LICE
POHOŘE
I/53
PRÁ
ČE
E
C
MIMO
VOZI
S POVO DLA
LENÍM
STAV
BUS V. BY A
L.O.D.
MIMO
VOZID
S POVO LA
LE
STAVBYNÍM
E13
E
IS
IS1 11b
1b
E13*
B1
TICE
TĚŠE
III/41317
DETA
IL -
Z2
IP10a
A
ICE
S7
IP22
50
B20a
B20a
50
E
ĚŠE
TIC
T
RUM
OR
.K
M
4
ICE
HOD
ON
DE
TA
I
L-
C
B
TĚŠETICE
III/41316
DETAIL - A
50
B2
S
S
ZNOJMO
I/53
S
II/408
70
B20a
0a
TĚŠETICE
B20a
B2
50
IS11a 3
50
0a
DETAIL - B
0a
ÚPLNÁ UZAVÍRKA
B2
50
LOV
IS
1
1
IS11 b
b
083
III/4
IS11a 6
PR
O
J
ÍŽ
STAV DÍTE
BOU
I/53
16
DET
AIL
BANTIC
E13
SILN
IC
ME E II/41
SUC ZI OBC 3
I
HO
A TĚ HRDLY
ŠE
UZA TICE
VŘE
NA
ZN
OJ
SU
MO
CH
OH
RD
LY
TIC
SILNIC
E II/41
SMĚR 3
ZNOJM
UZAV O
ŘENA
E
PROSIMĚŘIC
IS11
SIL
N
ICE
II/
S
ZN MĚR 413
O
AV JMO
ŘE
NA
UZ
E
413
-D
IS11b
IS11b
TĚŠETICE
MOR. KRUM
LOV
IS11b
IS11b
a 5
40
IP1
0
m
0
E3 a
a
E1
3
ZNOJMO
SUCHOHRD
LY
TĚŠ
ETIC
55
IP1
0
E3 a
a
DLY
0m
SUC
HOH
R
E
IS1
IS111b
b
13
TĚŠ
SUC ETICE
HO
HR
DLY
SIL
NIC
E II
S
/
ZN MĚR 413
O
AV JMO
ŘE
NA
UZ
IS11b
IS11b
D
Z
ZNOJMO
IS11b
IS11b
TĚŠETICE
II/413
SILNICE CI
MEZI OB LY
RD
SUCHOH E
TIC
A TĚŠE
NA
UZAVŘE
ICE
ZN
B20a
DE
TA
IL -
MO
NO
J
SUC
HOH
II/40
RDL
8
Y
I/
LY
OHRD
SUCH
TICE
TĚŠE
BAN
TĚŠET
BANTICE
S
HODON
O
OJ
M
IS11b
IS11b
50
B2
50
B20a
0a
UZAVŘENÝ
ÚSEK
B20a
KU
C
CE
B20a
B20a
50
B20a
50
50
RDLY
HOH
SUC
B20a
50
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JMK - OBLAST ZNOJMO:
Dne ..../..../2015
IP22
B20a
ŘSD ČR - ZÁVOD BRNO
Dne ..../..../2015
DETAIL IS11a:
UZAVŘENÝ ÚSEK O DÉLCE 5 KM
1b
IS1 11b
IS
IP10b
E3a
E13
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ZNOJMO:
KRPB - .................. /ČJ-2015-061306DI-..........
Znojmo, dne ..../..../2015
PČR-DI souhlasí
s návrhem DZ
i se ZUK
B20a
B20a
50
RDLY
IP10a
E3a
E13
V
SILNICE II/413
SMĚR
M. KRUMLOV
UZAVŘENA
PROJÍŽDÍTE
STAVBOU
HOH
280 m
II/413
SILNICE
SMĚR
LOV
M. KRUM NA
UZAVŘE
BRNĚNSKÁ
280 m
LO
CE
TI
UM
ŠE
II/
KR
TĚ
.
OR
M
3
41
50
SUC
Á
O
POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
50
M
O
TĚ R.K
RU
ŠE
M
TI
LO
CE
V
IS
IS1 11b
1b
VICK
AŘO
H
KUC
JE
ZNO
JM
O
N
B20a
3
1a
2
2
8
0
IP
m
1
E3 0b
E1 a
3
SI
LN
I
M S CE I
M I
.
UZ KRU ĚR /41
3
AV M
ŘE LO
NA V
KÁ
TĚŠETIC
KÁ
MS
B20a
I/5
IS1
SUCHOHRDLY
50
ŠE
TĚ
TIC
E
SIL
NI
C
M
OR SM E II/
UZ . KR ĚR 413
AV UM
ŘE LO
NA V
50
8
B20a
40
POZNÁMKA: DZ B20a UMÍSTĚNÉ V UZAVŘENÉM ÚSEKU
BUDE ROZMÍSTĚNO PO 500 M
50
ŘO
VI
50
HA
Z
R
4
IS11b
IS11b
ÚPLNÁ UZAVÍRKA
II/
OH
ZNOJMO
SUCHOHRDLY
EST
A
I/53
E
IS11b
IS11b
CH
E
NÍ C
IS
SUCHOHRDLY
LIC
SILNICE II/413
MEZI OBCI
SUCHOHRDLY
A TĚŠETICE
UZAVŘENA
7
BANTIC
POL
IS1
IS1 1b
1b
TĚ
ŠE
TI
CE
ZNOJMO
ŘE
SUCHOHRDLY
III/
131
HO
LOV
D
TĚŠETICE
C
III/4
PO
MOR. KRUM
CE
SU
50
ZN
O
J
MO
SU
CH
OH
R
DL
Y
SU
CH
OH
SIL
RD
NI
LY
S ME CE
U
C ZI II/
A HO OB 41
UZ TĚŠ HR CI 3
AV ET DL
ŘE ICE Y
NA
11
a
LOV
TĚŠETICE
TĚŠETICE
TI
53
E
MOR. KRUM
3
13
ŠE
IS1
IS1 1b
1b
17
TIC
I/5
SI
O
R
P
TĚ
DL
Y
7
413
BA
N
a
III/
MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
II/4
IS1
1
B21a
3
CE
ĚŘI
M
SIL
NIC
E II
S
/
ZN MĚR 413
UZ OJM
AV
ŘE O
NA
B20a
O
I/5
DETAIL - A
E
ZN
OJ
M
DETAIL - D
OBEC BANTICE
TĚ
Š
IL - A
70
DETA
DETAIL - C
E
KŘIŽOVATKA I/53 x III/41317
TI
C
DETAIL - B
KŘIŽOVATKA I/53 x II/408
1
2
3
4
I/53
TĚŠETICE
SUCHOHRDLY
TĚŠETICE
TĚŠETICE
I/53
Svislé dopravní značení
Vodorovné dopravní značení
E
TIC
ŠE
TĚ
LEGENDA:
TĚŠETICE
B1
E13
E
Z2
08
II/4
1
NIC
DO
HO
1a
IS1
MIMO
VOZIDLA
S POVOLENÍM
STAVBY
B
- UZAVŘENÝ ÚSEK
- TRVALÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
S7
MIMO
VOZIDLA
S POVOLENÍM
STAVBY A
BUS V.L.O.D.
3
I/5
3
41
II/
OV
CE R
NI MĚ ML
S RU NA
. K ŘE
OR AV
M UZ
SIL
E13*
AIL
DET
S
SUCHOHRDLY
50
B20a
SILNICE II/413
SMĚR
MOR. KRUMLOV
UZAVŘENA
50
- PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STANOVÍ OD MÚ ZNOJMO
SILNICE II/413
SMĚR
MOR. KRUMLOV
UZAVŘENA
- OBJÍZDNÁ TRASA
- PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
STANOVÍ OD KÚ JMK
5
SUCHOHRDLY
B20a
SILNICE II/413
MEZI OBCI
SUCHOHRDLY
A TĚŠETICE
UZAVŘENA
6
TĚŠETICE
7
SUCHOHRDLY
SUCHOHRDLY
B
- DETAIL KŘIŽOVATEK
SILNICE II/413
MEZI OBCI
SUCHOHRDLY
A TĚŠETICE
UZAVŘENA
DOKA, s.r.o., provozovna: Drůbežní trh 179/8, 664 91 Ivančice, IČ: 63471752, DIČ: CZ63471752, e-mail: [email protected], www.dokadz.cz, mob.: 603 881 905
VEDOUCÍ PROJEKTANT
Bc. Jakub LACH
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Bc. Jakub LACH
VYPRACOVAL
Pavel NEVÍDAL
KRESLIL
Pavel NEVÍDAL
KONTROLOVAL
Aleš TESAŘ
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ
STAVBA:
OKRES: ZNOJMO
DOKA, s.r.o.
U Malvazinky 2671/28, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 63471752, DIČ: CZ63471752
e-mail: [email protected]
www.dokadz.cz
mob.: 603 881 905
KÚ: BANTICE
I/53
III/41317
- ČÍSLA SILNIC
MIMO
VOZIDLA
S POVOLENÍM
STAVBY
E13*
- PŘECHODNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ,
KTERÉ BUDE OSAZENO PŘI POKLÁDCE
POVRCHU POUZE O VÍKENDU
- FRÉZOVANÝ ÚSEK ZA PROVOZU
II/413 PROSIMĚŘICE - SUCHOHRDLY, EXTRAVILÁNY
I/53
SILNICE II/413
MEZI OBCI
SUCHOHRDLY
A TĚŠETICE
UZAVŘENA
SILNICE II/413
MEZI OBCI
SUCHOHRDLY
A TĚŠETICE
UZAVŘENA
TĚŠETICE
SILNICE II/413
SMĚR
ZNOJMO
UZAVŘENA
Provizorní dopravní značení
Projektování dopravního značení
II.ETAPA SILNICE II/413 TĚŠETICE - SUCHOHRDLY U ZNOJMA
NÁZEV VÝKRESU:
SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
DATUM
2/2015
FORMÁT
10 x A4
MĚŘÍTKO
ÚČEL
-----------
ČÍS. ZAKÁZKY
PDZ - 070
ARCHIVNÍ ČÍS.
2014 - 077
ČÍS. SOUPRAVY
ČÍS. PŘÍLOHY
RDS
3
Download

II413 Prosiměřice - Suchohrdly, extravilány