PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ:
My, signatáři této petice, požadujeme zpřístupnění léčby konopím a jeho deriváty pacientům, jež trpí chorobami, u kterých
je konopí považováno za účinnou nebo dokonce [...]
#23
Móda prohibice alkoholu ve Spojených státech 20. a 30. let zasáhla také vztah americké vlády ke konopí, a tak byla v prvních
desetiletích 20. století postavena mimo zákon [...]
Čtěte více na straně 3
2011
HLAVNÍ STRANA
KONOPÍ A ZDRAVÍ
Ledy se pohnuly
aneb
Konopí bude léčit
průběhu léta přinesla
média několik na první pohled pozitivních
zpráv pro příznivce léčebného využití konopí. Jedním
z důkazů, že se ledy hnuly,
bylo také vyjádření předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslavy Němcové (ODS).
Dlouholetá stálice parlamentních prostor připustila
možnost využití léčivého potenciálu konopí. „Jsem pře-
svědčena, že v rukou lékařů
a při stanovení jasných podmínek přinese úlevu a pomoc
mnoha lidem, kteří svádějí
vysilující boj s bolestí, rakovinou či nepohyblivostí,” prohlásila Němcová. Současně
dodala, že neusiluje o plošnou legalizaci marihuany a
požádala poslance o zpracování tématu a návrh řešení.
Čtěte více na straně 7
nezávislý nestranný legální
Varování: Časopis určen pouze
osobám starším 18 let!
V
MARIHUANA JAKO ZBRAŇ:
Dobrá zpráva pro pacienty
Prohlášení
předsedkyně
sněmovny bylo reakcí na aktivitu vědců, lékařů a dalších
odborníků, kteří po několikaměsíčním úsilí a bouřlivé
debatě zveřejnili na počátku
srpna Petici za léčebné konopí (o petici píšeme na jiném
místě tohoto čísla). V petičním výboru, který se na znění
petice podílel, najdeme např.
GROWING
ROZHOVOR
KONOPÍ MŮŽE PŮSOBIT POZITIVNĚ
A LÉČIVĚ U NÁSLEDUJÍCÍCH
NEMOCÍ A STAVŮ:
•
•
•
•
•
•
•
rakovina tlustého střeva
rakovina plic
kožní nádory
nádory prsu
nádory centrální nervové soustavy
rakovina slinivky břišní
některá psychiatrická onemocnění
vědce Lumíra Hanuše, lékaře
Pavla Kubů nebo psychoterapeuta Michala Miovského.
Nechybí zde ani zástupci občanských spolků, které sdružují nemocné s diagnózou
Parkinsonovy choroby nebo
roztroušené sklerózy.
Text petice hledá oporu
v Ústavě České republiky a
v mezinárodních úmluvách
o zdravotních a sociálních
právech. Dále informuje
o prokázaných pozitivních
účincích konopí při léčbě širokého spektra nemocí a chorob, jako je Parkinsonova choroba, AIDS, rakovina a další
(viz přehled nemocí na konci
tohoto článku). Petice apeluje
na vládu a žádá o legislativní
úpravu, která umožní využití konopí v českém lékařství
podobným způsobem, jako je
to možné ve Švýcarsku, Španělsku, Kanadě, USA, Izraeli,
JINÉ DROGY
KULTURA
KONOPÍ PŮSOBÍ POZITIVNĚ
A LÉČIVĚ U NÁSLEDUJÍCÍCH
NEMOCÍ A STAVŮ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADHD (hyperkinetická porucha
)
anorexie
astma
deprese (některé druhy)
epilepsie
Huntingtonova choroba
migrény
nechutenství
neuropatická bolest
obsedantně-kompulzivní poruchy
Parkinsonova nemoc
revmatoidní artritida
roztroušená skleróza
Tourettův syndrom
zánětlivá onemocnění střev
zelený zákal
a jiné
Nizozemí,
Itálii
nebo Německu.
Nezbytnou podmínkou, kterou
signatáři zdůrazňují, je také stanovení jasných kritérií pro dávkování,
předepisování a
pěstování. Petenti dále navrhují zřízení kontrolního orgánu, který by měl zamezit
zneužívání léčby a zajistit
dostupnost léků na bázi konopí. Důležitým nástrojem
k prosazení cíle by měla být i
celospolečenská diskuse.
zdravotnicMinisterstvo
tví prostřednictvím svého
mluvčího Vlastimila Sršně
deklarovalo svůj přístup jednoznačně: „Pokud by mělo jít
o léčebné využití v pravém
slova smyslu, měl by být celý
proces nastaven stejně jako
u každého jiného léčivého
přípravku.” Zároveň upozorňuje, že „v Česku je dostupný
lék Sativex s výtažkem z konopí. Pacient si ho může koupit v lékárně na recept, který
mu napíše jeho lékař.” Cena
se podle různých zdrojů pohybuje v rozmezí od 8 do
15 tisíc korun za jedno balení,
což se mnohým kritikům zdá
příliš drahé.
Protidrogová centrála
nabádá k opatrnosti
Využití konopí pro léčebné účely podporuje podle
posledních průzkumů veřej-
>>> Pokračování na straně 4
Editorial
2
23#
Tiráž
Vydavatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
Petr Kozák
Redaktoři:
Berrea, Kloboučník, Memfer, Mikuláš Horský, Morbiferor, Goatix
Překlady:
Držíte v ruce letošní čtvrté číslo – věříme, že letošní nejlepší. Léto je nekompromisně za námi a nezbývá nic jiného než se připravit na depresivní podzim. Nebo ne?
Konoptikum se nám, ostatně jako vždy, netvořilo zcela
bezproblémově, ale finální produkt je opět napěchovaný
informacemi. Velký prostor věnujeme zejména Petici za
léčebné konopí a probíhajícím změnám v oblasti lékařského využití konopí. Vypadá to, že se blýská na lepší
časy a léky na bázi přírodních kanabinoidů budou brzy
dostupné pro české pacienty. Uvnitř našeho plátku naleznete shrnutí posledních událostí, petici samotnou, názory
redaktorů a lehkou polemiku mezi dvěma krajními názory
na celou záležitost. Tématu se určitě budeme věnovat i
v dalších číslech.
OBSAH
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře,
aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit
vážné újmy na zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba
upozorňovat na jeho možná rizika. Každodenní zkušenosti však
ukazují, že navzdory zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na
právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí
experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín je určen osobám starším osmnácti let.
Přemýšleli jste někdy o tom, zda je možné, aby tajné služby zneužívaly marihuanu ke své činnosti? Věřte, nevěřte,
takové pokusy tu prokazatelně byly! Netradiční pohled
nabízí také článek věnovaný jedné z nejrozšířenějších a
současně nejnebezpečnějších drog, alkoholu. Jedná se
o první díl seriálu věnovanému legálním drogám, jejichž
nebezpečí je většinově bagatelizováno „pohodovou” reklamou, maximální tolerancí a zisky státního rozpočtu. Pro
argumentaci do diskusí s agresivními odpůrci legalizace či
dekriminalizace jako dělané! Ani na zahradníky jsme nezapomněli – ti se mohou těšit například na třetí díl velkého
hydroponického seriálu od našeho dopisovatele ze zahraničí. A vůbec, podívejte se sami! ;)
Veselý a pozitivní podzim! \m/
5
11
13
17
24
26
Radomila, Slávek
Korektury:
Ncknm
Grafika:
Georgw
Ilustrace:
Georgw
Fotografie:
čtenáři, archiv
Reklama:
[email protected]
Distribuce:
VW bus.
Printed by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze
po dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998 –
312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
#23
KONOPÍ A ZDRAVÍ
3
PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM A UMOŽŇUJÍCÍ JEJÍ VÝZKUM
(PETICE ZA LÉČEBNÉ KONOPÍ)
My, signatáři této petice, požadujeme zpřístupnění léčby konopím a jeho deriváty pacientům, jež trpí chorobami, u kterých je konopí považováno
za účinnou nebo dokonce nejúčinnější dostupnou léčbu. Jedná se především o roztroušenou sklerózu, Tourettův syndrom, Huntingtonovu choreu,
Parkinsonovu nemoc, anorexii, zánětlivá onemocnění střev, revmatoidní artritidu, maligní nechutenství (při chemoterapii rakoviny nebo AIDS),
neuropatickou bolest, nevolnost a zvracení, astma, některé typy deprese, obsedantně‐kompulzivní poruchy, tiky, migrény, ADHD, zelený zákal (snížení
1
nitroočního tlaku), epilepsii a další. Žádáme, aby čeští pacienti měli stejná práva na léčbu, jaká mají pacienti v řadě dalších vyspělých zemí, jako jsou
Švýcarsko, Rakousko, Španělsko, Kanada, USA, Izrael, Nizozemí, Itálie nebo Německo.
2
Současný stav považujeme za narušení ústavních práv občanů České republiky na ochranu zdraví a za porušení mezinárodních úmluv o zdravotních
3
a sociálních právech, jež Česká republika uznává za závazné. Pacienti, kteří v současné době tuto léčbu potřebují, jsou odkázáni na černý trh se
všemi jeho kriminálními riziky a s riziky postihu nezákonného jednání, jehož jsou nemocní nuceni se dopouštět. Tento stav také významně narušuje
možnosti výzkumu dalšího potenciálu konopí a látek z něj pro léčebné účely. Česká republika tak v tomto vysoce
perspektivním a bouřlivě se rozvíjejícím oboru, u jehož založení v padesátých letech minulého století díky olomouckému týmu prof. Kabelíka stála,
dlouhodobě ztrácí konkurenceschopnost.
Jsme si vědomi toho, že dlouhodobé a pravidelné užívání konopí, jež je zdravými lidmi často rekreačně zneužíváno, s sebou podle současných
výzkumů nese rizika rozvoje vrozené psychózy, jež jinak mohla zůstat skryta nebo se rozvinout později, zvýšeného rizika kardiovaskulárních
onemocnění, relativně mírné (psychické) závislosti a pravděpodobně též dopadu na reprodukční schopnosti, a že to platí i pro přípravky z konopí
odvozené. Popsaná rizika jsou ale nižší, než je tomu u dnes standardní léčby indikovaných onemocnění. Konopí ani jeho deriváty navíc nenesou riziko
smrtelných předávkování ani vysoké toxicity pro játra a další orgány – na rozdíl od dnes „standardních léků,“ používaných pro léčbu výše uvedených
4
chorob. Odepírat konopí a jeho deriváty pacientům pro léčbu s odvoláním na zákaz nelegálních drog tak lze přirovnat k vylévání vaničky i s dítětem,
jež nemá logické opodstatnění ani analogii – řada rostlinných a chemických preparátů, jež jsou pro rekreační užívání zakázány, je pro léčbu v
5
současnosti využívána zcela běžně – např. vysoce návykové opiáty včetně opiové tinktury .
My, signatáři této petice, žádáme vládu České republiky o bezodkladné navržení patřičných legislativních změn, zejména pak o novelizaci zákona
6
č. 167/1998, o návykových látkách, které v souladu s Českou republikou signovanými mezinárodními úmluvami o kontrole drog umožní pěstování
netechnického konopí na území České republiky pro léčebné a výzkumné účely a jeho další zpracovávání. V rámci této změny by měl být rovněž určen
kontrolní orgán, který zajistí dostupnost léčebného konopí a jeho derivátů pro pacienty a pro medicínský
výzkum a znemožní jejich únik na černý trh.
---------------------------------------------------------------------‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ KONEC TEXTU PETICE ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-------------------------------------------------------------PETIČNÍ VÝBOR (v abecedním pořadí)
• Bc. Hana Gabrielová, místopředsedkyně a agroporadkyně občanského sdružení Konopa
([email protected]);
• Doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš, DrSc., Dr.h.c. mult., výzkumný pracovník Lékařské fakulty Hebrejské
univerzity v Jeruzalémě, spoluobjevitel anandamidu („endogenního kanabinoidu“)
([email protected]);
• Martina Kafková, eReSka ‐ volné sdružení nemocných roztroušenou sklerózou ([email protected]);
• Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc., vedoucí laboratoře pro molekulární patologii Lékařské fakulty UP Olomouc, děkan Lékařské fakulty UP Olomouc v
letech 2004‐2011 ([email protected]);
• MgA. Štěpán Kubišta, ředitel Nové scény Národního divadla ([email protected]);
• MUDr. Pavel Kubů, předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ([email protected]);
• Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vedoucí Centra adiktologie PK 1. LF UK v Praze
([email protected]);
• Mária Opltová, DiS, členka Společnosti Parkinson, o.s. a zakladatelka denního stacionáře Parkinson ([email protected]);
• MUDr. Martin Votava, Ph.D., vedoucí Farmakologického ústavu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ([email protected]);
• MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., vedoucí pro vědu a výzkum Centra adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
([email protected]).
KONTAKT PRO MÉDIA
Ing. Mgr. Vendula Běláčková, tel: 721 818 692, email: [email protected]
PODEPSÁNÍ PETICE
Sběr petičních podpisů zajišťuje občanské sdružení Konopa o. s. Petici můžete podepsat online na stránce www.lecebnekonopi.cz. Podepsanou petici
můžete zaslat také v papírové podobě na adresu: Konopa o. s., Lipenská 29, CZ‐370 01 České Budějovice. Přijímáme petiční archy s libovolným počtem
podpisů. Petici můžete také přijít podepsat, a to na následujících místech:
• Centrum adiktologie (Vendula Běláčková), Psychiatrická klinika 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, Ke Karlovu
11, Praha 2; vždy ve středu 10:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00.
• Stacionář Parkinson, Brunelova 961/14, Praha 4 – Libuš; vždy v pondělí 9:00‐16:00.
• Kontaktní místo Konopa, o.s., Riegrova 15, České Budějovice; po – pá 10:00 – 16:00
V případě zájmu stát se oficiálním sběrným místem podpisů petice kontaktujte Ing. Mgr. Vendulu Běláčkovou (+420 721 818 692, email: belackova@
adiktologie.cz), místa po ověření zveřejníme na webu www.lecebnekonopi.cz a pomocí dalších propagačních kanálů.
Neoficielně může podpisy v okruhu svých známých, přátel a rodinných příslušníků shromažďovat a na adresu Konopy o.s. zaslat každý, kdo chce
aktivně podpořit legislativní změny zpřístupňující konopí pro léčbu a výzkum v České republice.
Petiční archy lze zaslat buď s jedním (vlastním) podpisem (pak si prosím vytiskněte jen první dvě strany), nebo s více podpisy (pak tiskněte celý
dokument s příslušným počtem „podpisových stran“). Podpisy budou uznány za platné jen tehdy, budou‐li na této straně (viz níže) nebo na
následujících arších.
1
2
3
Miovský, M. (ed.), et al. (2008). Konopí a konopné drogy: adiktologické kompendium. Prague, Grada Publishing. ISBN: 978‐80‐247‐0865‐2.
Čl. 31 Listiny základních práv a svobod (právo na ochranu zdraví).
Čl. 12 Mezinárodního paktu o hospodářských, kulturních a sociálních právech (právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně fyzického a duševního zdraví) a Evropská sociální charta
(právo na využití jakýchkoli opatření, která umožní dosáhnout co nejlepšího zdravotního stavu).
4
5
Contran, R. S., Kumar, V., Robbins, S. L. (1993): Robbins pathologic basis of disease. 5th ed. W. B. Saunders Company.
Známá v některých lékopisech též jako „laudanum“: jde o alkoholový roztok opia – rostlinné pryskyřice z máku Papaver somniferum. Obsahuje téměř všechny opiátové alkaloidy v
proměnlivém poměru, podobně jako pryskyřice z psychotropního konopí obsahuje několik desítek konopných látek (kanabinoidů) v poměrech, které se rovněž mohou měnit.
6
Jednotná úmluva o omamných látkách z r. 1961 (vyhláška MZV č. 47/1965 Sb.), Úmluva o psychotropních látkách z r. 1971 (vyhláška MZV č. 62/198 Sb.), Úmluva OSN proti
nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z r. 1988 (sdělení MZV č. 462/1991 Sb.).
7
Do poznámky můžete uvést, zda se vy nebo vaši blízcí léčí s některou z diagnóz, pro které je možno indikovat konopí či jeho deriváty, popřípadě jinou důležitou skutečnost.
Já, níže podepsaný/á, souhlasím s textem „PETICE ZA LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ZPŘÍSTUPŇUJÍCÍ PACIENTŮM V ČESKÉ REPUBLICE LÉČBU KONOPÍM
A UMOŽŇUJÍCÍ JEHO VÝZKUM,“ jejíž znění je volně dostupné na internetové adrese www.lecebnekonopi.cz. Svým podpisem vyslovuji souhlas se
zpracováním osobní údajů, včetně citlivých, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to
výhradně pro účely a v rozsahu této petiční akce. Na webové stránce s počtem signatářů a jejich seznamem bude zobrazeno jen jméno, příjmení a
povolání.
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Povolání: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rok narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kontakt (email a/nebo telefon): ……………………………………………………………………………………………………..
Poznámka7: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum a podpis: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- zde odstřihněte -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
TISKOVÁ ZPRÁVA
Odborníci zahájili
jednání o užívání konopí
k léčebným účelům
15. září 2011
N
árodní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a děkan 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy Tomáš
Zima, dnes zahájili prvním
setkáním činnost pracovní
skupiny, která byla sestavena
pod záštitou premiéra vlády Petra Nečase za podpory
Poslanecké sněmovny PČR.
Komise má za úkol definovat
podmínky, za jakých bude
v ČR možno používat psychotropní konopí pro léčebné
a výzkumné účely a navrhnout v tomto směru potřebné
legislativní změny zákona č.
167/1998 Sb., o návykových
látkách, případně dalších zákonů tak, aby se mohl plně
využít léčebný potenciál konopí v ČR.
„Předmětem jednání komise
je posoudit, jakým způsobem,
komu a za jakých podmínek bude
konopí zpřístupněno. V neposlední řadě se povede diskuze
nad legislativními kroky, které
povedou k otevření konopí léčbě
a výzkumu v České republice,“
komentuje práci skupiny národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
Národní protidrogový koordinátor zároveň upozorňuje na oddělení tematiky
legalizace konopí k léčebným
účelům a legalizace či regulace konopných drog pro běžné
uživatele.
„Rád bych také v této fázi oddělil diskuzi nad zpřístupněním
konopí k medicínským účelům a
otázku rizik a možností užívání
konopí pro nemedicínské (rekreační) účely. V budoucnu bude
nutné se i tímto tématem legální
regulace, tedy zákonných úprav
ve vztahu k rekreačním uživatelům konopných drog, zabývat, “
doplňuje Vobořil.
Komise sestavená z odborníků z řad lékařů, lékařských
oborových společností, ministerstava zdravotnictví, ministerstva spravedlnosti, Státního ústavu pro kontrolu léčiv,
Národního monitorovacího
střediska pro drogy a drogové závislosti, Centra adiktologie psychiatrické kliniky
1. lf UK, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci,
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,
Národní protidrogové centrály Policie ČR a vládních a
parlamentních expertů na legislativu, počítá s tím, že by
první výsledky jednání měly
být k dispozici v dohledné
době.
„Nabídl jsem své manažerské
zkušenosti a odborné kompetence zejména protože si myslím, že
se jedná o unikátní modelovou
příležitost ukázat, jak by spojení
vědy a zdravotní politiky mělo
fungovat. Pevně věřím, že první výsledky bude moci komise
předložit během dvou měsíců, do
konce roku by vláda i poslanci
mohli mít k dispozici závěry a
návrhy pracovní skupiny. Prozatím bych chtěl poděkovat všem
kolegům, kteří přijali pozvání a
těším se na konstruktivní, odbornou a věcnou diskuzi o léčbě kanabinoidy,“ dodal děkan
Zima.
KONOPÍ A ZDRAVÍ
4
Pokrok či stagnace? Radost nebo frustrace?
Kolik lidí, tolik názorů. Nejinak tomu bude i v případě léčebného konopí. Při posuzování současných aktivit odborné veřejnosti ve věci léčebného konopí je nutné si položit spoustu otázek. Pokusíme
se pomocí dvou krajních stanovisek přispět k veřejné diskusi na toto téma.
Blýská se na lepší časy
Spíš z louže pod okap...
Jednoznačně se jedná o nesmírně pozitivní krok.
Stále početnější vědecké a lékařské výzkumy dokazují, že složky rostliny konopí mají pozitivní
účinky na lidský organismus. A to jak v případě
prevence před nežádoucími zdravotními stavy,
tak v případě léčení již probíhající nemoci. Je proto
s podivem, že k procesům vedoucím k legalizaci
léčebného konopí dochází až nyní. Nemá cenu se
zaobírat minulostí, ale zkusme se zamyslet nad budoucností...
S léčivým potenciálem konopí není třeba polemizovat, je již spolehlivě dokázán. Otázkou je, zda se
v souvislosti s konopím spoléhat na služby státu,
monopolně vedených úřadů nebo farmaceutických
firem. Zejména farmaceutické společnosti proslulé maximálními zisky z prodeje léků jsou trnem v
očích nejen drobných léčitelů a pěstitelů. O zkorumpovaném státu nemluvě. Pacienti, kteří z nejrůznějších důvodů nebudou chtít využívat oficiální
léky, budou stále za samoléčbu trestáni. V případě
spuštění “izraelského” modelu hrozí navíc přísnější trestání rekreační konzumace marihuany a s tím
spojených aktivit.
Co přinesou s nejvyšší pravděpodobností současné kroky ke změně legislativy v oblasti využití léčebného konopí?
Pacienti konečně dostanou potřebné a účinné
léky.
Jak dokazují lékařské výzkumy, konopí má pozitivní efekt na spoustu chorob a zdravotních neduhů
s významně nižšími vedlejšími účinky než dosud
používané léky. Vysoká účinnost konopí při léčení
širokého spektra chorob je nezpochybnitelná.
Pacienti nebudou již podporovat černý trh a dealery
Někteří pacienti využívající konopné léky se bojí
kvůli aktuální právní úpravě léčivé konopí pěstovat. Často jsou nuceni využívat služeb dealerů,
kteří prodávají marihuanu za vysoké ceny a kvalita
prodávaného zboží a potenciálních léčivých učinků může být na nízké nebo dokonce zdraví škodlivé úrovni.
Předpoklad, že ubyde drogové kriminality
S předchozím argumentem je spojený i tento bod.
Tím, že si lidé budou moci koupit léky obsahující léčivé konopí, ubyde část poptávky a následně i
nelegální zisky drogových dealerů, které jsou používány např. na závažnější trestnou činnost.
Pokračování tradice úspěšného výzkumu konopí
Profesor Kabelík již v 50.letech minulého století
zkoumal konopí a jeho pozitivní účinky na lidský
organismus. Otázkou stále zůstává, zda by se léčebné konopí pěstovalo v ČR nebo by se dováželo
ze zahraničí. Pěstování a s ním spojený výzkum
by mohly být výborné příležitosti ke zviditelnění
“české konopné školy”. Nemluvě o finančních pozitivech a pracovních příležitostech, které by mohli
být přínosem pro český stát jako celek.
Předpoklad, že budou přispívat pojištovny
Aktuálně se v souvislosti s léčivým konopím mluví o roli zdravotních pojišťoven. Prognózy jsou zatím příznivé, vypadá to, že příspěvek pojišťoven
bude pacientům k dispozici.
Ceny léků budou v porovnání s “chemickými”
substituty levnější
I tento předpoklad je reálný. Ceny léků na závažné choroby typu AIDS, Parkinsonovy choroby či
rakoviny jsou drahé a pro pacienty tak představují
významnou finanční zátěž. Konkrétní ceny léčebného konopí nejsou dosud samozřejmě známy.
Eliminace výskytu nežádoucích látek v léčebném
konopí
Konopí, které bude používáno k léčebným účelům bude splňovat náročné požadavky zdravotnických ústavů. Na rozdíl od pěstování na neznámé
půdě se nebude muset pacient bát, že současně s
léčivými složkami konopí obdrží také dávku zdraví škodlivých látek, např. těžkých kovů.
Lék bude předepisovat jen specializovaný lékař
s licencí.
V Izraeli, zemi proslulé využíváním léčebného
konopí, předepisuje recepty pouze několik specializovaných lékařů. Pokud by byl podobný model
nastaven také u nás, měli bychom záruku, že nedojde ke zneužívání ze stran falešných pacientů, kteří
by nemoc jen předstírali a jejich známý lékař by jim
konopí předepsal.
Podpora farmaceutických firem je nutná
Společnosti farmaceutického průmyslu samozřejmě generují vysoké zisky. Současně ale investují
také nemalé prostředky do souvisejících výzkumů.
Mohou tak pomoci např. k efektivnějšímu využívání konopných složek na různé druhy nemocí a
zdravotních problémů.
Hluboká moudrost vyrůstá ze silných
pochybností
Pochybování a zvědavost patří k člověku neodmyslitelně od nepaměti. Na první pohled se nám
současné aktivity vedoucí k využití léčebného konopí zdají bohulibé. Při detailnějším pohledu nalezneme spoustu nejasností, nevyřešených otázek
a problematických skutečností. Polemizujme s nadšením pomocí následujících myšlenek.
Kolik budou léky stát a kdo “shrábne” zisk?
I přes sliby a proklamace ohledně nízkých cen neočekávejme žádnou “láci”. Ceny by sice teoreticky
mohly být velmi nízké, ale do nákladů budou jistě promítnuty například také analýzy konopným
vzorků, které jsou dle slov Lumíra Hanuše velmi
drahé. Každopádně připravme se na to, že tak levné jako z vlastní zahrádky to nebude. Zisk půjde
pravděpodobně z části do státního rozpočtu, a to
bude ještě ta lepší varianta...
Jak dlouho bude trvat čekací lhůta na vyšetření
specializovaným lékařem? Bude nutné navštívit
vícero specialistů?
České zdravotnictví je proslulé klientelismem a
problematickým fungováním, český právní systém
zase nedůsledností při tvorbě zákonů. S největší
pravděpodobností očekávejme tedy dlouhé čekací lhůty a nekomplexně pojaté zákony. Nebo snad
budeme příjemně překvapeni a vše bude fungovat
bez problémů?
Jak zamezit propojení kriminálních struktur s
lékárnami? Bude ochrana před zneužitím podobná jako u léků, které obsahují efedrin, pseudoefedrin apod., tudíž prolomitelná a zneužitelná ?
Těžko odsuzovat předem, ale dá se předpokládat, že i v této oblasti se objeví nejrůznější podvody. Léky používané na výrobu pervitinu jsou také
chráněny speciálním receptem a několika kontrolními mechanismy, a stejně jsou zásobárny “pika”
takřka nevyčerpatelné. Nevznikne podobný problém i v souvislosti s léčebným konopím?
Dle zveřejněných informací by léčebné konopí
předepisoval jeden, či několik málo specializovaných lékařů.
Příkladů, kdy byla zneužita svěřená pravomoc
nalezneme nejen v české společnosti nepočítaně. A
to i v tak prospěšném odvětví jako je zdravotnictví.
Kdo zaručí, že nedojde ke zneužití jejich výsadního
postavení?
Izrael je často uváděn jako vzor v oblasti využívání léčebného konopí. Přebereme všechny izraelské “nápady”?
Docent Lumír Hanuš působící na Hebrejské univerzitě často zmiňuje přísné zákony týkající se rekreační konzumace a distribuce konopí. Za prodej
a distribuci marihuany platí údajně sazba 20 let, při
prodeji nezletilému dokonce 25 let. Za držení bongu údajně hrozí až pět let vězení. Ačkoliv je trestání
dealerů, kteří poskytují marihuanu nezletilým jistě
záslužným činem, drakonické tresty od černého
trhu nikoho neodradí. Copak nemáme dost důkazů o tom, že perzekuce nefunguje? Nehledě na
to, že informace dostupné na zájmově zaměřených
webech informují o tom, že sehnat marihuanu nebo
hašiš není v Izraeli problém I přes přísnou legislativu problém...
Proč mám platit za něco, co si mohu vypěstovat
sám na zahradě nebo ve skříni s nižšími náklady
a bez dozoru státu?
Vrchnost snad konečně uznala, že konopí léčí.
Neuznala ovšem, že lidé jsou schopní si tuto medicínu pěstovat sami. Tisíckrát opakované argumenty, že lidstvo se léčí konopím tisíce let samo, nejsou
bohužel stále vyslyšeny. Stát cítí příjem z prodeje
regulovaného konopí a nechce si ho nechat ujít.
Dopad na černou ekonomiku a činnost dealerů...
...bude nulový! Tím, že konopí bude stále přístupné pouze oficiálním “státním” pacientům,
se černý trh s konopím určitě nezmenší. Vždy tu
bude dostatečný počet lidí, kteří z nejrůznějších
důvodů nemohou pěstovat a konopí si budou shánět nelegálně. Stejně tak se nesníží (doufejme, že
ani nezhorší) ani postihy za pěstování pro vlastní
potřebu. Na drobných pěstitelích bude stále ležet
pochybné stigma zločinců a vyvrhelů společnosti,
kteří se budou bát pozvat instalatéra do bytu, aby
je neudal z pěstování nelegální marihuany.
Názorový střet shrnul Morbiferor
Názory redaktorů:
Mikuláš Horský:
Konopí má prokazatelné lékařské využití v medicíně – během svého života jsem se setkal s mnoha
lidmi, kterým masti a jiné přípravky z konopí pomáhaly zlepšit tzv. kvalitu života. Na druhou stranu je zřejmé, že legalizace pěstování konopí pro
léčebné a výzkumné účely je poměrně významný
krok v oblasti právního postavení psychotropních látek. Máme štěstí, že nejsme v tomto směru
žádní konopní pionýři a že tedy můžeme využít
zkušeností jiných zemí, které legalizovaly lékařskou marihuanu před námi. Já osobně vidím pro
úspěch nejen samotné petice, ale i celého legislativního procesu, na jehož konci by mělo být zlepšení
života občanů ČR, jako nejdůležitější věcně vedenou informační kampaň. Ta by všem lidem, ať už
mají k marihuaně jakýkoli vztah, jasně vysvětlila
změny drogové legislativy, možnosti nemocných i
jejich příbuzných a zároveň varovala před špatnou
interpretací této změny, tak aby nedocházelo ke
zbytečnému nárůstu postihu občanů za pěstování,
přechovávání a konzumaci marihuany.
Memfer:
Nežijem síce v ČR, ale ešte nie som ešte natoľko
odpálený, aby som si myslel, že je to v poriadku.
Obávam sa, že keby raz niekomu narástla bradavica zdravia, tak mu ju vyoperujú a rozporcujú na
sto tabliet, zmiešaných s nejakým rakovinotvorným farmaceutickým svinstvom. Nie aby politici
lobbovali, aby si ľudia sami pestovali tabak, oni si
dajú spraviť výpočet, koľko štát zarobí na cigaretách, kde je dokázaných cez 50 karcinogénov a ešte
sa tým budú oháňať. A s predraženými konopnými
tabletami detto. A čo sa týka „izraelského modelu“,
nechcú sa tam českí politici inšpirovať aj povinnou
vojenskou službou pre ženy? Ja by som po nich zas
tak veľmi neopakoval. Síce tam odsúdili exprezidenta za znásilnenie či čo, ale ten terajší v sedemdesiatych bol ministrom obrany, keď sa im po červenom koberci špacírovali juhoafrickí rasisti, ktorí
mali tejto krajine dodať uránovú rudu. Takže neviem či je treba sa obracať pre radu práve tam. Ale
vlastne aj do pekla, keď ide o to, okradnúť občanov
o právo na zdravie bez farmafiriem. Na Slovensku
strana SaS nedávno tiež dosiahla
zaradenie THC a
CBD na zoznam
liečivých
látok,
takže
podobná
diskusia nás čaká.
Možno aj český,
alebo nejaký ázijský model.
A co vy? Máte potřebu vyjádřit svůj
názor na toto téma? Budeme rádi za
každý Váš názor. Napište nám.
23#
>>> Pokračování ze strany 1
ného mínění stále větší část
české veřejnosti. Aktuálně se
mluví o podpoře blížící se
k 80 %. Výrazné výtky proti
cílům petice neprezentuje ani
Národní protidrogová centrála. Na akci spojenou s Peticí
za léčebné konopí reagoval
19. srpna její ředitel Mgr. Jakub Frydrych spíše neutrálně
a způsobem pro policii sebevědomě vlastním. Připomíná
roli policie a upozorňuje na
„nutnost striktního oddělování zamýšleného mechanismu státem kontrolované
produkce, výzkumu, distribuce a medicínského využití
netechnického konopí od interpretace, že stát zákonem
umožní produkci a léčbu netechnickým konopím pocházejícím z jakéhokoliv zdroje
a bez lékařského dohledu. Ve
světle platné právní úpravy
je třeba jasně konstatovat, že
znak neoprávněnosti ve vztahu k jakémukoliv nakládání
s netechnickým konopím vymizí za jasně daných podmínek pouze u subjektu léčby, a
to pouze v otázce držení pro
vlastní léčebnou potřebu.”
Ředitel Frydrych se dále obává mediální dezinterpretace a
dožaduje se, „aby byl kladen
maximální důraz na důsledné vysvětlování smyslu, cílů
a mechanismů realizace zamýšlené legislativní změny
vůči veřejnosti”.
K tématu se vyjádřil také
národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil, který podporuje snahu o legislativní změny a vidí v petici a
následných aktivitách logický krok správným směrem.
Vobořil dále uvedl: „Potřebujeme jasně odlišit prospěšné využití látky jako léku od zneužití
látky jako drogy. Uvolní to také
lidské a finanční zdroje našim
orgánům činným v trestním
řízení, které jsou nyní na řešení tzv. drogové trestné činnosti
spojené s léčebným využitím
konopí vynakládány a daly by se
použít tam, kde jsou opravdu potřeba. V tomto smyslu je to také
případné téma pro jednání Rady
vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejímž jsem výkonným místopředsedou.”
Zdá se, že chystaný projekt
má širokou podporu jak odborné, tak laické veřejnosti.
Na konci září se počet signatářů přehoupl přes hranici 7
000. V současnosti se již pracuje na změně zákona, kterou
připravuje skupina odborníků pod záštitou premiéra Petra Nečase.
Zdroj:
Miovský, M., et al. (2008). Konopí a konopné drogy: Adiktologické kompendium. Praha, Grada Publishing.
#23
KONOPÍ A ZDRAVÍ
5
SATIVEX
Č
eským pacientům se s velkou
pompou dostalo možnosti lé-
čit se prvním konopným přípravkem s obsahem THC na našem
trhu, tedy Sativexem společnosti
GW Pharma. Tento fakt lze na jednu stranu brát jako krok kupředu,
ale na straně druhé může způsobit
řadu komplikací v našem snažení.
Proč? Čtěte v článku.
Úvod
Sativex je lihový extrakt
psychoaktivního konopí se
standardizovaným obsahem
27 mg/ml THC a 25 mg/ml
CBD, přičemž jedna dávka
obsahuje 0,1 ml. Lék se aplikuje jako sprej a stříká se pod
jazyk, odkud se vstřebává.
Význam tohoto produktu
spočívá ve skutečnosti, že se
jedná o první povolenou formu psychoaktivního konopí
foto gwpharm.com
na území našeho státu. Jeho
záludnost se však skrývá
hned v několika oblastech,
které dále rozeberu.
K čemu se používá a jak
působí
Sativex je určen primárně
jako tišící lék pro pacienty
s roztroušenou sklerózou.
U této nemoci podporuje zejména chuť k jídlu a zmírňuje nejtypičtější příznak této
foto gwpharm.com
neurodegenerativní choroby,
tedy úporné a bolestivé křeče. Jeho složení je uzpůsobeno co nejmenší psychoaktivitě. CBD funguje jako tlumič
psychických účinků THC a
ve většině divokých rostlin je
jeho poměr k THC asi 1:2–5
(více je THC), u odrůd šlechtěných pro psychoaktivní
účinky je tento poměr posunut až asi k 1:10–20. Poměr
těchto látek je u konopí větším ukazatelem působení na
vědomí než samotný obsah
THC.
Srovnání marihuany a
Sativexu
Když srovnáme působení Sativexu a marihuany,
můžeme se dobrat různých
výsledků. Sativex bude mít
téměř vždy při stejném objemu THC nižší psychoaktivitu, což je jistě pro mnoho
pacientů přínosem, ale na
druhou stranu si ponechává
všechny ostatní negativní
vedlejší účinky. Podle oficiálních údajů mezi ně patří
závrať, únava, průjem, nucení na zvracení, poškození
vnímání chuti a sucho v ústech, tedy přesně to samé, co
zažívá alespoň občas každý
kuřák. Díky nižší psychoaktivitě v kombinaci se způsobem aplikace je ovšem těžší
odhadnout správnou dávku.
První účinek se projeví až asi
po 15 minutách, zatímco při
kouření (nebo vaporizaci) je
znatelný již v řádu sekund
až minut. Další drobná záludnost se skrývá v omezení
počtu látek obsažených v léčivu pouze na THC a CBD.
V konopí se nachází více než
desítka dalších kanabinoidů,
které všechny svým specifickým způsobem upravují jak
fyzický, tak psychický účinek marihuany a výsledný
efekt je komplexnější. S tím
je spojena skutečnost, že ve
všech dosud provedených
studiích se ukázalo, že sa-
motné konopí přináší lepší
výsledky než kterýkoli z aktuálně dostupných preparátů
založených na jeho bázi. Různé zdroje vysvětlují tento fakt
různými způsoby (respektive absencí různých látek
v preparátech), ale výsledek
je jednoduše ten, že tráva je
lepší než sprej nebo pilulky.
I tak ovšem Sativex dosahuje
u roztroušené sklerózy účinnosti přibližně o 50 % vyšší
než placebo, což je nepochybně dobrý výsledek.
Vliv na budoucí legislativu
Je na místě zmínit jeden
problém, který může Sativex
přinést dalším legalizačním
snahám. Snadno by se mohlo
stát, že zákonodárci nebudou
mít vůli nadále podporovat
jakékoliv aktivity v této oblasti, protože „už tu přece
je ten sprej“, takže nebude
prostor pro další argumentaci. Snadno by se tak mohlo
stát, že Sativex si bude držet
monopol na léčbu konopím
v naší zemi, což by nebylo
dobré, ani kdybychom se zamýšleli skutečně jen nad medicínským využitím v nějaké
prefabrikované formě. Přinejmenším to zavání monopolem, který málokdy vede ke
spokojenosti zákazníka/pacienta. Sativex je již nyní ne-
smyslně předražený, a pokud
tento výrobek získá monopol, tak nejenže nebude vyvíjet žádný tlak na sražení této
ceny (viz níže), ale zároveň
bude mít výrobce otevřenou
cestu k dalšímu zdražování.
Ve výsledku nám tak slavnostní „první lék s obsahem
THC“ může přinést zastavení snah o legalizaci konopí,
byť jen pro léčebné využití,
a zároveň i neúměrnou cenu
takové terapie.
Nadsazená cena
Sativex je dodáván v 10ml
balení, což odpovídá přibližně 90 dávkám spreje. Náklady na balení jsou 125 liber
(cca 3 800 Kč), s cenou za
dávku 1,40 liber (cca 40 Kč).
Při běžném dávkování kolem
8 vstřiků denně se tak měsíční cena léčby vyšplhá až na
330 liber (tedy přibližně 10
000 Kč).
Tato cena je vyloženě absurdní, když uvážíme, co
je v ní zahrnuto. Jedná se
o mechanický rozprašovač
(cca 10 Kč), několik mililitrů
alkoholu (haléře) a rozpuštěné pryskyřice (i při pouliční
ceně konopí 250 Kč, která je
sama o sobě přemrštěná, to
dá asi 100 Kč). Samozřejmě
je třeba brát v úvahu i zpracování, lidskou práci a marži výrobce i prodejce, přesto
je značně podezřelé, když se
něco prodává za cenu, která
převyšuje primární náklady
třicetkrát. Navíc je skutečně velice jednoduché si tento přípravek vyrobit doma.
Nechci tu předkládat přímo
návod, abych neměl na svědomí někoho, kdo to bude
dělat špatně, jen stručně vypočtu náklady. Předpokládejme tedy, že máte za domem
v květníku jednu rostlinku,
ze které si ten ždibíček paličky vezmete. Za rozpouštědlo
dáte asi 50 Kč, za filtrační
materiál asi 10 Kč, za nosné
médium opět asi 10 Kč a za
samotné tělo rozprašovače
znovu podobnou částku. Tím
se náklady dostanou na přibližně 80 Kč, přičemž cena
prodejce je 3 800 Kč, tedy téměř padesátkrát víc.
Závěr
Sativex je dobrý lék. Tam,
kde má působit, působí dobře. Jediné jeho další pozitivum vidím ve skutečnosti, že
se jeho existencí konečně dostalo uznání faktu, že konopí
léčí. Jinak převažují negativa, protože lék je absurdně
předražený a existuje velké
riziko, že negativně ovlivní
budoucí vývoj legislativy.
Berrea
foto gwpharm.com
JINÉ DROGY
6
23#
„Hon na chytré“ v Polsku
aneb Odvrácená strana prohibice – chemie místo trávy
kaktus, kava kava, šalvěj divotvorná, ibogain, ipomea
spp (povijnice) i několik lehce psychoaktivně působících
rostlin jako dagga. Posledně
jmenovaná proto, že je obsažena ve Spice. Z tohoto důvodu měli v plánu zakázat
i vodní lilii a modrý lotos,
nebyli ale schopni správně
napsat jejich latinský název.
Mefedron pak byl zakázán
spolu s několika JWH látkami a s HU-210 (umělými
kanabinoidy). Nic z toho ale
nedokázalo zastavit prodej –
v laboratořích jsou produkovány nové, silnější substance.
Lidé očividně nechtějí jen tak
přestat brát drogy nebo uvěřit, že kofein, alkohol a tabák
jsou „dobré“, a všechny ostatní substance špatné. V dlouhodobém výhledu bude vždy
poptávka řídit nabídku.
Foto : archiv Konoptika
V
Polsku byly a jsou tzv. „smart
drugs“ neboli „chytré drogy“
extrémně populární. Není divu,
když konzumenti konopí a jiných
nelegálních drog jsou velice přísně
postihováni. Polské protidrogové
zákony jsou nehledě na Bělorusko
nejhorší v celé Evropě. Již více než
desetiletí se za držení nelegální substance putuje nejméně na 3 roky
do vězení. Podmínečné odsouzení
se vyskytuje pouze v 10 % všech
případů. Koncem minulého roku
rozpoutala vláda „hon na chytré“
v bezprecedentní míře. Pojďme se
tedy k našim polským sousedům
podívat – kolegové z německého
Hanfjournalu (HaJo) před časem
vyzpovídali šéfredaktora sesterských konopných novin Spliff právě
na téma smart drugs.
Ahoj Lutek.
Ahoj Michale.
Dostalo se k nám, že se u vás
zavírá hodně smart shopů.
Prodávaly tyto krámy nelegální produkty?
Ne. V několika shopech byly
nalezeny produkty, které
byly nedávno prohlášeny za
nelegální. Nicméně poté, co
byly některé „smarts“ zakázány, začaly obchody prodávat nové produkty z chemických laboratoří. Tyto nové
produkty byly samozřejmě
silnější, jejich užívání nebylo
podloženo dostatečnou zkušeností a mnohé ani neměly
pořádné označení.
Některé z těchto substancí
se skutečně jevily jako velice
nebezpečné, vyskytly se dokonce incidenty, které měly
pro několik mladistvých smrtelné důsledky. Člověk by
však měl neustále myslet na
to, že legální drogy a substance denně zabíjí mnohem více
lidí. Nejsou k dispozici žádné
lékařské zprávy týkající se
toho, na co tito lidé zemřeli
– zdali v důsledku míchání
drog, předávkování či z jiné
příčiny. Nicméně média stejně vzápětí vyvolala velkou
paniku. Většina lidí v naší
zemi má strach z věcí, které
neznají, nechce se jim pře-
mýšlet a dělají jednoduché a
unáhlené závěry.
Úřady poté označily směs
na kouření s názvem Taifun
za nebezpečnou a vyslaly
úřady na ochranu zdraví pozavírat všechny obchůdky,
resp. všechny, které nabízely Taifun nebo „podobné“
produkty, cokoli už to bylo.
Existující zákon toto sice povoluje, ale rozhodnutí bylo
i po formální stránce úplně
špatné: provozovatelům shopů např. nebylo dopředu vůbec komunikováno, nemluvě
o rozhodnutí samotném, že
se týká i „jiných“ produktů.
Kromě toho upozorňovali
soudci a právníci na to, že
zákaz obchodování se zdraví ohrožujícími substancemi
ošetřují již stávající zákony.
Přesto že jsou „bohužel“ zas
a znovu nuceni tento fakt dokazovat před soudem. Politici
se ohlíží jenom na výsledky
průzkumů, a proto neprodleně ještě jednou novelizovali
jen nedávno veřejnosti představený plánovaný protidrogový zákon.
Díky novele pyšně prezentované jako jeden z nejpřísnějších zákonů ve světovém
měřítku lze nyní definici psychotropních substancí téměř
libovolně rozšířit (s výjimkou
již regulovaného alkoholu a
tabáku, ale také např. kávy,
rozpouštědel nebo třeba
muškátového oříšku).
Kolika obchůdků se toto
týká?
Zhruba tisíce. Bylo třeba povolat pár stovek pracovníků
zdravotnického úřadu, jakož
i několik tisícovek policistů.
Existují ještě shopy? Pokud
ano, co teď nabízejí?
Spliff: Ve své podstatě zmizely. Několik jich ještě prodává přes internet, několik pokračuje ve formě head shopů.
Které substance byly od doby
otevření prvních shopů zakázány?
Na jaře roku 2009 bylo zakázáno BZP (N-benzyl-piperazin; 1-benzyn-1,4-diacecyklohexan dihydrochlorid), jakož
i umělé kanabinoidy, peyote
Jaké jsou šance postižených
obchůdků před soudem?
Těžko říct, stěží se někdo
brání. S jednou výjimkou:
23letý majitel největší obchodní sítě s názvem Dopalacze vyvěsil protialkoholické
plakáty, označil celou akci
za ilegální a jednoduše opět
otevřel nový obchod. Vzápětí byl zadržen, odpovědný
soudce ho ale propustil na
svobodu a prohlásil, že tomu
tak bude až do soudního procesu. Jedná se o mocenskou
hru, zadržení majitele bylo
jednoznačně ilegální, bylo
ustoupeno veřejnému nátlaku. Majitel je připraven odvolat se až k nejvyšší instanci,
v případě potřeby až do samotného Haagu.
Jak se veřejné mínění k této
akci staví?
Zhruba 90 % ji podporuje.
Většina lidí si je přesto vědoma, že byla ilegální, ministerský předseda dokonce prohlásil, že jednal na „hranici
legality“. Předtím se objevila
procesí věřících: na malých
městech táhli lidé od kostelů
ke smart shopům a drželi tam
stráž, aby nabádali ke slušnému chování, na školách se organizovaly „spontánní“ anti-smart happeningy.
Dokonce i několik reggae
muzikantů a konopných aktivistů chytré drogy veřejně
zavrhlo. Já osobně se domní-
vám, že nerozpoznali, že se
jedná vlastně o již tak silně
omezená občanská práva,
jakož i o osobní svobodu.
V médiích se kritika téměř
nevyskytovala, s výjimkou
několika větších pravicových
nebo pravicově-liberálních
(my ani jiné velké nemáme) časopisů. Mohli jsme se
v nich dočíst, že samotný zákaz „smartů“ byl pozitivním
počinem, méně již ale způsob
provedení. Hon na čarodějnice není vhodným prostředkem a drogová legislativa je
všeobecně tvrdá, potvrdil i
mluvčí Polish Drug Policy
Network (PSPN – polská nevládní organizace).
Věříš, že se tohle všechno
v budoucnu odrazí v konopné
legislativě?
Kuriózní je, že starý protidrogový zákon se předělává
již 2 a půl roku. Cílem novely měla být alespoň částečná
dekriminalizace konzumentů
marihuany. Ještě stále se plánuje, že státní zastupitelství
upustí od zahájení procesu
v případech malého množství
pro vlastní spotřebu. Kromě
toho by se již neměly konat
pouliční hony na huliče, domovní prohlídky a/nebo vězení pro konzumenty. Šance,
že tento návrh projde, si stojí
zhruba 50 na 50, ale zrovna
téma drogové politiky je velice sporné. Akce konopných
aktivistů dosáhly mezitím celonárodní popularity a stále
více expertů a středově pravicových novin hlasitě volá po
konci kriminalizace konzumentů. Ze všech nejvíce deník Gazeta Wyborcza. Jsem
příjemně překvapen, vypadá
to, že chtějí naši konzervativní společnost vychovat k
liberalismu, náboženskému
nadhledu a toleranci. Tak nějak liberálně-republikánsky.
Už je skutečně čas na modernizaci, veřejné mínění a
soudy jsou slyšet hlasitěji. I
přesto ještě budou tisíce lidí
muset trpět stávající situací,
než dojde k opravdovému
posunu paradigmatu. Moc děkuji za rozhovor. Měj
se hezky.
Díky, zdravím všechny čtenáře a čtenářky!
Foto : archiv Konoptika
#23
POLITIKA
7
Marihuana jako zbraň
tajných služeb USA
Ilustrace : Georgw
Léta prohibice
Móda prohibice alkoholu
ve Spojených státech 20. a 30.
let zasáhla také vztah americké vlády ke konopí, a tak
byla v prvních desetiletích
20. století postavena mimo
zákon rovněž marihuana.
Stejně jako u alkoholu byl
zákaz konopí spíše politickrokem.
ko-ekonomickým
Zdravotní důsledky konzumace marihuany nijak zvlášť
zkoumány nebyly, barvité
popisy zkouřených Hispánců
či Afroameričanů, které byly
tehdejšími médii ochotně
otiskovány, patřily spíše do
oblasti rasových předsudků
než seriozního vědeckého
pozorování. Například v roce
1934 jste si mohli v novinách
přečíst, že „černoši pod vlivem marihuany hledí drze
bělochům do očí, šlapou na
stíny svých bílých spoluobčanů a bílým ženám se nebojí
pohlédnout dvakrát do tváře“. Druhým příběhem, jenž
měl sloužit k diskreditaci
marihuany v očích veřejnosti,
byl příběh převzatý ze středověkého cestopisu Marka
Pola Milion. V něm vystupuje
indická sekta hašašínů (anglicky hashasheen, ze kterého je v angličtině přes latinu
odvozen název pro atentátníka: anglicky assassin), jejíž
členové pod vlivem hašiše
plnili vražedné bojové úkoly
pro svého pána. Tak se podařilo vnutit veřejnému mínění
varovný předsudek, že lidé
pod vlivem marihuany jsou
vysoce agresivní, nerespektují pravidla, a tedy i tehdejší
rasovou segregaci, a předsta-
vují tak nebezpečí pro celou
tehdejší společnost.
Možná to byl i tento příběh
o historické sektě hašašínů,
který americké armádní vědce přivedl během 2. světové
války na myšlenku vojenského využití marihuany.
Ihned od počátku výzkumů,
které zaštiťovala vládní organizace OSS (United States
Office of Strategic Services
– předchůdkyně pozdější
CIA), bylo jasné, že marihuana nemůže být smysluplně
využita ke zvyšování agresivity vojáků a jejich bojových schopností, a proto se
výzkum zaměřil úplně opačným směrem. S marihuanou
bylo experimentováno jako
s látkou, která uklidňuje a
navozuje příjemné psychické
stavy, a proto bylo její využití spatřováno hlavně ve
špionáži, konkrétně měla být
užita pro usnadnění výslechů
agentů nepřátelské strany.
Jedním z prvních dochovaných záznamů o takovém
použití je historka, která se
udála v roce 1942.
„Sérum pravdy“
Projekt Manhattan, který
měl Spojeným státům zajistit
vlastnictví jaderné bomby,
a tedy vítězství ve válečném konfliktu, byl v plném
proudu a tajné služby byly
ochotny k získávání různých
donašečů, špiclů a agentů
využívat i služeb mafie.
Situace se však brzy stala
nepřehlednou, všude se
pohybovali dvojití, trojití či
ještě více stranám sloužící
agenti, a před americkými
tajnými službami tak vyvsta-
la téměř filosofická otázka:
kdo vlastně mluví pravdu?
Armáda začala urgentně
shánět zaručený prostředek,
který by umožnil nepozorovaně pozměnit psychiku
osob tak, aby tyto mluvily
pokud možno pravdu. Tímto
zázračným prostředkem se
stalo tzv. „sérum pravdy“
vyrobené na bázi THC a
vyvolávající u vyslýchané
osoby stavy, při nichž je
subjekt „upovídaný a sdílný
při předávání informací“.
První zaznamenaný případ
použití preparátu v praxi je
akce majora George Huntera Whitea, který se v květnu
roku 1943 sešel se členem
newyorské mafie Augustem
Del Gracio. Během schůzky
major White nabídl Del Graciovi tabákovou cigaretu vylepšenou koncentrovaným
THC. K Whiteovu velkému
překvapení se Del Gracio
skutečně zeširoka rozpovídal o celém logistickém pozadí newyorského obchodu
s narkotiky, včetně kompromitujících detailů o šéfech
místního podsvětí. Při druhé
schůzce White zvýšil dávku
THC v cigaretě tak, že Del
Gracio po vykouření na dvě
hodiny usnul. Přestože major
White odcházel ze schůzky
s výsledky séra spokojený,
nemohl se ubránit dojmu, že
přece jen spolupráce s mafií
není cestou ke spáse Spojených států. Jeho přičiněním
jeho nadřízení od další spolupráce upustili a s tím se pro
Whitea jeho marihuanová kapitola uzavřela.
Armáda však ve vědeckém
výzkumu pokračovala dále, i
když pokusnými objekty byly
především osoby účastnící se
přímo projektu Manhattan.
Tekutý preparát obsahující
THC byl vybraným osobám
podáván v jídle, pití nebo
napuštěný v papírových kapesnících. Výsledky byly více
než slibné: experimentátoři
u pokusných osob sledovali
stavy, které byly formulovány takto: „Sérum pravdy
odstraňuje veškeré zábrany
a tlumí ty mozkové aktivity,
které slouží k ovládání center rozvažování a pozornosti.
Zároveň bystří smysly a činí
zjevnými všechny významné psychické charakteristiky
individua.“ Ovšem záhy se
objevil problém. Zvyšování
pokusných dávek THC začalo u pozorovaných osob
vyvolávat zvracení a ty pak
nebyly schopné žádného testovatelného výslechu. Armáda tedy začala zkoušet jiné
omamné látky, např. meskalin. K marihuaně se americká
armáda vrátila až o několik
let později.
„Red Oil“ – marihuanový
paralyzér
zapomněl. Já vlastně nevím,
jestli je brzo nebo pozdě.
V roce 1952 společnost Shell
Development
Corporation
(neplést se známou energetickou firmou Shell) podepsala kontrakt s armádou, podle
kterého měla testovat účinky
syntetických derivátů kanabinoidů na živé organismy
a schopnost těchto derivátů
paralyzovat lidské bytosti.
V projektu dále pokračoval
dr. Edward F. Domino, který pod armádním dohledem
zkoumal účinky látky EA
1476, zvané také „Red Oil“ (v
podstatě se jednalo o formu
dnešního hašišového oleje),
na opicích a psech. Zoufalé reakce „zkouřených“ psů
armádní vědce ohromily, zejména je zaujala krátkodobá
účinnost intoxikace, která slibovala využití i na poli útočných zbraní. Bylo však třeba
extrahovat čistou kyselinu
THC tak, aby bylo možné
snížit váhu účinné látky na
minimum a tím ji přizpůsobit
potřebám chemické zbraně
masového účinku, zbraně,
která nepřítele zneškodní, ale
nezabije.
Jedna z farmaceutických
firem zásobujících válečný
průmysl vyvinula nový kanabinoidový derivát nazvaný EA 2233, jenž byl výrazně
silnější než původní „Red
Oil“. Chemické jednotky
americké armády se pustily
do klinického testování této
látky v roce 1961. Dobrovolníkům byla podávána dávka v množství od 10 do 60
mikrogramů, v závislosti na
tělesné váze jedince. Účinky
EA 2233 trvaly až 30 hodin,
což je výrazně více než typický marihuanový stav. Existuje dokonce na veřejnost
uniklý armádní videomateriál, na kterém je pokusný
voják podroben otázkám 7
hodin po intoxikaci látkou
EA 2233. Tento voják je neschopen jakékoli akce nebo
fyzické obrany, svůj stav pak
označuje slovy „všechno je
legrační“.
Pozorovatel: Představte si,
že byste měl jít do práce. Jaké
to je?
Voják: Myslím, že by mi to
bylo úplně jedno.
Zde je přepis části rozhovoru:
Pozorovatel: Jak vám je?
Voják: Jo, řekl bych v pohodě.
Pozorovatel: Dost zeširoka
se usmíváte.
Voják: Jo. Ani nevím, čemu se
směju.
Pozorovatel: Smějete se něčemu, anebo si prostě nemůžete
pomoct?
Voják: Nevím. Já nevím. Prostě, prostě jako bych se smál.
Pozorovatel: Zdá se vám, že
čas plyne pomaleji, rychleji
nebo jakkoli neobvykle?
Voják: Ne, normálně. Jenom,
jenom jako bych úplně na to
Pozorovatel: A pokud by
tady najednou začalo hořet?
Voják: To by bylo legrační.
Pozorovatel: Legrační? Myslíte, že byste byl schopen
vstát a utéci odtud, nebo
byste si to tu prostě jenom
užíval?
Voják: Nevím. Teď mi nepřijde, že by pro mě oheň
představoval nějaké nebezpečí… Všechno, i v armádě je
všechno legrační. Jako kdyby
všechno, co všichni říkají,
bylo takový srandovní.
Pozorovatel: Je vám, jako
byste měl dobrou náladu,
kdy se člověk všemu směje?
Voják: Tak jako když jste
s partou lidí někde a všichni
se smějou…
Pozorovatel: Jako na zábavě?
Voják: Jo. A všechno je srandovní.
Pozorovatel: Podstoupil byste toto znovu? Znovu se nechal testovat?
Voják: Jo, jo, to by mi vůbec
nevadilo.
Látka EA 2233 je ve skutečnosti směsicí 8 stereoizomerů THC, jejichž účinky na
lidskou psychiku vědci postupně sledovali. Zajímavými se nakonec ukázaly pouze dva stereoizomery. Tyto
syntetické látky příbuzné
s přírodním THC dokázaly
dramaticky snížit krevní tlak
pozorovaného jedince, takže
se sotva mohl hýbat. Vstát
bez pomoci pro něj bylo nemožné. Vědci toto vzali jako
varování, neboť prudký pokles krevního tlaku představuje pro lidský organismus
reálné nebezpečí a ohrožení
životních funkcí. Experimenty se stereoizomery THC
byly ukončeny. Těžko říci,
zda armáda Spojených států
učinila správné rozhodnutí,
každopádně je dnes, v době
častých teroristických útoků
koncept zbraní, které útočníka zneškodní, ale nezpůsobí
žádné případné oběti na životech civilistů v okolí, znovu aktuální a žádaná.
Zdroje:
www.drugwarrant.com
www.cannabisculture.com
Mikuláš Horský
#23
KULTURA
9
Půlhodina čtení mysli
A
Strength - Mind-reader
Community Disco / CD Baby
EvaSchifter - Foto: EvaSchifter
Portlandské indie-disco trio Strength vyprodukuje album jednou za čtyři
roky, tohle (v pořadí druhé) prý zní jako daftpunkový remix Rolling Stones.
Méně je někdy více – osm písní je vybroušených téměř jako z klenotnictví,
včetně vtipných textů. Zpěvák Winters tvrdí, že každý v kapele musí souhlasit s každou notou, jinak by se už rozpadli.
bsolventi
kalifornské umělecké školy
v Oaklandu zprvu
usilovali o rockový sound,
na akcích ale zjistili, že pravý
mejdan začíná až s dýdžeji,
a tak stvořili Strength. Kvůli vztahu jednoho z nich se
všichni z loajality ke kapele
přestěhovali do oregonského
Portlandu. Na tamější scéně
jsou nepřehlédnutelní už od
svého debutu Going Strong.
Nové album Mind-reader
mělo být programově temné,
jenže do svého konceptuálního cíle úplně nedojelo. Logo
skupiny teď tvoří rozteklý
nápis s písmeny EN v podobném fontu, jaký používá slavná heavymetalová formace
Iron Maiden. První skladba
Metal jakoby potvrzovala záměr. Je prý inspirována vztahem jednoho ze členů s metalovou fanynkou. V Brandy,
která pojednává o senzuální
masáži alkoholickým „olejem“, zpěv přechází do jakési
r‘n‘b polohy. Našlapaný Disaster je rockovějšího ražení,
Winters tady nejvíc připomíná Billyho Corgana, k jehož a
Jaggerovu hlasu jej často přirovnávají. Skladba Marianne
svým závěrem refrénu „you
tell her not to leave, you tell
her that there is a man standing outside the door“ celkem pasuje do „empétrojky“
jako soundtrack k bdění při
nocování někde na zřícenině,
když nechcete budit přítelkyni kvůli tomu, že se kolem
motá nějaký chlap. Klávesové sólo v závěru je skvělým
„bonbonusem“, za který
by se nestyděl ani Prince – i
když jeho pracovní nasazení
je řádově jinde. Další kvalitní
sólo je hned v následující Wilderness. Ta vyšla už předtím
na stejnojmenném EP – bez
sóla, zato se symbiotickým
remixem od Andrewa Toewse, neznámého i jako Whole
Sick Crew. Za poslech stojí
rozhodně i Overheat, umístěná před nevýraznou Radio
Back.
Co se týče méně harmonické Blood, není tomu dávno, co
v Londýně zjistili, že vnitřní
povrch žil je spirálovitě zahnutý, aby krev vířila. Strength prý umí rozvířit kluby,
jelikož jejich jevištní nasazení
nutí do tance. Tančit na ně samozřejmě můžete i v obýváku a hodí se také jako kulisa
pro oživení konverzace. Jejich
várku „ušních červů“ bych
oznámkoval na jedna mínus. Mínus proto, že album
je opravdu krátké a pět songů ční kousek nad zbylé tři.
Každopádně na Mind-reader
nenajdete kila vaty jako jinde, místo toho je z něj cítit legendární oregonskou trávu.
Dobře namíchaná půlhodinová stopáž alba se dá navíc
v klidu doplnit o zmiňované
EP – a komu by to ještě bylo
málo, může si ze Soundcloud
stáhnout remix songu Julius
od Starfuckera.
Memfer
#23
JINÉ DROGY
11
Legální drogy
1.DÍL: ALKOHOL
Různé druhy alkoholu
foto morguefile.com
A
lkohol je droga, která provází lidstvo (a nejen lidstvo)
prakticky od počátku jeho existence. Díky tomuto
statutu je alkohol obecně společensky přijímaný, přesto
se však v mnoha ohledech rovná těm nejnebezpečnějším
návykovým látkám, což není pouhý eufemismus.
Trocha chemie
Alkoholy obecně jsou nearomatické uhlovodíky, ve
kterých je jeden nebo více vodíků nahrazen hydroxylovou
skupinou (OH–). Nás zde zajímá zejména ethanol (či ethylalkohol) s funkčním vzorcem
C2H5OH. Vzniká prakticky
výhradně kvašením, což je
metabolický proces mnoha
druhů kvasinek. Tyto rozkládají cukry na alkohol a oxid
uhličitý, který normálně uniká do vzduchu, ale například
v případě piva nebo šumivých vín se zadržuje pro perlivý efekt nápoje. Kvasinky
jsou schopny vytvářet roztoky alkoholu pouze do koncentrace asi 14 %, při které již
umírají. Jakákoliv vyšší koncentrace alkoholu se tak musí
získávat destilací, kde se využívá skutečnosti, že alkohol
má nižší bod varu než voda,
takže uniklé páry mají vyšší
obsah alkoholu než původní roztok. Destilací lze získat
alkohol až v poměru 95,57 %
ethanolu ku 4,43 % vody. Další čištění je možné, ale složité
a ekonomicky i
časově nákladné.
Užívání alkoholu
Užívání alkoholu je rozšířeno celosvětově a ze všech
kontinentů máme nezávislé
důkazy o jeho produkci. Různé rasy na něj reagují různě.
Asiaté a rodilí Američané cítí
účinek alkoholu již ve slabších dávkách, ale na druhou
stranu mají silnější kocovinu,
která je způsobena odlišným
trávením alkoholu – to zvyšuje v krvi obsah látek majících
na svědomí větší rezistenci
proti malárii, ale současně
posiluje bolesti hlavy. Alkohol se nejčastěji užívá v koncentracích od 3 (pivo) do 40
% (většina pálenek). Prahová
psychoaktivní dávka (tj. dávka, při které se dostavují psychické účinky) je u abstinenta
kolem 10 gramů alkoholu,
což znamená necelé dvě deci
desetistupňového piva. U alkoholu se ovšem velice rychle
buduje rezistence, takže běžnější je prahová dávka kolem
50 gramů, tedy asi dvě piva.
500 gramů alkoholu (dvě lahve pálenky) je již pro většinu
populace smrtelná dávka.
Alkohol má velice komplexní účinek na nervovou soustavu, protože i jeho nízká
koncentrace
Nadměrná konzumace alkoholu vede k demenci
v těle ovlivňuje většinu metabolických drah, málokteré
k lepšímu. Zejména snižuje
rychlost reakcí, v nízkých
dávkách zlepšuje náladu,
zvyšuje krevní tlak a otupuje
vjem bolesti a fyzické únavy.
Vliv na hipokampus ztěžuje
udržení rovnováhy a omezuje paměťové funkce. Ve vysokých dávkách je může přímo
vypnout a dostavuje se to, co
lidově známe jako „okno“.
ludku, jícnu a výstelka střev.
Velmi se tak zvyšuje riziko
vzniku vředů v těchto oblastech a tím i riziko zhoubného
bujení kvůli permanentnímu
zánětu (podobně jako u plic
kuřáků). Alkohol má také ze
všech běžně užívaných drog
(včetně heroinu či cracku)
nejnižší rozdíl mezi minimální účinnou a průměrnou
smrtelnou dávkou. Zatímco u
alkoholu je to asi desetinásobek, například u marihuany
je rozdíl asi tisíckrát větší.
Někteří lidé také tvrdí, že
každá intoxikace je otrava.
U většiny drog je to sprostá
lež, ale u alkoholu to platí téměř doslova. Důkazem toho
je kocovina, během které se
organismus regeneruje. Každá kocovina tak znamená
proběhlou otravu alkoholem.
Přímé smrtelné předávkování je ovšem nepravděpodobné, protože organismus
se u silnějších otrav brání
úporným zvracením, a tak
neumožňuje vypití smrtelné
dávky. K úmrtí v souvislosti
s alkoholem většinou dochází udušením se zvratky nebo
vnějšími vlivy (třeba když
se někdo rozhodne zastavit
rozjetý vlak). Alkohol dále
zvyšuje agresivitu, snižuje vnímání bolesti a snižuje
schopnost vcítění se do ostatních lidí. Proto je alkohol nejčastější drogou, která provází
znásilnění. Často se totiž nejedná o úmysl znásilnit, ale
o chybné vyložení si reakcí
protějšku. Alkohol dále způsobuje (z většiny nevratné)
poškození mozkové tkáně,
a to zejména čelního laloku,
kde je lokalizována osobnost. To je důvodem, proč u
chronických pijáků vídáme
postupný rozklad osobnosti a přerod původně milého
člověka v obhroublou trosku.
Alkohol je schopen osobnost
doslova vyleptat.
Závislost
Závislost na alkoholu je
svojí silou srovnatelná se závislostí na opiátech, což má
jednoduchou příčinu. Jeden
z metabolitů alkoholu, zodpovědný za euforické pocity,
je totiž chemicky i účinkem
opiátům velmi podobný. Na
alkoholu se také stane závislými přibližně 10 % těch, kdo
ho někdy v životě ochutnají,
což je jedno z nejvyšších takových čísel vůbec. Větší riziko
mají pouze opiáty, tabák (obojí kolem 40 %) a crack (něco
přes 20 %). Léčba závislosti je
o to složitější, že její fyzická
složka je vůbec nejsilnější ze
všech drog. Tělo si totiž zvykne na alkohol coby hlavní
zdroj energie, takže okamžitá
abstinence může závislého i
zabít, což není zdokumentováno u žádné jiné závislost
vyvolávající látky.
Pár slov závěrem
Alkohol je jednou z nejnebezpečnějších drog známých
lidstvu, ne-li tou nejnebezpečnější. Upřímně nechápu,
jak může být alkohol při současném totálním zákazu většiny ostatních psychoaktivních látek legální. Naprostý
zákaz by samozřejmě nic
nevyřešil, vzpomeňme na
prohibici v USA a následný
Ethanol
Obecné
Systematický název : ethanol
Ostatní názvy : ethylalkohol
Funkční vzorec : C2H5OH
Vzhled : bezbarvá kapalina
Vlastnost : vysoce hořlavý
rozkvět mafie, z kterého se
země vzpamatovávala dalších 50 let. Mnohem horší je
všeobecně tolerantní postoj
k pití, a to i pití hodně přes
míru. Osobně se alkoholu
úplně nevyhýbám, ale jsem
si vědom rizik, což se o většině uživatelů říci nedá. Typickým příkladem může být
jeden můj dlouholetý přítel,
kterého jsem chtěl pozvat na
joint a jeho odpověď zněla:
„Dík, ale ne, to si radši dám
o pivo víc.“ Alkohol je jed a
takto bychom k němu měli i
přistupovat, tedy s opatrností a úctou.
Jak alkohol pomáhá
Tento odstavec bude celkem
stručný. Pozitiv alkoholu je
velmi poskrovnu. Občasné
užívání nízkých dávek (do
50, ale spíše do 20 g) se pozitivně projevuje na pružnosti
cévních stěn. Každý člověk
také potřebuje nějakou drogu
ve smyslu společenského katalyzátoru. Zde se nízké dávky také velmi dobře uplatňují, naprostá většina ostatních
drog s podobným schématem
užívání je však bezpečnější
(kokain, marihuana, extáze
ad.). Všechny pozitivní efekty alkoholických nápojů, jako
je pivo a víno, nemají žádnou
souvislost s obsahem alkoholu, ale vycházejí z dalších
v nich obsažených látek.
Jak alkohol škodí
V koncentracích, v jakých
se běžně užívá, ještě není
schopen přímo poškodit
tkáň, pokud na ni nepůsobí
dlouhodobě.
Jedná se ovšem o silné
organické rozpouštědlo, takže při dlouhodobém užívání čehokoliv
s obsahem
nad 20 %
je
naleptávána
sliznice žafoto morguefile.com
" Alkoholové šílenství v londýnské Gin Lane - W.Hogarth (1697-1764)"
Berrea
#23
NĚKDE JINDE
13
BLESKOVKY
Zpravodaj: Morbiferor
Co nového ve Svazijsku...
foto wikipedia.org
Svazijský legalizátor a bývalý tajemník Exams Council (státní instituce zabývající se vzděláváním učitelů)
Dr. Ben Dlamini (74) prokázal férový přístup a jistou
dávku odvahy. Dr. Dlamini
se vydal 19. září na policejní
stanici, aby přesvědčil policisty, že před týdnem zabavená marihuana (v Africe
známá jako dagga) nepatří
zadrženému Allenu Guyovi, ale jemu. Allen Guy byl
zatčen a obviněn za přechovávání návykových látek.
K tomu musel zaplatit pokutu ve výši 4 000 lilangeni
(v přepočtu necelých 380
eur).
Dr. Ben Dlamini požaduje navrácení veškeré marihuany a propuštění Allena Guye, neboť „zatčená
osoba byla najata na práci
a dagga patří mně. Policie
udělala špatnou věc, když
ji zabavila a zadržela mého
zaměstnance. Vím, že se
policie bude schovávat za
slovo ‚přechovávání‘, ale
říkám jasně, že majitelem
daggy jsem já a zadržená
osoba je můj zaměstnanec,
který ji pěstoval pro mne. Já
jsem právoplatný vlastník.”
Na stanici dále Dr. Dlamini
uvedl, že pokud mu nebude
jeho dagga vydána, podá žalobu na policejní komisaře.
Dr. Ben Dlamini nezpůso-
bil podobný povyk poprvé.
Nedávno například vtrhl do
budovy Nejvyššího soudu a
dožadoval se legalizace léčivé rostliny.
Konoptikum chválí a dodává: Nepřipomíná vám Dr. Dlamini svým osobitým přístupem
jednoho z našich konopných aktivistů?
Nepálský hašiš „z
dovozu“ v ohrožení?
foto wikipedia.org
Nepálská média informovala 11. září tohoto roku o
masovém ničení konopných
polí v distriktu Parsa policejními a jinými státními
složkami. Důstojník nepálské policie Ramesh Kharel
potvrdil zájem vytvořit
z této oblasti území bez přítomnosti konopí. Zemědělci
žijící hlavně z pěstování a
následného prodeje kvalitního nepálského konopí tak
začali pálit nebo jinak likvidovat ukryté zásoby poté,
co bylo několik jejich kolegů
uvězněno. Policie totiž před
několika týdny zadržela 30
farmářů z různých částí oblasti, při zásahu bylo zabaveno přibližně 10 tun marihuany (sic!).
K dobrovolné likvidaci
zásob přispívá fakt, že zemědělci, kteří se rozhodnou
svých zásob marihuany zbavit „nepovinně”, nebudou
dle slov policie postihováni.
Policejní aktivity jsou dlouhodobě doplňovány státními kampaněmi s informacemi o spojení marihuany
a organizovaného zločinu,
o negativních dopadech na
společnost apod. Důvodem
protiprávního jednání zemědělců byly zejména neporovnatelně vyšší zisky
z pěstování a následného
prodeje marihuany v porovnání s legálními plodinami,
jako jsou pšenice, cukrová
třtina nebo brambory.
Negativním jevem nepálské protidrogové politiky
je, jak už to tak v podobným
případech bývá, korupce.
Místní uvádějí, že spousta
zatčených osob se ze svého provinění stejně „očistí”
úplatkem nebo jim pomůže
známost s mocnými politiky. Těmi, kdo na tom tratí
nejvíce, tak nejsou pašeráci,
drogoví bosové ani „poctiví” policisté, ale chudí zemědělci. A to neplatí pouze
pro Nepál.
Konoptikum dodává: Když
bude poptávka, bude také nabídka. A poptávka? Ta bude furt!
„Úspěch” geneticky modifikované
marihuany v Jižní Americe
Geneticky upravená (GM)
marihuana zažívá v Jižní
Americe opravdový boom.
GM marihuana pěstovaná
v Kolumbii může být údajně až 9krát silnější než běžné (outdoorové) odrůdy.
V proslulé baště drogových
kartelů se pěstování geneticky upravené marihuany
ujalo. Bohužel příčinou není
léčebné využití konopí, ale
čím dál více prosperující
nelegální obchod s marihuanou. V Kolumbii je sice
pěstování konopí zakázáno,
ale velký počet zemědělců
se snaží si pěstěním a následným prodejem marihuany finančně přilepšit.
Podle informací agentury
AFP se na černém trhu pohybuje cena 1 kg geneticky
upravené (silnější) marihuany kolem 54 dolarů. Příjmy
z prodeje legálně vypěstovaných banánů či kávových
zrn totiž nestačí na pokrytí
minimální životní úrovně
většiny farmářů. Část z nich
nesouhlasí s tím, že podporují drogové kartely, ale současně se hájí tím, že nemají
na výběr, pokud chtějí zaručit své rodině důstojné životní podmínky nad hranicí
bídy. AFP uvedla vyjádření
jednoho ze zemědělců: „Nemám rád pěstování marihuany, ale skončilo to nakonec
takhle. Dostal jsem půjčku
na pěstování kávy, obchod
se nedařil a musel jsem prodávat sklizeň velmi lacino.
Sestra mi poradila, že bude
lepší pěstovat marihuanu.”
Kolumbijští farmáři byli
v minulosti zvyklí pěstovat
technické konopí, poté však
bylo pěstování této naprosto
neškodné a maximálně využitelné rostliny zakázáno.
Farmářům se nelze divit, že
při nedostatečných příjmech
z prodeje kávy nebo banánů
hledají další způsoby, jak
přilepšit rodinným rozpočtům. Aktivní protidrogová
politika tak ve finále netrestá kartely, ale naopak chudé
lidi, a mnoha odborníkům
se jeví jako dlouhodobě neúčinná a s mnoha negativními důsledky.
Konoptikum připomíná: A
to jsme ani nezmínili maximální
míru korupce policejních a státních úředníků...
I
sportovním
hvězdám osud občas nepřeje
foto wikipedia.org
Americký
basketbalista
Marcus Camby byl zatčen
a obviněn v pondělí 18. září
tohoto roku za držení marihuany. Defenzivně zaměřený pivot týmu Portland Trail
Blazers byl kolem půlnoci
zastaven policií v texaském
městě Pearland, když jeho
černé Porsche s tmavými
skly upoutalo pozornost policie. V autě s ním cestoval
Kendal L. Johnson, student
z Connecticutu, Cambyho
rodného státu. Při prohlídce dokladů upoutal strážce
zákona zevnitř se linoucí
konopný odér a Cambymu
nezbylo nic jiného než přistoupit na prohlídku vozu.
Policisté v autě našli několik
jointů a malé množství marihuany v sáčku pod předním sedadlem. Basketbalista
i jeho spolujezdec popřeli,
že by marihuana patřila jim.
I přesto byli obviněni z přestupku a propuštěni na
kauci ve výši 2 000 dolarů.
Pokud bude nejlepší blokař
sezony 2006–2007 usvědčen,
hrozí mu až jeden rok vězení a pokuta 4 000 dolarů.
Camby není jediným basketbalistou, který měl v poslední době problémy se
zákonem. V živé paměti
basketbalových nadšenců je
také příběh nadějného útočníka Minnesoty Timberwolves Michaela Beasleyho,
který byl již několikrát popotahován z podobného důvodu jako Marcus Camby.
Konoptikum má jasno: Pokuta pro Cambyho problémem
pravděpodobně nebude, když
uvážíme jeho roční plat přesahující 8 milionů dolarů… A i
přes jisté sympatie nelze nepoznamenat: „Do Texasu na brko?
Nikdy!”
#23
GROWING
17
VODA, VZDUCH, LÁSKA...
A K TOMU PÁR ŽIVIN
Velký hydroponický seriál
3. díl
Hydrokoreláty, seramis a NFT technika
(špatně absorbující hydroponická média)
samozřejmě existuje nespočet návodů, jak svépomocí
systém sestavit. Odpadá také
namáhavé vláčení pytlů. Pořizovací náklady pro jeden
systém začínají na 300 eurech
na m².
Pozor: U průtokových systémů by se do oběhu nikdy
nemělo dostat víc vody, než
kolik pojme nádrž na výživové látky. Za účelem regulace
se často doplňuje, dokud se
nádrž nenaplní. Když pak
vypadne čerpadlo, nateče
voda zpět do systému, do již
naplněných zásobníků – a na
světě je škoda způsobená vodou. Právě škody způsobené
vodou jsou kromě pachových
zátěží druhou nejrozšířenější
příčinou náhlého zahynutí
rostliny v důsledku lidského
faktoru.
Technika NFT
copyright: Hanf Journal (c) 2011
Hydrokoreláty
Některá pěstební média nedokáží absorbovat téměř žádné nebo jen malé množství
vody (na rozdíl od Steinwolle
& Co), proto se s nimi musí
zacházet jinak. I to je důvod,
proč bychom měli být k zaručeným návodům „jak na
hydroponii“ všeobecně trochu nedůvěřiví. Nejrozšířenějším médiem je keramzit ,
granulát podobný kuličkám,
ale o něco jemnější. U těchto
pěstebních médií se doporučuje trvalé zavlažování, které pak vyžaduje průtokový
systém. Nejúspěšnější hydro
systém za poslední desetiletí, tzv. Dutch Pot a Aquafarm
od firmy General Hydroponics of Europe, je také založen na této technice. Díky
neustálému přísunu vody a
vysokému obsahu kyslíku
v médiu se kořeny vyvíjí až
explozivní rychlostí. Spínací
hodiny nejsou vyžadovány, i
když někteří šetřílci jsou přesvědčeni, že 15 minut zavlažování na jednu hodinu stačí.
Zkušenosti a výrobci těchto
systémů ale hovoří o opaku.
Kromě toho stabilní hodnotě
pH a podílu kyslíku prospívá, když je voda v neustálém
pohybu.
Keramzit je před použitím
nutno vyprat. Za tímto účelem se jednoduše položí na
noc do vany s vodou a několikrát zamíchá. Tato procedura zabrání vzniku jemných
červených seskupení prachu
a zároveň stabilizuje hodnotu pH, která po uvedení do
provozu trochu kolísá, což se
ale po dvou až čtyřech dnech
uklidní a stabilizuje.
Při používání průtokových
systémů by se měla voda
během fáze kvetení alespoň
jednou kompletně vyměnit.
Z časového hlediska je to nejlepší v době, kdy končí fáze
copyright: jochen (c) 2011
růstu, tedy koncem 3. a začátkem 4. týdne doby rozkvětu. Jinak postačuje, když se
udržuje v pohybu živinový
roztok a když se pravidelně
kontroluje a případně reguluje hodnota EC a pH. Co se
hodnoty pH týče, lze na začátku klidně pracovat s hodnotou 5,8–6,0, od 3. týdne by
se ale již měla ustálit na výši
5,5–5,8. Odumřelé kořínky by
se měly z květináčů a nádrží
pravidelně vyhazovat. Po sesbírání úrody se pěstební sestava i hydrokoreláty namočí
do zředěného roztoku peroxidu vodíku a propláchnou čistou vodou. Keramzit se může
mohou používat opakovaně
dle chuti, po každém použití
se ale musí vypláchnout vodou, jak je popsáno výše.
hydroponické
Průtokové
systémy nejsou zrovna vhodné pro začátečníky, každá
chyba má nedozírné následky na zdraví rostlin, jelikož
žádné médium neuchovává
živný roztok a rostlinu tak
nechrání. Nedokonale čisté
podmínky mají za následek
kromě jiného náchylnost na
škůdce, protože nánosy špíny
v rozích způsobené kapkami
vody nebo znečištěné médium, kterému není věnována
dostačující péče, vytvářejí optimální líheň pro zvířectvo.
U rostlin matek pěstovaných pomocí keramzitu musíme vzít v úvahu, že je velice
těžké, a od určitého věku až
nemožné, je přesadit. Kdo
tedy chce pěstovat matku
v některé z vodních farem,
musí ji nechat vykvést, než
se stane pro květináč příliš
velká.
Keramzit a podobnámédia
nabízejí rostlinám optimální
podmínky, vyžadují ale denní a intenzivní péči a množství plánování a znalostí. Na
známých diskusních fórech
U této hydroponické techniky pěstování protéká kořenovými místy neustále tenká
vrstva výživového roztoku.
Rostliny jsou vysazeny na
kostkách z minerální vlny,
např. na Oasis vločkách,
v átových květináčích s keramzitem nebo na kokosovém substrátu. Z rostlinných
kontejnerů se odstraní zemina (u minerální vlny to není
nutné). Rostliny se postaví na
kořenovou desku, na kterou
se položí tenká netkaná textilie, která zabraňuje průniku světla. V tomto bodě je na
místě obrovská ostražitost,
protože NFT systémy jsou
náchylné na vodní řasy. Netkaná textilie se v NFT systémech používá jako ochrana
kořenů před světlem a tím
i před napadením vodními
řasami, a proto musí být
položena naprosto přesně.
Na žádném místě nesmí
kořenová deska být vidět,
speciální pozornost si vyžadují kritické hrany a okraje
květináčů. Tím se může stát,
že mezi deskou a textilií se
vytvoří několik centimetrů
copyright: jochen (c) 2011
široká vrstva kořenů zcela bez média. Květináče a
kostky tak v konečném důsledku splní svoji funkci již
v době před pěstováním či
v rámci stability. Když se
jedná o dobře vybudovaný
NFT systém, mezi textiliemi
se vytvoří až 10cm vrstva
kořenů, která pak v horních
patrech zajišťuje ty nejlepší
výnosy. Pro NFT systémy se
doporučuje trvalé zavlažování a používání médií neuchovávajících vodu v rostlinných nádržích (např.
koreláty na desce). Při použití “vodonosných“ médií
(např. minerální vlny nebo
kokosu) postačují intervaly
15 minut za hodinu. Sestavy
NFT jsou k dostání ve všech
cenových a kvalitativních
kategoriích, i když zrovna
u této techniky je vlastní výstavba relativně jednoduchá
a cenově výhodná.
NFT systém, přestože se
jedná o systém průtokový, je
dobrým začátkem pro vstup
do hydroponického systému zahradničení, obzvláště
pokud se rostliny nacházejí
v květináčích naplněných
médii jako kokos, minerální
vlna apod., které jsou jednoduché pro manipulaci. Díky
nim se každá malá chybička
v měření či regulaci neprojeví na přecitlivělých kořenech
okamžitě. Ale pozor, i ten
nejjednodušší hydroponický
systém vyžaduje denní kontrolu.
V příštím (a zároveň posledním) pokračování této série
představíme mimo jiné i královskou disciplínu pěstování,
kterou je aeroponie neboli
pěstování zcela bez média.
Hanfjournal DE
Překlad Radomila
copyright: Hanf Journal (c) 2011
#23
Konoptikum / GROWING
Hledáte práci ?
Pozice: REDAKTOR
KONOPTIKA/MEDIJANE
Popis práce:
• Psaní článků na aktuální témata
• Dodávání námětů na obsah
a iniciativní přístup vítán
Nabízíme:
• Seberealizaci v zajímavém oboru
• Zajímavý přivýdělek s příplatky za dodržování termínů
• Nevšední příspěvek
do profesního CV
Požadujeme:
• Odpovídající kvalitu českého pravopisu a stylistiky
• Přehled v oboru
Email s informacemi o sobě posílejte na
[email protected]
MEDI JANE
19
ČKD – Často kladené dotazy
Některá z mých osob blízkých nutně potřebuje konopí pro léčebné účely. Můžete mi je sehnat nebo
doporučit někoho, kdo je poskytuje? Zaplatím,
kolik je třeba.
Je nám nesmírně líto, ale na tento typ otázek musíme odpovídat záporně. Nejenže konopí neprodáváme, ale ani nepěstujeme. Bohužel se jedná aktuálně o činnosti porušující
platné zákony ČR. Naše čtenáře zpravidla odkazujeme na
společnost Konopí je lék pod vedením Dr. Dušana Dvořáka,
která se problematice věnuje dlouhodobě. Hodně si slibujeme také od iniciativy Petice za léčebné konopí a již probíhajících příprav na změny v oblasti léčivého využití konopí. Věříme, že vám již v brzké budoucnosti budeme moci podávat
pozitivnější odpovědi na podobné dotazy.
Budou v Konoptiku zase nějaké soutěže o volné
vstupy na kulturní akce? Nechcete tam dát nějaké
křížovky, sudoku nebo kvízy? Ve vlaku je taková
nuda!
V rámci inovací jsme věnovali prostor také relativně početným kvízovým a křížovkovým příznivcům. Nová sekce
Herna snad uspokojí vaše „gamblerské” nadšení. V aktuálním Konoptiku můžete otestovat svoje logické schopnosti
v sudoku. Odhad a zvířecí instinkt natrénujete pomocí Honzy Zemana a jeho tajného úkolu v bludištním labyrintu při
honbě za „něčím do brka”. Svoje vědomosti otestujete v kvízu nejen o konopí a v criss crossu. Prozatím se procvičte,
soutěže o hodnotnější ceny než je uznání přátel připravujeme do dalších výtisků.
Jak to vypadá s Cannabizzem? Těšila jsem se na
druhý ročník a nikdo nic nikde neví…
Po pečlivém zvážení okolností se pořadatelé veletrhu Cannabizz, se kterými Konoptikum úzce spolupracuje, rozhodli veletrh uskutečnit na jaře roku 2012. Prvenství v oblasti konopných veletrhů již Cannabizzu nikdo nesebere a
organizátoři vybrali pro druhý ročník bezpochyby příhodnější roční období. O dalších podrobnostech a novinkách vás
budeme brzy informovat.
Pořádám různé kulturní akce, hlavně koncerty, a
měl bych zájem o propagaci své akce v Konoptiku.
Na koho se obrátit a jaké jsou podmínky spolupráce?
Reklamy na kulturní akce většinou řešíme barterovou směnou reklam. Většinou požadujeme otisknutí našeho loga na
plakátu výměnou za textovou reklamu s grafickým vyobrazením v Konoptiku. Není problém se domluvit i na další
oboustranně výhodné spolupráci prostřednictvím webových stránek nebo facebooku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.
Už šéfredaktorovi nepište:
Nemohli biste tisknout v KOnoptiku taky nejakej
bulvar? Zjistete kera znama ceska buchta modelka hulí brka (jako jointa). Nemuzte sehnat nejaky spycly a zjistit to??? slisel jsem ze Hanychova
huli... a co nahý fotky holek s hulenim, budou jako
v softu?????!!!
(redakčně neupraveno, ale kráceno)
“České buchty modelky” a jejich soukromí je nám lhostejné
do té doby, dokud se samy nerozhodnou promluvit o svém
postoji ke konopí. Do té doby od nás nečekejte lacinou a rádoby investigativní novinařinu ve stylu bulvárních deníků.
Špicly nesháníme, takže u nás zaměstnání neseženete. Agáta
Hanychová nás prozatím také nezajímá. Nahé fotky žen ani
můžů s konopím rozhodně neplánujeme.
Naše noviny jsou zdarma, ale nejsou laciné!
Zajímají Vás další věci? Napište nám přes kontaktní formulář na našem webu. Dbejte prosím na správný výběr typu
dotazu. Děkujeme.
MATKY V ROZKVĚTU ŽIVOTA
H
enk je zase tady. Po téměř roční abstinenci nám náš
holandský zahradník opět poslal report extratřídy, ve
kterém popisuje, jak zachránil vysloužilou matku takříkajíc za pět dvanáct.
Máma se necítí dobře
Mému kamarádovi již nějakou dobu stála v kamrlíku
matka odrůdy Church, protože občas posílá přátelům nějaké sazeničky. Přátelé, známí
i moje maličkost mu protislužbou poskytnou nějaké to
zboží z vlastní sklizně, takže
má vždy co kouřit, bez toho
aby pěstoval komerčně nebo
ve velkém. Takhle to chodí už
roky a všichni jsou spokojení.
Matky má většinou v tzv.
vodních farmách od firmy
GHE. Normálně je nechává
nejpozději po roce venku vykvést, neboť vodní farmy pomalu začínají být malé, vzduchovací kameny jsou hustě
prorostlé kořeny a i přesazení
je skoro nemožné.
S Church matkou byl ale
problém – měla zůstat do
nadcházejícího léta, aby ještě
byly sazeničky. V říjnu grower objevil nemoc stonku
a kořenů a přes pravidelný
příjem enzymů a dobrou
péči začala kytka na přechodu mezi médiem a stonkem
hnít. Nejlepší řešení by bylo
přesadit ji do volné přírody a
nechat ji tam vykvést.
To už v říjnu bohužel nepřicházelo v úvahu. Tak se
mě kolega zeptal, jestli bych
neměl trochu místa a dobrý
nápad, jak pomoci nemocné a
vysloužilé matce. V opačném
případě by na ni zbyla jen drtička na biomasu a kompost.
Doma jsem měl ještě ventilátor s filtrem o výkonu 180
m³/hod, Klima Controller a
použité stínidlo Cooltube.
K tomu jsem si pořídil Greenbud Mylar box, 250wattovou
lampu, dodatečnou růstovou
lampu na první dva týdny
a reflektor Adjust-A-Wings,
který jsem přimontoval nad
stínidlo. U většiny Cooltube
modelů nejsou dodávané reflektory dostatečně efektivní
a dokonce vytvářejí tzv. hotspot (horkou oblast), takže
se spálí špičky prostředních
rostlin, zatímco ty okrajové
dostávají málo světla. Pro
zabránění vzniku hotspotu
jsem ještě na reflektor přidělal malý ventilátor, který byl
namířen přesně na nejžhavější bod.
Květináčů jsem moc nepotřeboval, protože po tom, co
jsem vybral 25litrový květináč pro matku, byl box skoro
plný. Do rohů jsem dal ještě
čtyři dobře narostlé sazeničky od stejného druhu, abych
plně využil světlo.
Jako médium jsem zvolil kokos s trochou perlitu a
Flora-Series od GHE, které
používám také ve svém „normálním“ homeboxu. Takže
jsem k původnímu materiálu
zainvestoval ještě skoro 300
eur. Jakmile bylo vše posta-
veno, vyzvedl jsem si matku
a sazeničky a dal je do již připraveného boxu.
Jeden stonek – 12 kytek
U mladých rostlinek toho
nebylo moc na práci, jenom
jsem kompletně ostříhal
spodní třetinu, aby rostlina
neplýtvala energií na oblast,
kam nedopadá žádné světlo.
250wattová žárovka má jen
nízkou účinnost v hlubších
oblastech, a tak by zde měly
být odstraněny všechny výhonky. Nižší účinnost v hlubších oblastech je jedním z důvodů pro použití Cooltubu,
abych mohl pověsit zdroj
světla téměř přímo nad rostliny. Vždy si dávám pozor, aby
Cooltube byl z 2,2mm tlustého křemíkového skla (Duran
Schott). Tlustší čínské 3mm
verze berou více světla.
U mateřské rostliny byly
přípravy o trochu komplikovanější, protože jsem ji
nejprve musel velmi opatrně
vysvobodit z vodní farmy.
Směs kořenů a shnilých organických částí musela být nejdříve očištěna, aby v novém
květináči nehnila dále. Omyl
jsem to tedy opatrně pod sprchou.
Po spláchnutí toho nejhrubšího jsem zbytek čistil ručně,
přičemž jsem se snažil co
nejméně poškodit neporušené kořeny. Po této proceduře
Lahodná almužna pro pilné konopné dámy
toho z původního kořenového systému nemocné Church
moc nezbylo, ale mělo by to
stačit k přežití. Dále jsem
v místech přechodu ke stonku ze zcela zdřevnatělé lodyhy ořezal skalpelem napadené vlhké části a přesadil
konopnou dámu do připraveného 25l květináče.
Aby se rychle vzchopila,
ostříhal jsem všechny žluté
listy a špatně zásobené větve
a obohatil ji kořenovým stimulátorem a trichodermou
(houba). Hodnotu pH jsem
udržoval na 6,0. S uvedením
do květu jsem musel samozřejmě čekat do doby, než se
kořeny a s nimi i celá rostlina
vzchopí. Proto jsem nastavil
časový spínač na 18 hodin
světla. Zbylé hlavy zůstaly
ze začátku viset, ale po třech
dnech už bylo vidět zlepšení
téměř každou hodinu. Čtvrtý
den již začaly růst listy a já
jsem se mohl pustit do druhého kroku přípravy exmatky
na květ…
Často jsem vídal growery,
jak posílají matku na květ bez
toho, aby ji předtím prostříhali nebo ji vůbec přivedli do
formy. Výsledkem je rozkvetlá rostlina se stovkami středních a malých květů, které při
sklizni vyžadují mnoho práce. Mimoto skončí spousta
tzv. popcornových paliček ze
spodních výhonků v odpadu,
protože se ořezávání těchto
miniaturních květů sotva vyplatí.
Díky měsícům nebo dokonce rokům bez prostříhávání
má matka většinou mnoho
větví, které mohou za s nelibostí viděné popcornové
paličky. Proti tomu musí být
počet výhonků zredukován
na minimum. Zásobovací
systém mateřské rostliny je
vyvinut pro velký počet větví. Když ostříháme většinu
větví, pak bude veškerá síla
použita na zásobování těch
zbylých a s tím na výstavbu
tlustých palic. Proto jsem se
rozhodl zredukovat počet
větví mateřské rostliny na
12, 8 na okraji květináče a 3
uprostřed. Poté, co se Church
zotavila z přesazení, jsem
tedy na 12 přeživších ostříhal
všechny větve. Tucet zbylých
větví jsem s pomocí plastových úchytů a bambusových
tyčí vertikálně ohnul a tím je
rovnoměrně rozmístil po ploše květináče.
Principiálně jsem z matky
udělal 12 samostatných rostlin, které jsou zásobovány
jedním stonkem. Zpočátku
to vypadalo vcelku podivně,
tlustý a krátký stonek s plas-
Krátce před sklizní
tovými úchytya bambusovými tyčemi, ale po týdnu byl
vidět vývoj chtěným směrem. Čtyři sazeničky měly
po dvou týdnech matčiny rekonvalescence skoro 40 cm, a
tak pomalu nastal čas přivést
rostliny ke květu. V té době
měla máma skoro 30 cm, ale
zato byla hodně široká, protože jsem ohnul výhonky ke
straně. Musel jsem ji postavit
na bednu, aby byla ve stejné úrovni jako ostatní čtyři.
Krátce po změně na 12 hodin
světla začalo všech pět divoce růst. Čtyřem samostatným
kytkám jsem na počátku květu z již zmíněných důvodů
odstranil všechny výhonky
do výšky 30 cm nad zemí.
S pozdravem
Henk
Překlad: Slávek
foto Hank
NĚKDE JINDE
20
23#
Přisluhovači moci
Personální politika NATO v Afghánistánu
Afghánistán
foto: wikipedia.org
Z
atímco si Úřad OSN
pro drogy a kriminalitu
(UNODC) stěžuje na vzrůstající trend pašování heroinu,
spojenci pod mandátem OSN
v podstatě spoluvytvářejí
předpoklady pro vzkvétající
obchod: australské jednotky
NATO nedávno tlačily na to,
aby byl provinčním guvernérem Uruzganu jmenován
Matiullah Khan, k čemuž na-
konec i došlo. Tato jižní provincie je jedním z hlavních
center pěstování opia a každý
zde Khana zná jako nejmocnějšího drogového a válečného „krále“ oblasti. A to tak
bezskrupulózního, že jednotky NATO odepřely spolupráci Nizozemsku.
Již v dubnu tohoto roku se
Khanovi úředníci vyznamenali, když od postižených
sedláků inkasovali tzv. „opiátovou daň“. Z Khana se
mezitím stal velký odpůrce
Tálibánu. Celé to připomíná
jmenování generála Razziqa,
který za pomoci amerických
finančních prostředků kontroluje tzv. Pass Khojak, tedy
cestu, po které se nejvíce pašuje heroin do Pákistánu. Odtud je pak zase z velké části
dále transportován po jediné
možné cestě do íránského
Taftanu.
Zpráva UNODC ale jaksi kdeco zamlčuje: není zde
uveden ani jeden z vysoce
postavených politiků Afghánistánu, kteří byli za minulý
rok přichyceni při obchodování s heroinem. Zato se ale
drogové úřady OSN procvičují ve spekulacích o roli Tálibánu v tomto obchodě.
Dozvídáme se například, že
„protivládní síly jako Tálibán
nejsou přímo zapleteny do
obchodování s opiem“ nebo
že s heroinem „nejvíce obchodují v jižní části Afghánistánu Paštúnové a Balúčové.“
Nebo: „Tálibánci dodatečně
zavedli daně pro zemědělce
a obchodníky […]. Nesmíme
ale zapomínat: ne Tálibán,
nýbrž místní policie byla
přichycena při vymáhání výpalného.“ Na jiném místě se
ve zprávě mluví o Tálibánu
a jiných protivládních silách
v jižním Afghánistánu, které
kontrolují obchod s Pákistánem.
Tak kdo tedy? Tálibán, policie, Paštúnové, nebo všichni?
Nebo přece jenom nikdo? I
přes všechen ten povyk je a
zůstane nejmocnějším drogovým králem zrovna v této
oblasti náš starý známý generál Razziq, důvěrný spojenec
NATO, zatímco ve vedlejší
provincii se díky mezinárodnímu nátlaku k moci dostává jeho spřízněný kamarád
Khan.
Stačí jeden pohled na stránky rawa.org, které na rozdíl
od UNODC pojmenovávají
a také ukazují tváře zúčastněných. Po přečtení několika
příspěvků na téma heroin
je hned jasné, že na zisku
z obchodování s heroinem
se v různých formách podílí
v podstatě celá elita země.
Ve světle podezřelých vyjádření šéfa UNODC Fedotowa
již pochybná role OSN v Afghánistánu nepřekvapí. Pochvaloval si drogovou politiku íránského režimu za jeho
efektivitu a lidskost. Pan Fedotow u toho jaksi zapomněl
na jednu věc: v Íránu jsou lidé
pravidelně za drogové přestupky popravováni. A přitom vykazuje tento boží stát
dle odhadů OSN se svými
dvěma miliony závislých na
heroinu nejvyšší míru závislosti na světě.
J
"Je libo heroin?"
Nekupujte drogy na ulici!
L
éto je hlavní sezónou
pro cestovatele. Domácí
úroda ještě neuzrála, dealeři
utrácejí své tučné zisky v tropických destinacích a člověku
tudíž zcela logicky přijde na
mysl vycestovat do ciziny a
poveselit se tam s místními
produkty. Mně bylo letos dopřáno cestovat za Pyreneje
– do Španělska a Portugalska. Každý, koho se zeptáte
na téma Španělsko (potažmo
Portugalsko) a marihuana,
odpoví něco ve smyslu (a to
včetně Španělů samotných):
„…není problém, všude
k sehnání, o kilové kostky
hašiše se tam zakopává na
ulici“ apod. Vybaven touto
povšechnou informací jsem
zcela lehkomyslně vyrazil na
cesty s prázdnou a v bláhové
naději, že by to bylo nošení
dříví do lesa.
Nevím, čím to bylo, jestli vypadám jako tajnej nebo
jako mladší osmnácti (což
by u třicátníka s plnovousem
bylo vskutku tristní), ale byl
jsem ve Španělsku týden a
kde nic tu nic. Marně jsem
obcházel skupinky dredařů,
marně jsem čenichal před
kluby a marně jsem vyzvídal od teenagerů – nikde ani
špetka. Možná, že severní
španělské provincie Baskicko, Asturie, Kantábrie a León
to mají prostě jinak. Situace se
začala lehce zlepšovat v Gali-
cii. Nejslavnější město tohoto
kraje je Santiago de Compostela, spousta lidí, zejména
katolíků, sem chodí pro duševní obrodu a sebepoznání
po slavné poutnické cestě, no
proč ne… Najít se tu ale dá
i leccos jiného. V baru Rhythm`n`Blues Café to konečně
vypadalo jako z historek drogových nomádů. Přívětivému argentinskému barmanovi se stačilo jen zmínit a hned
se připlazil hnědý hádek, a to
vše jako pozornost podniku,
paráda. Problém nastal, když
se člověk sháněl po větším
než malém množství. Můj
překupník byl totiž totálně
namaštěný Španěl, který mi
v opilecké bodrosti vnutil telefonní číslo, ať mu zítra zavolám, že má a rád prodá…
Jak to asi druhý den dopadlo,
si domyslíte. Roztomilým závěrem je, že mi ten dotyčný
volal předevčírem (cca o 3
týdny později) a vítězoslavně
mi oznámil, že to pro mě má.
Doufal jsem, že v Portugalsku to z tohoto pohledu bude
povedenější. Druhá příležitost pro intoxikaci se naskytla v Lisabonu. Portugalsko
je na tom stejně jako Španělsko, alespoň dle zasvěcených
informací pražských zevlů.
Léta se řídím zásadou nekupovat nikdy nic na ulici. To, co
se stalo, bylo tedy logickým
vyústěním porušení tohoto
osvědčeného pravidla. Před
lisabonským ministerstvem
spravedlnosti,
situovaným
na překrásném bílém náměstí
na břehu moře, jsem uslyšel
onu magickou větu: „Hey
man, d`ya wann somethin`?“
Domyslete si k tomu arabský
akcent pouličního dealera nejasné národnosti, jak vystřiženého z francouzského kriminálního seriálu. Nevím, co
mě to popadlo, ale dal jsem
se s ním do řeči, očichal jsem
a promnul nabízený plastik
a uzavřel s ním za popelnicí
v postranní uličce transakci,
která mi přinesla asi 8 gramů
čehosi. Samozřejmě jsem byl
napálen portugalským šejdířem. Hmota, kterou jsem
zakoupil, byla tmavě hnědá
a pro iluzi správné vůně byla
obalena vrstvičkou haše – no
prostě vypadala jako hašiš,
ale co to vlastně je, to ví jen
ďábel, u kterého určitě skončí
ten hajzlík, co mi to prodal.
Kouřit se to dá, chutná to jako
beedieska.
Z celého tohoto příběhu
plyne ponaučení, že obchodovat s trávou je zlo a kdo se
ho účastní, ať už na jakékoliv
straně, dostane, co mu patří.
Nejlepší trávu i hašiš jsem
samozřejmě ve Španělsku jen
tak dostal…
!
Goatix
"Místo shánění hašiše si prohlédněte raději basiliku"
foto: wikipedia.org
#23
Konoptikum
21
Atami – 14 let zkušeností
Značka hnojiv B’cuzz je jedním z klasiků na pěstitelském
trhu. Většina pěstitelů začínala před léty právě s těmito živinami. Také dnes stále platí,
že výrobky Atami, čerpající
ze 14 let zkušeností v oblasti
hnojiv, jsou dobrou volbou.
Atami je společnost, která
se specializuje především na
zkoumání rostlinného růstu a
buněčnou biologii. Disponuje
vlastní výzkumnou laboratoří, kde se tvořivě setkávají
odborné znalosti s inspirací.
A místo aby si svoje produkty
nechávala zhotovit externě,
vyrábí pod vlastní střechou.
V posledních letech Atami
investovala především do
zkoumání různých pěstitelských médií, s cílem najít co
nejideálnější kombinaci zeminy, minerální vlny, kokosu a
jednotlivých hnojiv. Výrobní
procesy jsou vystaveny striktnímu měření a podléhají tak
nejpřísnějším kontrolám kva-
lity. Cílem je neustálé zlepšování vlastních produktů.
Atami míchá a plní své inovativní produkty vlastními
silami, protože to je jediná
možnost, jak zaručit, aby zákazník skutečně dostal to,
co mu bylo přislíbeno a co
společnost garantuje. Ve 40
zemích na 5 kontinentech
Atami s obrovským entusiasmem, zvědavostí a věcností
neustále zkoumá, jak maximálně podpořit růst. Výsledek její práce má být nejenom
dobrý, ale jednoduše lepší
než ostatní. Kdo zná přesné
poměry ingrediencí a ovládá
správné dávkování hnojiva,
tomu jeho rostliny připraví
hodně radosti. Atami B’cuzz
k tomuto účelu vyrábí vhodné biostimulátory, výživové
doplňky a pěstitelská média
– od integrovaných pěstitelských systémů a substrátů
až po zkvalitnění zeminy,
rostlinných živin a speciálních boosterů. Vždy s jasným
cílem:
zajistit
maximální výtěžek a ryzí
efektivitu.
Ostatně, navštivte stránky www.
atami.com.
Atami 2011
Atami byla jednou z prvních
firem na poli stimulátorů,
když v roce 1997 přišla na trh
se svými stimulátory B’cuzz,
z nichž následně vyvinula
kompletní řadu hnojiv.
Během všech těch let prošel label B’cuzz několika
vylepšeními, ovšem až nyní
v Atami došli k názoru, že
by si po těch 14 letech také
zasloužil obléct se do nového hávu. Stejně jako jde
s dobou společnost Atami,
i pro její label B’cuzz nastal
čas, aby po čtrnácti letech
věrné služby dostal modernější a současný vzhled. Ta-
kový, který se k Atami přesně
hodí: svěží a inovativní.
Samozřejmě
nechceme
tuto událost nechat bez povšimnutí. Proto bychom vás
na skutečnost, že naše řada
B’cuzz bude ve vašem zahradnictví od září k dostání v
novém balení, rádi upozornili již nyní.
NOVÝ VZHLED,
STEJNÁ KVALITA
www.atami.com
NĚKDE JINDE
22
23#
starověká historie Cannabis
Příběh o původu konopí
P
ůvodně konopí pochází s největší pravděpodobností
z Asie. Na mírných svazích Himalájí a dál severně až
k Altajskému pohoří na východě Mongolska se rozkládá
pravděpodobná původní oblast výskytu konopí. Přesná
oblast původu je ovšem zaprášená vrstvou dlouhé historie této rostliny , která sahá snad až do doby kamenné.
Konopí seté
Nevíme přesně, kdy se lidé
poprvé s konopím setkali,
ale jestliže vezmeme v potaz lidskou zvědavost a tuhý
kořínek této ne příliš náročné rostliny, toto setkání bylo
nevyhnutelné. Šíření této
rostliny bylo možné mnoha
způsoby, dá se skoro hovořit
o kolonizační rostlině, tekoucí voda či zvířata roznášely
semínka po obrovském území, kde byl dostatek úrodné
půdy a slunečního světla. A
to, že se jedná o jednoletou
nejrychleji rostoucí rostlinu,
to kolonizaci nových území
jen přispívalo.
Během Neolitu (před 10 000
lety) žili lidé jako kočovní
lovci a sběrači, kočovali po
navyklých sezónních stezkách v nekončícím koloběhu
za hledáním potravy. Zastavili se až tehdy, když objevili způsoby pěstování trav
(obilovin) a tím začal vývoj
zemědělství. Způsob života
závislého převážně na zemědělství však vyžaduje dlouhodobý závazek k zemi, jenž
později poskytuje stabilní
dodávku potravin a jiných
plodin. V této počáteční době
se pravděpodobně lidstvo setkalo i s konopím, protože se
dá celkem logicky vydedukovat, že jestliže lidé vypalovali či jinak připravovali svou
půdu na pěstování různých
plodin, byla tato políčka jistě velmi často kolonizována i
divokým konopím, a to nejen
políčka, ale i cesty, osady a
jiné lidmi kultivované oblasti
divoké přírody.
V roce 1926 ruský botanik
Sinkaia shrnuje svá pozorování a výzkumy o domestikaci konopí rolníky v Altajském pohoří takto: „1. divoké
konopí; 2. konopí se šíří ze
svých „divokých“ domovských center do obydlených
oblastí (tvorba plevelného
konopí); 3. využívání plevel-
foto: wikipedia.org
ného konopí; 4. domestikace
– pěstování konopí.“
Pěstování různých plodin
samozřejmě přibližuje lidem
způsob života rostlin, což
jistě mění způsoby lidského
vnímání světa, zdraví atd. a
ukazuje lidem další možnosti
využití různých plodin, ať už
to jsou potraviny, materiály
nebo drogy (pro rituály, léčení). Je zajímavé si uvědomit,
že tím, jak se mění rostlina v
kontaktu s námi (domestikace), tak se měníme i my, když
jsme v kontaktu s rostlinou.
Jedná se o určitou zpětnou
domestikaci.
Nejstarší záznam o výskytu
této rostliny pochází z nejstarší neolitické kultury, čínské Yang Shao, která se nacházela v údolí koryta Žluté
řeky, a to zhruba před 6 500
lety.
V té době musel význam
konopí zastiňovat jiné důležité plodiny, protože jestliže si uvědomíme všechny
možnosti využití, jen těžko
bychom hledali jinou konkurenční rostlinu (ať už šlo o
oblečení, sítě na lov, veškeré
provazy ad.).
Další záznam pochází z období vlády dynastie Chou asi
před 3 000 lety, kde se jistý
klasik oné doby zmiňuje o
prehistorické kultuře založené na rybaření a lovu, jež neměla psaný jazyk, ale jakési
uzlové písmo, které známe
například z jižní Ameriky
(Inkové a jejich písmo kipu).
Sítě se používaly k rybaření a
lovu a pravděpodobně daly
popud k vývoji oblečení a látek z konopí.
Jak se jejich kultura vyvíjela, začali naši prehistoričtí
předkové používat konopné
tkaniny na výrobu oblečení,
čímž nahradili zvířecí kůže.
Když se pak objevilo ještě
hedvábí, které bylo hlavně
pro bohatší vrstvy, tak se rozšířilo používání konopných
tkanin masově mezi všechny
vrstvy obyvatelstva.
Pro lidi v Číně bylo konopí
nejen důležitou plodinou pro
výrobu různých materiálů
a výrobků, ale bylo důležité
také jako potravina. Konopná
semínka hrála spolu s rýží,
ječmenem, prosem a sójou
důležitou roli v tehdejším jídelníčku. Konopná semínka
se přidávala do jídla čerstvá,
někdy se pražila nebo se vařená přidávala do kaše. Ve
starověké Číně se občas v
hrobkách objevovaly nádoby
plné konopných semínek či
zrn jiných obilnin. Tato obliba konopných semínek jako
potraviny je zaznamenávána
od prehistorických dob až do
2. a 1. století před naším letopočtem, kdy byla nahrazena
chutnějšími druhy obilných
zrn. Zajímavá je poznámka
z archívů Tung-Kuana, který
se zmiňuje o jednom poválečném období, kdy hladomor
donutil lidi jíst i plané (divoké) konopí.
Ani účinky konopí však
nezůstaly bez povšimnutí. Pravděpodobně nejstarší
zmínka pochází z lékopisu
jistého Pen-ts‘ao Chinga,
který popisuje „ovoce konopí“ (kvetoucí vrcholky) a v
souvislosti s tím zmiňuje, že
při větším množství navozuje konopí halucinace („vidět
ďábly“) a lehkost těla. Touto
relativní dostupností a svými
„magickými“ účinky se jistě
marihuana nemalou měrou
podílela na formování společnosti a jejího fungování.
Pen-ts‘ao Ching se také ve
své zprávě pro legendárního
císaře Shen-nunga (2 000 let
před n. l.) vyjadřuje o blahodárných účincích konopí při
léčbě malárie, zácpy, revmatismu, roztržitosti a ženských
potížích. Konopí hrálo velmi
zásadní roli v rozvoji medicíny.
Starověká Čína objevila
nové způsoby využití konopí a s tím i rozvoje nových
technologií jeho zpracování.
Příkladem mlže být získávání
oleje z konopných semínek.
Tato technologie spočívá v
tom, že se semínka semelou,
potom zahřejí a lisem se z
nich vymačká olej. Tato technologie byla používána k výrobě oleje v západním světě
ještě ve 12. století. Zajímavé
je také zpracování odpadu
z tohoto lisování. Lisováním se získalo asi 20 % oleje
z hmotnosti semen. Olej byl
používán na vaření, svícení
do lamp, mazání či jako základ pro různé nátěry, laky a
mýdla. Zbytek se použil jako
výživné krmivo pro domácí
zvířata – tenhle „konopný koláč“ obsahoval asi 10 % oleje a
30 % bílkovin.
Další zásadní posun přišel
s čínským vynálezem papíru. Konopná vlákna se recyklovala ze starých hadrů
a konopných sítí na ryby a
vyráběl se z nich konopný
papír, který byl velmi pevný
a trvanlivý, a to dokonce tak,
že byl nalezen i v hrobech v
provincii Shensi z období 100
let před n. l. Konopný papír
je známý svou trvanlivostí
a odolností proti protržení.
V současné době se používá
např. na výrobu kanadských
bankovek nebo na výrobu
kvalitních Biblí.
Starověká Čína se naučila
využívat prakticky veškeré
části této rostliny – kořeny
pro medicínu, stonek na textil, provazy a výrobu papíru,
listy a květy pro intoxikaci a
lékařství a semena na jídlo a
olej.
Přesuňme se nyní z Číny a
její konopné kultury směrem
dál. Bavlna kultury indické
a lněné látky kultur středomoří se samozřejmě díky
rozvoji obchodu setkaly s výrobky z konopí, které se jim
pro jejich kvalitu staly velkou
konkurencí. To samozřejmě
podpořilo další šíření této
rostliny. Ti, kdo se nejvíce podíleli na šíření a obchodování
mezi těmito kulturami, byli
pravděpodobně Árijci, Mongolové a v neposlední řadě
Skythové, kteří měli hranice
a tedy přímý kontakt s Čínou
již od Neolitu. Árijci (Indo-Peršané) přinesli kulturu
konopí do Indie, a to někdy
před 4 000 lety. V té době bylo
jejich náboženství ještě velmi
blízko přírodě a tito lidé uctívali duše zvířat a rostlin. Pro
tuto kulturu hrálo konopí důležitou roli v náboženských
rituálech. Oproti tomu v domovské zemi konopí – v Číně
–pod vlivem filozofických a
moralistických náboženství,
která se již vzdalovala přírodě, užívání marihuany téměř vymizelo. Zato v Indii se
náboženské myšlenky šířily
ústní formou, dokud nebyly
zaznamenány ve slavných indických Védách (1 400 – 1 000
před n. l.). Podle indické mytologie je konopí darem bohů,
který podporuje spánek, chuť
k jídlu, léčí různé neduhy a je
výborným relaxačním a uvolňujícím prostředkem, jenž
prospívá delšímu životu.
Do Evropy přinesli konopí přibližně před 2 800 lety
Skythové, a to severní cestou,
přímo z Altajského pohoří
do dnešního Německa. V Evropě se kouření marihuany
nikdy moc nerozšířilo, ale
konopná vlákna se stala velmi populární, což způsobilo,
že se konopí stalo hlavní plodinou téměř každé evropské
země, především námořních
velmocí. Pylová analýza nám
dokládá jasné důkazy o pěstování konopí například v
Norsku (400 před n. l.), Švédsku (150 n. l.), v Německu a
Anglii (400 n. l.). A přesto,
že se mělo za to, že Římané
pěstovali konopí na britských
ostrovech již o několik století
dříve, ukazuje se, že tomu tak
nebylo a že veškeré konopí,
které Řekové a Římané používali, se dováželo ze Sicílie a
Gálie. A také se říká, že Caesar napadl Gálii, protože Římané konopí potřebovali.
Marihuana jako droga se
pomalu začínala rozšiřovat z
Indie směrem na západ přes
Persii, Asýrii a Arábii (500 n.
l.) a s rostoucí silou islámu
užívání marihuany začalo
vzkvétat a stalo se velmi populární, a to především díky
hašiši. V roce 1378 se emír
Soudon Sheikhouni pokusil
omezit užívání hašiše indického tím, že zničí všechny
výrobny a uvězní všechny
uživatele. Ale jak už tomu u
drog bývá, měla tato represe
naprosto opačný efekt a za
pár let se spotřeba marihuany
jen zvýšila.
Také v Africe, kde se na
rozšíření a užívání marihuany podílel velmi silně islám,
nalezneme stopy starověkých
kultur. Například v údolí
řeky Zambezi konopí používali převážně jako rituální
rostlinu, což je doloženo i z
předislámského období.
Ve střední Africe hrála marihuana velmi důležitou roli
také v překonávání etnických
rozdílů mezi národy, které žily ve stejném prostoru.
Kmeny z Konga, východní a
jižní Afriky i z okolí Viktoriina jezera kouří marihuanu jako rituální rostlinu i ve
svém volném čase. V Kongu
je stále praktikován starodávný rituál riamba. Podle tohoto rituálu je marihuana bůh a
ochránce před fyzickou a dušení újmou. Také je zajímavé,
že se po celé Africe jako stvrzení uzavřených obchodních
transakcí kouří marihuana z
metrové trubky – dýmky (jakýsi přírodní bong).
S rozmachem obchodu a
rozvojem cestování (lodní
doprava, karavany) se roznesla semínka konopí po celém světě, a když přijeli do
Ameriky první osadníci, měli
semena konopí s sebou.
Na tomto malém a stručném příkladu z historie vidíme, jak dlouho lidstvo konopí zná a jak ho dokázalo
brilantně využít pro vlastní
potřebu. Proto si myslím, že
když nebudeme konopí tabuizovat a přistupovat k němu s
předsudky jako k nebezpečné
droze, tak budeme schopni
střízlivě a objektivně hodnotit ty, kteří si pěstují marihuanu jako rekreační drogu (podobně jako když někdo pálí
slivovici) nebo jako lék proti
nechutenství, nespavosti a jiným neduhům.
Zdroj:
Mel Frank, Ed Rosenthal
(1978): Marijuana Grower‘s
Guide: Deluxe Edition. And/
Or Press, Berkeley, California
(dostupné na http://www.
walnet.org/rosebud/ancienthistory.html)
Kloboučník
foto: wikipedia.org
ROZHOVOR
24
23#
Martin na bílé žábě
Rozhovor s„enteologickým analytikem“
Martin W. Ball je americký spisovatel, hudebník, hulič a vizionář s doktorátem z religionistiky, který nevěří na astrologii,
mimozemšťany ani oficiální verzi pádu „Dvojčat“. Nejprve
začal psát fantasy, pak knížky o enteogenech (Moudrost hub,
Duše šalvěje, Entheologues, The Entheogenic Evolution, Being Human a The Entheological Paradigm). Nikdy neměl
žádný bad trip. Později zjistil, že jeho předešlé šamanské a
buddhistické náhledy na povahu reality se neshodují s jeho
vlastní vnitřní zkušeností. „Vše, co jsem napsal před Being
Human, berte s rezervou,“ dodává. Obdivuje obrazy Martiny Hoffmannové, zejména ty, které vykazují symetrii a rovnováhu. Líbí se mu i umění jejího zesnulého manžela Roberta Venosy. Všechny rituální a spirituální organizace označuje
za pozéry, i když před dvěma a půl lety docházel pro 5-MeO-DMT do sdružení T.O.A.D. (Temple of Awakening Divinity
– Chrám probuzení božství). A anglické slovo toad znamená
v překladu ropucha, proto takový titulek pro náš rozhovor.
Pro 5-MeO Ball zavedl termín „molekula Boha“ v kontrastu k Strassmanově „molekule duchů“ (spirit molecule – kniha
byla do češtiny přeložena jako DMT: Molekula duše). Tenhle
Martin (nebo 5-MeOrtin?) zkrátka přišel o něco dříve, a to ne
Martin W . Ball
na koni, ale na žábě. Bílé jako krystalický… Bůh?
Ve vaší knize Duše šalvěje
zmiňujete, že Západ ztratil
své iniciační ceremonie a že
možná nejlepší „iniciací“
západní společnosti je teenagerská zkušenost se zakázanou drogou na diskotéce.
Jaký máte názor na knihu
Železný Jan od spisovatele
Roberta Blye? Já to ještě nečetl, ale v západních zemích
to byl bestseller. V knize je
představena iniciační stezka
k dospělosti o osmi stupních.
Nečetl jsem to, takže nebudu reagovat přímo, ale rád
bych něco řekl k dospělosti
a iniciaci. Nedávno jsem měl
přednášku na festivalu Burning Man o iniciaci mladých
pueblových Indiánů do společenství Kachinů. Maskovaní tanečníci obřadně tančí a
dětem se říká, že tihle tanečníci jsou bohové a duchové.
Je to zhruba stejné, jako když
západním dětem namluví, že
ten tlouštík v červenobílém je
skutečně Santa Claus.
V tradičních společenstvích,
jako např. u pueblových Indiánů, je tajemství skutečné
identity Kachinů bedlivě střeženo a kdokoli, kdo odhalí
dětem pravdu, čelí vyhnanství, výprasku nebo dokonce
smrti. Když pak přijde čas iniciace, mládež bývá vpuštěna
na ceremonii Kiva, kde tančící
Kachinové vejdou do místnosti a dramaticky si sundají
masky. Mládež tak poprvé
spatří, že jejich „bohové“ a
„duchové“ jsou jen staršími
členy jejich rodin. Je to metoda uvedení individua do do-
spělosti, kulturní způsob jak
říct, že „nastal čas opuštění
iluzí dětství. Duchové a bohové nám nepomohou, jsme
to my, kdo projektujeme do
světa. Je to naše zodpovědnost jako kultury a tvé jako
individua, protože my jsme
tím jediným, na co se můžeme skutečně spolehnout.“
Jak píšete ve vaší kontroverzní „enteologické analýze“, etnobotanik McKenna pomocí
DMT uvedl lidi do iluzorního
systému víry ve strojové elfy.
Říkáte, že se to neliší od náboženské indoktrinace.
V první radě bych chtěl
objasnit mou argumentaci.
Uvedl jsem, že McKenna byl
zásadně zmatený vlastnostmi
DMT a špatně interpretoval
svá „setkání se strojovými
elfy“. Nešířil tedy iluzorní
víru úmyslně. Má kritika McKenny a jiných spočívá v tom,
že u nich došlo k základnímu
nepochopení povahy Já a
že tohle nepochopení vedlo
k produkování iluzí a k projekci na egu založené „jinakosti“ do prožitku. Nic z toho
není objektivně reálné, jsou to
z definice projekce, něco jako
Kachinové, které jsem zmínil.
McKenna takříkajíc nikdy
nesundal masku. Chodil kolem a každému vyprávěl, že
Kachinové jsou opravdoví.
Pozorná analýza McKennových náhledů, kterou jsem
vykonal ve svém článku Terence na DMT (zahrnutém
v knížce The Entheological
Paradigm) ukazuje, jak prak-
ticky všechno, co McKenna
řekl o DMT, může být dosledováno zpět ke konstruktům
a myšlenkám vytvářeným
egem. Jeho prožitky a popisy
odhalují aspekty jeho samého,
a ne DMT.
Strassman zase tvrdí, že
Leary byl pohanský indoktrinátor, a pak sám obrací
pozornost ke starozákonním
prorockým stavům. Očekáváte i Strassmanovu „knihu
proroctví“ s jistým skepticismem?
Strassmanova
nastávající práce mě zajímá, protože
jsem toho názoru, že většina
spirituálních prožitků souvisí
s endogenním uvolňováním
DMT nebo 5-MeO-DMT, a
myslím, že Strassman může
přijít se zajímavou fenomenologickou analýzou spirituálních a náboženských
prožitků. Musím však říct,
že proroctví je stoprocentní
iluzí a projekcí ega, takže mu
nepřisuzuji žádnou věrohodnost. Po 21. prosinci 2012 se
lidé budou moci přenést přes
spojení ega s proroctvím a
všemi divokými iluzemi, které podporuje a posilňuje.
Pokud jde o Bibli, považuji
velkou většinu té knihy za
naprostou fikci a mytologii,
čas od času přerušenou historickými materiály. Nic z toho
mi nepřijde věrohodné.
Co soudíte o zkušenosti D.
M. Turnera, který požití
kombinace salvinorinu A a
DMT označil za „souboj Ti-
tánů“? Předpokládám, že
dle vašeho enteologického
paradigmatu, které říká, že
vše reálné je energetickým
vyjádřením
fraktálových
vzorů Energetické Jednotné
Bytosti (tedy vědomého a
sebe si uvědomujícího energetického systému založeného na fraktálové matematice), je onen „souboj“ jasným
příkladem hry ega dalšího
známého psychonauta. D. M.
Turner možná tu srážku natolik čekal, až se doopravdy
udála.
Nečetl jsem ten report,
takže k vizím se vyjadřovat
nebudu (svět DMT skřítků
zasažený šalvějovou geometrickou pumou – pozn. redakce), ale okomentoval bych to
z energetické perspektivy.
Enteogeny by se správně
měly jmenovat „energeny“
– na nejjednodušší úrovni
jsou zesilovači. Každý ovšem
zesiluje a mění energetické
prožitky svým jedinečným
způsobem. Energeticky vzato, salvinorin A, získaný ze
šalvěje divotvorné, je téměř
na opačném konci škály než
DMT, takže mne nepřekvapuje, když někdo označí současné užití obou jako „souboj
Titánů“. (Navíc každá z látek se
váže na jiné receptory – pozn.
redakce.) Obě látky považuji
za „úplné energetické otvírače“, ohromně se však navzájem liší, takže jejich kombinace asi není tak příjemná
jako arašídové máslo s čokoládou. Spíš je to jak mixovat
tuvanské hrdelní zpěvy s ka-
#23
OSOBNOST
tolickým mužským chorálem
– velice rozdílné manifestace
energie, které spolu mohou a
nemusí ladit.
Energetická prezentace šalvěje je pomalá (ve smyslu
percepce pohybu energie, ne
trvání prožitku), lepivá a karamelově měkká. Když si při
kouření šalvěje udržíte její
stálý přísun, můžete prodloužit zážitek na hodiny, i když
s přílivy a odlivy. Spousta lidí
se cítí, jako kdyby byli strčeni, zmačkáni, rozprostřeni,
převráceni vnitřkem ven a
podobně. Vizuálně je šalvěj
nezřídka „temná“ a „subtilní“. Šalvějové prožitky bývají
často překvapivě ironické a
zvláštní a mohou být až „animovaně“ groteskní.
Na druhou stranu je DMT
extrémně rychlé, vysoce vibrační, ohromně jasné, „high
definition“ a energeticky neobyčejně expanzivní a explozivní. Na DMT můžete cítit
jakoby explozi zevnitř ven,
zatímco na šalvěji je to spíše
energetické tsunami valící se
přes vás z vnějšího zdroje.
Jaký je podle vás zásadní
rozdíl mezi DMT a 5-MeO-DMT?
Z vysoce vizuální povahy
DMT plyne, že je pro ega
mnohem jednodušší projektovat „entity“ a „prostředí“
do prožitku, než je tomu při
5-MeO, které je často opisováno jako „za“ vizuální informací nebo zkušeností. Je
mnohem pravděpodobnější,
že ego bude projektovat jina-
25
kost do prožitků s DMT než
s 5-MeO, i když ani to není
žádnou „magickou kulkou“.
Jinak ale 5-MeO přehluší
všechno ostatní v organismu.
Jednou jsem kouřil 5-MeO
v půli DMT tripu a ten okamžitě přešel z DMT do 5-MeO.
Vše, co teď zažívám, jsou geometrie a vysoce sofistikované
energetické vzory. Jedinou
bytostí, kterou potkávám,
jsem já, protože jsem akceptoval skutečnost jednotné povahy bytí. Existuje jen jedna
bytost.
Zdá se, že kompletně ignorujete západní tradici se všemi
těmi astrálními bytostmi a
také spoustu jihoamerických
šamanských vizí, jako by to
byla stoprocentní maya.
Ano, opravdu odmítám
všechny astrální bytosti a duchy jako projekce ega. Nikdy
jsem nepotkal nikoho, kdo by
tvrdil, že jsou reálné, a zároveň bych jej mohl považovat
za energeticky vycentrovaného a čistého. Můžete předstírat, že Santa je opravdový, jak
chcete, ale to ho opravdovým
neudělá. Myslím, že co se vizionářských fenoménů týče,
platí tento tantricko-buddhistický výrok: „Jsou to všechno
projekce tvé vlastní mysli.“
Viděl jsem lidi překonat jejich
pouto k projekcím a obyčejně
s tím přichází velká úleva,
nárůst osobní odpovědnosti
a čistoty.
Na obloze je nespočetné
množství hvězd, je klidně
možné, že existuje mnoho
Šalvěj divotvorná - Salvia divinorum
wikipedia.org
"Salvinorin A - účinná látka obsažená v šalvěji divotvorné"
různých civilizací, ne jen
Bůh. I kdyby existoval jenom
Bůh, jsme tady i my, tak proč
ne nějaké nelokální, možná
nefyzické bytosti?
Nemáme zatím žádný definitivní důkaz o životě jinde
než na Zemi. Čím víc vesmír
poznáváme pomocí astrofyziky, tím víc je Zem unikátní.
Mohou existovat jiné životní
formy složené z jiných základních prvků, které možná nepotřebují vodu, kyslík
a dostatek slunečního světla,
ale o tom taky nemáme důkazy. Můžeme tu možnost
nechat otevřenou, ale selhání podporovatelů astrálních
bytostí a duchů je v tom, že
věří v tyhle věci bez jakékoli
nezvratné evidence.
Energeticky myšlenka nefyzikálních entit nedává smysl.
Fyzikální je energetické – není
žádná netělesná energetická
realita než ta, která je produkována v mysli, a tu nazýváme imaginací. Každý popis
netělesných bytostí může být
jednoduše vysvětlen poznáním energetických konstruktů ega. Chce to skok ve víře,
argumentovat stylem: „Dobrá, vše mohou být konstrukty
ega, ale já si vybral věřit, že je
to reálný.“ To je volba podmíněná egem a každý za to nese
odpovědnost sám. Alternativní vysvětlení nevyžadují
víru v astrální říše. Nejjednodušší vysvětlení je obyčejně
správné a filozoficky a vědecky vzato je uvedení entit a
konceptů, které nejsou nevyhnutelné, do vysvětlujícího
systému je nejspíš nesprávné
a nadbytečné. „Když slyšíte
dusot kopyt, představte si
koně, ne jednorožce.“ Lidem,
kteří se chtějí držet své iluze,
vzkazuji: jděte za tím, užijte si
to! Těm, kteří jsou připraveni
akceptovat realitu, tleskám
pro jejich vůli být plně odpovědný sám za sebe.
V každém případě jsem
toho názoru, že je vždycky
užitečné zvážit, co od těchto
látek očekáváme a proč. Dobrodružství pro dobrodružství
může být zábava, ale tohle je
intenzivní teritorium, takže
poutníci, mějte se na pozoru!
Jako jaderný fyzik bych oponoval, procítěný energetický
Bůh mi totiž nepřijde o nic
vědečtější ani opravdovější
než vizuální halucinace astrálních bytostí. A třeba je
Bůh taky jen konstruktem na
cestě lidstva od mnohobožství k ateismu. Tenhle druh
prožitků ale opravdu není
pro každého. Když to přesto
někdo chce zkusit, doporučil
byste mu na poprvé nějakou
substanci před jinou? Myslím, že to může mít smysl,
protože některé tryptaminy
mohou být mnohem silnější
než jiné. Na druhou stranu
vše záleží i na dávce. Strassman a další říkají, že vysoké
dávky mohou být mnohem
pohodlnější, protože jakoby
vyletíte nad oblast špatných
tripů.
Doporučuji lidem začít
s 5-MeO-DMT, pokud je to
možné, a ne s malou dávkou,
ale s dostatečně silnou na
úplné energetické otevření.
Souvisí to se vzpomínaným
„sundáním masek“ – 5-MeO
je to nejsilnější, nejčistší a nejhlubší, co známe. Je to látka,
která poskytne individuu
možnost zažít absolutní nekonečnou povahu své bytos-
ti nejpřímějším způsobem a
s největší pravděpodobností.
Sjednocující nebo mystická
zkušenost je to nejúplnější,
co může jakýkoli jednotlivec
zažít. 5-MeO také nejvíc odhaluje iluze a projekce ega.
Když je použito správně, je
tím nejlepším diagnostickým
nástrojem.
Masivní energetickou explozi 5-MeO můžeme popsat
jako expanzi do nekonečného stavu energetického
uvědomění, příležitost pro
jednotlivce jít za energetické vzorce ega (které definuji
jako funkci vědomí mající
za úlohu vytvořit umělý pocit identity přijetím souborů
energetických vzorů myšlení,
víry, akcí a reakcí) a zažít autentickou jednotnou bytost.
Paradoxně jenom odhaluje,
čím individuum skutečně je
a vždycky bylo. Jakmile jsou
energetická omezení a projekce ega překonány, skutečnost je zjevná ve své jednotné
úplnosti a nekonečné komplexnosti.
Dá se na něco takového vůbec připravit?
Pořád lidem říkám, že nejlepší přípravou na 5-MeO je
být upřímný sám k sobě: říkat, co si skutečně myslíme,
nelhat si, nedělat kompromisy v rámci myšlení a pocitů a nechat odejít všechna
„přesvědčení“. Lidé, kteří
praktikují upřímnost k sobě,
stráví vždycky čas na tripu
produktivněji než ti, kteří to
nedělají. Myslím, že spíš než
začít v zemi iluzí, může být
extrémně přínosné začít na
„vrcholu“ (který je ve skutečnosti centrem) s něčím
jako 5-MeO-DMT a pak začít
pomocí psychedelik nižšího
řádu vědomě pracovat s bloky a jejich uvolňováním.
Je to pokaždé věcí osobní
volby a odpovědnosti. Žádné
psychedelikum nemůže přestoupit osobní vůli, a když si
někdo nepřeje se odevzdat,
věřit a nechat ego a všechen
jeho zmatek a projekce odejít,
žádná látka to za něj neudělá.
To je možná taky důvod, proč
vy osobně na DMT nevidíte strojové elfy: protože nechcete. Možná se jich jenom
bojíte… Považujete nějakou kombinaci enteogenů za
obzvlášť zajímavou? Nebo
třeba znáte nějakou (netryptaminovou) drogu, která
je vhodná na tvarování psychedelického prožitku? Žeby
hulení?
Tráva jde dobře se vším a
může poskytnout příjemný
základ pro DMT nebo 5-MeO.
Mnoho lidí mi říkalo, že tráva není kompatibilní s DMT
a že nějak ruší jeho účinek.
Naprostý nesmysl! U déle
působících psychedelik může
tráva udržet energii otevřenou a proudící, obzvlášť ke
konci tripu. Jak jejich účinek
odeznívá, může tráva vrátit nějaké představy a vjem
energetického otevření – a
to může být opravdu skvělé.
Každému, koho zajímají různé kombinace, bych ale nejprve doporučil obeznámit se
s každou substancí zvlášť.
Smíchal jste salvinorin A
s nějakým tryptaminem?
(Šalvěj je v ČR zakázaná už
několik měsíců, DMT ještě
déle – pozn. redakce.)
Ne, osobně jsem nemíchal
salvinorin s ničím jiným než
s trávou. Zjistil jsem, že šalvěj může být zrádná a někdy
může být užitečné otevřít se
a zrelaxovat hulením a udělat si to hladším a jednodušším. Někteří ale mají s trávou
problém a jsou přesvědčeni,
že jim nedělá dobře. Udivuje
mne, když je někdo otevřený
5-MeO a má problém s trávou, ale každý ať se zařídí
podle sebe. Pořád lidi upozorňuji, že nemohou efektivně využít zkušenost někoho
jiného jako etalon toho, co
sami zažijí. Co u jednoho perfektně funguje, může být ďábelské pro jiné.
Zkusil jste někdy syntetické kanabinoidy? V ulicích
je následkem „války proti
drogám“ kopa nekvalitního,
dokonce nebezpečného toxického svinstva, ale myslím, že
to neznamená, že čistá syntetika jsou nutně zlá věc.
Nezkusil. Žiji v jižním Oregonu, kde je hojnost nejkvalitnější organické trávy na
světě a je to velká část zdejší
kultury, takže nemám prakticky žádnou potřebu jakékoli syntetické náhrady. Jinak
se syntetiky osobně nemám
žádný problém, spirituální, metafyzický ani morální.
„Válka proti drogám“ se však
jistě dostala do stadia obav o
veřejné zdraví a bezpečnost.
Kdyby ty věci byly legální,
bylo by mnohem jednodušší konat v zájmu veřejného
zdraví. Takhle válka proti
drogám nepomůže nikomu,
možná kromě těch, co vládnou. Není v tom nic, co by
bylo ve veřejném zájmu, a
zcela jistě to není o zdraví!
Děkuji za rozhovor, i když
podle vaší teorie jsem ho nejspíš dělal sám se sebou.
Memfer
ZÁBAVA
26
23#
HERNA
Kvíz nejen o konopí
Horizontálně:
CRISS-CROSS
4. - specializovaný obchod pro
pěstování rostlin pod umělým
osvětlením
5. - pokud nemáme indoor,
kouříme .......
7. - americký prezident, který
kouřil marihuanu, ale nešlukoval
8. - pěstování rostlin bez půdy v
živném roztoku
9. - marihuanové cigarety
10. - přirozené pěstební médium
11. - slangový výraz pro
marihuanu s vysokým obsahem
THC; také název modelu
12. - pěstební stan
1.Konopí patří mezi
a) jednoleté byliny
b) vícelété byliny
c) vytrvalé byliny
2. Mezi vášnivé konzumenty konopí patřil prokazatelně také jeden z následujících hudebníků, který ?
a)Dean Reed
b)Celine Dion
c)Louis Armstrong
3.Kanabinoid zvaný anandamid byl izolován
a)docentem Lumírem Hanušem
b)profesorem Janem Kabelíkem
c)profesorem Václavem Klausem
Vertikálně:
1. - bývalý dlouholetý vůdce
protidrogové centrály
2. - světelná trubice aneb pokud
našim květinám nestačí slunce,
použijeme (1.pád jednotné číslo)
3. - RollsRoyce mezi vaporizéry
4. - ptačí trus využívaný jako
hnojivo
6. - KONOPTIKUM
4.Mezi zdravotně nezávadný druh konzumace
konopí řadíme logicky tzv.
a) bongování
b) vaporování
c) kouření
5.Prvním filmem, ve kterém se objevila marihuana v záporné roli byl snímek jménem
a) Easy Rider
b) Marihuana
c) Hemp for Victory
6.Který z následujících bývalých profesionálních sportovců byl zadržen policií za pěstování marihuany?
a)kanoista Lukáš Pollert
b)fotbalista Paul Gascoigne
c)basketbalista Jose Ortiz
BLUDIŠTĚ
7. Za "otce" konopné prohibice je považován
a)Harry J. Anslinger
b)Al Capone
c)John E. Hoover
8.Nejpopulárnějí světový pašerák hašiše je
znám nejvíce jako Mr. Nice. Jaké je jeho civilní
jméno?
a) John W. Howard
b) Howard Stern
c) Howard Marks
9.Mezi země trestající pašování konopí trestem smrti patří
a) Malajsie
b) Rusko
c) Kolumbie
10.Konoptikum vychází od roku
a)2007
b)2008
c)2009
Za každou správnou odpověd si počítejte jeden bod. Pokud to zvládnete bez Googlu, máte
bod navíc;)
Najde honza něco
do papírku
?
SUDOKU
lehké
střední
těžké
Výsledky a ocenění:
0-3 bodů - Nehul tolik, přečti si aspoň noviny!
Umíš ubalit brko? To je dost málo...
4-7 bodů - Je vidět, že tvůj svět nekončí na
nejbližším poli. Na vědmostní soutěž to ale ještě není...
8-11 bodů - Výborné znalosti, gratulujeme.
Vyhráváš náš respekt! Neusni ovšem na vavřínech ...
Správné odpovědi: 1a,2c,3a,4b,5b,6c,7a,8c, 9a,10b
"Řešení sudoku a criss-crossu najdete na webu"
#23
KULTURA
01.10. Shapeshifter [NZ], Meet Factory, Praha
02.10. Laco Deczi & Celula New York, Agharta Jazz
Centrum, Praha
03.10. Erik Truffaz 4tet [FR], Palác Akropolis, Praha
04.10. In Flames [SWE], Noctiferia [SLO], Masters of
Rock Café, Zlín
05.10. Blessthefall [USA], Lucerna Music Bar, Praha
06.10. Čankišou [CZE], Palác Akropolis, Praha
07.10. Morcheeba [UK], KC Vltavská, Praha
08.10. Son Caliente [CUB], Metro Music Bar, Brno
08.10. Kašpárek v rohlíku – nevíchovný konzert, KD
Šeříkovka, Plzeň
10.10. Royal Republic [SWE], Green Frog Feet
[DE], Klub 007 Strahov, Praha
12.10. Theoretically Laundry, Aposepsis,
Gold’N’Drunkards [CZE], Modrá Vopice, Praha
13.10. Guano Apes [DE], KC Vltavská, Praha
14.10. Načeva & Wright [CZE/UK], Palác Akropolis,
Praha
15.10. Layo & Bushwacka [UK], Roxy, Praha
16.10. Exhumed, Cephalic Carnage [USA], Black Pes,
Praha
17.10. A.M.O. & The Band [SK], Lucerna Music Bar,
Praha
18.10. Midi Lidi [CZE], Meet Factory, Praha
19.10. Selfish, Criminal Collection [CZE], Rock Café,
Praha
20.10. US3 [UK], Lucerna Music Bar, Praha
21.10. Mig 21 [CZE], DK Šumperk
Atari Terror
křtí nové
album 17.
listopadu v
Akropoli
Skupina Atari Terror křtí 17. listopadu v pražském klubu Akropolis svou novou desku „Part3: Final Warning“.
Nová deska přichází na svět téměř přesně 4 roky po prvním
dlouhohrajícím CD, které neslo název „Part2: Attention!“.
Album tehdy sklidilo velice pozitivní reakce hudebních kritiků, často bylo označováno jak o událost roku české „Hard
27
21.10. The Pretty Things [USA], Rock Café, Praha
22.10. Dymytry, SWYF, The Pant, xXXx [CZE],
Matrix, Praha
24.10. Susheela Raman [UK/IN], Palác Akropolis,
Praha
24.10. Russkaja [AT], Lucerna Music Bar, Praha
25.10. Blueneck [UK], Five Seconds To Leave
[CZE], Klub 007 Strahov, Praha
26.10. Parov Stelar Band [AT], Lucerna Music Bar,
Praha
26.10. Boban i Marko Marković Orkestar [RS], Roxy,
Praha
27.10. J.A.R., Lidový dům Stará Role, Karlovy Vary
27.10. PJ Harvey [UK], Lucerna – Velký sál, Praha
28.10. Street Poison, The Decline [FR], Klub 007
Strahov, Praha
29.10. Born, Illegal Illusion, Landmine Spring
[CZE], klub Art, Opava
31.10. Skarhead [USA], Dirty Blondes [CZE], Modrá
Vopice, Praha
01.10. Legalizace v Crossu, Cross Club, Praha
06.-08.10. Český Tučňák, Roxy a NoD, Praha
08.10. Trancefusion, Incheba Arena, Praha
10.-15.10. Jazz Goes To Town, Hradec Králové
14.10. Heart Beat 2.011, Klub Kostel, Praha
14.10. 5 Years Of Therapy Sessions, Gerbera, České
Budějovice
15.-19.10. Mezinárodní televizní festival Zlatá
Praha, Palác Žofín, Praha
18.-26.10. Slet bubeníků - 10 let, různá města, ČR
20.10. Never Say Die Tour 2011, KC Vltavská, Praha
21.10. Džemfest 2011, DK Šumperk, Šumperk
28.10. Hip Hop Foundation 30, Palác Akropolis, Praha
od 27.09. Vynálezy a vynálezci, Nová budova
Národního muzea, Praha
od 10.10. Ti, kteří nás předešli, Náprstkovo muzeum,
Praha
od 28.10. Komiks Fest, Meet Factory, Praha
do 30.10. Surrealistická východiska 1948-1989,
Letohrádek Hvězda, Praha
www.konoptikum.cz
and Heavy“ hudební scény. Deska byla zároveň s nadšením
přijata nejen fanoušky tvrdší hudby a Atari Terror tak byli
katapultováni do čela českých klubových kapel.
Aktuální album „Part3: Final Warning“ přicházelo na svět
s poměrně velkými porodními bolestmi. Skupina vyměnila na postu zpěváku předchozího Ludvíka Bohadla za
frontmana českobudějovických Satisfucktion, Broňu Míku.
Přichystaný materiál na desku se z velké části nevyužil a
kapela musela znovu do zkušebny. Producent desky Tomáš
Vartecký pak z nových skladeb vykřesal přímočarý útok na
signální soustavu posluchačů; album zní kompaktně, energicky a tvrdě, ale při tom neubylo osobitosti a rukopisu kapely. Třešničkou na dortu je pak zvuk desky, který vymazlil
ve svém studiu Biotech zvukový mág Ecson Waldez.
Album vychází na konci října 2011, pouze digitálně na webu
skupiny – www.atariterror.cz
Podnikový večírek
l´inphantile Collective
28.10. Praha – Modrá Vopice - 19:00
VSTUP : ZDARMA
web: www.neonarcis.com
Můžete se těšit na italské hřebce RABID DOGS - myspace.
com/rabiddogsgrind, kteří holdují energetické směsi grindu,
hard coru a punku a kteří dorazí do naší země poprvé. I
když, není to tak úplně přesné. Kapelu tvoří i pohrobci dnes
už mrtvých Bestial Devastation, kteří zde již měli tu čest, v
Praze to bylo před lety s kanadskými Putrescence.
Tlumočníkem pro tento večer bude baskytarista italskočeského původu, Adriano, jinak člen pražských PSYCHOTIC DESPAIR - www.bandzone.cz/psychoticdespair, kteří
jsou momentálně v takové koncertní kondici, že i jinak
znuděným starcům (myšleno nad 30 let) vstávájí chlupy v
nevyholených a nemytých podpaždích !
Mezi studiem a zkušebnou pendlující DIPHTERIA - www.
bandzone.cz/diphteriachystá druhou desku, která by se
snad do konce roku měla objevit i venku. Nové songy by
měly zaznít i během jejich setu. Bacha, kluci jsou hodně
hákliví na přídomek metalcore. A co hrají ? No..ne, neřeknu
to, tak prej metal !
CLYTOR - www.bandzone.cz/clytor vydávají své debutní
CD a jsou takřka nadrženi vám jeho obsah zahrát i naživo.
Poznávacím znamením kapely jsou dva sóloví zpěváci, ale
bacha ! Žádnej Kain a Ábel, oba jsou Kainové !
Mluví se o nich, jako o novém objevu grindové scény, jejich
promo sklízí úspěchy všudemožně a přitom je ještě nikdy
nikdo nikde neviděl naživo. O kom je řeč ? BOWEL FUCK www.bandzone.cz/bowelfuck!
Firemní večírek začne už od 19:00 a vstupné
je tentokrát zdarma. Když už má být v roce
2012 konec Světa, tak co bychom se všemi těmi
penězmi dělali. Za dobrovolný příspěvek se na
Vás ale samozřejmě zlobit nebudeme.
Download

Ledy se pohnuly Konopí bude léčit