Nový trestní zákon:
dekriminalizace se nekoná
V nové verzi trestního zákona sice
dekriminalizace marihuany chybí, bude však
možné beztrestně pěstovat několik rostlin
konopí...
čtěte více na straně 4.
#03.08
Australané jsou proslulí pohodovým životním stylem. Na cestě po Austrálii
jsem tyto zvyklosti místních a jejich příčinu mohla důkladně prověřit. Na
Australany tu neúnavně po celý rok (až na zimní měsíce, tj. červenec a srpen)
svítí slunce. To je určitě důležitý faktor. Ale slunce v duši nemusíte mít jen ze
sluníčka...
čtěte více na straně 34.
nezávislý nestranný legální
Varování: Časopis určen pouze
osobám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
Jde se na věc k protinožcům
NOVINKY
PUBLICISTIKA
GROWING
KULTURA
Za konopnou oponou aneb Pohled
na současnost konopářství
Finanční krize, klimatické změny a drahé fosilní energie - to je kombinace, která by nám
mohla zlomit vaz. Ještě, že existují alternativy. A nad ně jasněji zelená se vysoké konopí!
Jenže co s ním?
N
ení tomu ani dvě staletí, co bylo konopí významnou
strategickou surovinou. Z konopných vláken pocházela většina provazů, textilií i papíru, semenný olej tvořil základ
barev a laků. Nástroje na zpracování konopí byly v každé vesnici a na každém větším statku.
Konopné drogy měly své místo v herbářích, hašišové tinktury patřily k vůbec nejprodávanějším lékům konce 19. století.
Až přišla prohibice. Pomaloučku, polehoučku zaplavovala celý
svět a stále více komplikovala přístup lidí k této užitečné rostlině.
Prohibicí stíhaná renesance
Přes snahu některých institucí, především Federálního úřadu pro narkotika USA, o úplné vymizení této „ďábelské byliny“ z povrchu zemského, je stále s námi. I když sešněrovaná a
pohlavně pozměněná. Celosvětový útlum pěstování konopí pro
průmyslové účely z druhé poloviny 20. století je díky technickým odrůdám minulostí. Nejpozději od konce 80. let se naopak
množí snahy o maximalizaci jeho využití. Objevují se obhájci
„rostliny budoucnosti“ (za všechny jmenujme Jacka Herera a
Woody Harrelsona). Vědecká komunita zvyšuje aktivitu, vznikají svazy a spolky usilující o rehabilitaci této hospodářské i
léčivé rostliny.
Přístup veřejnosti se ale mění velice pomalu. Většina lidí,
především v euro-americkém prostoru, žije v přesvědčení, že
konopí je nebezpečná droga, přestupní stanice ke smrtícím jedům. Prosazování konopných výrobků na trhu je proto zdlouhavý proces. Významné pohledy, zvednutá obočí, leknutí, údiv
a zděšení při pohledu na konopné kalhoty, kosmetiku či potraviny patří k nejčastějším reakcím starší generace. Ta mladší se
ptá, zda se to dá kouřit. Že ne?! Tak to není nic pro mě. Začíná
to vypadat, že legální a bez omamných účinků = těžko prodejné.
O pěstování nemluvě. Zemědělci již dlouho nepatří k tahounům společenské změny. Konopí je sice impozantní a jeho vůně
dokáže rozdovádět i zatvrzelé morousy, ale špatně se sklízí a
část úrody pravidelně ničí „hašišáci“. K tomu je třeba ohlášky,
to jsou další papíry, další kontroly, další buzerace... Osevní plochy tak narůstají jen pomalu, především v závislosti na nedokonalostech zemědělských dotací.
Západní vs. východní zkušenost
Při bližším pohledu na vývoj ve světě je třeba konstatovat,
že socialistická ani kapitalistická minulost obnově konopného hospodářství nijak nepomohla. Je pravda, že ve velké části
ex-socialistických zemí nebyla produkce nikdy přerušena, o to
větší sešup ale nastal po rozpadu východního bloku. Z mechanizace se při likvidaci podniků zachovalo minimum, většinu
práce tak jako tak dělali lidé. To je ale v tržním hospodářství
nežádoucí. Proto východ i západ svorně hledá vhodná technologická řešení, která by umožnila konopí levně a spolehlivě
dostat pod střechu a zpracovat.
Zatímco na východě je snaha navázat na tradici textilní, na
západě se konopí řadí k tzv. technickým rostlinám. Jeho rozvoj
je navázaný především na papírenství, chovatelství, eko-stavebnictví a stále více i na automobilový průmysl. Pevné místo
v obchodech zdravého životního stylu získávají také konopné
potraviny a kosmetika.
Nové business plány mají u mnoha vlád v Evropě i v zámoří
zelenou. Vždyť skvěle zapadají do konceptu trvale udržitelného rozvoje, nabízejí domácí obnovitelnou surovinu vhodnou
pro výrobu desítek kvalitních v přírodě rozložitelných produktů.
>>> Pokračování na straně 2
Více zelene
BioNova zabezpečuje výzkum,
high – tech prostředí a odbornost,
s kterými mohou být pak vyvíjena ta
nejlepší hnojiva a prostředky k
ošetřování rostlin. S nepatrným úsilím
tak dosáhnete rovnou mnohem lepší
výsledek růstu a květu rostlin.
Tedy více zeleně. BioNova: čistý zisk.
M y t v o r í m e , Vy p r o fi t u j e t e !
Se všemi dotazy a žádostmi o
informace se můžete obrátit na
našeho distributora.
BOMAT
AT,
AT
T, spol. s. r.r o.
T fon
Telé
f : +42(0) 495 491309
E-mail: [email protected] Internet: http://web.telecom.cz/bomat
KONOPÍ A zdRAVÍ
KONOPNÁ STORKA
l
á
i
Editoriál
r
o
t
Edi
[email protected]
šéfredaktor
Milí čtenáři,
dva měsíce uplynuly jako voda a za tu dobu se stalo
mnoho zásadních událostí. Spojené státy mají nového
prezidenta. Stal jsem jím Barrack Obama, jenž je
zároveň prvním černošským prezidentem v historii
USA. Uvidíme, zda zaujme ke konopí racionálnější
přístup než jeho předchůdci a zamezí perzekuci
afroameričanů, kteří bývají nejčastěji trestáni za
držení marihuany. Možná i díky světové ekonomické
krizi vyslyší Obama hlasy silné konopné lobby,
získá peníze do státního rozpočtu a navíc zabrání
nelegálnímu obchodu s konopím. Spojené státy,
navzdory přísným zákonům, patří mezi největší
producenty této rostliny na světě.
U nás se zatím sváděl lítý boj o podobu nového
trestního zákoníku. I přes urputnou snahu Ondřeje
Lišky a Kateřiny Jacques se nepodařilo prosadit
dekriminalizaci konopí. Naštěstí však neprošel ani
návrh lidovců, kteří chtěli všechny drogy hodit do
stejného pytle. Zásadního posunu jsme se přece
jenom dočkali. Konečně bude možné vypěstovat
několik rostlin konopí, aniž by se to stalo trestným
činem. Účinnosti má však nová legislativa nabýt až v
roce 2010, takže bych radil do té doby počkat.
A co jsme do třetího čísla přichystali? Není nic
jednoduššího než začít listovat.
Do nového roku všem čtenářům přeji hodně zdraví,
pevné nervy a hlavně - zůstaňte nezávislí!
Zbyněk
PUBLICISTIKA #03.08
2
>>> Pokračování ze strany 1
Tiráž
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře, aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit vážné újmy na
zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho
možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory
zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně
snaží otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání
marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které
mohou pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví
lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín je určen osobám starším osmnácti let.
VydaVatel:
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
Vše je to navázáno na zemědělství, a tudíž i stále populárnější rozvoj venkova. Jen kdyby
se nemluvilo o konopí, to by vše šlo mnohem lépe. I přes tento
handicap se daří rozjíždět první novodobé projekty v Německu, Rakousku, Anglii, Španělsku, Kanadě, Austrálii, Itálii či
JAR, často s přispěním daňových poplatníků.
Klíčovou výhodu poskytuje západním konopářům ne zcela
ztracená schopnost spolupracovat. Např. už v polovině 70. let
vzniká ve Francii dnešní největší producent konopí LCDA jako družstvo, které v současnosti sdružuje přes 300 zemědělců
a zpracovává úrodu z více než 6 000 ha. Věc u nás jen těžko
představitelná. Ani „transformovaná“ zemědělská družstva ani
jiné existující struktury potenciál konopí po roce 1999 (rok, kdy
bylo umožněno pěstování odrůd s obsahem THC pod 0,3 %)
nevyužívají. Přitom jsou víceméně jediní, kteří disponují dostatečnými prostředky. A tak se do experimentů pouští soukromí
zemědělci a nadšení nezemědělci. První neúspěchy, při kterých
hoří kombajny i svinovací lisy a po kterých zůstávají nevyplacení pěstitelé a konopí v lepším případě ve stodole, zmenšují
šance na dynamický rozvoj. Tendence se vzájemně hanit a úsilí
o monopolizaci ještě neexistujícího trhu taky nepomáhá. I proto se může zdát, že konopářství u nás jako by přešlapovalo na
místě. Podniky se potýkají s problémy a plochy rostou oproti
očekávání pomalu. Je chyba skutečně jen v lidech? Nebo máme
co do činění s obecnějšími trendy?
Malí a velcí, všichni hledající
zbyněk crha.
Redaktoři:
maruschka, chleb, KIMO, majkl, DM, mze, čestmír uhlík, sarusa.
Překlad:
sjuuu.
korektury:
maruschka.
GRafika:
mark marker.
ilustRace:
mark marker.
fotoGRafie:
maruschka, Babo Mera, M.A., mark marker.
reklama:
[email protected]
distRibuce:
VW bus.
PRinted by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze
po dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998
– 312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
Ve světě existuje jen několik desítek průmyslových konopných závodů (tzn. těch, jejichž výměra přesahuje cca 500 ha).
Zároveň jsou jen v Evropě desítky menších podniků, které
zpracovávají konopí „podomácku“, a další stovky či tisíce lidí,
kteří by konopí rádi pěstovali a zpracovávali. Firmy z první
skupiny investovaly do svých továren miliony euro, přizpůsobily se nabídce a zakoupily velké a drahé technologie. Podle předem stanovených harmonogramů dodávají pravidelně
nemalé objemy surovin průmyslovým zpracovatelům. Konopí
je pro ně v první řadě zdroj. Ekologie pak z velké části šancí pro
další navyšování výroby.
Ti druzí se nechtějí přizpůsobit. Rádi by zužitkovali konopí co
nejlépe a beze zbytku, nejlépe doma a ve svém okolí. Tyto autonomně orientované skupiny vnímají konopí jako pomocníka,
který sníží jejich závislost na vnějších, přírodě nepřátelských
zdrojích, a zvýší jejich životní standard. Jsou ochotni strávit
dny, měsíce i roky přestavbami nejrůznějších strojů, jen aby tu
noblesní „dámu“ dostali z pole a získali z ní alespoň základní
suroviny. Jsou to alternativci, až na výjimky praktikující ekologové. Konopí často pěstují organicky a snaží se dodávat na trh
již hotové výrobky. Ti třetí jsou o několik kroků za nimi, studují
a hledají.
Co mají tyto skupiny společné? Chybí jim skutečně vhodné
stroje. Jestliže sklizeň už má své nejhorší období za sebou a
dostává se do fáze zdokonalování, zpracování stonku je nedostatečné. Adaptované lnářské tírny vyráběné především v Belgii mají vedle ceny a energetické náročnosti i své kvalitativní
limity, o textilním využití vláken tak zatím nelze uvažovat. Pro
malokapacitní zpracování pod 10 000 tun stonku za rok se stroje prakticky nevyrábí, existuje pouze řada prototypů.
Nekonečně pestrý rozvojový potenciál konopí tak zůstává
nevyužit. Alespoň zatím. Aktivita investorů v posledních letech
stoupá, v Anglii, Francii, Polsku, Rakousku i České republice se
připravují projekty pokrývající desítky tisíc hektarů. Cílovými
trhy je především automobilové a stavební odvětví, chovatelství a energetika.
Nadšení i obavy z monokultury
Z výše naznačených perspektiv by jeden mohl být nadšený.
Víc ploch, to znamená více surovin, větší nabídku, nižší cenu.
Vznik stovek pracovních míst a šance pro rozvoj řemesel a
obchodu. Třeba se konečně dočkáme dne, kdy koupíme konopný olej v supermarketu, konopnou izolaci ve stavebninách a
konopnou podestýlku v našem oblíbeném zverimexu. V domě
s konopnými stěnami i podlahami zatopíme konopnými peletami, natáhneme se konopně oblečení na konopné sofa a zapneme si v konopném plastu vyvedené rádio... Idyla, řeklo by se.
Velké projekty ale mohou vzbuzovat i otázky: Jakým způsobem bude konopí na tak velkých plochách pěstováno? Jak bude
zpracováváno a distribuováno? Nebude prohospodařen jeho
půdu ozdravující potenciál?
Konopná monokultura je stále monokulturou, jejíž odolnost
vůči chorobám a škůdcům se zákonitě snižuje. Koncentrace
výroby může zvýšit objem místní dopravy nad únosnou míru.
Dá se v případě prodeje do Evropské unie hovořit o podpoře
lokálních trhů?
Jaká bude úloha zemědělců, budou mít možnost podílet se na
přidané hodnotě nebo budou závislí čistě na výkupních cenách
surovin? A co ti, kteří se do velkých projektů nezapojí? Zbude
pro ně na trhu alespoň nějaký prostor?
A obecněji: O kolik mohou plochy konopí a dalších technických plodin růst, aniž by ohrozily trh s potravinami, jak se to
děje u agropaliv?
Je-li cílem pokrýt současnou spotřebu např. plastů přírodními
materiály, je jisté, že ke konfliktu dříve nebo později dojde. Tlak
na zvyšování produkce bude nutně tlačit na vlastníky půdy,
pěstitele i šlechtitele, možná se dočkáme i geneticky modifikovaných odrůd.
Konopí je mocný nástroj ekonomické a společenské přeměny.
S jeho pomocí (a s pomocí mnoha tradic i „alternativ“) bychom
mohli žít zdravě a v dostatku v souladu s přírodou - v Asii,
Evropě, Oceánii, Americe a určitě i v Africe. Každý z nás má
dnes, v době civilizační krize, šanci tento nástroj uchopit.
Využít toho, že ledy se (i díky klimatickým změnám a stoupajícím cenám fosilních zdrojů) prolomily. Pro každého z nás se
dnes otevírá možnost pracovat s konopím a vracet ho do života. Podobně jako v případě konopí s vyšším obsahem THC si
zvolit roli konzumentů i tvůrců. Pečlivým výběrem a cílenou
aktivitou činit náš svět pestřejší, zelenější a voňavější. Navzdory všem starým, šedivým, smradlavým totalitním strukturám.
Možná se pak dočkáme dne, kdy společenskou nebezpečnost
konopí budou posuzovat lidé informovaní a znalí.
Vyhlášení soutěže:
Poznáte o jakou odrůdu jde?
Výhercem se stal Tomáš Horňák z Brna. Srdečně blahopřejeme!
majkl
Správná odpověď byla:
1) Orange Bud
2) Purple Pineberry
3) Blue Dynamite
4) Super Silver Haze
5) Bubblegum
6) Avalon
Internetová verze v provozu!
Sledujte www.konoptikum.cz
Aktuální číslo ke stažení v PdF.
NOVINKY #03.08
4
Nový trestní zákon:
Dekriminalizace se nekoná
V nové verzi trestního zákona sice dekriminalizace marihuany chybí, bude však možné beztrestně pěstovat několik rostlin konopí.
P
o více než čtyřiceti letech sněmovna přijala nový trestní zákoník. Ten přináší mnoho zásadních změn, jako je
například rozlišení skutkové podstaty pro měkké a tvrdé
drogy. V zákoně přibyl paragraf o pěstování rostlin
obsahujících omamnou nebo psychotropní látku.
Z něj vyplývá, že tomu, kdo pěstuje rostlinu
konopí v množství větším než malém, hrozí
šest měsíců vězení, což je méně než v dřívější úpravě. Za pěstování lysohlávek ve
větším než malém množství pak hrozí
rok vězení. Fakticky tato změna znamená, že kdo bude pěstovat konopí nebo
lysohlávky v množství menším než
malém, nedopustí se trestného činu.
Nová legislativa by měla nabýt účinnosti v lednu 2010.
Sněmovnou neprošel návrh zelených
na dekriminalizaci konopných drog.
Konkrétně to byli poslanci Kateřina Jacques a
Ondřej Liška, kteří navrhli netrestat pěstování a šíření konopí a
jeho produktů mezi osobami staršími 18 let. Ostře proti tomuto návrhu vystoupili lidovci, jmenovitě poslankyně Šojdrová.
Lidovci naopak požadovali zrušení rozlišování mezi měkkými
a tvrdými drogami. Držení většího než malého množství drog
zůstává stále trestné, u měkkých drog je trestní sazba
jeden rok vězení, u tvrdých drog jsou to dva roky. Za
distribuci drog pak hrozí až pětiletý trest.
Nově má být nařízením vlády specifikováno
malé množství drogy a má být přesně stanovena hranice, kdy se člověk dopustí trestného
činu. Malým množstvím má být podle připravovaného nařízení méně než 20 cigaret marihuany nebo 1 gram THC. Pro pěstování
má být malé množství definováno jako tři
rostliny konopí nebo 25 kusů lysohlávek.
U ostatních drog malé množství odpovídá zhruba deseti dávkám. To znamená
0,8 gramu extáze, půl gramu pervitinu
nebo kokainu, 0,3 gramu morfinu, 0,2
gramu heroinu a 0,005 gramu LSD. Vládní
nařízení tak jednoznačně určí množství drog, jehož držení je
již trestné. Prozatímní výklad zákona byl nejednoznačný a ani
postup orgánů činných v trestním řízení nebyl jednotný.
M
Komentář
k trestnímu
zákonu
inistr spravedlnosti Jiří Pospíšil označil trestní zákon,
co se týče přístupu k drogám, jako zdravý kompromis mezi liberály a konzervativci. Navzdory nepřijetí návrhu
na dekriminalizaci konopných drog by nová podoba trestního
zákona měla umožnit pěstování až tří rostlin konopí, což znamená výrazný posun kupředu. Nejenže přestanou být kriminalizováni lidé, kteří navzdory zákazu konopí pěstují – podle odhadů jsou jich desítky tisíc, zároveň by se zákony měly
konečně přiblížit reálnému stavu ve společnosti a mělo by se
tak posílit jejich dodržování. Tento krok s sebou přinese jistě i
další pozitivní změny.
Již by se neměly objevovat smutné případy, kdy mladý člověk
skončil ve vězení kvůli pěstování dvou rostlin konopí a jeho
návrat do společnosti byl velmi komplikovaný, nemluvě o jeho
šancích na pracovním trhu se záznamem v trestním rejstříku.
Citelné zlepšení nastane i pro ty, kteří potřebují konopí pro léčbu závažných nemocí. Ani minulá legislativa nebránila kupříkladu výrobě konopných mastí, ale za pěstování konopí se tito
lidé stávali terčem perzekuce.
Za významnější zlepšení můžeme považovat také oslabení
vazby spotřebitele na dealera. Zejména u mladých lidí by se tak
mohlo částečně snížit riziko kontaktu s tvrdými drogami. Navíc
v momentě, kdy si každý bude moci pokrýt svou spotřebu
sám, nebude podporovat ilegální struktury, které díky nižším
ziskům nebudou moci rozvíjet jiné činnosti, často mnohem
nebezpečnější než je výroba a distribuce marihuany. Navzdory
tomu, že ne všichni si budou chtít pěstováním pokrýt vlastní
spotřebu, mělo by dojít k částečnému snížení poptávky a tím
pádem i ke snížení ceny marihuany, což by opět mělo vést ke
zhoršení podmínek na černém trhu. Na druhou stranu se dá
očekávat, že se velkovýrobci zaměří více na vývoz, aby pokryli
své případné ztráty.
Dalším z pozitivních dopadů nové legislativy by mohlo být
oživení venkovního neboli outdoorového pěstování, díky
čemuž by se měla výrazně snížit koncentrace THC v rostlinách,
a tedy i zdravotní rizika plynoucí z užívání konopí (zejména
škodlivé vlivy na psychiku uživatelů). Pěstování konopí by
navíc bylo levnější a ekologičtější.
Otázkou zůstává, zda dojde k nárůstu užívání konopí, zvláště
pak mezi mladými lidmi. Výzkumy však ukazují, že legislativa
nemá na nárůst či pokles spotřeby drog výrazný vliv, jak dokládají i četné vědecké zprávy o drogové problematice. Vezmeme-li v potaz celosvětový nárůst spotřeby drog i přes desetileté
fungování války proti drogám, ukazují se prohibice a represe
jako nejméně efektivní postoje k této problematice. Bohužel ani
nová právní úprava nepřinesla do této oblasti institucionální
nástroj kontroly. Jedinou možností tak stále zůstává vytvoření mezigeneračních kontrolních mechanismů užívání konopí
(podobně, jako je tomu s alkoholem), které by ochránily potenciální mladé uživatele. Podle odborníků však spotřeba konopí u mladistvých v České republice dosáhla svého maxima a
nadále se nezvyšuje, na rozdíl třeba od Spojených států, které
mají mnohem přísnější zákony. Zdá se tak, že určující roli zde
hrají spíše společenské trendy než zákonná úprava.
V konečném důsledku je jistě nová legislativa krokem ke zdravému a rozumnému přístupu ke drogám. Nicméně jedna věc se
zdá být nedořešená. Co nastane v momentě, když si někdo sklidí byť jen jednu urostlou kytku konopí? Automaticky se totiž
dostane do křížku se zákonem za držení většího než malého
množství. To má být podle navrhovaného nařízení vlády 20
cigaret marihuany nebo jeden gram THC. Přitom je zjevné, že
z jedné rostliny se získá mnohonásobně větší objem této látky.
Snad nás zákonodárci i tentokrát mile překvapí.
cz
BROAD NEWS
Mexiko: druhý pokus
V plánu je dekriminalizace menšího množství drog
Mexický prezident Felipe Calderón plánuje zrušení trestů za
držení menšího množství nelegálních drog k vlastní potřebě. Jeho
předchůdce Vicente Fox plánoval
něco podobného již před dvěma
lety, ale zničehonic zařadil zpátečku, a to po osobním rozhovoru s
Georgem Bushem.
Mexická „war on drugs“ si denně vyžádá řadu obětí a je
v současné době největším problémem mexické společnosti.
zdroj: Reuters, www.reuters.com
Honduras bude dekriminalizován?
Dekriminalizace užívání drog jako alternativa
k drogové válce
„Obchod se zbraněmi, drogami a lidmi je metlou mezinárodního hospodářství a my nejsme schopni na něj efektivně reagovat,“ řekl honduraský prezident Manuel Zelaya. Ve svém projevu na regionální konferenci v honduraské
Tegucigalpě, která se zaměřila proti pašování drog, Zelaya
požadoval zrušení trestu za užívání nelegálních drog.
zdroj: www.derstandard.at a www.reuters.com
#03.08 zAHRANIčÍ
5
Slovenská realita -
Keď sa mi do ruky po prvýkrát dostalo Konoptikum, bol som veľmi
milo prekvapený, že u našich západných susedov začali vydávať už
aj noviny o konope a sú na najlepšej ceste k legalizácii.
štyri rastliny sedem rokov natvrdo
U
nás na Slovensku môžeme o tom len snívať. Aj napriek tomu, že konope je úzko späté so slovenskou kultúrou, vládni činitelia sa tvária, ako keby tu konope nikdy
nebolo. V Čechách fungujú desiatky growshopov, konope sa
pestuje na priemyselné účely a marihuana sa fajčí takmer na
každom rohu, bez toho aby sa ľudia museli báť, že budú za
malé množstvo tejto rastliny trestne stíhaní. Okrem toho žije
v Čechách mnoho aktivistov, ktorí vyvíjajú tlak na vládu, čo sa
odrazilo aj v pripravovanom zákone, vďaka ktorému si budú
môcť ľudia vypestovať niekoľko rastlín konope pre svoju potrebu beztrestne.
U nás na Slovensku je to iné, chýbajú aktivisti, ktorí by dali
ľudí dohromady a začali robiť niečo pre zmenu zákona, ktorý
je veľmi tvrdý. Na Slovensku je trestné nielen pestovanie, ale aj
držanie akéhokoľvek množstva konope a taktiež semien. V prípade, že by chcel u nás niekto pestovať konope na priemyselné
účely, môže, avšak musí doložiť toľko povolení a súhlasných
stanovísk od ministerstva poľnohospodárstva, že to odradí
každého záujemcu už na začiatku a nájde si radšej iný druh
podnikania.
Aj keď sa tu fajčí a mnohí aj napriek tvrdému zákonu konope pestujú, všetko sa deje pod pokrievkou. Každý hrá na svoju stranu, čo nám ani nikto nemôže zazlievať, pretože u nás je
marihuana v rovnakej trestnej sadzbe ako heroín, či pervitín.
Už v mnohých prípadoch sa stalo, že mladý človek musel ísť
do väzenia na niekoľko rokov len preto, že mal doma tri rastliny. Takýto prípad sa stal pred pol rokom, kedy sa mladý muž
dohodol s prokurátorom o vine a treste. Za 4 rastliny dostal 7
rokov natvrdo v druhej nápravnovýchovnej skupine. Zhodou
okolností v tej istej dobe odsúdili pedofila za niekoľkoročné
znásilňovanie mladého chlapca, ktorý bude podľa vyjadrenia
psychológa týmto zážitkom postihnutý do konca života len na
5 rokov, čo je až neuveriteľné. Druhý príklad - môjho kamaráta
pristihli pri fajčení jointa. Pri prehliadke mu policajti našli 0,4
gramu, dostal za to podmienku na dva roky. Za štipku konope.
Naši zákonodarcovia nahliadajú na pestovateľov a užívateľov
marihuany ako na zločincov. Nemajú problém odsúdiť človeka
za rastlinu, ktorú bežne pestovali naši starí rodičia aj napriek
tomu, že si konope vypestoval pre vlastnú potrebu, čo je určite
lepšie, ako by si mal kupovať gramy od dílerov na ulici a tým
podporoval čierny obchod. Na Slovensku sme v minulosti podpisovali už niekoľko petícií za legalizáciu konope, no zatiaľ sa
veci nepohli dopredu ani o milimeter. Chýbajú nám ľudia, ktorí
by sa do toho obuli poriadne, dali dohromady právnikov, lekárov a začali tlačiť na vládu, aby súčasný zákon prehodnotila.
Naopak - môžeme si beztrestne kupovať alkohol, ktorý je u nás
veľkým problémom. Vďaka nemu ročne zomierajú stovky ľudí,
dve tretiny rozvodov je spôsobených alkoholom a politici sa
tvária, že je to v poriadku. Z alkoholu a tabaku tečie do štátnej kasy množstvo financií, zdravie občanov politikov až tak
nezaujíma. Nepamätám si ani, kedy by sa stala nejaká vražda
alebo znásilnenie pod vplyvom marihuany. Aj napriek všetkým
štatistikám, podpisovým akciám a snahe jednotlivcov, má vláda na marihuanu jediný argument. A to, že máme dosť problémov s alkoholom, tak načo si to ešte komplikovať závislosťou
od marihuany. Pritom všetci dobre vieme, že mnohí závislí od
heroínu, alkoholu, či pervitínu skončili so svojou závislosťou
práve s jej pomocou.
Mnohí ľudia na Slovensku pestujú konope a vyrábajú si rôzne masti, ktoré im pomáhajú zmierňovať dôsledky vážnych
ochorení aj napriek tomu, že riskujú. Netvrdím, že fajčenie
marihuany so sebou neprináša riziká, pýtam sa len, prečo si
nemôžem vypestovať niekoľko rastlín pre seba bez toho, aby
som sa musel báť, že mi do domu vtrhnú kukláči a potom ma
budú súdiť ako nejakého vraha. Je pravda, že aj napriek tvrdému zákonu a množstvu pestovateľov polícia nezasahuje tak
často. Neviem si ani predstaviť, že by všetkých, čo konope fajčia, chceli zatvoriť. To by museli zatvoriť fabriky, firmy. Poznám
veľa právnikov, inžinierov, dokonca aj medzi policajtmi sú naši
ľudia. Preto si myslím, že otázka zmeny posudzovania trestnoprávnej zodpovednosti za pestovanie a držanie marihuany
bude už onedlho znova otvorená. Bude to však v prvom rade
záležať od nás. My musíme ukázať, že sa nebojíme a je nás dosť
na to, aby sme prinútili poslancov parlamentu zaoberať sa tou-
to myšlienkou. V Čechách robia osvetu viacerými spôsobmi,
napríklad aj režiséri filmov. Veď takmer v každom je zakomponovaný joint, či nejaká rastlina konope. Ľudia sa na to dívajú
a vidia, že marihuana nie je až takou hrozbou, ako o nej hovoria
zákonodarcovia a zaujatí lekári. Mnohí sa na Slovensku úspešne liečia pomocou konopných extraktov a pritom riskujú svoju
slobodu. A to len pre pár rastlín, ktoré v iných krajinách Európy
nájdete takmer pri každej ceste alebo dome, rovnako, ako u nás
mak. Verím, že sa táto situácia na Slovensku v budúcnosti zmení, bude to však v prvom rade závisieť od ľudí, ktorí sa budú
musieť spojiť, ukázať sa a povedať, že aj my máme svoje práva.
Veď keď sa môže niekto beztrestne opíjať a potom doma terorizovať rodinu alebo hrať automaty a okrádať svojich najbližších
o peniaze, prečo by sme si nemohli doma v pohode vypestovať niekoľko kusov rastlín a fajčiť si jointy vo svojom voľnom
čase?
Nikomu tým neblížime, ani nikoho neobmedzujeme. Okrem
toho - kupovaním konope sa nič nenaučíme, no keď si už niekto rastliny pestuje, získava vzťah k prírode. Môžem povedať
sám za seba, že vďaka pestovaniu konope som sa naučil veľa
o potrebách rastlín, čo som využil pri pestovaní rajčín a paprík
a našiel som si aj kopec známych a dobrých kamarátov. Fajčím
konope už viac ako 13 rokov, popri tom pracujem ako novinár
pre regionálnu televíziu a noviny, účinkujem 10 rokov v ochotníckom divadle, venujem sa aj horolezectvu a som tu. Nie som
žiadny feťák, ktorý by len okrádal našu spoločnosť, práve naopak, snažím sa ju rozvíjať. Platím dane a vyvíjam aktivity aj
pre mládež. Keby mi však policajti našli čo i len pol gramu,
bol by som na základe zákona posudzovaný ako ťažký zločinec, čo nemá v našej spoločnosti miesto. Pritom takých ľudí
ako som ja, je oveľa viac než si myslíme, všetci sa však musíme
skrývať a mať pocit ako by sme boli ťažkí zločinci. Budem rád,
ak sa všetci na Slovensku zobudíme a uvedomíme si, že zmena zákona je v našich rukách. Keď sa podarilo zmeniť zákony
ohľadne konope v iných krajinách Európskej únie, prečo by sa
to nemohlo podariť aj nám?
čitateľ so Slovenska Milo.
No Mercy Supply International Weedcup
13. prosince 2008 se pořádá první ročník mezinárodní konopné přehlídky No Mercy Supply International Weedcup. Akce se uskuteční
kde jinde než v Amsterdamu, v prostorách Volkskrant Building. Bude uděleno sedm cen, tři v kategorii indoor, tři v kategorii outdoor a
jedna cena pro celkového vítěze.
P
orota se skládá z následujících členů: Lange Frans
(rapper a aktivista), Giel Beelen
(rádio 3FM dj a aktivista), Mila
Jansen (mama hasj/Ice-O-Lator/
opilovačka), Jan Sennema (reportér Highlife), Wernard Bruining
(cannabis aktivista a předseda
GroenVrij Internet Party), Ronald
Glas (laboratorní šílenec), Jackie
Woerlee (zdravotnická aktivistka), Evert (aktivista a tvůrce De
Verdamper/Vaporizer), Yolanda
Bruining (aktivistka a spoluzakladatelka GroenVrij Internet
Party), Simon Vinkenoog (autor/básník a cannabis aktivista).
Soutěžní vzorky nejsou hodnoceny pouze podle vůně, chuti
či kvality zkuřování, jsou také podrobovány laboratorním testům. Vzorek obsahující pesticidy bude neprodleně ze soutěže
vyřazen. Rozhodnutí organizátorů jsou konečná.
Během párty mohou návštěvníci poslouchat živou muziku
(THE VAPORIZERS BAND), účastnit se diskuzí nebo si užívat
performance Langa Franse. Jako bonus vystoupí dva řečníci:
Jackie Woerlee (zdravotnická aktivistka) a Wernard Bruining
(předseda GroenVrij Internet Party).
K dispozici budou čtyři vaporizéry, a návštěvníci si tak budou
moci užít kouření bez tabáku. Samozřejmě zde bude i spousta
míst pro staromódní kuřáky jointů. Občerstvit se je možné v
čarokrásné restauraci v sedmém podlaží s nádherným výhledem na Amsterdam.
Tato událost je pořádána pod záštitou GroenVrij Internet Party, za účelem posílení a zvětšení její podpory. Organizace No
Mercy pouze pomáhá GroenVrij Internet Party.
Dveře se otevřou v sobotu 13. prosince v 16:00. Bezpečnostní
služba bude u vstupu provádět kontrolu, zda s sebou návštěvníci nemají tvrdé drogy či zbraně.
Vstupné pro návštěvníky činí 15 eur. Soutěžící a jejich partner/ka, případně jeden přítel, mají vstup zdarma.
No Mercy Supply International Weedcup
13. prosince 2008
začátek: 16:00
Volkskrantgebouw
Wibautstraat 150
1091GR Amsterdam
Na Wibautstraat se jednoduše dostanete linkami 51, 53, 54 z
Centrální stanice a stanice Amstel.
Několik příkladů současných
konopných aktivit
Zahraniční
Konopný svět v Podunají
Na rodinné farmě Hanfwelt nedaleko rakouského Melku na
pravém břehu Dunaje hospodaří rodina Riegler-Nurscherů. Po
dvoře jim běhají husy, v ohradě za sadem se rochní prasata, na
polích roste len, slunečnice, ječmen, oves, bob a konopí. Toho
mají více než 100 hektarů. Zpracovávají je až na výjimky přímo na farmě. V malém obchůdku tu můžete zakoupit pečlivě
zabalené výrobky v bio kvalitě: konopné semínko surové i loupané, za studena lisovaný olej (konopný, slunečnicový, lněný,
ořechový), mouku, těstoviny, müsli, čaj, pivo, ale i celou řadu
kosmetických výrobků, esenciální olej či stavební izolaci. Jejich
potraviny pravidelně získávají ocenění na soutěžích o nejlepší
rakouskou biopotravinu roku.
Více na www.hanfwelt.at.
Chanvre Mellois
Zemědělské sdružení složené z cca 10 farmářů sídlící nedaleko Poitier si vytyčilo svérázný program pěstování a zpracování
konopí založený na využití starých a vývoji vlastních technologií. Protože na trhu chybí tírenská linka pro zpracování malých
objemů a v jejich dosahu se žádný průmyslový podnik nevyskytuje, vsadili na cestu nejmenšího odporu.
Semínka sklízí kombajnem. Posečený stonek po zaschnutí
nadrtí kukuřičnou řezačkou ze 70. let. Získanou směs následně
separují na vlastnoručně vyrobené třídičce. Suroviny prodávají
jako stavební materiál. Stavění s konopím totiž ve Francii zažívá opravdový boom a o zákazníky tak není nouze.
Více na www.dailymotion.com, heslo Chanvre Mellois.
La Chanvrière de l‘Aube
Největší konopářské družstvo ve Francii a zřejmě i v Evropě
sdružuje přes 300 zemědělců a zpracovává konopí z více než
6 000 ha v okolí Bar sur Aube. Zemědělci pracují nejčastěji ve
čtyřčlenných skupinách: rozlohu o cca 100 ha sklidí jedním
kombajnem následovaným žací lištou sklízející stonek. Veškerá
úroda je tímto způsobem sklizena a uskladněna během 20 dní.
LCDA se daří zužitkovat celou rostlinu: vlákno na papír, pro
výrobu plastových kompozitů hlavně v automobilovém průmyslu a pro izolační rohože. Pazdeří jako zahrádkářský substrát a stavební směs. Prach po lisování jako kočičí podestýlku.
Semeno, olej a semenné výlisky se zužitkují jako potravina i
krmivo. Olej horší kvality pak v technických aplikacích.
Francouzsky mluvící mohou navštívit www.chanvre.com.
Z Čech a Moravy
Cannabis Pharma-derm
Obdivuhodný příklad úspěšné sázky na jednu kartu v podobě přírodní kosmetiky s obsahem konopného oleje je Cannaderm. Růst z jednoho na více než třicet preparátů během pár let
je živou ukázkou toho, že kvalitní produkt a marketing dokáží
zázraky. Firma se dostala mezi 10 nejúspěšnějších českých
firem roku 2008.
Lnářský svaz a Agritec Šumperk, výzkum,
šlechtění, služby a.s.
Instituce vyrůstající z minulého režimu. Úspěšně se chopily prvotního výzkumu „vhodnosti pěstování konopí v ČR“,
vytvořily pěstební metodiku. K tradičním Polním dnům lnu
přidaly konopí, založily tradici sklizňových dní. Dokázaly získat dotaci MPO přes 10 milionů korun na zpracovatelskou linku pro jednoho z největších zpracovatelů lnu Lenku Kácov. Tím
ale jakoby se jejich potenciál vyčerpal. V Lence Kácov se konopí
až do jejího prodeje zpracovávalo jen výjimečně.
Farma p. Benedikta
První u nás fungující podomácku vyrobená „farmářská tírna“
instalovaná v bývalém kravíně v Chlumu u Rakovníka. Jejím
jádrem se stal drtič kůry z českobudějovických strojních dílen.
Výstupem velice prašného zpracování je vlákno vhodné pro
papírny (výroba cigaretových papírků v Olšanech). Pazdeří
lisují bratři Lapkové do briket, jejichž cena se pohybuje kolem
4,-Kč/kg.
GROWING #03.08
6
To nejdůležitější na konec
Kdo si myslí, že sklizeň, sušení a skladování jsou vedlejší, ten se plete!
Tráva před sklizní může vypadat sebelákavěji: když ji sklidíte ve špatnou chvíli a špatně ji usušíte, může se z ní rychle stát tráva nepoužitelná. Bohužel se hlavně začátečníkům často stává, že sklidí příliš brzy nebo se snaží trávu usušit co nejrychleji. To si pak berou na pomoc takové metody rychlosušení, jako je pečicí trouba nebo
mikrovlnka. Že takové akce nevedou k dobrým výsledkům, co se chuti a účinku týče, by vlastně měl vědět každý, nebo by se to měl co nejrychleji dozvědět.
Sklizeň:
Smysl správného stanovení času sklizně spočívá v tom, zajistit vysokou koncentraci THC, a tak dosáhnout co nejvyššího
psychoaktivního účinku. Problém je, že zatímco z CBD (cannabidiol) se tvoří THC, probíhá paralelně rozklad THC na CBN
(cannabinol). Proto je důležité sklízet ve chvíli, kdy tvorba THC
převažuje nad jeho rozkladem na CBN.
Pokud sklidíte rostlinu příliš brzy, přijdete o část sklizně a
obsahu účinné látky. Pokud naopak sklidíte příliš pozdě, je rozklad THC na CBN už v plném proudu a má tu nevýhodu, že
tahle tráva vás dost unaví.
K tomu, abyste téměř dokonale určili okamžik sklizně, je nejlepší pořídit si kapesní mikroskop. Tím lze snadno a jasně zjistit zakalení chloupků. Na počátku kvetení jsou chloupky průhledné jako sklo a s postupující zralostí se jejich barva mění na
mléčnou. To je známkou toho, že sklizeň může začít!
Pokud je pro vás 15 eur za jednoduchý kapesní mikroskop
hodně peněz, musíte se spolehnout na zabarvení chloupků.
Když mají ze 70 % jantarovou barvu, je rostlina zralá. Takto lze
zhruba určit okamžik sklizně, lépe a přesněji vám však poslouží
kapesní mikroskop.
Chutě, jak známo, jsou různé, a tak se může ideální okamžik
sklizně u každého growera lišit. Někteří radši sklízejí trochu
dřív, protože tehdy jsou pryskyřice mimořádně aromatické a
účinek lze popsat jako aktivní a živý - high.
Naproti tomu jiní sklízejí co nejpozději, aby získali silnou trávu bohatou na pryskyřici, která má silnější účinky na organismus a po které se zavrtáte do gauče.
To ale záleží i na odrůdě!
Aby pěstitel sám zjistil, kdy je optimální čas na sklizeň, může
během několika týdnů přibližně obden sklidit pár květů a otestovat je. Tak bude mít k dispozici vzorky ze všech stadií zralosti
a může si sám udělat představu o tom, jaký čas sklizně je pro
něj nejlepší.
Sušení:
Když je sklizeno, začíná zavařování. Nejdříve se rostlina
rozebere na jednotlivé stonky a palice se co nejlépe oberou od
malých lístečků. Odstraňovat listy dodatečně je pěkná piplačka
a listy nemají během sušení žádný vliv na chuť nebo na jiné
vlastnosti.
Palice co nejlíp očištěné od listů se rozdrobí na menší kousky
velikosti golfového míčku. To usnadní a urychlí sušení, protože
všechna voda, která zbyla v jednotlivých palicích, se může lépe
vypařovat.
Rozdrobené palice se rozloží na síta nebo na napnuté plátno.
Celý proces sušení se musí bezpodmínečně odehrávat v temné
místnosti. Na to se nejlépe hodí homebox nebo něco podobného, protože v něm je díky průduchům a uhlíkovým filtrům
postaráno o správnou klimatizaci. Ventilátor ještě navíc zajistí
dobrou cirkulaci vzduchu během sušení a předejde tak případné tvorbě plísně.
V každém případě byste se při sušení měli vyhnout příliš
vysoké teplotě v místnosti a příliš nízké vzdušné vlhkosti, protože tak palice uschnou dřív, než se rozloží chlorofyl. To by
v důsledku znamenalo, že se ve tkáni uzavře velmi výrazná
pachuť a může tam zůstat natrvalo.
Pokud je ale prostředí příliš studené a vlhké, vzniká nebezpečí tvorby plísně. Proto byste se měli vyvarovat prudkých
změn mikroklimatu a měli byste průběžně udržovat teplotu
kolem 20° C a vlhkost vzduchu mezi 30 a maximálně 50 %. Při-
bližně po deseti dnech sušení
v naprosté tmě a při dodržení
uvedených podmínek vypadají
paličky zdánlivě suché, uvnitř
však stále ještě obsahují zbytkovou vlhkost.
Tehdy byste měli palice zabalit do vzduchotěsných nádob.
Nádoba s květy se na jeden den
nechá uzavřená, bez přístupu
vzduchu i světla, a tím se zbylá vlhkost vysráží na povrchu
palic. Abyste zabránili tvorbě
plísně, je po jednom dni nutné nechat nádobu s trávou dostatečně vyvětrat. Když je tráva napohled vysušená, nádoba se
opět na jeden den uzavře a pak se znova nechá vyvětrat. Tento
postup se opakuje tak dlouho, dokud se objevuje vlhkost.
Kdo dotáhne celou proceduru až do konce, pozná, že teprve
teď skutečně vynikne vůně a chuť.
Pokud jsou palice pořád ještě vlhké nebo pokud jste během
sušení zapomněli nádoby vyvětrat, dochází často ke tvorbě
plísně. Jakmile se objeví první známky plísně, musí napadená
část okamžitě do koše a ostatní palice z této nádoby je třeba
okamžitě a důkladně vysušit.
Skladování:
Ten, kdo má v plánu skladovat vysušené palice delší dobu,
by je měl vždy uchovávat na chladném a tmavém místě. Kdybyste palice skladovali v papírové krabici nebo v podobném
prodyšném materiálu, probíhal by rozpad THC na CBN dál.
Proto je vhodnější použít svařené plastové sáčky, protože jsou
vzduchotěsné a vodotěsné. Navíc byste měli palice uchovávat
těsně stlačené, aby byly chráněny před případným otěrem.
Pokud máte v úmyslu sklizeň zmrazit, vězte, že tak se sice
zpomalí rozpad kanabinoidů, ale má to i nežádoucí účinky.
Je bezpodmínečně nutné dbát na to, aby byly palice dokonale
suché, jinak se poškodí pryskyřice vysrážené na povrchu.
Text a foto: Babo Mera
#03.08 GROWING
Když se někdo rozhodne pořídit si homebox, co všechno by měl vědět, než začne
nakupovat pěstební sestavu?
7
Jak začít pěstovat
Měl by si ujasnit, co od toho čeká, kolik na to má peněz, jaký
prostor/podmínky má k dispozici a proč to vlastně dělá. Je
vhodné si obstarat co nejvíce relevantních informací. Jako nejlepší variantu vidím – přečíst si jednu z několika knih věnovaných pěstování rostlin pod umělým osvětlením a poté se přijít
poradit do growshopu. S velice pozitivní odezvou se setkal náš
projekt „osobní zahradník“ – naši zákazníci si mohou domluvit
konzultaci s naším odborníkem a probrat plán své zahrádky,
konkrétní problém či si pouze nechat doporučit, co si přečíst
a co si pořídit. Problémem jsou pro mě často diskusní fóra na
internetu. Jistě, je tam mnoho kvalitních příspěvků a vynikajících a zkušených pěstitelů. Ale zkuste na ulici náhodně zastavit 100 lidí... Kolik z nich bude opravdu chytrých? Jak odliší
úplný začátečník dobrou radu od úplného bludu? Je opravdu
nejlepší se na začátku prokousat vším, vyzkoušet, co by mohlo
fungovat a co ne, nebo si jednoduše přečíst návod, poradit se a
radovat se z výsledků?
Čím by se člověk měl při nákupu řídit a na co
si při výběru komponent dát pozor?
Je dobré si na začátku položit otázku, co vlastně chci, co všechno k tomu potřebuji a jestli na to mám. Umíme poradit i lidem,
kteří mají relativně minimum peněz, je však určitá hranice,
pod kterou si prostě funkční zahrádku nepořídíte. Je několik
základních věcí, bez kterých to prostě nepůjde, a pak hromada produktů, které vám ulehčí práci či pomůžou dosáhnout
ještě lepších výsledků, ale které nepatří do kategorie absolutně nezbytných věcí. Nemá smysl vyhodit peníze za nesmysly
typu UV filtr aj. a pak zjistit, že vám nezbyly peníze na větrák.
Jako úplný základ bych viděl sodíkový komplet (doporučuji
minimálně 25OW, nejlepší je 600W), odtahový ventilátor, pro
ty, co mají sousedy, pachový filtr, alespoň metr flexa, časovač
na lampu, pěstební systém (ať již květníky s hlínou nebo hydroponický systém), pH kapky, kyselina dusičná na snižování pH
a hnojiva (pro dobrou sklizeň postačí například sada Advanced
hydroponics of Holland, která je univerzální – na hlínu, kokos i
hydroponii,....). Pokud vám ještě korunka zbyde, tak bych pořídil otočný ventilátor pro rozhánění vzduchu a teplovlhkoměr
s pamětí.
Na co si dát pozor? Popravdě řečeno nevím… V solidním
obchodě je přece na většinu zboží záruka 2 roky. Snad na revoluční novinky, které najednou řeší všechno (zatím se jich moc
nepovedlo...) nebo na podezřele levné nabídky na internetu,
kde bude reklamace vždy těžší. Je to jako v jiných oblastech – u
značkových věcí platíte za značku, ale zase máte jistotu vyšší
kvality a snadnějšího řešení problémů, pokud vůbec kdy nastanou.
Jsou na trhu vyloženě nekvalitní výrobky a
sestavy, které jsou nefunkční?
Něco vyloženě nefunkčního neznám. Na trhu jsou výrobky, které jsou natolik poruchové, že je nemá smysl kupovat.
Dále pak výrobky, u kterých výrobci a následně pak i někteří
prodejci vyloženě lžou. Velice mě naštvala kampaň na výrobky Nurturelite, na výbojky, které byly inzerovány jako 600W
– s nejvyšší svítivostí – a stačilo párkrát kliknout myší a člověk
se dostal na web výrobce, který sám udával svítivost, která byla
naprosto průměrná. Výbojky byly vyráběny v licenční fabrice
v Číně (stejně jako řada dalších velmi levných typů) a jejich
poruchovost byla opravdu nadstandardní – počet reklamací
převyšoval 25%. Dalším výrobkem byly „úsporky“ – kampaň
byla postavena na základním poselství: „Sodíková výbojka
svítí pouze 1/3 svého světla ve spektru využitelném rostlinami. Použijte tedy naší úsporku, která svítí pouze v rostlinami
využitelné části spektra a stačí jí 200W ke stejnému výsledku.“
Ještě teď někteří prodavači tvrdí, jak to pod nimi super roste.
Ano, roste, ale i pokud použijete stejně watů (několik úsporek),
dosáhnete maximálně o 30% horšího výsledku. Úsporky jsou
vhodné zejména na růst (matky, klony, ...) nebo pokud máte
problém s teplem či chcete pěstovat na malém prostoru. Ten,
kdo vám říká, že plnohodnotně nahradí sodíkové výbojky, je
lhář a zasloužil by vykoupat ve Vltavě.
Kolik je potřeba peněz na pořízení standardní sestavy a jak ji pořídit co nejkvalitnější za
co nejmíň?
Ve spolupráci s Reflexem (pro ten jejich cup) jsme připravili
RCC kit. Je to vlastně sada všech věcí, které potřebujete pro kvalitní indoor zahrádku, včetně metrového homeboxu. Normálně
by tato sestava stála přes 14000,-. Pojali jsme to tak nějak jako
je ta akce notebook pro Afriku (za 100USD) a pro tuto sestavu
jsme dali maximální slevu a prodáváme ji za 9990,-. Ať počítám
jak počítám, je to asi nejlevnější sestava pro snadný začátek.
Pokud však máte komůrku či starou skříň a nepotřebujete
homebox, či dokonce již máte větrák, květník aj., bude vám stačit ještě méně peněz.
Jaká pěstební metoda je nejrozšířenější mezi
zákazníky?
Mnoho lidí začínalo pěstovat v hlíně. Prostě si koupili květináče, Royalty mix od Plagronu, vzali si konvičku a začali.
Nejrozšířenějším automatizovaným pěstebním systémem je
kapilárová závlaha, velice často v kombinaci s kokosovým sub-
strátem, ale i rockwoolem či hlínou. Mezi pokročilejšími pěstiteli či movitějšími začátečníky je velice populární NFT pěstební
systém (konkrétně grotanky).
A který postup bys doporučil začátečníkům?
Buď bych si to nekomplikoval – kdybych byl víc hipík:), tak
bych vzal květináče a Royalty mix od Plagronu. Pokud bych
byl modernější mládežník, vybral bych si NFT pěstební systém. Během těch 14 let, co učím lidi pěstovat, jsem se setkal se
zajímavým fenoménem. Úplní začátečníci si většinou nechají
poradit, nevymýšlí kraviny, dělají vše podle návodu a opravdu
se svému projektu věnují. U spousty lidí byla první sklizeň ta
nejlepší. Pak už měli pocit, že všechno umí, že to roste samo,
slyšeli, že je nejlepší tohle a tohle (a Jarda v hospodě povídal, že
po pivě a mlíku to jede nejvíc), a už to nebylo ono…
Jaké osvětlení si pořídit a jak ho správně
používat?
Doporučil bych pořídit si nový kvalitní předřadník, který
může rozsvítit jak sodíkové, tak i metalhalidové výbojky. Nedoporučoval bych slabší než 250W. Jako nejlepší volbu bych viděl
lampu 600W (je nejefektivnější a má nejlepší osvit). Ideální je na
růst používat metalhalidové výbojky a na květ sodíkové. Jako
ideální, levnější a prověřené řešení se nabízí sodíkové výbojky
s rozšířeným spektrem (přidaným podílem modrého světla)
– např. Osram Plantastar nebo GIB Lighting Extreme Output.
První věc je světelná perioda (18/6 v růstu a 12/12 v květu).
Druhá důležitá věc je správná vzdálenost světelného zdroje od
vrcholků rostlin. U 400W lampy doporučujeme u dospělých
rostlin zhruba 40 cm, u 600W zhruba 50 cm (při použití cooltubu můžete dát rostliny samozřejmě mnohem blíž). Třetí věcí je
plocha osvitu. Lampa 400W osvítí zhruba plochu metr x metr,
lampa 600W plochu zhruba o 10-20% větší. No a čtvrtou věcí
je výška rostlin, respektive to, zda je lampa schopná rostlinu
efektivně prosvítit (je blbost mít lampu 250W a dvoumetrové
rostliny). Lampa 400W prosvítí rostlinu zhruba 40-50 cm do
hloubky, lampa 600W zhruba 60-70 cm.
Jak moc je důležitá ventilace a co všechno je
potřeba pro její správný chod?
Správná ventilace je jeden z klíčových faktorů. Můžete mít
nejlepší genetiku, nejlepší lampu, nejnadupanější hnojiva, ale
pokud podceníte ventilaci, dobrých výsledků stejně nedosáhnete. Jako ve všem, existuje více pohledů i na ventilaci. Ze
všech rad se nám v praxi osvědčila tato – na každou lampu
400W 300 m³/hodinu a na 600W 500 m³/hodinu výkonu odtahového ventilátoru. Někteří lidé používají odtahový a přívodní
ventilátor, někteří pouze dostatečně silný odtahový. Mějte vždy
na paměti, že by odtahový ventilátor měl být vždy silnější (jet
na vyšší výkon) než přítahový. Přívodní větrák není na škodu,
vyplatí se jej použít, na druhou stranu postačí dostatečně silný
odtahový větrák. Jakmile vznikne jen malý podtlak, vzduch si
cestu ihned najde sám (natožpak, když připravíte průduchy
pro přívod).
Podle výkonu větráku si vyberu pachový filtr – k větráku o
výkonu 500 m³/hodinu se nejlépe hodí filtr na 500 m³/hodinu.
Když použijeme silnější filtr na slabší větrák, tak déle vydrží a
bude nás stát akorát více peněz. Když použijeme mnohem slabší filtr na silnější ventilátor, stanou se dvě věci. Za prvé bude
filtr působit jako zátka, za druhé bude vzduch proudit mnohem rychleji a nestačí se dostatečně přefiltrovat/pročistit (filtr je
koncipován tak, že skrze vrstvu uhlí o dané tloušťce prochází
určitou rychlostí vzduch).
K ventilaci doporučujeme použít termostat s triakovým regulátorem. Regulátor umožňuje plynule snížit/regulovat otáčky
větráku (sníží se tím hlučnost, v zimě nemusím například větrat na 100%, nestíhám místnost vytápět, mám silnější větrák
s rezervou pro žhavé léto,...). Termostat umožňuje nastavit
požadovanou teplotu (například 26º). Pokud je teplota nižší než
ideální, větrák běží na snížený výkon, jakmile teplota překročí
nastavenou hranici, větrák se plynule rozběhne na plný výkon.
Až se teplota opět sníží pod danou mez, otáčky větráku se opět
zpomalí. Regulátor, který máme v nabídce, umožňuje nastavit
různé teploty pro den a noc. Rostliny milují stabilní prostředí a
tímto je snadno zajistíte.
Rostlina dýchá pasivně celým povrchem listu. Během poměrně krátké chvíle vydýchá všechen vzduch v okolí listu. Pokud
se vzduch v místnosti nehýbe, rostlina dýchá mnohem méně,
zpomaluje se fotosyntéza a tím pádem růst. Teplý vzduch jde
nahoru, studený dolů. Vlhkost má tendenci padat dolů. Pokud
se vzduch v místnosti nehýbe, mohou vznikat velké tepelné a
vlhkostní rozdíly, v temných a vlhkých spodní částech pěstírny
mohou začít bujet plísně. Proto je důležité používat otočné či
chcete-li rozháněcí ventilátory. A to nejen v horizontální rovině,
ale i ve vertikální. Ale pozor – větrák by neměl foukat přímo na
rostliny. Silný proud vzduchu by rostlinu vysušoval a mohla
by uschnout či se stát náchylnější k infekci či plísni. Nejlepší
ventilátory jsou Bionairy (dají se nasměrovat do všech směrů a
dokonce uchytit na zeď), do homeboxů či do malých pěstíren
jsou přímo ideální otočné ventilátory s klipsnou.
Vzduch se odvádí/přivádí vzduchovým potrubím zvaným
flexo. Pro většinu rozvodů se používá aluflex potažený hliníkovou fólii (zpevněný proti roztržení). Pokud chceme snížit hladinu hluku, můžeme použít sonoflex – speciálně odhlučněné
dvou či vícevrstvé flexo. Alternativou k sonoflexu jsou tlumiče
hluku – pracují téměř totožně, ale jsou několikanásobně dražší,
a proto je skoro nikdo nepoužívá.
Jaká je optimální teplota a vlhkost v homeboxu a v místnosti, kde se homebox nachází?
Teplota – ve dne (rozuměj v době, kdy svítí lampy) je ideální
kolem 26 až 27ºC, v noci mezi 20 a 23º. Při teplotách vyšších
než 30ºC hrozí vznik hermafroditů, při vyšších než 40º smrt.
Teplota by nikdy neměla klesnout pod 15 stupňů. Důležitá je
rovněž teplota zálivky – ideální je pokojová teplota, tj. 22 až
24ºC. Pokud je teplota příliš nízká, projeví se to negativně. Vlhkost po přesazení by měla být co nejvyšší – ideální je 70-85 %,
v růstu 60-70 % a v květu 40 až 60 %.
Nejdůležitější je pro nás teplota přímo u rostlin. Teplota
místnosti, kde se homebox nachází, či místa, odkud přivádíme vzduch, by měla být vždy o něco nižší – musíme počítat
s tím, že lampy vzduch ohřejí. Stejně je to s vlhkostí – rostliny
vydechují a zvyšují tak vlhkost vzduchu. Ideální je temperovaný prostor o teplotě 20ºC a vlhkosti okolo 40 %. Pokud je místnost příliš chladná, jednoduše ji vytopíme, pokud příliš suchá,
použijeme zvlhčovač. Pokud je místnost příliš vlhká, použijeme odvlhčovač nebo můžeme přitápět a více větrat, což také
pomůže snížit vlhkost.
Můžeš nám říci, jaká hnojiva používat, jak je
správně dávkovat a hlavně kdy je to nejlepší?
Již před 9 lety jsme začali testovat různé kombinace hnojiv,
doplňků, postřiků, různá dávkovací schémata. Po zhruba 2
letech testování jsme vyhodnotili nejlepší výsledky a vytvořili
několik konceptů, které jsme dali k dispozici našim zákazníkům. Pro čtenáře Konoptika jsem vybral dávkovací schéma,
které mi opakovaně přineslo ty nejlepší výsledky a mým kamarádům několik kómatických stavů. Myslím si, že jej v Čechách
s úspěchem aplikovalo či aplikuje několik tisíc mladých zahrádkářů. A dost možná i Přemek... dozvíte se v dalším čísle...
Máš nějakou speciální radu pro čtenáře
Konoptika?
Nečum a ubal:)
Na otázky odpovídal Pavel Smolík, prodavač specialista,
žijící legenda, zakladatel a spolumajitel growshop.cz.
GROWING #03.08
8
Kdysi někdo něco, z někoho a něčeho, pro něco a pro někoho, s někým a s nadšením, zkrátka... BUDIŽ SVĚTLO !
Zkušenosti, kvalita, jednoduchost, účelnost a logika. Sortiment zaměřený pro maximální kvalitu a
kvantitu... a to nejen pro profesionální pěstitele. Dobré
umístění blízko centra Ústí
nad Labem v části Střekov
se skladem o rozloze 100
m² v diskrétní zóně.
Produkty zaměřené
pro biopěstitele i
hydropěstitele.
Produkty
kvalita a jednoduchost ve výběru sortimentu založeného na účelnosti a ověřeného zkušeností.
Informace
internetová poradna, webová podpora (možnost stáhnutí
všech dostupných návodů, dávkovacích tabulek a ostatních
materiálů), konzultace v kamenném obchodě.
Služby
kvalitní servis, projektování a kalkulace pěstebních místností a
jejich vybavení, přizpůsobení se zákazníkovi v jeho potřebách.
Historie
Před sedmi lety byl založen GROWSHOP–GETHIGH jako
první na severu Čech. Spolupráce a snaha vytvořit ty správné
podmínky pro potencionální zákazníky umožnila růst tomu
správnému podhoubí pro všechny growery. I přes tehdejší
úzký sortiment na trhu, kterému vévodil PLAGRON Phytamin
a ADVANCED Hydroponics, se všichni vrhli do konkurenčního
boje.
Současnost
Současné podmínky umožňují nabídnout zákazníkům kompletní sortiment ke kultivaci rostlin nejen pod umělým osvětlením. Vyzkoušené aparatury, systémy, hnojiva a ostatní zahradní příslušenství poskytují všem současným pěstitelům jistotu
kvality a úspěchu.
GROWSHOP–GETHIGH
Děčínská 1, Střekov, Ústí nad Labem,
tel: 475 530 300
PESTOVANI.CZ –
www.pestovani.cz – internetový obchod
Distribuce hnojiv GROTEK – americko-kanadská hnojiva
...král byl sesazen, přichází císař !!!
GROTEK
Po začátcích se základními hnojivy Plagron Phytamin a
Advanced Hydroponics, prvotních bojích na poli zkušeností s
nově přicházejícími hnojivy a rozmanitosti výběru mezi jejich
doplňky přicházejí konečně na trh originální kanadská hnojiva
GROTEK. První odborníci na trhu zabývající se produkty na
květ a květenství.
• Příprava na květ a tvorba nových květů – BUD Fuel
• Start květu – BLOSSOM Blaster
• Objem a mohutnost květu – MONSTER Bloom
• Váha květu – HEAVY BUD
• Chuť a vůně květu – FINAL Flush
Po více než ročních zkušenostech našich zákazníků s hnojivy
GROTEK můžeme s naprostou jistotou tyto produkty doporučit
všem pěstitelům. Koncentrace, kvalita a specializace nadchnou
nejen všechny profesionální pěstitele.
Závěr – Takže? „Vytvořte si vlastní vesmír.“
...Get High
Pro lepší vývoj nových kořínků a bohatší květenství
či plodovou fázi
VitaMax plus
V
itamax
byl
vyvinut přímo pro lepší vývoj
nových kořínků a
mohutnější květenství či plodovou fázi. Obsahuje
základní
makro elementy
a
sekundární
živiny,
které
pomáhají zlepšovat vývoj rostliny v květové
či plodové fázi.
Vitamax PLUS
omezuje
stres
při přesazování
nebo špatných
pěstebních podmínkách (teplota,
světlo, živiny,...).
Vždy
používejte
Vitamax a Vitamax PLUS jako
součást normálního hnojícího programu. Vitamax přestaňte
používat posledních 10 dní před sklizní.
Použití:
Vitamax Plus by měl být přidáván jako součást pravidelného
hnojícího programu. Může být také použit k prvotnímu namočení pěstebního média. Vitamax může být použit pro zlepšení
klíčení a aklimatizaci nových sazenic.
Dávkování:
Mladé rostlinky, sazenice, semínka, zelenina a bylinky: 2,5 ml
/ 1 litr vody s upraveným pH.
Kvetoucí a exotické rostliny, orchideje a kaktusy: 1 ml / 1 litr
vody s upraveným pH.
Ostatní:
Pokud budete Vitamax aplikovat již před květovou fází a v
průběhu celé květové fáze, maximalizujete tím celkový výnos.
inzerce 2 natural 285 na 440mm.pdf
C
M
Y
CM
MY
CY
CMY
K
11/21/08
5:38:51 PM
nezávislý nestranný legální
KULTURA #03.08
12
KONCERTY AKCE
03.12. Apparat band ft. Raz Ohara, Roxy, Praha
03.12. Tindersticks, Divadlo Archa, Praha
04.12. Jungle Brothers Sound System, Radost FX,
Praha
06.12. Kid Rock, Wiener Stadthalle, Vídeň
07.12. Front 242, Lucerna Music Bar, Praha
08.12. Tros Sketos, Palác Akropolis, Praha
12.12. Die Toten Hosen, Wiener Stadthalle, Vídeň
12.12. Itch My HaHaHa/Dälek, Fléda, Brno
14.12. I AM X, Roxy, Praha
15.12. Jazz na Hradě: Emil Viklický 60, Pražský
hrad – Nová galerie, Praha
17.12. Dianne Reeves, Kongresové centrum, Praha
17.12. Pavel Šporcl & Romano Stilo: Gipsy Way,
Divadlo Gubernia, Praha
18.12. Alphaville, Lidový dům Kbely, Praha
19.12. Alphaville, Hala Rondo, Brno
19.12. Tony Allen, Palác Akropolis, Praha
20.12. Armin van Buuren, Slovanský dům, Praha
20.12. Woody Allen and His New Orleans Jazz
Band, Kongresové centrum, Praha
21.12. New York Ska Jazz Ensemble, Lucerna Music
Bar, Praha
22.12. Záviš, Klub Šelepova, Brno
25.12. Goran Bregovič a jeho Karmen (s happy
endem), Kongresové centrum, Praha
01.12. Ms. Slam Poetry, Divadlo Archa, Praha
02.12. Ms. Slam Poetry, Fléda, Brno
03.-07.12. X. Mezinárodní Flamenco Festival Bratislava 2008, Bratislava
do 17.12. BRNĚNSKÉ SVĚTY. Národnostní menšiny – žijeme tu s vámi. FSS MU a Trojka, Brno
VÝSTAVY
do 08.12. Van Gogh, Albertina, Vídeň
do 14.12. Zelená architektura, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
do 28.12. Čínská malba: Zhang Xiaogang, Fang
Lijun, Feng Mengbo, Rudolfinum, Praha
do 14.01. AKT - mistři černobílé fotografie, Kongresové centrum ČNB, Praha
do 15.01. Tomáš Rajlich, Obrazy z let 1969-2008,
Veletržní palác, Praha
do 18.01. Cesty moderního umění. Od francouzského impresionismu po abstraktní expresionismus,
Albertina, Vídeň
do 18.01. Gustav Klimt a výstava umění z roku
1908, Belvedere, Vídeň
do 20.01. Beautiful people, Staroměstská radnice,
Praha
do 20.01. INTIM/ITA: Intimita v současné fotografii, Museum Kampa, Praha
do 30.01. Czech Press Photo 2008, Staroměstská
radnice, Praha
do 08.02. Vítejte v kapitalismu!, DOX, Praha
do 01.03. Bruselský sen: Československá účast na
Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny
60. let. Moravská galerie, Brno
do 01.03. Pablo Picasso - Grafické práce 1904
– 1905 z pařížské Galerie Ambroise Vollarda, Veletržní
palác, Praha
do 01.03. Georges Braque, Bank Austria Kunstforum,
Vídeň
do 15.03. Neznámý Hundertwasser, Kunsthauswien,
Vídeň
diane Reeves, foto: www.kalamu.com
Front 242, foto: www.karmataxi.de
KULTURNÍ TIPY
Na začátku prosince přijedou do Prahy belgičtí Front
242, vedle Kraftwerk a Einstűrzende Neubauten největší
hvězdy světové EBM / industrial / elektro scény. Kapela byla
založena v roce 1981 a hned píseň z prvního singlu se stala
hitem - ´Body To Body´. První fáze jejich umělecké kariéry byla
symbolizována studenými syntetickými odrůdami taneční
hudby. Styl se poté přesunul přes EBM (za jehož zakladatele jsou považováni) k více taneční hudbě a zpět ke kořenům
německé elektronické hudby 70. let. V 90. letech byli hybnou
silou světové elektronické a industriální scény a remixy jejich
skladbám dělali např. Prodigy či The Orb. Poslední studiové album Pulse je z roku 2003, letos bylo vydáno živé album
Moments…
Koncert kapely Front 242 připravil Lucerna Music Bar na
7.12.2008.
IAMX je berlínský projekt, v jehož centru stojí Chris Corner, známý z kapely Sneaker Pimps. Od roku 2003 se věnuje výhradně této kapele, kterou založil na kombinaci synth-rocku, elektro-popu a new wave (ve stylu New Order či Depeche
Mode). V textech se objevuje tematika alternativní sexuality či
užívání drog. Sound 80. let okořeněný chytrými kompozicemi
moderní elektronické hudby a osobitým Cornerovým hlasem
slaví úspěchy u fanoušků v Evropě i v zámoří. Kapela je proslulá neodolatelnou show, kterou na pódiu předvádí. Letos
vyšlo IAMX třetí řadové album s názvem Nightlife.
Koncert IAMX se koná 14.12.2008 v Roxy.
Dianne Reeves je jednou z nejoriginálnějších jazzových
zpěvaček současnosti. Čtyřnásobná držitelka ceny Grammy (mj. za soundtrack k filmu Good Night Good Luck George
Clooneyho) se narodila v roce 1956 v Detroitu a své muzikální nadání zdědila po rodičích – otec byl zpěvák a matka hrála
v symfonickém orchestru. Její bratranec George Duke je pianista a známý producent, který pro Dianne produkoval jedno z jejích alb. Již na střední škole založila svou první kapelu.
V roce 1972 si tehdy mladičké Dianne všiml trumpetista Clark
Terry, se kterým získala své první pódiové zkušenosti. Světovou kariéru jí otevřel na konci 80. let kontrakt s proslulým
jazzových vydavatelstvím Blue Note Records. V průběhu své
zhang Xiaogang, foto: www.artfacts.net
kariéry se věnovala i populárnějším hudebním žánrům, od 90.
let však její hlas a srdce patří především jazzu. Do Prahy přijede zpěvačka v doprovodu dvou kytaristů, Russela Maloneho a
Romera Lubamby.
Koncert dianne Reeves se uskuteční 17.12.2008 v pražském
Kongresovém centru.
Do konce prosince můžete navštívit pražské Rudolfinum a v něm instalovanou výstavu současné čínské malby, respektive jejích tří významných představitelů: Zhang Xiaogang (*1958), Fang Lijun (*1963) a Feng Mengbo (*1966). První
z umělců je z trojice nejznámější, stojí na vrcholu pomyslného
žebříčku nejen v Číně, ale i na euroamerické umělecké scéně.
Xiaogang zkoumá svými malbami otázku identity v čínské
kultuře kolektivismu. Inspirován rodinnou fotografií z doby
kulturní revoluce se zabývá rodinou a genealogickými řadami
předků. Fang Liun je jedním z vůdčích představitelů tzv. cynického realismu. Jeho současná tvorba se obrací k monumentalizaci, patosu, davovým scénám vznášejícím se v nadpozemské
realitě. Nejmladší z tria se inspiroval světem počítačových her
a tvoří obrazy na základě počítačově konstruované obrazové
struktury, kterou dotváří klasickou malbou. Jeho nejnovější
kolekce je tvořena obrazy krajin.
čínská malba: zhang Xiaogang, Fang Lijun, Feng Mengbo
je k vidění v Rudolfinu do 28.12.2008.
Galerie hlavního města Prahy připravila při příležitosti
francouzského předsednictví Evropské unii výstavu současné (nejen) fotografie, která nese název Beautiful people et la
blessure secrète (Krásní lidé a skryté rány). Představuje české
veřejnosti výběr z děl kolekce FRAC Nord-Pas de Calais, v níž
jsou zastoupeni Christian Boltanski, Christophe Boulanger,
Jean Fabre, Victor Burgin, Claude Closky, Dmitri Makhomet,
Anette Messager, ale také dva čeští umělci, Jiří Kolář a Josef
Koudelka. Tématem kolekce, která čítá 22 fotografií, 4 video
instalace, 8 kreseb, 2 obrazy, kolekci plakátů a 1 instalaci, je
vztah krásy, svůdnosti a přitažlivosti obrazu ve vztahu k intimitě člověka. Výstavu naleznete ve druhém patře Staroměstské radnice v Praze.
Od října letošního roku se může Praha pyšnit novou
soukromou výstavní institucí – centrem DOX Prague. A
nejedná se rozhodně o žádnou malou galerii bez větších ambicí. Za realizací tohoto projektu stojí Leoš Válka, podnikatel
v oblasti stavebnictví a interiérového designu. Svůj celoživotní
zájem o architekturu a moderní umění ho přivedl až k myšlence založení soukromé výstavní instituce, která má zároveň
ambice stát se živým kulturním centrem. Místo našel v jedné
z bývalých holešovických továren, kterou nechal pod vedením
architekta Ivana Kroupy přetvořit v unikátní výstavní prostory. Uměleckým ředitelem centra byl jmenován PhDr. Jaroslav
Anděl a záštitu nad institucí převzali mj. ředitel londýnského Tate Modern Vicente Todoli či ředitel AICA Henry Meyric
Hughes. Zahajovací expozice nese název Vítejte v kapitalismu! a je tvořena čtyřmi rozsáhlými instalacemi. Výstava je
pojmenována podle dominantní instalace španělského malíře
Josého-Maríi Cana, který se zabývá spojením umění se světem médií a kapitálu a symboly současného finančního světa.
Videoinstalace „Falling Times“ Michaela Bielického a Kamily B. Richter ukazuje ubíhající čas jako nepřetržitý tok zpráv
a informací. Monumentální zakřivená zeď tvořená z knih
s názvem „Sediment“ reprezentuje dílo slovenského umělce
Mateje Kréna. Poslední část tvoří „Archiv“ Jiřího Hůly, který
pro výstavu instaloval Dominik Lang.
Výstavu Vítejte v kapitalismu! v pražském dOXu můžete
navštívit do 8.2.2008.
Expozice Beautiful people et la blessure secrète trvá do
18.1.2009.
dOX Praha, foto: www.doxprague.org
#03.08 KULTURA
13
Kolik z nás ví, jak funguje vietnamská rodina, zda se Afgánci v Brně setkávají s nevraživými postoji či jak se u
nás žije Mongolům? Na tyto a jiné otázky se snaží odpovědět první ročník kulturního, multietnického festivalu „BRNĚNSKÉ SVĚTY. Národnostní menšiny – žijeme tu s vámi.“
N
ápad zorganizovat festival o brněnských menšinách přišel někdy na jaře tohoto roku. Nebylo to tím, že by Brnu
tyto akce chyběly, ale z mého pohledu jsem se na nich nic nedozvěděla. Proto jsem, podpořena svými kolegy sociology, přišla
s nápadem uspořádat festival o menšinách žijících v Brně, ale
se změřením na ty, o kterých se mnoho nemluví a moc se toho
o nich neví, přestože tu mnohdy žijí již několik generací. Byla
to právě sociologie, která mě přivedla k myšlence nezaměřovat celý festival pouze na kulturní akce, ale jít více do hloubky,
k jádru věci. Někdy si ani neuvědomujeme, kolik různých
národností mezi námi žije, a my ani nevíme, proč sem přišli, jak
se jim tu líbí, s čím se potýkají atd. A právě na tyto otázky by
chtěl první ročník našeho festivalu odpovědět. Nezajímají nás
statistiky, ale chceme jít pod povrch věcí, rozšířit obzory nejen
sobě, ale především brněnskému publiku, které se skrze poznávání jiných kultur může naučit i něco o sobě. Doufáme, že náš
festival přispěje k překonávání hranic mezi “rodilými Brňáky”
a těmi “přistěhovanými z ciziny”.
Program festivalu vzniká v úzké spolupráci s
oslovenými menšinami.
Proto festival odráží především přání menšin,
jak ony samy chtějí být
prezentovány brněnské
veřejnosti. BRNĚNSKÉ
SVĚTY chtějí svému obecenstvu přiblížit každodenní život národnostních menšin, stejně jako
poukázat na jejich tradice
a kulturu. Proto v programu nechybí ani divadelní a taneční představení, koncerty,
ochutnávky jídel, promítání filmů apod.
Festival již odstartoval a poběží necelé dva měsíce. Festivalovými centry, kde se odehrávají všechny akce, jsou Fakulta
sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10) a kavárna Trojka v Domě pánů z Kunštátu (Dominikánská 9). Festival
celkem nabídne třináct akcí, které vznikly ve spolupráci s devíti brněnskými národnostními minoritami (afgánskou, arabskou, bosenskou, bulharskou, maďarskou, mongolskou, ruskou, řeckou a vietnamskou). Programová skladba sestává jak
z kulturních akcí, tak také z besed, které probíhají po každém
představení. Na těchto diskuzích se návštěvníci mohou našich
hostů ptát na cokoli, co je z jejich života u nás v Brně (potažmo
v celé České republice) zajímá. VSTUP NA VŠECHNY AKCE
JE ZDARMA!!!
Z bohatého programu již proběhlo několik zajímavých akcí.
Samotný festival byl zahájen vernisáží výstavy fotografií z Řecka autora Konstantinose Joanidise v jednom z festivalových
center na FSS. Na vernisáži nechyběly tradiční řecké pamlsky,
jako sýr feta a olivy.
Vernisáž byla doplněna o projekci řeckého hudebního filmu
Rebetiko z roku 1984.
Jen škoda, že jsme se
potýkali s technickými problémy (to je tak,
když pouštíte film, ke
kterému nejsou české
titulky samozřejmostí…) a film tak byl spuštěn až s hodinovým
zpožděním, navíc s německými titulky. Ale někteří vytrvalci
přece jen zůstali a už kvůli nim to stálo za to.
O týden později proběhla o poznání masovější akce – koncert
afghánské kapely Bakhtar (www.bakhtar.cz) s tanečním doprovodem v podání orientální tanečnice Bri Hurley. Koncert se
odehrával v prostorech kavárny Trojky a i přes vcelku velkou
kapacitu těchto prostorů se příchozí návštěvníci měli problém
do koncertního sálu vejít. Skupina Bakhtar se skládá pouze ze
tří členů, kteří hrají na tradiční afgánské nástroje – tabla, dholak a zir baghali. Trojice zkušených performerů zahrála písně
z různých oblastí Afghánistánu a celé vystoupení doprovázely
i výklady o konkrétních hudebních žánrech. Bri Hurley má lví
podíl na celém úspěchu této akce – v tradičním afghánském
kostýmu zatančila hned několik tanců z odlišných koutů Afghánistánu. Po koncertě následovala neméně zajímavá diskuze, ve
které se návštěvníci mohli dozvědět například o zákazu hudby,
který vydalo hnutí Taliban, když bylo u moci, o tom, jak se sem
naši afghánští hosté dostali, proč si vybrali zrovna Brno a zda
by i po letech vyměnili svou rodnou zem za nový domov, který
našli v České republice.
Další akcí byl Bulharský podvečer, který proběhl 19. listopadu
na FSS. Celý tento večer mělo v režii Bulharské kulturně-osvětové sdružení v Brně, které si připravilo pásmo bulharských
tanců v podání tanečního souboru Kytka a krátký úvod do
historie Bulharů v Brně. Ty z vás, co jsou z Brna, možná bude
zajímat, že tam, kde je teď hospoda Varna na Solniční ulici, dřív
bývala bulharská restaurace. Do dnešní doby z ní zbyl bohužel
jen název Varna. Ani následující diskuze nebyla nezajímavá
– návštěvníci mohli využít početné delegace našich hostů, kterých přišlo kolem dvaceti, a vyzpovídat je o jejich životě v Brně.
Je jen škoda, že na tuto akci nepřišlo moc diváků, myslím, že
přišli o hodně zajímavý večer.
Festival poběží až do 17. prosince, a tak nezbývá než si přát,
aby všechny akce pokračovaly v zajímavé linii, na kterou
nastoupily již uplynulé (afghánské a bulharské) večery, a aby
se počet návštěvníků jen zvyšoval.
Kompletní program festivalu, fotografie z akcí a další
zajímavé informace najdete na webových stránkách
www.brnenske-svety.cz.
XTrémní využití světelného zdroje
Flower Spectre XTreme Output s výhodou pro tebe
Ovoce & zelenina
Více modrého světla
Urychlí se růst zelených částí rostlin
Ozdobné květiny
Více žlutého a červeného
světla
Podporuje se tvorba květu a plodu
Sukulenty
Zvýšené vyzařování světla
58000 lumenů
+
+
*
*
+ 6,67%
fytolumenů
+ 5,45%
lumenů
Kulturní rostliny
*Hodnoty pro verzi 400 W ve srovnání s vysoce výkonnými HPS výbojkami, běžnými v prodeji. K dodání také s 600 W
www.growshop.cz
Aby Tvůj obchod kvetl
www.gib-lighting.de
GIB LIGHTING
Distributor v Německu • Grow In AG
Tel.: +49 30 34 99 80 70
Fax: +49 30 34 99 80 73
REPORT #03.08
14
Konopí spojuje lidi
Na vídeňský veletrh Cultiva se o víkendu od 10. do 12.
října sjeli lidé ze všech koutů světa a ukázalo se, že
konopí není jen záležitost lokální, nýbrž celosvětové
kultury.
V
ýstava se konala v krásném, skleněném veletržním
paláci ve tvaru pyramidy. V celém objektu platil
přísný zákaz kouření, přesto ho někteří neukáznění
zákazníci a vystavovatelé nerespektovali, a tak v pravidelných
intervalech musel uvaděč vyzývat účastníky, aby chodili kouřit
ven do připraveného stanu. Svou návštěvou několikrát poctila
veletrh také místní policie, před níž všechny zúčastněné organizátoři vždy včas varovali.
Do pyramidy ve Vösendorfu se přijelo představit více než
osmdesát vystavovatelů z nejrůznějších oborů, byli zde zástupci iniciativ a občanských sdružení, výrobci kosmetiky, společnosti zabývající se prodejem semínek či výrobci závlahového
zařízení a vzduchotechniky. K vidění byly také stánky s nejrůznějšími bongy a vaporizéry, hnojivy a homeboxy, módou,
ale také s odbornou literaturou. Akci provázela živá hudba a
různé soutěže, byly zde k vidění videoprojekce a série různých
přednášek o konopí, od jeho historie až po průmyslové využití.
Představily se zde největší a nejznámější společnosti vyrábějící
hnojiva, jako jsou HESI, CANNA, u jejichž stánku jste si mohli vyměnit dárkové peníze za osvěžující nápoje, dále Metrop,
Plagron a Guanokalong a nesmíme zapomenout na Advanced
Hydroponics a Bio Novu.
Hned u vchodu do pyramidy byl velký stánek Bush Planet a
vedle ní společnost Bushdoctor, která vyhrála neoficiální soutěž o nejkrásnější hostesky. Již od brzkého rána vysedávaly jen
spoře oděné slečny na barových židlích a šikovní malíři jim
pomalovávali těla. Pak se děvčata procházela po veletrhu a rozdávala vcelku hodnotné dárkové balíčky. Většina návštěvníků
na hosteskách mohla oči nechat. Z českých growshopů se výstavy zůčastnili Growman Plains s r. o., provozovatel growshop.
cz. K jejich stánku návštěvníky zavedly nálepky jahody, takže
je nebylo možné minout. Dalšími zástupci byli Hydroponic
s r. o., growshop Greenhome a brněnští Bioplants s r. o. Svůj
stánek měli na výstavě i velmi sympatičtí Slováci provozující
growshop GROWLAND v Púchově, ke kterým jsme se pravidelně zastavovali na šťopičku výtečné domácí slivovice.
Akce měla výbornou, dalo by se říci až rodinnou atmosféru.
Celý víkend bylo nádherné, slunečné počasí, což také přispělo k
velmi dobré náladě všech zúčastněných. Ze všech stran se ozýval
mnohojazyčný hlahol, jen ve speciálním stanu hovořili všichni
jedním společným jazykem, když se potkali na malé „špekové pauze“. Mnozí lidé vypadali jako profesionální manažeři,
kteří si však místo cigarety dopřejí konopí. Vůbec tak nesplňovali představy klasického zhulence, konopí je podle všeho ve
vrcholném byznysu nijak neomezuje. Do mnohých z nich by
na první pohled to, že kouří trávu, nikdo neřekl. Kdo sledoval
pozorně všechny ty usměvavé a slušné lidi, tomu se představy
o mafiánských strukturách v konopném byznysu musely rychle
vytratit z hlavy a pochopil, že growshopy a ostatní společnosti provozují normální lidé pracující pro zavedené společnosti
s dlouhou tradicí,
poctivě
přispívající do státních
rozpočtů svými
daněmi.
Avšak
ani jedna ze společností se nezabývala výrobou
finálního produktu – tedy marihuany. To je bohužel
záležitostí ilegálních struktur, které kvůli špatným
drogovým zákonům nemají nouzi
o zisky a rozvíjejí
mnohé nebezpečné aktivity. Takové lidi ovšem na
podobných akcích
nikdy neuvidíte.
Navzdory perfektní organizaci a přítomnosti
všech známých
firem byla návštěvnost veletrhu
poměrně malá.
V pátek se sešli
návštěvníci
až
navečer,
když
skončili v práci, a
tak se převážně obchodovalo a diskutovalo mezi vystavovateli. Nicméně i to byla podstatná součást veletrhu a každý se
snažil osobně podiskutovat s partnery, s nimiž mnohdy spolupracuje mnoho let prostřednictvím internetu a moderních
komunikačních technologií. Stále není nad osobní interakci.
A diskutovat bylo opravdu o čem. V sobotu se veletrh zaplnil
návštěvníky o poznání víc, ale i tak jich bylo pod očekávání,
což byla na veletrh takového rozsahu velká škoda. Kdo se však
přišel podívat, jistě neprohloupil a odnesl si s sebou spoustu
propagačních materiálů, od papírků, filtrů, přes drtičky, zapalovače, časopisy s konopnou tematikou a různé vychytávky.
Nejcennější však pochopitelně byly užitečné rady a získání přehledu o nejnovějších a nejpoužívanějších produktech.
Naše výprava byla velmi početná, což mohlo budit dojem, že
jsme velká společnost. To je sice mylná domněnka, ale pravdou
je, že časopisy agentury Sowjet se rozdávají celkem v sedmi
evropských zemích, což je pro nás o to větší radost. Byl s námi
pochopitelně šéf Emmi a jeho žena Susanne, náš grafik marker,
který měl na starosti fotografování a natáčení videí, šéfredaktor Hanfjournalu Micha a redaktor Maze. Z polské redakce pak
šéfredaktor Toudy s přítelkyní a Glutek. K tomu moje maličkost
za Konoptikum. Z našeho stánku číslo devatenáct se stala malá
konferenční síň a vystřídali se u nás snad všichni. Mezi velmi
příjemné návštěvy bezesporu patřili pánové Bayer a Romsey
a také vedení Natural Technologies, na skok se také zastavili
lidé ze Special Groweru. Jinak u nás trávili čas lidé všech možných národností. S velkou oblibou si k nám docházeli pro kávu,
kterou jsme rozdávali zdarma, což se ukázalo jako velmi dobrý marketingový tah. Osobně jsme se tak seznámili s většinou
našich obchodních partnerů a přátelsky jsme rozebírali legislativní a obchodní situaci v jednotlivých zemích. Mnoho lidí
se velmi podivovalo nad tím, jaký je v České republice rozvinutý trh, a oceňovalo zdejší liberální situaci, avšak celosvětový
přístup ke konopné problematice všichni hodnotili jako velmi
špatný. Mnoho prostředků, které by mohly přitéct do státních
rozpočtů, jde do rukou mafie a v mnoha zemích se stále za kouření jointu a držení obnosu pro vlastní potřebu posílá do vězení. Můžeme jen trpělivě čekat, až jednotlivým vládám dojde, že
zbytečně vynakládají peníze na válku proti drogám, která se
naprosto míjí účinkem. Možná světová ekonomická krize paradoxně napomůže k racionálnímu přístupu, kdy bude třeba získat peníze do státních rozpočtů. Ono by si jen stačilo spočítat,
kolik peněz by se dekriminalizací či legalizací konopí ušetřilo.
Mezi vystavujícími iniciativami a sdruženími, snažícími se
o tento racionální posun, se představila například ENCOD
(Evropská koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku), organizace Check it či berlínská Hanf Iniciative. Z českých zástupců věnujících se technickému konopí se představilo
občanské sdružení Konopa. Dále zde byly společnosti zabývající se léčebným potenciálem konopí, jako například Treating
Yourself, která zároveň vydává časopis. Nechyběly pochopitelně ani další magazíny o konopí – mimo našich tří zástupců (Konoptika, Hanfjournalu a Spliffu) byli k nalezení Grow!,
Thcene, Soft Secrets, Exzessiv a mnohé další.
Mezi tropickými palmami a jinou flórou, která tvořila výzdobu pyramidy, dominovaly hlavně stánky s homeboxy. Velmi
praktické bylo sledovat zapojení jednotlivých pěstebních systémů či práci s ventilací i osvětlením. Všechny dotazy vystavující velmi ochotně zodpověděli. Impozantní homebox vystavovala společnost Secret Jardin. Byl velký jako standardní byt,
nicméně tato sestava byla spíše na efekt – s legálním využitím
takového zařízení v
rámci Evropy se dá
těžko počítat. Stejně
tak předimenzované, ač úžasné, byly
třímetrové bongy
společnosti SmileBongs. Podle vyjádření majitele se
však žádný z nich
nikdy
neprodal.
Největšímu zájmu
se těšili prodejci
semínek, ta byla k
dostání přímo na
místě. Rakousko je
v tomto ohledu rozporuplnou zemí. S
prodejem semínek
nebyl na veletrhu
žádný problém, v growshopech jsou k dostání i klony, je znám
případ muže, který u sebe měl deset kilogramů trávy a soud ho
přesto osvobodil, ale za kouření špeku na veřejnosti byste se
mohli dostat do maléru. Také se nikde nesetkáte s tím, že by si
někdo balil v hospodě jointa, natož aby si ho zapálil.
Semínka si návštěvníci mohli vybrat od všech předních dodavatelů. Stánek Sensi Seeds provozovali dva opravdoví sympaťáci v hawajských košilích, se kterými jsme bydleli ve stejném
hotelu a pravidelně se potkávali na pivu. Další společností
byl Green House, který rozdával nádherné plakáty s různými odrůdami. Této firmě se evidentně byznys daří, neboť měli
před pyramidou zaparkovaný vlastní luxusní track. Nechyběli
ani Flying Dutchman, Dutch Passion, Serious Seeds či Nirvana.
Povětšinou jsou k dostání feminizovaná semínka, avšak podle zkušených growerů je lepší používat semínka s kompletní
genetikou. Navzdory tomu se feminizovaná semínka stále více
prosazují. Na výběr měli zákazníci z nepřeberné řádky odrůd
včetně nejnovějších hitů jako White Shark, Super Haze a White
Rhino. U všech producentů také najdete klasické odrůdy jako
White Widow, Jack Herer nebo Jack Flash.
Jak se smrákalo, vynikaly stánky s pestrobarevným osvětlením, na výběr bylo skutečně ohromné množství lamp, až se z
toho všeho osvětlení člověku zatočila hlava. Ale na veletrhu
samozřejmě nebyly jen věci určené pro pěstování. K vidění
byla i konopná móda od společnosti Hemp Hoodlamb. Velmi
pěkná byla zejména jejich zimní kolekce. Kromě módy byla
zastoupena i konopná kosmetika slovinské firmy Extravaganja,
u jejichž stánku bylo možné vyzkoušet vzorky a dozvědět se,
na co všechno je možné jejich přípravky použít. Pozoruhodné
byly také stánky s konopnými likéry a destiláty. Největším překvapením pro mne byla společnost Drum Param, která vyrábí hudební nástroje z konopného materiálu s názvem Hemp
Stone. Jedná se o velmi flexibilní materiál, z něhož lze vytvořit
téměř cokoliv od kytary přes bubny až po didgeridoo. Materiál
je stoprocentně biologický, k jeho výrobě je třeba pouze celulóza (drcené a sekané konopí, které vypadá jako použitý papír)
a voda.
Celkově lze říci, že veletrh Cultiva byl velmi povedenou akcí.
Projít všechny stánky a pohovořit alespoň krátce s co největším
počtem vystavovatelů bylo velmi náročné, ale zato zábavné a
poučné. Nejdůležitější byly nově vytvořené kontakty a navázání přátelských vztahů či dokonce spolupráce. O tom jsou
podobné veletrhy především. Takové množství důležitých lidí
a institucí na jednom místě, jak tomu bylo ve Vídni, je opravdový evropský – a dalo by se říci i celosvětový – unikát a my
můžeme jen doufat, že se podobná akce v budoucnu uskuteční
také u nás.
cz
#03.08
15
legalizujte
mě
+10
e
fre
0,€ 5 ods
e
v
o
o
ab e of g
u
l
va
tor
oc
shd
Bu
s4
ed
- Se
free catalogue
ACE Seeds - DNA Genetics - Dutch Passion - Greenhouse Seeds
Joint Doctor’s - K.C. Brains - Magus Genetics - Mr. Nice - Nirvana
Paradise Seeds - Sargamatha Seedsman - Sensi Seeds
Serious Seeds - Soma Seeds - T.H. Seeds - White Label
www.bushdoctor.at
GROWSHOP LITVÍNOV
Pěstování rostlin nejen pod
umělým osvětlením, Kuřácké potřeby, Vzduchetnika
Kompletní pěstební jednotky, Veškeré zboží na
objednávku, Nad 5000 Kč
sleva 10%
Tel. +43/2236/377 071
Poradenství:
[email protected]
Tel1: 774332652, Tel2: 731782832
Otevírací doba:
Po-Pá 9-17h., So 9-12h.
GrowMania
Konopí Growshop Hnojívo
Nádražní 7
Praha 5
www.growmania.cz
INZERCE
STRANA 15
GROWSHOP
pracovní doba: Po-Pá 10 - 19 hod.
So
11 - 16 hod.
NEJVĚTŠÍ KUŘÁCKÉ POTŘEBY
stínidlo 2590 Kč
váha digitální 1490 Kč
e-shop: www.specialgrower.cz
ÀÊÂğÃ%ÑÄÊ
Ì%ÉÓÎÓÈÒÞԞÍÀÁÆÍÂÃÁƞÌÃÀ͞ëÑÆÍÎÓ
drtička elektrická350 Kč
ÀÇÍÎÊ¿ÌÒў¿žÂÍÑÒ¿ÌÃÒÞÂ%ÐÃÉ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž³¬®®®žÉkžČžÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯®¬®®®žÉkžČžËÇÉÇÌӞÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
ÎOǞÌ$ÉÓÎӞ̿ž¯³¬®®®žÉkžČžÔ$ÆӞ¿žÒÐÇÉ͞ÀÇÍÎÊ¿ÌÒÑ
BLUNT 25 Kč
BPL_darek_A6.indd 1
8/7/08 7:30:12 PM
vodní dýmka 3990 Kč
zvlhčovačka
s membránou 4700 Kč
NFT tank 1800 Kč
KOMIKS #03.08
16
the heaven diaries
marker©2002-2008
text: zbynek
#03.08
17
Midnight
Club L.A.
S nitrem přes obchoďák
A bylo světlo
Na fotce je šťastný výherce
volcana pan Zbiejczuk z Brna,
gratulujeme!
Rockstar je zpátky. Po neuvěřitelném úspěchu
GTA IV vychází pokračování oblíbené tuningové
honičky MidnightClub pro aktuální generaci konzolí. Zatímco předchozí hry umožňovaly pouze
noční jízdu městem plným neonů, tento výlet do
L.A. konečně nabízí i adrenalinovou honičku za
denního světla. Měli jsme to štěstí, že jsme dostali pozvání na oficiální prezentaci v Berlíně, a ještě
jednou děkujeme Take Two Interactive za úžasný
výlet v osmimetrovém stretch-hummeru vybaveném HD-TV. Za to, co se tu školenému oku nabízelo, by se nemusel stydět ani grafický gigant GTA
IV.
Rockstar San Diego, výrobce grafické engine RAGE, vytvořil
v MidnightClubu L.A. téměř kompletní Los Angeles, přizpůsobil ho však divokým honičkám, aby hráče v potěšení z jízdy nebrzdily nudné prostory. Zato se tu však pirátům silnic
nabízejí alternativní trasy nákupními pasážemi a parkovišti,
kde si ve skutečnosti vzhledem k výskytu chodců moc zajezdit
nemůžete.
Chodců proudících ulicemi je ovšem ve virtuálním Los Angeles plno. Naštěstí však mají obyvatelé této metropole o něco
rychlejší reflexy než občané Liberty City a nenechají se přejet, a
díky tomu je jízda ještě o něco zábavnější. To byl i prvořadý cíl
tvůrců: divoká jízda vás má hlavně bavit. Je to vidět na tuningu, který je neuvěřitelně rozmanitý – hlavně díky upgradům
známých auťáků originálních výrobců – a který opticky vypadá dobře, na jízdních vlastnostech se ale projevuje jen málo.
Zrovna tak i půvabné omlácení licencovaných aut, které však
neznamená okamžitou ztrátu kontroly nad vozítkem.
Zcela nové cesty otevírá tato open-world honička v souvislosti s úspěchy hráče. V MidnightClubu L.A. není nutné ukončit
každý závod jako první a odnést si vítězství domů; díky systému Reputation Points může hráč postupovat i bez finančních úspěchů a vysokých umístění. Tak je příjemný pobyt v
L.A. zaručen i příležitostným hráčům, kteří postup od nováčka
k absolutnímu králi silnic zas tak nežerou.
Závody jsou navíc opravdu rozmanité. Hráč má na výběr
spoustu možností, od okruhu na dálnici přes volné závody
v centru města, při kterých si můžete cíl zčásti určovat sami, až
po policejní honičky a modus pro více hráčů, který slibuje hodně zábavy. Lze například použít vlastnoručně vytvořený klenot
jako vklad do sázky, což může vést k mimořádně napínavým
sázkám online a přikovat vás za volant na delší dobu, než je
zvykem.
Tentokrát si do hry našly cestičku i motorky, které nabízejí
zdařilou alternativu k velkému čtyřkolému vozovému parku a
uhranou vás velmi živým řízením a rekordním zrychlením.
Rychlost hry uspokojí i ty nejnáročnější a se 30 záběry za
sekundu, s fantastickými světelnými a kouřovými efekty vás
zatlačí hluboko do sedadla.
Takže kdo jste si ještě nestihli zajet do L.A. nebo byste se tam
chtěli podívat ještě jednou, mrkněte na MidnightClub L.A., už
jen kvůli jeho grafické kvalitě. Milovníci formulí se sklonem
k polehávání pod autíčkem a k manipulaci se šroubovákem
ovšem po téhle ostré honičce vyšší kategorie asi nesáhnou. Větší požitek z jízdy za tyhle prachy? To sotva.
MidnightClub L.A. vyšel 24. října 2008 pro Xbox 360, Ps3 a
Psp za cca 59 €.
mze
Výherce digitálního
volcana z prvního čísla
#03.08 GROWING
19
Pěstitelské úspěchy našich čtenářů
Pochlubte se i vy svými výpěstky! Posílejte nám fotografie svých miláčků na adresu [email protected]
Ty nejlepší z nich otiskneme v každém čísle, pochopitelně anonymně. Budeme rádi, když připojíte také své
zkušenosti a tipy, jak dosáhnout co nejlepších výsledků. Growingu zdar!
Jak na outdoor
Napsal nám čtenář ze Slovenska o tom, jak pěstovat v přírodě.
(Poznámka redakce: Text byl upraven a přeložen do češtiny
kvůli nedostatečné znalosti slovenského jazyka.)
K
ytičky nejprve předpěstuji doma za oknem nebo na balkóně. Protože není nač čekat, dávám semínka do truhlíku již začátkem února, aby v březnu již byly kytičky dost sil
silné na to, aby přežily v nových podmínkách. Semínka dávám
rovnou do země špičkou dolů, ale směr podle mého názoru
není podstatný. Používám různé odrůdy, vždy, když kouříme
něco dobrého a je tam zbloudilé semínko, tak si ho nechám a
zasadím. Truhlík zaleju a potáhnu igelitem, aby se zapařil a
semínka rychleji vyklíčila. Používám co nejtmavší půdu s vyso
vysokým obsahem humusu a přidávám do ní vápenec kvůli pH
– to nesmí být moc kyselé, ale ani příliš zásadité. Z počátku
zalévám kytičky po troškách a co nejmíň, aby se jim pořádně
rozrostly kořínky. Zalévám tehdy, až je povrch truhlíku suchý.
Kytky by neměly být v příliš vytápěné místnosti, ale zase ne v
úplném chladu, aby pro ně přechod do přírody nebyl takový
šok. Zhruba po měsíci by měly být kytky dost velké a schopné
přežít venku. Jakmile je trochu stabilnější počasí, hned s nimi
vyrazím do přírody. Do země je sázím ve velkém květináči,
to proto, aby se k nim nedostali škůdci, nebo alespoň ne tak
rychle. Až jsou kytky větší, hnojím je slepičím trusem. Buď po
částech přisypávám sušený trus kolem kytek, aby je hnojil déšť,
nebo je zalévám vodou – dešťovou nebo ze studánky, ale nesmí
být příliš studená – ve které slepičí trus rozpustím. Pro rychlejší
růst koruny roztahuju jednotlivé větvičky – klasicky provázkem nebo rybářským silonem, aby se k nim dostalo sluníčko.
Nejenže pak rostou rychleji, ale jsou i mohutnější. O květiny se
starám podle fáze měsíce. Jestliže měsíc dorůstá, tak hnojím,
když couvá, tak zastřihávám. Až jsou kytky zralé, vyndám je
z květináče i s kořeny a dám na několik dní na úplně tmavé
místo. Zavěsím je vcelku kořeny nahoru, aby všechna energie
stekla do palic.
Všem čtenářům Konoptika přeji hodně pěstitelských
úspěchů!
GROWING #03.08
20
Balkonsai Edition
Pěstování konopných bonsaí za okrasným účelem
Bonsai (japonsky též bonsaj, v Číně punsaj nebo penjing) je staré umění miniaturizace stromů a jejich pěstování v miskách. Tato tradice je stará více jak 2000 let
a pochází z Číny z období vlády dynastie Han. Odtud se toto umění rozšířilo v nových podobách do Japonska, Korei a Vietnamu. Slovo bonsai znamená doslova
strom v misce, kde bon znamená miska a sai strom (též sázet). Delší a přesnější definice říká, že bonsai je miniaturní strom pěstovaný v misce, který je bonsaiovými technikami tvarován tak, aby navozoval iluzi prastarého stromu, tvarovány jsou stromy s původní genetikou, nepoužívají se zakrslé odrůdy.
P
ěstování bonsaí se stalo zajímavým fenoménem také u
nás. Jako symbolické opatrování vzácné rostlinky v miniatrurní, a přesto obrovsky dekorativní podobě živě zeleného
stromku, vznikla podivuhodná metoda pěstování takovýchto
stromečků z rostlinek konopí, jakožto pokojových či balkónových letniček. V aranžování se pro estetické vlastnosti konopí
využívá živých rostlin nebo umělých napodobenin. Ani na pěstování konopí pro tento účel však zákon nepamatuje, přestože
skutečný fyzický prvek držení omamné a psychotropní látky je
v konečné podstatě „menší než malý“. Ale radost z živé zeleně
v bytě je „větší než velká“!
Podle zkušeností jednoho pěstitele, který se
konopnými bonsaiemi
zabývá pět let, se tvarují
mladé rostlinky ovíjením
a zamotáváním, někdy
je lze i různě sukovat.
Téměř výhradně se
využívá neznačkových
semínek, ale ve skutečnosti záleží na každém
pěstiteli, chce-li vnímat
citrusovou nebo nějakou
jinou vůni. Jde o to, získat co nejvíce mladých
kytiček a jejich mlaďounké stonky se pak
omotávají kolem sebe
podle přísloví „Proutek
se má ohýbat dokud je
mladý!“, poněvadž později zdřevnatí. Lze takto
zamotávat i více než 7 až
Project1.qxp
5.8.2008
19:01
Page 1
8 rostlinek, záleží na velikosti misky a na prostředí a podmínkách vůbec (a také důvodu pěstování).
Pokud je pokoj tmavý, listy se netrhají, neboť porost v interiéru má minimum přirozeného světla, tudíž není tak bohatý a
každý list je potřebný. Dobré je nechat je přirozěně uvadnout.
Jednak se tak zabraňuje rozrůstání ztráty listů a také se dosáhne příjemného přirozeného efektu životního cyklu či vizuálního dojmu podzimu přibývajícího v barvách na stromečku.
Tam, kde je sluníčka dost, se může postupovat podle tradičních metod pro pěstování bonsaí (např. zastříhávání mladých
výhonků, selekce listů apod.). Optimální je vždy zálivku a
pěstování přizpůsobit samotné rostlině a neustále ji vnímat a
pozorovat. Samozřejmě potřeba hnojení a postřiků závisí na
přístupu ale i očekávání každého individua.
Výhodou je, že se nemusí čekat, až rostlinky projeví své
pohlaví, poněvadž rostou každá jak potřebují, a když se začne
objevovat samec, může být jednoduše a okamžitě odstraněný
odstřižením a ostatní rostlinky rostou klidně dál.
Tato metoda pěstování či spíš miniaturizace vznikla samozřejmě především z nedostatku kvalitního prostředí, ale osvědčuje se jako perfektní šířitel radosti a života. Konopí tak opravdu nejen provoní, ale i zkrášlí byt, eventuálně jeho jinou část,
např. balkón. Dokonale
zapadne mezi ostatní
bytovou floru tak, že
ani návštěva znalců
na první pohled neodhalí, že se na krásné
svěží zelenosti vašeho
bytu podílí mimo jiné
rostliny, jejichž držení
může být i trestným
činem... Jednou z velmi
praktických vlastností
konopí je pak pohlcování pachu tabákového
kouře.
(Poznámka redakce:
Doporučujeme použít
technické
konopí,
vyhnete se tak problému se zákonem a výnosy by byly i tak velmi
nízké.)
Čestmír Uhlík
#03.08 GROWING
21
Hnojiva HESI
opravdová chuť Holandska
Rádi bychom vám představili společnost HESI Plantvoeding B.V., která se již po řadu let zabývá unikátními hnojivy nejen pro širokou growerskou veřejnost. Proto jsme si k článku přizvali výhradního distributora pro Českou republiku, firmu Natural Technologies s r.o., a zeptali se na vše, co nás jako pěstitele
zajímá.
Kdo je společnost HESI?
Společnost HESI patří mezi nejznámější a nejkvalitnější nizozemské výrobce vysoce kvalitních organicko-minerálních hnojiv a doplňkové výživy pro rostliny. Svými produkty je známá
po celé Evropě, USA, Kanadě a na mnoha dalších místech.
Proč právě společnost HESI a její produkty?
Tuto velice správnou otázku si jistě pokládá každý pěstitel,
který přemýšlí, jakým hnojivem bude o svoje kytičky pečovat.
Pokud totiž padne jeho volba právě na sortiment HESI, měl by
vědět, že si vybral výživu od skutečných profesionálů. Spolumajitelka společnosti paní Siglinde je totiž vystudovaný biolog
a chemik. Svoje letité poznatky a zkušenosti uplatňuje právě
při výrobě organicko-minerální výživy pro rostliny. Společnost HESI také disponuje nově otevřenou laboratoří, kde neustále pokračuje ve výzkumech a zlepšování svých produktů.
Nesmíme také zapomenout na známku kvality ES, kterou je
označený každý produkt v sortimentu HESI. To znamená, že
všechna hnojiva a doplňky splňují veškeré velmi přísné standardy EU.
Co tedy můžeme od HESI očekávat?
Společnost HESI vychází z letitých zkušeností v pěstování
rostlin a můžeme očekávat kompletní, vysoce kvalitní řady
hnojiv pro všechna pěstební média. Hnojiva jsou organickominerální (průmyslově vyráběná) a obsahují základní živiny
(NPK), stopové prvky a vitamíny. Velmi zajímavou je řada
HESI Coco pro pěstitele na kokosových rohožích a substrátech.
Oproti ostatním výrobcům hnojiv je tato řada pouze jednosložková a používá se po celou dobu růstu a květu rostliny. Mění
se pouze dávkování podle fáze, ve které se rostlina nachází.
Jak jednoduché a praktické, že? Dále tu máme HESI Classic,
tedy řadu na zeminu. Tato řada je vyrobena velice šetrně, takže
minimálně zatěžuje vaše rostliny, což se projeví především na
výtečném výnosu a skvělé chuti. A totéž platí i o řadě HESI
Hydro, která je určená, jak již sám název napovídá, pro hyd-
roponické pěstování, tj.v mapitu, keramzitu, rockwoolu nebo
v aeroponických systémech.
A jaké máme doplňky HESI?
Kromě základních typů hnojiv na květ a růst naleznete v sortimentu HESI mnoho unikátních doplňků a pomocných látek.
Podíváme-li se na produkty z hlediska rostlin od naklíčení po
sklizeň, objevíme řadu unikátních přípravků. HESI produkuje
vlastní kořenový stimulátor ROOT Complex, který vám umožní ten správný start pro vaší rostlinku, minimalizuje stres po
přesazení a naprosto fenomenálně rozvine kořenový systém a
kořenové vlášení. POWERZYM je enzymatický přípravek, který odlehčuje rostlinkám při stresu z přesazení a také napomáhá mikroflóře v substrátu odbourávat odumřelé zbytky kořínků (zvětšuje tím kořenový bal) a dále je zpracovává na výživné
látky. A samozřejmě nesmíme opomenout to nejlepší z kuchyně HESI, což je SuperVit. HESI SuperVit je rostlinný stimulátor
plný aminokyselin a vitamínů, který se používá jako doplněk
všech základních řad hnojiv HESI. SuperVit obsahuje 25 vitalizačních v rostlině působících látek, které tvoří rostlinám zdroj
síly a podporují tvorbu substrátní mikroflóry. SuperVit stimuluje produkci růstových a květových hormonů. Je určen, stejně jako ROOT Complex a POWERZYM, pro všechny druhy
pěstebních médií a lze ho použít i jako postřik. Kdo nezkusil,
neuvěří :o))))
A myslela HESI také na začínající growery?
Jak by ne. Aby jejich začátky byly co nejjednodušší, HESI
dodává na trh tzv. startovací řady (Starter Kit). To jsou kompletní sady hnojiv určené vždy pro jedno pěstební médium.
Obsahují základní typy hnojiv na růst a květ a dále jsou doplněny o všechny nezbytné stimulátory a doplňky. Všechna hnojiva a přípravky mají etikety v českém jazyce a ještě jsou doplněna pěstebními schématy pro dané typy médií. V balení také
najdete malou pozornost v podobě zapalovače a propisovací
tužky.
A co chystáte do budoucna?
Chtěli bychom postupně seznámit naše zákazníky se všemi
odbornými články, které vydala paní profesorka Siglinde, a
rozšířit jimi obzory našim pěstitelům a čtenářům.
Je celý sortiment HESI k dostání v ČR?
Samozřejmě je. A s ohledem na malo- i velkopěstitele je dostupný od 10 ml až do 20 l balení. Hnojiva a doplňky HESI můžete nakoupit přímo v obchodech společnosti
Natural Technologies nebo přes internet v našem e-shopu
(www.naturaltechnologies.cz nebo www.novygrowshop.cz).
Další prodejce najdete na adrese www.growshop.cz
Vyzkoušejte hnojiva HESI, ať poznáte opravdovou
kvalitu a chuť Holandska. GET GROW!!!!!!!
08085 AD for c-PDF.indd 1
23-05-2008 14:45:48
#03.08 GROWING
23
Nekonvenčně a přirozeně
M.A. je naše biovíla z Nizozemí. Konoptiku už zaslala články o podomácku vyráběném stimulátoru kořenů
nebo o outdoorovém kompostování. Tentokrát zašla ještě o kousek dál: přes léto se věnovala zužitkování
tohoto biokompostu ze zbytků sklizně, v němž už je obsažen dostatek živin pro vegetativní fázi, a může se
pochlubit s prvními výsledky.
M
oje obvyklá směs zeminy se skládá z následujících
ingrediencí: velmi kvalitní zem ze zahradnických
potřeb, perlit, rašelina, kokosová vlákna a sušený kravský hnůj
v různých poměrech. K této směsi přidávám rohovou a krevní
moučku, guano z ptačího a netopýřího trusu, dolomitský vápenec a popel ze dřeva, buď jako jednorázové či dlouhodobé hnojivo, nebo jako stabilizátor pH.
Vycházela jsem z toho, že živiny z této dobré zeminy, navíc
vysoce obohacené o cenná přírodní hnojiva a přísady, které
se pomalu rozkládají, není možné během 10–12 týdnů zcela
vyčerpat. Na začátku bylo pouhé tušení na základě běžných
zahrádkářských zkušeností, zkombinovaných se zcela základními poznatky z biochemie. V takzvaném „odpadu“ z rostlin
se rovněž musí nacházet vysoký podíl spotřebované energie,
tj. živin. Stará zemina a odpad z rostlin, řádně kompostované
a obohacené o hnojivo, by tedy teoreticky měly po nějaké době
přinést zužitkovatelný výsledek.
Jednou z eventuálních slabin byla možnost, že s nedostatečně
zahřátým kompostovým materiálem si do květináčů zavleču i
choroboplodné zárodky, bakterie nebo dokonce škůdce. Proto bylo při použití v indooru velmi důležité nechat kompost
zahřát na 60 ºC. Této či vyšší teploty lze při kompostování v letních měsících docílit přidáváním čerstvě posekané trávy. Když
jsem do kompostu dříve přidávala různé přísady, např. sušený
kravský hnůj ze zahradnických potřeb, často se stávalo, že se
mi v pěstební místnosti vyrojily mušky. K tomu však tentokrát díky dlouhému kompostování a vysoké teplotě kompostu
nedošlo. Nová směs zeminy obsahovala z jedné třetiny prosetý
„speciální kompost“, skoro dva roky starý, který sestával z již
zmíněné staré směsi zeminy, zdravých zbytků rostlin, zetlelého koňského hnoje, slámy, posekané trávy a kompostujícího
prostředku. Tuto kompostovou zeminu jsem smísila se dvěma
třetinami kvalitní nové zeminy s patnáctiprocentním obsahem
perlitu.
Výsledek byl více než patrný, rostliny jsem pouze dvakrát
v konečné fázi květu zalila biohnojivem na tvorbu květů,
hnojivo na růst rostlin jsem nepoužívala vůbec, ušetřila jsem
za všechny přísady a hnojiva, která jsem do té doby používala. Zemina zůstala až do konce krásně kyprá. Nevyskytly se
vůbec žádné příznaky nedostatku živin ani choroby, a dokonce
i obávaných svilušek bylo podstatně méně. Ty tam mám beztak
už několik let a nikdy se jich úplně nezbavím, protože pro mě
použití „chemie“ nepřipadá v úvahu. Naproti tomu venku je
lze zvládnout líp, protože kde je hodně škůdců, tam je zároveň
i hodně užitečných zvířátek.
Rostliny vypadaly celkově silněji a zdravěji než ty, které jsem
pěstovala ve „standardním režimu“. Celý proces byl zkrátka
stabilnější a rostliny nakonec dobře přijaly i hnojivo na podporu tvorby květů. Sice je celé to kompostování dost náročné a ne
každý k tomu má chuť nebo možnost, ale mě to přesvědčilo.
Kvalita je naprosto v pořádku, výsledkem je bioprodukt skvělé chuti bez vedlejších či nežádoucích účinků, navíc jsem ještě
ušetřila spoustu peněz a účinně zužitkovala odpad. Speciálního kompostu jsem nakonec měla 1 m³.
Bylo to určitě velké riziko, ale přesto jsem to zkusila. Vím, že
když si počínám opatrně a čistě, nemůže se nic stát, a proto
také intenzivně využívám chráněnou terasu k předpěstování
rostlin na indoor a jako letní byt pro matečné rostliny, dokud
to počasí dovolí. To je přibližně od poloviny května do poloviny srpna. Než přenesete rostliny dovnitř, je samozřejmě nutné
místnost důkladně vyčistit, všechno vystříkat a dezinfikovat.
To je sice strašná piplačka, ale zpětně mohu říct, že se kompost
a předpěstování i přes tu spoustu práce vyplatí, protože přes
léto ušetřím vždy několik týdnů na jedno kolo a navíc získám
podstatně větší, zdravější a odolnější rostliny. Není nad matku
přírodu. Pomyslete jen na vaše rostlinky na balkóně, terase a
parapetu – zrovna když jsou nejvypasenější, musí na podzim
zpátky dovnitř a tam pak bídně živoří až do jara.
M.A. má to štěstí, že žije v Nizozemí a může tak svůj koníček
provozovat poměrně nerušeně, protože nikdy nepěstuje
více než pět (velkých ) rostlin. V české republice je
to samozřejmě přísně zakázáno. Proto naše čtenáře
upozorňujeme, aby se tímto popisem v žádném případě
neřídili. Tento článek má informovat, nikoli navádět.
PUBLICISTIKA #03.08
24
Nejasná
T O L E R A N C E ? !
Nárůst spotřeby konopí ve druhé polovině 90. let minulého století až po současné světové prvenství České republiky naráží neustále na nejednoznačnost
výkladu obsahu tzv. drogových zákonů. Odpůrců i zastánců dekriminalizace marihuany napříč politickým spektrem je dost, tedy kromě vyhraněně negativního
postoje Křesťanských demokratů. Je to vynikající téma pro získávání volebních hlasů, a tak se není čemu divit, že právě před volbami tato otázka vždy nabývá
na aktuálnosti. Užívání konopí u nás s sebou zatím ještě nese jakési prvky kultovní, mystické či intelektuální, ale rozšiřuje se (nejen zásluhou vynikajících vietnamských obchodníků, kteří zaplňují obrovskou díru na trhu) prvek čistě konzumní.
P
roblematika konopné legislativy spadá do zákona č.
140/1961 Sb., trestní zákon, část II, hlava IV, § 179 – 195,
trestné činy obecně nebezpečné. Podle státní zástupkyně Nejvyššího soudu je konopí seté (cannabis sativa) samo o sobě
omamnou látkou uvedenou ve zvláštním zákoně, a proto
vypěstování takové rostliny nemůže být opatřením předmětu určeného k nedovolené výrobě ani výrobou jedu, omamné
nebo psychotropní látky. Jedná se ale o držení omamných a
psychotropních látek.
Při rozhodování soudů o přečinech spojených s konopím je
důležité zvažování společenské nebezpečnosti předmětných
trestných činů a dále stupeň nebezpečnosti, kterého trestný čin
dosahuje (vyšší než nepatrný, popřípadě malý). Přitom není
trestným činem takový čin, který sice formálně naplňuje znaky
některého z trestných činů dle trestního zákona, zároveň však
není pro společnost nebezpečný, případně stupeň jeho společenské nebezpečnosti je nepatrný a neměl by být kriminalizovaný. Policie má nařízeno tolerovat užívání konopí, které není
společensky nebezpečné, ale naopak tvrdě zakročit a potrestat
toho, kdo např. veřejně provokuje ve spojitosti s konopím nebo
svým činem doslova porušuje soužití.
S problémem šíření a propagace toxikomanie opět narážíme
na nejednoznačnost zákonů. Konopí je rostlina jako každá jiná,
má své charakteristické identifikační znaky a bránit se jejímu
vyobrazování určitě nelze (např. využívání symbolů v průmyslové výrobě, konopí jako tradiční motiv v umění apod.). Internetové servery s konopnou tématikou se odvolávají na svůj
ryze informační charakter a vstup je pro svou společenskou
nebezpečnost, zejména s ohledem na ochranu zdravého vývoje
dítěte, limitován věkovou hranicí od 18 let.
Právě užívání konopí mladistvými je v současnosti největším
problémem, především proto, že se jedná o nejrizikovější skupinu populace. Naštěstí se u nás hranice prvního experimentování s marihuanou u nezletilých nesnižuje, tak jak je tomu např.
v USA, kde jsou paradoxně jedny z nejpřísnějších zákonů. Asi
22 % naší populace ve věkové kategorii 15 až 34 let někdy užilo
konopí, což je nejvíce v Evropě a na úrovni největšího světového spotřebitele USA. V této kategorii byl také zaznamenán
největší nárůst, především ve skupině rekreačních uživatelů.
Klesá naopak počet vnitrožilních uživatelů heroinu a pervitinu
(i když jeho spotřeba neustále roste) na rozdíl od zemí západní
Evropy, kde mají značný problém s velkým počtem HIV pozitivních narkomanů. Podíl problémových uživatelů konopí u
nás není tak vysoký jako například ve Francii či Španělsku.
Nicméně je užívání konopí mezi teenagery velmi módní a
možná právě jim by dekriminalizace prospěla nejvíc. Pak by na
„zhulené rebely“ pohlíželi jejich spolužáci s podobnou skepsí
jako na postižené alkoholismem. Ať se každý vrátí do minulosti, jestli je konopí opravdu onou nechvalně vyhlášenou vstupní
branou do světa požitků. Nelízl si snad nejdřív nějakého alkoholu? Nepotáhl si prvně z cigarety? Nelízl si na začátku kávy?
Nejedl čokoládu...?
Proto základním pravidlem šíření informací o konopí je podmínka plnoletosti toho, kdo tyto informace přijímá, samozřejmě kromě preventivních přednášek. Provozovatel či vydavatel
zabývající se konopím se zříká jakékoliv propagace či nabádání
k trestné činnosti a distancuje se od prohřešků autorů článků
svým prohlášením o tom, že nikoho závadnými informacemi
nenabádá ani nesvádí, nepodněcuje či ani jakýmkoli médiem
nešíří. Nejde jen o právo na svobodné vyjadřování, ale i o princip – nedělat věci stejně špatně jako dřív, kdy už jen hovořit
o takovýchto věcech nebylo společensky přípustné. Jak se ale
potom tyto věci dají řešit, pokud nevede žádná debata nebo
jednání? Nejdřív musí být ukončeno období strkání hlav do
písku a strašení dětí, protože právě ony se nejvíce řídí příslovím o zakázaném ovoci.
Pěstování technického konopí má svá specifická pravidla.
Osoba pěstující konopí (nebo i mák setý) na ploše větší než
100 metrů čtverečních má ohlašovací povinnost uloženou § 29
zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ohlašováním se zabývá Ministersvo zemědělství ČR a Generální ředitelství cel, kontrolu a dohled zastává Inspektorát pro omamné a
psychotropní látky.
Konopí seté obsahuje rovněž látky, které mohou být medicínsky využívány a také se tak již děje (např. v Nizozemí, některých státech USA a v Kanadě, kde jsou pro pacienty užívající
konopí na lékařský předpis daňové úlevy). Byl prokázán jejich
pozitivní vliv při boji s některými chorobami. I v České republice lékaři o aplikaci této látky vědí a pokud jsou zaznamenány
pozitivní výsledky, je její užívání tolerováno. Přitom existují i legislativní tendence, v rámci kterých by měl být změněn
náhled na posuzování trestnosti pěstování konopí setého i pro
léčebné účely. Společenský vývoj tak směřuje nikoliv k legalizaci takových postupů, po které se tolik křičelo v devadesátých
letech minulého století, ale k dekriminalizaci.
Letos Poslanecká sněmovna podpořila v prvním čtení návrh
nového trestního zákoníku, který celkově modernizuje české
trestní právo. Největší změnou v oblasti drogové problematiky
je připravované vydání nařízení vlády, které navazuje na trestní zákoník. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila má
tato novela jasně definovat množství „větší než malé“ u jednotlivých typů látek tak, aby občané věděli, co je trestným činem a
co přestupkem. Držení drog v případě, kdy je drženo množství
větší než malé a kdy se tedy jedná o trestný čin, má být rozlišeno do dvou podob skutkových podstat – tzv. měkké drogy,
kde se počítá s odnětím svobody až jeden rok, a ostatní drogy,
kde se počítá se dvěma roky. Taktéž mělo být tolerováno předání nebo zprostředkování konopí další osobě, pokud se jedná o
osobu blízkou nebo přátele. Obdarování kamaráda k jeho narozeninám nebo přinesení konopí na nějakou soukromou akci již
nemělo být postižitelné.
Dekriminalizace konopných drog poslaneckou sněmovnou
sice neprošla, ale dočkali jsme se výrazného zlepšení v této
oblasti. Jednak došlo k rozlišení skutkových podstat měkkých
a tvrdých drog, ale hlavně zákon nově umožňuje pěstování
menšího než malého množství rostlin konopí a stejně tak hub.
Tento krok znamená konečně racionální přístup k drogové problematice, doufejme, že se nevyskytnou před účinností tohoto
zákona žádné negativní změny. Nová legislativa by měla nabýt
účinnosti v roce 2010.
Na otázku, komu vyhovuje současná situace, je velice jednoduchá odpověď: situace dnes svědčí tak maximalně dealerům, kteří u sebe mohou mít docela dost „materiálu“, který jim
určitě lehce pomůže zaplatit maximálně třítisícovou pokutu za
přestupek. Tento stav nevyhovuje určitě velké většině malých
pěstitelů, kteří se každý rok musí vystavovat strachu o tu jednu kytku na dvoře, kterou tam mají tajně před celým světem.
Nejen před policií, ale i před zloději. Pokud je malý pěstitel
okraden, neexistuje pro něj žádné dovolání a celý půlrok práce
je v nenávratnu.
Některá současná rozhodnutí soudu v souvislosti s užíváním
nebo pěstováním konopí jsou ale daleko přísnější. Rozptyl mezi
jednotlivými výroky je mnohdy až neskutečný, pohybuje se
např. od naprostého zproštění obžaloby přes dvouletou podmínku až po dvou- (i více!) letý nepodmíněný trest. Jednak je
to zřejmě vlivem nárůstu trestání marihuanových deliktů, jednak jakoby se soudci sami snažili poukázat na díru ve výkladu zákonů. Díky nedostatečné a nejasné formulaci dnes záleží
především na subjektivním rozhodování jednotlivých soudů.
Možná i proto může být pěstování konopí za účelem vlastního
využití argumentem k vydíratelnosti člověka ze strany svého
okolí, jak můžeme vidět na případu z 11. září 2008, kdy byli
rodiče v důchodovém věku udáni vlastní dcerou na policii, že
pěstují konopí. Udání zde mělo funkci osobní pomsty. Pěstitelé
konopí se stávají rukojmími v rukou těch, kteří mají potřebu to
jakkoliv zneužít, když se jim to bude hodit.
Případy, kdy lidé pěstující pár kytek konopí za účelem vlastní spotřeby či dokonce pro jejich léčebné účinky jsou napadáni lidmi ze svého okolí, nejsou bohužel nikterak vyjimečné.
Jakžtakž logické vysvětlení by se ještě dalo pochopit u dříve
narozených občanů, jimž už asi není třeba vyvracet jejich předsudky. Daleko smutnější je ale netolerování ze strany blízkých
či rodiny.
Snad i díky zprávám z neseriozních médií (především hysterické reportáže jedné nejmenované české komerční televizní
stanice) pak vznikají naprosto zbytečná nedorozumění a problémy. Můžeme se snad spoléhat na toleranci, která je českému
národu vlastní, a stejně tak jako se přes dlouho trvající odpor
schválilo registrované partnerství, dojde jednou i k dekriminalizaci konopí. Jako všechno ostatní, je to o důvěře a dělání
kompromisů. Na druhou stranu se bohužel vrací nešvar z dob
komunismu, kdy se lidé taky starali víc o druhé, než hleděli do
svého talíře. Neuvědomují si, že svým šmírováním a špiclováním sami porušují spoustu zákonů, mnohdy více, než samotný
pěstitel.
Tento text se věnuje evropské legislativě jen okrajově, ale
vzhledem k tomu, že dochází (a i do budoucna to tak vypadá)
k neustálému slaďování národních legislativ, je určitě dobré mít
přehled o politické situaci a legislativě v EU či o americkém
protidrogovém programu DARE, neboť se brzy mohou stát
základem i české legislativy.
Snad snaha o zrovnoprávnění konopí např. s tabákem či alkoholem není běh na tak dlouhou trať, jak tomu nasvědčují tiskoviny a kvalitní zahraniční publikace, které jak svou formou tak i
obsahem působí velmi poutavě a příjemně, podobně jako třeba
nejrůznější magazíny o víně. Je načase přestat dělat z uživatelů
konopí feťáky, kteří kvůli dávce vraždí.
Současné prolínání etnokultur a folklóru, především díky
mobilitě a migraci, je neudržitelné. Tyto netradiční kultury si
přináší mnoho svých specifických prvků, které se ale mnohdy setkávají s hlubokým konzervatismem až xenofobií české
populace. Možná paradoxně se pro spoustu lidí stala marihuana jakýmsi prostředníkem, který jim představil náboženství a
filosofie východu, či je dokonce přivedl k meditacím nebo józe.
Mnoho veřejně známých lidí se klidně nechává fotografovat
třeba se skleničkou dobrého vína, avšak mnoho lidí se neodváží
zajít do hospůdky, kde by si v klidu mohli popovídat s přáteli
u „dobrého kouře“. Naštěstí alespoň někteří majitelé pochopili,
že než hloučky uživatelů konopí před dveřmi do podniku, což
opravdu nemusí být nejpůsobivější reklamou, je lepší přivírání
očí. Kdo ví, kolik lidí v sobě musí uměle pěstovat paranoiu, že
dělají něco podobného jako kriminálníci, až tomu příběhu o Dr.
Jackylovi a Mr. Hydovi nakonec sami podlehnou.
K experimentům s marihuanou se přiznali např. ministr školství Ondřej Liška, pražský primátor Pavel Bém nebo bývalý
ministr zahraničí a ex-předseda Valného shromáždění OSN Jan
Kavan. Podle jedné z bývalých přítelkyň má svou zkušenost s
marihuanou i „božský Kája“. Tu údajně získal na „dovolené
snů“ na Jamajce.
Možná ten „zhulenej svět“ je lepší než realita, poněvadž na ní,
aby byla hezká, pracuje dnes málokdo. Cesta konopí jde napříč
řemesly a zaměstnáními, náboženstvími i filosofiemi, nezáleží
na vzdělání nebo postavení – raduje se v každém srdci!
Zdroj: ČTK, Evropské monitorovací centrum pro drogy a
drogové závislosti, Národní monitorovací středisko pro drogy
a drogové závislosti a Zákon č. 140 / 1961 Sb., trestní zákon,
Část II., Hlava IV. § 179 – 195 Trestné činy obecně nebezpečné.
Online zdroje:
www.vlada.cz, www.drogy-info.cz, www.blisty.cz,
www.grower.cz
čestmír Uhlík
BROAD NEWS
Happy anniversary, snílci
Přesně před deseti lety UNODC slíbil svět bez
drog
V roce 1998 prohlásil Antonio Maria Costa, předseda Úřadu
OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), že program OSN
k zastavení výroby drog na celém světě byl z velké části
úspěšný a že pokud se bude v této strategii pokračovat, produkce opia, kokainu a konopí do roku 2008 výrazně poklesne. A tak se peníze do programu cpaly dál, přesně podle
pokynů pana Costy.
Výsledky jsou rozhodně znát, s tím drobným háčkem, že
program jako by zabodoval spíš u uživatelů drog:
• Produkce opia na celém světě zaznamenávala každým rokem nové rekordy, stejně tak i v roce 2008.
• Totéž platí i pro koku.
• Produkce opia se ukázala jako flexibilní. Když to zrovna v Afghánistánu nejde, vždycky se najde nějaká země
v jihovýchodní Asii, kde je tou dobou vzhledem k politické
situaci snazší pěstovat mák ve velkém stylu.
• Pěstování koky zase koluje po Jižní a Střední Americe,
během posledních dvaceti let se tam v závislosti na politické situaci vystřídalo několik zemí, aby mohla být poptávka západních zemí po koksu uspokojena.
• Pěstování konopí je na vzestupu, pokles výnosů v tradičních
dodavatelských zemích vyrovnávají indoorové pěstírny.
• UNODC tato čísla zveřejňuje, aby dostal ještě víc peněz a
prostředků na neúspěšný program.
• Zisky obchodníků stoupají do závratných výšek.
• Počet uživatelů drog celosvětově stoupá.
Blahopřejeme, pane Costo!
Volby v USA:
Massachusetts a Michigan uvolnily zákony o marihuaně
Voliči v Massachusetts a Michiganu schválili opatření zmírňující zákony o marihuaně, zatímco voliči v ostatních státech měli rozhodnout v otázkách potratů a práv gayů a lesbiček. Michigan se stal třináctým státem USA, který legalizoval marihuanu pro
léčebné účely, zatímco stát Massachusetts dekriminalizoval držení této látky v množství jedné unce a méně. To již nadále nebude
trestným činem, ale přestupkem, za nějž hrozí pokuta 100 dolarů. „Dnešní výsledek představuje obrovskou změnu“, řekl Rob Kampia, výkonný ředitel Marijuana Policy Project, který podporoval návrhy v obou těchto zemích. „Voliči jednoznačně odmítli osm let
nejintenzivnější války proti marihuaně od dob Reefer Madness - filmu, který se zasloužil o démonizaci konopí v třicátých letech.
zdroj: http://www.mapinc.org/
#03.08 JINé dROGY
25
PSYCHOAKTIVA: část první: LSD
Tento článek představí enteogenní látku zvanou dietylamid kyseliny lysergové, stručně LSD, a zahájí tak dvanáctidílný seriál o psychoaktivních drogách, které
lze označit pojmem enteogeny. Kromě halucinogenních sloučenin nás čeká například přehled různých opioidů. Záměrně jsem nevěnoval pozornost konopí,
resp. THC a kanabinoidům. V seriálu se budu často zabývat i drogami endogenními (tedy lidskému organismu vlastními). V této souvislosti se krátce zmíním i
o kanabinoidech, které jsou lidskému organismu vlastní (anandamidy).
O
LSD toho bylo napsáno hodně. V roce 2003 jsme si
připomněli šedesátileté výročí objevení enteogenního účinku LSD. LSD vyvinul roku 1938 švýcarský chemik dr. Albert Hofmann. Roku 1943 Hofmann víceméně
náhodou objevil u tohoto alkaloidu z námelu psychoaktivní potenciál (podrobněji viz Hanf Journal z dubna 2003,
www.hanfjournal.de).
Působení LSD nebylo vědcům zcela neznámé. Už předtím, než byla tato sloučenina objevena, byl znám meskalin, izolovaný z kaktusu peyote (Lophophora williamsii),
který se svými účinky podobá LSD. Později se rozšířilo
povědomí o psychoaktivních houbách (a o látce, která
způsobuje jejich psychotropní efekt – psilocybinu), které
co do působení také vykazují pozoruhodnou podobnost
s meskalinem a LSD. LSD a psilocybin jsou však tryptaminové sloučeniny, naproti tomu meskalin je kupodivu betafenylalkylamin (konkrétně 2-fenyletylamin).
LSD se zásluhou hnutí hippies a Timothyho Learyho
stalo jedním z nejpopulárnějších psychedelik, dokonce i
pojmem pro psychedelické drogy vůbec. Někteří uživatelé
se však bohužel se silou této látky nevyrovnali, množily
se hororové příběhy, hlavně ve Spojených státech, a LSD
bylo zakázáno. Ale proč? A jak vlastně LSD působí? Stále
se dočítáme, že LSD může aktivovat latentní psychózy. Co
to ale znamená? Někteří lidé, v podstatě většina lidí, mají
ve svém nevědomí a podvědomí traumata, tedy děsivé,
hrozivé, potlačované a nezpracované zážitky, které může
LSD a další enteogeny spontánně oživit. Zdůrazňuji ale:
může – ve skutečnosti se to při kontrolovaném užití stává
spíše zřídka. Kontrolované užití znamená, že uživatel si
nedá plnou dávku, nýbrž začíná s dávkou nižší, je v přítomnosti osob, které dobře zná, je dobře naladěn a pro trip
si vytvoří známé a nestresové podmínky. Tímto se eliminuje možnost případného badtripu – tedy úzkostných a
velmi nepříjemných stavů. Vlastní účinek LSD lze popsat
těžko, ale přesto se o to pokusím.
LSD tě může katapultovat do vesmírů, které nikdo nikdy
neviděl a které si nikdo nedovede představit. LSD ti taky
může uštědřit tu nejhorší noční můru, kterou jinak nezažiješ. To ale musíš být už hodně blbý a brát LSD špatně
nebo za špatných podmínek. Po nižší dávce LSD (50–100
miligramů) můžeš být zamyšlený nebo veselý, smutný
nebo úzkostný, podle setu a settingu, tedy podle toho, jak se
zrovna cítíš a za jakých okolností si LSD vezmeš. Mohu směle
říci, že LSD v každém případě vyvolá nepopsatelný zážitek, bez
ohledu na to, jak trip dopadne, a bez jakéhokoli hodnocení!
Pro ty, kdo si dají LSD omylem a pak toho hořce litují, mám
ještě jeden tip: pokud máte náhodou po ruce diazepam (Valium®), je to nejlepší prostředek k ukončení tripu na LSD (a také
po psilocybinu nebo meskalinu). 10–30 miligramů udělá zázraky.
PSYCHOAKTIVA:
část druhá: Psilocybin a DMT
Druhá část našeho miniseriálu je věnována divotvorným látkám psilocybinu a dimetyltryptaminu
(DMT) a pojednává o nich stejným způsobem, jako
první část pojednávala o LSD – nikoliv komplexně, nýbrž z vědeckého, filozofického a praktického
hlediska.
Psilocybin a DMT jsou halucinogenní tryptaminové sloučeniny a jsou si blízce příbuzné. Jejich účinek se ale liší. Zatímco
psilocybin (4-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin-fosfátester) při
dostatečném dávkování působí podobně jako LSD, tedy navozuje stav, v němž je člověk většinou ještě bez problémů schopen vyjadřování a pohybu, DMT (N,N-dimetyltryptamin) při
odpovídajícím množství a aplikaci vyvolává trip, při němž si
nelze zachovat bdělé smysly. Abyste se mohli lépe zorientovat
v džungli chemie a chemického názvosloví, tady je stručný přehled derivátů DMT. Jejich chemické označení, uvedené na druhém místě, by vám v tom mělo udělat trochu jasno.
tabulka 1: deriváty N,N-dimetyltryptaminu
psilocybin
4-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin-fosfátester
psilocin
4-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin
DMT
N,N-dimetyltryptamin
5-MeO-DMT
5-metoxy-N,N-dimetyltryptamin
bufotenin
5-hydroxy-N,N-dimetyltryptamin
Při správném užití DMT (co je správné?) člověk prožije své
narození i svou smrt, převtělí se do zvířat, rozplyne se, splyne
s vesmírem, proletí časovou spirálou pozpátku a získá vhled
do elementárních principů a duchovní pravdy. Nesprávně
užité DMT může tvého ducha navždy rozbít a postarat se o to,
že se zničíš, zešílíš, ztratíš schopnost souvisle uvažovat.
Nikdy neber DMT sám! Vždycky měj u sebe někoho střízlivého, kdo má s tripem zkušenosti a dohlédne na tebe. Neber houbičky pro zábavu, ledaže bys s nimi uměl zacházet, podle hesla
muzikantů „Pravidla může porušovat jen ten, kdo je ovládá!“.
Duchové hub a bylin nemají rádi blbost!
cybinu.“ (Jochen Gartz, in: Berger, Markus, Psychoaktive
Kakteen) O tom se dá diskutovat, jako vždy záleží na dávce,
setu a settingu. Lze předpokládat, že 500 miligramů meskalinu dokáže psychonauta vyslat do vnitřního vesmíru podstatně důrazněji než 4 miligramy psilocybinu.
Kromě setu a settingu je doba, po kterou meskalin účinkuje, závislá především na tělesné hmotnosti a na aktuálním
stavu, a stejně tak i na zkušenosti a citlivosti uživatele. Meskalinový zážitek trvá průměrně pět až dvanáct hodin. Látku
lze prokázat v moči a krvi. V krvi je prokazatelná jeden až
čtyři dny po posledním užití, v moči nanejvýš jeden den.
V případě dalšího zájmu s potěšením odkazuji na svou
knihu „Psychoaktivní kaktusy“ (Löhrbach 2003: Werner
Pieper and The Grüne Kraft, ISBN: 3-930442-61-2), která
zprostředkovává informace o meskalinu, o kaktusech obsahujících meskalin a jiných enteogenních kaktusech.
PSYCHOAKTIVA:
část čtvrtá: 2C-B, DOM a MDA
Naposledy jsme si na tomto místě posvítili
na fenetylamin meskalin a jeho amfetaminový analog TMA. V této části se budeme znovu
věnovat některým halucinogenním fenetylaminům, konkrétně více či méně známým sloučeninám 2C-B, DOM a MDA.
Tato tři psychonautika jsou navzájem blízce příbuzná.
Namísto entaktogenního účinku vyvolávají účinek psychedelický, ale každé z nich podstatně odlišným způsobem.
2C-B a příbuzné látky:
Na zdroje DMT tu neodkazuji, každý by si měl Phragmites
australis (rákos obecný) a Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá) najít ve svém okolí sám. I údaj o domácím zdroji psilocybinu si nechám od cesty, odkážu vás ale na článek „Evropské houby s obsahem psilocybinu“, který jsem napsal spolu
s Jochenem Gartzem a který vyšel v časopise „Entheogene Blätter“ 2/03. Patnáctistránkový článek komplexně představuje
všechny houby obsahující psilocybin, které lze v Evropě najít, a
objasňuje jejich historii.
Nějaké další otázky?
PSYCHOAKTIVA:
část třetí: Meskalin
Alkaloid meskalin, obsažený v kaktusu peyote
(Lophophora williamsii) a v kaktusu označovaném
San Pedro, je tzv. fenyletylamin (zkráceně fenetylamin nebo PEA), přesněji beta-fenetylamin nebo
2-fenetylamin
(3,4,5-trimetoxy-beta-fenetylamin) se sumárním vzorcem C11H17NO3.
Beta-fenetylaminy jsou deriváty fenetylaminu a patří k chemické skupině beta-fenylalkylaminů. Tato skupina zahrnuje
jak psychotropní sloučeniny, tak i látky psychicky neúčinné.
V psychoaktivních kaktusech byly vedle meskalinu objeveny i
další fenetylaminy, např. hordenin a makromerin. V současnosti hojně užívaný derivát amfetaminu MDMA (3,4-metylendioxymetamfetamin) a jeho příbuzní (MDA, MDE, MMDA...) jsou
ostatně také fenetylaminy, jen různě substituované.
Amfetaminový analog TMA:
Pokud u meskalinu nahradíme vedlejší etylaminový řetězec (kterým jako fenetylamin disponuje) izopropylaminovým
řetězcem, získáme tzv. amfetaminový analog meskalinu, látku
TMA (3,4,5-trimetoxyamfetamin), kterou znají v podstatě jen
zasvěcení.
Historie a účinek:
Teprve s meskalinem pořádně začalo období psychedelického
výzkumu. Látky jako psilocybin, psilocin a baeocystin tehdy
ještě nebyly známy ani neměly jméno, LSD ještě vůbec neexistovalo. Albert Hofmann k tomu napsal: „Alkaloid meskalin [...]
byl prvním halucinogenem či fantastikem, které existovalo jako
čistá látka, [...] s nímž bylo možné studovat chemicky vyvolané změny smyslového vnímání, smyslové klamy (halucinace) a
změny vědomí.“ (Albert Hofmann, in: LSD – Moje problémové
dítě)
Podle mého názoru je účinek meskalinu srovnatelný s účinkem psilocybinu nebo LSD, ačkoliv obě sloučeniny vykazují
rozdílnou strukturu, protože jde o tryptaminy (viz první dvě
části tohoto seriálu). Jochen Gartz mi jednou řekl: „Pod vlivem
meskalinu zůstane vědomí jasnější než po LSD-25 nebo psilo-
Chemické označení: 4-brom-2,5-dimetoxyfenetylamin
Synonyma: BDMPEA, BR-DMPEA, brom-meskalin, bromo,
bromomeskalin, DOBP, Erox®, Herox, Nexus®, See-Bietjies
(Holandsko), Spectrum Erox, Synergy, Ubulavu Nomathotholo Pack®, Venus, Zenith.
2C-B poprvé syntetizoval americký chemik Alexander
Shulgin během výzkumu velmi silného halucinogenního
b-fenylalkylaminu DOB (2,5-dimetoxy-4-bromamfetamin).
Dr. Shulgin pokládá 2C-B za svůj dosud největší objev.
Obdobnými látkami jsou např. příbuzné sloučeniny 2C-C,
2C-D, 2C-E atd. atd. (srov. BERGER 2003). Účinky 2C-B literatura popisuje jako něco mezi halucinogeny (LSD, psilocybin,
meskalin atd.) a empatogeny (MDMA, MDE atd.). Mně osobně
je sympatičtější popis jako něco mezi meskalinem a MDMA.
DOM:
Chemické označení: 2,5-dimetoxy-4-metylamfetamin
Synonyma: STP, super-LSD
Alexander Shulgin 30. listopadu 1963 úspěšně dokončil syntézu DOM. Jde o halucinogen, který působí mimořádně dlouho
a silně. Podle dávkování účinkuje 13–24 hodin, přičemž za průměrné množství se považuje 3–10 miligramů DOM. Od 20 miligramů lze obvykle očekávat předávkování – trip může trvat až
36 hodin. Za svůj pouliční název „STP“ vděčí tato sloučenina
Timothy Learymu. „STP“ je zkratka slov „Serenity“ („vyrovnanost“), „Tranquility“ („klid“) a „Peace“ („mír“). Uživatelé
však brzy vyrukovali i s dalšími překlady, například „Stop The
Police“ nebo „Super Terrific Psychedelic“ („super skvělé psychedelikum“).
MDA:
Chemické označení: 3,4-metylendioxyamfetamin
Synonyma: EA-1299, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-propanamin,
2-amino-1-(3,4-metylendioxyfenyl)-propan.
Látka MDA, někdy v účinku podobná MDMA, byla poprvé
syntetizována v roce 1910 a působí v dávkách 70–150 miligramů, přičemž nižší dávky (70–100 mg) působí spíše entaktogenně, podobně jako MDMA, a vyšší dávky (100–150 mg) vyvolávají halucinogenní účinky. MDA však vykazuje větší toxicitu
než MDMA a je navíc hepatotoxická (poškozuje játra) a pravděpodobně i neurotoxická (poškozuje nervovou soustavu).
Od tohoto dílu seriálu bych chtěl vždy v závěru připojit krátkou bibliografii zdrojů pro další rešerše. Vzhledem k rozsahu
článků mohu jednotlivé substance představit jen stručně. Uvedená literatura o těchto psychoaktivních látkách pojednává
obšírně.
Literatura
BERGER, M. (2003a), Das Phenylalkylamin 2C-B - Liebeszauber
und entheogene Erfahrung, Entheogene Blätter 10-03: 143151
BERGER, M. (2003b), PEAs der 2C-X-Familie, ihre Dosierung
und Wirkung, Entheogene Blätter 10-03: 152-153
SHULGIN, A und A. (1995), PiHKAL – A Chemical Loverstory,
Berkeley: Transform Press
TRACHSEL, D. und RICHARD, N. (2000), Psychedelische
Chemie, Solothurn: Nachtschatten Verlag
Markus Berger
#03.08 SOUTěž
Soutěžte s growshop.cz
27
I tentokrát jsme pro vás
připravili soutěž ve spolupráci
se společností Growman Plains
s r.o.
Soutěžní otázka zní:
„Jaká hnojiva naleznete v sortimentu growshop.
cz?“
Své odpovědi posílejte do konce prosince na adresu:
[email protected] a nezapomeňte uvést své jméno a
adresu.
Všem soutěžícím přejeme hodně zdaru!
1.cena: mikina growshop
2.cena: Kleaner
3.cena: plechovka
4.cena: kuřácký balíček
Víte, jaká je nejlepší odpověď na proslulou německou
pečlivost? Ještě důkladnější
německá pečlivost! Představujeme vám absolutní novinku
na trhu hygienických potřeb
– Kleaner zvlhčovací ubrousek
a Kleaner sprej.
Díky stále narůstajícím policejním kontrolám na silnicích dochází
k četným nespravedlnostem. Každý
Vyhlášení vítězů soutěže s growshop.cz
V minulém čísle jsme se vás ptali, kde se nalézá prodejna prvního českého growshopu. Správná odpověď zní: Bořivojova 89,
Praha 3, Žižkov.
Zde jsou jména šťastných výherců:
Pavel Polívka, Babice - 1. cena: digitální váha.
Petr Krampol, Okoř, Velké Přílepy - 2. cena: sada Advanced Hydroponics of Holland.
Petr Ondrušik, Velká Kraš - 3. cena: grow box Plagron.
Petr Plachký, Praha - 4. cena: tričko Plagron.
Dominik Kočka, Ústí nad Labem - 5. cena: plechovka.
Jiří Mužík, Písek - 6. cena: kuřácký balíček.
Ceny jsou k vyzvednutí v prodejně growshop.cz na již zmiňované adrese: Bořivojova 89, Praha 3, Žižkov. Všem výhercům
srdečně blahopřejeme!
Kleaner Kosmetik
řidič je zpravidla několik hodin (závisí individuálně) po setkání se zakázanou látkou (ať již aktivním či pasivním způsobem)
opět schopen perfektního fungování. Problém nastává při stěrových testech, které i po více dnech mohou přinést pozitivní
výsledky. Kleaner se svou speciální kombinací účinných látek
odstraní všechny nečistoty a zabraňuje důsledně jejich vytvoření. Rozsáhlé a podrobné testy dosvědčily, že Kleaner působí
rychle a spolehlivě, a díky absenci chemických přísad je zdravotně nezávadný. Nabízíme Kleaner ve 2 variantách: vybrat si
můžete mezi zvlhčovacími ubrousky a lahvičkou s rozprašovačem (pro více než 20 použití).
Zasaďte se spolu s námi o KONEC JUSTIČNÍCH OMYLŮ!!! :)
Více informací naleznete na www.kleaner.de.
KONOPÍ A zdRAVÍ #03.08
28
Jak mi pomohlo konopí?
1. díl
O léčivých účincích konopí už slyšel asi každý. V našem
seriálu vás seznámíme s osobními zkušenostmi našich
zákazníků. Protože osobní zkušenost je nade vše…
Věra P. (57 let) používá produkty Bayer & Romsy s velmi pozitivními výsledky na řadu neduhů a bolestí: hemeroidy,
masáže krční páteře proti bolestem hlavy, opary, bolesti zad,
prokrvení dolních končetin (pod vlněné ponožky).
Lenka H. (38 let) našim historkám o mastích dlouho
nevěřila a dávala to poměrně otevřeně najevo. Pak dostala příležitost vyzkoušet Dolorcann a Cannol nejdřív na manželových
a potom na svých bolavých zádech. Svaly se rychle uvolnily
a bolest ustoupila na snesitelnou míru. Pak jí komáři poštípali
děti po celém těle. Namazala je Balcannem a děti nic nesvědilo
a nerozškrábaly si rány. Dcera pomáhala v kuchyni a opařila
si zápěstí. Krátce po namazání čerstvé spáleniny Balcannem
(třikrát po pěti minutách) bylo po problémech, rána nepálila
ani nesvědila, dítě neotravovalo a rána se zahojila bez větších
příznaků během několika dnů.
Ladislav N. (71 let) pomáhá sousedům s klempířskými
pracemi. Trpí arteriosklerózou (ucpáváním a kornatěním tepen)
v zápěstí, což mu znemožňuje práci. Po namazání Balcannem
se podle jeho slov pozitivní účinek projevuje do pěti (!) minut,
což považuje za zázrak. Říká, že jen díky ní může dál uplatňovat své celoživotní zkušenosti a schopnosti.
Irena D. (34 let) spolu s celou svou rodinou trpí atopickým
ekzémem. Po použití masti Balcann ekzém zmizel. Při občasném výskytu stačí několikrát namazat a ekzém opět mizí.
Karel B. (72 let) si již přes 30 let léčí bércové vředy. Jejich
projevy byly velmi zřetelné, protože má pouze jednu funkční
ledvinu. Žilní zánět v kombinaci s kožním zánětem tvořil na
noze rozsáhlou plochu. Používáním masti Balcann se projev
choroby stabilizoval, kůže se zbavila zbytků mrtvé hmoty a
začala se tvořit červená živá tkáň ve středu i u stran vředu.
Bedřiška S. (62 let) měla velmi zanícenou diabetickou
nohu. Přes počáteční nedůvěru (jak je to tedy s tím placebem?)
se jí během několika dnů noha začala po letech zase hojit. Nejdříve od stran, kde se pod strupy brzy začala vytvářet nová
zdravá tkáň. Ztlumila se také bolest, která ji dříve nenechala
spát. Není divu, mokvající rána na oteklé noze jistě není nic příjemného. Po několika měsících používání oleje Cannol a masti
Balcann (s tichým svolením lékaře) se jí rána znovu zacelila.
Paní Bedřiška mast také používá na různé řezné rány z domácnosti. Jako cukrovkářce se jí takřka nic nechce hojit, takže na
konopné masti nedá dopustit, protože jí dokáží i zastavit krvácení (neváhá si namazat i otevřenou ránu, protože potom se
krvácení zastavuje během velmi krátké doby). Ono někdy i
„obyčejné“ říznutí dokáže být velmi nepříjemné.
Miloš D. (47 let) měl léta hrubé popraskané dlaně i hřbe-
ty rukou. Někdy (např. po práci s vápnem) mu do hloubky
popraskala i bříška palců. Po vysvětlení možností autoerotického využití masti Balcann a oleje Cannol již má dlaně tak hebké,
že mu nikdo nechce věřit, že ještě někdy pracuje… Oblíbil si
také Dolorcann, který používá na bolesti kyčlí.
S velmi suchýma rukama měl léta
problémy i David D. (38 let), který žije ve Švédsku. Přijel na návštěvu
domů za rodinou a v rámci konverzace mu řekli, ať to zkusí. Následovala tradiční přednáška o tom, jak
na to nezabírá nic a že už vyzkoušel
všechno možné i nemožné. Dnes už
je Balcann a Cremcann „povinnou“
součástí jeho cestovního zavazadla.
Jeho kožní lékařka se vyjádřila, že tak rychlý a výrazný pokrok
v léčbě ještě nikdy neviděla.
Kristýna N. (23 let) má kvůli studiu na vysoké škole a
s tím spojenému vypětí problémy s opary. Bojuje s nimi léta,
všechny drahé preparáty už ale odmítá, protože jí nic nezabírá
(a nechutná) tak jako Lipsticann. Zvykla si už také používat olej
Cannol a mast Dolorcann proti úporným menstruačním bolestem.
S opary měla letité potíže i Irena K. (23 let). V horších případech se jí opar rozlezl i do nosu a po tváři. Z popisu metod,
které proti tomu zkoušela, jde mráz po zádech. Lipsticann a
Cremcann jí vrátili úsměv na hladkou tvář...
Iva Š. (28 let) se v Chorvatsku spálila na sluníčku. Krém
Cremcann během několika minut utišil pálení a po několika
namazáních se jí ani neodloupala kůže, a to i přesto, že má tzv.
velmi citlivou pokožku.
Pavel S. (46 let) se vymlátil na kole a měl na celé pravé
tváři tzv. silniční vyrážku. Pro číšníka poněkud nepraktické.
Druhý den po zranění začal používat Cremcann (aby mu rána
přes den nemokvala) a večer tenkou vrstvu oleje Cannol. Po
dvou dnech začal pomalu sundávat strupy, pod kterými již měl
silnou novou vrstvu kůže. Po pěti dnech již měl na tváři pouze
červenou skvrnu, která dále mizí.
Podobnou zkušenost měl ve stejnou dobu i Vít Ch. (30 let).
Ten ale pro změnu vlezl ve špatný čas do špatného podniku
proslulého ráznými vyhazovači. Ti ho zvalchovali tak, že měl
dobitou a odřenou tvář i hlavu. Během týdne používání krému
Cremcann (přes den) a oleje Cannol (na noc) bylo zranění pryč.
Na potlučená žebra také ocenil Cannol s Dolorcannem.
Radek N. (35 let) byl na výletě se svým dvouletým synem
v lese. Po chvilce kochání na palouku zjistil, že má syn celou
nohu poštípanou od mravenců. Naštěstí měl jako správný
turista v batůžku Balcann, kterým mu nohu hned namazal,
takže mladý pán ani nezabrečel.
Václav M. (54 let) je profesionální masér. Olej Cannol
používá již přes půl roku a Prahou se šíří pověst o jeho „zázračných rukách“. Náhodou se mu při nějakých závodech „dostal
do ruky“ mladý gymnasta, který dostal křeč do stehna. Po okamžitém namazání olejem a následné masáži se podařilo křeč
zahnat a po dvou hodinách (!) mohl gymnasta znovu nastoupit.
Honza R. (24 let) pracuje ve slévárně železa, kde jsou
drobné i větší popáleniny každodenní záležitostí. Díky Balcannu se jich už ale nebojí, prostě si je namaže a přestane ho to
svědit a obtěžovat.
Ondřej S. (38 let) je sošný muž, jemuž je vlk nejlepším
přítelem. Respektive byl. S Balcannem v kapse se již nebojí vlka
nic. Jeho synové mají jedno balení ve svém pokoji a používají
ho na různá drobná poranění, která jsou součástí života všech
dospívajících bratrů.
Iveta R. (47 let) měla potíže kvůli velmi bolestivým vřídkům v nose. Naučila se je mazat Balcannem (pomocí vatové
tyčinky na čištění uší), takže ji netrápí, ani když cítí, že se vřídky zase začínají objevovat. Ví, že je stačí jen namazat.
Filip R. (25 let) měl mnoho let problémy s akné téměř na
celém obličeji. Vyzkoušel různé zinkové i sírové masti i masti na lékařský předpis, ale nemělo to vcelku žádný pozitivní
výsledek. Nyní používá Cremcann a pleť má téměř čistou.
Laďka L. (36 let) měla asi deset let u očí bílé pupínky a
strie. Za léčbu utratila velmi vysokou sumu. Po třech dnech
užívání Cremcannu byly pupínky pryč. Náklady na tuto léčbu
Cremcannem odhadla na pět korun.
Martin B. (27 let) je vášnivý kytarista. Začaly se mu dělat
záněty šlach, naštěstí se mu je ale podařilo zastavit Balcannem,
který teď používá kdykoli, když ho začne píchat v zápěstí.
Igor W. (43 let) měl po létě v sandálích do hloubky rozpraskané paty. Asi napotřetí se nechal přesvědčit, aby vyzkoušel Balcann a Cannol, a bylo po potížích.
Marie R. (65 let) si Balcannem vyléčila plíseň na palci
nohy. Prostě mazala a mazala, až postižený nehet odrostl a
nový již byl bez plísně.
Lukáš D. (23 let) se vymlátil na motorce a byl na místě
mrtvý. Tomu naše mast nepomohla.
Více příště. Těšíme se i na vaše zkušenosti a příběhy.
Jindřich Bayer & Milan Romsy
www.konopnamast.cz
Michal Miovský a kol.:
Konopí a konopné drogy
Tato kniha je v českém a slovenském prostředí unikátním publikačním projektem, který trval pět let, a je ukázkou aplikace tzv. mezioborového přístupu k
návykovým látkám. Přáním celého autorského kolektivu bylo nabídnout materiál pro kultivovanou odbornou i veřejnou diskuzi o celospolečensky náročném
tématu konopných drog, tedy diskuzi založenou na poznatcích z výzkumu a klinické praxe, nikoli na dojmech, mýtech nebo účelových a populistických desinterpretacích či nepřesnostech.
S
nahou celého autorského
kolektivu bylo představit
výhody tohoto přístupu právě
na tak obtížném tématu, jakým
konopné drogy jsou. O této skupině látek toho bylo v porovnání s jinými skupinami látek
publikováno z kvantitativního
hlediska ve světové literatuře
snad nejvíce. Současně neexistuje jiná skupina látek, ve které
by bylo možné narazit na tolik
kontroverzí. S těmi se je koneckonců možné setkat i v České a
Slovenské republice.
Cílem publikace je seznámit širší odbornou veřejnost se současným stavem znalostí konopné oblasti. Kniha přináší průřez
tématem od historie a kulturní antropologie přes klinickou perspektivu až po hospodářské a léčebné využití a drogovou politiku a právo. Výzkum jde v případě konopí kupředu tak ostrým
tempem, že od doby redakční uzávěrky některých kapitol již
byly publikovány další významné práce. Leč časové zpoždění je nutnou daní monografických děl tohoto rozsahu. Autoři
současně vypracovali k většině témat historický přehled vývoje
vědeckého poznání. Čtenář tak dostává informace, které jsou
zasazeny do historických souvislostí, a může sledovat vývoj
výzkumu a proměny stanovisek odborné veřejnosti až do současnosti.
Kniha je zpracována s kritickým náhledem na rozpornost
některých vědeckých zjištění. Jsou zde diskutovány zdroje různých zkreslení a vysvětlovány důležité souvislosti nebo omezení některých studií, které byly v minulosti nejednou desinterpretovány. Každý čtenář má možnost detailně sledovat původ
jednotlivých informací a ověřovat si dílčí závěry. Hodnocení
těchto závěrů je již ponecháno na něm samotném.
Knihu připravilo Adiktologické kompendium a vydalo nakladatelství Grada v roce 2008.
#03.08
29
ÍÎÕØÆÑÎÖÒÇÎÏ­ÂÙ
¿¾Ï¾ËÌÓ¾®®
ÍϾž°
_Æ_ÈÌÓ
ÖÖÖ­ÍÎÕØÆÑÎÖÒÇÎÏ­ÂÙ
ÏމäÞëh™éèí†ÞÛò™éëè™æèÝÞëçq™
óÚáëÚÝçâfÞçq™Ú™àëèðâçà§
Àæçâáî٘òæÙeÝ㲘
À½ËÁ˜§˜ÈäÙßêç昧˜ÅÝìêç蘧˜¿íÙæçãÙäçæߘ§˜»Ùææ٘Ùìܦ˜
ÃçåèäÝìæp˜ëñëìgåñ˜çܘÀçåÝÚçð˜çêáßáæÙ䦘
ÒÝåáæçîg˜Ù˜àñÜêçèçæáÛãg˜ëíÚëìê\ìñ¦˜ÎòÜíÛàçìÝÛà¥
æáã٘çܘÞáêåñ˜ÊíÛ㦘ÇëîhìäçîÙÛp˜ìÝÛàæáãÙ¦˜ÄÙÚçêÙìçêæp˜
èçì…ÝÚñ˜Ù˜åh…pÛp˜ìÝÛàæáãÙ¦˜ÎÝä㓘î“Úhê˜ãí…\Ûã“Ûà˜
èçì…Ýژ٘Ü\ê㒦˜ÈêçÜÝâ˜ãîhìáæ˜ ìêçèáÛã“ÛघåÙëç¥
–êÙî“Ûà˜Ùìܦ¡˜ÃçåèäÝðæp˜èçêÙÜÝæëìîp˜æ٘æÝâäÝèˆp˜
ŒêçîæᦘÈçåçۘè…á˜Úçâá˜ëݘˆã’ÜÛá˜Ù˜èêçÜÝâ˜èêçëì…ÝÜ㒘
æ٘âÝâáÛà˜äáãîáÜÙÛá¦
KONOPÍ A zdRAVÍ #03.08
30
Vliv konopí na naše fyzické
schránky
A
si jste se už za svůj život setkali s několika poznámkami
o tom, že vaše hulení má nějaký vliv na váš organizmus.
Jedni tvrdí, že konopí oslabuje paměť, další říkají, že dostanete
rakovinu z toho, jak pořád pálíte, a třetí vás přesvědčují třeba o
tom, jak se jim po dobrým kouření hezky pracuje a soustředí.
Málokdo se ale setkal s nějakými objektivnějšími informacemi
(pokud si odmyslíme osobní zkušenost). V tomto příspěvku se
zaměříme na výše uvedené skutečnosti z trochu odbornějšího
hlediska. Zkusíme se tedy podívat očima medicíny a psychologie na to, jaký vliv má konopí na naše fyzické schránky.
Nejprve se krátce podíváme na to, jaké má marihuana účinky na naše tělo. Po dosažení tzv. psychoaktivní dávky (to je
stav, kdy cítíme, že to funguje) se hladina THC (C21H30O2)
v mozku postupně snižuje, až spadne pod psychoaktivní úroveň – což je stav, kdy už jsme zase střízliví. Část THC se dále
ukládá do tukových buněk, z nichž se pak po dobu několika
dnů až měsíce (což je případ náruživých uživatelů) uvolňuje
do oběhu v malých dávkách, které již nejsou schopny ovlivnit
receptory v mozku. A jak dlouho že může být vaše psychika
při konzumaci ovlivněna? Dost záleží na tom, co děláte a jak
naplno využíváte svou kapacitu. Čas ovlivnění psychiky THC
pak variuje od několika hodin (standardně 2 až 4 hodiny) až po
téměř jeden den .
Je dobré si také připomenout, že o míře účinku THC rozhoduje zejména absolutní množství efektivně absorbované THC
na receptorech, a nikoli míra koncentrace THC v užívané rostlině. Přeloženo do normální řeči to znamená, že o tom, jak moc
(nemyslíme tím ale jak kvalitně) se zhulíte, nerozhoduje ani tak
množství THC ve vzorku, ale to, jak jste schopni danou THC
absorbovat.
Pojďme se podívat na to, co dělá kouření konopí s naším
tělem. Jelikož to není zrovna zdravý koníček, je přirozené, že
způsobuje určité problémy:
Časté užívání a vysoké dávky způsobují akutní a chronickou
bronchitidu.
Kouření konopí má rakovinotvorné účinky – při porovnání
s tabákem je stejné množství konopí o 50% více karcinogenní!
Kouření konopí poškozuje dýchací cesty, při dlouhodobějším
užívání jste tak náchylnější k respiratorním infekcím.
Kouřením konopí si poškozujete oběhový systém, máte díky
tomu větší náchylnost k ateroskleróze.
Kouření konopí roztahuje cévy a lehce zvyšuje srdeční činnost – někteří predisponovaní jedinci mohou těsně po požití
omdlít.
Je dobré si také říct, co tráva nezpůsobuje, jelikož se okolo této
suroviny točí spousta různých mýtů. Například zatím nebyl
popsán případ, kdy by se jedinec předávkoval marihuanou a
následkem tohoto předávkování by zemřel. Smrtelné dávky
THC jsou počítány na základě pokusů se zvířaty a jde pouze o
hypotetické údaje. Měli byste také vědět, že užíváním konopí
si (prozatím) neničíte centrální nervovou soustavu – zatím nejsou popsány a dokázány účinky konopí na centrální nervovou
soustavu ve smyslu strukturálních změn či jejího zmenšování
a úbytku.
Pokud je mezi čtenáři nastávající matka, mohlo by pro ni být
užitečné, že ze závěru Advisory Council z roku 2002 vyplývá,
že užívání konopí v průběhu těhotenství není škodlivější než
užívání tabáku a/nebo alkoholu. Což ale rozhodně neznamená,
že užívání je bez následků. Kouření konopí v průběhu těhotenství vede ke snížení porodní váhy plodu. Také existuje silná
spojitost mezi kouřením konopí v období těhotenství a následnými poruchami chování a sníženou schopností učení u dítěte.
Určitý vliv má konopí také na naše pohlavní orgány. I když
není prokázáno, že by THC ovlivňovalo hladinu testosteronu
a prolaktinu, dlouhodobé užívání THC prokazatelně ovlivňuje
reprodukční funkce jak u mužů (kde snižuje hybnost spermií a
tím dost komplikuje schopnost počít dítě), tak u žen (kde způsobuje častější nepravidelnost menstruačního cyklu). Dobrou
zprávou je, že tyto změny jsou naštěstí přechodné a po vysazení užívání vratné.
Nakonec se podíváme také na ty dobré vlastnosti konopí, tedy
na jeho léčivé účinky. Marihuana, jak asi víte, snižuje nevolnost a podporuje chuť k jídlu, což může být využíváno např.
při rekonvalescenci onkologických pacientů. Těmto pacientům také užívání konopí pomáhá při chemoterapii, jelikož tlu-
mí nevolnost a zvracení. Konopí má dále antibiotický účinek,
pomáhá s léčbou zeleného zákalu, kde zmírňuje nitrooční tlak.
Je známo pro svou schopnost zmírňovat křeče, čehož může být
využito například při léčbě roztroušené sklerózy. Konopí lze
využít jako analgetikum na tlumení bolesti a velmi se osvědčilo
také při léčbě Parkinsonovy choroby.
Asi vás nepřekvapí, že konopí je nejčastěji užívanou látkou
v Evropě (nebereme-li v potaz alkohol a tabák). Možná vás
ale překvapí výsledné číslo vztažené na Evropu – 65 miliónů
dospělých, tedy zhruba 20 % evropské populace, někdy v životě užilo konopí. I když se obecně říká, že na trávě nevzniká
závislost, obsazuje THC v evropském měřítku třetí místo ze
všech žádostí o léčbu závislosti na drogách, tj. asi 15 % ze všech
žádostí. Většina žádostí o léčbu se týká heroinu, kokain je hned
na druhém místě.
Jelikož jsme se tentokrát zabývali působením konopí na lidský organismus zejména z lékařského hlediska, je tu pro vás na
závěr malý test na odhalení závislosti. Otázky vyplývají z tzv.
MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize), kde se o
závislosti mluví jako o skupině fyziologických, behaviorálních
a kognitivních fenoménů, kde užívání nějaké látky má u daného jedince mnohem větší přednost než jiné aktivity, kterých si
dříve více cenil. Ústředním bodem je touha (silná, někdy přemáhající) brát tuto látku. Podívejte se na tato kritéria a zodpovězte ANO/NE.
1. Máte silnou touhu nebo pocit puzení užívat konopí?
2. Máte potíže v kontrole užívání konopí, hlavně kdy si ho
vezmu, kdy ne, a kolik si ho vezmu?
3. Užíváte konopí abyste zmírnili úzkost, stres, nespavost?
4. Potřebujete stále více materiálu, abyste se dostali do
požadovaného stavu?
5. Potřebujete více času k získání konopí, k jeho užívání,
popř. k tomu, abyste se zotavili z jeho účinku?
6. Dáváte přednost konopí před dříve preferovanými zálibami?
7. Kouříte konopí, i když vám to zhoršuje vaše onemocnění
(např. kašel)?
Pokud jste 3x a více zodpověděli ano a učinili tak v období 1
roku, začínáte mít problém …
dM
Minimalizace rizik spojených s užíváním tabáku
Alternativní strategie odvykání kouření pro zapřisáhlé kuřáky
M
noho kuřáků není schopno – nebo aspoň ochotno
– přestat kouřit metodou naprosté abstinence od nikotinu a tabáku, a tak kouří dále i přes velmi reálná a zjevná rizika negativních zdravotních následků. Konvenční programy a
strategie pro odvykání kouření kuřákům obvykle nabízejí dvě
nepříjemné alternativy: přestaň, nebo umřeš.
Třetí přístup k odvykání kouření, v jehož rámci se využívají alternativní zdroje nikotinu včetně moderních bezdýmých
tabákových výrobků, vychází z principu minimalizace rizik
(harm reduction) užívání tabáku. Vědecký i medicínský základ
pro minimalizaci rizik užívání tabáku pomocí tabákových bezdýmých výrobků vychází z rozsáhlého souboru výzkumů, které se většinou prováděly v průběhu posledního desetiletí.
V tomto článku najdete popis tradičních a moderních bezdýmých tabákových výrobků a informace o prevalenci jejich užívání ve Spojených státech amerických a ve Švédsku. Analyzuje
epidemiologické důkazy ohledně nízkých zdravotních rizik
spojených s užíváním bezdýmých tabákových výrobků, a to jak
v absolutních hodnotách, tak ve srovnání s mnohem vyššími
riziky, spojenými s kouřením. Dále nabízí výzkumem ověřené
informace o tom, že švédským mužům slouží bezdýmý tabák
jako účinná náhražka cigaret, což následně vede k tomu, že
jejich úmrtnost v souvislosti s kouřením patří ve vyspělém světě k nejnižším. Zpráva dokumentuje i skutečnost, že i zdánlivě
renomované zdroje, včetně vládních agentur a velkých zdravotnických organizací, rozsáhle dezinformují o bezdýmých
výrobcích.
Podle Americké rady pro vědu a zdraví je silná podpora minimalizace rizik užívání tabáku plně v souladu s její misí, spočívající v propagaci využívání výzkumem podložených poznatků v
oblasti regulace i veřejné politiky a pomoci spotřebitelům rozlišovat mezi nepodloženými tvrzeními o zdravotní prospěšnosti
či neprospěšnosti a skutečnými zdravotními hrozbami. Tato
zpráva dokumentuje i skutečnost, že minimalizace rizik užívání tabáku staví na pevném vědeckém i medicínském základě a
ukazuje, že má velký potenciál jako veřejnozdravotní strategie,
která může pomoci milionům kuřáků.
Kouření cigaret jako status quo
Prevalence
Spojené státy americké se na první pohled zdají být typickým
příkladem pozvolného, avšak podstatného snižování míry
kouření cigaret ve vyspělém světě. Na základě zpráv zásadního významu, které publikovala Královská lékařská kolej v
Londýně v roce 1962 a americká obdoba ministra zdravotnictví
(U.S. Surgeon General) v roce 1964 se prevalence kouření ve
Spojených státech snižuje nejméně od poloviny šedesátých let.
V roce 1965 kouřilo 52 % mužů, v roce 2004 již jen 23 %. Prevalence mezi ženami se snížila z 34 % v roce 1965 na 19% v roce
2004. V roce 1965 uvedlo nulovou osobní zkušenost s kouřením
pouze 44 % amerických dospělých a 14 % uvedlo, že v minulos-
1. díl
ti kouřili. V roce 2004 se tento
Podle Center pro prevenci a kontrolu nemocí i po čtyřiceti letech historicky
procentuální podíl zvýšil na 58
nejintenzivnější veřejnozdravotní kampaně stále kouří přibližně 45 milionů
% a 21 %.
Snižující se prevalence (počet Američanů. Na nemoci související s kouřením, včetně rakoviny plic a dalších
kuřáků) ale zastiňuje sku- typů rakoviny a kardiovaskulárních či plicních chorob, každoročně umírá přitečnost, že vzhledem k růstu bližně 438 tisíc kuřáků.
počtu obyvatel zůstává absohrtanu, jícnu, žaludku, močového měchýře, ledvin, slinivky
lutní počet kuřáků ve Spojených státech po celou zmiňovanou
břišní, děložního čípku a leukémie.
dobu na relativně stejné úrovni – kolem 45 až 50 milionů. Silně
Podle Centra pro prevenci a kontrolu nemocí kouření každozávislí nebo notoričtí kuřáci se brání konvenčním odvykacím
ročně způsobuje 132 tisíc úmrtí na kardiovaskulární choroby
strategiím, které kladou důraz na abstinenci od užívání tabáku
včetně srdečních infarktů, mrtvic, ateriosklerózy a prasknutí
a nikotinu. Podíl náruživých kuřáků v dnešní populaci kuřáků
srdeční výdutě (aneuryzmatu). Každý rok je také příčinou 103
je vyšší než v minulosti. Čemu budou muset čelit, naznačuje
tisíc úmrtí na plicní choroby, např. zápalu plic, chřipky, bronstudie COMMIT (Kontrolní studie komunitní intervence pro
chitidy a chronické obstrukce dýchacích cest.
odvykání kouření, Community Intervention Trial for Smoking
Mnoho Američanů sice ví, že kouření cigaret způsobuje
Cessation), kterou sponzoroval americký Národní institut pro
rakovinu a kardiovaskulární a respirační choroby, většinou si
rakovinu. Tento čtyřletý projekt byl sice pravděpodobně nejinale neuvědomují, že zvyšuje i riziko neurologických poruch,
tenzivnější kontrolovanou studií zaměřenou na odvykání koureprodukčních komplikací, šedého zákalu a dalších očních choření, míru odvykání kouření mezi silnými kuřáky ale nijak neorob, předčasného stárnutí kůže, osteoporózy a dalších ortopevlivnil. Podle publikované zprávy byla intervence „zklamáním,
dických a revmatologických chorob, psychiatrických poruch a
které se ale nevymykalo zjištěním z většiny ostatních komunitchirurgických komplikací. Podle nedávno provedených studií
ních studií.“ O silných kuřácích zpráva říká, že jsou „odolnější
má kouření spojitost i se vznikem cukrovky typu 2.
vůči změnám. Aby je bylo možno oslovit, bude pravděpodobně nutno vytvořit nové klinické programy a provést změny ve
veřejné politice.“
Michael A. H. Russell před třiceti lety poznamenal: „Nelze
pochybovat o tom, že nebýt nikotinu… tak by lidé měli o kouření přibližně stejný zájem jako o foukání bublinek z bublifuku
Ve vyspělém světě zůstává kouření cigaret nejvýznamnější
nebo zapalování prskavek”. Nikotin splňuje všechna kritéria
odstranitelnou příčinou úmrtí. Podle Centra pro prevenci a
látky vyvolávající závislost, včetně psychoaktivních účinků,
kontrolu nemocí má kouření ve Spojených státech každoročně
chování vyvolaného drogami, kompulzivního užívání, relapsu
na svědomí 438 tisíc úmrtí a tento počet se v posledních patnácpo abstinenci, fyzické závislosti a tolerance. Nikotin v mozku
ti letech příliš nemění.
stimuluje specializované receptory, které vyvolávají jak eufoKouření cigaret z velké části přispělo ke zvýšení počtu příparické, tak sedativní účinky. Již léta je známo, že řada rysů závisdů rakoviny v druhé polovině dvacátého století. Tento trend
losti na nikotinu je podobná závislosti na opioidech, alkoholu
měl i významné sociálními důsledky, mezi něž patřila např.
či kokainu. Stejně neuspokojivé jsou i vzorce relapsu – tedy
rozšířená pověra, že Spojené státy požírá „epidemie rakoviny“
návratu k užívání látky (návrat závislosti), které jsou velmi
způsobená znečištěním životního prostředí a průmyslovými
podobné jako u výše zmíněných látek.
chemikáliemi. Skutečnost ale byla taková, že tato „epidemie“
Právě proto většina pokusů přestat kouřit končí neúspěchem,
byla téměř výlučně způsobena jednou jedinou chorobou, a to
a to i přesto, že většina kuřáků o škodlivosti kouření pro zdraví
rakovinou plic, a že nastala díky jednomu jedinému faktoru
ví, a proto by ráda přestala kouřit. Je jasné, že většina z nich by
spojeném s životním stylem, kouření cigaret. Retrospektivní
raději přestala kouřit samostatně bez cizí pomoci a 90 % „úspěšanalýzou statistik mortality se zjistilo, že po vyloučení rakoných nekuřáků“ kvůli omezené přístupnosti a ceně formálních
viny plic míra úmrtnosti spojená se všemi ostatními formami
odvykacích programů využívá svépomocných metod.
rakoviny dohromady od roku 1950 neustále klesá.
Formální odvykací programy již existují řadu desetiletí a za
První zprávy se zmínkami o spojitosti mezi rakovinou plic a
tu dobu se zvýšila jak jejich komplexnost, tak i sofistikovanost.
kouřením cigaret byly publikovány před více než padesáti lety.
Míra relapsu ale stále zůstává na velmi vysoké úrovni. Podle
V roce 2006 ve Spojených státech amerických přibylo 175 tisíc
Konsensuální konference o užívání tabáku, kterou v roce 2006
nových případů rakoviny plic, přičemž naději na přežití pěti
zorganizoval Národní institut pro zdraví (National Institute of
let po diagnostikování má pouhých 15 % z nich. Podle odhaHealth) „chce přestat kouřit 70 procent [kuřáků] a 40 procent
du Centra pro prevenci a kontrolu nemocí kouření každoročně
kuřáků se o to každý rok vážně pokusí.
způsobuje 142 tisíc úmrtí na rakovinu plic. Je rizikovým faktorem i pro další malignity, včetně rakovin ústní dutiny a hltanu,
Stagnace
Zdravotní účinky
>>> Pokračování na straně 33
#03.08 KONOPÍ A zdRAVÍ
31
S Konoptikem jste chytřejší
Škodí konzumace konopí během těhotenství a kojení
mému dítěti?
Někteří vědci jsou toho názoru, že užívání konopí v těhotenství nijak podstatně nepoškozuje nenarozené dítě. Konopí však u těchto dětí může narušit jejich
duševní vývoj. Vývojové poruchy lze pravděpodobně zjistit až ve školním věku.
V
prvních dvou až třech týdnech těhotenství ještě drogy
nemohou embryo poškodit. V té době dosud není vytvořena dostatečná spojnice mezi embryem a mateřskou krví, v níž
se mohou nacházet škodlivé látky (včetně drog). To v podstatě
znamená, že dokud není těhotenství zjištěno, nemůže relevantní poškození nastat. Míra možného poškození embrya, resp.
plodu (další vývojové stadium embrya v průběhu těhotenství),
závisí na druhu drogy. Nejsilnější poškození lze zaznamenat
při konzumaci nikotinu a alkoholu. Obě tyto drogy mohou
narušit vývoj plodu a zpomalit duševní vývoj dítěte. O konopí
se ve zprávě z roku 2003 tvrdí, že „nemá trvalé následky na
potomstvo“. Kanabinoidy jsou schopny překonat tzv. placentární bariéru. Tak se označuje ochranná bariéra mezi krevním
oběhem matky a plodu v plodovém lůžku (placentě). Koncentrace THC v krvi plodu je však nižší než v krvi matky. THC se
váže na receptory kanabinoidů v mozku nenarozeného dítěte
a může tak ovlivnit vývin různých nervových systémů a tím i
pozdější vzorce chování.
Některé výzkumy prokázaly krátce po narození dítěte lehké
abstinenční příznaky. Nepatrné nervové poruchy mohou pře-
trvávat i déle. V současnosti probíhají dvě dlouhodobé studie:
jedna na univerzitě v Ottawě (Kanada) a druhá na univerzitě
v Pittsburghu (USA). V obou výzkumech jsou po řadu let sledovány děti, které byly před narozením vystaveny kanabinoidům. Dětem z kanadského výzkumu už je mezitím něco přes
dvacet let, dětem z amerického výzkumu něco přes deset.
V kanadském výzkumu byla všeobecná inteligence dětí ve
věku 4–6 let v normě, vyskytly se však lehké poruchy řečových
schopností a paměti. Ve věku 9–12 let byla jejich schopnost
řeči a čtení stejná jako u ostatních dětí, ale byly zjištěny lehké
nedostatky při řešení vizuálních úloh. V pozdějším věku vědci pozorovali lehké zhoršení tzv. „exekutivní funkce“. Pojem
exekutivní funkce označuje celou řadu schopností týkajících
se chování a duševní činnosti a zahrnuje duševní flexibilitu
při řešení problémů, soustředěnou pozornost, sebeovládání a
usměrňování vlastního chování. Zdá se, že vliv konopí v prenatální fázi nepoškozuje všeobecnou inteligenci dětí, může však
narušit široké spektrum duševních schopností, které spočívají
v integraci různých mentálních aspektů.
Známý americký profesor Leo Hollister ve své přehledové
studii z roku 1998 podotkl, že užívání konopí během těhotenství nelze doporučit, „přestože následky nejsou větší než
následky kouření tabáku a jsou mnohem menší než konzumace alkoholu“. Připojuji se k názoru profesora Hollistera. Proti
příležitostnému jointu v těhotenství nelze z lékařského hlediska nic namítat. Při odpovídající léčebné indikaci, například při
těhotenské nevolnosti, může být konopí lékem, který je pro
nenarozené dítě poměrně málo škodlivý, pokud není podáván
ve velkých dávkách.
THC přechází silně zředěné i do mateřského mléka. Ve studii prováděné na opicích se do mléka dostalo 0,2 procenta
THC, které matka požila. Pokud matka denně vykouří jednu
až dvě cigarety marihuany a novorozenec vypije denně zhruba
700 ml mléka, přijme přibližně 0,01–0,1 mg THC. To je velmi
malé množství. Matka by se však měla vyhnout užívání konopí
v takových dávkách, na jaké byla zvyklá z doby před těhotenstvím, protože vývoj mozku novorozence by měl být narušován co nejméně.
dr. Franjo Grotenhermen
Jak rozpoznat závislost na
marihuaně?
Z
ávislost bývá povětšinou spojena s nadměrným a pravidelným užíváním látky, nutností až posedlostí a také
nedobrovolností jejího užití. Bývá provázena celou řadou negativních dopadů na život jednotlivce, ať už na jeho zdraví, psychiku či sociální život. Charakteristické pro závislost je, že jedinec s užíváním látky nedokáže přestat, i když by sám chtěl (při
vědomí nežádoucích účinků). Na marihuaně podle dosavadních výzkumů fyzická závislost nevzniká. Fyzické projevy při
jejím nedostatku nejsou výrazné, známé jsou například poruchy spánku nebo projímání. Zato psychické stavy po odnětí
jsou závažnější, dostavují se deprese, úzkost a nechutenství. Při
užívání marihuany se tedy vytváří závislost psychická.
Riziko vzniku závislosti na marihuaně není vysoké, ovšem i
zde se výsledky jednotlivých studií výrazně odlišují. Podle Ivana Doudy, zakladatele organizace DROP IN, je riziko vzniku
závislosti na marihuaně výrazně nižší než u alkoholu, kde je
tato pravděpodobnost kolem 4% v celé populaci. U marihuany
jsou to pouze promile z populace. I z údajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)
vyplývá, že marihuanu užívá denně nebo téměř denně kolem
jednoho procenta evropské populace. Ve Spojených státech jsou
tyto údaje téměř totožné. V České republice je podle výroční
zprávy Národního monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rok 2006 kolem 190 000 pravidelných uživatelů
marihuany, tedy necelá dvě procenta populace.
Výrazné rozdíly se objevují v dostupných informacích o pravděpodobnosti vzniku závislosti mezi uživateli marihuany. V
některých hysterických článcích se dozvíte, že téměř polovina
všech, kteří zkusí marihuanu, se na ní stanou závislými. Tato
nepravdivá tvrzení však s jistotou vyvracejí statistiky výběrových šetření, kdy z těch lidí, kteří marihuanu někdy vyzkoušeli, se jejími pravidelnými (tj. každodenními) uživateli stane pět
až dvanáct procent (EMCDDA). Jiné zdroje hovoří o možnosti
vzniku závislosti v rozmezí osmi až desíti procent.
Rozpoznáním závislosti na marihuaně se zabývá mnoho
institucí, mezi nejcitovanější z nich patří organizace Marihuana
Anonymous (MA), jež sestavila baterii dvanácti otázek, které
mají pomoci odhalit možnou závislost na marihuaně.
1. Přestalo pro vás být kouření trávy zábavou?
2. Dělá vám problémy dostat se bez ní do nálady?
3. Je pro vás těžké představit si život bez marjánky?
4. Zjišťujete, že vašim přátelům vadí, že kouříte marihuanu?
5. Sáhnete po marihuaně, abyste se vyhnuli řešení vlastních
problémů?
6. Kouříte marihuanu, abyste se vyrovnali s vlastními pocity?
7. Pomáhá vám marihuana žít ve vašem vlastním světě?
8. Už jste někdy nedodrželi slib, že přestanete nebo budete
míň kouřit marihuanu?
9. Způsobuje vám marihuana problémy s pamětí, soustředěním či motivací?
10. Když se vaše zásoby ztenčí, jste nervózní a snažíte se opatřit si nové?
11. Točí se váš život kolem marihuany?
12. Postěžovali si někdy vaši přátelé či rodina, že kouření trávy poškozuje vaše vztahy s nimi?
Obecně se dá říci, že závislost je nutkavá, nedobrovolná potřeba užití nějaké látky (např. drogy, alkoholu, cigaret apod.) nebo vykonání určité činnosti (např.
hraní na automatech či počítači, ale také sexu, práce apod.). V rámci užívání drog
se rozlišují se dva typy závislostí. Tou první je závislost fyzická (somatická), kdy
lidské tělo vyžaduje pro své normální fungování určitou látku ve stále se zvětšujícím množství, a v momentě, kdy se této látky tělu nedostává, dochází k abstinenčním příznakům (nevolnost, křeče apod.), které mají různou podobu podle
toho, o jakou látku se jedná.
Kdo odpoví na jednu či
více otázek kladně, je podle MA pravděpodobně na
droze závislý, přičemž čím
více kladných odpovědí,
tím větší je riziko výskytu závislosti. Jestliže se někdo pokusí
s užíváním marihuany přestat a selže, je to podle MA známka jednoznačné závislosti. Podobný seznam sestavila i Světová
zdravotnická organizace (WHO), která definovala devět kritérií
pro rozpoznání závislosti – jsou-li alespoň tři z nich splněna,
znamená to prokázání závislosti.
doposud není vznik závislosti a dalších problémů. Typické je
zejména u marihuany, LSD a extáze. Pravidelnost užívání (tj.
častější než 1x týdně) už obvykle implikuje nejen životní styl,
ale i jistý škodlivý účinek ve stupni závislém na užívané látce.
Závislost má u každého jedince jiný charakter, množství a
frekvence užívání marihuany znamenající závislost je tedy
individuální. Zpravidla se projevuje každodenním užíváním
marihuany. Dalším indikátorem závislosti můžeme označit
1. Užívání drogy v častějších intervalech a větších množstvích,
moment, kdy jedinec látku užívá o samotě. Marihuana je stejně
než bylo původně zamýšleno
jako mnoho dalších drog převážně sociální záležitostí, a pokud
2. Neúspěšné pokusy o zastavení užívání, přetrvávající touse tento rozměr ztrácí, je na místě mluvit o závislosti. Užití
ha, bažení
marihuany bezprostředně po probuzení, tak jak to dělávají silní
3. Extenzivní (narůstající) objem času věnovaný obstarávání
kuřáci, je dalším příznakem. Charakteristický je také již zmidrogy
ňovaný syndrom odnětí drogy, tedy takzvaný „absťák“. Jak již
4. Pocity intoxikace nebo zažívání abstinenčních příznaků v
bylo řečeno, fyzické projevy odnětí marihuany nejsou závažné,
nevhodné době
horší je to ale s psychickými projevy, jako jsou deprese, úzkost
5. Vzdání se jiných činností, vztahů, předmětů kvůli droze
či obecné nechutenství k životu. Závislému jedinci připadá rea6. Pokračování v užívání bez ohledu na známé škody, činěné
lita bez marihuany šedivá, často ztrácí motivaci účastnit se sposobě či druhým
lečenského dění a nemá vůli plnit své povinnosti, ať už se jedná
7. Patrná tolerance, tedy stav, kdy se postupně zvyšuje
o školu či zaměstnání. Projevit se u něj může pocit strachu či
množství látky, nutné k dosažení téhož efektu
paniky, může dojít k návalům smutku. Diskutovaným, ač stále
8. Charakteristický syndrom odnětí drogy
neprokázaným, projevem změny osobnosti závislého jedince je
9. Užívání drogy s úmyslem předejít syndromu odnětí drogy
amotivační syndrom, který se však v mnoha projevech shoduje
s depresemi. Obecně se však má za to, že jedinci dlouhodobě
V uvedených otázkách ale není konkrétně definována frekvence užívání drogy. V mezioborové studijní monografii Drogy
užívající marihuanu mají tendence zbavovat se zodpovědnosti
a drogové závislosti (Kalina a kol., 2003) nalezneme definice
a často se potýkají se ztrátou sebedůvěry.
příležitostných a pravidelných uživatelů. Pro příležitostné
Z užívání marihuany pramení celá řada zdravotních rizik.
a rekreační uživatele se stalo užívání drogy součástí životníPatří mezi ně akutní a chronická bronchitida, poškození dýchaho stylu, ale není častější než jednou týdně a jeho důsledkem
cích cest, náchylnost k plicním chorobám, celkové snížení obranyschopnosti imunitního systému a riziko
vzniku rakoviny. Známý je také negativní
Tab 1 Klasifikace obvyklých návykových látek (prof. dr. Jack E. Henningfield)
vliv na krátkodobou paměť a poruchy soustředěnosti, které však podle většiny studií
látka
odn tí nutkavost
tolerance dependence intoxikace
mají dočasný charakter a nejsou trvalé. Po
nikotin
3
4
2
1
5
skončení užívání marihuany se paměť a
soustředěnost vracejí do normálu. Potvrzeheroin
2
2
1
2
2
ny jsou také negativní vlivy na vývoj dítěkokain
4
1
4
3
3
te, jestliže matka užívá marihuanu během
alkohol
1
3
3
4
1
těhotenství.
kofein
5
6
5
5
6
V porovnání s ostatními drogami však
závislost na marihuaně nemá tak dramamarihuana
6
5
6
6
4
tické projevy, jako například závislost na
nikotinu. Pro zajímavost zde uvádím srovTab 2 Klasifikace obvyklých návykových látek (dr. Neal L. Benowitz)
nání marihuany s jinými obvyklými drolátka
odn tí nutkavost
tolerance dependence intoxikace
gami.
nikotin
3
4
4
1
6
Kvantifikovatelná kritéria závislosti
podle NIDA (americký National Institute
heroin
2
2
2
2
2
On Drug Abuse), užívaná pro škálování
kokain
3
1
1
3
3
“závislostního potenciálu” psychotropalkohol
1
3
4
4
1
ních látek. Škála se pohybuje v rozmezí od
1 (nejtěžší) do 6 (nejméně těžká).
kofein
4
5
3
5
5
marihuana
5
6
5
6
4
>>> Pokračování na straně 34
32
#03.08
#03.08 KONOPÍ A zdRAVÍ
>>> Pokračování ze strany 30
Každoročně se to ale podaří
jen necelým pěti procentům z nich“. V tiskové zprávě ke konferenci se objevilo ohromující doznání, že „jsou k dispozici efektivní intervence pro odvykání kouření, které by mohly zdvojnásobit až ztrojnásobit míru úspěšnosti při odvykání kouření.“
Znamená to, že s maximálním využitím existujících odvykacích
strategií by mohlo uspět necelých 15 %, tedy maximálně sedm
milionů současných kuřáků. Jedna zásadní otázka ale nebyla
v konsensuálním prohlášení zodpovězena: co lze udělat pro
zbývajících čtyřicet milionů dospělých kuřáků? Ve zbytku této
zprávy budeme analyzovat poznatky z výzkumů a vědecky
podložené argumenty pro využití minimalizace rizik užívání
tabáku jako alternativy pro tyto kuřáky.
Užívání bezdýmého tabáku
Tabák jako rostlina pochází ze západní polokoule a bezdýmé formy tabáku (ve formě žvýkání listů nebo inhalování drti
nosem) byly užívány ještě předtím, než na americký kontinent
přijeli Evropané a začali tabák zkoumat. Podle historika Jana
Rogozinského byl do začátku devatenáctého století nejběžnějším vyráběným tabákovým výrobkem tabák slisovaný do formy koláčů nebo cihel. Tabáková cihla se snadno vyráběla, přepravovala i skladovala a bylo ji možno rozřezat na větší kousky
na žvýkání, nastrouhat či nakrájet nadrobno na kouření nebo
rozdrtit na prášek pro aplikaci nosem. Užívání bezdýmých
forem bylo oblíbeno, protože dávku na jeden den bylo možno
pohodlně nosit u sebe a užívat i v průmyslovém a zemědělském prostředí.
Bezdýmý tabák byl ve Spojených státech dominantní užívanou formou tabáku až do začátku dvacátého století. Tradičně
se více užíval v jižních státech a v zemědělských oblastech
Spojených států. Popularita cigaret se začala zvyšovat až po
pokrocích v pěstování, sušení a zpracování tabáku a vynálezu
zápalek. Dalším důvodem, který přispěl k poklesu míry užívání bezdýmých tabákových výrobků, byla skutečnost, že se
na začátku dvacátého století mylně věřilo, že se vyplivnutými
slinami přenáší tuberkulóza, což následně vedlo k zákazu plivátek i plivání na veřejnosti. Způsob přenosu tuberkulózy je
znám již několik desetiletí, takže dnes víme, že vyplivováním
slin se tuberkulóza nepřenáší.
Typy bezdýmého tabáku
Jak uvidíme v další části textu, bezdýmý tabák v současnosti užívá pouze malý podíl amerických uživatelů tabáku. Právě
proto o bezdýmých tabákových výrobcích většina Američanů,
a to včetně kuřáků, neví téměř nic, nebo – a to je ještě horší
– jsou zcela mylně informováni dokonce i o základních charakteristikách těchto výrobků. Proto je důležité seznámit se s tím,
o jaké produkty se jedná a jak se užívají.
Bezdýmé tabákové výrobky se nekouří, ale šňupou, vkládají
za líc nebo pod spodní ret. Bezdýmý tabák se užívá v řadě států
po celém světě, včetně států na Středním východě a indickém
subkontinentu. Bezdýmé tabákové výrobky užívané v těchto
regionech jsou ale jiné než ty užívané v angloamerickém světě.
Tak např. v Indii vyrábějí bezdýmé tabákové výrobky jednotliví
farmáři a malé firmy, takže není možno příliš kontrolovat, jak
se provádí fermentace a sušení, tedy procesy ovlivňující tvorbu
potenciálních karcinogenů, tzv. tabákově specifických N-nitrosaminů (TSNA). V Indii se bezdýmý tabák často kombinuje
s přísadami, které zvyšují jak jeho toxicitu, tak i psychotropní
účinky, konkrétně s listem pepřovníku betelového (Piper betle), plátky nebo kousky arekového ořechu (Areca catechu) anebo práškovým vápnem na hnojení. Zdravotní účinky užívání
bezdýmého tabáku v Indii lze těžko zhodnotit, protože indičtí
uživatelé bezdýmého tabáku často i kouří.
Tato zpráva se zaměřuje na bezdýmé tabákové výrobky užívané v západním světě, především ve Spojených státech a Švédsku. Ani v těchto státech ale bezdýmé výrobky zdaleka netvoří
homogenní kategorii. Ve Spojených státech se užívají tři tradiční
typy bezdýmých tabákových výrobků: šňupací tabák (v práškové formě, powdered dry snuff), žvýkací tabák v listech (listy
tabáku, loose leaf chewing tobacco) a tzv. moist snuff (práškový
zvlhčený žvýkací tabák), a tak je důležité porozumět tomu, jaké
jsou mezi nimi rozdíly z hlediska toho, jak se vyrábějí, jaké mají
charakteristiky, jaké části populace je užívají a jaká představují
zdravotní rizika (jedná se především o rakovinu úst).
Šňupací tabák se vyrábí z fermentovaného, kouřem sušeného tabáku, který se následně rozdrtí na prášek. Nazální aplikace šňupacího tabáku
byla v Evropě velmi
rozšířená v sedmnáctém a osmnáctém
století, poté ale začala jeho obliba klesat.
Výrobci v Německu
a Spojeném království svým nemnohým
zákazníkům nabízejí
širokou paletu různě
aromatizovaných tabáků. Ve Spojených státech se šňupacímu
tabáku, prodávanému v malých krabičkách nebo dózičkách,
říká „dental snuff“ nebo „Scotch snuff“. Od začátku devatenáctého století jej užívají především ženy v jižních částech Spojených států, a to tak, že si práškem potřou dáseň nebo jej vloží
mezi dáseň a tvář. Užívání šňupacího tabáku je ale na ústupu a
za posledních patnáct let jeho odbyt klesl o 67 %.
Žvýkací tabák ve formě samostatných tabákových listů se
vyrábí ze vzduchem sušených listů tabáku vypěstovaného v
Pennsylvánii a Wisconsinu. Listy se následně nařežou na kousky, ochutí ve sladkém roztoku a zabalí do fóliových sáčků. Ve
Spojených státech jej užívají především muži, obvykle v souvislosti s aktivitami pod širým nebem. Většinou se užívá ve
větším množství, takže uživatelé mívají za tváří typickou kouli
33
žvýkacího tabáku o velikosti golfového míčku a vyplivují velké množství slin. Žvýkací tabák ale ztrácí na popularitě a jeho
spotřeba v minulém století klesala – jen za posledních patnáct
let o přibližně 44 %.
Moist Snuff se vyrábí z tmavých odrůd tabáku, které se
suší vzduchem a nad ohněm a následně rozřežou nebo nadrtí
nadrobno. Balí se do kulatých krabiček, ze kterých si
uživatel vezme špetku snuffu, stlačí ji mezi palcem a
ukazováčkem a vloží za ret.
Snuffu se užívá objemově
menší množství a při užívání se vytváří méně slin,
přesto je ale vyplivování
slin běžným jevem. Ve Spojených státech v současnosti
představuje nejoblíbenější
formu bezdýmého tabáku za posledních patnáct let se
jeho odbyt zvýšil o 66 %.
Kromě Spojených států má
užívání moist snuffu dlouhou tradici i ve Skandinávii, zejména
ve Švédsku, kde se užívá tzv. „snus“ (čti „snůs“, švédský generický název pro moist snuff), který je v podstatě jediným užívaným typem bezdýmého tabákového výrobku ve Švédsku.
Ve Švédsku se moist snuff vyrábí jinak než ve Spojených státech. Tradiční americký snuff se při výrobě fermentuje, což mu
dodává charakteristickou příchuť. Kvůli fermentaci ale v minulosti bývaly naměřeny vysoké koncentrace nežádoucích vedlejších produktů, zejména nitrosaminů (TSNA) a nitritu, které
vznikaly v důsledku působení bakterií. Ve Švédsku prochází
moist snuff při výrobě tepelnou úpravou podobnou pasterizaci, která zaručuje téměř dokonalou sterilitu a velmi nízký obsah
nitrosaminů (TSNA). Díky vylepšování výrobních procesů za
posledních pětadvacet let se ale obsah TSNA snížil jak ve švédském, tak i v americkém snuffu. Podstatný pokles obsahu TSNA
v americkém i švédském snuffu dokumentuje i zpráva Švédské
národní rady pro zdravotnictví a sociální péči. Autoři zprávy
zkonstatovali, že „na základě dat z poslední doby lze usuzovat, že došlo ke zmenšení rozdílů [mezi udávanými úrovněmi TSNA v amerických a švédských bezdýmých tabákových
výrobcích] a proto je nyní při hodnocení rizik sporné dělat ostrý rozdíl mezi užíváním amerického a švédského moist snuffu
– tedy aspoň pokud jde o obsah TSNA.”
Zdravotní účinky
Orální leukoplakie
Tento hrozivě znějící termín se často používá při diskusích o
užívání bezdýmých tabákových výrobků. Doslova znamená
bílý povlak (plak) a používá se k popsání ploch sliznice dutiny
ústní, které se ztlušťují následkem kouření nebo užívání bezdýmých tabákových výrobků. Podle Světové zdravotnické organizace jsou velké rozdíly mezi leukoplakií vzniklou následkem
užívání bezdýmých tabákových výrobků a leukoplakií vzniklou následkem kouření. Spočívají ve frekvenci výskytu, umístění v ústech a v tom, jak často tyto orální leukoplakie končí
rakovinou dutiny ústní.
Tento stav se vyskytuje vzácně a dochází k němu u méně než
jednoho procenta obecné populace, především pak u dlouhodobých kuřáků ve věku 40 až 60 let. Leukoplakie v souvislosti s
kouřením nejčastěji vznikají na spodní ploše jazyka a v oblasti
krku, tedy na místech, kde vzniká 75 % případů rakoviny dutiny ústní v USA.
S orální leukoplakií se lze setkat až u 60 % uživatelů bezdýmých tabákových výrobků během šesti měsíců až tří let od
začátku užívání bezdýmého tabáku. Dochází k ní především
na místech, na kterých se užívají bezdýmé tabákové výrobky a
velkou měrou jsou následkem místního podráždění. Frekvence
výskytu závisí na tom, který typ bezdýmého tabákového výrobku je užíván. Ke vzniku orální leukoplakie vede častěji užívání
moist snuffu, který je zásaditější než žvýkací tabák. Zároveň ale
platí, že moist snuff v podobě nadávkovaných sáčků způsobuje
méně případů leukoplakie než ve volné formě.
Existují výrazné rozdíly v tom, jak často leukoplakie vzniklé
v souvislosti s kouřením a užíváním bezdýmých tabákových
výrobků vykazují předrakovinné změny označované jako
dysplasie. V případech leukoplakie v souvislosti s užíváním
bezdýmých tabákových výrobků k dysplasii dochází velmi
zřídka (maximálně ve 3 % případů). Dále platí, že i tehdy, když
je dysplasie přítomna zároveň s leukoplakií vzniklou následkem užívání bezdýmých tabákových výrobků, bývá zpravidla
odhalena dříve než u leukoplakií vzniklých následkem kouření, kde bývá zjišťována v přibližně 20 % případů.
Leukoplakie vzniklé následkem užívání bezdýmých tabákových výrobků vedou ke vzniku rakoviny pouze zřídka. Např.
v jedné prospektivní studii mezi 1550 uživateli trpícími leukoplakií sledovanými po dobu deseti let nebyl zjištěn ani jeden
případ rakoviny a v další studii nebyl zjištěn ani jeden případ
rakoviny dutiny ústní mezi pěti sty pravidelnými uživateli
bezdýmých tabákových výrobků, kteří byli sledováni po dobu
šesti let. Ve Švédsku byl v retrospektivní studii dvou set tisíc
uživatelů snuffu mužského pohlaví každoročně zjištěn pouze
jeden případ rakoviny dutiny ústní, což znamená velmi nízkou
frekvenci výskytu. Pro srovnání uveďme, že v následné studii
bylo zjištěno, že během sedmi let došlo k výskytu rakoviny u 17
% případů leukoplakií v souvislosti s kouřením.
Závěr je tedy takový, že u uživatelů bezdýmých tabákových
výrobků se orální leukoplakie vyskytuje běžně, primárně ale
bývá projevem podráždění a k rakovině dutiny ústní vede velmi ojediněle.
Rakovina dutiny ústní
Užívání bezdýmých tabákových výrobků bývá spojováno s
rakovinou dutiny ústní již řadu desetiletí. Mezi laiky i zdravotnickými profesionály panuje přesvědčení, že se jedná o
významnou souvislost, jež se projevuje u všech typů bezdýmých tabákových výrobků. Epidemiologické studie ale již od
50. let 20. století podávají přesvědčivé důkazy o tom, že většina
bezdýmých tabákových výrobků výskyt rakoviny zvyšuje pouze minimálně.
Další typy rakoviny
Jak jsme již uvedli, kouření cigaret je spojováno se zvýšenou
mírou rizika výskytu několika druhů rakoviny na místech, která se nedostávají do kontaktu s cigaretovým kouřem. Pro srovnání uveďme, že četné epidemiologické studie neprokázaly
kauzální vztahy mezi užíváním bezdýmého tabáku a rizikem
vzniku rakoviny mimo ústní dutinu. V roce 2004 Waterbor a
kol. analyzovali literaturu o epidemiologických výzkumech a
shrnuli výzkumem podložené poznatky ohledně užívání bezdýmých tabákových výrobků a vznikem rakoviny na různých
místech těla.
Kardiovaskulární choroby
Riziku vzniku kardiovaskulárních chorob mezi uživateli bezdýmých tabákových výrobků se za posledních patnáct let věnovalo osm epidemiologických studií. Šest z nich došlo k závěrům,
že u uživatelů bezdýmých tabákových výrobků není zvýšená
míra rizika vzniku srdečního infarktu ani mrtvice. Zbývající
dvě studie udávaly mírně pozitivní souvislosti – u uživatelů
bezdýmého tabáku bylo zjištěno relativní riziko v hodnotách
mezi 1,2 - 1,4, což jsou nižší hodnoty než u kuřáků. Asplund
v roce 2003 dokončil komplexní přehled o kardiovaskulárních
účincích užívání bezdýmého tabáku. Konstatoval, že ve výrazném kontrastu s kuřáky nevykazují uživatelé bezdýmého tabáku ve srovnání s neuživateli tabáku žádné významné rozdíly v
následujících indikátorech kardiovaskulárního zdraví: srdeční
tep, krevní tlak, minutový srdeční objem a maximální pracovní kapacita, hladina hemoglobinu a hematokritu, leukocytů,
antioxidačních vitamínů, fibrinogenu, součástí fibrinolytického systému, reaktivního proteinu C a produkce tromboxanu
A. U uživatelů bezdýmého tabáku navíc nebyly zjištěny žádné významné vaskulární změny související s kouřením včetně ztlušťování stěn krevních cév a vzniku aterosklerotických
plátů. Souhrnně lze konstatovat, že podle většiny lékařských
a epidemiologických poznatků není u uživatelů bezdýmého
tabáku prokázána zvýšená míra rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
zdroj:
>>> pokračování v příštím čísle
Harm Reduction Journal 2006, 3:37doi:10.1186/1477-7517-3-37
Brad Rodu ([email protected])
William T. Godshall ([email protected])
ISSN 1477-7517
Typ článku: Review
Datum odevzdání: 19. září 2006
Datum přijetí: 21. prosince 2006
Publikováno: 21. prosince 2006
Publikováno v české verzi: 19. července 2007
URL článku v originální verzi: http://www.harmreductionjournal.com/content/3/1/37
URL článku v české verzi: http://www.adiktologie.cz/articles/cz/172/1058/Minimalizace-rizik-spojenych-s-uzivanimtabaku-alternativni-strategie-pro-odvykani-koureni-prozaprisahle-kuraky.html
Tento recenzovaný článek byl publikován okamžitě po přijetí.
Lze jej zdarma stahovat, tisknout a distribuovat pro jakékoli
účely (viz níže uvedenou poznámku o autorských právech).
Články publikované v Harm Reduction Journalu jsou uvedeny
v seznamu PubMed a archivovány v PubMed Central.
Informace o publikování informací o vašem výzkumu v HRJ
nebo jiném žurnálu BioMed Central jsou uvedeny na adrese:
http://www.harmreductionjournal.com/info/instructions/
Informace o dalších publikacích BioMed Central jsou uvedeny
na adrese http://www.biomedcentral.com/
© 2006 Rodu a Godshall, majitel licence: BioMed Central Ltd.
Translation © Jindřich Bayer, 2007; majitel licence: Centrum
Adiktologie PK 1.LF a VFN UK
Odborná a jazyková redakce: Josef Radimecký a Tomáš
Zábranský
Tento článek je volně přístupný a distribuuje se podle podmínek uvedených v licenci Creative Commons Attribution License
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), která za předpokladu, že bude řádně citován původní zdroj, ze kterého bylo
citováno, povoluje, aby byl neomezeně užíván, distribuován a
reprodukován v libovolném médiu.
PUBLICISTIKA /KONOPÍ A zdRAVÍ #03.08
34
Otázka
dneška:
je na čase, aby svět vyškrtnul konopí ze své války proti drogám?
Proč se ptáme právě teď?
Britský tink - tank vydal zprávu o drogové politice Spojených
národů na příští rok, ve které uvádí, že dekriminalizovaný
regulovaný trh s konopím by způsoboval méně škod než prohibice, která je na marihuanu uplatňována prakticky po celém
světě.
O čem pojednává zpráva Spojených národů?
Zpráva shrnuje to, kam jsme dospěli od posledního Valného
shromáždění OSN konaného v červnu 1998. Tam byl schválen
desetiletý plán aktivit pro kontrolu trhu a konzumace nelegálních drog, tedy „válka proti drogám“. Bohužel to vypadá, že
mnoho drog je dnes kvalitnějších, levnějších a dostupnějších,
než byly kdy předtím. Odborníci na drogovou politiku se znovu poohlíží po alternativě k prohibici, která sice dlouho visí ve
vzduchu, ale o které zároveň žádný politik s křeslem toužící
po znovuzvolení nebude ani přemýšlet. Touto alternativou je
legalizace.
Co je přesně ona zpráva tink – tanku?
Jedná se o zprávu Globální komise pro konopí zveřejněnou
3. října 2008 na schůzi Sněmovny lordů. Studii zadala Beckleyho nadace, dobročinná společnost podporující výzkum
vědomí a jeho změněných stavů z hlediska přírodních věd,
medicíny, politiky a historie. Zprávu zpracovávala speciálně
pověřená mezinárodní skupina z vědců, odborníků na analýzu drogové politiky. Snažili se zasadit problematiku konopí do
globálních souvislostí a předložit přesvědčivé důkazy, aby se
>>> Pokračování ze strany 31
Odnětí: přítomnost a závažnost charakteristických absti-
nenčních příznaků
Nutkavost: potenciál látky přimět konzumenta k opakovanému požití (když zeslabují účinky), měřený testy na lidech a
na zvířatech
Tolerance: kolik látky je třeba k ukojení zvyšujícího se
bažení + výška stabilní úrovně v porovnání se “startovní” hodnotou
Dependence: kombinovaný ukazatel: míra obtížnosti, s níž
je uživatel schopen přestat + míra recidivy + procento uživatelů, u nichž se dependence vyvine + vlastní hodnocení uživatelů
co do potřeby substance
Intoxikace: míra, v níž se pod vlivem látky mění kognitivní
a další psychické funkce
Strany 31: Tab 1 Klasifikace obvyklých návykových látek
(prof. dr. Jack E. Henningfield, NIDA, John Hopkins Medical
School, Baltimore 1994; podrobnější výklad Henningfield et
al. In Effects of Nicotine on Biological Systems, II, Advances
in Pharmacological Sciences, edited by Clarke et al., Basel,
Birkhauser Verlag, 1995; str 247-256 ), Tab 2 Klasifikace obvyklých návykových látek (dr. Neal L. Benowitz, University of
California, San Francisco; ibid)
Rozhodujícím faktorem pro hodnocení závislosti je, do jaké
míry je člověk schopen účastnit se sociálního života, plnit své
povinnosti a jakým způsobem tráví svůj volný čas. Podstatný
rozdíl je v tom, zda se látka užívá aktivním, tvůrčím způsobem,
nebo se spotřebovává pasivně, „aby se něco dělo“ a hraje roli
jakési výplně jinak nezáživných chvil. V druhém případě vede
konzumace k rutinizaci a zevšednění stavů rauše, navíc pak
není uměle vytvořenou pohodu čím nahradit a případné omezení konzumace je o to náročnější.
Jestliže jste na základě tohoto článku zjistili, že vaše užívání
marihuany již možná přesáhlo rozumnou mez a že jste si na
marihuaně vytvořili závislost, je vhodné začít tuto situaci řešit.
Pokud nehodnotíte svůj stav jako velmi vážný, je vhodné začít
snižovat frekvenci užívání (klasicky nehulit přes den a počkat
až na večer, protože jak víme, první zkouření je vždycky nejlepší) a v optimálním případě si dát pauzu alespoň na jeden
týden, doporučená doba pro výraznější změnu je však jeden
měsíc, abyste látku úplně vyloučili z těla. Zkušení huliči si pauzy pravidelně dávají, aby snížili toleranci vůči marihuaně a tím
snížili dávku potřebnou k vyvolání kýženého stavu a lépe kontrolovali svou spotřebu. Jednoduchým trikem na snížení tolerance je také měnit vzorky, dobré je z podlampových skunků
přejít na outdoor.
Při odvykacím procesu ve specializovaných zařízeních nebývá podávána medikace (tedy kromě vitamínů). Vždy jde převážně o to, aby se změnil životní styl závislého jedince. Proto
je velmi vhodné začít sportovat (jakýmkoli způsobem), neboť
po fyzické zátěži si tělo vytváří vlastní „drogy“, endorfiny,
které vyvolávají dobrou náladu, snadno tak můžete překonat
smutek či nechutenství, které se pravděpodobně při abstinenci dostaví. Sport se také může stát vhodným substituentem
užívání marihuany a pomůže vám vytvořit si denní režim. V
horších případech dochází ke zvýšené spotřebě alkoholu nebo
cigaret, protože si mysl potřebuje najít nějakou náhradu. Toho
je třeba se vyvarovat. Chcete-li přestat s užíváním marihuany a
máte-li obavu, že to sami nedokážete, zkuste zapojit své okolí.
Dobré je například motivovat se sázkou s kamarády. Začněte
se vyhýbat rizikovým místům a kontextům, v nichž jste zvyklí
látku užívat. Pokud však těchto postupů již nejste schopni, je
načase vyhledat odbornou pomoc.
vlády konečně mohly přenést přes současnou „slepou uličku“
v konopné politice.
Slepou uličku?
Střízlivý odhad říká, že celosvětově je 160 milionů uživatelů
marihuany. Takže se dá s úspěchem pochybovat o úspěšnosti
prohibiční strategie. Některé země mají nastolenou tvrdou linii,
např. ve Spojených státech každý rok skončí ve vězení 750 000
lidí za držení marihuany. Jiné země přitom podstatně omezily pronásledování držitelů, což byl donedávna i případ Velké
Británie, která před čtyřmi lety přesunula marihuanu do nižší
třídy nebezpečnosti. Toto platilo až do letošního května, kdy,
zjevně na příkaz Gordona Browna a oproti oficiálním radám,
byla tráva přesunuta zase zpět (ze strachu, že užívání některých silnějších druhů konopí může mít závažnější následky).
Globálně je marihuana pořád zapovězená substance. Změnit
postoj oficiálních míst je proto obtížné.
Proč zpráva navrhuje legalizaci konopí?
Zpráva říká, že i přesto, že konopí může mít negativní vliv
na zdraví a psychiku, je o hodně méně škodlivé než alkohol
a tabák. Z historického hlediska jsou zaznamenána dvě úmrtí
v důsledku užití marihuany, kdežto alkohol s cigaretami má na
ročně na svědomí 150 000 občanů jen ve Spojeném království.
Většina škod, které konopí působí, vzniká právě v důsledku
prohibice. Jak uvádí zpráva, jsou to především sociální dopady vycházející ze zatčení nebo uvěznění, a upozorňuje také na
to, že ať je politika vůči marihuaně tvrdá nebo liberální, vzrůst
spotřeby příliš neovlivňuje. Proto se nabízí alternativa legálního a právně regulovaného trhu.
V alternativním systému regulované přístupnosti se nabízejí tržní mechanismy jako zdanění, minimální věk prodejnosti,
kolkování a regulace množství účinné látky. To vše má napomoci k omezení negativních důsledků spojených s konzumací marihuany. Dále je zdůrazňováno, že na regulovaném trhu
budou mladí lidé chráněni před stále silnějšími druhy konopí,
jako je například skunk.
Nemůže se stát, že legalizace marihuany otevře dveře legalizaci všech ostatních drog?
Mohla by, a to je důvod, proč je konec prohibice, bez ohledu
na nebezpečnost konopí v porovnání s cigaretami nebo whisky,
zuřivě odmítán odpůrci jakékoliv liberalizace drogových zákonů a zároveň vřele přijímán těmi, kteří v ni doufají. Proto je pro
naši argumentaci důležitější problém prohibice, než problém
konopí. Lobbyistická skupina Transform Yesterday, zabývající
se legalizací drog, přivítala zprávu Globální komise pro konopí
a dodala, že by uvítala podobný přístup u heroinu a kokainu.
Proč zpráva zdůrazňuje právě prohibici?
Jak říkají její odpůrci, je to jen jednoduchá ekonomie, otázka nabídky a poptávky. Když omezíte nabídku velmi žádané
komodity, a zvláště pak pokud je návyková, její cena začne
rychle stoupat. Pokud se nacházíte na neregulovaném trhu,
cena vyletí do nebes. Závislí nemají dostatek prostředků k její-
mu nákupu, což je přivede ke zločinu a sociálně deviantnímu
chování, aby mohli svůj návyk uspokojit. Nejčastěji se jedná o
loupeže, krádeže v obchodech a prostituci. V mezinárodním
kontextu jsou zisky tak veliké, že obchod byl převzat organizovaným zločinem a doslova celé země jsou tím destabilizovány.
Jak velké jsou zisky?
Danny Kushlick z Tramsform Yesterday uvádí, že „v obchodu s heroinem a kokainem se marže pohybují mezi dvěma a
třemi tisíci procent, což umožňuje mafiím přetvářet ´obyčejné
rostliny´ ve zboží, které má větší cenu, než je jeho váha ve zlatě.
Mnoho významných a uznávaných ekonomů souhlasí s tímto
argumentem a trvají na tom, že drogová prohibice je naprosto
kontraproduktivní. Stejně jako byla americká alkoholová prohibice ve dvacátých letech minulého století. Proti prohibici se
vyslovil americký guru volného trhu Milton Friedman či Adair
Turner, současný předseda vládní komise pro změny klimatu.
Mnoho starších vědců legalizaci taktéž hlasitě podporuje.
Nepřivede ale legalizace konopí nebo jakékoliv jiné drogy lidi přímo k závislosti?
To je samozřejmě postoj odpůrců tohoto návrhu a víceméně i
názor britského kabinetu. Ekonomové budou zřejmě pro, naopak politici se legalizace drog opravdu bojí. Zdá se, že široká
voličská veřejnost po ničem takovém nevolá. Obhájci legality
říkají, že i když možná vzroste počet uživatelů drog, způsobené škody jistě převáží to, že se nám podaří z celého systému
vyškrtnou světové mafie i místní zločince.
Je tedy šance, že se marihuana dostane pryč ze „seznamu“?
Se Spojenými státy u kormidla? No, můžete držet palce…
Měla by být marihuana legalizována?
Ano…
Měla by být marihuana celosvětově legalizována?
ANO…
* Znamenalo by to dostat z trhu s marihuanou mezinárodní
zločinecké organizace.
* Ve srovnání s alkoholem a tabákem, které jsou volně dostupné, je marihuana daleko méně škodlivá.
* Výhody, které legalizace přinese, navíc jednoznačně převažují nad riziky spojenými s pravděpodobným nárůstem spotřeby.
NE…
* Je to první a potencionálně katastrofální krok k liberalizaci
ostatních drog.
* Povede k velkému nárůstu spotřeby a následně přivede
uživatele k tvrdším drogám.
* Některé formy konopí jsou velmi škodlivé a výzkumy prokázaly, že mohou způsobovat psychická onemocnění.
zdroj:
www.independent.co.uk/news/uk/home-news/the-bigquestion-is-it-time-the-world-forgot-about-cannabis-inits-war-against-drugs-949662.html
Překlad: coudi
Asistovaná léčba závislosti
na heroinu je bezpečná a
účinná
B
Epidemiologové z University of British Columbia podporují
terapeutickou kliniku asistované léčby závislosti na heroinu ve
Vancouveru. Severoamerická iniciativa pro léčbu závislostí na
opiátech (NAOMI) provedla klinickou studii ve Vancouveru a
Montrealu s cílem zhodnotit, jak pacienti reagují na léčbu heroinem, metadonem a dalšími opiáty.
ěhem této tříleté studie se
léčilo na 251 nejvíce chronicky závislých pacientů z obou
zmiňovaných měst, kteří nereagovali dobře na jiné druhy léčby. „Tito
lidé jsou na ulici a píchají si heroin neznámé kvality a kvantity“,
říká doktor Martin Schechter, vedoucí výzkumu. „Závislí na
heroinu také páchají zločiny, živí se prostitucí, aby byli schopni
platit za své dávky, a jsou v situaci, která se s jistotou nezlepší“,
dodává Schechter.
Studie byla financována osmi miliony dolarů od Kanadského
institutu pro výzkum zdraví a byla schválena vládní organizací
Health Canada. Účastníci výzkumu dostávali injekční cestou
heroin, metadone a opiát zvaný hydromorfon.
Výsledkem studie byl pokles nezákonného užívání heroinu mezi účastníky o téměř sedmdesát procent, podíl účastníků výzkumu na nezákonných aktivitách poklesl ze 70 na 36
procent a jejich průměrné měsíční výdaje na pořízení drogy
poklesly z dřívějších 1500 dolarů na 300 – 500 dolarů za měsíc v
závěrečné fázi léčebného procesu.
Schechter prohlásil, že se více než evidentně prokázalo, že
asistovaná terapie závislosti na heroinu je bezpečná a efektivní
léčba pro chronicky závislé, a ve Vancouveru chce otevřít kliniku, která by měla fungovat na stejném principu, jaký byl použit
ve studii.
„Bylo by tak možné léčit až 200 nejvíce ohrožených lidí, kteří
jsou právě nyní úplně mimo jakýkoli léčebný systém“, dodal
Schechter. „Raději než nechat takové lidi na ulici, což stojí společnost kolem 50 – 60 tisíc dolarů za rok, je můžeme léčit na
klinice za 25 dolarů denně, a to je podstatně méně.“
Co však výzkumníky nejvíce překvapilo, byla účinnost hydromorfonu, který může být úspěšně užíván jako náhražka
heroinu či podávaného metadonu. Z dvaceti pěti pacientů, kteří dostávali legální opiáty, byl pouze jeden schopen rozpoznat,
že nedostává skutečný heroin.
Výsledky studie však nejdou dohromady s postoji federální
vlády. Podle Schechtera politici ignorují tyto poznatky na vlastní nebezpečí.
„Pokud by vláda chtěla snížit zločinnost, tento typ léčby je
skvělá cesta jak toho dosáhnout, prohlásil Schechter.
Ministr zdravotnictví Britské Columbie George Abbott řekl
tisku, že provinční vláda bude potřebovat čas na to, aby mohla rozhodnout, jak financovat kliniku ve Vancouveru. Redukce
škod a negativních vlivů je prioritou vlády, výsledky studie
organizace NAOMI se proto vláda podle něj bude pečlivě zaobírat, dodal Abbot.
zdroj: http://www.cbc.ca
#03.08 REPORT/KONOPNÁ STORKA
35
Jde se na věc k protinožcům
Australané jsou proslulí pohodovým životním stylem. Na cestě po Austrálii jsem tyto zvyklosti místních a jejich
příčinu mohla důkladně prověřit. Na Australany tu neúnavně po celý rok (až na zimní měsíce, tj. červenec a
srpen) svítí slunce. To je určitě důležitý faktor. Ale slunce v duši nemusíte mít jen ze sluníčka...
Z
ačátkem roku 2005 mě to táhlo na kontinent, který byl
objeven přesně před dvěma sty lety. Dorazila jsem do
Melbourne, pokračovala jsem nejdřív na Tasmánii a pak autobusem a stopem přes Byron Bay do Cairns. V Byron Bay na
východním pobřeží si můžete dosyta užít plážových radovánek a leckterý Australan, kdyby si měl bez ohledu na finanční
stránku vybrat mezi Paříží a Byron Bay, by dal přednost právě tomuhle pobřežnímu letovisku. Bílé pláže, opálení surfaři,
batůžkářská atmosféra. A jen kousek odtud: Nim Bin. Komentář Lonely Planet k tomuto místu říká: „Pravděpodobně vám
na ulici nabídnou trávu. Pokud něco takového nemusíte, možná vám bude vytrvalý dealer připadat otravný.“
Do huličské oblasti Nim Bin se pořádají autobusové zájezdy.
Kromě reggae tu do vás organizátoři nahustí i historii, aktuální
dění a banality. Rozhodla jsem se jet. Při jedné zastávce nám
řidič vykládá o nepravidelných policejních kontrolách. Právě
dva týdny předtím chytili turisty, ale nezatkli je. V každém případě nás od nákupu odrazuje. Hej, říkám si, tak proč tady teda
jsme? Bohatší o informaci o policejních kontrolách pokračujeme
k cíli. Tam nám zbývá přesně hodina na to, abychom sehnali, co
se sehnat dá. Protože je tu jen jedna ulice a v ní jeden „obchůdek se suvenýry“ vedle druhého, probíhá setkání zákazníků a
prodavačů už přede dveřmi do obchodu. Nejprve si – stejně
jako většina ostatních – prolezu muzeum hulení s kavárnou.
Odtamtud vede vedlejší východ do malé uličky s mrňavým
tržištěm. Tam stačí vyslovit cifru a dostanete, co si přejete. Ze
začátku ještě trochu váhám, pak přece jenom koupím. Cestou
k autobusu si říkám, kdo z těch šesti ostatních si asi koupil
taky. Nepřijdu na to a smířím se s tím, že jsem zřejmě jediná,
co neposlechla moudrou radu pana řidiče. O pět hodin později sedí šest batůžkářů z Anglie, Kanady, Německa a Brazílie
pospolu u táboráku s pivem a jointem, vyprávějí si historky,
dělají trapné fotky a chechtají se.
Cesta vede dál na Magnetic Island, který jednou za měsíc
láká stovky milovníků electra na párty za úplňku na pláži pod
palmami. Na lodi je také Albert, Filipínec, který na ostrově
žije už čtyři roky. Druhého dne navštívíme tři jeho kamarády,
kterým je k mému překvapení kolem padesátky. Srdečně nás
přivítají a hned se ptají, jestli si s nimi dáme. Hulení je silné,
jsem omámená, lidi jsou milí a mně ani ostatním vůbec nevadí, že se v cizojazyčném rozhovoru moc nechytám. Pokračujeme k Albertově vlastnoručně postavené dřevěné chatě, která
je prakticky nonstop otevřená pro všechny. Zahlédnu houpací
síť a bubny. K vybavení patří i „bucket bong“, který vyzkouším poprvé. Několikrát za den přijdou na návštěvu kamarádi,
chvilku si tu příjemně posedí a jdou dál. Čtyři dny pohody a
setkávání různých kultur.
Říká se, že kolem 90 procent obyvatel ostrovního kontinentu
hulí, ať už jsou v práci nebo ne. Kdo nehulí, je buď dítě, nebo
zdrženlivý turista. Co se týče hulení, jsou tresty v jednotlivých
spolkových zemích různé. Hašiš je ve státě Adelaide i v Canbeře ilegální. Pěstovat jednu nebo dvě kytky je však beztrestné.
V Sydney není povoleno pěstování; držení pěti až šesti gramů
ale nikdo neřeší. Kdo má u sebe víc, je pokládán za dealera a
podle toho i potrestán. Držení a konzumace drog jako extáze
nebo LSD je důrazně zakázáno.
Když si v Sydney hledám byt, mám kliku. Podle hesla „rovný rovného si hledá“ se stěhuju ke třem Australanům, kteří si
umějí užívat. Jednou z prvních otázek při prohlídce bytu bylo,
jestli nebudu mít něco proti tomu, když si spolubydlící občas
„něco zakouří“...
Ke speciálním věcem se batůžkář v Sydney dostane docela snadno, ale když chcete kvalitní a nepředražené zboží, je
důležité znát lidi, kteří mají kontakty. V King‘s Cross, čtvrti
jak jsme s fišem a
filipem balili holky
„copak se ti stalo, kreténe?“
ani nevim, ale asi jsem vypil něco špatnýho. občas se to stane
každýmu, přece.
--byly moc krásný, voněly, kouřily drahý cigarety, a byla jich
spousta.. erasmus party. taková ta, kde moc nefrčí zdovolením
a děkuji a takový to divadýlko, každej si spíš hraje na hrdinu, kterýho nic z tohodle světa nesere. podhoubí pro parodii,
zvlášť když už člověk dojde trochu nalitej.
měli jsme plán: přijdem k někomu hodně drsnýmu a filip řekne
„copak se ti stalo, kreténe?“, já „a kdes nechal své skvělé protisluncové brýle?“ a fiš co rozumí pivu „a nějaký pohyby.. nešlo
by to?“ dva filmy a spousta legrace.
no nic, nejsme blbí, budem držet hubu a koukat po holkách.
možná si koupíme lístek do strip baru dole.
(nahlídli jsme tam.)
(objevil se vyhazovač. tý voe, to je korba, a ženský oblečený..
„copak se ti stalo, kreténe?“ jistě, my jenom chtěli vědět.. vlastně vidět.. promiňte..)
(zpět mezi první a druhou stage. to je muzika, panečku.. zlatej
kája vs. NĚCO)
jak se na první pohled pozná holka se smyslem pro recesi? chce
mě.
vtípek, jenom vtípek, rozumíte?
„tyhle ženský pro tebe nejsou, chlebe.“
chlebe..
ok, něčím to zajím.
všechny mají hodně namalovaný oči a pravidelný zuby. a jedna neuvěřitelně krásně tančí, jenom se dívám a kde se to v člověku všechno bere?
na plátně, aby pobavili ty co se nekoukají po ženských, jen
počkej zajíci. díl s parním válcem.
proč kua my originální, co posouváme druh dál, to máme tak
těžký? a proč namistrovaní blbečci.. oj, sorry.. dělám si srandu,
ne, vážně.. no tak..
chcete důkaz? dobře, tohle všechno mě včera napadlo:
co všechno má člověk v očích?
jaký je ideální množství fantazie?
došly ručníky, well, I DONT GIVE A FUCK!
ok, pankáči by měli mít číra, aby se to poznalo na první
pohled.
jak moc se musí člověk nalít aby byl nalitej?
přijde vám to málo?
jsem k vám upřímnej.
no je krásná, jasně že je, a kouří drahý cigarety, ale proč bych
měl proboha chtít její číslo?
--sem sám na petrově kua jak dlouho já tu nebyl, a sám nikdy.
trochu klid, ale uklízecí vozy a ve 4 ráno začnou křičet ptáci.
třičtvrtě a už řvou. na čtvrtou kolej přijede vlak.
teď?
jak jest zbudowany świat
večer jsem se procházel po městě, bezprizorně.
někde mezi tady a zase tady. ještě ne do hospody,
to až později..
všechno se dělo bez mýho přičinění, bylo to kouzelný, nemusel jsem mluvit ani poslouchat, jenom
koukat co kde kdo jak a nechápat proč..
něco muselo viset ve vzduchu, nejsem zamilovanej, takže jsem
to necítil, jenom hádám. půlka těch párů co jsem míjel byla
strašně zamilovaná a ožužlávaly se, hnusný vlhký mlaskání.
druhá půlka milenců, ta větší, byla strašně zamilovaná, ale
křičeli na sebe něco sprostýho. ti druzí mi byli sympatičtější,
aspoň jim bylo vidět do xichtu..
byl to příjemnej večer, ještě ne vlahej, ale skoro už jo.
--večer pak v hospodě jsem mluvil o umění a politice.
MUDr. K. Pur:
Nový lékařský rádce, nakladatelství
Zdravověda, Brno 1928
Sny děsivé 669, 693
Soulož přerušovaná 518
Stihomam 489
Sušení léčivých bylin 359
Syfilis (tab. 107., 108., 109.) 802, 824
Šílenství viz Duševní choroby
Šílenství pijáků 470
(rejstřík, vybral jsem nemoci od „sn“ po „št“, ke kterým mám
vztah)
„Přisuzovati pohlavní zdrženlivosti zvláštní škodlivý vliv na
duševní stav nezdá se býti dosti oprávněno. Zdraví lidé snadno
snášejí zdrženlivost a přicházejí k názoru, že časem se zmenšuje potřeba pohlavního ukojení. Jinak je tomu ovšem u lidí
chorobně založených, u nichž boj proti vášním může přivoditi
chorobné stavy, na př. pocit úzkosti. Stav tento, jakož i velká
náladovost může se dostaviti i při přerušované souloži.“
na hodinách 25.10.2010, 15:44
venku bylo takový divný počasí, šedivo bezčasí ve vzduchu
divný obrazce jinak vůbec nic.
uvnitř nějaká divná hudba hodně nahlas, šedivo ve vzduchu
nuda znechucení deprese a ta hudba.
venku občas vysvitlo slunko, pak zas šedivá peřina kudy z
ní ven? a pak padla tma, další zbytečnej den dva tři, pak zas
vysvitlo slunko, our time is running out, miláčku.
uvnitř se rozsvítilo světlo.
(ani podzim ani zima, je bezčasí, moje hlava je mimo čas a tělo
to nedokáže přijmout, chce někam patřit, třeba do podzimu,
aspoň tak. čas je tradice. tělo nerozumí tomu, že je hlava mimo
čas, tělo je dost konzervativní.
moje hlava je mimo prostor, prostor prej na netu neexistuje, ale
moje tělo je zatím v červeným domě v brně, není mimo prostor,
nedokáže být všude být vším dělat všechno najednou.
raději mám tělo. líbí se mi být v čase a prostoru konkrétní.
červená vlaječka zapíchnutá na mapě světa do brna, zoom+,
prostituce a zábavy, se večer o víkendu scházejí lidé, kteří by
spolu přes den nechtěli nic mít. Hlavně na Darlinghurst Road
se dají sehnat snad všechny nelegální drogy. Přinejmenším tak
spousta lidí vypadá. To pozná i nezasvěcený. A užívání drog
jako speed, extáze a koks je naprosto běžné, i když nelegální.
Ceny jsou však o něco vyšší než u nás a účinky jsou přitom
slabší. Speed stojí tak 30 eur za gram, koks 60 eur a za extázi
dáte minimálně 15 eur.
Média pravidelně informují o tom, že někde v zahraničí už
zase zatkli pár Australanů kvůli držení drog nebo je chytili při
pašování velkého množství ze zemí, jako je např. Bali. Zpráv na
toto téma se mi zdá oproti Německu hodně. Možná to souvisí
s tím, že v zemích, odkud chtějí Australané drogy propašovat,
jim hrozí vážné následky: vysoký nebo doživotní trest. Navíc
je pašování drog do Austrálie zcela odkázáno na leteckou nebo
lodní dopravu, což zvyšuje riziko odhalení. Ale když se člověk
v zemi trochu zabydlí, potřebné kontakty naváže rychle. Zbývá
jen říct: vzhůru do země slunce!
Kathi S.
špendlík zapíchnutej do hlavy pana primátora z čssd. ale hlava
odpoutaná od těla a prostoru je šmouha, kamkoliv se podíváš, může být a je, ve štrasburku a na soše svobody a v brně
najednou. a na fotce planety z vesmíru bude spousta takovejch
rozmazanců.
jestli to ještě jde, chci raději zůstat vcelku a doma. aspoň dnes
večer. budu mít návštěvu.
možná ze mě bude ekolog. nebo řezník.)
pověsím se za ruce houpou se mi nohy vidím je v zrcadle, jakoby oběšenej, ale zas je to jenom jako.
a nakonec sedím v café chat noir, kafe a víno a slečna s trojbarevnýma vlasama hraje na klavír voskovce s werichem a usmívá se na miláčka, ruce tancujou a tohle už je doopravdy, a je to
nádherný.
o marcele a filipovi
svět mi splývá, pletou se mi jména, prej sem nihilista, pořád mi
utíká ten pevnej bod, o kterej bych opřel páku a otočil sebou,
ale zase už mám pár nápadů kde ho hledat, jako třeba nahoře
na skále, mezi amerikou a náma sou prej dva rozdíly, ve zmrzlině a osobním psychologovi, první mají furt doma v ledničce
a to druhý mají taky.
filip si našel krásnou marcelu a tak ani nic nezkouším, už pár
roků nám funguje pravidlo, že buď má holku on nebo já, tak
teď on, tak aspoň poslouchám budoár staré dámy, tududum.
tuhle sem poslouchal dva malý kluky na pískovišti před hospodou, jeden frajer a druhej né, volevole vzali mi polárku,
myslím že nihilista nejsem, určitě ne, a některý jména si pamatuju, a nechci se dávat najevo.
tančili sme a tohle jméno si nepamatuju ale krásný, estonka,
blondýnka v parádní bíločerné sukni.
ráno sem se probudil a na čele dlouhej světlej estonskej vlas,
cože kde se tu vzal, koukám na něj, vlastně je šedivej a můj.
milej filípku, ne že bych ti to nepřál, ale.
jsou věci, o kterých se nežertuje
... a věci, o kterých jo.
filipovi na balkóně přistál mrtvej kamarád. o tomhle se třeba
žertovat smí. překvapuje vás to? mě jo.
zabil se skokem z okna, z třetího patra.
je to smutný, ale tak nějak komický. proč skákat z okna? čím víc
mu rozumím, tím komičtější mi to přijde. skočil bych z okna
někde nízko, abych se tomu pak mohl smát. sám sobě. je to
něco jinýho? rozdíl mezi černou recesí a smrtí. dokázal bych
skočit i z větší výšky, a taky bych se před skokem smál. a vlastně proč ne? jsem magor?
(beru lehký drogy)
třeba se taky smál, že je konečně svobodnej, než skočil. třeba
se na to hrozně těšil. třeba zkoušel skočit perfektní šipku. nebo
tak něco. určitě nechtěl umřít nudně. byl to magor?
hranice skoku a neskoku je tenoučká. jako hranice mezi realitou a tím světem, co máte v hlavě. příčetností a šílenstvím.
když není autocenzura a chybí síla vůle. zbyňa říká, že lidí,
kterým jebe, je spousta. dřív jsem si toho nevšiml.
(musí to být k nepřečtení, odlehčím to)
některý holky jsou nádherný a některý ne. tak zas další, co mi
nedá. třeba o tomhle se nežertuje.
chleb
Download

ditoriál - Konoptikum