Laboratorní testování konopí
Laboratoř Steep hill byla založena v roce 2008 v Oakland v
Kalifornii. Jedná se o instituci, která se zabývá testováním kvality
a zdravotní nezávadnosti lékařského konopí. [...]
#30
NĚCO MÁLO O AUTOFLOWERINGU
Tuzemskou growerskou scénu letos ovládl fenomén zvaný
autoflowering. Již nejméně před dvěma lety se na pultech českých
growshopů objevily balíčky semen s tímto označením, ale [...]
Čtěte více na straně 4
2012
nezávislý nestranný legální
Varování: Časopis určen pouze
osobám starším 18 let!
HLAVNÍ STRANA
KONOPÍ A ZDRAVÍ
NĚKDE JINDE
GROWING
OdHad Nákladů
Na svépOmOcNé pěstOváNí
OutdOOrOvéHO kONOpí
ZÁKLADNÍ
PODMÍNKY ODHADU
A
čkoliv debata o zavedení konopné léčby
trvá již několik měsíců, veřejnost se dosud nedozvěděla nic konkrétního o
cenách konopí v lékárnách.
Na konkrétnější dotazy většinou slyšíme odpovědi ve
stylu fotbalových „myslitelů”, že „chceme, aby kvalitní
konopí bylo levnější než na
černém trhu,” případně že
„konopí by nemělo být výrazně drahé”. Jistí troufalci
se dokonce nebáli veřejnost
„lakovat” prohlášeními, že
Čtěte více na straně 18
konopí bude zdarma. Jistě
bohulibé myšlenky, ale naprosto postrádající jakoukoliv konkrétnost a oporu ve
faktech. Internet nám nabízí
celkem dost možností, jak si
propočítat náklady na indoorové pěstování. Podobné
kalkulace pro outdoor však
chybí nebo jsou nedostatečné. Hlavním důvodem pro
tento fakt je asi většinový
názor outdoor pěstitelů, že
je to prostě zdarma a není
třeba velkých nákladů. Na
druhé straně brigády stojí-
cí jedinci, reprezentovaní
hlavně poslanci, ovšem tvrdí, že pokud chtějí pacienti
léčivé konopí, musí jít do lékárny koupit státní produkt.
Nesmíme zapomenout ani
na to, že vlastnosti indoorového a outdoorového konopí
se mohou podstatně lišit jak
v účinku, tak v podmínkách
nutných k jeho pěstování. Nebojme se o tématu diskutovat
ze všech možných pohledů,
prozatím se věnujme odhadu
nákladů na pěstování outdoorového konopí svépomocí.
Posoudit odhad nákladů
na 1 gram otestovaného a
nezávadného, svépomocí vypěstovaného konopí s námi
můžete právě teď. Podívejte
se na prezentaci na obrázku – ve dvou sloupcích jsou
zaznamenány odhadované
hodnoty nákladů na pěstování za podobných podmínek,
jaké měl nedávno obviněný pěstitel z Brna. Základní
parametry uvedené v policejních análech mluví o 56
rostlinách na 4 m². Pro naši
odhadovanou kalkulaci ceny
výpěstku si dovolujeme pro
začátek odhadnout nepříliš
vysoký zisk 50 gramů palic
na květinu. Určitě se najde
spousta pěstitelů, kteří se tomuto množství vysmějí. Ne
každý je ale zkušený grower,
některé květiny mohou uhynout apod.
Levý sloupec je záměrně
nadsazený, pravý sloupec je
oproti tomu velmi minimalistický. V naší úvaze pracujeme
výhradně s venkovním pěstěním bez použití jakýchkoliv
umělých zdrojů světla. Do
nákladů jsme započítali kromě ceny půdy, vody, semen,
nutných hnojiv a nezbytného kropicího vybavení také
odhady nákladů na odborné testování půdy a cenu za
rozbor finálního produktu
– konopné sušiny. Jedná se
o základní náklady, které se
samozřejmě mohou změnit v
závislosti na mnoha věcech.
Důležité je si hlavně uvědomit, že neúměrně vysoká
cena konopí není bezpodmínečně nutná!
CENA PŮDY
V království vladaře hnojiv
a potravinářského průmyslu
Andreje Babiše v jihomoravských Babicích stojí zemědělská půda necelých 15 Kč/m².
To při předpokládané rozloze 4 m² dělá pouhých 60 Kč
na celý „pozemek” nutný k
pěstování uvažovaných 56
rostlin. Pravděpodobnost, že
>>> Pokračování na straně 3
NÁZOR
KULTURA
ZÁBAVA
EDITORIAL
2
30#
Tiráž
Cílem této publikace není přesvědčit čtenáře, aby brali drogy.
Nadměrná spotřeba marihuany může způsobit vážné újmy na
zdraví a také narušit společenský život jednotlivce. Každé užívání návykové látky je nebezpečné a je třeba upozorňovat na jeho
možná rizika. Každodenní zkušenosti však ukazují, že navzdory
zmíněné nebezpečnosti a bez ohledu na právní úpravu dané problematiky se vždy najdou lidé, kteří chtějí experimentovat.
Redakce Konoptika, magazínu o konopí, se na jedné straně snaží
otevřeně publikovat všechny informace týkající se užívání marihuany, a na druhé straně chce šířit základní znalosti, které mohou
pomoci zmírnit negativní dopady jejího užívání na zdraví lidí a fungování společnosti. Také se snažíme předcházet právním následkům spojeným s užíváním konopí.
Naše organizace je členem ENCOD, Evropské koalice pro spravedlivou a efektivní drogovou politiku, a DHV, Německé konopné
asociace. Konoptikum je periodické médium publikované v Berlíně
pro česky a slovensky mluvící občany žijící v Evropské Unii.
Vydavatel není odpovědný za obsah zveřejněné reklamy. Magazín
je určen osobám starším osmnácti let.
Vážení čtenáři,
letní speciál Konoptika je konečně u Vás. Původně jsme
plánovali vydat tento výtisk o několik dní dříve, ale náhlý
přílet izraelského pacienta s předpisem na konopí do
naší republiky nám udělal čáru přes rozpočet. Vzhledem
k tomu, že Českou televizí oslavovaná osoba pana Gila
Luxembourga zůstala i po důkladném „progooglení”
zahalena v mlze, rozhodli jsme se tohoto mladého muže
vyzpovídat důkladněji pomocí emailového rozhovoru.
Bohužel ani přes několikeré urgence a následné sliby
ze strany pana Luxembourga nebyly naše otázky
zodpovězeny. Na uvolněné místo jsme zařadili text
zabývající se odhadem nákladů na vlastní výrobu léčivého
konopí. Zajímavý text, který si zaslouží Vaši pozornost a
zpětnou vazbu. Předem děkujeme!
Agentura Sowjet GmbH
Dunckerstraße 70
10437 Berlin
Tel.: 030/44 79 32 84
Fax.: 030/44 79 32 86
Email: [email protected]
Vedoucí společnosti: Emmanuel Kotzian (spol. s r. o.)
Sídlo společnosti: Berlin AG Charlottenburg, HRB Nr.89200
Steuer-Nr. 37 220 20818
Šéfredaktor:
Petr Kozák
OBSAH
VydaVatel:
Probíhajícím legislativním změnám se aktuálně věnujeme
hlavně prostřednictvím facebooku, ale nemohli jsme v
žádném případě opomenout kritické vyjádření a logické
argumenty zástupce českých lékárníků. Celý projekt
„Konopí do lékáren” není zatím možné považovat za
kvalitní záměr. Na své si opět přijdou zájemci o informace
ze zahraničí a po dlouhé době jsme dali prostor i názorům
našich čtenářů. Nejen groweři musí ocenit kvalitní texty
a fotografie věnované pěstování milované rostlinky.
Přehlédnout byste neměli ani pokračování rubriky
Konopné vaření, kde na Vás čekají další super dobroty.
Abych nezapomněl – pokud přemýšlíte o letním festivalu,
pár Vám jich doporučíme. A sledujte také náš web a
facebook!
Děkujeme za přízeň, užijte si léto!
\m/
8
10
11
16
20
23
Redaktoři:
Amík, Hanuman, Jaro, Konopák, Kuchařka, Mikuláš,
Morbiferor, Pokaimu, Semi, Smiří, Sýkorka
Překlady:
Radomila, Slávek
korektury:
Ncknm
GRafika, ilustRace
Georgw, Morbiferor
fotoGRafie:
čtenáři, archiv
reklama:
[email protected]
distRibuce:
VW bus.
PRinted by:
Union Druckerei Weimar GmbH.
Všechna práva jsou vyhrazena, použití obsahu je možné pouze po
dohodě s vydavatelem.
Vydavatel není odpovědný za obsah obdržených příspěvků jako
jsou manuscripty, články, editoriály či fotografie.
V souladu s rozhodnutím soudu LG Hamburg z 12. května 1998 –
312 0 85/98 se vydavatel výslovně distancuje od obsahu
zveřejněných odkazů a internetových adres.
#30
KONOPÍ A ZDRAVÍ
3
>>> Pokračování ze strany 1
v jiných částech republiky
najdete cenu nižší, hraničí s
jistotou. Přesto počítáme v
levém sloupci s vysokou hodnotou 100 Kč/m² včetně daně.
V pravém sloupci počítáme
cenu pozemku – 12,50 Kč/m²
včetně daně.
CENA SEMEN
Jihomoravští policisté zabavili ve výše zmíněném brněnském případě na záhoně
o rozloze 4 m² celkem 54 květin. Za 60 konopných semen
můžete zaplatit v případě
materiálu od renomovaných
semenných bank různé částky. Naše odhadovaná hodnota 4 000 Kč není sice maximální možná, ale vzhledem k
tomu, jaké panují na semenném trhu slevové akce, jedná
se o cenu reálné. v tomto případě vychází jedno konopné
semínko na cca 70 kč. většina pěstitelů outdooru se
ale semínky svých modelů
bezplatně obdarovává, proto
se nebojíme v minimalistické kalkulaci u této položky
uvést nulu.
CENA VODY
Voda na zalévání je v případě vody dešťové zdarma – viz
minimalistická verze v pravém sloupci. V době sucha je
někdy nutné využít vodu z
kohoutku nebo řeky. Určitě je
vhodné sledovat kvalitu sbírané vody, také ona může být
zasažena nežádoucími látkami a negativně ovlivnit léčivé vlastnosti vaší rostliny. v
levém sloupci jsme stanovili
částku na vodu pro 54 rostlin
v hodnotě 1 500 kč, což by
při ceně 10 haléřů za litr (v
roce 2011 byl litr vody nejdražší ve středních Čechách
– za 8 haléřů) dělalo celkem
15 000 litrů vody, tedy na
každou rostlinu by průměrně připadlo přes 275 litrů…
Vzhledem k tomu, že vodu z
vodovodu všichni normálně
pijeme, nevidím důvod, proč
by nemohla být ta samá voda
vhodná k pěstování konopí
bez dalšího důkladného testování. Testy tvrdosti vody
zvládnete udělat za pár korun.
CENY HNOJIV
článek Uvědomělý exekutor čtěte na konoptikum.cz
A DALŠÍCH
PROSTŘEDKŮ
Policie nezveřejnila kromě
fota dvou plechových konví a igelitových sáčků žádné
informace o pěstitelských a
zpracovatelských
pomůckách. Ti, kteří preferují vysoký obsah THC, musí do
hnojiv zainvestovat nějakou
částku, české sluníčko na
všechno určitě nestačí. Příznivci hnojiv však realizují své
pěstitelské sny zpravidla v indoorové kategorii. Je vhodné
připomenout, že existuje také
spousta pěstitelů, kteří se nebojí, resp. si nedovolí pěstovat s pomocí hnojiv a „jedou”
zkrátka maximální přírodní
styl. Můžeme tak s klidem
předpokládat, že výdaje na
hnojiva a další přípravky by
byly v minimalistické verzi
nulové. I takové prevíty, jako
jsou mšice nebo svilušky, lze
při troše zkušeností zlikvidovat zdarma.
CENY KONVÍ
Půlminutová práce s internetovým vyhledávačem ukáže, že je možné sehnat opravdu levné konve nebo jiné
kropicí prostředky. Využijete
je každopádně vždy a jen na
vás záleží, zda si dopřejete
kropáč, dva nebo třeba pět.
CENA TESTU PŮDY
Každý outdoorový grower
je samozřejmě přesvědčen o
tom, že půda, na které pěstuje on, je ta nejlepší v okolí.
Může to sice být pravda, ale
bez testu na nežádoucí látky v zemině to těžko může
opravdu dokázat. Na webu je
dohledatelná cenová nabídka
analytické laboratoře vZ lab,
která se zabývá nejrůznějšími
testy vod, půd, kalů, odpadů
apod. Testem, který by mohl
zajistit naprostou jistotu bezvadnosti půdy, je jejich rozbor
zeminy dle vyhl. č. 13/1994
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Aktuální cena za tento komplexní
rozbor půdy (na přítomnost
těžkých kovů, fenolu, alifatických chlorovaných uhlovodíků, chlorbenzenů, kyanidů
atd.) je 9 800 kč. Tuto částku
Zdroj: www.policie.cz/clanek/exekutor-nasel-marihuanu.aspx
nakonec započítáme do levého sloupce.
Při kalkulaci levnější varianty využijeme možnost, kterou nabízí každý growshop a
hobbyshop v této republice.
Místo poměrně nákladného, byť pro pěstování v zemi
nutného, rozboru půdy by
bylo možné se spolehnout
na vlastnosti certifikovaných
a ověřených půdních substrátů. Pak by vám na 54 kytek stačilo 54 ks 11litrových
květináčů a 12 ks 50litrových
pytlů substrátu. Nabídka
growshopů zahrnuje různé
typy květníků a substrátů a
vejít se do částky mezi 5 000
až 7000 kč by neměl být problém. Jak vidíme, možnosti
nezávadného a levného pěstování určitě jsou!
CENA TESTU
VÝPĚSTKU
Subjekt s oficiálním povolením testovat konopí u nás
neexistuje. Proč? Není pro to
(zatím) vlastně důvod. To, že
neexistuje u nás, ale neznamená, že inspiraci a zdroj pro
náš odhad nenajdeme jinde.
Komerční testování konopí
vypěstovaného soukromými
subjekty zavedla už před lety
Kalifornie. Jak píšeme v Konoptiku č. 30 v článku věnovaném laboratoři Steep Hill,
ceny za testy konopí se pohybují v rozmezí 6 až 120 dolarů
(126 až 2 520 Kč). Odhadovat
přesnou částku rozboru v ČR
je složité, přesto se o to pokusíme.
do levého sloupce jsme
proto pro jistotu dosadili
hodnotu 4 000 kč. Věříme,
že vyšší částky za testování konopí jsou jen zbožným
přáním nepřátel samopěstitelství. Do pravého sloupce
jsme vložili hodnotu 2 000
Kč. předpokládáme totiž,
že v případě legalizace samoléčby by došlo po určité
době na tomto specifickém
trhu k rozšíření konkurence
a následně by cena mohla
být rozhodně nižší, než jsme
uvedli v levém sloupci. Pro
úplnost dodáváme, že rozbory v kalifornském Steep Hill
se týkají jak možné škodlivosti vzorku, tak složení konopných komponent (podílu
THC a CBD).
ODHAD FINÁLNÍ
CENY ZA 1 GRAM
Podívejme se nyní na to
nejdůležitější – finální cenu
výpěstku, která nám vychází
na základě našich odhadů. Po
sečtení veškerých uvažovaných nákladů jsme u obou variant částku vydělili odhadovaným výpěstkem (2 700 g).
Zdroj: www.policie.cz/clanek/exekutor-nasel-marihuanu.aspx
>>> Pokračování na straně 4
Získali jsme tak průměrnou
výrobní cenu na jeden gram.
v maximalistické variantě jsme se dostali na částku
8,51 kč, v minimalistické na
3,70 kč za jeden gram čistě
vypěstovaného a zdravotně
nezávadného konopí.
V Izraeli je od minulého
roku nastavena cena za gram
léčivého konopí na předpis
na 10 šekelů, což je v přepočtu přibližně 50 Kč. Přesné
hodnoty izraelských vstupů
bohužel nemáme a nemůžeme tak posoudit, nakolik je
tato cena ospravedlnitelná.
věříme, že naše kalkulace není daleko od reality.
pokud bychom uvažovali
celkovou hodnotu nákladů
dvojnásobnou, nepřesáhne
cena za gram outdoorového konopí dvacet korun za
gram! Je vhodné připomenout, že zkušený pěstitel dosáhne srovnatelného zisku
s výrazně menším počtem
květin.
VYUŽITELNÝ
„ODPAD”
Na závěr připomeneme další nezpochybnitelnou vlastnost konopí, a to takřka dokonalou využitelnost. Kromě
palic, vhodných pro účinnější
typy konopných produktů, zbyde každému pěstiteli samozřejmě
spousta listí a
stonků. Ačkoliv
obsahují mnohem méně THC
než květy, je
tento „odpad”
maximálně využitelný.
Listí
skvěle
využijete na výrobu
konopných pokrmů, které
poslouží na drobné neduhy
od podrážděnosti přes zažívací potíže až po stařecký
třes. Stonky pak můžete třeba nadrtit a využít na masti
nebo tinktury. Pokud se vám
nechce se stonky pracovat,
můžete je společně s kořeny
třeba zakompostovat. maximální využitelnost konopí
je dalším faktem, který by
měl v dnešní konzumní společnosti zaznívat stále hlasitěji.
Dovětek
Naši kalkulaci a analýzu
je třeba brát s určitou rezervou. Na druhou stranu věříme, že nejsme tak daleko od
pravdy, když tvrdíme, že by
cena gramu léčivého konopí
vypěstovaného svépomocí v
kvalitních, zdraví neškodlivých venkovních podmínkách nepřesáhla průměrnou
hodnotu 10 kč za gram.
ambice tohoto textu není
v tvrzení, že naše kalkulace
je jediná správná. Objeví
se jistě spousta kritických
názorů na jednotlivé části i
celkovou myšlenku, a to z
různých táborů. Za každý relevantní a slušný názor vám
předem děkujeme. rádi bychom touto úvahou vyvolali
veřejnou diskusi o tom, zda
projekt „konopí do lékáren”
je za stávajících podmínek
tím správným řešením.
pIŠtE Nám svOJE NáZOrY Na WEB NEBO Na
kONtaktNí EmaIl
[email protected]
Morbiferor
KONOPÍ A ZDRAVÍ
4
30#
laBOratOrNí tEstOváNí kONOpí
L
aboratoř steep hill Jak steep Hill lab vznikla a cannabinolu), CBD (cannabi- lékařské konopí pro pacienta
diolu) a CBN (cannabinolu). mnohem prospěšnější.
byla založena v roce proč?
2008 v Oakland
v
Za vším stojí její zaklada- THC, jak všichni jistě víme,
kalifornii. Jedná se o insti- tel David Lampach, který se je hlavní psychoaktivní slož- „the safe cannabis“ - bezpečtuci, která se zabývá testo- tematikou lékařského kono- kou, CBD psychoaktivní není, né konopí
váním kvality a zdravotní pí zabývá již více než 8 led. zato ale působí proti bolesti,
Laboratoř Steep Hill nabízí
nezávadnosti
lékařského Dalším důležitým mužem CBN je pak produkt vznika- testovací postup, který ohodkonopí. Hlavní náplní práce j Addison DeMoura, který jící při rozkladu THC.
notí lékařské konopí z růzDále se laboratoř zabývá ných úhlů pohledu.
instituce je zajistit kvalitu stál u zrodu první konopné
teste.
lékařského konopí pomocí kliniky v USA, má přes 23 let mikrobiologickými
Pokud se konopí projeví
vědecké analýzy a aktivně praxe v tomto odvětví a jehž Vědci ze Steep Hill tvrdí, že jako absolutně nezávadné,
legitimizovat konopný prů- koníčkem je konopná legis- 85 % testovaného lékařského výrobce dostane certifikát
mysl zavedením nezávislých lativa. Nezapomeňme ani na konopí ukazuje stopy plísně, „The safe cannabis“.
standardů pro řízení kvality. AnnaRae Grabstein, která v ačkoli pouze 3 % vzorků lze
To usnadňuje pacientům/
daří se jim to v takové míře, současné době kliniku vede, považovat za nebezpečná na konzumentům orientaci na
že v roce 2011 byla klinika zabývá se rozvojem podniká- základě obecných pokynů trhu s konopnými léčivy. Pozvolena nejlepším testova- ní a také vědeckými studiemi pro rostlinné produkty. Pro kud si pořídíte produkt oznacím zařízením svého druhu.
na téma účinnosti lékařského lidi, kteří už nějaký zdravot- čený nálepkou s tímto nápiní problém mají, mohou být sem, můžete si být jisti, že lék
konopí.
Steep Hill využívá ověřeLaboratoř vznikla za účelem plísně a bakterie mnohem je čist, – bez pesticidů, plísní
né laboratorní metodiky a nabídnout pacientům, kte- větším nebezpečím než pro a bakterií
nabízí servis všem kaliforn- ří potřebují lékařské konopí, zdravého člověka, proto je
Podle výzkumů provedeským pěstitelům, výrobcům ten nejvyšší servis, kvalitní testování tou nejlepší cestou, ných na americkém trhu se
konopných produktů a v ne- a nezávadné produkty, které jak si lékem neuškodit. Ze pacienti přiklánějí ke konoposlední řaděmpacientům s zaručí co nejvyšší efektivitu stejného důvodu se prová- pí, které je řádně otestováno
platným lékařským doporu- léčby bez zbytečných kompli- dějí testy na obsah pesticidů. a zabaleno v obalu napuščením pro užívání lékařského kací. Slouží samozřejmě také Pesticidy užívané v průběhu těném nitrogenem, který
konopí. V laboratoři je přísně pěstitelům
licencovaného růstu mohou zanechat stopy uchovává produkt v nejvyšší
dodržována kontrola kvality, konopí, kteří mají možnost v závěrečném produktu, pro- kvalitě a v podmínkách, ktekterá se drží zásad používa- svůj produkt nejen otestovat to je důležité otestovat jejich ré znemožňují kontaminaných ve všech klinických a kvůli kvalitě a nezávadnosti, množství.
ci. Laboratoře jsou schopny
Za otestování konopí se poskytnout pacientům, kteří
referenčních laboratořích v ale také mohou využít velice
celých Spojených státech. Bě- kvalitní poradenství kliniky platí asi 6-–120 amerických potřebují lékařské konopí,
hem existence tohoto zařízení zaštítěné vědci z různých pří- dolarů, záleží na tom, jaké potřebné kontakty na certifiprošlo laboratoří více než 16 buzných oborů. Mezi další testy požadujete. Tuto částku kované výrobce (nezávisle).
000 vzorků lékařského kono- servis tohoto zařízení patří si průměrný Američan vyJedním z dalších servisů
pí.
certifikace nezávadných pro- dělá za 3-6 hodin. Pokud by laboratoře je možnost zabaKromě laboratorních rozbo- duktů, obalová technika, štít- podobné ceny byly požado- lit konopí do nitrogenových
vány za otestování konopí v obalů, které mají nesporné
rů nabízí zařízení také pora- kování apod.
Čechách, vydělali byste si na výhody: zamezí výskytu
denství v oblasti konopí , nejen co se týče pěstování, ale co všechno dělají laboratoře ně asi za 2-3 dny práce, takže plísní a bakterií, zabezpečí
o předraženou záležitost roz- stejnou kvalitu užívaného
také balení, distribuce a cer- testující konopí?
tifikace. Jedná se o nezávislé
Protože není nikdy jedno- hodně nejde.
produktu během celého roku,
Pacient léčící se lékařským předchází vyblednutí nebo
testovací středisko, které ne- značně jasné, kolik aktivních
slouží žádné firmě zabývající látek se v konopí nachází, konopím pak za 1 gram přeschnutí a samozřejmě nese pěstováním konopí nebo není také možné jednoznač- otestovaného, vyhovujícího škodí organickým produkjiným organizacím. Mezi ně určit dávku lékařského vzorku zaplatí kolem 10 USD, tům.
další laboratoře zabývající konopí, kterou člověk potře- tedy kolem 200 Kč. Jedná se
se testováním konopí patří buje. Proto laboratoř testuje o cenu srovnatelnou s cenou konopí jako lék v České renapříklad Harborside Health hlavní aktivní složky a jejich gramu marihuany na našem public:
Center v Kalifornii nebo Bo- zastoupení v lékařském ko- černém trhu. Rizika otesVypadá to, že i v České rezeman Montana Cannabis nopí. Test vyhodnotí, kolik je tovaného konopí jsou však publice se již brzy dočkáme
Testing Laboratory.
ve vzorku THC (tetrahydro- mnohonásobně nižší a samo možnosti legálně se léčit ko-
lékárníci tlumí nadšení.
konopí na předpis je zbytečně drahé
v
prvním čtení schválila
poslanecká
sněmovna novely
zákonů, které mají v České
republice legalizovat užívání konopí k léčebným účelům. vše prozatím nasvědčuje tomu, že užívání konopí
bude zákonné, bude-li pořízeno na lékařský předpis.
konopí by měli dodávat do
lékáren licencovaní výrobci
a pěstitelé. majitelé lékáren
jsou však v rozpacích, což
potvrzují slova předsedy
Grémia majitelů lékáren, lékárníka a provozovatele veřejné lékárny marka Hampela.
Nikoliv psanci, ale již pacienti, kteří si budou moci beze
strachu obstarat konopí v lékárnách. Lidé, jimž konopí
dokáže ulevit od bolesti, tak
nadále žijí v naději. V prvním
čtení schválili poslanci novely
zákonů, díky nimž bude užívání konopí pro léčebné účely
legální. Podle slov předsedkyně Poslanecké sněmovny
Miroslavy Němcové má novela umožnit striktně léčebné
využití konopí pro některé
závažné stavy nemocných.
V žádném případě tak neznamená celoplošnou legalizaci
marihuany. Jak informovala
média, licenci k dovozu nebo
k pěstování konopí v tuzemsku by měl vydávat Státní
ústav pro kontrolu léčiv na
dobu pěti let. Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil předpokládá, že
licencí bude nejvýše deset.
Zákon počítá také s registrem
pacientů, jimž bude konopí
předepsáno.
To jsou ve zkratce změny,
které by se měly brzy udát,
ale které nenacházejí zastání
u majitelů lékáren. Nedopracovanost návrhů opakovaně
kritizuje předseda Grémia
majitelů lékáren Marek Hampel. Ve Zdravotnických novinách publikoval článek, ve
kterém poukazuje na hlavní
nedostatky současných návrhů zákonů, které se legalizace konopí týkají. V čem
vidí hlavní rizika? Ve svém
příspěvku Hampel zápasí
předně s návrhem „povýšit“
Státní ústav pro kontrolu léčiv do funkce distributora.
„Státní ústav pro kontrolu
léčiv, s nímž nyní zákonodárci počítají jako s distributorem konopí do jednotlivých
lékáren, dnes funguje jako
kontrolní orgán státu pro
oblast léčiv. S distribucí léků
nemá ani ty nejmenší zkušenosti,“ píše Hampel. Podle
něho tři úřednice, které by
měly mít v ústavu distribuci na starost, jaro neudělají.
„Konopí pro léčebné účely
by mělo být dostupné všem
potřebným pacientům, tedy
ve všech lékárnách na území
našeho státu. Vážně nemocní
pacienti mohou jen málokdy
dojet do vzdálených lékáren.
Navíc by mělo být v každé
z nich připraveno k výdeji
v relativně pohotové době,
tedy maximálně do 24 hodin
po předložení lékařského
předpisu,“ podotýká Hampel, jenž si myslí, že za daného stavu to bude úkol takřka
nadlidský a zbytečně drahý.
„Rozumím státu, že si chce
nad distribucí legalizované
populární drogy zachovat
maximální dohled, a proto ji
nechce svěřit žádnému z již
fungujících privátních distributorů. Pouze upozorňuji, že
za těchto podmínek by stát
měl být připraven na výdej
podstatně většího objemu finančních prostředků z veřejných zdrojů, než s jakým zatím pravděpodobně počítá,“
míní předseda.
Závislost na
dodávkách zvenčí
Otazník si klade také v případě přechodného období, v
jehož průběhu by se do Česka hromadně vyráběné léky z
konopí dovážely. „Co bude po
přechodném období,“ ptá se
na stránkách Zdravotnických
novin lékárník. Coby člověk
znalý problematiky se snaží
čtenářům napovědět. „Tvůrci
zákona uvažují o tom, že lékárny nakonec budou zaváženy sušenou rostlinou a že
z ní lékárníci budou ve svých
vlastních laboratořích individuálně připravovat léky v
podobě kapek nebo sprejů. I
to by samozřejmě bylo možné, lékárníci jsou na takové
postupy školeni a připraveni.
Vytvořit v lékárnách nezbytné technické zázemí, ať už ve
skladech nebo v přípravnách
léků, ale přinese další nemalé
náklady,“ poukazuje na jeden
z problémů.
Nelze ovšem vyloučit, že
konečný scénář bude úplně
jiný, tedy že se po uplynutí
přechodného období budou
dále dovážet hromadně vyráběné léky od zahraničních
výrobců. To by pak podle
Hampela hrozilo, že mnozí
nopím. Samozřejmě by se
vám asi líbilo, kdybyste si
za domem mohli vypěstovat
svých pár kytiček, na které
byste dostali od vlády povolení k pěstování. Tak jednoduché to ale nebude. Vláda
sice bude vydávat akreditace na pěstování lékařského
konopí, zatím se ale mluví o
maximálně 10 kouscích pro
celou ČR. A troufala bych si
odhadnout, že jenom babiček,
ktíré si pěstují za domem konopí na mastičku, bude několikanásobně víc. Více o projektu „Marihuana do lékáren“
se dozvíte například na YouTube od Dušana Dvořáka
(http://www.youtube.com/
watch?v=kStKPyFyJXA).
Na kvalitu lékařského konopí by měl dohlížet Státní
ústav pro kontrolu léčiv, výběr dodavatelů by měl mít
formu dvoukolového veřejného a transparentního tendru. Vaše babička tedy dále
nebude mít právo pěstovat
si lékařské konopí – dostane
recept, na který si konopí vyzvedne v lékárně
Je nesporné, že nejjednodušší a nejlevnější řešení je
uzákonit pěstování lékařského konopí. Každý by si
pak mohl své konopí nechat
otestovat, aby zjistil, kolik je
v produktu aktivních látek,
zda neobsahuje plísně či bakterie a zda je tedy vhodné ke
konzumaci. Pokud žijeme v
demokratickém státě, měl by
mít tedy nárok na pěstování lékařského konopí každý,
kdo splňuje nároky a podmínky pro pěstování tohoto
produktu. Tak by se dala zachovat zdravá hospodářská
soutěž jako v jiných odvětvích, docházelo by k rozumné regulaci cen
Ráda bych uvěřila tomu, že
akreditaci pro pěstování lékařského konopí dostanou
lidé, kteří tomu rozumí, například pan Dušan Dvořák,
Miloslav Tetour nebo jim
podobní, proto pokládám za
nejrozumnější řešení to, že
nárok na akreditaci bude mít
každý, kdo splňuje podmínky
pro pěstování nezávadného
lékařského konopí. Několik
lidí toto označilo za nereálné
nebo „příliš demokratické“.
Je „marihuana do lékáren“
jen další tunel, nebo se podaří certifikovat transparentně
a s rozumem? Pomůže tento
projekt nemocným, nebo se
jedná o další byrokratickou
válku, ve které třetí strana
zbohatne na lidech, kteří se
chtějí léčit přírodní cestou?
Má nám vláda předvybírat
dodavatele lékařského konopí, nebo budeme mít právo si
lék pěstovat sami?
pacienti přijdou na mizinu.
„Jeden konopný sprej v lékovém rozměru dnes v Německu stojí v přepočtu zhruba 12
tisíc korun,“ vysvětluje důvod. Tímto vyvstávají otázky,
které předkladatelé nekonzultovali s odborníky, kteří
by konopí měli potřebným
pacientům skutečně zajišťovat v praxi. „Kdo bude
potřebným pacientům tyto
léky hradit? Zdravotní pojišťovny? Sami pacienti? Pojišťovny s pacienty společně?
V případě, že by úhrada byla
přesunuta, byť i z části, na
pacienty, kdo a jak je donutí,
aby si přestali pěstovat konopí pro svoji potřebu sami
doma, jak to dnes mnozí dělají, a začali je nakupovat v
lékárnách za drahé peníze,“
glosuje Hampel.
úrovních – od pěstování přes
zpracování a distribuci až po
výdej v lékárnách. V Nizozemsku tak v roce 2003 zvolili
model, jenž vychází ze státní
monopolizace celého procesu
a zcela jistě není v rozporu s
jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961,
dodává předseda, jenž je
přesvědčen, že zvolený model by podle současné předlohy donutil české pacienty
pěstovat si konopí v domácích podmínkách. „Mimo jiné
by nikým nebyla zaručena
kvalitní standardizovaná sušená rostlina s definovaným
obsahem účinné látky THC.
Naopak by se mohlo snadno
stát, že rostlinná droga by
obsahovala např. těžké kovy
či další chemické prvky, které by pacienty poškozovaly,“
vyzdvihuje lékárník. Ten s
velkou nadějí očekává odbornou diskusi na půdě výboru
pro zdravotnictví Poslanecké
sněmovny. „Doufám, že zde
bude dost prostoru k tomu,
aby fakta a argumenty mohly
předložit všechny zúčastněné
strany, tedy také provozovatelé lékáren. Vždyť to mají
být nakonec oni, kdo zajistí pro své pacienty kvalitní,
bezpečné konopí a ponesou
tak nemalý díl osobní zodpovědnosti,“ uzavírá Hampel.
Holandská inspirace
Podle Hampela by se Česká republika měla vydat nizozemskou cestou, nebo se
alespoň inspirovat tamějším
modelem. Otázku konopí
pro léčebné účely tu má na
starost státní agentura, která
však marihuanu nepěstuje,
nevykupuje ani nedistribuuje do lékáren. Pro potřeby
všech pacientů funguje jedna
oficiální pěstírna konopí, která zároveň distribuuje lék do
lékáren. „Státní agentura provádí pouze odbornou, kontrolní činnost, a to na všech
Co si o tom myslíte vy?
Jaro
Konopák
KONOPÍ A ZDRAVÍ
6
30#
duŠaN dvOřák sE NEvZdává.
Bude bojovat u Evropského
soudu pro lidská práva
Ú
stavní soud se nezastal lidí, kteří se léčí
konopím.
Chování
státních orgánů, jež ve většině případů šikanují pacienty, kterým konopí pomáhá,
označil za zákonné. Soud nechala chladným i sebevražda
Márie Brodské, která se kvůli
štvanici oběsila. Způsobným
„chováním“ by se měl zabývat Evropský soud pro lidská
práva.
Nechat zemřít. Těmito slovy lze parafrázovat usnesení
Ústavního soudu. Ten v polovině dubna rozhodl, že státní
orgány neporušují zákony
v případě honu na lidi, kteří
se léčí konopím. Nic na tom
nezměnil zoufalý čin Márie
Brodské, která si kvůli byrokratické štvanici vzala život.
S oprátkou kolem krku rázně vyřešila nekončící útisk
ze strany vyšší moci. Léta
byla Mária Brodská vláčena
po soudech. Příčinou sváru
byly rostliny konopí, které si
starší žena na své zahrádce
pěstovala. Měla však k tomu
pádný důvod. Z konopí si vyráběla mast na bolavé rány na
nohou. Vyvstávají tak otázky,
zda se dalo jejímu zoufalému činu předejít a zda tento
čin něco změní. Nelze však
na ně jednoznačně odpově-
dět. „Paní Márii roky vláčeli
v trestně-právním řízení a
byla opakovaně souzena. V
lednu 2008 ji osvobodil Nejvyšší soud, přičemž jeho rozhodnutí mělo být závazné.
Přesto ji znovu obžalovávali a
nakonec i uštvali. Příčin mohlo být jistě více, ale skoro deset let naprosté bezmoci před
státní mašinérií poznamená
každého. Vím ale i o dalších
lidech, kteří z podobného důvodu spáchali sebevraždu.
Nemluvě o těch, jimž takto
vzali jediný lék, který jim
pomáhal v boji proti rakovině, a kteří pak zemřeli,“ říká
zakladatel cannabis terapie a
ospělovský pěstitel léčivého
konopí Dušan Dvořák.
Ten již léta bojuje za práva
jedince na léčbu konopím a
právo bádat o jeho léčivých
účincích. Léta se tak musí
vypořádávat s prozatím nezdolnou českou justicí. Poslední nezdar? Již zmíněné
rozhodnutí Ústavního soudu,
který zamítl stížnost se jmény
nemocných, kteří kvůli necitlivému postupu státních
orgánů umřeli. Soudu nestačila osmnáctistránková argumentace ústavní stížnosti. Ta
obsahovala jasně popsané a
doložené kardinální porušení
ústavně garantovaných práv
občanů a rovněž detailně
zmapované spáchání zločinů
proti lidskosti. Soudu byly
také adresovány dva dodatky
s důkazy o porušení zákonů. Přes doložené znalecké
posudky ale soud neshledal
porušení práv. Neobměkčila
jej ani jména nemocí umlčených osob. „Státní orgány neporušují zákony, když zabíjí
a mrzačí spoluobčany, kteří
se léčí konopím,“ konstatuje
Dvořák.
Opora v evropském
výkladu
Byť jeho snaha připomíná
boj s větrnými mlýny, nevzdává se. Věří ve spravedlnost a lepší zítřky. „Dodnes
je justice ovládána bolševickým nazíráním na roli práva
ve vztahu občana a státu,“
pojmenovává jeden z hlavních problémů Dvořák. Není
tajemstvím, že podle rozhodnutí Nejvyššího soudu je
v Česku legální pěstování a
zpracování léčivého konopí,
pokud tedy člověk neprodává marihuanu nebo ji nepodává mladistvým a záměrně
nešíří toxikomanii. K tomu
má člověk dle ústavy, úmluv
a zákonů absolutně garantováno právo na důstojnost,
právo na léčbu dle vlastní
volby. Oporu jedinec nalézá
také v evropském právu, které povoluje užití konopí pro
léčivé účinky, čímž tak vyřazuje ze hry zákon o návykových látkách. „Z takového
judikátu Evropského soudu
by šla dovodit povinnost
České republiky odškodnit
každého občana, který se nejpozději od roku 2009 nesměl
léčit konopím (a zemřel nebo
byl zmrzačen) nebo pěstovat
konopí a byl za to kriminalizován nebo jakkoliv popotahován v trestním řízení, a to
včetně těch, kteří obchodovali
s marihuanou. Zkrátka strašný průser,“ uvažuje Dvořák.
Dvořák nyní cítí šanci, jak
zvrátit doposud nepříznivý
vývoj. „Jdeme k Evropskému
soudu pro lidská práva pro
hrubé porušení mezinárodních úmluv a českých zákonů
a Ústavy s tragickými dopady na životy, zdraví, majetky
a práva občanů. Prošetřuje to
Evropská komise,“ říká nekompromisně Dvořák.
Podpora rodné Hané
Ve svém snažení nezůstává sám. Potřebnou sílu mu
dodává podpora jeho okolí.
V boji s českou justicí Dvořá-
ka podpořil známý psycholog Lubomír Smékal, bývalá
rektorka Univerzity Palackého Jana Mačáková a řada dalších lékařů a olomouckých
osobností včetně osmi olomouckých nevládních organizací, například vyšší
odborná školy Caritas, Unie
pro řeku Moravu či Spolku
Trend vozíčkářů. Lidé z Olomouce však nezůstali pouze
u slov a odhodlali se k činům. Obrátili se na ministra
spravedlnosti, přičemž žádají
obnovení Dvořákova trestního řízení z důvodu hrubých
chyb v celém průběhu řízení
a přesvědčují ministra o podání stížnosti Nejvyššímu
soudu. Tu adresovali rukám
ministra spravedlnosti v půli
května. Přesně rok poté, co
byl za léčbu konopím uvězněn Miloslav Tetour. „Nebo-
autor článku:
juji za sebe, ale za lidi, které
mám rád. Jednání státních
orgánů vůči nevinným nemocným lidem považuji za
zločinné. Nikoho z veřejných
médií to prostějovské běsnění
ale nezajímá a já se mám pak
divit, že státní orgány nikdo
netlačí k odpovědnosti veřejně a nedokládá, jak hrubě
porušují zákony. Jsem odsouzen, dvakrát obžalován a obviněn, máme s manželkou za
poslední tři roky 15 soudů a
vedeme přes 30 správních řízení,“ líčí Dvořák. „Kolik lidí
ještě zabijí, zmrzačí a pošlou
tihle zkorumpovaní zločinci
do vězení, než lidem dojde,
že se to týká i jich samotných
a že kradou i jejich práva a
svobodu,“ ptá se neúnavný
bojovník Dvořák.
Konopák
dr. Franjo Grotenhermen
cO maJí spOlEČNéHO
ČErNý pEpř a caNNaBIs?
s?
P
řed několika roky zjistili vědci, že v koření
existuje složka, která
se dokáže navázat na kanabinoidní receptor typu 2 (tzv.
CB2 receptor). Tato složka se
jmenuje beta-caryophyllen a
je součástí éterických olejů.
Dlouhou dobu se mělo za to,
že na kanabinoidní receptory
se dokážou navázat jenom
kanabinoidh
konopných
rostlin. Později se ukázalo,
že i určité složky echinacinu,
tzv. alkylamidy, zprostředkovávají působení svých imunitních modulátorů zčásti pomocí aktivace CB -receptorů.
Vědci ze Švýcarského spolkového institutu pro technologii
v Curychu upozornili na to,
že mnohé alkylamidy echinacinu se na C2- receptory
vážou silněji než endokanabinoidy.
Éterické rostlinné oleje sestávají ve své typické formě
z lehce prchavého aromatického terpenu a podobných
substancí. Beta-caryophyllen
je právě jedním z těchto terpenů. Tyto substance rozpustné v tucích putují zlehka
buněčnou membránou, přičemž zastávají množství ekologických úkolů, mezi jinými
aktivity v rámci vzájemného
působení mezi rostlinami a
hmyzem. Beta-caryophyllen
je důležitou prchavou substancí, která se vyskytuje ve
větším množství v éterických
olejích mnohých různorodých koření a rostlinných
živin, mezi jinými například
v oreganu, skořici a černém
pepři. Díky své jemně aromatické chuti se využívá pro
komerční účel -– jako doplněk výživných látk, nebo
v kosmetickém průmyslu.
Beta-caryophyllen je také důležitou součástí (až do 3nt%)
éterických olejů obsažených
h konopných rostlinách
Donedávna bylo známo jenom to, že se některé kanabinoidy vážou na kanabinoidní
receptory. Nicméně nejnověji
se ukazuje, že existuje i jiná
součást konopí, která se váže
na CB– receptory. Receptor
typu CB1 se nachází především na nervových buňkách
centrální nervové soustavy
(mozek, mícha), ale také na
mnohých dalších typech buněk po obvodu, jako například na buňkách střev, jater,
srdce, plic, močového měchýře, pohlavních orgánů a
kůže. Naproti tomu receptor
typu CB2 je rozšířen hlavně
na buňkách imunitního systému. U lidí a zvířat se tyto
dva typy receptorů aktivují
pomocí tělem vyprodukovaných kanabinoidů, tzv. endokanabinoidů. Zatímco aktivace receptorů typu CB1 má za
následek psychické působení
konopných produktů na centrální nervovou soustavu, nemají aktivní receptory typu
CB2 žádný vliv na psyché.
Aktivace receptorů typu CB2
naopak vytváří imunitní reakci. Látky, které se vážou
na CB2, tlumí záněty a tvorbu opuchln, a také disponují
vlastnostmi tlumícími bolest.
Vněstřevním -trvíicím traktu
pak tyto účinné látky chrání
zvířata před záněto tlustého
střeva vyvolanými chemickými látkami
K tomu všemu slouží receptor CB2 jako potenciální
bod působení pří léčbě arteriosklerózy a osteoporózy.
Na arteriosklerózu je dnes
nahlíženo jako na chronický
zánět cv, a na poruchy tukového metabolismu (především zvýšené množství
„špatného“ cholesterolu) se
již nenahlíží jako na hlavní
příčinu. Proto budou vesměs
všechny látky, které dokážou
speciálně aktivovat receptor
CB2, hrát zajímavou roli při
léčení mnoha nemocí. Dřívější studie ukázaly, že aktivace
receptoru CB2 snižuje koncentraci látek přenášejících
záněty (faktor nádorové nekrózy alfa, interleukiny-1-bea,
atd.). Vědecká skupina ze
Švýcarska, Itálie a Německa dokázala, že beta-caryo-
phyllen dokážt způsobit i tyto
účinky. Protizánětlivé účinky
beta-caryophyllenu se projevily už u velmi malých dávek. Už někdy v roce 1993 se
objevovaly různé protizánětlivé efekty beta-caryophyllenu, mezi jinými například
omezení zánětu žaludku u
zvířat. Tenkrát byl ale mechanismus tohoto působení ještě
neznámý. Beta-caryophyllen
je prozatím jedinou známou
látkou v konopné rostlině,
která dokáže aktivovat kanabinoidní receptory, a to i
přesto, že v zásadě vykazuje
zcela jinou strukturu než klasické kanabinoidy. Tím představuje zcela nový typ kana-
binoidu, jenž se selektivně
váže na receptor CB2. Jelikož
je tento terpen důležitou součástí éterických olejů v konopí, má šanci zvýšit celkovou
účinnost konopných přípravků. Pro tyto účely se užívá
beta-caryophyllen v rostlinné
výživě v denních dávkách od
10 do 200 miligramů. A proto by se tato látka mohla stát
součástí živin, které ovlivňují zánětli, a případně i další
fyziologické procesy pomoco
endokanabinoidního systém.
Překlad: radomila
#30
NĚKDE JINDE
7
bleskovky
Zpravodaj: Pokai-mu / Hanuman
městě země. Malajsie je v
úrovni represe konopných
„zločinů” v oblasti jednoznačně nejaktivnější. Ale ani
v dalších arabských zemích
to není o moc lepší. Před
dvěma měsíci byl v Indonésii
odsouzen k smrti cizinec Fernandéz, toho času zaměstnanec indonéské stavební firmy,
kvůli tomu, že byl zadržen s
necelým kilogramem konopí. Odchycen policií byl již v
roce 2004 a vrchní indonéský
soud zamítl jeho odvolání. Další případy najdete na
webu http://www.ccguide.
org/deathpenalty.php.
Samozřejmě děsivé nejsou
jen samotné tresty smrti, které s jistou dávkou černého
humoru mohou být dokonce
pokládány v podstatě za výhru… Minimálně v porovnání s doživotním trestem
v malajském, singapurském
nebo thajském vězení, o jejichž „úrovni a pohostinnosti” bylo natočeno již několik
dokumentárních filmů. Samotný pobyt ve vazbě nebo
i krátký pobyt v orientálním
vězení se podepíše na člověku do smrti. Pokud se jí tedy
nedočká tam…
Zastavte
nesmyslné
tresty smrti
Za konopí!
Z
atímco v Uruguayi se
začíná řešit legalizace
konopí, v jiných částech světa panují naprosto odlišné
tendence. V zemích jako Indonésie, Singapur, Malajsie,
Írán, Irák, Brunej, Thajsko,
Spojené arabské emiráty
nebo Čína jsou stále velmi
oblíbené a používané tresty
smrti. I přesto, že nelze odsuzovat jiné kultury na základě
hledisek kultury vlastní, si
dovolujeme s touto praxí dů-
razně nesouhlasit. Trest smrti za úkladnou vraždu nebo
opakující se závažné trestné
činy? U nenapravitelných
případů snad… Ale trest
smrti za pašování nebo jinou
manipulaci s konopím? To je
teda slušná pí*ovina!
Nejčerstvější případ represe v té nejagresivnější formě
přinesly agentury z Malajsie.
V květnu tohoto roku byl
po více než ročním procesu
odsouzen k smrti nigerijský
student James Kamara. Ten
byl zadržen 13. září 2010 s necelými 19 kilogramy konopí
na autobusovém terminálu
v Kuala Lumpuru, hlavním
Možná si o činech výše zmíněných řeknete: „Vždyť jsou
to jen pašeráci nebo dealeři…“ Ano, to sice jsou. Důkazů, že agresivní přístup
některých států ve věcech konopných je dost. Na sklonku
roku 2011 jsme v Konoptiku
č. 26 informovali o příběhu
australského teenagera, který
byl za koupi (sic!) několika
málo gramů držen dva měsíce ve vazbě, aby byl nakonec
(naštěstí) propuštěn a předán
australským úřadům. Hrozil
mu trest dvou let v tvrdém
indonéském vězení. Případy, kdy to dopadne relativně dobře, nejsou příliš časté.
Zařadit tam můžeme také
případ Azmana Sanwana, kterému
byl letos v březnu trest smrti
zrušen pro nedostatek důkazů. Singapurská obžaloba ho
vinila z toho, že se podílel na
obchodu s konopím. Zabavený materiál vážil přibližně 1,5
kg konopí. Žalobci se nakonec nepodařila prokázat vina
obviněného.
Nesouhlasíte-li s touto drsnou represí, podpořte aktivitu organizace ENcOd
– petici „Petition to end the
death penalty for cannabis”,
která je adresována Organizaci spojených národů (OSN)
a vyzývá vlády všech zemí
světa, aby okamžitě zastavily
popravy za trestné činy spojené s konopím. Pokud nejste
burani a omezenci, zajímající
se tak maximálně o váhu svého výpěstku, zkuste navštívit
stránky organizace ENCOD
nebo přímo stránku věnující
se přísným trestům za manipulaci s konopím. Važme
si toho, že v naší zemi sice
můžete za konopné delikty
také vyfasovat nesmyslný a
hloupý flastr, ale o život vám
nepůjde. Nikdo nás nenutí
petici podepsat, ani se o téma
zajímat. Ale svou karmu si
můžete zlepšovat neustále,
co myslíte?
Konoptikum apeluje:
Nebuďme neteční k tomu, co se
děje daleko od nás!
Google: end death penalty
cannabis
UrUgUaj sa
toho nebojí
U
ruguajská vláda 18. júna
oznámila, že v rámci
boja s narastajúcou kriminalitou vkladá nádej do predaja
marihuany občanom, ktorí si
ju po registrácii budú môcť
legálne kúpiť. Do parlamentu
plánuje predložiť návrh, ktorý by z Uruguaja spravil prvú
krajinu na svete, kde funguje
takýto prístup k marihuane.
Podľa tohto plánovaného
prístupu bude vláda môcť
predávať marihuanu dospelým občanom, ktorí sa oficiálne zaregistrujú. Tak budú
môcť oficiálne miesta sledovať, koľko trávy kto nakupuje. Vláda bude regulovať aj
kvalitu trávy a každá osoba
bude mať povolený nákup 40
jointov mesačne.
Minister obrany Eleuterio
Fernandez Huidobro reportérom povedal, že opatrenie
je zamerané na zníženie miery kriminality v krajine a tiež
chce od seba oddeliť obchod
s marihuanou od obchodu s
tvrdými drogami (menovite
s kokovou pastou). Ak sa na
čiernom trhu nebude predávať marihuana, tak Uruguaj
od seba oddelí huličov a dílerov, ktorí ponúkajú nebezpečnejšie látky.
„Presúvame sa k prísnejšej
štátnej kontrole distribúcie a
predaja tejto drogy... Jedná sa
o boj na dvoch frontách: proti
užívaniu a pašovaniu drog.
Myslíme si, že prohibícia
niektorých drog vytvára pre
spoločnosť viac problémov
ako drogy samotné.“
Podľa uruguajských novín
budú peniaze, ktoré vláda
vyberie na dani z marihuany,
použité na liečenie drogovo
závislých. Vláda ale neposkytla ďalšie detaily. Užívatelia, ktorí budú brať vyššie
ako povolené množstvo,
budú musieť podstúpiť protidrogové liečenie. Uruguajský
prezident navrhované opatrenie komentoval slovami:
„Nemám žiadnu morálnu autoritu zabraňovať deťom, aby
pestovali marihuanu, keď
celý svoj život fajčím tabak.
Mám byť ako starý konzervatívec?“
Podľa organizácie NORML
legalizácia marihuany neprináša výhody len v rámci
bezpečného užívania a liečby
závislosti. Ak Uruguaj povolí, aby si marihuanu mohli
kupovať aj turisti, tak to bude
predstavovať výzvu pre Amsterdam udržať krok so súčasným dianím (Holandsko v
súčasnosti uvažuje o predaji
marihuany len pre miestnych
obyvateľov). Legalizácia by
okrem toho vytvorila priestor
pre výskum medicínskeho
využitia marihuany vrátane
komercializácie pestovania
technického konope. V Uruguaji neplatia žiadne zákony
proti užívaniu marihuany.
Vlastníctvo drogy pre vlastné
použitie nebolo nikdy kriminalizované.
Konoptikum fandí:
Jen tak dál!
Google: uruguay legalise
cannabis
KULTURA
8
lEtNí FEstIvalY s
30#
&
vážení
v
ážení čtenáři konoptika
České léto je zpravidla ve znamení hudebních festivalů a kulturních akcí pod širým nebem. I my preferujeme outdoorově-kulturní
zábavu. díky spolupráci s naším hlavním reklamním partnerem, Growshop.cz, vám nabízíme přehled letních kulturních akcí, který se
pasivně zúčastníme.
výtisky našeho konoptika najdete na následujících festivalech u stánku Growshop.cz. v tradičním stánku s vaporizérem a širokým
výběrem zejména headshopových produktů najdete také letos výtisky nejnovějšího konoptika č.30.
doufáme, že konoptikum vám poslouží nejen jako “podprdelník”, základ papírové čepice nebo náhražka toaletního papíru, ale také
jako zdroj zajímavých informací, které můžete s přáteli prodiskutovat mezi hudebními představeními oblíbených kapel. a kdybyste se
náhodou nudili, zahrajte si naše pexeso nebo lodě!
díky, že nás čtete, přejeme poklidně atraktivní léto.
vaŠE kONOptIkum
HIP HOP KEMP
LET IT ROLL
kdy:
kde:
20.-21.července 2012
Staré Ždánice u Pardubic, pískovna Oplatil
co:
Open Air Stage, Take Control Stage, Dubstep Alliance Stage, Cross Club Stage
kdo:
Camo & Krooked LIVE, Flux Pavilion,
Dirtyphonics LIVE, Caspa, The Qemists
LIVE, MS Dynamite, Loadstar, Delta
Heavy, Teebee & Calyx, Tantrum Desire,
AMC, Kasra, Spectrasoul, Enei, Dub
Phizix, Phace, Misanthrop, Rockwell,
Crissy Criss, Reso, Tunnidg, Mefjus
Web: www.letitroll.cz
FB:
www.facebook.com/letitrollcz
proč jet: Dnes již tradiční festival d’n’b hudby
se koná v pískovně Oplatil nedaleko
Staré Ždánice u Pardubic. Vaše těla
roztančí a mysl uspokojí například Flux
Pavilion, Dirtyphonics, The Qemists,
Crissy Criss nebo Teebe&Calyx.
HIGH JUMP
kdy:
k
kde:
k
3.- 4. srpna 2012
Hřiměždický lom nedaleko Příbrami
co:
Cliffdiving, Splashdiving
c
k
kdo:
Anna Bader, Andreas Hulliger, Christian Guth/Prago
Union, Horkýže Slíže, U-Cee, United Flavour Band
Web
Web:
www.cliffdiving.eu
FB:
www.facebook.com/cliffdiving.eu
proč jet: Spojení adrenalinového sportu
p
s kulturní produkcí – ideální
spojení pro umocnění Vašich
letních zážitků. Hlavním tahákem
je určitě exhibice ve skoku z 20
metrové výšky! Mezi hudebními
tělesy zaslouží Vaši pozornost
třeba Prago Union nebo U-Cee.
ROCK FOR cHURCH(ILL)
kdy:
kde:
co:
kdo:
24.-25.srpna 2012
Vroutek u Podbořan
Hlavní stage a Growshop DJ stage
The Freestylers, Horace Andy, Tito & Tarantula,
Dub Pistols, Tři Sestry, Vypsaná Fixa, Vltava,
NZ Shapeshifter, Panteón Rococó, Sto zvířat
Web: rfch.cz
FB:
www.facebook.com/rfchfest
proč jet: Jako vždy, poslední srpnový víkend je vyhrazen
západočeskému festivalu Rock For Churchil.
Na koho se zaměřit letos? Třeba na legendárního jamajského zpěváka Horace Andyho,
který je znám také jako člen Massive Attack.
kdy:
kde:
co:
16.-18.srpna 2012
FestivalPark Hradec Králové
Hudební, taneční a doprovodný program
kdo: Mos Def, Madlib, Dilated Peoples, Beat Junkies, Dope
DOD, Jean Grae, Efthymis,
PSH, Majk Spirit, Vec
Web:
www.hiphopkemp.cz
FB:
www.facebook.com/hiphopkemp
proč jet: Ve střední Evropě snad neexistuje hoper, který dosud nebyl na
HipHop kempu. Jeden z nejlépe
obsazených evropských festivalů svého druhu Vás letos zve na
americkou hvězdu Mos Def!
TRUTNOV
OPEN AIR
kdy:
kde:
co:
kdo:
Web
Web:
FB:
FB
proč:
p
16.-19.srpna 2012
Trutnov, areál Bojiště
Nejstarší český hudební festival!
Korn, Deus, Jiří Schmitzer, Vltava,
Imodium, Boron, Atari Terror,
Kurtizány z 25.avenue, Čankišou,
Tleskač, Fuera Fondo a další
festivaltrutnov.cz
www.facebook.com/trutnovfestival
Nejstarší český hudební festival
Trutnov Open Air je bez jakéhokoliv patosu jednoznačným
vládcem českých festivalů. I když
mají jiné festivaly atraktivnější
kapely, vnitřní síla a indiánský
přístup trutnovského festivalu zapůsobí na každého návštěvníka.
#30
ČERNÁ KRONIKA
9
Je třeba se divit? Češi touží po úniku
Celkový Index neřestI
ZEmě
cElkOvě
pOřadí
ZEmě
cElkOvá
prEvalacE
oPIÁtY vČetnĚ PředePsAnýCH
pOřadí
Č
eský národ vévodí tabulkám, pomocí kterých je porovnávána
konzumace alkoholu a marihuany. Vyplývá to ze statistik
OSN a Světové zdravotnické
organizace. Češi si tak připsali neslavný primát nejne-
řestnější země. S velkým odstupem následuje Slovinsko a
Austrálie.
Sám pro sebe si kladu otázku, jak tato informace na
čtenáře zapůsobí. Bude to
šokující, nebo spíše úsměvná zpráva? Opravdu se nám
ZEmě
Čechům žije tak dobře, nebo
jsme na tom naopak tak špatně? Česko je totiž světová
supervelmoc v užívání drog
a pití alkoholu. Ovládlo celkový žebříček 60 zemí, který
sestavila americká agentura Bloomberg. Ta porovnala
cElkOvá
prEvalacE
Zdroj: http://www.bloomberg.com/slideshow/2012-04-30/bloomberg-rankings-global-vice-index.html
pOřadí
UŽÍvÁnÍ konoPÍ
státy podle čtyř
návykových faktorů: míry
konzumace alkoholu, cigaret, drog a ztrát z hazardních
her. Výzkum se opíral o údaje
Světové zdravotnické organizace, OSN a dalších respekto-
pohádkový příběh se špatným koncem
P
olicie na konci května
odhalila dosud největší
pěstírnu marihuany v
České republice. V budově v
Dolním Žďáru na Karlovarsku nalezli detektivové 5 600
rostlin konopí a jako bonus
zazděného
vietnamského
zahradníka. Vietnamská pohádka o zbohatnutí pomocí
velkovýroby drog nabývá nebezpečných rozměrů.
Ta zpráva přišla jako blesk
z čistého nebe. Policie v první polovině června zveřejnila
detaily své úspěšné operace s krycím názvem Dukla.
Jejím výsledkem bylo odhalení dosud nejrozsáhlejší
indoorové pěstírny konopí
v Česku, zajištění zatím největšího množství marihuany
při jedné operaci, zjištění ojedinělého způsobu dodávky
elektrické energie za využití
naftových agregátů a 13 obviněných pachatelů.
Skupina se zabývala pěstováním a následnou výrobou a distribucí marihuany
převážně na území Karlovarského a Ústeckého kraje.
Část produkce byla vyvážena do Německa. Policisté při
zásahu zabavili 5 600 rostlin
konopí, ze kterých by podle
policie bylo možné získat
minimálně 500 kilogramů
marihuany v ceně zhruba 40
milionů korun. Kriminalisté
odhalili celkem čtyři pěstírny, jedna z nich byla dosud
největší na českém území,
ačkoli fungovala jen na poloviční výkon. „Organizovaná
skupina pachatelů používala
pro výrobu elektrické energie
celkem tři naftové agregáty,
kdy nejvýkonnější pocházely z Číny. Další tři agregáty
stejného typu měli pachatelé objednány, současně měli
již připravenou a kompletně
vybavenou další část pěstír-
ny konopí a čekali pouze na
dovoz agregátů, aby mohli
zahájit pěstování konopí v
celé pěstírně,“ popsal mluvčí
protidrogové centrály Michal
Hammer.
Zajištěný agregát značky
Volvo byl schopen pokrýt
spotřebu elektrické energie
pro 200 kusů 800wattových
výbojek. Zbylé dva agregáty
s nižším výkonem sloužily
taktéž k pokrytí nadměrné
spotřeby elektrické energie.
Není tak náhodou, že policisté při domovních prohlídkách zabavili nádrže s 5 000
litry nafty.
Mezi zadrženými pachateli
byli dva Češi, kteří skupinu
organizovali, zbylí zadržení
byli Vietnamci. „O bezohlednosti jejich počínání svědčí
zazděný vietnamský zahradník v jedné z pěstíren,“ řekl
Hammer. Muž byl podle něj
otrokem, kterého skupina za-
držovala v uzavřené pěstírně,
aby se staral o rostliny.
Takřka sci-fi příběh se odehrával v ulicích nic netušícího malého města. Pachatelé
v Dolním Žďáru pobývali
krátce, navíc se přistěhovali do nové zástavby na jeho
okraji. K tomu utvořili uzavřenou skupinu a téměř s
nikým se nebavili. Všech 13
zadržených v současnosti čelí
obvinění z nedovolené výroby omamných látek a hrozí
jim až dvanáctileté vězení.
Okresní soud v Karlových
Varech poslal dvanáct z nich
do vazby, jeden z Čechů bude
stíhán na svobodě. „V současné době není celý případ
uzavřen a lze předpokládat,
že dojde k obvinění dalších
osob,“ doplnil mluvčí NPC.
Tento poslední a zároveň
megalomanský případ je
důkazem toho, že v mnoha
krajích včetně hlavního měs-
vaných institucí. Pozornost
se soustředila na populaci
od 15 do 64 let, přičemž se
sledovalo roční množství
spotřebované na hlavu, případně finanční ztráty ve vztahu k hrubému domácímu
produktu.
Ze čtyř dílčích přehledů
Česko chybí v první desítce
pouze jednou – v žebříčku
zemí, kde je nejvíce rozšířeno hráčství. Je ovšem na 1.
místě v průměrné konzumaci
alkoholu, a to se spotřebou
16,5 litru na hlavu. Co se týče
kouření, tak jsme se úspěšně
probafali k 5. místu s průměrným počtem 2 378 cigaret
na osobu. K tomu Češi berou
zlato v kouření konopí. Pokud jde o „tvrdší materiál“,
tak český národ v užívání
drog předstihli pouze obyvatelé Spojených států. V módě
je v tuzemsku extáze a amfetaminy. „Ta čísla jsou skutečně tristní. Mám ale podporu
premiéra Nečase v tom, aby
se tato situace změnila,“ říká
národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. A
první kroky, jak zvrátit nepříznivý vývoj, jsou již na světě.
Vobořil představil koncepci,
která zpřísní tresty za nalévání alkoholu mladistvým.
Dosud nesl odpovědnost jen
číšník, nově by se za takové
chování zodpovídal i majitel výčepu. A místo pokuty
v řádech tisícikorun by mu
stát mohl restauraci i na pár
dní zavřít. „Řešíme jen, zda
novelu poslat do sněmovny
jako poslanecký, či vládní návrh. Věřím, že bez problémů
projde,“ popisuje Vobořil.
Zainteresovaní nyní hasí
požár. Kde se však vůbec bere
touha se profetovat či propít
na Mount Everest neřestí? A
proč nefungují záklopky, ať
už tělesné či společenské? „Ty
příčiny jsou mnohavrstevné.
Člověk by si měl uvědomit,
že v případě, že si alkoholem,
drogami či hazardem poškodí kariéru, případně zdraví,
tak mu alkoholový průmysl
ani provozovatel hazardu nic
nedají. Lidé jsou šáleni reklamou a v podstatě sedají na
lep podvodníkům,“ vysvětluje primář mužského oddělení
závislosti Psychiatrické léčebny Bohnice Karel Nešpor.
Důležitou roli v možném
podlehnutí člověka hraje také
pracovní prostředí. „Zaměstnavatelé by si měli více uvědomovat, že teď jde o jejich
pracovní sílu, o kvalitu jejich
pracovních sil, a měli by tu
pracovní sílu chránit všemi
možnými prostředky,“ objasňuje Nešpor. Podle Nešpora
by situaci mohl zlepšit dostatečný rodičovský dohled.
„Rodiče jsou schopni jasně
říci, co ano, co ne, tohle smíš,
tohle nesmíš. Tady si také nemyslím, že čeští rodiče jsou
úplně dokonalí,“ míní Nešpor. Na každý pád by měli
být v pozoru vedle místních
samospráv i politici. „Řešením může být vyšší zdanění
hazardu a alkoholu,“ dodává
respektovaný psychiatr.
Přesto situace nemusí být
tak vážná, jak se na první pohled zdá. Někteří odborníci
totiž berou statistická čísla s
rezervou. Za prvenstvím Čechů prý stojí spíše to, že se k
tomu na rozdíl od cizinců nestydí přiznat.
Konopák
Více na našem webu www.konoptikum.eu
ta začínají hrát v obchodu s
drogami hlavní roli Vietnamci. Z tohoto důvodu jich policie v loňském roce zadržela
celkem 192. A toto číslo rok
od roku stoupá. Drogy totiž
Vietnamci považují za stejné
zboží, jakým jsou potraviny nebo oblečení. „Jde jim
o hlavně o zisk, drogy jsou
pro ně jen další druh zboží,“
vysvětlil Hammer. Vietnamci jsou navíc, na rozdíl od
Čechů, schopni velmi dobře
spolupracovat mezi sebou.
„Jedna skupina například
získá zakázku na 10 kilogramů marihuany do Německa.
Sama je ale schopna vypěstovat jen 5 kil, tak osloví druhou skupinu,“ poznamenal
Hammer. „Nemají přitom
strach, že by je druhá skupina
podvedla,“ dodal. Pro velkopěstírny marihuany si vietnamští zahradníci často pronajímají rodinné vily v klidných
městských částech. K tomu,
aby produkty na trhu uspěly,
nabízí Vietnamci drogy velmi
kvalitní.
Květnový případ překonal i
událost z prosince roku 2010,
kdy policisté v hotelu Corrado v Dubí na Teplicku objevili na 5 000 rostlin marihuany.
Na místě, kde se svého času
scházely špičky sociální demokracie včetně ex-předsedy
Jiřího Paroubka, zadržela policie tři Vietnamce, kteří se o
rostliny starali.
Asijští zahradníci figurovali
také v akci Květinky, kdy detektivové zasahovali v Sedlci
u Karlových Varů. V prostorách nenápadného domu
našli policisté přibližně 3 000
rostlin konopí, a to ve všech
stádiích růstu.
Konopák
RECEPT
10
30#
Konopné vaření
T
ento díl Konopného vaření je věnován především sladkým mlsounům. Okuste a zkuste připravit
recepty na Sladké čokoládové piškoty nebo Panna Cottu de Hash (svařenou smetanu s hašišem). Nemáte na sladké chuť? Zkuste nakládaný hermelín v konopném oleji s olivami, česnekem
a chili papričkou. Recepty nám pište nana [email protected]
Dobrou chuť
paNNa cOtta
dE HasH
(Svařená
Smetana
S hašišem)
ingredience:
1l smetany
5 polévkových lžic cukru
1 kg jahod
½ citrónu
6 plátků želatiny
5g hašiše
Panna cotta
Sladké čokoládové piškoty
sladké ČOkOládOvé pIŠkOtY
ingredience:
dlouhé piškoty
3 banány
čokoládu na vaření
mléko
konopné máslo, popř. olej
B
anány
rozkrojíme
napůl, pokrájíme na
tenké podélné plátky
a poklademe na připravené
piškoty.
Čokoládu na vaření rozehřejeme, přidáme kousek
konopného másla nebo lžíci konopného oleje a 3 lžíce
mléka. Řádně promícháme.
Malou lžičkou rozetřeme
čokoládu na banány a necháme ztuhnout v lednici.
Nejlépe chutnají studené a
ke kávě.
Panna cotta s jahodovým přelivem
D
Suroviny na sladké čokoládové piškoty
Suroviny na Panna cotta
NakládaNý HErmElíN
v kONOpNém OlEJI
o hrnce vlijeme 1 litr
smetany, přidáme 2
lžíce cukru a pomalu přivedeme k varu. Do
převařené smetany přidáme
hašiš a velice jemně povaříme dalších 10 minut. Po 10
minutách přidáme předem
připravenou želatinu (připravujeme dle návodu na
obalu) a ponecháme na plotně dalších 5 minut. Panna
cotta vyžaduje stálé míchání
a to po celou dobu vření. Po
uplynulých 15 ti minutách
stáhneme hrnec z plotny a
necháme jej chvíli zachladnout. Panna cottu nalijeme
do předem připravených
formiček a necháme v lednici zatuhnout. Doporučuji
formy vyložit fresh folií, aby
se vám Panna cotta nepřichytávala a lehce vyklápěla.
Jahodový přeliv
Očištěné a pokrájené jahody vložíme do rendlíku,
přidáme 5 lžic vody, 3 lžíce
cukru, zakápneme půlkou
citronu a povaříme 15 minut. Jahodovým přelivem
dozdobíme
vychlazenou
Panna cottu a můžeme
servírovat. Dezert je velice
svěží a perfektně se hodí
pro léto ;-)
Doba přípravy dezertu je
asi 45 minut a při dobrém
skladování vám vydrží týden.o
PANNA COTTA
Panna cotta, je italský dezert, který je založen na
svařené smetaně s želatinou a cukrem.
ingredience:
5 hermelínů nebo
camembertů
2 celé česneky
2 střední cibule
olivy
feferonky
Naložený
sladkou papriku
hermelín po
mletou chilli
1 týdnu
slunečnicový olej
konopný olej
velkou sklenici
H
e r melíny
překrojíme podélně
napůl. Stroužky z jednoho
česneku prolisujeme a hermelín uvnitř pomažeme. Po-
s y peme
sladkou paprikou, kdo chce, může přidat
trochu chilli. Hermelíny přiklopíme.
Cibuli pokrájíme na
půlkolečka a stroužky z
druhého česneku na plátky. Hermelíny vkládáme
do sklenice nebo kyblíku a
prokládáme
feferonkami,
olivami, česnekem a cibulí.
Každý z nich přelijeme jednou lžičkou konopného ole-
je, který by měl usnadnit zažívání. Když je sklenice plná,
dolijeme
slunečnicovým
olejem a uzavřeme. Necháme stát v teple po dobu přibližně 5 dní (záleží na typu
hermelínu a teplotě). Hermelíny by měly při zakrojení lehce vytékat. Naložené
hermelíny se výborně hodí
k pivu.
Suroviny na přípravu nakládaného hermelínu
#30
NĚKDE JINDE
11
konopí napříč světem
s
spojené arabské emiráty
pojené arabské emiráty tvoří poměrně
malou, převážně pouštní zemi, ve které
žije zhruba 7,2 milionu obyvatel, přičemž
pouze 11,5 % z nich jsou místní občané.
rozloha Emirátů je skoro stejná jako rozloha České republiky, přičemž částečně kvůli
ropě je jejich Hdp na obyvatele 7. nejvyšší
ze všech světových zemí (pro porovnání –
Čr je umístěna na stejném seznamu na 38.
místě). I když je abú dhabí hlavním městem země, není ani zdaleka tak známé jako
dubaj.
K
dyž se řekne samotné
slovo Dubaj, většina lidí si představuje
luxusní život připomínající
doby před vypuknutím světové finanční krize z roku
2008 – umělé ostrovy, megalomanské stavební projekty,
přímořská letoviska, golfová
hřiště, super luxusní auta,
přepychové oblečení, jedinečné šperky s drahými kameny, automaty na vzácné
kovy atd. Pravdou je, že ani
jedna z těchto věcí v současném Dubaji nechybí. Jak by se
dalo očekávat, Čechů jezdí do
Dubaje stále víc a víc. Víme
tedy, že alespoň někdo se tam
má dost dobře finančně. Jak
je to ale s konopím a jaká je
legislativa země? Jak probíhá
posuzování porušení zákona
v praxi a existuje v zemi vůbec konopná kultura?
LegisLativa
Spojené arabské emiráty
jsou islámskou zemí, tudíž
mají zaveden systém práva
šaría. Podle tohoto práva je
zakázána konzumace jakýchkoli omamných látek, a to ze
tří důvodů: 1) dostanou člověka mimo jeho rozum, respektive přinejmenším změní jeho vnímání a smysly; 2)
škodí jeho zdraví (alespoň při
kouření) a 3) je to vnímáno
jako plýtvání, zejména peněz
nebo jiných zdrojů. Bez ohledu na to, co se v těchto novinách diskutuje, konopí se
podle nich řadí mezi omamné látky. Minimální trest za
držení nejmenšího množství
omamných látek je 4 roky ve
vězení. Délka trestu se značně zvyšuje dle množství a/
nebo vnímaného úmyslu ho
distribuovat. Další důležitý
bod je, že trest se sice pocho-
zaplatit za nákup alkoholických nápojů poměrně vysoké sumy (ve zdejších hotelových cenách se půllitr piva
pohybuje v přepočtu mezi
75 až 300 Kč). Ještě je teoreticky možné pít ve vlastním
Dubai Marina : pohled z apartmánu
pitelně začíná odpočítávat
od doby vynesení rozsudku
u soudu, ale rozsudek o výši
trestu se zde obvykle ukládá
nejdříve pár měsíců, ale často
i několik roků po zatčení.
Dále, mnoho léků vydávaných v ČR pouze na předpis
je v Emirátech zcela zakázáno. Turisté často mívají problémy např. na letištích, a to
i v případech, že s sebou mají
předpis. Na druhou stranu je
zde volně dostupná většina
neomamných látek, např. antibiotika a množství dalších
léků, které v ČR bez lékařského předpisu neseženete.
Člověk musí dát velký pozor také u jiných věcí, které
vnímá jako úplně běžné. Nejlepším příkladem je Čechy
milovaná náplň závinů a posyp na pečivo jménem mák.
Emiráty totiž vůbec nerozlišují mezi jednotlivými druhy
máku – všechny jsou vnímány jako drogy. Pouhých pár
drobných semen máku nalezených v kapse jako drobky od svačiny znamená pro
člověka stejný přestupek jako
gram heroinu.
Nehledě na to, co již bylo
řečeno, vládci Dubaje se
rozhodli vyjít dost vstříc neislámským cizincům a firmám, zejména v porovnání
s některými svými islámskými sousedy. Mají nejen velice přívětivé zákony týkající
se obchodu a nulové sazby
daně z příjmu, ale umožňují také konzumaci alkoholu,
byť s jistým omezením. Alkoholické nápoje se dají užívat
v barech a klubech, které jsou
umístěny výhradně v hotelech. Jelikož je hotelů v zemi
opravdu mnoho, pijani se
nemají čeho obávat, pokud
tedy jsou schopni a ochotni
hotelovém pokoji či v bytě
známého, akorát je to bez držení licence nezákonné. Úřad
uděluje speciální licence (a
to pouze nemuslimům) pro
nákup alkoholu v omezeném
množství ve speciálních obchodech, získání takové licence je ale pochopitelně pro
turisty nereálné. Zádrhel je
v tom, že člověk se musí po
pití alkoholu na veřejnosti
chovat úplně stejně slušně,
jako kdyby ho vůbec nepil.
Jinak totiž může být zatčen a
potrestán za veřejné opilství
podobným trestem jako u
držení omamných látek. Toto
se týká většiny států Emirátů,
některé ale alkohol zakazují
zcela, a to v jakékoli formě,
například emirát Sharjah
(úměrně tomu jsou přísnější
i tresty).
Chtěl bych zmínit několik
dalších věcí, které se sice netýkají omamných látek, ale
pro pochopení života v Emirátech jsou pro Čecha důležité. V celé zemi jsou zcela
zakázané pornografické materiály, a dokonce sprostá slova. Emirátský občan nebo jiný
muslim má právo beztrestně
kohokoli profackovat stylem
pana Kalouska a následně na
něj přivolat policisty, pokud
tento řekne nahlas jakékoli sprosté slovo nebo i lehce
vulgární historku, a to především před svojí manželkou
nebo rodinnými příslušníky.
Souložit s někým jiného pohlaví mimo řádně uzavřené
manželství je protizákonné,
stejně jako souložit s někým
stejného pohlaví při jakýchkoli okolnostech. Naopak
tzv. „nejstarší řemeslo světa“
(neboli prostituce) je svým
způsobem povoleno. Běžně
je vidět až nechutný počet
pouličních dívek, zvláště večer kolem hotelů nebo v jejich
barech. Jsou dokonce některé
podniky, kde je většina dívek
k dispozici k pronájmu.
ReaLita
V realitě jsou ale věci někdy
trochu jinak. Co se týče alkoholu, naštěstí se turisté ani
místní obvykle nesetkávají
s problémy, když pijí alkohol
v hotelových barech nebo za
zavřenými dveřmi. Pokud
ovšem nepřijdou policisté do
bytu z jiného důvodu, např.
kvůli stížnosti sousedů na
hlasitou hudbu nebo jiné rušení, což se v malém množství nešťastných případů
může stát.
V emirátu Ajman se dá koupit neomezené množství alkoholu přímo z vybraných
skladů a neoficiálních obchodů. Dokonce i v některých z
oficiálních obchodů s alkoholem se lze domluvit s prodavačem na nákupu vytouženého nápoje, akorát na své
vlastní riziko. Jsou pak ale
příběhy, kdy nemravní jedinci pravidelně čekají u těchto
obchodů a skladů, pronásledují zdánlivě neoprávněné
nákupčí a následně je vydírají. Sice se to nestává tak často,
ale v případě nákupu v Ajmanu to může být dost nepříjemné, vzhledem k tomu, že
emirát Ajman je obklopen ze
všech stran emirátem Sharjah.
Dále jsou nastaveny limity
alkoholu dováženého z ciziny (znovu oficiálně, tedy
pouze s licencí), ale většinou
to ani není kontrolované.
Lidé, kteří vzbudili na letišti
pozornost celníků, ale zřejmě povyprávějí razantně
jiné historky. Tamní policisté
také občas provádějí nahodilé
kontroly, v horších případech
přestrojení strážníci dokonce
sami prodávají pravé drogy
a poté potenciální uživatele
zatknou.
Podívejme se nyní na pár
horších, ale pravdivých příběhů méně šťastných lidí,
abychom lépe pochopili stinné stránky života v této zemi.
Je jich samozřejmě mnoho,
ale budeme si dívat jen na ty
„zajímavější“.
Dubajští policisté dostali
tip, že jeden anglický DJ užívá na území jejich emirátu
hašiš. V březnu 2010 byl zatčen a dostal 4letý trest vězení
(od června 2010) poté, co test
odhalil stopy THC v jeho těle.
Údajně měl posledního jointa
v prosinci 2009 při návštěvě
Anglie.
Dalšího Angličana potkalo neštěstí na letišti v Dubaji v září 2007. Celníci našli
0,003 g konopí nalepeného na
podrážce jeho boty a hned jej
zatkli. Seděl do února 2008,
kdy byl odsouzen na 4 roky,
ale měl obrovské štěstí, neboť
o necelý měsíc později dostal
milost.
Jeden Švýcar si zase dal
před odletem z Londýna
do Dubaje bulku se semeny
máku. Následně byl zatčen
a odsouzen na 4 roky za držení pouhých 3 (!) makových
semen.
Nedávno si s sebou jeden
americký subdodavatel americké armády v Afghánistánu
vezl z Kandaháru do Dubaje
hašiš i marihuanu. Tito lidé
si tehdy ještě užívali de facto naprostého bezpečí při
kontrolách na letištích v Emirátech, a to díky tomu, že
přiletěli speciálními lety přímo z amerických základen.
Géniovi nestačilo to, že měl
nedostatkové zboží s sebou,
ale chtěl se tím ještě pochlubit anebo se přinejmenším
podělit o svou radost s neznámým taxikářem. Většina
taxikářů v Emirátech pochází
z jiných muslimských zemí,
ale mívají podobné názory
jako místní. Američan nabídnul taxikáři možnost si s ním
zahulit, ale zrovna trefil na
toho správného. Taxikář řekl,
že si s ním dá, udělal kratší
telefonní hovor v cizím jazyce a odvezl Američana na
benzínovou pumpu, kde se
akorát sešli s policisty. Vzhledem k tomu, že měl několik
gramů obou látek, dostal
několikaletý pobyt v emirátském vězení. Dubajští celníci
následně z pochopitelných
důvodů zpřísnili kontroly i
pro zvláštní lety z amerických základen.
Na závěr je nutné dodat,
že v poslední době se kvůli
zmíněným protidrogovým
zákonům v Emirátech začalo
rozšiřovat užívání napodobenin konopí typu „Spice“ ad.,
které jsou dostupné poštou.
Zatím se ještě o zákazu těchto
látek nemluvilo, ale dá se očekávat, že i na ně přijde brzy
řada.
Dostupnost
Sice nemám se sháněním konopí v Emirátech zkušenosti,
ale plně věřím, že tak či onak
k dostání zřejmě je. Kromě již
zmíněného seznamu potenciálně hodně velkých malérů je
ještě jedna důležitá věc související s případným nákupem
konopí v Emirátech. Člověk
si nikdy nemůže být jist kvalitou zboží a musí si poradit
s čímkoliv, co se mu dostane do ruky. Navíc neví, zda
člověk, od kterého si konopí
koupil, není přestrojeným
policistou, gangsterem nebo
prostě oportunistou s úmyslem vyděračství. Zakoupené
konopí sice nemusí být nijak
špatné, ale pochopitelně s sebou nese obrovské riziko ze
všech stran a člověk se musí
sám rozhodnout, zda mu to
stojí za to (téměř všechno).
poRovnání
Bydlíte-li v České republice,
jistě poznáte zřejmé rozdíly
mezi tím, jaká je zde situace
ohledně konopí oproti Spojeným arabským emirátům.
Snad jedinou podobnost najdete v samotných lidech,
kteří také rádi užívají konopí,
v jejich chuti. Ale pochopitelně i u toho se dá říci, že chuť
a touha po konopí mohou
být z jasných důvodů znatelně větší v Emirátech než
tady. Takže nakonec nejspíše nemají Česká republika a
Emiráty nic moc společného,
alespoň co se konopí a jeho
případného užívání týče ;)
Foto a text: Amík
Burj Khalifa
NĚKDE JINDE
12
30#
Neúspech vojny proti drogám v latinskej amerike
GUATEMALA
Kdy začnou vojáci plnit bongy místo raketometů?
Regionálny summit v
Antigue
Koncom marca sa na regionálnom summite v Antigue
(Guatemala) zišli tri hlavy
štátov Strednej Ameriky:
prezidentka Kostariky Laura Chinchillová, prezident
Panamy Ricardo Martinelli
a prezident Guatemaly Otto
Pérez Molina. Summit zvolal prezident Guatemaly, aby
mohli prediskutovať alternatívy k súčasnej politike
prohibície. Hovorili priamo
o ukončení súčasnej podoby
vojny proti drogám. Ich skúsenosť totiž jednoznačne ukazuje, že Strednú Ameriku zanechala vojna proti drogám
doničenú násilím a zločinom.
Povedané slovami prezidenta
Molina: „Uvedomili sme si,
že 40 rokov trvajúca stratégia
boja proti pašovaniu drog za
zlyhala. Musíme sa poobzerať po nových alternatívach.“
Vojenská drogová politika,
ktorú v tejto oblasti podporuje USA, priniesla počas minulých rokov veľkú vlnu násilia.
Strednou Amerikou totiž vedie hlavná tepna, ktorou sa
prepravuje kokaín do USA
a Kanady. Pravdepodobne
kvôli vysokému tlaku, ktorému čelia drogové kartely v
Mexiku, minulý rok rozšírili
svoje pôsobenie aj do okolitých štátov Strednej Ameriky.
Vysoká miera chudoby a
silná prítomnosť gangov (obzvlášť v El Salvadore a Hondurase) spolu s činnosťou
drogových kartelov robí z
tejto oblasti jednu z najnebezpečnejších na svete. Salvádor,
Guatemala a Honduras spolu s Jamajkou majú najvyšší
počet vrážd na svete. Len pre
porovnanie je v tejto oblasti
počet vrážd sedemnásťkrát
vyšší ako v USA. OSN uviedlo, že násilie spojené s vojnou
proti drogám dosiahlo v ob-
lasti „alarmujúcu a bezprecedentnú“ úroveň.
Podľa Pérez Molina by sa
situácia dala riešiť zlegalizovaním a reguláciou produkcie, predaja a užívania drog.
Navrhol, že okrem legalizácie
a regulovania obchodu s drogami by mali konzumentské
krajiny platiť daň za zadržané drogy, ktoré by k nim inak
dorazili. „Za každé zabavené
kilo kokaínu chceme päťdesiatpercentnú kompenzáciu,
ktorú zaplatia konzumentské
krajiny.“ Celý región by mal
spoločne regulovať obchod
s drogami. Napríklad vytvorením tranzitných ciest,
po ktorých by prúdili legálne zásielky drog. Dodal, že
„zodpovednosť“ nesú hlavne
Spojené štáty, kvôli ich vysokej spotrebe drog.
Otto Pérez Molina je známy
ako politický konzervatívec
a bývalý vojenský generál.
Podarilo sa mu ale získať
dôveru ostatných politikov,
ktorá chýba iným lídrom v
oblasti. Keď prvýkrát otvorene vyzval na ukončenie
vojny proti drogám, mnohí
pozorovatelia za tým videli
len spôsob, ako si zabezpečiť viacej financií a vojenskú
podporu USA. No ukázal, že
sa nejedná o úmyselné strašenie legalizáciou, a myslí to
naozaj vážne. Tým presvedčil
aj ostatných prezidentov v
regióne. Po tomto stretnutí sa
lídri dohodli, že téme ukončenia vojny proti drogám sa
budú venovať aj na blížiacom
sa Summite Amerík v polovici apríla.
Summit Amerík v
Cartagene
Vojna proti drogám v Latinskej Amerike stráca podporu niektorých najbližších
amerických spojencov (ktorí
od USA dostávajú výraznú
finančnú podporu). Otvorene začali obhajovať potrebu
diskusie o dekriminalizácii a
legalizácii drog, ktoré pustošia región. Argumentujú tým,
že boj s mocnými drogovými
kartelmi len nebadane znížil
množstvo drog, ktoré putujú
do USA. Jednou z najočakávanejších udalostí bolo teda
pochopiteľne vystúpenie Baracka Obamu, konkrétne jeho
reakcia na možnosť ukončenia vojny proti drogám.
Na výzvy na zváženie legalizácie z Latinskej Ameriky
Obama odpovedal, že je legitímne o legalizácii debatovať, ale zostáva proti. Dával
si pozor, aby myšlienku hneď
nezavrhol, a znovu zopakoval sľub, že chce brať svojich
susedov ako rovnocenných
partnerov. „Je úplne legitímne sa baviť o tom, či na určitých miestach prijaté zákony
robia viac škody ako osohu.“
Rýchlo ale dodal, že legalizácia nie je riešením, pretože
môže mať tak isto korupčné
dôsledky ako nelegálne operácie s drogami. „No aj tak
pevne verím, že preskúmanie dôkazov a veľká debata
má zmysel.“ Následne po
Obamových slovách vystúpil
prezident hostiacej Kolumbie
Juan Manuel Santos. Vyzval
lídrov, aby sa prestali naťahovať a prehodnotili prístup
k boju s narkotikami „nedogmaticky a bez predsudkov“.
Spoločne by mali hľadať
„rôzne scenáre a možné alternatívy“ k súčasnej nefunkčnej
politike.
Nathan Nadelman z Aliancie pre drogovú politiku
(Drug Policy Alliance) uviedol, že rýchly vývin tejto diskusie je skutočne pozoruhodný. Na začiatku požiadavku
na vážne prehodnotenie prohibície a otvorenie diskusie o
všetkých možnostiach, vrátane dekriminalizácie a legali-
zácie, obhajovali len aktivisti
a intelektuáli. Trvalo len pár
rokov a o téme dnes otvorene
debatujú bývalí a aj súčasní
prezidenti. Nikomu ani len
nepadlo, že sa takéto stretnutie môže vlastne uskutočniť,
dokonca s podporou prezidentov Mexika a Kolumbie.
Na ukončenie vojny vyzývajú
aj rešpektovaní intelektuáli
ako Carlos Fuentes v Mexiku,
Sergio Ramirez v Nikarague
a Mario Vargas Llosa v Peru.
Médiá v Latinskej Amerike
rýchlo zachytili malú zmenu
tónu, ktorou USA oponujú legalizácii. Aj keď USA s legalizáciou nesúhlasia, už aspoň
pripúšťajú, že je legitímne debatovať o alternatívach. Toto
môže predstavovať dramatický zvrat na regionálnej a prípadne aj na globálnej úrovni.
Bezprostrednou politickou
výzvou bude udržať úsilie v
uskutočnení zmeny voči intenzívnym zákulisným pokusom USA potlačiť vznikajúcu
debatu (a to napriek verejnému prehláseniu, že debatu
podporujú). Podľa Nadelmana diskusia bude napredovať.
To ale neznamená, že sa USA
nepokúsia o jej zmarenie.
Ale bude to len na ich škodu.
Ak budú stále len obhajovať
svoju nefunkčnú politiku,
nebudú poznať hĺbkovú analýzu ďalších možností, ktoré
predkladajú ostatné vlády.
Ešte väčšou výzvou bude
dať skutočnú podobu návrhom alternatívnych prístupov k drogám. Samozrejme
nepomôže, ak k legalizácii
pristúpi len nejaká osamotená krajina. Výrazná zmena sa
dá dosiahnuť len spoločným
prístupom, ktorý prinesie
plody až o niekoľko rokov.
Podľa prezidenta Salvadoru
Mauricia Funesa by dekriminalizácia zrazila dole zisky
kriminálnych skupín, ale len
ak by sa jednalo o spoločný postup viacerých krajín.
Uviedol, že sa „musí jednať
o regionálny prístup. Ak to
urobíme len v jednej krajine,
napríklad v Guatemale, tak
sa z nej stane drogový raj.“
Obhajoba vojny proti
drogám a skutočná
situácia
Sekretárka ministerstva pre
vnútornú bezpečnosť, Janet
Napolitano, obhajovala pevný odmietavý postoj USA k
legalizácii. Oznámila, že USA
budú naďalej financovať vojnu proti drogám. Podľa nej
„USA nevidí dekriminalizáciu ako schodný prístup k
drogám. Mali by sme hľadať
lepšie spôsoby, ako zabrániť
tomu, že sa niekto stane závislým na nelegálnych drogách, a lepšie spôsoby, ako
zamedziť produkcii a distribúcii drog.“ Tvrdenie, že vojna
proti drogám (financovaná
USA) funguje, chcela dokázať
nasledovnými faktami:
Po zrealizovaní „Plánu Kolumbia“ nasledoval pokles
množstva úmrtí. Jednalo sa
o 5 rokov trvajúcu krížovú
výpravu proti pestovateľom
koky, ktorá stála niekoľko miliárd dolárov.
Pod iniciatívou Merida minulo USA v Mexiku 1,6 miliardy dolárov, keď tam od
roku 2006 financovali vojnu
proti drogám. Podľa mexických zdrojov mala táto vojna
viac ako 47 000 obetí.
Okrem toho investovalo
USA do Strednej Ameriky
300 miliónov dolárov na
bezpečnostné programy. No
lídri týchto krajín (ktorí čelia
nákladnému a potenciálne
smrtonosnému zápasu) sa aj
napriek tejto finančnej „pomoci“ rozhodli poobzerať po
iných prístupoch.
Prezident Santos situáciu
doplnil o nasledovné fakty.
Kolumbia je aj tak stále najväčším producentom kokaínu. Plošné úsilie zničiť koku
malo v rámci vojny proti
drogám istý efekt. Výsledkom ale hlavne je, že sa tak
obchod s drogami presunul
do okolitých krajín. Celkovo
teda intenzívna vojna proti
drogám nič nevyriešila. Nazval to „známym balónovým
efektom. Ak naň zatlačíte na
jednej strane, tak to vylezie
na druhej.“ Dodal, že „niekedy len zápasíme a zápasíme,
šliapeme do pedálov, ale stále
si pripadáme ako na stacionárnom bicykli.“ Podľa Santosa je dôležité hľadať alternatívy, ktoré spadajú medzi
dva extrémne prístupy. Na
jednej strane pôjdu do basy
všetci konzumenti drog, alebo budú všetky drogy zlegalizované. Dodal, že „potrebujeme viac informácií a analýz
od špecialistov na zdravie a
organizovaný zločin“.
Zdá sa, že mexický prezident Calderon stále viac
prejavuje snahu zapojiť sa do
legalizačných snáh. Nikto iný
nemá väčšiu morálnu autoritu volať po alternatívach k
nefunkčnej politike. Oprávňuje ho k tomu jeho niekoľkoročná skúsenosť s bojom proti
kriminálnym organizáciám,
ktorých hlavným príjmom je
dodávanie nelegálnych drog
do USA. A nikto nevie lepšie, že sa nedá vyhrať vojna
s dynamickým trhom s drogami. Obzvlášť ak susedíte s
krajinou, ktorá je najväčším
spotrebiteľom drog na svete.
Vedomie rastúcej moci zločineckých organizácií vedie k
ochote seriózne debatovať o
všetkých možnostiach drogo-
vej politiky, vrátane legálnej
regulácie v jej rôznych formách.
Našťastie súhlas s vojnou
proti drogám začína slabnúť
aj v USA. Členovia Globálnej komisie pre drogovú politiku, George Schultz a Paul
Volcker, minulý rok v júni
svojím odporučením ukončiť
prohibičnú politiku rozvírili
debatu na celom svete. Bývalý prezident Jimmy Carter
tiež podporil odporúčanie
komisie. Bill Clinton opakovane vyjadril ľútosť nad výstrelkami v rámci vojny proti
drogám, nad ktorými privieral oči počas jeho pôsobenia v
Bielom Dome. Africko-americkí lídri, ktorí doteraz podporovali vojnu proti drogám,
prichádzajú k záveru, že nepomohla znížiť závislosť na
drogách v ich komunitách.
Naopak viedla k uväzneniu
neobvykle vysokého počtu
mladých ľudí.
V USA rýchlo stúpla verejná
podpora pre legalizáciu z 36
% v roku 2006 na 50 % v roku
2011 (podľa Gallupových
prieskumov). No v súčasnosti predstavuje najväčšiu
prekážku pštrosia stratégia
Obamovej administratívy a
kongresu, ktoré ignorujú akúkoľvek skutočnú diskusiu
ohľadom alternatívnej drogovej politiky. Obávajú sa
útokov od svojich politických
spojencov. Cenzúra a autocenzúra v tejto oblasti je u
federálnej vlády hlboko zakorenená. Poháňa ju strach, že
akákoľvek interná správa alebo ústna diskusia, ktorá vyjadruje súhlas s politicky nepohodlnými odporúčaniami
legalizovať, je nie len nevítaná, ale predstavuje nebezpečenstvo pre ich postavenie a
kariéru. Jedným z výsledkov
je, že oficiálny predstavitelia
USA budú stále viac v nevýhode pri diskusii o medzinárodnej drogovej politike.
No prítomnosť mexických
drogových kartelov sa nezvyšuje len v Latinskej Amerike, ale aj priamo na území
USA. V rokoch 2009 a 2010
pôsobili drogové kartely vo
viac ako tisícke amerických
miest. Je to päťnásobne viac
ako v roku 2008. V roku 2006
to bolo len 50 miest. To je dosť
presvedčivým dôvodom, aby
aj USA začali uvažovať naozaj racionálne a vzdali sa
absurdnej viery, že prohibícia
skutočne funguje.
Sýkorka
#30
NĚKDE JINDE / INZERCE
13
daktory – novozélandská legenda konopí
k
lub daktory (cannabis club daktory) byl založen v listopadu 2008 za účelem podpory legalizace
konopí na Novém Zélandu. Členové daktory popisují
klub jako místo, kde se konopí prodává místo alkoholu, jako nebe pro uživatele konopí či jako ráj černého
trhu, který byl vytvořen prohibicí. Členové klubu musí
být starší 18 let a platí symbolické měsíční poplatky.
pokud nejste členem, po zaplacení vstupného ve výši 5
novozélandských dolarů (NZd) máte možnost klub též
navštívit.
Klub je proslaven především „konopným prodejním
automatem“ plným gramo-
vých pytlíků za prodejní cenu
20 NZD (což odpovídá běžné
prodejní ceně na Novém Zé-
landu). Tímto automatem se
organizace snaží ukázat, jak
by prodej marihuany mohl
fungovat při její legalizaci,
a zároveň se tak kryje před
policejními zásahy, jelikož
automat na rozdíl od dealera
nikdo nezatkne.
V poslední době se klub bohužel stále častěji potýká s
policejní represí. Místní policie má údajně příkaz „shora“
omezit fungování tohoto klubu. V březnu tohoto roku byli
zatčeni 4 lidé, v dubnu došlo
k zatčení 3 dalších po tom, co
členové klubu kontaktovali
policii kvůli vydírání místním gangem, a další zásahy
se konaly koncem června,
a to dokonce dva v jednom
týdnu. Při prvním z nich
policie nalezla marihuanu
připravenou k prodeji, 3 000
NZD v hotovosti a velký výběr kuřáckých potřeb a zatkla
tři lidi. Při druhém zastavili
auto před klubem, dva cestující svědčili, že v prostorách
klubu nakoupili a kouřili marihuanu, a na základě jejich
svědectví byli zatčeni další
dva muži.
Klub založil Dakta Green,
pravým jménem Ken Morgan, narozen v roce 1950 v
hlavním městě Wellington. Je
asi nejznámějším aktivistou
v boji za legalizaci konopí na
Novém Zélandu. Původně
byl regionálním koordinátorem organizace NORML
(The National Organisation
for the Reform of Marijuana
Laws), proslavil se jako zakladatel klubu Daktory a jako
kandidát za politickou stranu
„Aoteora Legalise Cannabis
Party“ v roce 2009.
Dakta Green byl v roce 2011
za provoz klubu Daktory na
23 měsíců zatčen. Po jeho zatčení byl klub krátce uzavřen
pro veřejnost a sloužil pouze
vedení organizace NORML.
Nyní je klub veřejnosti opět
zpřístupněn.
Pro ty z vás, kteří se na
Nový Zéland chystáte, klub
se nachází na severním ostrově v okrajové části Aucklandu, největšího města
Nového Zélandu, konkrétně
v jeho západní části zvané
New Lynn. Je umístěn v prostorách staršího skladu, na
adrese 80 Delta Ave a otevřen
je vždy od středy do neděle
ve večerních hodinách. V poslední době však jeho návštěva bohužel není vzhledem k
frekvenci policejních zásahů
nejbezpečnější.
Organizace NORML a
MMM
Organizace NORML byla
na Novém Zélandu založena
v roce 1979 a úzce spolupracuje s mateřskou organizací
ve Spojených Státech. Jejím
cílem je změna zákonů týkajících se marihuany, poskytování informací o konopí veřejnosti, informování občanů
o jejich právech a poskytování podpory obětem prohibice (ve svém letáku uvádějí,
že Nový Zéland má z celého
světa nejvyšší počet zatčení
za trestnou činnost spojenou
s konopím).
Mimo jiné organizují na Novém Zélandu také Cannabis
Cup. Na rozdíl
od nás mají velkou výhodu ostrovního státu a
pohár pořádají
na lodi na neutrálním území
oceánu. Zajímavostí je, že
Nový Zéland si velmi přísně
chrání svou velmi specifickou přírodu. Ačkoli je zde
dovoz jakýchkoli semen přísně zakázán a kontrolován, na
vedoucích pozicích poháru
jsou pouze evropské semenné banky… Pěstitelé si zjevně vždy najdou cestu. Pohár
z této soutěže bývá vystaven
v Hemp Shopu v centru Aucklandu. NORML zároveň
čtvrtletně vydává magazín
NORML News.
Jako mobilní reformační
centrum využívají aktivisté
starší autobus pojmenovaný
Cannabus Mary Jane. Pokud
autobus zrovna necestuje po
jednom ze zélandských ostrovů, je jeho „kotvištěm“ právě
klub Daktory.
NORML je též hlavním organizátorem MMM na Novém Zélandu. Ten se koná
hned v několika městech na
obou ostrovech, a to od roku
1992. Stejně jako v dalších angloamerických zemích je pro
místní konzumenty konopí
stěžejní čas 4:20 – proto mají
obyvatelé těchto zemí rádi
naši českou předvolbu +420
a též proto je 20. 4. světovým
dnem marihuany.
J-Day
NORML je též hlavním organizátorem Million Marihu-
ana March na Novém Zélenadu. Akce se samozřejmě koná
stejně jako v dalších zemích
první květnovou sobotu, jediným rozdílem je název. Zde
se nazývá inkriminovaný den
nazývá J-Day a koná se hned
v několika městech na obou
ostrovech a to od roku 1992.
J-Day tedy slavil v této zemi
své dvacáté výročí. Letos se
J-Day pořádal v Aucklandu,
Hastings (zde akce začínala
v knihovně a teprve po té se
účastníci přesouvali na předem neohlášené místo), Wellingtonu, na jižním ostrově
pak v městech Christchurch
a Dunedin. Ve městech Hamilton, Tauranga a New
Plymouth byla akce bohužel
zrušena.
Hlavním mottem tento rok
bylo: „It‘s health issue, not a
crime“ (Je to otázka zdraví,
ne zločinu). Kromě seznamu
možných způsobů podpory
legalizace nabádají pořadatelé na webových stránkách
norml účastníky též k nastudování jejich práv před návštěvou akce.
Stejně jako v dalších angloamerických zemích je pro
místní konzumenty konopí
stěžejní čas 4:20 (proto mají
obyvatelé těchto zemí rádi
naši CZ předvolbu +420) a též
proto je 20.4. světovým dnem
marihuany.
SEEDS OF LIFE SEED bANK je stále ještě
začínající semennou bankou zaměřující se
výhradně na samonakvétací modely. naše
genetiky jsou originály a jsou vyšlechtěny
pomocí vyspělých pěstitelských technologií
dle pravidel a postupů epigenetiky.
Prostřednictvím těchto metod se snažíme
respektovat harmonickou rovnováhu mezi
životním prostředím a lidskými potřebami.
Již nějakou dobu patří do našeho sortimentu
strainy Big low a kabala, nově nabízíme také
samonakvétací strainy Hindiana a nordika,
které se hodí jak pro indoorové pěstování, tak
outdoorové.
Hindiana
Typ:
Místo:
Genetika:
Květ:
Obsah THC:
Max. výška:
Doba růstu:
Výpěstek:
Feminizovaná samonakvétací
Outdoor/Indoor
Indica /sativa 80/20
kolem 21. dne
odhad 18-20%
1.50m outdoor / 1.20m indoor
indoor 50 dní/ outdoor 60 dní
indoor 475-575 gramů/m2
outdoor 70-100gramů/m2
Velikost květináčů ve finální fázi: 11 litrů
nordika
Typ:
Místo:
Genetika:
Květ:
Obsah THC:
Max. výška:
Doba růstu:
Výpěstek:
Více informací najdete na
http://seedsoflife.eu.
Feminizovaná samonakvétací
Outdoor/Indoor
sativa/Indica 80/20
kolem 21. dne
odhad 16-18%
1.70m outdoor / 1.30m indoor
indoor 65 dní/ outdoor 75 dní
indoor 475-575 gramů/m2 /
outdoor 70-100gramů/m2
Velikost květináčů ve finální fázi: 11 litrů
”Feminizovaná samonakvétací Kabala
v 55 dni od vyklíčení – seedsoflife.eu”
NÁZOR
14
30#
kam se ztratil dobrý pocit z mmm ?
MMM 2010 (Foto: Georgw)
Nazdar semi. tak co tě to tak
vytočilo? slyšel jsem, že nadáváš na letošní mmm...
Je mi moc líto, že se letos z
této akce, která mě vždy bavila a kazdoročně jsem se na ní
těšil, stala spíš taková „Technoparty“ uprostřed Prahy.
Na MMM bylo letos na můj
vkus opravdu plno zfetovaných (nemyslím zhulených)
mladých lidí. Pokud se na Parukářku přicházelo od Olšanského náměstí, museli jste si
jich všimnout také. Banda to-
tálně vyndaných osob nevábného zjevu, chování a někdy
i vůně se už od brzkých odpoledních hodin vyvalovala
v prostoru, který byl hlavním
přístupovým místem na Million Marihuana March. Šel
tudy průvod, šla tudy i většina návštěvníků a zájemců o
konopnou kulturu.
to se ti ani nedivím. mám
pocit, že v dřívějších letech
se tam podobné osoby nepohybovaly...
Je to o to smutnější, že na
akci podporující legalizaci
konopí se přicházeli kromě
mladých lidí také podívat rodiny nebo maminky s dětmi
nebo senioři. Opravdu se mi
hnusilo, když jsem viděl jak
museli všichni chodit kolem
lidských trosek, které z legalizačním hnutím a podporou
konopí nemají nic společného, spíš naopak. Nevím, zda
se jedná o tradiční návštěvníky klubu Bunkr, ale pokud by
šlo tento vzorek obyvatelstva
pro příště vyřadit, budu jenom rád. Myslím, že to celou
akci dost poškozuje.
slyšel jsem od několika lidí,
že se tam také dýlovalo hulení. viděls tam nějaký podezřelý týpky? co na to říkáš?
Byl jsem nemile překvapen
přítomností několika osob,
u kterých bylo vidět, že rozhodně nemají zájem na všeobecné legalizaci, ale na regulérním „byznysu“. Viděl jsem
také Romy i Afroameričany
nabízející marihuanu většině
kolemjdoucích. Další skupinka „bílých“ podezřelých
osob se poflakovala u dětského hřiště a dělala to samé. To
přeci na takovou akci nepatří!
chápu tvoje pobouření, ale
těžko můžeš vinit pořadatele, že nezakážou podobným
lidem vstup. Je to akce přístupná pro všechny
To asi ano. Ale vadí mi na
tom také to, že přítomná policejní hlídka musela vidět, že
se to tam děje, protože to musel vidět každý. Buď to neviděli, anebo nechtěli vidět. Asi
nechtěli dělat problémy a nic
řešit. Možná se jim ani vlastně nedivim.
tak snad ti zvedla náladu
hudba, ne?
To mě taky trochu překvapilo, řekl bych na můj vkus trochu moc dubstepu. Chápu, že
je to nový trend a tak je to poslední dobou na akcích více
vidět. Každopádně hudbu na
akci bych hobnotil neutrálně,
což znamená, že neublíží, ale
ani moc nepotěší, ale to uz je
samozřejmě o vkusu jedince.
sakra, vypadá to, že tě tam
fakt letos nic nebavilo.
No, nakonec mě dorazila i
cena piva Budvar za 36 korun plus 2 koruny za kelímek
nebo nepříliš chutné a taky
drahé konopné pivo. Když si
chtěl ušetřit dvě koruny, nechal sis natočit pivo do toho
ublemcanýho kelímku znova... V době, kdy i v lepších
hospodách stojí půlitr Plzně
dvanáctky 35 korun, to nechápu. To je opravdu nutné,
aby na takové akci stálo pivo
skoro 40 korun?
veřejností podělit o objevy,
nápady a rady. Ještě se vrátím
k začátku své kritiky, na takovou akci by se neměli lidé
bát přijít a vzít celou rodinu s
sebou. Minulé ročníky se mi
líbily a nevybavuji si žádný
podobný problém jako letos.
Podle mého názoru to tak byl
spíš krok vzad.
Díky za názor a tvůj čas!
Já děkuju za prostor. Věřím,
že moje kritika MMM třeba
pomůže do budoucna.
MMM 2010 (Foto: Georgw)
to asi ne, zkusíme se zeptat
organizátorů, co říkají na
tvoji kritiku. shrnutí na závěr?
Podle mě by měla tato akce
probíhat jako happening a
jako meeting lidí, kteří se zajímají o konopnou kulturu a
mají rádi vše příjemné s tím
spojené. Nebojí se mluvit
otevřeně a chtějí se s širokou
Naši mladí, kteří snad i vědí, proč si jointa dají
T
ento rok, zejména minulý měsíc, se všude
objevují zprávy, že
populace mladých Čechů je
na prvním místě v kouření
marihuany a užívání konopných drog. pravdou je, že
konopí je v naší zemi velice
oblíbené, zejména u mladších generací. to ovšem ale
vůbec neznamená, že populace mladých Čechů je jen
sebranka nic nedělajících
huličů, kteří nevědí, co s časem, penězi a vůbec svým
životem. tak jako každá
přírodní droga má i konopí
svůj pozitivní přínos, pokud
je s ním zacházeno s rozvahou a v rámci rozumné míry,
kterou ale objektivně nelze
stanovit, jelikož každému
vyhovuje něco jiného. Je
proto důležité brát ohled na
to, jak se k užívání marihuany staví konkrétní jedinec.
Na tento aspekt konopné
problematiky se mi nepodařilo najít zatím žádný oficiální výzkum, který by byl
veřejnosti dostupný. proto
mohu nabídnout jen svůj
pohled na věc.
Konopná statistika
Podle oficiálních dostupných zdrojů, konkrétně studie
Evropského monitorovacího
centra pro drogy a drogovou
závislost (EMCDDA) z roku
2011, držíme ono prvenství
ve věkové skupině od 15 do
24 let, potažmo od 15 do 34
let. Tyto skupiny jsou ještě
rozděleny do tří kategorií podle četnosti a doby užívání.
Jelikož se chci soustředit na
populaci vysokoškoláků, rozepíšu zde výsledky věkové
skupiny od 15. do 24. roku
života. Průměrné hodnoty
užívání konopí v Evropě jsou
následující: 30 % evropské
populace užívá marihuanu
v časovém rámci pojmenovaném „celoživotní uživatelé“.
Z toho 15,2 % kouřilo konopí
v posledním roce a 8 % v posledním měsíci. Česká republika tento průměr převyšuje a
dostává se na 53,8 % uživatelů s celoživotní zkušeností ve
věkové skupině 15–24. Z toho
29,5 % kouřilo marihuanu
v posledním roce. Naopak až
na třetím místě se nacházíme
ve skupině, která užila konopí v posledním měsíci (11,6
%). Nechci čtenáře zatěžovat
výčty čísel, ve kterých nás
budu srovnávat s ostatními
zeměmi, a proto bude jednodušší vypůjčit si ze studie
EMCDAA tabulku, ve které
se jistě každý, koho srovnání
zajímá, zorientuje.
Ve srovnání s Evropou
Česká republika převyšuje
průměr mladých kuřáků, ale
v porovnání s USA jsme na
téměř stejné úrovni. V populaci mladých Američanů
má s marihuanou celoživotní
zkušenost 51,6 % jedinců. V
Kanadě je to 48,4 % a v Austrálii je to 46,7 %. S trochou
nadsázky a humoru můžeme
tvrdit, že máme stejné procento mladých huličů jako
země s nejproduktivnější
ekonomikou světa. Takže se
není tolik čeho obávat.
Jak to vidím já
V populaci vysokoškoláků,
alespoň těch, se kterými jsem
se setkal nebo měl možnost
se s nimi o konopí bavit, převládá spíše otevřený přístup
ke konopné tematice. Nemluvím teď jen o kouření, to je
kategorie sama pro sebe, ale
o využití konopí jako průmyslové rostliny nebo v oboru
medicíny. V těchto oblastech
jsou názory pozitivní, jelikož mladá generace Čechů je
otevřeně smýšlející a nebojí
se nových věcí, tak jak je to
běžné u nemalé části generace starší. Ale rozhodně bych
nerad generalizoval naši
společnost, jelikož škatulky
jsou velice omezující způsob
uvažování. Spíše bych řekl,
že každý člověk, ať už vysokoškolák nebo jakýkoli jiný
obyvatel, který je ochotný dohledat si dostupné informace
nebo je nějakým způsobem
přijmout, nemůže, pokud se
opravdu zamyslí, odmítat
konopí z důvodu, že je to nebezpečná droga. Jeho využití
ve výše zmíněných oborech je
totiž naprosto nesporné.
S kouřením marihuany to
již tak jednostranné není.
ČasOvý rámEc užíváNí
věkOvá skupINa
celoživotní
v posledním roce
v posledním měsíci
15–64 let
Odhad počtu uživatelů v Evropě
78 milionů
22,5 milionu
12 milionů
Evropský průměr
23,2 %
6,7 %
3,6 %
Rozpětí
1,5–32,5 %
0,4–14,3 %
0,1–7,6 %
Země s nejnižší prevalencí
Rumunsko (1,5 %)
Malta (3,5 %)
Bulharsko (7,3 %)
Maďarsko (8,5 %)
Rumunsko (0,4 %)
Malta (0,8 %)
Řecko (1,7 %)
Maďarsko (2,3 %)
Rumunsko (0,1 %)
Malta (0,5 %)
Řecko, Polsko (0,9 %)
Švédsko (1,0 %)
Země s nejvyšší prevalencí
Dánsko (32,5 %)
Španělsko (32,1 %)
Itálie (32,0 %)
Francie,
Spojené království (30,6 %)
Itálie (14,3 %)
Česká republika (11,1 %)
Španělsko (10,6 %)
Francie (8,6 %)
Španělsko (7,6 %)
Itálie (6,9 %)
Francie (4,8 %)
Česká republika (4,1 %)
Odhad počtu uživatelů v Evropě
42 milionů
16 milionů
9 milionů
Evropský průměr
32,0 %
12,1 %
6,6 %
Rozpětí
2,9–45,5 %
0,9–21,6 %
0,3–14,1 %
Země s nejnižší prevalencí
Rumunsko (2,9 %)
Malta (4,8 %)
Řecko (10,8 %)
Bulharsko (14,3 %)
Rumunsko (0,9 %)
Malta (1,9 %)
Řecko (3,2 %)
Polsko (5,3 %)
Rumunsko (0,3 %)
Řecko (1,5 %)
Polsko (1,9 %)
Švédsko, Norsko (2,1 %)
Země s nejvyšší prevalencí
Česká republika (45,5 %)
Dánsko (44,5 %)
Francie (43,6 %)
Španělsko (42,4 %)
Česká republika (21,6 %)
Itálie (20,3 %)
Španělsko (19,4 %)
Francie (16,7 %)
Španělsko (14,1 %)
Itálie (9,9 %)
Francie (9,8 %)
Česká republika (8,6 %)
Odhad počtu uživatelů v Evropě
19 milionů
9,5 milionu
5 milionů
Evropský průměr
30,0 %
15,2 %
8,0 %
Rozpětí
3,7–53,8 %
1,5–29,5 %
0,5–17,2 %
Země s nejnižší prevalencí
Rumunsko (3,7 %)
Malta (4,9 %)
Řecko (9,0 %)
Kypr (14,4 %)
Rumunsko (1,5 %)
Řecko (3,6 %)
Portugalsko (6,6 %)
Slovinsko, Švédsko (7,3 %)
Rumunsko (0,5 %)
Řecko (1,2 %)
Švédsko (2,2 %)
Norsko (2,3 %)
Země s nejvyšší prevalencí
Česká republika (53,8 %)
Francie (42,0 %)
Španělsko (39,1 %)
Dánsko (38,0 %)
Česká republika (29,5 %)
Španělsko (23,9 %)
Itálie (22,3 %)
Francie (21,7 %)
Španělsko (17,2 %)
Francie (12,7 %)
Česká republika (11,6 %)
Itálie (11,0 %)
15–34 let
15–24 let
Evropské odhady jsou vypočteny z odhadů národní prevalence vážené populací relevantní věkové skupiny v každé zemi. pro získání odhadů celkového počtu
uživatelů v Evropě je pro země s chybějícími údaji o prevalenci (které nepředstavují více než 3 % cílové populace) použit průměr Eu. populace použité jako základ:
15–64, 336 milionů; 15–34, 132 milionů; 15–24, 63 milionů. Jelikož evropské odhady jsou založeny na průzkumech provedených v letech 2001 a 2009/10 (především
2004–2008), nevztahují se k jedinému roku. Zde shrnuté údaje jsou dostupné v části „průzkumy v obecné populaci“ ve statistickém věstníku 2011.
Velká část vysokoškoláků
má s marihuanou osobní
zkušenost a není málo těch,
kteří si občas zakouří. Jelikož
nemám k dispozici žádná
data, která by dala objektivní
výstup, chtěl bych psát spíše
o tom, že když někdo hulí,
neznamená to nutně rozklad
jeho osobnosti a sestupnou
tendenci jeho života. Jak jsem
již napsal, každému vyhovuje něco jiného, proto si člověk,
který si příležitostně zapálí
jointa, nezaslouží žádné negativní označení a odsouzení
společností. To by si potom
takové označení zasloužil
úplně každý, kdo si dá na
uvolnění sklenku vína, pivo
nebo sní prášek, když ho bolí
hlava. Jsou i lidé, kteří jsou
v životě schopni produktivně fungovat, i když si denně
onoho jointa dají. Je možné to
označit třeba za rituál, u kterého se člověk uvolní a zapomene na každodenní stres a
starosti, někoho to může zase
inspirovat při tvůrčí práci.
Každý potřebuje občas nějakým způsobem vypnout a zamýšlet se nad věcmi, na které
normálně nemá čas nebo náladu. To z lidí nutně nedělá
feťáky. Pokud víte, proč si
chcete zakouřit a má to přínos v rovinách, které vám
jsou za běžného „provozu
mysli“ uzavřenější, problém
to není.
Problém nastává tehdy, když
se člověk začíná uvolňovat a
povznášet až příliš a není potom schopen plnohodnotně
fungovat. To nastává zejména
tehdy, když opravdu nevíte,
proč si chcete zakouřit. Jako
zabiják času a nudy je tento
nástroj opravdu nevhodný.
Z jointa by se neměla stát náhrada něčeho, co nám chybí.
Protože pak je život bez marihuanového opojení docela
obtížný. Naše psychika se ale
nechce trápit, a proto je chuť
tak veliká. Důležitý je osobní
přístup každého člověka, který by si měl rozmyslet, proč
si chce jointa dát a jaký to má
pro něj význam. Pokud se
nad tím ale vůbec nezamýšlíte, můžu vám jen skromně
poradit, nedělejte to. Pokud
se už zamyslíte a zjistíte, že
to je opravdu náhražka nebo
jen zoufalý únik, opět můžu
jen nedoporučit. Podle mě
je opravdu důležité vědět,
proč co děláme, a pokud si
to před sebou obhájíme, názor společnosti je podružný
a všechny statistiky zbytečné,
protože přístup se statisticky
zachytit nedá. Každý má své
důvody, a pokud my svým
chováním nebudeme přítěží
pro ostatní, je vše v pořádku.
Smiří
TECHNICKÉ KONOPÍ
16
30#
Stavba baru z
konopného
pazdeří
Stavba těsně po odkrytí bednění.Dole
molitanová plachta z přední oblé části a trochu
oddrolené hmoty
Sváření jednoduché vnitřní konstrukce z
nalezených drátů
První odkrytí jedné strany pro zkoušku
pojivosti
Druhý den druhá vrstva a zadní rovná stěna
Před zarovnáním vrchní části
Zadní rovná stěna.Ve středu je vidět rozdíl
mezi dvěma dny
Druhý den po odkrytí bednění
Třetí den a příprava přední obloukové a kosé
části baru
Ruční míchání směsi z pazdeří a vápna pojená
vodou.V pozadí žok s pazdeřím — v Stavba
bar-pultu z konopného pazdeří.
Hotová namíchaná směs se odnáší z dvorku,
budoucí zahrádky pro posezení a konopné
workshopy, do suterénních prostor HEMP
DOG baru.
Směs se pomalu sype mezi bednění — v Stavba
bar-pultu z konopného pazdeří.
Mokrá ztěžklá směs z pazdeří, vápna a vody —
v Stavba bar-pultu z konopného pazdeří.
Přidaná směs se musí důkladně udusat, v
našem případě cihlou — v Stavba bar-pultu z
konopného pazdeří.
Kontrola předního oblouku.Vše drží, nic
nepadá ... — v Stavba bar-pultu z konopného
pazdeří.
Po třetím dnu — v Stavba bar-pultu z
konopného pazdeří.
Na bar je puštěn ventilátor pro rychlejší
vyschnutí.Na vrchní, zarovnanou část přijde
konopný lak — v Stavba bar-pultu z konopného
pazdeří.
GROWING
18
Dozrávající autoblueberry (Foto: Noego)
Trocha historie
pěstování
Tuzemskou
growerskou scénu letos ovládl
fenomén zvaný autoflowering. Již nejméně před
dvěma lety se na pultech
českých growshopů objevily balíčky semen s tímto označením, ale až letos
můžeme začít hovořit o
boomu. Tzv. samonakvétací odrůdy dnes nabízí
téměř každá seed banka
a zájem pěstitelů o jejich
vyzkoušení trvale roste.
První
autofloweringoví pionýři u nás už stihli
několik sklizní a jejich
nepopiratelné
úspěchy
jsou inspirativní pro další a další následovníky.
Zejména outdooroví pěstitelé doufají, že díky samonakvétání dovedou i v
našich klimatických podmínkách vypěstovat relativně bez rizika hodně
slušné kouření. Pojďme
se tedy chvíli bavit o „automatech“.
V Holandsku se věnují
zkoumání genetiky konopí na nejvyšší úrovni
již po několik desetiletí
a pěstují tam s až vědeckým přístupem. Už v roce
1987 byl v Amsterdamu
uspořádán první Cannabis cup, tedy soutěž o nejlepší model marihuany.
Z Holandska pocházejí
ti největší a nejznámější
producenti
pěstebních
systémů, hnojiv a semen.
A stejně jako indoorové
pěstování
zdokonalují
neúnavně také pěstování
outdoorové a přicházejí
s novými technologiemi.
Není proto divu, že již
počátkem 90. let se zde
objevují první pokusy
vyšlechtit rostliny, které
nezačínají nakvétat vlivem sluneční periody, ale
nakvétají po určité době.
Není v tom žádná chemie
nebo něco podobného, ale
obyčejné křížení jednotlivých druhů konopí. Tedy
Cannabis sativa nebo indika s Cannabis ruderalis.
V 80. letech minulého
století se šlechtily indiky
nebo sativy a jejich kříženci. Cannabis sativa
roste hodně do výšky (až
3 m) a jeho kanabinoidní
profil při větším množství
THC obsahuje i značné
množství CBD. Cannabis
indika roste více do šíře,
je košatější a větví se hned
odspodu stonku. Při vysokém množství THC (až
20 %) zůstává podíl CBD
minimální (0,04 % – 0,10
%). Dosahuje výšky 1 –
1,5 m. Indooroví pěstitelé
světoběžník a milovník
konopí Joint Doctor tou
dobou už dávno pracoval na křížení zmíněných
druhů konopí tak, aby
si ponechalo vegetační
dobu ruderalis a účinek
indiky nebo sativy, stejně
tak jako odborníci z banky Sensi Seeds. Sensi Seeds už v polovině 90. let
pouští na trh modely Ruderalis indica a Ruderalis
skunk, které byly těmi
skutečně prvními samonakvétacími odrůdami na
světě. V Sensi Seeds však
této revoluční metodě
dostatečně nevěřili a nedokázali jejich genetiku
dotáhnout do zdárného
konce. Tyto dvě linie nebyly nikdy stoprocentně
stabilizované. Dodnes se
dají sehnat semena, ze
kterých má zhruba polovina rostlin schopnost
nakvétat nezávisle na délce dne.
To Joint Doctor nakonec
úspěch oslavil, a to až v
roce 2002, po více než 10
letech neúnavné dřiny.
Konečně se zadařilo a
světlo světa spatřil legendární model Lowryder.
Nebyla to sice žádná velká sláva ohledně účinku,
vůně ani chuti, ale své
příznivce si mezi pěstiteli
nání. Na rozdíl od obyčejných rostlin pěstovaných vevnitř není potřeba
přepínat periodu na květ.
Prostě jen nastavíte světlo
na 18 hodin a na 6 hodin
tmu, nebo 20 hodin světla a 4 hodiny tmy. Kromě
toho se velmi osvědčila
jejich kombinace s osvětlením Led spektrabox.
Samonakvétací rostliny
bývají
doporučovány
začátečníkům,
protože
když jsou ještě k tomu feminizované, je prý jejich
pěstování velmi snadné a
téměř bez nutnosti něco o
pěstování znát.
Já si to však tak úplně
nemyslím. Samozřejmě
že přínosy jsou jasné, ale
je nutno počítat s tím, že
automaty se vyvíjejí téměř dvakrát tak rychleji, a
proto je na všechno méně
času. Každá sebemenší
chybička, která se stane v
průběhu vývoje rostlinky,
může mít fatální důsledky. Například nečekaný
výkyv počasí a třeba týdenní přízemní mrazík.
Normálně
nakvétající
rostliny taková událost
poznamená jen nepatrně,
protože se zkrátka takový šok v pohodě vstřebá
mezi ty více než 4 měsíce,
co rostou, ale kytičky s
Detail květu autoblueberry (Foto: Noego)
Mladý automazar na balkoně (Foto: Noego)
Něco málo o
autofloweriNgu
tehdy s těmito odrůdami neměli problémy, ale
ty, kteří pěstovali venku,
trápila dlouhá vegetační
doba (min. 100 dní). Například u nás dozrávají
květy většinou na podzim, kdy už ranní mlhy
a časté plískanice neposkytují rostlinám zrovna
ideální podmínky pro finální fázi. Ideální počasí
je slunečné, s minimální
vlhkostí vzduchu. A jak
už jsem zmínil, historie
se tvořila v Holandsku,
kde koncem 80. a začátkem 90. let probíhala celá
řada experimentů s cílem
oprostit se při venkovním
pěstování od závislosti na
délce dne. Existuje totiž
ještě jeden druh konopí,
Cannabis ruderalis, který
je přímo pravým opakem
indik a sativ. Pochází totiž
z dalekých oblastí Sibiře, Mongolska a Dálného
východu. Vegetační doba
ruderalis se proto neřídí
délkou dne, ale pouze časem – trvá okolo 50 dnů.
Ruderalis neobsahuje téměř žádné THC a dorůstá
výšky maximálně 80 cm.
První pěstitelé a
šlechtitelé
Této vlastnosti ruderalis
se rozhodli využít na cestě ke kýženému cíli první nadšenci. Cestovatel,
našel. V průběhu příštích
let se Joint Doctor věnuje
vylepšování původního
Lowryderu a přidávají se
i další šlechtitelé. Lowlife
Seeds přicházejí s Automatic AK-47 a Automatic
Hindu Kush, které konečně mohou soutěžit s
normálními rostlinami i v
síle účinku.
Současný stav na trhu
Dnes nabízí samonakvétací modely téměř každá
seed banka. Strainy se
kradou nebo kopírují a
většinou obsahují i gen
původního Lowrydera.
Z čistě outdoorové záležitosti se automaty staly
obrovsky populárními i
mezi pěstiteli indooru.
Venkovní pěstitel ocení
hlavně krátkou vegetační
dobu. Při vhodném načasování dozrávají rostliny
uprostřed slunného léta,
kdy nehrozí plísně a tvoří se kvalitní pryskyřice.
Malý vzrůst, pro automaty typický, je dokonalý
pro balkonové pěstování nebo pro pěstování v
místech, kde hrozí odhalení políčka. V ideálním
případě je možno zasít a
sklidit i třikrát do roka.
Pokud mám zmínit jejich
výhody v indoorovém
pěstování, tou hlavní je
určitě pohoda při přepí-
dvouměsíční dobou vegetace může takový týdenní
mrazík zastavit natolik,
že nestihnou dorůst do
požadované velikosti a
výnos bude menší. Stejně
tak může naše kytičky poznamenat špatné počasí v
době dozrávání. Docela
riskantní je i zaštipování.
Díky tomu, že jsou samonakvétací rostliny obecně
menší, je jednou z velkých nevýhod automatů
riziko malého výnosu.
Momentálně jen málokterá seed banka nabízí
opravdu stabilní genetiku, proto je důležité
pořádně promyslet, jaký
model zasadit. Myslím
si, že při pídění se po
kvalitních semenech je
dobré minimálně zvážit,
jak dlouho se daná banka
samonakvétání věnuje a z
kolika rostlin jsou semena
selektována. Domnívám
se, že zárukou stabilní genetiky by mohlo být nejméně pětileté (a čím delší,
tím lepší) šlechtění samonakvétacích odrůd danou
seed bankou a selekce semen z alespoň tisíce rostlin. Je samozřejmě možné vyšlechtit vynikající
modely za kratší čas a z
méně rostlin, ale s největší pravděpodobností ne u
sta procent semínek.
30#
Nadějná budoucnost
Pěstování
automatů
pod lampou je finančně
náročnější než pěstování
normálních rostlin a výnos bývá menší. Pokud
používáme automatickou
závlahu, je velmi důležité nepěstovat naráz více
modelů s různými nároky. Ideální je jeden model,
případně více velmi si
podobných. Stejně jako u
outdooru platí, že každá
chybička může mít fatální následky. Vzhledem k
tomu, že lampy fungují
na předraženou elektřinu, mívá taková chybička
i finanční dohru. Při pěstování normálních rostlin
je dost času na případnou
reakci, ale u samonakvétacích na to zkrátka není
čas. Takových potenciálních chybiček je celá
řada. Příliš mnoho zálivky, málo zálivky, špatné
pH, špatná volba seed
banky, zima, teplo, vlhkost atd. Dejte pozor i při
nanášení postřiků proti
plísním. Postřiky nanášíme těsně před zhasnutím
lamp, aby světlo rostliny
skrze kapky nespálilo. V
případě intervalu 20 hodin světla ku 4 hodinám
tmy zbývají na oschnutí
květin pouhé 4 hodiny.
Postřiku proto musí být
naneseno méně.
Vzhledem k obrovské
popularitě, kterou si automaty získávají, nemám o
jejich budoucnost strach.
Konkurenční prostředí v
seed byznysu zřejmě brzy
donutí producenty semen
distribuovat pouze semena s ustálenou genetikou,
což v současnosti ještě
není samozřejmostí. Věřím, že i samotní pěstitelé budou častěji vyžadovat informace o původu
semen, a tím přispějí k
tomu, aby se stabilní genetika semínek stala samozřejmostí u všech seed
bank. Určitě se bude dále
experimentovat s autofloweringem a led lampami,
s hnojivy pro automaty a
s dalším křížením indik,
sativ a ruderalis. Známy
jsou již první výsledky s
tzv. superautofloweringy.
Tyto amazonské automaty, jak jsou někdy nazývány, jsou vyšlechtěny tak,
aby automatický proces
nakvétání začal později.
Díky tomu mohou rostliny dorůst do mnohem
větších velikostí a produkovat tak vyšší výnosy.
Je téměř jisté, že autoflowering má před sebou
velkou budoucnost. Až
dojde k odstranění dětských nemocí u samonakvétacích rostlin a vývoj zase trošku poskočí,
zřejmě budou opravdu
dokonalé i pro naprosté
začátečníky. Ostatně ještě
se dají stihnout zasadit
venku, zkuste si je třeba na balkoně, a uvidíte
sami, jestli nekecám.
#30
GROWING
19
HOBBY pěstOváNí
H
V
tomto seriálu na pokračování se budeme věnovat hobby pěstování, a to doslova. Představíme zde
jedinečné pěstební postupy, pěstitelské zajímavosti, podomácku sestrojené technologie a další
vychytávky… dočteme se zde, s jakou láskou a zarputilostí hobby pěstitelé „piplají“ byť i jedinou rostlinku
konopí pro své potěšení, radost a nutkavou potřebu vrátit se ke kořenům, být pěstitelem! Ukážeme si,
že i s málem (co se týče technologií, vybavení a wattáže) se dá vykouzlit opravdu hodně, především
kvality!
Záchrana strainu critical+ od dinafemu
„Darovanému koni na
zuby nekoukej“
Ke konci prosince jsem dostal semenáček Critical+. Byl
to produkt kamarádovy selekce, ze které tato neduživá
sazenička vypadla s tím, že
je škoda na ni svítit. Přijal
jsem to jako výzvu a rozhodl se tuto malou rostlinku
převzít do své péče. Umístil
jsem ji do Homeboxu XS o
rozměrech 60 x 60 x 120 cm a
pro růstovou fázi jsem zvolil
úspornou žárovku Elektrox
125 wattů, růstové spektrum
(blue/grow).
Růstová fáze 18/6
Během 3 týdnů růstu jsem
rostlinu dvakrát zaštípl, jelikož ze zkušeností vím, že
se ještě během květové fáze,
kdy zkrátíme dobu osvitu z
18 na 12 hodin, hodně vytáhne a světlo z květové úsporky
pak neprosvítí spodní patra.
Samozřejmě tím zvětšíme
počet větví, a tím i počet konečných vrcholových palic,
o které nám jde především!
Za pomoci výživy od Hesi,
TNT Complexu, Root stimulátoru a enzymů jsem dosáhl
excelentních výsledků. Jako
postřik byl zvolen můj oblíbený Phytamin od Plagronu,
a to vše dohromady udělalo
z mrzáčka nádhernou tmavě
zelenou a voňavou květinu
beze stopy nemoci či napadení škůdcem. Hnojiva Hesi
mne v tomto případě velmi
mile překvapila.
Květová fáze 12/12
Několik dní po přepnutí,
když se objevily první známky květu, jsem vyměnil světelný zdroj za 125wattovou
úsporku Elektrox, květové
spektrum (red/bloom) a začal používat hnojiva od Hesi,
Bloom Complex, Powerzyme, Phosphor+ a přípravek
Top Max od BioBizzu, vše podle tabulkou doporučeného
dávkování. První 2 týdny se
nic moc nedělo, rostlina ani
zvlášť nerostla, spíše se patra vyrovnala, což bylo mým
záměrem. V 5. týdnu se květy
již daly obdivovat a vše vesele pokračovalo dál. Během
7. týdne květu jsem byl s výsledkem natolik spokojen, že
jsem přestal používat výživu
a rozhodl jsem se rostlinu pořádně před sklizní propláchnout. K tomuto účelu jsem
poprvé zvolil přípravek Final
Solution od „áháček“, zatím
jsem vždy proplachoval pouze vodou, a byla to správná
volba. Opravdu se květy i během těchto dvou posledních
týdnů rapidně zvětšily, přímo
nafoukly! Všechny top palice
dozrály, pestíky zhnědly, celá
rostlina se nádherně třpytila
pryskyřicí.
Finále
Sušil jsem 10 dní, poté jsem
ostříhal listy a navážil 35 g
tvrdých šišek. Chuť i vůně
měla ovocné tóny a účinek
byl relaxační. Určitě bych
Critical+ doporučil pro jeho
odolnost a houževnatost
všem začínajícím či hobby
pěstitelům.
Málokdo z přátel věřil, že se
tak kvalitní konopí podařilo
vypěstovat pod 125wattovou
žárovkou, a ještě k tomu z
darovaného mrzáčka. Sám
dárce byl z toho poněkud
zasmušilý… Z přiložených
fotografií si jistě uděláte úsudek sami, jen škoda, že jsem
rostlinku nevyfotil na jejím
ubohém počátku. Přeji, ať se
vám daří stejně jako mně!
BN soilmix a-Quality
Předhnojená půdní směs
J
sou tomu čtyři roky, co Bio Nova nabízí prvotřídní před hnojící
půdní směs do květináčů nazývaný BN Soilmix A-Quality.
Tento mix se skládá z rozmělněné a proseté zahradní rašeliny,
baltské bílé rašeliny („R.H.P.“ kvality), speciální PG mix, magnesia,
vápníku a dalších účinných přípravků.
Tento mix se dodává v plastických taškách a je připraven k použití.
Obsah hnojiva postačí na první tři týdny. Po této době používejte
tekuté hnojivo, jako je Soil SuperMix nebo Hydro SuperMix (více
informací viz. schéma hnojení).
Tento mix má vysokou kvalitu a je vhodný pro znovupoužití,
protože je stabilní a stálý.
Pro optimální rozšíření vody v květináčích se zeminou se
doporučuje používat NuburN. Tento produkt snižuje hladinu
napětí v tekutinách. To způsobuje rovnoměrné zvlhčování půdy v
květináčích a na pěstebních stolech.
Když je BN Soilmix A-Quality (nebo jiná půda do květináčů)
znovu použita, doporučuje se udělat rozbor týden před sklizní, po
které se můžete poradit o použití speciálního hnojiva. To zabezpečí
minerální vyváženost a maximální úrodu vaší sklizně.
Rolik
GROWING
20
30#
D
www.greencandypress.com
omácí indoorové pěstování konopí se u nás pomalu stává stejně tradiční volnočasovou
činností, jakou byl dříve například chov slepic na vesnicích, pěstování pelargonií za oknem,
pokojových rostlin v bytě nebo třeba keříků rajčat na domácím záhumenku. Zatímco výše
uvedené činnosti lze pokládat za tradiční součást naší kultury a zkušenosti s nimi a postupy
vedoucí ke kýženým výsledkům se u nás dědily z generace na generaci, indoorové pěstování
konopí svoji tradici teprve ustavuje. I když je možné na internetu najít množství návodů i
diskuzí v českém jazyce, rozhodli jsme se vám usnadnit práci a vytvořit pro vás jakési minimum
úspěšného pěstitele. Nemáme ambice nahrazovat odbornou literaturu a ani vám nemůžeme
při dodržení těchto rad garantovat úspěšnou sklizeň, nicméně jsme se snažili vytvořit soubor
užitečných rad, které si se zájmem přečte jak prvopěstitel,
tak zkušený zahradník, který snad i nějaké postřehy přidá,
případně naše rady kriticky zhodnotí.
Průvodce
úsPěšného Pěstitele
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
nešetřete na výživě rostlin ani na světle: co do rostlin
investujete, to se vám vrátí při sklizni
nezačínejte s pěstováním, dokud nemáte pohromadě
připravené veškeré nutné vybavení: od světel a hnojiv
až třeba po přístroj měřící pH půdy
na každých plánovaných 10 cm výšky rostliny je třeba
alespoň jeden litr zeminy
každou rostlinu pěstujte ve zvláštní nádobě s dostatkem otvorů v jejím dně, tak aby přebytečná voda mohla odtékat a nedocházelo ke hnití kořenů rostliny
nesnažte se pěstování uspěchat, obzvláště v začátku by
to mohlo mít fatální následky pro vaše zahradničení
počet čepelí listu rostliny nemá vliv na výnosnost rostliny ani není indikátorem, kolikátou generaci dané
rostliny pěstujete – jedná se jen o genetický projev vyjadřující podíl genů sativy a indiky ve vaší rostlině
kvalitní a dobře fungující odvětrávání zajistí správný
růst: konopí, stejně jako jiné rostliny, potřebuje ke svému růstu dostatečný přísun CO₂ a naopak odvětrávání
rostlinou vyprodukovaného kyslíku
teploty vyšší než 32 °C působí rostlinám nevratné poškození a mohou vést i k vyššímu výskytu samčích
rostlin
vysoké koncentrace hnojiv – přes 1 800 ppm (ppm =
jedna miliontina, tedy 1 % = 10 000 ppm) – jednoduše
vaši rostlinu spálí, doporučujeme tedy nepřekračovat
koncentraci 1 500 ppm
prostor, ve kterém pěstujete, musí být světelně dobře
utěsněn; nikoli kvůli období růstu, kdy menší množství světla i během fáze “tmy” nevadí, ale kvůli fázi
zrání, kdy nežádoucí světlo způsobuje vznik hermafroditních rostlin a poškození struktury květů
během pěstování důsledně odstraňujte samčí rostliny
– pokud jste se tedy nerozhodli pěstovat za účelem získání semen
častým důvodem špatného růstu rostlin je nevhodné
pH půdy, proto při jakýchkoli problémech začínejte
právě kontrolou tohoto faktoru
www.greencandypress.com
Ventilace a cirkulace vzduchu jsou velmi důležité pro
menší, indoorové pěstění, obzvláště když pěstujete pod
metalhalidovými lampami. Sejmutí ochranné mřížky může
zvýšit výkon a efektivitu ventilace.
Zalévání a vlhkOst:
•
•
Malé dírky v tomto hydroponickém květináči dovolují kořenům růst skrz a efektivně se vyživovat roztokem z hydroponického systému.
Škůdci:
•
•
•
•
www.greencandypress.com
místo, na kterém pěstujete, musí být čisté, jak jen to je
možné; pravidelně vytírejte celý prostor dezinfekčními
prostředky a odstraňujte uhynulé části rostlin
dlouho stojící voda ve vašich květináčích je ideální místo pro vznik infekcí nebo pro přemnožení nežádoucích
parazitů
snažte se rostliny rozmístit tak, aby se navzájem nedotýkaly; zabráníte tím rychlému šíření nákaz i škůdců
zabraňte přístupu domácích zvířat ke květinám; zvířecí kožich je ideálním transportérem nekonečného
množství parazitů a škůdců
Osvětlení:
•
•
•
nepoužívejte k zajištění dostatečného osvětlení zrcadla ani reflexní nátěry – z fyzikálního hlediska dochází
k degradaci slunečního světla a světelný efekt je pak
nulový
nekombinujte spolu součástky určené pro sodíkovou
výbojku a výbojku halogenovou, mohlo by dojít k explozi či požáru
udržujte celý světelný aparát co nejčistší, zajistíte tím
maximum světla
výživa a hnOjiva:
Žlutý svěšený list může indikovat nedostatek živin. Je
vhodné použít víceúčelové hnojivo a poskytnout rostlině
impuls a pozorovat, zda se podaří problém vyřešit.
přehnaným a neuváženým hnojením a vyživováním lepších výsledků nedosáhnete: jak věděl již Aristoteles či král
z pohádky Sůl nad zlato, základem úspěchu je přiměřenost;
stačí jediná chyba a celá vaše úroda může být zničena
dávkování hnojiv uváděná výrobci na obalech bývají často silně nadhodnocena, tak abyste měli větší spotřebu dané
substance; z vlastní zkušenosti doporučujeme rostlinu hnojit
polovičním množstvím látky, než výrobce uvádí
v žádném případě nepoužívejte hnojiva obsahující dusičnan amonný, který poškozuje kořenový systém rostliny
•
•
•
•
•
nejčastější chyba, které se prvopěstitelé dopouštějí, je
přelévání rostlin; nezalévejte, dokud není zemina suchá, což můžete zkontrolovat například strčením dvou
článků prstu do zeminy – pokud hlína lepí a zůstává na
prstě, není třeba zalévat
zalévejte rostlinu podél okrajů nádoby tak dlouho, dokud nezačne voda vytékat z otvorů na jejím dně; půda
se tak rovnoměrně zvlhčí a kořenový systém může využít celý obsah nádoby
během květu rostliny snižte množství zálivky zhruba
o třetinu – vyrostou plnější a bohatší palice a zároveň
snížíte riziko vzniku plísní
jakékoli náznaky plísně ihned z květiny odstraňte: je
lepší přijít o části palic než o celou úrodu
nikdy se nesnažte zalévat nebo vlhčit vlastní květy; jejich hustá struktura by vedla k zadržení vody a okamžitému vzniku plísně
pokud musíte na květy aplikovat například insekticidy, nedělejte to později než týden před vlastní sklizní
nikdy nelijte vodu na rostlinu během fáze svícení –
světlo spolu s kapkami vody popálí tělo rostliny
Doufáme, že jste zde našli odpovědi alespoň na některé vaše
otázky týkající se pěstování konopí pod umělým osvětlením.
Na druhou stranu bychom byli neradi, kdyby vás množství
rad a informací odradilo od případných pěstitelských pokusů. Během procesu pěstování se mohou objevit různé specifické problémy – pro jejich řešení doporučujeme hledat na
internetu, popřípadě se obrátit na odborníka ve vašem okolí.
Stejně jako u všech jiných lidských činností vítězí praxe nad
teorií. Snažte se proto dělat si během pěstování poznámky o
množství aplikovaného hnojiva, zálivky a světla. Poznamenejte si, kdy která fáze růstu začala, ať se v budoucnu můžete
poučit z vlastních chyb. Přejeme hodně zeleného štěstí!
Mikuláš Horský
www.greencandypress.com
•
www.greencandypress.com
Základní pravidla:
Tato kráska právě startuje na květ.
#30
GROWING
21
Nikdo nepěstuje tak jako don camillo
tErENcE cHIll a JEHO ZHulENOst
Celý rok bylo okolo nejlepšího Bud Spencerova
přítele Terence Chilla ticho. Nyní se přece jenom
tento blonďatý Ital se zářivýma modrýma očima
znovu ozývá, aby zanesl
trochu světla do svého
temného tajemství a dopřál čtenářům Konoptika
pohled do osvětlené temnoty.
Terencovi se přes podnájem u matky povedlo
úspěšně začít pěstovat
ve vlastnoručně udělané
lepenkové chatce, ale mezitím se přestěhoval do
vlastního bytu a své pěstitelské vybavení má nyní
řádně uskladněno.
A tak jsme Terence navštívili v jeho novém bydlišti, kde jsme si směli na
vlastní oči prohlédnout
komůrku hrůzy všech
prohibicionistů, přičemž
jsme byli blíže představeni čtyřem opravdu přátelským a nám dobře známým konopným dámám.
Starat se o ovečky
Mr. Chill udělal čest
svému jménu a pořídil si
Secret Jardin Dark Room
s rozměry 60 x 60 x 160
cm, který mu poskytuje
útulný prostůrek pro naklonovaná děvčata odrůdy Jack Flash. Tam měly
čerstvé, ale přesto dobře
zakořeněné slečny dostatek času, aby vytvořily
další kořeny. Jako vhodný
základ pro nadcházejících
9 týdnů si Terence vybral
hliněné kameny (perlit)
z Bauhausu a hydrosystém Flo-Grow 500, který
se mimo stability stará
také o to, aby rostlinkám
nic nechybělo. Správné
hnojení je dalším předpokladem úspěšné sklizně. Terence řádně omyl
kameny vodou, u které
zařídil hodnotu pH 5,5, a
zasadil klony do nádrže.
Jelikož Bud Spencer dosáhl se svou pouze na květ
orientovanou metodou
dobrých výsledků, rozhodl se ho Terence napodobit, a tak se vzdal růstové výpomoci podmíněné
18hodinovým metalhalogenovým
osvícením.
Sazeničky Jack Flashe
přivedl
12hodinovým
osvětlením rovnou do
květové fáze. Tyto sazeničky měl pod 250wattovou sodíkovou lampou,
dále zde měl Cool-Tube
s odtahem 160 m3 za hodinu a filtrem z aktivního
uhlí adekvátní velikosti.
Tímto byla obstarána cirkulace vzduchu, neutralizace zápachu a osvětlení
s integrovaným chlazením, tedy dohromady
čtyři faktory, které přišly
květinám vhod. Mr. Chill
se tak již nemusel starat o
tyto záležitosti a svůj volný čas mohl investovat do
další péče o chutné a léčivé rostliny.
Pravidelným
ozvučením klasickou muzikou
chtěl Terence zprostředkovat zeleným dámám
klid a umírněnost a také
se postarat o trochu větší potenci květů. Zde je
vidět rozdíl mezi ním a
Rabauken (německá Oi!
skupina) Budem, který
rostlinky povzbuzoval raději křikem, místo aby je
vzdělával klasickou hudbou.
O potravu se musí hlava
rodiny přece jen nadále
starat a zde se Terence
Chill rozhodl pro produkty od Canna. AB-Mix
Canna Aqua byl podle
dávkovacího
návodu
na anglické internetové
stránce adekvátně smíchán se zálivkovou vodou. Ze začátku s hodnotou EC 1,0, později se
Terence vyleveloval až na
2,0 a vodě z potrubí navíc
snížil destilovanou vodou
příliš vysoký podíl vápníku, přičemž smíchal 5litrovou lahev destilované
kapaliny s 10 litry vody
z vodovodu. Tímto získal
živný základ s hodnotou
EC 0,5.
Terence pověsil ještě
další malý ventilátor do
svého Dark Roomu, aby
zařídil ještě o trochu lepší
vzduch. Stejně jako osvětlení bylo i zavlažování
ovládáno spínacími hodinami, ale kvůli pár výpadkům se Terence také
staral o pravidelné zalévání vlastnoručně. I přes
malé výpadky se všechny
4 rostliny podle očekávání změnily za 9 týdnů na
kompaktní bestie, které
se odvděčily květy plnými pryskyřice.
Když se trichomy zbarvily, začal Terence Chill
zalévat rostliny mixem
destilované vody a potřeboval ještě asi 10 dní, aby
hodnota EC klesla na 0,3.
Díkůvzdání sklizni
Terence
kontroloval
Jack Flashe každých pár
dní z makrofotografií na
monitoru svého počítače nebo lupou a čekal na
jantarové zabarvení, aby
zachytil perfektní čas
sklizně. V momentě, kdy
byly trichomy jantarově
zabarvené, přišel čas se
rozloučit a připravit se na
„zavařování“.
Terence zařízl hustě prorostlé rostliny a po ostříhání je pověsil hlavou
dolů do předem připraveného kartonu. Tento zavřel před přívod vzduchu
do Dark Roomu, čímž zařídil nejen cirkulaci vzduchu, ale také vyřešil problém zápachu při sušení,
zatímco další návštěvnice
kamrlíku se již roztahovaly ve znovu omytých
kamenech.
Po 5 dnech pobytu v kartonu se ostříhané květy
uložily do zavařovacích
sklenic, kde byly hlídány
hygrometrem. Zde se Terence snažil udržet vlhkost vzduchu pod 65 %
a několik měsíců větral
sklenice vícekrát za den.
Za 4–6 týdnů byly květy chuťově zušlechtěné a
seschly na požadovanou
konzistenci.
Asi s 150 gramy v kapse
se investice pana Chilla
vyplatila, přestal podporovat stále horší způsoby
černého trhu a nyní se již
raduje nad získaným vybavením – čistým rostlinným materiálem potřebným pro toto oproštění
od prodejců materiálu
nejisté kvality.
Jeho
sběrný
váček
(„Klingelbeutel“ – malý
pytlík, který se používá
na výběr peněžních darů
v kostele) se raduje také.
Amen.
Bůh vidí všechno, i pěstování konopí. Pěstování
konopí je v Německu i
Česku zákonem zakázané. Tento článek slouží
tedy pouze k osvětovým
účelům (jako Bible) a
nemá sloužit jako instrukce ke zneužití (jako Bible).
autor: mze překlad: slávek Foto: terence chill
ZÁBAVA
22
HERNA
SUDOKU
LODĚ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
A
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
- složení flotily – upravte si případně defaultní nastavení
- dotýkání lodí ve vlastní flotile – lze použít oba přístupy
- další tah po úspěšném zásahu – zvyší atraktivitu hry
E
F
G
H
I
J
4
3
2
Cílem hry je “potopit” soupeřovy lodě. Hráči se nejdříve shodnou na složení flotily a základních
pravidlech. Pak si každý hráč nakreslí složení vlastní flotily do svého výtisku konoptika. Pomocí
losu si určete, který hráč zahájí hru první palbou. vítězí hráč, který potopí všechny soupeřovy
plavidla. Hru si pak můžete minimálně jednou zopakovat.
Základní volitelná pravidla hry:
D
FLOTILA
Lodě jsou jednou z kultovních her minulého století. Hraní doporučujeme
zásadně v multiplayeru, single hra by se mohla zvrhnout v závažný
psychický problém. Ke hře potřebujete pouze soupeře, psací potřebu a
výtisk Konoptika pro každého hráče.
Postup a cíl hry:
C
lehké
A
1
B
B
C
D
E
F
G
H
I
J
2
střední
1
Výhody:
- zábava na několik desítek minut
- podpora myšlení
- variabilní pravidla
- nenáročné požadavky
Nevýhody:
- v singleplayer nudné
- nutnost myšlení
Upozornění:
- PřÍlIŠ ČAstÉ HRAnÍ lodÍ ZPŮsoBUJe nÁvYkovost
---------------------------------------------------------------
Celkové hodnocení hry Lodě:: 8 z 10 palic
těžké
30#
#30
KULTURA
23.07. Rancid [USA], Velký sál Lucerna, Praha
23.07. Red Alert, Loudmouth [UK], Barrák music club,
Ostrava
24.07. Fred Wesley and The New JB´S [USA], Rock
Café, Praha
25.07. The Resignators [AU], Cross Club, Praha
25.07. Alaev Family [ISR/TJK], Palác Akropolis, Praha
26.07. Wohnout, Liwid [CZ], nádvoří pivovaru, Plzeň
27.07. Suicide Silence [USA], HooDoo club, Praha
29.07. Juwana Jenkins and The Mojo Band [USA/
CZ], Reduta Jazz Club, Praha
01.08. Gum Bleed [CN], Paragraf 219, RV4 [CZ],
Modrá Vopice, Praha
03.08. Baroness [USA], Klub 007 Strahov, Praha
05.08. Nite Jewel [USA], Klub 007 Strahov, Praha
06.08. The Roots [USA], Lucerna Music Bar, Praha
07.08. Morkobot [IT], Chapeau Rouge, Praha
09.08. Cornell Cambell & Half Pint [JAM], Lucerna
Music Bar, Praha
10.08. Kava Kava [UK], Masarykovo náměstí, Nový
Jičín
12.08. Thee Infidels [DE], Cross club, Prahan
15.08. Foo Fighters [USA], O2 arena, Praha
16.08. Manku Kapak [DE], Chapeau Rouge, Praha
17.08. Tři Sestry, Doctor P.P., E!E [CZ], zámecký
amfiteátr, Buchlovice
18.08. LUS3 [CZE], Stráž pod Ralskem
20.08. Terror, First Blood, Naysayer [USA], Barrák
23
music club, Ostrava
22.08. Bush [UK], Lucerna Music Bar, Praha
23.08. Wolff and Tuba [USA], Stará Pekárna, Brno
27.08. Red Hot Chili Peppers [USA], Synot Tip aréna,
Praha
28.08. The Bones [SWE], The Unholy Preachers
[CZ], Futurum, Praha
31.08. Beatsteaks [DE], Meet Factory, Praha
31.08. All Time Low [USA], Palác Akropolis, Praha
20.-22.07. Open Air Fest, Přeštěnice
20.-21.07. Let It Roll Czech, Staré Žďánice u Pardubic
21.-28.07. Letní filmová škola, Uherské Hradiště
27.-28.07. Golčfest, Golčův Jeníkov
02.-04.08. Pod Parou Fest, Moravská Třebová
02.-05.08. Sázava Fest, Benešov
08.-11.08. Brutal Assault, pevnost Josefov, Jaroměř
09.-11.08. Open Air Festival, letiště Panenský Týnec
09.-12.08. Tyjátrfest, Kutná Hora
17.-19.08. Reggae Area, letiště Ústí nad Labem
16.-19.08. Trutnov Open Air, Trutnov
16.-18.08. Hip Hop Kemp, Festival park, Hradec
Králové
24.-26.08. Velká cena Brna - Grand Prix ČR, Brno
24.-25.08. Rock For Church(ill), Vroutek u Podbořan
FEkal partY XIv.
sobota 25. 8. 2012
start: 12:00
cena: předprodej 450,– / na místě 500,–
ok se s rokem sešel a je na čase zase šlápnout do toho velkýho lejna, které ne a ne nikdo
R
uklidit. Tentokrát už po čtrnácté! V Praze v Modré Vopici se v poslední srpnovou sobotu 25.
8. uskuteční tradiční víceméně grindcoreový festival FEKAL PARTY, na kterém se stejně jako
každý rok představí 15 pečlivě vybraných kapel z celé Evropy, včetně tuzemských borců! Koho
si nenechat ujít?
Po letech se nám konečně zadařilo zlákat belgickou legendu aGatHOclEs na post headlinera festivalu. Kdo jiný by měl také reprezentovat tuto scénu než matadoři stylu, jejichž vznik se
datuje až do roku 1985. V Praze se kapela mimochodem objeví teprve podruhé!
Holandští rOmpEprOp se na FEKAL PARTY vrací po 4 letech, jejich veselý bublající goregind je zárukou zábavy, která se nepodbízí, a naživo má tendenci vás rozhoupat, ať jste v kotli u
pódia či čekáte ve frontě na pivo.
Anglické tHE rOttEd, kteří kloubí death metal s punkem a grindem, určitě pamatují někteří z vás i pod jejich starším názvem GOREROTTED. Kdo nezná, doporučujeme jejich poslední
desku „Ad Nauseam“, která nás definitivně vyprovokovala k tomu, abychom tyhle ostrovní
gentlemany pozvali i na náš fesťák!
Po loňském překvapení v podobě koncertu českých Ahumado Granujo nemohlo Sauronovo
oko zamířit jiným směrem než k trojici tuzemských JIG-aI, kteří už se svým goregrindem s
úspěchem objeli mnoho zemí, a jejich momentální návrat na scénu je předzvěstí nového chystaného alba!
Nové želízko v ohni, to jsou poměrně noví tuzemáci BOWEl Fuck. Kapela, která vznikla z
ex-členů kapel DEOAG a Decomposing Manure, vydává v těchto dnech jedno z nejočekávanějších alb na goregrindové scéně!
svoje řemeslo dále předvedou:
SLAVEBREED (gre)
PULMONARY FIBROSIS (fra)
ČAD (sk)
NUCLEAR VOMIT (pl)
NUCLEAR MONSTROSITY (aut)
PSYCHOTIC DESPAIR (cz)
NEEDFUL THINGS (cz)
ONANIZER (cz)
BBYB (cz)
CHOKED BY OWN VOMITS (cz)
INFO: [email protected], www.fekalparty.cz, www.neonarcis.com
Křehký Mikulov, zámek Mikulov, Mikulov
Opak je pravdou, Meet Factory, Praha
Hold sklu, Muzeum Prostějovska, Prostějov
Kratochvílova domovina, Leica Gallery,
Praha
do 16.09. Tváře ve videoartu, Rudolfinum, Praha
do 25.09. Umění z času lovců, Muzeum Komenského,
Přerov
do
do
do
do
15.08.
26.08.
04.09.
09.09.
.cz
www.Konoptikum
Download

OdHad Nákladů