Číslo 17/2014
vydáno dne
24. 9. 2014
Zastupitelé jednali naposled,
dali zelenou venkovnímu bazénu
Naposled v tomto volebním období se
sešli zastupitelé města ve středu 17. září.
Jejich program ale konci čtyřletého období nenasvědčoval, k řešení byla předložena spousta důležitých materiálů. V první
části došlo mj. na projednávání zprávy výboru komunitního plánování, kdy se diskutoval macešský přístup kraje a hrozící
kolaps některých organizací pracujících na
Zábřežsku v sociální oblasti. Došlo také na
schválení návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Zábřeha.
Bez problémů prošlo zastupitelstvem
schvalování přijetí dotací. Město tak obdrží dotaci 1,78 milionu na Dětský ekoráj, přes milion korun na revitalizaci Bezručových sadů, 728 tisíc Kč na vznik podporovaných bytů v Domě s pečovatelskou
službou či 518 tisíc na zřízení bezbariérového přechodu u kulturního domu.
Po debatě pak schválili zastupitelé rozpočtovou změnu, jejíž nejvýznamnější
částí bylo uvolnění 17 milionů korun na
opravu venkovního bazénu v plaveckém
areálu. „Je zde možnost jeho otevření už
v příštím roce,“ uvedl starosta František
John, podle kterého prostředky město získalo ze zlepšeného daňového výnosu a zapojením části financí z třicetimilionového
přebytku hospodaření města za rok 2013.
Na návrh 1. místostarosty Karla Crhonka
dojde k zakoupení dalšího měřiče rychlosti. „Umístění měřičů není trvalé, máme
několik přípojných bodů,“ uvedl Karel Crhonek, radary se tak objeví zřejmě na Leštinské ulici a v dalších frekventovaných
lokalitách.
Po rychlém projednání rozsáhlého materiálu z oblasti majetkoprávní pak došlo na zápisy z valných hromad a různé, v němž mj. Karel Crhonek ubezpečil zastupitele, že ještě na podzim letošního roku dojde ke zbudování přechodu
pro chodce u staré pošty. Na závěr starosta
František John poděkoval zastupitelům za
jejich čtyřletou práci.
(red)
V Domě s pečovatelskou službou přibydou nové byty
Ještě do konce letošního roku bude
Dům s pečovatelskou službou v Nerudově ulici rozšířen o dva nové byty. Město
se tím snaží alespoň zčásti kompenzovat
obrovskou poptávku ze strany veřejnosti po ubytování v tomto zařízení. „Zájem
o bydlení v domě s pečovatelskou službou je opravdu velký. Už nyní evidujeme
250 žádostí. Navíc populace stárne, takže se dá předpokládat, že zájem o bydlení
spojené s pečovatelskými službami nebo
v bezbariérových bytech poroste,“ sdělil
starosta František John.
Celou přestavbu pokryje dotace z ministerstva pro místní rozvoj. Předpokládané náklady na projekt činily 995 tisíc
Kč. Po vysoutěžení klesla cena na 730
tisíc Kč. Práce provádí společnost EKO
servis Zábřeh.
V průběhu příštího roku město plánuje
doplnit nabídku v Domě s pečovatelskou
službou o další tři samostatné bytové jednotky. Konkrétně se jedná o dva malometrážní byty 1+kk a jeden byt 2+kk. Odhadovaná cena výstavby je 1,3 milionu Kč.
(red)
Dny evropského dědictví odstartovaly už v pátek
Stovky zájemců o historii znovu využily v sobotu a neděli 13. a 14. září
možnosti navštívit v rámci Dnů evropského dědictví (EHD) jindy nepřístupné
památky. V Zábřeze ale zájemci o dějiny
vyráželi už v pátek, kdy se v průchodu
zámku EHD zahajovaly. Po úvodních tónech lesních rohů v podání žaček ZUŠ
přivítali přítomné návštěvníky starosta
města František John a organizátor Dnů
evropského dědictví na Zábřežsku Petr
Krňávek. Po dalších hudebních vystoupeních pak mohli zájemci v doprovodu
starosty vyrazit na návštěvu radnice, někdejšího lichtenštejnského zámku, kde
se dozvěděli zajímavosti z jeho historie a
dostali se i do míst jindy nepřístupných.
Se sklenkou vína pak mohli sestoupit i do sklepení, ve kterém je
čekaly ukázky pověstí ze Zábřeha
a okolí.
O víkendu pak nabízelo prohlídku všech dvanáct v rámci EHD
otevřených památek, mezi nimiž
nechyběly zábřežské kostely, muzeum, drobné památky na Masarykově náměstí, hrad i zámek. Jak je již
několikaletou tradicí, přístupná byla
i místa v blízkém okolí – Šubrtova kaple,
železniční skanzen u Lupěného, zámek
na Skaličce, renesanční tvrz v Nemili a
hrobka Bukůvků v Postřelmově. (mk)
Rákosníčkovo hřiště otevřely samy děti
V sobotu 6. září vyrazily stovky dětí a
jejich rodičů na nové Rákosníčkovo hřiště, které bylo slavnostně otevřeno za přítomnosti starosty Františka Johna, 1. místostarosty Karla Crhonka i místostarostky Lucie Michalové. Na děti čekal bohatý
program, hry, dárky a především vystoupení Michala z Kouzelné školky.
O výstavbu hřiště se zasloužili obyvatelé města a okolí, kteří pro Zábřeh poslali v hlasování společnosti Lidl celkem
6.714 hlasů. Zábřeh díky tomu obsadil
první příčku nejen v kategorii měst od 10
do 25 tisíc obyvatel, ale získal také absolutně nejvyšší počet hlasů.
„Děkuji společnosti Lidl za tento velkorysý počin, který vytvoří krásný nový prostor pro rozvoj dětí. Hlasováním o Rákosníčkovo hřiště žilo celé město a po prvenství Zábřeha se na nové hřiště děti i dospělí velmi těšili. Děkuji všem, kdo se do hlasování zapojili a podpořili umístění hřiště v našem městě,“ uvedl starosta města
František John, který převzal symbolický
klíč od dětského hřiště s logem pohádkového Rákosníčka.
Nové hřiště stojí ve vnitrobloku mezi
ulicemi ČSA a 17. listopadu, v lokalitě, kde dětské hřiště chybělo. „Děkujeme městu Zábřeh za výbornou spolupráci
a gratulujeme jeho obyvatelům k získání
Rákosníčkova hřiště. Zábřeh získal absolutně nejvyšší počet hlasů, jaké kdy město
získalo v hlasování o Rákosníčkova hřiště,
a to si zaslouží velkou pochvalu,“ dodala koordinátorka projektu Rákosníčkova
hřiště Anna Těžká.
Po slavnostním otevření hřiště zábřežskými dětmi už jim patřil až do večerních
hodin celý areál, který nabízí velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou
stěnu, lanovou překážku, nechybí kolotoč
a různé druhy houpaček. Klidovou zónu
doplňuje domeček, oplocené hřiště poskytuje také dostatek laviček a zpevněnou
plochu pro kočárky.
(red)
Další číslo zpravodaje – Volební speciál – vychází 1. října.
Dopravní omezení na ulici Komenského a Na Křtaltě
Rekonstrukce kanalizace probíhá
v současné době také na ulici Komenského. Jde o přibližně šedesát metrů kanalizace a v místě stavby bude částečná
uzavírka komunikace. Radnice proto
žádá především řidiče o trpělivost. Částečná uzavírka potrvá pravděpodobně
do 20. října. Na tuto část poté naváže rekonstrukce kanalizace v ulici Jiráskova,
bližší informace budou zveřejněny v následujícím vydání zpravodaje.
Další dopravní omezení, které v tomto
případě nesouvisí s projektem Zlepšení
kvality vod horního povodí řeky Mora-
vy – II. etapa, čeká řidiče od 22. září do
30. listopadu v ulici Na Křtaltě. Zde proběhne rekonstrukce vodovodního řadu
a na ulici bude částečná uzavírka. Zhotovitelem stavby je společnost Ekozis,
investorem ŠPVS Šumperk. Autobusová
zastávka zůstane zachována, bude pouze
posunuta o přibližně třicet metrů.
Plánované i aktuální dopravní uzavírky a omezení jsou zveřejněny na internetových stránkách www.zabreh.cz v sekci
Město a jeho rozvoj/Dopravní uzavírky a
omezení, případně jsou rozesílány službou SMS infokanál.
(red)
více na:
ZPRAVODAJSTVÍ
strana 2
KRÁTCE Z RADY
Rada města se na svém zasedání 2. září
mimo jiné usnesla na následujících materiálech:
• Schválila vzor formuláře žádosti o
příspěvek z rozpočtu města Zábřeh na rok
2015 včetně příloh k této žádosti, podmínek pro poskytování finančních příspěvků
z rozpočtu města i vzoru smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku.
• Schválila udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách mateřské školy
Strejcova v běžné třídě na 28 dětí a ve třídě pro děti se speciálními potřebami (logopedické) na 16 dětí a na 28 dětí v MŠ
Zahradní ve školním roce 2014/15.
• Odsouhlasila podání nabídky v rámci
veřejné zakázky Dostupnost sociální služby azylové domy pro muže a ženy v Olomouckém kraji, které bylo vyhlášené Olomouckým krajem a týká se zajištění služby provozu Azylového domu pro muže a
ženy v Zábřehu na období 1. 1. – 30. 9.
2015, nabídková cena nepřekročí částku
735.000 Kč.
• Odsouhlasila podání nabídky v rámci veřejné zakázky Dostupnost sociální
služby azylové domy pro rodiny s dětmi
v Olomouckém kraji, které bylo vyhlášené Olomouckým krajem a týká se zajištění služby provozu Domova pro matky s
dětmi v Zábřehu na období 1. 1. – 30. 9.
2015, nabídková cena nepřekročí částku
1.407.600 Kč.
• Schválila hodnotící komisí doporučené pořadí posuzovaných nabídek na zateplení budovy městského úřadu na náměstí
Osvobození. V soutěži zvítězila nabídka
brněnské společnosti Karnet a.s.
(red)
Hnízdo se rozjíždí od 1. října
Prázdniny byly pro Hnízdo časem stavebních úprav klubovny. Od 1. října ale
opět rozjíždí své aktivity, které doplní kromě již zavedených o nové. Půjde zejména
o besedy a přednášky na témata vztahů
mezi partnery, výchovy dětí, ale i uplatnění na trhu práce. Mnozí se jistě těší na cvičení s dětmi, volnou hernu či běžný pokec
u kávičky, dojde i na tradiční maňáskové
divadlo. Vedení Hnízda připravuje Velké
závody odrážedel pro nejmenší, poprvé na
stadionu Zábřeh, které se budou konat 8.
října. Podrobné informace na webových a
facebookových stránkách Hnízda. (red)
Výstava hospodářského
zvířectva
Zábřežská organizace Českého svazu
chovatelů pořádá ve svém areálu v Ráječku prodejní výstavu drobného hospodářského zvířectva. Tradiční akce se uskuteční v sobotu 4. října od 13 do 18 hodin a
v neděli 5. října v době od 8 do 15 hodin.
Kromě možnosti prohlídky a nákupu králíků, holubů, drůbeže a dalších chovných
zvířat bude pro návštěvníky připraveno
kolo štěstí, bohaté občerstvení a tombola. Děti mají na akci vstup zdarma, dospělí
zaplatí symbolickou dvacetikorunu. (red)
Květinová výzdoba
k Památce zesnulých
S blížícím se podzimem nabízí správa hřbitova možnost zajednávat si
květinovou výzdobu k Památce zesnulých – věnce, kytice, věnečky, žardíny
(lesní či umělé). V nabídce je i možnost dovozu a umístění na určený hrob.
Objednávky přijímá H+H Harmony, Pavla Houserková, osobně v kanceláři správy
hřbitova (čt 8.00 – 9.00) nebo na tel: 731
318 089 či e-mailem houserkovapavla@
seznam.cz.
(red)
Pavel Taussig převzal čestné občanství města
Počet čestných občanů Zábřeha se
v úterý 16. září zvýšil na šestnáct poté, co
starosta František John předal ocenění za
dlouhodobou propagaci města v podobě
symbolického klíče od bran města filmovému historikovi a scenáristovi Pavlu
Taussigovi.
Slavnostnímu aktu předcházel večer
plný zajímavého programu. Diváci, kteří
zaplnili sál kina Retro, mohli po přivítání
Pavla Taussiga Miroslavem Mackem zhlédnout tři snímky – Všichni slavní spolužáci o významných
osobnostech vzešlých ze zábřežského gymnázia, sestřih Taussigových filmových rolí a medailonek,
který vznikl k jeho letošním pětašedesátiletým narozeninám.
Poté už přišla na řadu beseda
s řadou dotazů, v níž Pavel Taussig
zavzpomínal na Zábřeh svého dětství, jedno z prvních českých širokoúhlých kin v zábřežské sokolovně, začátky v ochotnickém divadle
i své atletické působení. Diváci také se
zájmem naslouchali historkám z jeho setkání s významnými osobnostmi českého
filmu, mj. Josefem Kemrem, Vladimírem
Menšíkem, zábřežskou rodačkou Lídou
Novotnou nebo Zdeňkem Svěrákem. Pavel Taussig poodhalil také své záměry do
budoucna, mezi kterými nechybí scénář
ke komedii z padesátých let, divadelní hra
či kniha o osudech rodiny Taussigů. (mk)
Petici je možno podepisovat až do 6. října
Až do 6. října mají občané možnost podepisovat na podatelnách městského úřadu a v městské knihovně petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí. Jde o petici iniciovanou Svazem měst a obcí České republiky,
jehož členem je i město Zábřeh.
„Hlavními body jsou vymahatelnost
práva, zejména rychlejší a důslednější
postižitelnost trestných činů a přestupků.
Dále důsledné řešení narůstající drogové problematiky, urychlené dokončení
prací na Centrálním registru přestupků
a okamžité schválení novely zákona o
odpadech, která by zpřísnila podmínky
výkupu železa a barevných kovů. Další
důležitý požadavek zní, aby finanční prostředky na sociální bydlení byly hrazeny
z rozpočtu státu, a současně, aby budoucí
zákon nezasahoval do ústavně zaručené
samostatné působnosti územní samosprávy. Mezi poslední body petice je zařazeno
rozdělování sociálních dávek motivačním
a spravedlivým způsobem pro všechny občany a požadavek na vytvoření efektivních
nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, zejména za využití veřejně prospěšných prací a znovuzavedení veřejné služby,“ uvedl
starosta František John. Celé znění petice
je zveřejněno na www.zabreh.cz.
(red)
Muzeum nabídne dvojitou dávku Eskymo Welzla
Ve středu 8. října v 17 hodin bude v zábřežském muzeu zahájena výstava fotografií Martina Strouhala Cesta. Tu doplní
představení nového, v pořadí již druhého,
vydání knihy Svoboda pod bodem mrazu
o osudech Jana Eskymo Welzla. Výstava
je spojena s postavou zábřežského polárníka, Martin Strouhal na ní představí především snímky z míst, kde Welzl pobýval,
tedy Yukonu, Aljašky či Sibiře.
Vernisáž a představení knihy jsou jistým vyvrcholením jedenácti let bádání
Martina Strouhala o osudech Jana Welzla,
během nichž se vydal dvakrát na Aljašku
a Sibiř, pátral v archivech, navštívil další
významné welzlology. „Je to vlastně Cesta za Welzlem a kniha je dílem, které se na
ní vyvíjelo,“ uvedl Martin Strouhal.
Nové vydání je podstatně rozšířeno (z
218 na 296 stran), doplněno o nové poznatky a materiály týkající se Welzla – mj.
článek o pygmejském Eskymákovi či dobové popisy z míst Welzlovy cesty. „Zejména obsahuje Welzlův rukopis, který
měl opravdu pohnuté osudy a jenž poskytl
Rudy Krejčí, emeritní profesor z Aljašské
university ve Fairbanksu. V knize se také
nově objevují tematické ilustrace malíře
Petra Herziga z Dubicka,“ přiblížil doplněnou knihu její autor.
(mk)
Knihomol z Buraniru se představil v Retru
Druhá netradiční cestovatelská přednáška Elišky Maradové proběhla ve čtvrtek
11. září v kině Retro. Podvečerní program
začal vernisáží fotografií mladé lékařky a
jejích spolupracovnic. Vystavené snímky
zachycují život ve středoafrickém Burundi, jeho přírodu a hlavně obyvatele.
To ale nebylo zdaleka všechno. Pro
návštěvníky vernisáže bylo připraveno
občerstvení – káva z Burundi, jedna z nejkvalitnějších na světě, a typické jídlo, fazole s kaší ubugali. Poté se již na pódiu
představil Eliščin burundský kamarád,
který předvedl africké tance a vedl i krátký workshop (na snímku) a ukázku nošení
břemen na hlavě. Zájemci měli možnost
také nakoupit si výrobky dílny z městečka
Buraniro a vstupným nebo koupí občerstvení přispět na rozšíření místní knihovny –
jednoho z hlavních cílů Elišky Maradové.
Ta v zemi sužované chudobou a důsledky etnických válek začala působit už
v roce 2012 a počátkem loňského roku
představila i v Zábřehu projekt Knihomol
v Buraniru. Letos tak již mohla informovat
o výsledku, kterým je zbudovaná knihovna doplňovaná knihami a učebnicemi.
Spolu se svými slovenskými spolupracovnicemi knihovnu nejen vymyslela, ale
i vyprojektovala. „Pod tašky jsme ještě
nechali položit plech. Ve střechách se totiž
často drží krysy, které by knihy mohly poškodit,“ nechala nahlédnout do místních
problémů. Přednáška ale byla i o všedním
životě Burunďanů, pozici bílé ženy v Africe, budování farmy a práci placené králíky
či místních zvycích. To vše bez příkras, ale
zároveň s vtipem a nadhledem v atmosféře plné pohody.
(mk)
Zábřeh 17/2014
Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ
POLICIE
Rovněž o prázdninách měla městská
policie spoustu práce. Zaznamenala mj.
263 přestupků, odchytila 14 volně pobíhajících psů a řešila také následující
případy:
• Ve středu 2. července zasahovala
před marketem Penny, kam strážníky
přivolal otec osmnáctiměsíčního dítěte,
které se mu uzamklo ve vozidle. Hlídka přivolala zámečníka, jenž vozidlo za
asistence strážníků otevřel.
• Ve večerních hodinách 18. července na základě žádosti Policie ČR zasahovali strážníci na ulici Kosmonautů,
kde se žena pokusila o sebevraždu předávkováním léky. Na místě už zasahovala záchranka, zdravotníci ve spolupráci s hlídkou ženu, která se chovala
agresivně, naložili do sanitky.
• V podvečer 8. srpna vyrazili strážníci do Václavova, kde přivolaná hlídka našla ve svahu pod jedním z místních domů zmateného jedenaosmdesátiletého muže. Strážníkům se podařilo
muže vyprostit a snést jej k cestě, kde
mu poskytli první pomoc, a neprodleně
přivolali záchranku. Ta muže odvezla
do nemocnice k dalšímu vyšetření.
• O štěstí může mluvit muž, kterého
objevila 7. srpna hlídka ležícího do půli
těla v rybníku. Na místo dorazila i hlídka Policie ČR a následně zdravotníci.
Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 4,32 promile alkoholu. Muž byl po
prohlídce lékařem schopen převozu na
záchytku, kam byl strážníky dopraven.
• V šest hodin ráno 27. srpna odchytila hlídka na ulici ČSA podnapilou osobu, která vrážela hlavou do zaparkovaných vozidel, převracela koše
a rozbila okenní výplň u domova matek. Zpacifikovaného pachatele si pro
podezření z trestného činu výtržnictví
převzala přivolaná hlídka Policie ČR.
(red)
Řidiče čeká výměna
autolékárniček
Řidiči by si měli zkontrolovat, zda
jim neprošla záruční lhůta u autolékárniček. Od roku 2010, kdy kvůli nové
ministerské vyhlášce kupovala většina
řidičů novou lékárnu, uplynuly čtyři roky. A právě tak dlouhá je i běžná expirační lhůta autolékáren. „Za
prošlou autolékárnu hrozí v blokovém
řízení sankce do dvou tisíc korun, ve
správním řízení pak od 1.500 do 2.500
korun,“ sdělil vedoucí oddělení dopravy MěÚ Zábřeh Petr Kašpar. Na obalu
lékárničky je zpravidla vyznačen pouze datum balení, doba použitelnosti
autolékárničky je dána použitelností
jednotlivých druhů zdravotnických
potřeb, jejichž platnost je na nich vyznačena.
(red)
Členové klubu důchodců
opět chtějí obcházet rovník
I v tomto roce se zapojí členové
Klubu důchodců města Zábřeh do celonárodní akce Rotopedtours a Pěškotours, kterou organizuje Národní síť
podpory zdraví.
Akce bude probíhat po celý říjen,
kdy budou senioři sčítat ujeté nebo nachozené metry. Za přispění všech zúčastněných seniorů z celé ČR je cílem
této akce pomyslné obejití rovníku a
povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, zvýšení jejich sebejistoty i obecná podpora zdraví. (red)
INFORMACE
Podzimní úklid města začne 9. října
Zábřeh 17/2014
Od 9. října bude probíhat tradiční podzimní úklid města. Při této příležitosti budou opět
v jednotlivých lokalitách přistavovány velkoobjemové kontejnery.
Kontejnery jsou určeny pouze na objemný odpad z domácností, který nelze během
roku ukládat do popelnicových nádob či pojízdných kontejnerů o objemu 1.100 litrů.
Připravené kontejnery jsou určeny pouze pro tyto druhy odpadů:
• starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy)
• podlahové krytiny (koberce, linolea)
• ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, matrace…)
Odběr těchto odpadů pro občany města je bezplatný, a to i při využití sběrových sobot
od 1. dubna do 30. listopadu každou sobotu od 8 do 12 hodin ve sběrném dvoře na ulici
Leštinská 36 (celková hmotnost maximálně do 300 kg/občana)
Co do kontejneru nepatří:
• nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky, barvy, motorové oleje…)
• vyřazená elektrozařízení (televizory, lednice, radiopřijímače…)
• stavební odpad (výkopová zemina, stavební suť, střešní krytina,
keramika)
• bioodpady (větve, tráva, listí)
• pneumatiky, textil a kovový odpad
Odběr těchto odpadů pro občany města je bezplatný (mimo stavební odpad)
a je možné využít:
EKO servis, ul. Dvorská 19
SEPAREX, ul. Leštinská 36
pondělí 7 – 17 hod.
v pracovní dny 6 – 16 hod.
pátek 7 – 17 hod.
od 1. 4. do 30. 11. každou sobotu 8 – 12 hod.
V případě pochybností, jak naložit s odpadem, neváhejte kontaktovat EKO servis,
Miroslava Strouhalová, tel: 583 411 317, e-mail: [email protected]
Rádi vám poradíme. Kontejnery jsou určeny pouze pro občany města Zábřeha!
Harmonogram přístavby kontejnerů
Službu zajišťuje EKO servis Zábřeh s. r. o., p. Foit – tel: 583 411 317, 603 492 956.
Čtvrtek 9. října
Ulice
Severovýchod
Strejcova, Žerotínov
Svobodov, Dvorská
Alšova, Háječkova, Mánesova
Bezručova, Nerudova, Mánesova, Na Hejtmance
nám. Osvobození, Kozinova, Školská, Žižkova
Stanoviště
křiž. Mánesova – Závořická
Strejcova – u MŠ
Svobodov – střed
křiž. Alšova – Mánesova
rozc. Bezručova – Mánesova
Školská
Pátek 10. října
Ulice
Na Výsluní, K Vápeníkám
L. Fialy, J. Welzla
Indrova, Lidická, Tůmova, Na Farském
Slunná, Na Vyhlídce, St. Lolka, Jílová
Nemilská, K Vápeníkám
Dvořákova, Indrova, Za Pivovarem
Bušínov
Stanoviště
křiž. Výsluní – K Vápeníkám
křiž. L. Fialy – J. Welzla
křiž. Tůmova – Lidická
Na Vyhlídce – parkoviště
Nemilská – Prostřednička
křiž. Dvořákova – Za Pivovarem
parkoviště naproti restaurace
Pondělí 13. října
Ulice
Boženy Němcové
Boženy Němcové, Na Hrádku, Sokolská
Jiráskova, Za Pivovarem
Smetanova, Třebízského
Stanoviště
Boženy Němcové (u parku P. Bezruče)
křiž. B. Němcové – Na Hrádku
křiž. Jiráskova – Za Pivovarem
křiž. Třebízského
ANTIK BAZAR ZVOLE
provádíme výkup starých předmětů, vykupujeme: nábytek, sklo,
porcelán, hodiny, šperky, pohlednice, mince, obrazy, hračky,
zbraně, atd. + jiné. PLATBA V HOTOVOSTI!
Provádíme stěhování + vyklizení pozůstalostí.
Volejte:
603 540 576
583 444 047
[email protected]
Smetanova
Oborník, Havlíčkova, U Vodárny
Havlíčkova, V Hliníku, Dvořákova, Kopečná
strana 3
křiž. Smetanova
křiž. Havlíčkova – Oborník
křiž. Havlíčkova – Dvořákova
Úterý 14. října
Ulice
Skalička
Skalička
Skalička
Skalička
Rudolfov, Pod Strání
Rudolfov
U Sázavy
Stanoviště
Humenec
křiž. Skalička – Ráječek
Pod Zámečkem
křiž. Rudolfa Pavlů – Palackého
křiž. Skalička – Pod Strání
křiž. Rudolfov – Ku Dráze
křiž. U Sázavy – Rudolfov
Středa 15. října
Ulice
ČSA, ČSA II
Kosmonautů, Havlíčkova
Dlouhá, Zelená, Polní
Třešňová, Dlouhá, Úzká
Dlouhá, Příční, Krátká
Leštinská, Na Křtaltě
Stanoviště
ČSA II – střed
Kosmonautů
křiž. Dlouhá – Zelená
u stadionu
křiž. Dlouhá – Příční
Na Křtaltě – slepá ulička k Sulku
Čtvrtek 16. října
Ulice
Radniční, Ztracená, Komenského, Žižkova,
Farní, Masarykovo nám.
Morávkova, Malá Strana, Sušilova
Valová, Zahradní
Sušilova, U Bořin, U Horního rybníka
Sokolská
Krumpach, Nad Lihovarem, U Bořin
Krumpach, U Horního rybníka
Stanoviště
Masarykovo nám.
střed ul. Morávkova (park)
Valová (pod javorem)
rozc. Malá Strana
bytovky Agrodružstva
u kotelny
sídliště Krumpach
Pátek 17. října
Ulice
Václavov
Hněvkov
Pivonín
Stanoviště
Pondělí 20. října
Ulice
Stanoviště
Na Řádkách, ČSA
Křížkovského, 17. listopadu
Na Nové, Rybářská, Říční, Sázavská
Ráječek
Ráječek
Na Nové
Na Řádkách
rozc. Křížkovského – 17. listopadu
křiž. Říční – Sázavská
rozc. Ráječek – Cihlářská
Ráječek – kaple
rozc. Na Nové – sídliště u mlékárny
UPOZORNĚNÍ: Kontejnery budou přistaveny v době mezi 13. až 15. hodinou dle
harmonogramu a odváženy budou následující den.
Ukládání jiného odpadu, než pro který jsou kontejnery určeny, ztěžuje práci při
jeho následné likvidaci. Žádáme vás proto, abyste podezření na ukládání jiných
odpadů sdělili na Městské policii Zábřeh (tel: 583 411 594, 737 518 492) nebo na
oddělení životního prostředí MÚ (tel: 583 468 111).
strana 4
INZERCE
Zábřeh 17/2014
zk
zk
INZERCE
Zábřeh 17/2014
Mgr. Bedřich Jurníček, advokát
pobočka Zábřeh, nám. Osvobození 2 (Beseda), II. poschodí
Úřední hodiny:
pondělí a pátek, 9.30-12.00, 13.30-16.00
Kontakty:
tel. 777 222 079, e-mail: [email protected]
schůzku pro pohodlí klientů doporučuji objednat předem
ZAHRADNICTVÍ U STADIONU
JAN ALBRECHT
Třešňová 19, tel. 583 414 332
Nabízí: chryzantémy
macešky
a přijímáme objednávky na dušičkovou vazbu.
Za účelem dušičkové vazby vykoupíme přerostlé stříbrné smrky,
po dohodě i jiné okrasné chvojí (thuje, cypřiše).
OTEVŘENO: pondělí – pátek 8.00-16.00, sobota 9.00-12.00
LÉKÁRNA ZDRAVÍ ZÁBŘEH
(naproti supermarketu Albert)
Otevírací doba: pondělí - pátek 7:30 - 17:00, sobota 8:00 - 11:00
Ušetříte až 50,- Kč
platí při výdeji léku vázaného na lékařský předpis,
hrazeného ze zdravotního pojištění.
Sébium Moussant
Čistící pěnivý gel
na aknózní pokožku
Původní doporučená prodejní cena 339 Kč vč. DPH
Prodej maximálně 1 kus / 1 osoba / 1 den.
www.lekarnazdravi.cz
strana 5
Školení obsluhy počítače, mobilu, tabletu
Určeno pro zájemce, kteří
◘ potřebují zasílat a přijímat e-maily
◘ sdílel s dětmi a přáteli fotografie a videa
◘ poslouchat audioknihy, sledovat i vysílání a zpravodajství na internetu
◘ vyhledávat oblíbené recepty
◘ obsluhovat banku z domova, nakupovat na eshopech ...
Je nejvyšší čas nové trendy zachytit, pomůžeme vám s tím.
Volejte 602 714 691 – Mgr. Zora Winklerová
e-mail: [email protected]
strana 6
INZERCE
Zábřeh 17/2014
Zábřeh 17/2014
Státní svátek obohatí
i koncert
V neděli 28. září se v kostele sv. Barbory od 18 hodin představí Olomouc
Guitar Consort. Kytarové těleso, které
vzniklo na půdě Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci v roce
2009, tvoří dvanáct členů – studenti
konzervatoře, žáci uměleckých škol a
pedagogové. Soubor je v tuzemských
podmínkách jedinečný především díky
své interpretaci a muzikantském projevu.
Repertoár tvoří díla autorů od doby
nejstarší hudby až po současnost. Mezi
nimi jsou například skladby renesančních autorů, sólové barokní koncerty
Benedetta Marcella a Antonia Vivaldiho, z pozdějšího období díla Leonarda
de Calla či Ludwiga van Beethovena a
ze současnosti například suita chilského profesora hry na kytaru Mauricia
Opazo Muñoze.
(red)
Zábřežské muzeum
představilo tvorbu
Evy Petrůjové
Speciální galerie zábřežského muzea představující práce nadaných amatérských umělců přinesla ve čtvrtek
11. září výstavu nazvaná Evino jablko.
Ta představuje průřez patnáctiletou
tvorbou malířky Evy Petrůjové. Rýmařovská rodačka, která v současnosti
působí v Olomouci, zde představuje
na tři desítky maleb spojených autorčiným osobitým a spontánním stylem.
Ten má blízko k Art brut neboli umění v syrovém stavu, které se vymyká
uznávaným kulturním šablonám. Autorka sama patří mezi umělkyně, které
mají tendenci prezentovat svoji tvorbu
spíše v úzkém kruhu příznivců, než
zprostředkovávat ji širší veřejnosti. O
to zajímavější je její zábřežská premiéra. Výstava je v muzeu k vidění do 5.
října.
(red)
Sezónu zahájil koncert
Gamavilla Quartet
KULTURA
Satirická komedie šla ve stopách mafiánů
Neděle 14. září patřila v kulturním
domě satirické komedii Patrika Hartla
Hlava v písku. Zaplněný sál kulturáku
byl od úvodních vteřin vtažen do divokého děje prvním televizním vstupem. Ty
dvouhodinovou inscenaci s četnými změnami scén oživovaly a posunovaly vývoj
hry kupředu.
V centru pozornosti komedie odehrávající se v Maďarsku stojí hudební pro-
ducent Ištván (Jan Potměšil) a jeho manželka Enike
(Ivana Chýlková), výstižně
označováni režisérem jako
testosteronové hovado a temperamentní pipina. Ištván ale
není jen tak obyčejný producent, jeho spojení s mafií mu
vynese 220 milionů, nepřátele, mrtvou milenku (tu zavraždí, protože se dozvěděla
o ukrytých penězích) a nakonec i policii v patách.
Následuje útěk spolu
s manželkou, která se o ochrnutého milionáře stará nejprve na útěku v Řecku, posléze
i mezi bezdomovci. Enike ho sice provází, nevěru mu však neodpouští. Značná
část děje je tedy tvořena manželskými
hádkami, v nichž nejde jen o vztahy, ale i
těch 220 milionů…
Druhou část divadelní sezóny zahájila Zábřežská kulturní ve svižném duchu,
o spokojenosti diváků svědčil nejlépe nejen závěrečný aplaus, ale i častý potlesk
při střídání jednotlivých scén.
(mk)
Na Jazz in Hall se představí vokální šaman Dan Bárta
Již pojedenácté se mohou příznivci
kvalitní swingové muziky a exkluzivních jazzových improvizací těšit na
tradičně působivou atmosféru hudebního festivalu Jazz in Hall. Ten letošní
odstartuje v sobotu 4. října od 18 hodin
v ojedinělém prostředí tenisové haly u
sokolovny.
Hudební superprožitek slibuje zejména vystoupení Dana Bárty, jednoho
z našich nejvšestrannějších zpěváků,
který je držitelem mnoha cen, včetně
několikanásobného ocenění akademie
populární hudby Anděl. Na zábřežském
podiu ho doprovodí Robert Balzar Trio
patřící mezi nejrespektovanější české
jazzové soubory. Členové pořádajícího
Moravia Big Bandu a jeho sólisté i na
letošním ročníku potěší své posluchače
novými skladbami z popového a jazzového repertoáru.
„Náš festival je ojedinělý tím, že
vedle prezentace profesionálních a
vynikajících amatérských kapel dává
příležitost mladým hudebním talentům,
jejichž umělecká dráha začínala v zá-
kladní umělecké škole. Takovým příkladem bude letos nadějná zpěvačka Eliška Zbožínková, absolventka přerovské
ZUŠ, která už překvapila na jazzovém
festivalu v Přerově, a věříme, že s doprovodným profesionálním jazzovým
triem Jazz Base zaujme i v Zábřehu,“
uvedl za pořadatele Pavel Doubrava.
Nejpočetnější festivalovou kapelou
bude účastník ústředního kola celostátní
soutěže orchestrů ZUŠ – domácí Junior
Big Band ZUŠ Zábřeh. Ten se svými
sólisty zahájí celovečerní festivalový
program plejádou swingových, popových i jazzových skladeb pod vedením
svého vedoucího Lukáše Václava.
Příjemnou novinkou letošního Jazz in
Hall bude open air vystoupení DJ Martina Zajíčka, který zpříjemní návštěvníkům čas mezi jednotlivými koncertními
bloky. Vstupenky na 11. ročník zábřežského festivalu v hodnotě 190 Kč lze
zakoupit v předprodeji v infocentru kulturního domu nebo v den konání akce
za 250 Kč u vstupu do tenisové haly.
(red)
strana 7
KRÁTCE
Svatováclavský bramborák
V neděli 28. září není nutné vařit, stačí
vzít své nejbližší a přijít do Katolického
domu, vzkazuje Spolek Metoděj. Na tento
den totiž připravuje tradiční akci nazvanou
Svatováclavský bramborák.
Kromě chuťovky, podle které je akce
nazvána, bude od 12 hodin nabízet i bohaté bramborové menu. Chybět nebude bílý
i červený burčák, pivní speciály ze Svatováclavského pivovaru, bohatá tombola a
příjemné melodie v podání dvojice Vašek
a Pepa. V programu se dále představí dechová hudba Moravská Veselka a dětský
folklórní soubor Markovička. Pořadatelé
pamatují i na nejmenší, pro které bude
k dispozici skákací hrad. Svatováclavský
bramborák je startem multižánrového
cyklu akcí nazvaného Zábřežské podzimní slavnosti konaného za podpory města a
Olomouckého kraje.
Dana Medřická v knihovně
Knihovna Zábřeh zve na besedu o knize Vaše Dana Medřická. Pozvání přijala
autorka knihy Bohumila Spisarová, která
prozradí spoustu zajímavého z osobního
i profesního života oblíbené české herečky. Beseda se uskuteční v úterý 7. října od
16 hodin ve studovně zábřežské knihovny.
Vstup zdarma.
Taneční odpoledne
v kulturáku
Nejen k tanci, ale i k poslechu zahraje
pro všechny generace populární duo Vašek a Pepa v neděli 12. října. Taneční odpoledne v sále kulturního domu začíná ve
14 hodin, občerstvení pro návštěvníky je
zajištěno, vstupné činí 50 korun. I na této
akci bude možné zakoupit vstupenky na
pokračování cyklu Šlágr v Zábřehu. V neděli 26. října potěší všechny příznivce tanečních a lidových melodií vystoupení kapely Kozlaňáci, známější pod dřívějším
názvem Kozlovka.
(red)
Skaličský zámek ožil obrazy
Kamily Ženaté
Radůza přiveze do Zábřehu nové album
O zahajovací koncert letošní sezóny Bravo Zábřeh se v sobotu 6. září v
kostele sv. Barbory postaral Gamavilla
Quartet, kvartet Moravské filharmonie
Olomouc.
Kvarteto vzniklo v roce 1998, věnuje se jak klasické hudbě, tak hudbě 20.
století – návštěvníci koncertu se tak
mohli těšit na pestrou hudební nabídku. A skutečně, koncert zahájily tóny
Bachovy hudby, následovala Schubertova Ave Maria a Mozartova Malá
noční hudba.
Poté už Gamavilla Quartet, který
už účinkoval se světovými hvězdami
typu Vanesy Mae a Roda Stewarta, naladil na notu hudby moderní. Jazzovou
skladbu Night in Tunisia vystřídal známý ragtime The Entertainer. Na jazz
došlo i při skladbě maďarského Josepha Kosmy či Jazz Burlesce. Nechyběla ani ukázka z Gershwinova díla, a
to symfonická báseň Američan v Paříži či rocková balada Fredy Mercury a Queen Love of my life. Z bohaté
nabídky olomouckého kvarteta si tak
mohl vybrat snad každý a Bravo Zábřeh si pro zahájení nové sezóny nemohlo zvolit lépe.
(mk)
Zpěvačka, šansoniérka, písničkářka,
harmonikářka a hudební skladatelka Radůza vystoupí ve středu 8. října v kulturním domě spolu s doprovodnou kapelou, aby představila jak písničky ze svých
předchozích alb, tak i své nejnovější, již
deváté album s názvem Gaia. A jako vždy
se doprovodí na několik nástrojů – akordeon, kytaru, klavír a dudy.
Název alba pochází z řecké mytologie.
„Popisuju příběhy, které se na Zemi, kde
žijeme, odehrávají. Připadá mi, že jsme
součástí jednoho organismu. Kdybychom
vystoupali někam nahoru, viděli bychom,
že všechno se vším souvisí a jsme na sobě
závislí,“ uvedla ke svému aktuálnímu albu
oblíbená písničkářka. Skladbu Tenkrát
v ráji, která rovněž zazní na zábřežském
koncertu, Radůza napsala pro připravovaný stejnojmenný film scenáristy a zdejšího
rodáka Josefa Urbana, který vypráví o horolezci Josefu Smitkovi, jenž na sklonku
2. světové války skončil v koncentračním
táboře. „Písniček však zazní na koncertu
téměř dvě desítky, těšit se můžeme například na šlágr Jednou to pomine,“ zve na
akci Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.
Radůzu objevila pro koncertní vystupování Zuzana Navarová. V roce 2001 ji
vyšlo debutové album Andělové z nebe.
Jednačtyřicetiletá zpěvačka má na kontě
vedle osmi řadových alb pohádku pro děti
o Mourince a Lojzíkovi a několik divadelních scénářů. Vstupenky na její zábřežský
koncert v ceně od 260 korun lze stále zakoupit v obvyklých předprodejích. (red)
V kostele sv. Barbory zazpívá sólistka opery
Koncertní recitál operní pěvkyně, sólistky Moravského divadla Olomouc a
laureátky Ceny Thálie Ley Vítkové nabídne další koncert cyklu Bravo Zábřeh.
Uskuteční se v sobotu 11. října od 18 hodin v kostele sv. Barbory.
Lea Vítková ztvárnila v opeře olomouckého divadla na tři desítky rolí, za
role Mařenky v Prodané nevěstě a Donny
Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni byla nominována na cenu Thálie, totéž ocenění získala za roli Lišáka v opeře Příhody lišky Bystroušky. Za roli Rusalky obdržela cenu Moravského divadla
Olomouc za mimořádný ženský jevištní výkon. Na programu jejího zábřežského recitálu, který je pořádán u příležitosti Roku české hudby, jsou díla A. Dvořáka, B. Smetany, J. Křičky, L. Janáčka a
dalších autorů.
„Lea Vítková vystoupí v Zábřehu po
půldruhém roce, její poslední recitál zde
byl pro posluchače výjimečným zážitkem,“ připomněl dramaturg cyklu Bravo
Martin Hroch, který bude operní pěvkyni doprovázet na klavír. Koncert je pořádán ve spolupráci s farností a občanským
sdružením sv. Barbora.
(red)
Nejen možnost prohlédnout si v rámci
Dnů evropského dědictví interiér zámku,
ale také navštívit vernisáž výstavy Kamily
Ženaté přilákala v sobotu 13. září na Skaličku řadu zájemců. Každý les je trochu tajemný, tvrdila v anotaci k výstavě pražská
výtvarnice, která přesvědčila nejen svými
díly, ale i velmi sympatickým úvodním
slovem, jež doplnilo hudební vystoupení
Terezy Ženaté a klavíristy Martina Krče.
Samotná výstava příliš komentářů nepotřebuje. Je-li Kamila Ženatá řazena mezi
nejvýznamnější české výtvarnice současnosti, není to náhodou. Její vystavené obrazy stojí na samém okraji abstrakce. Ale
oko divákovo, přestane-li vnímat detaily,
octne se skutečně v lese. Jednou mrazivém
lese plném příkrovů s vystupujícími kmeny, podruhé v jarním lesíku rozzářeném
odlesky březových lístků, jindy dominuje
žlutá barva blatouchů.
Kamila Ženatá, která podotkla, že jako
Pražačka se do lesa dostane mnohem méně
často než zábřežští návštěvníci, totiž bohatě oplývá talentem zprostředkovat svůj pocit, náladu, vidění světa kolem sebe. Na
první pohled poněkud fádní téma dokáže rozehrát do nevídaného množství tvarů
a barev. Mimořádnou výstavu mohou návštěvníci zhlédnout až do konce října, a to
vždy v neděli od 14 do 18 hodin.
(mk)
INFORMACE
strana 8
Zábřeh 17/2014
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ NA OBDOBÍ 25. 9. – 11. 10. 2014
7 TRPASLÍKŮ 3D
Pátek 26. září
Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min.
BABÍ LÉTO S CHARITOU
Charita
Zábřeh
Benefiční akce. Vystoupí kapely Velmi Krátké Vlny, Marien. Pro děti skákací hrad, hry. Bohaté
občerstvení zajištěno.
Amfiteátr před zámkem, 15:00, vstup zdarma
TŘI BRATŘI
Pohádka/rodinný, přístupno, české znění, Česko/Dánsko 2014, 86 min.
LABYRINT: ÚTĚK
Akční/mysteriózní/thriller/sci-fi, titulky, od 12 let, USA 2014, 114 min.
Moravia
Big Band
Kino Retro, 17:30, 110 Kč
11. ročník jazzového festivalu.
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
DÁRCE
SVATOVÁCLAVSKÝ NOHEJBAL
Tradiční nohejbalový turnaj, zakončení nohejbalové sezony. Přihlášky: [email protected], 583 411 299.
Sport & Relax areál Bozeńov, 8:30, 300 Kč/tým
7 TRPASLÍKŮ 3D
Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min.
SK SULKO
Zábřeh
Drama, od 12 let, české znění, Česko 2014, 108 min.
Městský stadion Zábřeh, 16:00
Animovaný/rodinný, přístupný, dabing, Velká Británie 2014, 88 min.
VÝCHOZÍ BOD
Drama/sci-fi, od 12 let, titulky, USA 2014, 113 min.
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Neděle 28. září
UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE
9.00 slavnostní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje, 10.30 krojovaný průvod městem, 11.45 slavnostní
zahájení na Masarykově nám. za účasti hejtmana Olomouckého kraje, 12.30 přehlídka hanáckých
krojů, 13.00 Hanácká svajba, 15.00 Cimbálová muzika Bukovina a sbor Jaderničky, 16.00 BROLN Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.
Masarykovo náměstí, 11:00 – 17:00, vstup volný
SVATOVÁCLAVSKÝ BRAMBORÁK
Přátelské posezení s bohatou nabídkou bramborových specialit, burčáku a ostatního občerstvení. Atrakce
pro děti, tombola. Vystoupí Vašek a Pepa, Moravská Veselka, Markovička.
Katolický dům, 12:00
TŘI BRATŘI
Pohádka/rodinný, přístupný, české znění, Česko/Dánsko 2014, 86 min.
OS sv. Barbora
OLOMOUC GUITAR CONSORT
Koncert dvanáctičlenného kytarového tělesa.
Kino Retro, 17:30, 110 Kč
Kostel sv. Barbory, 18:00, vstupné dobrovolné
MÍSTA
Drama, od 12 let, české znění, Česko 2014, 108 min.
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
CHLAPECTVÍ
FILMOVÉ VEČERY
Drama, od 12 let, titulky, USA 2014, 166 min. Úvodní slovo Miroslav Macek.
Kino Retro, 20:00, 80 Kč
Středa 1. října
TŘI BRATŘI
Pohádka/rodinný, přístupný, české znění, Česko/Dánsko 2014, 86 min.
VÝCHOZÍ BOD
Drama/sci-fi, od 12 let, titulky, USA 2014, 113 min.
ZÁVODY NA ODRÁŽEDLECH PRO NEJMENŠÍ
Městský stadion Zábřeh, 16:00
Vernisáž fotografií z míst spojených s J. E. Welzlem. Představeno bude nové (druhé) vydání knihy
Svoboda pod bodem mrazu rozšířené o rukopis Jana Eskymo Welzla. Výstava potrvá do 9. listopadu.
Muzeum Zábřeh, 17:00
7 TRPASLÍKŮ 3D
Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min.
Kino Retro, 17:30, 150 Kč
RADŮZA S KAPELOU
Vystoupení první dámy českého písničkářství s doprovodnou kapelou.
Velký sál KLUBu, 19:00, 260, 290 a 330 Kč
VÝCHOZÍ BOD
Drama/sci-fi, od 12 let, titulky, USA 2014, 113 min.
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Čtvrtek 9. října
BEZPEČNÁ CESTA
Sraz u MŠ Severáček, 16:00
POSEZENÍ KE DNI SENIORŮ
Divadelní představení DS Václav Václavov, volná zábava. Zveme všechny občany seniorského věku.
Občerstvení zajištěno. Pořádáno ve spolupráci s Klubem důchodců města Zábřeh a Spolkem Metoděj.
Katolický dům, 16:00, vstupné dobrovolné
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
EQUALIZER
Thriller, od 15 let, titulky, USA 2014, 132 min.
ROHLE – BRADLO – NOVÁ HRADEČNÁ
Vedoucí p. Přivrátilová, 737 834 688.
Kino Retro, 17:30, 120 Kč
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
Sobota 11. října
Odjezd ATB Valová, 10:20
7 TRPASLÍKŮ 3D
ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS
Animovaný, přístupný, dabing, Německo 2014, 88 min.
ERWIN KUKUCZKA: GRAFIKA
Koncertní recitál operní pěvkyně, sólistky Moravského divadla Olomouc. Další koncert cyklu Bravo
Zábřeh je pořádán ve spolupráci s farností a občanským sdružení sv. Barbora.
Kostel sv. Barbory, 18:00, 70 Kč (na slevovou kartu Bravo), 90 Kč, děti do 15 let zdarma
Úvodní beseda k celorepublikové akci s Mgr. Jolanou Keprtovou z Poradny zdraví Šumperk. Určeno pro
členy Klubu důchodců.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
Vernisáž výstavy. Minigalerie: ZŠ Severovýchod.
Galerie Tunklův dvorec, 17:00
Akční/mysteriózní/thriller/sci-fi, od 12 let, titulky, USA 2014, 114 min.
MÍSTA
Drama, od 12 let, české znění, Česko 2014, 108 min.
Drama, od 12 let, české znění, Česko 2014, 97 min.
Kino Retro, 17:30, 110 Kč
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Sobota 4. října
RAMZOVÁ – OBŘÍ SKÁLY – RAMZOVÁ
Vedoucí p. Malá, 732 572 629.
Odjezd ČD, 7:31
STIMULAČNÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLÁKY – MAXÍK
Vzdělávací kurz pro učitele MŠ. Více informací na www.spirala-zabreh.cz, 606 871 502.
Spirála Zábřeh, 28. října 3, 9:00
VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÉHO ZVÍŘECTVA (sobota 4. října a neděle 5. října)
Prodejní výstava drobného hospodářského zvířectva. Bohaté občerstvení, kolo štěstí, tombola.
Areál chovatelů v Ráječku, sobota 13:00 – 18:00, neděle 8:00 – 15:00, 20 Kč, děti vstup zdarma
VÝSTAVY
Muzeum Zábřeh
Eva Petrůjová: malby.
Výstava potrvá do 5. 10. 2014.
Galerie kina Retro
Amahoro Burundi: výstava fotografií Elišky Maradové.
Výstava potrvá do 12. 10. 2014.
Cesta: fotografie Martina Strouhala.
Výstava potrvá do 9. 11. 2014.
Velká válka: Obyvatelé Zábřežska na frontách
a v zázemí.
Výstava potrvá do 16. 11. 2014
Dne 18. 9. 2014
by se dožil 68 let
Romana Daříčka,
ppan Jan
S láskou vzpomínají rodiče, bratr a kamarádi.
Kino Retro, 20:00, 120 Kč
Galerie Tunklův dvorec
Alexander Mosio: malba, smalty.
Výstava potrvá do 29. 9. 2014.
Erwin Kukuczka: grafika.
Výstava potrvá do 31. 10. 2014.
Galerie kafe Rovensko
Jaromíra Posmýková: obrazy malované na textil.
Dne 4. 9. jsme vzpomněli
1. výročí úmrtí našeho syna
který by 27. 9. oslavil 30. narozeniny.
Kino Retro, 17:30, 150 Kč
LEA VÍTKOVÁ – SOPRÁN, MARTIN HROCH – KLAVÍR
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
LABYRINT: ÚTĚK
Český svaz
chovatelů
Zábřeh
Středa 8. října
Drama, od 12 let, české znění, Česko 2014, 97 min.
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Pátek 3. října
Spirála
Výstava fotografií a beseda s paní Jitkou Václavíkovou. Pořádáno pro členy Klubu důchodců.
Klub důchodců, Nerudova 7, 14:00
Pátek 10. října
Kino Retro, 17:30, 100 Kč
Čtvrtek 2. října
Klub důchodců
města Zábřeh
Klub důchodců
města Zábřeh
Hnízdo, Masarykovo nám. 7, 9:30
PUTUJEME ZA KRÁSAMI JESENÍKŮ
Dopravní akce pro předškolní děti a jejich rodiče.
Úterý 30. září
KČT ZdP
Beseda s personalistou Pavlem Podroužkem.
CESTA – FOTOGRAFIE MARTINA STROUHALA
V. SETKÁNÍ HANÁKŮ
Hanácké
folklorní
sdružení
Kino Retro, 20:00, 110 Kč
Úterý 7. října
Den plný vědomostních soutěží, kvízů, her a aktivit pro děti i dospělé. Drobné odměny a sladkosti pro
zúčastěné.
Masarykovo náměstí (u hotelu Amco), 9:00 – 16:00
SK SULKO ZÁBŘEH – 1. SK PROSTĚJOV
POŠŤÁK PAT
Kino Retro, 17:30, 150 Kč
MÍSTA
10 LET S EVROPOU
MEIS Zábřeh
Kino Retro, 20:00, 100 Kč
Neděle 5. října
ZÁBŘEŽSKÝ KULTURNÍ JARMARK
Prodej jarmarečního zboží, ukázky tradičních řemesel. Dětská scéna, Ekoscéna, Filmová scéna v kině
Retro mapující rok oslav 760 let Zábřeha. Po celý den pestrý kulturní program pro všechny generace.
Bohatá nabídka občerstvení všeho druhu včetně tradičního burčáku, ochutnávka potravin oceněných
značkou Regionální potravina Olomouckého kraje.
Masarykovo náměstí, 9:00 – 24:00, vstup volný
Tenisová hala Zábřeh, 18:00, předprodej 190 Kč, v den akce 250 Kč
Fantasy/sci-fi/drama, od 12 let, titulky, USA 2014, 89 min.
Sobota 27. září
Sport & Relax
areál Bozeňov
Kino Retro, 17:30, 150 Kč
JAZZ IN HALL
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO/MORAVIA BIG BAND/JAZZ BASSE
& ELIŠKA ZBOŽÍNKOVÁ/JUNIOR BIG BAND
Hoplíček.
S láskou vzpomíná
manželka, dcera a syn s rodinami.
ZÁBŘEH - informační zpravodaj města Zábřeh, čtrnáctideník. Adresa redakce: Zábřežská kulturní, s. r. o., ČSA 1, 789 01 Zábřeh, e-mail: [email protected] Vydavatel: Město Zábřeh,
Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, IČ: 00303640. Registrováno u Ministerstva kultury ČR, evidenční číslo 12891. Odpovědný redaktor: Mgr. Milan Kratochvíl, tel.: 731 109 406,
e-mail: [email protected] Příjem inzerce: Iva Kovářová, tel.: 583 411 653, mobil: 603 984 313, e-mail: [email protected] U textů označených -pr- se jedná o placenou reklamu.
Grafické zpracování a tisk: Trifox, s. r. o., Třebízského 12, Šumperk. Náklad 6 400 kusů. Neprodejné. Termín uzávěrky příštího čísla je 1. října 2014.
Download

Bulletin Zabreh 14_17-finalni.pdf