Free magazín pro konopnou kulturu
Free!
04
2/2011
ROZHOVOR
MAGOR JIROUS
/ VLKODLAK V OÁZE
KONOPÍ LÉČÍ
JE MARIHUANA VŠELÉK?
HISTORIE
PROČ UPADLO KONOPÍ
V ZAPOMNĚNÍ?
18+
Legalizace
Free magazín
pro konopnou kulturu
Vol. 04 | No. 2/2011
Číslo vychází 7. 3. 2011
Příští číslo vyjde: 25. 4. 2011
Editorial
www.magazin-legalizace.cz
redakce
[email protected]
šéfredaktor
Robert Veverka
[email protected]
redaktoři
Martina Cimpová
Hana Gabrielová
Michal Ruman
Jaroslav A. Polák
Lukáš Pokorný
Josef Koukolíček
Filip Knor
Petr Urban
Ladislav Kosina
Eva Fialová
Martin Juki Jurkinen
Michal Řehák
Tonny Neighbourhood
Roman Veselý
Jindřich Štrobl
Tibor Houdek
Marek Valiček
Jan Boček
design
Honza Buble
fotografie
Tereza Jirásková
ilustrace na obálce
Karin Onderková
korektury
Anna Kořínková
inzerce
[email protected]
předplatné
objednávejte na webu
www.magazin-legalizace.cz
nebo na adrese vydavatele
vydavatel
Legal Publishing, s.r.o.
Divišova 489/10
Praha 19, 197 00
IČO: 24724025
DIČ: CZ24724025
kontakty
Robert Veverka
+420 773 691 561
[email protected]
Co řeknou v televizi, je pravda
Před nedávnem ve veřejnoprávní televizi informovali o neobvyklé
akci, kterou pořádá sdružení Legalizace.cz. Akce se jmenuje
Semínka seniorům a nabízí všem plnoletým občanům – především seniorům – semínka léčivé marihuany. Sdružení touto veřejně prospěšnou kampaní poukazuje na nesmyslné zákony, které
lidem brání konopí pěstovat a držet pro vlastní léčbu. Konopí se
v posledních letech stává opět vyhledávanou léčivou bylinou a
sdružení akcí oslovuje nejen všechny nemocné nebo seniory, ale
také odborníky, které vyzývá, aby se problematikou léčby konopím zabývali. Při získávání léčivého konopí totiž nemocný člověk
nenaráží jen na problémy legislativní, ale i odborné. Ačkoliv se
díky vědeckým studiím ze zahraničí ví o blahodárných účincích
konopí při zmírnění příznaků mnoha závažných nemocí, chybí zde
jakékoliv informace o formách aplikace, dávkování a možných
vedlejších účincích. Máme tu sice znovuobjevený bylinný lék, ale
už nevíme jak ho správně používat. Kvůli prohibici konopí a drog
vůbec, mají dnes lidé o těchto látkách velice málo informací.
Při vyslovení pojmu droga si mnoho lidí představí jen narkomany,
mafii a podobné strašáky, ale nikomu už nedojde, že pojem droga
znamená také léčivo. Léčivo, které musí být všem nemocným bez
rozdílu dostupné. A zákon, který toto neumožňuje, se staví proti
právu na léčbu a zdraví, nemůže být z logiky věci dodržován
a jeho vymáhání se rovná praktikám diktátorských režimů.
Dokud systém neupraví způsoby, jak nemocní mohou léčivé
konopí získat či pěstovat a následně přechovávat, bude naše
země plná „zločinců“. A to zločinců nemocných a navíc v právu.
Jsem rád, že nejsem jediný, kdo nad současnou situací okolo
konopí kroutí nechápavě hlavou. Díky veřejnoprávní televizi a
mnohým tištěným a internetovým mediím, které o konopí nezaujatě informují, vyvstává na odiv rozporuplnost drogových zákonů.
Vážím si proto mediální pozornosti, která podporuje tolik potřebnou, logickou a nevyhnutelnou změnu drogové legislativy a těším
se na den, kdy všichni napíší: „Zlegalizováno!“
Robert Veverka
Jiří Novák
+420 608 115 146
[email protected]
registrace
MK ČR E 19739
upozornění
Časopis vychází ve spolupráci s o.s.
Legalizace.cz. Je určen pouze osobám
starším 18 let. Vydavatel není
zodpovědný za obsah obdržených
příspěvků a inzerce. Všechna práva
vyhrazena. Použití obsahu tohoto
čísla je možné jen se svolením
vydavatele. Pamatuj, že jakékoliv
neoprávněné nakládání s konopím
s vyšším obsahem THC než 0,3 % je
nezákonné a vždy postižitelné.
Hledáme legalizátory
Million Marihuana March 2011 – demonstrace za legalizaci konopí
se uskuteční 7. května 2011 v Praze. Legalizace.cz, která demonstraci
pořádá, hledá dobrovolníky na organizaci akce a vyzývá všechny, kteří
hodlají boj za legalizaci konopí podpořit, aby do Prahy přijeli.
Více informací o MMM2011 na stránkách www.legalizace.cz
Zájemci a dobrovolníci, pište na [email protected]
04
OBSAH
14
LEGISLATIVA
16
GROWING
Magor Jirous - Vlkodlak v oáze
Coffeshopy v ohrožení! - Turisté budou mít útrum
Roste jako z vody - 3. část seriálu Neriskuj!
Hydroponie - úvod do pěstování
fotoreport "ledová ganja"
Jak pěstovat indoor?
28
KONOPÍ LÉČÍ
36
PUBLICISTIKA
Diagnóza: Rotroušená skleróza
Je konopí všelék?
Marihuanou obohacené léky mohou pomoci
Recept na konopnou/ bylinnou mast
Na ostří listu - ČSSD vs. VV
Cannabis Social Clubs
Jak legalizovat na papíře v Latinské Americe
Boj proti drogám klišé
Tráva na mezi
46
AKTIVISMUS
52
JINÉ DROGY
56
ŽIVOT S KONOPÍM
58
EKOLOGIE
60
HISTORIE
64
NICE PEOPLE TAKE DRUGS
70
KONOPNÁ KULTURA
Osobnost legalizace - Joep Oomen
Konopí pro každého poslance
Semínka seniorům
Koka a kokain - Potravina a droga
Může MDMA pomoci v terapii?
Konopné domy
O tírnách, aneb dolování vláken z konopí
Proč upadlo konopí v zapomnění?
Drogami zjizvená tvář Olivera Stonea
6
0
14
16
22
25
27
28
30
33
34
3ENSI3TAR
š
z 3aru
e
n
e
v i c znych poh
vite
7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&#*0Ÿ7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&*/%*,"Ÿ7¶5Ɠ;$&/:
4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&*/%*,"Ÿ3045-*/"30,6Ǝ"401*4)*()5*.&47¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&$"///"#*4$61
ŷ,"5&(03*&#*0Ÿ7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&'&3*"#"3$&-0/"7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&*/5&3/"5*0/"-$"//"(3"1)*$47¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&$01"
-"#&--"'-0341"*/7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$617¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&$)".1*0/4$6141"*/7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&4&&%
$61*5"-:ŷ,"5&(03*&*/%*,"Ÿ7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&$61ŷ):%30Ÿ3045-*/"30,641"*/
& ) . % 3 4 3 % % $ # / , , % # 4 ) / .
36
40
42
43
44
ele
htit
od
4
9
9
1
u
rok
Slec
46
48
50
$ELAHAZE
š
52
54
56
58
7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&4"5*7"Ÿ
7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&$"//"#*4$)".1*0/4$6141"*/
60
7 7 7 0 ! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -
64
Přátelé konopí
Vaříme s konopím
Soutěž s Legalizací
70
72
74
Mapa Growshopů
68
"ELLADONNA
"ELLADONNAšš
$UTCH$RAGON
$UTCH$RAGONšš 3HEHERAZADE
3HEHERAZADEšš .EBULA
.EBULAšš
!UTOMARIA
!UTOMARIAšš
*ACKY7HITE
*ACKY7HITEšš
!CIDš
$ELAHAZEš
3POETNIKš
)NDICA3ATIVA#HAMPIONSš
7HITE"ERRYš
7APPA
7APPAšš
0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 0 / 3 4 " / 8 ! * ! - 3 4 % 2 $ ! - ( / , , ! . $
4 % , &! 8 % - ! ) , ) . & /
0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / - 7 7 7 0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -
f i n e s t st ieoend
collec
)CE#REAMš
3ENSI3TAR
3ENSI3TARšš
ROZHOVOR
6
ROZHOVOR
TXT: MARTINA CIMPOVÁ
FOTO: TEREZA JIRÁSKOVÁ
VLKODLAK V OÁZE
MAGOR JIROUS
„Potkáte ho v nádražní hospodě Oáza,“ zněla jediná důvěryhodná indicie.
„Přijde dneska?“, ptáme se chlápka sedícího u stolu štamgastů. Nad ním jako oltář visí
nástěnka plná Magorových fotek a výstřižků z novin. Zdá se, že se skutečně nacházíme
v úřadovně undergroundového guru. „Určitě,“ zní jasná odpověď. Tak si sedneme a
čekáme. Ale obsluha nečeká a stále dokola nám nosí naši poslední objednávku a to
s takovou grácií, že vůbec nenacházíme odvahu se té autoritě postavit. Další štamgast,
pyšnící se povoláním z dětských snů, nás přijal vysloveně bratrsky. Za krátkou chvíli se
dovídáme všechno, co jsme kdy toužili vědět o popelářích.
ROZHOVOR
Vlkodlak
zavyl
v dáli.
Tísní se
dav
Aby mne
slyšeli ve
chvílích
slabosti.
Aby mne
viděli ve
chvíli
řvaní.
magorovo borágo, 1981
8
ROZHOVOR
SVOBODU MUSÍTE MÍT
V SOBĚ A NE JENOM
ČEKAT, AŽ NĚKDO
POVOLÍ LEGALIZACI
P
ravidelně přijíždějící a mizející vlaky
za oknem hospody jsou mlhavou připomínkou, že někde tam venku běží
čas. V téhle oáze musely prošvihnout
svůj spoj už spousty lidí. Paprsky lednového
slunce vyzařují po mnoha šedivých dnech novou
naději a lákají alespoň k procházce po perónu.
Ovšem krásu člověk nejvíce ocení, má-li od ní
dostatečný odstup. Ven nás vyhnala až večerní
chuť na špeka, kterou nám zpestřili policajtům
podobní jedinci. Vyhrožovali osobní prohlídkou
a snímáním otisků prstů. Nakonec se ukázalo, že
se jedná o nádražní sekuriťáky v působivém převleku, kteří si na policisty pouze rádi hrají.
„Přijďte zítra,“ zalistoval konečně Magor ve svém
diáři. Už ani nevíme, kdy se objevil a jak dlouho
mu trvalo nám odpovědět. Přijdeme určitě. Jak
ale dneska odejít?
Druhý den se s ním ve smluvenou dobu opět
setkáváme. „Dejte mi ještě půl hodinky,“ žádá.
Tím lépe, vyprošťovák se hodí i nám. Ani ne za
tři hodiny k rozhovoru skutečně dochází. Máme
trochu obavy z jeho pověstné prchlivosti, ale
nakonec se rozčiluje jen dvakrát, což je potěšující
skóre. Když je tento protřelý bard v klidu, mluví
pomalu a jasně. Jeho povzbuzení všem pěstitelů
konopí, i těm, kteří zatím o pěstování jen uvažují,
zní ďábelsky inspirativně: „Čím víc lidí jim bude
srát na ty idiotský zákony, tím menší mají šanci.“
ROZHOVOR
Jak jste spokojen s polistopadovým
vývojem v naší zemi?
Já jsem se domníval, že se ten rozhovor bude týkat vašeho časopisu Legalizace a legalizace přírodních drog a na to jsem byl připraven. Komentovat dění v České republice nemám nejmenší
chuť. Protože až na zářné výjimky, kterých není
moc, pokud jde o politiky, tak to co se tu děje
se mi hnusí, neboli česky řečeno ekluje. Tolik k
tomu a dál se o tom nehodlám zmiňovat.
Troufl byste si předpovědět
budoucí vývoj naší země?
Nejsem futurolog, takže bych to nedělal. Můžu
pouze upozornit v té souvislosti na výrok malíře
Josefa Váchala někdy z 30. let – svět se řítí do
ďáblovy řiti.
Dřív bylo jasné, co je underground a
co establishment, co je kultura a co je
zakázané… ale co dneska, v době tolika
informací? Kde brát hodnotový rámec toho,
co je dobré a co špatné?
Je k tomu potřeba hlavně cit a intuice a na
druhé straně vzdělání. A jak si myslíte, že dřív to
bylo tak jednoduchý rozpoznat – v něčem máte
pravdu, doba byla černobílá, my jsme byli na
jedný straně a bolševici na druhý. Já jezdím často
na besedy po gymnáziích a těm mladejm lidem
říkám, že to mají v jistém smyslu horší než my.
U nás to bylo jasný. Prostě se zařadíme buď tam
nebo tam. Kdežto ta současná hydra, která dusí
veškeré svobodné myšlení, konání, myslím ty
nadnárodní společnosti a politika, která je s nimi
spojená, to je amébovité, neuchopitelné. Takže
tvrdím, že procento lidí, kteří nosí dál kulturu, je
po staletí zhruba stejné, takových 12 – 13 procent.
Ale ta vaše generace, troufám si říct, to má nesrovnatelně těžší než my. A to včetně toho, že my
jsme za svoje názory museli jít do vězení, to vám
už třeba nehrozí. Ale to zahlcení internetem,
který odstraňuje myšlení, přemítání? My jsme si
museli každou informaci těžce někde vydolovat,
téměř vybojovat. Dneska spousta mladých lidí
chce něco vědět, tak si klikne, přečte si povrchní
informaci a neví o tom vůbec nic.
Máme dneska svobodu, nebo se nám
to jen zdá?
Tohle je otázka pro mě naprosto irelevatní, já
jsem se choval vždycky svobodně. A každý musí
svobodu cítit ve své duši a ne se na něco odvolávat nebo doufat, že mu ji někdo dá.
A co je to ta svoboda?
Stát si za svým, za všech okolností.
Dá se věřit i někomu jinému než sám sobě?
No, ani sám sobě by člověk neměl příliš věřit,
protože se může ocitnout v situaci, kterou nepředvídal a sám neví, jak se zachová. Tímto problémem bych se vůbec nezabýval.
Píšete ještě básničky?
Pořád. Ale ne ustavičně. Mám třeba období půl
roku, kdy nenapíšu nic. Básně, ty se v podstatě
vytvářejí samy, člověk akorát zapisuje to, co mu
nějakým způsobem vytane v hlavě. Já rozhodně
nejsem ten typ autora, který by seděl u psacího
stolu a říkal si: „Ještě musíš napsat báseň, ještě
jednu.“ Buďto to přijde, a nebo to nepřijde. Já
osobně jsem byl už kolikrát smířenej s tím, že
už žádnou nenapíšu, když jsem vydal poslední
sbírku, že už nic neřeknu. No a za rok a půl se to
třeba zlomí. Teď zrovna dodělávám současně dvě
sbírky, jedna je Magorův noční zpěv, která navazuje na Magorův ranní zpěv. To jsou takový srandovní básně, asi za 20 let shromážděný. Ta druhá,
to jsou takový vážný. Někdy na jaře by měly vyjít
obě dvě, doufám, že ten trh příliš nezahltím.
Píše se vám líp za střízliva nebo pod vlivem
nějaké látky?
No tak, za střízliva… Moje takzvaně nejslavnější
sbírka, za kterou jsem dostal nějaké ceny,
b
9
ROZHOVOR
b Magorovy labutí písně, to jsem psal v kriminále, ve Valdicích, čili to jsem psal nepochybně
za střízliva. No a pak jsem napsal pár básní za
střízliva i v civilním životě. Ale na alkoholu je
zajímavé, že uvolňuje z podvědomí asociace. Že
se vám vynořují věci, na které jste dávno zapomněla, a z toho se pak nějak skládá báseň. Ale
samozřejmě jsem zkoušel i perník, na mě to má
ten vliv, že já pak mluvím třeba dva dny v kuse
ve verších. Ale nikdy jsem z toho nezapsal jediný
slovo, nikdy jsem to nevydal, protože to nepovažuju za svoje vědomí. Já vím, že jsou autoři, kteří
experimentovali s drogama. Například
v mé diplomové práci na filosofii, jejímž tématem
byla vizuální poezie, jsem se zabýval srovnáním
díla Jiřího Koláře a Henriho Michauxe (čti Mišo).
Henri Michaux byl vynikající belgický básník a
ten experimentoval s meskalinem a dělal takový
kresbičky, takový postavičky pod vlivem meskalinu. Ale to jsou výjimky, to musí být velmi silný
intelekt, aby zvládl působení drog. Nic z toho, co
mě napadalo pod perníkem se nikdy nezachovalo. Je to sranda, protože alkohol je taky droga.
Partie s Magorem se může lehce protáhnout.
Já si myslím, že alkohol má v sobě jakoby
spoustu drog, působí sedativně, působí jako
stimulant, působí halucinogenně…
Tak například v pivu je lupulin, chmel je vlastně
bratranec marihuany. Po tom dvanáctým pivu
víte přesně, jak byste organizovala svět, a jak
byste postavila národní mužstvo z fotbalistů, že
ten blbec tam dal tohodle útočníka… Prostě po
lupulinu je člověk pánem zeměkoule, všemu rozumí, všechno ví, a kdo má jinej názor je úplnej
blbec…
Vždyť alkohol je to samý. Mám plno přátel, kteří
se upili, nebo už nemám. Když je někdo na heráku, tak proč to má kupovat za patnáct set
na ulici, když může mít čistej za stovku. A je
i možný, ale nejsem futurolog, že by těch konzumentů trochu ubylo, protože zakázaný věci
vždycky lákaj.
To je známá příhoda, situace z historie, nikdy se
nechlastalo v Americe tolik, jako když tam byla
prohibice. Na každý párty patřilo k povinnosti
tu whisky mít.
Jaký je váš vztah k marihuaně?
Pozitivní v tomhle smyslu: já uznávám drogy,
které jsou přírodní, páč si říkám, že to stvořil
Pánbůh. Čili dejme tomu marihuana a lysohlávky, abych mluvil o tom, co je u nás nejdostupnější. Já chlastám asi od 15 let a nikdy jsem
nekouřil, já neumím ani šlukovat. Když koluje
kolem stolu nebo venku před hospodou joint, tak
si ho dám ze společenských důvodů, ale protože
neumím šlukovat, tak to jen inhaluju. Nicméně
Jak to v době totality bylo s marihuanou?
V seriálu Třicet případů majora Zemana
jste vy a vaši přátelé vykreslení jako feťáci,
ale jak to bylo doopravdy. Byla tráva vůbec
dostupná?
Vůbec nebyla. První hašiš, co jsme kouřili, přivezl
Paul Wilson z Anglie, to byl člen Plastic People,
kanadský státní občan, takže mohl jezdit ven.
Ale to bylo zcela sváteční. Tenkrát tady drogy
NESERTE SE DO NÁS, MY SE DO VÁS TAKY
NESEREME. TO JEDINÝ JSME PO NICH VŽDY CHTĚLI.
párkrát jsem dával trávu do jídla, ono to má pak
mnohem silnější účinky, než když se to kouří. Už
jsem ji asi tři roky nezasel, protože jsem se nedostal na jaře na svůj statek. Já ji pěstuju hlavně
proto, že nesouhlasím s kriminalizací marihuany. Jenomže mě kvůli tomu nikdy nepopotahovali, poněvadž jsem pro ty kretény taková
celebrita, že se raději tvářili, že o ní nevědí, i když
o tom vědět museli. Takže já jsem pro absolutní
legalizaci marihuany, lysohlávek, ale jsem v důsledku i pro legalizaci tvrdých drog – heroinu a
tak dále. Protože jak všichni víme, akorát ty kreténi politický to nejsou schopný pochopit, tím se
odstraněj drogový kartely. Ať se každý ničí sám.
10
nebyly. I když – někteří s tím experimentovali,
ale to nebyla naše patra, takže konkrétně ve
společenství kolem Plastiků se chlastalo pivo a
kořalky.
Co se týká legalizace konopí, já mám trochu
obavy, že jakmile se stát a politici začnou
tímto tématem vážně zabývat, budou
se snažit, aby ve výsledku na marihuaně
obohatili především sami sebe. Že stát
sám nebo farmaceutické firmy budou chtít
zaujmout roli jediného oficiálního dealera a
domácí pěstování pro vlastní potřebu bude
běžným lidem různými způsoby zakazováno
a znepříjemňováno. Myslíte, že to tak
může být?
Tohle bych řek, že je úplně zcestná úvaha. Protože v případě, že by to legalizovali, v absolutním
měřítku, tak nemůžou nikomu zakázat pěstovat
si trávu na zahrádce. To je to samé jako kdyby
dneska, když je povolený alkohol, někomu zakazovali vařit doma pivo podle starého receptu.
Já myslím, že můžou. Že můžou udělat zákon
zakazující domácí produkci s tím, že to bude
vyráběno jen na oficiálních místech a tvrdit,
že nás tím vlastně chrání, protože jen oni to
umí správně a bezpečně…
To je jako s pálením. Nesmíte si pálit doma, musíte do tý pálenice, ale nikdo po tom nejde. Oni ty
kreténi si můžou dělat zákony jaký chtějí, ale my
na ně stejně sereme. Čím víc lidí jim bude srát
na ty idiotský zákony, tím menší mají šanci. Je to
znova, jak jste se ptala na tu svobodu – svobodu
musíte mít v sobě a ne jenom čekat, až někdo povolí legalizaci. Tak jako je to v úvodníku vašeho
časopisu, já jsem to čet, pěstujte, tím přispějete
k legalizaci, tam ta věta je přesná.
Jak se vám líbí časopis Legalizace?
Obsahově velmi, fotky krásný, pokud jde o ty
grafický doplňky, tak to je nic moc. Přečetl jsem
to ze dvou třetin, marihuana je tak krásná rostlina, fotogenická… Celkově vám fandím a přeju
vám, nebo přeju si, aby to k něčemu bylo.
Ještě děláte festivaly v Prostředním Vydří?
Ne, to mi tam zakázali z důvodu hluku a tak, navíc ta stodola, kde se to odehrávalo, spadla. Přesunuli jsem to ke Skalákovi na mlejn. To je
v Želetavě kousek ode mě. Takže tam se pokračuje, má s tím ale hrozný problémy. Nejbližší vesnice, Meziříčko, tam osmdesát procent lidí volilo
komunisty. Mlejn je na samotě, čtyři kilometry
daleko. Přesto se serou. To je třídní boj, oni nás b
ROZHOVOR
LEGISLATIVA
b nenáviděj jako třídu, dřív nás mohli zavírat,
teďka nás aspoň otravujou. Já jsem tenkrát po
CzechTeku, když ho brutálně rozehnali, napsal
se Standou Penců dopis Grossovi: „Neserte se do
nás, my se do vás taky nesereme.“ To je jediný, co
jsme po nich kdy chtěli. Vždycky. Za komančů.
My jsme nebyli politický, my jsme si jen chtěli
dělat svoje.
Máte pro čtenáře nějaký vzkaz?
Můžu dát svojí příhodu s lysohlávkama. Já mám
ten statek v Prostředním Vydří. To je mezi Dačicemi a Telčí, a tam začíná Jihlavsko a dál, kde
jich roste nepřeberně. To už je řadu let… Začátkem listopadu vyrašily lysohlávky a já jsem si
vzal takový igelitový pytlík, ne pytel, ale takový
menší, a mohl jsem ho mít plnej. A říkal jsem
si: „Nesmíš to žrát syrový!“, to jsem si umiňoval. Když jsem se probral, lez jsem po čtyřech
a byl jsem přesvědčenej, že jsem vlkodlak. A v
tom pytli jich bylo po dně. Začal jsem se teda
probírat, uslyšel jsem zvuky aut a došel jsem na
silnici. A byl jsem u Stonařova, to je od Prostředního Vydří vzdušnou čarou takovejch třicet kilometrů. Já vůbec nemám ponětí, kolik jsem toho
po těch čtyřech nachodil, v domnění, že jsem
vlkodlakem. Ve Stonařově byl výčep a pinglové
byli moji kamarádi. Tak jsem tam přišel a říkám
kluci, já jsem byl na houbách, tak jsem si sebou
nevzal prachy, dáte mi dvě tři pivka a nějakýho
toho panáka na sekyru? A oni na to: „Magore běž
se umejt.“ Tak říkám: „Počkej, co to je za manýry,
dáte mi na sekáč, nebo ne, vole, proč bych se
měl kvůli tomu mejt?“ „No běž se umejt.“ No, tak
jsem šel. A na záchodě u zrcadla: tady na tváři
přilepená snítka smrku na pryskyřici, tady kus
lysohlávky a támhle… Já jsem ve finále, zřejmě
v domnění, že jsem vlkodlakem, to žral asi přímo
ze země hubou. Byl to zážitek pěknej. No tak,
to aby čtenáři věděli, že o lysohlávkách taky
něco vím. !
INZERCE h
12
Ivan Martin Jirous, *23. září 1944, Humpolec,
I. M. J., známý též pod přezdívkou Magor, je
český básník, publicista a výtvarný kritik, významná osobnost českého undergroundu. Je
známý především spoluprácí s nezávislou rockovou skupinou Plastic People of the Universe.
Za svou organizátorskou a uměleckou činnost,
kterou provozoval navzdory cenzuře společenského života, byl v době totality pětkrát trestán
odnětím svobody. Často podle vykonstruovaných procesů na základě paragrafu 202 – výtržnictví. Odseděl si celkem osm a půl roku nepod-
Pak v houští
zavyl vlkodlak
nech ruce své
v mých dlaních
milá má
nechvěj se tak
Čeho se bojíš
milá má
Pán nás
neopouští
skrz struhadla
tisíci očkama
se dívá
míněně, z toho čtyři roky v třetí (nejpřísnější)
nápravně výchovné skupině valdického vězení.
Ven se dostal až 25. listopadu 1989, kdy mu
prezident republiky zbytek trestu prominul. Je
držitelem literární ceny Jaroslava Seiferta za celoživotní básnické dílo a ceny Toma Stopparda
za dílo Magorovy labutí písně.
(magorova vanitas, 1999)
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
C
Coffeeshopy v ohrožení!
offeeshopy neodmyslitelně patří k Nizozemsku stejně jako tulipány či větrné mlýny. Za nějaký čas se však nasládlá těžká vůně marihuany může
stát pouhou vzpomínkou. Pravicový kabinet
chce zavést huličský průkaz ke vstupu do coffeeshopů, platný pouze pro občany této země. Výsledek? Zákaz vstupu zahraničních návštěvníků a
s tím spojený citelný úbytek klientely. Zaobaleně
je opatření vysvětlováno tím, že je třeba snížit
úroveň kriminality, pravda je taková, že volnost
v nakládání s marihuanou už dlouhá léta leží
v žaludku sousedním státům. V Belgii a Německu
se marihuana nakoupená v Nizozemsku prodává
ve velkém a úřadům nedopřává klidu. Tyto země
naléhají na současnou vládu, aby s tím něco udělala. A tak chce holandský ministr spravedlnosti
Ivo Opstelten tyto průkazy zavést co nejrychleji,
pravděpodobně ještě letos. Plán počítá s tím, že
průkazy budou zavedeny nejdříve v pohraničních městech, tedy v nejvíce bolestivých oblastech. Dosah opatření má však být celokrálovský.
„Chceme, aby se coffeeshopy staly zase tím, čím
byly na počátku. Místem pro lidi, kteří žijí v jejich
okolí. Nechceme, aby sloužily turistům nebo k ilegálnímu obchodování,“ uvedl Opstelten. Konzervativní politici chtějí, aby se v budoucnu slavné
turisté budou mít útrum
TXT: TIBOR HOUDEK
Nizozemským coffeeshopům zvoní umíráček. Kavárny, ve kterých se volně
prodává marihuana, už před časem musely omezit její množství, které se tu dá
koupit. Teď to vypadá, že brzy nebudou smět prodávat drogu cizincům. Nová
nizozemská vláda zvažuje zavedení huličských průkazů.
coffeeshopy staly místem určeným výhradně pro
místní. Tím by se prý omezila drogová turistika.
„Tento krok je součástí širších plánů, jak potírat
obchod s drogami,“ prohlásil Opstelten. Háček je
v tom, že držení marihuany není v Nizozemsku
legalizováno. Uplatňován tu je gedoogbeleid [čti
chedouchbelajd], neboli politika trpění či politika
přihmouřených očí. Tolerováno je držení množství do pěti gramů marihuany. Kromě podstatné
legalizace, kdy by teprve bylo možné užívání
marihuany omezit zákonem, vláda navrhuje, že
všechny licencované coffeeshopy se reinkarnují
na kluby, do kterých bude vstup jen pro registrované členy. Tím se dostává na světlo složitý
právní rébus.
Kdo je tu víc doma?
V Evropské unii totiž platí, že občan každého
členského státu má na celém jejím území stejná
práva. A každý její občan může také na celém
území žít. Jen těžko by se tedy dokazovalo, kdo
skutečně bydlí v okolí a kdo nikoliv. Zjednodušeně řečeno, právní předpisy Evropské unie neumožňují dělit zákazníky na turisty a domácí.
„Nechápu, jak to chtějí udělat. Chtěli by snad
vydávat průkazy prokazující, že žijete v okolí?
A s těmi by si lidé marihuanu mohli koupit, ač-
NÁVŠTĚVNÍCI COFFEE
SHOPŮ V AMSTERDAMU
JSOU Z 99 % CIZINCI.
koliv i to je vlastně trestné a protizákonné,“ diví
se mluvčí Unie prodejců konopí Michael Veling.
Dalším problémem jsou dopady finanční. Pro
mnohé z podniků může plánované opatření znamenat konec. V některých z nich totiž představovali turisté 99 procent klientely. „Netvrdíme, že
dosavadní praxe byla bez chyb, coffeeshopy ale
vytvořily v mnoha ohledech fungující systém,“
prohlásil mluvčí amsterodamské radnice Bas
Bruijn. Je tak třeba si uvědomit, že současné dění
koresponduje s vývojem nizozemského přístupu
k měkkým drogám. Od tolerování prodeje marihuany po stanovení přesných pravidel a limitů
pro prodej až k dnešní situaci, jejímž výsledkem
je tažení proti marihuaně a vymírání coffeshopů.
Kdysi proklamovaná země lepších zítřků se dnes
ocitá na křižovatce. !
h INZERCE
zdroj: internet
14
15
GROWING
GROWING
TXT: TONNY NEIGHBOURHOOD
epizoda 3.
Roste jako z vody
OUTDOOR
Výběr vhodného místa
Před vysetím semínek do půdy nebo přesazením
vzrostlých sazeniček, které naplánujeme po odeznění silnějších jarních mrazíků (druhá polovina
dubna až začátek května), musíme najít vhodné
místo, kde rostliny porostou. Ideální je vlastní zahrada s koutem, do kterého nikdo moc nechodí,
nebo aspoň není příliš na očích sousedů a kolemjdoucích. Pokud nám na zahradě stojí skleník nebo
fóliovník, máme vyhráno. Takové místo je pro
pěstování nejvhodnější a dokonale chrání naše
rostliny před pohledy zvědavců, zvěří a nepřízní
počasí. V případě, že zahradu nemáme a chceme
pěstovat venku, musíme rostliny ve velkých květináčích umístit do zimní zahrady, na balkón nebo
16
na plochou střechu svého domu. Pro rostliny není
příliš vhodné nechávat je růst za oknem, budou trpět nedostatkem světla, porostou příliš do výšky
a „odvděčí“ se nízkým nebo žádným výnosem. Pokud nejsme schopni své rostliny umístit ani na
jedno z výše uvedených míst, nezbývá než rostliny
zasadit volně do přírody. Vystavujeme se tím ovšem mnoha komplikacím, bude obtížné o rostliny
mimo vlastní pozemek pečovat a chránit je před
nechtěným odhalením a zvěří.
Konopí miluje světlo. Čím méně světla má rostlina k dispozici, tím pomaleji roste. Místo, kde rostliny porostou, by proto mělo být vystavené přímému slunci nejméně tři hodiny denně. Nejrychleji
rostliny porostou na místě, kam slunce svítí každý
den okolo pěti hodin. Je dobré vědět, že kytky dávají přednost rannímu slunci před odpoledním.
Vhodná půda je dalším důležitým faktorem
při výběru pěstebního místa. Rostlinám se nejlépe daří v zemině, která se snadno odvodňuje.
Půda by měla být kompaktní, když ji zmáčkneme,
a drolivá, když ji rozhrábneme. Pokud je zem příliš jílovitá, můžeme do ní přidat písek nebo perlit. Důležité je také pH neboli kyselost půdy, které
musí být okolo 6,5 (jako má mléko). Je-li pH vyšší,
rostlina nebude schopna pořádně přijímat živiny.
Nízké pH zase způsobí větší výskyt samčích rostlin. Kyselost můžeme zvýšit přisypáním hydroxidu vápenatého (vápna) do půdy. Vápno reaguje
pomalu, přidáváme ho nejlépe již na podzim, nejpozději však měsíc před setím nebo přesazením
sazeniček. Naopak vysoké pH můžeme snížit přidáním uhličitanu sodného (sody).Hladina podzemní vody je pro výběr vhodného místa také dů-
zdroj: internet
V minulém díle seriálu Neriskuj! jsme se dozvěděli, s jakými konopnými semínky se můžeme setkat,
co jsou to klony, jaké skupiny konopí existují a co znamená indoor a outdoor. Také jsme si řekli,
jak nechat semínka vyklíčit, a jak zasadit malou rostlinku. V dnešním díle si povíme o vhodných
podmínkách pro pěstování venku a uvnitř a rozebereme si detaily růstové fáze.
ležitá. Pokud je hladina vody příliš vysoká a půda
kvůli tomu nadměrně vlhká, kořeny rostlin nebudou schopny přijímat kyslík a odumřou. Naopak
nízká hladina podzemní vody způsobí rychlé vysychání půdy a my budeme muset často rostliny
zalévat.
Nemáme-li na zahradě vhodnou půdu, můžeme rostliny zasadit do květináčů nebo jiných
nádob (např. kbelíků), které necháme venku.
Platí, že čím větší květináč, tím lépe. Na dně květináče by mělo být nejméně dva centimetry štěrku
pro dobrý odvod vody. Zbytek nádoby naplníme
koupenou zeminou do květináčů.
Sexus
Nyní máme v půdě nebo v květináčích rostliny,
které by měly mít jedno nebo dvě patra zubatých
listů. V tomto stádiu není potřeba rostliny nijak
přihnojovat. Rostliny zaléváme, když je půda suchá. A ujistíme se, že jsou v bezpečí před zvířaty,
ptáky a slimáky. Pokud máme rostliny v květináčích a chceme je pěstovat venku v připraveném
záhonu, přesazujeme je, až když mají alespoň
čtyři patra listů. Při přesazování je důležité zachovat rostlině kořenový bal a neponičit kořeny. Jakmile rostliny dorostou do výše šesti nebo sedmi
pater, měly by být pohnojeny kompletním 20-2020 hnojivem. Čísla udávají poměr dusíku, fosforu
a draslíku. Dusík (N) je důležitý pro silný růst
rostliny, fosfor (P) je nejdůležitější ve fázi kvetení
a draslík (K) má vliv na celkové zdraví rostliny.
V této fázi je také nezbytné určit pohlaví rostliny, protože pro naše potřeby je důležité vypěstovat pouze samičí rostliny a neopylené samičí
květy. Výjimkou je situace, kdy z rostlin hodláme
získat semínka. Pak samozřejmě pěstujeme rostliny obou pohlaví a těšíme se na samičí květenství
plná cenného osiva. Jestliže jsme se na pěstovaní
samičích rostlin připravili výsevem feminizovaných semínek nebo koupí řízků (viz druhý díl seriálu v magazínu Legalizace 03), můžeme fázi rozeznávání pohlaví rostlin s klidem přeskočit.
Pro snadné a rychlé rozeznání pohlaví rostlin
postupujeme následovně. Použijeme černý plastový pytel na odpadky, ten připevníme na konec jedné větévky rostliny. Pytlem překrýváme
větev v pravidelných časových intervalech, aby
přijímala dvanáct hodin světlo a dvanáct tmu.
Do tří týdnů se na větvi objeví charakteristické
pohlavní znaky. Na samčí rostlině vyroste květ,
který bude vypadat jako malé kuličky na větévce.
Samičí rostlina bude mít dva malé, jemné bílé
chloupky, které se objeví v nevyzrálém květu na
konci větévky. Nyní samčí rostliny odstraníme a
tím si zajistíme jistou úrodu pouze samičích rostlin. Při odstraňování samců musíme být velice
pozorní, protože neopatrné a rychlé vytrhnutí
samce může vést k nechtěnému rozprášení pylu,
který naší pěstitelskou snahu předčasně pokazí.
Dobrým způsobem zbavování se samců je překrytí samčí rostliny igelitovým pytlem, v kterém
zabalenou rostlinu vytrhneme.
stejně dobře jako kořeny. Při tomto hnojení je důležité hnojivo zředit vodou na polovinu. Jemným postřikem aplikujeme živiny na listy ideálně v době mezi pátou a devátou hodinou ranní,
v době, kdy jsou průduchy listů otevřené. Později
během dne se takovéto hnojení může úplně minout účinkem. Je také vhodnější aplikovat jemný
postřik dvakrát týdně, než jednou za dva týdny
listy úplně zmáčet hnojivem. Den po hnojení doporučujeme postřik čistou vodou, která omyje
všechno zbylé hnojivo z listů.
Zastřihávání
Rostliny díky kvalitní péči rychle rostou a může
být vhodné je trochu zastřihnout. Zastřižení rostlině pomůže získat nové větve a udrží ji nízkou,
silnou a pevnou u země. Některé odrůdy zastřižení nepotřebují, protože přirozeně rostou do
tvaru křoví. Jiné ovšem vydávají energii na růst
stonku a pak je zastřižení potřeba pro vývoj více
větví, na kterých narostou bohaté květy. Někteří
pěstitelé tvrdí, že zastřihávání zpomaluje růst
rostlin a může dokonce způsobit zvýšený výskyt
samců kvůli stresu při odstraňování větví. Ať je
tomu jakkoliv, zastřihávání je prokazatelně vhodnou technikou k získání většího výnosu květů a
také udržuje rostliny nízké a tím méně nápadné.
Pokud nechceme, aby na zahradě vyrostly třímetrové kytky, je vhodné pomocí čistých a ostrých
nůžek rostliny zkrátit. Tam, kde ustřihneme větev
nebo vrchol rostliny, vyrostou dvě nové větve a
na nich další květy. A o těch si povíme zase příště. b
h INZERCE
Fáze růstu
Nyní máme záhon plný samičích rostlin zbavených černých igelitových pytlů a můžeme se těšit z jejich růstu. Rostliny zaléváme, když je půda
suchá do hloubky deseti centimetrů, a hnojit můžeme každé tři až čtyři týdny. Kromě klasických
hnojiv se v době růstu velmi osvědčilo přihnojování kopřivovým zákvasem. Přijímají-li rostliny
dostatek světla, živin a vody, není neobvyklé, že
rostou rychlostí až pět centimetrů denně. Pokud
se na rostlinách objeví příznaky nějakého nedostatku (vadnutí, velké množství žlutých a opadávajících listů), je třeba zkontrolovat obsah živin
v půdě a dle potřeby rostliny přihnojit či zalít.
Měli bychom opět zkontrolovat kyselost půdy.
Pokud pH klesne pod 6,2, zaléváním vodou s popelem ze dřeva pH opět jednoduše zvýšíme.
Jak rostliny rostou, jejich kořeny se stávají
méně efektivními v transportu živin z půdy.
V této chvíli se můžeme rozhodnout pro hnojení
na list, které spočívá v přímém postřiku živin na
listy. Listy totiž mají schopnost absorbovat živiny
17
GROWING
GROWING
BUDETE-LI
DODRŽOVAT
JEDNODUCHÁ
PRAVIDLA,
ÚSPĚCH JE
SKORO
ZARUČEN
b INDOOR
Podmínky vhodné pro růst
V počáteční fázi je při péči o mladé rostlinky důležité dodržet několik základních pravidel, aby
naše snaha byla úspěšná. Jde především o dodržení správné teploty, osvětlení a časů denního a
nočního cyklu, vlhkosti a v neposlední řadě zalévání a větrání.
Při pěstování indoor můžeme ovlivňovat
všechny tyto potřeby. Prostě simulujeme a vylepšujeme přírodní podmínky v uzavřeném prostoru.
Osvětlení: zde je potřeba zvolit výkon, odpovídající velikosti půdorysu pěstírny. Při výběru výbojky se můžete orientačně řídit tabulkou:
Výkon
Pokrytí
Efektivní dosah
70 W
35 × 35 cm
25 cm
150 W
45 × 45 cm
35 cm
250 W
60 × 60 cm
50 cm
400 W
100 × 100 cm
80 cm
600 W
120 × 120 cm
100 cm
1000 W
150 × 150 cm
120 cm
Volíme speciální svítidla, jsou optimalizovaná
svým vyzařovaným spektrem pro růst rostlin.
Obyčejné žárovky nebo zářivky (šetřivky) jsou
velmi neúčinné. Jako vhodné se v praxi osvědčily
výbojky, pro růst jsou ideální ty s modrým spektrem – označují se MH. Lze je zakoupit i s předřadníkem a stínítkem jako hotový set, stačí jen
pověsit a zapojit do časovacích hodin. Můžeme
také použít speciální zářivky či šetřivky, některé
disponují výkonem až 250W. V poslední době dosáhly také LED svítidla rozumného účinku. Jsou
sice velmi drahá, ale také účinná, jen minimum jejich výkonu se promění na teplo. Ve skutečnosti
s nimi tedy ve výsledku ušetříme peníze za elektrickou energii.
Denní a noční cyklus: Jak jistě víte, v přírodě se
mění délka dne a noci s ročním obdobím, na jaře
a v létě jsou dny delší a na podzim se zkracují. Po-
18
dle toho rostliny pěstované outdoor rozpoznají,
kdy mají skončit růstovou fázi a vykvést. Při pěstování indoor musíme tyto podmínky simulovat
dobou svícení. Použijeme k tomu časovací hodiny,
je to v podstatě adaptér do zásuvky, který na sobě
má další, výstupní zásuvku. Na tomto časovači
nastavíme kdy má zapnout a kdy vypnout elektrickou energii, na kterou je napojeno osvětlení.
Existují ve dvou základních variantách, digitální
a mechanické. Mechanické jsou o něco levnější,
jejich nevýhodou je ale vyšší poruchovost. A teď
to důležité, a to jsou časy svícení. Pro růstovou
fázi je vhodné svítit 18 hodin v kuse během jednoho 24hodinového cyklu, zhasnuto má být tím
pádem 6 hodin. Touto periodou docílíme růstu až
do té doby, než budeme chtít rostlinu posunout
do další fáze – kvetení. Je zajímavé, že takto uměle
udržované rostliny nezačnou kvést, stále si myslí,
že je léto. Rostliny, které nemají kontakt s přírodním denním cyklem také netuší, kdy je vlastně
skutečná noc a kdy den, je tedy možné svítit
v noci a využít tak v některých případech levnější
elektrickou energii. Cyklus 18/6 udržujeme po celou dobu růstové fáze stále stejný.
Teplota: vhodnou teplotou pro růstovou fázi
se z praxe ukazují hodnoty kolem 23–27 stupňů
Celsia přes den a 21 stupňů v noci. Při nízkých
teplotách v noci se nesprávně a zpomaleně vyvíjí kořenový systém, při teplotě vyšší než 30
stupňů Celsia přes den se zpomaluje příjem živin,
což má také negativní dopad na růst. Teplotu regulujeme přes den nejčastěji odvětráním, osvětlení většinou produkuje dostatek tepla. Pokud
klasické odvětrávání pomocí odsávání vzduchu
z pěstebního prostoru nestačí pro snížení teploty,
doporučujeme uzavřít zdroj světla (a tím tepla)
do tzv. cooltube. Jde o speciální trubici z borosilikátového skla, na kterou se napojuje odvětrávací
potrubí. Vzduch pak lépe proudí kolem rozpálené výbojky a její teplo se dostává do samotného
pěstebního prostoru v menší míře. Pokud ani to
nepomáhá, nebo pokud je v letních měsících už
teplota nasávaného vzduchu vysoká, doporučujeme pěstovat v chladnějších prostorech jako
sklepení, nebo použít klimatizaci. Naopak, pokud
↖ Samčí rostlina – květy ve tvaru malých kuliček.
↑ Samičí rostlina – květy vypadají jako bílé chloupky
se potýkáme s nízkou teplotou, existují vytápěcí
elektrické rohože. Jen pozor, kde měříte teplotu,
květináče položené přímo na rohože mohou mít
příliš vysokou teplotu v místě, kde se dotýkají.
Vlhkost: ve velmi ranném stádiu vývoje – zejména v prvních 2–3 týdnech – je vhodné udržovat vysokou relativní vlhkost vzduchu, ideální
je 70–80 % . Postupně, jak se rostliny rozrůstají,
můžeme snižovat zvlhčování prostředí až k hodnotě 40–50 %. Později jsou rostliny schopny samy
si udržovat vzdušnou vlhkost v přijatelné míře.
Vlhkost zvyšujeme pomocí zvlhčovačů, dají se
zakoupit jak v growshopech, tak v prodejnách
elektro. Jako vhodné se ukazují ty, které používají techniku „studené páry“ – jedná se o tzv. ultrazvukové zvlhčovače. Pořizovací náklady nejsou
vysoké, velmi účinné přístroje (SPS-808) lze pořídit už za několik stokorun a jejich blahodárný
účinek se jistě vyplatí. Pokud máte v pěstírně vlhkost nepřijatelně vysokou, posilte odvětrávání.
Příliš vysoká vlhkost může zvyšovat riziko plísní,
a to zejména v pozdějších fázích.
Substrát nebo hydro?
Podle pěstebního média rozlišujeme mezi dvěma
základními způsoby pěstování indoor. Buď můžeme rostlinky zasadit do různých substrátů,
nebo pěstovat pomocí moderní technologie –
hydroponicky.
Hydroponie je způsob, při kterém jsou rostlinky uchyceny za stonek a jejich kořínky prorůstají například vrstvou keramzitu a dále volně
visí do nádoby se zálivkou. Ta cirkuluje a pomocí akvaristických vzduchovacích kamenů se
provzdušňuje. Takový způsob je sice poměrně
náročný na přesnost dávkování hnojiv, ale výhodou je rychlejší růst. Existuje ještě sofistikovanější varianta – aeroponie. Při té visí veškeré
kořeny volně a jejich zavlažování probíhá pomocí
ultrazvukového rozprašovače nebo speciálních
trysek přímo v nádobě se zálivkou. Kořeny jsou
tak vyživovány vlastně mlhou vytvořenou ze zálivky. Pěstování v substrátu je vhodnější pro začátečníky. Umožňuje totiž větší toleranci chyb.
Hlína prostě snese víc, než kdybychom třeba
příliš přehnojenou zálivku nalili přímo na kořeny. Substrát, jinak také pěstební médium, by
měl být dostatečně vzdušný. Kyselost půdy by
se měla pohybovat kolem pH 5,8-6,3. Doporučujeme zakoupit speciálně připravovanou zeminu v
growshopech, existuje několik druhů a prodavači
nám ochotně poradí. Nejčastěji se používá kokosová drť, nebo její mix s další zeminou. Příliš rašelinové, bahnité, nebo naopak písčité substráty
nejsou vhodné.
Zálivka a hnojení: jsou velmi důležitou součástí, zde se objevuje nejvíce chyb u začátečníků.
Pojďme si říct základní pravidla.
1. Nepřelévat – zaléváme podle potřeby rostlin,
pěstební substrát by měl být před další zálivkou téměř vyschlý. Udržovat jej stále příliš
vlhký může znamenat nejen vyšší riziko plísní,
ale hlavně nedostatek vzduchu pro kořeny,
nebo dokonce jejich zahnívání. Vzduch je přitom důležitý pro správné vstřebávání živin.
2. Dodržovat dávkování – na každém zakoupeném hnojivu je předepsané doporučené dávkování pro každou pěstební fázi. Můžeme samozřejmě dávkování upravit podle potřeby,
ale nedoporučujeme nic přehánět. Přehnaně
nízké nebo vysoké množství živin vede k
úhynu rostlin či k vadám růstu a jiným nežádoucím účinkům. Pozor dejte také na předhnojené substráty, některé obsahují dostatečné
množství živin až na několik týdnů růstu a
není potřeba zvlášť hnojit.
3. Kyselost (pH) – ideální kyselost zálivky má v
růstové fázi hodnotu 5,8. Hodnotu pH měříme
pomocí pH-metru, který lze zakoupit v laboratorních potřebách nebo v growshopech. Tvrdou vodu – tedy tu s vysokým pH – lze upravit
kyselinou dusičnou, stačí několik mililitrů na
desítky litrů vody. Úpravu vody děláme před
samotným namícháním hnojiv, kdyby se něco
nepovedlo, ušetříme si tak poměrně drahá
hnojiva. Vhodné je použít odstátou vodu,
vyprchává z ní nežádoucí chlór používaný
v městských úpravnách vody k desinfekci. Při
dodržení pH se živiny optimálně vstřebávají a
vaše rostlinky dostanou co potřebují.
Pokud se budete těmito jednoduchými pravidly
řídit, úspěch je skoro zaručen. Existuje mnoho
druhů základních hnojiv a různých aditiv a podpůrných látek. Nelze s jistotou říci, která jsou
nejlepší, na toto téma se na „odborných“ fórech
vedou nekonečné debaty. Lze ale říci, že výrobci
hnojiv se snaží mít v sortimentu ucelenou řadu
výrobků, jež se vzájemně doplňují, takže nic nezkazíte tím, že budete používat vše od jednoho
výrobce. Zde se experimentům meze nekladou,
možná právě vy přijdete na kombinaci, která vašim rostlinkám nejlépe vyhovuje.
Větrání: jelikož pěstujeme v uzavřeném prostoru a přirozená cirkulace vzduchu zde neexistuje, používáme řízenou ventilaci. Minimální péči
zajistíme podle zásady, že prostor má být úplně
odvětrán alespoň 20× za hodinu. Pomocí jednoduchého výpočtu zjistíme, jak silný ventilátor
použijeme na odtah vzduchu z pěstírny. Příklad:
náš prostor má 1×1 metr podlahu a 2 metry výšku.
Objem spočteme vynásobením všech hodnot,
tedy 1×1×2=2 metry krychlové. Toto číslo vynásobíme počtem odvětrání a vyjde nám hodnota
40 – ventilátor by měl být schopen odvětrat 40
metrů krychlových za hodinu. Vzduch ale musí
b
h INZERCE
Široký výběr
kvalitních semen
Ceres Seeds - Dutch Passion
Green House Seeds - Magus Genetics
Paradise Seeds - Seedism - Serious Seeds - TH Seeds
Při objednávce nad 1500 Kč
získáte roční předplatné časopisu Legalizace
www.seedweed.cz
19
GROWING
b při odvětrávání překonat několik překážek (prostor mezi rostlinami, cestu potrubím, popřípadě
pachový filtr), je lepší dimenzovat větrání s rezervou cca 1/3, v uváděném příkladě tedy půjde o
ventilátor s výkonem 60m3/h. Odsávací potrubí
umístíme do horní části prostoru. Do pěstebního
prostoru je také nutno vytvořit otvory pro přívod čerstvého vzduchu, jejich celkový průměr
by měl být o 1/3 větší než průměr odsávacího potrubí. Tyto otvory zpravidla děláme ve spodní
části pěstírny, dodržíme tak vertikální (svislé) a
přirozené proudění teplého vzduchu.
Doba růstu
Délku růstové fáze, jak jsme si již řekli, ovlivňujeme sami. Jakmile ji budeme chtít ukončit a přejít do fáze květové, stačí zkrátit periodu světla na
12 hodin denně. Tím rostlině simulujeme ukončení léta a ta pomalu přejde do květu. Kdy to ale
udělat? Je to jednoduché. Záleží na tom, jak moc
chcete mít rostliny rozrostlé a vysoké. Po přepnutí na květ rostlinky zpravidla prudce povyrostou, někdy až o třetinu své velikosti, někdy více.
S tím je nutno počítat vzhledem k výšce vašeho
pěstebního prostoru, dejte pozor, aby se vrcholky
rostlin nepálily o zdroj světla. Ideální vzdáleností
by mohlo být přibližně 30-50 cm, podle výkonu
GROWING
světelného zdroje. Dá se přibližně říci, že doba
vhodná pro růst se pohybuje mezi 2-3 měsíci.
Jak to vlastně celé probíhá?
Z minulého dílu našeho seriálu máme maličkou
rostlinku, zasazenou v květináči se substrátem.
Umístíme ji do pěstírny pěkně pod svítidlo a zalijeme připravenou zálivkou. Nastavíme dobu
osvětlení na 18 hodin světla a 6 hodin tmy. Zapneme ventilaci a popřípadě zvlhčovač. Odvětrávání můžeme řídit pomocí termostatu, na kterém
nastavíme teplotu, kdy má ventilátor sepnout –
tak zajistíme nepřekračování maximální doporučené teploty. Je vhodné najít správný kompromis
mezi teplotou a intenzitou větrání a optimální
vlhkostí. Po celou dobu růstu podle potřeby zaléváme a sledujeme, zdali se vše vyvíjí ideálně.
Po dvou týdnech můžeme snížit výkon zvlhčovače, vlhkost měříme pomocí vlhkoměru. Po
cca čtyřech týdnech růstu již zvlhčovač zpravidla
není potřeba.
V růstu můžeme rostlinky také zastřihávat
a zaštipovat. Pokud ustřihneme horní část větvičky, zpravidla nám z ní vyrostou dvě další. Nedoporučuje se zastřihávat příliš často, záleží na
síle rostlinek. Sledujeme, jak se nám rostlinky
rozvětvují a rostou. Pro lepší prostupnost světla
do středu rostlinek použijeme takzvané půlměsíce. Jde o malé plastové ohebné úchyty, které
připneme na větvičku a ohneme ji do potřebného
směru bez rizika zlomení. Takto lze ohýbat celou
kytku do potřebného tvaru, účelem je dostatek
dopadajícího světla na všechny její části. Půlměsíčky se dají zakoupit také v growshopech.
Udržujeme stejnou vzdálenost svítidla od vrcholků rostlin. Vhodné je mít těleso se stínítkem
zavěšeno v očkách na řetízku, tak jej lze jednoduše dle potřeby umístit výše či naopak snížit.
Dbáme na pokrytí celé pěstební plochy světlem.
Tam kde je ho málo, projevuje se to na rostlinách
dlouhými a tenkými stonky. Pokud je světlo moc
blízko, horní listy se kroutí a spalují.
Velikost květináčů je potřeba přizpůsobit velikosti a rozvětvení rostlin, například rostlinky
velké 75 cm je vhodné přesadit do květníků o objemu 6–10 l. Přesazujeme vždy do stejného substrátu, a to se zachováním i toho původního. Jen
vezmeme rostlinu za stonek a i s původním substrátem ji vložíme do většího, kořeny vše drží
pěkně pohromadě.
Ve chvíli, kdy jsou rostlinky optimálně rozvětvené a velké, přejdeme do květové fáze. Ale o tom
až příště :-) !
h INZERCE
20
21
LEGISLATIVA
LLE
EG
GIISL
S AT
ATIV
VA
GROWING
←← Malé sazeničky
v rockwoolu, které jsou
umístěné na vrstvě
keramzitu.
Hydroponie
úvod do pěstování
← Kořeny rostliny rychle
prorůstají porovitou
kostkou rockwoolu
TXT: TONNY NEIGHBOURHOOD
Většina pěstitelů uvádí, že v hydroponických systémech rostou
kytky rychleji než v zemině, a to při použití stejné genetiky a
pěstebních podmínek. Může to být způsobeno větší pozorností
na kontrolu živin a lepším přístupem ke kyslíku. Rostliny mohou
snáze dýchat a díky tomu rostou kratší dobu. Jedna zpráva uvádí, že
kytky zasazené do zeminy dozrály až po hydroponicky pěstovaných
rostlinách, které byly zasazené o 2 týdny později!
Nevýhod rockwoolu je relativně málo. Má zásadité pH, takže musíte do živného roztoku (pH
5,5) přidávat něco pro okyselení, aby se pH 7,7
v rockwoolu snížilo na pH 6,5 (dobře poslouží
třeba ocet). Také za sucha dráždí pokožku, ale je-li vlhký, není s ním problém.
Při přípravě rockwoolu k pěstování ho nechte
nasáknout rybí emulzí, přidejte na 24 hodin minerální roztok a kyselinu fosforečnou (snížení
pH), a poté propláchněte. To sníží potřebu starat se později o pH, jelikož to vyrovnává pH rockwoolu prakticky na neutrální úroveň.
Hydroponie by měla být používána pro indoor nebo ve sklenících k urychlení růstu kytek.
Hydroponie umožňuje zalévat kytky denně, což
urychlí růst. Hlavní rozdíl mezi hydroponií a substrátem je, že hydroponické médium udržuje vlhkost, ale dobře umožňuje odtok, takže nedochází
k problémům s přeléváním. Hydroponicky pěstované rostliny také nepřeměňují živiny ze zeminy,
ale z roztoku používaného k zálivce. Hydroponie
umožňuje používat menší kontejnery nebo vaničky k dosažení stejné velikosti rostlin ve srovnání s pěstováním v substrátu. Třílitrová nádoba
postačí na dozrání malé hydroponicky pěstované
rostliny. Toho bychom v substrátu těžko dosáhli,
jelikož živiny se brzy vyčerpají a kořeny mají
málo kyslíku, když se zarazí o stěny nádoby..
Při hydoponickém pěstování je nutné rostliny pozorně sledovat a ujistit se, že nikdy během růstu nedojde k přílišnému vyschnutí, jinak
hrozí poškození kořenů. Pokud nebudete chodit
ke kytkám každý den, ujistěte se, že jsou vaničky
naplněny dostatečně na to, aby vydržely do vašeho návratu, jinak můžete o svou úrodu snadno
přijít. Tradičnější hydroponické metody (aktivní)
zde nebudu probírat. Nevidím důvod, proč dělat
věci složitěji, než je nutné. Při použití čerpadla
k cirkulaci je nutné vyměňovat roztok každý měsíc, ale u rezervoárového systému tento problém
odpadá. Pouze zhruba jednou měsíčně propláchněte médium shora čistou vodou, abyste odstranili usazující se soli.
Často měňte výživu rostlin, abyste se vyhnuli
nedostatku některých látek. Já doporučuju používat 2 různé výživy pro každou fázi růstu, tedy
4 dohromady, k minimalizaci hrozby jakéhokoliv
nedostatku.
Hydroponie není úplně vhodná pro outdoor
pěstování marihuany, pokud nepěstujete ve skleníku. V dalších číslech magazínu se ke způsobům a technikám hydropnického pěstování opět
vrátím. !
h INZERCE
kód
kó
d
50
0
0
10
ey
on
m
m
on
ey
ZA NÁKUP
ZAPLATÍME
50
kód
ey
-
on
m
#
00
%
10
h INZERCE
22
22
Rostliny mohou být zalévány a vyživovány pouhým naléváním roztoku do rezervoáru jednou za
pár dní. Vaničky zaberou velmi malý vertikální
prostor a snadno se s nimi manipuluje.
U tradiční hydroponické metody naplníme nádoby směsí keramzitu a vermikulitu (přetavená
slída) v poměru 4:1. Přidáme vápenec, polévkovou
lžíci na čtyři litry pěstebního média. Toto médium
bude nasávat a udržovat vodu, ale má také skvělé
odtokové vlastnosti a udržuje vzduch. Bohužel
není snadno recyklovatelné, po sklizni je obtížné
ho sterilizovat a znovu nasadit. Použijte jemný
keramzit, asi centimetrové kuličky, a důkladně z
nich opláchněte prach. Navlhčete vermikulit (za
sucha nebezpečný, použijte masku) a namíchejte
do nádob. Čtvercové nádoby pojmou více než kruhové. Do dna nádob proražte díry a do vaničky nalijte vodu. Ta bude nasáta nahoru ke kořenům a
rostliny tak budou mít vše, co potřebují.
Rezervoár naplníme 3,5 až 7 cm vody a mezi zálivkami necháme opadnout. Pokud je to možné,
používejte méně roztoku a častěji zalévejte, aby
se ke kořenům dostalo více vzduchu rychleji. Pokud odjíždíte na dovolenou, prostě naplňte rezervoár po okraj a rostliny vydrží bez zalévání minimálně 2 týdny.
Sázení může být zjednodušeno použitím hydroponických médií nevyžadujících velkou přípravu, jako třeba rockwool. Kostky rockwoolu
mohou být používány opakovaně a jsou vyrobeny speciálně pro použití v hydroponii. Výhodami rockwoolu je jeho relativně nízká cena a
recyklovatelnost. Je stabilnější než květinová
pěna, která se snadno drolí a rozpadá. Rockwool
udrží desetkrát více vody než zemina, a přesto je
nemožné přelití, protože nestále udržuje vysoké
procento kyslíku. A ze všeho nejlepší je, že není
třeba přesazovat; prostě startovací kostku přendejte do rockwoolové pěstební kostky a když
rostlina vyroste, umístěte tuto kostku na rockwoolovou desku. Jelikož rockwool můžete použít několikrát, náklady si můžete vydělit 3 nebo 4
sklizněmi a dostanete se na stejné náklady jako u
jiných pěstebních materiálů.
← Kytky rostou jen ze
živného roztoku
m
on
ey
R
ychlý růst umožňuje dřívější dozrávání
a kratší celkový čas na jednu úrodu.
U půdních substrátů také dochází ke
zpomalení růstu, když kořeny dosáhnou omezení nádoby. Hydroponie poskytuje rovnoměrný, rychlý růst bez přestávek při přesazovacím šoku, pokud je navíc požíván rockwool
(doporučujeme), ubývá práce a spotřeby materiálu na přesazování.
Zdaleka nejjednodušší hydroponické systémy
jsou knotový (wick) systém a rezervoárový systém. Bývají označovány jako pasivní hydroponické metody, protože nevyžadují systém na
distribuci vody aktivním způsobem (čerpadlo,
odpad, měřič toku a rozvody). Základním principem těchto systémů je fakt, že voda je nasávána
kam chcete, pokud jsou médium a podmínky
správné.
Knotové systémy jsou pracnější než rezervoárové, jelikož knoty je třeba nařezat a umístit do
nádob, do kterých musíme správně udělat díry a
vytvořit distanční rozpěru, abychom mohli rostliny umístit nad vodní rezervoár. Mohou to být
jednoduše dva kbelíky, jeden umístěný do druhého, nebo nějaký dětský bazének s cihlami, na
něž postavíme nádoby tak, aby byly nad živným
roztokem. Počáteční instalace knotů je náročná
a rostliny jsou v místnosti postaveny výše, čímž
zabírají cenný vertikální prostor. Základna, na
které nádoby stojí, nemusí být v porovnání s rezervoárových systémem zrovna stabilní a platí,
že pokud rostlinu jednou převrhneme, nikdy se
už ze šoku a stresu pořádně nevzpamatuje.
Rezervoárový systém potřebuje pouze dobré
médium vhodné pro tento účel a vaničku, do
které nádobu posadíme. Kořeny se rozrůstají žádaným horizontálním způsobem a mají dostatek prostoru k růstu. Kytky takto pěstované jsou
velmi robustní, protože se ke kořenům dostává
spousta kyslíku. Rostliny pěstované v rezervoárovém systému rostou zhruba stejně rychle
jako v knotovém nebo jiných, aktivních hydroponických systémech, při menší námaze. Je to
tedy zdaleka nejsnadnější hydroponická metoda.
←← Přímým
zavlažováním
předejdeme vyschnutí
0 00
30
3
ney
oney
o
on
mon
m
mo
m
200
ey
mon
m
!"
&$$ '
$(
$(
"%'
'
$# #
$+&
(!$+"*$*$
+$)
!$ &$
)
+&!*
.(
%#
'
!!"$
#.!"$(*
(!!$)
!"#
&.*
.,!23
$#+
#
GROWING
GR
G
ROW
O IN
NG
GROWING
Pěstuj a foť! – téma „ledová ganja“
Buď si většina z vás neuměla pod tématem „ledová ganja“ nic představit, nebo zima není dostatečně inspirativní,
a tak nám fotek do redakce mnoho nepřišlo. Snad bude příští téma trochu jednodušší. I tak všem nápaditým
pěstitelům a fotografům za jejich příspěvky děkujeme a za ty nejlepší tradičně rozdáváme dárky. Tentokrát jsou
ceny z pražského obchodu Fruit of the room (www.growshop-praha.eu).
1. cena – hnojiva Plagron Terra Grow a Plagron Terra Bloom
2. cena – semínka Dutch Passion Voodoo regular
3. cena – popelník
1.
2.
3.
Téma příštího fotoreportu je „cannabis party“. Na vaše umělecká díla, momentky
z mejdanů a obrázky jointů se budeme těšit na adrese [email protected]
Ty nejlepší fotografy za jejich snahu opět odměníme.
24
25
PORADNA - váš osobní zahradník od GROWSHOP.CZ
GROWING
INZERCE h
Svědci Jahodovi pátrají, radí a informují
Na trhu je nepřeberné množství doplňků
k hnojivům, vyplatí se je používat a fungují
vůbec?
Některé fungují a jiné jsou pouhým reklamním
trikem výrobce. Základní hnojiva v sobě obsahují
nezbytné živiny pro rostliny ve správném poměru tak, aby se mohly optimálně vyvíjet. Dusík,
fosfor a draslík jsou základní látky, které rostlina
potřebuje pro růst a květ.
Doplňky, stimulátory a pomocné přípravky
nejsou bohaté na živiny, ale obsahují látky, které
pomáhají rostlinám nebo pěstebnímu médiu.
Zvyšují odolnost rostliny, napomáhají šoku po
přesazení, zlepšují příjem živin a podporují růst,
květ a tvorbu plodů.
Produkty, které zákazníkům doporučujeme
my, jsou vyzkoušené, spolehlivé a při dobrých
podmínkách dokáží maximalizovat výnos.
Pro růst
Plagron Cropmax patří mezi růstové stimulátory.
Obsahuje směs vitamínů, aminokyselin a růstových hormonů. Podporuje dělení buněk, takže
rostliny rychle nabývají na objemu. Kořenový
systém vytváří více postranních výhonků.
Cropmax pomáhá i při zotavení rostliny ze stresu
(přesazení, napadení škůdci). Je vhodný pro řízky,
rostoucí a mateční rostliny. Používáním Cropmaxu můžete zvýšit svou úrodu o 10 až 25%.
překonat stres z nemocí či přesazení. Je vhodný
pro všechny typy substrátů a systémů (půda, kokos, rockwool, mapito, NFT, Ebb&Flood). Používá
se posledních 4 až 6 týdnů společně s květovým
hnojivem. Protože obsahuje základní živiny (fosfor a draslík), můžete snížit dávkování základního hnojiva až o 50%!
Pro růst a květ
Plagron Phyt-Amin obsahuje přírodní růstové
a květové hormony a má stimulační efekt v průběhu celého cyklu. Zvyšuje podíl zeleného barviva
v listech (chlorofyl), zlepšuje proces fotosyntézy
a rostlina produkuje více cukrů. Podporuje obranyschopnost rostliny a chrání ji před dehydratací.
Rostliny vytvářejí více výhonků, květů a plodů.
Po celou dobu pěstování
Přípravek Advanced Hydroponics Enzymes,
který odstraňuje odumřelé kořínky a rozpouští
usazené soli v pěstebním médiu. Rostliny získají
dodatečnou výživu z rozpuštěných solí a zvýší se
jejich obranyschopnost.
Před sklizní
Pro květ
Plagron Green Sensation je naším favoritem v
květových stimulátorech, obsahuje hormony, vitamíny, aminokyseliny, fosfor a draslík. Stimuluje tvorbu cukrů a zlepšuje jejich transport v
rostlině. Upevňuje buněčnou strukturu, podporuje obranyschopnost a napomáhá rostlinám
V poslední fázi květu nechceme, aby hnojiva jakýmkoli způsobem ovlivnila chuť úrody. Proto
v posledních dvou týdnech používáme Advanced Hydroponics Final Solution – průplachový
a čisticí roztok. Rostlina se zbaví zbytků hnojiv a
odpadních látek. Přípravek také působí preventivně proti plísním a podporuje dovírání palic. !
Jak pěstovat indoor?
Jak pěstovat
„INDOOR“
Mr. José
TXT: ROMAN VESELÝ
Povinná výbava kařdého growera.
Na trhu se objevila velice zdařilá knižní prvotina od zatím nepříliš známého
autora Mr. Josého.
J
ak je z názvu patrné, kniha se zabývá problematikou pěstování rostlin pod umělým osvětlením v uzavřených prostorech,
takzvaným indoor pěstováním. Popisuje
tuto moderní metodu od začátku až do konce,
velmi detailně a se všemi souvislostmi. Můžeme
ji považovat za praktického průvodce světem indooru, a to jak po stránce výběru jednotlivých
komponent pěstírny a zvolení vhodného způsobu pěstování, tak po stránce samotné realizace,
celého průběhu od zasetí až po sklizeň.
Kniha „Jak pěstovat indoor“ je velmi obsáhlá,
má bezmála 340 stran, což na první pohled ukazuje na velkou složitost a nevhodnost pro začátečníky. Opak je ale pravdou – je vhodná – ne,
26
dovolím si říct, že je nutná hlavně pro začínající
pěstitele. Díky ní mohou právě oni eliminovat většinu zbytečných začátečnických chyb, neztrácet s
nimi čas a své umění potom zdokonalovat a vylepšovat. Ale i pokročilejší groweři zde najdou potřebné informace, například vzorce na přesné výpočty síly osvětlení a ventilace a mnoho dalšího.
Rozdělení na kapitoly je velmi přehledné, autor postupuje od základních souhrnných informací, přes potřebné vybavení v závislosti na
specializaci způsobu pěstování, stavbu pěstírny
a rozložení vybavení v prostoru, správné nastavení všech komponent (osvětlení, ventilace, závlaha...), volbu substrátů, nádob, hnojiv, až po
popisy škůdců a nemocí. V další části autor po-
Do 18 let neprodejné.
pisuje samotný průběh pěstebních cyklů včetně
různých technik zastřihávání a dalších metod řízení růstu. Některé odstavce jsou vhodně ilustrovány fotografiemi či nákresy, což umožňuje lépe
pochopit předkládané informace.
Nebudu se tajit s názorem, že takovou knihu
měl někdo napsat již dávno. Že takovou knihu
by měl mít v povinné výbavě každý, kdo to s indoor pěstováním myslí alespoň trošku vážně.
A že bych si přál, aby taková kniha měla vysokou
prodejnost, protože podle mě může pozvednout
úroveň českých a slovenských pěstitelů na vyšší
úroveň. Je to jako základní škola, jen nebýt líný a
získané informace správně praktikovat. !
27
KONOPÍ LÉČÍ
KONOPÍ LÉČÍ
DIAGNÓZA:
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
TXT: FILIP KNOR
Jsem člověk trpící 13. rokem diagnózou roztroušená skleróza. Mnoho lidí se mne v průběhu let ptalo,
co přesně mi konopí v léčbě roztroušené sklerózy přináší. Odpověď je obecně delší, než lidé očekávají .
V této eseji bych se to rád pokusil vysvětlit, a to jak mým subjektivním, tak i co možná nejobjektivnějším
pohledem. Mnoho lidí „zná“ někoho, kdo používá konopí jako lék, ale tam to pro ně obecně končí. Zde je
tedy troška zkušeností od jednoho z nich.
V
roce 1998 mi v počátečním stádiu byla
klasifikována sekundární progresivní
RS, jelikož „ataky“ mého imunitního
systému přicházely jako ohromné
útoky na mé tělo, což se dá popsat jako téměř
chřipkové symptomy vedoucí ke ztrátě kontroly
nad některou částí těla. Jednou to byly mé mo-
mítnutí nového orgánu tělem příjemce), což bylo
součástí studie o tomto léku při léčení RS. Měření
jeho efektivity probíhalo pomocí MRI (zobrazování pomocí magnetické rezonance), což vyústilo
v další projekt zabývající se dlouhodobým monitoringem progrese RS (více než 10 let hodnotných
medicínských dat). Dostával jsem různé cytosta-
přinesl malý stromek konopí, který mu vyrostl
na zahrádce, a zmínil se, že bych to měl vyzkoušet, jelikož četl, že to pomáhá mnoha lidem s mojí
chorobou. A tak jsem začal. Mám velkou zahradu
a dokázal jsem sehnat semínka od přátel na internetu. Šťastně jsem několikrát denně absolvoval 300 metrů dlouhý trek s vodou k zahrádce
Tento článek bych nicméně rád zaměřil na něco
trošku jiného, chtěl jsem se touto záležitostí
trošku pobavit a vzhledem k tomu, že mé vzdělání je primárně ekonomické, pokusím se udělat
menší analýzu konopí jako medicíny a jako kulturního fenoménu a zejména pak jeho ekonomického dopadu na český rozpočet zdravotního pojištění (s použitím jednoho zdokumentovaného
případu – svého).
Chápu, že váš čas coby čtenáře je vzácný a pokusím se načrtnout situaci tak objektivně, jak
jen budu schopen, a nezamlžovat svou analýzu
situace zbytečným politikařením či démonizací
oponentů dekriminalizace. Poskytnu zde pouze
fakta, jak je vidím já.
Léčebný přínos konopí u RS
Následující MRI snímky za posledních 11 let ukazují zhoršování situace od roku 1998 do roku 2006,
kdy jsem se stabilizoval. V úvahu musíme vzít, že
tyto „stíny“ představují zjizvenou tkáň, která se
již neobnoví. Hlavní věc je, že se situace nebude
zhoršovat. Červené kruhy označují strupy v různých oblastech mého mozku. Podle mého názoru
léky, které jsem dostával v letech 2000 až 2006
(steroidy, intravenózní imunoglobuliny a interferony) umožnily mému tělu „uměle“ modulovat původně „silnou“ imunitní reakci, když u mě nemoc
vypukla, a umožnily tak mému tělu období odpočinku a zotavení. Někdy v tuto dobu mi zvýšené
užívání delta-9-THC a CBD, tj. cannabidiolu (dvou
základních složek konopí) umožnilo kompenzovat
často extrémní vedlejší účinky těchto chemických
léků: nevolnost, nechutenství, ztrátu koordinace,
problémy se spánkem, křeče atd. (vše lze najít
na často několikastránkovém výčtu „vedlejších
účinků“ v balení léků). Tím mě konopí přesvědčilo,
abych více bojoval, a dalo mi sílu a důvěru.
Žrací efekt euforie
čové cesty, což mne nutilo na toaletu při každé
možné příležitosti, mé nohy ztrácely sílu a koordinaci před mýma očima, jindy záchvat vyvolal
slepotu v jednom a značnou ztrátu vidění ve druhém oku.
Nejprve musím pochválit lidi a lékaře pracující
v českých nemocnicích (ačkoli jsem v této zemi ve
zmíněné době žil posledních deset let jako turista
logicky bez českého zdravotního pojištění, protože jsem byl kanadský občan), doktoři a personál nemocnice mne ukrývali v úklidové komoře
a dávali mi infúze kortikosteroidů, lahve uváděli
jako rozbité během transportu. V tomto období
svého života jsem si žádným způsobem nemohl
dovolit léčbu. To se samozřejmě změnilo, jakmile jsem získal české občanství o dva roky později (2000). Konečně jsem se začlenil do systému
zdravotního pojištění a má léčba začala probíhat náležitě. Dostalo se mi veškeré dostupné diagnostiky a léčby, podstoupil jsem steroidovou
léčbu Prednisonem, Medrolem a Azathioprenem
(velmi silný tlumič imunitního systému používaný při transplantaci orgánů k zamezení od-
28
tické chemoterapeutické látky ve formě infúzí
(zřejmě s cílem zničit mikroorganismy vyvolávající imunitní reakci v mém těle), léky typu beta interferon A – Avonex (9 měsíců) a Rebif (2 roky),
což představovalo pravidelné dvoutýdenní vlastnoručně podávané injekce. Tyto preparáty jsou
velmi nákladné a cenné, podávané pouze při nejvážnějších případech progrese.
Výsledkem těchto opatření bylo, že mé tělo trpělo jako nikdy předtím, cítil jsem se, jako by se
mé buňky rozpadaly, mé smysly „cítily“ útoky
mého imunitního systému, měl jsem únavový
syndrom a celkovou téměř nepřekonatelnou slabost. Vzpomínám si, jak jsem jednou stlal postel,
udělal jsem jednu část a musel jsem se prospat,
než jsem mohl dokončit zbytek.
Štěstím bylo, že v této
době se mi narodil syn
Tento fakt vše změnil a já byl naplněn pocitem
smyslu, důvodu ke zlepšení a začal jsem hledat
cesty, jak na to. Vždy jsem užíval marihuanu, jako
teenager a i později v dospělosti. Můj příbuzný mi
↑ Magnetická rezonance potvrzuje výskyt plaku na
mozku a míše, kterým se říká sklerózy. Od toho je
odvozen název Roztroušená skleróza, tzv. zjizvená
nervová tkáň, která je náhodně uspořádaná.
s konopím něco, co by pro mne bez pořádné motivace bylo bláznovstvím. Myslím, že tohle s vámi
udělá otcovství. Dá vám řádnou motivaci být silným a postarat se o rodinu.
V letech 2006 až 2007 jsem byl reklasifikován
z chronické progresivní RS na RS se střídavými
relapsy a stavy zlepšení, což se dle vyjádření
mého neurologa nestává často pravděpodobně
díky konopí.
Nyní, o 7 let později jsem plně funkční pracující člen společnosti, bohužel poznamenaný patrným kulháním a chůzí o holi. Jako bych prošel
válkou, což je asi částečně pravda. Válkou sám se
sebou.
Konopí v systému zdravotního
pojištění
Je sice za hranicemi mého vzdělání, abych mohl
reakci svého těla vysvětlit do detailu, minimálně
ale mohu říci, co „cítím“, že se dělo. Prostřednictvím dlouhých debat s dalšími pacienty, kteří
také užívají konopí seté jako lék, jsme dospěli ke
konsenzu, že na nás nepůsobí stejným způsobem
jako v dobách před onemocněním. Můj přítel říká,
že je to jako kdyby choroba „žrala“ účinek a ponechala jen lehkou euforii. Souhlasím a díky diskuzím s Dr. Lumírem Hanušem, předním výzkumníkem kanabinoidů, jsem došel k přesvědčení, že
delta-9-THC, stejně jako další látky v konopí, napodobují aktivitu lidem specifického endokanabinoidu anandamidu, jehož funkcí je v podstatě
regulovat „odpočinek a zotavení“ na buněčné
úrovni, což také ovlivňuje imunitní systém. Při
našich diskuzích konstatoval Dr. Hanuš také to,
že tělo má tendenci „preferovat“ kanabinoidy,
které si nemusí samo vytvářet, což pro mne bylo
úžasnou novinkou, jelikož to může dobře vysvětlovat onen konzumující, „žeroucí“ efekt, který my
nemocní pociťujeme. Přičtu-li tento účinek k již
tak působivým antivirovým schopnostem konopí, s nadsázkou mohu říci, že tato jediná rostlina se svým chemickým složením pro mě dělá
prakticky totéž, co celá klasická medicína.
Náklady, finance a konopí
350 000
Uvážíme-li, že tyto efekty jsou požadovány
u mnoha komplexních chorob s velmi nákladnou léčbou, stejně jako to, že „běžnější“ lidé raději
berou léky jako Prozac či Diazepam, než aby riskovali s ilegální látkou, začneme nahlížet ekonomické efekty státem ustanoveného léčebně-výzkumného rámce.
Shromáždil jsem data, týkající se mého léčebného režimu, a promítl je do lehce jednostranného grafu. Na časovou osu zakresluji finanční
náklady „pouze na léky“ prosím vězte, že bych
si nikdy nedovolil finančně hodnotit heroickou
práci lékařů, sester a dalšího personálu zapojeného do mého vyléčení, to je věc, kterou nelze vyčíslit penězi (návrat mého zdraví a zraku, schopnosti chodit atd.). Doufám, že rozumíte
Snažil jsem se být co nejspecifičtější, nejdůležitější data jsou náklady na cannabis. Jelikož jsem
si zhruba od roku 2002 svou vlastní medicínu
pěstoval, pokusil jsem se vyčíslit náklady na tuto
látku pomocí nákladů na hnojiva a vodu plus potenciálně ušlý zisk v hodinách, kdy jsem na tom
pracoval. To je velmi cenný indikátor, neboť situace se liší u každé osoby. Podle mých propočtů se
jedná o částku přibližně 30 Kč/gram. To při spotřebě 1 gramu denně, vychází na 10 950 Kč ročně.
Důležitým aspektem při zvažování celého tohoto materiálu je fakt, že je zde 30 tisíc českých
občanů sužovaných RS v různých stádiích intenzity. A to je pouze jedna z nemocí potenciálně léčitelných pomocí léčebného konopí.
Děkuji za pozornost, na závěr bych chtěl zdůraznit, že účelem této eseje není tvrdit, že klasická medicína není potřebná, naopak, někdy je
to jediný způsob léčby, který může mít nějaký
úspěch. Chtěl bych jednoduše říci, že jde o informace z první ruky podle mých zjištění coby pacienta a podle sledování reakcí mého těla na léčebné konopí. Byla by obrovská škoda blokovat
přístup lékařské komunity k němu a dalším potenciálně prospěšným látkám. Umožnění double-blind a placebem kontrolovaných studií by snad
mohlo vést k opětovné spolupráci medicíny s přírodou, jako v minulosti, kdy výzkumníci hledali
přírodní látky s léčivými účinky na tělo. Tehdy
bylo objeveno mnoho dodnes běžných léků jako
digitalis, atropin, curare, ergotamidy nebo penicilin, všechny původně získávané z bylin a hub.
Rád bych viděl možnost lékařské komunity a
celé společnosti mít přístup k jinak „ilegálním“ lékům v kontrolovaných podmínkách. Při svém bádání o sociálním a právním dopadu „ilegální“ látky
na kulturu jsem postupně došel k uvědomění, že to
v zásadě „zlé“ nejsou samotné látky, jelikož delta-9THC nebylo nikdy klasifikováno tak fyzicky škodlivá látka, jako třeba nikotin. „Zlá“ je aktivita ve
společnosti, kterou tyto látky vytvářejí.
To je opravdovým tématem pro vymáhání
práva. V první řadě zabránit jejich používání jako
měny pro zločinecké podsvětí, avšak s uvážením,
že úřady mají širokou společenskou jurisdikci a
málo myšlenek a strategických vizí na to, abychom si mohli být jisti vítězstvím i v těchto nejkomplikovanějších oblastech. !
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Náklady na standardní léčiva
Náklady na vypěstovanou marihuanu
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Roztroušená skleróza (RS) je definována
jako autoimunitní onemocnění centrálního
nervového systému (CNS) způsobené nervovými tkáněmi mozku a míchy, při kterém
imunitní systém napadá vlastní organizmus. V případě RS jsou cílem útoku myelinové pochvy nervových vláken zajišťující
přenos signálů mezi nervovými buňkami.
Imunitní systém považuje myelin za organismu cizí, tudíž škodlivý, a ničí jej. Jakmile
je myelinová pochva zničena chorobným
procesem, je zpomalen nebo zcela přerušen
přenos nervových vzruchů v CNS (tzv. kondukční blok).
Na spuštění RS se podílí mnoho různých
faktorů, např. genetické dispozice, životní
prostředí, a další, často neznámí činitelé.
Ženy postihuje RS dvakrát častěji než muže.
Jedním z důležitých detailů ohledně nemoci
je její charakter; roztroušená skleróza je syndrom, který má tendenci dělit se na několik
subdiagnóz.
„V medicíně a psychologii syndrom znamená
soubor několika klinicky zjistitelných jevů,
příznaků (pozorovaných lékařem), symptomů (uváděných pacientem), úkazů nebo
charakteristik, které se často objevují společně.“ (zdroj: Wikipedia)Ty jsou (u roztroušené sklerózy) obecně
známy jako:
1. RS se střídavými relapsy (zhoršení příznaků) a stavy zlepšení – nejčastější
forma RS, jejími příznaky nemoc obvykle
začíná. Pouze toto stádium nemoci je
dobře ovlivnitelné léky.
2. sekundární progresivní RS organismus
vyčerpal své regenerační schopnosti a
dochází k určitému trvalému postižení.
Stádium nemoci je již hůře ovlivnitelné
léky, proto ještě více záleží na postoji pacienta k životosprávě.
3. primární progresivní RS u pacientů,
kteří onemocněli až mezi 40. a 50. rokem
života, dochází k pozvolnému narůstání
postižení. Toto stádium RS je těžko ovlivnitelné léky, protože má spoustu zvláštností, s kterými si lékaři zatím nevědí
rady.
4. progresivní RS s relapsy – velmi vzácná
forma RS, zatím nejhůře léčitelná, zanechává trvalé neurologické postižení.
29
KONOPÍ LÉČÍ
KONOPÍ LÉČÍ
JE KONOPÍ VŠELÉK?
30
[Ca2+]Ļ
antiepileptické
[Ca2+]iĹROSĹ
neuroprotektivní
vazorelaxační
protikřečové
anti-ischemické
antiproliferativní, protirakovinné
q&a
Drogová poradna
Ve spolupráci s online drogovou poradnou
(www.drogovaporadna.cz), kterou spravuje
tým zkušených odborníků o.s. Sananim.
antiemetické (proti zvracení)
antibakteriální
antidiabetické
antipsoriatické (protilupénkové)
Ca1(-) FAAHĻ
proti bolesti, ale i proti melancholii, migréně a nespavosti.
Britský lékopis z roku 1911 popisuje přípravu,
užití a dávkování konopného extraktu následovně:
Extractum Cannabis Indicae, B.P.
Extrakt z indického konopí.
Extrahuj indické konopí ve formě hrubého
prášku, alkoholem, pomocí perkolace, a odpař
perkolát za vzniku měkkého extraktu. Prodávané
extrakty z indického konopí se od sebe značně
liší, obsahují kromě zelené, v etéru rozpustné
substance, také nedefinované množství hnědého
extraktu nerozpustného v etéru. Některé vzorky
obsahují výrazné množství zbytkových látek ne-
NEBYLO BY TO
NÁDHERNÉ MÍT
MOŽNOST SE
JEDNODUCHÝM
ZPŮSOBEM ZBAVIT
VŠECH NEMOCÍ?
rozpustných v alkoholu; ty by neměly přesáhnout
dvě procenta. Extrakt se při skladování kazí kvůli
pomalé oxidaci; měl by být skladován v malých,
hermeticky uzavřených nádobách, nebo lépe ve
stlačitelných tubách, ze kterých je snadné vytlačit a odvážit malé množství látky.
Dávkování – 15 až 60 miligramů (1/4 až 1 grán).
Podobnost se soudobým extraktem (Fénixovy
slzy) je až zarážející. Grán je stará lékárnická jednotka, jedno zrno, myšleno původně jedno zrno
granátového jablka nebo pepře. I dávkování tedy
zhruba odpovídá úvodnímu dávkování Fénixových slz. Nicméně v roce 1911 nebyl extrakt považován za všelék. Změnilo se od té doby výrazně
složení konopného extraktu? Určitě ano. Ale dovolím si ještě před nějakým hodnocením malý výlet
do světa moderního farmakologického výzkumu.
Jak vidí léčivé účinky konopí moderní věda?
Pěkný souhrn je například v článku italských autorů pod vedením Angela A. Izza, publikovaném v
časopisu Cell Press v roce 2009. Celý název článku
je Non-psychotropic plant cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb, tedy
Nepsychotropní cannabinoidy: nové léčivé příležitosti staré byliny. Dovolím si uvést krátký výtah:
Konopí seté obsahuje komplex látek podobné
povahy, zvaných souhrnně cannabinoidy, počet
známých látek z tohoto komplexu přesahuje číslo
421. Většina z nich se vyskytuje jen ve velmi malých koncentracích. Prozkoumané jsou účinky jen
hlavních z nich.
Článek se nezabývá působením psychoaktivního THC. Více než dlouhý popis účinků na celkem
třinácti stranách textu řekne náš graf, pro některé
z čtenářů jistě už známý, a výborně demonstrující
šíři spektra účinku hlavních látek z konopí.
Z tohoto grafu jasně vyplývá, že nejsilnější
účinky proti největšímu spektru příznaků má
cannabidiol (CBD). Tato látka není pro lidský organismus nebezpečná a byla předběžně klinicky
odzkoušena pro léčbu pocitů úzkosti, psychóz a
poruch pohybového ústrojí. Předklinické testy
naznačují možnost užití pro léčbu cukrovky, ischemie a rakoviny. Přípravek kombinující přibližně stejná množství THC a CBD se pod obchodním názvem Sativex používá v EU oficiálně při
léčbě roztroušené sklerózy. Z dalších obsahových
látek je zajímavá např. THCV pro její potenciál při
léčbě obezity, diabetes 2. typu a chronických nemocí jater, CBC a CBG jsou zase pravděpodobně
spoluzodpovědné za bolest mírnící účinek.“
Zde bych extrakci tohoto článku ukončil a čtenáře se zájmem o detaily odkázal na původní text.
To je jen malý zlomek znalostí, které o účinných látkách z konopí shromáždila současná
věda, ale tento článek nemá ambice stát se vědeckou encyklopedií. Důležitá je informace, že
léčivé účinky konopí se nedají redukovat na jedinou substanci, ale působí zde celý komplex látek
ve vzájemné součinnosti.
A zde se vracíme k rozdílu mezi extraktem
dnešním a tím z roku 1911. Počátkem minulého
století byly extrahovány rostliny z různých částí
světa a s různým obsahem aktivních látek, ale
byly to staré původní odrůdy s vyváženým obsahem látek. Dnes jsou k extrakci doporučovány odrůdy vysoce „potentní“, tedy takové, kde
je šlechtěním silně zvýšen obsah THC na úkor
ostatních účinných látek, a u tzv. Fénixových slz
je kromě toho ještě prováděna dekarboxylace,
tedy metoda sloužící hlavně pro zvýšení potence
psychotropního THC, nicméně zvyšující i poně-
CBD
kostní stimulátor
TNF-ĮĻvychytávání adenosinuĻ protizánětlivý
T-buňkyĻ
imunosupresivní (potlačující imunitu)
CBG
CBC
CB1(-)
anorektický
CB2(+)
kostní stimulátor
CB1(-) GABAĻ
antiepileptický
—
Δ9-THCA
antiproliferativní
antibarteriální
CBDV
kostní stimulátor
protizánětlivý
analgetický
kostní stimulátor
graf:
farmakologické
působení
nepsychotropních
kanabinoidů (s indikací
předpokládaného
mechanismu působení).
antimikrobiální
antiproliferativní
antiproliferativní
antiproliferativní
protikřečový
kostní stimulátor
Zkratky:
delta9THCA – delta9tetrahydrocannabinolová kyselina; CBDA – cannabidiolová kyselina; TRPV1 – přechodný potenciální vanilloid receptor typu 1; PPAR – gamma receptor aktivovaný peroxisomovým proliferátorem; ROS – reaktivní formy kyslíku
5-HT(1A) – hydroxytryptaminový receptor subtypu 1A; FAAH – hydroláza amidu mastné kyseliny; (+), (-) – přímá nebo nepřímá
aktivace; ↑ – zvýšení; ↓ – snížení
kud obsah CBD. Dnešní extrakt je tedy výrazně
více psychotropní a obsahuje minimální množství ostatních účinných látek.
Rozdílné je i dnešní spektrum nemocí. To souvisí s explozí civilizačních chorob, vzpomeňme
hlavně obezitu, různé formy rakoviny, diabetes,
alergie a všechny choroby způsobené nadměrným stresem dnešního způsobu života.
Mechanismus působení dnešního extraktu je
tedy nejspíš dost odlišný od působení jeho předchůdce před sto lety. Je otázkou, jak dalece je
hlavním faktorem jeho vysoká psychoaktivita.
Jeho starší předchůdce měl výhodu širšího spektra účinných látek, ale méně působil na lidskou
psychiku. Ta je ale primárně odpovědná za reakci
organismu na stres. Tato reakce se nicméně projevuje fyziologickými příznaky.
Placebo a nocebo
Dovolte mi ještě jednu odbočku, tentokrát do
oblasti z různých důvodů málo populární. Je to
NEBYL PROVEDEN SLINNÝ TEST.
PŘIJDU O ŘIDIČÁK?
střevní, anti-prokinetické
analgetické
Δ9-THCV
Příběh konopí
A teď tu máme konopí. Jedná se o léčivou rostlinu, užívanou od dávné minulosti. V historických dobách však rozhodně nebylo považováno
za všelék. Jeho užití bylo poměrně úzce omezeno
např. na nervové choroby, poruchy menstruace,
léčení ran, používalo se proti bodnutí štírem, později též jako anestetikum. Středověká arabská
medicína přidala protizánětlivé působení a použití při tlumení nejrůznějších bolestí. Psychoaktivní působení je popisováno, ale chápáno spíše
jako negativní vedlejší účinek.
Nicméně ještě začátkem dvacátého století, až
do objevu aspirinu, byla konopná tinktura, stejně
jako extrakt, používána jako primární prostředek
antipsychotické
[Ca2+]iĹROSĹCB2(+) Id-1Ļ
Všelék. Panacea, tak ho nazývali lékaři už v době starého Řecka a jejich
následovníci ho tak nazývají dodnes. Jsou dnes jen podstatně skeptičtější ohledně
jeho existence. Je to substance, která léčí všechny choroby u všech pacientů.
N
anxiolytické
TRPV1 (+)
PPARY (+)
TXT: PETR URBAN
ILUSTRACE: KARIN ONDERKOVÁ
ázev je prý odvozen od jména jedné z
dcer řeckého boha lékařství Asklépia,
Panakeie (jen pro zajímavost, slovo
hygiena pochází ze jména její sestry
Hygeie). Tuto látku hledali babylónští, chaldejští
i egyptští léčitelé. Byla jedním z hlavních cílů snažení alchymistů všech dob, jejich knihy obsahují
podrobná a barvitá líčení její přípravy jako součást návodů tzv. Velkého díla, tedy výroby kamene mudrců. Bohužel každý z těchto návodů
bez jediné výjimky je psán jazykem, ze kterého
sice rozumíme slovům a větám, smysl textu nám
však zcela uniká. Asi jako bychom četli sborník
poslední vědecké konference kvantových fyziků
s humanitním vzděláním. Také pochybuji, že by
nám tento sborník dával smysl, který mu autoři
dali do vínku.
Nicméně právě alchymisté byli autory mnoha
lékových receptur a postupů dodnes užívaných a
objevili zákony a pravidla účinku látek na lidský
organismus. Asi nejznámější lékař a alchymista
v jedné osobě byl Paracelsus, Švýcar, který určitou dobu léčil i v českém a moravském prostředí.
Bohužel ani on nám recept na všelék nezanechal.
Proč je všelék tak atraktivní, že jeho hledání
zasvětili někteří celý svůj život? Proč se v poslední době (možná by bylo lepší říci v kterékoliv
době) objevuje tolik senzačních všeléků?
Je málo opravdu zdravých lidí a zdraví je jedna
z nejdůležitějších podmínek šťastného a spokojeného života. Nemoc zkracuje lidský život a způsobuje bolest či nepohodlí. Nebylo by to nádherné
mít možnost se jednoduchou formou všech nemocí zbavit? Zvlášť těch, na které je oficiální medicína dané doby krátká?
CB1(+) 5-HT1A(+)
doména tzv. „placebo“ a „nocebo“ efektu. Prosím
nekamenujte autora předčasně, opravdu si nemyslím, že léčivé účinky konopí jsou jen placebo.
Tyto dva efekty jsou ale velmi důležité pro pochopení mechanizmu působení léků jako takových.
Pod pojmem placebo dnes rozumíme většinou
tablety nebo jinou lékovou formu, která ve skutečnosti neobsahuje žádnou účinnou látku, jen
např. neškodný cukr. Nemělo by tedy mít žádný
léčebný účinek. To ale není pravda, placebo za
předpokladu, že pacient je pevně přesvědčen, že
je léčen, vykazuje významné léčebné úspěchy u
přibližně 20 až 70 procent pacientů, v závislosti
na diagnóze, nejvíce samozřejmě u psychických
nemocí, jako jsou deprese. Více se o tomto efektu
dozvíte např. V článku Na spánek knoflík a na rakovinu důvěra na webu Hospodářských novin. Na
testech srovnání klinického účinku s placebem
dnes končí slibná kariéra stále většího množství
nových léků; prostě nevykazují větší účinnost než
placebo. Že se nejedná o jev pouze iluzorní, doká- b
Dobrý den, zastavila mě silniční hlídka, vyzvala
k testu na alkohol, vše v pořádku. Poté mě
policista vyzval, zda s nimi pojedu na odběry
biologického materiálu. Zeptal jsem se z jakého
důvodu, když test na alkohol byl negativní. Policista mi sdělil, že „to pozná“ a ať netvrdím, že
jsem nekouřil trávu. Moje odpověď byla „ano“,
ale naposledy před cca čtrnácti dny, a současně ho požádal o test ze slin, který by moje
slova potvrdil. Na to mi sdělil, že testy nemají,
že jsou drahé a znovu mě vyzval, zdali s nimi
pojedu, nebo že to můžeme sepsat na místě, a
postoupí se to správnímu řízení. Neviděl jsem
důvod s nimi někam jezdit jenom pro to, že si
dotyčný podle mého účesu (jiný „důkaz“neměl)
usmyslel, že jsem kouřil marihuanu. Zeptal jsem
se tedy, co mi v obou případech hrozí, a bylo mi
sděleno, že to on neví, že netuší, jestli dostanu
pokutu 1000 nebo 5000 Kč, nebo jestli se to
vyřídí bez sankce... Dodám, že řidičský průkaz
jsem měl v té době cca měsíc a vezl jsem svou
matku, která všechno slyšela. Podepsal jsem
jim tedy papír, na kterém jsem zezadu uvedl,
že nevidím důvod testu, a oni odjeli. Až doma
z internetu jsem se dozvěděl, že jsem udělal
sakra chybu! Je šance, že o řidičák přijdu? Díky
předem.
Zdravím vás, asi by bylo zcela nejrozumnější
celou vaši situaci prokonzultovat s právníkem,
a také se podrobněji poradit o dalších vhodných
krocích. Dám vám kontakt na bezplatnou právní
poradnu, která se přímo specializuje na právní
potíže v souvislosti s nelegálními drogami. Jistě
zde dostanete mnohem přesnější odpověď. Co
se týče detekce THC v organismu (pro příště
by se vám tato informace mohla hodit), je to
následovně: Detekce THC z moči v rozmezí
jednoho až třiceti dní závisí především na intenzitě užívání, na kvalitě drogy, a také na tom, jak
rychle se organismus s touto látkou vyrovná.
Netuším, do jaké míry marihuanu konzumujete, ale v případě občasné konzumace jsou
testy obvykle v pořádku cca do čtrnácti dní.
Detekce THC z krve je možná do čtrnácti dní,
při občasném užití asi do deseti dní. Detekce
THC ze slin je totožná s detekcí u krve. Tady je
slibovaný kontakt na poradnu: Právní poradna
A.N.O., Koněvova 95, Praha 3 – Žižkov. Mobil:
736 760 701 (pouze v pracovních dnech), web:
www.asociace.org, email: [email protected]
Tak ať vám to dobře dopadne. Mějte se hezky a
příště opatrněji.
31
KONOPÍ LÉČÍ
b zaly moderní metody zobrazování mozkové čin-
h INZERCE
32
který zkoumal léčivé účinky psychotropních látek (např. LSD). Po jejich zákazu vyvinul metodu
používající k podobným, k léčení nutným změnám stavu vědomí, změnu dechové frekvence,
tzv. holotropní dýchání, mimochodem metodu
podobnou praktikám indických jogínů. Touto
metodou dosahuje pozoruhodných terapeutických výsledků.
Protože ale existují placebo i nocebo efekt vedle sebe, je pro takové léčení extrémně důležité
vnitřní nastavení pacienta, a to nejen jeho vědomí, ale i podvědomí. Ani při rekreačním užití
konopí se určitá část lidí necítí šťastně (high),
ale upadá do depresí – tento efekt závisí na aktuálním stavu psychiky. Mnohem horší by mohly
být následky noceba při léčebném užití velkých
dávek extraktu u lidí s narušenou psychikou, za
předpokladu tohoto mechanizmu fungování.
V diskuzích nejen na internetu jsou prezentovány úspěchy léčby konopným extraktem a nemyslím si, že by nebyly skutečné. Zajímal by mne
také opačný pól, tedy zprávy lidí, u kterých léčba
nefungovala. Ti ale často své zkušenosti již zveřejnit nemohou. Pro další vylepšování metody jsou
nicméně takové zprávy nejméně stejně důležité
jako ty kladné, už pro její důvěryhodnost. Proto
prosím, pište do diskuzí, např. na webu www.free-grower.cz. Pomůžete tím sobě i ostatním.
q&a
Drogová poradna
MARIHUANOU OBOHACENÉ
LÉKY MOHOU POMOCI PŘI
TERAPII TĚŽKO LÉČITELNÝCH
MOZKOVÝCH NÁDORŮ
TRÁVA?
Řekne se obyčejná tráva, ale… Jsem na ní
závislý a už mě to ničí. Potřeboval bych poradit,
nevím kam mám jít, kde se zeptat, aby mi
poradili, pomohli. Něco jako „Rady jak přestat s
THC“. Děkuji mnohokrát
Můžete se obrátit na naše zařízení, kde si
můžete o svém problému promluvit. Objednejte se telefonicky na čísle 283 872 186, které
funguje denně mezi 8 a 21 hod. Můžeme vám
dát kontakt i na jiné zařízení, které se tímto
problémem zabývá. Je dobré, že tento problém
nepodceňujete, i když můžete mít dojem, že při
užívání trávy se nic závažného neděje. Plně vás
podporuji v rozhodnutí to řešit.
ZÁVISLOST NA MARIHUANĚ
Obchod se zdravím
Skutečný všelék asi nenajdeme. Konopí se mu ale
při správném způsobu užití může trochu blížit.
Protože neexistují dva stejní pacienti, každý je individuálním případem sám pro sebe, je asi jediná
cesta k všeléku maximální aktivace přirozených
léčivých schopností lidského organismu, nikoliv
léčení příznaků nemocí. Parafráze starého antického rčení může znít „lékař léčí, ale náš vlastní
imunitní systém uzdravuje“. Ať už za pomoci
léků, placeba, psychiky, konopného extraktu,
vůle žít nebo čehokoliv jiného. Jinak řečeno, léčit je třeba pacienta, ne nemoc. Ta konec konců
nemocná není.
Dnešní farmaceutické firmy nejvíce vydělávají
na lécích, které ve skutečnosti léčí, ale nevyléčí.
Správní rady totiž na valných hromadách nepředkládají výkazy počtů vyléčených pacientů
dle jednotlivých diagnóz, ale výkazy zisků a ztrát
a odhady střednědobého a dlouhodobého vývoje
cash flow, ty jediné zajímají vlastníky a investory.
Peníze nade vše.
Představte si, že by opravdu někdo objevil
všelék. Naplnila by se nejhorší noční můra trápící manažery těchto společností. Apokalyptická
vize. Po dobu platnosti patentových práv by
možná jedna z nich, za stálého boje s „pirátskými“
kopiemi, pohádkově vydělávala. Okolo by se
hroutil byznys jménem zdravotnictví, ze kterého
by kromě aplikace všeléku, traumatologie a urgentní medicíny zmizelo vše ostatní. Žádní chroničtí pacienti. Pak by nastalo velké ticho. Zdraví
by přestalo být tématem, žádné veřejné ani
skryté reklamy na léky a potravinové doplňky,
prostě rána i pro reklamní průmysl. Co bychom
pak dělali se všemi těmi lidmi, hledajícími si jiné
zaměstnání? Takový výzkum nejen že nebudeme
financovat, na ten nesmí být ani pomyšlení! !
zdroj: internet
nosti. Ukázalo se, že při placebo-efektu se aktivují
dokonce evolučně nejstarší oblasti centrálního
nervového systému, včetně míchy.
Opakem placeba je tzv. nocebo efekt, kdy přesvědčení pacienta o škodlivosti léku nebo čehokoliv jiného příznaky nemoci vyvolává. Je logické,
že efekt může fungovat na obě strany, mechanizmus je stejný. Dobří lékaři placebo efekty pravidelně využívají, vyvolávají v pacientech důvěru v
léky, léčebný proces i lékaře samotného a dosahují tím úspěchu i u zdánlivě beznadějných případů. Špatný lékař může pacienta přesvědčit o
vážnosti jeho stavu a nocebo začne fungovat v
neprospěch léčeného. Snižování účinnosti léků
pozorované v dnešní době farmaceutickým průmyslem je kupodivu zcela oficiálně připisované
mimo jiné povinným informacím o nežádoucích
vedlejších účincích léku v příbalovém letáku. Klasický případ noceba.
Vraťme se ale krátce na začátek článku k Asklépiovi. Tento lékař (později zařazený mezi řecké
bohy), jeho škola a žáci používali dle dochovaných zpráv zajímavou léčebnou metodu: léčení
pacienta probíhalo v léčebném spánku, který trval několik dnů a spíš než o spánek se tedy jednalo o určitý druh hluboké relaxace. Utlumení
běžného vědomí a aktivace starých částí mozku
a CNS – centrálního nervového systému? Přesun
energie běžně užívané k vědomému myšlení do
imunitního systému? Odbourání napětí a stresu
z bolesti a nemoci? Znal Asklépios vnitřní mechanismus fungování toho, co dnes nazýváme
placebem?
Šamani přírodních národů používali k léčení
(a nejen k němu) určité psychoaktivní látky. Není
stejný psychotropní a relaxační efekt, odstranění
stresu, prohloubeného vážnou chorobou, doprovázený prokázanými léčivými vlastnostmi látek
z přírodního konopí, podstatou působení konopného extraktu? Zajímavé je i čtení prací prof. Stanislava Grofa, českého lékaře pracujícího v USA,
KONOPÍ LÉČÍ
V
ědci z Complutense University ve Španělsku předpokládají léčebný potenciál kanabinoidů THC (tetrahydrocanabinol) a CBD (canabidiol) u skupiny
nejčastějších nádorů mozku, takzvaných gliomů,
jejíž nejagresivnější podskupinu tvoří glioblastom. Ten se tvoří přímo v neurogliích, což jsou
podpůrné buňky základních stavebních kamenů
nervové soustavy – neuronů. Podle závěru preklinické studie, otištěné v deníku Molecular Cancer
Therapeutic, objevili, že podáním THC, vyskytujícího se v konopí společně se standardním lékem
temozolomidem (TMZ), využívaným v léčbě nádorů mozku, přináší velký potenciál při léčbě nevyléčitelných, avšak léčených glioblastomů. V takovém případě je cílem léčby na co nejdelší dobu
prodloužit relativně kvalitní život pacienta. Tyto
nádory nemetastázují, avšak rostou expanzivně
a smrt nastává v důsledku devastace struktur
mozku v horizontu většinou 1 až 2 let, maximálně
3 let. Statisticky se 5 let po diagnóze dožije pouze
10% pacientů.
Podle autorů studie podání THC v kombinaci
s tradičním lékem podávaným při léčbě gliobas-
tomů – temozolomidem – zvyšuje v nádorové
tkáni apopózu, tj. proces kdy buňka zničí sama
sebe. Kombinované podání následujících třech
látek (THC, CBD a TMZ) pozoruhodně snižuje
růst nádorové tkáně glioblastomu a je zdrojem
silného protinádorového účinku u nádorů, které
jsou proti klasické léčbě odolné. V roce 2006 vyšla
pilotní studie v British Journal of Cancer, která
uvádí, že podání THC do nádoru prokazatelně
potlačilo růst nádoru ve 2 z 9 takových případů.
Ojedinělé preklinické (tj. na zvířatech probíhající) studie předpokládající protinádorový účinek
kanabinoidů a endo-kanabinoidů signalizují, že
tyto látky mají schopnost potlačovat růst různých typů nádorových tkání; mimo jiné rakoviny
prsu, prostaty, tlustého střeva, žaludku, kůže, dělohy, slinivky, různých lymfomů a v neposlední
řadě i leukemických buněk. !
Překlad: MUDr. David Žák
Zdroj:
h`p://norml.org/index.cfm?Group_ID=8459.
Pro více informací můžete kontaktovat Paula
Armentana na adrese [email protected]
Dobrý den. Můj přítel (36 let) už několik let
kouří marihuanu. Neviděla jsem v tom žádný zásadní problém, jelikož jsem na něm nepozorovala změny v chování, ztráty paměti, a podobně,
ale nyní se problém ukázal. Marihuanu si pěstoval sám, ale zásoby došly a nastávají krušné
časy. Je z něho úplně jiný člověk, je zlý, výbušný
a rozhodí ho každá maličkost. Ve chvíli, kdy se
dostane za kamarády a ti mu dají nějakou paličku, promění se zase v supr chápavého chlapa. Je
šance, že se ze závislosti vyhrabe sám, nebo je
potřeba odborná pomoc? Jak dlouho odvykání
na marihuanu trvá? Je nějaký způsob, jak bych
mu mohla pomoci já? Moc děkuji za odpověď a
přeji hezký večer.
Zdravím Vás, tak především záleží na tom, jak
se k tomu staví váš partner. Popsala jste jeho
chování vůči vám, když THC neužil, i změnu,
která následuje po užití. Popsala jste jak to
vnímáte vy, je ale velmi podstatné, jak na svou
konzumaci nahlíží on, a zda je ochoten s tím začít něco dělat. Jestliže se rozhodne, že ano, šanci samozřejmě má, tak jako plno lidí, kteří tento
problém již úspěšně zvládli. Rozhodnutí je ale
na něm. S využitím odborné pomoci se šance na
úspěch mnohonásobně zvýší, takže bych tímto
doporučila nějaké vhodné zařízení navštívit. Pokud je váš přítel v období, že o ničem takovém
prozatím nechce ani slyšet, můžete odborné
zařízení navštívut vy a využít poradenství pro
blízké osoby. Podrobněji probrat vaši konkrétní
situaci, poradit se jak postupovat dále, jak třeba
lépe motivovat vašeho přítele, aby odbornou
pomoc vyhledal i on sám. Když mi napíšete, jaká
větší města jsou vám dobře dostupná, mohu
vhodné zařízení doporučit. Nemusíte se ničeho
obávat, plno vašich blízkých lidí určitě těchto
služeb využívá, navíc jsou to služby bezplatné
a mohou být i anonymní. Mějte se hezky
a napište.
33
KONOPÍ LÉČÍ
KONOPÍ LÉČÍ
Recept na konopnou/bylinnou mast
TXT: LADISLAV „MOPSLÍK“ KOSINA
FOTO: AUTOR
Rád bych se a vámi podělil o ucelené poznatky výroby konopné/bylinné masti a ukázal, že není
nic jednoduššího, než si ji sám vyrobit v pohodlí domova. Chci také apelovat na používání dnes již
zlidovělých receptů, které nejsou standardem (hlavně díky informovanosti a ve vyspělých zemích stále
probíhajícím vědeckým studiím) pro výrobu konopné masti. Možná se ptáte: „Proč ta moje mast není
tak účinná?“ V tomto návodu naleznete odpovědi na většinu svých dotazů.
E
xistuje nepřeberné množství receptů na
výrobu mastí z různých základních surovin. Nejběžnější jsou vepřové sádlo,
lékařská vazelína (žlutá – vaselinum flavum – základní typ vazelíny), pak bílá – vaselinum
album – čištěná a bělená forma), tedy čistá směs
polotuhých nasycených uhlovodíků získaných z
ropy, dále kokosový tuk a bambucké máslo (přírodní surovina, získávaná z afrického ořešáku,
odpradávna se používalo na menší popáleniny,
bolesti svalů, při revmatických problémech a jako
ochrana před slunečním zářením). Problém posledních dvou surovin je jejich vyšší pořizovací
cena. V případě zmiňované lékařské vazelíny se
velkoobchodní cena pohybuje kolem 120 Kč/kg
(v lékárnách kolem 180 Kč/kg), což v porovnání s
cenami kokosového tuku – 300 Kč/kg– a bambuckého másla – 500 Kč/kg – dává ihned tušit, které
suroviny mají pro výrobu mastí zelenou.
U vepřového sádla a vazelíny je cena o poznání
níže. Ovšem to nic nemění na faktu, že máte na
výběr, je na každém z nás, z čeho bude mast vyrábět. Já osobně se přikláním k použití žluté lékařské vazelíny, která má sice horší absorpční vlastnosti, než ostatní jmenované produkty, ale zato je
levnější, má vyšší dobu trvanlivosti a pouze zanedbatelné procento populace vykazuje na lékařskou vazelínu alergické reakce.
Suroviny potřebné k základní konopné masti
5 Žlutá lékařská vazelína (vaselinum flavum)
5 List konopí
5 Konopný květ (můžou být i opylené části se semeny – nikdy však nepoužívejte plesnivé části)
Které byliny lze také přidávat
Kopřivu dvoudomou, mateřídoušku obecnou, jitrocel kopinatý, řepík lékařský, listy ostružiníku,
meduňku lékařskou, řebříček obecný, podběl
obecný, zlatobýl obecný, surový včelí vosk.
Postup přípravy konopného základu
/ konopné masti
Přirozeně sušený konopný květ nebo list rozmělníme. Buď mezi prsty, nebo použijeme elektrický
mixér. Provádíme proto, abychom docílili efektivního prostupu účinných látek do vazelíny – tzn.
macerování. Mezitím si na plotně rozehřejeme
vazelínu (cílem je její tekutý stav, nikoliv bod
34
varu), do které drcenou sušinu přisypeme.
Poměr použitých surovin na 1 litr vazelíny je:
20 gramů palic, zhruba 50 gramů sušeného listu
(asi 1 litr lehce zmáčknutých listů). Vazelínu můžeme zahřívat na přímém plameni, ale pouze po
dobu rozpouštění, při delším zahřívání se můžou
účinné látky znehodnotit.
Pro šetrnější metodu použijeme vodní lázeň,
nebo elektrickou troubu s termostatem. Nastavíme teplotu na 100°C (pro kontrolu můžeme použít teploměr) a „pečeme“ půl hodiny (půlhodina
je zhruba doba pro rozpuštění 1 kg vazelíny, počítáme s tím, že čím větší objem, tím delší doba
zahřívání). Nezapomeňte macerovanou bylinu
občas promíchat dřevěnou vařečkou. Proces zahřátí je vhodné 2× až 3× opakovat, tj. po zahřátí
necháme do dalšího dne macerovat a následující
cerovat. Pokud se rozhodneme ji vystavit vyšším
teplotám, přicházíme tím o cenné látky.
Přidání bylinných drog
Pokud vyrábíme konopnou mast s bylinkami,
musíme nejdříve zhotovit konopný základ. Je
tomu proto, že vysoké teploty slouží k aktivaci
kanabinoidních kyselin. Ostatní bylinné drogy
by měly být přidávány pouze do teploty rozpuštění vazelíny (50 až 60°C), sádla (asi 37°C). Pokud
je budeme zahřívat na vyšší teplotu, dojde k znehodnocení účinných látek.
Výroba bylinných mastí jak je známe: rozpustit
médium do tekutého stavu, přisypat bylinky, zamíchat, druhý den zahřát, scedit a plnit do kelímků.
Poměr bylinek nechám na vašem uvážení. Každá bylinná droga má nějaký potenciál a záleží, na
dráždit pokožku. Vosk přidáváme v poměru 1000
ml vazelíny na 100 až 150 gramů vosku.
Cezení provádíme minimálně dvakrát, jednou
pomocí hrubšího síta (plátna), kdy se zbavíme
větších částí bylinných drog. Druhé nejlépe přes
silonovou punčochu (látku), zajistíme tak odstranění jemných nečistot – třeba prachu, který nepříjemně dráždí pokožku a způsobuje svědění.
Možné další přísady
Kafr
Bílé nebo bezbarvé krystaly. Teplota tání je
179,7°C. Má dráždivé účinky na kůži a sliznicích.
Využívá se při léčení zánětlivého onemocnění, na
unavené svaly a při revmatizmu. Lokálně působí
jako mírné antiseptikum a anestetikum. Má hřejivý efekt. Při přípravě mastí přidáme na 100 ml
vazelíny nebo sádla 5 kapek silice a zamícháme.
Vazelína nesmí vřít, cílem je její tekutý stav.
Mentol
Bílá nebo průhledná krystalická látka charakteristické vůně. Teplota tání 38°C. Silice se nachází
v mátě peprné. Působí lokálně antisepticky. Chladí
a způsobuje místní prokrvení. Využívá se při zánětlivých onemocněních kloubů a měkkých tkání.
Při přípravě masti použijeme roztok o koncentraci
od 1 až 3% silice. Větší množství by mohlo způsobit
podráždění pokožky. Při přidávání mentolu nesmí
vazelína být příliš horká, jinak se odpaří. Obě suroviny by měly být běžně k dostání v lékárně.
Chilli
Není pouze pálivou pochutinou, má také velký
papričky. Ze zkušenosti vím, že pomáhá zmírňovat následky revmatoidní artritidy, léčí záněty
kloubů a šlach, účinkuje i na různé pohmožděniny a zatuhlé svalstvo. Nikdy ji však nepoužívejte na hnisající nebo otevřené rány!
Užívání konopné/bylinné masti
Před použitím masti se ujistěte, zda netrpíte alergickou reakcí na některou ze složek použitých
při výrobě. Nanášíme tenkou vrstvu nejlépe na
předloktí, poté teprve na postižené místo. Někdy
se může na postiženém místě objevit zarudnutí
nebo svědění. Pokud tento problém přetrvává
déle jak týden, přestaňte mast používat.
Je rozdíl mezi konopnou mastí legální, ta povětšinou obsahuje pouze olej z technického konopí a její účinky jsou tedy mnohem menší, ne-li žádné, než u masti z potentního (zakázaného)
konopí. Pokud mast použijete před spaním, nemusíte se obávat, že vám druhý den při testu na
detekci drog a jejich metabolitů ze slin odeberou
řidičské oprávnění.
Na co lze konopnou mast použít?
Popraskanou svědící pokožku, popáleniny, puchýře, opary, opruzeniny, proleženiny, štípance
od hmyzu, jizvy, pohmožděniny, různé typy bolestí – například zádového svalstva nebo krku,
naraženiny, na špatně se hojící rány, zmírnění
příznaků lupénky, ekzémy – atopické, vyrážky,
spasmy, menstruační bolesti, revmatoidní artritidu, záněty šlach a kloubů.
Pokud máte nějaké vlastní zkušenosti s konopnou mastí nebo dalšími konopnými preparáty, napište své zkušenosti na: www.free-
šina kanabinoidů neaktivních, je tedy zapotřebí
delší doby zahřívání (dekarboxylování). Při stáří
materiálu 6 měsíců je tomu naopak. Tetrahydrokanabinolová kyselina (THCA) se za dobu zrání
(sušení) 6 měsíců mohla přeměnit (dekarboxylovat) na psychoaktivní THC – mějte na paměti, že
bod varu kanabinoidů začíná na přibližně 140°C
a například teplota úplného odpaření THC je
200°C. Video, které zachycuje zahřívání vazelíny
po dobu 13 minut, najdete zde: www.free-grower.cz/konopna-mast.
5 Dodá-li vám někdo konopnou mast, před použitím se ujistěte, jakou má barvu a vůni. Tmavě
zelená barva a připálený odér značí, že byla vystavena příliš vysokým teplotám, a její účinné
látky tedy mohou být znehodnoceny.
5 Mast má být nazelenalé barvy, zřetelné konopné vůně, pokud přidáváme bylinky, má mít
i vůni po bylinkách, případně včelím vosku.
Mast by neměla obsahovat příliš nečistot
(listů), tyto částečky nepříjemně dráždí pokožku a způsobují svědění.
5 K výrobě nepoužíváme plesnivé bylinky (pokud možno, vždy čerstvě nasušené).
5 Vyrobenou mast skladujeme v chladu! Vydrží
tak déle čerstvá, zachová si barvu a vůni.
Přeji všem zdařilé mastičkářské úspěchy a propadnutí kouzlu bylinného světa. Při sběru bylin
nezapomínejte na základní magické zaklínadlo,
jedině tak bude mít vaše mastička úspěch. !
h INZERCE
M
M
M
illion
arihuana
arch
den opět celý proces opakujeme. Důležité je nechat vazelínu pouze rozpustit a dále nezahřívat.
Tímto zajistíme, že kyselina delta-9-tetrahydrokanabinolová [THCA], prekurzor psychoaktivní
látky delta-9-tetrahydrokanabinol (chcete-li,
zlidověle THC), se přemění díky vystavení vyšším teplotám na psychoaktivní látku. Nesmíme
opomenout, že záleží i na stáří použitého konopí
a jeho skladování. V receptu pracujeme s konopím, které je čerstvě nasušené (ve větraném prostoru po dobu 3 týdnů, při teplotě 20°C).U konopí
skladovaného při pokojové teplotě s přístupem
vzduchu dochází ke ztrátě kanabinoidních látek
o cca 10 – 20% za rok. Z toho lze usoudit, že pokud máme konopí starší jak rok, tak není žádoucí
mast vystavovat vysokým teplotám. Stačí pouze
zahřát do teploty skápnutí a sušinu nechat ma-
↖ Při teplotě 60°C je vazelína plně rozpuštěná
(průzračná)
↑ Zatuhlá vazelína.
co mast chceme použít. Je možné také různě kombinovat, pro vhodný výběr doporučuji prostudovat literaturu o bylinkách, která především začátečníkům ukáže cestu a možnosti, které nabízejí.
Můžeme samozřejmě vyrábět i samotnou bylinnou mast. Držíme se výše uvedeného postupu.
Včelí vosk přidáváme pouze domácí surový
nečištěný, nejlépe přímo od včelaře. Kupovaný
čištěný obsahuje velké množství parafínu, ten
není v masti žádoucí. Vosk přidáváme před druhým cezením, a to z toho důvodu, že obsahuje nečistoty, které jsou v mastičce nevhodné a mohou
↑ 450 gramů žluté lékařské vazelíny, za 13 minut
teplota dosáhla 200°C (na nejmenším plameni)
↗ Konopná, chilli a bylinná mast.
léčebný potenciál! Vědci z no`inghamské univerzity zjistili, že kapsaicin (rostlinný alkaloid,
který je zodpovědný za pálivost) má schopnost
redukce rakovinných buňek. V Cochrane Collaboration, mezinárodní organizaci hodnotící lékařské výzkumy, zjistili, že kapsaicinová náplast
zmírňuje bolest. Chilli tedy funguje jako dobré
anestetikum.
Pokud si chcete vyrobit kvalitní chilli mast,
musíte použít pálivější odrůdy s vyšším obsahem kapsaicinu. Do vazelíny lze přidávat jak
syrové (rozmixované), tak sušené (drcené) chilli
-grower.cz/zkusenost, pomozte tak rozšířit
podvědomí o tom, že konopí není jenom drogou,
ale i významnou bylinou, která dokáže pomoci
s většinou běžně se vyskytujících převážně kožních problémů.
Čeho se vyvarovat!
Vyhněte se receptům, kde je uvedeno smažení
tuku (sádla, vazelíny) na přímém plameni. Od
teploty skápnutí žluté lékařské vazelíny (asi
50°C) dosáhneme během 13 minut zahřívání teploty 200°C. Některé recepty uvádějí smažení po
dobu 20 minut. Domnívám se, že účinné látky
jsou vlivem vysokých teplot znehodnocovány
nebo úplně znehodnoceny. Záleží především na
stáří použitého materiálu. V čerstvě sušené droze
(po dobu 14 až 20 dnů při teplotě 20°C), bude vět-
2011
7. května v Praze
Demostrance za legalizaci konopí
Pochod a happening, kapely, djs,
konopný trh, přednášky, infostánky,
program pro děti, afterparties
a mnoho dalšího...
Chcete nám pomoci s legalizací?
Pište na [email protected]
Pořádá o.s. Legalizace.cz
www.legalizace.cz
35
PUBLICISTIKA
PUBLICISTIKA
zdroj: internet
Prostor a prostředky, které jsou u nás poskytovány na vědecký výzkum, jsou až směšné s porovnáním toho, jakých výsledků jsou čeští vědci
schopni dosahovat. V oblasti konopí nezaostává
legislativa pouze v oblasti výzkumu. Česká republika by měla, dle mého názoru, být více otevřená alternativním léčebným metodám.
Kristýna Kočí: Tuto situaci považuji za nešťastnou. Podle mého názoru neexistuje důvod, proč
by u nás nemohl výzkum léčivých účinků konopí
probíhat. Budeme usilovat o zákonnou úpravu,
která by legalizovala konopí pro lékařské účely –
a tato úprava by měla takový výzkum umožnit.
Je to jeden ze zásadních důvodů pro legalizaci.
5. Konopí je tisíce let vyhledáváno jako
léčivá bylina. Lidé, kteří by se konopnou
bylinou chtěli dnes léčit, jsou kvůli drogové
prohibiční politice stavěni na úroveň
kriminálníků. Co si o této situaci myslíte?
↖ Úplný seznam všech
poslanců kteří oddalují
legalizaci konopí
ČSSD vs. VV
NA OSTŘÍ LISTU
TXT: ROBERT VEVERKA , EVA FIALOVÁ
Z
ákony jak známo vznikají, jsou schvalovány nebo shazovány ze stolu především v Poslanecké sněmovně ČR.
Zákony, které se týkají možné legalizace konopí, se budou projednávat také tam.
A jaké povědomí o legalizaci mají námi zvolení
poslanci? Budou vůbec ochotni prát se za naše
práva a jsou těmi pravými znalci a odborníky, aby
věděli k čemu nám legalizace konopí bude dobrá?
Oslovili jsme s našimi otázkami několik poslanců
různých parlamentních stran, aby se nám k tolik
potřebné legalizaci konopí vyjádřili. Na naše dotazy odpověděli jen mladí poslanci, Adam Rykala
z ČSSD a Kristýna Kočí z Věcí veřejných.
1. Považujete konopí za přínosnou, nebo
spíše škodlivou rostlinu?
Adam Rykala: Vše, co pochází z přírody, má
svůj význam. My lidé máme výjimečný talent
přetvářet užitečné věci na neužitečné, léčivé na
škodlivé a obranné na útočné. Konopí ale může
být i užitečné.
36
Kristýna Kočí: Konopí je snad, pokud mám
správné informace, nejstarší člověkem využívanou kulturní plodinou. Její využívání po celá
staletí je podle mého názoru dostatečným důkazem, že jde o velmi užitečnou rostlinu.
2. Jaký je váš osobní názor na současnou
protidrogovou politiku v naší zemi?
Adam Rykala: Nejsem zastáncem benevolence
v oblasti drog, ale jsem zastáncem otevřenosti a
nápomoci v oblasti léčiv. To bych chtěl zdůraznit. Domnívám se, že politický pohled v naší
zemi toto nedostatečně rozlišuje. A mnohdy na
to doplácejí těžce nemocní lidé.
Kristýna Kočí: S protidrogovou politikou nemám zásadní problém. Snad jen podíl prevence
a represe by mohl být více nakloněn prevenci…
a represivní opatření by měla být směřována
především k tvrdému postihování produkce a
obchodu s drogami. Vítám částečnou dekriminalizaci tzv. měkkých drog. Nejsem však expert na
drogovou problematiku.
3. Zabývá se vaše politická strana ve svém
programu marihuanou a pokud ano, tak jak
na události okolo ní nahlíží?
Adam Rykala: V současné době probíhá diskuze
k této problematice, kdy se naráží na velké spektrum názorů. Mým cílem je jednoznačně deklarovat pevný postoj ČSSD.
Kristýna Kočí: Věci veřejné jsou středovou, liberální stranou. Nejsme pro příliš restriktivní, dogmatickou politiku, která by blokovala i přínosné
aktivity, spojené s marihuanou, jako je například
výzkum jejích léčivých účinků. Proto podporujeme legalizaci pro lékařské účely.
4. Co soudíte o situaci, kdy u nás vzhledem
k nejasnému regulačnímu rámci nelze
provádět vědecký výzkum léčivých účinků
konopí?
Adam Rykala: V této oblasti máme opravdu co
dohánět. Je veliké štěstí, že žijeme v otevřeném
světě a můžeme se tak inspirovat zeměmi, které
mají – díky svému postoji – ucelenější poznatky.
ADAM RYKALA se narodil v září roku 1986 v Ostravě.
KRISTÝNA KOČÍ se narodila v roce 1985, vystudovala
Je svobodný. Vystudoval Gymnázium v Ostravě-Zá-
Gymnázium Jana Nerudy v Praze. Poté absolvovala
břehu a bakalářský obor eurospráva na Ekonomické
Liberálně-konzervativní akademii CEVRO Institut a
fakultě VŠB-TU Ostrava. Nyní pokračuje ve studiu
od roku 2004 studuje politologii na Filosofické fakultě
Adam Rykala: Svůj názor jsem už naznačil v odpovědích na vaše předchozí otázky. Jsme zkostnatělí a neumíme – nebo se spíše bojíme – reagovat na nové, mnohdy nekonvenční, postupy.
U konopí to platí dvojnásob!
Kristýna Kočí: To by se mělo jednoznačně změnit. Tam, kde konopné přípravky prokazatelně
pomáhají, například při léčbě roztroušené sklerózy nebo kožních onemocnění, by měli mít lidé,
kteří je potřebují, možnost legálně se k nim dostat. Stejně jako u jiných zakázaných látek je však
nutná regulace. Konopí na lékařský předpis podporujeme, soukromé pěstování, byť by bylo prezentováno jako pro léčebné účely, je však jiná věc.
magisterského oboru eurospráva. Mluví anglicky a
UK. Má za sebou hned několik zahraničních studij-
německy. Od svých 16 let při studiu pracuje, nejdéle
ních pobytů. V letech 2006 až 2008 pracovala jako od-
v posledních třech letech jako operátor zákaznického
borná referentka nejprve v Parlamentním institutu
centra Teléfonica O2 Czech republic.
a poté v Kanceláři předsedy Poslanecké sněmovny.
6. Jste tedy pro, aby v České republice byla
marihuana k dostání na lékařský předpis?
Adam Rykala: Jsem pro to, aby léčiva vyrobená
z konopí byla dostupná na lékařský předpis.
Jsem pro to, aby tato léčiva byla zahrnuta do našeho pojistného systému. Jsem také pro to, aby
se léčiva z této byliny vyráběla v České republice.
Mám však velký respekt k vedlejším účinkům
této byliny, proto jsem zásadně proti neodborné
indikaci!
Kristýna Kočí: Ano, to by mělo být podstatou poslaneckého návrhu, který se pokusíme prosadit.
7. Víte o tom, že Evropská unie prý nebude
blokovat iniciativu žádného ze členských
států, který by chtěl legalizovat momentálně
ilegální drogy a regulovat jejich prodej?
Adam Rykala: Vím, že mezinárodní úmluva,
která toto řeší, taktně mlčí a dává tím prostor
pro vlastní názor a postup pro danou zemi. Myslím si však, že jednoznačný názor by mohl přispět více než hra na to, že něco neexistuje.
Kristýna Kočí: Jistě, tuto informaci mám
k dispozici. A je to dobře i vzhledem k tomu, že
v dnešní době existují rozdíly v přístupu jednotlivých členských států EU k drogové problematice. Podle mého názoru by mělo zůstat právem
každého státu v této otázce rozhodnout – samozřejmě v rámci platných mezinárodních smluv.
8. Dostala se k vám výzva o.s. Legalizace,
která v rámci kampaně Kytka poslanci
Do České strany sociálně demokratické vstoupil
V roce 2009 vstoupila do Věcí veřejných a byla jme-
ve svých 18 letech. V současnosti působí jako místo-
nována stranickou radní, programovou ředitelkou a
předseda ostravské ČSSD. V letech 2006 až 2008 před-
členkou Akademie Věcí veřejných.
sedal Mladým sociálním demokratům v Ostravě. Již
Ve volbách do Sněmovny v roce 2010 kandidovala
druhé funkční období působí jako první místopřed-
na prvním místě v Moravskoslezském kraji a získala
seda Mladých sociálních demokratů ČR.
poslanecký mandát. Nedlouho po volbách se objevila
Od roku 2006 je zastupitelem městského obvodu
Ostrava-Jih. Působí také v představenstvu MDA (Ma-
mezi třemi vrcholnými představiteli VV, kteří vyjednávali s TOP 09 a ODS o koaliční vládě.
sarykova demokratická akademie) a dozorčí radě spo-
Poslanci VV si ji vybrali za předsedkyni svého
lečnosti SAREZA. V květnu 2010 byl zvolen občany
klubu, vedle toho je členkou organizačního výboru,
Moravskoslezského kraje poslancem Parlamentu
zahraničního výboru a výboru pro veřejnou správu a
České republiky. Odborně se zajímá o Evropskou unii,
regionální rozvoj. Zasedá rovněž ve Stálé komisi pro
regionální rozvoj a životní prostředí. Ve volném čase
práci Kanceláře Poslanecké sněmovny.
čte, poslouchá hudbu, hraje squash, posiluje, učí se na
snowboardu a rád tráví volné chvíle s přáteli.
požaduje zrušení konopné prohibice?
Jaké k ní zaujímáte stanovisko?
Adam Rykala: Bohužel se ke mně tato výzva
nedostala.
Kristýna Kočí: Problematiku konopných drog
vnímám jako velmi kontroverzní téma. Osobně
nejsem velkou zastánkyní přílišného uvolňování
protidrogové legislativy. Ve využití konopí pro
lékařské účely však žádný problém nevidím.
9. Co si představíte pod pojmem „legalizace
konopí“ a za jakých podmínek byste pro ni
hlasoval/a?
Adam Rykala: Chci úpravu legislativy v oblasti
využívání konopí pro lékařské účely. Úpravu v
oblasti zpracování, dozoru nad zpracováním, distribuce léčiv (včetně zahrnutí léčiv do pojistného
systému ČR). O tom chci diskutovat a přesně
toto budu prosazovat. Nechci však překročit
tenkou hranici mezi léčivem a drogou. To
opravdu ne!
Kristýna Kočí: Na tuto otázku už jsem vlastně
odpověděla. Legalizaci konopí pro lékařské účely,
aby mohl probíhat výzkum podporuji stejně jako
lidi, kteří konopné léčivé prostředky potřebují,
aby je měli možnost získat na předpis. O úplné
legalizaci zatím neuvažujeme a osobně nejsem
jejím velkým zastáncem. Vše je ale věcí diskuse.
Momentálně je to předčasné.
10. Máte osobní zkušenost s některou
omamnou nebo psychotropní látkou?
Adam Rykala: Nemám.
Kristýna Kočí: Žádnou zkušenost s těmito
látkami nemám.
11. Kde jinde než v Poslanecké sněmovně
mohou občané, kteří žádají dostupnost
konopí jako léku, najít podporu? A proč se
jim té podpory zatím nedostává?
Adam Rykala: Určitě v médiích. Pokud by se
média více věnovala tomuto tématu, více by se
mezi lidmi diskutoval přínos marihuany pro lékařské využití.
Kristýna Kočí: Podle mého názoru je tou příčinou ožehavost této otázky. Přístup ke konopným
drogám a míra jejich tolerance je věcí, na kterou
se názory ve společnosti velmi různí. Je to prostě
příliš kontroverzní téma a zákonodárci dosud
zjevně neměli odvahu jej otevřít. !
37
PUBLICISTIKA
PUBLICISTIKA
flashback
Ze světa konopí
DOPINGOVÝ HŘÍŠNÍK
Nadějně rozjetou sportovní kariéru mohla zničit
epizoda s marihuanou mladému florbalovému
obránci Marku Deutschovi. Pozitivní test na konopí mu rázně přivřel dveře do národní reprezentace a vzápětí obdržel i roční distanc. Dostal však
druhou šanci a z mistrovství světa v Helsinkách
přivezl bronzovou medaili. Svému trestu přesto
neunikl. Kromě tříměsíčního zákazu byl Deutsch
na několika zápasech vystaven nepříjemnému
skandování některých diváků. „Občas během zápasu se podívám se do hlediště a fanoušci na mě
křičí, že jsem feťák, a že mě nechtějí mě jako vzor
pro své děti. Už to moc nevnímám a přijde mi to
spíš k smíchu. Dal jsem si pár šluků na párty po
postupu do finále extraligy, bohužel jako na potvoru za týden přišla dopingová kontrola a vybrali
si mě. Zahulí si každý druhý, já osobně na tom
nic špatného nevidím. Pravidla profesionálního
sportu jsou ale tvrdá. Je mi to líto,“ okomentoval
svůj výstřelek nadějný sportovec Deutsch.
KONOPÍ VEŘEJNÉ
covní příležitosti a nezanedbatelné daňové výnosy pro stát.
Cannabis
Social Clubs
Historická a právní východiska
Pojďme se podívat, jak to ve Španělsku všechno
začalo. U samotného zrodu stála organizace ARSEC (Asociace konopných studií Ramóna Santose,
založena v roce 1993) v Barceloně, která poprvé experimentálně vypěstovala konopí pro asi stovku
lidí na základě odpovědi veřejného prokurátora,
podle které takováto činnost není v podstatě protizákonná. Úroda byla přesto zkonfiskována, ale
místní soud aktéry osvobodil. Případ však putoval k Vrchnímu soudu a táhl se ještě několik let.
Mezitím se začaly objevovat další skupiny, jako
první asociace Kalamundia z baskického Bilbaa,
která v roce 1998 vypěstovala a za mediální asistence úspěšně sklidila kolem šesti set kytek pro
asi dvě stě lidí, včetně několika členů místního
parlamentu a městského úřadu, doktorů, umělců,
a podobně. Ačkoliv v případě ARSEC Vrchní soud
stanovil symbolické tresty a prohlásil, že i nekomerční pěstování by mělo být trestáno, Kalamundia úspěšně pěstovala i v následujících dvou letech bez jakýchkoli problémů s úřady. Krůček po
krůčku se začaly formovat další asociace a v roce
2001 vznikl první Konopný společenský klub, Catadores Cannabis Club Barcelona.
V letech 2001 až 2003 pak Vrchní soud zrevidoval rozhodnutí v případě ARSEC a prohlásil, že
držení i velkého množství konopí není trestným
činem, pokud není určeno k obchodování. Přesto
byli v roce 2005 zadrženi čtyři členové baskické
asociace Pannagh a jejich úroda zabavena. To
vedlo až k dotazu na Evropskou komisi, jejíž vyjádření znělo, že EU není zodpovědná za regulaci
držení a užívání drog v členských státech, jelikož pěstování pro osobní potřebu není součástí
Rámcového rozhodnutí EU. Bezprostředně poté
byl případ Pannaghu uzavřen, členové osvobozeni a zabavená úroda (přes 17 kilo marihuany)
navrácena. To odstartovalo skutečný boom zakládání nových konopných klubů. Přesný počet
dnes fungujících klubů není znám, podle dostupných informací se pohybuje mezi 100 a 300, z toho
nejvíce je v Katalánsku a Baskicku, kde panuje
obecně největší míra společenské tolerance.
TXT: MICHAL ŘEHÁK
Jak by měla vypadat legalizace konopí v praxi? Jednu
z realistických konkrétních alternativ představuje
model takzvaných konopných společenských
klubů, který se začal formovat koncem devadesátých
let ve Španělsku a od té doby prošel úspěšným
vývojem, jasně ukazujícím jeho životaschopnost a
aplikovatelnost. V jeho jádru leží fakt, že samotná
konzumace konopí není ve Španělsku (stejně jako
například v ČR) trestná.
Do bohulibé aktivity se pustila poslankyně za
Věci Veřejné Kristýna Kočí. Odborníci i ministerstvo zdravotnictví podle ní připustili, že konopí
má v některých případech pozitivní účinky při
léčbě chorob. Připravuje proto se svou vládní
stranou poslanecký návrh, který by užití konopí
v medicíně legalizoval. Věci Veřejné si však
nepřejí, aby pěstírny vznikaly na území České
republiky. „Bylo by to totiž snadno zneužitelné
pro nelékařské účely. Marihuanu by měl stát
nakupovat v zahraničí, nejlépe v Holandsku,“
řekl deníku MF Dnes zdravotnický expert VV
Jiří Štětina. Pro dekriminalizaci měkkých drog
však navrhovatelka Kočí v žádném případě není.
„Závisí to ale pochopitelně na širší diskusi uvnitř
strany,“ doplnila poslankyně.
ŠAŠKÁRNA PANA VOBOŘILA
40
Fungování konopných klubů
zdroj: internet
Členové Rady vlády pro protidrogovou politiku
schválili nový plán pro boj s drogami. V následujících dvou letech se zaměří primárně na boj proti
šíření konopí. Koncepce míří právě na lidi údajně
závislé na marihuaně. Těch je prý v Česku třicet
tisíc, tedy pětina pravidelných konzumentů.
Podle členů rady právě tato skupina představuje
velmi vážný problém. „V předchozích letech se
síly upínaly zejména na boj proti tvrdým drogám,
jako je heroin nebo pervitin. Nikdy se nečekalo,
že by konopí mohlo být problémem, teď vidíme,
že je. Vezměte si příklad: heroin je z hlediska duševního zdraví nejbezpečnější drogou. Na druhou
stranu ale hrozí extrémní riziko předávkování.
Kdežto u pervitinu je to naopak, předávkování
moc nehrozí, ale často vede uživatele k sebevraždě. No a tráva je někde uprostřed,“ poučil
čtenáře MF Dnes český protidrogový koordinátor
Jindřich Vobořil. O bulíky na nose ani apríl se prý
rozhodně nejedná!
Pěstování konopí ve společenských klubech je fungující model legalizace
Kluby sobě
Základní myšlenkou tohoto modelu je přesvědčení, že i v rámci současných platných zákonů a
mezinárodních úmluv mají dospělí občané právo
sdružovat se do klubů, v jejichž rámci mohou
kolektivně pěstovat omezené množství konopí
pro osobní potřebu svých členů, bez jakýchkoliv obchodních aktivit, a to zcela transparentně a
s možností dozoru a kontroly ze strany příslušných úřadů. To umožňuje uživatelům odklon od
financování ilegálního černého trhu, kontrolu
nad původem a kvalitou užívaného materiálu a
v neposlední řadě zlepšuje i možnosti osvěty,
vzdělávání a vytváření užitečných sociálních vazeb. Za předpokladu určitých právních úprav je
tento model navíc schopen vytvářet legální pra-
Vzhledem k neexistenci jasné regulace byly
konopné kluby nuceny značně improvizovat.
V roce 2003 vznikla z jednadvaceti konopných
klubů Federace konopných asociací (FAC), zabývající se vytvořením určitého standardu, který
by byl v souladu s legislativou. Jak tedy vypadá
typické založení a fungování konopného klubu?
Po založení je klub obvykle zaregistrován jako
asociace v registru asociací a členové schválí a
sepíšou kolektivní smlouvu. Dále najmou nebo
koupí pozemek (případně prostor pro indoor pěstování), nezbytné vybavení a provedou kalkulaci
množství, které chtějí pro sebe pěstovat. Určí, kdo
bude pověřen vlastním pěstováním (obvykle někteří členové), a o všem se vedou pečlivé záznamy
pro případ, že by došlo k vyšetřování. Následná
distribuce pak probíhá v malých množstvích
výhradně v prostorách klubu, kam mají přístup
pouze členové, popřípadě jejich dospělý doprovod. Členové platí členské příspěvky klubu podle
objemu své spotřeby, z nichž jsou zase hrazeny
náklady na pěstování a chod klubu. Dosáhne-li se jakéhokoli zisku, je tento znovu investován
(kluby jsou neziskové organizace) v rámci asociace na společenské aktivity jako přednášky, konference, právní a lékařské konzultace, protestní
akce či politický lobbying.
Ačkoliv v mnoha klubech je tato praxe již stabilně zavedena, stále panuje určitá nejistota a
kluby podstupují permanentní právní riziko,
zejména při pěstování a transportu. Několik
baskických sdružení předložilo nedávno parlamentu návrh (zatím čeká na hlasování) na založení specifického registru těchto klubů, seznamu
míst, kde se pěstuje, určení způsobu policejní a
administrativní kontroly a případného zdanění
produkce. Asociace Pannagh provedla v rámci
přípravy na veřejné slyšení v Evropském parlamentu v prosinci 2010 kalkulaci potenciálního
přínosu pro státní rozpočet: v případě, že by se
tímto způsobem řešila spotřeba jednoho milionu
Španělů (tj. 60 procent každodenních a 30 procent častých uživatelů), vytvořilo by se 7500 přímých pracovních míst a zaplatilo cca 367 milionů
euro ročně na odvodech a daních do státního rozpočtu. Aplikováno na celou EU, tvořil by tento výnos kolem 8,4 miliard euro.
Úplná legalizace versus
konopné kluby
Původně vznikla idea konopných sociálních
klubů jako tranzitní model, jakýsi most k ideálu
úplné legalizace, která by postavila konopí na
úroveň alkoholu nebo tabáku. Nicméně v průběhu času vykrystalizovala v srdci konopných
asociací debata, zda by volný trh byl skutečně
lepší alternativou, než tento již fungující systém
uživatelských klubů. V současnosti převládl názor, že model klubů tvoří lepší alternativu, jelikož
úplná legalizace a volný trh by vedl k nadvládě
velkých společností a komerčních řetězců a boji
o zisky, tak jak je tomu u legálních drog. Uživatel
by byl redukován do pasivní role bez jakékoli jiné
možnosti ovlivnit výsledný produkt, s jedinou
možností volby: koupit či nekoupit. Proč tedy bojovat za vytvoření dalšího kapitalistického trhu,
když již dnes je zde živoucí, funkční model pěstování a distribuce v malých, uzavřených komunitách uživatelů, paradoxně vytvořený právě díky
mezinárodní prohibici?
V současné době mají kromě Španělska za
sebou první úrody (a vyhrané soudy) konopné
kluby také v Belgii či v Německu. Takže přátelé,
zkusíme to také? Návod na založení konopného
klubu, vytvořený organizací ENCOD (Evropská
koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku) naleznete na stránkách www.legalizace.
cz/projekty/spolecenske-kluby-konopi. !
S použitím textu „Cannabis Social Clubs in Spain“
Martína Barriusa Alonsa, prezidenta Federace
konopných asociací (FAC).
Další informace:
www.encod.org
flashback
Ze světa konopí
MAĎARŮM CHUTNÁ
Konopí se minulý rok stalo nejoblíbenější a
nejrozšířenější drogou také mezi maďarskou mládeží. S odvoláním na výsledky Národního centra
pro monitorování drogových závislostí to uvedl
deník Nemzet. Objem zabavené drogy byl třikrát
větší, než tomu bývalo v minulých letech. V roce
2010 se patnáct procent šestnáctiletých školáků
přiznalo, že alespoň jednou v životě vyzkoušelo
některý z konopných derivátů marihuanu nebo
hašiš. Před čtrnácti lety přitom stejná statistika
nedosahovala ani čtyř procent. Většinu maďarských uživatelů konopí prý tvoří mladí kvalifikovaní muži s nadprůměrnými příjmy z Budapešti a
jiných prosperujících městských center.
TAK TROCHU JINÝ ŠPENÁT
Kuriózním zážitkem si prošel manželský pár ze
slovenské obce Trstená. Jejich pozdní oběd začala
vyšetřovat policie jen pár hodin poté, co dvojice
skončila v péči lékařů s podezřením na otravu.
Hospodyni totiž v mrazáku upoutal zelený balíček a v dobré víře, že se jedná o špenát, připravila chutnou přílohu pro celou rodinu. Neodradila
jí ani atypická vůně a pěna. Několik minut poté,
co se najedli, však museli volat sanitku, která je
odvezla do Hornooravské nemocnice. „Jejich stav
se velice rychle zlepšil, nevíme přesně, co snědli,
ale mohly to být i zkažené potraviny,“ řekl primář
interního oddělení Juraj Mazúr. Případ však zdaleka nekončí. Slovenská policie spustila trestní
stíhání neznámého pachatele kvůli přechovávání
omamných látek. Je totiž přesvědčená, že balíček
patřil synovi otrávených manželů a obsahoval
značné množství marihuany. „Musíme počkat na
expertízu a lékařské posudky. Až ty spolehlivě
určí, jakou zelenou hmotu poškození zkonzumovali,“ potvrdila žilinská policejní mluvčí Jana
Balogová. Konkrétní obvinění tak zatím nepadlo.
ZLOBIVÍ MÉĎOVÉ
Pořádně se zapotili příslušníci kanadské jízdní
policie, kteří přijeli vyšetřovat monstrózní ilegální
konopnou farmu s více než dvěma a půl tisíci
vzrostlých rostlin na severu země. Stodolu
s marihuanou totiž udatně bránili dva agresivní
dospělí medvědi. „Na místo byli povoláni veterináři s uspávacími projektily, ale i tak nám trvalo
několik hodin, než se šelmy podařilo zpacifikovat. Mezitím se však podezřelým pachatelům
podařilo uniknout do lesů. Přesto všechno patří
zabavené množství drogy k velkým úspěchům
policie,“ vyjádřil se k zátahu policejní poručík
Johan Birmington.
41
PUBLICISTIKA
PUBLICISTIKA
Jak legalizovat na papíře
aneb reformní snahy latinské ameriky
TXT: JINDŘICH ŠTROBL
Když přijde řeč na Latinskou Ameriku, většina z nás si představí divoké země, které se kvůli
nedůslednému vybíjení indiánů ze strany španělských conquistadorů zmítají ve vlnách násilí a na
prahu občanských válek. Země, ve kterých se o moc přetahují zkorumpovaní vládní činitelé a skupiny
organizovaného zločinu obchodující s drogami, zbraněmi a ženami.
zdroj: internet
Jediným zákonem je desatero Božích přikázání.
T
ato představa však bohužel není až tak
vzdálená od pravdy. Zákony v drtivé
většině latinskoamerických zemí existují pouze na papíře a politici se starají
především o to, jak si co nejvíce nahrabat a nedostat se přitom do konfliktu s narkomafií. Pojem
lidská práva je pak chápán jako sprosté slovo,
které říkají jen Američané a ta divná směska, co
si říká Evropa.
42
A touto optikou je třeba nahlížet na následující článek, který se snaží zmapovat legalizační
snahy v Latinské Americe. V prvé řadě nelze paušálně říci, že to, co se děje v Evropě, je aplikovatelné i pro tento region. Tedy, pokud zde bude
řeč o reformních snahách či dokonce o revolučních změnách v zákonech, je nutné si uvědomit,
že uzákonění držení a užívání drog nepramení
až tak z benevolence nebo prozření tamních politiků. Je spíše jednou z posledních snah vládních
činitelů změnit nějak neutěšenou situaci, kdy výnosy z obchodu s drogami posilují narkomafii,
zvyšují kriminalitu a v neposlední řadě diskreditují zemi v mezinárodním měřítku. Asi nejvíce na
očích je v současnosti Mexiko, ve kterém si narkomafie vytvořila prakticky stát ve státě a které
počtem zabitých převyšuje i takové země jako
Irák či Afghánistán. Nicméně podobně tomu je i
ve většině ostatních států Latinské Ameriky. Například v sousední Guatemale je míra zločinnosti
v přepočtu na obyvatele přibližně ještě desetkrát
vyšší, ale vzhledem k tomu, že jde o zemi demograficky srovnatelnou s Českou republikou, absolutní čísla tak velká nejsou. Velký vliv mají drogové kartely napříč prakticky celou Latinskou
Amerikou. Standardní cesta kokainu začíná na
plantážích v Kolumbii, Peru nebo Venezuele, kde
pěstování koky živí velkou část zemědělců, protože narkobaroni nabízejí nesrovnatelně vyšší
výkupní cenu za koku, než nabízí vláda za kukuřici. V těchto zemích se droga přímo vyrobí a pak
putuje přes státy Střední Ameriky až do Mexika,
odkud se různými způsoby dostává do Spojených
států. Druhá cesta pak vede přes severní Afriku
do Evropy.
Legalizační snahy tedy pramení spíše ze snahy
oddělit běžné uživatele od drogových dealerů
a členů mafie. Zákony, které házely do jednoho
pytle lidi, kteří si příležitostně dají jointa, s těmi,
kteří řídí distribuci kokainu počítaného na tuny,
bylo nelogické a zároveň neúměrně zatěžovalo
soudní systém, který nemohl pracovat efektivně.
No, nalijme si čistého vína, nedá se říci, že by nyní
byl soudní systém výrazně efektivnější.
Legalizace: kde a jak?
První skupinou latinskoamerických zemí jsou
ty, které dekriminalizovaly držení drog. Ve všech
případech však jde pouze o držení drogy pro
vlastní potřebu. Jakákoliv distribuce, což teoreticky může být i kouření jointa ve dvou, pašování
nebo výroba je tvrdě trestána v rozmezí 5–25 let.
A pokud jste viděli film Vzpoura ve věznici Carandiru, musí vám být jasné, že i pětiletý trest se
v mnoha případech rovná trestu smrti. Mezi
země, ve kterých je držení drogy legální, patří Mexiko, Argentina, Paraguay, Uruguay a Peru.
V Mexiku bylo v minulém roce povoleno držení pěti gramů marihuany nebo opia, 25 miligramů heroinu, půl gramu kokainu a několik
dalších halucinogenních látek jako LSD, metamfetaminy, lysohlávky, psychotropní kaktus neboli
peyote, který roste v pouštích na severu země.
Tento zákon, který byl přijat v rámci boje proti
narkomafii, je typickým příkladem snahy o oddělení příležitostných uživatelů od mafie.
Argentina v roce 2009 přijala zákon, který doslovně říká, že „dospělí mají mít svobodu rozhodování o svém životním stylu bez intervence
státu“, což v praxi znamená, že jakákoliv droga
je legální, pokud ji uživatel má pouze pro svou
osobní potřebu a nepožívá ji na veřejnosti. Tento
přístup patří mezi nejliberálnější v Latinské Americe vůbec a i do roku 2009, kdy bylo držení drogy
trestné, byly uvalovány relativně nízké tresty, 1–6
let. Samozřejmě zde hraje roli fakt, že Argentina
leží mimo hlavní tepnu latinskoamerického narkoprůmyslu, a i když takový kokain je zde stejně
populární jako Maradona, není v zemi vliv narkomafie zas tak znatelný jako v severních částech
Latinské Ameriky.
Relativně volné zákony panují i v Paraguayi,
kde je od roku 1988 povoleno držení až 10 gramů
marihuany a 2 gramů kokainu, heroinu a jiných
opiátů, což už je slušné množství, když uvážíme,
že jedna dávka heroinu má přibližně 2,5 miligramu.
Poněkud zvláštním případem je Uruguay, kde
se o dekriminalizaci příliš hovořit nemůže, protože zde držení drog nikdy zakázáno nebylo.
Pouze zákon z roku 1974 dává pravomoc soudcům
určit, zda množství drogy je větší než pro osobní
potřebu, či nikoliv. Tedy není zde explicitně určen
žádný limit.
Kupodivu i Peru je na seznamu zemí, ve kterých je povoleno držení malého množství drogy,
konkrétně 2 gramů kokainu a 8 gramů marihuany. A to i přesto, že Peru bylo až do konce 90.
let zdaleka největším producentem koky. Potom
bylo sice předstiženo Kolumbií, ale v současnosti
se čísla začínají opět vyrovnávat. Na druhou
stranu i drobný prodej individuálním zájemcům
je trestán deseti lety vězení. Kvůli problémům
s prodejem se zde ještě prodej dělí dle objemu a
všechny transakce nad 100 gramů marihuany, 25
gramů kokainu nebo 1 gram heroinu jsou postihovány až 20 lety vězení.
Země napůl cesty
Další skupinu států tvoří Brazílie, Chile a Venezuela, ve kterých není držení drogy trestné
v tom smyslu, že za to člověk nejde do vězení,
ale je umístěn do nápravného zařízení, kde musí
podstoupit odvykací léčbu. Ve Venezuele je takto
„legální“ držení až 2 gramů kokainu a jeho derivátů a až 20 gramů marihuany. V případě, že jde o
cizince, může být ze země vyhoštěn.
Podobnou politiku praktikuje i Brazílie, která
v roce 2006 definitivně dekriminalizovala držení
malého množství drog pro vlastní potřebu. Nicméně opět zde je jistá forma postihu, a to formou
veřejně prospěšných prací či nucenou návštěvou
vzdělávacích programů. Na druhou stranu se nerozlišuje mezi prodejem malého a velkého množství a za obojí hrozí trest až pět let vězení. Dle
průzkumu z roku 2009 je ale tento zákon často
zneužíván, protože uvěznění drobní prodejci
tvoří 60 % všech odsouzených za delikty v této
kategorii. Je tedy jasné, že díky všudypřítomné
korupci si mohou větší prodejci koupit svobodu.
Posledním státem je Chile, které v roce 2007
dekriminalizovalo držení drogy pro osobní použití a v soukromých prostorech. Pokud s nimi ale
člověk vyjde ven, hrozí mu pokuta, nucená léčba
nebo veřejně prospěšné práce. Tento zákon má
ale jeden háček. Pokud se totiž osoby setkají například u někoho doma s cílem konzumovat nebo
distribuovat drogy, hrozí jim trest až 5 let vězení.
Takže pokud si někdo chce zakouřit ve společnosti, tak to musí být pravděpodobně soused,
který má také svoje hulení, a nedej bože, že by
si ty jointy pak spletli. Jako ve většině latinskoamerických států, i zde je hlavní rozhodovací pravomoc a posouzení situace na soudci, což otvírá
bránu ke korupci.
Kde se kouřit nevyplácí
Poslední skupinu tvoří státy, ve kterých je jakékoliv držení drogy tvrdě trestáno. Většinou jde
o státy Střední Ameriky, přes které jde převážná
část dodávky drog do Spojených států. Místní nestabilní vlády nemají kontrolu nad územím, a tak
zde operují početné gangy, které prakticky bez
omezení převáží drogy dále na sever. Místní zákonodárci nemají tedy jinou možnost, než bojovat
s nimi alespoň na papíře, a to přijímáním tvrdých
protidrogových zákonů. Mezi takovéto státy patří Guatemala, kde za držení, výrobu nebo transport drogy hrozí 12–20 let vězení a pokuta až 100
milionů quetzalů (což je asi 300 milionů korun –
poměrně přemrštěná částka, dle mého uvážení).
V Hondurasu obdobně hrozí 9–12 let, v Nikaragui 5–15 let a doposud nejtvrdší protidrogové zákony má Ekvádor, který může i držení pár gramů
marihuany potrestat 12–25 lety vězení. Trochu
ironicky působí fakt, že tamní trestní zákoník
ukládá za vraždu maximální trest 16 let. Navíc
byly hlášeny případy, kdy byly odsouzeny celé rodiny, i když vinen byl pouze jeden člen. Na druhou stranu v současné době svítá na lepší časy
a koncem loňského roku byla na programu jednání o možné reformě protidrogových zákonů,
dle které by mohlo být držení malého množství
dokonce dekriminalizováno. Posledním státem
této skupiny je Bolívie, která se také potýká se
silným vlivem narkomafie uvnitř svého státu a
z toho vyplývají i tvrdé tresty: 2–4 roky za držení,
5–15 let za výrobu a 10–25 let za převážení jakékoliv drogy, tedy i marihuany.
Legalizovat, nebo ne?
Otázka, zda je lepší přístup držení malého množství drogy, například marihuany, dekriminalizovat, nebo naopak tvrdě postihovat, je velmi
diskutabilní. Historické zkušenosti těchto států
napovídají, že tvrdé represe k řešení nevedou.
Je ale tedy na čase začít s masovou legalizací?
V tomto případě však, jak již bylo řečeno, nelze
hledat odpověď či nějakou analogii v Evropě a
zdejší legalizační vlně posledních let. Tyto dva
regiony jsou v tomto aspektu (a také ve všech
ostatních) neporovnatelné. Nestabilní vlády, korupce, beztrestné vraždy, masová znásilnění, naprostá nemožnost dovolání se lidských práv, výroba drog v gigantickém měřítku, toto všechno
bohužel ve všech státech Latinské Ameriky
v různých mírách existuje. Dokonce se mi chce
tvrdit, že tyto státy nejsou zralé ani na demokracii, natož na nějaké rozšiřování osobních svobod
nad rámec tradičního (západního) pojetí demokracie. Legalizační snahy některých států sice působí odvážně a „trendy“, ale je třeba si uvědomit,
co se za nimi skrývá a jak ovlivňují každodenní
život. V České republice si můžeme být relativně
jisti, že pokud nám zákon garantuje beztrestné
(pouze pod pokutou) držení malého množství
drogy, nebudeme kvůli tomu perzekuováni. Na to
se bohužel občané latinskoamerických zemí spolehnout nemohou. Úprava v trestním zákoníku
nikomu negarantuje, že nemůže být na několik
let uvězněn za členství v narkomafii, i když s ní
v životě nepřišel do styku a všechna obvinění budou vyfabulovaná. Takové případy jsou na denním pořádku a vůbec nezáleží, zda byl dotyčný
pouze běžným uživatelem a držel se v mezích
zákona, nebo jím nikdy ani nebyl. Důvodem je
skutečnost, že život a stejně tak drogová otázka
v Latinské Americe fungují dle nepsaných pravidel a pouze na jejich dodržování záleží, zda bude
člověk žít na svobodě a občas si zakouří (ať už
legálně nebo ne), nebo zda zemře během pár let
ve vězení. Tedy na otázku, zda je lepší v Latinské
Americe legalizovat, nebo ne, bych odpověděl, že
dokud budou tyto státy fungovat na stejných
principech jako doposud, tak je to vskutku jedno.
sloupek
Boj proti drogám klišé
„Je čas sázet i čas sklízet, čas truchlit i čas poskakovat,” říká se v bibli. Taky čas sušit, čas balit a
čas legalizovat, ale to už se tam nedočtete.
Teď to vypadá na čas bourat klišé. Jak to funguje:
každá informace, která se objeví v médiích, se
na webu dostane pod stovky očí; pokud cokoliv
nesedí, objeví se vzápětí znovu a s patřičným
komentářem. Některé desítky let opakované
a pomalu už zahnívající „pravdy“ tak pomaličku
začínají mizet. Prostě tím, že čím dál víc lidí si
uvědomí, že je to nesmysl.
Děje se to i ve světě magických rostlinek, prášků,
nasáklých papírů a kapalných rájů. Je to oblast na
klišé obzvlášť bohatá. Stačí si přečíst libovolný
článek o drogách na libovolném zpravodajském
serveru. Velká média se prostě nemohou zabývat
detaily a zdržovat se hledáním trendů, ukrytých
pod povrchem: takže se dozvíte, že „hodně
známá náhražka trávy je šalvěj divotvorná“, „ke
smrtelnému předávkování stačí 15 až 30 plodnic
lysohlávky“ (plodnic ne, má tam být kilogramů),
nebo že „u rostlinných drog nelze odhadnout, jak
zapůsobí, jsou proto mnohem nebezpečnější než
chemicky vyrobené drogy“. (!)
Média se drží letitých pravd, protože je to pro
ně jednodušší. Feťák je prostě feťák, většina populace s tím nemá problém. Měkké × tvrdé drogy, fyzická × psychická závislost, nelegální drogy
× alkohol a tabák, jemné odstíny protidrogové
politiky. Rozlišovat tyhle detaily je pro novináře obtížné. Zarážející je, že podobný problém
často trápí i represivní instituce, minimálně při
jejich vyjádřeních právě pro média. Jejich vzkazy
bývají přímočaré a zjednodušené až na kost,
takže košatá skutečnost dostává pěkně na prdel.
Můžete se aspoň bavit čtením mezi řádky: loňské
policejní akce, zaměřené na polapení kolegů-pěstitelů, nesly název Šoumen a Žampión, likvidace
vietnamské pěstírny zase kódové označení Rákos.
Mimochodem, u akce Žampión se nemůžu zbavit
pocitu, že nález domácí pěstírny konopí byl pro
policii překvapení...
Pokud máte chuť sledovat mediální dramata
(v přímém přenosu) a chcete si číst mezi řádky
u policejních citací, tady je návod. Vytvořte si
profil na Twitteru (twitter.com, druhá největší
sociální síť po Facebooku) a začněte sledovat
ty, kteří dění kolem drog pravidelně komentují.
Ve světě jsou to zavedené organizace, britský
@TransformDrugs a @Release_drugs, americký
@NORML a @DrugPolicyNews, a hromada dalších. U nás je to slabší, ale taky najdete zajímavé
zdroje: kromě našeho účtu (@legalizace_cz) a
portálu o protidrogové politice s mírně robotickými aktualizacemi (@drogy_cz) je to hlavně
Lukáš Pokorný, který do Legalizace taky přispívá.
Ale třeba se brzy chytnou i Podané ruce a další.
Takže: poctivě nás na Twitteru sledujte, ať čtete
Legalizaci připravení.
Jan Boček
!
43
PUBLICISTIKA
PUBLICISTIKA
TRÁVA NA MEZI
TXT: MAREK VALIČEK
zdroj: internet
V tomto místě se budete v každém dalším vydání
časopisu Legalizace setkávat s postřehy, názory,
zážitky a zkušenostmi jednoho příležitostného
huliče. Tak jsou obecně nazýváni lidé, kteří občas
– pro chuť, dobrou náladu, nebo prostě jen tak
smotnou něco veselé trávy. Rád bych v rámci těch
několika řádek jednou za dva měsíce reagoval na
mediální výstupy, které varují, které lomí rukama,
které dramatizují nebo zesměšňují jedince, kterým
kromě státem tolerovaných drog, jako je alkohol a
tabák, zachutnalo i něco jiného.
Chalupu v opravdu výjimečném koutě severních
Čech máme od nepaměti. Rád bych napsal, že si
pamatuju první dny v ní a v zahradě kolem ní, ale
tak to není. Byl jsem opravdu malej kluk, kterej
sotva začal chodit, když máma s babičkou chah INZERCE
44
lupu koupily. Dům, lehce odstrčený v osadě osmi
chalup, mě doprovázel celým dětstvím. Klukovské výpravy na smeťáky, večerní opékaní buřtů
v zahradách sousedů, sněhová iglů, oslavy narozenin všech z osady, první lásky, první ukazování
si pinďourů a pulin, první zákazy a první překračování zákazů.
Čas běžel a najednou jsme na mezi před chalupou seděli já (35 let, tenkrát) moje máma (lehce
přes padesátku – u žen se věk nesděluje s přesností na den) a naše sousedka Jitka (stejně mladá
jako moje máma). Slavili jsme kulaté výročí založení osady zvané Antonínov. Jinak – připravovali
jsme tuto oslavu: pivo v sudu, kostýmy, pozvánky.
Sousedka Jitka se na mě při těch plánech podívala a řekla: „Hele, a nemoh bys přivézt i nějaký
ty drogy? Ať má ten náš mejdan nějakou šťávu,
co ty na to?“ Usmála se při tom a naučeným gestem oběma rukama lehce nadzdvihla prsa ve své
apartní podprsence.
„No moh, nikomu to neublíží, smotneme něco
lehčího a utužíme tím už tak dokonalé vztahy v
osadě,“ odpověděl jsem.
„No a nemáš něco už teď, že bysme to prubli,
viď, Zorino,“ pronesla Jitka a mrkla při tom na
mámu. Ta neměla, kupodivu, nic proti. Buď jí dotaz Jitky tak vykolejil, nebo si vnitřně přiznala, že
ochutnat by už taky mohla.
„Tak já pro to jdu,“ sebral jsem se a došel do
auta pro jointa, připraveného na odpoledne.
„Jéééééé, budeme fetovat,“ zavýskala Jitka, a
nervózně začala posedávat na mezi.
Donesl jsem a zased mezi mámu a naší sousedku. Bylo krásné letní tiché horké odpoledne.
„Tak jdeme na to?“ spiklenecky jsem se podíval
napravo i nalevo od sebe.
„Jasně,“ odpověděla tentokrát máma a brko
jsme odpálili.
Podotýkám, že obě ženský přestaly s rostoucím věkem kouřit. Základy šlukování ale nezapomněly. To je jako s jízdou na kole nebo plaváním.
„Hele, co to děláš,“ zeptala se Jitka, „to se nezapaluje jako cigáro?“ Koukala mi do rukou, když
jsem začal. „Ale jo, jen se musí nejdřív odpálit ten
smotek papíru na konci.“
„Aha, tam není ten hašiš, co?“ propadla Jitka rituálu a máma s ní.
„Žádnej hašiš, lehounká tráva to je, bude vám
příjemně,“ řekl jsem, dal si prvního prda a poslal
špeka Jitce.
„Jo to je jako dohromady, jo,“ udiveně se podívala Jitka a převzala štafetu. Natáhla a vyfoukla.
„Takhle ne, natáhnout, co nejdýl zadržet dech a
pak teprve ven,“ poradil jsem.
„Čoveče, my už máme léty zhuntovaný plíce,
aby nás to zadržování dechu nezabilo,“ poznamenala máma a natáhla svůj díl z kolujícího jointu.
Byla to fakt pohoda, thc začalo pracovat
hodně příjemně. Obě ženský za pár minut ležely
na trávě na zádech, já mezi nima, podávali jsme
si špeka, holky se smály, kuckaly a pořád dokola
říkaly: mně to fakt nic nedělá…
Ale dělalo. Nikdo mi nebude vyprávět, že ne.
Prvně jsem zahulil s mámou a její kamarádkou. Letní den byl za pár minut ještě letnější, měli
jsme se všichni tři na tý mezi báječně. Jen jsme
ten den už nic stran produkce plánovaný oslavy
neudělali. Zbytek soboty máma i Jitka prospaly.
Druhý den přišla Jitka na kafe a koláč s rybízem a než se do koláče pustila, řekla:
„Hele, fetovat asi nebudu, nestihla jsem včera
uklidit chalupu a uvařit oběd na neděli, tak by to
nešlo, já bych tomu propadla a kdo by se pak staral o všechny lidi u nás doma? Ale jsem ráda, že
jsem to zkusila. Nebudu za trapnou, až se o tom
začnou bavit moji vnuci.“
I to je přístup. I to je zjištění, jak co funguje.
I takový veselý poznání zahulení trávy na mezi
může být zážitkem. Jitka a máma zůstaly u vína.
A já si sám v jejich společnosti prda sem tam
dám… Vědí už, co a jak, a zbytečnýma otázkama
mě nezatěžují. !
45
45
AKTIVISMUS
AKTIVISMUS
Odkazujeme
osobnost legalizace…
JOEP OOMEN
WWW.BECKLEYFOUNDATION.ORG
Beckley Foundation je sdružení podporující
výzkum vědomí a jeho modulace z pohledu
TXT: MARTINA CIMPOVÁ
mnoha vědeckých oborů. Usilují i o změnu
globální protidrogové politiky směrem k
racionálnějšímu přístupu, který by byl podložen
důkazy a posouval důraz směrem od kriminalizace ke zdraví. Beckley Foundation ustavila
tým z čelních světových analytiků zabývajících
se drogovou politikou, aby připravili přehled
nejnovějších vědeckých důkazů týkajících se
konopí a politiky kontrolující jeho užívání.
Jejich výsledky jsou na stránkách pravidelně
zveřejňovány. V jednom z reportů například
projednávají, jak mohou jednotlivé země změnit
konopnou politiku vzhledem ke svým vlastním
potřebám. Doporučují, aby země s podobnými
národnostmi společně odsoudily mezinárodní
drogové konvence a ustanovily vlastní specificjejich kulturám.
WWW.UKCIA.ORG
zdroj: encod.org
ké dohody o konopí, které by lépe vyhovovaly
Stránky britských konopných internetových
aktivistů, zaměřené proti prohibici. Podle svých
slov se snaží o objektivitu, protože věří tomu,
že nejlepší zbraní je sdělovat pravdu. Jsou rozdělené do několika souborů: Část zabývající se
výzkumem obsahuje vědecké studie, knihovna
je mimo jiné plná debat o reformách zákona. V
průmyslovém využití se prezentují argumenty,
proč je konopí ilegální, v kulturní sekci mapuje
historie využívání konopí a důsledky jeho užívání a neoddělitelnou součástí je sekce politika a
právo. Zajímavá je terapeutická část, pojednávající o medicínském využívání konopí. Pokud jste
pacient léčící se konopím, můžete se zaregistrovat a sdílet s ostatními svoje zkušenosti.
věk: 49
aktivity:
Jsem zodpovědný za každodenní aktivity
Encodu, Evropské koalice pro spravedlivou a
efektivní drogovou politiku. To obnáší členskou
administrativu (v této chvíli máme 161 členů),
interní a externí komunikaci, lobby směrem
k Evropské unii a OSN a koordinaci několika
projektů Encodu, jako např. Cannabis Social
Club (Společenský klub konopí) Trekt Uw
Plant v Belgii, Society for Abolition of Cannabis
Prohibition v Holandsku a Plan C, za legalizaci
dovozu derivátů kokových listů do Evropy.
práce:
Koordinátor encod.org
Co znamená ENCOD?
WWW.TREATINGYOURSELF.COM
Velmi přehledná stránka Treating yourself poskytuje informace pomáhající v zodpovědném
užívání marihuany lidem, kteří se konopím léčí.
Celosvětově distribují časopis Treating Yourself
Magazine, který píší pacienti pro pacienty. Magazín si zde můžete za poplatek stáhnout, nebo
zadarmo přečíst některé články. K dispozici je
místní diskusní fórum. Autor projektu pořádá
výstavu Treating Yourself Alternative Medicine
Expo 2011 v Torontu. Stránka nabízí zájemcům
Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní
drogovou politiku (ENCOD) spojuje evropské občany, kteří věří, že drogová prohibice je nemravná
a nerozumná. Voláme po zavedení zákonů, které
umožní regulaci drog, což je jediný rozumný způsob, jak omezit problémy s nimi spojené. Encod
chce prosazovat nenásilný aktivismus v zájmu
vytvoření veřejné debaty o potřebě ukončit drogovou prohibici. Publikujeme zprávy o stavu
drogové politiky v Evropě, vyzýváme k akcím a
vytváříme konkrétní iniciativy s cílem dotlačit
národní a evropské úřady k reformám drogové
politiky.
možnost zakoupení lístku a případným vystavovatelům poskytuje formulář pro registraci.
Jaké jsou vaše největší úspěchy?
Největší úspěchy jsou tři. Za prvé samotné přežití Encodu. Už téměř 18 let poskytujeme plat-
46
formu evropským občanům, kteří nesouhlasí se
současnou politikou, založenou na drogové prohibici. Vznikli jsme na žádost Evropské komise,
která potřebuje partnera složeného z občanských
organizací pro dialog o vypracování jednotné evropské drogové politiky. Od roku 2000 jsme od
Evropské unie ani od národních úřadů nedostali
žádný grant, od roku 2004 existujeme pouze díky
ročním příspěvkům členů Encodu.
Druhý úspěch je schválení Katánské zprávy, balíčku návrhů pro novou drogovou politiku v EU
v Evropském parlamentu v prosinci 2004. Po měsících intenzivního lobbování jsme dokázali přesvědčit několik parlamentních skupin, aby tuto
zprávu schválily. Zpráva shrnuje, že drogová politika EU stále selhává v plnění svého cíle: signifikantně zredukovat dostupnost a poptávku po drogách. Mimo jiné zpráva doporučuje opřít drogovou
politiku o vědecké důkazy, podporovat harm reduction (snižování škod způsobené užíváním drog)
a legální užívání ilegálních rostlin a substancí. Zároveň obsahovala doporučení zavést konkrétní
mechanismus pro dialog s občanskou společností,
s cílem zvýšit její roli v drogové politice.
Třetí úspěch je založení Trekt Uw Plant, prvního společenského klubu pěstitelů konopí v Belgii v roce 2006. Cílem bylo vybudovat kolektivní
pěstírnu konopí pro osobní potřebu uzavřeného
okruhu našich členů. Dvakrát jsme byli stíháni,
ale v obou případech jsme byli osvobozeni odvolacím soudem. Od března 2010 jsme polovině
členů (asi 70 lidí) rozdali po jedné rostlině. Nebyli
jsme zastaveni úřady.
Jak jste spokojen se současnou
protidrogovou politikou?
Situace stagnuje od roku 2004, kdy skončila první
vlna velkých reforem. Do té doby docházelo postupně v některých zemích k depenalizaci užívání
a držení pro vlastní potřebu. Válka s terorismem
poté dala novou energii silám, snažícím se udržet
alternativní životní styly v podsvětí a ilegalitě, a
došlo k posílení prohibice coby základní filozofie
drogové politiky. Všechno se dnes ale rychle mění,
takže nás mohou čekat různá překvapení. Je nepravděpodobné, že se změny uskuteční
na mezinárodní úrovni. Musí přicházet z lokální a národní úrovně, s podporou místního veřejného mínění. Musíme doufat, že současné tolerované systémy coffeshopů nebo společenských
klubů konopí, které fungují v Holandsku, Španělsku a Belgii, budou dříve či později přeměněny na
legálně regulované modely produkce a distribuce
konopí a toto bude příkladem pro další země i
další drogy.
Co byste poradil všem, kteří mají zájem něco
v drogové politice změnit?
zdroj: encod.org
http: ⁄⁄ www
Buďte připraveni na pořádný zápas. Drogy byly
vždycky považovány za jednoznačného nepřítele, většina politiků zřídka vyslyší vaše volání,
protože se bojí, co by si o nich pomysleli jejich voliči, kdyby najednou začali prosazovat reformu
drogové politiky. Ale nikdy nezapomeňte, že bráníte spravedlivou věc, která spojuje miliony lidí
po celém světě: ukončení globálního farmaceutického apartheidu, které by umožnilo všem dospělým přístup k substancím, které budou moci
užívat ke své léčbě a udržování psychického i fyzického zdraví a k oslavě a užívání si života. Hledejte dobré společníky a jednejte společně.
Co vás těší a co trápí?
Těší mě dělat věci, ze kterých, jak doufám, bude
mít spousta lidí užitek. Trápí mě, když musím čelit lžím, pokrytectví nebo nespravedlnosti.
Jaké jsou vaše plány?
Doufám, že do pěti let bude Encod zastřešovat
mnoho společenských klubů, které usnadní legální oběh konopí, opia a kokových listů mezi
producenty a konzumenty. To celé založené na
filosofii obnovitelných zdrojů a Fair Trade obchodu.
Máte pro čtenáře Legalizace nějaký vzkaz?
Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Rights! !
Zrušení prohibice vyžaduje odvahu a neprůstřelné argumenty.
h INZERCE
FRUIT OF THE ROOM
Připravili jsme pro vás zajímavou slevovou
akci, která se skládá ze tří částí. S každou
částí se sleva zvyšuje, takže když budete
trpěliví, nasbíráte celkovou slevu 16,5%
Slevový kupon naleznete postupně ve 3 číslech
časopisu Legalizace a to v pravém a levém
rohu reklamy Fruit of the room. Sleva se
vztahuje na jeden nákup a platí na veškerý
sortiment včetně konopných semen. Slevové
kupony můžete uplatnit jednotlivě, nebo si
počkat na všechny a slevu sečíst dohromady.
Nově jsme pro vás připravili internetový
obchod, ve kterém si můžete nakoupit z
pohodlí svého domova. Naleznete zde kompletní sortimet konopných semen od známých
evropských seedbanek a samozřejmě veškeré
komponenty pro šlechtění vašich mazlíčků.
Součástí naší webové prezentace je také
diskuzní forum (blog), kde můžete konzultovat
své problémy, podělit se o své triky a důležité
poznatky, nebo se dozvědět něco o novinkách
na trhu semen, hnojiv apod.
HNOJKY
Advanced Hydroponics Dutch Formula,Advanced Natural Power, B´cuzz, Canna,Hesi, Hy - Pro,
Plagron
S9ę7/$
Cooltube, GE Lighting, GIB, Industria, Lumatek, Osram, Philips, Plantastar, Sylvania, Venture
Sunmaster, WavHÁHNtor
6(0(1$
Dutch Passion, Green House Seeds,Paradise Seeds, Royal Queen Seeds,Sensi Seeds
SUBS75É7Y
Canna, Grodan - Rockwool, Keramzit, KokRÀQDPerlit, Plagron kokos
.8ŏ327ŏ(BY
Papírky, Blunty a palmové listy, drWLÿNy,mlýnky, Bongy-vodní dýmky, dýmky a šlukovkyVNOHQĚQky, sítkDDSŐtVOXäHQVWYtVFKovávDÿNy, popelníky, p\WOtÿN\VH]LSHP]DæHKOovací p\WOHRVYĚæovaÿHY]GXFKX
... a 1000 dalšícKYĚFt
OteYŐHQRkDæGëGHQPLPRQHGĚOHDVYiWNŢRGGR1KRGLQ
Nasbírejte 3 kupony z posREĚMGRXcích
/egalizací a ÿeká vás sleva 16,5%
jednotlivý kupon je
sleva
5,5%
Nasbírejte 3 kupony z posREĚMGRXcích
/egalizací a ÿeká vás sleva 16,5%
jednotlivý kupon je
sleva
5,5%
47
AKTIVISMUS
PUBLICISTIKA
Konopí pro každého poslance
TXT: ROBERT VEVERKA
Více než tisíc rostlin konopí bylo darováno na jeho legalizaci.
L
idé, kteří nesouhlasí se současnou drogovou legislativou konopí a žádají rozumnou změnu, mají díky iniciativě
občanského sdružení Legalizace.cz jedinečnou příležitost svůj nesouhlas projevit. Sdružení pro všechny odpůrce zbytečné a nesmyslné
kriminalizace malopěstitelů a uživatelů konopí
pro léčebné účely připravilo webové stránky, na
kterých má každý člověk příležitost oslovit a podarovat svého zvoleného poslance konopím. Cílem kampaně je zasypat Poslaneckou sněmovnu
nejen léčivou bylinou, ale především odmítavými
postoji veřejnosti vůči přetrvávající prohibici léčivého konopí na našem území.
Způsob jakým svému poslanci uděláte radost je
prostý a efektivní. Na adrese www.kytkaposlanci.
legalizace.cz najdete semínko léčivého konopí,
které pak virtuálně zasadíte na Facebooku. Během
několika málo minut z něj vypěstujete překrásnou
konopnou kytku. Tu pak s vírou, že se váš poslanec začne o konopí zajímat, darujete do Poslanecké
sněmovny. Společně s kytkou můžete zákonodárcům poslat i konopný manifest s požadavky na legalizaci konopí pro léčebné účely a ochranu před
pokutami, zatýkáním a trestním stíháním pro
všechny občany ČR, kteří se rozhodnou užívat léčivé konopí ke zmírnění či odstranění svého utrpení. Manifest jediným kliknutím odešlete do Poslanecké sněmovny vybraným poslancům. Pokud
znáte jméno a chcete potěšit i svého poslance, můžete k manifestu připsat také jeho adresu.
BO D 23
P 200
A protože si paní předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová váží vašeho zájmu a
chce zdůraznit váhu zákonodárného sboru, jehož úkolem není pouze legislativní aktivita, ale
též upevňování důvěry občanů v demokratické
uspořádání života v naší zemi a posilování svobody, neváhejte se o svůj postoj ke konopí a o své
názory s Poslaneckou sněmovnou podělit.
Někteří již tak učinili, a pro představu a inspiraci ostatním, jejich názory zveřejňujeme:
“
Jakožto nechtěný majitel a nešťastný vlastník
lupénky se připojuji k aktivitám podporujícím
legalizaci konopí k léčebným účelům. Pokud si
nechci nechat otrávit (již tak oslabený) organismus buněčnými jedy, je konopná mast velikým pomocníkem v léčbě. Vyléčím se sám, jen
mě za to netrestejte.
”
“
“
Otevřete oči a dejte rostlince šanci!
“
Je velmi nemorální, jak výrobci lihovin tabáku
a léků tišící bolest potlačují kladné vlastnosti
konopí. Jaký má smysl trestat jakéhokoli uživatele konopí oproti kuřákům, kteří vědomě
poškozují zdraví sami sobě i osobám ve své
blízkosti. Uživatele alkoholu, tedy dalších jedů,
”
Prosím, zachovejte se jednou rozumně a udělejte, co většina národa už dávno čeká. Současný stav je neudržitelný.
”
O PI
H LAS OVA N I O LEG A LIZA CI KO N
PR IJ ATO 100 1 KY TE K
P 56
P 53
P 41
P 26
P 24
Kytka poslanci
Nesouhlasíte se současnou drogovou legislativou a chcete podpořit její změnu?
Zasaďte semínko a vypěstujte kytku, kterou společně s konopným manifestem
můžete zaslat svému poslanci.
http://kytkaposlanci.legalizace.cz
48
“
“
”
”
Kytky sem politiky ven!!!
Mé tetě sice nelegální, ale léčivé, užívání konopí
prodloužilo život minimálně o pět let.
Okamžitě
legalizujte
marihuanu!
”
“
Konopí jde s lidstvem ruku v ruce už tisíce let,
téměř každá starověká civilizace užívala konopí, a to jak průmyslově (papír, lana, oblečení), tak k léčbě a pro potěšení. Buďme rádi, že
nám příroda nadělila rostlinu, která má takto
všestranné využití. Konopí může nahradit jak
některé léky, tak kácení lesů a další problémy.
Nebuďme pokrytci. O tuto situaci se dlouhá
léta zajímám a vím jak to je, vše o penězích,
farmaceutické společnosti nechtějí pustit onu
zakázanou drogu na trh, je totiž jasné, že každý rozumný občan sáhne po přírodě – kytce
– místo syntetik. Prosím, nebuďme pokrytci a
přistupujme k věci rozumně. Na světě je mnohem více nebezpečných věcí než marihuana.
“
Té rostlině prostě nemůžete zakázat růst. Na to
jste moc malí páni.
“
Legalizujte trávu pro léčebné účely!!! Už se nechceme dál cpát chemií, která sice někde něco
„uzdraví“, ale jinde si vybere svou daň! Chceme
se léčit přírodou, obzvlášť když víme, že zabírá
a zabírá mnohem lépe. Chci si sama zvolit způsob léčby!
“
Podporuji tuto akci, protože se mi zdá maximálně nemorální podléhat tlakům farmaceutického průmyslu a slepě odmítat efektivně a
na přírodní bázi léčit vážně nemocné lidi! Prosím pomozte.
”
11”:55
Q 101
CSSD
O DS
TO P
KSC
VV
budeme omlouvat a farmaceutické společnosti
budou nadále prodávat chemikálie. Přitom se
už desítky let mohly věnovaly prospěšnějšímu
zkoumání rostlin konopí. Ano, miliardové zisky
proti zdravému rozumu. Vážení poslanci, kolik
dostanete od uvedených i neuvedených společností bonusů? Nebylo by lepší zdravě myslet a podpořit prospěšnost a ekonomiku rostlin? Je krize, není teď na čase pomoci i běžným
lidem?
”
”
”
Každému, kdo kytku poslanci už daroval, občanské sdružení Legalizace.cz děkuje. !
AKTIVISMUS
SEMÍNKA SENIORŮM
TXT: ROBERT VEVERKA
To je název akce, kterou pořádá sdružení Legalizace.cz. Pokud si myslíte, že jde
o marihuanu, pak máte pravdu. Sdružení zájemců nabízí zadarmo konopná
semínka, ovšem s podmínkou, že rostliny budou pěstovat výhradně pro svou léčbu.
Podle iniciátorů je takovýchto lidí stále více, zákon ale mluví jasně. I pár rostlin
trestá pokutou.
T
ěmito slovy uvedla začátkem února
Česká televize ve večerních Událostech
reportáž o velice netradiční akci pořádané sdružením Legalizace.cz. Kdyby
se nejednalo o omamné konopí, těžko by nějaké
rozdávání semínek vzbudilo takovou pozornost.
Ale je to právě nelegální marihuana a její tisíce let
osvědčené léčebné a blahodárné účinky na jedné
straně a posledních sedmdesát let pověst zapovězené a nebezpečné drogy na straně druhé, které
z ní dělají tolik diskutovanou rostlinu. Marihuana není pouze omamnou rekreační drogou, jak
se mnozí drogobijci mylně domnívají, ale především lék ke zmírnění či odstranění negativních
dopadů mnoha nemocí. Lék, který musí být legislativně a finančně dostupný všem bez rozdílu.
Česká republika si v mnohém nezadá s jinými
státy světa, které legislativně podporují neefektivní prohibici konopí, a jejichž protidrogová politika je postavena na represi pěstitelů a uživatelů
konopí bez ohledu na potřeby a svobody jednotlivce. Ačkoliv se ČR může pyšnit jednou z nejliberálnějších protidrogových politik v EU, politický
nezájem o nemocné občany, kteří nežádají nic víc
než oprávnění pěstovat a držet léčivé (rozuměj
omamné) konopí pro osobní potřebu samoléčby,
je do očí bijící ohavnost. Zde už nejde o vysvětlitelné snahy zákonodárců, či snad předpojatých
rodičů, omezit dostupnost konopné drogy mezi
mladistvými (ačkoliv prohibice a černý trh šíření
konopí a jiných drog přímo podporují), ale narážíme tu na něco mnohem tvrdšího. Otázkou je,
zda se jedná o mezinárodní úmluvy, které Česká
republika podepsala, a jejichž nedodržením by
se dostala pod palbu ostré kritiky spřátelených
zemí, či neochota politiků za logickou legalizaci
konopí ztratit slovo, protože by tím pravděpodobně ztratili především přízeň těch, kteří z prohibice tyjí a vehementně ji podporují.
Ať tak či onak, je zřejmé, že současný stav je
neudržitelný, protože hraje v neprospěch jedné
z nejslabších skupin obyvatel – nemocných občanů. Některé progresivní státy světa už cestu,
jak konopí nemocným poskytnout, našly. Buď
povolily lokální, státem certifikované, pěstírny a
výdejny léčivého konopí, nebo v lepším případě
legalizovaly pěstování a držení konopí pro osobní
potřebu. Vhodnými vzory by České republice
50
Jak získat semínka
léčivého konopí?
Pro bezplatné zaslání konopných semínek
musí žadatel splnit následující podmínky:
5 být starší 18 let
5 musí zaslat podepsané čestné prohlášení
5 k žádosti přiložit ofrankovanou obálku
(nejlépe bublinkovou) se zpáteční adresou
Čestné prohlášení by mělo obsahovat
sdělení:
Já … (jméno, příjmení, bydliště, datum
narození) prohlašuji na svou čest, že konopná
semena využiji výhradně pro vypěstování
konopí pro vlastní samoléčbu. Dne … Podpis …
Podepsané čestné prohlášením společně s
ofrankovanou, nejlépe bublinkovou obálkou
s vaší zpáteční adresou prosím zasílejte na
korespondenční adresu:
Legalizace.cz
Jaromírova 23
128 00 Praha 2
Osobní odběr není možný. Akce trvá do
Million Marihuana March 2011 – demonstrace
za legalizaci konopí, která se uskuteční 7.
května 2011 v Praze.
Více informací na www.legalizace.cz
Dotazy prosím na email: [email protected]
Tak já jsem podle nich zločinec?
mohly být například Belgie nebo Španělsko, kde
se legalizace pěstování pro osobní potřebu osvědčila. Ale do doby, než u nás někdo najde odvahu,
resp. potřebu žalostný stav současné protidrogové politiky změnit, bude jakýkoliv nemocný
člověk, který si přeje a má právo se konopím léčit,
považován za zločince. Zločince, srovnatelného
s překupníkem, pašerákem nebo výrobcem drog.
Nemocní často vyhledávají konopí ve chvílích,
kdy konvenční léčba již nepomáhá nebo má příliš
negativních vedlejších účinků. Při rozhodování,
zda za cenu možného postihu získat bylinný lék,
dávají jednoznačně přednost zdraví před trestem. Konopí kvůli prohibici však není legálně do-
stupné, nemocní proto musí potupně nakupovat
předražené konopí neznámé kvality na černém
trhu. Nejen, že ve snaze se léčit překračují zákon,
ale navíc ohrožují své zdraví nákupem konopí
kdovíjakého původu.
O.s. Legalizace odmítá tomuto stavu nečinně
přihlížet. Akcí nazvanou Semínka seniorům na-
bízí všem nemocným starším osmnácti let alternativu, jak si i přes hrozbu postihu, zajistit levný
a tradicí osvědčený lék. Nemocný člověk, který si
pěstuje a drží konopí pro vlastní potřebu samoléčby, není společnosti nijak nebezpečný a nesmí
mu být upíráno právo pěstovat jakoukoliv rostlinu, která by mohla zlepšit jeho zdravotní stav.
Proto o.s. Legalizace proti čestnému prohlášení
zdarma rozdává semínka léčivého konopí a informuje každého, kdo o konopnou léčbu projeví
zájem. Poskytuje poradenství v otázkách pěstování i následného zpracování konopí na léčivé
preparáty. Zároveň touto akcí upozorňuje na extrémní nedostatek odborných informací, které se
týkají vhodné léčby, aplikace a dávkování konopí
při zmírnění negativních příznaků mnohých nemocí. Apeluje na zájem lékařů a lékárníků se léčbou konopím zabývat a podílet se na prosazení
práv nemocných.
Důkazem oprávněnosti požadavku sdružení
Legalizace.cz, adresovaného vládě ČR, na legalizaci konopí pro osobní potřebu, léčebné účely a
vědu a výzkum, jsou desítky žádostí o semínka
od nemocných občanů z celé republiky, které
denně do sdružení přicházejí. V loňském roce Legalizace.cz rozdala přes jeden kilogram semínek
léčivého konopí a letos je zřejmé, že se semínek
rozdá násobně více. Lidé se musí léčit a pečovat
o své zdraví už nyní, nemohou čekat, až jim vláda
jejich snahu zachránit si nebo zlepšit život posvětí. Jsou to naopak zákonodárci, kteří by měli
na potřeby veřejnosti reagovat a usilovat o zlepšení života v naší zemi. Nakonec právě proto jsme
si je do vedení jako své zástupce zvolili.
Výše napsané řádky stvrzují i slova nemocných, kteří se na sdružení obracejí. Například pan
Vladimír ve svém dopise píše:
ale o to krásnější a záslužnější. Moc Vám držím
palce, aby Vaše Rosinanta Vás v boji s těmito větrnými mlýny nesla statečně.“
a pan Jaroslav dodává :
„Velice děkuji za záslužnou práci, kterou lidé
určitě ocení. Naši poslanci mají jiné starosti než
dělat práci pro lidi. Mají tolik svých zájmů, že na
ostatní už nezbývá čas. Doufejme, že to tak nebude stále a naši potomci jim to spočítají!“
Mnoho lidí se také svěřuje se svými zdravotními problémy a žádají radu, jak se léčit, nebo píší
o svých osobních zkušenostech jako pan Karel.
„Dozvěděl jsem se o Vás v TV a velmi vítám
Vaši aktivitu, protože zákaz užívání Cannabis k
léčebným účelům považuji za zcestný.
Jsem vlastníkem jedné leukemie a jedné cukrovky a to doživotně. Cannabis užívám jako alkoholový výluh vždy na noc a dlužno říci, že se
mi krvinky a další srovnalo do normálu. Nevím,
jestli je to užíváním, nebo zdali to funguje jako
placebo, ale v každém případě to užívání funguje.
Rovněž Cannabis používám jako mast ze
sádla, když mě bolí záda. Tady to funguje přímo
a zde nemám pochybnosti, že to je tou skvělou
bylinkou. Oceňuji Vaši společenskou statečnost
a děkuji za semínka.“ !
„Vloni jsem získal Cannabis a ověřil si, že
účinky této kytičky předčí očekávání. Výdaje
za Ibalgin, Voltaren Gel a jiné prostředky klesly
prakticky na nulu. Proto moc vítám vaši iniciativu a již se těším, až mě policajti začnou stíhat.
Jak je dojemná snaha naší vlády ochránit
dědky a báby před zhoubnými látkami! Je vidět,
jak jim na srdci leží zdraví občanů a o prachy jí
jde až daleko na prvním místě. Váš boj proti farmaceutickým lobby je samozřejmě bez šancí,
51
JINÉ DROGY
JINÉ DROGY
Koka a kokain
potravina a droga
TXT: LUKÁŠ POKORNÝ
„Severoamerické kokainem rozežrané hlavy by si měly vzít příklad z celoživotních
žvýkačů z Jihu.“ (dale pendell: pharmako/dynamis – moc rostlin a cesta jedů)
zdroj: internet
Vládnoucí vrstva Inků chtěla mít posvátnou
mama koku jen pro sebe a prostému lidu ji
zapověděla. Pragmatičtější španělští dobyvatelé sice zpočátku proti koce brojili, ale
brzy uznali užitečnost tohoto stimulantu.
Koku zdanili a zotročeným dělníkům dávali
místo jídla. Přispěli tak k jejímu rozšíření,
protože poddaným pomáhala udržet vysoké
pracovní tempo novými vládci vyžadované.
Do Evropy se koka dostala už v 16. století,
ale popularitu si získala až o 300 let později.
Německý chemik Friedrich Gaedcke roku
1855 jako první izoloval účinnou látku a nazval ji erythroxylin. Albert Niemann jeho postup vylepšil, podrobně popsal a látku nazval
kokain. Povšiml si i hořké chuti, zvýšeného
slinění a charakteristického znecitlivění.
V 80. letech 19. století se kokain začal užívat
jako lokální anestetikum. Uplatnění našel i
jako lék proti závislosti na opiátech, což se
dnes už nejeví jako dobrý nápad.
Marianiho víno a Coca-Cola
Listy koky, tradiční léčivá bylina jihoamerických indiánů.
Zakázaná potravina
Letos tomu je už 50 let, co OSN zařadila žvýkání
listů koky na seznam škodlivých zvyků, které je
třeba do 25 let vymýtit. Koka doplatila na neochotu Západu rozlišovat mezi kokou a kokainem
a tradiční potravina původních obyvatel And byla
postavena na roveň heroinu. Komise, která roku
1949 navštívila Bolívii a Peru, sice uznala, že žvýkání listů koky se nedá chápat jako závislost, ale
přesto ho označila za škodlivé a nežádoucí, vedoucí
k rasové degeneraci a dekadenci, kterou se vyznačují mnozí indiáni a dokonce i míšenci. Doporučila
úplné odstranění tohoto zhoubného zvyku. Její
zpráva byla mnohokrát kritizována pro nahodilost,
chybnou metodologii i rasistické předsudky. Přesto
byla plodina na jejím základě roku 1961 Jednotnou
úmluvou OSN o narkotických drogách zakázána.
Ten ostudný omyl nebyl dodnes napraven a každá snaha narazí na vlnu odporu v čele s USA. Nic
nebyla platná ani zpráva Světové zdravotnické
52
organizace z roku 1995, která shledala, že užívání
listů koky nemá negativní účinky na zdraví a
v původních andských populacích plní pozitivní
terapeutickou, náboženskou a společenskou
funkci. Zpráva musela být na nátlak USA odvolána. Mezinárodní rada pro kontrolu narkotik
ještě v roce 2007 vyzvala státy, kde se koka legálně prodává a užívá, aby tomu učinily přítrž.
Jako by si chtěl západní svět na té rostlině
i její domovině vybít svou neschopnost se s kokainem, svým vlastním výtvorem, buď smířit,
nebo vypořádat…
Rudodřev koka
Kokainovník pravý (Erythroxylon coca), dříve
rudodřev koka, je keř z čeledi rudodřevovitých.
Pochází zřejmě z vlhkých pralesů peruánských a
bolivijských And. Daří se mu i na neúrodné půdě
a strmých svazích. Kromě velkého množství živin, vitamínů, minerálů a alkaloidů obsahuje
i silný stimulant kokain, díky kterému je velice
odolný proti mravencům a jinému hmyzu. Kokain obsahuje i blízce příbuzný Erythroxylum
novogranatense.
Účinků listů koky si lidé všimli už dávno a
pěstuje se nejspíš tisíce let. Při žvýkání (většinou spolu s vápnem) či pití odvaru mate de coca
jde o mírný stimulant potlačující hlad, žízeň, bolest i únavu a zmírňující horskou nemoc. To se
v drsném podnebí And hodí. Účinky jsou ve srovnání s čistým kokainem mírnější a nástup je pozvolný. Vedlejší účinky chybí. Tvrdí se, že chybí
i typická kokainová euforie a uživatelé se tedy
„nesjíždějí“, ale někteří znalci tento názor odmítají. Každopádně v Jižní Americe užívají koku
denně milióny lidí a společnosti to problémy nepůsobí – přehnaná konzumace kofeinových nápojů v Evropě a USA je asi škodlivější, o alkoholu
nemluvě. Mouka z koky se čím dál častěji používá
také jako potravinový doplněk.
V roce 1859 si pozoruhodných účinků koky
povšiml kontroverzní italský lékař a antroSušení kokového listí před ambasádou U.S.A. v Bolívii.
polog Paolo Mantegazza při svých cestách
po Jižní Americe. Kromě nadřazenosti Árijské rasy věřil i tomu, že drogy změní lidstvo, a sevání všech údajných léčivých vlastností nápoje
psal práci o úžasných účincích koky na výživu
zde není místo, protože měl léčit skoro všechno
nervového systému a na lidské poznání. Napsal,
– od špatného zažívání přes potíže s nervy až po
že by raději žil 10 let s kokou než 10 000 000 000
impotenci a závislost na morfiu…
000 000 000 000 století bez koky.
Když byla roku 1885 zavedena v Atlantě prohiJeho práci si přečetl i francouzský chemik
bice, Pemberton přišel s variantou bez alkoholu
z Korsiky Ange-François Mariani a roku 1863 zaa nazval ji Coca-Cola. Na kokain se prohibice nečal vyrábět a prodávat nápoj Vin Tonique Marivztahovala, a tak zůstal účinnou složkou Cocaani (à la Coca du Pérou). Šlo o Bordeauxské víno,
-Coly až do počátku 20. století.
ve kterém byly vylouhovány listy koky. V alkoÚlet Sigmunda Freuda
holu se rozpustil kokain z listů a nápoj získal jiné
Dalším z propagátorů kokainu nebyl nikdo jiný
účinky – jeden litr obsahoval asi 200 miligramů
než Sigmund Freud, zakladatel psychoanalýzy.
kokainu. Mariani sice nebyl prvním výrobcem
V mládí se zabýval vším možným a kokain stejně
kokového nápoje, ale byl to marketingový géjako Mantegazza vnímal jako všelék a zdroj enernius. Svůj nápoj propagoval jako výtečný životagie. V 80. letech 19. století publikoval články navrbudič obnovující zdraví i sílu, dosáhl obrovského
hující léčebné využití, mimo jiné jako antidepreúspěchu a brzy musel koku dovážet po tunách.
siva, afrodisiaka a léku na závislost na opiátech.
Mezi spokojené uživatele patřila královna VikNapsal knihu Über Coca a vypadalo to, že jeho
torie, spisovatelé Émile Zola, H. G. Wells, Jules
nadšení nebere konce. Popisoval, že ani po opaVerne, vynálezce Thomas Edison a dokonce i pakovaném užití kokainu neměl nutkání užít další
pež Lev XIII., který Marianimu udělil zlatou medávku. Freud zřejmě nebyl stvořen k závislosti,
daili a stejně jako další osobnosti svolil s využiale jeho blízký přítel dopadl hůř. Užíval morfium
tím svého jména v reklamní kampani. Kokainové
proti bolestem, kterými trpěl po amputaci prstu,
víno si oblíbil i jeho nástupce Pius X.
a stal se na něm závislým. Na Freudovo dopoNápoji se dařilo i v USA, kde Marianiho víno
ručení zkusil kokain, ale výsledkem bylo jen nabrzy čelilo tvrdé konkurenci. Jednu z úspěšných
hrazení jedné závislostí jinou. K tomu se přidala
napodobenin namíchal John S. Pemberton, lékárkokainová psychóza a smrt na sebe nenechala
ník z Atlanty a veterán z občanské války. Aby se
dlouho čekat. Po této příhodě Freudovo nadšení
zbavil závislosti na morfiu, vyzkoušel i koková
pro kokain ochablo. Sám ho užíval na deprese,
vína a přišel s vlastním nápojem, který nazval
migrény a záněty dutin přinejmenším do roku
Pemberton's French Wine Coca. Kromě alkoholu
1895, ale postupně o něm přestal psát. Zlí jazya koky přihodil ještě výtažek z listů damiány
kové však tvrdí, že ho v skrytu užíval dále a že te(americký keř používaný v léčitelství a jako afroorie psychoanalýzy je toho výsledkem i důkazem.
disiakum) a kolových oříšků (obsahují kofein). Cílovou skupinou byla vyšší třída, jejíž příslušníci
Morální panika v USA
už tehdy kvůli sedavým a duševně náročným a
V 80. letech 19. století vrhli podnikavci na trh
zaměstnáním začínali trpět všemožnými civilizáplavu kokainových produktů – koupit se dal
začními neduhy, které známe dnes. Na vyjmeno-
zdroj: internet
Z Ameriky do Evropy
prášek, cigarety i směs pro „vpíchnutí do
žíly“. To vše bylo vychvalováno jako náhražka jídla, prostředek proti bolesti i pro
povzbuzení odvahy. Netrvalo dlouho a
škodlivost nestřídmého užívání kokainu
začala být zřejmá. Tímto zlozvykem trpěl
i Sherlock Holmes…
Situace v USA se pro další vývoj stala
klíčovou. Kokain začal být spojován se zločinem a veřejné mínění se obrátilo proti
němu. Počátkem 20. století už situace vykazovala všechny znaky morální paniky.
Noviny přinášely příběhy o „negrech na
kokainu“ oplývajících nadlidskou silou a
neprůstřelností. Jeden odborný časopis
napsal, že kokain zneužívají zejména bohémové, gambleři, prostitutky a pasáci, noční
vrátní, pikolíci, lupiči, šmelináři a námezdní
dělníci. Zástupce pensylvánského Sdružení
farmaceutů prohlásil, že většinu útoků na
bílée ženy na jihu Spojených států mají na
svědomí kokainem pobláznění negři. Je přitom zřejmé, že šlo spíš o představy založené
na rasových a sociálních předsudcích než
o skutečnost. Nepopulární kokain byl brzy
odstraněn z Coca-Coly, do které se sice stále
přidává výtažek z listů E. novogranatense,
ale již kokainu zbavený.
Utahování šroubů
V roce 1906 byl schválen Pure Food and Drug Act,
který přikazoval výrobcům a prodejcům potravin obsahujících alkohol, opiáty, kokain a konopí,
aby uváděli obsah drogy a doporučené dávkování. Šlo o opatření proti „tajným recepturám“,
jejichž prodej pak skutečně klesl. Následovaly
zákazy „nebezpečných“ produktů a kvůli vysokému obsahu kofeinu málem došlo i na bezkokainovou Coca-Colu. Kokain většina států zakázala
a roku 1914 byl spolu s opiáty postaven mimo zákon
i na federální úrovni. Tím se svět vydal na cestu,
na jejímž konci je válka proti drogám, obří černý
trh ovládaný kriminálními kartely a řada zdecimovaných států nejen v Jižní a Sstřední Americe,
ale i v západní Africe, kudy kokain putuje do
Evropy.
Cesta k legalizaci
Roku 2005 byl prvním indiánským prezidentem
Bolívie zvolen Evo Morales, uživatel a bývalý pěstitel koky, a také vůdce hnutí za práva jejích pěstitelů, které se v 80. letech důrazně postavilo proti
snahám tehdejších vládců koku za vydatné pomoci USA vyhladit. Jeho vláda spolupráci s Američany přerušila a pod heslem „koka ano, kokain
ne“ zahájila tažení za vyškrtnutí své tradiční potraviny z mezinárodního seznamu zakázaných
drog. Sám Morales zakázanou plodinu demonstrativně žvýkal během emotivního projevu na
vídeňském zasedání OSN, kde se i Ivan Langer
nechal slyšet, že zakazovat v Bolívii koku je jako
zakazovat v ČR slivovici. A nebýt odporu Spojených států, mohla být koka legalizována už letos.
Jenže udržení celistvosti Úmluvy je pro Bílý dům
i pod Obamovým vedením přednější než náprava
půl století staré křivdy. !
53
JINÉ DROGY
JINÉ DROGY
TXT: JAROSLAV A. POLÁK
zdroj: internet
Pos`raumatická stresová porucha (PTSP či PTSD, z angl. Pos`raumatic Stress Disorder) patří k vážným
psychickým onemocněním, které významným způsobem snižují kvalitu života postiženého. Jedná se
o patologickou dlouhodobou reakci na traumatický prožitek. Mohla by MDMA pomoci odstranit bariéry
a eliminovat úzkost a strach spojený se vzpomínkami na zážitek, který nemoc vyvolal?
P
oruchu může vyvolat například zážitek z války, ohrožení života, znásilnění,
přírodní katastrofa, apod. Onemocnění
se vyznačuje poruchami spánku, úlekovými reakcemi, depresemi nebo snovými reminiscencemi prožitého traumatu. Nemocný se
v myšlenkách k traumatu neustále vrací, těžce
snáší situace, které mu zážitek připomínají, často
se stane problémovým uživatelem alkoholu či
jiných drog. Jedná se mimochodem o dosti nákladné onemocnění, jehož léčba a pracovní neschopnost s ním související stojí stát nemalé peníze. Toto onemocnění bývá léčeno psychiatricky
(antidepresivy) a psychologicky. V druhém případě se ovšem vyskytuje překážka v podobě ne-
54
ochoty pacienta vrátit se k (často vytěsněnému)
zážitku, který trauma způsobil.
Právě zde by MDMA mohla, coby entaktogen,
pomoci odstranit bariéry a eliminovat úzkost a
strach spojený se vzpomínkami na zážitek, který
nemoc vyvolal. Zní to rozumně a zkušenosti terapeutů, kteří na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let MDMA tímto způsobem používali
(předpoklad, že by tato substance mohla mít
terapeutický potenciál poprvé vyslovil v roce
1972 Alexander Shulgin na základě vlastní zkušenosti), nasvědčují, že by tato látka skutečně
mohla pomoci. Poté, co byla tato droga kriminalizována, její použití v psychoterapii i klinické testování nepřipadaly v úvahu. K mírné změně do-
šlo až v novém tisíciletí, kdy badatelé, kteří splnili
náročné požadavky regulačních orgánů, získali
souhlas k testování MDMA na nemocných, kteří
splňují kritéria středně těžké až těžké pos`raumatické stresové poruchy a podstoupili alespoň
jednu léčbu, která nebyla účinná.
Nejvýznamnějším badatelem v této oblasti se
stal Dr. Mithoefer, který – pod finanční záštitou
Multidisciplinary Association for Psychedelic
Studies (MAPS) – provádí od roku 2004 klinické
testování. Jedná se o dvojitě slepé studie kontrolované placebem, tedy polovina pacientů dostane
neúčinnou látku a ani zúčastnění lékaři nevědí,
kdo dostal účinnou látku a kdo placebo (obvykle
na to ale rychle přijdou…). Navzdory námitkám
metodologického charakteru nelze popřít, že terapeutická sezení s MDMA jsou účinnější než sezení s placebem, a že zúčastněné subjekty vykazují zlepšení svého zdravotního stavu. Konkrétně
83% (10 z 12) pacientů, kterým se dostalo psychoterapie pod vlivem MDMA, reagovalo na tuto terapii kladně; z těch, kdo dostali placebo, jen 25%
(2 z 8). Neprojevily se žádné nežádoucí účinky.
Ve Španělsku se tímto výzkumem zabýval
Jose Carlos Bouso, jehož politické tlaky donutily
ukončit studii předčasně, takže z plánovaných 29
subjektů studie byla provedena léčba jen u šesti.
Neprojevily se u nich žádné nežádoucí účinky a
MDMA se ukázala fyziologicky i psychologicky
bezpečnou.
Můžeme namítnout, že testovaných subjektů
je stále ještě příliš málo, a že negativa tohoto typu
léčby by se mohla projevit později, nicméně kritika, která se na tento výzkum zaměřuje, na mne
působí spíše hysterickým dojmem. Poukazuje se
na neurotoxicitu MDMA, objevují se hlasy, že již
jediná dávka může způsobit poškození mozku
nebo dokonce zabít, že pacient může v budoucnu
chtít MDMA zneužívat, apod. K tomu lze říci jen
jediné: Opravdu tomu ti kritikové věří?
Musíme si navíc uvědomit, že mnohé léky
běžně předepisované v psychiatrických indikacích – a nejedná se o jednorázové použití, ale
o dlouhodobé užívání – mohou vyvolat velmi
vážné trvalé následky (například některá účinná
neuroleptika či třeba Lithium), mnohé jsou
devším v těch, které příznivě reagují na psychoterapeutickou léčbu, a u nichž lze smysluplně
pátrat po vyvolávající příčině. Podobně jako psilocybin by i MDMA mohla pomoci umírajícím pacientům vyrovnat se s blížící se smrtí. U kliniczdroj: internet
MŮŽE MDMA (EXTÁZE) POMOCI
V TERAPII POSTTRAUMATICKÉ
STRESOVÉ PORUCHY?
značně toxické a nebezpečné při předávkování
atd. V případě MDMA se bavíme o jednorázovém
použití drogy, kterou jinak běžně užívají každý
víkend desetitisíce lidí po celém světě, přičemž
úmrtí a vážné zdravotní obtíže se ani zdaleka neblíží úmrtím a obtížím spojeným s užíváním alkoholu. A to ještě poznamenejme, že zdravotní
obtíže v souvislosti s extází často plynou z nekvalitně připravené drogy, obsahující i jiné substance než MDMA. Bavíme se o jednorázovém
použití MDMA za přítomnosti lékaře, sestry a
psychoterapeuta, přičemž pacient je před užitím
důkladně vyšetřen... Opravdu si tváří v tvář výše
zmíněné kritice připadám jako v Absurdistánu.
Pravda bude spíš někde jinde. Jak ve svém
článku správně poznamenává Amy Turner, problém spočívá v tom, že velké farmaceutické firmy
nestojí o to, aby se někomu ulevilo po užití jediné pilulky. Jakékoli jediné pilulky. Jejich zisky
jsou vytvářeny léky, které je třeba užívat dlouhodobě, nejlépe celoživotně. Těžko proto můžeme doufat, že podpoří výzkum, o němž je zde
řeč, nebo že proti němu alespoň nebudou lobovat. Antidepresiva – jakkoli skutečně zkvalitňují
život mnoha vážně nemocných pacientů – jsou
také dobrý byznys a přijít o množství pacientů,
u nichž jsou indikovány, obchodu nesvědčí. Doufat v současné situaci ve zdravý rozum či humanitní ideály je nesmyslné.
Může MDMA pomoci i v jiných psychiatrických indikacích? Domnívám se, že ano, a to pře-
názoru nižší než rizika spojená s jinými druhy
léčby lege artis. Myslím, že MDMA má v psychoterapii své místo, a že je v této oblasti užitečnější
než halucinogeny, protože její účinky jsou předvídatelnější, droga odstraňuje psychické bloky, nehrozí u ní halucinace a paranoia, atd. Současně je
ale třeba zdůraznit, že MDMA sama o sobě posttraumatickou stresovou poruchu neléčí – funguje jako katalyzátor či facilitátor terapeutické
práce. Proto je třeba se vyvarovat pokusů o „samoléčbu“ touto drogou. Bez dobrého terapeuta je
to prostě jen rekreační droga, nic víc. !
Literatura/zdroje:
h`p://www.maps.org/mdma/ptsdpaper.pdf
h`p://www.journalofpsychoactivedrugs.com/
Articles/Bouso%20403.pdf
h`p://www.maps.org/mdma/
spain_MDMA_JOPD.pdf
Stránka projektů týkajících se MDMA na stránkách Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies (MAPS):
h`p://www.maps.org/research/mdma/
kých depresí, bipolární poruchy, schizofrenií a
dalších vážných nemocí bych byl spíše skeptický.
Podstatné je, že za pokus to určitě stojí, a rizika
spojená s tímto pokusem o léčbu jsou dle mého
Kritický článek:
h`p://scienceblogs.com/drugmonkey/2010/07/
mdma_for_ptsd_the_phase_i_tria.php
h INZERCE
<behWDelW
<behWDelW=hem<behWDelW8beec
Tel: + 33 562 06 08 30
E-mail : [email protected]
CZECH REPUBLIC :
HYDROPONIC NATURE
CREATOR
PRO PŮDU A HYDROPONII
CIMBURKOVA 26 - 130 00 PRAHA 3 PHONE : ++420 - 222 780 383
EMAIL : [email protected]
WEB : WWW.HYDROPONIC.CZ
VELMI KONCENTROVANÉ
TEKUTÉ HNOJIVO
t
t
t
t
NOVINKA !
t
BioMagix se teď jmenuje
Subculture.
Stejný produkt, jiné
jméno.
t
t
Spojení hydroponických a organických
metod pěstování
Vysoká účinnost u všech druhů rostlin
Vhodný pro všechny druhy vody – tvrdou
i měkkou
Velmi koncentrovaný (1 l = 1,4 kg) a se
stabilizo vaným pH
Optimální absorpce živin je podpořena
přírodními huminovými výtažky
Neuvěřitelně snadno se aplikuje
Skvěle se hodí pro hydroponii, prostředí
bez půdy i kultivaci v půdě
NOVINKA !
FloraNova
Tripack Starter Kit
(Začínáme – trojbalení)
1/2L FN (Grow & Bloom) + 1/2L Ripen
PLUS FREE pH Test Indicator & pH Down Dry
BRINGING
N AT U R E
AND
TECHNOLOGY
TOGETHER
55
ŽIVOT S KONOPÍM
ŽIVOT S KONOPÍM
← Ve velšském Centru alternativních technologií (CAT)
vyrostla v posledních dvou letech jedna z největších
veřejných budov využívajících konopný beton (celkem více
než 700 kubíků směsi HEMPCRETE). Velšský Institut pro
Udržitelné Vzdělávání (WISE) nabízí ročně přes
50 krátkodobých kurzů, zároveň hostí na 700
postgraduálních studentů architektury, ekologického
stavitelství či obnovitelných energií.
Autor: Timothy Soar
Zdroj: Centre for Alternative Technology
Tabulka hodnot, poměrů a vlastností směsi pazdeří – vápno s ohledem na použití:
Použití
Izolace střechy
Izolace podlahy
Stěny dřevostavby
Omítky
250
500
420
800
1:1:2
1 : 2,75 : 5
1 : 2,2 : 3,5
1:8:5
0,06
0,10
0,10
0,17
Hustota (kg/m3)
Poměry (pazdeří : vápno : voda)
Tepelná vodivost (W.m-1.K-1)
Zdroj: Construire en Chanvre: Regles Profesionnelles d‘exécution
zajišťovali dodávku volného vlákna pro zateplení
podlah. Volné vlákno, tehdy produkované farmářskou tírnou Hévr-Benedikt z u nás pěstovaného
konopí, bylo nepoměrně levnější. Stačilo je napustit sodou a naložit do vápenné lázně (proti hoření,
hlodavcům, apod.) a pak už jen klást v požadované hustotě do připraveného roštu.
V té době už se ve Francii, Británii a dalších zemích pozornost stavitelů zaměřovala na pazdeří.
Dřevitý, ale mnohem lehčí „odpad“ ze zpracování
stonku na vlákno se v kombinaci s vápennými
pojivy ukázal být univerzálním stavebním materiálem. Jeho vlastnosti se dají shrnout takto:
5 dobrá tepelná a hluková izolace
5 nízký dopad na životní prostředí
5 zjednodušení práce a snížení počtu vrstev materiálu ve stavbě
5 zdravé vnitřní prostředí domu
Konopné domy
TXT: MICHAL RUMAN
Konopné stavebniny, to byly před pár lety především vlákenné izolace. Díky svým užitným vlastnostem
se spolu s vlnou či drceným papírem brzy staly uznávanou alternativou přírodně orientovaného
stavitelství. Dnes se stále více mluví o konopných betonech, omítkách a podlahách. Co všechno jde
z konopí postavit, a jaké to má vlastnosti?
První v moderní historii
Konopné stavění má u nás porevoluční tradici.
Jejím nositelem je Petr Žáček, řemeslník, experimentátor a autor prvního konopného architektonika. Žakys svou kruhovou stavbu medializoval
také díky trestnímu řízení, které proti němu bylo
vedeno za 0,05 % THC, jež mu v jeho stavebním
materiálu naměřili přes míru. Staví totiž rovnou
ze stonků, pěstovaných a sklízených s minimem
mechanizace. Jeho cílem byl od začátku „ekologický dům se vším všudy“: nízkoenergetický až
pasivní, s hliněnými omítkami, solárními kolektory a vodní lázní uprostřed, s minimální ekologickou stopou, vyrobený z místně získaného
56
materiálu. Soud ho shledal vinným z výroby
omamných a psychotropních látek, dostal podmínku, ale pěstovat a stavět nepřestal. Nezastavili ho ani úředníci, od kterých nakonec na svou
experimentální stavbu dostal přechodné stavební povolení. Dnes, kdy domu chybí snad už
jen interiéry, ví a zná kdejaká úskalí svého neotřelého přístupu, jehož pravzor bychom mohli
hledat třeba v kruhových stavbách maďarské
prehistorie, nebo v japonském středověku.
Víc než jen odpad
Stavět z celých stonků má své přednosti. Především se nemusíte starat, je-li nebo není k dispo-
zici zpracovatelská technika. Pro Petra Žáčka a
jeho vizi navíc kdejaký stroj nebyl přijatelný, od
začátku prosazoval konstrukci Schlichtenova dekortikátoru jako tu správnou, ekologicky i ekonomicky kloudnou cestu.
Stavění s konopím k nám pak přicházelo na
etapy – na český trh jako první vstoupily německé izolace Thermo-Hanf. Rohože podobné minerální vlně s nepoměrně příznivějším dopadem
na pohodu bydlení, lidské zdraví i přírodu si svůj
trh nacházely v závislosti na ekonomické situaci,
jejich rychlejšímu rozšíření od počátku bránila
(a stále brání) především vyšší cena. Už někdy v
roce 2004 jsme pro jinou českou firmu Alterstav
Trend se šíří po Evropě z Francie, kde se směs
pazdeří a vápna používala již v 16. a 17. století pro
stavbu hrázděných domů. Zjistilo se, že pro jejich rekonstrukci je třeba použít stejný materiál.
Díky vlastnostem uvedeným výše se „konopný
beton“ (v angličtině hempcrete) začal využívat
i v (ekologických) novostavbách. Pazdeří se míchá s vápnem (často hydraulickým, případně dalšími surovinami, takzvanými poculány) v různých poměrech (viz tabulka).
Hodnoty uváděné v tabulce nejsou absolutní.
Ve Francii i jinde na světě se postupně profilují
různé školy, různě upravené pazdeří, různě namíchaná pojiva (z nich nejznámější jsou materiály
značky Canosmose a Isochanvre a jejich britské
odnože Hempcrete®).
Drobní výrobci, jako ti z Poitou Chanvre úmyslně míchají pazdeří s krátkými vlákny. Získávají tak směs, do které stačí, v případě použití
na izolační výplně dřevostaveb, přidat kolem 30
% vápna! Šetří tak jak přírodu, tak peněženku
svých klientů. A to hned dvakrát. Menší podíl
vápna totiž znamená zlepšené izolační vlastnosti
(tepelná vodivost stěn 0,7 W.m-1.K-1).
Klíčem k úspěchu jakékoli aplikace je dostatečná petrifikace, čili zkamenění materiálu.
Tu umožňuje kombinace křemíku obsaženého
v pazdeří s reaktivitou hydraulického vápna.
O tom, že nestačí vzít jakékoli vápno, se přesvědčili i čeští nadšenci – při prvních pokusech čekali
a čekali a místo betonu měli buchtu.
Hydraulické vápno je vyrobeno z vápence
s podílem kvalitních jílů, které do vzniklého materiálu vnášejí další reaktivní prvky (oxidy železa, křemíku apod.). Vlastnostmi se blíží cementu, především mnohem aktivněji vypuzuje
Práci s materiálem si pod vedením Libora Ivánka vyzkoušeli i účastníci stavební dílny pořádané o.s. Raskin Tomáše
Bohaty na jeho chaloupce v Borovnici.
vodu, pazdeří ji naopak absorbuje, a tím vzniká
potřebný reaktivní mix.
Obecně platí, že čím tvrdší materiál požadujeme, tím více přidáme vápna. Naproti tomu, s narůstajícím podílem pazdeří roste izolační schopnost stěny. Konopná omítka tak vykazuje pevnost
v tlaku přes 20 MPa, zatímco izolace střechy jen 3
MPa. Její izolační schopnost je ale třikrát větší.
Práce s konopným betonem
Práce se stavební směsí nevyžaduje zvláštní um
ani vzdělání. Při stavbě stěn se konopný beton
nejčastěji „temuje“ do falešného bednění (vtlouká
se palicemi). Při izolování střechy se spíše volně
rozhrabuje, při dělání podlahy se nakonec stírá,
utahuje. Při omítání se klasicky nahazuje, použít
se dá i stříkací pistole. Pro fajnové omítky se vyplatí si pazdeří prosít a použít jen jemnější částečky. Vždy je dobré nasadit rukavice a ochranné
brýle (vápno je přeci jen agresivnější než hlína).
Pro línější povahy máme ještě jeden tip: francouzská společnost Easy Chanvre přišla na trh
s dutými cihlami, které se jednoduše navlékají na
dřevěnou konstrukci. Přidáš cihlu k cihle, a je to!
Ekologická bilance: A+
Vedle toho, že konopný beton je univerzálně
funkční a cenově dostupný stavební materiál, je
také environmentálně šetrný. Zde uvádíme několik jeho předností s ohledem na životní prostředí:
5 Nižší hustota směsi znamená méně materiálu
a tedy úsporu energie
5 Výroba vápna je energeticky méně náročná
než výroba cementu (nižší teploty)
5 Konopný beton je CO2 negativní – konopí při
svém růstu odbourává vzdušný oxid uhličitý,
také vápno, na rozdíl od cementu, absorbuje z
ovzduší oxid uhličitý a snižuje tak uhlíkovou
bilanci materiálu, v součtu kubík konopného
betonu absorbuje z atmosféry až 35 kg oxidu
uhličitého.
Konopné stavební směsi jsou skvělým spoluhráčem vlákenných izolací (dnes snadněji dostupných i díky břeclavské firmě Canabest). S rozvojem
zpracování konopných stonků můžeme doufat
v další rozšíření a zlevnění těchto materiálů. !
Zdroje a kontakty:
www.izolacezkonopi.cz
www.canabest.cz
www.easychanvre.com
www.chanvribloc.com
www.hempbuildingmaterials.com
www.tree.org/agart.htm
www.hemphasis.net/Building/building.htm
www.konopa.cz
57
EKOLOGIE
EKOLOGIE
O tírnách, aneb
dolování vláken z konopí
TXT: MICHAL RUMAN
Po pěstování, kterému jsme věnovali pozornost v minulém čísle Legalizace,
zaměříme náš ekologicky vytříbený pohled na zpracování konopných stonků.
Jaké technologie se dnes prosazují? A jak odpovídají požadavku na udržitelně
malé a milé technologie?
jedna z těchto metod se ale zatím, především
vzhledem k ceně, neprosadila (výjimkou je využití enzymů pro finální úpravu vlákna např. pro
textilní využití).
Některé firmy zase sází na technologie
schopné zpracovat stonek mechanicky bez rosení či máčení. Takovou tírnou disponuje i jeden z
největších evropských zpracovatelů, francouzské
družstvo La Chanvriere de l’Aube. Konopí pěstují
družstevníci sdružení do skupin přibližně po pěti
na více než 5000 ha a sváží je do tírny přibližně
týden po sečení jen dobře usušené. „Lepší než
přijít třeba o 30 % úrody je dát si se zpracováním
trošku víc práce,“ řekl nám k tomu Nicolas Ceru`i z Institute Technique du Chanvre. Víc práce
znamená víc energie potřebné pro zpracování.
40 miliónů euro na rozjezd?
V současnosti v Evropě pracuje asi osm velkých tírenských závodů: čtyři ve Francii, dva
2. vysoká spotřeba energie – linky se skládají
z často desítek strojů s vlastní pohonnou jednotkou o příkonu několika kilowat
3. kvalita vlákna – linky produkují vlákno tzv.
technické kvality využitelné jako surovina
především do papíren, automobilek a stavebních izolací, na trhu ale soupeří s dalšími technickými vlákny, často z rozvojových zemí. Na
odbytu do těchto odvětví jsou zcela závislé.
4. Čtvrtou nevýhodou je vysoká pořizovací cena
– nejmenší tírna stojí kolem 10 milionů eur,
„kloudnou“ fabriku pořídíte za 40 milionů euro.
Nevím, jak vám, ale mně se do takto nastaveného
konopného byznysu příliš nechce. Zvlášť, když se
zdá, že to jinak nejde...
Nebo ano? Zdání v tomto případě klame, stačí
se vypravit po francouzském venkově, nebo zabrouzdat v nekonečných vodách internetu. Objevíme desítky malých zemědělců a firem, které,
Trdlice a vochlice – to je česká tradice
Pěstování konopí má význam pouze, umíme-li je
následně zpracovat. Bez toho, že bychom oddělili
vlákna a dřevnaté pazdeří, nemůžeme uvažovat
o výrobě sítí, oděvů nebo plastů a briket. To věděli již starověcí lidé, a proto vyvinuli zprvu primitivní, později propracované techniky zpracování konopných stonků. Ke zpracování konopí a
lnu se po překlenutí první fáze mlácení pomocí
kamenných palic používalo v celé Evropě především trdlic a vochlí. Trdlice jsou jednoduchá dřevěná zařízení, na nichž se konopný stonek lámal
a hladil při současném uvolňování dřevitého jádra – pazdeří. Na vochlích, speciálně upravených
hřebenech, se pak získané vlákno vyčesávalo, přičemž se oddělovalo dlouhé vlákno a koudel. V navazujících krocích se vlákno dále zušlechťovalo,
na kolovrátcích se spřádaly nitě, z nich se tkala
plátna či motaly provazy... Vcelku snadný proces,
u konopí, někdy až čtyřmetrového a robustního,
ale extrémně pracný. Není proto divu, že se u nás
lidé stále více věnovali lnu, v Rusku a Severní
Americe měli na konopí nevolníky.
Dalším úskalím prvozpracování byla potřeba
stonky na proces připravit – máčením a později
rosením se dosahovalo uvolnění pektinových vazeb, bakterie obsažené ve vodní lázni či v půdě
vyžraly ze stonku pektin a vlákna šla díky tomu
snadněji oddělit.
Zpracování stonků probíhalo v chalupách,
později se na okrajích vesnic stavěly zvláštní
domy vybavené pecí na sušení stonků – pazderny. A proč že jsou pazderny na kraji obce?
V pecích se topilo přímo na místě získaným
pazdeřím. Drobné a lehké pazdeří ale často házelo jiskry a nejednou se stalo, že střecha, v té
době došková nebo šindelová, chytla.
Pokrok nezastavíš
Postupem doby se zpracování stonku inovovalo,
ve Francii a Švýcarsku začali používat koňmi
či voly přes žentour poháněné drtiče. Z nich se
později vyvinuly tzv. tírny, tedy soubory strojů
schopné vydrtit a následně vytřít konopná
vlákna.
58
Rozmach strojního zpracování konopných
stonků přišel, na rozdíl od bavlny, až v průběhu
30. let 20. století a během druhé světové války, jak
v Německu, tak i v USA. Po válce se do popředí
dostává i český průmysl. Čemolen přichází s
kompaktními linkami na zpracování konopných
stonků. Ty se vyváží hlavně do zemí východního
bloku. Jednu takovou linku jsme v provozu zastihli ještě v roce 2004 v rumunském Carei.
Obnovování pěstování konopí v 90. let 20 století přineslo odklon od tradičních technologií.
Máčení bylo zcela odmítnuto jak z environmentálních (zapáchá a znečišťuje vodu), tak ekonomicko-technologických důvodů (máčí se snopy,
moderní zemědělství ale pracuje s balíky a minimalizuje lidskou práci). Proto západoevropské
firmy vsadily na rosení, tedy proces využívaný
počátkem 20. století v Americe. Při rosení probíhá odbourávání pektinu přímo na poli, ve stoncích vystavených přirozené vzdušné vlhkosti.
↑ V Rumunském závodě na zpracování stonků využívaly
ještě v roce 2004 stroje československé výroby.
Zdroj: archiv o. s. Konopa
↗ Tradice se musí udržovat. Máčení konopí ve Švýcarsku
se s chutí zúčastňují pamětníci. Zdroj: Chanvre-Info
Pozitivní je, že se při rosení do půdy vrací velká
část živin obsažených ve stonku. Vlákno takto
získané sice nedosahuje kvality vlákna z máčených stonků, pro průmyslové účely ale stačí. Rosení má ale další nevýhodu. Při kombinované
sklizni na semeno a stonek zůstává sláma na poli
až do začátku, někdy i půlky října. V tomto období již zemědělci nemají jistotu suchého počasí
a stává se, že se nepodaří stonky sbalit a z pole
odvézt. Úroda přichází vniveč.
I proto se již několik let testují i jiné než mechanické způsoby získávání vláken, především
enzymatické zpracování a parní exploze. Ani
v Německu, jeden v Holandsku, ve Velké Británii ukončila provoz historická továrna a místo
ní otevřeli závod s kapacitou až 20 000 ha. Tyto
velké firmy využívají vesměs profesionální technologie tří výrobců: francouzské LAROCHE, belgické Van Dommele a německé TEMAFA.
Z ekologického pohledu ale mají tyto technologie
řadu nevýhod:
1. velká kapacita – třeba Van Dommele nabízí
nejmenší linku s kapacitou 3 tuny stonků zahodinu. To při dvousměnném provozu a výnosu 8 tun stonků na hektar znamená kolem
1 200 hektarů. Velký akční radius a potřeba
často desetitisíců tun konopného stonku zvyšuje tlak na pěstování v monokulturách s použitím chemických hnojiv, rovněž zvyšuje objem dopravy a dopravní vzdálenosti. V zemích
s více menšími farmáři vznikají vícenáklady
při jejich nasmlouvávání a koordinaci prací.
technologickým nedostatkům navzdory, konopí
pěstují, zpracovávají a... nabízejí na trhu.
To je příklad malého francouzského družstva Chanvre Mellois či Maurice Lebreta z bretaňského Carhalo. Tito nadšenci konopí pěstují
zhruba na 20 hektarech a doslova a do písmene
ho drtí pomocí starých kukuřičných řezaček. Na
kombajnech nebo podomácku vyladěných strojích pak separují jednotlivé frakce. Vychází to
levně, i když to působí trošku děsivě. Řezačka při
drcení řve jako tur, řidič má nastražený nos – pro
případ, že by pazdeří začalo hořet, má připravený
i hasicí přístroj. Tento způsob zpracování se ale
může jevit poněkud nešťastným. Vedle rizik požárních hrozí často i úraz.
I proto skupina Chanvre Poitou investovala do
nejmenší linky profesionální výroby. Jenže, jak
během naší návštěvy přiznal Hervé de Conick,
vyladit tento stroj je stálo minimálně rok práce.
Podobně dlouho ladil svou tírnu i jeden z mála
českých zpracovatelů, již zkrachovalá farma ro-
diny Benešů z Teplicka. A profesionální linka nástupce Čemolenu, firmy Czech Flax Machinery
(dnes v konkurzu) zůstala výkonem a kvalitou
zpracování daleko za očekáváním. Své o tom ví
majitelé rovněž zkrachovalé firmy Canabia.
Co je malé… někdy pěkně žere
Zdálo by se, že bretaňská Terrachanvre vyrábějící stavební směsi v BIO kvalitě se vydala zlatou střední cestou. Jejich fabriku jsme navštívili
na jaře 2009 a zprvu jsme byli nadšení – kapacita
kolem 300 ha, zpracování konopí z ekologického
zemědělství do BIO stavebních směsí. Jenže pak
jsme si všimli elektrocentrály zabudované do výrobní haly. I tady konopí spíše než lámou a češou,
jak tomu bylo při tradičních postupech, drtí až z
toho bolí uši (a citlivější povahy i srdce). Spotřeba
energie, dohromady 200 kW, se tak dostala na
úroveň, kdy ji nebylo možné pokrýt ze sítě (areál
stojí na venkově a není napojen na vysokokapacitní rozvody).
Hledání ideálního stroje tak pokračuje. Dnes
už je jasné, že to nebude farmářská tírna Hévr-Benedikt, první stroj zprovozněný v polních
podmínkách u nás, který se ale nikdy nedostal
přes zkušební provoz. Z mého pohledu se ideálním jeví profesionální typ malé, kompaktní tírny,
schopné zpracovávat stonky bez či jen minimálně rosené z ploch maximálně kolem několika
set hektarů, stroj, který minimalizuje energetickou spotřebu i vzdálenosti a produkuje suroviny
různých frakcí i kvality. Takovou technologii vymyslel již počátkem minulého století George W.
Schlichten a nazval ji dekortikátor (o dekortikátoru jsem psal v Konoptiku). Různé obdoby dekortikátoru tvořily páteř renesance konopářství
v USA i Německu během druhé světové války.
Dnes se o obdobu těchto strojů pokouší nadšenci v Rakousku (nejdál je aktuálně skupina
z obce Han‡hal u hranic s Moravou), Švýcarsku
(Chanvre Info), Anglii... K nám se ale zatím dostávají jen fotky a útržkovité informace o jejich
nereplikovatelnosti. V Kanadě sice uvedli na trh
stroj přímo založený na původních Schlichtenových plánech, ani o jeho provozu ale nic bližšího
nevíme.
I proto Konopa společně se zemědělským
družstvem ZEMĚDRUH dál pracuje na znovuoživení dekortikátoru. Přispět můžete i vy! !
Více informací k projektu na www.konopa.cz
Zpracovatelé:
La Chanvriere de L’Aube:
www.chanvre.com
HempFlax:
hp://hempflax.com
Chanvre Mellois:
hp://www.chanvre-mellois.com
Poitou Chanvre:
hp://www.poitou-chanvre.com
Terrachanvre:
hp://www.terrachanvre.com
Evropská asociace technického konopí EIHA:
www.eiha.org
59
HISTORIE
HISTORIE
TXT: HANA GABRIELOVÁ
Používání konopí jako léku se v USA datuje od
druhé poloviny 19. století, kdy bylo konopí zařazeno do oficiálního Lékopisu Spojených států a
preparáty ve formě tinktur, extraktů a pastilek
byly vyráběny nejednou společností. Byly k dostání nejen v lékárnách, ale i v obyčejných obchodech – drugstorech. Důvodem poklesu těchto
preparátů byla nemožnost normování jednotlivé dávky, což ještě komplikovala skutečnost, že
účinné látky v konopí nebyly tehdejší vědě známy.
Nerozpustnost konopí ve vodě navíc znemožňovalo v té době vzkvétající nitrožilní aplikaci. Jediným odvětvím, kterému se ústup zájmu o konopí
vyhnul, byla veterinární medicína, kde se používalo ke zvýšení laktace, léčbě koliky, dobytčího
moru či nechutenství. Od poloviny 19. století současně rostla i spotřeba konopí pro rekreační účely,
která se odehrávala v tzv. hašišových salónech.
Když americký Kongres v roce 1914 projednával svůj první protidrogový, tzv. Harrisonův zákon, upravující prodej opia, opiových derivátů a
kokainu (jen na lékařský předpis), bylo konopí
shledáno stejně neškodné, jako maliny nebo jablka. Když později američtí vojáci střežící Panamský průplav objevili účinky místního konopí,
zabýval se Washington konopím znovu. Komise
sestavená z důstojníků armády a lékařských odborníků vydala v roce 1925 Zprávu z oblasti Panamského průplavu, v které došla mimo jiné
k závěru: „Neexistuje žádný důkaz na podporu
tvrzení, že by marihuana, která zde roste, byla
'návykovou' drogou v takovém smyslu, v jakém
je tento termín užíván u alkoholu, opia, kokainu
a podobně, anebo že má jakýkoliv znatelně škodlivý vliv na osoby, které ji užívají“. K podobnému
závěru došla i britská Komise pro indické konopí
v letech 1893 až 1894 v tehdejším Indickém císařství, když vytvořila jednu z nejrozsáhlejších studií komplexního výzkumu konopí: „Střídmé užívání konopných drog není provázeno prakticky
žádnými nepříznivými následky … nemá žádných
škodlivých účinků na mysl a nezpůsobuje naprosto žádné morální újmy.“
60
zdroj: internet
(Ne)bezpečnost konopí
Nevydařený večírek s marihuanou
Dle novinových článků z roku 1936 se však
konopí bála celá Amerika a americká veřejnost
požadovala na Kongresu, aby s touto smrtelnou
hrozbou v zemi co nejrychleji něco udělal. Proč
nastal tak náhlý obrat?
Objev dekortikátoru
V roce 1917 nastal důležitý zlom ve zpracování konopí, kdy byl George W. Schlichtenovi vydán patent na dekortikační zařízení. Před tímto vynálezem byla práce při lámání, česání a vytřásání
tuhých stonků do podoby spřádatelného vlákna
zdlouhavá a náročná, což značně zvyšovalo cenu
konopných surovin. Nové zařízení umožňovalo
získat z konopí dostatek kvalitního a levného
materiálu pro výrobu papíru a současně i jemné
vlákno na výrobu příze. To se však nelíbilo ob-
chodníkům z papírenského průmyslu, speciálně
těm z firmy Hearst, kteří současně vlastnili obrovské výměry lesů. Po zavedení dekortikátoru a
jeho následném použití pro výrobu papíru by se
jejich hodnota rapidně snížila. William Randolph
Hearst byl v té době kapitalistickým magnátem
číslo 1, který vlastnil tři desítky novin, skoro dvě
desítky časopisů a několik rádií a filmových společností. To mu dávalo neuvěřitelnou moc nad
tím, co mohla americká veřejnost slyšet.
Nadšení z objevu dekortikátoru nesdíleli ani
představitelé chemického a farmaceutického
koncernu DuPont, kteří viděli v konopí konkurenta jejich nově objevenému (a v roce 1935 patentovanému) nylonovému vláknu. Kromě toho
vlastnila firma DuPont patent na přeměnu
dřevní hmoty v novinový papír a chemikálie využívané při jeho výrobě ve velkém odebíraly právě
Hearstovy závody. Tyto chemikálie by však byly
k ničemu, pokud by se k výrobě papíru začalo
používat konopí. Hearst a DuPont se proto rozhodli společně eliminovat finanční hrozbu, které
pro ně konopí a dekortikátor představovali. Část
práce odvedl Hearst prostřednictvím svých novin a o zbytek se postaraly DuPontovy kontakty,
které vedly až k Harry Jacob Anslingerovi, v té
době zvolenému na post úřadujícího komisaře
nově vzniklého Federálního úřadu pro narkotika.
Tím ale výčet osobních vazeb v tomto příběhu
zdaleka nekončí. Anslingera do funkce dosadil
Andrew W. Mellon, tehdejší ministr financí USA,
jehož neteří byla Anslingerova manželka Marta
Druh Denniston. Mellon byl členem rodiny vlastnící Mellon Bank, jejíž aktivity byly úzce propojeny s aktivitami chemického magnáta Lammota
DuPonta. Kruh se uzavřel…
Otec protimarihuanové kampaně
Anslingerův úřad měl na starost „dohled nad
prosazováním domácích předpisů“ a byl odpovědný za regulaci obchodu s omamnými látkami.
Anslinger si vytknul za cíl prosazení chystaného
Jednotného státního protidrogového zákona,
který měl být nástupcem v té době již nedostaču-
DNEŠNÍ PROGRAM: Tráva s kořeny v pekle (pouze pro dospělé)
zdroj: internet
Kdykoliv v historii bylo konopí považováno za jednu z těch rostlin, které jsou pro člověka nezbytné.
Bez konopné suroviny by se neobešla výroba lan a provazů, rybářských sítí, map či pevných pláten na
vojenskou výstroj. Na význam a tradici konopí si dnes však už málokdo vzpomene. Stejně jako na to, že
konopí bylo jedním z prvních léků, které lidstvo poznalo a užívalo na nespavost, bolesti, nechutenství,
oční choroby a další potíže. Až do první poloviny 20. století mělo konopí čistý trestní rejstřík. Co tedy
vedlo ke kriminalizaci této rostliny?
zdroj: internet
PROČ UPADLO
KONOPÍ V ZAPOMNĚNÍ?
jícího zákona Harrisonova. Anslinger se o konopí
od svého jmenování v roce 1930 nijak významně
nezajímal, avšak brzy se stal výjimečně posedlý
„zlem“, pocházejícím z této rostliny. Přestože jako
komisař Federálního úřadu pro narkotika musel
znát Zprávu z oblasti Panamského průplavu a
musel vědět, že Kongres v roce 1915 označil marihuanu za neškodnou, veřejně o ní prohlašoval
opak. Jeho úřad odstartoval komplexní kampaň
v tisku, zákonodárných komorách a na jakémkoliv fóru, kde mohl získat podporu veřejnosti
k prosazení svých cílů. K tomu mu ochotně poskytly prostor Hearstovy noviny, které se staly
hlásnou troubou celé protimarihuanové kampaně. Sám Anslinger se do této kampaně vehementně zapojil a během svých cest po Spojených
státech pronesl řadu projevů a publikoval řadu
článků. Součástí kampaně bylo i natočení několika filmů, z nichž nejznámější je Reefer Madness
(v originále Tell your children).
Následuje několik typických dobových titulků
Hearstových novin; první z nich byl pronesen
samotným Anslingerem: „Kdyby se ten strašlivý
netvor Frankenstein ocitl tváří tvář netvoru jménem marihuana, na místě by zemřel.“ „Vrahové
závislí na vražedné droze marihuaně zaplavují
Spojené státy.“ „Smrtelná droga marihuana se
připravuje ke sklizni, která bude znamenat zotročení všech dětí v Kalifornii.“ „Marihuanová
cigareta je jednou z nejzákeřnějších forem drog,
především díky tomu, že veřejnost není schopna
pochopit její schopnost zabíjet.“
Mexická kultura a americká morálka
Důležitou souvislostí, která ovlivňovala veřejné
mínění na přelomu 19. a 20. století, byla celospolečensky zdůrazňovaná protestanská morálka a
naprostá netolerance různých forem zla (alkohol,
prostituce, násilí, gamblerství), které degradují jedince a mohou vést k úpadku rodiny i celé společnosti. A nutno dodat, že to byly právě omamné
látky, jež byly považovány za jeden z největších
zdrojů všech sociálních i jiných nešvarů. Je důležité zde také připomenout, že třicátá léta byla
dobou celosvětové hospodářské krize a běžní
Američané se báli o své jistoty. Strach z neznámé
látky v té době zachvátil především státy na jihozápadě, kde žily desetitisíce mexických imigrantů. Ti s sebou přinesli i součást své kultury
– kouření konopí. Vzrostly tak obavy, že se užívání konopí rozšíří mezi mladými bělochy. Mexičané představovali konkurenci na trhu práce,
z čehož vznikaly vlny protimexických nálad. Ačkoliv Mexičané pracovali povětšinou na poli a zastávali práci, o kterou americká veřejnost nejevila příliš zájem, panovaly obavy, že v důsledku
rostoucí imigrace dojde k poklesu platů. To se
náramně hodilo Anslingerovi v „honu na marihuanu“, neboť jakmile byla marihuana identifikována s nepopulární skupinou populace, mohla se
stát původcem společenského zla. Protože Mexičané označují konopí slangovým výrazem marihuana, kampaň nenazývala nikdy smrtící drogu
„konopí“, ale vždy „marihuana“. Anslinger si byl
dobře vědom, že brojit proti látce, se kterou mají
dlouholetou zkušenost lékárníci, lékaři a veřejnost, by mohlo ohrozit úspěch celé kampaně.
Drogový gestapák Harry Jacob Anslinger
ROKU 1914 BYLO
KONOPÍ SHLEDÁNO
STEJNĚ NEŠKODNÉ,
JAKO MALINY NEBO
JABLKA
byl sněmovně předložen návrh nového zákona
o zdanění marihuany, který definoval povinnosti
obchodníků s konopím registrovat se a platit
roční daň. Poté následovala slyšení v obou komorách Kongresu, z jejichž záznamů vyplývá, že většina poslanců a senátorů měla o konopí jen minimální vědomosti a bez větších otázek přijímala
názory „protidrogových expertů vládních úřadů“,
které podporovalo veřejné mínění a tisk.
Zákon o dani z konopí
Výsledkem Anslingerova úsilí bylo schválení Jednotného zákona o omamných látkách,
který v letech 1935 až 1937 přijalo celkem 39 států
Unie. Jednotlivé státy se domohly práva, aby se
mohly samy rozhodnout, zda pasáž o úplném zákazu pěstování a užívání konopí přijmou, nebo
ne. Příležitost k prosazení federální úpravy ve
věci konopí se pak naskytla v dubnu 1937, kdy
Jedním z oponentů protikonopného zákona se
stal Národní institut semenných olejů reprezentující výrobce kvalitních maziv a barev, který
vysvětloval, jak důležitý je při jejich výrobě konopný olej. A nejen tam, konopí se využívalo
i v jiných průmyslových procesech. Zdůraznil
také, že tento návrh je příliš obecný a podřizuje
toto významné odvětví úřadům, což může znamenat jeho likvidaci. V průběhu projednání návrhu b
61
TECHNICKÉ KONOPÍ
TECHNICKÉ KONOPÍ
b Anslingerova zákona vystoupil se zásadními ná-
čejně rychlá a snadná a už v srpnu roku 1937 podepsal prezident nový zákon – Marihuana tax act.
To přineslo povinnost registrace, platbu zvláštní
daně a vedení evidence pro všechny producenty,
nejen pěstitele, ale i obchodníky či lékaře, ve 46
ze 48 států Unie. Držení marihuany trestné nebylo, ale zákon zavedl daň z obratu: registrované
osoby platily jeden dolar za unci a osoby neregistrované sto dolarů za unci. Horní hranice trestů
za jakékoliv porušení zákona činila dva tisíce dolarů pokuty nebo trest odnětí svobody s horní
hranicí pěti let.
Jaké důsledky mělo zavedení zákona o zdanění marihuany pro farmáře a lékaře ve Spojených státech a kam až pokračovala hvězdná
kariéra Harry Jacoba Anslingera se dotčete
v příštím čísle magazínu Legalizace. Už dnes je
jasné, že tento příběh dodnes nesou na bedrech
nejen USA, ale celý svět. Z právního hlediska celá
aféra později vedla k opovržlivému postoji vůči
mitkami také Dr. William Woodward, právní zástupce Americké lékařské asociace, který se nedlouho před slyšením s překvapením dozvěděl,
že marihuana není ve skutečnosti ničím jiným
než konopím. Stejně jako celá veřejnost se i on
domníval, že „vražedný plevel z Mexika“ je čímsi
novým a nebezpečným. Na projednání v parlamentu namítal, že konopí v léčebných preparátech nikdy zneužíváno nebylo a navrhované zákonné úpravy způsobí lékařům značné obtíže.
Taktéž se postavil proti povinné registraci lékařů
a placení zvláštní daně. V této souvislosti se podivil, že lékaři nebyli během přípravy zákona kontaktováni. Navíc podle něj neexistuje důkaz, jenž
by potvrzoval nárůst konzumace marihuany, a
dodal, že zvýšený zájem o marihuanu mají možná
na svědomí hysterické novinové příspěvky.
Cesta federálního zákona o zdanění marihuany přes obě komory a jejich výbory byla neoby-
soudnímu systému. Další důsledek je pokácení
milionů stromů a jejich rozemletí na papír. Z ekologického i morálního hlediska jde proto o skutečnou tragédii. Zákonodárci, kteří využívali nechutné lživé propagandy a manipulace veřejným
míněním našli bohužel mnoho následovníků
i mezi dalšími demokratickými státy. !
Zdroje:
Evants, K.: Válka bez konce aneb Krátký smutný
příběh o dlouhé válce proti drogám, VOLVOX
GLOBATOR 2003
Robinson,R.: Velká kniha o konopí,VOLVOX GLOBATOR 1997
Herer, J.: Spiknutí proti konopí aneb císař nemá
šaty, Cannabis sativa s.r.o. 1994
Debnár, V.A.: Konopí a marihuana – Spojené státy
a cannabis v první třetině 20. století 2005
Ginsberg, A.: Velký marihuanový švindl,
Votobia 1996
INZERCE h
100 KYTEK
NECHTE SI MAGAZÍN
LEGALIZACE ZASÍLAT
PŘÍMO NA VAŠI ADRESU
Jméno:
zdroj: archiv legalizace
Objednejte si předplatné časopisu na
stránkách http://magazin-legalizace.cz/
nebo zašlete vyplněný formulář na adresu
vydavatele: Legal Publishing, s.r.o.,
Divišova 489/10, 197 00 Praha 19
aneb pěstujte konopí beze strachu
PROČ beze strachu?
Protože distribuovaná semínka patří mezi
odrůdy schválené pro pěstování v EU a ČR
s téměř nulovým obsahem omamné látky THC
a na plochy oseté konopím do 100 m²
se nevztahuje ohlašovací povinnost.
Příjmení:
Leták k akci 100 kytek obsahuje:
Ulice, Číslo p/orient:
5 sáček se semínky konopí certifikované
odrůdy povolené pro pěstování u nás
5 základní informace o konopí setém a
související legislativě
5 návod na jeho pěstování a umístění v zahradě
5 tipy, jak co nejlépe zhodnotit jeho vlastnosti
na zahrádce i v chalupě
Obec:
PSČ/Země:
E-mail:
…a/nebo Telefon:
Počet čísel (min. 3 čísla/půl roku):
Máte zájem o balíček 100 kytek?
Objednávám od čísla:
Děkujeme za vaši objednávku.
Magazín Legalizace vychází každé 2 měsíce. Cena
předplatného je 36 Kč včetně 20% DPH za jedno
číslo. Časopis si můžete objednat nejméně na půl
roku dopředu, tj. 3 čísla. Uveďte prosím, zda magazín
chcete odebírat od prvního čísla. Magazín je zasílán
v tmavé fólii a bez jakýchkoliv viditelných znaků
o obsahu obálky. Po zpracování objednávky vám na
váš e-mail nebo adresu budou doručeny informace
o platbě. V případě jakýchkoliv dotazů nás
kontaktujte na adrese:
[email protected]
nebo telefonu +420 773 691 561.
62
Občanské sdružení Konopa již dvanáctým rokem podporuje domácí pěstování povolených
odrůd konopí. V letošním roce nese akce podtitul
Konopí pro krajinu. Smyslem akce je představit
konopí jako užitkovou rostlinu a poukázat tak
na skutečnost, že konopí může být nejen společnosti ale především přírodě více užitečné než nebezpečné. Akce je určena všem, kteří chtějí blíže
poznat užitečné vlastnosti této rostliny (nejen)
v zahradě či ji chtějí pěstovat jen tak pro radost…
Zašlete příspěvek 50 Kč na bankovní účet o. s.
Konopa: 2020295001/5500 s uvedením Vašeho
jména do zprávy pro příjemce a na e-mail
[email protected] zašlete Vaši celou poštovní
adresu. Po obdržení platby obdržíte semínka
i s letákem akce 100 Kytek.
Akce 100 kytek končí 30. května!
Objednávejte 100 semen konopí s obsahem THC
do 0,3 % THC (legální odrůdy) a naučte se je
využít ve prospěch vás i přírody
Objednací formulář a další informace o
technickém využití konopí na www.konopa.cz.
63
NICE PEOPLE TAKE DRUGS
NICE PEOPLE TAKE DRUGS
DROGAMI ZJIZVENÁ
TVÁŘ OLIVERA STONEA
TXT: JOSEF KOUKOLÍČEK
se vyspal snad se všemi ženskými, které se u nás
doma objevily. Tehdy se sex prováděl místo pozdravu 'dobrý den'. Když mi bylo patnáct, tak se
rodiče rozvedli,“ zavzpomínal před lety trochu posmutněle režisér (sám jde ovšem celkem zdatně
v otcových šlépějích, v současnosti je už potřetí
ženatý). Dospívajícímu Oliverovi se sice dostává
prestižního vzdělání, ale zato se mu stále nedaří
najít obor, kterému by se chtěl naplno a dlouhodobě věnovat. Jedny prázdniny dokonce stráví
u prarodičů ve Francii, kde pomáhá na místní
burze. Právě tyto zážitky pak excelentně zužitkuje ve svém filmovém megahitu Wall Street, ve
kterém diváci z Oscarem oceněných úst Michaela
Douglase uslyší legendární hlášku, že „chamtivost je dobrá“.
Z Vietnamu do kokainu
zdroj: internet
T
ěžko byste v současné americké kinematografii našli někoho tak kontroverzního a zároveň tolik zajímavého
jako Olivera Stonea. Vždyť tenhle chlápek má tři Oscary (jeden za scénář filmu Půlnoční expres a dva za režii filmů Četa a Narozen
4. července), zároveň ale bylo několik jeho filmů
nominováno na nejhorší umělecké počiny roku.
K tomu si přidejte jeho tvrzení, že USA by potřebovala za prezidenta někoho jako je venezuelský
levicový diktátor Hugo Chávez, a třeba také fakt,
že tenhle praktikující budhista podepsal dopis
64
proti obstrukcím, které německá vláda prováděla
scientologické církvi.
Ale začněme hezky popořádku. Tedy na prestižní manha`anské klinice, kde se 16. září 1946
narodil. Jeho táta je úspěšný židovský makléř
na Wall Street. Jeho maminka pro změnu římská katolička, jejíž rodina pochází z Francie. Jestli
rodina mladého Olivera o něco nemá nouzi, tak
jsou to peníze a věčné hádky mezi rodiči. Stoneův
tatínek je totiž úspěšný nejen na trhu s akciemi,
ale podle svědectví samotného Stonea také v ložnicích většiny kamarádek jeho manželky. „Táta
Prvním zlomovým momentem Stoneovy kariéry
se stává vietnamská válka. Do té se totiž budoucí
režisérská star hlásí jako dobrovolník. Jako člen
pěchoty pak napochoduje do rýžových polí kolem Saigonu, kde ho armáda Vietkongu po několika měsících vážně zraní. Na základě zkušeností
z jihovýchodní Asie z doby, kdy jí vládl napalm,
později natočí hned několik filmů, které patří k
tomu nejlepšímu, co kdy v Hollywoodu vzniklo.
Ale to předbíháme. Stone se z válečného zranění
nakonec plně uzdraví a zjišťuje, že jeho osudem je
svět celuloidového pásu. Jenže jeho první režijní
snímek Uchvácení z roku 1973 je propadák. Stone
se tak vrhá hlavně na psaní scénářů. Prvním
triumfem jeho stylu je Oscar za scénář k filmu
Půlnoční expres v roce 1978. Ten ze Stonea dělá
hvězdu první kategorie a přináší mu miliony dolarů. Právě v tuto chvíli Oliverova života se sluší
připomenout slavný výrok herce Robina Williamse: „Kokain je způsob, jakým vám bůh říká, že
vyděláváte moc peněz!“
je znovu načapán policií s autem napěchovaným
trávou a dalšími ilegálními substancemi. Vedle
toho ale stále točí filmy, které v divácích vzbuzují
zároveň pocity absolutního okouzlení i totálního
znechucení a opovržení. V poslední době bohužel místo drog točí hlavně politicky a ideologicky
angažované snímky a to je nuda. Protože jestli
něco tenhle chlápek dovede úplně nejlépe, tak je
to překvapit. Možná se tak nakonec přece jen dočkáme nějakého filmečku, kde se to bude jenom
hemžit látkami, ke kterým má zákon jasně vydefinovaný odpor. Třeba si Stone natočí vlastní autobiografii. !
profil
zdroj: internet
Vyjmenujte nejslavnější filmy, ve kterých se objevuje drogová tématika. Na prvním místě vás asi
napadne heroinová odysea z Albionu jménem Trainspo`ing. Více jak deset let před tím, než se Ewan
McGregor pod režijním vedením Dannyho Boyla v nezapomenutelné scéně ponoří do plného záchodu,
aby vylovil opiové čípky, ale vznikla jiná drogová klasika. A sice kokainová postmoderní tragédie
jménem Scarface neboli Zjizvená tvář. V hlavní roli démonický Al Pacino, režie Brian De Palma. A
scénář? Ten napsal na pokraji toxické psychózy Oliver Stone. Během práce na Scarface šňupal více jak
deset gramů těch nejlepších kolumbijských pochutin denně. Možná proto vznikl snímek, který ukazuje
všechny stránky kokainu způsobem tak syrovým, že vás přejde chuť nejen na tatarák.
Stone jich vydělává opravdu mraky. Kokain
pozitivně stimuluje jeho kreativitu a výkonnost. Výsledkem jsou nejen scénáře k filmům
Četa a Narozen 4. července, ale také silná závislost. Ta vrcholí na začátku osmdesátých let, kdy
Stone na pokraji toxické psychózy píše životopis
kokainu v USA nazvaný Scarface. „Tehdy jsem
zvládl i deset gramů koksu denně,“ přiznává posléze. Když má film prvního prosince 1983 premiéru na Manha`anu, okamžitě vyvolává skandál.
Půlka diváků včetně spisovatelů Kurta Vonneguta a Johna Irvinga opustí sál během krvavé
scény s motorovou pilou. Martin Scorsese se
zase nakloní k herci Stevenu Bauerovi a povídá:
„Kluci, hrajete to naprosto skvěle. Ale připravte
se, že vládci Hollywoodu budou váš film nenávidět, protože je přesně o nich.“ Korunu reakcím na
film pak dodává Dustin Hoffman, který tvrdí, že
během filmu usnul.
Dnes se příběh kubánského uprchlíka Tonyho
Montany (Al Pacino), který se stal kokainovým
králem Miami, řadí na webu IMDB.com mezi
stovku nejlepších filmů v dějinách. „Role Tonyho
Montany je má vůbec nejoblíbenější,“ říká už
přes 25 let Al Pacino. Jeho postavu Stone pojmenoval po svém oblíbeném hráči amerického fotbalu Joei Montanovi. Ve filmu celkem 207× zazní
slovo „fuck“ (takže v průměru jednou za padesát
sekund). Zemře v něm 42 lidí. Není bez zajímavosti, že podle tvůrců filmu byl při natáčení kokain nahrazen sušeným mlékem; znalci poměrů
se tomuto tvrzení potměšile usmívají. Tony Montana také ve filmu vynalézá zcela nový způsob
aplikace kokainu. Decentní natahování tenkých
lajniček do nozder v jedné ze závěrečných scén
střídá způsob, který bere dech. A to doslova. Montana na stůl vysypává několikakilový pytel s kokainem, načež do kopce koksu zaboří celý obličej
a zhluboka se nadechne. Podle zpráv policie bylo
v následujících několika letech nalezeno v USA
několik mrtvých lidí, kteří se pokoušeli o stejný
způsob šňupání jako právě Montana, ale jejich
srdce zjevně nebylo na takovou parádu připraveno. Montana ovšem nebyl inspirací jen tímto
způsobem aplikace drogy. Sadám Husajn jednu
ze svých firem, která mu pomáhala prát špinavé
peníze, údajně pojmenoval Montana Management. Tedy stejně, jak se ve Scarface jmenovala
Montanova společnost.
Samotný Stone se sice při psaní a následných
úpravách scénáře málem kokainem ufetoval k
smrti, ale překvapivě má pro tuto drogu jen slova
chvály: „Nejlepší věci jsem udělal v osmdesátých
letech. Tedy v době, kdy jsem nejvíc užíval koks.
Tuto skutečnost rozhodně nepovažuji za náhodnou. Právě naopak!“ Drogy se pak objevují i v dalších jeho snímcích, jako třeba The Doors, nebo
Takoví normální zabijáci. K tomu napsal scénář
Quentin Tarantino, když ale zhlédl, jak Stone film
natočil, prosadil si, aby bylo jeho jméno vymazáno z titulků.
Láska k narkotikům Stonea několikrát přivádí
do pořádného průšvihu. V roce 1999 je obviněn a
následně odsouzen za „trestné činy spojené s alkoholem a drogami“. U soudu slibuje, že se bude
léčit. Jenže na odvykačce to Oliver zjevně trochu
fláká. V roce 2005, kdy je mu už téměř šedesát let,
OLIVER STONE, NAROZEN 16. ZÁŘÍ 1946
Americký režisér a scénárista. Držitel tří Oscarů. Mezi jeho
nejznámější filmy patří Četa, Narozen 4. července, Takoví
normální zabijáci, JFK, Wall Street. Jako scénárista se podílel
na filmech Půlnoční expres, Barbar Conan, nebo třeba Scarface. Je potřetí ženatý, budhista a mezi jeho přátele se řadí
například Fidel Castro nebo Hugo Chávez.
65
spolupráce Bushplanet a předních odborníků na pěstování
Unikátní informační středisko
pro pěstitele (poradíme jak
začatečníkům, tak i odborníkům)
Mluvíme česky,
slovensky, anglicky,
německy a maďarsky
Specializovaný obchod
s bohatou nabídkou
a dostatečnými zásobami
i při velkých odběrech
ropy
ntrum Ev ²
e
-c
w
ro
g
Největší í plochou 1000 m ²
s výstavnm o rozloze 1000 m
a sklade
Industriestrasse D 5
A-2345 Brunn am Gebirge
+43 (0)2236 31 55 69
Otevírací doba:
Po-Pá 10:00-19:00, So 10:00-18:00
tQDzÓNPV7ÓEOǔ
tVOÈLVQOÓIPDFOUSB
SCS – Shopping City Süd
tQDzÓNPWFEMFLPOHSFTPWÏQZSBNJEZ
Wien
A23
S1
A4
A21
A2
B17
SCS
growcity.com
S4USB•FU
BSJBIJMGF
MP
tOBÝFTÓE&TUFSIB[ZHBTTF.
tOBSPIV
Esterhazygasse 32-34
+43 (0)1 585 37 17
A-1060 Wien,
Otevírací doba:
Po-Pá 10:00-19:00, So 10:00-18:00
head & growshop
7ÓEOJT
XTIPQWFN¤
SP
H
Ó
Ý
U
ǔ
KW
/F
QMPDIPV
QSPEFKOÓ
Mariahilferstrasse 115 / im Hof
+43 (0)1 786 04 72
A-1060 Wien,
TVÉ(308ű$&/536.
UPROSTŘED MĚSTA
FUV
BJOUFSO
PCDIPEO
Ó
O
U
MF
Q
N
tLP
OPOTUPQ
tPUFWDzFO
Otevírací doba:
Po-Pá 10:00-19:00, So 10:00-18:00
tVQSPTUDzFE7ÓEOǔ
tEJTLSÏUOÓQPMPIBWFEWPDzF
tKFONPETÓEMB#VTIQMBOFU
citygrow.at
PSUJNFOU
tCPIBUâTEFN
tWÝFTLMBFPCSBUFN
t[BTÓMÈN
Shopping City Süd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
23
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
SK
SK
SK
AT
AT
AT
AT
AT
AT
eshop
eshop
eshop
eshop
eshop
29
24
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha-východ
Beroun
Brno
Brno
Brno
Česká lípa
České Budějovice
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Frýdek Místek
Havířov
Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Cheb
Chodov
Jindřichův Hradec
Kolín
Liberec
Louny
Mariánské lázně
Mělník
Nový Jičín
Nový Jičín
Olomouc
Ostrava
Ostrava
Plzeň
Příbram
Světlá nad Sázavou
Teplice
Trutnov
Třebíč
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Bratislava
Piešťany
Prešov
Púchov
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Brno
České Velenice
Praha
Praha
Praha
36
28
37
10
42
17
15, 16
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9
57, 58, 59
30
14
NovyGrowshop.cz
GrowshopVelkoobchod.cz
Growshop NT
Hydroponic
Growshop
GrowMania
Special Grower
Fruit of the room
Growstar.cz
Cannasutra
Bioplants
Greenfingers
My-Garden.cz
Growhouse
Greenshop České budějovice
Growshop Biotop
Grow Shop - Dream Grow
Taogrowshop.cz
Grow pod lampou
GreenCity Growshop
Grow Up
GrowRoom.cz
Original Growshop
Medigrower.cz
Growplanet
Growshop Kolín
NovyGrowshop Liberec
Growstore
Original Growshop
Konopro
Growshop Nový jičín
Homegrown
Bioplants
[email protected] shop
Klečka shop
Growshop Greenhome
PB GrowShop
Growhome
Happy Grow
Green House
Grow Up
Semenakonopi.cz
Homegrown
SHOPAa
Biobotanik
Biobotanik
Biogrowshop
Growland
Bushplanet Grow City
Bushplanet Head & Growshop
Bushplanet City Grow
Flowery Field
Flowery Field
Flowery Field
Mazar
Growmarket.net
SeedWeed.cz
Sativa Sister
Sejkonopí.cz
39
18
56
26
38
21
+420 773 656 910
+420 608 341 010
+420 603 451 010
+420 222 780 383
+420 222 717 694
+420 257 220 034
+420 257 213 269
+420 773 273 367
+420 773 228 873
+420 606 522 314
+420 543 244 843
+420 545 217 073
+420 603 942 925
+420 608 417 000
+420 387 420 021
+420 386 358 166
+420 728 633 101
+420 607 786 121
+420 732 112 547
+420 725 192 287
+420 774 573 589
+420 602 630 919
+420 733 572 242
+420 734 603 107
+420 384 399 058
+420 312 310 091
+420 602 304 965
+420 775 614 119
+420 733 572 242
+420 608 545 198
+420 777 020 161
+420 737 470 128
+420 739 423 250
+420 739 126 255
+420 603 256 859
+420 377 220 740
+420 608 945 145
+420 777 619 091
+420 777 629 130
+420 739 808 877
+420 774 573 589
+420 739 486 408
+420 733 226 521
+420 731 828 748
+421 262 413 964
+421 918 559 172
+421 918 811 757
+421 948 020 659
+43 223 631 55 69
+43 1 585 37 17
+43 1 786 04 72
+43 1 990 78 35
+43 676 645 88 70
+43 1 603 31 80
+420 739 203 646
+420 606 173 317
+420 777 291 922
+420 603 543 632
+420 775 198 484
25
27
49, 50,
51, 52,
53, 54
11, 12,
13, 55
Baranova 11, Praha 3
[email protected]
Přístavní 51, Praha 7
Cimburkova 26, Praha 3
Bořivojova 89, Praha 3
Nádražní 7, Praha 5
Jinonická 7. Praha 5
Jaromírova 18, Praha 2
Smetanova 161, Říčany
Arnoltova 339, Beroun
Špitálka 16, Brno
Přízova 1/286, Brno
Bohunická 59, Brno
Děčínská 509, Česká Lípa
Chelčického 18, České Budějovice
Riegrova 25, České Budějovice
Přísečná 29 u Českého Krumlova
Tř. Čsl. Mládeže 331/49, Děčín 4
Hlavní třída 18, Frýdek - Místek
Dlouhá 44c, OD Permon, 1.patro, Havířov
Beckovského 2045, Havlíčkův Brod
Pražská třída 7/64, Hradec Králové - Kukleny
Růžový kopeček 354/7, Cheb
Bezručova 492 - Nábytek Ideál, Chodov
Horní Žďár 2, Jindřichův Hradec
Na výfuku 42, Kolín
Oblačná 269, Liberec
Česká 164, Louny
Palackého 203/50, Mariánské Lázně
Kpt. Jaroše 292, Mělník
Žižkova 14, Nový Jičín
Štefánikova 4, Nový Jičín
Koželužská 31, Olomouc
Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava
Daliborova 16, Ostrava
Kollárova 22, Plzeň
Čs. Armády 29, Příbram
Komenského 250, Světlá nad Sázavou
Spojenecká 10, Teplice
Horská 6, Trutnov
Hlavova 10, Třebíč
Raisova 17, Ústí nad Labem
Vodní 257, Valašské Meziříčí
Horská 1877, Vsetín
Śustekova 49 Petržálka, Bratislava
Radlinského 4, Piešťany
Hlavná 77, Prešov
Janka Kráľa 1113, Púchov
Industriestrasse D 5, Brunn am Gebirge
Esterhazygasse 32-34, Wien
Mariahilferstrasse 115, Wien
Schottenfeldgasse 28/2, Wien
Johann Steinböckstraße 10, Brunn/Gebirge
Favoritenstraße 149, Wien
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
41
22
40
45
33
44
48
www.novygrowshop.cz
www.growshopvelkoobchod.cz
www.naturaltechnologies.cz
www.hydroponic.cz
www.growshop.cz
www.growmania.cz
www.specialgrower.cz
www.growshop-praha.eu
www.growstar.cz
www.cannasutra.cz
www.bioplants.cz
www.greenfingers.cz
www.my-garden.cz/
www.growhouse.cz
www.greenshopcb.cz
www.biotop.cz
www.dreamgrow.cz
www.taogrowshop.cz
www.growpodlampou.cz
web již brzy v provozu
www.grow-up.cz
www.growroom.cz
www.originalgrowshop.cz
www.medigrower.cz
www.growplanet.cz
www.growshopkolin.cz
www.growshopliberec.cz
www.growstore.cz
www.originalgrowshop.cz
www.konopro.cz
www.growshopnj.cz
www.homegrown.cz
www.bioplants.cz
www.growing-shop.cz
www.klecka.cz
www.greenhome.cz
www.pbgrow.cz
www.growhome.cz
www.happygrow.cz
www.green-house-tu.cz
www.grow-up.cz
www.semenakonopi.cz
www.homegrown.cz
www.aagrow-shop.cz
www.biobotanik.sk
www.biobotanik.sk
www.biogrowshop.sk
www.growland.sk
www.growcity.com
www.bushplanet.com
www.citygrow.at
www.floweryfield.com
www.floweryfield.com
www.floweryfield.com
www.mazar.cz
www.growmarket.net
www.seedweed.cz
www.sativasister.cz
www.sejkonopi.cz
46
43
31, 32
20
19
34, 35
mapa growshopů
47 →
Nejlepší
j p (konopné)
p
klonyy v Rakousku
GROWING >> KONOPNÁ STEZKA
PŘÁTELÉ KONOPÍ
Ganja hrdinové, marihuanové hvězdy
a zkouřené celebrity.
Bob Marley, hudebník (Jamajka)
Stephen King, spisovatel (USA)
Carlos Santana, hudebník (Mexiko)
Zesnulá jamajská reggae legenda Bob Marley
je zároveň guru boje za legalizaci marihuany.
„Hudba a tráva jdou dohromady. Je to dlouho, co
ji kouřím, od šedesátých let, kdy jsem prvně začal zpívat,“ říká. Odsuzování konopí považoval za
rouhání. „Jak může být Bohem stvořená rostlina
učiněna ilegální člověkem? Pokud je pěstování
konopí ilegální, pak je podle lidských zákonů Bůh,
jenž stvořil všechny rostliny, také kriminálník.“
Boba nepřekvapovala perzekuce kuřáků trávy ze
strany „Babylónu“, vládnoucího systému: „Ukřižovali Krista, pamatujete?“ připomněl lidem.
Jeden z nejslavnějších autorů moderní éry, který
prodal po celém světě okolo 350 milionů svých
knih, podporuje legalizaci konopí. „Myslím si, že
konopí by mělo být legální, byl by to výborný domácí průmysl. Bylo by to skvělé pro stát Maine.
Je tady dobrá domácí tráva. Jsem si jist, že by byla
ještě lepší, kdyby bylo možno pěstovat ve sklenících, s hnojivy...“, prohlásil King pro americká média. Argumentuje také ekonomickými výhodami
legalizace. Jako mluvčí podpořil australskou Legalize Cannabis Party, stranu za legalizaci konopí,
a vyzval další celebrity k jejich veřejné podpoře.
Legendární mexický Američan, kytarista a zpěvák, vzkázal prezidentu Obamovi, že by měl uvažovat o legalizaci marihuany. „Tyto tři věci bych
chtěl říci Baracku Obamovi: přiveďte domů naše
bratry a sestry (z Afghánistánu), legalizujte marihuanu a získané peníze investujte do učitelů
a vzdělávání. A uvidíte transformaci v Americe,
lidé si řeknou, že konečně můžou přestat být paranoidní...“ Sám Santana se dostal do problémů
se zákonem v roce 1991, kdy byl zadržen na Houstonském letišti s pěti gramy marihuany, kterou
vezl z Mexika.
INZERCE h
70
Brad Pitt, herec (USA)
John McEnroe, tenista (USA)
Slavný herec si přeje legalizaci marihuany ve
Spojených státech. Zdroj blízký herecké hvězdě
řekl médiím, že Pi` je „posedlý legalizací trávy“.
Dodal, že důvodem této posedlosti je jeho víra,
že „by šlo o největší zdroj příjmů od zavedení internetu“. Stejná zpráva uvádí, že se herec chystá
vstoupit do politiky. „V Hollywoodu už toho pro
něj moc nezbývá. Brad cítí, že by mohl udělat
mnohem více v politice, zvláště v těžkých letech,
která svět nyní prožívá. Chystá se kandidovat do
Senátu a pokud vše půjde dobře, tak v roce 2016
i na prezidenta“. Společně s Georgem Clooneym
patří k častým návštěvníkům amsterodamských
coffeeshopů. Paul Wilhelm, vlastník coffeeshopu
De Dampkring, uvedl: „Máme u nás Brada Pi`a
několikrát do roka, vždy incognito, s čapkou a
slunečními brýlemi. Prostě si sednou a pokouří.
Byl tu i George Cloony. Jsou to prostě dobří lidé“.
Bývalá světová tenisová jednička John McEnroe
se se svou manželkou Pa`y Smythsovou v prosinci 2009 zúčastnil otevřené diskuze umělců a
celebrit o reformě marihuanových zákonů. Manželé údajně zaujali podpůrné stanovisko v boji za
legalizaci trávy. V momentě, kdy se diskuze rozproudila, si údajně zapálili jointa. Jistý účastník
diskuze uvedl: „Bavili se o marihuanových reformách a najednou si zapálili špeka. Zdálo se, že to
nikomu nevadí.“
Překlad: Michal Řehák
Zdroj: www.friendsofcannabis.com
www.floweryfield.com
[email protected]
Wien 1070
PO-PÁ 11.00-19.00h, SO 11.00-16.00h
A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 28/2
Tel & Fax: +43/1/990 78 35
2345 Brunn
PO-PÁ 9.30-18.00h, SO 9.30-16.00h
A-2345 Brunn/Gebirge, Johann Steinböckstraße 10
Tel: +43/676/64 58 870
Wien 1100
PO-PÁ 11.00-19.00h, SO 12.00-16.00h
A-1100 Wien, Favoritenstraße 149
Tel.: +43/1/60 33 180
KONOPNÁ KULTURA
Vaříme s konopím
TXT: KVĚTA
ŘÍZKY S KONOPNÝMI SEMÍNKY
KONOPNÝ ŠTRŮDL
KONOPNÉ PALAČINKY
Ingredience:
Doporučené množství bylinek:
5 g pro 14–16 porcí
0,3 g pro 1 porci
Recept je velmi jednoduchý na přípravu, obzvlášť lahodné je podávat s javorovým sirupem.
5
5
5
5
5
5
5
4 kuřecí prsní řízky
2 šálky strouhanky
1 šálek konopných semínek
2–3 vejce
2 lžíce mouky
sůl, pepř
slunečnicový, arašídový nebo řepkový olej
Ingredience:
Ingredience na těsto:
5
5
5
5
5
Našlehejte vejce a dejte ho stranou. Smíchejte
strouhanku a konopná semínka a dejte je stranou. Omyjte kuřecí prsa a osušte papírovou
utěrkou. Dejte kuřecí prsa do plastového pytlíku
nebo mezi listy voskového papíru a naklepte
paličkou na maso. Namočte kuře v mouce smíchané se solí a pepřem, poté ve vajíčku a nakonec ve směsi strouhanky a konopných semínek.
Předehřejte troubu na 180°C. Rozpalte olej na
pánvi a osmahněte řízky do zlatohněda. Přeneste je na žáruvzdorné mísy a dokončete přípravu pečením v troubě dalších 12 minut. Podávejte s bramborem, rýží nebo těstovinami.
5
5
5
Ingredience na náplň:
5
5
5
5
5
5
5
KONOPNÝ SÝR
Nevěřili byste, že z konopí lze udělat i sýr.
Ano, lze, a zde se dočtete, jak na to.
Ingredience pro přípravu 1 šálku:
5
5
5
5
3 šálky horké vody
1 šálek konopných semínek
2 kávové lžičky soli
1 kávová lžička kmínu
Teplou vodu a konopná semínka dejte do
mixéru a šlehejte aspoň 3 minuty na kaši. Přeceďte přes jemné síto. Pevné částice vyhoďte.
Vzniklé konopné mléko, sůl a kmín dejte na
pánev a přiveďte k mírnému varu. Během varu
začne mléko tvarohovatět. Pokračujte, dokud se
nevypaří většina tekutiny. Opět přeceďte přes
jemné síto. Tvarohovitou hmotu skrz ně protlačte. Až bude hmota zcela suchá, zabalte ji do
plastového obalu a dejte do nádoby. Zatěžkejte
něčím těžkým, aby se tvaroh stlačil. Nechte v
chladničce minimálně 24 hodin.
72
25 g cukru
1 vejce
50 ml smetany
1 kávová lžička vanilkového cukru
1 lžíce citrónové šťávy
špetka soli
200 g mouky
5
1 kg jablek (ideálně odrůda „Boskop“)
80 g másla
5 g jemně nadrcených bylinek bez stonků
(potentního indooru; při použití outdooru
možno více)
80 g osmahnuté strouhanky
50 g rozinek naložených v rumu
40 g mandlí, nasekaných a osmahnutých
75 g rozpuštěného másla
150 g cukru, smíchaného s kávovou lžičkou
práškové skořice
Smíchejte cukr, vejce, smetanu a koření, poté
přidejte mouku. Zadělejte těsto. Zakryté nechte
odstát asi 30 minut na chladném místě. Mezitím
oloupejte jablka, vykrojte a nakrájejte na tenké
plátky (nejlépe škrabkou na jablka). Rozpusťte
máslo a lehce v něm poduste bylinky. Přidejte
osmahnutou strouhanku, vše promíchejte a
nechte vychladnout. Do strouhankové směsi přidejte jablka a opatrně promíchejte. Nyní by těsto
mělo být dobré a napnuté. Mělo by mít pokojovou
teplotu a být připraveno na nejnáročnější část,
natahování. Na stůl položte velkou kuchyňskou
utěrku a rovnoměrně ji posypte moukou. Položte
na ni těsto a roztáhněte ho hezky do délky. Použijte dřevěný váleček a rozválcujte těsto do dlouhého a širokého pruhu. Pokračujte dál, dokud
těsto není tenké a můžete na něj dát náplň. Nyní
rozprostřete náplň na těsto a nechte na obou
koncích volný malý proužek. Posypte rumovými
rozinkami a restovanými mandlemi. Štrůdl zarolujete pomocí utěrky: zvedněte ji a těsto zarolujte
kolem náplně. Pomocí utěrky pak dejte štrůdl na
pekáč pokrytý listem pečicího papíru. Troubu
předehřejte na 220°C. Potřete rozpuštěným máslem a pečte v předehřáté troubě asi 30 minut,
dokud není těsto křupavé. Znovu potřete máslem.
Pak posypte skořicovým cukrem a vychutnejte
za tepla. Pro mlsné jazýčky doporučujeme přidat
vanilkovou polevu nebo zmrzlinu.
5
5
5
5
5
500 ml mouky
100 ml konopné mouky
1 lžíce prášku do pečiva
2 menší vejce
¼ lžíce soli
trochu mléka nebo vody, pokud je směs příliš
hustá
Smíchejte všechny suché ingredience a přidejte
vejce a jogurt. Pokud je směs příliš hustá, přidejte trochu mléka nebo vody. Nechte 10 minut
odstát. Nalijte olej na pánvičku a rozehřejte.
Nalijte cca 1 sběračku směsi. Až se začnou tvořit
bubliny, otočte. Stejně jako u normálních palačinek. Hotové palačinky potřete javorovým sirupem, džemem, nebo přidejte kousky čerstvého
ovoce. Ozdobte šlehačkou. Delikatesa!
Dobrou chuť přeje…
KONOPNÁ KULTURA
soutěž
s legalizací
Jaro je za dveřmi a každý pořádný pěstitel začne přemýšlet, co že to letos zasadí. Bude
pěstovat to samé jako loni, nebo zkusí něco nového? Soutěž, kterou jsme pro vás ve spolupráci s holandskou firmou Paradise Seeds (www.pa4radise-seeds.com) připravili, vám rozhodování jistě ulehčí. Stačí odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku a vyhrát balení
pěti feminizovaných semínek jedné z nejlepších samonakvétacích odrůd na světě jménem
Pandora.
otázka:
Jak asi víte, Paradise Seeds v roce 2010 zase vyhráli Highlife cannabis
cup, a to s odrůdou Sensi Star… Ale víte, v kterém roce odrůda Sensi Star
od Paradise Seeds vyhrála vůbec poprvé a to Highlife cannabis cup a
Hightimes cannabis cup zároveň?
Vyhrát můžete semínka, která vykvetou sama. Ceny navíc nejsou jen pro tři vylosované
výherce, ale rovnou pro pětkrát tolik šťastlivců.
1.
Pět vylosovaných získá 5 feminizovaných semínek samonakvétací odrůdy Pandora
a tričko Paradise Seeds
2. Pět výherců dostane 5 feminizovaných semínek Pandora
3. Pět dalších si odnese tričko Paradise Seeds
Správnou odpověď zašlete na email: [email protected] nebo na adresu vydavatele nejpozději do 6. 4. 2011. Vylosovaní výherci budou kontaktováni pouze v případě, že uvedou
zpáteční adresu nebo telefon. Slosování opravdu neprobíhá pod státním dozorem. Výherci
jsou povinni semínka převzít a zasadit. Proti výhře není možnost odvolání.
Časopis Legalizace a společnost Paradise Seeds vám přejí mnoho štěstí.
A M S TER DA M
PA N D O R A
5×
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku byla: „Terra“.
Výhry získávají: 1. Robin, 2. Filip, 3. Milan.
Výhercům gratulujeme
INZERCE h
74
www.canna-cz.com
Download

MAGOR JIROUS - Magazín Legalizace