Číslo 7/2014
vydáno dne
9. 4. 2014
Město se připravuje na oslavy 760. výročí
Přípravy na oslavy 760. výročí města Zábřeh jsou v plném proudu. V rámci oslav budou probíhat i soutěže pro veřejnost. Jednou z nich je poznávací soutěž, která se objeví na facebooku města od
poloviny dubna do konce června. Půjde o
kvíz týkající se zábřežské historie, památek a zajímavostí. Průběžně zde budou zveřejňovány tematické fotografie spolu s doprovodnou otázkou. Pravidla jsou jednoduchá – kdo první správně odpoví na otázku, vyhrává. Výherci soutěže budou přijati
starostou Františkem Johnem a odměněni
knihami o historii města. Připravována je
také soutěž o nejzajímavější aplikaci loga
Můj_Zábřeh.
Václavovští divadelníci hráli učitelům
Májový jarmark, slavnostní koncert v
kulturnm domě, Radniční noc, Zábřeh
1945 (bitva o město), Zábřežské hody, Zábřežské motivy – výstava v muzeu, Zábřežský kulturní jarmark a V. setkání Hanáků. To budou hlavní akce, které jsou v
rámci oslav připravovány.
Město také zřídí samostatnou informační sekci na webových stránkách, kde bude
prezentován nejen podrobný kalendář akcí,
ale občané zde budou mít možnost nahlédnout do historického okénka města, zhlédnout přehled všech držitelů města a panství
Zábřeh či kategorii věnovanou významným osobnostem. Postupně bude sekce doplněna o fotografie z akcí.
(red)
Objezd u kulturáku se přiblížil realizaci
Posun nastal v přípravě realizace kruhového objezdu na křižovatce ulic Postřelmovská a Československé armády.
Rada města schválila zadávací podmínky
veřejné zakázky a současně návrh smlouvy o dílo. Akci realizuje Olomoucký kraj
z finančních prostředků Regionálního
operačního programu NUTS II Střední
Morava. Město spolufinancuje menší
část nákladů, které nejsou součástí dotace. Předpokládaná realizace rekonstrukce
křižovatky je plánovaná na období od 1.
června do 30. září letošního roku. (red)
Informace z města
Svoz odpadu o Velikonocích. EKO servis Zábřeh oznamuje, že svoz odpadu z
domácností ve svátek 21. dubna (Pondělí velikonoční) nebude prováděn. Náhradními
termíny budou úterý 22. dubna a středa 23. dubna.
(red)
Soubor propagačních materiálů míří za turisty
Informační centrum připravilo pro
nadcházející turistickou sezónu soubor
nových propagačních materiálů obsahující letáky, pohlednice, průvodce pro pěší
i cykloturisty, turistickou mapu Zábřežska
a orientační plán města, který je přílohou
tohoto čísla zpravodaje. Celý projekt byl
financován z městského rozpočtu.
Zábřežsko zatraktivnily v poslední době
nové turistické cíle jako cyklostezka, že-
lezniční skanzen a novinky v rekreačním
středisku Bozeňov. Celková návštěvnost
infocentra činila loni 7.898 osob, což je o
1.740 víc než loni. „Přijíždí k nám především cyklisté, individuální turisté a rodiny
s dětmi. Neměli jsme již pro ně aktuální
propagační materiály, nyní máme zase co
nabízet a jak lákat do Zábřeha a okolí,“
uvedla Iva Kovářová, vedoucí Turistického informačního centra Zábřeh.
(red)
Zábřeh podpořil mezinárodní akci Hodina Země
Zábřeh se letos poprvé připojil k iniciativě, která symbolickým zhasnutím světel
upozorňuje na stále nebezpečnější změnu
klimatu. Kampaň Hodina Země pořádá
Světový fond na ochranu přírody a v České republice ji zaštiťuje Ekologický institut Veronica. V sobotu 29. března, kdy od
20.30 do 21.30 hodin domácnosti, podniky i veřejné instituce a zejména významné
kulturní památky vypnuly své osvětlení a
spotřebiče, zhaslo také nasvícení zámku
na Masarykově náměstí a muzea.
Poprvé se akce podporující životní prostředí konala v roce 2007, kdy světla vypnulo přes 2,2 milionu domácností a firem
v australském Sydney. V roce 2009 světla vypnulo 4.159 měst v 88 zemích. Světla zhasla např. egyptské pyramidy v Gíze,
socha Krista Spasitele v Brazílii nebo pa-
řížská Eiffelova věž.
Od roku 2010 akce probíhá také v České republice. V posledních letech se zde
pravidelně zapojují téměř dvě stovky obcí
a tisíce jednotlivců. Některá města dokonce zhasnou celý systém veřejného osvětlení. „K zhasnutí veřejného osvětlení v sobotu večer nechceme přistupovat z důvodu bezpečnosti občanů,“ vysvětlil důvody
starosta František John s tím, že pro energetické úspory a ochranu životního prostředí zrealizoval Zábřeh například úsporná opatření na školách a dalších městských objektech, zdokonaluje systém sběru odpadů nebo postupně regeneruje městskou zeleň. Finančně také město podporuje osvětovou akci pro veřejnost Den
Země, kterou pořádá dům dětí a mládeže.
(red)
V úterý 1. dubna pozvalo vedení města
už počtvrté pedagogy zábřežských škol na
oslavu Dne učitelů.
Společenský večer proběhl v Katolickém domě, kde učitelky a učitele ze všech
zdejších mateřských, základních i středních škol přivítali starosta František John
a 1. místostarosta Karel Crhonek. Poté už
přišlo na řadu divadelní představení v podání divadelního souboru Václav z Václavova. Ten tentokrát představil novinku
– jednoaktovky Medvěd a Námluvy, kte-
ré měly premiéru jen několik dnů předtím,
v sobotu 22. března.
Populárních minikomedií Antona Pavloviče Čechova se václavovští ochotníci
ujali s obdivuhodným elánem. I na omezeném prostoru dokázali vystihnou Čechovovu komiku, především do absurdity
zacházející slovní přestřelky, při nichž naplno vynikl nadšený výkon všech protagonistů. Ten si na závěr vysloužil od nadšeného a dobře se bavícího publika zasloužený aplaus.
(mk)
Mírná zima přinesla milionové úspory
Mírná zima znamenala pro městský
rozpočet úsporu několika miliónů korun.
Společnost EKO servis Zábřeh, která
pro město zimní údržbu provádí, sice
držela zimní pohotovost, zásahových dnů
ale bylo jen několik. Na zimní údržbu
chodníků a silnic padlo pouze 36 tun soli
a 12 tun drtí. Celkové náklady včetně
pohotovostních služeb činily pouze
469.000 korun. Vzhledem k tomu, že
za zimu 2012/2013 uhradilo město přes
2,1 milionu korun, je to zhruba čtvrtina
obvyklých nákladů.
„Za tuto sezónu město ušetřilo přes
dva a půl milionu korun. Nevyužité
finanční prostředky plánujeme použít
na potřebnou obnovu komunikací po
rekonstrukci kanalizace,“ informoval
starosta František John. Od dubna tak
může naplno probíhat jarní úklid města,
při němž budou v jednotlivých lokalitách
přistavovány velkoobjemové kontejnery
určené na objemný odpad z domácností.
(red)
V lomu u Sázavy se chystá dráha pro bikros
Nový projektový úkol nazvaný BMX a MTB park lom Skalička
schválilo na svém minulém zasedání
zastupitelstvo. Projektový úkol, jehož
garantem byla jmenována místostarostka Lucie Michalová, představili
přítomným zástupci občanského sdružení Utopia Bikes Vladimír Vysocký a
Jakub Hajtmar. Projekt by měl nabídnout možnost sportovního vyžití nejen pro mladé cyklisty v disciplínách
MTB a BMX, ale i případné umístění
minirampy pro skateboard. „V Zábřeze je dost dětí, které se prohánějí na
bikrosech. Vedení města už nám velmi
pomáhá, doufáme v uskutečnění celého projektu,“ uvedl předseda Utopia
Bikes a někdejší bikrosový reprezentant Radomír Huf. Svěřenci klubu už
nyní dosahují na soutěžích dobré výsledky, vybudování dráhy by jim mělo
ještě více pomoci.
Uvažovaná BMX dráha je uměle
vybudovaná na upravené pláni o délce cca 275 metrů. V projektu je rovněž
zvažovaný tzv. pump track, uzavřený
okruh nabízející základní tvary překážek a zatáček vhodný i pro začínající jezdce a děti. Plánovaný dirt line je
pak trasa bez povrchové úpravy. (mk)
Chystáte se měnit okna? Myslete dopředu
Nádherné jarní počasí vybízí každého člověka k tomu začít
něco nového. Ti, kteří se rozhodnou stavět či rekonstruovat své
domovy a uvažují o investici do
nových oken, by se měli nad svým
rozhodnutím vážněji zamyslet.
Zejména u oken je totiž nutné
myslet dopředu, abyste za několik let nemuseli okna opět měnit a
utrácet tak další peníze.
Podle směrnice Evropské unie,
bude v roce 2020 nutné stavět budovy tak, aby byly téměř energeticky nulové. K tomu samozřejmě
nemalou mírou přispívají i tepelně
izolační vlastnosti oken. V našem okolí však můžete vybrat bez
obav, neboť zábřežská společnost
SULKO myslí dopředu a připravila si pro vás okna typu SULKO
Profi+ a SULKO Optimo+. Díky
inovativní konstrukci oken, se stavební hloubkou 86 mm speciálně
navrženou pro trojskla a šestikomorovému izolačnímu systému,
splňují již teď všechny podmínky,
které legislativa předepisuje až
pro rok 2020. Navíc u produktu
SULKO Profi+ se čtyřmi skly můžete získat až dvojnásobné tepelné
zisky, což se příjemně promítne i
ve vaší peněžence. Nenechávejte
nová okna až na rok 2020, když je
můžete mít již dnes. Více informací na www.sulko.cz.
(–pr–)
strana 2
Amatérská divadla
rozjela projekt spolupráce
Místní akční skupiny (MAS) Šumperský
venkov a Horní Pomoraví ve spolupráci s
dalšími dvěma partnery letos startují projekt zaměřený na rozvoj komunitního života, posílení národního uvědomění a tradic
prostřednictvím amatérského divadla.
Účastníci projektu se učili pracovat s audiovizuální technikou a osvojit si komunikační dovednosti. Po mediálních workshopech čekají další semináře. První květnový víkend se mohou zájemci zdokonalit v
improvizačních technikách, koncem května získají průpravu v pohybových. Na výtvarnou stránku divadelní práce se zaměří
seminář naplánovaný na září.
Součástí projektu jsou i akce zaměřené na děti. Ty čeká Pohádkové putování v
Dolních Studénkách a v Lesnici 31. května. Více informací lze získat od pracovníků
zapojených MAS a na www.hornipomoravi.eu a http://www.sumperskyvenkov.cz.
(red)
Den Země ve znamení Slunce
Dům dětí a mládeže Krasohled zve k
oslavě Dne Země, která se koná ve čtvrtek
24. dubna v době od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin v Bezručových sadech, před ZŠ B.
Němcové a v jejím areálu.
Ústředním tématem bude Slunce nazírané z různých úhlů pohledu. Návštěvníci
se mohou těšit na zhruba padesát stanovišť
s bohatým programem, např. na setkání s
hvězdářem či meteorologem, divadlo,
bubnování, čajovnu, galerii nebo lezecké
aktivity. V případě nepřízně počasí akce
proběhne v prostorách DDM Krasohled a
ZŠ B. Němcové. Podrobnosti k programu
na plakátech, vstupné 10 Kč.
(red)
Připomínkování programu
rozvoje cestovního ruchu
Ministerstvo životního prostředí zahájilo zjišťovací řízení ke koncepci Program
rozvoje cestovního ruchu Olomouckého
kraje na období 2014 – 2020, podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivu
na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů. Každý občan může
ministerstvu životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a
integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do
20 dnů ode dne zveřejnění informace o
oznámení koncepce na úřední desce Olomouckého kraje.
Do oznámení koncepce lze nahlédnout
v Informačním systému SEA na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/
eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP179K nebo na MěÚ
Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování.
(red)
Knihovna přivítala desítky
dětských čtenářů
Březen je tradičně měsícem čtenářů.
Městská knihovna ožívá v tomto měsíci
příchodem prvňáčků ze základních škol,
pro které již pošesté zaměstnanci knihovny
připravili slavnostní pasování na čtenáře.
Samotnému aktu předcházelo prověření čtenářských dovedností a orientace v
knihovně, nechyběla ani pohádka s písničkou. Milými čestnými hosty byli starosta
František John a místostarostka Lucie
Michalová. Prvňáčci obdrželi mj. čtenářský pas a průkazku do knihovny s roční
registrací zdarma. Fotografie z pasování a
další informace jsou k dispozici na http://
knihovna.zabreh.cz.
(red)
ZPRAVODAJSTVÍ
Noční pochod přilákal devět set účastníků
Nadobyčej přálo letos počasí jubilejnímu Prvnímu jarního pochodu – Memoriálu Arnošta Valenty v noci z pátku na
sobotu 22. března. Není proto překvapi-
vé, že na start se postavilo přes devět stovek účastníků, což je jedno z
nejvyšších čísel za celou dobu trvání
akce. Nejvíc, 795, zvolilo nejkratší
patnáctikilometrovou trať vedoucí
od gymnázia směr Václavov a odtud
přes kontrolu ve Svébohově, rodiště
Arnošta Valenty, do Rovenska a zpět
do Zábřeha, kde na účastníky čekal
guláš. V Růžovém údolí se odpojilo
74 turistů, kteří zvolili třicetikilometrovou trať, i pětatřicet odvážlivců,
kteří se vydali na královskou padesátku, poslední z nich dorazili do cíle
až po páté hodině ranní.
Organizátoři si pohlídali oblíbená „nej“
– nejstaršímu účastníkovi bylo pětasedmdesát let, nejmladšímu pět měsíců, nejvzdálenější přijel z Ústí nad Labem. (mk)
Textil lze vytřídit na dvanácti místech
V letošním roce došlo k rozšíření
kontejnerových hnízd na tříděný odpad na současných sedmdesát sedm.
Občané mohou využívat také dvanáct
míst na sběr textilu zařazených do systému odpadového hospodářství města,
a to v areálu EKO servisu Zábřeh a
Separexu a dále v ulicích Bezručova
(u supermarketu Albert), Kosmonautů (u supermarketu Billa), Valová, Na
Vyhlídce, Na Nové (naproti ul. Říční),
Sušilova (u bývalé sýpky), Skalička
(u obchodu), Postřelmovská (parkoviště u motelu), u ZŠ Severovýchod
a v Ráječku (u ulice Obránců míru).
(red)
Představujeme zábřežské firmy: HTS spol. s r. o.
Po krátké pauze pokračuje seriál o
zábřežských firmách. Další společností,
kterou starosta František John navštívil,
je HTS spol. s r. o., založená roku 1992
s cílem privatizovat stávající dopravní zdravotní službu a obslužný provoz
zdravotnictví.
Postupem času rozšířila své působení
na autoservis se specializací na alternativní pohony ve vozidlech. Vývojem,
zdokonalováním technologií a jejich
modernizací dospěla firma k přestavbám vozidel na alternativní pohony, od
roku 1998 se společnost akreditovala
jako výhradní dovozce předních evropských výrobců komponentů pro alternativní pohony LPG a CNG značek
OMVL, ELPIGAS, EMER a AG centrum pro Českou republiku. Jejich produkty jsou používány v montážních sadách pod obchodní značkou ELPIGAZ.
V současnosti společnost zaměstnává
31 lidí, z toho 11 žen. Zajímavý je také
fakt, že ženy v této firmě pracují i na
pozicích automechaniček.
Společnost má vedle sídla v Zábřehu na Smetanově ulici také pobočku v
Brně. Jejím jednatelem je Luděk Schneider, kterého jsme se zeptali:
Jaké Vaše služby mohou využívat
občané Zábřežska?
Když se řekne HTS, tak si hodně spoluobčanů stále vybaví sanitní vozidla.
Naše firma se ale neustále rozvíjí a rozšiřuje svoji činnost. Občané města mohou využít náš autoservis, autodiagnostiku, novou mycí linku s bezkontaktním
mytím či možnost přestavby svého
vozu na alternativní pohon. Třicet procent produkce firmy je směřováno na
dopravní zdravotní službu, sedmdesát
procent zahrnují dopravní alternativní
zdroje.
V areálu firmy vzniklo moderní
školící centrum…
Ano, zde se školí zástupci smluvních montážních dílen zabývající se
alternativními pohony, zástupci emisních stanic i výrobci vozidel. Středisko
je vybaveno špičkovou diagnostikou.
Nyní u nás probíhá také dotační program výzvy 94 Evropské unie, kdy se
deset techniků naší společnosti účastní
souboru školení ve spolupráci s VOŠ a
SŠ automobilní Zábřeh, s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou
Ostrava či Mendelovou univerzitou v
Brně. Technické obory těchto škol jsou
našimi partnery a navzájem čerpáme
znalosti a zkušenosti v oblasti alternativních pohonů.
Jste úspěšným podnikatelem. Jak
se jím stát a současně skloubit podnikání s osobním životem?
Podnikání věnuji veškerý svůj čas
a energii, pojem „osobní život“ je pro
mě již několik let neznámým. Myslím,
že jedním z hlavních aspektů úspěšného podnikání je, aby bylo podnikání
vašim koníčkem. Tažným motorem
mé práce je stabilní prosperita firmy a
spokojenost zaměstnanců. Za dvacet let
působení v oboru alternativních paliv
do vozidel jsme se dostali na jednu z
vedoucích pozic a naše firma je uznávaná. Za naším úspěchem stojí také fakt,
že pracujeme s mladými lidmi a dbáme
na další vzdělávání, protože bez učení
a sebevzdělávání je postup v podnikání
nereálný.
Jaké jsou vaše podnikatelské záměry do budoucna? Plánujete další rozšíření provozu?
Inovace společnosti stále probíhá v
oblasti zavádění nových produktů na
trh. V současné době dokončujeme vývoj plynových systémů do nových motorů s přímým vstřikováním a přestaveb
naftových motorů na LPG/CNG. Do budoucna se zaměříme hlavně na trvalou
stabilizaci firmy.
(red)
Zábřeh 7/2014
Volby do Evropského
parlamentu se uskuteční
23. a 24. května
V první den voleb do Evropského parlamentu, pátek 23. května, proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 hodin, v sobotu 24. května se bude hlasovat od 8.00 do
14.00 hodin. Hlasování na území Zábřeha
proběhne na obvyklých místech v patnácti volebních okrscích. Městský úřad upozorňuje voliče, že došlo k dílčím změnám,
a to v zařazení některých ulic do jednotlivých volebních okrsků.
Jde o voliče trvale hlášené k pobytu
na ulici: U Vodárny (nově okrsek č. 1 –
Plavecký areál Zábřeh, Oborník 39), U
Horního rybníka (nově okrsek č. 4 – ZUŠ,
Sušilova 41), Strejcova, Svobodov (nově
okrsek č. 6 – ZŠ Školská 11), Javorová,
Květinová (nově okrsek č. 7 – ZŠ Severovýchod 26), Dvorská (nově okrsek č.
8 – Dům s pečovatelskou služnou, Nerudova 7), Na Křtaltě, Sadová, Leštinská
(nově okrsek č. 10 – Zábřežská kulturní,
ČSA 1).
Voliči mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně požadovat doplnění údajů nebo jejich opravu (MěÚ Zábřeh, odbor občanskosprávní, Masarykovo nám. 6, kancelář č. 10).
Voliči jiných členských států Evropské
unie, kteří si nepožádali o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a kteří v nich chtějí hlasovat na
území ČR, musí ve lhůtě do 16.00 hodin
13. dubna požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
(vhodné je ověřit skutečnost, zda je volič
zapsán do seznamu voličů). Při volbách
do Evropského parlamentu může volič
požádat o vydání voličského průkazu, a
to osobně, písemně nebo elektronicky u
obecního úřadu v místě trvalého pobytu,
v jehož stálém seznamu voličů je zapsán,
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj.
do 8. května do 16.00 hodin. Písemné podání v listinné podobě musí být opatřeno
úředně ověřeným podpisem voliče (není
potřeba, pokud si volič žádá osobně).
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 8.
května. Voličský průkaz v těchto volbách
opravňuje voliče k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území ČR.
V neděli 13. dubna a ve čtvrtek 8. května
(státní svátek) bude na pracovišti odboru
občanskosprávního (MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 6, kancelář č. 10) od 8 hodin
do 16 hodin zajištěna služba.
Zájemci o práci v okrskové volební komisi (OkVK) se mohou přihlásit na e-mail
[email protected] do 23. dubna
(zájemci uvedou jméno, příjmení, datum
narození a bydliště, popř. i telefonický
kontakt). Při zařazování členů do OkVK
mají dle zákona přednost delegovaní členové volebních stran. Pokud zájemce o
členství neobdrží pozvánku na první zasedání OkVK do 28. dubna, nebyl pro velký
počet delegovaných členů zařazen do komise a je veden jako náhradník.
První zasedání OkVK (složení slibu) se
uskuteční 30. dubna od 15 hodin ve velkém sále kulturního domu. Číslo OkVK
bude uvedeno na pozvánce. Úplné informace k volbám do Evropského parlamentu jsou k dispozici na http://www.mvcr.cz/
clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.
Kontakty: Bc. Daniel Gryc, tel: 583
468 246, 733 537 795, [email protected] (ve věcech voleb), Jitka Divišová, tel: 583 468 225, [email protected] (ve věci seznamu voličů). (red)
INZERCE
Zábřeh 7/2014
strana 3
Mgr. Bedřich Jurníček, advokát
pobočka Zábřeh, nám. Osvobození 2 (Beseda), II. poschodí
Úřední hodiny:
pondělí a pátek, 9.30-12.00, 13.30-16.00
Kontakty:
tel. 777 222 079, e-mail: [email protected]
schůzku pro pohodlí klientů doporučuji objednat předem
V sobotu 15. března 2014 zahájilo provoz
www.urytirezabreh.cz
Restaurace u Rytíře
Z A H R A D N I C T V Í
A L B R E C H T O V Á
Na Hejtmance 5, Zábřeh
denní menu · domácí kuchyně
Nabízíme prostor pro pořádání rodinných
oslav, firemních večírků, svateb.
Nabízíme týdenní menu a víkendové speciality. Máme nového kuchaře a jídelní lístek.
v zahradě pana Janeby za Ekozisem u slévárny
Nabízíme: sazenice surfínií O T E V Ř E N O
- salátu, zelí
PO – PÁ 15 - 18
- kedluben
SOBOTA 8 - 18
- květáku
Těšíme se na vaši návštěvu.
- kapusty
provozní doba 10:00 - 22:00 hodin
Tel.: 731
714 100
Tel: 739 004 716
Společnost MBG, spol. s r.o., Zábřeh,
vypisuje výběrové řízení na pozici:
ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
Požadujeme: platný svářečský průkaz CO2
TIG (ZK 141 – netavící elektroda) – výhodou
Více na www.mbg.cz nebo tel. 583 401 311, [email protected]
PLAVECKÝ AREÁL
ÁL
ZÁBŘEH
LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH
(naproti supermarketu Albert)
Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30 - 17:00, sobota 8:00 - 11:00
Ušetříte až 50,- Kč
platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis,
hrazeného ze zdravotního pojištění.
AKČNÍ NABÍDKA
A
P
Proenzi
Comfort 180 tbl + pánské
hodinky ZDARMA (do vyprodání zásob)
h
Sunar Complex 2, 3, 4 600g - 219,-Kč
(platí do 30.4.)
e-mail: lekarna.zdravi@
[email protected]
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
čtvrtek 17. 4. od 15:00 do 18:00
malování, auqzorbing, vodní hrátky
Akční vstupné ve čtvrtek a v pátek pro děti, studenty
a rodiče s dětmi - 2 hodiny za cenu 1, 3 hodiny za cenu 2
Otevírací doba:
Bazén
Po 15:00 – 21:00
Út 12:30 – 21:00
St 12:30 – 21:00
Čt
6:00 – 8:00
12:30 – 21:00
Pá 14:00 – 21:00
So 10:00 – 21:00
Ne 10:00 – 21:00
Sauna
15:00 – 21:00 ženy
15:00 – 21:00 muži
15:00 – 21:00 ženy
15:00 – 21:00 muži
15:00 – 21:00 společná
15:00 – 21:00 společná
Provoz:
Čtvrtek (17. 4.) – neděle (20. 4.) 10:00 – 21:00
Pondělí 21. 4. ZAVŘENO
tel: 583 550 361, e-mail: [email protected] , www.zabreh-bazen.cz
INZERCE
strana 4
Zábřeh 7/2014
Cesta z dluhů
Nezvládáte své dluhy? Hrozí vám, nebo už máte exekuce?
Jedinou legální cestou k oddlužení je insolvenční
řízení. Reagujte včas, nabízíme vám možnost zbavit se
zákonnou cestou až 70% dluhů.
Konzultace ZDARMA, nově i v místě vašeho bydliště.
Bc. T. Janhuba, tel. 776 045 715
Společnost Petr Kuba, s. r. o. – areál Camp Mohelnice (Petra Bezruče 795/13),
vypisuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na pozice:
KADEŘNICTVÍ
EŘNICTVÍ
ŘNICTVÍ DÁMSKÉ
ÁMSKÉ A PÁN
PÁNSKÉ
Havlíčkova 28, Zábřeh
Nabízí své služby i bez objednání předem
stříhání- barvení- trendy účesy
NOVINKA- ošetření vlasů ultrazvukem.
Petra Kubalíková tel. 737 651 400 -
Veronika Pavlíková
tel. 776 559 754
Brigáda pro letní sezonu 2014:
-
Stálý pracovní poměr:
-
riálu
o mate a
h
í
c
a
v
o
ístěn
a spoj
Prodejn NIK byla přem
TECH
z ulice 28.října č.2 na ulici
ČSA 24, Zábřeh
do PRODEJNY STIHL /u Lidlu/.
tel. kontakt: 583 455 558
recepční rekreačního objektu - nástup od 5. 5. 2014
plavčík / plavčice letního koupaliště - nástup od 19. 5. 2014
pokladní letního koupaliště - nástup od 2. 6. 2014
obsluha bufetu letního koupaliště - nástup od 2. 6. 2014
číšník / číšnice – nástup od 5. 5. 2014
hlídací služba rekreačního objektu - nástup IHNED
šéfkuchař / šéfkuchařka; kuchař / kuchařka
restaurace – nástup dle dohody
provozní pracovník restaurace – nástup dle dohody
Jestliže Vás některá z výše uvedených nabídek brigády / práce
v Mohelnici zaujala, zašlete svůj životopis s fotografií na e-mail:
[email protected] nebo poštou na adresu
Okružní 15, 789 85 Mohelnice do 11. dubna 2014. Vhodní uchazeči
budou telefonicky kontaktováni.
Více informací o nabízených pozicích naleznete
na webových stránkách
www.camp-mohelnice.cz, www.uklizime.cz nebo na
telefonech 775 111 722, 605 297 830.
Zachovejte nám přízeň.
Máte připravené auto na jaro?
CARSERVIS POSTŘELMOV
Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6 Zábřeh
vyhlašuje výběrové řízení
podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů, na obsazení pracovní pozice
vedoucí Odboru vnitřních věcí / právník města
Pod Lipami 628 Postřelmov
to udělá za vás
-autoservis
-pneuservis
-nástřik podvozků
NOVĚ! čištění interiéru vozu NOVĚ!
více na 721 311 377, [email protected]
AKCE DUBEN sleva 30%
Požadavky
- splnění předpokladů podle § 4 zákona o úřednících ÚSC
- vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo a právní věda
Hlavní zaměření činnosti
- řízení odboru
- komplexní právní činnosti v jednotlivých oborech územní státní správy a
činnosti územního samosprávného celku
- zajištění právního servisu pro potřeby odborů městského úřadu,
organizačních složek, příspěvkových organizací a obchodních společností města
- zastupování města v soudních sporech a před správními orgány
Předpokládaný nástup od 1. 6. 2014.
Písemné přihlášky včetně všech požadovaných dokladů zasílejte písemně na
personální oddělení MěÚ Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Zábřeh, k
rukám personalistky Bc. Ilony Vařekové, DiS. nejpozději do 22. 4. 2014.
Další důležité informace k výběrovému řízení na www.zabreh.cz
Mrazy končí - jaro začíná
Nabízíme:
přísadu - salát, kedlub, květák
sazenice muškátů
semena zeleniny, substráty
sadbové brambory
sazenice jahod
Otevřeno:
Po - Pá 8 - 16
So
9 - 12
Zábřeh 7/2014
Taneční odpoledne
s Moravskými muzikanty
KULTURA A SPORT
Stašová a Skopal nabídli kromě smíchu i dávku hořkosti
Po vyprodaném setkání se slovenským
Duem Jamaha bude další taneční odpoledne v Zábřehu patřit Moravským muzikantům, dechové hudbě, která přijede roztančit velký sál kulturního domu v neděli
13. dubna. „Repertoár Moravských muzikantů obsahuje oblíbené hity autorů především moravského folkloru od jihu až na
sever, ale i orchestrální skladby, v nichž
vyniká technická vyspělost hráčů,“ zve na
akci Zdeněk David ze Zábřežské kulturní. Pro návštěvníky tanečního odpoledne,
které začíná ve 14 hodin, jsou připraveny
tradiční soutěže a losování o ceny. Vstupné činí 120 korun.
(red)
V Barboře zazní kytara
a soprán
Koncert předních umělkyň nastupující
generace interpretů klasické hudby, které
získaly řadu ocenění na významných tuzemských soutěžích i v zahraničí, zazní v
kostele sv. Barbory v pátek 25. dubna.
Kytaristka Irena Babáčková, absolventka pardubické konzervatoře a brněnské JAMU, zařazuje do svého repertoáru
skladby různých období, ale nejvíce blízká je jí hudba autorů romantismu devatenáctého století. Kromě sólové kytary se od
roku 2010 věnuje také komorní hře, v duu
hraje se sopranistkou Helenou Tamelovou,
v současné době působící zejména v Německu. Její repertoár zahrnuje díla operní,
operetní, oratorní a písňové cykly. Při Komorní opeře Hudební fakulty JAMU nastudovala řadu oper, mj. roli Taťány v Čajkovského díle Eugen Oněgin.
Sedmý koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh letošní sezony začíná v 18 hodin. Vstupné na slevovou kartu Bravo činí
60 Kč, ostatní zaplatí o dvacet korun více.
Děti do 15 let mají vstup zdarma. (red)
Kulturák ovládnou
mažoretky
V letošním roce je Zábřeh opět jedním
ze sedmi měst, v nichž proběhne kvalifikace pro finále mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu. V sobotu 26.
dubna se velkém sále kulturního domu
představí na čtyři stovky mažoretek, které
se utkají v soutěžních disciplínách hůlka,
třásně a mix, tedy kombinaci obou předchozích disciplín, a to v sóloformacích i v
soutěži skupin. I v Zábřehu se bude letos
poprvé soutěžit ve dvou výkonnostních
třídách „A“ a „B“.
Zábřežské kvalifikace se zúčastní kromě domácích mažoretek také skupiny
z Opavy, Ostravy, Havířova, Přerova,
Jeseníku, Ústí nad Orlicí a dalších měst.
Diváci letos uvidí více než sto soutěžních
vystoupení. Jedna z nejvýznamnějších
sportovních akcí organizovaná v našem
městě začíná slavnostním zahájením za
účasti starosty města už v 9 hodin, ukončení programu se předpokládá v 18 hodin.
(red)
Zábřeh očima naší rodiny
U příležitosti výročí 760 let města
vyhlašuje Hnízdo, Mateřské a rodinné
centrum výtvarnou soutěž Zábřeh očima naší rodiny. Cílem je vytvořit koláž
formátu A3 nebo A2, ve které celá rodina ztvární vybrané místo nebo místa
Zábřeha při zapojení všech členů rodiny (alespoň kousek díla musí ztvárnit
každý její člen). Na zadní stranu díla
uveďte jméno rodiny, adresu, věk jednotlivých tvůrců, telefonní číslo nebo
e-mail.
Práce do soutěže lze odevzdávat do
neděle 1. června v klubovně Hnízda
(Masarykovo nám. 7), vyhlášení vítězů a vernisáž výstavy proběhne o týden později na zámku Skalička. Nejlepší práce budou oceněny zajímavými
a hodnotnými cenami, diplomy dostanou všechny zúčastněné rodiny. (red)
Hvězdné obsazení i slavné dílo mohli sledovat návštěvníci kulturního domu
v úterý 25. března. V hlavních rolích
úspěšné italské tragikomedie Filumena
Marturano se představili Simona Stašová
a Svatopluk Skopal. Někdejší prostitutka
Filumena podvodem dostane do chomoutu bohatého podnikatele Domenica. Ten
totiž po dvaceti letech, kdy s ním žila,
pomáhala mu v obchodě a povila tři syny,
plánuje sňatek s mladší
sokyní. Retrospektivně
se odehrávající příběh
zpočátku přinesl řadu
komických situací, obzvláště ve druhé půli ale
začala převažovat linie
tragická. Bohatýrským
vzpomínkám Domenicovým stojí v protikladu
život Filumeny, chudé
dívky v chudé Neapoli,
která musí být hodně
silná, aby se bez cizí pomoci dokázala vyšvihnout ze dna. A to se jí
daří přesto, že podvodem dosažený sňatek
je neplatný. Láska, především ta mateřská,
nakonec vítězí.
Simona Stašová představila Filumenu jako silnou ženu, odhodlanou pro své
syny bojovat všemi dostupnými zbraněmi.
Svatopluk Skopal jako stárnoucí bonviván
pak v závěru prochází přerodem, jímž završí hru, v níž je od smíchu k slzám až nebezpečně blízko.
(mk)
Spolek Václav vystoupí na prknech Činoherního klubu
Hektickou sezónu zažívají václavovští
divadelníci. Jen co v sobotu 22. března představili v premiéře nastudování
jednoaktovek A. P. Čechova Medvěd a
Námluvy, připravili premiéru další. V sobotu 5. dubna uvedl Spolek Václav hru
Tlustý anděl z Rouenu, divadelní zpracování známé novely Guy de Maupassanta
Kulička.
Nepříliš často hrané dílo v režii Josefa Königa přenese diváka do roku 1870,
kdy se Francie zmítá ve válce s Pruskem.
Kočár, projíždějící obsazenou Normandií, má zajímavou osádku – obchodníky,
jeptišky i prostitutku přezdívanou Kulič-
ka, kolem níž se děj točí. Tváří v tvář nebezpečí se nakonec ukazuje, že žena lehkých mravů je charakternější a silnější
než její takzvaně slušnější spolucestující.
Pro zájemce je připravena i druhá premiéra na sobotu 19. dubna v 19.30 hodin v
KD Václavov.
Tím ale divadelní jaro Václava rozhodně nekončí. V neděli 27. dubna totiž
václavovský soubor vystoupí na prknech
pražského Činoherního klubu, kde se
představí s úspěšnou komedií Tři v tom.
Pikantní je jistě fakt, že stejná hra je jedním z legendárních představení Činoherního klubu.
(mk)
Kočárky prověří kolečka na závodní trati
Stejně jako loni i letos se v Zábřehu
utkají aktivní rodiče a děti při sportovní
chůzi a běhu s kočárkem. Soutěžit se bude
v disciplínách maminka, tatínek, rodiče a
prarodiče v chůzi s kočárkem. Děti od 3
do 10 let pak mohou soupeřit v disciplíně běh s dětských kočárkem. „Novinkou
oproti loňskému roku je štafetový běh, kdy
poběží nejprve maminka, následně tatínek a jako poslední starší sourozenec,“
upřesňuje organizátorka závodů kočárků
Marie Novotná. Startovné je letos stanoveno na 50 Kč za každou přihlášenou
rodinu, jejíž členové pak mohou soutěžit
ve všech vypsaných kategoriích. Polovi-
na z vybraného výtěžku podpoří Centrum
Paraple. Akce proběhne před zábřežským
kulturním domem. „Maminkám můžeme
nabídnout pohodlnou možnost přebalení
či nakrmení miminek,“ dodává Novotná.
Připraven bude bohatý doprovodný program, například zábavná show, skákací
hrad, malování na obličej, výroba velikonočních dekorací, sportovní dráha či
taneční vystoupení. „V kulturním domě
chystáme bazárek se zánovním oblečením
pro děti,“ láká organizátorka na akci, která proběhne v neděli 13. dubna od 15 hodin v okolí zábřežského kulturního domu.
(red)
Ve vlčí kůži po stopách Džingischána
Zábřežské kino Retro uvede v dubnu všechny čtyři díly jednoho z divácky nejúspěšnějších filmů minulých ročníků festivalu outdoorových filmů Expediční kamera V kůži vlka po stopách Džingischána. Ten sleduje mnohaměsíční pouť australského dobrodruha
Tima Copea, který se vydal sám v koňském sedle na tři roky trvající a 10.000
km dlouhou cestu z Mongolska až do
Evropy. Tim Cope šel stejnou cestou,
jakou kdysi prošly bojovné hordy největšího dobyvatele všech dob – Džingischána.
Čtyřdílný dobrodružný cestopis si
vydobyl nejen diváckou pozornost, ale
byl oceněn také na řadě zahraničních
festivalů. „Mnozí jej považují za nejlepší cestopis v historii festivalu Expediční kamera. Dva úvodní díly, které
uvedeme ve čtvrtek 17. dubna od 18 hodin, jsme již v Zábřehu promítali právě v rámci tohoto festivalu v loňském a
předloňském roce. Třetím a čtvrtým dílem dokumentu budeme pokračovat v
neděli 20. dubna v 15 hodin,“ dodává
podrobnosti vedoucí kina Věra Smrčková.
(red)
Hudba se v Retru vydala proti proudu času
Alternativní hudba zněla ve čtvrtek 27.
března kinem Retro, kam zavítal muzikoterapeut, pedagog a hudebník Lubomír
Holzer. Jeho sólový koncert nazvaný Perun v nás přinesl posluchačům neobvyklý
zážitek založený na intuitivní hudbě vznikající v jedinečném okamžiku na konkrétním místě. Lubomír Holzer se vrací ke kořenům lidstva, a přestože název evokuje návrat k slovanskému prapůvodu a mytologii,
nechal zaznít etnické nástroje z celého světa – od tibetských mís až po indiánské bubny.
(mk)
strana 5
Turisté vyrazí ve stopách
Eskymo Welzla
Zábřežští turisté chystají na sobotu 12.
dubna už 17. dálkový pochod Po stopách
Eskymo Welzla. Kromě osvědčených tras
pro pěší na 5, 10, 15, 25 a 50 km přinese letošní ročník i trasy pro cyklisty. Na
bicyklech se lze vydat do vzdálenosti 25,
30 a 50 kilometrů. Všechny trasy provedou malebnými zákoutími Zábřežska, ale
nejen to. Patnáctikilometrová trasa nabídne pohled do historie, návštěvníky pozve
například do zámku na Skaličce. Pod lesem v Bořinách budou připraveny hry pro
děti a opékání. Potkat se tady lze i s Eskymo Welzlem. Letošní ročník je pořádán
v rámci projektu Toulavý kočárek, proto
jsou obzvláště zváni nejmenší turisté, pro
které jsou připraveny speciální ceny. (red)
Hella rallye letos
odstartuje z Bozeňova
Hella Mohelnice ve spolupráci se zábřežským automotoklubem pořádá v sobotu 26. dubna sedmý ročník amatérské
automobilové orientační soutěže Hella
rallye 2014. Soutěž je organizována jako
závod Mistrovství ČR, Moravský pohár,
Shell cup Morava a volný závod pro zaměstnance firmy Hella. Soutěže se mohou
zúčastnit registrované posádky i amatéři
bez registrace. Závod se jede za plného
silničního provozu, jeho princip není v
rychlosti, ale v orientaci posádek v mapách i v terénu.
Pořadatelé uvítají v případě zájmu na
startu každého, například v soutěži Shell
cup pro začínající posádky. Podrobnější
informace o soutěži na www.aoscz.info a
www.hella.com.
(red)
Putování s Metodějem
Také letos připravuje Spolek Metoděj
na prázdninové měsíce cyklus jednodenních výletů do blízkého i vzdálenějšího
okolí. Děti i jejich rodiče či prarodiče budou moci poznat například krásy Jeseníků,
východních Beskyd, navštívit hrady Kost
a Sovinec, zámek Konopiště nebo třeba
barokní areál Kuks. Veliký zájem lze tradičně očekávat o výlet na Dlouhé stráně,
do Babiččina údolí nebo Českého ráje.
Jakousi předehrou k celému cyklu bude
v sobotu 17. května tradiční a přesto zase
jiný výlet do Prahy. Tentokrát je naplánovaná komentovaná prohlídka Letné, Klárova, Valdštejnské zahrady a Kampy. Bližší informace na tel: 732 552 732 u paní
Hedrichové, kde se zájemci mohou průběžně hlásit.
(red)
Lesní tábor Lesanka už
zve na prázdniny
Dva týdny prázdnin na dobře zorganizovaném táboře plném her s osvědčenou
partou vedoucích, výbornou domácí kuchyní, v menším kolektivu dětí a na pěkném místě uprostřed přírody nabízí opět
letní tábor Lesanka. Na programu bude celotáborová hra, koupání v bazénu u chaty,
noční hry, nenáročné výlety po okolí, diskotéky, karneval, táborový jarmark, tombola, výtvarné dílny, vyjížďka na čtyřkolkách, paintball pro děti od 10 let (s písemným souhlasem rodičů) atd.
Tábor proběhne na chatě Lesanka ve
Štědrákově Lhotě, kapacita činí 40 dětí,
doporučený věk 6 až 16 let v turnusech
29. 6. – 12. 7., 13. – 26. 7., 27. 7. – 9. 8.,
10. – 23. 8. a 24. – 30. 8. (jen pro děti z
pěstounských rodin). Cena 5.490 Kč, více
informací a přihlášky na www.agbavlnka.
cz nebo tel: 725 802 062.
(red)
INFORMACE
strana 6
Zábřeh 7/2014
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 10. 4. – 26. 4. 2014
Čtvrtek 10. dubna
Klub důchodců
města Zábřeh
Sobota 19. dubna
VÝROBA VELIKONOČNÍ DEKORACE
Tvořivé odpoledne s Marií Johnovou pro členy Klubu důchodců.
ZdP
Zábřeh
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
ZVONILKA A PIRÁTI 3D
Animovaný/fantasy, přístupno, dabing, USA 2014, 78 min.
Akční/romantický, od 12 let, dabing, USA/Německo 2014, 105 min.
JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ
Kino Retro, 20:00, 140 Kč
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2014, 101 min.
Kino Retro, 17:30, dospělí 150 Kč/děti 130 Kč
PO STOPÁCH ESKYMO WELZLA
17. ročník dálkového turistického pochodu. Pěší trasy: 5, 10, 15, 25 a 50 km, cyklotrasy: 25, 30 a 50 km.
Kontakt: Magdalena Schwarzová, 737 712 453.
Start z městského stadionu 6:30 – 10:00, děti do 15 let 10 Kč, ostatní 30 Kč
NOE 3D
Drama/fantasy, od 12 let, dabing, USA 2014, 135 min.
Kino Retro, 17:30, 150 Kč
NÁMLUVY, MEDVĚD – ANEKDOTY A. P. ČECHOVA
Divadelní představení DS Václav Václavov.
DS
Václav
TLUSTÝ ANDĚL Z ROUENU
Divadelní představení podle novely Guy de Maupassanta Kulička. Režie Josef König.
Kulturní dům Václavov, 19:30
KATAPULT
Miroslav
Vinkler
Galerie Kafe Rovensko, 19:00
Více než dvouhodinová koncertní show české rockové legendy v rámci tour 2014 Katapult tisíce a jedné
noci. 18:00 – 19:00 setkání s fanoušky, autogramiáda, focení, 19:00 otevření sálu.
Velký sál KLUBu, 20:00, předprodej 250 Kč/v den akce 300 Kč
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
Komedie, přístupný, české znění, Česko 2014, 100 min.
Akční/dobrodružný/sci-fi, přístupno, dabing, USA 2014, 128 min.
Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
Neděle 13. dubna
Neděle 20. dubna
MORAVŠTÍ MUZIKANTI
V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA – ČÁSTI III, IV
Tanečním odpolednem provází Vladimír Hrabal. Tradiční soutěže a losování o ceny. Občerstvení všeho
druhu zajištěno.
Velký sál KLUBu, 14:00, 120 Kč
Dokumentární, přístupný, titulky, Austrálie/Německo 2010, 2 x 45 minut s krátkou přestávkou.
Kino Retro, 15:00, 50 Kč
III. CELOREPUBLIKOVÉ ZÁVODY KOČÁRKŮ VE SPORTOVNÍ CHŮZI
Disciplíny: maminka, tatínek, rodiče, prarodiče s kočárkem, štafeta, dětský běh, bohatý doprovodný
program, bazárek. Kontakt: Marie Novotná, 608 741 474. Okolí kulturního domu, 15:00, 50 Kč za rodinu
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU
SK SULKO ZÁBŘEH – FK SLAVIA ORLOVÁ – LUTYNĚ
OSCAROVÉ NEDĚLE – VLK Z WALL STREET
Komedie, přístupný, české znění, Česko 2014, 100 min.
Městský stadion, 16:00
RIO 2 3D
Animovaný/dobrodružný/komedie/rodinný, přístupný, dabing, USA 2014, 101 min.
Kino Retro, 17:30, dospělí 150 Kč/děti 130 Kč
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Krimi/drama/životopisný, přístupný od 15 let, titulky, USA 2013, 179 min.
Sci-fi/romantický/drama, od 12 let, titulky, USA 2013, 126 min.
UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME – FILMOVÉ VEČERY
Úvodní slovo: Miroslav Macek. Komedie/romantický, od 12 let, titulky, USA 1972, 85 min.
Kino Retro, 20:00, 60 Kč
Úterý 15. dubna
SEZNÁMENÍ S ČINNOSTÍ FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
Středa 23. dubna
MAŇÁSKOVÉ DIVADÝLKO
Středa 16. dubna
Paleček a jeho kamarád, O třech medvědech.
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Animovaný/akční/komedie, přístupný, dabing, Austrálie/USA 2014, 100 min.
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ SEVEROVÝCHOD
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO AVENGERA 3D
Odchod od ZŠ Severovýchod, 10:15
STŘEDA, TÁTY JE TŘEBA ANEB TATÍNKU, UPLEŤ SE MNOU POMLÁZKU
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 15:30
Animovaný/fantasy, přístupný, dabing, USA 2014, 78 min.
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 15:30
LEGO PŘÍBĚH 3D
Pohádkový muzikál připravilo Divadlo Stodola Jiříkovice. Určeno pro MŠ, I. stupeň ZŠ, děti, které
nenavštěvují MŠ, i veřejnost.
Velký sál KLUBu, 8:30 a 10:00, 45 Kč
ZVONILKA A PIRÁTI
Kino Retro, 20:00, 90 Kč
Úterý 22. dubna
Beseda s personalistou Pavlem Podroužkem.
OSCAROVÉ NEDĚLE – ONA
Akční/sci-fi, přístupno, dabing, USA 2014, 128 min.
Kino Retro, 20:00, dospělí 155 Kč/děti 135 Kč
Čtvrtek 24. dubna
ZdP
Zábřeh
Kino Retro, 17:30, 120 Kč
KLÁŠTERNÍ HRADISKO OLOMOUC
Prohlídka s průvodcem. Vedoucí p. Malá.
Odjezd ČD, 8:17
DEN ZEMĚ „HVĚZDA V HLAVNÍ ROLI – SLUNCE“
FAIR PLAY
Drama, od 12 let, české znění, Česko 2014, 100 min.
Kontakt: Romana Unzeitigová, 737 622 193.
Bezručovy sady a okolí ZŠ B. Němcové, 9:00 – 17:00, 10 Kč
Kino Retro, 20:00, 100 Kč
Čtvrtek 17. dubna
TURNAJ V PEXESU
S sebou přezůvky, pití, svačinu. Kontakt: Radka Chudobová, 604 975 433.
DDM Krasohled Zábřeh, 9:00 – 14:00, 20 Kč
Klub důchodců
města Zábřeh
HISTORIE ZÁBŘEHU
Beseda s PhDr. Hoškovou, CSc. Pořádáno pro členy Klubu důchodců.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
Pátek 25. dubna
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINOVÉ VESELENÍ
Plavecký areál
Zábřeh
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
RIO 2 3D
Sobota 12. dubna
ZŠ
Severovýchod
Odjezd ČD, 7:13
Střelba ze vzduchovky, hod šipkami, vázání uzlů, překvapení od Policie ČR. Prezence 8:00 – 8:45.
Kontakt: Ferdinand Kubíček, 602 564 946.
Speciální škola a dětský domov, Sušilova 40, 9:00 – 14:00, 40 Kč
Kino Retro, 17:30, 155 Kč/děti 135 Kč
POMPEJE 3D
SK SULKO Zábřeh
Vandr krajem Přerovského povstání. Vedoucí p. Přivrátilová.
VELIKONOČNÍ STŘELECKO – ŠIPKAŘSKÝ TURNAJ
Pátek 11. dubna
Galerie Kafé
Rovensko
PŘEROV
Velikonoční tvořen, hry a cvičení. S sebou přezůvky a vyfouklé vajíčko. Pitný režim zajištěn.
B klub, Postřelmovská 1b, 9:00 – 15:00, 30 Kč
NOE 3D
VELIKONOČNÍ VAJÍČKO
IRENA BABÁČKOVÁ – KYTARA,
HELENA TAMELOVÁ (NĚMECKO) – SOPRÁN
Drama/fantasy, od 12 let, dabing, USA 2014, 135 min.
Malování velikonočních motivů na stěnách bazénu, vodní hrátky, aquazorbing. Drobné odměny pro děti.
Plavecký areál Zábřeh, 15:00 – 18:00
Sedmý koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh. Pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením svatá
Barbora a římskokatolickou farností.
Kostel sv. Barbory, 18:00, 80 Kč/na slevovou kartu Bravo 60 Kč, děti do 15 let zdarma
V KŮŽI VLKA PO STOPÁCH DŽINGISCHÁNA – ČÁSTI I, II
Dokumentární, titulky, Austrálie/Německo 2010, 2 x 45 min. s přestávkou.
Kino Retro, 18:00, 50 Kč
POJEDEME K MOŘI
MISTA GO WILD RESTART TOUR – ELEMENTS OF SOUND LASER SHOW
Luxusní taneční párty s tou nejlepší hudbou a skvělými hosty.
Velký sál KLUBu, 21:00 – 3:00, předprodej 99 Kč/v den akce 119 Kč
Komedie, přístupno, české znění, Česko 2014, 90 min.
POHOŘANY – JEDOVÁ (HLUBOČKY)
Vedoucí p. Malá.
VELIKONOČNÍ VYCHÁZKA ZA POKLADEM
Akce pro děti, rodiče i prarodiče. Sportovní obuv a oblečení. Pití s sebou. Za nepříznivého počasí
náhradní program v B klubu.
Sraz před B klubem, Postřelmovská 1b, 10:00, návrat 14:00, 20 Kč
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE
Kino Retro, 17:30, 110 Kč
POMPEJE 3D
Akční/dobrodružný/romantický, od 12 let, dabing, USA/Německo 2014, 105 min.
Kino Retro, 20:00, 140 Kč
Pódiové sestavy sóloformací a skupin (baton, pom-pom, mix, show). Diváci vítáni.
Velký sál KLUBu, 9:00 – 18:00
ZVONILKA A PIRÁTI 3D
Animovaný/fantasy, přístupný, dabing, USA 2014, 78 min.
POJEDEME K MOŘI
Komedie, přístupno, české znění, Česko 2014, 90 min.
Ruku už ti nepodáme, abychom ti mohli přát.
kdy tragicky zahynul ve splavu u nádraží
Jen kytičku na hrob dáme a budeme vzpomínat.
náš milovaný chlapec MICHAL VINTR.
Dne 14. 4. 2014
vzpomeneme na nedožité
70. narozeniny
Děkujeme všem
pana Miroslava Pospíšila
ze Zábřeha.
Odjezd ČD, 7:13
KVALIFIKACE 21. MISTROVSTVÍ ČR V MAŽORETKOVÉM SPORTU
Dne 23. dubna uplyne (neuvěřitelných) 20 let,
za tichou
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Sobota 26. dubna
Pátek 18. dubna
Dokumentární/hudební, přístupný, titulky, USA 2013, 91 min.
Kino Retro, 17:30, 150 Kč
Kino Retro, 17:30, 130 Kč
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Dne 13.
4. 2014
3 4
4 by oslavil
své 40. narozeniny
můj táta Tomáš Homola.
vzpomínku.
rodiče
S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.
„S láskou vzpomínáme“
syn Tomáš s maminkou
ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, e-mail: [email protected] Vydavatel: Město Zábřeh,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: 731 109 406,
e-mail: [email protected] Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: 583 411 653, mobil: 603 984 313, e-mail: [email protected] U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu.
Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad 6 400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 16. dubna 2014.
Download

Bulletin_Zabreh_14_07.pdf1.90 MB