dušan dvořák :
OHLÉDNUTÍ ZA CANNABIZZEM
Na Žižkově byla v půli září otevřena Edukativní konopná klinika. Za zrodem centra stojí především aktivity občanského
sdružení Konopí je lék. Tým odborníků vede pohledná [...]
#07.10
O produktoch a stratégii firmy Plagron som sa zhováral s obchodným zástupcom Jimom Ramsahainom. Stánok spoločnosti
budil dojem profesionality, s potenciálnymi zákazníkmi [...]
Čtěte více na straně 3
Čtěte více na straně 22
nezávislý nestranný legální
Varování: Časopis určen pouze
osobám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
KONOPÍ A ZDRAVÍ
NĚKDE JINDE
O NĚCO BLÍŽE
LEPŠÍM
ZÍTŘKŮM.
DVEŘE
KLINIKY SE OTEVŘELY.
GROWING
CANNABIZZ
KULTURA
Čtěte více na straně 9,15 a 19
Více zelene
BioNova zabezpečuje výzkum,
high – tech prostředí a odbornost,
s kterými mohou být pak vyvíjena ta
nejlepší hnojiva a prostředky k
ošetřování rostlin. S nepatrným úsilím
tak dosáhnete rovnou mnohem lepší
výsledek růstu a květu rostlin.
Tedy více zeleně. BioNova: čistý zisk.
M y t v o r í m e , Vy p r o fi t u j e t e !
Se všemi dotazy a žádostmi o
informace se můžete obrátit na
našeho distributora.
BOMAT
AT,
AT
T, spol. s. r.r o.
T fon
Telé
f : +42(0) 495 491309
E-mail: [email protected] Internet: http://web.telecom.cz/bomat
P
raha – Jedenáctého září byla v Praze na Žižkově otevřena nová Edukativní konopná klinika. Za vznikem konopného vzdělávacího centra stojí snažení občanského sdružení Konopí je lék. Veřejnosti se tak dostává šance dozvědět
se o konopí jako léčebném prostředku, ale i možnosti léčby
samotné. Jak uvedla předsedkyně sdružení Jana Budařová,
vzdělávací centrum by mělo především pomáhat lidem zahajujícím konopnou léčbu, jejich rodinným příslušníkům a
lidem, kteří o této medicínské alternativě chtějí získat komplexní informace. Je již známou věcí, že konopí má blahodárné účinky v případě pacientů, kteří procházejí onkologickou
léčbou, trpí Parkinsonovou chorobou nebo roztroušenou
sklerózou. Vedle samotné léčby se budou v Ateliéru Alf v
Bořivojově ulici konat semináře o pěstování konopí, zmiňovány budou i aspekty ekologické či ekonomické. Kromě
osvětové činnosti se sdružení bude zaměřovat na výkup
konopí. Současná legislativa je totiž nastavena tak, že brání
pacientovi vypěstovat a užívat léčivo. Podle představ neziskové organizace by lidé mohli do střediska přinášet rostliny,
které sami vypěstovali, a nabídnout je těm, kterým pomáhají při léčbě. „Já mám rostlinu, ty máš Parkinsona, fajn: tady
máš pytel,“ dodala Budařová.
Konopák
EDITORIAL #07.10
2
Tiráž
VydaVatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
Petr Kozák
Redaktoři:
Bambus, Berrea, Hanuman, Konopák
Překlad:
Tak co teď?
Netlačíme, informujeme!
rvní specializovaný konopný veletrh máme za sebou,
druhý před sebou. Zdá se, že se konopí konečně
zbavuje nesmyslné tabuizace a argumentační demagogie
a začíná oslovovat širší masy lidí. Mohli jsme to vidět na
Cannabizzu. Rodinky s dětmi, seniorské páry, seriózní
dámy v letech, ale i týpci v kapsáčích, šampóni, hiphopeři
s řetězy i bez, metaláci, fanoušci Boba Marleyho… Konopí
není již koníčkem několika málo „vyvolených“, ale životním
souputníkem nemalého počtu lidí různých profesí, zájmů
a pravděpodobně i politických názorů. Nejsem příznivcem
davové psychózy, ale tady by už možná byla třeba.
Přemýšlejte o tom, jak přispět k legalizaci. Možnosti jsou.
V aktuálním Konoptiku se dozvíte novinky od Dušana
Dvořáka, známého konopného aktivisty. Ohlédneme
se za Cannabizzem souhrnem reportáží o některých
vystavujících. Informujeme o dalším konopném veletrhu
Cannafestu a připravili jsme pro vás soutěž o volné vstupy!
Inspiraci pro „boj s vrchností“ v bitvě o konopí hledáme
(také) v Kalifornii. Může konopí léčit duši? My si myslíme,
že ano! Jako vždy, nechybí kulturní přehled na příští
měsíce. Pokud jste se v minulém čísle začetli do příběhu
o čtyřech českých buranech cestujících do Amsterdamu,
můžete se dočíst, jak to všechno skončilo. Jako vždy
doufám, že vám tento výtisk zpříjemní pobyt (nejen) v
cestovním prostředku, na toaletě nebo uvnitř homeboxu.
Bacha na podzimní švestky…\m/
P
OBSAH
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře,
aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit
vážné újmy na zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba
upozorňovat na jeho možná rizika. Každodenní zkušenosti však
ukazují, že navzdory zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na
právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí
experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín je určen osobám starším osmnácti let.
4
8
9
15
18
19
Berrea, Mikuláš Horský
korektury:
Ncknm
GRafika:
Georgw
ilustRace:
Georgw, Morbiferor
fotoGRafie:
Georgw, Berrea, foto z 1.strany - archiv www.Konopijelek.cz
reklama:
[email protected]
distRibuce:
VW bus.
PRinted by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze
po dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998 –
312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
#07.10 KONOPÍ A ZDRAVÍ
3
Dušan Dvořák:
Zájem je obrovský. Bariérou je nedostatek
Léčivého konopí
P
raha – Na Žižkově byla v půli září otevřena Edukativní
konopná klinika. Za zrodem centra stojí především
aktivity občanského sdružení Konopí je lék. Tým odborníků
vede pohledná a chytrá žena. Jakýmsi nestorem společnosti
je pak její místopředseda Dušan Dvořák, kterému policisté
sklízejí trávu, zatímco on se snaží dotáhnout smysluplnější
nápady do zdárného konce. Posledním z nich byla idea
založit v Praze konopnou kliniku.
Jak dlouho trval proces od zrodu nápadu vybudování
kliniky až k jejímu následnému otevření a co vše to
obnášelo?
Jednalo se o půlroční snažení. Za vznikem EKK (Edukativní
konopné kliniky – pozn. redakce) v Ateliéru ALF (Art Language
Factory, první česká bezbariérová škola a studio pro dospělé,
otevřené i lidem s handicapem – pozn. redakce) stojí především
dlouholetá práce s nemocnými, která se prolíná s činností
Konopné apatyky královny koloběžky první a ordinace
v Ateliéru ALF. V souvislosti s otevřením EKK nesmím
také opomenout dlouholetou snahu vybudovat systém
propojených bylinných klinik, tzv. svatou trojici. Moje
představa byla a je taková, že by tyto kliniky působily
ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. V
badatelské rovině by tak navazovaly na práci průkopníků
výzkumu léčby konopím z této školy. Moje cíle totiž vycházejí
z přesvědčení, že do terapie by mělo být zakomponováno
pěstitelství konopí a bylin.
A teď, prosím, pár slov k Edukativní konopné klinice na
Žižkově…
Odbočka do Prahy byla v podstatě neplánovaná. Obnášelo
to především velkou snahu členů odborné společnosti Konopí
je lék. Dále spoustu dobrých lidí okolo, práci dobrovolníků,
skvělé partnery, vhodné prostory v Ateliéru ALF a také
tichou ochranu Národní protidrogové centrály v Praze. Té
se nám bohužel nedostává na Moravě, kde nám prostějovští
policisté opět ukradli konopí, na které již pacienti netrpělivě
čekali. A v neposlední řadě byly potřebné i peníze.
Čí byl nápad zřídit kliniku v hlavním městě?
Nápad to byl můj. Ale přesněji řečeno také fakt, že na nás
nápady přicházejí, řídí „jiná ruka“.
Čím byl tento nápad motivován?
19. ledna, na výročí Jana Palacha, jsme pořádali v Ateliéru
ALF seminář pro veřejnost a zároveň zahájili turné Konopí je
lék 2010. Na druhém semináři, jenž se uskutečnil 25. února,
jsme připravili podkladové materiály a návrh otevřeného
dopisu vládě a veřejnosti, který jsme na začátku března
předali na Úřad vlády. Mezi hlavní cíle jsme v otevřeném
dopise zařadili osvětu, vzdělávání a zprůchodnění léčby
konopím. Po tomto aktu následovala spousta debat
v Ateliéru ALF. ALF byla první a jediná česká bezbariérová
škola pro dospělé, příklad dobré praxe Evropské unie. Státní
orgány však školu „vytunelovaly“, přičemž jsme ji už dále
nedokázali sponzorovat. Ministerstvo práce a sociálních
věcí tunely svých úředníků odmítlo přiznat, ministr Šimerka
dokonce lhal v odpovědi na interpelaci poslancům, jen aby
podvody na ministerstvu zamaskoval. Další využití prostor
Ateliéru tak bylo k diskusi.
Začíná to tak trochu připomínat drama. Jaké bylo jeho
rozuzlení?
V březnu jsem napsal projekt Edukativní konopná klinika a
odeslal jej na pražský magistrát. Jde o společný projekt dvou
nevládních organizací, Ateliéru ALF, o. s. a Konopí je lék, o.
s. Magistrát nám 11. května 2010 poskytl na EKK dar ve výši
jeden milion a sto tisíc korun. Stalo se tak v den benefičního
koncertu v Akropoli, kterého se účastnila řada slavných
pražských skupin a plný sál nelhostejných lidí. Koncert
se konal na podporu Ateliéru ALF, léčby konopím, a proti
trestnímu stíhání zakladatele Konopí je lék, o. s. Dušana
Dvořáka a jeho manželky Radomíry. Byli jsme totiž se ženou
obviněni za to, že jsme umožnili na svých pozemcích zřídit
pokusné pole odborné společnosti Konopí je lék, kde se
na podkladě objednávek pěstovalo konopí pro konkrétní
nemocné lidi.
Na chvíli se z vás stali milionáři. Jak jste naložili
s penězi?
Z daru jsme samozřejmě neplatili dluhy po řádění
ministerstva v Ateliéru ALF. Investovali jsme jej do vzniku
EKK, tak jak byl určen. Věřím, že Ministerstvo práce a
sociálních věcí skoro čtyřmilionový dluh za školu do konce
roku ALFu vrátí a rovněž se omluví. Z toho se pak následně
dluhy uhradí.
Překvapil vás přístup města Prahy a její štědrost?
Ano i ne. To je na samostatný článek o vztahu jednotlivých
úřadů a jejich zákonné povinnosti vůči Ateliéru ALF, osobní
podpoře primátora Pavla Béma, který vloni symbolicky
otevíral Konopnou apatyku královny koloběžky první, o
korupci na Ministerstvu práce a sociálních věcí a Magistrátu
hlavního města Prahy. Takže překvapilo i nepřekvapilo.
Hlavně díky daru Prahy však nepadl Ateliér ALF a mohla
vzniknout klinika.
Od milých skutečností jsme se rázem dostali
ke všeobecně známým neduhům české společnosti. Jaká
konkrétní úskalí jste museli řešit ve věci otevření kliniky,
která je edukativní, ovšem konopná?
Kromě opětovného ukradení léčivého konopí z farmy
v Ospělově Policií ČR nás nic zlého nepotkalo. Celkem nám
za loňský a letošní rok státní orgány dluží už 400 kilogramů
léčivého konopí. Z toho tak 100 kilogramů květu, moderně
řečeno marihuany. Bohužel, nemocní si tak musí léčivé
konopí sehnat sami – na černém trhu jako marihuanu, za
strašné peníze a bez záruky kvality, anebo sami vypěstovat.
Dary konopí od veřejnosti jsou totiž velmi omezené. Naší
společností registrovaní a dozorovaní pěstitelé zatím úrodu
nedodali, a mnozí z nich navíc při dnešní perzekuci hledají
odvahu prodat nám léčivé konopí oficiálně.
Kudy tedy vede cesta?
V současnosti hledáme investora pěstírny přímo v Ateliéru
ALF. Ve společnosti Konopí je lék, o. s. pracuje kromě
zkušených growerů i absolvent americké Cannabis College,
který zná nejmodernější technologie ekologického způsobu
takzvaného indoorového pěstování.
Plánujete expanzi do dalších měst?
Již dnes poskytujeme některé odborné služby také na
Moravě – v Brně a v Olomouci, respektive v Ospělově.
Setkáváme se s lidmi i na cestách po republice, a to například
při předvolebních akcích České pirátské strany, která léčení
konopím podporuje. Do konce roku chceme mít třiatřicet
registrovaných pěstitelů. Chceme také začít rekvalifikační
kurzy „Pěstitel léčivého konopí“. Kurs bude určen zejména
pro těžce handicapované, kteří by se stali domácími pěstiteli
léčivého konopí. Mohli si tak vydělat peníze a mít práci,
zajišťovat léčivo pro sebe i jiné. Doufám, že pěstírny našich
absolventů úřady práce podpoří.
Nacházejí si lidé do tohoto zařízení cestu?
Ano. Styk s nemocnými však probíhá i přes naše stránky,
e-maily, telefonáty. Zájem je obrovský. Bariérou je však
nedostatek léčivého konopí.
Jak tento „handicap“ budete či chcete řešit?
Nyní spoustu času věnujeme konopné revoluci k 17.
listopadu 2010. Více o tom píšeme na webu: BED IN:
Kreativitou proti teroru – www.generalni-stavka.info.
Chceme, aby bylo léčivé konopí dostupné všem nemocným.
Aby se státní orgány a ústavní činitele chovali tak, jak přísahali.
Aby neporušovali nejvyšší zákon této země, ústavu, které
se nesmí žádný zákon protivit. To se rovněž týká trestního
zákoníku. Ačkoliv jim tuto potřebu sdělil prostřednictvím
svého rozhodnutí i Nejvyšší soud ČR, někteří státní zástupci
a soudci nižších soudů, jakož i mnozí poldové, jsou pořád
jako „na hlavu padlí“. Dělají, že neumí česky. Kriminalizují
nevinné, kradou lék nemocným, způsobují škody morální i
finanční. Stále jim to však prochází. Ale i mezi nimi se najdou
ti, co nejsou podělaní nebo líní si zjistit, jak se věci mají.
Předpokládám, že jste se snažili navázat dialog i s těmi
„nepřizpůsobivými“…
Dnešní protidrogová politika je špatná a prohibice plodí
jen mrtvoly a zisky mafiím. To je známou věcí, kterou
nám na nedávné konferenci v Praze potvrdili i policisté
z USA. V souvislosti s tímto faktem jsme se dlouhodobě
snažili hledat cestu k dialogu s odpovědnými politiky a
úředníky, dávali návrhy, nemocní napsali stovky dopisů do
parlamentu. Odpovědí však bylo nepravdivé zpochybňování
právního řádu, nebo arogantní mlčení. Takže jsme řekli dost.
Pro tyto situace platí článek 23 Listiny základních práv a
svobod Ústavy ČR. Vyhlásili jsme podle něj občanský odpor.
Nebudeme toto kriminální jednání státních orgánů nadále
tolerovat, protože v takovém prostředí se nedá ani žít, ani
pracovat, natožpak se léčit.
Přesto jste v Praze otevřeli kliniku, čímž se opět
dostáváme k jádru rozhovoru. Lze již nyní kategorizovat
typického návštěvníka/návštěvnici?
Hovořím o průměru za poslední období: žena, cca 60 let,
onkologické onemocnění.
>>> Pokračování na straně 7
KONOPÍ A ZDRAVÍ #07.10
4
Konopí jako lék na duši
Pár slov předem
V médiích i ve vědeckých kruzích se v poslední době
marihuana (sušené květenství konopí) či konopí obecně
čím dál častěji dává do souvislosti s mnoha a mnoha
pozitivními účinky na lidské zdraví, od antibiotického
účinku, přes výrazné zlepšení stavu pacientů trpících
neurodegenerativními onemocněními (Alzheimerova či
Parkinsonova choroba), až po téměř zázračnou účinnost při
terapii mnoha různých druhů zhoubného bujení (rakoviny).
V tomto článku bych se chtěl věnovat stránce konopí, o
které se tolik nemluví, a sice o jeho účinku v terapii lidské
psychiky. V následujících odstavcích budu vycházet
primárně z vlastní zkušenosti a zkušenosti osob mně
blízkých, přičemž v několika pasážích budu pracovat
s přímými vědeckými poznatky.
Potřeba společenské drogy
Na úvod bych chtěl trochu rozvést statut tzv. společenských
drog. Za takovou můžeme považovat jakoukoli drogu,
která se typicky pojí s kolektivním užíváním nebo nějakým
způsobem usnadňuje interakci jednotlivých osob mezi
sebou. U nás je spolehlivě nejtradičnější společenskou
drogou alkohol, nověji tabák. Obě tyto drogy s sebou nesou
značná rizika, o kterých jistě není třeba se více rozepisovat.
Každá společnost lidí má drogu, která je pro ni typická.
Bavíme se o fotbalových fanoušcích s alkoholem, o
účastnících taneční párty s extází, o ekofanaticích s čajem,
o hipících s marihuanou nebo o sibiřských kočovnících
s muchomůrkami a o mnoha dalších etnických, kulturních
či jiných skupinách. Tato široká škála sama o sobě naznačuje
hlubokou potřebu nějaké společenské drogy. Jsem si jist,
že se najde méně než jeden člověk ze sta, který by žádnou
společenskou drogu neužíval.
Společenské drogy hrají svoji roli v utužování kolektivu, při
iniciačních rituálech (u nás se s nimi pojí zejména alkohol),
odbourávání stresu (viz dále) či navazování nových kontaktů
(rande při skleničce vína).
Z určitých důvodů si myslím, že konopí patří na postu
společenské drogy k těm nejméně nebezpečným. Mezi
tyto důvody patří jím způsobený útlum agresivity,
pocit družnosti, nabuzení veselé nálady a nemožnost
předávkování. Konopí má také dlouhodobě přibližně
opačný účinek než alkohol (který je bezpochyby u nás
jako společenská droga nejrozšířenější). Zatímco alkohol
dlouhodobě zvyšuje agresivitu, odebírá zábrany a omezuje
úsudek, konopí agresivitu potlačuje, zábrany neovlivňuje
a obzory spíše rozšiřuje vnímáním nových souvislostí.
Tím se v podstatě dostávám k jádru problému společenské
drogy. Marihuana na této pozici působí (na rozdíl od mnoha
dalších) jako stabilizátor emoční i fyzický a tím předchází
konfliktům, které v každé společnosti někdy přicházejí.
Pokud již přijdou, pomáhá s rozumem zvládnout jejich
následky a nepůsobí jako emoční katalyzátor, který by
rozdmýchal konflikt do násilných nebo sebepoškozujících
rozměrů. Tím pomáhá chránit duševní integritu uživatelů.
šokem. Když vědci přestali vysílat šoky a pouštěli pouze
tón, myši nejprve reagovaly panicky, ale po čase se uklidnily
a na zmíněný tón již více nereagovaly. Jiný scénář nastal,
pokud myším geneticky vypnuli v mozku kanabinoidní
receptory, tedy místa, kde se kanabinoidy (přirozené i
zvnějšku dodané) váží na neurony. Takto upravené myši
nebyly po odeznění šoků již schopny „hodit se do klidu“ a
na každý tón reagovaly stresovými projevy. Není důvod si
myslet, že exokanabinoidy (kanabinoidy nevytvořené tělem)
působí jinak, než endokanabinoidy (ty přirozené). Z pokusu
tedy vyplývá, že konopí skutečně hraje významnou roli při
terapii stresových poruch.
Stres
Bipolarita
Dalším tématem je vztah mezi marihuanou a stresem.
Stres je nedílnou součástí života nás všech. V jisté míře je
prospěšný, ba dokonce nutný, protože nás táhne kupředu
(podobně jako strach). Může ovšem přerůst do chronické
formy, kdy jednoznačně škodí přímo (vyplavovaný kortizol
poškozuje mnoho tkání a biochemických pochodů v těle) i
nepřímo (člověk ve stresu reaguje neadekvátně a s menší
rozvahou), snižuje schopnost učení, podkopává sebedůvěru,
činí člověka náchylnějšího k nemocem.
Způsobů boje se stresem je mnoho, ale nás v tuto chvíli
zajímá spojení zvládání stresu pomocí společenských drog,
které jsou k tomuto účelu velice často využívány. Cigáro
před písemkou nebo panák před oslovením dívky jsou
typické příklady. Tímto způsobem užívané konopí ovšem
pomáhá stres nejen odstranit, ale i mu předcházet. Mnoho
lidí označuje uživatele konopí za apatické, ale to je jen
polovina pravdy. Nepřišli jsme o možnost bavit se, smát se
a radovat se ze života, pouze se nám snížil stresový práh,
takže i když si takové podněty uvědomujeme, netrápí nás
tolik. Zejména v oblasti léčby chronického (dlouhodobého)
stresu neznám účinnější substanci.
Zde by asi mnoho lidí řeklo: „Aha, utíkání od problémů,
už je to tady,“ ale to zase není celá pravda. Konopí není útěk
od problémů, ale pouze od stresu, který problémy přinášejí.
Vždy je lepší se problému postavit „bez nervů“, než ho řešit
pod nátlakem.
Za všechno zde mluví pokus, který provedli výzkumníci
z německého Ústavu psychiatrie Maxe Plancka. Slabší povahy
prominou, ale jedná se o test na myších. Těmto myším byl po
nějaký čas pouštěn určitý tón spojený s mírným elektrickým
Mnoho lidí se někdy během svého života setká se
slabší či silnější formou bipolární poruchy (nazývané též
maniodepresivní psychóza). Ta spočívá v tom, že vědomí
a s ním i nálada oscilují od extrému k extrému. Manické
fáze, kdy člověk srší energií a je nadšený pro všechno, jsou
střídány depresemi, kdy člověk jenom doufá, že už to skončí,
ale zároveň nevěří, že to někdy skončí.
Obvyklým jevem jsou zejména ostré přechody mezi
jednotlivými fázemi, kdy se člověk během pěti minut
propadne z absolutního vrcholu až na úplné dno. Takovéto
přechody jsou vyvolávány těmi nejnepodstatnějšími
událostmi (často i jen letmý kontakt s určitou osobou).
Bipolarita se nejčastěji objevuje v období dospívání, přičemž
první náznaky bývají často patrné již v dětství. Za bipolární
poruchou pravděpodobně nestojí jedna konkrétní tělesná
dysfunkce, ale jedná se spíše o souhrn různých příčin, pročež
je téměř nemožné bipolární poruchu léčit psychologickými
nebo psychiatrickými prostředky. Nejčastěji pomůže
výrazná změna prostředí, která odstraní typické původce
manických i depresivních fází.
Pokud se porucha plně rozvine, tak manická fáze pozvolna
mizí, zatímco depresivní se prohlubuje. V takovém případě
se může bipolární porucha překlenout do fáze těžké deprese,
kdy je člověk naprosto apatický vůči svému okolí i svým
vlastním potřebám.
V úvodní fázi funguje princip střídání nálad jako kyvadlo.
Čím silnější je mánie, tím silnější je následná deprese a
naopak. Zde nastupuje konopí. Konopí dokáže po aplikaci
účinně tlumit oba extrémní projevy poruchy, tedy mánii i
depresi. Vzhledem ke zmíněnému kyvadlovému efektu se
>>>
#07.10 KONOPÍ A ZDRAVÍ
po každé aplikaci sníží amplituda (maximum/minimum)
této výchylky, takže příští stav již nebude tak extrémní a při
dlouhodobější terapii může porucha úplně vymizet.
Důležité zde ovšem je, aby uživatel měl již s konopím nějaké
zkušenosti nebo ho alespoň někdo s takovými zkušenostmi
vedl, protože jinak se může stát prakticky cokoliv. To platí
víceméně u všech poruch nálady v kombinaci s konopím.
Bez patřičných zkušeností nebo dozoru a vedení se jedná o
hazard s nepředvídatelnými následky.
Konopí by se mělo zařadit mezi první na seznam léčiv
užívaných při poruchách nálady. Psychologové by měli být
školeni v zacházení s ním (ale i s dalšími halucinogeny), coby
účinným nástrojem ke zklidnění a revitalizaci pacientovy
mysli.
Deprese
Deprese je poněkud složitější pojem. Klinická deprese je
stav zmíněný výše, kdy člověk upadá do naprosté letargie
a necítí potřebu dělat cokoliv pro sebe nebo pro ostatní. V
obecném povědomí je deprese synonymem pro jakýkoliv
úzkostný stav provázený smutnou náladou.
Nejprve zmíním depresi klinickou, která úzce souvisí se
stresem a často je vyvolána jeho přemírou, tedy jakýmsi
„předávkováním“ stresem, kdy člověk již takovou zátěž
nedokáže unést a tím rezignuje úplně na všechno. Základní
projevy klinické deprese jsou sklíčenost, nechuť do života,
neschopnost radovat se z čehokoliv, nechuť k jídlu a další.
I zkreslený mediální obraz marihuany v podstatě říká, že
vyvolává přesný opak těchto syndromů. Zde je pak možno
uplatnit léčbu konopím s podobnými výsledky jako při
léčení stresových poruch (i proto, že klinická deprese se za
určitou extrémní formu stresové poruchy dá považovat).
Co chci v této kapitole rozvést více, je deprese ve smyslu
obecného chápání tohoto slova, tedy úzkostný stav. Abych
byl přesnější, chci zde rozvést, jak konopí pomáhá takové
stavy zvládat. Zažitý obraz kuřáka marihuany je vysmátá
postavička. Jakkoliv to u pravidelných kuřáků není pravda
doslovně, tak na obecné rovině to určitě platí. To opět souvisí
s rolí kanabinoidů při odbourávání stresu a předcházení jeho
chronické formy.
Konopí navíc dává člověku schopnost snadněji manipulovat
se svým vědomím. Pod vlivem konopí funguje v lehce
nadneseném významu, že člověk cítí to, co chce cítit. Tuto
dovednost je samozřejmě třeba se naučit a prvouživateli
se to jistě nepovede. Jakmile ovšem dotyčná osoba získá
potřebné zkušenosti, lze konopí účinně užívat k autoterapii
jakéhokoliv nežádoucího stavu mysli, tedy i „depresivních“
stavů. Jistě se každý z nás občas pokouší zapudit nevítané
myšlenky, obzvláště pokud se potřebuje soustředit na něco
5
úplně jiného. Joint (nebo jiná forma aplikace) je v tomto
případě skutečně mocný nástroj. Já osobně se, jakkoliv bych
byl radši za opak, občas cítím nesvůj, sklíčený povinnostmi
či emocemi, kterými bych radši ani neoplýval. Uvolnění po
jointu někdy přijde samo, někdy je třeba mu pomoct lehkou
meditací, při které se snažím soustředit pouze na svůj dech,
občas dokonce nepřijde vůbec. Nechci tu z konopí dělat
všemocný lék na každý neduh lidstva, ani ono nepůsobí
vždy nebo nepůsobí žádoucím způsobem. Důležité je, že
konopí je mocným nástrojem na vypořádání se se sebou
samým. Pokud se tedy uvolnění nedostaví samo, psychický
stav jím navozený mi umožní podívat se na sebe z vnějšího
hlediska a uvědomit si, proč cítím, co cítím, a příště se
příčinám vyvarovat nebo alespoň lépe čelit následkům.
Když mi umře pes, tráva mi ho zpátky nevrátí. Tráva mi
pomůže uvědomit si, že bez smrti by nebylo života a že můj
smutek jemu nepomůže a mně ubližuje.
Rizika antidepresiv
Psychiatry používaná antidepresiva jsou především látky ze
skupiny SSRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu)
a SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a
noradrenalinu). Serotonin a noradrenalin figurují v mozku
jako přenašeče nervových signálů a jejich nedostatek se
projevuje hlavně depresemi. SSRI a SNRI prodlužují dobu,
po jakou vydrží tyto látky v mozku v aktivní formě. Tato
antidepresiva mají velmi širokou škálu vedlejších účinků,
které zahrnují především sebevražedné tendence (nezní to
paradoxně?), nevolnost, zvracení, průjem, nespavost, třes,
napětí, nechutenství, snížené libido (chuť k sexu), sníženou
schopnost dosažení orgasmu, extrémní výkyvy nálad při
vysazení nebo změně dávkování. To se přitom jedná o
nejnovější, třetí generaci těchto látek, která má mnohem
menší negativní účinky než generace předchozí. Všechny
tyto vedlejší účinky jsou vcelku časté. Sám jsem při jejich
užívání zažil snad všechny zde zmíněné, na první z nich
mám (do konce života) památku.
Zdá se to jenom mně, nebo ty vedlejší účinky jsou přesným
opakem toho, co by antidepresivum mělo dělat? Konopí
nemá (typicky) ani jeden z uvedených vedlejších účinků.
Výjimečně (nebo při extrémních dávkách) se objevuje pouze
nevolnost, zvracení a snížení libida.
Nové mozkové buňky
Mnoho z výše uvedených pozitivních účinků konopí
může přímo či nepřímo souviset s nedávným objevem
neurologů z University of Saskatchewan (Saskatoon,
Kanada) pod vedením neuropsychologa Xia Zhangena. Ti
zaprvé přímo potvrdili antidepresivní účinky analogů THC
(látek podobných THC), minimálně srovnatelné například s
prozacem (nejužívanější antidepresivum), zadruhé s velkým
překvapením zjistili, že konopí nejenže nezabíjí mozkové
buňky (na rozdíl od alkoholu, heroinu nebo kokainu), jak
se dříve předpokládalo, ale naopak podporuje růst nových
neuronů. Největší nárůst byl zaznamenán v hipokampu,
což je oblast mozku zodpovědná za učení a ukládání nově
nabytých informací. Tím se i vyvrací zažité dogma tvrdící, že
kuřáci marihuany mají zhoršenou paměť a hloupnou.
Něco na závěr
Nakonec bych chtěl zveřejnit pár odpovědí na otázku „jak
ti konopí psychicky prospělo?“, která se přesně vztahuje k
tomu, co jsem napsal výše.
Jsem méně podrážděný, kdysi mne vytočilo kdeco. Také jsem
tolerantnější k ostatním lidem a více přemýšlím nad tím, co říkám.
Bez ohledu na astma a neuvěřitelnou lenost jsem dokázal začít
aktivně sportovat. Dříve se mi do toho vůbec nechtělo, teď si vždy
po běhání nebo posilovně dám jointa jako odměnu. Přestal jsem
být drzý na rodiče a sourozence, jak tomu dřív bývalo. Často mi
kdejaká blbost udělá ohromnou radost, hudba je kapitola sama o
sobě a deprese vůbec neznám. Přitom jsem zažil dost situací, při
kterých většina lidí probrečí měsíc a pak s tím spamují facebook.
Kuba, 19 let
Dokážu lépe kontrolovat své emoce, zatímco dřív jsem byl hodně
labilní. Většinu situací dokážu řešit s klidem, který bych dříve těžko
hledal. Mnohem snadněji se mi daří hledět na problémy z pohledu
ostatních lidí, lépe se vcítím do jejich postoje, takže prakticky
nemám konflikty. Ve škole (zejména v matematických předmětech)
mi konopí pomáhá dosáhnout dostatečně abstraktního myšlení ke
zvládnutí vyšší matematiky. Pokud se vrátím po náročném dni
domů, joint nebo dýmka mi pomůže se uklidnit, relaxovat a srovnat
si nové poznatky. Tráva mi prostě zlepšila život.
Honza, 22 let
Jenom bych chtěl ještě úplně na konec podotknout, že
samozřejmě ne na každého má tráva jen pozitivní účinky.
Některé odrůdy mohou u některých uživatelů vyvolat
například paranoiu a neklid, ale tyto účinky jsou dočasné a
změnou odrůdy se dají většinou odstranit.
Doufám, že pohled na trávu z trošku odlišné perspektivy
alespoň někoho z vás čtenářů zaujal.
Autor: Berrea
6
#07.10
#07.10 KONOPÍ A ZDRAVÍ
7
Program konopné
revoluce 2010
„Revoluce s kytkou
v ruce“
Heslo LeLe
Letos Legalizujeme
Nemocní nejsou kriminálníci.
Klíčové akce:
SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY
P
rávě zveřejněná nová studie
poprvé v České republice
ukazuje, jak uživatelé marihuany
sexuálně žijí. A některé výsledky
výzkumu vypadají jako propagace
hulení.
10.10.2010
Na Světový den pro duševní zdraví pořádáme Karneval
Bořivojky, kde vybubnujeme konopnou revoluci bubny Tam
Tam Batucada. Divadelní soubory Ježek a čížek a Bohnická
divadelní, Láska na první pohled vás potěší královnou
koloběžkou první a Legalizace.cz dodá potřebné info, jak se
dělá dobrý časopis. V Ateliéru ALF pak můžete shlédnout
film o onkologických kriminálnících Konopné pašije, který
je rovněž zveřejněn na www.konopijelek.eu
28.10.2010
Na den výročí republiky pořádáme společně se slovenskou
iniciativou Dekriminalizacia na česko-slovenské hranici
společné setkání k legalizaci. Průvod přátel léčivého konopí
a svobody pěstování bylin všeho druhu na obou březích
Moravy. Nebudeme respektovat evropskou směrnici o
zákazu bylin, která má platit od dubna 2011 a dáme to najevo
jasně a zřetelně!
17. 11. 2010
Na den výročí boje za svobodu pořádáme akci Revoluce
s kytkou v ruce a happeningový defenestrační průvod
Žižkovské hovínko míří na parlament podpořený virtuálním
lidským řetězem na internetu pro ty, kdo se nemohou
účastnit osobně. O vytvoření lidského virtuálního řetězu
jsme požádali Českou pirátskou stranu, která se jako jediná
demokratická strana opakovaně veřejně zastala nemocných,
kteří se konopím léčí a žádá dodržování ústavy a povolení
výzkumu léčby konopím.
10.12.2010
Na Den lidských práv pečeme po celé republice veselé
léčivé koláče pro nemocné na štědrovečerní stůl a stejně jako
v Edukativní konopné klinice v Ateliéru ALF pořádáme po
celé republice tiskové konference v negližé a pyjamas BED IN
Kreativitou proti teroru. Nemocní lidé nejsou kriminálnicí!
Program jednotlivých akcí revoluce s kytkou ruce je uveden
na webu Týdne pro duševní zdraví www.tdz-online.eu
Pořádejte ve svém městě LeLe párty, koncerty, výstavy …
Doporučuje sledovat: www.generalni-stavka.info, www.
legalizace.cz,
www.konoptikum.eu,
www.konopa.cz,
www.ceskapiratskastrana.cz, www.rastafari.cz, www.
dekriminalizacia.sk
>>> Pokračování ze strany 3
„Dušan Dvořák...“
Navštěvují vás s jakým přesvědčením?
Snažíme se, aby se návštěvníci dozvěděli vše, co vědět
potřebují. Od pěstitelství jednotlivých odrůd konopí
a jejich vztahu k léčbě toho kterého onemocnění, přes
domácí zpracování konopí, vlastní léčbu, její teoretický
koncept a význam endokanabinoidního systému, po právní
aspekty pěstování a zpracování. Kromě toho se snažíme
vzdělávat odborníky i laiky prostřednictvím informací
na webu. Nechali jsme také natočit dokumentární film o
„onkologických kriminálnících“, co si troufli léčit se konopím.
Nemocní a účastníci seminářů EKK mohou také vyzkoušet
vaporizaci kvalitních odrůd léčivého konopí. U nemocných
přímo vyžadujeme učinit tak poprvé u nás, nikoliv sami
doma.
K čemu je takový dozor dobrý?
Je dobré, když i rodina nemocného zná osobně účinky
konopí, protože ve společnosti panuje spousta nepravd
a mýtů a slovo marihuana vyvolává v řadě zejména
starších lidí obrovský strach. Strach nejde zlomit, lze jej jen
„rozpustit“. Osobní zkušenost a pravdivé informace, včetně
rizik a kontraindikací, jsou nejlepší anxiolytikum a prevencí
strachu.
Dílo je hotovo. Z výše uvedených informací se může
klinika jevit jako loďka na rozbouřeném moři. Je však
patrné, že se pádla držíte pevně. Máte ještě dostatek sil
vzdorovat v zájmu dobré věci?
Klinika si jako jeden z hlavních cílů klade osvětu veřejnosti.
Chceme, aby lidé věděli, že konopí je lék, a aby ten, kdo
léčivé konopí potřebuje, se s ním uměl a mohl léčit, a to aniž
by přitom musel platit horentní sumy nějakým „kšeftařům
s lidským zdravím“. K takovému stavu je ale ještě kus cesty,
je třeba spoustu věcí změnit a připravit. Třeba bude odborná
společnost Konopí je lék vládou požádána o realizaci
evropského výzkumného projektu pro dostupnou léčbu
konopím. Právě ho „dopilováváme“.
Rozhovor vedl Konopák
Foto : alexdolezalova.cz
Autorka výzkumu Mgr. Alexandra Doležalová Hrouzková
zmapovala pod odborným vedením sexuologa prof. PhDr.
Petra Weisse, PhD. dosud minimálně probádanou oblast
sexuality pravidelných dlouhodobých uživatelů marihuany.
Výzkumu se účastnili muži ve věku od 30 do 50 let, chroničtí
uživatelé marihuany, z nichž většina hulí 12 - 15 let.
K nejzajímavějším zjištěním patří, že chroničtí uživatelé
marihuany jsou spokojenější se svým sexuálním životem
než běžní stejně staří čeští muži, že se svým sexuálním
životem začínají dříve (uživatelé marihuany začínají se
sexem průměrně v 16,7 letech, čeští muži v 17,6 letech), že
mají větší potřebu sexu, sex mají častěji a soulož jim trvá
déle (uživatelé marihuany uváděli, že soulož s partnerkou
jim trvá průměrně 22 minut, čeští muži uvádí v průměru 15
minut).
Zajímavé také je, že uživatelé, kteří tvrdili, že se jejich
sexuální život díky užívání marihuany změnil k lepšímu,
nejčastěji vypovídali, že se u nich zlepšil prožitek orgasmu.
Avšak uživatelé marihuany jsou také mnohem
promiskuitnější a možná v souvislosti s tím se u nich
vyskytují také ve větší míře některé pohlavní nemoci jako
jsou muňky (filcky), kondylomata (flíčky) a kapavka. Zatímco
totiž stejně staří čeští muži měli ve své minulosti průměrně
10 partnerek, uživatelé marihuany uváděli průměrně 24
sexuálních partnerek.
A uživatelé marihuany taky mnohem více v sexu
experimentují s muži – třikrát více uživatelů marihuany než
českých mužů mělo někdy v životě pohlavní styk s mužem.
Autorka dále zjišťovala, zda uživatelé netrpí ve větší míře
obtížemi jako jsou poruchy erekce či neschopnost dosáhnout
orgasmu. Avšak zvýšený výskyt těchto poruch u uživatelů
nebyl ve výzkumu prokázán.
Nejdůležitějším poznatkem celého výzkumu však je,
že přestože se sexualita uživatelů marihuany v mnoha
ohledech liší od sexuality běžných českých mužů,
v oblastech závažného sexuálně rizikového chování (jako je
provozování aktivní prostituce, používání ochrany či výskyt
žloutenky typu C), se uživatelé marihuany chovají stejně
jako čeští muži, na rozdíl třeba od uživatelů tvrdých drog
jako je pervitin a heroin.
Citovaná studie: DOLEŽALOVÁ HROUZKOVÁ, A. 2010.
Sexualita uživatelů marihuany [Sexuality of Marihuana Users].
Praha: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Katedra
psychologie. 2010. 215 s., 5 příl. Vedoucí diplomové práce:
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.
KONOPÍ A ZDRAVÍ #07.10
8
Cannabis a léčba
neuralgie, bolestí
nervového původu
„Kouření konopí prostřednictvím
dýmky
může výrazně snížit chronické bolesti u pacientů s
nervovými onemocněními,“ informovala stanice
BBC. Rovněž dodala, že
užívání konopí může napomoci zlepšení kvality
spánku i stavů úzkosti.
Tato zpráva je založena na malém a náhodně
kontrolovaném výzkumu u 23 lidí. Výzkum
zjistil, že nízké dávky inhalovaného konopí
(nižší, než je potřeba k vyvolání euforie
neboli „rauše“) mírně zlepšují hlášené bolesti
pacientů, kteří trpěli bolestí nervových cest.
Protože se jedná sice o řízenou, nicméně
malou studii, není možné objektivně říci,
zda výsledky ukazují skutečný vztah mezi
konopím a úlevou od bolesti, či zda se jedná
pouze o náhodu.
Musí se provést další výzkum na větších
skupinách lidí a v delším časovém období,
aby bylo možné zjistit, zda mohou být
účinky konopí používány pro léčbu tohoto
typu bolesti. Kromě toho existují obavy o zdraví pacientů
související s inhalací konopí, včetně psychických problémů
a poškození plic.
Je důležité zdůraznit, že konopí je droga třídy B (britské
legislativní označení drog střední nebezpečnosti – pozn.
překladatele) a drogy této třídy je nelegální vlastnit či
distribuovat. Neexistuje ani zákonná licence pro její lékařské
využití v jakékoliv podobě.
Odkud celý příběh a studie vlastně
pochází?
Studie byla provedena výzkumníky z McGill University v
Kanadě a byla financována kanadským Institute of Health.
Studie byla zveřejněna v odborném časopise Canadian
Medical Association Journal.
O výzkumu bylo detailně informováno novinami The
Daily Telegraph a stanicí BBC, ale i když studie neobjevila
žádný důkaz o tom, že by mělo konopí během výzkumu
vliv na stavy úzkosti nebo deprese, titulek deníku The Daily
Telegraph toto naznačuje.
O jaký druh výzkumu šlo?
Tento náhodně kontrolovaný výzkum zjišťoval, zda konopí
může ulehčit neuropatické bolesti (tzv. neuralgie) – silné
bolesti způsobené abnormální aktivitou nervových buněk.
Neuropatickou bolest mohou vyvolávat různé podněty
včetně chirurgických zásahů, traumat nebo pásového oparu.
Výzkumní pracovníci sdělili, že i když existují léky proti
neuropatické bolesti (jako jsou antikonvulziva, antidepresiva,
opiáty a lokální anestetika), jejich účinnost se u pacientů
výrazně liší. Někteří pacienti je odmítají užívat kvůli
nepříjemným vedlejším účinkům. Tito pacienti také uvádí,
že existují nepřímé důkazy, že konopí zbavuje chronické
neuropatické bolesti a zlepšuje spánek. Výzkumníci chtěli,
aby se prošetřilo, zda by tyto hlášené účinky mohly být
zjištěny v kontrolovaných experimentálních podmínkách.
Uvedený typ výzkumu je nejvhodnějším způsobem jak
určit, zda je lék účinný. Nicméně jednalo se o výzkum
provedený na velmi malém vzorku (23 lidí), takže není
možné vyloučit, že výsledky byly pouze dílem náhody.
Co vlastní výzkum zahrnoval?
Do výzkumu byli zapojeni lidé, kteří zažívali po dobu
nejméně tří měsíců neuropatické bolesti v důsledku traumat
či operací. Účastníci zhodnotili svoji bolest na desetibodové
stupnici a do výzkumu pak byli zapojeni pouze ti, kteří
uvedli intenzitu bolesti větší než čtyři. Ze studie byly také
vyloučeny osoby, jejichž bolest byla způsobena rakovinou,
osoby, které měly srdeční nebo plicní onemocnění, a dále
ti, kteří měli problémy se zneužíváním návykových látek,
lidé s diagnostikovanými psychickými poruchami a těhotné
ženy. Nakonec bylo pro účast ve studii vybráno 23 vhodných
pokusných osob.
Výzkum zjišťoval vliv kouření konopí s účinnou složkou
tetrahydrocannabinolu (THC) ve srovnání s kouřením
konopí, ze kterého bylo THC odstraněno. V potaz bylo
Foto : www.wikipedia.org
bráno také různé množství THC v jednotlivých vzorcích.
Účastníci nevěděli, zda a v jakém množství je THC právě v
jejich vzorku přítomno.
Kontrolní vzorky konopí, ze kterých bylo THC odstraněno,
byly poskytnuty výzkumnými pracovníky amerického
Národního ústavu pro zneužívání drog. Dávky konopí byly
připraveny smícháním květů a listů rostliny, aby vznikla tři
různě účinná léčiva (2,5%, 6,0% a 9,4% obsah THC).
Dávky konopí byly podávány jako jednotlivé „šluky” z
dýmky. Účastníci byli poučeni, aby kouř vdechovali po dobu
pěti sekund, kdy konopí hořelo, a následně měli zadržet
kouř v plicích po dobu deseti sekund a nakonec vydechnout.
Pacienti byli pozorováni během první inhalace. Poté dostali
další dávky pro kouření v domácích podmínkách: třikrát
denně po dobu pěti dnů. Po čtrnácti dnech si účastníci
vyměnili jednotlivé vzorky tak, aby ti, kteří dostali konopí
bez THC, obdrželi konopí s obsahem účinné látky. A ti, kteří
dostali předtím aktivní konopí, zase obdrželi placebo nebo
jinak silnou léčebnou marihuanu.
Celkem měli účastníci čtyři cykly léčby, během kterých
dostávali dávky s obsahem 0 %, 2,5 %, 6 % a 9,4 % THC.
Během výzkumu účastníci i nadále užívali veškeré běžné
léky, které užívali již před samotným experimentem.
V první den každého léčebného období byli účastníci
požádáni o popsání svých pocitů bolesti a zhodnocení míry
úlevy, či naopak nepříjemných pocitů. Byla také měřena
jejich srdeční frekvence a byl jim odebrán vzorek krve.
Během pěti dnů léčby byli účastníci telefonicky kontaktováni
a požádáni o informace o jejich bolesti, spánku, jak probíhá
léčba a zda na sobě pozorují jakékoli vedlejší účinky. Každý
třetí den jim byl odebrán vzorek moči. Každý pátý den léčby
jim byl odebrán vzorek krve a účastníci zodpověděli další
otázky týkající se jejich bolesti, nálady a kvality života.
K jakým základním zjištěním výzkum
došel?
Studie oslovila 113 účastníků, ale pouze 23 z nich bylo
způsobilých. Z nich 21 úspěšně prošlo všemi čtyřmi cykly
léčby.
Vědci zjistili, že průměrná intenzita bolesti byla významně
nižší u 9,4% THC konopí (skóre 5,4 z 10) než u 0% THC konopí
(6,1 z 10) (p = 0,023). Nicméně se statisticky neprokázal rozdíl
v účincích mezi různě silnými dávkami konopí.
Pacienti užívající 9,4% THC konopí uvedli, že snadněji
usínali a měli lepší kvalitu spánku než ti, kteří užívali 0%
THC. U různých hodnot obsahu THC však opět žádné
rozdíly v náladě či kvalitě života pozorovány nebyly.
Z vedlejší účinků nebyly žádné závažné nebo neočekávané.
Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky hlášenými těmi
pacienty, kteří užívali konopí s obsahem 9,4 % THC, patřily
bolesti hlavy, suché oči, pocit pálení, závratě, otupělost
a kašel. Pocit „rauše“ a euforie byl hlášen pouze jednou v
dávkách 2,5 %, 6 % i 9,4 % THC.
Jak vědci výsledky interpretovali?
Výzkumníci zjistili, že 25 mg rostlinného konopí s 9,4%
THC podávané dospělým pacientům s chronickou posttraumatickou či post-chirurgickou neuropatickou bolestí k
inhalaci třikrát denně po dobu pěti dní podstatně snížilo
průměrnou intenzitu bolesti v porovnání s placebem. Rovněž
uvedli, že se dostavilo zlepšení kvality spánku. Je však nutný
dlouhodobý výzkum bezpečnosti a dalších účinků.
Závěr
Tato studie zjistila, že na rozdíl od placeba může konopí
obsahující 9,4 % THC snížit neuropatické bolesti. Nicméně
se jednalo pouze o malou studii s 23 účastníky, takže je
obtížné říci, zda tyto výsledky ukazují skutečný vztah
konopí a léčby, nebo jsou pouhým dílem náhody. Bylo by
třeba mnohem rozsáhlejší studie v delším časovém úseku,
aby bylo možné posoudit dlouhodobé důsledky této léčby.
Kromě toho existují obavy o zdraví související s užíváním
konopí kouřením, včetně psychických problémů a poškození
plic. K posouzení těchto potenciálních nežádoucích účinků z
dlouhodobého hlediska je zapotřebí dalšího výzkumu.
Výzkumní pracovníci říkají, že jejich studie ukazuje způsob,
jak nahlížet na krátkodobé účinky kouření konopí v placebokontrolované studii. Je důležité zdůraznit, že konopí je droga
třídy B, je nelegální ji vlastnit či distribuovat a není pro ni ani
licence pro lékařské využití v jakékoliv formě.
Odkazy na zprávy v médiích
„Cannabis může zmírnit chronické bolesti nervů“, BBC
News, 30. srpna 2010: http://www.bbc.co.uk/news/
health-11110798.
„Kouření konopí zmírňuje ‚bolest a deprese‘“, The Daily
Telegraph, 30. srpna 2010: http://www.telegraph.co.uk/
health/healthnews/7972257/Smoking-cannabis-alleviatespain-and-depression.html.
Odkazy na vědecké články
Ware M. A., T. Wang, S. Shapiro et al. „Kouření konopí
a chronické neuropatické bolesti: náhodně kontrolovaná
studie.“ Canadian Medical Association Journal. Publikováno
online 3. srpna 2010: dostupné na http://www.cmaj.ca/cgi/
content/abstract/cmaj.091414v1.
Mikuláš Horský
#07.10 CANNAfEST
9
Cannafest Praha - 19.-21.11.2010
M
ezinárodní konopný veletrh
Cannafest, který bude mít
svou premiéru 19.-21.listopadu
2010 v prostorách Výstaviště
Incheba
Praha
Holešovice,
představí ve třech dnech na 120
vystavovatelů z 15 zemí, ale
rovněž pestrou škálu atraktivních
odborných
i
doprovodných
programů.
Pravé křídlo Průmyslového paláce je kompletně věnováno
nomenklatuře Pěstování, zastoupeni budou především
všichni nejvýznamnější výrobci hnojiv či pěstební techniky,
přední semenné banky i growshopy z ČR i ze zahraničí.
Střední hala je určena převážně nomenklatuře Přírodní
zdroje, k vidění budou všichni hlavní výrobci konopné
kosmetiky a mastí, v hojném počtu bude prezentováno
oblečení i konopné potraviny. Mezi další vystavovatele
v této hale se zařadí rovněž všechna konopná Média a
nejrůznější Instituce. Ve druhé části haly pak naleznete
různé Příslušenství, jako jsou vaporizéry, bongy nebo třeba
cedrové boxy na uskladnění úrody. Několik vystavovatelů
se přestaví i v kategorii Umění.
Součástí haly bude rovněž pódium, na kterém proběhne
řada doprovodných programů pro zpestření veletrhu. Za
zmínku stojí módní přehlídky s konopným oblečením,
kuchařská show Konopí jako koření, stand up show Howarda
Markse aka Mr. Nice nebo hudební vystoupení hráčů na
didgeridoo či na nástroje vyrobené z materiálu hemp stone.
Návštěvníci budou moci celý program sledovat z restaurace
na balkóně nebo z besprostřední blízkosti v pohodlí velké
odpočinkové zóny.
Levé křídlo Průmyslového paláce je pak určeno jednak
všem opozdilcům, kteří se nepřihlásili na veletrh včas, hlavně
však slouží k prezentování odborných programů veletrhu.
Plně vytížené kongresové centrum nabídne ve třech dnech
přednášky více než 25ti předních odborníků ze všech
oblastí využití konopí. Za zmínku stojí např. prof. Lumír
Hanuš z Hebrejské Univerzity v Jeruzalémě s referátem
Konopí jako lék, Kanaďan Rick Simpson a jeho prezentace
Léčba konopným výtažkem nebo povídání Philipa Polivky,
pacienta s roztroušenou sklerózou, na téma Léčivé konopí
a já. Kromě využití konopí v medicíně proběhnou rovněž
semináře o samotném pěstování konopí, ale i o využití
konopí ve stavebnictví za účasti prezidenta asociace
stavařů z konopí Steve Allina z Irska nebo o využití konopí
v potravinářství, kde můžeme zmínit např. prof. Luboše
Babičku z České zemědělské univerzity či využití v průmslu,
o čemž pohovoří Němec Michael Carus z Evropské
asociace technického konopí. Kompletní program, který
bude samozřejmě dvojjazyčně
(anglicko – česky), je již teď
ke shlédnutí na iternetových
stránkách veletrhu Cannafest.
Dalšími lákadly Levého křídla
bude bezesporu Cannafest
Cinema, ve kterém se budou po
celou dobu promítat nejrůznější
dokumentární filmy věnované
všestrannému
využití
této
užitečné rostliny, pro oddych
pak budou k dispozici i některé
hranné filmy s konopnou
tématikou. Atmosféru tohoto
prostoru by v neposlední řadě
měla dovršit i pěkná výstava
věnovaná historii konopí.
Návštěvníci
se
mohou
odreagovat v přistavěnném party
stanu, kde bude chill out zóna
za přispění hry předních DJ´s
a cinkání skleniček barmanů.
Po náročném programu můžete
spočinout rovněž v nejedné
stravovací zóně, kde bude
k dostání kromě běžných
pokrmů a nápojů rovněž několik
konopných specilit, samozřejmostí je konopné pivo hned od
dvou výrobců.
Cannafest Praha tak slibuje show plnou načerpání nových
znalostí ze všech oblastí využití konopí, ale především tři
dny zábavy. Přijďte i Vy podpořit snahu o vybudování
každoroční akce, která má již dávno své místo ve společnosti.
Pro více informací navštivte internetové stránky veletrhu
www.cannafest.cz
Těšíme se na setkáni s Vámi v listopadu v Praze!
Lukáš Běhal
ředitel veletrhu
Chcete se podívat na Cannafest zadarmo? Navštivte internetové stránky Konoptika www.konoptikum.cz a v sekci Soutěže se zúčastněte hry o 10 volných vstupů!
10
Propad cen marihuany
N
edávno publikovaná studie týkající se možné legalizace
marihuany v Kalifornii přišla se závěrem, že zdanění a
volný prodej může snížit cenu marihuany až o 90 % oproti
současnému stavu, což by mohlo ještě posílit daňové příjmy
státu Kalifornie. Studie nezávislé organizace RAND Drug
Policy Research Center (Centrum pro výzkum drogové
politiky RAND) předpovídá některé zajímavé scénáře,
pokud se Kalifornie v listopadu stane druhým státem Unie
(po Aljašce), který legalizuje rekreační užívání konopí
dospělými, a prvním státem, který plně zdaní celý proces od
výroby po prodej.
Jakmile se zákon uvolní, ceny trávy by mohly spadnou ze
současných 375 dolarů za unci (tj. 28 gramů), které lidi platí
v současných výdejnách lékařské marihuany, na asi 40 dolarů
(před zdaněním) za stejné množství. „Nyní člověk kupující
marihuanu platí hlavně za nebezpečí dealera a pěstitele
vzhledem k jejich ilegalitě a riziku zadržení,“ říká Beau
Kilmer, hlavní autor zprávy a člen vedení této organizace.
Přesná výše daňových odvodů z jednotlivých fází výroby
marihuany je stále ve hvězdách. Pokud zákon o legalizaci
projde hlasováním, jednotlivé oblasti si budou míru zdanění
i co přesně se zdaní určovat podle vlastního uvážení.
Výzkumníci také přišli s tvrzením, že legalizace by přinesla
nejvíce prostředků, pokud by se z Kalifornie stalo centrum
„marihuanové turistiky“, podobně jako Amsterdam, kde
se tráva legálně prodává v tzv. coffee shopech. Další nárůst
obratu by nastal, pokud by lokální prodejci jezdili do
Kalifornie nakupovat marihuanu určenou k prodeji jinde.
„Můžete se také vsadit, že když bude v Kalifornii
možné legálně a levně pěstovat marihuanu, tak to omezí
import z Mexika, protože ten se nebude vyplácet,“ řekl
Jonathan Caulkins z Carnegie Mellon University, který
také spolupracoval na tvorbě studie. „Je dost možné, že by
se tráva z Mexika přestala pašovat úplně.“ Caulkins také
poznamenává, že určité faktory mohou sny o turistech
lebedících si na pláži na travní dovolené zničit. Takovým
faktorem může být federální intervence (což by nebylo
poprvé), protože federální vláda stále klasifikuje marihuanu
jako nebezpečnou drogu. Také se může stát, že se prodej
marihuany omezí pouze na obyvatele Kalifornie, stejně jako
je to dosud s lékařskou marihuanou.
V RAND analyzovali již existující práce o cenách marihuany,
zdanění cigaret a současné spotřebě marihuany, na kterýžto
soubor dat aplikovali modelovací postupy, aby určili, jaký
bude výnos, pokud tráva bude legalizována.
Ş
California Board of Equalization (něco jako Kalifornský panel
rovnosti) studoval finanční dopady trávy během hodnocení
nové legislativní daně, která by mohla zdanit a regulovat
marihuanu podobně, jako je nyní zdaněn a regulován
alkohol. Daň z přidané hodnoty v kombinaci s dodatečnou
daní 50 dolarů na unci pro komerční (nemedicínskou) trávu
by mohla podle této studie vygenerovat asi 1,4 miliardy
dolarů (cca 28 000 000 000 korun) pro stát Kalifornie.
Tento odhad se ovšem může nakonec ukázat jako příliš
optimistický, podle toho, jak lidé zareagují na vysoké zdanění
něčeho, co si budou moci vypěstovat na zahradě nebo ve
skříni, dodává analytik RAND. Pokud by skutečně byla
zavedena v celém státě daň 50 dolarů na unci, znamenalo by
to výstupní spotřebitelskou cenu asi 90 dolarů, což je pořád
výrazně méně než v současnosti, ale už je to dostatečný
rozdíl, aby zlákal pěstitele a prodejce k podpultovním
praktikám, kterými by se vyhnuli placení této daně, která by
v tomto případě dosahovala výše 125 %. „Když samotný zisk
půjde rapidně dolů v poměru k dodatečným daním, které
z předpokládaného výtěžku 1,4 miliardy tvoří asi třetinu,
může nám vzniknout silný šedý trh, kterým se výběr daní
může rapidně snížit.“
Další potíž, které museli výzkumníci čelit, bylo sjednocení
ekonomických benefitů legalizace marihuany, když neví,
kolik místních správních orgánů, pokud vůbec nějaké, se
rozhodnou legitimizovat a zdanit marihuanu a v jaké míře.
Tým RAND si je jist, že legalizace marihuany pro dospělou
populaci způsobí růst konzumace v Kalifornii, přestože sami
říkají, že nemůžou určit, jak moc. Použito bylo mnoho modelů,
které ukazovaly široké spektrum výsledků od naprosto
zanedbatelného nárůstu, přes asi padesátiprocentní, až po
hodnoty, které tu byly naposledy v sedmdesátých letech.
„Musíme si uvědomit, že legalizace marihuany v Kalifornii
nebude zanedbatelnou změnou, bude to změna obrovská,“
řekl Kilmer.
Výzkumníci se nesnažili vyvozovat žádné závěry o tom,
zda je legalizace marihuany dobrá nebo špatná, a místo
toho se soustředili výhradně na otázku, jaký objem financí
by takový zákon přinesl, aby voliči měli v této otázce jasnou
představu, protože zdanění je jeden z hlavních argumentů
legalizace. „RAND, nezisková organizace působící v Santa
Monice v Kalifornii, zaplatila tento výzkum, aby voliči byli
co nejlépe informováni,“ řekl Kilmer.
Rosalie Liccardo Pacula, která je jednou z vedoucích
RAND Drug Policy Research Center, se vyjadřuje v tom
NĚKDE JINDE #07.10
smyslu, že coby kalifornský volič se cítila nepohodlně kvůli
nedostatečně konkrétním argumentům připravovaného
zákona a nejasnosti ohledně skutečných zisků ze zdanění
marihuany, která by se tak z právního hlediska dostala na
roveň alkoholu. „V tomto ohledu nebyla k dispozici jasná
data, jaký by skutečně byl dopad zákona, a to mě jako
voličku rozčilovalo,“ řekla.
Ředitel kalifornské pobočky NORM (National Organization
for the Reform of Marijuana Laws – Národní organizace pro
reformu zákonů o marihuaně) Gieringer řekl, že obhájci
legalizace již dlouho předpokládali rapidní pokles cen
marihuany, pokud by bylo odstraněno riziko zadržení a
uvěznění. „Ve výsledku tato studie vrhá na problém spíše
stín než světlo, ale to je přirozená vlastnost akademických
studií, kde mnoho základních faktorů zůstává neurčitých,“
řekl Gieringer. „Nejdůležitější ponaučení, které bychom si
z této studie měli vzít, je podle mne to, že zisky z legalizace
velmi závisí na tom, jakým způsobem bude provedena.“
Někteří dlouholetí pěstitelé ze severní Kalifornie jsou proti
legalizaci, protože se bojí vyšší konkurence a krácení svých
zisků, zatímco jiní pěstitelé se těší, že jim legalizace umožní
dělat jejich práci legálně.
„Myslím si, že tady na severu bude mít legalizace velkou
podporu,“ řekl Dan Hamburg, bývalý kongresman za okres
Mendocino (celosvětově pověstný kvalitou svojí venkovní trávy
– pozn. překladatele), který pracoval před lety na prosazení
zákona o lékařské marihuaně. „I kdybychom si mohli
myslet, že všichni současní pěstitelé budou proti legalizaci,
tak nepředpokládám, že ti chytřejší z nich na to nahlížejí
tímto způsobem. Pravděpodobně si dobře uvědomují, že
okresy s tradicí pěstování marihuany toho mají hodně co
získat díky legálnímu statutu, v Mendocinu se marihuana
pěstuje kontinuálně již přes 40 let.“
Překlad: berrea
Zdroj: cbsnews.com
cannafest
praha
2010
Největší Mezinárodní
Konopný Veletrh v ČR
19. – 21. listopad 2010
00420 604 234 546
[email protected]
GENERAL SPONSOR
OFFICIAL SPONSORS
www.cannafest.cz
facebook: cannafest
PROFESSIONAL PARTNERS
MEDIA PARTNERS
#07.10 NĚKDE JINDE
11
Legalizujte heroin a kokain k zastavení zločinu a zlepšení
zdraví, říká špičkový lékař
Foto : Georgw
D
rogy pro osobní užití by měly být legalizovány ke
snížení politické a ekonomické moci drogových kartelů
a zároveň k vylepšení zdravotního stavu uživatelů, říká
špičkový doktor.
Profesor sir Ian Gilmore, odcházející prezident Royal
College of Physicians (Královská lékařská kolej), prohlásil,
že uvolnění zákona i v oblasti takových drog, jako je heroin
nebo kokain, či konopí nezvýší počet závislých. Dále říká, že
by to ušetřilo úžasné množství peněz daňových poplatníků.
Kokain je návyková látka třídy A (podle anglické
klasifikace) a pouhé držení tam může vést až k sedmi letům
odnětí svobody. Nyní vysoce postavený lékař volá po jeho
dekriminalizaci společně s ostatními zakázanými drogami.
Organizace požadující legalizaci drog chtějí, aby byly
zdarma k dispozici v lékárnách, což by snížilo pouliční
zločin, protože závislí by nemuseli krást, aby utáhli tento
svůj zlozvyk. Také se věří, že takovéto opatření by snížilo
výskyt nemocí jako HIV nebo žloutenky, protože uživatelé
by si nemuseli půjčovat použité vybavení, když čisté by bylo
kdykoliv k dispozici.
Sir Ian, který pracoval jako specialista na játra, řekl:
„Každý den vidíme v našich nemocnicích závislé osoby
s infekcemi ze špinavých jehel, vidíme také závislé na
heroinu s komplikacemi z kontaminace.“ Podporu nalézá
také v právní oblasti, protože jeden z vrchních státních
zástupců Británie minulý měsíc požadoval revizi drogových
zákonů. „Odkazuji se na Nicholase Greena z UK Bar Council
(jedna z nejvlivnějších právnických organizací v zemi), který
sám volal po opětovném zvážení všech aspektů drogové
represe,“ řekl Gilmore. „To by silně zredukovalo výskyt
organizovaného zločinu i nemocnosti uživatelů.“
Profesor Ian Gilmore tvrdí, že uvolnění zákona by bylo
přínosné pro celou společnost a nezvýšilo by počet závislých.
V rozhovoru pro BBC dodal: „Každý, kdo se poctivě a
upřímně podívá na současný stav v drogové represi, musí
dojít k závěru, že s politikou prohibice jsme neuspěli, jsou tu
reálné argumenty, proč učinit revizi našeho postoje.“
Další lidé přidávají, že takový tah by mnohonásobně snížil
šanci na introdukci dalších drog, protože člověk by věděl, co
chce. Významná část úmrtí v souvislosti s užíváním heroinu
se vztahuje k předávkování chininem, který dealeři často
přidávají k droze, aby opticky zvětšili dávku.
Původní článek: Sophie Borland
Překlad: Berrea
jCELÉ ZNĚNÍ NA WWW.KONOPTIKUM.CZj
ZDAŇTE PROZAC, NE LÉKAŘSKOU MARIHUANU
K
olem danění marihuany nebylo žádné velké mecheche.
Kalifornie již dříve rozhodla, že lékařská marihuana
bude podléhat dani. V současnosti jsou výdejny marihuany
zavázány platit daně státu Kalifornie, a pokud toto neučiní,
porušují státní zákon, který je nechá napospas federálním
zákonům, podle kterých bude výdejna posuzována jako
obchod s tvrdými drogami.
Stát vybírá touto daní 7,25 % pro sebe a nejméně procento
pro místní obvod, takže minimální daň je 8,25 %. Většina
kalifornských měst vybírá daň vyšší než 9 %.
Nezávislé ekonomické průzkumy ukázaly, že Kalifornie
by při dani 50 dolarů na unci (28 gramů) marihuany mohla
získat kolem 1,4 miliardy dolarů. V tomto čísle je již zahrnuto
předpokládané zvýšení konzumace marihuany, které
by mělo být asi třicetiprocentní, pokud bude marihuana
legalizována celostátně. Z této daně jsou speciálně vyjmuti
medicínští uživatelé.
K všeobecnému údivu se nejprve v Oaklandu a nyní i v
Los Angeles zapojili do úvah o zdanění lékařské marihuany.
Oaklandský návrh by zavedl speciální kategorii obchodů
s marihuanou, které by byly zdaněny 18 dolary z tisíce, tedy
1,8 %. To nevypadá jako velmi mnoho a znamenalo by to asi
4,5 dolaru na unci. Návrh poukazuje na to, že v současnosti
je na lékařskou marihuanu uvalena daň pouze 1,2 dolaru
z tisíce, tedy 0,12 %.
Podle navrhovatelů lékařská marihuana nepatří do
stejné kategorie s většinou léčiv, které jsou osvobozeny od
daně, a to z mnoha důvodů. Tím nejvýraznějším je fakt,
že marihuana je stále federální vládou klasifikována jako
omamná látka kategorie I. Látky z kategorie I nemohou
být lékařem předepsány, protože z pohledu zákona nemají
žádnou medicínskou hodnotu.
Minimální daň z marihuany v celé Kalifornii je tedy 8,25 %.
V Oaklandu je tato daň 9,75 %. Pokud projde nová forma
zdanění, tak se daň zvýší jen asi na 10,45 % za lék. Tato daň
ovšem nebude vybírána od rekreačních uživatelů, ale od lidí,
kteří si marihuanou léčí lehčí i těžší onemocnění. V návrhu
nové úpravy se ovšem nevyskytuje marihuana ve spojení
s termínem lékařská. Marihuana tu očividně znamená
všechnu marihuanu. Je tedy nejasné, co by se stalo, pokud
by marihuana byla přeřazena z kategorie I do kategorie II,
kde je již umožněno předepsání doktorem. Tento návrh
prakticky otevírá možnost ke zdanění lékařské marihuany
i po její reklasifikaci.
V Los Angeles tři dohlížitelé iniciativu oznámili ke
speciálnímu zdanění lékařské marihuany, podobně jako
v Oaklandu.
Překlad: Berrea
Zdroj: palmspringsbum.org
jCELÉ ZNĚNÍ NA WWW.KONOPTIKUM.CZj
#07.10 NĚKDE JINDE
13
Oregon se topí v trávě
Foto : www.wikipedia.org
Z
výšky se zelené keříky na dvorcích jeví jako anglické
zahrady s tvarovanými keři, krásné a čisté. Bližší pohled
na zahrady ukryté pohledům kolemjdoucích za vysokými
ploty odhalí něco jiného: konopná políčka bující pod záštitou
oregonského zákonu o lékařské marihuaně z roku 1998.
Přelet helikoptérou s americkým politikem Gregem
Waldenem uskutečněný tento měsíc odhalil množství
konopných políček přímo u domů v každé usedlosti
v okresech Jackson a Josephine, která nenápadně slouží
sedmi tisícům tamějších držitelů průkazů na lékařskou
marihuanu.
„Šok a ohromení – takové byly mé pocity z toho letu,
neměl jsem nejmenší tušení, jakým způsobem se rozmohlo
pěstování na dvorcích (backyard growing),“ popsal své dojmy
Walden. „Nedokážu si představit, že většina obyvatel
Oregonu, která hlasovala pro tento zákon a byla tím vstřícná
vůči lidem s těžkými nemocemi a bolestmi, by věřila, co se
Haze
Automatic
Best Automatic Ever by Dinafem
www.dinafem .or g
díky tomuto zákonu stalo,“ dodává Walden, třiapadesátiletý
republikán z Hood River, jehož oblast působnosti zahrnuje
okres Jackson a část okresu Josephine. „Myslím si, že lidé
dost dobře nechápou, jak moc se nám to vymklo z rukou.“
Dole na zemi, mezi svými rostlinami rozesetými po zahradě
v oblasti Ruch, padesátiletý pěstitel marihuany s licencí James
Bowman věří, že políčka na dvorcích jsou zdravou známkou
kulturního i fyzického obrození, které Oregon nyní zažívá.
Přestože přiznává, že zákon z roku 1998 by potřeboval mírně
dotáhnout, dívá se na něj jako na důležitý milník historie
státu. „Myslím si, že to jde dost dobře, pravděpodobně
nejlépe v rámci celé unie od okamžiku schválení,“ říká.
„Není tu nic, z čeho by lidé měli mít strach, alespoň o nic
víc, než by měli mít strach z vinic, které tu vidíte na svazích.
Jsme farma jako každá jiná,“ dodává. „Konopí by mělo být
jednoduše zbožím jako všechno ostatní.“
Zákon umožňuje držitelům průkazů pěstovat 6 vzrostlých
rostlin, 18 kusů menších než 12 palců (asi 30 cm) a vlastnit
24 uncí (asi 680 gramů) zpracované, použitelné marihuany.
Také umožňuje člověku kultivovat rostliny až pro 4 další
osoby s průkazem, takže tento poskytovatel péče (caregiver)
může pěstovat až 24 vzrostlých rostlin najednou. Zákon
zároveň nijak neomezuje množství lidí, kteří takto mohou
spolupracovat. Pokud zůstaneme u pana Bowmana, který je
sám držitelem průkazu a je i registrovaným poskytovatelem
péče, tak víme, že může pěstovat až pro 4 další pacienty. Na
jeho pozemku ovšem spolupracuje mnoho takových, jako je
on, takže pěstují nyní konopí pro 70 pacientů. „Máme asi 70
pacientů, což nás opravňuje k pěstování 350 rostlin najednou,
ale radši máme vždy zasazeno asi o 100 rostlin méně,
abychom zbytečně nepřitahovali pozornost represivních
orgánů,“ a dodává, že nyní se na jeho pozemku nachází asi
200 vzrostlých rostlin.
Mnoho policejních důstojníků uvádí, že zákon má moc děr
a často zpochybňují oprávněnost a legitimnost jednotlivých
zahrádek. „Buď máme skutečně mnoho nemocných lidí,
nebo ohromný problém se zneužíváním drog, a osobně
bych řekl, že je to spíš to druhé,“ řekl Tim George, zástupce
šéfa Medfordského okrsku. „Všichni policejní důstojníci nad
současnou situací kroutí hlavou. Nikdo z nich se nehádá,
že lidé s šedým zákalem nebo rakovinou by neměli mít
přístup k lékařské marihuaně, ale většina lidí nepotřebuje
marihuanu ze zdravotních důvodů.“ George dále dodává,
že někdo se zkušenostmi může vypěstovat rostlinu takové
velikosti, že při sklizni dá 2–3 kilogramy vysoce kvalitní
marihuany, která se na ulici prodává za asi 2 500 dolarů
za libru (asi 50 000 korun za půl kilogramu, což by přibližně
odpovídalo i pouliční ceně takového množství u nás – pozn.
překladatele). Tedy není nic neobvyklého, když takový člověk
vypěstuje rostlinu v hodnotě překračující 15 000 dolarů
(tedy asi 300 000 korun). „Nechci, aby to vyznělo špatně
vůči nemocným lidem, ale tohle je doopravdy jenom o
penězích. Náš problém při vymáhání práva je udržet tohle
všechno pod dohledem, což se nám již nějaký čas nedaří.“
Stejně jako ostatní policejní oddělení v oblasti, i Georgovi
strážníci se pravidelně potýkají s tím, že lidé nedodržují
limity stanovené zákonem. George obrazně říká, že Oregon
se topí v trávě, protože tu je zákonem kontrolovaná látka,
která se kontrole naprosto vymkla. Tento kritik původního
zákona o lékařské marihuaně se také bojí, že se situace ještě
mnohem zhorší, pokud v listopadovém referendu projde
nový zákon ustavující v Oregonu legálnost výdejen lékařské
marihuany. „Nemůžete mít na zahradě strom s Vicodinem,“
říká odkazuje na analgetika na předpis (u nás dostupný
ekvivalent Vicodinu je Valium – pozn. překladatele). „Tento
zákon (o lékařské marihuaně) byl jednou z největších chyb,
jaké tento stát kdy udělal.“
Ale zpět k zástupci republikánské strany Gregu Waldenovi.
Ten se během svého letu setkal s šerify sedmi okresů v regionu,
který je součástí Southern Oregon Multi-Agency Marijuana
Eradication & Reclamation group (skupiny pro vymýcení a
kultivaci marihuany jižního Oregonu), organizované šerifem
okresu Jackson Mikem Wintersem. Šerifové,
včetně Winterse,
Foto : www.onegoodyear.com
řekli Waldenovi, že problém marihuany přesahuje možnosti
právo vymáhajících složek vládní moci. Vyjádřili také obavy,
že dnešní marihuana je mnohem silnější než ta, kterou
kouřili kdysi na vysokých školách. „Lékařská marihuana je
vtip,“ řekl šerif okresu Josephine, Gil Gilbertson, v interview
pro Mail Tribune. „Množství držitelů průkazek je směšné.
Můj odhad je, že jen asi čtyři procenta z nich mají legitimní
zdravotní důvody. Toto je noční můra vymahačů práva.
Kdo bude klepat na všechny ty dveře a ověřovat, jestli jsou
dané rostliny legální? Jenom na tyto zběžné kontroly by
bylo třeba více lidí, než máme k dispozici. Na něco takového
nemáme zdroje.“ Dodává, že jeho oddělení často přijímá
telefonáty oznamující, že nějaký pěstitel má na zahrádce více
rostlin, než je povoleno. Když se toto stane, musí odvolat
strážníky z dalších případů, aby se tím zabývali. „Požírá to
neuvěřitelné množství času,“ říká doslova.
Pětašedesátiletý Laird Funk bydlící ve Williamsu,
dlouholetý zastánce marihuany a člen Oregon Department
of Human Services‘ Advisory Committee on Medical
Marijuana (Oregonského oddělení poradního výboru pro
lékařskou marihuanu), nevěří, že pěstitelé cíleně ignorují
zákon. „Nebyl bych znepokojen, ani kdyby to tak bylo,
ale nemyslím si, že někdo je tak hloupý, aby otevřeně
pěstoval nad limit.“ Namísto toho předpokládá, že silové
složky se jen snaží najít jakýkoliv důvod k obtěžování a
zatýkání pěstitelů lékařské marihuany. „Myslím si, že lidé si
uvědomují skutečnost, že policie stále ještě hraje na honěnou
s nemocnými lidmi,“ dodává.
Bowman (ten s velikou zahrádkou) říká, že by se rád setkal
s Waldenem (republikánem) na své farmě, aby viděl, jak
takový projekt vypadá zblízka.
Překlad: berrea
Zdroj: Oregonský program lékařské marihuany, Národní konference
o státních zákonech
By Paul Fattig ([email protected])
Mail Tribune
jCELÉ ZNĚNÍ NA WWW.KONOPTIKUM.CZj
NĚKDE JINDE #07.10
14
MARIHUANA V HLAVNÍ ROLI A
KALIFORNIE NA NOHOU
Na počátku listopadu proběhne v Kalifornii hlasování o zákoně
o regulaci, kontrole a zdanění konopí. V rámci nadcházejících
guvernérských
a
kongresových
voleb
budou
občané
nejlidnatějšího státu federace rozhodovat i o dekriminalizaci
VOTE YES ON 19
marihuany.
T
akzvaný „návrh 19“ počítá s legalizací marihuany nejen
pro lékařské účely. V praxi by to znamenalo, že by osoba starší 21 let mohla mít pro vlastní potřebu v držení až 28
gramů marihuany. V současnosti je držení tohoto množství
marihuany pokutováno sto dolary. Nově by se také uvolnil
dozor nad omezeným pěstováním. V případě, že by se občané Kalifornie vyslovili ve prospěch zákona, očekává se, že jej
budou následovat i další státy USA.
Podle posledních průzkumů by se pro legalizaci marihuany měla vyslovit většina voličů. Jejich rozhodnutí by tak
kontrastovalo s názorem federální vlády, která považuje rostoucí konzumaci marihuany za společensky nežádoucí jev.
Stejně nekompromisní je v tomto směru i Bílý dům v čele s
Barackem Obamou.
Naopak zastánci návrhu argumentují zlepšením bezpečnosti a snížením kriminality. Policie by se místo stíhání přestupků mohla věnovat řešení závažnějších zločinů, navíc by
se oslabil organizovaný zločin spjatý s nelegální produkcí
marihuany. Další pozitivum legalizace marihuany je spojené
s rozpočtovým efektem.
Ve světle kamer
Podstatným rysem kampaně zastánců dekriminalizace je
apel na léčivé účinky konopí. V tomto směru její obhájci dokázali dokonce nemožné. Jejich snahou se totiž vůbec poprvé v historii dostal placený reklamní spot o léčivých účincích
marihuany na televizní obrazovku. Reklamní šot odvysílal
televizní kanál Fox40, přičemž s obsahem reklamy se pracovalo více než obezřetně. Ačkoliv se její průběh odvíjí od
výpovědí pacientů, kterým konopí značně ulevilo od jejich
zdravotních problémů, v reklamě není tato rostlina vyobrazena a rovněž není zmiňováno slovo marihuana. Jediným
jasným indikátorem zelené skutečnosti je neustále používaný ekvivalent cannabis.
Očekává se však, že více než zdraví budou nerozhodní
voliči naslouchat stavu veřejných financí. V současnosti Ka-
lifornie hospodaří se státním deficitem ve výši 19 miliard
dolarů. V případě, že by obyvatelé souhlasili s legalizací marihuany, její zdanění by státní kase přineslo přes 1,4 miliardy
dolarů. Kalifornský úřad pro správu daní a poplatků již vyčlenil tým, který se má připravit na tuto možnost, protože co
je doma, to se počítá.
Konopák
#07.10 GROWING
3
15
Hanuman: Jak a kdy začala fungovat vaše společnost?
Aaron: Začali jsme v Kalifornii, když jsem se setkal s
Donem a sdíleli jsme společnou zálibu v této zázračné kytce.
Začali jsme spolupracovat, jenže v tu dobu nám zákony
Kalifornie nebyly zrovna nakloněny a mnoho lidí bylo
zatčeno a uvězněno. Tehdy byly jenom tři nebo čtyři výdejny
lékařské marihuany v Los Angeles a dělat v tomto byznysu
nebylo zrovna nejbezpečnější. Tak jsme naskočili na letadlo
a zaletěli na výlet do Amsterdamu. Ihned po přistání jsme si
všimli, že tráva v coffee shopech není kvalitní, a tak jsme se
rozhodli na amsterdamskou scénu přinést nové odrůdy. To
bylo v roce 2003. Zhruba po roce jsme usoudili, že ze všech
našich skvělých odrůd uděláme semínka.
Hanuman: Jaký je hlavní rozdíl mezi odrůdami, které se
prodávají v Evropě, a těmi, které jste přinesli vy?
Aaron: Myslíme si, že rozdíl spočívá v tom, že tady v Evropě
je mnohem více odrůd zkřížených s „haze“ odrůdami,
ale v Kalifornii máme mnoho druhů „indicy“. Máme rádi
silný hulení. Taky máme rádi chutnější odrůdy a cítíme, že
právě DNA přináší chuť, a tak každý, kdo nás zná, rozezná
rozdílnou chuť, kterou se liší DNA od jiných bank.
Hanuman: Jakou má vaše společnost vizi do budoucna? O
co usilujete v rámci vašich aktivit?
Aaron: Vidíme, že naše společnost se stále rozrůstá a
celosvětově taky obchod se semeny. Chceme, aby se náš
Foto : dna Genetics
obchod rozšířil o nabídku oblečení, tak by se naše značka
stala součástí životního stylu. Pracujeme na tom, abychom
se profilovali jako společnost, která jde s dobou i v oděvním
průmyslu, a proto jsme spustili také nový web: www.
dnageneticsclothing.com. Současně s tím, jak se víceré země
otevírají konopí, bude stoupat i naše produkce semen a taky
naše kolekce odrůd.
Hanuman: Na jakých zajímavých odrůdách momentálně
pracujete?
Aaron: Tvrdě jsme pracovali na tom, abychom přinesli
ty nejchutnější a nejléčivější odrůdy z Kalifornie a z jiných
koutů světa, jako například OG Kush, Sour Kush, Sour
Diesel, Chemdawg, Strawberry Kush. Taky jsme pracovali na
odrůdách, které pomáhají při různých zdravotních potížích.
Sativa je účinná například při depresi a úzkosti, anorexii,
roztroušené skleróze, epilepsii, Parkinsonovi, astmatu
a Alzheimerovi. Hybridní odrůdy pomáhají při poruše
pozornosti (ADD) a syndromu neklidných nohou. Indika je
účinná při ztrátě chuti k jídlu u pacientů s AIDS a rakovinou,
při poruchách spánku, nevolnosti a zvracení, anorexii,
roztroušené skleróze, zranění míchy, epilepsii a průvodních
bolestech při rakovině, vysokém tlaku, psychiatrických
problémech, Crohnově chorobě a Alzheimerovi. Většinu
účinných odrůd můžete najít v našem katalogu na rok 2010
na webu www.dnagenetics.com.
Hanuman: Jaké dostáváte zpětné reakce od pěstitelů v
Čechách?
Aaron: Od Čechů dostáváme vynikající zpětné reakce.
Jsme šťastní, že tady na veletrhu vidíme starší lidi a že starší
pěstitelé milují tuto rostlinu tak jako my. Je to fakt skvělé,
vidět štěstí lidí, kteří by mohli být vaši rodiče, z toho, že nám
můžou posílat fotky rostlin jako Lemon Skunk a LA Woman,
které vypěstovali v Čechách. Češi mají náš velký respekt.
Soutěž o semínka Sour Kush najdete na stránkách www.konptikum.cz
TAOGROWSHOP V Děčíně
dá děčínský model
Toptao,
si
zatím
budeme muset počkat,
ale je to osvědčený
mix toho nejlepšího
venkovního
hulení,
které se k nám dostalo
z různých koutů. Na
začátku byly starý
máničky, který nám
jako první odhalovaly
tajemství
pěstování
konopí. Tato ganja
byla opylena modelem
Abdal, který se k
nám
dostal
přes
studenta
tropického
zemědělství. Následně
došlo ke křížení s
Ruderalis, již pěstoval
s velkým úspěchem
jeden místní lodník, a
stříbrným švýcarským
modelem, který se
v našich polabských
podmínkách
velmi
osvědčil.
Foto : TaoGrowshop
P
o delší době jsem navštívil svého přítele Davida,
provozovatele Tao growshopu, a bylo o čem povídat.
Davidova stopa na děčínské scéně není zanedbatelná. Jeho
zájmem nejsou jen byliny, ale i kultura a umění.
Už před patnácti lety jsme se potkávali nejenom na
koncertech a vernisážích, ale především na tehdy ještě
liduprázdných březích řeky Labe, kde se velice dařilo
outdoorovým modelům. A už tehdy jsme s ostatními přáteli
s příchodem zimy slavili úrodu. Kulturně-společenský
program samozřejmě nesměl chybět. Myslím, že pro Davida
je growing velmi úzce spojen nejenom s přírodou a místem
pobytu, ale i s jistou kulturou či kulturností. V těch dobách
David provozoval čajový klub Ve vlnách, který dodnes
funguje na jím položených základech. Kromě toho stíhá
působit ve sdružení ArtCzech a provozuje menší galerii a
obchůdek s ledasčím. Myslím, že se jeho vztah k čaji a umění
odráží i v přístupu k zákazníkům a growingu jako takovému.
Zdravím tě, Davide, tak jakpak se urodilo? Už můžeš
trochu posoudit?
No snad dobrý. Sklízeli jsme za úplňku Šamana a Purple
Skunk a nevypadá to vůbec špatně. Na to, co nám letos
Tak to zní slibně.
Do dalších let se pokouším experimentovat s přidáním
genů dnes tolik populárních automatů. Opylil jsem několik
rostlin Tajgou a Tundrou, automaty firmy Dutch Passion, a
uvidíme.
Tundrou a Tajgou? Nemají zrovna nejlepší pověst, nezdá
se ti?
Naopak, zdá se mi, že v tom mokrém počasí, které poslední
roky panuje v naší zemi, by sibiřský gen mohl znamenat
naději. Možná jedinou záchranu.
To jo, kámo, poslední roky plíseň řádí snad čím dál víc.
Co ty a plíseň?
No hele, já mám vyzkoušenej Budrotstop a tomu věřím. Je
to to nejvíc bio, co vůbec jde. Je potřeba dávat preventivně
dopředu a není problém. Většina zákazníků ovšem přichází,
až když už plíseň mají, a to je bohužel pozdě. Doporučuji
každému myslet na plíseň včas, ovšem málokdo tomu
věnuje takovou pozornost, jakou by si to zasloužilo.
Tak léta polabského klimatu tě asi dost zocelila, co?
Haha, tak to máš možná trošku pravdu. Díky pěstování
na březích Labe a okolních kopcích jsme za ty roky museli
často vymýšlet různé zlepšováky a fígle, jak nepřijít o
kvalitní úrodu. Ať už vinou špatného zpracování, zlodějiny
nebo zrovna plísně. Teď nedávno mě jeden starý zákazník
seznámil s nejnovějším pokusem. Na zahradě postavil altán,
kde přes den dosvěcuje rostliny původně pěstované venku.
Myslím, že je to velmi zajímavý nápad, jak značně zefektivnit
výnos.
Jak ty tedy vůbec vnímáš rozdíly mezi svými zákazníky,
jsou li nějaké?
Poslední dobou zaznamenávám nárůst rodinných growerů.
Často chodí třeba otec se synem. Mladí samozřejmě víc
inklinují k novinkám z našeho headshopu, jako jsou dýmky,
bongy, vaporizéry, papírky nebo třeba krabičky k bezpečné
úschově kouření. Ti starší se spíše zajímají o pomůcky k
výrobě mastí nebo konopného výtažku Fénixovy slzy.
Bohužel stále se najde dost lidí, kteří se vyptávají na již
zpracované konopí, protože třeba onemocní a najednou je
pro ně ta marjánka jedinou nadějí. Mrzí mě, že je musím
vždy zklamat. Vždy ale apeluji na každého – zrovna za
sebou máme roční období, dovolující nám pěstování pod
širým nebem, a ani naše zákony už nejsou přehnaně tvrdé –
pěstujte zavčasu. Ostatně dříve byla nějaká ta kytička konopí
pro případ nemoci vždy zasazena někde poblíž stavení, ať
už na dvorku, či někde u remízku. Bylo-li jí třeba, byla po
ruce.
Čím se podle tebe tvůj growshop odlišuje od ostatních?
Především bych rád využil svých zkušeností s pěstováním
ze semen, které jsem nasbíral za posledních nejméně patnáct
let pěstování. V současné době nabízím nejvíc semen v celé
republice. Díky kontaktům na importéry můžu jako jediný
nabídnout semena patnácti největších seedbank. Poslední
dobou sleduji, že i třeba letití zarytí řízkaři neodolají a pokusí
se od semene vypěstovat zrovna ten svůj oblíbený model.
Jak nejsnáze sehnat konopná semena?
Zrovna rozjíždím nový internetový obchod s největší
nabídkou semen u nás na adrese www.shop4grower.cz, kde
bude spokojen i ten nejnáročnější zákazník. No a nebo na
adrese www.taogrowshop.cz, odkud po nezbytné e-mailové
korespondenci doručíme ta nejlepší semena konopí
každému.
GROWING #07.10
18
Překvapení se značkou Solwexxx
Asi před měsícem jsem se rozhodl koupit si pytle na praní pylu. Někteří zlí lidé je používají na výrobu
hašiše, ale ty teď budeme ignorovat. Procházel jsem growshopy a ceny mě docela vyděsily.
N
ěkteří zlí lidé je používají na výrobu hašiše, ale ty teď
budeme ignorovat. Procházel jsem growshopy a ceny
mě docela vyděsily. V našem největším growshopu jsem
zahlédl cenu 3 600 korun za pytle na 500 gramů s pouhými
dvěma síty o velikostech 220 a 25 mikrometrů. To mě odradilo
natolik, že jsem přestal hledat a znechuceně si uvědomil, že
mi to za to nestojí. Dál jsem brouzdal po fórech, když jsem
si na jednom všiml nenápadného inzerátu „Solwexxx bax“.
Inzerent tam psal, že vyrábí právě pytle na praní pylu a jeho
ceny byly na méně než poloviční úrovni než ty growshopové
a navíc s třetím sítem o velikosti 75 mikrometrů (konkrétně
1600 peněz + poštovné a balné). Chvíli jsem přemýšlel, zda
to nebude podfuk nebo mizerná kvalita, ale nakonec jsem
neodolal a zavolal si pro jednu sadu.
Týden jsem přemýšlel, že za tu cenu to vážně nemůže být
nic kvalitního, takže když jsem si šel na poštu pro balíček,
moje očekávání bylo extrémně nízké. První překvapení, když
jsem otevřel krabici, bylo, že pytle měly brašničku z velice
pevného materiálu. Ještě více mě potěšilo, když jsem zjistil,
že pytle samotné jsou vyrobeny z toho samého kvalitního
materiálu, který má na vnější straně tuhou tkaninu, která
umožňuje chytit pytle, aniž by klouzaly, zatímco vnitřní
strana je potažená gumou, která umožňuje snadné omytí
pylu ze stěn.
Očekával jsem stále nějaký zádrhel, takže jsem začal
zkoumat švy podél sít. Jevily se pevné, takže jsem vyzkoušel
vyprat první várku pylu. Zamrazilo mne, když se mixér
zakousl do gumového povrchu, ale ten to přežil bez
následků. Vzhledem k tomu, že mixér si kousl několikrát,
si troufnu říct, že to fakt něco vydrží. Moje poslední obavy
plynuly ze samotných sít (nebo spíše filtrů), které se mohly
při vymačkávání vody zdeformovat. Naštěstí i tyto obavy
byly liché a i po několikerém použití vypadají mechanicky
nepoškozeny a zachovávají si svoje filtrační schopnosti.
Abych to shrnul, tak jsem dostal poctivě provedený
výrobek za zlomek běžné ceny. Jediné, co bych autorovi
vytkl, je velice amatérské provedení jeho webových stránek
(na adrese www.solwexxx.wz.cz), které vypadají, jako by
je dělal žák základní školy. To ovšem samozřejmě o nic
nesnižuje kvalitu jeho výrobku.
Dovolil jsem si výrobci položit pár otázek, u kterých mě
samotného zajímala odpověď.
Jak tě vůbec napadla myšlenka, že ty pytle budeš vyrábět?
Studoval jsem na internetu, jak se to dělá, jak si lidi pomáhají
a jak to co nejlevněji obchází, aby si nemuseli kupovat sadu
pytlů. Tehdy byl k mání jen ice-o-lator a ten byl příšerně
drahý, protože nejlevnější stál kolem dvou a půl tisíc. Navíc
to byla jen dvoupytlová sada. Tak jsem si sehnal látku, síta
(filtry) a měl jsem štěstí na velmi šikovnou švadlenu. Pak už
to šlo ráz na ráz. Nechal jsem si u ní udělat první pytle a řekl
si: „Sakra, kam se hrabe ice-o-lator na tyhle parády!“ Půjčil
jsem si tedy něco peněz, vyrobil pytlů deset a jen se po nich
zaprášilo.
Kolik jich tak za měsíc prodáš?
To záleží podle ročního období. Na podzim se jich prodá
více než v červnu, protože lidi sklízí. Ale čísla bych si cucal
z prstu, vážně v tom nemám přehled.
Proč je prodáváš tak levně?
Nejdříve jsem chtěl být levnější než konkurence. Kdo
je zkusil, ten neprohloupil a doporučil kolegům dál, teď
nemám důvod ceny zvyšovat. Není to jenom o zisku, spíš
o nějaké kolegiálnosti s pěstiteli v Čechách, ve Slezsku, na
Moravě a nakonec i na Slovensku.
Proč si neuděláš lepší stránky?
Nemám na to momentálně prostředky a ani nemám dojem,
že by se mi to vyplatilo. Teď už spíš prodávám na doporučení
svých stávajících zákazníků, kteří jsou ve většině případů
velmi spokojení. Dělám ty pytle sám, není to žádné „made
in china“ za pár drobných s obrovským rabatem growshopu.
Můžu nabídnout záruku i servis. Často se třeba stává, že
si lidi koupí dvoupytlovou sadu u jiného výrobce a chtějí
doplnit třetí pytel, který je vlastně nejvýnosnější, a takovou
službu nikdo jiný nenabízí.
Autor: berrea
Web výrobce: www.solwexxx.wz.cz
Jack Flash
Northern Lights #5 X Haze
P
J
ak zdokonalit nejlepší cannabis na světě? To byla ta
nejtěžší otázka při práci na nové odrůdě z proslulé linie
Jacka Herera. Jelikož jsme vždycky měli zvláštní náklonnost
pro Sativy, hlavní věc, kterou naši odborníci chtěli změnit,
bylo vyvrátit mýtus, že chutné, intelektuální, tropické
odrůdy jsou moc složité nebo málo výnosné pro běžného
pěstitele. Činy říkají víc než slova a tak vytvořit hybrid Jacka
s pěstebními výhodami skunku se zdálo jako nejlepší způsob
to prokázat.
Naše oblíbená Herer matka byla napuštěna přesným mixem Super Skunku a Haze. Výsledkem je Jack Flash. Kříženec se silou a výnosem jeho Afghani-Skunk předků a současně s přepychovým Haze high.
Pěstitelé s prostorem pro střední až vyšší rostliny by měli
zvolit tuto odrůdu jako matku. Její chuť, výnos a účinky jsou
nedostižné. Výrazná výška dosahovaná při kvetení ve spojení se schopností vyplnit prostor velkými a pevnými palicemi
znamená, že nejlepší výsledky jsou dosahovány, pokud mohou rostliny dorůst alespoň 1 metr nebo výše.
Jack Flash je vážným kandidátem na nejoblíbenější odrůdu v naší Sensi rodině a dokazuje to respektem získaným na
dvou mistrovstvích světa Sativ.
Shiva Skunk
Ř
íká se, že hindský bůh Shiva objevil vlastnosti cannabis,
když meditoval mezi rostoucími květinami. Jako
nejsilnější Skunk a také jedna z nejvýnosnějších odrůd, které
dominuje Indica, je Shiva Skunk pojmenován na počest
božského Pána tance.
Shiva Skunk byl při svém představení v roce 1987okamžitým
hitem. Nová odrůda kombinující vzácný a stabilní genofond
naznačovala velkou událost a začala si budovat reputaci jako
nová vlna v křížení marihuany.
Oba rodiče – Northern Lights #5 a Skunk #1 – ovlivňují
plodnou strukturu palic a uzemňující poteci této odrůdy.
Později během kvetení palice ostře nabydou a pokryjí se
typickou vrstvou velkých chloupků, dědictví úžasného
NL#5. Jedinečná síla tohoto hybridu předčí ve výnosu a
obsahu pryskyřice dokonce jeho rodiče.
Vůni podtrhávají sladce citrusové podtóny, kouř je silný
a pryskyřnatý, fanoušky popisovaný jako smetanový,
začátečníky někdy jako olejovitý nebo těžký. Silné
fyziologické účinky Shiva Skunku sahají od červených očí a
hihňání přes dobrodružství až po hluboké rozjímání. Toto
kouření se nesmí brát na lehkou váhu. Pamatujte, Shivův
hlavní titul je Ničitel!
rotiklady se střetly v perfektním spojení hybridů!
Northern Lights #5 x Haze vyvažuje nejlepší vlastnosti
Sativy a Indicy. Oslavovaná jako vrchol v křížení, odborníci
ji stále považují za dodnes nepřekonanou.
I přes příchod dalších hybridů jako Silver Haze nebo Shiva
Skunk ve druhé vlně, NL#5xHaze byl vždy nejúspěšnější.
Tendence této odrůdy kuřáka vždy ohromit vychází
z toho, že geny Sativy jsou plně a radostně vyjádřeny,
místo dominance Afghani původu. NL#5xHaze připomněl
cannabis komunitě, že kouzlo Sativy se pomalu vytrácí,
kvůli komerčnímu využití odrůd pídících se po nejkratších a
nejrychleji rostoucích kytkách. Dominance Indicy způsobila,
že pravá Haze jízda byla téměr na vymření. NL#5xHaze
dokázal otočit vývoj. Demonstroval, že pěstitelé mohou mít
vše – omračující účinek Sativy a pořádnou Indicu produkci –
jenom za pár týdnů kvetení navíc.
Očekávejte výraznou výšku rostlin. Indoor květiny mohou
být pěstovány s krátkou nebo žádnou vegetační dobou, což
kompenzuje delší čas kvetení. Větve jsou kompletně pokryty
lepkavými a chlupatými palicemi, které se roztahují do všech
směrů. Pro NL#5xHaze je běžné produkovat vrchní palice
delší a tlustší než lidská ruka, dokonce i v indoor prostoru.
Odrůda je jednoduchá na klonování a pěstitelé, kteří se
pečlivě starají o svoji matku NL#5xHaze, produkují zabijácké
úrody bez ztráty kvality.
1
#07.10 GROWING
Soutěž o balení semínek Sensi Seeds ve stylovém obalu. Při
vyplňování použijte rozum nebo google, nejste malý, ne… ;)
Zjistěte správné odpovědi a odešlete je prostřednictvím
webového formuláře na stránkách Konoptika. Uzávěrka
soutěže je 1. prosince 2010!
Vyhrajte v soutěži semínka Sensi
Seeds – model „Jack Flash“!
a) Lord of Dance
b) Dancing Queen
c) Sister of Pogo
Shiva Skunk má ráda jak interiéry,
tak venkovní prostředí. Ale
pozor, venku vás může (ne)mile
překvapit svým nárůstem. Aby
úchylní sousedi neokukovali váš
intimní vztah, měli byste pro
jistotu zajistit alespoň
a) 1 m
b) 2 m
c) 3 m
vysokou zeď. Pokud bude vaše
láska opětována a dali jste slečně
venkovní prostor včas, můžete se
na konci října těšit na nádherný
a) 300gramový
b) 400gramový
c) 500gramový
výsledek vaší koexistence.
Omlouváme se za další kvíz v podobě otázky při odesílání
odpovědí. Jedná se o ochranu před spamem. Pokud vám
jakékoliv důvody brání spočítat dvoumístné číslo z hlavy,
využijte kalkulačku na mobilu nebo v počítači. ;) Díky za
pochopení!
Omlouváme se za další kvíz v podobě otázky při odesílání
odpovědí. Jedná se o ochranu před spamem. Pokud vám
jakékoliv důvody brání spočítat dvoumístné číslo z hlavy,
využijte kalkulačku na mobilu nebo v počítači. ;) Díky za
pochopení!
Vyhrajte v soutěži semínka Sensi
Seeds – model „Northern Lights #5 X
Haze“!
Vyhrajte v soutěži semínka Sensi
Seeds – model „Shiva Skunk“!
Slečna Shiva Skunk patří mezi ta
jedinečná děvčata, kterým byste
snesli modré z nebe. Pro její
výrazné společenské aktivity se
jí přezdívá:
19
Sedíte si doma a přemejšlíte, co
s tou haldou substrátu… Krátké
zaklepání na dveře je provázeno
slibným očekáváním. Otevíráte
dveře a je to on! Osobně a v
pohodě, Jack Flash z partičky
Sensi Seeds. Pevný stisk ruky na
přivítanou stačí a ihned zvete
chlapíka vysokého něco mezi
a) 140–160 cm
b) 160–180 cm
c) 180–200 cm
dovnitř. „Ani se nezouvejte,“
stačíte jen dodat a pan Jack Flash
usedá do připraveného substrátu
po krátké zastávce na vatové
pohovce. Počítejte s tím, že u vás
posedí přibližně
a) 45–60 dní
b) 60–70 dní
c) 70–90 dní
Po správně vedené návštěvě by
vám každý správný Jack Flash
měl darovat aspoň
a) 100
b) 115
c) 125
střípků šťastné nálady. Pokud se
Jackovi u vás líbilo, určitě přijde
zas. ;)
Někdo má rád holky, jiný zase
stonky. Fiktivní příběh začíná
vsazením semínka X Haze do
plodné půdy. Pokud ho zasadíte
a vše proběhne podle plánu,
můžete počítat s tím, že rostlina
bude maximálně
a) 100 cm vysoká
b) 140 cm vysoká
c) 180 cm vysoká
Nejen živočišní mazlíčci potřebují
něhu a dohled. O svou milovanou
květinku budete muset pečovat
během celého jejího života, tedy
a) maximálně 1 měsíc
b) 1–2 měsíce
c) více než 2 měsíce
Za předpokladu, že vám po správné
době a ideální výšce X Haze urodí
minimální množství garantované
Sensi Seeds, která z následujících
fiktivních skupin by vám mohla
pomoci při rozdělování výnosu
tak, aby se ani pro jednu osobu
ve skupině včetně vás nejednalo
o trestný čin?
a) Čtyři v tanku a pes
b) Sedm statečných
c) Klapzubova jedenáctka
Chcete zažít tyto příběhy doopravdy? Odpovězte správně
a doufejte, že vás pan Random vylosuje. Pokud jste věřící,
můžete se i modlit. Nepředpokládáme ovšem, že by to
razantně zvýšilo pravděpodobnost výhry.
Díky za vaši přízeň!
GROWING #07.10
20
Plagron Terra: špička v oboru hnojiv!
D
íky více než 20letým zkušenostem se zemědělskými projekty velkého rozsahu, konstrukcí a
udržováním parků, golfových hřišť a sportovišť na celém světě se společnost Plagron stala jedním
ze světových odborníků na organická hnojiva. Zejména pro nejnáročnější pěstitele vytvořila společnost
Plagron biominerální hnojiva TERRA, která obsahují pokročilé vysoce kvalitní výživové látky a výkonné
podpůrné stimulátory pro špičkové pěstování v půdě. Pěstováním v přírodní půdě a používáním hnojiv
TERRA získáváte výhody biologického a hydroponického pěstování.
Proč jsou hnojiva Plagron TERRA jedinečná?
Výsledkem inovativního výzkumu v laboratořích společnosti Plagron jsou jedinečná hnojiva s vysoce
kvalitními minerálními výživovými složkami a stopovými prvky v chelatované formě pro rychlou a
totální absorpci. Společně s organickými vitamíny, aminokyselinami, enzymy a přírodními hormony je
vysoce stimulována odolnost a vitalita rostliny proti plísním a houbám. Výsledkem je snadný a bezpečný
růstový cyklus a zdravá a rychle rostoucí rostlina. A co je ještě důležitější pro náročného pěstitele:
zaručují výjimečně vysokou úrodu vynikající kvality.
Pro dosažení ještě většího úspěchu vytvořila společnost Plagron TERRA-concept: výběr živin a stimulátorů,
které aktivují, vyživují a posilují rostliny. Fantastická koncepce pro maximální rozmazlování.
Další informace: WWW.PLAGRON.COM
ATAMI- Root-C
V
elký a zdravý kořenový systém je z velké části zodpovědný za dobrý vývoj
rostliny. Tomu napomáhá tento stimulátor kořenů, který zajišťuje mohutný
růst kořenového systému a má preventivní účinek na výskyt půdních nemocí jako
Pythium, Fusarium a škůdců jako dutilky. Kořeny se budou rychleji větvit a nabývat
na síle, což způsobí, že rostlina získá lepší oporu a bude nabývat na síle i v nadzemní
části. Rostlina s dobře vyvinutým a zakořeněným kořenovým systémem bude moci v
období květu nést více květů, což bude znamenat v konečném výsledku lepší sklizeň!
Root-C během celého období růstu lze používat denně při zalévání rostlin jako doplněk
pravidelné výživy.
Atami doporučuje používat Root-C na počátku pěstebního cyklu a po třech týdnech přejít na
Alga-C, organický stimulátor růstu. Tak si rostliny zvyknou a dosáhnete nejlepších výsledků.
NAvšTivTE NOvé ATAMi-wEbOvé sTráNKy ZDArMA vZOrKŮ !
WWW.ATAMI.COM
3
21
CANNABIZZ #07.10
22
A
CANNABIZZ - DEN POTÉ
bychom nic nezanedbali, rozhodli jsme se vyzpovídat
organizátory hned první den po Cannabizzu. Jako
prvního jsme si vzali do parády Emmiho, na kterém bylo
jednoznačně znát, že organizovat veletrh není prdel. Únava
na Emmiho obličeji byla patrná, ale vlezlost Konoptika byla
silnější. Jak hodnotí veletrh, co bylo největším vítězstvím a
jak se chovala policie se dočtete v následující úvodní části
rozhovoru s Emmanuel Kotzianem, hlavním organizátorem
veletrhu Cannabizz.
Tak Emmi, Cannabizz, první konopný veletrh v Čechách,
je za námi. Co cítíš teď, jeden den po skončení veletrhu?
Stále nás čeká spousta práce, ale cítím se „very very happy“!
Navíc mám dnes narozeniny a asi nic netrumfne dárek v
podobě úspěšného Cannabizzu. Za tento dárek, který mi fakt
udělal radost, děkuji hlavně všem lidem, kteří se podíleli na
přípravě a chodu veletrhu a samozřejmě musím poděkovat i
všem návštěvníkům. Doufám, že se uvidíme zase příští rok!
všiml jsem si, že návštěvníků bylo opravdu hodně a třeba
v pátek po poledni bylo těžký se vůbec tím davem nějak
prodrat…
Tak účast byla opravdu maximální, byli jsme sami mile
překvapeni, kolik lidí se rozhodlo vyrazit na Cannabizz.
Určitě tomu přispělo i příjemné počasí. Zároveň myslím, že
naše reklama a promo byly kvalitní a informace o veletrhu
se dostala k širokému spektru lidí nejen u vás v ČR, ale i v
Německu, Rakousku, Slovensku, Polsku nebo na Ukrajině.
Domnívám se, že to byla opravdu povedená akce. Na
druhou stranu je nám jasné, že je co zlepšovat. Máme celý
rok na přípravu, věřte, že příště to bude ještě lepší!
Pro úspěšnost veletrhu nejsou důležití jen návštěvníci, ale
i vystavující. Jak se ke Cannabizzu vyjádřili oni?
Nepodařilo se mi zatím mluvit se všemi, ale ti, se kterými
jsem mluvil ještě zde v Praze, byli spokojeni. Většina z nich
nepochybovala o tom, že se příští rok opět zúčastní. Toho
si také velmi považujeme, protože bez nich by to nešlo.
Vyloženě negativní reakci jsme dosud nezaznamenali, tak
uvidíme, kde a kdo nás zase pomluví. (Smích.) Cítíme, že
jsme odvedli dobrou práci a věříme, že to ví i naši partneři
a návštěvníci.
To bez pochyby. Když už se bavíme o těch pozitivních
věcech, co považuješ za největší úspěch Cannabizzu?
O spokojenosti návštěvníků i vystavujících jsem již mluvil.
Já osobně jsem byl navíc unešen z „oldstylového“ interiéru,
a to již od počátku příprav. Ve finále se nám podařilo
skloubit dost originální kouzlo průmyslové haly se stánky
vystavujících i nejrůznějšími high-tech vymoženostmi v bizz
lounge. Z obchodního hlediska bylo také dobré, že se nám
povedlo pomocí zavěšených reklamních bannerů plně
využít nabízený prostor. Když to prostě trošku přeženu,
Praha se stala na víkend Mekkou konopného světa. (Smích.)
Abychom se neptali jen na úspěchy, zeptám se i na
takříkajíc odvrácenou stranu Cannabizzu. První věc, co
mě napadne, je policie. Zaznamenali jste nějaký problém
se strážci zákona?
Co vím, tak se objevil v této souvislosti pouze jeden
problém. Jeden z přítomných pokuřoval jointa a snažil
se ho poslat dál. Bohužel to provedl na velmi viditelném
místě, a tak byl zásah policie velmi rychlý a, přiznejme si to,
logický. Všichni byli informováni, že je toto v ČR zakázáno.
Ale celkově můžu říct, že vztah s policií byl korektní, jejich
přístup profesionální a k zásadním problémům v době
konání Cannabizzu nedošlo. A to vlastně považuji také za
určité vítězství a úspěch.
Pokračování rozhovoru a ohlasy vystavujících i návštěvníků
najdete v magazínu MediJane.
Závěrečná tisková zpráva k veletrhu CANNABIZZ PRAGUE
V
eletrh
Cannabizz
2010
přilákal
tisíce
lidí
První mezinárodní konopný veletrh Cannabizz
Prague 2010 proběhl od pátku 17. 9. do neděle 19. 9. 2010
v pražských Thámových halách. Během tří dnů navštívilo
akci více než 16 tisíc lidí. Na návštěvníky zde čekalo více
než 100 expozic vystavovatelů z mnoha oborů spojených
s konopnou kulturou z ČR a řady zahraničních zemí.
„Zájem lidí byl obrovský a mile nás překvapil.
Kladné reakce návštěvníků a hodnocení i ze strany
vystavovatelů nám potvrdilo, že veletrh splnil svůj cíl,
kterým bylo poprvé představit české veřejnosti v ucelené
podobě konopnou kulturu,“ říká Jiří Tomaško, jeden
z hlavních pořadatelů veletrhu Cannabizz Prague 2010.
Veřejnosti se představilo přes 100 vystavovatelů, z těch
českých to byla např. společnost Growshop.cz, magazín
Konoptikum, konopná kosmetika Extravanganja nebo
farmaceutické přípravky z výtažku z konopí od firmy Bayer
& Romsy. Dále zde byly zastoupeny společnosti z Polska,
Holandska, Španělska, USA, Kanady, Rakouska a Německa.
TRIMPRO
K
anadská firma TRIMPRO nás na Cannabizzu zaujala
především širokou nabídkou profesionálních trimerů.
Pokud nemáte tušení, co si pod pojmem trimer představit,
jedná se o nástroj, který vám oddělí lístky od květů.
Patentovaná technologie TRIMPRO používá zásadně čerstvý
materiál, který vložíte na „rošt“ a rotor listy jednoduše oseká.
Můžete si vybrat, jestli chcete raději jednodušší,
automatickou verzi, kdy opravdu jen vložíte materiál,
zapnete, počkáte asi tři minuty a vypadnou vám ostříhané
květy, nebo verzi manuální. Touto druhou variantou je tzv.
stolní verze, kdy máte odkrytý rošt a sami si přikládáte a
otáčíte květy. Máte tak plnou kontrolu a můžete si materiál
Pro návštěvníky byl v pátek a v sobotu připraven doprovodný
program. Velký zájem veřejnosti zaznamenala páteční
přednáška MUDr. Pavla Kubů (Drogmem o.s.) na téma
„Konopí: univerzální lék?“ a atraktivní bylo také sobotní
vystoupení Jindřicha Bayera z farmaceutické firmy Bayer
& Romsy, který představil demoverzi výroby konopného
výtažku, za použití unikátního destilačního zařízení. Svou
novou knihu představil Jiří X. Doležal (Reflex) a slavnostně
zahájil další ročník fotografické soutěže Reflex Cannabizz
Cup, který se nyní stává součástí veletrhu Cannabizz. V rámci
doprovodného programu mohli veletržní návštěvníci
navštívit také vybrané pražské kluby, jako je Roxy,
Cross club, Music boat „U Bukanýra“ nebo Matrix klub.
Pozitivně byly návštěvníky vnímány také samotné
prostory konání akce. Organizátoři zvolili Thámovy
haly, které na dobu tří dnů proměnili v důstojné výstavní
prostory s profesionálními výstavními systémy a zázemím
srovnatelným s jinými velkými veletrhy. „Haly nabídly
zajímavý kontrast moderně připravených expozic s
originálním prostředím a industriální atmosférou. Velkou
předností Thámových hal je jejich skvělá dostupnost pro
všechny návštěvníky, neboť se nachází v samotném centru
Prahy,“ jmenuje Jiří Tomaško výhody zvoleného prostoru.
Veletrh proběhl za asistence Police ČR. „Rádi bychom touto
cestou poděkovali návštěvníkům za to, že dodržovali pokyny
organizátorů nutné k hladkému průběhu akce,“ doplňuje
ještě závěrem.
kteří zpracovávají desítky kilogramů outdoorových rostlin
a pracují v extrémních podmínkách neprostupných džunglí
bez elektřiny, je to ideální volba.
zpracovat přesně tak, jak chcete, ale pořád podstatně
rychleji než nůžkami. Květy zůstanou nádherně ostříhané a
neponičené. A pocukrované lístky, které spadnou do pytle na
odpad, můžete hodit přímo do ice bagu a využít tak všechen
materiál. Ztráty krystalů jsou opravdu zanedbatelné, protože
používáte čerstvý, ještě lepkavý materiál a vše, co spadne,
jde stejně dolů do pytle. Rychlost otáčení můžete regulovat
jednoduchým regulátorem. Během několika minut takhle
můžete ostříhat několik kilogramů materiálu a ulehčit si tak
nejpracnější část sklizně.
Pro normální pěstitele má asi smysl jedině zapůjčit si
TRIMPRO v growshopu, protože i v nejmenší verzi stojí
625 eur, v přepočtu asi 16 000 korun. Nicméně pro všechny
velkopěstitele pampelišek je tento nástroj téměř darem
z nebes, který zjednoduší produkci jejich slaďoučkého
pampeliškového medu.
Nejzajímavější z nabídky je novinka TRIMPRO GASOLINE
v automatické i manuální verzi, která je poháněna
benzínovým 4válcovým motorem Honda.
Díky pohonu na benzín je určena speciálně pro
zpracování sklizně venku. Pro venkovní pěstitele,
Další specialitou firmy TRIMPRO jsou lisy JACK PUCK,
které jsou určeny ke stlačení rostlinného extraktu a zbavení
se přebytečné vody. Jejich forma je rozmontovatelná a
umožňuje zahřátí pro zlepšení celého procesu. Vyvinou tlak
2–8 tun.
CANNABIZZ #07.10
24
OHLÉDNUTÍ ZA
CANNABIZZEM
PLAGRON
Chceme, aby ľudia viac používali vaporizéry, a chceme, aby
prestali fajčiť tabak.
Hanuman: Kedy vás napadlo začať vyrábať také
vaporizéry, ktoré si môže každý dovoliť?
Sunny: Zo začiatku sme používali vodné fajky a podobne,
ale neskôr sme sa začali viac zaujímať o iné spôsoby a skúmať
ich. Nakoniec sme dospeli k tomu, že je treba, aby sa ľudia
dozvedeli o prínose vaporizérov. Chceli sme prísť s niečím,
čo by ľuďom pomohlo prestať fajčiť tabak. Naša spoločnosť
je hrdá na to, že umožňujeme ľuďom urobiť niečo pre ich
zdravie.
Hanuman: To mi príde, že ste niečo ako obchodníciaktivisti, je to tak?
Foto : Georgw
O
produktoch a stratégii firmy Plagron som sa zhováral
s obchodným zástupcom Jimom Ramsahainom. Stánok
spoločnosti budil dojem profesionality, s potenciálnymi
zákazníkmi „rokovali“ za stolom biznismeni v sakách. Asi
preto ani nerozdávali vzorky.
Hanuman: Aký je profil vašej spoločnosti a čomu sa
hlavne venujete?
Jim: Naša spoločnosť začala fungovať v roku 1991 a vtedy
sme začali vyrábať substráty. Špecializovali sme sa na
výrobu substrátov do kvetináčov. Neskôr sa záber našej
spoločnosti rozšíril o rôzne médiá na pestovanie, prídavné
látky a boostery. Naša hlavná línia spočíva na bio koncepte,
to znamená pestovanie v substráte zloženom z biologických
látok. Je teda vhodná na organické pestovanie. Ďalej máme
zeminový koncept, čo je pestovanie v substrátoch s bio
minerálnymi látkami, ešte máme hydro koncept a kokos
koncept. Pokrývame teda všetky možnosti. Čokoľvek chcete,
to vám dodáme.
Hanuman: Čím sa podľa vás odlišujete od iných
spoločností, ktoré fungujú v tej istej oblasti?
Jim: V podstate sa odlišujeme v dvoch dôležitých veciach. V
prvom rade sa odlišujeme tým, že u našich prípravkov stačia
len malé dávky, a v druhom rade tým, že sa zameriavame
len na veľkoobchod. Vždy v prvom rade myslíme na
zákazníka a na to, čo ho zaujíma. Naša stratégia je postavená
na tom, že máme ľudí, ktorí stále cestujú. Prídu do obchodu
a vysvetlia, čo naša spoločnosť robí a prečo by sa mali
rozhodnúť pre náš produkt. Takže najprv vytvoríme dopyt
a následne zameriame náš veľkoobchod. Nepredávame
priamo pestovateľom, pretože považujeme za dôležité, aby
niekto robil veľkoobchod tým spôsobom, že si obchodníci
môžu naraz nakúpiť všetko, čo potrebujú. Plagron vám
dodá všetko, čo potrebujete, od klíčenia až po zber, vrátane
ventilátorov, filtrov a tak ďalej. Toto je naša predstava.
Hanuman: Ako vidíte budúcnosť pre vašu spoločnosť?
Jim: Skvele, naozaj skvele. Pred siedmimi rokmi sme
sa začali rozširovať mimo Holandsko a veci sa vyvíjajú
stále lepšie a lepšie. Vznikajú pre nás nové trhy, obzvlášť
na východe, kde máme jeden z najlepších programov na
trhu. Hovorím o Čechách, Slovensku, Poľsku, Bulharsku,
Macedónii a Rusku, kde už predávame naše výrobky a
budeme sa rozširovať ešte viac. V čím väčšom počte krajín
predávate, tým väčší máte zisk a tým pádom môžete minúť
viac na vývoj do budúcna.
Hanuman: Považujete sa svojím spôsobom za leadera na
trhu?
Jim: Dozaista sme považovaní za jedných z ťahúňov na
trhu, ale v hre je veľa veľkých spoločností, ktoré majú veľké
zdroje. Ale keď sa pozriete na každý veľtrh, tak nájdete
skupinu spoločností, ktoré sa starajú o tento biznis, vkladajú
doň veľa peňazí. A my sme určite jednými z nich.
Hanuman: Ako hodnotia vaši zákazníci produkty
Plagronu?
Jim: Veľtrhy ako tento tu sú najlepším spôsobom, ako
môžeme dostať spätnú väzbu. Ak prídeme do obchodu,
tak väčšinou dostaneme len sprostredkované reakcie. Tu
môžeme dávať ľuďom vzorky zadarmo, a keď niečo nesedí
alebo má zákazník nejaký problém, tak spravíme analýzu
zadarmo. Analyzujeme vždy len zadarmo.
Hanuman: Čo môžete ponúknuť bežnému,
nekomerčnému pestovateľovi?
Jim: Ak sa pozriete na líniu našich produktov, tak zistíte,
že náš koncept je celkom jednoduchý. Pre základný rast
máme basic grow, pre kvitnutie basic bloom, máme tiež
zakoreňovacie stimulátory a enzýmy. No naším hlavným
produktom je Green Sensation. Je to booster, ktorý sa používa
počas posledných týždňov kvitnutia a má úžasné výsledky.
Nesľubujeme väčšie výnosy, ale verte mi, ak viete pestovať
a nič nezanedbáte, tak budete milo prekvapení. Môžete si to
otestovať a porovnať, keď do tej istej vody a do toho istého
systému pridáte Green Sensation a zároveň tú istú rastlinu v
takom istom systéme budete pestovať bez Green Sensation,
tak uveríte tomu, čo hovorím.
Hanuman: Pripravujete do budúcnosti nejaké novinky?
Jim: Obzvlášť pre trhy ako je český a ktoré nie sú tak
skeptické, sme vytvorili 100mililitrové balenie. Je určené
pestovateľom, ktorí chcú naozaj používať naše produkty,
ale nechcú kupovať litrové balenia. Tak sme pre malých
pestovateľov pripravili takéto balenie.
Hanuman: Ako dlho ste vyvíjali vaše produkty?
Jim: Neustále niečo vyvíjame. V súčasnosti vyvíjame nové
produkty, napríklad spomínaný zeminový koncept (Terra
concept), na ktorom pracujeme už tri roky. V podstate je aj
hydro aj kokos novinka. Na trh prinášame nové veci a dbáme
na to, aby sa dali jednoducho používať celú dobu. Hlavné je,
že naše produkty sú veľmi koncentrované, Green Sensation je
napríklad treba riediť jedna k tisícu.
Hanuman: Odkiaľ získavate materiál pre vaše výrobky?
Dajú sa vyrábať lokálne?
Jim: Všetky sú vyrábané lokálne, dovážame len základné
suroviny, z ktorých potom spravíme výsledný produkt. Ale
ak sa bavíme o substrátoch na pestovanie, tak suroviny na
ne už v Holandsku nie sú. Potrebné ingrediencie musíme
dovážať z východnej Európy, najmä z Litvy, Estónska a
Ukrajiny, keďže tieto zdroje sme už doma vyčerpali.
Hanuman: Môžete našim čitateľom prezradiť zloženie
Green Sensation?
Jim: (Smiech.) To je prísne strážené tajomstvo. Môžem vám
povedať, z čoho sú naše substráty, ale o Green Sensation vám
nemôžem nič prezradiť.
VAPORITE
Spoločnosť Trade Venture Limited, sídliaca v Hong Kongu,
mala sympatický malý stánok so sympatickými malými
vaporizérmi, ktoré ponúkali za nevídane nízke ceny.
To sa mi zdalo podozrivé, tak som šiel zistiť, ako to s tou
aromaterapiou a vaporizovaním myslia.
Hanuman: Aké sú hlavné prínosy fajčenia cez vaporizér?
Sunny: V prvom rade je používanie vaporizéra veľmi
zdravé, pretože tak nevdychujete žiadny dym. Do pľúc sa
vám dostávajú len čisté výpary. Môžete cez neho fajčiť tabak,
trávu, ale tiež plno iných vecí, napríklad mnohé liečivé
byliny.
Hanuman: v čom spočíva prístup vašej spoločnosti k
predaju vaporizérov?
Sunny: Hlavne nechceme ľudí zdierať o peniaze, ale naopak
je naším cieľom, aby sa vaporizéry stali dostupnými pre
každého. Aby si ho mohol kúpiť každý, kto chce. Nejde nám
o peniaze, ale o kvalitu. A ľudia, ktorí sa pokúšajú prestať
s fajčením tabaku, by si ho podľa nášho názoru mali kúpiť.
Hanuman: Ak porovnáte vaše vaporizéry s tými, ktoré
ponúkajú iné firmy, v čom je hlavný rozdiel?
Sunny: Všetky vaporizéry fungujú na tom istom princípe
aj sa podobne vyrábajú, ale my máme odlišnú stratégiu.
Sunny: Časť nášho projektu je aktivizmus, ale stačí si
pozrieť náš slogan a viete, kde sa nachádzame: „If you want
to quit smoking, do it right, Vaporite.“ (Ak chcete prestať
fajčiť, urobte to správne, s Vaporite.)
ATAMI
Foto : www.cannabizz.cz
Musím uznať, že u stánku spoločnosti Atami bolo neustále
rušno a plno. Preto aj chvíľu trvalo, než si Pim našiel čas na
rozhovor a veľmi ochotne a kompetentne nás previedol cez
všetko, čo ich firma robí a ponúka.
Hanuman: Môžete priblížiť začiatky vašej spoločnosti a
vašu ponuku?
Pim: Naša spoločnosť pochádza z Holandska. Pred takmer
trinástimi rokmi sme rozbehli tento biznis a odvtedy sa s ním
vyvíjame spoločne. Vďaka nám vzniklo veľa vecí, množstvo
hnojív a tiež Bloombastic, ktorý sa tu snažíme propagovať.
Vyrábame aj stimulátory a substráty, s ktorými chceme
preraziť na českom trhu a spopularizovať ich tu.
Hanuman: Čím sa odlišujete od iných spoločností, ktoré
fungujú v tej istej oblasti?
Pim: Hlavný rozdiel je v línii našich produktov. Máme
napríklad biominerálnu líniu, ale ide o to, že si môžete
vybrať, máte viacej možností. Ak chcete pestovať organicky,
nie je problém, dodáme, čo potrebujete. Ak chcete pestovať
biominerálne, tak tiež dodáme, čo potrebujete. Ale ponúkame
aj komplikovanejšie línie pre skúsených pestovateľov,
kde si môžete upravovať pomocou boostera a stimulátora
kvitnutia. Každý typ pestovateľa si u nás príde na svoje, či
už začiatočník, alebo profesionál.
Hanuman: Ako vidíte budúcnosť vašej spoločnosti?
Pim: Veľmi dobre. Ako môžete vidieť, za tri dni sme tu
rozdali ľuďom množstvo vzoriek a od zákazníkov dostávame
veľmi dobrú spätnú väzbu. Preto verím, že budeme rásť viac
a viac. Toto je náš prvý veľtrh v Čechách, zásobujeme tuná
distribútorov a tí zase growshopy. Väčšinou nezásobujeme
priamo obchody. Ale teraz môžeme predviesť našu značku
priamo konečným zákazníkom. Tí potom môžu ísť do
obchodu a budú poznať Bloombastic a budú mať informácie
o substrátoch. To je dôvod, prečo sme sem s našou značkou
prišli.
Hanuman: Aký je dôležitý rozdiel medzi vašimi
výrobkami a konkurenciou?
Pim: Najdôležitejším rozdielom je, že naše výrobky sú vždy
vysoko koncentrované a sú zároveň lacné. To, že sú silno
koncentrované, ich pre nás vyzdvihuje nad iné podobné
výrobky. Takže ľudia dostanú veľmi dobrý produkt za
rozumnú cenu a zároveň ho môžu bohato využiť.
Hanuman: vraj je dnes dosť ťažké nájsť substráty, ktoré
neobsahujú napríklad ťažké kovy. Ako to rieši vaša
spoločnosť?
Pim: Používame substráty, ktoré sú prečistené ešte pred
tým, ako do nich pridáme živiny. Sú certifikované, čo
znamená, že neobsahujú ani žiadne rastlinné časti a semená,
ktoré do nich nepatria. To je veľmi dôležité, pretože niektoré
#07.10 CANNABIZZ
25
substráty nie sú certifikované, a keď ich používate, je tam
riziko, že sa vyskytnú choroby. Ale pri certifikovaných toto
nebezpečenstvo nehrozí.
Hanuman: Môžete v krátkosti predstaviť váš
pestovateľský program a budúce smerovanie pestovania?
Pim: Naša firma vždy predávala stimulátor kvitnutia, ale
trh s nimi už dnes starne. Vyvinuli sme ho pred desiatimi
alebo jedenástimi rokmi. Aby sme napredovali ďalej
s trhom, musíme hľadať iné produkty. Pretože ak používate
bloombastic, tak už nič ďalšie nemusíte používať. Stačia vám
len hnojivá a stimulátor kvitnutia. Ani enzýmy nemusíte
pridávať, sú už v ňom obsiahnuté. Je to veľmi šikovný a
ľahko použiteľný produkt. Obzvlášť ak zohľadníte jeho
cenu a že nepotrebujete tak veľa fľaší, po celú dobu bohato
vystačíte s tromi fľašami.
Hanuman: Ale niektoré hnojivá sa nemôžu spolu miešať,
je to tak?
Pim: V skutočnosti nie je dobré mať spolu rôzne druhy
hnojív v jednej fľaške, je lepšie používať jeden typ hnojiva
počas istého obdobia. Ak teda začnete hnojiť s Atami, môžete
používať boostery a stimulátory bez problémov, ale ak ich
budete miešať s inými stimulátorami, môžete to ľahko
prehnať.
Hanuman: vnímate to ako trend do budúcna, alebo len
ako ekonomickejší prístup k pestovaniu?
Pim: Myslím si, že sa jedná o nový trend, pretože ľudia
nechcú kupovať veľa vecí a skôr toho chcú mať viacej v
jednej fľaške. Ako sa na to pozerám, tak sa o päť rokov budú
musieť spoločnosti zmeniť a prispôsobiť tak, aby si zákazníci
nemuseli kupovať priveľa vecí. Pretože ak si všímame, čo
zákazníci chcú, zistíte, že aj začínajúci pestovatelia chcú
dopestovať s piatimi vecami na metri štvorcovom, čo
potrebujú. Mnohé ostatné značky nevyvíjajú nové produkty,
zostávajú na starej úrovni.
Hanuman: Môžeme teda povedať, že sa vaša spoločnosť
uberá za novými horizontmi?
Pim: Áno. Pretože vidíme našich nových zákazníkov a
chceme ich naučiť nášmu spôsobu. Ak sa pre nás rozhodnú,
tak pri nás aj zostanú. Ak sa rozhodnú pestovať s desiatimi
fľašami, tak to skúsia raz, dva krát a pomyslia si, načo
potrebujem toľko fľaší? Je to predsa omnoho jednoduchšie
pestovať len s tromi, štyrmi fľašami, keď sa to dá. A ak
používate viacero fľaší, je väčšie riziko prehnojenia a tým
pádom sa aj ťažšie pestuje.
ADVANCED
HYDROPONICS Of
HOLLAND
nejaké klony a hľadal som niekoho, kto by ich chcel ďalej
pestovať. Partnera som našiel v Sensi Seeds a za pár rokov
som bol v balíku. No v tej dobe ešte na trhu neexistovalo
nič špecificky pre growerov a dali sa nájsť jedine hnojivá
na rajčiny. Bol som v kontakte s General Hydroponics, a
tak som spoločne s nimi otvoril growshop v roku 1993.
Nejaké growshopy boli aj v Anglicku a potom, čo som začal
s distribúciou, som začal zarábať. Začali sme spolupracovať
s jedným biochemikom a sústredili sme sa výlučne na
konope. Ale potom sa naše partnerstvo skončilo a zostal
som bez dodávateľa. Stále som však mal plno zákazníkov,
ktorým som mal dodávať hnojivo. Tak som zavolal jednému
zákazníkovi, ktorý brával veľké množstvá, aby mi predal
nejaké hnojivo naspäť. Tak aby som mohol pokračovať
v obchode, som musel naspať nakupovať vlastné hnojivo.
Hanuman: To nebolo veľmi príjemné, ako ste vyriešili
túto situáciu?
JJ: Jednoducho som dospel do bodu, keď som musel začať
robiť všetko na vlastnú päsť. Povedal som si, máš výborné
vzdelanie, máš za čapicou a verím tomu, že všetko, čo
kto kedy urobí, sa mu raz vráti. Tak som sa rozhodol, že
veci potlačím trochu dopredu. Mal som všetky potrebné
prostriedky a knowhow a teraz vidíte, že sme lídrami na
trhu s programom, ktorý pozostáva z troch zložiek. Sme tu
už dlhé roky a už nás môžete vidieť skoro všade.
Hanuman: Aká bola vaša stratégia?
JJ: Moja marketingová stratégia bola a je veľmi jednoduchá.
Keď som otvoril prvý obchod v Holandsku, tak domáci
prišli do obchodu a spýtali sa, čo to stojí. Povedal som koľko
a oni, že to kúpia za polovičnú cenu. Ale keď do obchodu
prišiel Nemec, tak to bolo úplne inak. Spýtal sa, koľko to
stojí a povedal som cenu. A on povedal, že to berie. Potom
to pokračovalo, že koľko stojí to a to, povedal som cenu a
on to kúpil. Z toho som bol celkom prekvapený, že čo sa to
deje. No a vždy som tvrdil, že treba robiť dobrú distribúciu,
a preto sme sa tak rozrástli z malého obchodu. Ďalej tvrdím,
že je treba ísť do krajín, ktoré nazývam vynárajúce sa
krajiny. Lenže tam nemôžete isť a povedať „hello“, musíte
tam produkt predávať v ich rodnom jazyku. V podstate je to
celé o tom, že si jeden chlapík otvorí obchod a neskôr otvorí
ďalšie tri. Potom sa pridá konkurencia, ale my sme už aj tak
zostali lídrami na trhu v rámci ponúkaných troch produktov.
Práve v tomto sme jedineční, ostatní začali ponúkať to a ono
a robia okolo toho veľké haló a zákazníka len dopletú.
Hanuman: Môžete trochu viac rozviesť tieto rozdiely?
JJ: My sme vždy ponúkali len tri zložky, ale ostatní veľkí
hráči prídu napríklad so šiestimi produktmi, ktoré máte
používať. Takže ak chce s nimi nejaký zákazník začať
pestovať, tak si bude musieť zabezpečiť šesť rozdielnych
výrobkov. No a to nie je všetko, každý produkt má iný
návod na použitie. Na podobnom prístupe funguje dosť
často konkurencia, teda potrebujete mať viacero rozdielnych
zložiek, aby ste mohli pestovať. Úprimne hovorím, že nie
som biochemik, ale pravdou je, že v tej istej fľaške nemôžete
zmiešať rozdielne veci a prísady. Aj keď sa jedná o rôzne
druhy výživy pre rastliny, niektoré sa nemôžu miešať
spolu. Vyzerá to veľmi super, lenže čím viac zložiek máte,
tým obtiažnejšie sa pestuje. My máme naozaj odlišný plán,
pretože potrebujete len tri zložky a s nimi všetko funguje na
základe veľmi jednoduchého návodu.
Hanumam: Priblížite našim čitateľom váš plán na
pestovanie?
JJ: Growerom vysvetľujem, ako to funguje, veľmi
jednoducho. Vo vegetatívnom štádiu dáte jednu časť mikra,
jednu časť na kvitnutie a dve časti na rast. Po troch až štyroch
týždňoch uberiete jednu časť hnojiva na rast. Dôležité je, že
vždy sa pridáva len jedna časť mikra. Nepotrebujete nič
presne odmeriavať a rastliny dostanú všetko, čo konope
potrebuje. Tento systém vyvinuli experti na pestovanie
kvetín v Holandsku. A keďže konope je v podstate kvetina,
sú to tí praví ľudia, na ktorých sa mal človek obrátiť.
Hanuman: Ako vnímate rozdiel medzi organickými a
anorganickými hnojivami, keď príde k otázke, ktorý typ
hnojív dokážu rastliny lepšie prijať a stráviť?
Foto : Georgw
Mali sme šťastie odchytiť sedemdesiat ročného barda
pestovateľskej scény Jaya Jacksona ešte pred poobedňajším
jointom. Jayova pamäť vydala množstvo spomienok, ktoré sa
ale mnohé nanešťastie nedajú uverejniť ani v Konoptiku, bez
toho že by sa niekto nahneval. Nasledovalo dlhé a zaujímavé
lovenie v minulosti a súčasnosti.
Hanuman: Môžete prezradiť, ako vznikla vaša
spoločnosť?
JJ: Už v Kalifornii som dlhé roky pestoval a v roku 1990
som aj s manželkou prišiel do Holandska. Veľmi sa nám tam
zapáčilo, bola to veľmi otvorená krajina, veľmi liberálna, a tak
som rozhodol, že tam začnem podnikať. Mal som so sebou
JJ: Viete, pre mňa sú to všetko len minerály, ale táto otázka
sa skladá z dvoch častí. Vysvetlím to ako najzrozumiteľnejšie
dokážem. Rastlina potrebuje k rastu korene. A tipnite si,
či tie korene vedia a záleží im na tom, kde sa nachádzajú.
Nevedia, či je to kokos, zem, substrát na hydro alebo
aeropónia. Jediné, čo ich zaujíma, je výživa. V komerčnej sfére
Holanďania vytlčú peniaze z čoho sa len dá. Teraz máte aqua
výživu, výživu pre hydro, výživu pre kokos a aj špeciálnu
výživu pre skunky. Som staromódny grower a podľa mňa
rastliny potrebujú jednoducho výživu. Samozrejme že
existuje dôležitý rozdiel medzi pestovaním hydroponicky a
organicky. Slovo organicky som teraz použil zámerne. Viete,
čo znamená slovo hydroponicky? Podľa definície je to výživa
rozpustená vo vode. To znamená, že keď máte rastlinu v
zemi alebo v kokose, ale naberiete do vedra vodu, zamiešate
do nej hnojivo, máte hydroponickú výživu. Takže keď sa
minerály rozpustia vo vode a dostanú sa do akéhokoľvek
substrátu, tak korene povedia: „Nazdar, sme hladné.“ Ale
mentalita ľudí, ktorí z toho robia biznis, smeruje k tomu, aby
vás presvedčili, že je to niečo iné. Ale to nie je pravda. Isté
rozdiely sú dané tým, aký substrát používate na pestovanie.
Napríklad obsah vápnika. Mnohé média na pestovanie po
prečistení neobsahujú často žiadny vápnik. No a vápnik
konope úprimne miluje, dodáva mu „silu“.
Hanuman: Čo máte na mysli pod spomínanou „silou“?
JJ: Môžem vám to ukázať na príklade. Pri jazde na aute
sa musíte riadiť istými inštrukciami. Môžete pridať alebo
ubrať, môžete zmeniť smer jazdy, je v tom istá flexibilita.
Teraz si vezmite organické pestovanie. To znamená, že máte
predpripravenú pôdu, či už sa jedná o ľahký, stredný alebo
ťažký mix. Každý má v sebe nejakú „silu“ a organický spôsob
funguje hlavne vďaka živým mikroorganizmom, ktoré sú
prítomné v pôde. Tieto organizmy v pôde prepravujú živiny
a výživnosť potom závisí od ich aktivity. Lenže v tomto
prípade ich aktivita pripomína jazdu na horskej dráhe, raz
ste hore a potom zase dole, ale nikdy to nie je také isté. Takže
sa takéto pestovanie dá ťažko uriadiť. Teraz je na sto percent
jasné, že pri organickom pestovaní stratíte okolo dvadsať,
tridsať percent výnosu.
Hanuman: Platí to aj pre outdoorového pestovateľa?
JJ: Pri outdoori je veľa vecí celkom odlišných. Ten, kto
pestuje vonku, musí dávať pozor na veľa vecí. V prvom rade
nevie, aká zem sa nachádza dole, a tak riskuje. Musí sledovať
rastliny a dávať pozor, keď napríklad začnú žltnúť listy, a
zistiť, čo to zapríčiňuje. Naposledy som vonku pestoval
niekedy v šesťdesiatych rokoch. Musíte rátať s počasím, so
zvieratami a ešte k tomu s policajtmi a zlodejmi. Zmena
nastala, keď sme koncom šesťdesiatych rokov vynaliezli
indoorové pestovanie Vtedy sa dala kúpiť tisíc wattová
veľká lampa za 2 200 dolárov a tak sme sa na ňu zložili.
Hanuman: Nie je ale pravda, že v rámci kvality je veľký
rozdiel medzi rastlinami pestovanými hydroponicky v
skleníkoch a rastlinami pestovanými vonku podobne, ako
je to u rajčín?
JJ: V tomto súhlasím: práve teraz mám jednu malú rastlinu
vonku. Dal som ju von v polovici júla a jasne vidím ten
rozdiel, aká je zelená a listy rastú hustejšie pri sebe. Toto je
prvá rastlina, ktorú pestujem vonku po dlhých rokoch. Ale
musím zopakovať, že takto sa musíte vzdať značnej časti
výnosu. Dnes mnohým ľuďom záleží na tom, aby nefajčili
rôznu chémiu. Veľa spoločností ponúka produkty, ktoré
majú v názve „bio“ alebo „prírodné“. Ale poviem vám, že
príroda bola krásna pred kyslými dažďami, prv ako sme to
posrali. Veľa krajín v Európe majú teraz prekyslenú pôdu.
To, čo bývala dobrá pôda, už takou dávno nie je. A teraz
už viac-menej nemôžete nájsť ani pôdu bez ťažkých kovov.
Toto podľa mňa dosť znevýhodňuje outdoorové pestovanie.
KANNABIA SEED COMPANY
P
okud jste doteď o Kannabie neslyšeli a říkáte si „jenom
další seed banka do počtu“, uvědomte si, že už to, že se
prosadili na španělském trhu, kde je obrovská konkurence,
něco znamená. O exportu semen po celé Evropě ani nemluvě.
Kannabia seed company má ve Španělsku celkem dlouhou
historii, ale kvůli problémům s feminizovanými semeny se
rozhodli začít prakticky od začátku. Docílili tak opravdu vysoce kvalitních a stabilních feminizovaných odrůd.
Španělský breeder Pato nejdříve pracoval ve Švýcarsku
pro Mr. Nice seed bank. Tam se naučil profesionální práci
s matkami, klony a šlechtění. Po návratu do Španělska pracoval v dalších seed bankách, až za ním přišli lidé z Kannabia, jestli se nechce stát jejich breederem. Palo sám říká, že
Kannabia není klasická old school seed banka, ale spíš banka
nové generace. Původ odrůd je například až z Uzbekistánu,
Thajska nebo Libanonu. Všechny odrůdy jsou pěstovány
pod umělým osvětlením i pod sluncem na různých místech
Španělska. V některých částech Španělska se během léta
kvůli vysokým teplotám téměř nedá pěstovat indoor, a tak
jsou všechny odrůdy testované, jestli zvládnou i tyto extrémní podmínky. Pro pěstování pod sluncem v České republice
doporučuje Pato především tyhle dvě odrůdy: Mataro Blue,
která se během květu zbarví do zelenomodré či zelenofialové, v případě našeho chladného klimatu pravděpodobně až
do „elektricky modré“. Můžete očekávat překvapivě těžké
palice, které budou potřebovat podpěru, a sklizeň minimálně 700 g na rostlinu. Další vhodnou odrůdou je White Domina, kterou sami nazývají „crème de la crème”. Dokvete sice
až za 8–9 týdnů, ale je velmi odolná vůči plísním.
Velkou specialitou Kannabia seed company jsou autofloweringové odrůdy. Pato sám říká, že správná autofloweringová odrůda má pořád vypadat jako rostlina, a ne jako malinký záprdek o výšce 10 cm. V Kannabii kříží většinu svých
odrůd s čistým Rudelarisem, čímž získají autofloweringovou odrůdu s vlastnostmi odrůdy neautofloweringové.
Výsledkem jsou rostliny s větším psychoaktivním účinkem
i produkcí, které jsou připraveny na sklizeň bez ohledu na
fotoperiodu do 3 měsíců. Semena Kannabia seženete ve většině českých growshopů!
#07.10 KULTURA
02.11. Jóhann Jóhannsson [ISL] a Pražský komorní
orchestr, Rudolfinum, Praha
03.11. Joe Satriani [USA], Tesla Arena, Praha
03.11. Rudy Linka Trio [USA], Městská knihovna,
Praha
03.11. Tito & Tarantula [USA/MEX], Metro Music Bar,
Brno
06.11. Boyce Avenue [USA], Lucerna Music Bar, Praha
06.11. Cheikh Lo [SEN], Palác Akropolis, Praha
07.11. Mezzoforte [ISL], Lucerna Music Bar, Praha
08.11. Tricky [UK], Lucerna Music Bar, Praha
09.11. Busy Signal [JAM], Lucerna Music Bar, Praha
10.11. Parov Stelar Band [AT], Lucerna Music Bar,
Praha
11.11. Brand New Heavies [UK], Lucerna Music Bar,
Praha
11.11. Einstürzende Neubauten [GER], divadlo
Archa, Praha
12.11. Einstürzende Neubauten [GER], divadlo
Archa, Praha
14.11. Crystal Castles [CAN], Lucerna Music Bar, Praha
14.11. Simply Red [UK], Tesla Arena, Praha
15.11. Jerry Lee Lewis [USA], Kongresové centrum
Praha
16.11. Richie Kotzen [USA], Klub Matrix, Praha
17.11. The Inspector Cluzo [FR], Lucerna Music Bar,
Praha
17.11. Lady Gaga [USA], O2 Arena, Praha
18.11. Meredith Monk [USA], Divadlo Archa, Praha
18.11. Joe Cocker [UK], O2 Arena, Praha
19.11. The Residents [USA], Divadlo Archa, Praha
19.11. Blood Red Shoes [UK], Lucerna Music Bar,
Praha
21.11. Diane Reeves [USA], Kongresové centrum,
Praha
21.11. Gentleman [GER], Lucerna Music Bar, Praha
K 15. výročí známého pražského klubu Lucerna Music Bar
přijedou pogratulovat vzácní hosté z Británie! Svou českou
premiéru si zde odbudou acid jazzoví pionýři z Londýna
The brand New Heavies. Parta, která spolupracovala např.
s Jamiroquai či Incognito, jimž se také hudebně blíží, vznikla
v roce 1985 na rodící se londýnské acid jazzové scéně. Velký
úspěch se dostavil s příchodem skvělé zpěvačky jménem
N‘Dea Davenport a prvním společným albem, jehož singly
Dream Come True, Never Stop a Stay This Way zaznamenaly
obrovský úspěch na obou stranách Atlantiku a na hudební
stanici MTV. Na dalším albu The Heavy Rhyme Experience
Vol. 1 se kapela pustila do spolupráce se světem hip hopu,
v jejich klasičtější podobě se drží na desce Brother Sister – obě
alba vyšla roku 1994. Kapelu opouští zpěvačka Davenport
a přes několik dalších vydaných alb kapela spíše stagnuje.
Comeback na výsluní a návrat N‘Dei Davenport přišel roku
2006 – kapela absolvovala řadu koncertních turné, včetně
amerického společně s Macy Gray, a potvrdila, že její živá
vystoupení jsou skutečných zážitkem. Po loňském Live
In London připravuje skupina pokračování kultovního
alba Heavy Rhyme Experience, tentokrát Vol. 2, a také
desku v klasické sestavě. Brand New Heavies tak tráví čas
v nahrávacím studiu a příliš nekoncertují, o to více potěší, že
si v listopadu poprvé najdou cestu do České republiky.
The Brand New Heavies vystoupí v Lucerna Music Baru 11.
listopadu 2010.
V první polovině prosince bude mít Praha možnost
zhlédnout koncert kapely MGMT, jedné z těch, které
udávají směr současné hudební scéně. Název MGMT
vznikl jako zkratka z The Management (původní jméno
kapely) a skrývá se za ním duo Andrew VanWyngarden
a Ben Goldwasser. Potkali se jako studenti výtvarné školy
Wesleyan v Connecticutu a začali společně za použití
laptopů, syntetizátorů a vokálových samplů skládat a hrát.
Později přibrali do hry i nástroje a v roce 2005 spatřilo světlo
světa jejich elektro-rockové EP Time to Pretend. Na první
regulérní album si však pánové museli počkat do ledna
2008. Mezitím nemarnili čas, skládali a hlavně koncertovali.
První album neslo název Oracular Spectacular a vyšlo pod
hlavičkou Columbia Records. Album zaznamenalo velký
úspěch jak u kritiky, tak u publika – jen v Americe se jej
prodalo přes 500 000 kopií a v Austrálii, Británii či Irsku
se stalo platinovým. Nové album, které přijedou MGMT
představit do divadla Archa, vyšlo na jaře letošního roku
a má název Congratulations. Hudebně se kapela pohybuje
v oblasti eklektického, nápaditého popu s psychedelickými
podtóny. Jejich živé vystoupení bude určitě stát za to!
MGMT vystoupí 10. prosince 2010 v pražském divadle Archa.
Jedním z hitů podzimní výstavní sezóny je v našich
zeměpisných šířkách bezesporu expozice Frida Kahlo
27
24.11. Triaboliques [UK] + M. Alacam & M. Delia
[CZ/USA], Palác Akropolis, Praha
26.11. Take 6 [USA], Majakovského sál, Praha
29.11. Irie Révoltés [GER], Roxy, Praha
02.12. Hybrid live! [UK], Lucerna Music Bar, Praha
05.12. Melissa Auf der Maur [CAN], Lucerna Music
Bar, Praha
06.12. The Frames [IRL], Divadlo Archa, Praha
08.12. Swans [USA], Palác Akropolis, Praha
09.12. Laibach [SLO], Divadlo Archa, Praha
10.12. MGMT [USA], Divadlo Archa, Praha
21.12. Molly Hatchet [USA], Retro Music Hall, Praha
09.-20.11. New New! 2010, Brno
09.-20.11. Slet bubeníků 2010, 10 měst v ČR +
Bratislava
20.-27.11. Alternativa 2010, Praha
27.11. Žižkov Meets Jazz - VIII. Ročník, Palác
Akropolis, Praha
04.12. Finále Slam Poetry, Fléda, Brno
od 05.11. Power Up – Female Pop Art, Kunsthalle
Wien, Vídeň
od 11.11. Jaroslav Kučera: Černobíle. Praha 1969–
2010, Leica Gallery Prague, Praha
od 19.11. Czech Press Photo 2010, Staroměstská
radnice, Praha
do 28.11. Decadence Now! Joel-Peter Witkin, Dům
umění, Brno
– retrospektiva ve vídeňském Bank Austria Kunstforu.
Mexická malířka se proslavila již za svého života, za
svou současnou popularitu však vděčí také filmu Frida a
herečce Selmě Hayek (pro kterou se role Fridy stala životní
rolí). Narodila se v roce 1907 v mexickém Coyoacánu
jako Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón. Po otci
fotografovi podědila maďarsko-židovské, po matce mexickošpanělsko-indiánské kořeny. V 18 letech její život klíčově
ovlivnila tragická nehoda autobusu, při níž Fridu proťala
železná tyč – během 29 let pak musela podstoupit 32 operací,
přičemž její zdravotní stav se nelepšil, ba zhoršoval, často
byla upoutána na nemocniční lůžko. V době rekonvalescence
po nehodě začala poprvé malovat. Ve 21 letech se zamilovala
do malíře a komunistického revolucionáře Diega Rivery,
za něhož se o rok později provdala. Jejich vztah byl velmi
bouřlivý, manželé spolu střídavě žili a nežili a oba měli
další poměry (Frida např. s ruským revolucionářem Lvem
Trockým). Zemřela ve věku 47 let. Vídeňská expozice
navazuje na úspěšnou premiéru v berlínském MartinGropius-Bau, kde byla k vidění do letošního srpna.
Představuje celkem sto padesát prací mexické umělkyně,
z toho šedesát maleb. Nechybějí její slavné autoportréty
ani méně známé práce naznačující vývoj k abstrakci,
surrealismu či expresionismu, celkový obrázek doplňuje
bohatý fotografický a dokumentační materiál. Její dílo je
intimní výpovědí o sobě samé, o jejích duševních stavech,
touhách, obavách, o její opuštěnosti a nepochopení, o bolesti
z nevěr jejího manžela. Nepřekvapí tedy informace, že ze 145
dochovaných maleb tvoří 60 autoportréty a v dalších asi 80
pracích je Frida přítomná jako součást zátiší.
Výstava Frida Kahlo – Retrospektiva je otevřena ve vídeňském
Kunstforu do 5. prosince 2010.
Američtí The residents si za dobu svého působení
vytvořili v rámci světové hudební scény vlastní žánr, nebo
spíše vlastní kult. Jméno získali, když jim firma Warner Bros.
vrátila zpět jejich anonymní demo nahrávku a adresovala ji
„for the attention of the residents“. O Residents zprvu nikdo
nejevil zájem, proto založili svůj vlastní label a vydali své
debutové EP Santa Dog. Vylisovali 300 kopií, které rozeslali
všem možným známým lidem, od Franka Zappy až po
prezidenta Nixona. První regulérní album z roku 1974 Meet
The Residents, kterého se zprvu údajně prodalo pouhých 50
kopií, se stalo slavným až poté, co kapele pohrozila firma
Capitol Records kvůli obalu této desky. Za svou kariéru
vydali dlouhou řadu alb, které jsou většinou experimentální
a konceptuální. Reinterpretovali skladby George Gershwina,
Jamese Browna či Elvise Presleyho, popasovali se s žánrem
popového songu (jejich Commercial Album obsahovalo
40 minutových songů, které rádio San Francisco pustilo
do éteru jen proto, že si kapela zaplatila reklamní čas, ve
kterém je pustila) a hlavně provokovali – např. albem Third
do 29.11. Planeta Eden: Svět zítřka v socialistickém
Československu 1948–1978, DOX, Praha
do 05.12. Frida Kahlo Retrospective, Bank Austria
Kunstforum, Vídeň
do 21.12. Metropolis – Cryptic 257, Masker, Pasta,
Point, Skarf, Tron, DOX, Praha
do 02.01. Decadence Now! Za hranicí krajnosti,
Galerie Rudolfinum, Praha
do 02.01. Decadence Now! Pokoj č. 13,
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
do 07.01. Monet—Warhol. Mistrovská díla z
Albertina museum a Batlinerovy sbírky, Veletržní
palác, Praha
do 09.01. Michelangelo. Kresby génia, Albertina,
Vídeň
do 10.01. Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého
2010, DOX, Praha
do 16.01. Picasso. Mír a svoboda, Albertina, Vídeň
do 06.02. Decadence Now! Ještě místo – Pustá zem
(Josef Bolf/Ivan Pinkava), Západočeská galerie, Plzeň
do 20.03. 1984–1995 (Česká malba generace 80.
let), Wannieck Gallery, Brno
z
www.konoptikum.c
Reich ‚n‘ Roll, kolekcí coververzí popových oldies písní
v kontroverzním obalu s vyobrazeným Adolfem Hitlerem
svírajícím obrovskou mrkev. Členové kapely absolutně tají
svou identitu, na veřejnosti se objevují v bizarních převlecích
(klasickým znakem jsou obrovské masky ve tvaru oční bulvy
nesoucí cylindr) a odmítají poskytovat rozhovory médiím.
Kapela pohybující se na pomezí klasické hudby, avantgardy
a moderního divadelního umění patří ke světové špičce,
přestože nebyla nucena v minulosti udělat jediný rozhovor
a v žádném hudebním časopise nenaleznete fotku některého
z členů. Do Prahy přijede představit své aktuální album The
Talking Light.
The Residents vystoupí v pražském divadlo Archa 19. listopadu
2010.
NORTH CZECH CANNABISCUP
OF KONOPTIKUM
15.ročník Trávobraní
Kdy a kde: Pátek 26.11. 2010, 17:00 h.
Arnoltice u Děčína, hospoda.
Koncert:
Ma-Pa-Ho (hardcore)
Finis Afemia (nice hardcore)
Noiz of Zion (dub)
Feher Fekete Kerek( regae,ska)
Djs:
Sarc.o.fucque
Envelope Generator
Soutěže, cup, ceny, dárky... více info v obchodě taogrowshop.cz...
Zdarma autobus přistaven ve 2:00 hodin, další jede v 5:00 hodin
CESTOPIS/KULTURA #07.10
28
AMSTR a jak jsme se tam dostali…
j
j
j
j
j
Belgie je za námi, sláva !
C
esta z Bruselu do Amsterdamu nebyla přímočará, neboť
jsme ji pojali vyhlídkově a odpočinkově. V Bruselu jsme
při cestě z města navštívili i známé Atomium (předtím jsem
o něm neslyšel) a fotbalový stadion prince Badouina. Krátký
průjezd Antwerpami v nás zanechal akorát pocit hladu a
stále nenaplněné platonické lásky k belgickému státu. Cesta
do Nizozemí se počala pozvolna snižovat, až jsme jeli na
úplně maximálně „zkurvené“ rovině. Jízda kolem moře a po
hrázích ve mně nechávala smíšené pocity. Na jednu stranu
jsem obdivoval Holanďany za jejich pracovitost při stavbě
hrází, a na druhou stranu mi jich bylo líto, vzhledem k tomu,
že za 50 let jim to stejně nepomůže. Nejvíce mě z pobřeží
Atlantického oceánu (Severního moře) zaujala dvě malá,
avšak dospělá ňadra, která nastavovala slunečním paprskům
své dvorce. Abych nezapomněl, byla tam relativně zima...
Po prohlídce přírody jsme už věděli, že další den bez coffee
shopu asi nezvládneme, a vyjeli jsme vstříc městskému
životu. Naší první holandskou zastávkou byl Rotterdam,
kde jsme viděli už lepší „maso všech barev“. Město nás ale
nepřesvědčilo o svojí důležitosti, a proto jsme svoji zastávku
v něm zkrátili na nejkratší možnou dobu. Na sever, do
Amsterdamu, nás už začínala hnát vyprahlost velbloudů
projíždějících Saharou. Necelá hodinka a vjíždíme do
centra…
V této souvislosti musím oznámit politováníhodnou
událost, která zatřásla mým už tak nízkým sebevědomím. I
přes vlastnictví mapy města a výborné zeměpisné zkušenosti
jsem nebyl schopen navigovat auto směrem, který požadoval
zbytek posádky. Z vlastní vůle jsem rezignoval na funkci
navigátora a jal se pozorovat amsterdamský kolorit nedělního
dne ze zadního sedadla. První, na co jsme nepokrytě valili
bulvy a šoupali koule, byly… ano, ony populární „kofíky“.
Byly takřka všude, ze všech se valil dým pekelný a všechny
nás jako jeden hlas zvaly dovnitř. Bohužel jsme se museli
nejdřív ubytovat a zaparkovat. Překvapivě se obé obešlo
téměř bez problémů a my mohli vyrazit ochutnat „ňáký ty
džointy“…
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j(Pokračování z Konoptika 06)
sedli si. Zjistili jsme však, že není k dispozici pivo, tak jsme si
tedy pouze objednali osobně pana Jacka H. Kdo s ním měl co
do činění, tak ví, že jsme absolutně nemohli šáhnout vedle…
Přesun do vedlejšího podniku proběhl skvěle a s úsměvem na
rtech a my jsme si za doprovodu pohodové hudby, příjemné
obsluhy a lehce drahého piva mohli konečně vychutnat
pořádnýho špeka špekatýho!!!
Po velmi vydařeném večírku v amsterdamském podniku,
dvou pivíčkách a kopci špeků jsme se rozhodli navrátit
do našeho přechodného domova. Nezbytnou součástí
zpáteční cesty však byla návštěva rychlého občerstvení a
pozdní povečeření „nějaké té delikatesy“. Krmě byla velmi
chutná, domnívám se, že měla i dva chody, ale určitě vám
to už nepovím. To víte, co si budeme povídat, přesun přes
časová pásma byl velmi náročný. Jarda Jágr ví o cestování
své. Na pokoji opět vypuklo bujaré veselí, které bylo rázem
připepřeno pivem, špekem, sladkostmi z domova. Tuším, že
pak dorazil znovu pan Herrer, ale to už jsme moc nepokecali.
„Vyhodili nás z hotelu, a tak jsme se
zhulili jak svině…“
Už jste vybalili husy a knedlíky?
Probuzení bylo lehce vlhké, ani ne tak díky chlapcům, ale
spíše tím, že venku chcalo jak svině. Přehlasován většinou
jsem byl donucen dojít na recepci a požádat o prodloužení
pobytu o jednu noc. Byl jsem bohužel slušně poslán do
prdele s odůvodněním, že tam „maj v tom bordel“. Nastalo
stěhování (tedy situace, kterou později jeden z delegace
trefně okomentoval slovy „vyhodili nás z hotelu, a tak jsme
se zhulili jak svině“. Přesunuli jsme se do hotelu, který byl
poblíž. Samozřejmě se zastávkou v kofíku. Dali jsme si zde
výborné kafíčko za nevýbornou cenu… Ale budiž, když
jsme ti turisti. Hned se umotalo další brko, aby se neřeklo.
Myslím, že druhý špek okolo 11 ráno nám přišel velmi k
duhu!!! Po druhém brčku jsem však začal silně pochybovat
o tom, zda druhý hotel najdeme a zda nás vůbec ubytují. Ale
to bychom nebyli my, hoši s trpaslíky, abychom to nezvládli.
Ubytování bylo opět rychlé, no nedivte se, báli jsme se, aby
nám něco neuteklo. Opět jsme vyrazili do víru velkoměsta,
tentokrát při denním světle. Cíl byl jasný – najít kebaby,
sežrat je a jít se zas vyhulit. Vše se s noblesou nám vlastní
podařilo. Po čtvrtém špeku bylo jasné, že bychom si mohli
dát lehčí orázek.
Ubytovali jsme se v pěkném motýlku či hotýlku poblíž
nějakého kanálu v centru Amsterdamu. Určitě víte, který
kanál myslím… Měli jsme navíc štěstí, poslední pokoj, co
byl volný, byl akorát pro čtyři lidi, s jedním na zemi, ale na
luxusní matraci, typ Lipno. Zařízení našeho přechodného
domova bylo skromné až nevýrazné, ale hlavně nenáročné a
dostačující. Dyť nejsme žádný hogo fogo, néééé? Ubytování
a zařizování jsme se snažili snížit na nejnižší možnou
míru, což se nám celkem snad i povedlo. Z bezpečnostních
důvodů jsem s sebou nechtěl mít své „dolárky“, a tak jsem je
rafinovaně schoval za zrcadlo v koupelně. A ve skrytu duše
doufal, že nepřijde nějaký noční instalatér na melouch... Na
ulici jsme si již připadali jako doma, nic nás zde nepřekvapilo
nijak zásadním způsobem. Co jsme chtěli vidět, viděli jsme již
před ubytováním. Můj návrh vlézt do prvního coffee shopu
byl nevyslyšen, což jsem se snažil přejít mlčením a klidem.
Kdo mě zná, tak ví, že to není žádný problém… Zapadli jsme
tedy asi až do třetího podniku z těch, co jsem navrhoval, a
Trošku jsme se vyspsli, odpočinuli si a byli ready to go!
Tzn. cíl byl opět jasný, vyrazit a zas se někde pořádně spálit,
jak zákon (Starý i Nový) káže! Avšak tentokrát to nebylo tak
jednoduché, neboť padaly různé návrhy, jako že se půjde
tam a tam a zase někam jinam. Naštěstí jsme se na to celkem
vysrali a zas zapadli do kofíku. Domnívám se, že nejenom
já jsem to kvitoval s povděkem, …;) Tak nějak jsme strávili
podvečer a společně se probrouzdali k večeru. Opět začaly
padat návrhy, kam se všude půjde, co bychom chtěli vidět
a tak podobně. No, nakonec jsem byl ochoten přistoupit
alespoň na procházku tzv. Red Light Districtem, kde jsme
shlédli nějaká ta lehká děvčata (opět všech barev, vzhledu
i kvality). Nutno dodat, že kromě dvou se zde nacházely
samé výstavní kusy… White pussies, black pussies, yellow
pussies, brown pussies, indian pussies… Myslím, že i stinky,
hairy nebo shaved pussies byly k mání! Odměna pro kněžky
lásky neznámá, ale v místním bulletinu jest uvedeno, že cena
se pohybuje okolo 50 eur za felaci a pohlavní styk klasik.
Rytmus míří na své Black Prince Tour!
M
afia Records uvádí
ještě delší turné
v historii českého a
slovenského hiphopu,
než si může kdokoliv
pamatovat! Rytmus míří
na své Black Prince
tour s 33 zastávkami
a nebude sám! Na
mikeu se vystřídá s
Davidem Steelem, který
představí už brzy své
nové album Scorpion,
R´n´B zpěvákem Tomem
Malarem a záda jim
pohlídají Djs Yaksha
z Dramatikz se Zatem!
Fajnšmekrům, jako jsme my, nepřipravili však speciální
ceník (tedy nevěděli jsme, za kolik nás kdo počůrá, pokaká,
případně i poblije). Chvíli nás to mrzelo, ale po zjištění
našich možností (ani ne tak finančních, jako mužských) jsme
byli rádi, že jestli bude někdo čůrat nebo kakat, leží plně v
naší kompetenci :)
Amsterdamská noc
Po prohlídce kurviček jsme vyrazili na nedalekou diskotéku,
kde byl za 5 eur na programu d‘n‘b. To jsme si samozřejmě
jako velcí příznivci tohoto druhu hudby nemohli nechat ujít.
Při vstupu mne jako první zaujala postava trhače (trhačky)
lístků. Jednalo se o týpka, který evidentně nesouhlasil s
tím, že se narodil jako muž, a celkem zdařile proti tomu
protestoval. Škoda jen, že pravděpodobně většinu vosku
vyplýtval na neznámé partie. Nicméně, respekt! Uvnitř
podniku to nijak zvlášť nežilo, alespoň zatím. Dali jsme
si pivko, ubalil se asi špek… Od této chvíle je stále těžší
něco popisovat, neboť časová pásma se nás rozhodla ještě
trošku rozhodit. Snad bych jen dodal, že jako první odpadl
pan S., který nadále nechtěl snášet hlasitou hudbu a moře
zpocených těl. Musel jsem ho jít samozřejmě doprovodit.
Po návratu na disko jsem nezjistil nic nového. Snad jen, že
zde bylo už mnohem více lidí. Domnívám se, že špek byl
opět na pořadu večera, ale ruku do ohně bych za to nedal.
Jako druhý se o escape přihlásil pan D., který toho měl taky
celkem dost. Na čerstvém vzduchu vypadal velmi nezdravě,
že by smog… Společně s panem Z. jsme problémy pana D.
pozorovali s upřímným smíchem. Nezbytnou pomoc podal
náš oblíbený prodavač jídla v jednom z obchodů. Po dvojité
dávce amsterdamského pikadoru se i pan D. probral a my mohli
nerušeně pokračovat k domovu. Na pokoji byl již v pánu
pan S., kterého nevzbudil ani poslední špek toho večera.
Poté jsme tedy mohli nerušeně usnout.
Vstříc domovu s kontrabandem?
Ráno bylo již neradostné, neboť náš pobyt se v tomto
městě zasvěceném všemu (nejen) nekalému chýlil ke konci.
Zbývalo nám ještě něco málo, a tak se rozhodlo (samozřejmě
že proti mé vůli), že to dohulím já. Pan Z. mi naštěstí alespoň
z části pomohl. Po likvidaci přebytečných, námi však tolik
milovaných propriet byl čas na odjezd. Zamáčkli jsme slzy a
varlata a pomalu vyrazili směr ČR. Marockou hašlerku jsem
si vzal pro štěstí a strýčka Náhodu s sebou do kapsičky na
kondomy. Stejně tam bylo jako vždy místa dost.
Dovětek
Při zastávce u kámoše v Německu jsme zlikvidovali
poslední zbytky marocké atmosféry z dovozu a příští den v
klidu dojeli na rodnou hroudu. Výlet do Holandska a zpět,
s dostatečným, avšak nepřehnaným respektem k lokálním
zákonům, mohu všem vřele doporučit. Tak neseďte na prdeli
doma a jeďte se taky zhulit někam jinam!
Morbiferor
Máte podobně vyhulený nebo jinak zábavný zážitek z nějakého
zájezdu nebo služební cesty? Ozvěte se na [email protected]
Máme zájem o zcestovalé autory s čtivým stylem a interesem v
konopí.
KULTURA #07.10
30
B TRASH FOR VERBESH A
RADIOLOKÁTOR(CZ)
UZOMI(BRA)
UNBORN(CZ)
BEAST WITHIN THE
SOUND(CZ)
KDY: sobota 20.11., 19:00
KDE: klub 007 Strahov, PRAHA
CENA:150,PROGRAM: 19:00 - 19:25 Beast Within The Sound
19:45 - 20:10 Unborn
20:30 - 21:00 Radiolokátor
21:20 - 22:00 Uzomi
CANNA MANA
V
e dnech 06. - 27.
11.2010
proběhne v Plzni, Havířově,
Ostravě, Praze a Ždáře
nad Sázavou série akcí
s názvem Canna Mana.
Posláním projektu je
představení konopí jako
rostliny, která měla a
má četné kulturní a civilizační dopady na celou
společnost. Chceme poukázat na nesmyslnou
kriminalizaci rostliny,
která lidstvo provází od
jeho samotného vzniku
a má všestranné, léčivé,
průmyslové a technické uplatnění a využití.
Zároveň s tím tato rostlina ovlivnila nespočet
umělců, nejen v hudební, literární a filmové
tvorbě, čímž v podstatě
formovala kulturní vývoj na naší planetě. V
pravdě jde o rostlinu, která zásadně ovlivňovala a ovlivňuje
náš svět tak, jako žádná jiná, která se na naší planetě nachazí
či nacházela.
Kromě pestrého hudebního programu je plánováno a
připravováno mnoho dalších aktivit jako je promítání,
přednášky, workshopy, prezentační stánky a různé
zajímavosti a soutěže. Odhadem se všech pěti akcí zúčastní
přes 2000 návštěvníků a vystoupí na nich umělci, osobnosti
a performeři nejen z České republiky, ale i ze zahraničí a to
v počtu více než hojném (prozatim je předdomluveno více
jak 30 subjektů - Rick Simpson, Dušan Dvořák, Legalizace.
cz, Konopí je lék, Konopa, Konopná Apatika, atd, atd ). Více
info na facebooku, Canna Mana
MÍSTA KONÁNÍ AKCE CANNA MANA
06.11.2010 - Neutral - Plzen
13.11.2010 - Marley – Ostrava
16.11.2010 - Green City - Havířov
26.11.2010 - Matrix - Praha
27.11.2010 - batyskaf - Žďár nad sázavou
3
Download

Praha - Konoptikum