Doplňující údaje:
0
5.10.2013
1.vydání
Datum
Popis
Rev.
Ing. Zeman
Ing. Zeman
Ing. Zeman
v.r.
v.r.
v.r.
Kontroloval
Schválil
Vypracoval
Objednatel:
Souprava:
Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
Zhotovitel:
LUKA - Zahradní úpravy, Ing. Jakub Zeman
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou
mob: +420 736 170 574
e-mail: [email protected]
Projekt:
Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou
KÚ: Vysočina
MÚ: Velké Meziříčí
Obsah:
Číslo
projektu:
ZZ/694/13/21
VP (HIP):
Ing. Jakub Zeman
Stupeň:
JD
Datum:
10/2013
Archiv:
694
Formát:
4 A4
Měřítko:
-
Část:
Výkaz výměr
Příloha:
A
3
VÝKAZ VÝMĚR
Č.
položky
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Měrné
Jednotková
Počet jednotek
jednotky
cena v Kč
Položka
ZALOŽENÍ SADOVÝCH ÚPRAV
Pokácení stromu s rozřezáním, odstraněním větví a kmene, odstranění pařezu frézováním
a odvozem o průměru kmene přes 100 do 200 mm
Pokácení stromu s rozřezáním, odstraněním větví a kmene, odstranění pařezu frézováním
a odvozem o průměru kmene přes 200 do 300 mm
Pokácení stromu s rozřezáním, odstraněním větví a kmene, odstranění pařezu frézováním
a odvozem o průměru kmene přes 300 do 400 mm
Pokácení stromu s rozřezáním, odstraněním větví a kmene, odstranění pařezu frézováním
a odvozem o průměru kmene přes 400 do 500 mm
Pokácení stromu s rozřezáním, odstraněním větví a kmene, odstranění pařezu frézováním
a odvozem o průměru kmene přes 700 do 800 mm
Pokácení stromu s rozřezáním, odstraněním větví a kmene, odstranění pařezu frézováním
a odvozem o průměru kmene přes 800 do 900 mm
Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene (krčku) do 100 mm s odklizením vytěžené
dřevní hmoty na vzdálenost do 1000 m, se složením na hromady nebo s naložením na
dopravní prostředek, odvozem - výšky nad 1 m s odstraněním pařezu
Výsadba skupinová kontejnerovaných keřů
chemické odplevelení Roundup 5 l/ha, 2x opakováno (2. po obdělání)
obdělání půdy frézováním v rovině
obdělání půdy hrabáním
hloubení jamek o objemu do 0,0125 m3
výsadba keře s balem, se zalitím, při průměru balu do 200mm
mulčování výsadby při tl. mulče do 50 mm
hnojení tabletovým hnojivem Silvamix (30g/ks), jednotlivě k rostlinám
srovnávací řez keřů po výsadbě
Specifikace pomocného materiálu
chemický postřik Roundup 5l/ha, 2 x
hnojivo Silvamix tablety, 3 ks (10g) /keř
mulčovací kůra
voda na zalití (40l na m2)
přesun hmot - pomocný materiál
Mezisoučet
Výsadba alejového stromu s balem
Hloub. jamek do 1 m3 sv.1:5
Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině
Ukotvení dřeviny 3 kůly do 10 cm, dl. do 3 m
Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 100l/ks
Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina
Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix 10ks/strom (1tableta 10g)
Srovnávací řez alejových stromů po výsadbě
Specifikace pomocného materiálu
kůly na ukotvení stromů: kůl frézovaný s fazetou a špicí, průměr 9cm, délka 250 cm
příčka z půlené frézované kulatiny o průměru 9cm, délka 60cm, 3 ks/1strom
hnojivo Silvamix tablety, 10 ks (10g) /strom
mulčovací kůra
bavlněný úvazek , šíře 3 cm (1m/ks)
Cena celkem
v Kč
Poznámka
ks
46
0
ks
37
0
ks
5
0
ks
1
0
ks
1
0
ks
2
0
ha
0,0083
0
m2
m2
m2
ks
ks
m2
t
ks
236
236
236
377
377
236
0,01131
377
0
0
0
0
0
0
0
0
l
kg
m3
m3
t
0,118
11,31
11,8
9,44
8,86
0
0
0
0
0
0
kus
kus
kus
m3
m2
t
ks
50
50
50
5
50
0,0005
50
0
0
0
0
0
0
0
ks
ks
kg
m3
bm
150
150
0,5
5
50
0
0
0
0
0
Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou / Stránka 1 z 3
VÝKAZ VÝMĚR
Č.
položky
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Měrné
Jednotková
Počet jednotek
jednotky
cena v Kč
Položka
voda na zalití
patní ochrana proti sečení (např. GEFA Plantasafe)
přesun hmot - pomocný materiál
Mezisoučet
Výsadba stromu s balem
Hloub. jamek do 1 m3 sv.1:5
Výsadba dřevin s balem D do 60 cm, v rovině
Ukotvení dřeviny 3 kůly do 10 cm, dl. do 3 m
Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 100l/ks
Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina
Hnojení tabletovým hnojivem Silvamix 10ks/strom (1tableta 10g)
Srovnávací řez stromů po výsadbě
Specifikace pomocného materiálu
kůly na ukotvení stromů: kůl frézovaný s fazetou a špicí, průměr 9cm, délka 250 cm
příčka z půlené frézované kulatiny o průměru 9cm, délka 60cm, 3 ks/1strom
hnojivo Silvamix tablety, 10 ks (10g) /strom
mulčovací kůra
bavlněný úvazek , šíře 3 cm (1m/ks)
voda na zalití
patní ochrana proti sečení (např. GEFA Plantasafe)
přesun hmot - pomocný materiál
Mezisoučet
Založení trávníku / květnaté louky výsevem v rovině nebo ve svahu do 1:5, s pokosením a
odvozem odpadu do 20km
Uválcování trávníku
Zalití ploch (0,02 m 3/m2)
Specifikace pomocného materiálu
voda na zalití
květnatá kopretinová louka
přesun hmot – rostlinný materiál
Mezisoučet
Řez - cena včetně odstranění větví a štěpkování - I. kategorie
Řez - cena včetně odstranění větví a štěpkování - II. kategorie
Vazba (všechny typy) včetně instalace
61
Poznámka
m3
ks
t
5
50
5,38
0
0
0
0
kus
kus
kus
m3
m2
t
ks
36
36
36
3,6
36
0,00036
36
0
0
0
0
0
0
0
ks
ks
kg
m3
bm
m3
ks
t
108
108
3,6
3,6
36
3,6
36
3,87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
m2
175
0
m2
m3
175
3,5
0
0
m3
kg
t
3,5
0,4
0,05
0
0
0
0
ks
ks
ks
1
5
1
0
0
0
A celkem
SPECIFIKACE DŘEVIN A ROSTLIN
Strom listnatý
Acer campestre ´Elsrijk´, javor babyka
Cena celkem
v Kč
0
velikost výpěstku, výška nebo obvod v cm
ks
86
9
Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou / Stránka 2 z 3
0
ok 12/14
VÝKAZ VÝMĚR
Č.
položky
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Měrné
Jednotková
Počet jednotek
jednotky
cena v Kč
Položka
Crataegus laevigata ´Paul Scarlet´, hloh obecný
Acer pseudoplatanus, javor klen
Prunus ´Accolade´, okrasná višeň
Amelanchier ´Robin Hill´, muchovník stromový tvar
Alnus incana ´Laciniata´, olše šedá stříhanolistá
Cornus mas, dřín obecný - na kmínku
Alnus incana, olše šedá
Acer rubrum ´Red Sunset´, javor červený
Aesculus hippocastanum, jírovec maďal
Tilia cordata ´Erecta´, lípa srdčitá
Prunus serrulata ´Pink Perfection´, třešeň pilovitá
Prunus, třešeň ovocná
Listnaté keře
Weigela hybrida ´bílý kultivar´, vajgélie
Philadelphus x virginalis ´Virginal´, pustoryl do 2m
Amelanchier ovalis, muchovník
Amelanchier - jedlé ovocné kultivary, keřový tvar od země
Vaccinium corymbosum, borůvka
Fragaris sp., jahodník lesní - půdopokryvný, jedlé plody
Ribes sanguineum ´King Edward´, meruzalka
Hydrangea arborescens ´Annabelle´, hortenzie
Rosa sp., půdopokryvná růže tmavě červená
Lavandula angustifolia, levandule
Spiraea bumalda ´Anthony Waterer´, tavolník nízký
Potentilla fruticosa, mochna křovitá
Ribes alpinum ´Pumilum´, meruzalka alpská
Malus sargentii ´Tina´, okrasná jabloň
Euonymus fortunei ´Dart´s Blanket´, brslen Fortunův
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
Cena celkem
v Kč
2
1
9
3
3
5
7
4
1
3
3
36
377
8
15
11
4
5
20
30
6
15
25
70
20
45
3
100
B celkem
A+B CELKEM:
Poznámka
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 12/14
ok 8/10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
v 40-60cm
v 40-60cm
v 60-80cm
v 60-80cm
v 40-60cm
v 20-30cm
v 40-60cm
v 40-60cm
v 20-30cm
v 20-30cm
v 30-40cm
v 30-40cm
v 30-40cm
v 100-150cm
v 15-20cm
0
Realizace projektu bez DPH CZK
0
DPH 21%
0
Celkem s DPH CZK
0
Výpěstky podle normy ČSN 4690202-1 FLL
Práce, ošetření, předání podle:
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině. Práce s půdou.
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině. Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 Trávníky a jejich zakládání
Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou / Stránka 3 z 3
Download

A_3 Vykaz vymer.pdf