roztok musí být neustále udržován čerstvý, čehož
je dosaženo díky neustálému
průtoku, a také může (ale nemusí) být vylepšen použitím
dodatečného
kyslíkového
čerpadla v nádrži. Díky tmavému prostředí bohatému na
kyslík rostou kořeny v neuvěřitelném tempu. U sazenic
pěstovaných v bubbleru se
může stát, že už po 5 dnech
uvidíte první kořeny. Pro
správný vývoj květu je velice
důležité, aby použité sazenice taky pocházely z aeroponického „chovu“. V případě, že by se do hydro koše
postavila kostka z minerální
vlny nebo dokonce květináč
s rašelinou, rostlina většinou
utrpí šok: jde o tzv. Wet Feet
Disease, která způsobuje fialové stonky a zastavení růstu
do jednoho týdne. Důvodem
je, že rostliny, které vyrůstají
v jiných médiích, mají problé-
my se 100% vlhkostí v oblasti
kořenů, která je součástí aeroponického systému. Stejný
problém lze vypozorovat při
přesazení rostlin z prostředí, kde byly sazenice drženy
v přílišném suchu, do jakéhokoli hydro systému s trvalým
zavlažováním. Ony si dámy
sice po týdnu na nové médium zvyknou a i zabarvení se
pomalu ztrácí, ale čas a energie byly investovány úplně
zbytečně.
Udržování správné teploty
vody mezi 18–20 stupni je zde
důležitějším faktorem než u
jiných metod hydro kultury. Absolutní samozřejmostí
je pak neustálé měření pH a
EC hodnot, přičemž hodnota
pH může být klidně o 0,1–0,2
vyšší než u minerální vlny.
Během období, kdy se tvoří
kořeny, by hodnota pH měla
dosahovat kolem 6,0 a s narůstající velikostí a zralostí
by měla pomalu a pozvolna
klesat až na 5,6 v momentu
krátce před sklizní.
Bez média, 100% bio (foto: archiv)
Bioponické zakořenění (foto: archiv)
Měkká voda velice ulehčuje
přijímat výživné látky, a to
především aeroponicky pěstovaným rostlinám. V případě, že tvrdost vody stoupne
nad 14 stupňů tvrdosti, je
nutno stav vyvážit použitím
osmotické sady. Když to není
možné, mělo by být alespoň
použito hnojivo pro extra tvrdou vodu.
Jelikož nejsou k dispozici
žádná média, která by kořenům poskytovala oporu,
musí se již od začátku v systému počítat s podpěrou.
Pravidelný přísun enzymů
a mikroorganismů zaručuje,
že se do květináčů a trubek
neukládají žádné zbytky kořenů, což se v systému bez
použití médií může rychle
stát, a to především v pokročilém stádiu pěstění.
Aeroponické systémy nabízí velké množství různých
výrobců, mnoho z nich vám
ale nedodá to, co slibují. Na
základě dlouholeté zkušenosti prodavače v growshopu mohu při této příležitosti
doporučit pouze výrobky
firem General Hydroponics
Europe a Growtool. Dutch
Pot systémy od GHE na tomto poli odvádí již více než
dekádu pionýrskou práci
(hlavně pro malopěstitele) a
prokázaly se jako velice dobře fungující kompletní systémy. Ambiciózní aeroponici
z firmy Growtool ze Saska
zase vyvinuli v rámci svého
systému GrowSystem do detailu propracovaný Plug&Play Tool, který je momentálně jak v aplikaci, tak i ve věci
zpracování bez konkurence.
Svépomocná výroba aeroponického systému vyžaduje
notnou dávku řemeslnické šikovnosti a počáteční investici
ve výši několika stovek eur.
Naproti tomu jednoduchý
bubbler pro sazenice je možné vlastními silami postavit
již za 25 eur. Ten, kdo svůj
systém buduje sám, by měl
při výběru trysek a čerpadel
klást velký důraz na kvalitu,
aby byly trysky schopny jemného rozprašování. Většina
nabízených stavebních dílů je
totiž bohužel vybavena tryskami, které si ani nezaslouží
toto pojmenování. Tyto sice
také fungují, ale ukázalo se,
že především v období tvorby kořenů je jejich rychlý růst
zaručen právě díky jemnému vytryskování vody. A to
se neděje, pokud používáme
trysky, ze kterých voda utíká po kapkách. Právě někdo,
kdo se již odhodlá do aeroponického systému investovat čas a znalosti, by se měl
spokojit jen s tím nejlepším. A
to znamená trysky, které bohužel ve většině growshopů
nejsou k dostání.
Jiná varianta aeroponie
– tzv. bioponie
U tohoto systému se nepoužívají žádná minerální hnojiva či přísady a živný roztok
je před zahníváním chráněn
jednak mikroorganismy a
houbami, jednak neustálým
pohybem. Bioponie existuje
jenom pár let, jedná se o velmi komplexní prostředí, protože obsah hnojiva se nedá
určit standardně pomocí
měření EC. U bioponie musí
člověk umět v rostlinách
číst, aby dokázal odhadnout
množství hnojiva, které potřebují. Dobrý průtok i přesto
dokáže zaručit výnosy téměř
srovnatelné s tradiční aeroponií nebo bio produktem. Ani
jedna z kultivačních metod
není vhodná pro hydro začátečníky. Přesto existují systémy, které lze dodatečně vybavit pro aeroponii, například
u tradičních sad odliv/příliv
je to nástavba GrowRack.
Kdo by jednou rád vyzkoušel
pěstování úplně bez média,
měl by začít s jednoduchým
systémem, jako jsou sady
odliv/příliv nebo duma, doplněným několika kostkami
z minerální vlny nebo roho-
žemi. Takovou sadu je pak
dodatečně možné kousek po
kousku rozebrat a z plastové
vaničky pak vybudovat téměř cokoli od NFT systému
až po profesionální aeroponický nástavec.
Ten nejlepší hydro systém…
…neexistuje. To nejlepší řešení závisí na osobě a nárocích každého uživatele. Někteří si rádi hrají s technikou,
jiní by dali první poslední za
optimální výnosy a někteří se
naproti tomu chtějí prostě vyhnout nepořádku v bytě, který doprovází běžné pěstování
v zemině. Ten, kdo přemýšlí
především v intencích „gram
na watt“, by se měl jednou
dopracovat k aeroponickému
pěstování a přiblížit se systému s dostatečným průtokem.
Lidem, kteří se chtějí hlavně
pobavit, dostatečně poslouží
minerální rohož nebo sada na
principu odliv/příliv, například systém Drain-to waste.
Díky svépomocné výstavbě
se člověk samozřejmě naučí nejvíc, protože si všechno
musí nechat předem projít
hlavou, na druhou stranu je
tato varianta velmi náročná
na čas a vyžaduje manuální zručnost. Sady šetří čas, a
když jsou správně sestaveny,
jsou za normálního provozu
také zabezpečeny proti možným vadám způsobeným vodou či přísunem energie.
Každý hydro systém je zpočátku spojen s větší investicí,
s dobrou neupravenou vodou a správným zacházením,
může ale vynášet až 1,2 a více
gramu na 1 watt, může ušetřit práci a odlehčit zádům.
Může, ale nemusí.
Překlad: Radomila
#24
GROWING
19
PartyzánŠTINA na zadním dvoře
Jak začít pěstovat jednoduše z vlastních semínek
Hledáte práci ?
Pozice: REDAKTOR
KONOPTIKA/MEDIJANE
Popis práce:
• Psaní článků na aktuální témata
• Dodávání námětů na obsah
a iniciativní přístup vítán
V džungli se schová nejeden partyzán (foto: archiv)
P
oslední
outdoorová
sklizeň se klonila ke
konci… Byl začátek
dubna a sluníčko se již nápadně usmívalo. Vysadili
jsme tedy do zeminou naplněných rašelinových jiffy
kostek 15 semínek z předchozích sklizní. Asi po týdnu
14 z 15 semínek vyklíčilo a
na povrchu se ukázaly první zárodečné lístky. Všechny
rostly skoro stejně a měly přibližně stejnou velikost. Jedna
z rostlinek vypadala velmi
zmrzačeně, na jednom místě
měla rozdělenou čepel listu,
která vypadala, jako by tam
rostly dva listy z jednoho. Ale
přesto rostla, a tak jsme se
rozhodli dát jí šanci.
Asi po 4 týdnech byly kytky připraveny na přesazení.
Všechny až na mrzáčka dosáhly výšky asi 20 cm, rostly
velmi hustě, vyvinul se jim
dobrý stonek a oplývaly vitalitou. Mrzáček dosáhl asi poloviční výšky, ale rostl hodně
hustě a měl listy s 10 čepelemi, namísto normálních 9
nebo 11.. Bylo zajímavé sledovat tento fenomén. Pomalu
jsme začali hnojit, nejprve tekutým hnojivem z Baumarktu, později jsme si obstarali
dlouhodobě působící hnojivo
ze zemědělství.
„Grow“ jsme se rozhodli provést na zadním dvoře
domku mého kolegy. Zde
jsme se cítili bezpečně – kolem vysoké zdi a zahrada
patřící starší dámě. Ideální
podmínky. Rostlinky byly již
od setby zvyklé na venkovní
klima, jen když počasí nevypadalo dobře, přenocovaly v
kolegově stáji. Vedle toho se
můj partner staral o rajčatový
skleník, který jsme také používali k ochraně rostlin před
nepřízní počasí.
V půlce května vypadaly
všechny kytky velmi zdravě,
také mrzáček se stále více
dostával do pohybu. Všechny dosáhly výšky 50–70 cm
a pomalu se vykreslovaly
různé fenotypy a odrůdy –
některé měly větší rozestupy
mezi větvičkami, další rostly
sice do výšky, ale měly spíše
keřovitou podobu.
Když přišel čas na přesazení, obstarali jsme si 15litrové
nádoby, zeminu z Baumarktu, kterou jsme smíchali s trusem ze slepičí farmy mého
kolegy, a dlouhodobě působící NPK hnojivo. Protože jsme
věděli, že kytky nejspíše budeme muset ještě jednou přesadit, přichystali jsme si hned
větší množství a vše uskladnili v chladné stáji.
Děti už znatelně překročily metrovou hranici, bylo to
jako sen – sledovat, jak skoro denně přibývaly na výšce.
Dva exempláře jsme si uchovali v našich srdcích nejvíce:
mrzáčka, který sice nedosáhl
velikosti ostatních, ale rostl
podsaditě a bujně, a 130 cm
vysokou sativovitou kytku.
Mezitím nastal již začátek
července a my jsme bohužel
zjistili, že 9 z našich 14 rostlin
byli samci. Jelikož už rostliny
měly správnou velikost, rozhodli jsme se přesadit 5 zbylých do konečných nádob.
V Baumarktu koupil kolega
80litrový stavební kýbl, do
kterého jsme zespod vyvrtali
díry, aby se zde nehromadila
vlhkost. Připravili jsme tedy
další dávku zeminy smíchané se slepičím trusem. Takto
dobře zásobené rostliny by se
měly rozvinout do plné nádhery.
V průběhu času jsme se bohužel museli rozloučit s další
rostlinou, která přes všechnu ochranu a péči postupně
zbarvila své listy do ošklivé
hnědé. Byli jsme bezmocní,
ze dne na den vadlo stále více
listů. Abychom zabránili případnému přenosu nemoci,
rozhodli jsme se ji odstranit.
Takže nám zbyly ještě čtyři,
které pak koncem července
skutečně ukázaly bílé vlásky
v rozvětveních, což nás uklidnilo. Především mrzáček se
teď pořádně rozjel. Přes podsaditou formu byl nejvíce pokročilý.
Čas uplynul a děvčátka vytvořila bujné pupeny. Teď
bylo definitivně poznat, že
se jedná o 4 různé odrůdy.
Mrzáček rostl dále podsaditě a kompaktně a měl malý
poměr květů ku listům. Dvě
ze čtyř rostlinek měly typické
znaky sativy – růst hodně do
výšky a velká internodia. Jedna byla velmi vysoká s mnoha postranními větvičkami,
druhá o něco nižší a s méně
větvičkami. Poslední rostlina
měla podobu vánočního stromečku a vzbuzovala dojem,
že je hybridem mezi sativou
a indicou.
Mrzáček měl lehce citrónovou vůni, která nebyla příliš
intenzivní. Hybrid se blýskl
hašišově ovocným podtónem. Menší ze dvou sativ
oplývala piniovou či tújovou
vůní, tuto vůni jsem u trávy do té doby neznal. Velká
sativa voněla velmi zemitě a
aromaticky, až se nám sbíhaly sliny. Zalévali jsme čistou
vodou, protože díky dlouhodobě působícímu hnojivu nebylo třeba přidávat do záliv-
Nabízíme:
• Seberealizaci v zajímavém oboru
• Zajímavý přivýdělek s příplatky za dodržování termínů
• Nevšední příspěvek
do profesního CV
Na zahrádce mohou být plody Vaší práce naprosto úchvatné
(foto: archiv)
ky živiny. Slepičí trus zařídil
zbytek. Stále se tvořily nové
bílé vlásky na květech a calyxy nabíraly na hustotě.
Tento rok stálo počasí na naší
straně. Po třech dnech čistého
slunečního svitu čtvrtý den
přišlo horší počasí, které se
postaralo o nutné ochlazení.
Vždy to samé schéma: tři dny
slunce a jeden den déšť, za
což se dámy odměňovaly hojnou tvorbou pryskyřice a růstem květů, takže dvě největší
rostliny musely být podepřeny. K tomu jsme použili tyče
z ušlechtilé oceli, které jsme
zanořili do květináče a připevnili je k rostlinkám provázkem z vlny. Museli jsme
připevnit i jednotlivé větve,
ty, kterým hrozilo zlomení.
Kolem 20. září jsme se rozhodli vzít mrzáčka pod kosu.
Byl velmi dobře vyvinut,
hnědé vlásky převažovaly
a tvorba pryskyřice dosáhla
vrcholu. Ostříhali jsme palici
za palicí a pověsili je na provázky v kůlně. Asi po pěti
dnech sušení jsme se rozhodli udělat zkušebního jointa.
Menší květy byly přirozeně o
trochu sušší, takže to odnesly.
Trochu zelenýho, ale přesto
chutné a velmi uvolňující.
Jakmile byla první rostlinka
dosušena a připravena k přemístění do sklenic pro další
fermentaci, rozhodli jsme se
pokosit další kytku, protože
byl zase dostatek místa v sušící místnosti. Rozhodli jsme
se sklidit piniovou sativu.
Když začalo být horší počasí, prokázali jsme poslední
čest zbylým dvěma rostlinám. U obou bylo díky jejich
značné velikosti více mravenčí práce než u předchozích.
Sem tam jsme v mezičasech
mlsali a byli jsme celkem pyšní na vypěstovanou zeleň:
Mrzáček ještě silněji rozvinul
své citrónové aroma, ale chuť
byla spíše nudná, nechutnal
tak, jak voněl. Piniová sativa
se blýskla i piniovou chutí,
hybrid sativy a indicy byl
ovocný v aromatu i příchuti
a velká sativa vykazovala zemité aroma.
Krátce shrnuto:
zjistili jsme, že v nouzi to
může fungovat i s vlastními
semeny, ačkoli 25% úspěšnost (4 z 15 semínek nepřinesla výsledek) nebyla příliš
uspokojující. Na výsledek samotný se však rozhodně dalo
koukat.
Všem partyzánským growerům přejeme dobrou sezónu 2011.
Berry Breit
Překlad:
(Slávek)
Požadujeme:
• Odpovídající kvalitu českého pravopisu a stylistiky
• Přehled v oboru
Email s informacemi o sobě posílejte na
[email protected]
MEDI JANE
24#
NĚKDE JINDE / PUBLICISTIKA
20
Marihuana v ohrožení?
Vláda v Nizozemí přitvrzuje.
M
ýtus o všeobecné
nizozemské
otevřenosti
se
postupně vytrácí. Donedávna tolerovaná marihuana je dnes terčem
politického tažení. Konzervativní vláda chce
omezit počty drogových
turistů a bojovat proti organizovanému zločinu.
Řešením má být zákaz
prodeje marihuany turistům a nově také zařazení hašiše a marihuany
s více než 15 % účinné
látky THC mimo zákon.
Tzv. coffee shopy, jeden ze symbolů země,
se tak musí strachovat o svoji budoucnost.
Je to jako zakázat turistům
pít v Čechách pivo a k tomu
zařadit silné pěnivé moky
mezi neprodejné zboží. Takto by se daly popsat současné kroky vládního kabinetu
v Nizozemí ve snaze zpřísnit drogovou politiku. Ten
chce z dosud svobodomyslné
placky Evropy učinit zemi
s přísnějším vedením. To by
se odrazilo v menší společenské otevřenosti a vstřícnosti.
Zatímco sňatky homosexuálů
či prostituce zůstanou nadále
legálními, plánované kroky
se citelně dotknout pozice
marihuany. Dosud v Nizozemí platilo, že držení lehkých
drog není v tomto státu vůbec kriminalizováno. Je však
patrné, že této tradici zvoní
umíráček. Pravicový kabinet
chce plošně zavést „huličský
průkaz“ ke vstupu do coffee
shopů. Z coffee shopů, kde
se volně prodává marihuana
pro soukromou potřebu, se
mají postupně stát uzavřené kluby, kam budou moci
vstoupit pouze občané této
země. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že členství
bude možné nejméně na rok
a jeden coffee shop může mít
nejvýše 1 500 registrovaných
členů. Ve svých plánech tak
ministerstvo počítá se zákazem prodeje marihuany turistům, kteří budou mít vstup
do klubu zakázán. „Jezdím
do Nizozemí pravidelně. Člověk si tu užívá nejen zásluhou
dobré trávy, ale i díky uvolněné atmosféře. Lidé jsou tu
na turisty s červenýma očima zvyklí a mrzí mě, že by
tato tradice měla zaniknout,“
posteskl si uživatel serveru
www.cannabisculture.com.
Boj o přežití
Vláda si však jde tvrdě za
svými cíli a na slova o tradici nebere ohledy. Byť jejím
postojem utrpí nejen přitažlivost Nizozemska pro
batůžkáře, ale i obrat trhu
s konopím, který představuje
stovky milionů eur. Pro mnohé z podniků může plánované opatření znamenat konec.
V některých z nich turisté
představovali převážnou část
klientely. „Chceme, aby se coffee shopy staly zase tím, čím
byly na počátku. Místem pro
lidi, kteří žijí v jejich okolí.
Nechceme, aby sloužily turistům nebo k ilegálnímu obchodování,“ uvedl nizozemský ministr spravedlnosti Ivo
Opstelten. Plán počítá s tím,
že průkazy budou zavedeny nejdříve v pohraničních
městech, kde kvete výnosný
byznys. V Belgii a Německu
se marihuana nakoupená v
Nizozemsku stala žádaným
zbožím. Tyto země tak ustavičně tlačí na vládu, aby s tím
něco udělala. Ta nová pravidla zavede ještě letos v provinciích Limbursko, Severní
Brabantsko a Zeeland. Opatření se však výhledově má
Ilustrační foto (foto: archiv)
vztahovat na celé království.
Do karet hraje kabinetu i fakt,
že opatření zamezující vstupu do těchto populárních
míst lidem, kteří v Nizozemí
nebydlí, je podle rozhodnutí
Soudního dvora EU v souladu s právem Evropské unie.
„Tento krok je součástí širších
plánů, jak potírat obchod
s drogami,“ prohlásil Opstelten.
Potřeba legalizovat
Ve snaze zpřísnit drogovou politiku počítá kabinet
také s legalizací marihuany.
Následně totiž bude možné
její užívání omezit zákonem.
Dosud byl v Nizozemí praktikován gedoogbeleid, neboli
politika trpění či politika přimhouřených očí. Tolerováno je tu držení množství do
5 gramů marihuany. Tímto
však výčet snah nekončí. Podle posledních plánů vlády
by měkké drogy jako hašiš
a marihuana s více než 15 %
účinné látky THC byly postaveny mimo zákon. Záměr
vlády kritizují opoziční politici i zástupci více než 700 coffee shopů. Socialistická poslankyně Nine Kooimanová
označila tyto plány za hloupé
a nebezpečné. „Velkou část
konzumentů to vyžene do
ilegality,“ vysvětlila. S jejím
názorem se ztotožňuje i odborná veřejnost. Ke kritice se
přidávají i jednotlivá města.
„Netvrdíme, že dosavadní
praxe byla bez chyb, coffee
shopy ale vytvořily v mnoha
ohledech fungující systém,“
prohlásil mluvčí amsterodamské radnice Bas Bruije.
Konopák
Hrozí mu pět let za mřížemi
Majitel sítě Amsterdam shopů před soudem.
V
ýnosný obchod s
krátkým trváním.
Tak si ve svém
podnikání počínal majitel sítě Amsterdam
shopů Artur Slawomir
Kamedula. Šestadvacetiletý Polák se za svoji nezákonnou činnost
zpovídá před olomouckým okresním soudem.
Na přelomu roku zaplavily
česká města tzv. Amsterdam
shopy (nebo též smart shopy). Obchody, ve kterých se
měly prodávat sběratelské
předměty, byly plné syntetických drog. Ačkoli policie větřila nebezpečí, dlouhou dobu
jen přihlížela nekalému podnikání. Přítrž mu učinila až
novela zákona účinná od 22.
dubna 2011, která doplnila
seznam zakázaných omamných a psychotropních látek
o 33 narkotik. V té době se
objevily také první případy
intoxikace. Jen v Olomouci
Amsterdam shop (foto: Georgw)
lékaři vyjížděli ke čtyřem případům. Právě v tomto městě otevřel Amsterdam shop
Artur Slawomir Kamedula.
Prodával zde nebezpečné
látky ve formě bylinek, tabletek a prášku v Ostravě a
v Brně. Kamenné prodejny
byly umístěny v blízkosti
městských center a Kamedula neměl nouzi o zákazníky,
zboží bylo možné zakoupit i
na internetu. Sáčky s nebezpečným obsahem si odnášeli
také mladiství. Bylo jen otázkou času, kdy policie zasáhne. Razie proti smart shopům
se začaly množit na konci
dubna a obětním beránkem
se stal právě Kamedula, který na konci září stanul před
olomouckým okresním soudem. Nemůže být souzen za
prodej drog, neboť v té době
se o drogy nejednalo – Kamedula využil skutečnosti,
že nabízené drogy nebyly na
seznamu omamných látek.
Čelí tak nyní „pouze“ obžalobě za šíření toxikomanie.
Nic jsem neudělal
Sám se však tomuto obvinění brání. „Ve svých obchodech jsem prodával sběratelské předměty. Moje firma
konala v souladu s právem
a předpisy České republiky.
Předměty nebyly určeny ke
konzumaci. Stálo to na etiketách a bylo to i na internetu,“ hájil se před soudem.
Podle zákazníků měly nabízené látky podobné účinky
jako má pervitin či syntetické
kanabinody. „Látky ve sběratelských předmětech byly
dvojího druhu. Šlo o deriváty
katinonů, které se svým účinkem podobají pervitinu nebo
extázi. Ta druhá skupina látek jsou syntetické kanabinoidy, které se svým účinkem
podobají účinné látce v konopí, ze které je vyráběna marihuana a hašiš,“ uvedl před
soudem toxikolog z Ústavu
soudního lékařství Fakultní
nemocnice v Olomouci Peter
Ondra. Postižení lidé si stěžovali na bušení srdce a lékaři u
nich diagnostikovali zvýšený
tlak a zrychlený srdeční rytmus. „Bylo mi fakt blbě, už to
nikdy nechci, měl jsem hnusný halucinace a taky tělesně
mi bylo blbě. Je to hrozný, že
se k tomu dostanou i děti,“
hodnotil účinek drogy čtyřiatřicetiletý muž. Kamedula
se ale brání tím, že zákazníci
nebyli nuceni ke konzumaci zakoupeného zboží. „Já
osobně jsem k tomu nikoho
nepřemlouval,“ tvrdil před
soudem.
Žalobkyně si myslí něco
jiného
Podle žalobkyně Lenky
Kremzerové však muž věděl,
že jde o látky nebezpečné
zdraví člověka. „Prostřednictvím placené reklamy a in-
ternetu sváděl široký okruh
obyvatel k požívání těchto
látek,“ uvedla Kremzerová.
Navíc prodej zboží byl velmi důmyslný. V obchodech
byly předměty umístěny
v patrových vitrínách. Zkušení sběratelé se zajímali o
předměty vystavené nahoře,
začátečníci si kupovali zboží
nabízené dole. Obžalovanému také může přitížit přiznání prodavaček, které tušily,
že si lidé sběratelské předměty kupují k jiným účelům.
Jedna z prodavaček dokonce
přiznala, že jeden z předmětů
pod názvem Rotterdam sama
vykouřila. Přes tato fakta se
ovšem Kamedula cítí jako
obětní beránek. „Nejsměšnější je, že prodejen se stejnými
produkty jsou v Česku desítky a stále se stejným sortimentem fungují, mnoho jich
je i v dalších zemích Unie, a
nikdo nebyl stíhán ani postižen, zatímco já jsem vězněn
a stojím před soudem,“ dodal podnikatel s tím, že nic
nevyráběl a zboží dovážel z
Polska. Jeho firma byla registrována v Ostravě. V České
republice našli provozovatelé
těchto prodejen útočiště ve
chvíli, kdy v Polsku zemřelo
na předávkování několik lidí.
Tento druh podnikání se tak
v sousední zemi stal společenským problémem a úřady
proti provozovatelům tvrdě
zakročily.
Pět let za mřížemi
Klidu si však v Česku užíval
mladý podnikatel jen chvíli.
Od dubna je stále ve vazbě
a hrozí mu až pět let vězení. Přitěžuje mu zejména to,
že měl reklamy v rádiu a na
internetu. Bez nich by mohl
jít za mříže nanejvýš na tři
roky. Kdyby byl obžalován
z nedovoleného nakládání s
omamnými a psychotropními látkami, hrozilo by mu až
deset nebo dvanáct let vězení. S tím se však obžalovaný
nechce smířit a žádá o podmínečné propuštění z vazby. Zárukou za propuštění
má být písemný slib, dohled
probačního úředníka a kauce
250 000 korun. Soudkyně o
žádosti rozhodne v příštích
dnech, nicméně naznačila, že
už na začátku listopadu by
mohl zaznít rozsudek.
Konopák
#24
GROWING
21
Eastside Growers
Jednat, nekecat
V
e Španělsku fungují již
nějakou dobu tzv. Cannabis Social Clubs,
jejichž členové mohou legálně pěstovat marihuanu pro
vlastní potřebu a bez komerčního pozadí. V Německu
jsou pěstitelé konopí, i když
pěstují pouze pro sebe, stále
trestáni jako dealeři, protože
i pouhá jedna rostlina často obsahuje „větší než malé
množství” THC (více než 7,5
gramu). Pěstovat si ze zdravotních důvodů vlastní trávu
je tak díky represivní politice
stále poměrně nebezpečné.
Většina lidí to dělá tiše a tajně
ve svých kamrlících – Eastside Growers mezi ně však
nepatří.
Tento neregistrovaný spolek vůbec není spokojen se
současnou drogovou politikou a rozhodl se jednat:
Členové kolektivně pěstují
trávu po vzoru španělských
Cannabis Social Clubs, ani
gram se nedostane do prodeje. Na rozdíl od Španělska
však vše probíhá (zatím) anonymně. Naši němečtí kolegové z Hanf Journalu měli možnost pomocí emailu položit
pár otázek jednomu ze zakládajících členů tohoto spolku.
je potřeba znát, aby byly udrženy při životě. Jediná samičí
rostlina nám přinesla bájnou
sklizeň dobrých 3 gramů,
které jsme okusili v jednom
jediném čistém jointu. Byl to
nejlepší joint našeho života.
Ne kvůli chuti, ta byla prašivá, ani kvůli účinkům, které
se dostavily jen zlehka. Bylo
to rozhodnutí, k němuž jsme
tenkrát dospěli, které učinilo
z tohoto jointu nejlepší joint
našeho života: Budeme pěstovat vlastní trávu!
Od té doby jsme mnoho
přečetli, mnoho viděli, mnoho zkusili a udělali mnoho
chyb – nejprve outdoor, o trochu později indoor. Než jsme
šli s projektem na internet,
měli jsme za sebou dobré dva
roky pěstování a sbírání zkušeností.
Jak jste se dostali ke svému
hobby?
Cesta Eastsidera začala klasicky: v mládí – nejmladšímu
z nás bylo tenkrát 19 – jsme
se nezávisle na sobě dostali do kontaktu s konopím.
Pravděpodobně to byla nějaká zelenina z ulice a předpokládám, že to moc dobré
nebylo, ale zalíbilo se nám to
a zůstali jsme u toho. Dodnes
nikdo z nás neužívá konopí
pro lékařské účely, nýbrž čistě z důvodu požitku.
Roky jsme se živili přes
temné pouliční kanály a při
pravidelné konopné ruletě
jsme často prohráli a dostali
totální odpad, nebo jsme dokonce ani nedostali trávu. Na
myšlenku vlastního pěstování jsme tenkrát ještě nepřišli.
Místo toho jsme vyplýtvali
mnoho energie hledáním lepších dealerů.
K domácímu pěstování jsme
se dostali spíše náhodou,
když jeden z nás strčil tři semena, která našel v pouliční
trávě, do země a postavil květináč na balkon. Docela jsme
zírali, když jsme zjistili, jak
rychle kytky rostou a jak málo
dobrovolných hasičů a angažujeme se v některých dalších
sdruženích. Nyní se pomalu
utváří druhá skupina, která
patří k Eastsiderům, ale bude
jednat nezávisle na skupině
první.
Co považujete za hlavní myšlenku tzv. Cannabis Social
Clubs?
Cannabis Social Clubs mohou být podle nás pouze začátkem k dostání konopí do
povědomí společnosti a k masovému zvýšení tolerance.
Podle nás ještě nejsou dlouhodobým řešením. Největší
problém vidíme v pokračující státní kontrole. V modelu
cannabisových spolků má
každý konzument určité denní množství konopí. My ale
zásadně odmítáme nechat si
předepisovat množství pro
konzumaci. Představme si, že
by byla konzumace piva pro
Němce omezena na 7 lahví za
týden. To by někteří spoluobčané seděli od pondělí odpoledne na suchu a Německo
by čekalo na lidové povstání.
Jako akceptovatelné řešení
vidíme jen úplné povolení
pěstování pro vlastní potřebu. Všechno ostatní je jen částí celého díla.
Fotografie: Eastside Growers
400wattová metalhalogenidová lampa. Obě linie se
shodují 110wattovými zářivkami, které zásobují sazeničky světlem.
Skupina se zeminou využívá při květu květináče
s konečnou velikostí 7 litrů,
skupina s kokosem bude růst
v 4–9litrových blocích. Jako
hnojivo používáme bio řadu
od Advanced Nutrients.
Jaké odrůdy pěstujete?
Momentálně máme ve skříních 8 různých, a to:
Critical Bilbo (Dinafem),
Great White Shark (Green-
Základna sazeniček
ovšem rádi vybíráme sami, a
sice z regulérních semínek.
Jak je asi společnost Eastside
growerů velká?
V současné době se Eastside
Growers skládají ze sedmi
mužů a žen. Jedná se výhradně o dospělé lidi, kteří mají
třicítku za sebou. Mnoho z
nás má rodinu, stabilní práci nebo nějaký podnik. Jsme
pevně svázáni v solidním
přátelském kruhu, jsme členové sportovních spolků a
Sensi Star roste a prospívá
Hanf Journal : Čau Eastside
Groweři!
Eastside Growers: Zdravím
Hanf Journal.
Jaké pěstební techniky využíváte?
Dosud jsme běžně pěstovali pouze v hlíně, nyní se ale
s druhou skupinou chystáme
jedno kolo pěstovat v kokosu. Ale protože to ještě neběží, zmiňujeme to jen na
okraj. Rovněž se plánuje CO2
aparatura, přičemž zatím se
jedná o hudbu budoucnosti.
Rozhodli jsme se pro rotační
systém sestávající z boxu pro
matku a z boxu pro kvetení.
Takto nikdy nemáme velké
zásoby trávy, ale ty ani nepotřebujeme, jelikož každý
týden můžeme čerstvě sklízet
Interview: KIMO
V plném květu
a znovu vyplnit skříň.
Jako plochu na květ máme k
dispozici 1 m² (zemina), popřípadě 1,44 m² (kokos), vždy
se 2 metry výšky. Rostliny
vegetují na 0,64 m² (zemina),
respektive na 1 m² (kokos).
V budoucnu by měly být obě
linie stejné, přičemž kokosová se předělá na standard.
Osvětlení je u obou linií
přizpůsobeno objemu boxu.
U linie se zeminou to znamená, že kvetoucí rostliny
jsou osvětleny 400wattovou
sodíkovou lampou a matka
a rostliny 250wattovou metalhalogenidovou lampou. U
kokosu přijde do boxu pro
květ 600wattová sodíková
lampa a do vegetačního boxu
house Seed Company), Lemon Skunk (Greenhouse
Seed Company), Mango
(KC Brains), Sensi Star (Paradise Seeds), Strawberry
Blue (World of Seeds), Super
Skunk (Sensi Seeds) a White
Widow (Dutch Passion).
Mimoto vybíráme 2 možné
nové matky. Zde se jedná o
Tramuntana Star a Ballerblume6 z malorské seed banky
Mallorca Seeds, která přivedla oba tyto nové strainy
v březnu na trh.
Využíváte pro květ semínka,
nebo řízky?
Zásadně pracujeme s řízky,
neboť jen tak můžeme udržet
rotační systém. Nové matky
Popsal bys nám standardní
průběh pěstování od řízku po
sklizeň?
Po tom, co řízky zakoření
(na což při velké vlhkosti a
relativně vysokých teplotách země potřebují mezi 8
a 10 dny), je zasadíme do
„odchovných“ květináčů s
„odchovnou“ zeminou. Ta
je méně předhnojená a pro
mladé kořeny snesitelnější.
V prvních dnech jsou zalívány vodou s kořenovým
stimulátorem
Rhizotonic
od Canny, přičemž hodnota
pH je ze začátku 5,0, později
5,5. V závislosti na pokojové
teplotě (rozhodli jsme se, že
nebudeme využívat aktivní topení, a musíme tak žít
s nízkými teplotami kolem
13 až 15 stupňů) necháváme
mladé rostlinky ve vegetační
fázi 15 až 20 dní, v létě pak 10
až 15 dní, dokud nedosáhnou
výšky asi 30 cm. To je ovšem
trochu závislé na tom, jak se
jednotlivé strainy vytáhnou
po uvedení do květu. Tak necháváme např. Sensi Star vyrůst až na 40 cm, přičemž Critical Bilbo je poslán na květ
s 20 až 25 cm. Při vegetativní
fázi jsou rostliny dvakrát přesazeny do 3 a 7litrových květináčů.
Sazeničky nedostávají během období vegetace další hnojiva, neboť zemina je
již dostatečně předhnojena.
Matky zásobujeme organickým plným hnojivem, B
vitamíny a enzymy. Navíc
jednou týdně nasadíme glukózový sirup. Hodnota EC
se pohybuje mezi 0,8 a 1,0,
hodnota pH je u matek 5,5 a
u mladých rostlin 5,0.
Po přestěhování do boxu
pro květ a s tím spojeným
přechodem na 12hodinový
světelný cyklus dostávají
rostliny první mírné dávky
hnojiv s hodnotou EC od 1,2
do 1,5. K tomu používáme
stejné složení jako u matek,
neboť rostliny enormně vystřelí do výšky, a proto potřebují růstové hnojivo.
Ke konci 2. týdne květu měníme hnojivo a zásobujeme
rostliny organickým hnojivem, B vitamíny, enzymy,
květovými stimulátory, uhlovodany (sacharidy) a THC
posilovačem.
Hodnota pH je stále na 5,5.
Protože nemáme chuť připravovat 8 různých živinných
roztoků, musíme dělat kompromisy u hodnoty EC. Co je
pro Great White Shark správné množství (EC až 2,2), by
Critical Bilbo rovnou zabilo.
Tak musejí všechny žít s hod-
GROWING
22
Měření teploty a vlhkosti je důležité
notou EC od 1,5 do 1,8 a doteď to zvládají velmi dobře.
Koncem 5. týdne měníme
květový stimulátor a tím přidáme dávky fosforu a draslíku, což pomůže květům významně nabobtnat a stát se
správně kompaktními.
Na konci 7. týdne – vycházejíce z 8 týdnů květu –
kompletně odstavíme dávky
hnojiva a čistíme speciálním
flusherem minimálně po
dobu 5 dní. Jakmile nastane
zakalení pryskyřice, sklízí se.
Tento čas bývá b. Současně
jsou samozřejmě řezány a zakořeňovány další sazeničky,
protože potřebujeme každý
týden dostatečný přísun do
boxu pro květ.
Sušení probíhá v tmavé nevytopené místnosti. V souvislosti s tím náleží velký
dík jedné z našich manželek,
která se již roky vzdává koupelny pro hosty! Přibližně 12
až 15 dnů trvá, než je konopí
suché.
Fermentaci jsme si z časových důvodů odřekli.
Nesklízíme najednou tolik,
abychom mohli nechat trávu
fermentovat a zušlechtit.
O uskladnění sklizně si starosti dělat nemusíme, protože žádný Eastsider nemá
k dispozici více než 10 gramů
na týden. Prostřednictvím
rozšíření pěstební plochy se
to o trochu zvýší, ale stále to
nepředstavuje důvod k přemýšlení o vytváření zásob.
Jak zabraňujete „komercializaci“ vašeho projektu?
Jak již bylo řečeno, každý
Eastside grower dostane maximálně 10 gramů na týden.
Poměrně malá pěstební plocha a tomu úměrná velikost
sklizně jsou na jednu stranu
nevýhodou, neboť se musí
často dělat kompromisy týkající se např. termínu sklizně
či sušící metody, na druhou
stranu je to však téměř jediná
účinná ochrana proti komercializaci. Jelikož se mezi Eastside growery jedná pouze o
pravidelné konzumenty, není
k dispozici tolik materiálu,
aby se z týdenního výnosu
něco prodalo. Nikdo z nás by
určitě nenakupoval na ulici a
bylo by také nápadné, kdyby jeden člen naháněl jiného
kvůli trávě, protože ta jeho ze
záhadných důvodů zmizela.
Vycházíme jednoduše z toho,
že každý Eastsider využívá
svou bylinu výhradně pro
sebe, což ale nevylučuje pozvání přátel ke společnému
jointu.
Jak chráníte rostliny před
houbami a škůdci?
Nejdůležitější proti plísni je
rozumné větrání a odvětrávání, stálá výměna vzduchu.
Pokud se objeví padlí nebo
jiná plíseň, stříkáme ekologickými fungicidy. Zde nerozli-
šujeme mezi kvetoucími a
matečnými rostlinami. Samozřejmě to má své následky –
čas sklizně další zralé rostliny
se musí posunout minimálně
o 10 dní dopředu. Proto pečlivě dbáme na to, aby byl
v boxu vždy čerstvý vzduch.
Proti hmyzu používáme u
matek a sazeniček preventivně nimbový olej. Matky jsou
každých deset dní zalévány
vodou s tímto olejem, řízky
jsou po odříznutí namočeny
v nimbovém roztoku a před
přestěhováním do vegetačního boxu ještě jednou postříkány nimbovým olejem.
Nejdůležitější ze všeho je
ovšem čistota. V čistém, větraném a suchém prostředí se
cítí dobře jen málo hmyzu.
Když se odstraní rozsypaná
zemina, vyteklá voda a odumřelé listy, je riziko napadení hmyzem znatelně zmenšeno.
Touto metodou se nám podařilo zažít prozatím pouze
dvakrát nezvanou návštěvu
ve formě bílých mušek a svilušek.
A jak se bráníte před „dvounohými škůdci“?
Protože naším projektem
chceme ukázat cannabis jako
přirozenou součást společnosti a jeho konzumenty jako
plnohodnotné občany, neskrýváme se. Naopak: Konfrontujeme nám neznámé
protějšky s prokonopnými
stanovisky a zkoušíme vyvíjet osvětovou činnost v první
linii.
Naším growem se ale nechceme vytahovat a držíme
jeho polohu v tajnosti. Používáme silnou ventilaci a velké
aktivní uhlíkové filtry, zápach
výparů z větrací trubice je tak
redukován na nulu, a zabránili jsme výpadku světla. Dávali jsme přitom pozor, aby
zvenku nebyly vidět žádné
změny a aby náš život mohl
pokračovat úplně normálně
– rozsvítit, zhasnout, otevřít
okno, zavřít okno, jako u každého souseda. Také dáváme
pozor, aby se nesešli všichni
sousedé před naší pěstírnou,
zatímco z auta vykládáme
speciální zeminu v pytlích.
Ale především: No tell, no
smell, no sell! Neboli: Bez
vyprávění, bez zápachu a
bez prodeje! Když se člověk
tohoto drží, nekrade proud
a pravidelně platí, nevyplaví
souseda o patro níže a zabrání možnému vzplanutí baráku při zkratu, nenapadá nás
momentálně žádný důvod,
proč by měl malý nekomerční
grow ztroskotat.
Spřátelené skupiny pěstují
již desetiletí klidně a tiše, nikomu neubližují a černý trh
znají jen z pověstí.
Kolik práce investuje Eastside grower průměrně do svého hobby?
Vystihnout „práci“ Eastsidera v hodinách je těžké. Kolik
práce je vysazovat s dobrými
přáteli sazeničky, vést odborné řeči a radovat se z toho,
že brzy začne svítit světlo
v boxech? Jak dlouho trvá
vymyslet jiný větrací systém,
zatímco sedíte pohodlně pohromadě s přáteli a vychutnáváte si plody své práce?
Ale dobře, zkusíme to…
Denně se jeden z nás stará o
rostliny. To znamená, že kontroluje, jestli tam není nějaká
havěť nebo plíseň, které listy
budou odstraněny a jaký je
celkový stav rostlin. To zabere asi 20 minut. Každý druhý
až třetí den se zalívá, což trvá
asi hodinu. Týdně padnou
dvě další hodiny na sklizeň
a hodina na sazeničky, takže
se dostáváme na cca 8 až 10
hodin práce.
Teoreticky vychází na každého z nás týdně asi hodina
Po pěstování přichází sklizeň…
Sklizeň je nejnamáhavější a
současně nejvíce vzrušující
částí celého týdne. Namáhavá, protože je potřeba zručnosti, trpělivosti a výdrže.
Uvolňující se éterické oleje
navíc někdy působí až tak,
že máme bolesti hlavy. Vzrušující, protože každý květ je
jiný, i když to zvenku nevypadá. Konzistence a intenzita vůně a zakalení krystalů
pryskyřice je u každé rostlinky unikátní.
Než sklidíme, je země po
dobu jednoho týdne silně
proplachována, aby se zbytky hnojiva z rostliny co nejvíce vytáhly. Ke konci doby
květu – u nás je to zpravidla
56 až 64 dnů – sledujeme prostřednictvím kapesního mikroskopu zakalení krystalů.
Jsou-li průsvitné, necháváme rostlinu ještě několik dní
růst. Jsou-li trichomy lehce
zakalené a již neprůsvitné,
je ten správný čas na sklizeň.
Snažíte se zachovávat co největší rozmanitost druhů? Pokud ano – jak?
Co se rozmanitosti odrůd
týká, vychází z osobních preferencí každého jednotlivce.
Každý Eastsider má svou
osobní nejoblíbenější rostlinu, která se nachází mezi našimi matkami. Když mají přijít nové strainy, musí nějaké
jiné z prostorových důvodů
ustoupit. O tom se ale vždy
demokraticky rozhoduje.
Jaké jsou u jednotlivých druhů výnosy?
EG: K velikosti sklizně nemůžeme říci žádná obecně
platná data, protože závisí na
mnoha faktorech. Takto jsou
dosažené výnosy v zimě o
dobrých 10 % pod těmi letními a letní výnosy dalších 10 %
pod těmi jarními a podzimními. Přesto jsme si pro náš přehled udělali průměr výnosů
(jedná se o sušinu v gramech
na rostlinu): Lemon Skunk,
Mango a Strawberry Blue
20–25 g, Critical Bilbo 25–30
g, Great White Shark 30–35 g,
Sensi Star, Super Skunk a
White Widow 30–35 g.
Na co se zaměřujete při výběru odrůdy?
Při výběru strainu záleží na
více faktorech současně, zejména na účincích, konsistenci palic, chuti a vůni. Výnos je
pro nás druhotný. Když rostlina jako Lemon Skunk nebo
Mango nehodí tolik, pak
jich uvedeme více do květu.
Kvůli pár gramům méně na
stonku zanevřít na vzácnou
chuť Lemon Skunku nebo na
skvělý efekt Manga, to by nás
ani nenapadlo. U nás kvalita
jasně vede před kvantitou.
Rozmanitost je základem spokojenosti
práce, přičemž je to samozřejmě daleko od pravdy. Náš
webový designér a redaktor
strávil dny s tím, aby vypracoval stránku, a teď sedí
minimálně hodinu týdně u
toho, aby zpracoval obrázky,
napsal texty a odpověděl na
uživatelské komentáře. Náš
specialista na hnojivo strávil dny života měřením a
v growshopech, mluvil s vědci a zemědělci a strčil nos do
každé knihy o hnojivu, která
je k dispozici. Zas a znovu
společně hledáme nová řešení a vylepšování systému. To
je samozřejmě práce, pro nás
ale spíš společné žití koníčku
mezi dlouholetými přáteli.
Proč u vás zvítězilo bio pěstování?
Pro ekologické pěstování
jsme se rozhodli kvůli chuti
a výnosům. S chemickými
hnojivy – bez ohledu na výrobce – jsme nikdy nedosáhli
takových výsledků, jaké nám
přinášejí biologická hnojiva.
Vypadá to, že při správném
složení se dá získat více než
při vhodném poměru smíchání různých solí. Bioorganismy, enzymy a mikroby,
které jsou obsaženy v našem
biologickém hnojivu, jsou
zřejmě o poznání blíže potřebám našich rostlin.
Jsou-li trichomy zbarveny
do jantarových až hnědých
odstínů, sklidíme rostlinu
ihned. Květináč s rostlinou
vytáhneme z pěstební skříně a položíme na otočnou
stoličku. Kolem ní sedí dle
chuti a nálady až tři Eastside
groweři a odstraňují nejprve
velké listy. To jde ještě bez
nůžek a rukavic, protože obrovské listy se od stonku oddělí jednoduše rychlým trhnutím. Menší okvětní lístky
oddělíme od těla nůžkami.
Propracováváme se odspodu nahoru, každý ve svém
úseku, a dáváme pozor na
to, aby nezůstalo moc lístků.
Listy plné pryskyřice neodstřiháváme. V zápalu boje
se občas ochotně odstřihne i
celá palice, což vede k pokutě
5 eur do kasičky na hnojivo.
Každých pár minut se stolička otočí a každý dostane
úsek toho předchozího. Takto
máme do 10 minut čistě ostříhanou, vícekrát zpracovanou
rostlinu, která je kousek nad
zemí odstřižena a pověšena
hlavou dolů v naší sušárně.
Už jste zkoušeli vypěstovat
vlastní odrůdy?
Nezkoušeli jsme to, ačkoli jsme to prakticky zvládli.
Jednalo se ovšem o nechtěné opylení hermafroditem,
což se asi nedá počítat jako
úspěšný pokus o šlechtění…
Zatím se do zkoušení neženeme, děláme stále mnoho chyb
na to, abychom byli v situaci,
kdy bychom byli schopni vypěstovat stabilní strain. Ale
co není, může být.
24#
Co si myslíte o feminizovaném osivu?
Principiálně tu není nic, co by
mluvilo proti feminizovanému osivu, dokud není jediné, jaké je na trhu k dostání.
Když jsme začínali, radovali
jsme se z feminizovaných semínek a neměli jsme s nimi
špatnou zkušenost. Měli jsme
minimálně jistotu, že nebudeme plýtvat místem na samčí
rostliny.
Pro výběr nových matek ovšem zcela sázíme na sílu přírody a s tím na regulérní semínka. Důležité je, že takové
matky jsou stabilnější a dodávají déle sazeničky než matky
z feminizovaných semínek.
Dosud jsme vypěstovali jen
jednu jedinou matku z feminizovaných semínek (Sweet
Tooth) a tu jsme po pár měsících nechali vykvést. Byla
náchylná na preflowers a
plíseň a rostla celkem nerovnoměrně. Od té doby vždy,
když se chystáme na selekci,
do košíku dáváme jen regulérní osivo.
Co děláte se zbytky ze sklizně?
Zbytky ze sklizně u nás končí
v odpadu. Nikdo z nás není
velkým přítelem hašiše a na
máslo nebo olej nemáme dostatek zbytků. Lístky u květů
máme přeplněné pryskyřicí, proto zůstávají na místě.
Velké listy a stonky při vší
vůli nestačí k tomu, abychom
něco slušného vykouzlili.
Jestli nemáme pravdu, můžete nás opravit.
Chcete říci našim čtenářkám
a čtenářům ještě něco na cestu?
Byli bychom rádi, kdybychom v budoucnosti slyšeli o
dalších projektech jako je ten
náš. Věříme, že se na konopné politice může něco změnit,
když budou předložena fakta. A především: Udělejte to
veřejným! Stůjte si v kruhu
svých přátel a známých za
konzumací marihuany. Pouhá konzumace stále ještě není
v Německu zakázána.
Díky za rozhovor a dávejte
na sebe pozor!
Není důvod, děláme jen to
nejlepší. Čau.
Překlad: Slávek
Jsou triky, na které nedáte
dopustit a které nenajdete
v žádné knize?
Ne. Nemůžeme znovu vynalézt kolo a u vší té zveřejněné
četby na mezinárodním trhu
se nenajde nic, co by již nebylo vyzkoušeno.
Mango
GROWING
24
24#
Growshopy s Konoptikem proklatě nízko u pasu
Biotop
Profesionální growshop pro
Vaše rostliny, který najdete
v Českých Budějovicích. V
našem obchodě si můžete
prohlédnout různé pěstební
systémy v akci, které máme
vždy zapojeny. Aeroponie,
hydroponie, rockwool a substráty patří mezi naši stálou
nabídku. V našem sortimentu dále najdete také veškerá
hnojiva, další pěstitelské vybavení a mnoho dalších doplňků pro pěstování. Určitě
Vás zaujme i náš headshop
s širokou nabídkou papírků,
drtiček, bongů nebo bluntů.
Biotop: Riegrova
Budějovice
www.biotop.cz ,
[email protected]
25,
České
Bioplants
Největší obchod na jižní
Moravě, brněnský Bioplants
Vás zve do svého útulného
krámku. U nás najdete veškeré vybavení a pomůcky pro
indoor a outdoor pěstitele.
Velký výběr pěstebních médií a substrátů, hnojiv nebo
hydroponických systémů. V
našem sortimentu nechybí
ani osvětlení, ventilace nebo
měřící technika. Široká nabídka v našem headshopu.
Informacemi nabitý personál
je Vám vždy k dispozici. Obchod máme také v Olomouci!
Bioplants Brno – Špitálka 70/18,
Brno
Bioplants Olomouc – Koželužská
31, Olomouc
www.bioplants.cz ,
[email protected]
Cannabisshop
Jsme nový internetový
growshop. Nabízíme Vám širokou paletu služeb, od pěstitelských potřeb přes kuřácké
potřeby až k semínkům. S našimi pěstitelskými potřebami
zvládnete vypěstovat ty nejlepší kytky během chvilky a
v nejvyšší kvalitě. Usaďte se
proto v pohodlí vašeho domova, připravte bong a vychutnejte si příjemný i pohodlný nákup za skvělé ceny.
Motto: S námi to roste rychleji!
www.cannabisshop.cz,
[email protected]
Cannasutra
Prodáváme vybavení pro
pěstování rostlin v domácnosti a na zahradách. Kompletní potřeby a zařízení pro
pěstování pod umělým osvětlením, v substrátech i hydroponii. V naší nabídce nechybí
ani oblečení vyrobené z ekologických materiálů a barviv,
konopné nápoje, pochutiny.
Dále nabízíme kuřácké potřeby, speciality a nebytné doplňky pro kuřáky. Při objednávce nad 2000 kč, neplatíte
poštovné, balné neúčtujeme.
www.growshop-ostrava.cz,
[email protected]
Cannasutra: Arnoltova 339, Beroun
www.cannasutra.cz,
[email protected]
Fruit of the room
Zveme vás do growshopu
v pražských Nuslích (přímo
pod Nuselským mostem),
kde naleznete nářadí pro
growery začátečníky i profesionály. Přijďte do našeho
obchodu probrat vaše zkušenosti a naše triky pro lepší výsledek! Máme pro vás
připraven široký sortiment
věcí, které vám pomůžou ve
vašem bádání. Dveře do světa semen jsou otevřeny, proto
jsme pro vás připravili pestrý výběr konopných semen
z různých koutů světa – moře
genetik známých i zcela nových!
Kromě cenných rad a zkušeností nabízíme velký výběr substrátů, obohacovačů
do všech půdních médií,
semena od mnoha známých
bank. Pro naše časté zákazníky máme připraveny slevové karty. Přijďte se podívat,
rádi se vám budeme věnovat
a zkusíme poradit, čemu se
vyhýbat a čeho se naopak nebát! Nově provozujeme také
obchody v Jičíně a Benešově.
Také tam máme velmi rozsáhlý sortiment, přesvědčte
se sami.
Growshop Kolín
Nabízíme vše pro pěstování
pod umělým osvětlením, hydroponické systémy, NFT systémy, ventilace, bio hnojiva,
zavlažování,
biologická
ochrana rostlin,
měřicí
přístroje,
k u ř á c k é
p o t ř e b y,
půjčovna
vaporizérů.
Growshop Kolín: Na Výfuku 42,
Kolín
www.growshopkolin.cz,
[email protected]
Greenhome
V nejstarším growshopu v
Plzni najdete širokou nabídku hnojiv a substrátů, veškeré
pěstitelské vybavení I nezbytné doplňky. Headshopový
sortiment Vás zaujme rozsáhlým výběrem kuřáckých
potřeb a výrobků z konopí.
Na našich webových stránkách získáte
podrobné
informace o
našem zboží, poradnu
a
odborné
články.
Greenhome: Kollárova 22, Plzeň
www.greenhome.cz ,
[email protected]
Growland CZ
Fruit of the Room – Jaromírova
18, Praha Nusle
Growshop Jičín – Čelakovského
84, Jičín
Growshop Benešov – Novopražská 2143, Benešov
www.fruitoftheroom.cz,
[email protected]
Growmania
Smíchovský
growshop
Growmania nabízí klasický
sortiment potřebný pro venkovní a vnitřní pěstování.
Kromě pěstitelských potřeb
zde naleznete také širokou
nabídku kuřáckých potřeb.
Náš obchod je také akreditovanou konopnou poradnou
Cannaderm.
Growmania: Nádražní 7, Praha
Smíchov
www.growmania.cz,
[email protected]
Growshop Ostrava
Naše kamenná prodejna
byla otevřena v roce 2001.
Skladem máme veškerý
growshop, headshop sortiment, který odesíláme přes
e-shop do 24hodin od obdržení objednávky.Také se
zabýváme prodejem digitálních vah. Našim zákazníkům
vždy rádí poradíme a vše
ochotně vysvětlíme.
Growshop Ostrava:
101/24, Ostrava
Kostelní
Jedinečná
reprezentativní prodejna a “Canna
knowledge centre” naleznete
v pražském Growlandu na
Malé Straně nebo na Letné.
Obě pobočky nabízí širokou škálu substrátů, hnojiv
a doplňků všech známých a
úspěšných firem. V sortimentu dále naleznete konopná
semena světově proslulých
bank. Příjemný dojem dotváří také plně vybavený headshop a půjčovna vaporizérů.
Growland Újezd: Újezd 15, Praha Malá Strana
Growland Letná: Čechova 13,
Praha Letná
www.growland.cz ,
[email protected] ,
[email protected]
Growshop.cz
Nejstarší, největší a nejlepší
obchod, který ocení všichni nadšení pěstitelé i profesionální kuřáci v celé ČR.
Hlavní dovozce pěstitelského
vybavení pro ČR a SR. Velkoobchod, maloobhcod, eshop,
slevy, soutěže, předprodeje
vstupenek bez poplatků, dárky pro věrné zákazníky. Zakládáme si na kvalifikaci našich prodavačů, školíme také
prodavače ostatních českých
a slovenských growshopů.
V našem sortimentu najdete
všechny důležité značky hnojiv, pěstební systémy, vzduchotechniku, osvětlení apod.
Náruživí kuřáci ocení naši
bohatou bongotéku, megavýběr bluntů nebo maximální
výběr papírků. Nekuřáci mohou naopak vyzkoušet jeden
z několika zdraví prospěš-
ných vaporizérů. Dále nabízíme digitální váhy, konopná
semena a drtičky různých
tvarů a velikostí. Začátečníci
ocení
konzultaci se
zahradníkem.
Growshop.cz: Bořivojova 89,
Praha Žižkov
www.growshop.cz ,
[email protected]
Growroom
Growshop v Hradci Králové Vás potěší zkušenou
obsluhou a svým útulným
prostředím. Vše potřebné pro
pěstování rostlinstva venku
i pod umělým osvětlením
najdete právě u nás. Dále
nabízíme nejrůznější kuřácké potřeby, konopná semena
hlavních značek, konopnou
kosmetiku. Zákazníkům poskytujeme také poradenství.
Náš eshop
Vám zajistí
klidnou objednávku v
pohodlí domova.
Growroom: Pražská třída 7,
Hradec Králové Kukleny
eshop.growroom.cz,
[email protected]
Homegrown
Zabýváme se jak prodejem
potřeb pro pěstování rostlin
nejen pod umělým osvětlenim, tak poradenstvim v teto
oblasti. Tomuto konicku se
jiz venujeme nejakou chvili.
Nabízime pestrou paletu jak
minerálních hnojiv určených
převážně pro hydroponii, tak
i certifikovaných BIO hnojiv.
Kuřácké potřeby v našem
sortimentu najdete také. Skleněnky, papírky, blunty nebo
vaporizéry najdete právě u
nás. Náš
proškol e n ý
personál
je V8m
plně
k
dispozici.
Homegrown N.Jičín: Dolní brána 20, Nový Jičín
Homegrown Val.Meziříčí: Vodní
257, Valašské Meziříčí
www.homegrown.cz,
[email protected]
My Garden
Nabízíme kompletní vybavení, přes 400 odrůd konopných semen a 11 značek
hnojiv. Už Vás někdy napadlo
mít vlastní zahrádku? Nejste
si jisti,jestli na to máte- prostor, finance, zkušenosti, podmínky, odvahu? Nebojte se
a přijďte se poradit do naší
prodejny v Brně. I s malým
rozpočtem a bez zkušeností
lze začít. Poskytneme vám
všechny potřebné informace,
přehledný návod a praktické
rady.
S My-Garden vám to
poroste!
S
My-Garden
na to máte!
S My-Garden se to
vyplatí!
My Garden: Bohnická 59, Brno
[email protected]
Special Grower
Nízké ceny, krátké dodací lhůty a 99,9% nabízeného
zboží vždy skladem v naší
kamenné prodejně! Specialgrower nabízí rozsáhlý
sortiment potřeb nejen pro
pěstitele rostlin pod umělým
osvětlením. Pod jednou střechou u nás naleznete největší
výběr hnojiv, postřiků a substrátů v Praze, ale i spousty
jiných specializovaných přípravků. Zmiňme například
velký výběr pěstebních potřeb od pěstebních nádob i
celých hydroponických systémů, vše okolo osvětlovací
techniky, vzduchotechniky,
zavlažování a ještě další věci,
které mohou být pro growera
důležité.
Dále u nás naleznete nepřeberný sortiment kuřáckých potřeb počínajíc všemi
známými i neznámými druhy papírků, přes rozmanitý
druh drtiček až po velký výběr bongů, vodních dýmek a
vaporizérů, včetně půjčovny
vaporizérů Volcano. Dále nabízíme netradiční odbornou
literaturu pro pěstitele všeho
věku.
„Special“ v našem názvu
není jen tak náhodou. Našim
cílem je maximální spokojenost zákazníka s nabízenými
službami
a produkty které
lze u nás
zakoupit
za atraktivní ceny.
Special Grower: Jinonická 7,
Praha Smíchov
www.specialgrower.cz,
[email protected]
Taogrowshop
Veškerý grow a head sortiment! Na semínka je akce 2+1
ZDARMA do odvolání!
Široký sortiment pro pěstování rostlin pod umělým
osvětlením. V naší nabídce
naleznete také kuřácké potřeby a přírodní kosmetiku.
Prodáváme novou LED tech-
nologii, www.spectrabox.cz!
Ke každé objednávce zdarma
noviny, časopisy a 3ks semínek Top Tao regular outdoor,
(vítěz Cannabis Cupu Soft
Secrets 2010 a druhé místo
na North Bohemia Cannabis Cup of
Konoptikum
2010, druhé
místo z Cannabis Cupu
Soft Secrets
2011)
TaoGrowshop: Tř.Čsl. Mladeže
331/49, Děčín 4
www.taogrowshop.cz,
[email protected]
Growland SK
Spoločnosť GROWLAND
s.r.o. sa zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným
predajom a distribúciou
komponentov pre pestovanie rastlín čisto naturálnym
spôsobom vo vonkajšom prostredí a pod umelým osvetlením. U nás nájdete všetko
potrebné pre svoje rastlinky
– biohnojivá, substráty, osvetlenie, boxy a mnoho ďalších
produktov, ktoré Vám pomôžu dosiahnuť kvalitné
a nadpriemerné výsledky.
Ďalším odvetvým našej ponuky je Headshop a Konopné semená. Predávame len
kvalitné a odskúšané produkty renomovaných firiem!
Začínajúcim firmám alebo
živnostníkom zabezpečíme
všetok tovar a kompletné
know-how.
Growland SK: Janka Kráľa
1113, Púchov, Slovenská Republika…
www.growland.sk,
[email protected]
ZÁBAVA
26
24#
HERNA
CRISSCROSS
OSMISMĚRKA
Najdi 8 kapel nebo hudebníků
Vodorovně:
2. - drobný fytofágní pavoukovec, resp. roztoč. Nezvaný parazit a škůdce každé květiny.
7. - příjmení populárního amerického herce a přiznivce legalizace (Lid
vs. Larry Flint, Bílí muži neumí skákat atd.) Křestní jméno Woody.
10. - jméno a příjmení autora knihy Císař nemá šaty a neúnavného bojovníka za legalizaci, který zemřel minulý rok
11. - himalájský stát proslulý výrobou kvalitního hašiše. Hlavní město
Káthmandú.
12. - svůj názor prostřednictvím písně Everybody smoking marihuana
projevil jeden český harmonikář, který si říká … Čert
Nápověda :
Svisle:
1. - latinský název pro konopí seté
3. - velmi úzká zavlažovací trubička
4. - první český konopný veletrh, který se konal v Karlíně
5. - křestní jméno dlouholetého propagátora konopné léčby Dvořáka.
6. - předřadník je zdrojový přístroj, který nahrazuje tlumivku, kompenzační
kondenzátor a …...
8. - novinář a dlouholetý příznivec konopného listu, Jiří X. Doležal píše pro
časopis …...
9. - hudební styl navždy spojený s ostrovem Jamajka a vůní konopí
SUDOKU
lehké
střední
těžké
"Řešení sudoku a criss-crossu najdete na webu"
#24
KULTURA
01.11. Djevara [UK], Cut That City [DE], Sakala
[CZE], Modrá Vopice, Praha
02.11. Dubioza Kolektiv [BA], Palác Akropolis, Praha
03.11. HTRK [UK/AU], Meet Factory, Praha
03.11. Doreen Schaffer [JAM], Cross Club, Praha
04.11. Bÿse [DE], Lapa [CZE], Klub 007 Strahov, Praha
04.11. State Of Mind [NZ], Hybris [USA], Cross Club,
Praha
05.11. Vypsaná fixa [CZE], KD, Ústí nad Labem
07.11. Apparat band live! [UK], Roxy, Praha
08.11. N.O.H.A / Circus Underground, Lucerna Music
Bar, Praha
09.11. Kosheen [UK], Boby centrum, Brno
09.11. Mekons [UK], Jazztime, Praha
10.11. Trivium [USA], Lucerna Music Bar, Praha
10.11. Sole And The Skyrider Band [USA], Bonus
[CZE], Klub 007 Strahov, Praha
11.11. Dub FX & Flower [AU], Roxy, Praha
12.11. Jean Michel Jarre [FR], Kajot Arena, Brno
13.11. Mamadu Diabate´s Percussion Mania [BF],
Palác Akropolis, Praha
13.11. Hammerfall [SWE], KC Vltavská, Praha
14.11. The Blackout [UK], Melodka, Brno
15.11. Dim Locator [UK/AU], Secret9beat [CZE],
Bunkr Parukářka, Praha
16.11. Audio Bullys [UK], Kraak & Smaak
Soundsystem [NL], Fléda, Brno
17.11. Prago Union [CZE], Lucerna Music Bar, Praha
18.11. Status Praesents, Atari Terror [CZE], Divadlo
pod lampou, Plzeň
19.11. Fritz Kalkbrenner [DE], Roxy, Praha
20.11. Insomnium [FIN], Matrix, Praha
27
20.11. Turbo A.C’s [USA], Anyway [CZE], Klub 007
Strahov, Praha
22.11. Los Perdidos [CZE], Stará Pekárna, Brno
23.11. Xindl X – F**k & Country Tour [CZE], Dům
kultury města Ostravy, Ostrava
24.11. Mahala Rai Banda [RO], Palác Akropolis, Praha
25.11. Malignant Tumour [CZE], Čad [SK], Massive
Charge [FR], Fabric, Ostrava
26.11. Fast Food Orchestra [CZE], Hell Club,
Humpolec
26.11. Big D & The Kids Band, Random Band [USA],
Klub 007 Strahov, Praha
27.11. Gorgoroth [NOR], Vader [PL], Valkyrja
[SWE], Rock Café, Praha
30.11. Sto zvířat, Polemic [CZE/SK], KC Vltavská,
Praha
01.-11.11. Týden vědy a techniky, různá města ČR
04.-05.11. Pig Fest, KD Peklo, Plzeň
06.-07.11. No End To Suffering Tour 2011, Matrix Praha, Faval Music Circus - Brno
17.-19.11. Blues Alive 2011, Šumperk
19.11.
Transmission – Digital Madness, O2
Arena, Praha
19.11.
MS Freestyle Motocross, ČEZ Aréna,Ostrava
19.-20.11. Festival otevřených sklepů, Svatý Martin
na Znojemsku, Znojmo a okolí
19.-26.11. Alternativa 2011, 19. ročník festivalu, Praha
23.-24.11. Žižkov meets jazz, Palác Akropolis, Praha
25.-27.11. Cannafest, Výstaviště Incheba Holešovice,
Praha
DRUMAFFECTION
IS BACK
R
ádi bychom vám sdělili, že 11. Listopadu se opět
vrací dlouho očekávaná Drum Affection.
Novinkou bude prostor ve kterém akce proběhne.
Je nový, útulný a v centru Prahy.
Naším novým domovem bude YES Club, který se nachází ve Škrétově ulici 1, 300m od stanice metra I.P. Pavlova.
Jsme si jisti, že se vám klub bude líbit minimálně jako
Drum Affection. Koncept párty však zůstane beze změn,
takže očekávejte hosty, kteří u nás ještě neměli šanci se
představit nebo zde nejsou tak často ke slyšení.
Nyní bychom chtěli krátce představit dva umělce, kteří
své schopnosti předvádí na mezinárodní drumandbassové scéně. Potvrzením o kvalitě jejich produkce jsou tracky, které jsou často mezi nejprodávanějšími ve známých
internetových obchodech.
11.listopadu je na co se těšit!
ENEI / Metalheadz / Critical / Hospital / Ram / RUS
Mladý a talentovaný ruský producent pocházející z Petrohradu přijede představit jeho elektickou tvorbu, díky
které vydal tracky na těch nejlepších drum’n’bassových
labelech. Metalheadz, Critical, Hospital či RAM jsou důkazem toho, že potencionál tohoto umělce je obrovský.
HAMILTON / Ram / Frequency / UK
Relativně nové jméno na mezinárodní drum’n’bassové
scéně, ale s jedinečným a energickým stylem. Tento briský DJ s patnáctiletou kariérou původně vydával tracky
na Andyho C experimentálním labelu Frequency až poté
následoval RAM.
od 12.10. Adolf Loos – dílo v českých zemích,
Výstavní síň Masné krámy, Plzeň
od 14.10. Luciferův efekt: Střetnutí se zlem, DOX,
Praha
do 20.11. Jakub Špaňhel, Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Ostrava
do 27.11. Sport jinak – Tomasz Gudzowaty, Czech
Photo Gallery, Praha
do 30.11. Marian Karel – Průniky, Museum Kampa,
Praha
www.konoptikum.cz
Download

se léčit legálně